"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Latin mondások és közmondások - Claudio Mondello

2022.07.25 21:19

 

Latin mondások, közmondások, szállóigék..

A Latin mondások, közmondások, szállóigék olyan ókori és középkori bölcsességeket tartalmaznak amelyek hosszú időn át irányt mutató és sokszor emlegetett mondatok voltak. Ezek a híres mondatok évszázadokon át sokak szájából elhangzottak és a mai napig is önállóan megállják a helyüket..

------------------------------------------------------

Latina Antica, Latinismae, Proverbiae, Sententiae, Latino Vulgare.

- A....

Acta est fabula. 0
- A játéknak vége.
     
Adamante notare. §
- Örök emlékül megjegyezni-feljegyezni.

Ad astra per asperas. +
- Tövises az út a csillagokig.

Ad maiorem Dei gloriam. + (Liber Libri)
- Mindent Isten nagyobb dicsőségére.

Ad venerium regnuntum. + (Pater Noster)
- Jöjjön el a te országod.

Adduxit eum ad Jesum. + (Liber Libri)
- Elvitte őt Jézus.

Aetas semper aportat aliquid novi. §
- Minden korszak hoz valami újat.

Alea iacta est. 0 (Julius Caesar)
- A kocka el van vetve.

Aliter in theora, aliter in praxi. §
- Ahány teória, annyiféle gyakorlat

A malis vituperari laus est. 0
- A gonoszok gyalázkodása dicséretnek számít.

Amor omnia vincit. 0
- A szerelem mindent legyőz.
        
Amicus Plato, magis amica veritas. §
- Szeretem Platót, de jobban szeretem az igazságot.

Animae scrinium est servitus. §
- A szolgaság a lélek börtöne.

Annus superior, semper melior. 0
- A múlt év mindig jobb mint az idei.

Audiatur et altera pars. 0
- Hallgattassék meg a másik fél is.

Aurea aetas, Argentea aetas, Pyropus aetas, Ferrum aetas. §
- Aranykor, Ezüstkor, Bronzkor, Vaskor.

Aurea mediocritas. §
- Az arany középút

Aurum et argentum mutat mores sapientum. §
- Az arany és az ezüst a bölcsek köve.

Aqua et panis, sive naturalis. §
- A kenyér és a víz egyenlő a természettel.

Aquila non captat muscas. §
- A sas nem kapkod legyeket.

Arare bove et asino. 0
- Ökörrel és szamárral szántani.

Ars longa, vita brevis. §
- A művészet hosszú, az élet rövid.

Ave ! Salve ! Salute !. 0
- Üdvözlet ! Üdvözöllek ! Üdvözletem !

Ave Caesar, morituri te salutant.!. 0  (Gladiátorok köszönése az arénában)
- Üdvözlégy, Caesar, a halálba indulók köszöntenek.!

Ave Maria, Patrona Hungariae. +
Üdvözlégy Mária, Magyarország Patrónája, Nagyasszonya.

- B....

Benefactis pensare delicta.
- A rosszért jóval fizetni.

Bis dat, qui cito dat. 0
- Kétszer ad, ki gyorsan ad. A segítség annál jobb, minél gyorsabb.

Bona causa, semper bonum. 0
- A jó otthon mindig a legfőbb jó.

Bona fama proprium splendorem tenet.
- A jó hír a legjobb ajánló mindig.

Bonus dux bonum reddit comitem. 0
- Minő a gazda, olyan a cselédje. A jó vezér jó kíséretet teremt.

- C....

Canes timidi vehementius latrant. 0
- Amelyik kutya ugat, az nem harap.

Capiti capillos evellere. 0
- Haja szálait kihúzni. Kétségbe esni.

Carpe diem ! § (Horatius)
- Tépd le a nap virágát.! Élj a mának.! Ragadd meg a napot.!

Cave canem.!. 0
- Harapós kutya.! Óvakodj a harapós kutyától.!

Ceterum censeo Chartaginem esse delendam. 0
- Továbbá javaslom, hogy Kártágót pusztítsuk el.

Citius, altius, fortius. 0 (Olimpia)
- Gyorsabban, magasabbra, erősebben.

Clara pacta, boni amici. 0
- Tiszta egyezség, jó barátok.
        
Cogito, ergo sum. § (Descartes)
- Gondolkodom, tehát vagyok.

Confessioni proxima est penitentia. +
- A megbánás már maga a bűnbánat és vezeklés.

Consensus humanum, consensus omnium. §
- Az emberi egyetértés, az ideális összhang.

Consilium inveniunt multi ded docti. §
- Egy bölcs tanács mindent megoldhat.
       
Corvo rarior albo.
- Ritka, mint a Fehér holló.

Corvus corvo nigredinem obicit. 0
- Holló a hollónak nem vájja ki a szemét.

Crescit sub pondere palma. 0
- Teher alatt nő a pálma.

Cuius regio, eius religio.! +
- Akié a föld, azé a vallás.!

Cum Deo pro patria et libertate.!. (Rákóczi-szabadságharc jelmondata)
- Istennel a hazáért és szabadságért

Cumini sector.
- Szőrszálhasogató ember.

- D....

De gustibus non est disputandum. §
- Az ízlések különböznek.

De gustibus aut bene, aut nihil. §
- Az ízlésekről vagy jót vagy semmit.

Deo favente, navigas vel limine. §
- Ha Isten veled van, akkor gerendán is hajózhatsz.

Deus sive natura. §
Az Isten egyenlő a természettel.

Dies diem docet. §
- Nap napot tanít.

Diversitas delectat.! 0
- A változatosság gyönyörködtet.!

Diversos diversa iuvant. 0
- A különbségek vonzzák egymást.

Divide et impera.! 0
- Oszd meg és uralkodj.!.
    
Docendo discimus. §
- Tanítva tanulunk igazán.

Doctis vina, rudis zythum, pecus aquam. §
- Bölcseké a bor, balgáké a sör, ostobáké a víz.

Domus amica, domus optima. §
- A barátságos otthon az optimális otthon.

Dum spiro, spero. §
- Amíg élek, remélek.

- E....

Ego sum via, veritas et vita. + (Jusus Christus)
- Én vagyok az út, az igazság és az élet.

Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas. 0
- Azért eszünk, hogy éljünk, nem azért élünk, hogy együnk.

Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita. 0
- Magyarországon kívül nincs élet, van élet, de nem olyan..

Ex capite fotet piscis. 0
- A fejétől bűzlik a hal.

Errare humanum est. 0
- Tévedni emberi dolog.

- F....

Ferrum tuum in igne est. 0
- Vasad éppen a tűzben van. Az ügyedet most tárgyalják.

Finem vitae specta. 0
- Nézz élted végére. Gondolj bele, hogy meg kell halnod.

Fortes fortuna adiuvat. 0
- Bátraké a szerencse.

- G....

Gloria in excelsis Deo. +
- Dicsőség a magasságban Istennek.

Gallus in suo sterquilinio plurimum protest. 0
- A kakas is hatalmas a maga szemétjén.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. 0
- Addig örüljünk, amíg fiatalok vagyunk, mert utána porrá leszünk.

Graeca fides, nulla fides. 0
- Görög hűség nem hűség.

Gratia gratiam parit. §
- A köszönet köszönetet eredményez.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. 0
- Az esőcsepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori eséssel.

H....

Habent sua fata libelli. §
- A könyveknek is megvan a maguk sorsa.

Hannibal ante portas.!. 0
- Hannibál a kapuk előtt van.!.

Hic locus est ubi mors gaudet, succerere vitae. §
- E helyen a halál örül, mert az életet szolgálja.

Hic Rhodos, hic salta.!. 0
- Itt van Rodosz, itt ugorj.!. Most mutasd meg.!.

Historia est magistra vitae. §
- A történelem az élet tanítómestere.
        
Hodie mihi cras tibi.!. 0
- Ma nekem, holnap neked.!.

Homines frugi omnia recte facinut. 0
- Becsületes ember mindig jól cselekszik.

Homo homini Lupus est. 0
- Ember embernek farkasa.

Hominis ingenium oratione agnoscitur. 0
- Megismerni az embert beszédjéről.

Homo proponit, Deus disponit. §
- Ember tervez, Isten végez.

Homo sacra res homini. §
- Egy ember legyen szent a másik előtt.

Homo sum, nihil humani a me alienum puto. §
- Ember vagyok, és gondolom így nem idegen tőlem semmi emberi.
        
Honos alit artes. §
- Elismerés táplálja a művészetet és tudományt.

- I....

Ibis redibis numquam per bella peribis. 0
- Elmész, visszatérsz, sohasem halsz meg háborúban.
        
Ignis calorem suum etiam in ferro tenet. 0
- A tűz a vasban is megtartja melegét.

Ignoti nulla cupido. §
- Amit nem ismerünk, az után nem vágyunk.

Ingens telum necessitas. §
- Nagy úr a szükség. Nagy úr a muszáj.

In ore atque oculis omnium est. 0
- A verebek is azt csiripelik. Már mindenki tudja.

In pulicis morsu Deum invocare. 0
- Minden bolhacsípésnél az Égre kiáltani.
        
Inter arma silent Musae. §
- A háborúban a fegyverek közt hallgatnak a Múzsák.
        
In vino veritas. 0
- A borban az igazság.

In vino color, odor, sapor. 0
- A borban szín, illat és zamat van.
        
Iustitia est regnorum fundamentum. §
- A jog az országok talpköve.

Imperare sibi maximum imperium est. §
- Önmagán uralkodni a legnagyobb uralkodás.

Initium sapientiae est timor Domini. §
- A bölcsesség kezdete az Úr félelme.

Iuventus ventus. §
- Fiatalság bolondság.

- L ....

Latinitas aurea: Cicero, Horatius, Latinitas argentea: Seneca, Tacitus. §
- Az arany latin: Ciceró és Horatius, az ezüst latin: Seneca és Tacitus.

Laus in ore propria fordescit. 0
- Az öndicséret büdös.

Lingua latina splendor opum. §
- A latin nyelv a legszebb közlés.

Lupi alas quaerere. 0
- A farkas szárnyait keresni.
       
Lupus in fabula. 0
- A farkas csak a mesében olyan.

Lupus in pelle ovis. 0
- Juhbőrbe öltözött farkas.

- M....

Macte, puer, macte, sic itur ad astra.!.
- Rajta, fiú, rajta, így jutsz el a csillagokig.!.

Maledictus piscis in aqua tertia. 0
- Átkozott a hal a harmadik lében.

Manus manum lavat.
- Kéz kezet mos. Kölcsönösen segítség elrendez.

Margaritas ante porcos. + (Jesus Christus)
- Gyöngyöt ne vess disznók elé.

Memento mori.!. §
- Emlékezz a halálra.!. §
        
Mens sana in corpore sano. §
- Ép testben ép lélek vagy. Edzett testben edzett lélek.

Mors omnia solvit. §
- A halál minden adósságot megfizet.

Mors certa, hora incerta. §
- A halál biztos, az ideje bizonytalan.

- N....

Nascentes morimur finisque ob origine pendet. §
- Halandónak születünk és a vég már kezdettől ott lebeg a fejünk felett.

Navigare necesse est. §
- Hajózni muszáj.

Nemo ante obitum beatus. §
- Senki sem boldog a halála előtt.

Nemo nascitur doctus sapiens sed fit. §
- Senki sem születik tudósnak, hanem azzá lesz.

Nemo iudex in propria causa. §
- Senki sem lehet bíró a saját ügyében.

Nemo propheta in patria sua. §
- Senki sem lehet próféta a saját hazájában.

Nihil dulcius, quam omnia scire. §
- Nincs édesebb, mint mindent tudni.

Nihil inanius, quam multa scire. §
- Nincs haszontalanabb, mint sokat tudni.

Nil novum sub sole. §
- Nincs új a nap alatt.
        
Nolite iudicare, ut non iudicemini. +
- Ne ítélj, hogy ne ítéltess.

Nomen est omen. 0
- A név jelent valamit. A név kötelez.

Non numerantur, sed poderantur. 0
- Nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos.

Non omnis moriar, pars mei § (Horatius)
- Nem hal meg egészen az, akinek művei fenntartják a nevét.

Non scholal, sed vital discimus. §
- Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

Non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei. +
- Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem Istené.
      
Nullum crimen sine lege. §
- Nincsen bűncselekmény törvény nélkül.

- O....

Obsta principiis.!. 0
- Óvakodj a kezdeteknél.!.
        
Omne futurum incertum. §
- Minden jövendő dolog bizonytalan

Omne initium difficle est. 0
- Minden kezdet nehéz.

Omne nimium non bonum. 0
- Jóból is megárt a sok.
        
Omnibus dubitandum. §
- Mindenben kételkedni

Omnis est rex in sua domo. §
- Mindenki király a maga házában.
        
Ora et Labora, dabit Deus omnia bona. +
- Imádkozzál és dolgozzál, és majd Isten megsegít.

Oratio vitae simulacrum. §
- A beszéd a lélek tükre.

Ordo est anima rerum. §
- Rend a lelke mindennek.

Omnia mea mecum porto.!. 0
- Mindenemet magammal viszem.!

- P....

Panem et circenses. 0
- Kenyeret és cirkuszt a népnek.

Pax Romana, Imperium Romanum. 0
- Róma békéje, Római Birodalom.

Patria est, ubicumque bene est. §
- A hazád ott van, ahol jól megy a dolgod.

Pecunia non oilet. §
- A pénznek nincsen szaga.

Pecunia regit mundum. §
- A pénz kormányozza a világot.

Philosophia est ancilla theologiae. §
- A filozófia a teológia szolgálóleánya.
        
Plus valent boni mores, quam bonae leges. §
- Többet ér a jó erkölcs, mint a jó törvény.

Post equitem sedet atra cura. § (Horatius)
- A lovas mögött ül a sötét gond.

Primus inter pares. 0
- Első az egyenlők közt.
        
Pulverem oculis affundere. 0
- Port hinteni a szemébe.

- Q....

Quei me amat, amat et canem meum. 0
- Aki engem szeret, a kutyámat is szereti.

Quo vadis domine.?. A Roma.!. + (San Petrus)
- Hová mész uram.?. Romába.!. (Szent Péter)

Quod licet Iovi, non licet bovi. 0
- Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek.

Quot capita, tot sententiae. 0
- Ahány fej, annyi vélemény.

Quot homines, tot sententiae. 0
- Ahány ember, annyi vélemény.

Quod cito fit, cito perit. 0
- Ami gyorsan kész, gyorsan vész.

Qui habet tempus, habet vitam. 0
- Aki időt nyer, életet nyer.

Quid pro quo. 0
- Valamit valamiért.

Quod dixi, dixi; quod scripsi, scripsi. 0 (Pontius Pilatus)
- Amit mondtam, megmondtam; amit írtam, megírtam.

- R....

Repetitio est mater studiorum. §
- Ismétlés a tudás anyja.

Rem acu testigisti. 0
- Megtaláltad a dolog nyitját.

Roma caput mundi. 0
- Róma a világ feje, fővárosa.

Roma locuta, causa finita. 0
- Róma döntött, a vitának vége.

Roma urbs aeterna. 0
- Róma az örök város.     

- S....

Sapienti sat.. §
- A bölcsnek elég ennyi. Kevés szóból ért az okos.

Scindere glaciem. §
- Másoknak utat törni-mutatni.

Sanior pisce.
- Egészségesebb, mint a hal. Makk egészséges.

Sic transit gloria mundi. 0
- Így múlik el a világ dicsősége.
        
Sic semper tyrannis.!. 0
- Így jár minden zsarnok.!.
        
Si duo idem faciunt, saepe non est idem. 0
- Ha ketten ugyanazt végzik, az gyakran mégsem ugyanaz.
        
Si fueris Romae, Romano vivite more.!. §
- Ha Rómában vagy, tégy úgy, ahogy a rómaiak.!.
        
Si vis pacem, para bellum.!. 0
- Ha békét akarsz, készülj a háborúra.!

Similis simili gaudet. 0
- Hasonló a hasonlónak örül.

Sutor ne ultra crepidam.!. 0
- Suszter, maradj a kaptafánál.!.
        
Sic itur per asperam, ad astra. §
- Göröngyös úton jutunk el a csillagokig

Soli Deo gloria. +
- Egyedül az Istené a dicsőség.

Sors bona, nihil aliud. § (Zrínyi Miklós)
- Jó szerencse kell csak, semmi más.

Si vis amari, ama.!. §
- Ha azt akarod, hogy szeressenek, szeress.!

Si vis pacem, para bellum. 0
- Ha békét akarsz, készülj a háborúra.'

- T....

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. §
- Az idők változnak és mi változunk velük.

Tempus arguit amicum. §
- A barát próbája az idő.

Tempus omnium explorator. §
- Legjobb orvos az idő.
        
Timeo Danaos et dona ferentes. §
- A veszedelmes embereknek szívességét gyanúval fogad.

Trita via, omnium tutissima. 0
- Az ismert út, a legjobb út.

- U....

Ubi tu Gaius, ego Gaia. 0
- Ahol Gaius vagy, én Gaia.
        
Unos pro omnibus, omnes pro uno.!. 0
- Egy mindenkiért, mindenki egyért.!

Ultra posse, nemo obligatur. §
- Senkit sem lehet képességei felettire kényszeríteni.     

- V....

Vae victis.!. 0
- Jaj a legyőzötteknek.!

Vanitas vanitatum et omnia vanitas. 0
- Hiúságok hiúsága minden hiúság.

Verba volant, scripta manent. 0
- A szó elszáll, az írás megmarad.
    
Veni, Vidi, Vici.!. 0 (Julius Caesar)
- Jöttem, láttam, győztem.!.
    
Vestis virum reddit. 0
- Ruha teszi az embert.

Via ducit omnis Roma. 0
- Minden út Rómába vezet.

Vinum regum, rex vinorum. 0 (Tokaji)
- Borok királya, királyok bora.

Vir et femina, rex et regina. §
- A férfi és a nő, király és királynő.

Viribus Unitis. 0
- Egyesült erővel.

Vivat, crescat, floreat. 0
- Éljen, növekedjen, virágozzék.

Vivere militare est. 0
- Az élet küzdelem.
    
Vivos voco, mortus plango, fulgura frango. +
- Az élőket hívom, a halottakat megsíratom, a villámokat megtörőm.

Vox Populi, Vox Dei. 0
- A Nép hangja, az Isten hangja..