"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Vendégoldal

Az indiánok természeti népcsoportok voltak, a természettel összhangban és harmóniában éltek. Egykoron még távol voltak az európai civilizáció zajától, egészen a 15. századig békességben és nyugalomban éltek kontinens szerte. A tudásuk élő, a legfontosabb bölcsességeik fennmaradtak számunkra. 

Képtalálat a következőre: „föld”Képtalálat a következőre: „peoples”         

Az Indián Tudás

Az indiánok úgy gondolták és ma is úgy gondolják, hogy az ember rokona a többi élőlénynek, és nem felsőbbrendű azoknál. A természet egy nagy közösség, amelynek minden tagja az embert is beleértve kölcsönösen függ egymástól. Az indiánok nemcsak vigyáztak a természetre, hanem örömmel és csodálattal szemlélték annak szépségeit. Erről tanúskodnak: rajzaik, dalaik, legendáik, imádságaik. 

Az indián törzseknél a vallás nem vált el élesen az élet többi megnyilvánulásától. Ők minden jót a Teremtő ajándékának tekintenek, amiért hálásnak kell lenni és meg kell becsülni: "Mindannyian belőled származunk és hozzád tartozunk, Föld Anyánk. Tőled kapjuk az élelmet és úgy vigyázol ránk, mint a saját anyánk. Úgy kell rajtad lépkednünk, mintha minden lépésünk egy imádság lenne.

Az indiánok mindig is úgy gondolták, hogy ember és állat egyenrangú lények, egyik sem uralkodhat a másikon. A természetet pedig istenként imádták. Kétségkívül van mit tanulni tőlük a ma emberének. Az indián kifejezés természetesen csak egy gyűjtőnév, valójában több ezer amerikai indián típusú törzs létezett.

Az indián törzsek nagy részét azonban főként: Észak és Közép-Amerikában a bevándorlók kiirtották. Mielőtt az Európai hódítók Amerikába érkeztek, becslések szerint: 10-12 millió indián lakta az Amerikai földrészt. Ám az Európából érkezett fehér hódítók az indiánok nagy részét kiirtották, elpusztították, ezzel pedig elpusztítva és megsemmisítve egy sokkal magasabb és ősibb kultúrát.

Az indiánok természet közeli népcsoportok voltak, a természettel összhangban és harmóniában éltek. Egykor még távol voltak az európai civilizáció zajától, egészen a 15. századig békességben éltek kontinens szerte. A legfontosabb bölcsességeik fennmaradtak, s sokan közülük ma is ezek szerint élnek, a legszerencsésebbek még mindig viszonylag elszigetelve, majdnem zavartalanul élnek.

Az indián törzsek közül a legjelentősebbek és legismertebbek a következők voltak. Észak-Amerikában: Algokin, Apacs, Cseroki, Csatkó, Csikszó, Dakota, Irokéz, Krí, Navaho, Paleo, Pauni, Pueblo, Seminol. Közép-Amerikában: Olmék, Tolték, Maja, Azték törzsek. Dél-Amerikában: Inka, Nacza, Lima, Pakura törzsek. A Prehispán indián kultúrák közül ők voltak a legismertebbek.

A Cherokee indián törzs titkos tanításait az emberiségnek a mai napig sokat kellene tanulnia tőlük. Sokak szerint a törzs titkos tanai menthetnék meg a romló, pusztuló mai világunkat, az egész Földet. A Cseroki indiánok önmagukat úgy definiálják, mint: "A-ni-yv-wi-ya”, ami "irányító embereket” jelent. A Cseroki indián törzs egyike az "Öt Civilizált Törzsnek". Az "Öt Civilizált törzs a következő indián nemzeteket jelöli: Cseroki, Csatkó, Csikszó, Kri, Seminol. 

A Cseroki indiánok egykoron az USA keleti partvidék jelentős részének korlátlan urai voltak. A fehér ember azonban módszeresen kiszorította és mindentől megfosztotta őket, mígnem a múlt század közepére rezervátumokba gyűjtötte be őket. Később a Cherokee törzs maradványait áttelepítésre kényszerítették a Nagy-tavak vidékére.

A Nagy-tavak vidékén élnek manapság a Cseroki törzs tagjai, utódai. A mai rezervátum bizonyos időszakokban nyitva áll a turisták előtt, ahol a hagyományos öltözetbe bújt indiánok tanítják a turistákat őseik művészetére, de nagyrészük már asszimilálódott a modern amerikai kultúrához.

A kezdet kezdetén még 12 világ állt rendelkezésre az emberi létezés számára. E bolygók különböző napok körül keringtek. Minden planéta összegyűjtötte tudását és egy kristály-koponyába táplálta bele. A planéták ősatyái négy nagy földi kultúra felvirágoztatásában segédkeztek: Mu, Mieyhun, Lemuria, Atlantisz.

Az emberfeletti tudást felhasználva, titkos szervezeteket alapítottak, ahol tanítottak és kiképezték a civilizáció irányítóit. Nagyjából 750 ezer évvel ezelőtt érkezett meg e tudás a Földre, mely csak a szigorúan ellenőrzött misztériumiskolák számára volt hozzáférhető. Majd fél-millió évvel később kezdték terjeszteni az őstudást a Föld különböző pontjain.

A 12+1 kristály-koponyát egy szent piramisban őrizték. A 13. koponya volt az összekötő kapocs, a nagy „agy”, amely a másik 12-höz volt a kulcs. A szent emberek eljuttatták a kristály-koponyákat a 4, nagy Közép-Amerikai indián törzsnek: Olmékok, Toltékok, Maják, Aztékok. Az utóbbiak vissza kívántak élni a koponyák hatalmával, ezért a beavatottak elválasztották egymástól őket, és a Föld különböző pontjaira szállították a relikviákat, ahol a mai napig őrzik őket.
 

Az Indián Közmondások Tudástára

"A hatalmas szellem mindenhol jelen van, ő maga a levegő, amit belélegzünk. A hatalmas Szellem a mi Atyánk, de a Föld a mi Anyánk. Ő táplál minket, és amit a talajba elvetettünk, azt visszaadja nekünk."

--Algokin indián közmondás

"Bánj jól a Földel, nem a szüleidtől kaptad. A gyermekeid adták kölcsön neked. A Földet nem az őseinktől örököltük, hanem a gyermekeinktől vesszük kölcsön."

--Dakota indián közmondás

"Nem az emberiség szőtte az élet hálóját. Mi azonban egyetlen szál vagyunk ebben. Bármit is teszünk benne, az ránk is hatást gyakorol. Minden egyes részlet összeköt bennünket. Minden egyes részlet kapcsolatban van egymással."

--Cseroki indián közmondás 

"Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, majd csak akkor döbben rá, hogy a pénzt nem lehet megenni.”

--Krí indián közmondás

"A csillagok vigyék el a szomorúságod. A virágok töltsék meg szépséggel a szíved. A remény örökre törölje el a könnyeid. Mindenek fölött a csend tegyen téged erőssé."

--Irokéz indián közmondás


Az Indián Tízparancsolat

1.   Gondoskodj a Földről és tiszteld minden lakóját!
2.   Maradj hű a Nagy Szellemhez!
3.   Mutass tiszteletet embertársaid iránt!
4.   Dolgozz az egész emberiségért!
5.   Segíts és szeress, ahol szükséges!
6.   Tedd azt, amit jónak gondolsz!
7.   Gondoskodj tested és lelked jólétéről!
8.   Erőd egy részét fordítsd a világ jobbítására!
9.   Légy mindig igazságos és tisztességes!
10. Vállald tetteid következményét!