"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Vendégoldal

Az indiánok természeti népcsoportok voltak, a természettel összhangban és harmóniában éltek. Egykoron még távol voltak az európai civilizáció zajától, egészen a 15. századig békességben és nyugalomban éltek kontinens szerte. A tudásuk élő, a legfontosabb bölcsességeik fennmaradtak számunkra. 

           

Az Indián Tudás

Az indiánok úgy gondolták és ma is úgy gondolják, hogy az ember rokona a többi élőlénynek, és nem felsőbbrendű azoknál. A természet egy nagy közösség, amelynek minden tagja - az embert is beleértve - kölcsönösen függ egymástól. Az indiánok nemcsak vigyáztak a természetre, hanem örömmel és csodálattal szemlélték annak szépségeit. Erről rajzaik, dalaik, legendáik és imádságaik tanúskodnak. Náluk a vallás nem vált el élesen az élet többi megnyilvánulásától. Ők minden jót a Teremtő ajándékának tekintenek, amiért hálásnak kell lenni és meg kell becsülni: "Mindannyian belőled származunk és hozzád tartozunk, Föld Anyánk. Tőled kapjuk az élelmet és úgy vigyázol ránk, mint a saját anyánk. Úgy kell rajtad lépkednünk, mintha minden lépésünk egy imádság lenne.

Az indiánok mindig is úgy gondolták, hogy ember és állat egyenrangú lények, egyik sem uralkodhat a másikon. A természetet pedig istenként imádták. Kétségkívül van mit tanulni tőlük a ma emberének. Az indián kifejezés természetesen csak egy gyűjtőnév, valójában több ezer amerikai indián típusú törzs létezett, nagy részüket azonban főként: Észak és Közép-Amerikában a bevándorlók kiirtották. Mielőtt az Európai hódítók Amerikába érkeztek, becslések szerint: 8-10 millió indián lakta az Amerikai földrészt. Ám az Európából érkezett fehér hódítók az indiánok nagy részét kiirtották, elpusztítva ezzel egy sokkal magasabb és ősibb kultúrát.

Az indiánok természet közeli népcsoportok voltak, a természettel összhangban és harmóniában éltek. Egykor még távol voltak az európai civilizáció zajától, egészen a 15. századig békességben éltek kontinens szerte. A legfontosabb bölcsességeik fennmaradtak, s sokan közülük ma is ezek szerint élnek, a legszerencsésebbek még mindig viszonylag elszigetelve, majdnem zavartalanul élnek.

 

Az Indián Közmondások

"A hatalmas szellem mindenhol jelen van, ő maga a levegő, amit belélegzünk. A hatalmas Szellem a mi Atyánk, de a Föld a mi Anyánk. Ő táplál minket, és amit a talajba elvetettünk, azt visszaadja nekünk."

--Algokin indián közmondás

"Bánj jól a Földel, nem a szüleidtől kaptad. A gyermekeid adták kölcsön neked. A Földet nem az őseinktől örököltük, hanem a gyermekeinktől vesszük kölcsön."

--Dakota indián közmondás

"Nem az emberiség szőtte az élet hálóját. Mi azonban egyetlen szál vagyunk ebben. Bármit is teszünk benne, az ránk is hatást gyakorol. Minden egyes részlet összeköt bennünket. Minden egyes részlet kapcsolatban van egymással."

--Cseroki indián közmondás 

"Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, majd csak akkor döbben rá, hogy a pénzt nem lehet megenni.”

--Krí indián közmondás

"A csillagok vigyék el a szomorúságod. A virágok töltsék meg szépséggel a szíved. A remény örökre törölje el a könnyeid. Mindenek fölött a csend tegyen téged erőssé."

--Irokéz indián közmondás


Az Indián Tízparancsolat

1.  Gondoskodj a Földről és tiszteld minden lakóját!
2.  Maradj hű a Nagy Szellemhez!
3.  Mutass tiszteletet embertársaid iránt!
4.  Dolgozz az egész emberiségért!
5.  Segíts és szeress, ahol szükséges!
6.  Tedd azt, amit jónak gondolsz!
7.  Gondoskodj tested és lelked jólétéről!
8.  Erőd egy részét fordítsd a világ jobbítására!
9.  Légy mindig igazságos és tisztességes!
10. Vállald tetteid következményét!