"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Újdonságok

  A Védák, a Védikus irodalom. A Védák vagy védikus irodalom a hinduizmus szent írásai. A Védák a hindu vallás szakrális iratai, az emberiség eddig ismert legrégibb szövegei. A Védák szanszkrit nyelven keletkeztek, India és a hinduizmus klasszikus nyelvén íródottak, amely a világ legősibb...
  Bahagavad-gítá, az igazi valóság. A Bhagavad-gíta a védikus irodalom egyik alapműve, a védikus irodalom filozófia összefoglaló remeke. A Bhagavad-gíta szanszkrit filozófiai költemény, a hindu vallás legszentebb könyve. A cím magyar jelentése: "A magasztos szózata". A mű a Mahábhárata...
  Bhakti-yoga - Az élet végső célja. Korunk egyik legnagyobb indiai lelki tanító mestere: Swami Prabhupáda valóságos lelki forradalmat indított útjára, amikor a nyugati világot is megismertette a Bhakti yoga évezredes hagyományával, a tiszta isten szeretet vallásával. Ez a ritkán publikált...
  Jóga Vásistha - A halhatatlanság virágfüzére. A Vászistha Jóga a védikus filozófia és a szanszkrit nyelvű irodalom klasszikus és egyik legfontosabb alkotása. A Jóga Vaszistha kétségtelenül az egyik, vagy a legcsodálatosabb mű amit valaha írtak. A vaskos műben a bölcs Vászistha tanítja...
  Zarahusztra - Zoroaszter a méd próféta és mester. Zarahusztra a neve perzsául, Zoroaszter görögül, a parszi hit prófétája, a Zoroasztrizmus vallás alapítója. Talán egyetlen vallásalapító élete sincs oly mesés legendákba burkolva, mint Zoroaszteré. A mester tanításai máig élnek és nagy...
  Buddha a megvilágosodott mester.. Buddha "Megvilágosodott embert" jelent szanszkrit és páli nyelven. Buddha, eredeti nevén: Gautama Sziddhártha, páliul Gótama Sziddhattha i.e. 563 – i.e. 483, a világ egyik legnagyobb vallásának, a Buddhizmusnak a megteremtője. Az Északkelet-Indiában és...
  A Jézus Krisztusi szeretetről. A Krisztusi szeretet feltétel nélküli szeretet, és végtelenül jóságos. A Krisztusi tanítások nagy igazságok, amelyek örök érvényűek. Jézus Krisztus az egyszerű emberek közt járva elsősorban példázatokban tanított, amelyek képeit mindenki számára közérthetően...
  Mohamed Próféta és az Iszlám. Mohamed próféta az iszlám vallás legfőbb prófétája. Mohamed, teljes arab neve: "Muḥammad ibn ʿAbd Allāh" (Mekka, 570. április 26. – Medina, 632. június 8.). Mohamed fellépése korszakalkotó esemény volt az arabok és a világ történelmében: az általa...
  Osho a végtelen tudatú mester. Osho a világ egyik legnagyobb hatású szellemi tanítója, aki élete során az emberi tudat kibontakoztatásának szinte minden aspektusáról beszélt, lámpást adva a mai lelki kereső kezébe. Osho a tanítását nem intellektuális megértésre, hanem a megtapasztalásokra...
  A Tudatalatti tízparancsolata és a Végső valóság.. A tudatos univerzum, melynek elválaszthatatlan részei vagyunk – bármilyen furcsán is hangzik – nem ismeri a véletlent. Az élet és a lét egyben törvény is, melyet megkerülni lehetetlen. A törvény a szeretet törvénye, de ezt a törvényt –...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>