"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Újdonságok

  Világvallások, a vallások és hitek. A világvallások az emberi történelem alapvető és fontos részei. Az emberiség világképének, a népek történetének, országok, kultúrák sorsának legmeghatározóbb alap értékei a világvallások. A vallások ismerete az elemi műveltség alapja. Világvallások, a...
  Hinduizmus az ősi Indiai vallás.  India autentikus ősi vallását Hinduizmusnak vagy Bráhmanizmusnak nevezzük. A Hinduizmus a Kereszténység és az Iszlám után a harmadik legnépesebb vallási formáció; a világon: 1 milliárd ember világnézetét képezi.  A Hinduizmus a világ vallásai...
  Buddha a megvilágosodott mester.. A Buddhizmus filozófia és vallás, ami az: i. e. 6. században jött létre a mai India és Nepál területén. Buddha "Megvilágosodott embert" jelent szanszkrit és páli nyelven. Buddha, eredeti nevén: Gautama Sziddhártha, páliul:...
  Taoizmus a Kínaiak ősi vallása. A Taoizmus Kína egyik legnagyobb autentikus ősi vallása, mely jelentős mértékben befolyásolta a kínai: kultúrát, filozófiát, politikát, gazdaságot, irodalmat, zenét, orvoslást, táplálkozást. A Kínai filozófiában az állandóan mozgó és szakadatlanul...
  Zarahusztra - Zoroaszter a méd próféta és mester. A Zoroasztrizmus a régi Perzsa, Iráni vallás, ami az Iszlám térhódítása előtti vallás volt a Közel-Keleti térségben. Az ősi perzsa vallás az i.e. 5. században keletkezett. Zarahusztra a neve perzsául, Zoroaszter görögül, a Parszi hit...
  Iszlám, Mohamed Próféta és az Iszlám vallás. Az Iszlám vallás kialakulása az Arab-félszigeten ment végbe a: 7. század elején, 622-ben, pogány, keresztény, zsidó, zoroasztriánus hatású közegben. Mohamed (Mekka, 570. április 26. – Medina, 632. június. 8.) fellépése korszakalkotó esemény az...
  Kereszténység, Jézus Krisztusi szeretet. A Kereszténység egyisten-hívő vallás, amelynek középpontjában: Jézus Krisztus élete, halála, feltámadása, tanításai állnak. A Kereszténység: 2 milliárd követőjével a világ legelterjedtebb vallása. A kereszténység sok ága közül a katolikusok vannak a...
  Gnózis, Gnosztikusok, Gnosztika története. A gnoszticizmus egy tiszta képű vallási-filozófiai mozgalom volt az I. és III. század között. A gnószisz szó görög eredetű, a jelentése: - a tudás... A gnosztikusok azok, akik az elrejtett igazi kereszténységhez kötődnek, Jézus Krisztus igazi...
  Esszénus és Rózsakeresztes testvériség története. A tudás mindig az egyes emberé volt, az ezotéria is csak a keveseké. Ezek a kevesek, akik a megismerés keskeny ösvényét járták, hogy tudóvá váljanak, ők alkotják az ezoterikusok körét, az úgynevezett "Belső kört". A Belső kör "Esoteros"...
  Osho a végtelen tudatú mester. Osho a világ egyik legnagyobb hatású szellemi tanítója, aki élete során az emberi tudat kibontakoztatásának szinte minden aspektusáról beszélt, lámpást adva a mai lelki kereső kezébe. Osho a tanítását nem intellektuális megértésre, hanem a megtapasztalásokra...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>