"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Újdonságok

  A Görög mitológia, az ókori Görögök. Az ókori görög mitológia az emberiség legszebb és legcsodálatosabb kultúr kincse. A mondák és mítoszok, a hellén történelem kezdeteihez visznek el, azokhoz az évszázadokhoz, amelyek a történet tudomány számára még most is az ismeretlenség ködébe vesznek....
  Római mitológia és kultúra. A római mitológia gyűjtőfogalom az ókori rómaiaknak az istenekről és hősökről alkotott elképzeléseire. Az eredeti római vallás leginkább a természeti erők és események megszemélyesítéséből állt. Az ókori római kultúra hatása óriási volt a világra,...
  Latin mondások, közmondások, szállóigék.. A Latin mondások, közmondások, szállóigék olyan ókori és középkori bölcsességeket tartalmaznak amelyek hosszú időn át irányt mutató és sokszor emlegetett mondatok voltak. Ezek a híres mondatok évszázadokon át sokak szájából elhangzottak...
  A Reneszánsz kora és humanizmusa. A reneszánsz szó, a francia renaissance, az olasz rinascimento, jelentése magyarul: újjászületés. A képzőművészetben 1420 körül alakult ki Itáliában, Firenzében, majd átterjedt egész Itáliára. Az Alpoktól északra fekvő európai területeken majd csak 1500 után...
  Leonardo da Vinci a korszakos zseni. Leonardo da Vinci a középkori reneszánsz itália polihisztora, legnagyobb alakja, azaz: festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, zeneszerző, költő és író. Leonardót sokan a valaha volt legsokoldalúbb embernek tartják,...
  Michelangelo a sokoldalú zseni és polihisztor. Michelangelo a középkori olasz reneszánsz kimagasló mestere, egyike a képzőművészet legnagyobb alakjainak. Bár önmagát mindig szobrásznak tartotta, nemcsak a szobrászatban, hanem a festészetben, az építészetben, a költészetben és a lírában is...
  Hermész Triszmegisztosz - "Amint Fönt, Úgy Alant" Hermész Triszmegisztosz, a Háromszor magasztos vagy Háromszor nagy Hermész, minden bizonnyal egy mitikus alak, feltehetőleg Hermész és az egyiptomi Thot isten, az írás feltalálójának hellenisztikus összevonásából jött létre. Az ókori...
  Nikola Tesla a géniusz és a találmányai. A XX. század egyik legnagyszerűbb géniuszáról, feltalálójáról, a váltóáram atyjáról, a modern varázslónak tartott Nikola Tesláról kevesen tudják, hogy már gyermekkorában egészen különös módon gondolkodott. Vizuális képessége átlag feletti volt,...
  Nostradamus próféciái az emberiség jövőjéről. Michel de Nostredame, vagy latinos nevén Nostradamus a francia reneszánsz neves alakja volt a 16. századnak. Nostradamus egy igazi polihisztor volt: asztronómus, asztrológus, misztikus, jós, látnok, orvos, gyógyszerész. Kortársai körében...
  A Mennyei Prófécia - James Redfield. James Redfield regénye valóságos kultuszt teremtett: a könyv az ezotéria alapkönyve lett. A "Mennyei prófécia" című könyv hatására világszerte sokan változtatták meg életüket; Amerikában és Nyugat-Európában klubok, vitakörök, sőt folyóiratok alakultak,...
<< 24 | 25 | 26 | 27 | 28 >>