"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Nikola Tesla a feltaláló és géniusz - Bíró Csaba

2022.07.25 21:09

 

Nikola Tesla a géniusz és a találmányai.

A XX. század egyik legnagyszerűbb géniuszáról, feltalálójáról, a váltóáram atyjáról, a modern varázslónak tartott Nikola Tesláról kevesen tudják, hogy már gyermekkorában egészen különös módon gondolkodott. Vizuális képessége átlag feletti volt, olyannyira, hogy elkápráztatta az embereket és találmányai zsinórban születtek. Életében összesen 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt.

    

Nikola Tesla életrajza

-- Nikola Tesla (Smiljan, Horvátország, 1856. július 10. - USA, New York, 1943. január 7.), fizikus, feltaláló, villamosmérnők, filozófus. Nikola Tesla a mai Horvátország területén született, 1856. július 10-én Smiljanban, és ott töltötte a gyermekorát is. Édesapja európai műveltségű szerb-ortodox pap, édesanyja szerb lelkészi család sarja volt.
-- Nikola Tesla tanulmányait Smiljanban, Gospicban kezdte, majd Karlovacon járt iskolába. Ezután 1875-ben az Osztrák Politechnikumban tanult, Grazban. A Grazi tanulmányai alatt foglalkozott a váltó árammal és a dinamóval. Nehéz anyagi körülményei miatt Nikola Tesla kénytelen volt megszakítani tanulmányait. 1878. novemberében az újvidéki Matica Srpskahoz - Szerb Irodalmi és Tudós Társaság intézi levelét, melyben anyagi támogatásért folyamodik, sikertelenül.
-- Ezután útja Mariborba és Prágába vezeti. Édesapja 1879-ben halt meg. Nikola Teslát végül anyai nagybátyja, Paja Mandić segítette ki az anyagi gondokból, s összeköttetéseinek köszönhetően az ifjú Tesla Budapesten megismerkedhetett Puskás Tivadarral.. Nikola Tesla képességeiről már akkor legendák keringtek, teljes könyveket képes volt kívülről megtanulni, illetve kivételes vizuális memóriája volt.

  

Pap vagy Mérnök.?

-- Nikola Tesla életében: 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, és róla nevezték el a Tesla, azaz a mágneses indukció mértékegységét. Nikola a gyermekkorában már több nyelven beszélt és olvasott, s míg kortársai labdáztak, fogócskáztak, addig ő vízkereket épített. Ami nem hasonlított az akkor használatosakra, viszont működött. Az iskolában sokszor már akkor elkezdte kidolgozni a választ, amikor a tanár még be sem fejezte a feladat felírását a táblára.
-- Tesla felnőtt korában is megőrizte a zsenikre utaló extrém tulajdonságait: séta közben számolta a lépteit, evés előtt megbecsülte az étel térfogatát. Képességeiről legendák keringtek, teljes könyveket volt képes kívülről megtanulni. Szülei a családi hagyománynak megfelelően papnak szánták, annak ellenére, hogy ő mérnök szeretett volna lenni. Apja, hogy jó pap váljon a fiából, különös gyakorlatokat végeztetett vele: memória gyakorlatokat, fejszámolásokat, gondolatok kitalálását. Logikáját, emlékező képességét és kritikai érzékét szerette volna ezzel csiszolni. Középiskolás éveiben malária járvány tört ki lakóhelyén, ami kilenc hónapra ágynak döntötte, már-már úgy tűnt, hogy nem éli túl.
-- Édesapja vigasztalásképpen beleegyezett, hogy mérnöknek tanuljon, s ez a tény akkora erőt adott a fiatal Nikolának, hogy rohamos ütemben elkezdett javulni. Hamarosan megkezdte tanulmányait, s leginkább az elektromosság kezdte el érdekelni. Munkamódszere eltért a kor tudósaiétól, ő nem foglalkoztatott tucatnyi asszisztenst és segítőt, hanem elsősorban fejben dolgozta ki a találmányait. Ha mégis voltak kollégái, ők sem mindig látták át elsőre, hogy mit szeretne, és sokszor kérték, rajzolja le, mire gondol. De Tesla nem szeretett vázlatokat készíteni. 

 

Nikola Tesla Budapesten 

-- A Graz-i tanulmányait nehéz anyagi körülményei miatt meg kellett szakítania, majd Párizsba utazott. Ekkor kezdték el építeni Puskás Tivadar találmánya alapján a Budapesti telefon központot, és Tesla itt kapott munka lehetőséget. Időközben barátkozott össze Szigeti Antal műszerész mesterrel, aki sokat segített neki. Egy közös, hétvégi Budapesti sétájuk alkalmával, a Faustból idézve jött rá egy fizikai megoldásra, ahogy széttárta karját. Nyomban le is rajzolta a park porába egy bottal a váltó áramú dinamó és motor vázlatát, amely később fordulatot hozott az egész műszaki civilizációban.
-- A Budapesti tartózkodása idején több találmányát is kidolgozta, de anyagi helyzete nem javult. Párizsban talált újabb munkát, az Edison telefon társaságnál. Egy rosszul sikerült céges bemutató után Tesla ötletének köszönhetően az Edison cég elkerülte a csődöt, ám Teslának nem adták meg az ígért jutalmat.
-- Tesla 28 évesen Amerikába utazott, ahol újra Edisonékhoz került, Thomas Edison alkalmazottja lett. Elméletben és gyakorlatban is értett az elektromossághoz, ezért nagy szükség volt rá. Néhány nap munka után rájött az Edison-féle generátorok fő rendszer hibájára, és felajánlotta a segítségét. Csakhogy az elvégzett munkáért most sem kapta meg az ígért fizetséget, ezért - bár fizetés emelést is ajánlottak neki - végleg otthagyta a Társaságot.

Nikola Tesla Találmányai

-- Tesla életében ettől kezdve váltakozott a pénzszűke, és a konszolidált anyagi helyzet. Kutatóként, laboratóriumi munkáihoz, kísérleteihez szüksége volt a pénzre. Családja nem volt, szeretett egyedül élni és alkotni. Élete során többször is támogatták munkásságát, egyik fő támogatója George Westinghouse volt, aki fantáziát látott Tesla találmányaiban, és havi kétezer dolláros fizetésért alkalmazta.
-- Tesla munkáján kívül rendszeresen tartott bemutatókat laboratóriumában ismeretségi és érdeklődési körében, köztük több érdekes dologgal is elkápráztatva közönségét. Egyik kedvenc mutatványa az volt, hogy két fémlapot tett le a helyiségbe, és az őket körülvevő levegő hamarosan izzani kezdett. A mai napig nem tudni, hogy milyen fizikai jelenségnek köszönhetően hozta létre ezt a mutatványt, de mert nem tartotta fontosnak, nem is szabadalmaztatta ezt a készüléket.
-- Teslát kortársai több esetben inkább varázslónak tartották, mint fizikusnak. Többször bemutatta például, hogy a nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű áram nem tett benne kárt, pedig szikrák pattogtak le róla, miközben ő maga kísérteties fényben úszott. Ma ennek a jelenségnek már ismerik az okát a fizikusok.
-- Tesla felfedezései tették lehetővé, hogy más kutatók olyan berendezéseket készítsenek, amelyek meghozták számukra a Nobel-díjat, bár ő maga sosem kapta meg az elismerést. Az első világháború előtt kidolgozta a ma radarként funkcionáló berendezés működési elvét, de akkor nem érdeklődtek iránta, csak a második világháború idején vetették be..
-- Tesla az 1922-as évektől kezdve már nem adott be szabadalmat, csendesen és visszavonultan dolgozott, anyagilag nehéz helyzetben élt. A második világháború elején jelentkezett a hadügyminisztériumnál, hogy négy találmányát felajánlja, de a hadsereg vezetése akkor sem volt kíváncsi rá.
-- Tesla élete során semmilyen tudományos folyóiratban nem publikált, inkább szabadalmakat készített és előadásokat tartott. Jóval megelőzte kortársai gondolkodását, ezért nehezen illesztették be az akkori értékrendbe. Hitt abban, hogy létezik élet más bolygókon, és hogy lehetséges a földönkívüliekkel kommunikálni.

Tesla bűvész mutatványai

-- Tesla munkássága kiterjedt a fizika szinte minden ágára. Elszántságát bizonyítja az a Dantétól származó idézet melyet laboratóriumának ajtajára írt ki, hogy "Ki itt belépsz, hagy fel minden reménnyel". Ezt nem ok nélkül került munkahelyének falára: Tesla amellett, hogy fizikus volt "bűvészkedéssel" is foglalkozott. Egyik kedvenc mutatványa alkalmával két fémlapot tett le a helységbe, és a körülvevő levegő nemsokára egyenletes fényben izzott.
-- Ma sem tudjuk, hogy mi lehetett pontosan ez a jelenség. Nem szabadalmaztatta ezt a készüléket. Másik érdekesség, hogy olyan fénycsövek mutatott be, melyek anélkül világítottak, hogy bármilyen vezeték csatlakozott volna hozzájuk; bárki a kezébe foghatta vihette ide-oda, a cső vagy a gömb állandóan fényt sugározott. A fénycső titkát ma már ismerjük, és azt is, hogy induktíven kapcsolt nagyfrekvenciás áram folyt rajtuk keresztül.

Hipotézisek és a valóság

-- Tesla olyan motorokat mutatott be, melyek csak egy dróttal voltak a hálózathoz kötve, a másik vezeték helyett a levegőben terjedt az energia. Ekkor kezdte emlegetni, hogy olyan mororokat is lehet csinálni, melyekhez egyáltalán nem kell semmiféle drót, sőt a térben energia van, mindenki számára elérhető módon. je.
-- Tesla a következő módon fogalmazta ezt meg: "Eljön az idő, amikor majd nem kell nagyfrekvenciás váltóáram segítségével továbbítani energiát. Egyáltalán nem lesz szükség az energia szállítására. Néhány generáció múlva gépeinket olyan energia fogja hajtani, ami az univerzum minden pontjában rendelkezésre áll"..
-- Ez az ötlet egyébként egyáltalán nem új. Anteus gyönyörű legendájában már megtaláljuk, aki a földből kapta az erejét. A térben mindenütt energia van. Statikus vagy kinetikus ez az energia.?. Ha statikus, akkor reményeink hiábavalóak, ha kinetikus, akkor -és ezt biztosan tudjuk- pusztán idő kérdése, hogy az ember mikor fogja megoldani, hogy gépeit a természet kerekeihez közvetlenül kapcsolja."
-- Tesla gyakran bemutatta az un. "széngombos lámpáját", ami egy gömb alakú vákuumcső volt. Itt egy egyetlen elektróda egy kör alakú, szénből készült lapos lemez volt, és a nagyfrekvenciás áram hatására a gáz folyamatosan rezegve a cső belsejében izzásba jött, és gyönyörű fényt adott. Az elektróda állandó bombázása tette lehetővé ezt a jelenséget, az elektróda körül a ritkított gáz -plazma- nagy sebességgel, frekvenciával rezgésbe tudott jönni. Tje.
-- Tesla tudta, hogy a töltött levegő részecskék nemcsak itt, a lezárt üveggömbben mozognak, hanem a természetben is megtalálható, ez a kozmikus sugárzás, sőt az északi és a déli fény is ezen a jelenségen alapul. Tesla azt állította, hogy sikerült megmérni a kozmikus sugarak energiáját, és több millió voltot tett ki.

Tesla és a Szabadenergia

-- Egyes források szerint 1931 nyarán Buffalo városkában egy hangtalan, nesztelen és kipufogó gázok nélküli autó suhant az utcákon. Az akkor 70 éves Tesla és az unokaöccse ült benne. Ezt az autót elektromos áram hajtotta, de az áramot nem akkumulátorról nyerte, hanem egy különleges szerkezetből, ami a "szabadenergiából" nyerte az üzemanyagot..
-- Tesla régóta dédelgetett álma volt egy üzemanyag nélküli motor terve, ami fölöslegessé tett volna erőművet, hálózatot egyaránt. Valójában olyan motorra gondolt, amelyik képes üzemanyagként hasznosítani az anyagnak azokat a formáit, amelyek a közönséges földi körülmények között mindenütt jelen vannak.
-- Egyes források szerint ilyen motort Tesla sohasem mutatott be a nyilvánosság előtt, de sokszor nyilatkozta a sajtóban, hogy a feladatot lényegében már megoldotta, tehát csak elméleti síkon tudta, hogy hogyan lehet megvalósítani egy ilyen motort, de a gyakorlatban ezt nem tudta kivitelezni. 

Tesla és a Tunguzka meteor

-- A 20. század első évtizedében Tesla erőfeszítései a vezeték nélküli energiaátvitel megvalósítására összpontosultak. De az évtized közepe táján mély depresszió vett rajta erőt, amiben sok különböző tényező játszott közre: a rádiózással kapcsolatos ellopott felfedezése, financiális problémák, a tudományos világ elutasító magatartása. És ekkor, 1908 június 30-án Közép-Szibériában, a Tunguzka folyó körzetében iszonyatos robbanás következett be. Minden valószínűség szerint meteor volt, noha meteorkrátert máig se találtak.
-- Ám olyan híresztelések keltek szárnyra, hogy talán az elkeseredett Tesla hozta működésbe pusztító energia-fegyverét. A világ azokban a napokban a híres sarkkutatóra, Pearyre figyelt. A legenda szerint a csalódott Tesla azzal akarta felhívni magára a figyelmet, hogy óriási detonációt idéz elő Peary téli szállása, az Ellesmere szigeti Alert és az Északi Pólus közötti lakatlan területen. A célzás azonban nem sikerült pontosan.
-- Az irányzék jó volt, mert a Long-Island-i laboratóriumot és a Tunguzka vidéket összekötő hosszúsági kör pont áthalad Peary akkori szálláshelyén, de a távolság túl nagyra sikerült. Nikola Teslának sok kísérlete nem valósulhatott meg, anyagi nehézségeiből adódóan. A ma nyomdokaiba lépő tudósok, kutatók sincsenek könnyebb helyzetben. A tiszta, természetes energiát szinte üldözik az olaj- és gázkitermelő konszernek. 

Nikola Tesla kutatásai és találmányai

-- Automatikus szabályozású ívfénylámpa
-- Egy és több fázisú váltóáramú villamos hálózat
-- Több fázisú váltóáramú motor és generátor
-- Termo mágneses motor
-- Piro mágneses villamos generátor
-- Nagy frekvenciás váltóáramú mechanikus generátor
-- Szabad dugattyús elektromos generátor és motor
-- Nagy frekvenciás nagyfeszültségű elektromos generátor
-- Ózon fejlesztő generátor és sterilizálási eljárás
-- Nagy feszültségű nagyfrekvenciás Tesla-transzformátor
-- Kis fogyasztású világításra szolgáló vákuum és gáztöltésű kisülési csövek
-- Vákuum impregnálási eljárás nagyfeszültségű alkatrészek szigetelésére
-- Nagy feszültségű nagyfrekvenciás áramkapcsolók
-- Robbanó motorok gyújtási rendszere
-- Távirányítás
-- Koncentrált napenergia erőmű feltalálása
-- Magas feszültségű áram (100 000 V) segítségével Tesla-áram állítható elő
-- Távirányítás alapjai
-- Reaktív motorok működési elve
-- Repülőgépek helyből indulásának módszere
-- Kutatásai az elektro mágnesesség területén

Nikola Tesla kitüntetései

-- Brit Királyi Intézet tiszteletbeli tagja
-- New York-i Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja
-- Szerb Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja
-- Edison-, Scott- és Crason-éremmel tüntették ki
-- Tesla képe szerepelt a Time Magazin 1931. július 20-i számának címlapján
-- Strasbourg-ban a „tudósok” épületének homlokzatára került emléktáblája

 

Üzenet -- Nikola Teslától -- Az Emberiségnek..

Üdvözöllek benneteket a Föld bolygón.!. Nikola Tesla vagyok, és elérkezett az idő, hogy szóljak hozzátok. Régóta figyelem az emberi tudat fejlődését, és most szeretnék átadni néhány információt, amivel megkönnyíthetitek az előttetek álló hónapokat...

Sokan néztek most körbe kérdőn, mi történik a Földön. Sokan vagytok – szinte mindenki –, akik válaszokat keresnek. Sokan gondolkodtok esténként, vajon mi zajlik most az emberi tudattal, mert szinte kivétel nélkül érzitek, hogy ezen a téren egyfajta fejlődés, tágulás van folyamatban, saját lényetekben és tudatotok közös mezőjében egyaránt.

Nincsenek munkahelyek, jövedelmetek nagyon kevés. Sokszor néztek kérdőn az égre, ám az ég helyett befelé kell, hogy forduljatok. Energiaválság korszakát élitek. Ez a válság belső energiátok és az életetekhez szükséges külső energiaforrások válsága egyaránt. Én az utóbbiról szeretnék szólni most.

Hiába fedeztek fel új kőolaj- és földgázforrásokat, ez már nem segít. A Földanya nem tűri tovább, hogy testét kizsákmányoljátok. Nem tűri, mégpedig azért nem, mert ebből az energiaforrásból nem jut mindenkinek egyformán: ez az erőforrás mások kizsákmányolására és szolgaságban tartására szolgál, egyfajta hatalmi eszköz, mely a Teremtéssel ellentétes szándékú.

Tudnotok kell, hogy bolygótok egyfajta elektromos áramban úszik. Mivel a Föld belsejében található anyag jóval sűrűbb a külső rétegekhez képest, a Föld forgásának következtében fellépő súrlódás során mérhetetlen mennyiségű elektromos potenciál keletkezik. Ez az energia a bolygótok mágneses, északi és déli pólusán keresztül ,,csapódik le” és egy elektromos burkot hoz létre a planéta körül. Úgy képzeljétek ezt el, mint egy narancsot és héját! A narancs a bolygó, a héja az elektromos mező.

Gyakorlatilag végtelen mennyiségű elektromos áramban úsztok, úgy vesz körül benneteket, mint halat a víz. Ti most olyan halak vagytok, akik rájönnek arra, hogy vízben élnek. Ez az energia a teremtés ajándéka. A szükségleteitekhez képest végtelen erőforrás. Egyetlen nemzet sem sajátíthatja azt ki. Mindenkié. Bolygótok bármely pontjáról elérhető. Nevezzük ezt az erőforrást légköri elektromosságnak.!.

Tudatotok fejlődésének fontos állomása, hogy a légköri elektromosságot felismerjétek és használjátok. Kezdjetek el foglalkozni vele! Vigyétek be a hírközlő médiumokba is! Nincs már ellenállás, senki sem fog megakadályozni ebben benneteket. Az embereknek hallani kell erről és az emberek hallani akarnak erről. Mindenkinek joga van tudni.

Mire felismeritek, hogyan lehet ezt a mezőt felhasználni, hogy otthonaitokat megvilágítsa és házaitokat befűthesse, élelmetek előállításához erőforrást adjon, addigra tudatotok olyan fejlett lesz, hogy ezt az energiát kizárólag jóra, a Teremtés akaratának megfelelően használjátok fel.

Tudatosítsátok ezt.!. Amikor autót vezettek, képzeljétek el, hogy a jármű ebből a forrásból táplálkozik. Vizualizáljátok ezt, hogy autótok mágneses motorokkal üzemel. Tiszta, és nincs szüksége utántöltésre! Vizualizáljátok ezt, mert ez nagyon fontos! Képzeljétek el, hogy az út menti töltőállomások egyszerű pihenőhelyekké és vendéglátási egységekké alakulnak! Képzeljétek el és tudatosítsátok, hogy házaitok erőforrásait ebből a mezőből fedezitek! Tudatosítsátok azt, hogy fűtéshez, világításhoz szükséges energia ebből a forrásból költségmenetesen előállítható! Tudatotok ily módon összekapcsolódik, és gondolataitok felgyorsítják a folyamatot. Ilyen mértékű változást csak összefogással és önzetlen szeretettel tudtok végrehajtani.

A Föld egy új tudati fázisba érkezett: gondolataitok és őszinte kívánságaitok gyorsabban teljesülnek, mint hiszitek. Érzitek ezt. Ami ma még nehezen elképzelhető, az holnap megvalósítható, holnapután pedig természetes lesz. Mert a tudatotok így működik.

Tudati fejlődésetek napról napra erősödik. Ez a fejlődés nap alatt többet halad, mint korábban hónapok alatt. A fejlődés exponenciális. A következő nap az előzőre épül, és ez még jobban gyorsítja folyamatot. Amikor egyfajta sötétséget éreztek – ezek a periódusok egyre ritkábbak és kevésbé nyomasztóak lesznek –, azt történik, hogy a tömegtudat pihen. Pihen, hogy újult erővel kezdje meg további rezgésszint emelkedését. Ezek a minták – nagyon sokan közületek érzékelik ezt – a tudati fejlődés hullámai.

Térjünk vissza a földi élethez szükséges energiaforrásokra és technológiákra! A robbanó motor egy, a maihoz képest nagyon alacsony tudatszint találmánya. Ideje lejárt. Közületek nagyon sokan foglalkoztok mágneses motorokkal, és vortex rendszerekkel. Közel vagytok, az elkövetkező hónapok során az új technológia központi figyelmet fog kapni. Tömegek figyelme irányul a szabad-energia jelenségére, és elkezditek kiépíteni saját rendszereteket. A bőséges energiához mindenkinek joga van, nemzettől, társadalmi és foglalkozási státusztól függetlenül. Kérjétek saját szabadságotokat, tegyetek érte, és megkapjátok. A Teremtés értetek dolgozik.

Figyelmetek fordítsátok hát ebbe az irányba, és tegyetek meg mindent saját szabadságotokért.!. Nikola Tesla energiája vagyok, aki földi életét az emberi szabadságnak megalapozásának szentelte. Ismerjétek fel: isteni szikrák vagytok, akiknek hatalmában áll a formálni egyéni és közösségi sorsotokat. Öleljétek egymást feltétel nélküli szeretetben, mert a változás kora elérkezett, s én veletek vagyok.!.