"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Végső valóság, tudatos univerzum - Balogh Béla

2022.07.28 18:23

 

Végső valóság, tudatos univerzum.

A tudatos univerzum, melynek elválaszthatatlan részei vagyunk – bármilyen furcsán is hangzik – nem ismeri a véletlent. Az élet és a lét egyben törvény is, melyet megkerülni lehetetlen. A törvény a szeretet törvénye, de ezt a törvényt – bár minden világvallás tanítja – nem olyan könnyű felismerni. Valójában öt különböző aspektusa van, öt különböző módon nyilvánul meg az életünkben.

https://www.harmonet.hu/data/cikkek/58000/58803/02.jpg

A Tudatalatti tízparancsolata - "Balogh Béla"

1.  Az egységtudat.

Az élet örök és végtelen körforgásában vagyok, ahol most vagyok, minden egy kerek egész és tökéletes. Világomban minden rendben van.

2.  Megbocsátás.

Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és megbocsátom, mindenkit elengedek békével és mindenkinek jót kívánok. Világomban minden rendben van.

3.  Elfogadás.

Ember társaimat teljes szível elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől gondolatban, szóban, és cselekedetben egyaránt. Világomban minden rendben van.

4.  Jóvátétel.

A változás életem természetes rendje, a változást mindig örömmel elfogadom, mindig kész vagyok a változásra, hogy jóvátegyem a korábbi tévedéseimet. Világomban minden rendben van.

5.  Egészség.

Szeretem magamat, ezért testemnek mindig szeretettel gondját viselem, táplálom, óvom, vigyázom, építem, egészséggel látom el. Világomban minden rendben van.

6.  Ideális társ.

Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat vonzók tapasztalataim körébe. Ideális társam megérdemlem és elfogadom. Világomban minden rendben van.

7.  Siker.

Szeretem magam, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom. Világomban minden rendben van.

8.  Bőség.

Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, szabadon és sugárzó módon éljem. A világegyetem határtalan gazdagságából korlátlan mennyiségben részesedem. Világomban minden rendben van.

9.  Béke és Harmónia.

Lényem központjában a szeretet végtelen forrása van, ezért békében és harmóniában élek mindenkivel akit csak ismerek. A béke és harmónia összekapcsolódása e legmagasabb szintű nyugalmi szint elérése. Világomban minden rendben van.

10. Bölcsesség.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet és nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egymásba fordulása van jelen. A fényes erők a legmagasabb szintű energiaforrások. A fényes erők, a fényes gondolatok, amelyeket az emberek valaha, bármikor alkottak, betöltik az egész teret. Az egyetemes bölcsesség ősileg és eredendően bennem van. Világomban minden rendben van...

---------------------------------------------------------------------------

 

A Végső valóság - "Balogh Béla"

Anyag e az Anyag

Kezdjünk mindent az alapoknál, az anyagnál, hiszen hétköznapi érzékelésünk számára ez jelenti a legfőbb kapaszkodót. Mi az ami bennünket körülvesz, amit közvetlenül érzékelünk, azok főként az anyagi részecskék, a fizikai világ. Mellette pedig ugyanilyen súllyal ott vannak a szellemi részek is, amit közvetlenül, direkte nem látunk, nem észlelünk, vagy csak kevesen, akik fogékonnyá válnak rá. A fizika világ mellet közvetlenül ott van a szellemi világ is ugyanolyan mértékben. Fehér és fekete, fény és sötétség, jó és rossz, pozitív és negatív pólusok egyaránt mindig és mindenhol jelen vannak, ez a dualitás, a kettősség. Mindkettő jó, két félből lesz egy egész amik kiegészítik egymást, ebből lesz a teljesség, a teljes egész, a végtelen kör. Ha megnyílik tudatunk és érzékennyé válunk más dolgok iránt is, akkor érzékelni fogjuk a másik oldalt is természetes módon.

Illúziók Fogságában

A világegyetem eredetének és az élet értelmének keresése egyidős az emberiséggel. Az illúzió különös dolog, hiszen saját érzék szerveink kapuin keresztül érkezik valami információ, ami oly erős valóság érzetet kelt, hogy sokszor mindent elhiszünk amit tapasztalunk. Ha röviden visszatekintünk az emberi gondolkodás és tudatosodás főbb állomásaira, ma már mosolyogva gondolunk azon elődeinkre, akik úgy vélték a föld lapos, egy helyben áll és minden körülötte kering. Ezt az illúziót megkérdőjelezni vagy megcáfolni nem is olyan régen még "életveszélyes" volt. Galileit az inkvizíció arra kényszerítette, hogy változtassa meg nézeteit. Elrettentő példának ott volt elődje, Giordano Bruno, aki mindvégig kitartott nézetei mellett. A felismert igazság nem egyezett az egyház tanításaival, ezért Brunót az inkvizíció máglyahalálra ítélte. Mindez persze nem változtatott a tényeken. A Föld azelőtt sem állt egy helyben, és ugyanúgy keringett tovább a Nap körül azután is, hogy a máglya hamuját elfújta a szél. Megdőlt a geocentrikus világnézet, sőt lassan a heliocentrikus világnézetről is le kell mondanunk. Aztán jött Einstein, aki rávilágított arra, hogy a térről és időről alkotott elképzeléseink is tévesek. A relativitás-elmélete is ezt támasztja alá: minden relatív, azaz viszonylagos, viszonyítás kérdése.

Csalóka Tér és Idő

"A múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csak illúzió, még ha oly makacs is". Ez volt: Albert Einstein egyik híres megjegyzése. E=mc2, mondja ki: Einstein speciális relativitás-elméletében. Mértékegységeinket egyezményesen, tehát közös megegyezés alapján választjuk ki, hogy aztán minden másnak az értékét is ezekkel összehasonlítva határozzuk meg. Ez nemcsak a valuta árfolyamokra, az ingatlanok értékére vonatkozik, hanem olyan alapvető fogalmakra is mint: a tér és az idő. Einstein maga arra a következtetésre jutott, hogy az idő csupán illúzió. Szerinte a tér nem választható külön az időtől. Ezek olyan egységet képeznek amit egyetlen szóval téridőnek nevezünk. Einstein speciális relativitás-elmélete egyetlen egységbe olvasztotta a teret és az időt. Ez a téridő.. Egy illúzió nem más mint egy gondolati építmény, ezért szeretném a továbbiakban a "gondolati építmény" kifejezést használni. A fény sebessége: 300.000 km/szekundum. Ez az Univerzumban elérhető legnagyobb sebesség a térben, sokáig így volt, így gondolták, de nem ez. Létezik egy olyan lehetőség is, hogy a fény sebességnél azt jóval meghaladó sebességgel információt továbbítsunk. Ez pedig a tudat és a gondolat ereje, amely mindennél gyorsabb, mindent felülmúló.

A Földönkívüliekről

Gondolatvilágunkban mindig is megvolt, benne volt az, hogy az egész Univerzum egy élettel teli teljesség, amely mindenhol élő és lakott. Abban a pillanatban, amint felismerjük, hogy tér és idő valójában nem más, mint egy gondolati építmény, minden bolygóközi utazásról alkotott elképzelésünk megváltozik. Semmi értelme nem lesz annak, hogy fényévekben számoljuk az időt, egy olyan Univerzumban amely valójában gondolati építmény. Magasabb szférák energia szintjén van a megoldás, azzal bárhová eljuthatunk. Így el lehet képzelni galaktikus és intergalaktikus utazásokat is. Az sem meglepő hogy a földönkívüliek léte vagy nem léte rémülettel tölti el a földi lakosok egy részét. Természetesen feltételezzük róluk, hogy technikailag fejlettebbek nálunk, de esetleg erkölcsileg is fejlettebbek lennének nálunk, az már ritkán jut eszünkbe. Meglepően gyakoriak az olyan játékfilmek, amik fenyegető, rémületet, terrort és halált osztó idegenekről szólnak. Ez is csak azt mutatja, miként vetítjük ki a jelen fejlődési szintünknek megfelelő gondolati képeinket. Gondolati mintáink elsődleges irányítója a halálfélelem. Mi persze hajlamosak vagyunk feltételezni róluk, hogy ellenséges szándékkal jönnek. Mindazzal a technológiával, ami rendelkezésükre áll és mindazzal a tudással, ami ehhez szükséges ide jönnének tehát, és hódítóként lépnének fel? Mit tudnának meghódítani? Egy alacsony energia szintű hullámsáv jelentéktelenül kicsi részét egy gondolatvilágban? Elképzelhetőnek tűnik ez? Sajnálom, ha ezzel beárnyékolom mindazt a szórakozást, amit az ellenséges földönkívülieket ábrázoló filmek nyújtanak, de igen kicsi a valószínűsége annak, hogy az Univerzumban az élet és az intelligencia ilyen módon nyilvánulna meg. Ezek a filmek nem a földönkívüliekről szólnak, hanem saját félelmeink és rémületeink kivetítéséről. A haláltól való félelem a materialista világnézet szerves része. Egy ilyen világnézet, ami elutasítja a magasabb szférák és ezeken belül a magasabban fejlett élet lehetőségét, szabályszerű korlátokat állít a technikai fejlődés útjába. A belső bizonyosságnak, miszerint az élet nem a születéssel kezdődik, és minden bizonnyal folytatódik a fizikai test halála után is, meg kellene változtatnia a gondolkodási mintáinkat. A magasabb szférák létének tudatosítása segítségünkre lehet abban, hogy halál félelmünket legyőzzük, sőt mi több, előbb-utóbb fejlettebb technológia megteremtését segíti elő. E nélkül a tudatosítás nélkül a technológia kérlelhetetlenül visszaüt. Meggyőződhetünk erről, valahányszor népek és népcsoportok közötti háborús viszályra kerül sor. Rendkívül fejlett technológiát alkalmaznak, hogy elpusztítsák egymás otthonát, és megölhessék egymást. Amennyiben szeretnénk az Univerzum polgáraivá válni, nem technikai fejlődésre kellene helyezni a hangsúlyt. Van a fejlődésnek egy másik ága. Olyan fejlődés, ami az emberi értékek tiszteletben tartásáról, a másság elfogadásáról és az önzetlen együttműködésről szól. Ezt lelki fejlődésnek hívják.

A Helyes Cselekedet

A helyes gondolkodás révén a cselekedet is helyessé válik. Minél több a szeretetteljes gondolatod, minél jobban hiszel abban, hogy minden ami történik, lényegében a te lelki fejlődésedet szolgálja, annál könnyebb lesz. A fizikai test a lélek temploma. Szeresd a tested és vigyázz rá. Anyagi tested rezgésszámát is növeli, ha napfényben növő, növényi táplálékot fogyasztasz. A napfény energiája ahogy áthalad a növényen a fotoszintézis folyamatában épít. A húsnak eleve alacsonyabb a rezgés száma, és a levágott állat rémülete még inkább csökkenti ezt a számot.
Táplálkozási létfokozatok: 1. Fényből élni (mindenféle szilárd táplálék nélkül, a fény energiáját hasznosítva), 2. Vegetáriánus táplálkozás (zöldségek, gyümölcsök fogyasztása), 3. Laktó és ovo vegetáriánus táplálkozás (tejtermékek és tojás fogyasztása is), 4. Húsevés. A fizikai testet alkotó anyag állandóan cserélődik. Az új építő elemek az elfogyasztott táplálékból készülnek. A napfény által érlelt növényi eledel könnyebbé, lazább szerkezetűvé teszi a testet, ami így a szubtilis információk érzékelésére is alkalmasabbá válik.

A Gondolat Teremtő Ereje

Egyetlen élet létezik, és annak mindannyian részei vagyunk. Még a földi és a földönkívüli életformák sincsenek egymástól elválasztva. A világról alkotott belső képünk minden elméletünkre rányomja bélyegét. Az elmélet nem más, mint egy gondolati építmény. Mindannyian saját valóságunkban, saját gondolataink valóságában élünk. Az Univerzum talán legcsodálatosabb tulajdonsága az, hogy minden egyes ember gondolat világához képes alkalmazkodni. Mi teremtjük és mi vonzzuk magunkhoz mindazt, ami teljes környezetünket alkotja. A gondolatnak teremtő ereje van, és mi teremtő erővel rendelkező lények vagyunk. A hit ereje tehát nem más, mint a koncentrált gondolat ereje, ami kialakítja a belső képet. A külvilág csupán engedelmeskedik ennek a belső gondolati képnek.

Az Ego és a Felsőbbrendű Én

A mindent tudó Én soha sem született és meghalni sem fog. Az Én - okon és okozaton túl - örök és időtlen. Amikor a test meghal, az Én nem hal meg. Ha a gyilkos azt hiszi, hogy ölhet, és az áldozat azt hiszi, hogy őt meg lehet ölni, egyikük sem ismeri az igazságot. Az örök Én nem öl és soha meg nem ölhető. Minden élet forrása az isteni Fény, ami tudatában van saját lényének. Az ezoterikus tanítás szerint mindez két szóban foglalható össze: Én vagyok. Mindannyian a fény gyermekei vagyunk, a Központi Forrásból született Isteni szikrák. Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet - válaszolta Jézus.

A Szeretet Törvénye

A szeretet törvénye minden felett álló dolog. Szeresd a mindenséget, ebben minden benne foglaltatik, minden egyes élőlény. Az Isten legnagyobb ajándéka a szabad akarat. Szabad akaratunkkal és a rendelkezésünkre álló erővel minden jót kezdhetünk, és főképp szerethetünk. A szeretet időtlen törvényével teremthetünk és alkothatunk.

A Teremtésről

A teremtés Isten gondolata. Ebből születik a Fény és a Fény további Fény lényeket hoz létre, mégpedig saját képére és hasonlatosságára. Ily módon: 7. különböző tudat-szint teremtésre kerül sor: 1. Kerubok és Szeráfok, 2. Angyalok, 3. Emberi lelkek, 4. Állatok, 5. Növények, 6. Élő egysejtűek, 7. Ásványok. Mindez rendkívül magas rezgés tartományban történik, az úgynevezett "mennyei világban", vagy szférában, tehát továbbra is téren és időn kívül. Minden teremtett lény tudatában van a létének, minden egyes lény, még az ásványok is, és tudatában van az egységes egésznek.
A Szférák: 1. Felső mentális szféra (Isteni szint), 2. Középső mentális szféra (Intuíció), 3. Alsó mentális szféra (Érzelem), 4. Felső asztrális szféra (Az örök nyár kertje), 5. Középső asztrális szféra (Átmenet), 6. Alsó asztrális szféra (Anyagi világ). "Akasha krónika".

Az Univerzumról

A lehetséges válaszok akkor kezdtek kirajzolódni előttem, mikor kapcsolatba kerültem az úgynevezett "ezoterikus" tanításokkal. Maga a szó görög eredetű: "ezos teros" - annyit jelent mint "belső kör". Megértettem, hogy minden időkben voltak és most is vannak a földön olyan tanítók, akiknek a világmindenség felépítéséről, működéséről és belső törvényeiről lényegesen több tudás állt rendelkezésükre mint nekünk. Különleges képességű társainkat a történelem folyamán prófétáknak, mestereknek, Isteneknek vagy Isten fiainak nevezték. Hatalmas spirituális erővel rendelkező világformálók voltak ők, mint: Quetzalcoatal, Krisna, Hermész Trismegistos, Mózes, Zoroaster, Buddha, Jézus, Mohamed. Kitörölhetetlen nyomokat hagytak ők az emberiség történetében. Tanítványaik később az Univerzum belső - magasabb szintű - tudásának őrzőivé váltak. Ezek a Mesterek szinte bizonyos rendszerességgel bukkantak fel, segítették, gyógyították és tanították testvéreiket. Mégis minden esetben szinte ugyanaz a szomorú történet játszódott le: A Mester elhagyta az anyagi világot, amiben gyakran segítettek is neki, a tanítványok pedig őrizték a tudást, ami első sorban "belső tudás" volt, bizonyos külső formába öltöztetve. Az eredeti tanítás a Mester távozását követően az évszázadok alatt mindig gyengült. A tanítások egy része különböző érdekcsoportok kezébe került. A "belső tudás" gyengült, a külső forma erősödött. A széles néptömegek a tanítások exoterikus körön kívüli leegyszerűsített változatát kapták. A tanítások igyekeztek idomulni minden nép értelmi szintjéhez és fejlődési lehetőségeihez. Ezeket a változatokat hívjuk ma vallásoknak.

A Belső Körről

Létezett és ma is létezik egy mélyebb, ezoterikus tudás. A "belső kör" bölcsességét nem nyelte el a sír a nagy tanítómesterek távozásával. Tanítványaik megőrizték az örökséget, bizonyos csoportok és testvériségek mindig vigyáztak rá, annak ellenére hogy a történelem folyamán ezeket a csoportokat üldözték. Az esszénusok, a templomos lovagok, az albigensek, később pedig a rózsakeresztes és szabadkőműves páholyok kincse nem aranyból és drágakövekből állt. A Rózsakeresztes rend a XIV században alakult, ebben a csöppet sem biztonságos légkörben. A Rózsakeresztes rend az eredeti és tiszta Isteni tanok őrzője, a Lutheri és a Paracelsusi tanokat követi. A Rózsakeresztes testvériség alapítója: Christian Rosenkreutz volt. Jelképe a rózsakereszt, a kereszt végeinél és közepében rózsával diszitve, és a hatágú csillag belső elválasztás nélkül. A szabadkőművesek (nevük a Jeruzsálemi templom építőiről) az ellentét párt alkották velük szemben állva, ezután megalakulva, szintén belső tudásra építve, de az irányítást a kezükben tartva. Jelképük a hatágú csillag belső vonalakkal, és a derékszögű háromszög szárai fölé helyezett körző. A második világháború után tették le az alapjait az Angliai: Rózsakeresztes páholynak, (White Eagle Lodge) ami már a kezdettől fogva minden érdeklődő számára nyitva volt. Svédországban találkoztam azzal az emberrel, aki később tanítóm lett. A neve: Huszár Sándor, a Svédországi: White Eagle Lodge vezetője. Mikor megkérdeztem tőle először mi az igazság, hol van, ezt válaszolta: -Miért keresed másnál az igazságot.? Minden amit az Univerzumról és az életről tudni szeretnél, az már benned van.

A Végső Valóság

A Mester, a Mester szint elérése. A Mester a mindenségi bölcsesség tengerből kimeríthető tudás létfokozata. A Krisztusi tökéletesség nem csak Jézus Krisztus számára volt fenntartva. Ez minden emberi élet célja és valós lehetősége, az oda vezető út pedig a szeretetteljes, önként vállalt szolgálat útja. Sok földi élet és széleskörű tapasztalat megszerzése után mindannyian elérjük majd a Mesteri fokozatot. A Mester tulajdonságainak a szimbóluma a belső elválasztó vonalak nélküli hatágú csillag, ami két háromszögből tevődik össze. A csúcsával felfelé mutató egyenlő oldalú háromszög - a szimbólum egyik alkotó eleme - jelképezi a belső fényt, a minden emberi szívben jelen lévő Krisztust. Ez a fény erősödik amint a lélek felfelé tőr, és erőfeszítést tesz azért, hogy saját valódi lényegét megismerje. A csúcsával lefelé mutató háromszög jelképezi: Isten Fényét, az Igazi Felsőbbrendű Én fényét, amint mennyei magasságból bevilágítja az anyagi életet és az emberi lét minden egyes aspektusát.
Amikor ez a két aspektus tökéletesen egymásra tevődik, megszületik a felosztások nélküli, belső határok nélküli csillag, a mesterlélek jelképe. A mindennapi emberi élet teljes átalakulását és megvilágosodását jelzi, a tökéletesség, egészség és boldogság állapotát. Ebből adódik az a képességünk, hogy saját életünket és ezáltal mások életét is tökéletessé, egészségesé és boldoggá tegyük. A mesterlélek minden körülmények között megőrzi nyugalmát, nem veszíti el türelmét, és Isteni örökségének mindvégig tudatában van. Nem ismer félelmet. Tudja hogy az egész Univerzumban semmi sincs ami árthatna neki.  A Hatágú csillag szimbólumát a Föld több népének is átadták a múltban, amit őriznek az emlékek mindmáig és mindörökké. Ámen.

Balogh Béla