"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Délinap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Újdonságok

  A Görög mitológia, az ókori Görögök. Az ókori görög mitológia az emberiség legszebb és legcsodálatosabb kultúr kincse. A mondák és mítoszok, a hellén történelem kezdeteihez visznek el, azokhoz az évszázadokhoz, amelyek a történet tudomány számára még most is az ismeretlenség ködébe vesznek....
  Római mitológia és kultúra. A római mitológia gyűjtőfogalom az ókori rómaiaknak az istenekről és hősökről alkotott elképzeléseire. Az eredeti római vallás leginkább a természeti erők és események megszemélyesítéséből állt. Az ókori római kultúra hatása óriási volt a világra,...
  Latin mondások, közmondások, szállóigék.. A Latin mondások, közmondások, szállóigék olyan ókori és középkori bölcsességeket tartalmaznak amelyek hosszú időn át irányt mutató és sokszor emlegetett mondatok voltak. Ezek a híres mondatok évszázadokon át sokak szájából elhangzottak és a mai...
  A Reneszánsz kora és humanizmusa. A reneszánsz szó, a francia renaissance, az olasz rinascimento, jelentése magyarul: újjászületés. A képzőművészetben 1420 körül alakult ki Itáliában, Firenzében, majd átterjedt egész Itáliára. Az Alpoktól északra fekvő európai területeken majd csak 1500 után...
  Leonardo da Vinci a korszakos zseni. Leonardo da Vinci a középkori reneszánsz itália polihisztora, legnagyobb alakja, azaz: festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, zeneszerző, költő és író. Leonardót sokan a valaha volt legsokoldalúbb embernek tartják,...
  Michelangelo a sokoldalú zseni és polihisztor. Michelangelo a középkori olasz reneszánsz kimagasló mestere, egyike a képzőművészet legnagyobb alakjainak. Bár önmagát mindig szobrásznak tartotta, nemcsak a szobrászatban, hanem a festészetben, az építészetben, a költészetben és a lírában is...
  Nikola Tesla a géniusz és a találmányai. A XX. század egyik legnagyszerűbb géniuszáról, feltalálójáról, a váltóáram atyjáról, a modern varázslónak tartott Nikola Tesláról kevesen tudják, hogy már gyermekkorában egészen különös módon gondolkodott. Vizuális képessége...
  Akasha krónika, Univerzum krónika. Az Akasha krónika az Univerzum történetét rögzítõ, tároló könyvtár, amelyben minden esemény, információ megtalálható a kezdetektõl fogva. Ezt a rendszert a misztikusok "A Beszélõ Fény Krónikájának" is hívják. 1. Az Akasha Krónika Bevezetése -- Az...
  Rúna, Rúnák - "Titkos Jelek". A rún, rúna szó a germán nyelvben titkot jelent, és valóban csak a beavatottak ismerhették ezeket az évezredes ősi jeleket. Használatuk a rúna mesterek kiváltsága volt, akik a tudást, csak a kiválasztottak számára adták át. Így a rúnáknak mágikus hatású...
  Kristálykoponyák titkai és rejtélyei. A kristálykoponyák kvarc vagy egyéb kristályból kifaragott, emberi koponyát formázó szobrok, melyek a megtalálóik szerint a pre-kolumbán időkből származnak, és közép-amerikai eredetűek. A tudományos vizsgálatok azonban egyetlen példány esetében sem...
<< 24 | 25 | 26 | 27 | 28 >>