"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Apokrif iratok titkai és története - Balla Attila

2022.07.28 18:57

 

Apokrif iratok titkai és története.

Az Apokrif, az Apokripha görög szó és kifejezés, jelentése: "elrejtett", apokrif: "rejtett". Az Apokrifek a Bibliai könyvekhez hasonló szent iratok, amelyeket szerzőjük ugyanolyan isteni kinyilatkoztatásként, szent iratként tárt a nyilvánosság elé, de amelyek ennek ellenére nem szerepelnek a mai Biblia könyvei között. Némelyikük azonban egyes korábbi Biblia változatokban benne volt, a kisebb egyházak Bibliájában szerepel, a Kopt és Etióp keresztényekben.Apokrif iratok

-- Az Apokrif - Apokripha görög kifejezés jelentése: „elrejtett”. A legjelentősebb lelet Nag Hammad tekercsei, de sok apokrif irat maradt fenn és tanúskodik a Gnosztikus keresztény bölcsességről. Amíg a Biblia iratait a történelem során többször is „átírták”, az apokrifok hamisíthatatlanul tanúskodnak koruk bölcseletéről. Az apokrif, vagy „elrejtett” tanok a hivatalos, külső vallás törekvéseként kerültek háttérbe..
-- Esetenként tudatos megsemmisítések elől rejtették el az utókor számára. A rejtett kifejezés ugyanakkor e tanok tartalmára, azokra a rejtélyekre, misztériumokra is utal, melyek az igazságkeresők számára az eredeti isteni állapot elérésének útját írják le, és közelebb visznek Istenhez. Az örök érvényű bölcsességet megörökítő pergamenek a mai kor keresői számára az írott szó, az Ige, az ember számára kinyilatkoztatott megváltás tanának jelképévé váltak.
-- A római katolikus egyház Vatikáni vezetése sem tagadja, hogy 353 és 451 között számos zsinaton Jézus tanításának egy részét tiltottá - vagyis apokrifé nyilvánították... Azt viszont csak 1945-ben tudtuk meg, hogy ez a rész: a 90 %-a.!....
-- A "Jézus" szó szanszkrit jelentése = a Fény "gyermeke". Ha Mária Isten gyermekének gondolta volna, akkor Azt a nevet adta volna neki. A Fény nem a katolikus hitbe illik, hanem egy mostani spirituális irányzatba. Akkor nem lehetséges, hogy ugyanarról beszélt Jézus, mint a mostani spirituális mesterek ?
-- Azt mondta "Én vagyok a világ világossága." - A Fény ?. De azt is mondta a tanítványainak: "Ti vagytok a világ világossága." (Máté 5.14)   Hogy is van ez ? Ugyan az vagyunk, mint Jézus ?. Ő azt tanította (mint minden IGAZI mester), hogy aki őt követi, az UGYAN ODA juthat el, mint ő, SŐT TOVÁBB.
-- "Példát adtam, hogy amit én tettem, Ti is tegyétek meg !" + "... aki hisz bennem, az ugyan azokat a tetteket viszi végbe, amiket én, SŐT MÉG NAGYOBBAKAT IS végbevisz ... !" (János 14:12)   Márpedig egy "isten fia" nem mondaná azt, hogy ti emberek majd nagyobb dolgokat is tesztek, mint most én.
-- Talán úgy értette: többre is képesek vagytok, mint kézrátétellel gyógyítani, vízen járni, stb ? Választ fogsz kapni.
-- "Az atya bennem van, és én őbenne vagyok." (János 14.10)
Atya = a kozmikus közös tudat,  az IS-TE-(é)N.
-- De bárhogy is értelmezzük az Atyát, Jézus nem lehet az ő FIA, hisz milyen értelmetlen így: "Az apám bennem van, én pedig az apámban vagyok." 
-- Ezen kívül .. ha mi is a "világ világossága" vagyunk (ha Jézust követjük), akkor bennünk is ott van az "Atya" és mi is az "Atyában" vagyunk. Tehát újra csak egy mostani spirituális tanítás jön ki, csak így értelmes:
-- "Az atya bennem van, és én őbenne vagyok." = A Közös tudat bennem van, és én őbenne vagyok.
-- Hogyan lehet benne a közös tudat ?
-- Alaje azt mondta: "Senki sem tud mindent, de  kapcsolatba tudunk kerülni a Lét tudatosságával."
-- Jézus pedig így folytatta annak idején: "A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van."
-- Tehát Jézus tanításai nem a katolikus vallást képviselik, hanem a mostani spirituális irányzatot.

Tiltott Tanítások

-- Az apokrif iratok szerint az édenkerti jelenetben a kígyó helyett egy Sólyom mondja Évának, hogy egyen a Tudás fájáról, (amit az a bizonyos hang tiltott). És mivel Éva a sólyomra hallgat, és a tiltás ellenére evett a Tudás fájáról, ezért ő nem bűnös, hanem hős !
Majd miután Ádám is evett ... "Fénytestük felragyogott, Fénycsokraik megnyíltak" : a 7 csakrájuk aktivizálódott -- így magasabb tudat-szintre emelkedtek.
-- Az én információim szerint az édenkert egy kísérlet volt a Föld-bolygón. Már akkor volt egy lény, aki jó tanácsával segítette a földi emberiséget. Sólyomhoz hasonló alakja volt. Majd több ezer év múlva ismét megjelent: az egyiptomi mitológia sólyomfejű Hórusz-ként említi. Akkor szó szerint Harcolt a jó oldalon..
-- Majd megint több ezer év múlva tért vissza a Föld-bolygóra, hogy segítsen az emberiségnek: az akkori szülei a Fény gyermekének nevezték el. Ő elmondta, hogy egykor ő volt Hórusz. És most, 2000 évvel később egy nép feltámadóban van. Fővárosának legmagasabb pontján egy felszállni készülő Sólyom áll ! (Turul = kerecsen-sólyom).. "Nincsenek véletlenek .!."

Apokrif iratokból való idézetek

-- A katolikus hit szerint (451 óta) az ember eredendően bűnös. Már a méhben lévő magzat is. Ezzel szemben az apokrif iratok szerint Jézus ezt tanította:
-- "Az ember Fény természetű, Bűntelen, Szépséges, Tiszta és Szabad, testbe zárt isteni Fény !"
-- "Fény van minden emberben. És .. Fény és Fény között nincs különbség."
-- "Ugyan az a Fény van minden emberben, sőt ebben a kutyában is, sőt ebben a fűszálban is !"
-- "Isten országa Bennetek van !
-- Nem kőből és fából épült házakban. (templomok)
-- Hasítsd szét a fát, és ott leszek.
-- Emeld fel a követ, és megtalálsz."
--"Ne építsetek az én atyámnak templomokat, mert az én atyám temploma a Világ.
-- Egy mező a csillagos ég alatt. Egy Hold-sütötte tengerpart. Egy liget. Vagy egy barlang, ahol a Nimfák játszadoznak*. Ez a templom, Nem az amit az ember épít."
-- Csak én teszem hozzá, hogy ... Nimfák ? Lehetséges, hogy Jézus a Szeret-kezésre gondolt ? Tudtommal az is egy módja a rezgés-szint-emelésnek. (Hangsúlyozom, hogy a nagy Szeretettel Teli együttlétre gondolok, nem egy akármilyen szexre.)
-- Vagy esetleg a nimfák .. nem fizikai testű (földönkívüli) lények, akik abban az időben segítettek felvenni a kapcsolatot a magasabb dimenziókkal és a Fénnyel.?. Nektek milyen ötleteitek vannak .?. Hogyan imádkozzunk.?.
--"Ne térdelj le Atyám előtt. ... Milyen volna, ha haza mennél, és apád előtt letérdelnél ?"
-- 451-ben vezetik be, hogy összekulcsolt kézzel imádkozzunk. Az őskeresztény katakombák falán Széttárt karokkal imádkozó emberek vannak ábrázolva !
--"Ti is tudtok gyógyítani, ahogyan én, csak ébresszétek fel a bennetek lévő Fényt, és adjátok át azt a gyógyulni vágyónak !"
--"Minden vallás és minden tanítás egyformán szent, mert a Fényből való."
(Hozzáteszem, hogy tudtommal Buddha tanításaiba is belenyúltak később. Tehát NE a mai állapotukban nézzük a vallásokat, hanem Jézus idejében.)
-- "Az én Atyámnak és az én Anyámnak sok-sok neve van az embereknél, mégis ugyan az." "Atyámat nevezik a görögök Zeusznak, az idiaiak Barhma-nak, ...... , a szkíták Arany Napnak."
-- A Reinkarnációról: "Mindannyian, ti élőlények, egy hosszú ösvény eredményei vagytok, és évezredek óta járjátok a világok köreit, akárcsak én."
--"Nincs bűnös, csak tudatlan, akit meg kell tanítani.
-- Nincs gonosz, csak beteg, akit a Szeretet gyógyíthat meg."
-- Szeretet Neked és Mindenkinek...

Az Eredeti Szentiratok 90 %-át nem tették be a Bibliába

-- Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 90 %-át nem tették bele a Bibliába. A maradék részeket is sok helyen átírták. Ma ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember. A magyarázata az, hogy az eredeti pergameneken a 100 % szerepel.
-- A Talmud Jézust állandóan Nimród fiának nevezi. Talmud = a zsidó vallás szent könyve. Nem kellett tolmács, Jézus Hun nyelven szólalt meg. "Ez az én testem... Ez az én vérem..." Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, ha e két szót összerakjuk - test-vér - a Magyar (Szántai Lajos, művelődés-történész). Így teszi Jézus egy mágiával testvéreivé a tanítványait szimbolikusan, így adja át beléjük az ő lelkületét.
-- Jézus-Partus-herceg. A Jézus név szankszritül azt jelenti:  "Fény Fia". Héberül viszont nem jelent semmit, tehát nem héber név, tehát Jézus nem héber származású. A 3. király aki Jézus bölcsőjéhez ment, az eredeti írásokban a Pártus birodalom küldöttei: Szkíta mágusok.!.
-- A templomaikban egy szent Sólyom volt az oltár fölött. Turul = Kerecsen Sólyom. Az eredeti ószövetségben is sólyom mondja a kígyó helyett Évának, hogy egyen a tudás fájáról. Ami egyébként nem bűn. Miért lenne bűn enni a tudás fájáról, a tudás nem bűn, hanem jó dolog.

A Biblia eredetiben, hogy is volt akkor.

-- 1. Nincs rossz nép, nincs rossz ember, csak eltévelyedett.
-- 2. Ne ítélkezzetek, nehogy fölöttetek is ítélkezzenek.
-- 3. Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A közte eltelt időt, ezt a 18 évet a Biblia kihagyta. A kettő között keleten tanult és tanított. Egyiptomban, Indiában, Tibetben tevékenykedett, amit mind kivágtak a Bibliából.
-- 4. Jézus "halála" után 300-400 évvel a különböző zsinatokon kivették az: asztrológia, numerológia, reinkarnáció tanát.
-- 5. Jézus tanításaiból kivették hogy, "Isten országa bennetek van", "Ugyanaz a fény benned van". Ezek helyébe írták: "Isten rajtad kívül van, elérhetetlen magasságokban van". Így Isten és Közted szükség van egy közvetítőre: a papságra. 
-- 6. Jézus mondta: "Ti vagytok a világ világossága", "Istenek vagytok ti mind". Ehelyett azt tették bele, hogy: "Én vagyok a világ világossága", "Én vagyok csak az Isteni"..
-- 7. Jézus azt tanította hogy nincsen bűn és bűnös, csak tudatlan. Erre kitalálták hogy legyen bűn, amiért büntetés jár, és hogy legyen pokol és legyen ördög, amitől félni kell mindenkinek.
-- 8. Jézus tanait próbálták összemosni a zsidó vallással, ami valójában Ég és Föld. Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek, Jézus származását átírták zsidóra, kimondták hogy apja Jahve. Ez még a papok között is akkora felháborodást váltott ki, hogy lázadás tört ki.
-- 9. A női princípium kitörlése. Az Atya, Anya, Fiú szentháromságot átírták: Atya, Fiú, Szentlélek szentháromságra. Jézus pedig mindig mondta: Isten és Istennő. Mindenhonnan kiradírozták az Istennőt, kihagyták a nőt, a nőiséget, így egy férfi uralmú, hím soviniszta vallást hoztak létre.
-- 10. A történetből ahol csak tudták kitörölték Mária Magdolnát a 12 tanítvány közül. Jézus legközelebbi tanítványát, a nagy tudású főpap nőt, de Leonardo da Vinci odafestette "Az utolsó vacsora" című művére Mária Magdolnát, Jézus mellé.
-- 11. Jézus a sólymot tisztelő kánaáníták Pártus helytartójának fia volt, Pártia trónörököse. Akit Szkíta névre kereszteltek, aminek a jelentése: a " Fény Fia"..
-- 12. Mondjuk ki: Jézus az ősi Magyar népbe született bele. Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította, félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül adta át az embereknek a Fényt.. Tegyük mi is ezt.!.
-- .. Áldás mindenkinek..
-- .. Szeretet mindenkinek..

Az Ótestamentumhoz kapcsolódó Apokrifek

Legendás jellegűek
-- Jubileumok könyve
-- Ariszteasz-levél
-- Ádám és Éva könyve
-- Jeremiás apokrifon
-- Ézsaiás felemeltetése

Apokaliptikus jellegűek
-- Hénokh könyve
-- Szedrákh apokalipszise
-- A tizenkét pátriárka testamentuma
-- Mózes mennybemenetele
-- Báruk szír apokalipszise
-- Báruk görög apokalipszise
-- Ezra apokalipszise
-- Illés apokalipszise

Tanító jellegűek
-- Ezékiel apokrif könyve
-- Jeremiás levele
-- Jób testamentuma

Költői jellegűek
-- Salamon zsoltárai
-- 151. zsoltár

Evangéliumok
-- A Megváltó dialógusa
-- Az apostolok emlékezése
-- Az igazság evangéliuma
-- Bertalan evangéliuma
-- Egyiptomiak evangéliuma
-- Evangélium Mária szerint
-- Fülöp evangéliuma
-- Gamáliel evangéliuma
-- Jakab protoevangéliuma
-- József, az ács
-- Júdás evangéliuma
-- Mária evangéliuma
-- Máté protoevangéliuma
-- Nikodémosz evangéliuma
-- Örmény gyermekség evangélium
-- Péter evangéliuma
-- Tamás evangéliuma
-- Tamás gyermekkor-evangéliuma
-- Zsidókeresztények evangéliumai
-- Nazareusok evangéliuma
-- Ebioniták evangéliuma
-- Héberek evangéliuma

Apostolok cselekedetei
-- András apostol cselekedetei
-- János apostol cselekedetei
-- Mária eltűnése
-- Pál apostol cselekedetei
-- Tamás apostol cselekedetei
-- Tamás-akták

Apostoli levelek
-- Az apostolok levele
-- Barnabás levele
-- Jakab apokrif levele
-- Pszeudo-Pál levelei
-- Pseudo-Titus levele
-- Seneca és Pál levelezése

Apokalipszisek
-- Bertalan-apokalipszis
-- Jakab apokalipszisei
-- Pál apokalipszise
-- Péter apokalipszise
-- Tamás apokalipszise
-- János apokrif apokalipszisei

Gnosztikus iratok
-- A gnoszticizmus a 2. századtól érvényesülő misztikus filozófiai irányzat, amely átvette a kereszténység fogalmait, de a maga idegen szellemi tartalmával töltötte meg. A görög gnózis („ismeret”) szóból származik, ami spekulatív, filozofikus jellegére utal.
-- Éva evangéliuma
-- János apokrifonja
-- Jeú két könyve
-- Jézus Krisztus bölcsessége
-- Mária leszármazása
-- Péter prédikációi
-- Pisztisz Szophia
-- Fülöp evangéliuma

A tizenkét apostol tanításáról szóló apokrif irat

-- Az alább olvasható apokrif irat a korai keresztények részére nyújtott erkölcsi-vallási alapokat az akkori zűrzavaros időkben. Nem nehéz felismernünk a jelen kor és a csaknem két évezreddel ezelőtti időszak hasonlóságát a dekadencia, az erkölcstelenség, a hitehagyás, a bálványimádás terén..
-- Ahogy abban az időben voltak vallási tévutak, filozófiai és filozófiával - pogány tanokkal kevert keresztény irányzatok, úgy manapság is szinte csak ilyenekbe botlunk. Mindez szükségessé teszi, hogy a lehető legkomolyabban vegyük azokat az ősi iratokat, amelyek a kereszténységet a kezdetekben lelkiekben megerősítették és irányt mutattak a hívők számára...
-- A hívő keresztény ember számára a legfontosabb szent irat az újszövetség, amelynek rendszeres olvasása erősen ajánlott. A most közölt apokrif irat egyike azon kevés keresztény apokrifeknek, amelyek szintén javasoltak olvasásra, mert Krisztus tanításait adják át. Felhívjuk azonban sokak figyelmét arra is, hogy az apokrifek jelentős része nem nevezhető tisztán keresztény iratnak...
-- A gnosztikus eredetű vagy gnosztikus szellemiséget tartalmazó apokrifek például egyenesen káros hatásúnak minősíthetők, amelyek nem véletlenül, éppen emiatt kaptak nagyobb nyilvánosságot az elmúlt években, évtizedekben. A legismertebb talán Júdás evangéliuma, amely keletkezésének körülményei és zavaros tartalma miatt nem tekinthető ihletett írásnak..
-- Az alábbiakban az apokrif magyarul és ógörögül is közlésre kerül, hogy mindenki kedvére elemezhesse és tanulmányozhassa. Az egyik vallási alapelvünk az, hogy a szentírás az eredeti nyelvén tanulmányozva érthetőbb és tisztább tartalmú, és jóval közelebb visz a szentírás megértéséhez, mint üres és filozofálgató modern teológiai magyarázatok.

Didakhé: A Tizenkét Apostol Tanítása

- "Az Úr tanítása a tizenkét apostol által a nemzeteknek" -

I. Tan.
--1. Két út van, egy az életé, egy halálé, a két út között pedig nagy különbség van. --2. Az élet útja ez: először, szeresd Istenedet, aki teremtett téged, másodszor, szeresd feleberátodat, mint önmagadat. Te se tedd azt másnak, amit nem akarsz, hogy neked tegyenek (vö.: Mt. 12,37‐39; Mk. 12,30‐31; Sir. 7,30; MTörv. 6,5; Lev. 19,18; Mt. 7,12; Lk. 6,31). --3. Eme szavak tanítása pedig a következő: áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, imádkozzatok ellenségeitekért, tartsatok böjtöt azokért, akik üldöznek titeket. Milyen érdem az, ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek? Nemde ezt teszik a pogányok is? Ti viszont sieressétek azokat, akik gyűlölnek benneteket és ellenségeitek ne legyenek (vö.: Mt. 5,44‐47; Lk. 6,32.33). --4. A test és hús kívánságaitól tartózkodj (vö.: 1. Pét. 2,11; Tit. 2,12). Ha valaki megüti jobb arcodat, tartsd oda a másikat is, és tökéletes leszel (vö.: Mt. 5,39). Ha valaki arra kényszerítene, hogy menj vele ezer lépést, tégy meg vele kétezret (vö.: Mt. 5,40‐41). Ha valaki elkéri felső ruhádat, ad oda neki alsó ruhádat is (vö.: Lk. 6,30). Ha valaki elveszi, ami a teid, ne kérd vissza; úgysem tudod (vö.: Lk. 6,30). --5. Mindenkinek adj, aki kér tőled, és ne kérd vissza! Az Atya ugyanis mindenkinek adni kíván ajándékaiból. Boldog az, aki a parancs szerint ad, mert ártatlan. Jaj annak, aki kap! Ha valaki úgy vesz, hogy szüksége van rá, az ártatlan; aki azonban úgy vesz, hogy nem szorul rá, az számadással tartozik, mert kapott, és valamiért kapta, amit kapott; fogságba kerül, kivizsgálják, mit cselekedett, és ki nem szabadul onnét, míg az utolsó fillért vissza nem fizette. --6. Erről már mondatott: izzadjon meg az adomány kezedben, míg megtudod, kinek adod (vö.: Mt. 5,26).

II. Tan.
--1. Az utasítás második parancsa így szól: --2. Ne ölj, ne törj házasságot (vö.: Mt. 19,18), gyermeket meg ne ronts, ne paráználkodj, ne lopj, varázslással ne foglalkozz, ne keverj mérget, ne hajtsd el a magzatot, a megszületett gyermeket ne öld meg, ne kívánd azt, ami felebarátodé (vö.: Kiv. 20,17)! --3. Ne esküdj, hamis tanúságot ne tégy, ne rágalmazz, ne emlékezzél a rosszra (Mt. 5,33, 19,18)! --4. Sem gondolkodásod, sem nyelved ne legyen kettős; a kettős nyelv ugyanis a halál csapdája. --5. Szavad ne legyen hazug, se üres, hanem tettekkel teljes! --6. Ne légy kapzsi, rabló, képmutató, se gőgös, se gonosz! Ne forralj gonosz tervet felebarátod ellen. --7. Ne gyűlölj senkit, de egyeseket feddjél meg, másokért könyörögj, ismét másokat pedig tulajdon lelkednél jobban szeress.

III. Tan.
--1. Minden rossztól óvakodjál gyermekem, és minden hozzá hasonlótól. --2. Ne légy haragos, mert, a harag gyilkossághoz vezet, féltékeny se légy, se viszálykodó, se erőszakoskodó; mindezekből gyilkosság származik.. --3. Ne légy kívánkozó fiam, a kívánkozás ugyanis paráznasághoz vezet, mocskos beszédű se légy, szemeidet ne forgasd, mert ezekből származik a házasságtörés.. --4. Ne űzz madárjóslást sem gyermekem, mert az is bálványimádáshoz vezet, se ráolvasást, se csillagjóslást, se mágiát, ilyeneket se látni, se hallani ne kívánj. Bálványimádás ered mindezekből. --5. Ne légy hazug, gyermekem, a hazugság vége a lopás, pénzsóvár se légy, ne hajhászd a hiú dicsőséget. Lopás a vége mindezeknek. --6. Ne légy zúgolódó gyermekem, mert az káromláshoz vezet, ne légy önkényes, se silány gondolkodású; ezekből jön a káromkodás. --7. Légy inkább szelíd, mert a szelídek fogják örökölni a földet (vö.: Mt. 5,5; Zsolt. 36,11). --8. Legyél nagylelkű és irgalmas, mentes a gonoszságtól, csendes és jó, tisztelvén mindig az igéket, melyeket hallottál. --9. Fel ne magasztald magadat, ne adj alkalmat lelkednek a hiúságra! Ne a gőgösekhez ragaszkodjon lelked, hanem az igazakkal és alázatosakkal társalogjon. --10. Úgy vegyél mindent, ami veled történik, mint valami jót, mert Isten nélkül semmi sem történik.

IV. Tan.
--1. Éjjel és nappal emlékezz meg arról, gyermekem, aki neked Isten igéjét hirdeti, úgy tiszteld Őt, mint magát az Urat. Ahonnan ugyanis az uralom szól, ott van az Úr. --2. Naponta keresd a szentek színelátását, hogy felüdülj beszédjükön. --3. Szakadást ne okozz, békítsd ki a szemben állókat.!. ítélj igazságosan (vö.: MTörv. 1,16; Péld. 31,9; Jn. 7,24), ne légy személyválogató, fedd meg az elbukottat. --4. Ne kételkedj, meglesz vagy nem. --5. Ne legyen kezed kinyújtva akkor, amikor kapsz, összeszorulva viszont, amikor rajtad a sor, hogy adj. --6. Ha valamit kezed munkájával szereztél, azt add oda bűneid váltságául. --7. Ne vonakodj adakozni, ne is zúgolódj, amikor adakozol, hiszen tudod, ki az, aki a bér jó viszonzója. --8. A rászorulót el ne utasítsd, mindenedet oszd meg testvéreddel, és semmit se mondj sajátodnak; ha a halhatatlanban közösködtök, mennyivel inkább közösködnötök kell a romlandókban. --9. Le ne vedd a kezed fiadról vagy lányodról" hanem ifjúságuktól kezdve az Úr félelmére tanítsd őket. --10. Ne parancsolj haragodban szolgádnak, vagy szolgálódnak, hisz ők is ugyanabban az Istenben remélnek, nehogy ne féljék az Istent, aki mindegyiktek fölött van; ő nem azért jött, hogy látszat szerint hívjon, hanem azokat" akiket a Lélek előkészített. --11. Ti szolgák, tiszteletben és félelemben engedelmeskedjetek uraitoknak, mint Isten képmásainak! --12. Gyűlölj mindenféle színlelést és mindent, ami nem kedves Isten előtt.. --13. Az Úr parancsait el ne hagyd, tartsd meg, amit kaptál (vö.: MTörv. 4,2; 12 és 32), se ne tégy hozzá, se el ne végy belőle.. --14. Az egyházban valld meg botlásaidat és rossz lelkiismerettel ne járulj imádsághoz! Ez az élet útja.

V. Tan.
--1. Ez pedig a halál útja: mindenekelőtt rossz és átokkal teli; gyilkosság, házasságtörés, kívánkozás, paráznaság, bálványimádás, mágia, méregkeverés, rablás, hamis tanúság, képmutatás, álnokság, kétszínűség, gőg, gonoszság, erőszak, bírvágy, parázna beszéd, irigység, fennhéjázás, önteltség, hencegés, vakmerőség.. --2. a jókat üldözik, az igazságot gyűlölik, a hazugságot szeretik, nem ismerik az igazságosság jutalmát, nem a jóhoz ragaszkodnak) sem az igazságos ítélethez, nem a jó, hanem a rossz miatt virrasztanak, messze van tőlük a szelídség és kitartás, a hiábavalóságot kedvelik, saját fizetségüket hajszolják, a szegényen nem könyörülnek, nem szomorkodnak a megszomorítottakkal. Teremtőjüket nem ismerik, megölik a gyermekeket, megrontják Isten teremtményét, elutasítják a szegényt, a gazdagok szószólói, a szegények törvénytelen bírái, mindenféle bűnt elkövetnek; mentesek legyetek, ó gyermekeim, mindezektől!

VI. Tan.
--1. Vigyázz, le ne térítsen senki téged a tanítás útjáról, aki Isten nélkül tanít téged (vö.: Mt. 24,4). --2. Ha tényleg vállalni tudod az Úr egész igáját, tökéletes leszel, ha nem tudod, tégy meg annyit, amennyire képes vagy. --3. Az ételekre vonatkozóan annyit tarts meg, amennyit meg tudsz tartani, nagyon tartózkodj azonban a bálványáldozati lakomáktól, mert azok a halott istenek előtti hódolatot jelentik.

VII. Tan.
--1. A keresztségre vonatkozóan pedig, így kereszteljenek: miután mindezeket előtte elmondtátok, élővízben kereszteljetek az Atya és Anya és Fiú és nevére, (vö.: Mt. 28,18‐19). --2. Ha nem áll rendelkezésre élő víz, keresztelj más vízben; ha lehet hidegben, ha nem, melegben. --3. Ha egyik sem áll rendelkezésre, háromszor önts vizet a fejre, az Atya és Anya és Fiú nevére. --4. A keresztelendő és a keresztelő böjtöljön a keresztelés előtt, ha lehetséges, a többiek is; a keresztelendőnek hagyd meg, hogy előzőleg egy, vagy két napig böjtöljön (vö.: Mt. 28,19).

VIII. Tan.
--1. Böjtjeitek ne legyenek együtt a képmutatókkal, ők ugyanis a szombat utáni második napon és ötödik napon böjtölnek (vö.: Mt. 6,16); ti a negyedik napon és az előkészületi napon böjtöljetek; --2. ne imádkozzatok Úgy, mint a képmutatók, hanem úgy, ahogyan az Úr parancsolta evangéliumában, így imádkozzatok:
--Mi Atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg neved, jöjjön el országod, akaratod legyen meg a földön, mint megvan a mennyben; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, engedd el adósságunkat, amilyen mértékben mi is elengedjük azoknak, akik nekünk adósak, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. (vö. Mt. 6,9‐13). 3. Naponta háromszor imádkozzatok így.

IX. Tan.
--1. Az eukharisztiáról a következőket, így végezzétek: --2. először a kehely fölött: Hálát adunk Néked Atyánk a Te szolgádnak, Dávidnak szent szőlőjéért, melyet megismertettél velünk szolgád, Jézus által! Dicsőség néked mindörökké! --3. A kenyértörésről pedig a következőképpen: Hálát adunk néked, Atyánk, az életért és tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk a Te szolgád, Jézus által. Dicsőség néked mindörökké! --4. Ahogyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a hegyeken és eggyé váltak összegyűjtve, úgy gyűljön össze egyházad királyságodban a föld határairól! Mert tiéd a hatalom és dicsőség Jézus Krisztus által mindörökké! --5. Ne egyék és ne igyék az eukharisztiátokból senki más, csak az, aki meg van keresztelve az Úr nevére! Erről mondta ugyanis az Úr: ne dobjátok a szentet a kutyák elé (vö.: Mt. 7,6).

X. Tan.
--1. Miután pedig beteltetek, így adjatok hálát: --2. Szent Atyánk, hálát adunk néked szent nevedért, melynek sátrát szívünkben ütötted fel, a tudásért és hitért és halhatatlanságért, melyet kinyilatkoztattál nékünk a Te szolgád, Jézus által! Dicsőség néked mindörökké! --3. Mindenható Uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél (vö.: Bölcs. 1,14; Sir. 18,1; 24,8; Jel. 4,11; Ef. 3,9; Zsid. 3,4), ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és italt adtál, és örök életet Szolgád által. --4. Mindenekelőtt azért adunk hálát néked, mert hatalmas vagy! Dicsőség néked n1indörökké! --5. Emlékezzél meg, Uram, egyházadról, hogy szabadítsd meg őt minden gonosztól és tedd tökéletessé szeretetedben, és gyűjtsd össze a négy szél irányából (vö.: Mt. 24,31) a megszenteltet országodba, amit neki készítettél! --6. Jöjjön a kegyelem, és múljon el e világ! Hozsanna Dávid Istenének! (vö.: Mt. 21,9 és 15). Aki szent, jöjjön, aki nem az, térjen meg! Maran athá! Ámen! --7. A prófétáknak engedjétek meg, hogy hálát adjanak, amennyiben akarnak.

XI. Tan.
--1. Ha érkezik hozzátok valaki, és tanítja mindazt, amiről fentebb szó volt, azt fogadjátok be.!. --2. Ha viszont felforgatja azt, és mást tanít, hogy bomlasszon, ne hallgassatok rá.!. Ha ellenben azért tanít, hogy bennetek az Úr ismeretét és igazságosságát gyarapítsa, úgy fogadjátok, mint magát az Urat! --3. Az apostolokkal és prófétákkal az evangélium rendelkezésének megfelelően járjatok el. --4. Minden apostolt, aki hozzátok érkezik, úgy fogadjátok, mint az Urat magát! --5. De egy napnál tovább ne maradjon! Ha esetleg szükséges, maradjon még egy napot: ha azonban már három napig marad, akkor hamis próféta. --6. Amikor az apostol elmegy tőletek, ne vigyen magával mást, csak kenyeret, addigra, amíg szállást talál. Ha pénzt kérne, hamis próféta. --7. Ne tegyetek próbára egyetlen olyan prófétát sem, aki a Lélekben szól, és meg ne ítéljétek! Minden bűn megbocsájtatik ugyanis, de erre nincsen bocsánat (vö.: Mt. 12,31). --8. Ezzel szemben, nem mindenki próféta, aki lélekben szól, csak akkor, ha erkölcsei ugyanazok, mint az Úré. Az erkölcsökről lehet felismerni a prófétát és a hamis prófétát. --9. Próféta továbbá mindaz, aki a Lélekben asztalt készít, de nem maga eszik róla; ellenkező esetben hamis próféta. --10. Azok, akik az igazságot tanítják, mind próféták, de, ha nem cselekszik azt, amit tanítanak, hamis próféták. --11. Minden igaz, kipróbált próféta az egyház kozmikus misztériumának javára cselekszik, de mert nem tanítja, hogy azt kell tenni, amit ő tesz, azért még meg ne ítéljétek! Istennél van ítélete. így tettek a régi próféták is. --12. Amelyik viszont elragadtatásban szólna így: pénzt adj nekem, vagy más valamit, arra ne hallgassatok! Ha ellenben más rászorulók miatt kérne, hogy adjatok, akkor senki ne ítélje meg őt!

XII. Tan.
--1. Mindenkit fogadjatok be, aki az Úr nevében érkezik (vö.: Mt. 21,9, 117. Zsolt. 26; Jn. 5,43); próbára téve majd megismeritek, hiszen képesek vagytok a jobb és a bal megkülönböztetésére. --2. Ha a jövevény átutazóban van, segítsétek, amennyire tudjátok; ne maradjon azonban nálatok, csak két vagy három napig, amennyiben szükséges. --3. Ha mestersége van, és le akar telepedni nálatok, dolgozzék és egyék. --4. Ha nincs mestersége, gondoskodjatok róla belátásotok szerint, hogy ne éljen köztetek keresztény tétlenül. --5. Ha azonban nem akarna így cselekedni, Krisztus‐kufár. Az ilyenektől óvakodjatok!

XIII. Tan.
--1. Minden igaz próféta, aki le akar telepedni nálatok, megérdemli kenyerét (vö.: Mt. 10,10; Lk. 10,7; J. Kor. 9,13‐14; 1. Tim. 5,17‐18). --2. Hasonlóképpen az igaz tanító is, mint a munkás, megérdemli kenyerét. --3. A csűr, a présház, juhaid és marháid, terményeid zsengéjét vedd, és add a zsengét a prófétáknak, mivel ők a ti főpapjaitok. --4. Ha nincs közöttetek próféta, akkor a szegényeknek adjátok. --5. Amikor kenyeret sütsz, vedd a javát, és add a parancs szerint. --6. Ugyanígy, ha olajos‐ vagy boros edényedet megnyitod, vedd zsengéjét, és add a prófétáknak. --7. Pénzed, ruhád és mindennemű vagyonod javát vegyed, ahogy neked tetszik, és add a parancs szerint.

XIV. Tan.
--1. Az Úr napján gyűljetek egybe, törjétek meg a kenyeret és adjatok hálát, előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok. --2. Mindaz, akinek vitás ügye van felebarátjával, addig ne jöjjön közétek, míg ki nem békült, nehogy közönségessé váljon áldozatotok. --3. Az Úr ugyanis erről mondotta: Mindenütt tiszta áldozatot mutatnak be nékem, mert nagy király vagyok, mondja az Úr, és nevem csodálatos a nemzetek között (Mal. 1,11.14).

XV. Tan.
--1. Kézfeltétellel válasszatok magatoknak az Úrhoz méltó püspököket és diakónusokat, szelíd és nem pénzéhes, igazmondó és kipróbált férfiakat; ők látják el ugyanis nektek a tanítók és próféták szolgálatát. --2. Meg ne vessétek őket, a tanítókkal és prófétákkal együtt tiszteletben álljanak köztetek. --3. Ne haraggal, hanem békésen feddjétek meg egymást, ahogyan az evangéliumban áll (Mt. 5,22‐26; 18,15 és 35); senki szóba ne álljon azokkal, akik a másik ellen valamit elkövettek, amíg bűnbánatot nem tartottak. --4. Imáitokat, adakozástokat és minden cse1ekedeteteket úgy végezzétek, ahogyan Urunk evangéliumában áll!

XVI. Tan.
--1. Őrködjetek életetek fölött! Ki ne aludjanak mécseseitek és ki ne oldódjon övetek! Legyetek készen! Nem tudjátok ugyanis az órát, melyben Uratok érkezik. --2. Gyakran gyűljetek össze, azt keresve, mi válik lelketek javára! Semmilyen időnek nem lesz haszna kitartásotokat illetően, ha a végső időben tökéletesek nem lesztek. --3. A végső napokban ugyanis sok hamis próféta lesz, sok rontó, a juhok farkasokká válnak, a szeretet gyűlöletbe fordul át. --4. amikor felgyülemlik a törvénytelenség és gyűlölni fogják egymást az emberek, s akkor fog megjelenni a világcsaló Isten fiaként, a föld a kezébe adatik és jeleket és csodákat művel, melyek a világ kezdete óta nem voltak. --5. Az emberek világa ekkor tűzpróbára kerül, és sokan megbotránkoznak és elvesznek, akik azonban kitartanak hitükben, megmenekednek ama átkozottól. --6. És ekkor tűnnek fel majd az igazság jelei; először az ég megnyílásának jele, másodszor a harsona hangja, s harmadszor a holtak feltámadása. --7. Nem mindenki támad fel azonban, amint megmondatott: Eljön az Úr és vele összes szentjei (vö.: Mt 24,30‐31). --8. A világ akkor majd meglátja az Urat, amint eljön az ég felhői fölött (vö.: Mt. 24,24; 2. Thessz. 2,9; Jel. 13,2 és 13; Mt. 24,10; 10,22; 24,13; 1. Kor. 15,52; 1. Thessz. 4,16; Zak. 14,5; Mt. 26,64).