"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Nostradamus próféciái, a 16. században - Estuardo Guzmán

2022.07.25 21:07

 

Nostradamus próféciái az emberiség jövőjéről.

Michel de Nostredame, vagy latinos nevén Nostradamus a francia reneszánsz neves alakja volt a 16. századnak. Nostradamus egy igazi polihisztor volt: asztronómus, asztrológus, misztikus, jós, látnok, orvos, gyógyszerész. Kortársai körében nemcsak pestisdoktorként, hanem látnokként is ismert volt, utóbbi tevékenysége alapozta meg máig tartó hírnevét. Az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatai, melyeket a: Próféciák, más néven: Centuriák.

 

Nostradamus Próféciái - Az emberiség várható jövőjéről.

Estuardo  Guzmán

A cikkben olvashatunk egy interjút a témáról Nt.M. Samael Aun Weorral.

„És az utánam jövő emberek meg fogják ismerni az igazát annak amit mondok, mert meglátják, hogy csalhatatlanul megtörténnek különböző, általam megjósolt események.

Úgyszintén tudni fogják, ami számukra még hátra levő, mivel világosan feltüntettem.

Akkor, az intelligenciák megértik az egek alatt: de csakis akkor, amikor elérkezik az ideje, és szertefoszlik a tudatlanság, szavaim értelme akkor egyre világosabb lesz.”

Nostradamus, 1555.

Nostradamus próféciái

1979. november 30-án a DPA kiadta „Nostradamus megjósolta a Teheráni krízist” című hírét. A hír beszámol arról, hogy milyen forrongást keltett egy híres rendező, Paul Drane dokumentumfilmje. A dokumentumfilm, mely a XVI. századi próféta, Michel de Nostredame (Nostradamus) életéről szól, és amely tartalmazza az arabok európai behatolásáról szóló próféciát, egybeesett az Egyesült Államok iráni nagykövetségének egyetemisták általi bevételével, és e miatt, ugyanakkor, egy nap alatt elkelt Ausztráliában Nostradamus minden könyve, a 425 évvel ezelőtti jóslatokkal, amelyek beteljesültek.

Már 1939-ben, kevéssel miután Németország elfoglalta Európát, Göbbels, Hitler Propaganda Minisztere, Nostradamusra alapozott hamis anyagokat állíttatott elő, hogy Európában terjesszék azokat. Az angol titkosszolgálat 80.000 lírát költött az ellenpropagandára. A Próféciák első kiadásának előszavában, maga a szerző biztosít arról, hogy jóslataiban megtalálható az emberiség jövője és végzete. Sejtelmes verssoraiban fontos események és szereplők jelennek meg, ideértve a két világháborút, New York, Párizs, Róma, London bukását és egy harmadik világháborút… az atomháborút.

 

Első fejezet

Nostradamus Élete és Próféciái

televíziós adaptáció

Michel de Nostredame, vagy latinosított nevén Nostradamus, (Saint Rémy, Franciaország, 1503. december 14. – Salon, Franciaország, 1566. július 2.) a francia reneszánsz neves alakja. Nostradamus igazi polihisztor volt: IX. Károly francia király udvari orvosa, képzett csillagász-asztrológus, misztikus-jós, látnok, orvos, gyógyszerész. Kortársai körében nemcsak pestisdoktorként, hanem látnokként is ismert volt, utóbbi tevékenysége alapozta meg máig tartó hírnevét. Az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatai, melyeket a: Próféciák, más néven: Centuriák című könyvében hozott nyilvánosságra, sokak szerint ugyanis teljesültek, illetve teljesülnek. Ráth-Végh István kultúrtörténész a következőket írja róla: „Nostradamus talán az egyik legrejtélyesebb ember, aki valaha élt a Földön: Előre kell bocsátanom, hogy Nostradamus nem volt csillagjós. Ámbár tudományosan képzett csillagász volt, a számításokat úgyszólván csak keretként használta fel, és kitöltötte hozzájuk kapcsolódó látomásaival.”

Michel de Nostredame, azaz Nostradamus illusztris francia orvos, 1503-ban született a franciaországi Provence tartományban, Saint-Rémy-de-Provence-ban. Avignonban filozófiát tanult, majd Montpellier város orvosi egyetemén végzett 1529-ben, utána közel harminc évig praktizált orvosként. Mint pestisdoktor, részt vett két nagy pestisjárvány elleni küzdelemben. Miután 1547-ben megnősült, feleségével az Aix közelében fekvő Salonban telepedett le, ahol haláláig dolgozott eredeti szakmájában. 1556-tól II. Henrik francia király és felesége, Medici Katalin pártfogoltja, 1564-től IX. Károly udvari tanácsosa volt. Saloni tartózkodásától kezdve foglalkozott jóslással is. Rímekbe szedett prófétikus könyvének, a Próféciák első változata 1555-ben lettek kinyomtatva, ezek az első főbb jóslatai. Ez 1555-ben jelent meg Lyon-ban. Ezek a Próféciák vagy a Centuriák néven ismertek. Saját korában a jóslatai nagy pontossággal kezdtek beteljesülni, olyan mértékben, hogy emiatt kinevezték a király orvosának és tanácsadójának. A próféciák, mely mű az idők során több, egyre bővülő kiadást ért meg, négysoros, ritkábban hatsoros versekből áll, ezek a jósversek, melyeket Nostradamus százas csoportokba, centuriákra osztott. Néha emiatt magát a könyvet is (A) Centuriáknak nevezik. A centuriák mellett a könyv egyéb, nem jóslat célzatú verseket is tartalmaz, ezek általában nem négy, hanem hat sorosak; ilyen például egy „ajánlás” jellegű vers, illetve A próféciák két első verse. Nostradamus látomásai már több éve tartottak, míg arra kezdett gondolni, hogy ezek mások számára is fontosak lehetnek.

Az első megnyilvánulása a profetikus adottságának egy anconai elveszett faluban volt, amikor mély alázattal letérdelt egy szegény ferences szerzetes előtt, akit Félix Perettinek hívtak. Más szerzetesek kérdőre vonták különös magatartása miatt, erre ő ezt válaszolta: „Hát nem kellene letérdelnem Őszentsége előtt?”. 19 évvel Nostradamus halála után a világ V. Sixtus Pápaként ismerte meg a szegény ferencest.

Több szerző ért abban egyet, hogy a jóslat, amelynek saját korában Nostradamus a hírnevét köszönhette, a következő volt:

Az ifjú oroszlán az időset legyőzi
Harctéren, páros viadalban:
Aranykalitkában kidöfi a szemét,
A két csapás egy, aztán kegyetlen halállal hal.

Négy évvel miután ez a prófécia ki lett nyomtatva, II. Henrik, az oroszlán, Franciaország királya, szörnyű szenvedések közepette lelte halálát, amelyet egy csonk okozott, amikor egy baráti lovagi tornán a fiatal oroszlán, Montgomery herceg dárdája eltört, és áthatolt a király aranysisakján, átszúrva az egyik szemét. Azt mesélik, hogy a haldokló király megátkozta a prófétát, mert ekkor megértette a jóslat jelentését.

Sokat kritizálták Nostradamus sötét és sejtelmes nyelvezetét, de kétségtelen, hogy II. Henriknek írt levelében a látnok megerősíti, hogy ez szándékos: „Az idők elvárják, hogy ilyen rejtett események ne legyenek másképp, mintsem egy ilyen titokzatos nyelvezettel megjósolva… Ha akarnám, minden szakaszra pontos dátumot is tehetnék.”

Sejtelmes versszakaszai ellenére, tanulmányok bizonyítják, hogy a próféciáinak 95%-a bekövetkezett.

 

A szakasz, amely a francia forradalomra vonatkozik, XVI. Lajossal kapcsolatban, inkább egy történelmi szemtanú leírásának néz ki, mintsem egy kétszáz évvel azelőtt megjósolt események.

A Tuilleriákba hatolnak majd, ahol
ötszázan egy mitrával koronázzák meg,
egy címeres fogja elárulni, akinek neve Narbone,
és egy másik, Saulce, akinek sok hordó olaja lesz.

1792. július 20.-án, a Tuilleriák kastélyban 500 marseillaise követő kényszeríti XVI. Lajost, hogy felöltse a frígiai süveget (a mitrát), a forradalmi szimbólumot, a legyőzött király kigúnyolásának jeleként. Narbone-Lara gróf, a volt hadügyminiszter lemondott, mivel nem sikerült rávegye a hadsereget arra, hogy elárulja a királyt. A másik áruló, akit Saulce-nak hívtak, elfogja a királyt, amikor az megpróbál elmenekülni, hogy a hozzá hű csapatokhoz csatlakozzon. Különös módon, ahogyan Nostradamus leírta, Saulce olaj-, kenőcs- és szappanárus volt.

 

Ami a személyeket illet, csak két példát fogunk most említeni, Nostradamus azonban előrejelzi majdnem minden francia királynak az életét, Cromwell és I. Károly, valamint különböző Pápák halálát, Napóleon Bonapartét, Hitlert, De Gaulle-t, Mussolini-t, sőt, sokak szerint, még John F. Kennedy meggyilkolását, és más kortárs személyiségeket is. Elemezzünk pár, Napóleonra vonatkozó sort:

Császár születik Itália közelében
Egyszerű katonából eljut a Császárságig.
Az egyházon abszolút hatalma lesz
A tizennégy évig tartó uralma alatt.

Napóleon Korzika szigetén született, az olasz genovai-öböllel szemben. Tüzérségi alhadnagyból császár lett. Hatalma alatt tartotta az Egyházat, elég csak visszaemlékezni arra, hogy 1809-ben sürgettette a pápát, hogy bontsa fel házasságát Jozefinával.

A „Borotvált Fejű”, ahogyan Nostradamus nevezte Napóleont, talán mert az sohasem használta a hosszú, francia királyok által hordott parókát, 1799. november 9. és 1814. április 6. között volt hatalmon, pontosan 14 évig. A jövőbe látó orvos ugyancsak megjósolta főbb hadjáratait, Oroszországi vereségét, és száműzését Elba szigetére.

Egy másik, ugyanannyira meghökkentő jóslat az, amely a Második Világháború kirobbantóját jövendöli meg: Adolf Hitlert. Elemezzük a négysorost amelyben megadja magának a führernek a nevét is:

A szabadság nem lesz visszahódítva.
Egy merész, sötét, büszke és gonosz ember foglalja el.
Amikor a híd anyaga készen áll,
a Velencei Köztársaságot Hister fogja megzavarni.

 

A Hister szó, az anagrammák szabálya szerint (teljes név, felcserélt betűkkel, ami nagy divatban volt Nostradamus idején), igazából Hitler, egy felcserélt betűvel. Hister a Duna egy ősrégi neve is, és végül pedig, a hisztériára is vonatkozik, egy jellemzője a sötét és merész embernek, aki elfoglalja majd a német hatalmat. Ezt a hármas utalását a Hister szónak könnyű megmagyarázni, mivel 1941. február 21-én a „New York Herald Tribune” lapban a következő jelent meg: Szófiából, Bulgáriából jelentenek, a náci Hídról a Dunán.

Egy hónappal a híd felépítése után Hitler hadai behatoltak Olaszországba.

Nostradamus fontos találmányokat és felfedezéseket is megjósolt. A tengeralattjáró egy vashal a tisztánlátó számára, amelyből emberek jönnek elő háborúzni, és egy egész flottányi van belőlük.

Verne Gyulát megelőzi a repülőgépeket illetően:

Az emberek biztonságban fognak utazni az égben, földön, tengeren és hullámon.

És egy másik négysorosban:

Harcban lesznek a felhőket irányítván.

Az 1919-ben alapított Népszövetség vége, Hitler, Lengyelország megtámadása, Franciaország elfoglalása, Mussolini, Németország, Japán bukása, csak néhány a második világháború eseményei közül, amelyek le vannak írva a Próféciákban. Ezeknek a végén, dramatikus nyelvezettel idézi történelmünk egyik legtragikusabb eseményét: a Hirosimára és Nagaszakira dobott atombombákat, amelyek körülbelül 100.000 áldozattal jártak, és amelyek között csak Hirosimában a 71.000 eltűntből 20.000 gyermek volt:

A Felkelő Napnál egy nagy tűz látszik majd.
A robbanás körében a halál uralkodik majd, és felhallatszanak majd a sikolyok.
Ez a halál háborúnak, tűznek és éhségnek lesz köszönhető.

Rheza Palevi Sah bukása egy nagyon időszerű hír, amelyről folyamatosan írt a nemzetközi sajtó. Erre a következő négysoros figyelmeztet, amelyet két részre választottunk:

Az eső, éhség és háború állandó lesz Perzsiában.
A túlságos hit elárulja az uralkodót.

Perzsia a jelenlegi Irán, és ismert, hogy a forradalom amely megdöntötte a Sah hatalmát, egy olyan vallásos vezetők által irányított és véghezvitt forradalom volt, akik híresek a túlzott hitükről.

Ezek a tettek Franciaországban kezdődnek és ott fejeződnek majd be.
Egy titkos jel, melyet valaki nem ferdíthet el.

A harmadik verssor eleje, amely a Franciaországban kezdődött forradalmi tettekre vonatkozik, sejtelmesnek tűnhet, ha nem vesszük figyelembe, hogy az iráni forradalom vezetője és ideológusa, Ayatollah Khomeini, Párizsban volt száműzetésben, és onnan, Franciaországból terjesztette írásait, utasításait és tanácsait a felkeléshez, amely a Sah bukását okozta. A versszak többi része még nem történt meg, és csak várjuk, hogy a tettek Franciaországban végződjenek, és napfényre kerüljön a titkos jel, amelyet, a látnok szerint, nem kell elferdíteni.

Nostradamus megjósolta az emberiség jövőjét és a következőkben bemutatjuk eme próféciákat, úgy, ahogyan a leghíresebb tanulmányozói értelmezik.

Összességében a tanulmányozott szerzők nagy része egyetért abban, hogy Nostradamus egy szörnyű, 27 évig tartó háborút jósol meg, amelyben két nagy erő fog harcolni.

Ami az arabok európai invázióját illeti, ezt olvassuk:

Arábiában születik majd egy hatalmas király, Mohamed vallásából való,
aki uralja majd Európát és Itáliát.
A francia ellentétek és hanyagság ad
szabad utat Mohamednek (az araboknak).

 

Egyike a legfontosabb adatoknak, mellyel a látnok szolgál nekünk, az olyan fegyverek leírása, melyek képesek egy egész várost lerombolni.

Hogyha figyelmesen elemezzük, a leírás hatása összeillik egy atombomba felrobbanásával:

Élő tűzbe lesz közrezárva, elbujtatott halál,
Szörnyűséges gömbökbe zárva.
Az éjszaka folyamán, a kikötőváros hamuvá lesz,
A város lángokban, az ellenség kíméletes.

Egy másik négysorosban ezt olvassuk:

Reza Palavi Sah:

„Az eső, éhség és háború állandó lesz Perzsiában.
A túlságos hit elárulja az uralkodót.”

Ayatollah Khomeini

„Ezek a tettek Franciaországban kezdődnek és ott fejeződnek majd be.
Egy titkos jel, melyet valaki nem ferdíthet el.”

A tengerből feljövő hőség által,
Negroponte halai félig megfőve,
Esőzések, fagyok teszik majd rosszá a földet.

Nostradamus felvázol egy leírást, amely lehetővé teszi, hogy elképzeljük milyen lesz a harmadik világháború: azt állítja a látnok, hogy amikor egy hullócsillag vagy hosszú szárú csillag lesz látható az égen, a háború akkor lesz majd a tetőpontján.

Egy nukleáris csatának a szörnyűséges következményei, amelyet természeti csapások öveznek, és egy óriási bolygó (melyről a későbbiekben szólunk) fogja okozni a nagyvárosok bukását, a próféta szerint.

NEW YORK:

Földrengés és bombák pusztítják majd:
A Föld középpontjának a tüze…
e miatt megremeg majd.
Két hatalom vív háborút
hosszú időn át.
A 45. fokon lángol az égbolt.
A tűz közeleg…
a nagy láng hirtelen lobban.

RÓMA:

Le lesz rohanva Róma és óriás tengeráradásban éri végét:
Ó, terjedelmes Róma, pusztulásod közeleg.
Gonoszaid közelegnek,
Több mint négyszer esel fogságba.
Sírok Itália miatt.

Földrengés lesz majd, víz és szerencsétlen számadás,
Nem lesz hely, ahová menekülni,
Mert a félsziget felét elönti az ár.

PÁRIZS:

Vas, tűz, pestis, ágyú által hal majd meg a nép…
a nagyváros nagyon kietlen marad…
és egyetlen lakosa sem marad meg…

Azt a szakaszt mely Angliára vonatkozik, úgy lehetne értelmezni, hogy egy nagy tengeri áramlás süllyeszti el, még a háború megkezdése előtt.

Nagy-Britanniát, ideértve Angliát, nagyon magasan
árasztják el a vizek…
Szent György szigete félig elsüllyedve,
Elszunnyadt békén a háború ébred majd fel.

A háború katasztrofális eredményei éhséget és pestist hoznak majd magukkal:

A nagy éhínség, melynek közeledtét érzem,
sokszor környékez, és egyetemes lesz majd,
oly nagy és hosszadalmas, hogy eltépik
az erdők gyökereit és a gyermeket a melltől.

A természeti csapások oka, melyek a Harmadik Világháborút kísérik majd, egy neves kortárs kutató, Samael Aun Weor, a Nemzetközi Antropológiai és Tudományos Tanulmányok Gnosztikus Egyesületének alapítója szerint az lesz, hogy egy óriási bolygó közeledik majd, amely hatszor nagyobb Jupiternél, és amelynek Herkolóbusz a neve. Nt.M. Samael Aun Weor Nostradamust idézi:

Egy sok ideig sötétben maradt csillag,
A rozsdás vas színével
Elsötétíti majd a holdat,
Melyet vérző sebbel sebez majd meg.

Nostradamus megadja a bolygó közeledésének dátumát is:

Az 1999. év hetedik hónapján,
az égből a terror nagy ura jő majd el,
Mikor meglesz a napfogyatkozás,
a szörny fényes nappal is látható lesz.
Sajnos senki nem látta előre.
A nagy csillag hét napig ég majd,
amely két borús napnak tűnik majd.

Egy másik négysorosban a bolygó nagyobb közeledését írja le:

A rejtett nap, melyet a Merkúr takar,
Csak egy másodlagos elem lesz az égen.

Nostradamus egy asztronómiai kulcsot ad meg: csak 12 napfogyatkozás lehet egy században, amely a Merkúr bolygó miatt keletkezik, egyikük az 1999. november 24-i, ez egy tény, amely teljesen egyezik jóslataival.

A bolygó közeledése súlyos változásokat idéz majd elő: földrengések, tengeráradások, és a föld tengelyeinek változásai, és ezek miatt Nostradamus nem habozik egy Nagy, Egyetemes Tűzvészt jövendölni:

…és az égből nagy számban hullanak majd égő kövek
És egy élő, emésztő tűz, úgy, hogy nem marad meg semmi élő,
melyet a tűz el nem sorvaszt.

Eme tűzvészt egyébként a szentírások többsége is megjósolja:

Szent Péter apostol második levelének 3:10 sorában mondja:

Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. 

A maják Chilam Balam nevű könyve így írja le:

Megfordul a Nap, megfordul a Hold arca,
A vér a fákon és köveken csorog majd le,
Az egek és a föld égnek majd.

A római szibillák:

A tűz elemészti majd az egész emberi fajt,
minden várost, a folyókat és a tengert, mindent elemészt
és minden egy feketés porrá lesz elhamvasztva.

 
„Élő tűzbe lesz bezárva, sejtelmes halál,

szörnyen förtelmes gömbökbe zárva…”

INTERJÚ NT.M. SAMAEL AUN WEOR-AL

 

Egy televízió számára készített különleges interjúban, Nt.M. Samael Aun Weor, egy világtekintély nyilatkozott Nostradamusról és a próféciáit illetően:

– (…) következésképpen Michel de Nostredame a középkor egy nagy orvos-asztronómusa volt. Az egyiptomiak bölcsességéből képezte ki magát. Azt mondják, hogy éjszakáit egy rézedényben lévő víz merev, szemrebbenés nélküli figyelésével töltötte. Egyesek azt állítják, hogy ebben az átlátszó vízben láthatta meg napfényesen a jövő eseményeit. Így tehát, Nostradamus egy nagy látnok volt, ezt senki sem tagadhatja. A Nostradamus által megírt jóslatok matematikai pontossággal váltak be a mai napig.

– Mit tudna nekünk mondani a Harmadik Világháborúval kapcsolatban?

– Michel de Nostredame megjósolta az elsőt, a másodikat, és úgyszintén a harmadikat is. A múlt nagy bölcsei már megjövendöltek három világháborút erre a századra. A legrosszabb a következő lesz, a harmadik, egy igazi atom-holokauszt lesz, valami szörnyűséges. A nukleáris robbanásokkal eltűnnek majd a világ nagyvárosai. Mindebben a legsúlyosabb a sugárfertőzés lesz. A harmadik világháborúval az atmoszféra szörnyen megfertőződik majd. A sugárzás teljesen megfertőzi majd a levegőt, a vizeket, és általában minden létezőt. Az esők, például, amelyek ezután jönnek, savas esők lesznek. Az aratnivaló elvész. És egyszerűen azért vesznek majd kárba ezek, mert senki nem tudja majd felhasználni. Az, hogy a sugárfertőzött ételt kell majd enni, nos, ez nagyon súlyos. De ez be fog következni.

Kétségtelen, hogy a harmadik világháború a küszöbön áll. Másrészt, ezekben az időkben éhség és pusztulás van mindenfelé, szörnyű szegénység, az értékek krízise stb. Mindez, lassanként, a harmadik világháború szélére sodor minket.

Kétségtelen dolog az, hogy sajnos szinte mindegyikünk saját magában hordja azokat a tényezőket, amelyek háborút idéznek, idézhetnek elő, ezek a rossz tulajdonságaink az: önzés, kapzsiság, gyűlölet, stb. stb.