"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Délinap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Az Oldalról Néhány Gondolat 

A Déli Nap Krónika szól mindenről, a teljesről, az egészről. Az egész: Földről és Emberiségről, annak történetéről, hitvilágáról, szokásairól. Az oldal tehát szól az egész kerek Világról, annak megtörtént eseményeiről és krónikájáról. Továbbá bemutat még jó néhány olyan dolgot, ami eleddig nem került igazán felszínre, ami így akár változtathat is kicsit a világ menetén. Csak az igazat és a valódit keresi, mentesen minden téves ideológiától. Az oldal a nagyvilág és a magyarság hagyományait ápolja, eredendő, szerves kultúráját felidézi, gazdagítja, és táplálja. Keresi és követi a tiszta forrásokat, mely által boldog emberré válhat a Földön mindenki. A tiszta források, amelyből merítkezhetünk, a természet rendje, a nyelv bölcsességei és tanításai, az eredendő ünnepkör és jelentései, a köztünk élt és élő emberek bölcsessége, a mindenkiben benne élő és eredendően meglévő tudás.. "A papok azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy a pokol meg a mennyország az valahol a túlvilágon van, valami ismeretlen helyen, pedig bolondság ez, bolondság bizony. A pokol is, meg a mennyország is itt van bennünk, életünk minden napjában. Ha az elfogultság útját járva gonoszat cselekszünk, az ördög belénk költözik és a lelkünket szorongatja. Ha a megértés útját választjuk s azt csináljuk, ami helyes és jó, akkor a mennyország békessége van bennünk, s mindegy, hogy mi történik, ezt a belső békességet nem veheti el tőlünk senki. Haszontalanságokat ne gyűjts soha.. Bélyeget, gyufaskatulyát, pénzt és vagyont ne gyűjts. Csak a szépet gyűjtsed. A szépet, amit a szemeddel láthatsz, füleddel hallhatsz, orroddal érzékelhetsz, és ujjaid hegyével megtapinthatsz. Meg amit gondolsz olyankor, azokat gyűjtsed.. Haladj bátran a szép természetben, az erdők közé. A fák alatt még láthatod a harmatot, ahogy megcsillan a fűszálak hegyén. Jusson eszedbe, hogy angyalok könnye az. Angyaloké, akik sokat sírnak még ma is, mert annyi sok embernek marad zárva a szíve a szép előtt. De miattad nem sírnak már. Hanem mosolyognak, amikor jönni látnak"... Az itt található írások és szellemi anyagok valóban maradandó értéket képviselnek..

Csontváry Kosztka Tivadar: -- A Taorminai görög színház, -- A Mostari Öreg Híd. 
    

Az Oldal Története 

Három féle ember van a világon: azok, akik a maguk urai, azok, akik másoknak dolgoznak, és azok, akik egyszerűen kikerülik a munkát. Akik a maguk urai, azok a mindentudók, mert uralják a sorsot, a sorsukat. Ők azok, akik a világot olyanná teszik, amilyennek lennie kell. Írni sokféle képpen lehet. Van, aki egy szobában ül és ír, csak egyszerűen szépen és őszntén ír. Ezek boldogok.. Aztán akik másoknak dolgoznak, akik úgy forgatják a tollat, mint a tőrt és kardot, vérrel írnak. Ezek az írók, akiknek az írás csak eszköz, mert meg akarják változtatni a világot, ezek a boldogtalan írók, akik hatalmasok, mert van szellemük és erejük, de nincs bennük csend és áhítat, s ezért boldogtalanok. Ezek, akik le tudnak döfni egy szóval egy királyt, vagy a világrendet, de nem tudják kifejezni azt, ami az élet mélyebb és titkosabb értelme. Az életünk titkosabb értelme az elragadtatás és szeretet megtalálása, hogy itt élünk a Földön, boldogságra születtünk ide, mindenki boldog lehet, és végül mindenki boldog is lesz... Sok mindenről lehet írni, sok mindenről érdemes írni, sok mindenről kell írni. Ez volt a teremtő gondolat, ebből kifolyólag keletkezett ez az oldal: 2012. december havában, karácsony havában..

Képtalálat a következőre: „szinyei merse pál”Kapcsolódó kép

Szinyei Merse Pál: -- A pipacsos mező, -- A lila ruhás nő.