"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Yin-Yang, ellentétpárok ősi kínai szimbolikája - Bíró Csaba

2022.07.28 18:04

 

A Yin-Yang ősi kínai szimbolikája.

A Kínai ősi Taoista filozófia ősidők óta két ismert alapelven nyugszik, a Yin és Yang egymáshoz viszonyított dialektikus kölcsönhatásán. A Yin és Yang kifejezések írásban először a "Ji Csing" - "Változások Könyve" művében jelentek meg, időszámításunk előtti: 1250. évben. A Yin jel megközelítő jelentése: "A hegy árnyékos oldala”. A Yang jel hasonló jelentése: "A hegy napos oldala”. Ezek a piktogramok nemcsak egymással ellentétben levő tulajdonságokat jelölnek, de az átalakulást egyik végletből a másikba, hasonlóan az évszakok változásához.

 
File:Feng shui.svg - Wikimedia CommonsFile:Feng shui.svg - Wikimedia Commons

Yin-Yang összefüggései

-- A Yin-Yang szimbólum eredete ősi Kínai elméleten alapul. Kínában hosszas megfigyelések és tanulmányozások után alkottak egy örök érvényű törvényt. Megfigyelték, hogy minden egyes Földi átalakuláson két ellentétes aspektus érvényesül: pozitív-negatív, fény-árnyék, világos-sötét, nappal-éjszaka, ami előbb fölmagasodik, az utána lehanyatlik.
-- A Yin-Yang a fény-árnyék kettőssége, állandó váltakozása, nappal után jön az éjszaka, zaj után csend. Az állatvilágban, és az emberek közt is, némelyik aktív, másik inaktív, passzív szereplő. Ezt a két ellentétes pólust Yin-nek és Yang-nak nevezték el. A Yin: sötét, nem annyira látható, passzívabb. A Yang: világos, jobban látható, aktívabb.
-- A Yin-Yang a lelkiállapotok esetén is megfigyelhető, ha valaki boldog, az jobban látható, azaz: Yang, ha pedig szomorú, akkor: Yin lesz. Nemcsak egyes dolgokra, hanem mindenre alkalmazható ez a törvény. Hogy ezt a kettősséget kifejezzék, egy ábrát is alkottak, a közismert kört a két egymást követő ívvel, amelyben a kör egyik fele: fehér, a másik fele: fekete.
-- A Yin-Yang ábra egy nagyon univerzális szimbólummá vált mára. A világos a: Yangot, a sötét a: Yint jelképezi. Az is fontos, hogy ebben az irányban mozog. Amikor a dolgok megnyilvánulnak, az mindig ezen ábra szerint történik, az óramutató járásával megegyező irányban. Ez a "Tai Chi" szimbóluma, jelentése: Tai=Nagy, Chi=Legvégső, teljesség.

Yin-Yang összhangja

-- A Yin-Yang szimbólum "Tai Chi" ábrája közismert. A szimbólum kettős, dialektikus koncepciója leírja azokat az ősidőktől fennálló, egymással szemben álló, de mégis egymást kiegészítő kozmikus erőket, amelyek megtalálhatóak a világegyetem összes jelenségében. Ez a megközelítés a Kínai filozófia és a hagyományos Kínai orvoslás alapkövét jelenti.
-- A Yin-Yang, e két pólus, a "pozitív" és "negatív" közötti állandó feszültség és kölcsönhatás a világegyetem, az élet mozgatója, a mindent átható rezgés, ami által, és amiben éljük a mindennapi életünket. A Fengsuj feladata, hogy a minket körülvevő környezetben megteremtse ezek egyensúlyát, összhangját.
-- A Yin-Yang, a Jin-Jang állandóan váltakozó és egymást kiegészítő kettőssége jelen van mindig mindenben. Ahogyan fény és árnyék kölcsönösen feltételezi és kiegészíti egymást, úgy található meg ez a két ellentétes lényeg minden létezésben és történésben. Erre találhatunk néhány példát az alábbi táblázatban.  
-- A Tai Chi, az ősi Kínai viszony rendszer, a világegyetemben lezajló folyamatokat és kölcsönhatásokat modellezi a természetben megfigyelhető alap jegyekkel. Az öt elem néven is ismert természetesen. A "Tai Chi" ötféle elemet, ötféle minőségét jelképez: "Fa, Föld, Tűz, Fém, Víz". Ami lehet Yin és Yang, ami a: -Yang: "Fa, Föld, Tűz", -Yin: "Fém, Víz".  

Yin-Yang szimbolikája

-- Az ősi Kínai - Taoista filozófia ősidők óta két ismert alapelven nyugszik, a Yin és Yang egymáshoz viszonyított dialektikus kölcsönhatásán. A Yin és Yang kifejezések írásban először a "Ji Csing" - "Változások Könyve" művében jelentek meg, időszámításunk előtti: 1250. évben.
-- A Yin jel megközelítő jelentése: "A hegy árnyékos oldala”. A Yang jel hasonló jelentése: "A hegy napos oldala”. Ezek a piktogramok nemcsak egymással ellentétben levő tulajdonságokat jelölnek, de az átalakulást egyik végletből a másikba, hasonlóan az évszakok változásához.
-- A Yin-Yang szimbólum Tai Chi ábrája közismert. A szimbólum kettős, dialektikus koncepciója leírja azokat az ősidőktől fennálló, egymással szemben álló, de mégis egymást kiegészítő kozmikus erőket, amelyek megtalálhatóak a világegyetem összes jelenségében. Ez a megközelítés a Kínai filozófia és a hagyományos Kínai orvoslás alapkövét jelenti.
-- a Yin-Yang szimbólum rendszere megvilágítja a bennünk rejlő ellentéteket, és lehetővé teszi azt, hogy összhangba kerüljenek egymással. A Yin-Yang szimbólum rendszere mindenre alkalmazható és mindenre megoldást nyújt, hiszen az egység teljessége van benne. 

Yin-Yang a Taoista filozófiában

-- A Taoista szimbolikában a Yin és Yang ábrázolása két színnel történik. Alul a Yin: kék színű, megfelel a víz jellegének. Felül a Yang: vörös színű, megfelel a tűz jellegének, amely felfelé tör. Az általánosan ismert: Yin-Yang: fekete-fehér ábrázolás egyszerűsített rajz, a korabeli nyomtatásban használatos színeken alapul, a két alapszínen, a fekete és fehér szín.
-- Mindenképpen fontos tudni azonban, hogy a Yin-re és a Yang-ra nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen: fekete és fehér, üres és teli, semmi és valami. A nem a létezőt és a nem létezőt képviselik, hanem az ellentétes jellegű tulajdonságokat, amelyek egymásból alakulnak ki, és kiegészítik egymást.
-- A Yin és a Yang két pólusa nem keverendő össze a Keresztény kultúrkör: jó és gonosz fogalmaival. Az ilyen irányú megfeleltetés, megközelítés legfeljebb csak úgy tehető, hogy a Yin és Yang egyensúlya a jó körforgás, és ezen egyensúly hiánya a rossz körforgás.
-- Minden "Tai Chi" három részből áll: 1. Yang a világos oldal, 2. Yin a sötét oldal, 3. Kör, az egységüket megjelenítő kör. Mindkét oldalban található egy-egy kis kör, melyek elnevezése: "Jin a Jang-ban”, illetve "Jang a Jin-ben”. Minél gyorsabban alakul ki a jin és jang áramlása, annál gyorsabban vonul vissza. Ezt fejezi ki a középen fehér kört tartalmazó ábrázolás.

Yin-Yang ősi szimbólum jellemzői

-- A Kínai filozófiában a Yin és Yang jelkép a természet megfigyelésén alapul. Az égitestek, a bolygók ugyancsak Yin és Yang minőségűek, a Nap a Yang, a Hold a Yin. A Yin és Yang együttes léte egy energiával átitatott világot feltételez számunkra, ez a világszemlélet segít megérteni nekünk a valóságot.
-- A Yin és Yang a negatív és pozitív, a víz és tűz, a férfi és nő, az őselemek egymásra hatásának a jelképe. Minden emberben van Yin és Yang, csak a nőkben több a Yin elem, a férfiakban pedig több a Yang elem. Az egyensúlyuk és az összhangjuk fenntartására van szükségünk az egészség egységéhez.
-- A Yin és Yang kettősségében, ahogyan fény és árnyék kölcsönösen feltételezi és kiegészíti egymást, úgy található meg ez a két ellentétes lényeg minden létezésben és történésben. A Ying és Yang, valamint az öt elem: "Fa, Föld, Tűz, Fém, Víz" együttesen adják a hetes számot, az így keletkezett: 7-es szám a teljes egészet, az egységet alkotja.
-- A Yin és Yang bölcsessége a harmóniára, az egységre, tanít minket. A kettő sohasem választható szét egymástól, hanem mindig mindent együttesen kell nézni. A Yin és Yang harmóniája, egyensúlya az élet lényege, erre tanít minket az ősi kínai bölcselet.
 
A Ying-Yang Szimbólum rendszer jellemzők táblázata 
 
Szimbólum Yang Ying
Fényesség Fény Sötétség
Hőmérséklet Meleg Hideg
Elem Tűz Víz
Nemiség Férfi
Vitalitás Aktív Passzív
Cselekmény Mozgás Pihenés
Hangzás Zajos Csendes
Hely Fent Lent
Égitest Nap Hold
Égtáj Észak Dél
  Kelet Nyugat
Évszak Tavasz Ősz
  Nyár Tél
Napszak Nappal Éjszaka
  Délelőtt Délután
Tendencia Bővülés Összehúzódás
  Tágulás Zsugorodás