"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Mennyei Prófécia, a 20. századi jövendő - James Redfield

2022.07.25 21:06

 

A Mennyei Prófécia - James Redfield.

James Redfield regénye valóságos kultuszt teremtett: a könyv az ezotéria alapkönyve lett. A "Mennyei prófécia" című könyv hatására világszerte sokan változtatták meg életüket; Amerikában és Nyugat-Európában klubok, vitakörök, sőt folyóiratok alakultak, amelyekben „A mennyei prófécia” tanulságait, további lehetőségeit elemzik és kutatják a legkülönbözőbb tudományágak képviselői, és természetesen a szerteágazó érdeklődésű olvasók.

  

A Mennyei Próféciáról

--  Az a Peruban fellelt kézirat, amely Jézus Krisztus előtt: 600. körül keletkezett és arámi nyelven íródott, azt jósolja, hogy az emberi társadalomban a XX. század utolsó évtizedeiben óriási változások fognak lezajlani. Ez lesz a tudat reneszánsza.. A kézirat tanításai jellegükben nem vallásiak, hanem spirituálisak. Valami újat fedezünk fel ezen a bolygón az emberi élettel, az élet értelmével kapcsolatban és ez gyökeres változást idéz elő az emberi kultúrában. A mű fejezetekre oszlik és mindegyik egy-egy felismerést ad, az élettel kapcsolatos felismerésről szól.
--  Ebben a korszakban az emberiség sorban eljut majd ezekhez a felismerésekhez, egyikhez a másik után, míg végül eljutunk egy tökéletesen spirituális kultúrához a Földön. Rávilágít továbbá, hogy ezzel a tárgykörrel kapcsolatos keleti és nyugati gondolatok, vallási tanítások egy magasabb rendű igazsággá integrálhatók. Megmutatja, hogy a nyugatnak igaza van, amikor fejlődésről, egy magasabb szint eléréséről beszél. Ám a keletnek is igaza van, amikor hangsúlyozza, hogy az egó önző hatalmától meg kell szabadulni. Teljesebb tudatra kell szert tennünk, belső kapcsolatot kell létesíteni Istennel, mert csak akkor haladhat  fejlődésünk valami magasabb felé, ha önmagunkat is egy magasabb rendű tudati egység kormányozza.  
--  A Perui őserdő mélyéről, az ősi romok közül titokzatos kézirat kerül elő. Csodálatos, az ember, sőt az egész emberiség életét megváltoztató eszmék olvashatók a szövegben. A több ezer éves próféciák megjósolják, hogy a huszadik század végén az emberiség fejlődésében döntő fordulat megy végbe. A Kézirat által előrevetített kilenc felismerés mindenki számára elhozza a megvilágosodást. A Kézirat azonnal felkelti a tudományos világ és kalandorok érdeklődését. A hivatalos körök, köztük a katolikus egyház vezetői mindent elkövetnek, hogy a Kézirat ne kerüljön nyilvánosságra.
--  Egy fiatal amerikai férfi teljesen gyanútlanul kerül az események középpontjába, és rövid idő alatt kulcsszerepet kap a hiányzó, Kilencedik Felismerés felkutatásában. Közben beutazza Peru vadregényes tájait, az Andok csúcsai között rejtőző templomromoktól a szegény kisvárosokig, ahol csodálatos módon mindig megtalálja azt, aki hajlandó segíteni rajta akkor is, amikor fegyveres üldözői elől menekül. Épp ez a Kézirat próféciáinak lényege: a csodák természetes velejárói az emberi létnek: nem hinni kell bennük, hanem támaszkodni rájuk.
--  James Redfield regénye valóságos kultuszt teremtett: a könyv hatására világszerte sokan változtatták meg életüket; Amerikában és Nyugat-Európában klubok, vitakörök, sőt folyóiratok alakultak, amelyekben „A mennyei prófécia” tanulságait, további lehetőségeit elemzik, kutatják a legkülönbözőbb tudományágak képviselői, a szerteágazó érdeklődésű olvasók.

A Mennyei Prófécia című könyvről és a filmről

--  A szerző "kalandos példázat" névvel jelöli könyve műfaját. A "kaland" önmagam és a világ megismerésének igen kockázatos útját jelenti. Főszereplője életének éppen abban a pillanatában találkozik egy régi barátnőjével, amikor kiábrándultság vesz erőt rajta, és azon töpreng, változtatnia kellene az életén.
--  A barátnő Peruból tért haza, ahol a közelmúltban egy ősi kézirat került napvilágra, amelynek létét a "hivatalosak" tagadják ugyan, de olyan szenvedélyesen üldöznek mindenkit, aki bizonyosságot akar szerezni a Mennyei Romok közt talált Kéziratról, hogy egyre több "választott" indul útnak Peru hegyeibe.
--  Hősünk, aki a könyv végéig névtelen marad, most hall először az Első Felismerésről: tudatosodik benne, milyen véletlenek hatottak és hatnak közre életének alakításában. Nem hisz ugyan abban, hogy a Kézirat az emberi lét minden rejtélyét megvilágítaná, de a titok felébreszti kíváncsiságát. Különös álmot lát. Ha megnyitjuk elménket és szívünket, részeivé válunk az új spirituális kibontakozásnak.

Az Ezotéria alap könyve: "A Mennyei Prófécia"

--  James Redfield könyve, a Mennyei Prófécia és a hozzá kapcsolódó regény folyam. A szerző az USA-ban él és alkot, terapeutaként dolgozik, nős. A könyv igen olvasmányos, utazási kalandregénynek álcázott ezoterikus tanítás. A perui őserdő mélyéről, az ősi romok közül titokzatos kézirat kerül elő. Csodálatos, az ember, sőt az egész emberiség életét megváltoztató eszmék olvashatók a szövegben. A több ezer éves próféciák megjósolják, hogy a huszadik század végén az emberiség fejlődésében döntő fordulat megy végbe.
--  A Kézirat által előrevetített kilenc felismerés mindenki számára elhozza a megvilágosodást. A Kézirat azonnal felkelti a tudományos világ és kalandorok érdeklődését. A hivatalos körök, koztük a katolikus egyház vezetői mindent elkövetnek, hogy a Kézirat ne kerüljön nyilvánosságra.
--  Egy fiatal amerikai férrfi teljesen gyanútlanul kerül az események középpontjába, és rövid idő alatt kulcs szerepet kap a hiányzó: Kilencedik Felismerés felkutatásában. Közben beutazza Peru vadregényes tájait, az Andok csúcsai között rejtőző templom romoktól a szegény kisvárosokig, ahol csodálatos módon mindig megtaláIja azt, aki hajlandó segíteni rajta akkor is, amikor fegyveres üldözői elől menekül.
--  Épp ez a Kézirat próféciáinak lényege; a csodák természetes velejárói az emberi létnek: nem hinni kell bennük, hanern támaszkodni rájuk. James Redfield regénye valóságos kultuszt teremtett, a könyv hatására világszerte sokan változtatták meg életüket; Amerikában és Nyugat-Európában klubok, vitakörök, sőt folyóiratok alakultak, amelyekben A mennyei prófécia tanulságait, további lehetőségeit elemzik, kutatják a legkülönbözőbb tudományágak képviselői, a szerteágazó érdeklődésű olvasók.
--  A könyv folyam folytatódik a: Tizedik felismeréssel, a Mennyei látomással és a Shambhala titkával, mivel minden tisztességes sikerirodalomról vagy sikerfilmről "ámerika szerte" illendő legalább 3 bőrt lenyúzni, s nekünk ezeket kötelességünk utánuk csinálni. vagy mégsem.?. Ezt mindenki döntse el maga. Mindenesetre a könyvfolyam első kötetét, kivétel a hozzá kapcsolódó, egyszerű tekintetű nép rétegek számára íródott túlmagyarázós "útmutatót", szívvel ajánljuk, és ha valaki szórakozásra vágyik, akkor érdmes olvasni a többit is.
--  A 12. felismerés öszefoglalása talán nem új azok számára sem, akik még nem olvasták a könyvet, ez nem zavarja a könyv élvezetét. Ha tovább lapozunk, összefoglalót találunk a felismerések lényegéről. A Mennyei Prófécia című könyv és film üzenete, pontokba foglalva.
--  A Mennyi Prófécia című könyvben és filmben összefoglalt alább olvasható pontok James Redfield, a szerző üzenetei, melyek jól illeszkednek a pszichológia és a spiritualitás modern elveihez. A könyv 1993-ban került a piacra, a film és a DVD 2006-ban, itthon is kölcsönözhető, kapható. Érdemes megnézni. Mozikban nem adják. Tanulj ezen elvekről, érdemes.!!! - Ezen elveket, és integrált pszicho-spirituális tudást lehet már hazánkban is szisztematikusan tanulni...

  

A Mennyei Profécia Felismerései
      A 12. Mennyei Felismerés

1.  Első felismerés - Sorsszerűség felismerése, Kritikus tömeg.
Az első felismerés kimondja, hogy az emberi kultúrában spirituális ébredés meggy végbe, mert elérte a kritikus értéket azoknak az embereknek a száma, akik valami újat és jobbat szeretnének, ez a kritikus tömeg. Az ember felismeri, hogy az élete tele van misztikus történésekkel, egybeesésekkel, nem véletlen „véletlenekkel”, szinkronicitásokkal, és ezeken alapuló emberi találkozásokkal, melyek sorsszerűek. Mintha egy láthatatlan rendező rendezné az eseményeket és a találkozásokat az életünkben. Ezzel kezdetét veszi egy új, spirituális ébredés az emberiségben, melyet egy kritikus tömeg gerjeszt. – Ők azok az emberek, akik az életüket egy spirituális kibontakozásnak, fejlődésnek tapasztalják, egy olyan utazásnak, amelyet misztikus egybeesések vezérelnek.

2.  Második felismerés - Univerzum természetének felismerése, Tág jelen
A második felismerés kijelenti, hogy az ébredés egy új és jobb, teljesebb világkép kialakulását jelenti. Ahogy egyre többen felébredünk erre a misztikus valóságra, egy teljesen új világnézetet alakítunk ki – a világot mint energiamezőt, és mint szent létező kezdjük kezelni. Felfedezzük az élet igazi célját ezen a bolygón, és a világ és az univerzum valódi természetét. Ezzel a világnézettel cseréljük fel azt a közel 500 éves világnézetet, amely kizárólag a túlélésre és a technológiailag biztosított kényelemre épített.

3.  Harmadik felismerés - Energia látásunk kifejlődik
A harmadik felismerésben megtapasztaljuk azt, hogy nem anyagi jellegű, hanem dinamikus, eleven és spirituális energiákból álló világban élünk. Minden ami létezik, az szent energiamezőből épül fel, amit érzékelni és intuitív módon felfogni is képesek vagyunk. Elkezdjük fizikailag látni és megérteni az isteni energiát, energiamezőt magunk körül, s felfedezzük, hogy körülöttünk minden anyagi dolog innen ered, és ebből áll. Meglátjuk, hogy nem egy anyagi univerzumban élünk, hanem a dinamikus energia világában. Érzékelni tudjuk ezt az energiamezőt, pl. látjuk az aurát, s annak eseményeit, vagy intuitíven érezzük mindezt.

4.  Negyedik felismerés - Harc a hatalomért, hogy energiát szerezzünk
A negyedik felismerésben meglátjuk, hogy az emberek gyakran elszakítják magukat az energia kiapadhatatlan forrásától. Az energiát látva felismerjük, hogy ez emberek elvágják magukat ettől a spirituális forrásuktól, az energiától. Az ember ettől gyengének érzi magát és sose érzi magát igazán biztonságban. Ezt a bizonytalanságot és energiahiányt másokból próbálja pótolni: elkezdi a másik embert dominálni, így szerezve energiát. Ez a küzdelem a dominanciáért az oka minden emberi konfliktusnak. Amikor sikerül másokon uralkodni, akkor átmenetileg erősnek érezzük magunkat, de azon az áron, hogy a másik ember elgyengül és gyakran vissza is vág. A szűkös emberi energiáért való versengés az oka minden konfliktusnak az emberek között.

5.  Ötödik felismerés - Misztikus megtapasztalás, Harc vége
Az ötödik felismerés a misztikusok üzenete. A bizonytalanság és az erőszak akkor ér véget bennünk, amikor kifejlesztjük a személyes visszakapcsolódásunkat az isteni energiához, a forráshoz. Ez egy olyan spirituális élmény, melyről minden nagy hagyomány misztikusa beszámol a Földön. Ez a misztikus megtapasztalás és átalakulás élménye, ami végtelen mennyiségű energiával és szeretettel tölt el minket. Ez a szépség és öröm sosem tapasztalat élményét adja, és a Magasabb-Én Tudatosságának állapotába helyez minket. Ennek az élménynek jellegzetes velejárói vannak, például a könnyűség, a lebegés, és a fényesség érzése. Ha ezek jelen vannak, az élmény valós, ha nem, akkor csak tettetett.

6.  Hatodik felsimerés – Felismerjük a küldetésünket, Tisztázzuk a múltunkat
A hatodik felismerés, ezen megtapasztalás során elengedjük a saját kontrollálási mintáinkat, és felfedezzük a küldetésünket, a specifikus igazságot. Ekkor felismerjük, hogy azért vagyunk itt, hogy az emberiséget segítsük ezen új valóságszintre való átalakulásában. Amikor kiesünk a kapcsolatból- általában stresszes helyzetek hatására -, akkor ismerjük fel, hogy mi magunk hogyan lopunk energiát másoktól. Amikor a manipulációinkat tudatosítjuk, akkor a kapcsolatunk egyre gyakoribbá és állandóbbá válik a spirituális valósággal, és felismerjük a saját utunkat az életben, a küldetésünket, ahogy mi specifikusan tudunk hozzájárulni a világhoz.

7.  Hetedik felismerés – Áramlással haladunk előre
A hetedik felismerés az, amikor próbáljuk beteljesíteni küldetésünket, felfedezzük a belső intuíciónkat, mely megmutatja hová menjünk, mit csináljunk. Ha ráállunk a dolgok pozitív értelmezésére, akkor a véletlen egybeesések áramlásába lépünk, mely megnyitja a kaput a küldetésünk beteljesítéséhez. A személyes küldetésünk felismerése megszaporítja a misztikus egybeeséseket és a jeleket utunkon, egyre inkább vezetve vagyunk a sorsunk beteljesítése felé. Kérdések merülnek fel bennünk, majd álmok, bevillanó képek, nappali álmodozások vezetnek a válaszokhoz, melyekkel gyakran szinkronisztikusan egybeesnek más emberek éppen jókor elhangzó bölcs kijelentésivel.

8.  Nyolcadik felsimerés – Interperszonális etika, Egymás felemelése
A nyolcadik felismerés lényege a következő. Ha közülünk elegen lépnek be ebbe az evolúciós áramlatba, és folyton-folyvást a Magasabb Én energiáját adják át azoknak akikkel csak találkoznak, akkor egy új kultúrát hoznak létre, ahol a testük egyre magasabb és magasabb energetikai és észlelés állapotokba jut. Ha felemelünk egy embert, aki az életünkbe lép, akkor a saját jeleinket, útmutató „véletlen” egybeeséseink számát is növeljük. Ha energiát adunk, a sajátunk is megsokszorozódik és nő. Ügyelni kell arra ezen a ponton is, hogy ne veszítsük el a kapcsolatunkat az istenivel el a romantikus kapcsolatokban. Mások felemelése különösen hatékony csoportokban, ahol mindenki érzi a másik energiáit. Gyerekekkel különösen fontos ezt végezni, hogy a korai szakaszban kialakuljon a biztonságérzése és a megfelelő növekedése. Ha mások arcában meglátjuk a szépet, azzal felemeljük őket a saját felsőbb énjükbe, és elősegítjük, hogy meghallják a szinkronicitásos üzeneteket.

9.  Kilencedik felismerés - Spirituális kultúra felemelkedése
A kilencedik felismerés az, hogy spirituális küldetésünk beteljesítése felé fejlődünk. A spiritualitás ezen ösvényén haladva beteljesítjük az ősrobbanás óta tartó evolúció igazi, belső értelmét és célját: a túlélés technológiai kérdései teljesen automatizálttá válnak, és az emberek minden energiájukat a szinkronisztikus áramlásban való fejlődésre és felemelkedése tudják használni. Igy addig emeljük és energetizáljuk a testünket, amíg a testünk és lényünk egy egész magas spirituális állapotba jut. Itt a létezés legmagasabb dimenziója, a mennyország láthatóvá válik, az ember oda fog jutni a testi életében. A két dimenzió összeér és eggyé válik. Igy az ember meghaladja az élet-halál körforgását.

10.  Tizedik felismerés - Őrizni a látomást
A tizedik felismerés során felismerjük, hogy az emberi történelem során mindig voltak olyan emberek, aki átélve az ilyen spirituális élményeket, felismerték ezen igazságokat, és azon dolgoztak, hogy élt valósággá tegyék mindezt a Földön. Ide a Földre mindannyian feladattal érkeztünk, és ahogy egyre tudatosabbá válik ez a felismerés, így egyre pontosabban felidéződik bennünk a születési látomás, az, hogy mit akarunk elérni az életünkben. Megértjük, hogy a spirituális felemelkedés víziója nem magánügyünk, hanem sokan dolgozunk ezen, ez egy közös feladat. Rájövünk, hogy nap mint nap tennünk kell a vízió fenntartásáért például mindennapos imádkozás segítségével. Tudjuk azt, az a feladatunk, hogy tudatosan, imával őrizzük ezt a látomást.

11.  Tizenegyedik felismerés - Imamezők kiterjesztése
A tizenegyedik felismerés arról szól, hogy pontosan miként őrizzük a látomást. Vallási szövegek, versek, filozófusok művei évezredek óta beszélnek egy bennünk lévő, szunnyadó képességről. Nevezték ezt a képességet a hit erejének, pozitív gondolkodásnak, az ima hatalmának. Ez a vízió megtartásának pontos módszere. Évezredek óta minden spirituális hagyomáyn leírta a fókuszált tudat teremtő erejének hatalmát. A hit ereje, a pozitív gondolkodással és az ima erejével együtt hatalmas dolgokra képes. A vízió megtartásának a módszere, hogy együtt imádkozunk kiterjesztve ezzel az egyéni megnövekedett spirituális szándék-energiamezőket a többiekére, így létrehozva hatalmas hatásokat. A lényeg a közös vízió, és az arra való fókuszálás, imádkozás.

12.  Tizenkettedik felismerés - Tökéletesedés elérése
A tizenkettedik és végül az utolsó felismeréssel bezárul a kör, megkerültük az egészet és eljutottunk vissza a végponthoz. Ha az egyén már eljutott oda, hogy mindig energiát ad és kap, akkor már állandóan egy magasabb energiaszinten éli mindennapi életét. Teljes összhangban kerül önmagával, környezetével és a természettel, továbbá kapcsolatban és összeköttetésben áll az univerzum teljes egészével is, egy egész és tökéletes harmóniát alkotva. Ha mindez megtörtént, akkor az egyén Mester lesz, Mesterré válik. A Mester a mindenségi bölcsességtengerből kimeríthető tudás létfokozata. Az ember miután tökéletesedik, megjelenik benne a Mester, a Mester gondolat, amely a magasabb frekvencia tartományokba és létfokozatok megélésébe viszi el a fejlödő embert.