"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Olimpiai játékok története és eredményei - Bíró Csaba

2022.07.25 15:34

 

Az Olimpiai játékok története.

Az Olimpiai játékok a sportvilág legnagyobb eseménye, a négy évenként megrendezett legnagyobb seregszemléje. Az olimpiai játékok eredetét mítoszok sora lengi körbe, de ezek mind megegyeznek abban, hogy a játékok isteni eredetűek voltak. Az ókori Olimpai játékok i. e. 776-ban Olümpiá-ban, míg a modern olimpiai játékok kezdete: 1896-ban: Athén városában indult útjára.

  

Olimpiai Játékok

  -- A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 1894-ben jött létre a francia Pierre de Frédy, Baron de Coubertin kezdeményezésére. A NOB lett az „olimpiai mozgalom” szíve, az egymás után alakuló nemzeti olimpiai szervezetek összefogója. Ahogy az olimpiai mozgalom nőtt, kialakult a szerkezete, összetettsége.
-- Az Olimpia hármas jelszava: "Citius, Altius, Fortius - "Gyorsabban, Magasabbra, Erősebben" lett. Az egymást követő olimpiai játékokon folyamatosan emelkedett a részt vevő nemzetek száma, mígnem a létező országok nagy része már képviselte magát az eseményen. A híradástechnika fejlődése nyomán a közönség is egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a játékok felé, így vált az olimpia a legnézettebb televíziós sport eseménnyé.
-- Az Olimpizmus fejlődése egy idő után már az esemény megrendezésében okozott gondokat, ezért a NOB a megrendezésre kerülő sportágak számát és a részt vevő sportolók létszámát is korlátozni kénytelen, ez utóbbi miatt vezették be a kvalifikációs rendszert. A 2008-as nyári, a Pekingi Olimpiai játékokon összesen: 28 sportág, 34 szakág, 302 versenyszáma szerepelt, míg a legutóbbi téli, a Vancouveri olimpián: 7 sportág, 15 szakág, 86 versenyszámát bonyolították le.
-- Az újkori olimpiai játékok története során olyan új hagyományok épültek be a rendezvényekbe, mint a nyitó- és a záró- ünnepségek megrendezése vagy az érmek átadásának ünnepélyes volta. Az olimpia népszerűsége különböző problémákat is hozott magával, például a politikai és a gazdasági szektor mind erőteljesebb beavatkozási szándékait, a terrorizmus megjelenését, és a korrupciót.
-- Az első ókori olimpiai játékokat (görögül: Ολυμπιακοί Αγώνες - Olimpiákoj Agónész)  i. e. 776-ban tartották a Görögországi: Olümpiában, és egészen i. sz. 393-ig rendezték meg, de ekkor Nagy Theodosius császár a kereszténység végleges megszilárdítása érdekében minden pogány rendezvényt betiltott, így az olimpiai játékokat is beszüntette, közel: 11 évszázados fényes múlt után.
-- Az Olimpiai játékok felélesztésének a gondolata: Panajótisz Szúcosz görög költő és újságíró fejében fordult meg először 1833-ban, amit a "Halottak párbeszéde" című versében is megfogalmazott. Az első újkori, olimpiára emlékeztető rendezvény: Evangélisz Zápasz anyagi támogatásával, 1859-ben jött létre. Ő állta a Pán-Hellén Stadion felújítási költségeit is, és ott rendezték meg a hasonló: 1870-es és 1875-ös játékokat is.
-- Ezt szerte a világon újságokban és közleményekben tudatják az emberekkel, a London Review például azt írta ekkoriban:.. "Az olimpiai játékok, melyeket évszázadokra abbahagytak, ismételten elkezdődtek.. Valóban meglepő hír,, hogy a klasszikus ókori játékokat: Athén mellett újra felébresztették.”
-- A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 1894-ben jött létre a francia: Pierre de Frédy, Baron de Coubertin kezdeményezésére. A NOB lett az „olimpiai mozgalom” szíve, az egymás után alakuló nemzeti olimpiai szervezetek összefogója. Ahogy az olimpiai mozgalom nőtt, kialakult a szerkezete, összetettsége. Az Olimpia hármas jelszava: "Citius, Altius, Fortius" (Gyorsabban, Magasabbra, Erősebben) lett. Az egymást követő olimpiai játékokon folyamatosan emelkedett a részt vevő nemzetek száma, mígnem a létező országok nagy része már képviselte magát az eseményen.
-- A híradástechnika fejlődése nyomán a közönség is egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a játékok felé, így vált az olimpia a legnézettebb televíziós sport eseménnyé, de a helyszíneken is mindig tömött lelátók előtt zajlanak a versenyek. Az olimpizmus fejlődése egy idő után már az esemény megrendezésében okozott gondokat, ezért a NOB a megrendezésre kerülő sportágak számát és a részt vevő sportolók létszámát is korlátozni kénytelen, ez utóbbi miatt vezették be a kvalifikációs rendszert.
-- Az Olimpiai játékok a modern korban egy nagy globális világ játékokká nőtt, amely körülöleli az egész glóbuszt, az egész földtekét. A 2008-as nyári Pekingi Olimpiai játékokon összesen: 205 nemzet, 11.000 sportoló, 34 sportág, 302 versenyszám szerepelt. A legutóbbi téli, Vancouveri olimpián: 7 sportág, 15 szakág, 86 versenyszámát bonyolították le. A 2020-as Tokiói nyári olimpiai játékokon: 207 nemzet, 12.000 sportoló, 37 sportág, 339 versenyszám szerepelt.
-- Az újkori olimpiai játékok története során olyan új hagyományok épültek be a rendezvényekbe, mint a nyitó- és a záró- ünnepségek megrendezése vagy az érmek átadásának ünnepélyes volta. Az olimpia népszerűsége különböző problémákat is hozott magával, például a politikai és a gazdasági szektor mind erőteljesebb beavatkozási szándékait, a terrorizmus megjelenését, a korrupciót stb.
-- Az Olimpiád fogalma a Pán-Hellén játékok (Olümpiai játékok, Püthói játékok, Iszthmoszi játékok, Nemeai játékok) tiszteletére alakult ki, mint a sportban használatos időszak. Felöleli két olimpia között eltelt négy évet. Korunkban időnként használják magára az olimpiai évre, amikor a téli vagy nyári olimpiát rendezik.  Az ókori olimpiai játékok

  -- Az Olimpiai játékok eredetét régi és nemes mítoszok sora lengi körbe, ezek mind megegyeznek abban, a játékok isteni eredetűek. Az első szerint Zeusz nevéhez fűződik az olimpiai játékok megalapítása, mert itt birkózott meg apjával, Kronosszal az isteni trónért. A második mondakör szerint Pelopsz volt az alapító, aki egy győztes kocsiversenyt vívott Oinomaosszal, Pisza királyával, és így nyerte el a szépséges királylány, Hippodameia kezét. A harmadik mondakör szerint Héraklész az olimpiai játékok szülőatyja, aki egyik próbatétele után elfoglalta Éliszt, és a győztes zsákmányából alapította meg Olümpiában a versenyeket.
-- Bárki is volt az alapító istenség, felépítette az olimpiai stadiont és a környező építményeket, majd megállapította a "Stadion" versenytávját (görög: στάδιον, latin: stadium), amelynek nagysága: Olümpia: 184,97 m volt. Más görög város államokban ettől eltérő méretű volt, például: Athén: 192,27 m, Delphoi: 177,55 m. Egyébként 1 sztadion = 6 plethron = 600 pusz görög láb.
-- Az első olimpiai játékokat i. e. 776-ban tartották, bár valószínű, hogy már korábban is folytak sport versenyek, ezt követően általában négyévente rendezték meg. A két olimpia között eltelt időt olimpiádnak nevezték, ami egy idő után időszámítási alap is lett. Az ókori olimpiai játékok népszerűsége csak folyamatosan emelkedett, az időszámításunk előtti 5. és 6. században érte el tetőpontját.
-- A játékokban a vallásnak is jelentős szerepe volt, áldozatokat mutattak be és ünnepségeket celebráltak Zeusz tiszteletére, akinek óriási szobra Olümpiában állt és az isteni hős, Olümpia mitikus királyának, Pelopsznak a tiszteletére. A játékokon szereplő sportágak és a versenynapok száma változó volt. A versenyek győzteseit nagy tisztelet övezte és versekkel, szobrokkal magasztalták. A leghíresebb ókori olimpikon, a Krotoni birkózó: Milón volt, az egyetlen, aki: 6. olimpián is tudott győzedelmeskedni; az időszámításunk előtti 6. században élt.
-- Mikor Róma terjeszkedni kezdett Görögország felé, a játékok már folyamatosan vesztettek jelentőségükből. Miután I. Theodosius római császár i. sz. 393-ban államvallássá nyilvánította a kereszténységet és betiltotta a pogány rendezvényeket, az olimpiai játékok is erre a sorsra kerültek.A játékokat legközelebb 1503 év múlva elevenítették fel újra.
-- Az ókori játékokon csak férfiak vehettek részt a különböző verseny számokban, és valamennyi sportoló meztelenül versenyzett az olimpián. A győzteseknek nem csak az első helyért járó dicsőség járt, hanem egy olajfa-ágból font koszorúval is megkoronázták. Az olajág a remény és béke jelképe volt. Míg az olajág szimbóluma elért egészen az ókori játékoktól annak modern újjá születéséig.
-- Számos új olimpiai szimbólum is beépült az újkori olimpiai játékok történetébe. Például a láng hordozás az ókori olimpiai játékoknak nem volt része, noha az olimpiától függetlenül már akkoriban is rendeztek fáklyás váltó futásokat. Természetesen az ötkarikás zászló is új szimbólum, az ókori Görögországban nem használták, az: arany-, ezüst-, bronz- érmek rendszere is új..    Az olimpiai játékok újjászületése

  -- Bár a modern olimpiai játékok újjászületése a 19. század közepén kezdődött, már korábban is a 16. században rendeztek az olimpiára emlékeztető sport eseményeket (Olimpick Games). 1833-ban a költő: Panagiotisz Szucosz felvázolta egyik művében a játékok újjászületését. 1850-től az angliai Much Wenlockban új kezdeményezés indult "Olimpiai Csoport" néven. Később, 1859-ben "Wenlocki Olimpiai Játékok"-ra módosították a rendezvény nevét, majd "Wenlocki Évi Társadalmi Olimpiai Játékok" lett. A Wenlocki Olimpiai Társaságot 1860-ban alapították meg. A Nagy-Britanniai nemzeti olimpiai játékokat az alapító, William Penny Brooks szervezte meg 1866-ban a Londoni a Crystal Palace-ban.
-- Ezalatt Athénban: Evangelosz Zappasz, gazdag görög sportbarát kezdeményezte a klasszikus ókori olimpiai játékok felelevenítését, és ehhez anyagi áldozatokat is vállalt. Az első ilyen olimpiai játékot 1859-ben, Athén főterén rendezték meg. Zappasz vállalta a Pánhellén Stadion felújítását, és az első stadionban megrendezett olimpiai versenyt már itt bonyolították le 1870-ben, melyet 1875-ben ismételten megrendeztek.
-- Az érdeklődés az olimpiai játékok nemzetközi eseménnyé való növelése iránt akkor nőtt meg, mikor egy német archeológus a 19. század közepén felfedezte az ókori Olümpia romjait. Ugyanekkor Pierre de Coubertin a francia–porosz háború (1870–1871) francia vereségének okait kutatta. Úgy vélte, a franciák hibája abban rejlett, hogy nem fordítottak elegendő figyelmet a katonák fizikai erőnlétére, ezen szerettek volna javítani. Coubertin arra is kereste a választ, hogyan hozhatja közelebb egymáshoz a nemzeteket, és hogy a fiatalok inkább versenyezzenek különféle sporteseményeken, mint háborúzzanak. 1890-ben részt vett a Wenlocki Olimpiai Társaság olimpiáján és rájött, hogy az olümpiai játékok újra szervezésével el tudja érni céljait.
-- Pierre de Coubertin Brookes és Zappasz ötleteire építette elképzeléseit. Célja az volt, hogy felújítsa a sportünnepet, ezért a Francia Atlétikai Sportegyesületek Szövetsége égisze alatt összehívott egy kongresszust, melyet 1894. június 16-ától 23-ig a párizsi Sorbonne Egyetemen tartottak. Tizenhárom nemzet képviseltette magát a tanácskozáson, többek között: Kemény Ferenc egri reál-iskolai igazgató is. Coubertin ismertette elképzeléseit, döntést hoztak az olimpiai játékok felújításáról és az első olimpiai játékok helyszínéről: Athént, az esemény szülőföldjének fővárosát választották az olimpiai házigazdájának.
-- Megalapították a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), amelynek első elnöke a görög: Demetriosz Vikelasz volt, a további tagok pedig Pierre de Coubertin és E. Callot (Franciaország), Kemény Ferenc (Magyarország), Butovszkij (Oroszország), V. G. Balck (Svédország), W. M. Sloane (Amerikai Egyesült Államok), J. Guth-Jarkovsky (Csehország), Lord Ampthill és C. Herbert (Nagy-Britannia), J. B. Zubiaur (Argentína), L. A. Cuff (Új-Zéland), Lucchesi Palli és D'Andria Carafa (Olaszország), Maxime de Bousies (Belgium) és W. Gebhardt (Németország) (utóbbit később választották be).
-- Az első NOB által rendezett olimpián kevesebb, mint: 250 sportoló vett részt, ami a modern korban ugyan kevésnek számít, csakúgy, mint az olimpiai sportágak száma. Mindössze kilenc sportág szerepelt a programban: atlétika, birkózás, kerékpározás, sportlövészet, súlyemelés, tenisz, torna, úszás és vívás. E sportágak a tenisz kivételével: 1896 óta megszakítás nélkül szerepelnek az olimpiai sportágak között.
-- A Görög kormány és a nagyközönség egyaránt lelkesedéssel fogadta az olimpiát, azt gondolták, hogy a játékokat minden alkalommal Athénban bonyolítják le. A NOB másképp határozott, a következő helyszín a franciaországi Párizs volt. A párizsi olimpia volt az első, amelyen nő is versenybe szállhatott a győzelemért.  
 A Modern kori olimpiai játékok

-- Az első olimpia sikere után a következő olimpiai játékok vesztettek erejükből. A Párizsi 1900-as, és St. Louisi 1904-es ünnepeket háttérbe szorították a világkiállítások, melyeket az olimpiai játékokkal azonos helyen és időben tartottak meg. Az 1906-os nem hivatalos játékokat, azért nem hivatalos, mert ez volt a második rendezvény a harmadik olimpiádon belül, Athénban rendezték meg, első alkalommal az Athénban rendezett olimpiák között.
-- Bár a NOB akkoriban elismerte és támogatta ezeket a játékokat, jelenleg ezek az olimpiák nem hivatalosak, mint olimpiai játékok, a NOB álláspontja szerint. Az 1906-os Pán-Hellén játékokra a világ minden tájáról, széles körben érkeztek sportolók, 1904-ben az atléták 80%-a amerikai volt, és nagy mértékben növekedett az érdeklődés a közönség körében azáltal, hogy óriási változások mentek végbe mind a játékok méretét és népszerűségét illetően.
-- A kezdeti, 1896-os, 14 ország, 241 résztvevőjéről az olimpiai játékok versenyzőinek száma 2020-ra elérte a 207 ország, 12.000 sportolóját. A Téli Olimpiai játékok kiterjedése és méretei messze elmaradnak nyári olimpiáktól. Például a 2006. évi téli olimpiai játékokon: Torinóban, Olaszországban, összesen: 80 ország, 2633 sportolója mérte össze erejét: 84 versenyszámban. Ahogy az olimpiák résztvevőinek száma, úgy a sportünnep médiában való szereplése, népszerűsége is nőtt. Napjainkra az olimpiai játékok a világ legnagyobb televíziós eseményei.
-- A 2000-es Sydney-i játékokon nem kevesebb, mint 16 ezer televíziós és újságíró dolgozott, egy becslés szerint körülbelül: 3,8 milliárd ember követte az olimpiai játékok eseményeit a televíziókban. Napjainkra a televíziós közvetítések jogának eladásai szerves részévé váltak annak a folyamatnak, melyben a szervező országok csökkenteni próbálnak a játékok megszervezéséből adódó költségeken.
-- A játékok finanszírozása a NOB és a rendező országok legnagyobb problémája. Bár lehetővé tették profi atléták szereplését, a velük érkező támogatások és nagyobb országok érdeklődése meg is oldották ezeket a financiális nehézségeket az 1980-as években, de a versenyzők, a média és a nézők egyre növekvő száma ezt egyre nehézkesebbé és költségesebbé tette az olimpiai játékokat rendező városok számára.
-- Egyike a legnagyobb problémáknak az, hogy a rendező országok gazdaságának meg kell birkóznia ezekkel a terhekkel. Közösségi és egyesületi támogatások nagyban csökkenthetik az országok által elvállalt hitelek súlyát, viszont ahogy az olimpiai játékok és a NOB fejlődik, úgy a házigazda országoknak az olimpiai játékok megrendezését követően az elismerések és a vele járó pénzösszegek is.
-- Egyik módja a kiadások csökkentésének az, hogy némely eseményeket különböző városokban, vagy egy másik országban tartsák. Annak ellenére, hogy az olimpiai játékokat általában egy várossal azonosítják, az olimpiák nagy részében néhány versenyszámot, mint a labdarúgás és vitorlázás, más helyszíneken tartanak.
-- A történelem során eddig mindössze három olimpiai játékot rendeztek meg egyszerre több országban: ezek 1920-ban, az Antwerpeni játékokon a vitorlázó eseményeket Hollandiában tartották; az 1956-os Melbourne-i játékokon a lovagló versenyeket Stockholmban bonyolították le, a szigorú Ausztrál állatbeviteli szabályok miatt; a 2008-as Pekingi olimpián szintén a lovasok mérhették össze erejüket egy másik tartományban, Hongkongban.
-- A 2008. évi nyári olimpiai játékokon 205 ország vett részt. Ez a szám észrevehetően magasabb az ENSZ-hez tartozó: 193 tagállamban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezi a versenyzést azoknak a nemzeteknek, amelyek megfelelnek számos, a nemzetközi szervezetek által megkövetelt feltételeknek. Ennek eredménye, hogy kolóniák és gyarmatok tömegének nyílt lehetőség önálló csapatok és sportolók indítására az olimpiai játékokon, még abban az esetben is, ha a versenyző több állampolgársággal is rendelkezik.
 -- Például ilyenek: Puerto Rico, Bermuda, Hongkong, ezen nemzetek önálló országként vesznek részt a játékokon, bár törvényesen egy másik államhoz tartoznak. 1980 óta Tajvan is résztvevő a NOB által készített különleges zászló alatt, mint Kínai Köztársaság. Egy évvel korábban a Kínai Népköztársaság megtagadta a részvételt, mert Tajvan Kínai Köztársaság néven versenyzett. A Marshall-szigeteki Köztársaságot a NOB 2006. február 9-én ismerte el mint olimpiai nemzetet, ezért a 2008. évi nyári olimpiai játékokon részt is vehettek.  

Nyári Olimpiai sportágak

A Nyári Olimpiai játékok hivatalos programját a következő: 38. sportág alkotja. A sportágak ábécé rendben vannak felsorolva a NOB által használt név szerint. Majd az évszám következik, amely olimpián megjelentek először. 

  38. Nyári Olimpiai Sportág - 1896--2020  
1. Nemzetközi Csapat Asztalitenisz 1988  Seoul
2. Nemzetközi Csapat Atlétika 1896 Athén
3. Nemzetközi Csapat Baseball 1992 Barcelona
4. Nemzetközi Csapat Birkózás 1896 Athén
5. Nemzetközi Csapat BMX kerékpár 2020 Tokió
6. Nemzetközi Csapat Cselgáncs 1964 Tokió
7. Nemzetközi Csapat Evezés 1896 Athén
8. Nemzetközi Csapat Golf 1900 Paris
9. Nemzetközi Csapat Gördeszkázás 2020 Tokió
10. Nemzetközi Csapat Gyeplabda 1912 Stockholm
11. Nemzetközi Csapat Hegyi kerékpár 1996 Atlanta
12. Nemzetközi Csapat Íjászat 1900 Paris
13. Nemzetközi Csapat Kézilabda 1936 Berlin
14. Nemzetközi Csapat Kosárlabda 1936 Berlin
15. Nemzetközi Csapat Labdarúgás 1900 Paris
16. Nemzetközi Csapat Lovaglás 1900 Paris
17. Nemzetközi Csapat Műugrás 1904 Saint Louis
18. Nemzetközi Csapat Művészi torna 1896 Athén
19. Nemzetközi Csapat Országúti kerékpár 1896 Athén
20. Nemzetközi Csapat Ökölvívás 1904 Saint Louis
21. Nemzetközi Csapat Öttusa 1912 Stockholm
22. Nemzetközi Csapat Pálya kerékpár 1896 Athén
23. Nemzetközi Csapat Ritmikus gimnasztika 1984 Los Angeles
24. Nemzetközi Csapat Röplabda 1964 Tokió
25. Nemzetközi Csapat Síkvízi Kajak-Kenu 1936 Berlin
26. Nemzetközi Csapat Sportlövészet 1896 Athén
27. Nemzetközi Csapat Strandröplabda 1996 Atlanta
28. Nemzetközi Csapat Súlyemelés 1896 Athén
29. Nemzetközi Csapat Szinkronúszás 1984 Los Angeles
30. Nemzetközi Csapat Szlalom Kajak-Kenu 1992 Barcelona
31 Nemzetközi Csapat Taekwondo 2000 Sydney
32. Nemzetközi Csapat Tenisz 1896 Athén
33. Nemzetközi Csapat Tollaslabda 1992 Barcelona
34. Nemzetközi Csapat Triathlon 2000 Sydney
35. Nemzetközi Csapat Úszás 1896 Athén
36. Nemzetközi Csapat Vitorlázás 1900 Paris
37. Nemzetközi Csapat Vívás 1896 Athén
38. Nemzetközi Csapat Vízilabda 1900 Paris

Nyári Olimpiai sportágak rekorderei

A Nyári Olimpiai játékok hivatalos programját a következő: 38. sportág alkotja. A sportágak ábécé rendben vannak felsorolva a NOB által használt név szerint. Ezután következik a legeredményesebb nemzet, majd pedig a legeredményesebb sportoló.

  A Nyári Olimpia 38. Sportág Legjobb Nemzetei, Sportolói - 1896--2020 
1. Nemzetközi Csapat Asztalitenisz  CHN - 32 Arany Chang Ji-Ning  CHN - 4 Arany
2. Nemzetközi Csapat Atlétika Egyesült Államok USA - 342 Arany Carl Lewis Egyesült Államok USA - 9 Arany
3. Nemzetközi Csapat Baseball  CUB - 4 Arany Omar Linares  CUB - 2 Arany
4. Nemzetközi Csapat Birkózás  URS - 34 Arany Aleksandr Karelin Oroszország RUS - 3 Arany
5. Nemzetközi Csapat BMX kerékpár Lettország LAT - 2 Arany Māris Štrombergs Lettország LAT - 2 Arany
6. Nemzetközi Csapat Cselgáncs  JPN - 48 Arany Nomura Tadahiro  JPN - 3 Arany
7. Nemzetközi Csapat Evezés Egyesült Államok USA - 33 Arany Steve Redgrave Nagy-Britannia GBR - 5 Arany
8. Nemzetközi Csapat Golf Egyesült Államok USA - 5 Arany Chandler Egan Egyesült Államok USA - 2 Arany
9. Nemzetközi Csapat Gördeszkázás  JPN - 4 Arany Nisija Momidszi  JPN - 1 Arany
10. Nemzetközi Csapat Gyeplabda  IND - 8 Arany Balbir Singh  IND - 3 Arany
11. Nemzetközi Csapat Hegyi kerékpár  FRA - 8 Arany Julien Absalon  FRA - 2 Arany
12. Nemzetközi Csapat Íjászat  KOR - 27 Arany Kim Sunjong  KOR - 4 Arany
13. Nemzetközi Csapat Kézilabda  FRA - 4 Arany Andrej Lavrov Oroszország RUS - 3 Arany
14. Nemzetközi Csapat Kosárlabda Egyesült Államok USA - 25 Arany Teresa Edwards Egyesült Államok USA - 4 Arany
15. Nemzetközi Csapat Labdarúgás  HUN - 3 Arany Shannon Boxx Egyesült Államok USA - 3 Arany
16. Nemzetközi Csapat Lovaglás  GER - 28 Arany Reiner Klimke Németország GER - 6 Arany
17. Nemzetközi Csapat Műugrás Egyesült Államok USA - 50 Arany Vu Min Hszia  CHN - 5 Arany
18. Nemzetközi Csapat Művészi torna  URS - 72 Arany Larisa Latynina  URS - 9 Arany
19. Nemzetközi Csapat Országúti kerékpár  FRA - 40 Arany Jason Kenny Nagy-Britannia GBR - 6 Arany
20. Nemzetközi Csapat Ökölvívás Egyesült Államok USA - 50 Arany Papp László  HUN - 3 Arany
21. Nemzetközi Csapat Öttusa  HUN - 9 Arany Balczó András  HUN - 3 Arany
22. Nemzetközi Csapat Pálya kerékpár  FRA - 8 Arany Chris Hoy Nagy-Britannia GBR - 6 Arany
23. Nemzetközi Csapat Ritmikus gimnasztika  RUS - 5 Arany Natalia Lavrova Oroszország RUS - 2 Arany
24. Nemzetközi Csapat Röplabda  URS - 7 Arany Ana Fernandez Kuba CUB - 3 Arany
25. Nemzetközi Csapat Síkvízi Kajak-Kenu  GER - 34 Arany Birgit Fischer Németország GER - 8 Arany
26. Nemzetközi Csapat Sportlövészet Egyesült Államok USA - 57 Arany Carl Osburn Egyesült Államok USA - 5 Arany
27. Nemzetközi Csapat Strandröplabda Egyesült Államok USA - 7 Arany Todd Rogers Egyesült Államok USA - 2 Arany
28. Nemzetközi Csapat Súlyemelés  URS - 39 Arany Naim Süleymanoğlu Törökország TUR - 3 Arany
29. Nemzetközi Csapat Szinkronúszás  RUS - 12 Arany Anastasia Davidova Oroszország RUS - 5 Arany
30. Nemzetközi Csapat Szlalom Kajak-Kenu  GER - 4 Arany Michal Martikan Szlovákia SLK - 2 Arany
31 Nemzetközi Csapat Taekwondo  KOR - 12 Arany Vu Csing-Ju  CHN - 2 Arany
32. Nemzetközi Csapat Tenisz Egyesült Államok USA - 22 Arany Venus Williams Egyesült Államok USA - 4 Arany
33. Nemzetközi Csapat Tollaslabda  CHN - 20 Arany Lin Tan  CHN - 2 Arany
34. Nemzetközi Csapat Triatlon Nagy-Britannia GBR - 5 Arany Alistair Brownlee Nagy-Britannia GBR - 2 Arany
35. Nemzetközi Csapat Úszás Egyesült Államok USA - 245 Arany Michael Phelps Egyesült Államok USA - 23 Arany
36. Nemzetközi Csapat Vitorlázás Nagy-Britannia GBR- 25 Arany Ben Ainslie Nagy-Britannia GBR - 4 Arany
37. Nemzetközi Csapat Vívás Olaszország ITA  - 50 Arany Gerevich Aladár  HUN - 7 Arany
38. Nemzetközi Csapat Vízilabda  HUN - 14 Arany Gyarmati Dezső  HUN - 3 Arany

 

                                       NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK                                    
                                                 1896 - 2020                                                     

Olimpia rendező város --- Nemzet -- Sportoló -- Sportág -- Verseny
1.    Görögország  1896 -- Athén  14 ---- 241          10        45
2.    Franciaország  1900 -- Paris 24 ---- 397          20        60
3.    Egyesült Államok  1932 -- St. Louis 20 ---- 650          18        90
4.    Nagy-Britannia  1908 -- London 22 ---- 2008          24        110
5.    Svédország  1912 -- Stockholm 28 ---- 2408          18        102
6.    Németország  1916 --  Berlin  -----------------  ---------------- ---------------
7.    Belgium  1920 -- Antwerpen 29 ---- 2626           24        154
8.    Franciaország  1924 -- Paris 44 ---- 3080           20        126
9.    Hollandia  1928 -- Amsterdam 46 ---- 2886           17        106
10.  Egyesült Államok  1932 -- Los Angeles 38 ---- 2200           18        117
11.  Németország  1936 --  Berlin  49 ---- 3963           21        129
12.  Finnország  1940 -- Helsinki ------------------ ----------------- ---------------
13.  Nagy-Britannia  1944 -- London ------------------ ----------------- ---------------
14.  Nagy-Britannia  1948 -- London 59 ---- 4104           20       136
15.  Finnország  1952 -- Helsinki 69 ---- 4995           20       150
16.  Ausztrália  1956 -- Melbourne 67 ---- 4200           20       125
17.  Olaszország  1960 -- Roma 83 ---- 5338           20       150
18.  Japán  1964 -- Tokyo 93 ---- 5151           21       163
19.  Mexikó  1968 -- Mexico City 112 ---- 5516           20       172
20.  Németország  1972 -- München 122 ---- 7134           23       195
21.  Kanada  1976 -- Montreal 100 ---- 6804           23       189
22.  Szovjetunió  1980 -- Moskva 82 ---- 5179           23       203
23.  Egyesült Államok  1984 -- Los Angeles 140 ---- 6850           25       221
24.  Dél-Korea  1988 -- Seoul 160 ---- 8390           27       227
25.  Spanyolország  1992 -- Barcelona 169 ---- 9356           29       257
26.  Egyesült Államok  1996 -- Atlanta 197 ---- 10.318           31       271
27.  Ausztrália  2000 -- Sydney 200 ---- 10.650           34       300
28.  Görögország  2004 -- Athén  201 ---- 10.625           34       301
29.  Kína  2008 -- Peking 204 ---- 11.028           34       302
30.  Nagy-Britannia  2012 -- London 205 ---- 11.060           34       302
31.  Brazília  2016 -- Rio de Janeiro 207 ---- 11.100           35       303
32.  Japán  2020 -- Tokyo 207 ---- 12.000           37       308

 

Nyári Olimpiát rendező városok

Olimpiai játékokat: 23. város rendezett eddig az elmúlt több mint egy évszázad alatt. Eddig: 23. város látta helyszínéül az olimpia játékokat, adott otthont a legnagyszerűbb világeseménynek. A NOB szavazás által jelöli ki a helyszínt. A 23 város közül voltak amelyek többször is vendégül látták a mezőnyt, a szerencsés: 5. város: Athén, London, Los Angeles, Paris, Tokió.  
Nyári Olimpiák Rendező Városai - 1896--2020 
1. Görögország  Athén 2. olimpia   1896, 2004
2. Hollandia  Amsterdam 1. olimpia 1928
3. Belgium  Antwerpen 1. olimpia 1920
4.  Egyesült Államok  Atlanta 1. olimpia 1996
5. Spanyolország  Barcelona 1. olimpia 1992
6.  Németország  Berlin 1. olimpia 1936
7. Finnország  Helsinki 1. olimpia 1952
8. Nagy-Britannia  London 3. olimpia 1908, 1948, 2012
9. Egyesült Államok  Los Angeles 2. olimpia 1932, 1984
10. Ausztrália  Melbourne 1. olimpia 1956
11. Mexikó  Mexico City 1. olimpia 1968
12. Kanada  Montreal 1. olimpia 1976
13. Szovjetunió  Moskva 1. olimpia 1980
14. Németország  München 1. olimpia 1972
15. Franciaország  Paris 2. olimpia 1900, 1924
16. Kína  Peking 1. olimpia 2008
17. Brazília  Rio de Janeiro 1. olimpia 2016
18. Olaszország  Roma 1. olimpia 1960
19.  Egyesült Államok  Saint Louis 1. olimpia 1904
20. Dél-Korea  Seoul 1. olimpia 1988
21. Svédország Stockholm 1. olimpia 1912
22. Ausztrália Sydney 1. olimpia 2000
23. Japán Tokió 2. olimpia 1964, 2020
 
  

 


                                   NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK                                            
                                              1896 - 2020                                                               

Év -- Helyszín -- Nemzetek -- Sportolók -- Sportágak -- Versenyszámok                                      

1. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1896. -- ATHÉN -- GÖRÖGORSZÁG  
 

-----------------------------------------------------
1896. Április 6 -- 1896. Április 15

Résztvevő Nemzetek:  14       Résztvevő Sportágak:  241
Résztvevő Sportolók:  241     Résztvevő Versenyek:  43

------------------------------------------------------
1896. Athén - Olimpia Éremtáblázata

1896 - Athén - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 11 7 2 20
2. Görögország Görögország (GRE) 10 17 19 46
3. Németország Németország (GER) 6 5 2 13
4. Franciaország Franciaország (FRA) 5 4 2 11
5. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 2 3 2 7
6.  Magyarország (HUN) 2 1 3 6
7. Ausztria Ausztria (AUT)  2 1 2 5
8. Ausztrália Ausztrália (AUS) 2 0 0 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1900. -- PARIS -- FRANCIAORSZÁG 
 
 

-----------------------------------------------------
1900. Május 14 -- 1900. Október 28
Résztvevő Nemzetek:  24        Résztvevő Sportágak:  20
Résztvevő Sportolók:  997      Résztvevő Versenyek:  5
7
------------------------------------------------------
1900. Paris - Olimpia Éremtáblázata

1900 - Paris - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Franciaország Franciaország (FRA) 26 41 34 101
2. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 19 14 14 47
3. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 15 6 9 30
4.  Svájc (SUI) 6 2 1 9
5. Belgium Belgium (BEL 5 5 5 15
6. Németország Németország (GER) 4 2 2 8
7.  Olaszország (ITA) 2 2 0 4
8.  Magyarország (HUN) 1 2 2 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------      
3. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1904. -- ST. LOUIS -- AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK   

-----------------------------------------------------
1904. Július 1 -- 1904. Szeptember 23

Résztvevő Nemzetek:  12       Résztvevő Sportágak:  21
Résztvevő Sportolók:  651     Résztvevő Versenyek:  91

------------------------------------------------------
1904. St. Louis - Olimpia Éremtáblázata

1904 - St. Louis - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 78 82 79 239
2. Németország Németország (GER) 4 4 5 13
3.  Kuba (CUB) 4 2 3 9
4.  Kanada (CAN) 4 1 1 6
5.  Magyarország (HUN) 2 1 1 4
6. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 1 1 0 2
7. Görögország Görögország (GRE) 1 0 1 2
8.  Svájc (SUI) 1 0 1 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

4. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1908. -- LONDON -- NAGY-BRITANNIA  Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága
 

-----------------------------------------------------
1908. Április 27 -- 1908. Október 31

Résztvevő Nemzetek:  22          Résztvevő Sportágak:  24
Résztvevő Sportolók:  2008      Résztvevő Versenyek:  110

------------------------------------------------------
1908. London - Olimpia Éremtáblázata

1908 - London - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 56 51 38 145
2. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 23 12 12 47
3.  Svédország (SWE) 8 6 11 25
4. Franciaország Franciaország (FRA) 5 5 9 19
5. Németország Németország (GER) 3 5 6 14
6.  Magyarország (HUN) 3 4 2 9
7.  Kanada (CAN) 3 3 10 16
8.  Norvégia (NOR) 2 3 3 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

5. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1912. -- STOCKHOLM -- SVÉDORSZÁG  

-----------------------------------------------------
1912. Május 5 -- 1912. Július 27

Résztvevő Nemzetek:  28         Résztvevő Sportágak:  16
Résztvevő Sportolók:  2407     Résztvevő Versenyek:  102

------------------------------------------------------
1912. Stockholm - Olimpia Éremtáblázata

1912 - Stockholm - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 25 19 19 63
2.  Svédország (SWE) 24 24 17 65
3. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 10 15 16 41
4.  Finnország (FIN) 9 8 9 26
5. Franciaország Franciaország (FRA) 7 4 3 14
6. Németország Németország (GER) 5 13 7 25
7.  Norvégia (NOR) 4 1 4 9
8.  Magyarország (HUN) 3 2 3 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1916. -- BERLIN -- NÉMETORSZÁG  
 
Az I. Világháború Miatt Elmaradt az Olimpia

------------------------------------------------------------------------------------

7. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1920. -- ANTWERPEN -- BELGIUM  

-----------------------------------------------------
1920. Április 20 -- 1920. Szeptember 12

Résztvevő Nemzetek:  29         Résztvevő Sportágak:  24
Résztvevő Sportolók:  2626     Résztvevő Versenyek:  154

------------------------------------------------------
1920. Antwerpen - Olimpia Éremtáblázata

1920 - Antwerpen - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 41 27 27 95
2.  Svédország (SWE) 19 20 25 64
3. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 15 15 13 43
4.  Finnország (FIN) 15 10 10 35
5.  Belgium (BEL)  14 11 11 36
6.  Norvégia (NOR) 13 9 9 31
7.  Olaszország (ITA) 13 5 5 23
8. Franciaország Franciaország (FRA) 9 19 13 41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1924. -- PARIS -- FRANCIAORSZÁG  

-----------------------------------------------------
1924. Május 4 -- 1924. Július 27

Résztvevő Nemzetek:  44         Résztvevő Sportágak:  19
Résztvevő Sportolók:  3089     Résztvevő Versenyek:  126

------------------------------------------------------
1924. Paris - Olimpia Éremtáblázata

1924 - Paris - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 45 27 27 99
2.  Finnország (FIN) 14 13 10 37
3. Franciaország Franciaország (FRA) 13 15 10 38
4. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 9 13 12 34
5.  Olaszország (ITA) 8 3 5 16
6.  Svájc (SUI) 7 8 10 25
7.  Norvégia (NOR) 5 3 3 11
8.  Magyarország (HUN) 2 4 4 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1928. -- AMSTERDAM -- HOLLANDIA  

-----------------------------------------------------
1928. Július 28 -- 1928. Augusztus 12

Résztvevő Nemzetek:  46         Résztvevő Sportágak:  16
Résztvevő Sportolók:  2883     Résztvevő Versenyek:  106

------------------------------------------------------
1928. Amsterdam - Olimpia Éremtáblázata

1928 - Amsterdam - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 22 18 16 56
2. Németország Németország (GER) 10 7 14 31
3.  Finnország (FIN) 8 8 9 25
4.  Svédország (SWE) 7 6 12 25
5.  Olaszország (ITA) 7 5 7 19
6.  Svájc (SUI) 7 4 4 15
7. Franciaország Franciaország (FRA) 6 9 5 20
8.  Magyarország (HUN) 4 5 0 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1932. -- LOS ANGELES -- AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK  

-----------------------------------------------------
1932. Július 30 -- 1932. Augusztus 12

Résztvevő Nemzetek:  37         Résztvevő Sportágak:  17
Résztvevő Sportolók:  1332     Résztvevő Versenyek:  117

------------------------------------------------------
1932. Los Angeles - Olimpia Éremtáblázata

1932 - Los Angeles - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 41 32 30 103
2.  Olaszország (ITA) 12 12 12 36
3. Franciaország Franciaország (FRA) 10 5 4 19
4.  Svédország (SWE) 9 5 9 23
5.  Japan (JPN) 7 7 4 18
6.  Magyarország (HUN) 6 4 5 15
7.  Finnország (FIN) 5 8 9 22
8. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 4 7 5 16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1936. -- BERLIN -- NÉMETORSZÁG  

-----------------------------------------------------
1936. Augusztus 1 -- 1936. Augusztus 18

Résztvevő Nemzetek:  49         Résztvevő Sportágak:  21
Résztvevő Sportolók:  3963     Résztvevő Versenyek:  129

------------------------------------------------------
1936. Berlin - Olimpia Éremtáblázata

1936 - Berlin - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Németország Németország (GER) 33 26 30 89
2. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 24 20 12 56
3.  Magyarország (HUN) 10 1 5 16
4.  Olaszország (ITA) 8 9 5 22
5.  Finnország (FIN) 7 6 6 19
6. Franciaország Franciaország (FRA) 7 6 6 19
7.  Svédország (SWE) 6 5 9 20
8.  Japan (JPN) 6 4 8 18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1940. -- HELSINKI -- FINNORSZÁG  
 Finnország
A II. Világháború Miatt Elmaradt az Olimpia

---------------------------------------------------------------------------------------

13. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1944. -- LONDON -- NAGY-BRITANNIA  
 Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága
A II. Világháború Miatt Elmaradt az Olimpia

-----------------------------------------------------------------------------------------

14. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1948. -- LONDON -- NAGY-BRITANNIA  Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága

-----------------------------------------------------
1948. Július 29 -- 1948. Augusztus 20

Résztvevő Nemzetek:  59         Résztvevő Sportágak:  20
Résztvevő Sportolók:  4104     Résztvevő Versenyek:  136

------------------------------------------------------
1948. London - Olimpia Éremtáblázata

1948 - London - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 38 27 19 84
2.  Svédország (SWE) 16 11 17 44
3. Franciaország Franciaország (FRA) 10 6 13 29
4.  Magyarország (HUN) 10 5 12 27
5.  Olaszország (ITA) 8 11 8 27
6.  Finnország (FIN) 8 7 5 20
7.  Törökország (TUR)  6 4 2 12
8.  Csehszlovákia (CZH) 6 2 3 11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1952. -- HELSINKI -- FINNORSZÁG
  Finnország
-----------------------------------------------------
1952. Július 20 -- 1952. Augusztus 10

Résztvevő Nemzetek:  69         Résztvevő Sportágak:  20
Résztvevő Sportolók:  4995     Résztvevő Versenyek:  149

------------------------------------------------------
1952. Helsinki - Olimpia Éremtáblázata

1952 - Helsinki - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 40 19 17 76
2.  Szovjetunió (URS) 22 30 19 71
3.  Magyarország (HUN) 16 10 16 42
4.  Svédország (SWE) 12 10 13 35
5.  Olaszország (ITA) 8 9 4 21
6.  Csehszlovákia (CZH) 7 3 3 13
7. Franciaország Franciaország (FRA) 6 6 6 18
8.  Finnország (FIN) 6 3 13 22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1956. -- MELBOURNE -- AUSZTRÁLIA  

-----------------------------------------------------
1956. November 22 -- 1956. December 8

Résztvevő Nemzetek:  67         Résztvevő Sportágak:  20
Résztvevő Sportolók:  3315     Résztvevő Versenyek:  145

------------------------------------------------------
1956. Melbourne - Olimpia Éremtáblázata

1956 - Melbourne - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Szovjetunió (URS) 37 29 32 98
2. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 32 25 17 74
3.  Ausztrália (AUS) 13 8 14 35
4.  Magyarország (HUN) 9 10 7 26
5.  Olaszország (ITA) 8 8 9 25
6.  Svédország (SWE) 8 5 6 19
7. Németország Németország (GER) 6 9 9 24
8. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 6 7 9 22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1960. -- ROMA -- OLASZORSZÁG 

-----------------------------------------------------
1960. Augusztus 25 -- 1960. Szeptember 12

Résztvevő Nemzetek:  83         Résztvevő Sportágak:  20
Résztvevő Sportolók:  5338     Résztvevő Versenyek:  150

------------------------------------------------------
1960. Roma - Olimpia Éremtáblázata

1960 - Roma - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Szovjetunió (URS) 43 29 31 103
2. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 34 21 16 71
3.  Olaszország (ITA) 13 10 13 36
4. Németország Németország (GER) 12 19 11 42
5.  Ausztrália (AUS) 8 8 6 22
6.  Törökország (TUR)  7 2 2 11
7.  Magyarország (HUN) 6 8 7 21
8.  Japan (JPN) 4 7 7 18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1964. -- TOKIO -- JAPÁN  

-----------------------------------------------------
1964. Október 10 -- 1964. Október 24

Résztvevő Nemzetek:  93         Résztvevő Sportágak:  21
Résztvevő Sportolók:  5151     Résztvevő Versenyek:  163

------------------------------------------------------
1964. Tokio - Olimpia Éremtáblázata

1964 - Tokio - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 36 26 28 90
2.  Szovjetunió (URS) 30 31 35 96
3.  Japan (JPN) 16 5 8 29
4. Németország Németország (GER) 10 22 18 50
5.  Olaszország (ITA) 10 10 7 27
6.  Magyarország (HUN) 10 7 5 22
7.  Lengyelország (POL) 7 7 10 24
8.  Ausztrália (AUS) 6 4 10 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1968. -- MEXICO CITY -- MEXIKÓ  

-----------------------------------------------------
1968. Október 12 -- 1968. Október 27

Résztvevő Nemzetek:  112       Résztvevő Sportágak:  20
Résztvevő Sportolók:  5516     Résztvevő Versenyek:  172

------------------------------------------------------
1968. Mexico City - Olimpia Éremtáblázata

1968 - Mexico City - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 45 28 34 107
2.  Szovjetunió (URS) 29 32 30 91
3.  Japan (JPN) 11 7 7 25
4.  Magyarország (HUN) 10 10 12 32
5.  Németország DK (DDR) 9 9 7 25
6. Franciaország Franciaország (FRA) 7 3 5 15
7.  Csehszlovákia (CZH) 7 2 4 13
8. Németország Németország SK (BDR) 5 11 10 26

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1972. -- MÜNCHEN -- NÉMETORSZÁG  

-----------------------------------------------------
1972. Augusztus 26 -- 1972. Szeptember 11

Résztvevő Nemzetek:  121        Résztvevő Sportágak:  23
Résztvevő Sportolók:  7135      Résztvevő Versenyek:  195

------------------------------------------------------
1972. München - Olimpia Éremtáblázata

1972 - München - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Szovjetunió (URS) 45 28 34 107
2. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 29 32 30 91
3.  Németország DK (DDR) 20 23 23 66
4. Németország Németország SK (BDR) 13 11 17 41
5.  Japan (JPN) 13 8 8 29
6.  Ausztrália (AUS) 8 7 2 17
7.  Lengyelország (POL) 7 5 9 21
8.  Magyarország (HUN) 6 13 16 35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1976. -- MONTREAL -- KANADA  

-----------------------------------------------------
1976. Július 17 -- 1976. Augusztus 1

Résztvevő Nemzetek:  92         Résztvevő Sportolók:  23
Résztvevő Sportolók:  6804     Résztvevő Versenyek:  198

------------------------------------------------------
1976. Montreal - Olimpia Éremtáblázata

1976 - Montreal - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Szovjetunió (URS) 49 41 35 125
2.  Németország DK (DDR) 40 25 25 90
3. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 34 35 25 94
4. Németország Németország SK (BDR) 10 12 17 39
5.  Japán (JPN) 9 6 10 25
6.  Lengyelország (POL) 7 6 13 26
7.  Bulgária (BUL) 6 9 7 22
8.  Magyarország (HUN) 4 5 13 22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1980. -- MOSZKVA -- SZOVJETUNIÓ
   
-----------------------------------------------------
1980. Július 18 -- 1980. Augusztus 10

Résztvevő Nemzetek:  81          Résztvevő Sportágak:  23
Résztvevő Sportolók:  5179      Résztvevő Versenyek:  203

------------------------------------------------------
1980. Moszkva - Olimpia Éremtáblázata

1980 - Moszkva - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Szovjetunió (URS) 80 69 46 195
2.  Németország DK (DDR) 47 37 42 126
3.  Bulgária (BUL) 8 16 17 40
4.  Kuba (CUB) 8 7 5 20
5.  Olaszország (ITA) 8 3 4 15
6.  Magyarország (HUN) 7 10 15 32
7.  Románia (ROM) 6 6 13 25
8. Franciaország Franciaország (FRA) 6 5 3 14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1984. -- LOS ANGELES -- AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK  

-----------------------------------------------------
1984. Július 28 -- 1984. Augusztus 12

Résztvevő Nemzetek:  140        Résztvevő Sportágak:  23
Résztvevő Sportolók:  6829      Résztvevő Versenyek:  221

------------------------------------------------------
1984. Los Angeles - Olimpia Éremtáblázata

1984 - Los Angeles - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 83 62 30 175
2.  Románia (ROM) 20 16 17 53
3. Németország Németország SK (BDR) 17 19 23 59
4.  Kína (CHN) 15 8 9 32
5.  Olaszország (ITA) 14 6 12 32
6.  Kanada (CAN) 10 18 16 44
7.  Japán (JPN) 10 8 14 32
8.  Új-Zéland (NZL) 8 1 2 11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1988. -- SEOUL -- DÉL-KOREA  

-----------------------------------------------------
1988. Szeptember 17 -- 1988. Október 2

Résztvevő Nemzetek:  159         Résztvevő Sportágak:  27
Résztvevő Sportolók:  8391       Résztvevő Versenyek:  237

------------------------------------------------------
1988. Seoul - Olimpia Éremtáblázata

1988 - Seoul - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Szovjetunió (URS) 55 31 46 135
2.  Németország DK (DDR) 37 35 30 102
3. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 36 31 27 94
4.  Dél-Korea (KOR) 12 10 11 33
5. Németország Németország SK (BDR) 11 14 15 40
6.  Magyarország (HUN) 11 6 6 23
7.  Bulgária (BUL) 10 12 13 35
8.  Románia (ROM) 7 11 6 24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1992. -- BARCELONA -- SPANYOLORSZÁG  

-----------------------------------------------------
1992. Július 25 -- 1992. Augusztus 10

Résztvevő Nemzetek:  169         Résztvevő Sportágak:  29
Résztvevő Sportolók:  9356       Résztvevő Versenyek:  257

------------------------------------------------------
1992. Barcelona - Olimpia Éremtáblázata

1992 - Barcelona - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesített Csapat Orosz Egyesített Csapat (EUN) 45 38 29 112
2. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 37 34 37 108
3. Németország Németország (GER) 33 21 28 82
4.  Kína (CHN) 16 22 16 54
5.  Kuba (CUB) 14 6 11 31
6.  Spanyolország (ESP) 13 7 2 22
7.  Dél-Korea (KOR) 12 5 12 29
8.  Magyarország (HUN) 11 12 7 30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. OLIMPIAI JÁTÉKOK
1996. -- ATLANTA -- AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK  

-----------------------------------------------------
1996. Július 19 -- 1996. Augusztus 5

Résztvevő Nemzetek:  197          Résztvevő Sportágak:  31
Résztvevő Sportolók:  10.318     Résztvevő Versenyek:  271

------------------------------------------------------
1996. Atlanta - Olimpia Éremtáblázata

1996 - Atlanta - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 44 32 25 101
2.  Oroszország (RUS) 26 21 16 63
3. Németország Németország (GER) 20 18 27 65
4.  Kína (CHN) 16 22 12 50
5. Franciaország Franciaország (FRA) 15 7 15 37
6.  Olaszország (ITA) 13 10 12 35
7.  Ausztrália (AUS) 9 9 23 41
8.  Magyarország (HUN) 7 4 10 21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. OLIMPIAI JÁTÉKOK
2000. -- SYDNEY -- AUSZTRÁLIA  

-----------------------------------------------------
2000. Szeptember 15 -- 2000. Október 1

Résztvevő Nemzetek:  200           Résztvevő Sportágak:  34  
Résztvevő Sportolók:  10.650      Résztvevő Versenyek:  300

------------------------------------------------------
2000. Sydney - Olimpia Éremtáblázata

2000 - Sydney - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 37 24 32 93
2.  Oroszország (RUS) 32 28 29 89
3.  Kína (CHN) 28 26 14 68
4.  Ausztrália (AUS) 16 25 17 58
5. Németország Németország (GER) 13 17 26 56
6. Franciaország Franciaország (FRA) 13 14 11 38
7.  Olaszország (ITA) 13 8 13 34
8.  Magyarország (HUN) 8 6 3 14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. OLIMPIAI JÁTÉKOK
2004. -- ATHÉN -- GÖRÖGORSZÁG  

-----------------------------------------------------
2004. Augusztus 13 -- 2004. Augusztus 29

Résztvevő Nemzetek:  201            Résztvevő Sportolók:  34
Résztvevő Sportolók:  10.625       Résztvevő Versenyek:  301

------------------------------------------------------
2004. Athén - Olimpia Éremtáblázata

2004 - Athén - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 36 39 26 101
2.  Kína (CHN) 32 17 14 63
3.  Oroszország (RUS) 28 26 37 91
4.  Ausztrália (AUS) 17 16 17 50
5.  Japán (JPN) 16 10 12 58
6. Németország Németország (GER) 13 16 20 49
7. Franciaország Franciaország (FRA) 11 9 13 33
8.  Magyarország (HUN) 8 6 3 14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. OLIMPIAI JÁTÉKOK
2008. -- PEKING -- KÍNA  

-----------------------------------------------------
2008. Augusztus 8 -- 2008. Augusztus 24

Résztvevő Nemzetek:  204          Résztvevő Sportágak:  34
Résztvevő Sportolók:  11.028     Résztvevő Versenyek:  302

------------------------------------------------------
2008. Peking - Olimpia Éremtáblázata

2008 - Peking - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Kína (CHN) 51 21 28 100
2. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 36 38 36 110
3.  Oroszország (RUS) 22 21 29 72
4. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 19 13 15 47
5. Németország Németország (GER) 16 10 15 41
6.  Ausztrália (AUS) 14 15 17 46
7.  Dél-Korea (KOR) 13 10 10 33
8.  Magyarország (HUN) 3 5 2 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. OLIMPIAI JÁTÉKOK
2012. -- LONDON -- ANGLIA  Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága

-----------------------------------------------------
2012. Július 27 -- 2012. Augusztus 12

Résztvevő Nemzetek:  205           Résztvevő Sportágak:  34
Résztvevő Sportolók:  11.060      Résztvevő Versenyek:  302

------------------------------------------------------
2012. London - Olimpia Éremtáblázata

2012 - London - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 46 29 29 104
2.  Kína (CHN) 38 29 21 88
3. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 29 17 19 65
4.  Oroszország (RUS) 22 22 32 76
5.  Dél-Korea (KOR) 13 8 7 28
6. Németország Németország (GER) 11 19 14 44
7. Franciaország Franciaország (FRA) 11 11 13 35
8.  Magyarország (HUN) 8 6 3 17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. OLIMPIAI JÁTÉKOK
2016. -- RIO DE JANEIRO -- BRAZILIA  
Brazília
-----------------------------------------------------
2016. Augusztus 2 -- 2016. Augusztus 22

Résztvevő Nemzetek:  207           Résztvevő Sportolók:  36
Résztvevő Sportolók:  11.050      Résztvevő Versenyek:  302

------------------------------------------------------
2016. Rio de Janeiro - Olimpia Éremtáblázata

2016 - Rio de Janeiro - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 46 37 38 121
2. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 27 23 17 67
3.  Kína (CHN) 26 18 26 70
4.  Oroszország (RUS) 19 17 20 56
5. Németország Németország (GER) 17 10 15 42
6.  Japán (JPN) 12 10 21 43
7. Franciaország Franciaország (FRA) 10 18 14 42
8.  Magyarország (HUN) 8 3 4 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32. OLIMPIAI JÁTÉKOK
2020. -- TOKIÓ -- JAPÁN  

-----------------------------------------------------
2021. Július 23 -- 2021. Augusztus 8

Résztvevő Nemzetek:  207            Résztvevő Sportágak:  37
Résztvevő Sportolók:  12.000       Résztvevő Versenyek:  339

------------------------------------------------------
2020. Tokió - Olimpia Éremtáblázata

2020 - Tokió - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 39 41 33 113
2.  Kína (CHN) 38 32 18 88
3.  Japán (JPN) 27 14 17 58
4. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 22 21 22 65
5.  Oroszország (RUS) 20 28 23 71
6.  Ausztrália (AUS) 17 10 22 49
7. Franciaország Franciaország (FRA) 10 12 12 44
8.  Magyarország (HUN) 6 7 7 20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Nyári Olimpiai Játékok Éremtáblázata: 1896--2020                  

Nyári Olimpiai Játékok Éremtáblázata: 1896--2020 Olimpia
  Nemzetek Rangsora Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 1038 850 748 2613
2.  Szovjetunió (URS) 573 483 471 1527
3. Németország Németország (GER) 288 326 365 984
4. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 285 316 312 916
5. Kína Kína (CHN) 265 356 268 788
6. Franciaország Franciaország (FRA) 222 245 266 723
7. Olaszország Olaszország (ITA) 216 183 212 611
8.  Magyarország (HUN) 181 156 180 517
9. Japán Japán (JPN) 169 149 144 460
10. Ausztrália Ausztrália (AUS) 165 177 202 545
11. NDK Németország DK (DDR) 153 130 127 410
12.  Svédország (SWE) 150 140 152 442
13. Oroszország Oroszország (RUS) 148 148 155 445
14. Finnország Finnország (FIN) 103 85 116 303
15. Hollandia Hollandia (NED) 95 98 119 312
16. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 95 91 100 287
17.  Románia (ROM) 90 97 121 308
18.  Kuba (CUB) 85 71 85 241
19.  Lengyelország (POL) 72 89 137 298
20. Kanada Kanada (CAN) 71 108 147 326
21. Norvégia Norvégia (NOR) 60 51 49 160
22. Egyesült Német Csapat Németország SK (BDR)    56 67 82 205
23.  Bulgária (BUL) 54 84 77 215
24. Svájc Svájc (SUI) 53 79 73 205
25.  Új-Zéland (NZL) 53 33 51 137

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK                            
                              1924 -- 2022
  
                                          

Phjongcshang 2018 - Így néz ki a téli olimpia éremtáblázata - alon.hu

Téli olimpiák története

-- A Téli olimpiák története nem nyúlik vissza olyan messzire, mint a Nyári olimpiák története. Az első: Téli olimpiát 1924-ben rendezték a Franciaországi: Chamonix-ban. Ahogyan a Nyári olimpiák története során, a Téli olimpiák statisztikájában is felfedezhető, hogy az évek múlásával folyamatosan nőtt a versenyszámok, a résztvevő országok, a versenyzők és a nézők száma, valamint a versenyzők nem szerinti megoszlása is jóval kiegyenlítettebb napjainkban, mint a kezdeti olimpiákon. Az első olimpián: 11 nő, és 247 férfi vett részt, míg a 2002-es rendezvényen: 886 nő, és 1513 férfi versenyző.
-- A Téli olimpiák További jellegzetessége, a sikeres lebonyolítása sokkal inkább függ az időjárási és földrajzi tényezőktől, mint a Nyári olimpiák esetében. Például 1964-ben Innsbruck-ban a hóhiány és az enyhe idő, 1984-ben, Szarajevóban pedig a hirtelen leesett hatalmas hó mennyiség okozott gondot. A New York állambeli, mindössze 568 méteres tengerszint felett fekvő: Lake Placid-ben pedig annak ellenére rendeztek kétszer téli olimpiát, hogy először vasúton szállították a havat a rendezvény színhelyére. A második olimpián pedig a kor akkori legkomolyabb hóágyú parkja biztosítja a megfelelő hó réteget a sí pályákon.
-- A Téli olimpiák történetében csak egyszer rendezték a játékokat egy fővárosban, 1952-ben, Norvégia: Oslo volt helyszín. A rendező városok is eltérnek a nyári olimpiákon megszokottaktól, míg a nyári olimpiákat pár kivétellel mindig fővárosok rendezték a fejlett infrastruktúra miatt, addig téli olimpia mindössze egyszer került megrendezésre egy ország fővárosában. A Téli olimpiák a legtöbb alkalommal nagyon szép természeti környezetben fekvő hegyekben, kisebb lélekszámú hegyvidéki sí terepek: üdülő-városkái, üdülő-falvai, üdülő-paradicsomai is elnyerték a rendezés jogát.
 
Téli Olimpiai sportágak

A Téli Olimpiai játékok hivatalos programját a következő: 15. sportág alkotja. A sportágak ábécé rendben vannak felsorolva a NOB által használt név szerint. Majd az évszám következik, amely olimpián megjelentek először. 
    15. Téli Olimpiai Sportág - 1924--2022    
1. Nemzetközi Csapat Alpesi sí 1936  Garmisch-Partenkirchen
2. Nemzetközi Csapat Biatlon 1960 Squaw Valley
3. Nemzetközi Csapat Bob 1924 Chamonix
4. Nemzetközi Csapat Curling 1924 Chamonix
5. Nemzetközi Csapat Északi összetett 1924 Chamonix
6. Nemzetközi Csapat Gyorskorcsolya 1924 Chamonix
7. Nemzetközi Csapat Jégkorong 1924 Chamonix
8. Nemzetközi Csapat Műkorcsolya 1924 Chamonix
9. Nemzetközi Csapat Rövid Gyorskorcsolya 1964 Innsbruck
10. Nemzetközi Csapat Síakrobatika 1994 Lillehammer
11. Nemzetközi Csapat Sífutás 1924 Chamonix
12. Nemzetközi Csapat Síugrás 1924 Chamonix
13. Nemzetközi Csapat Snowboard 1998 Nagano
14. Nemzetközi Csapat Szánkó 1984 Sarajevo
15. Nemzetközi Csapat Skeleton 1948 St. Moritz
Téli Olimpiai sportágak rekorderei

A Téli Olimpiai játékok hivatalos programját a következő: 15. sportág alkotja. A sportágak ábécé rendben vannak felsorolva a NOB által használt név szerint. Ezután következik a legeredményesebb nemzet, majd pedig a legeredményesebb sportoló. 
   A Téli Olimpiai 15. Sportág Legjobb Nemzetei, Sportolói - 1924--2022    
1. Nemzetközi Csapat Alpesi sí  AUT - 37 Arany Kjetil André Aamodt  NOR - 4 Arany
2. Nemzetközi Csapat Biatlon  GER - 19 Arany Ole Björndalen  NOR - 8 Arany
3. Nemzetközi Csapat Bob  GER - 13 Arany André Lange  GER - 4 Arany
4. Nemzetközi Csapat Curling  CAN -  6  Arany Anette Norberg Svédország SWE - 2 Arany
5. Nemzetközi Csapat Északi összetett  NOR - 13 Arany Jørgen Graabak    NOR - 2 Arany
6. Nemzetközi Csapat Gyorskorcsolya  NED - 42 Arany Claudia Pechstein  GER - 5 Arany
7. Nemzetközi Csapat Jégkorong  CAN - 13 Arany Hayley Wickenheiser  CAN - 4 Arany
8. Nemzetközi Csapat Műkorcsolya Egyesült Államok USA - 15 Arany Sonja Heine  NOR - 3 Arany
9. Nemzetközi Csapat Rövid Gyorskorcsolya  NED - 24 Arany Viktor An  URS - 6 Arany
10. Nemzetközi Csapat Síakrobatika  CAN - 12 Arany Kari Tra  NOR - 2 Arany
11. Nemzetközi Csapat Sífutás  NOR - 47 Arany Björn Daehlie  NOR - 8 Arany
12. Nemzetközi Csapat Síugrás  NOR - 12 Arany Matti Nykänen  FIN - 4 Arany
13. Nemzetközi Csapat Snowboard Egyesült Államok USA - 14 Arany Shaun White Egyesült Államok USA - 2 Arany 
14. Nemzetközi Csapat Szánkó  GER - 18 Arany Georg Hackl  GER - 4 Arany
15. Nemzetközi Csapat Skeleton Egyesült Államok USA - 4  Arany John Heaton Egyesült Államok USA - 2 Arany 
 

                                       TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK                                       
                                                 1924 - 2022                                                     

Olimpia rendező város -- Nemzet -- Sportoló -- Sportág -- Verseny 
1.    Franciaország  1924 -- Chamonix 16 ------ 294      9    16
2.    Svájc  1928 -- St. Moritz 25 ------ 464      8    14
3.    Egyesült Államok  1932 -- Lake Placid 17 ------ 252      8    14
4.    Németország  1936 -- Garmisch-Partenkirchen  28 ------ 646      8    17
5.    Svájc  1948 -- St. Moritz 28 ------ 669      9    22
6.      1952 -- Oslo 30 ------ 694      8    22
7.    Olaszország  1956 -- Cortina d'Ampezzo 32 ------ 822      8    24
8.    Egyesült Államok  1960 -- Squaw Valley 30 ------ 665      8    27
9.      1964 -- Innsbruck 36 ------ 1091     10    34
10.  Franciaország  1968 -- Grenoble 37 ------ 1158     10    35
11.    1972 -- Sapporo 35 ------ 1006     10    35
12.    1976 -- Innsbruck 37 ------ 1123     10     37
13.  Egyesült Államok  1980 -- Lake Placid 38 ------ 1072     10    38
14.    1984 -- Sarajevo 49 ------ 1272     10    39
15.  Kanada  1988 -- Calgary 57 ------ 1423     11    46
16.  Franciaország  1992 -- Albertville 64 ------ 1800     12    57
17.    1994 -- Lillehammer 67 ------ 1737     12    61
18.    1998 -- Nagano 72 ------ 2176     14    68
19.  Egyesült Államok  2002 -- Salt Lake City 78 ------ 2300     15    78
20.  Olaszország  2006 -- Torino 80 ------ 2633     15    84
21.  Kanada  2010 -- Vancouver 82 ------ 2536     15    86
22.    2014 -- Szocsi  88 ------ 3000     15    98
23.    2018 -- Pyeong Chang 88 ------ 3000     15    98
24.    2022 -- Peking 88 ------ 3000     15      98 
 
Téli Olimpiát rendező városok

Téli Olimpiai játékokat: 21. város rendezett eddig az elmúlt egy évszázad alatt. Eddig: 21. város látta helyszínéül a téli olimpia játékokat, adott otthont a legnagyszerűbb világeseménynek. A NOB szavazás által jelöli ki a helyszínt. A 21 város közül voltak amelyek többször is vendégül látták a mezőnyt, a szerencsés: 3. ilyen város: Innsbruck, St. Moritz, Lake Placid.  
Téli Olimpiák Rendező Városai - 1924--2022 
1. Franciaország  Albertville 1. olimpia   1992
2. Kanada  Calgary 1. olimpia 1988
3. Franciaország  Chamonix 1. olimpia 1924
4.  Olaszország  Cortina d'Ampezzo 1. olimpia 1956
5. Németország  Garmisch-Partenkirchen 1. olimpia 1936
6.  Franciaország  Grenoble 1. olimpia 1968
7.   Innsbruck 2. olimpia 1964, 1976
8. Egyesült Államok  Lake Placid 2. olimpia 1932, 1980
9.   Lillehammer 1. olimpia 1994
10.   Nagano 1. olimpia 1998
11.   Oslo 1. olimpia 1952
12. Kína  Peking 1. olimpia 2022
13.   Pyeong Chang  1. olimpia 2018
14. Egyesült Államok  Salt Lake City 1. olimpia 2002
15.   Sapporo 1. olimpia 1972
16.   Sarajevo 1. olimpia 1984
17.   Sochi  1. olimpia 2014
18. Egyesült Államok  Squaw Valley 1. olimpia 1960
19.  Svájc  St. Moritz 2. olimpia 1928, 1948
20. Olaszország Torino 1. olimpia 2006
21. Kanada Vancouver 1. olimpia 2010

 

                            TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK                                       
                                        1924 - 2022                                                   

Év -- Helyszín -- Nemzetek -- Sportolók -- Sportágak -- Versenyek

 
1. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1924. -- CHAMONIX -- FRANCIAORSZÁG 

-----------------------------------------------------
1924. Január 25. -- 1924. Február 5.

Résztvevő Nemzetek:  16       Résztvevő Sportágak:  9
Résztvevő Sportolók:  241     Résztvevő Versenyek: 16

------------------------------------------------------
1924. Chamonix - Olimpia Éremtáblázata
1924 - Chamonix - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Norvégia Norvégia (NOR) 4 7 6 17
2. Finnország Finnország (FIN) 4 4 3 11
3. Ausztria Ausztria (AUT) 2 1 0 3
4. Svájc Svájc (SUI) 2 0 1 3
5. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 1 2 1 4
6. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 1 1 2 4

2. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1928. -- ST. MORITZ -- SVÁJC  

-----------------------------------------------------
1928. Február 11. -- 1928. Február 19.

Résztvevő Nemzetek:  25        Résztvevő Sportágak:  8
Résztvevő Sportolók:  464      Résztvevő Versenyek: 14

------------------------------------------------------
1928. St. Moritz - Olimpia Éremtáblázata

1928 - St. Moritz - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Norvégia Norvégia (NOR) 6 4 5 15
2. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 2 2 2 6
3. Svédország Svédország (SWE) 2 2 1 5
4. Finnország Finnország (FIN) 2 1 1 4
5.  Franciaország (FRA) 1 0 0 1
6.  Kanada (CAN) 1 0 0 1

3. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1932. -- LAKE PLACID -- USA 
  
-----------------------------------------------------
1932. Február 4. -- 1932. Február 15.

Résztvevő Nemzetek:  17        Résztvevő Sportágak:  8
Résztvevő Sportolók:  252      Résztvevő Versenyek: 14

------------------------------------------------------
1932. Lake Placid - Olimpia Éremtáblázata

1932 - Lake Placid - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 6 4 2 12
2. Norvégia Norvégia (NOR) 3 4 3 10
3.  Kanada (CAN) 1 1 5 7
4. Svédország Svédország (SWE) 1 2 0 3
5. Finnország Finnország (FIN) 1 1 1 3
6. Ausztria Ausztria (AUT) 1 1 0 2

4. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1936. -- GARMISCH-PARTENKIRCHEN -- NÉMETORSZÁG 
  
-----------------------------------------------------
1936. Február 6. -- 1936. Február 16.

Résztvevő Nemzetek:  28        Résztvevő Sportágak:  8
Résztvevő Sportolók:  646      Résztvevő Versenyek:  17

------------------------------------------------------
1936. Garmisch-Partenkirchen - Olimpia Éremtáblázata

1936 - Garmisch-Partenkirchen - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Norvégia Norvégia (NOR) 7 5 3 15
2. Németország Németország (GER) 3 3 0 6
3. Svédország Svédország (SWE) 2 2 3 7
4. Finnország Finnország (FIN) 1 2 3 6
5. Svájc Svájc (SUI) 1 2 0 3
6. Ausztria Ausztria (AUT) 1 1 2 4

5. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1948. -- ST. MORITZ -- SVÁJC 
  
-----------------------------------------------------
1948. Február 1. -- 1948. Február 9.

Résztvevő Nemzetek:  28        Résztvevő Sportágak:  9
Résztvevő Sportolók:  669      Résztvevő Versenyek:  22

------------------------------------------------------
1948. St. Moritz - Olimpia Éremtáblázata

1948 - St. Moritz - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Norvégia Norvégia (NOR) 4 3 3 10
2. Svédország Svédország (SWE) 4 3 3 10
3. Svájc Svájc (SUI) 3 4 3 10
4. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 3 4 2 9
5.  Franciaország (FRA) 2 1 2 5
6.  Kanada (CAN) 2 1 1 4

6. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1952. -- OSLO -- NORVÉGIA 
  
-----------------------------------------------------
1952. Február 14. -- 1952. Február 25.

Résztvevő Nemzetek:  30        Résztvevő Sportágak:  8
Résztvevő Sportolók:  694      Résztvevő Versenyek:  22

------------------------------------------------------
1952. Oslo - Olimpia Éremtáblázata

1952 - Oslo - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Norvégia Norvégia (NOR) 7 3 6 16
2. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 4 6 1 11
3. Finnország Finnország (FIN) 3 4 2 9
4. Egyesült Német Csapat Németország (GER) 3 2 2 7
5. Ausztria Ausztria (AUT) 2 4 2 8
6.  Kanada (CAN) 1 0 1 2

7. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1956. -- CORTINA D'AMPEZO -- OLASZORSZÁG 

-----------------------------------------------------
1956. Január 25. -- 1956. Február 5.

Résztvevő Nemzetek:  32       Résztvevő Sportágak:  8
Résztvevő Sportolók:  821     Résztvevő Versenyek: 24

------------------------------------------------------
1956. Cortina d'Ampezzo - Olimpia Éremtáblázata
1956 - Cortina d'Ampezzo - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Szovjetunió Szovjetunió (URS) 7 3 6 16
2. Ausztria Ausztria (AUT) 4 3 4 11
3. Finnország Finnország (FIN) 3 3 1 7
4. Svájc Svájc (SUI) 3 2 1 6
5. Svédország Svédország (SWE) 2 4 4 10
6. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 2 3 2 7
 
8. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1960. -- SQUAW VALLEY -- USA 
  
-----------------------------------------------------
1960. Február 18. -- 1960. Február 28.

Résztvevő Nemzetek:  30        Résztvevő Sportágak:  8
Résztvevő Sportolók:  665      Résztvevő Versenyek:  27

------------------------------------------------------
1960. Squaw Valley - Olimpia Éremtáblázata

1960 - Squaw Valley - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Szovjetunió Szovjetunió (URS) 7 5 9 21
2. Egyesült Német Csapat Németország (GER) 4 3 1 8
3. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 3 4 3 10
4. Norvégia Norvégia (NOR) 3 3 0 6
5. Svédország Svédország (SWE) 3 2 2 7
6. Finnország Finnország (FIN) 2 3 3 8

9. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1964. -- INNSBRUCK -- AUSZTRIA 
  
-----------------------------------------------------
1964. Február 1. -- 1964. Február 10.

Résztvevő Nemzetek:  36          Résztvevő Sportágak:  10
Résztvevő Sportolók:  1090      Résztvevő Versenyek:  34

------------------------------------------------------
1964. Innsbruck - Olimpia Éremtáblázata

1964 - Innsbruck - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Szovjetunió Szovjetunió (URS) 11 8 6 25
2. Ausztria Ausztria (AUT) 4 5 3 12
3. Norvégia Norvégia (NOR) 3 6 6 15
4. Finnország Finnország (FIN) 3 4 3 10
5.  Franciaország (FRA)      3 4 0 7
6. Egyesült Német Csapat Németország (GER) 3 3 3 9

10. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1968. -- GRENOBLE -- FRANCIAORSZÁG 
  
-----------------------------------------------------
1968. Február 6. -- 1968. Február 18.

Résztvevő Nemzetek:  37          Résztvevő Sportágak:  10
Résztvevő Sportolók:  1158      Résztvevő Versenyek:  35

------------------------------------------------------
1968. Grenoble - Olimpia Éremtáblázata

1968 - Grenoble - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Norvégia Norvégia (NOR) 6 6 2 14
2. Szovjetunió Szovjetunió (URS) 5 5 3 13
3.  Franciaország (FRA)     4 3 2 9
4. Olaszország Olaszország (ITA) 4 0 0 4
5. Ausztria Ausztria (AUT) 3 4 4 11
6. Hollandia Hollandia (HOL) 3 3 3 9

11. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1972. -- SAPPORO -- JAPÁN 
  
-----------------------------------------------------
1972. Február 3. -- 1972. Február 13.

Résztvevő Nemzetek:  35          Résztvevő Sportágak:  10
Résztvevő Sportolók:  1006      Résztvevő Versenyek:  35

------------------------------------------------------
1972. Sapporo - Olimpia Éremtáblázata

1972 - Sapporo - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Szovjetunió Szovjetunió (URS) 8 5 3 16
2. NDK Németország DK (GDR) 4 3 7 14
3. Svájc Svájc (SUI) 4 3 3 10
4. Hollandia Hollandia (NED) 4 3 2 9
5. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 3 2 3 8
6. Egyesült Német Csapat Németország SK (BDR) 3 1 1 5

12. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1976. -- INNSBRUCK -- AUSZTRIA 
  
-----------------------------------------------------
1976. Február 4. -- 1976. Február 15.

Résztvevő Nemzetek:  37          Résztvevő Sportágak:  10
Résztvevő Sportolók:  1123      Résztvevő Versenyek:  37

------------------------------------------------------
1976. Innsbruck - Olimpia Éremtáblázata

1976 - Innsbruck - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Szovjetunió Szovjetunió (URS) 13 6 8 27
2. NDK Németország DK (GDR) 7 5 7 19
3. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 3 3 4 10
4. Norvégia Norvégia (NOR) 3 3 1 7
5. Egyesült Német Csapat Németország SK (BDR)    2 5 3 10
6. Finnország Finnország (FIN) 2 4 1 7

13. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1980. -- LAKE PLACID -- USA 
  
-----------------------------------------------------
1980. Február 14. -- 1980. Február 23.

Résztvevő Nemzetek:  38          Résztvevő Sportágak:  10
Résztvevő Sportolók:  1072      Résztvevő Versenyek:  38

------------------------------------------------------
1980. Lake Placid - Olimpia Éremtáblázata

1980 - Lake Placid - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Szovjetunió Szovjetunió (URS) 10 6 6 22
2. NDK Németország DK (GDR) 9 7 7 23
3. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 6 4 2 12
4. Ausztria Ausztria (AUT) 3 2 2 7
5. Svédország Svédország (SWE)  3 1 4 8
6. Finnország Finnország (FIN) 2 5 1 8

14. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1984. -- SARAJEVO -- JUGOSLAVIA 
  
-----------------------------------------------------
1984. Február 7. -- 1980. Február 19.

Résztvevő Nemzetek:  49          Résztvevő Sportágak:  10
Résztvevő Sportolók:  1272      Résztvevő Versenyek:  39

------------------------------------------------------
1984. Sarajevo - Olimpia Éremtáblázata

1984 - Sarajevo - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. NDK Németország DK (GDR) 9 9 6 24
2. Szovjetunió Szovjetunió (URS) 6 10 9 25
3. Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok (USA) 4 4 0 8
4. Finnország Finnország (FIN) 4 3 6 13
5. Svédország Svédország (SWE)  4 2 2 8
6. Norvégia Norvégia (NOR) 3 2 4 9

15. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1988. -- CALGARY -- KANADA 
  
-----------------------------------------------------
1988. Február 13. -- 1988. Február 28.

Résztvevő Nemzetek:  57          Résztvevő Sportágak:  11
Résztvevő Sportolók:  1422      Résztvevő Versenyek:  46

------------------------------------------------------
1988. Calgary - Olimpia Éremtáblázata

1988 - Calgary - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Szovjetunió Szovjetunió (URS) 11 9 9 29
2. NDK Németország DK (GDR) 9 10 6 25
3. Svájc Svájc (SUI) 5 5 5 15
4. Finnország Finnország (FIN) 4 1 2 7
5. Svédország Svédország (SWE)  4 0 2 6
6. Ausztria Ausztria (AUT) 3 5 2 10

16. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
1992. -- ALBERTVILLE -- FRANCIAORSZÁG 
  
-----------------------------------------------------
1992. Február 8. -- 1992. Február 23.

Résztvevő Nemzetek:  64          Résztvevő Sportágak:  12
Résztvevő Sportolók:  1800      Résztvevő Versenyek:  57

------------------------------------------------------
1992. Albertville - Olimpia Éremtáblázata

1992 - Albertville - Olimpia Éremtáblázata Olimpia
  Nemzetek Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesült Német Csapat Németország (GER) 10 10 6 26
2.