"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Újdonságok

  A Görög mitológia, az ókori Görögök. Az ókori görög mitológia az emberiség legszebb és...
  Római mitológia és kultúra. A római mitológia gyűjtőfogalom az ókori rómaiaknak az...
  Latin mondások, közmondások, szállóigék.. A Latin mondások, közmondások, szállóigék olyan...
  A Reneszánsz kora és humanizmusa. A reneszánsz szó, a francia renaissance, az olasz...
  Leonardo da Vinci a korszakos zseni. Leonardo da Vinci a középkori reneszánsz itália...
  Michelangelo a sokoldalú zseni és polihisztor. Michelangelo a középkori olasz reneszánsz...
  Hermész Triszmegisztosz - "Amint Fönt, Úgy Alant" Hermész Triszmegisztosz, a Háromszor...
  Nikola Tesla a géniusz és a találmányai. A XX. század egyik legnagyszerűbb géniuszáról,...
  Nostradamus próféciái az emberiség jövőjéről. Michel de Nostredame, vagy latinos nevén...
  A Mennyei Prófécia - James Redfield. James Redfield regénye valóságos kultuszt teremtett: a...
<< 21 | 22 | 23 | 24 | 25 >>