"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Újdonságok

  Agykontroll a pozitív erő tudománya. Az Agykontroll, ha röviden akarjuk megfogalmazni, teremtés a képzelet erejével. Több ezer éve létezik, és használják az emberek ösztönösen vagy tudatosan. Korábban mágiának nevezték ezt a fajta "jobb-agyféltekés" erőt, akik pedig sikeresen használták, a...
  A Lélektársak és Ikerlelkek lélektana. A lélektársunk megtalálása szorosan összefügg saját lelki fejlettségünkkel. Aki megvilágosodott, a maga módján készül fel erre. Ráébred: Itt az idő, hogy tudatosítsuk magunkban eredetünket, lehetőségeinket, és felelősséget vállaljunk magunkért ugyanúgy,...
  Hawaii mesefalu magyar lakóinak története. Egy magyar nagy család leválva a közművek hálózatáról, szinte teljesen önfenntartó módon, Hawaii-n kezdte el építeni első mesefaluját. Azóta itthon is belevágtak: Pázmándon kezd testet ölteni hazánk első mesefalva.     ...
  Egy az Isten, a végtelen jóságról. Az Isten fogalma az eredendő jóság, bölcsesség és mindenhatóság. A kinyilatkoztatások szerint egy Isten van a vallásokon felül. Mindenkinek kinyilvánítom magamat aki meghallgat, mint a szeretet, a bölcsesség és a mindenhatóság Istene. Isteni Szellem volt az...
  A Pálosok nyomában - "A tudat ébredése". A Pálos rend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes remete rend. Neve: Szent Pál első remete szerzeteseinek rendje; latinul: Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae, lengyelül: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. A rendet Boldog Özséb...
  Angyalok szerepéről és hatásairól. Az angyalok Isten küldöttei. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A szentiratok szerint az angyalok Isten teremtményei, semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek, hiszen olyanok mint te, ők is a fény...
  Az Indigó és Kristály gyermekekről. Mit jelent Indigó vagy Kristály Gyermeknek vagy Felnőttnek lenni.?. Honnan tudhatod, hogy te, vagy valaki, akit ismersz, Indigó vagy Kristály Gyermek vagy Felnőtt.?. Le fogjuk írni ezeknek az embereknek a fő tulajdonságait és jellemzőit..    ...
  Rosa Mystica - Titokzatos Rózsa. A Búcsújáró helyek, zarándok helyek száma végtelen a földtekén, ahol valaha, valamikor az emberiség históriájának folyamán, jelenések, csodák történtek, sokfelé vannak, ám mind egy irányba mutatnak. Ezeken a szent helyeken a megszentelt légkör érzékelhető,...
  És az igazság felszabadít.!. Az igazság felszabadít David Icke világsikerű könyve, XXI. századi kiadása a globális ügyek mögött meghúzódó és titkolt forgatókönyv elképesztő leleplezése, amely oly megdöbbentően pontosnak bizonyult a napi események előre jelzésében. A szellem benned...
  Egy bátor nő a valóságról. A világsikert aratott "egészségügyi maffia" című könyv szerzője egy kanadai orvosnő: Ghiseline Lanctot, akit a könyv megjelenése után megfosztottak doktori címétől, s megtiltották neki, hogy orvosként praktizáljon. Könyvében elénk tárja utazásainak, kutatásainak,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>