"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Vénusz Projekt, egy szebb jövőért - Jacques Fresco

2022.07.28 19:41

 

A Vénusz Projekt.

Jacques Fresco, jövőkutató, építészmérnök, tudományfilozófus, tanító, már több mint 70 éve foglalkozik, a fenntartható városok megtervezésével, az energia hatékonysággal, kibernetizált technológiák alkalmazásával, a társadalom és az oktatás politika megreformálásának lehetőségeivel. Szerinte az egész kultúránkat át kell alakítani. Konkrét terveket és megoldásokat kínál, arra nézve, hogyan oldhatjuk meg a világ összes problémáját. Mindezek égisze alatt - A Vénusz Projektet 1975-ben indította el - Jacques Fresco - Roxanne Meadows-al..

    

The Venus Project -- A Vénusz Projekt -- I. Rész.

-- Be kell vallanunk: A jelenlegi gondolkodásunk miatt kerültünk adós-rabszolgaságba. Mi magunk is hozzájárultunk a környezet szennyezéshez az életmódunkkal, a háborúkba fiainkat büszkén küldtük el, a hiteleket mi vettük fel, a gyerekeinket mi magunk neveltük a pénz szeretetére, vezető politikusainkat mi választottuk meg, és a gazdasági maffia keze alá dolgozunk nap mint nap azzal, hogy szupermarketekben vásárolunk a helyi termelők piacon árult portékáit figyelmen kívül hagyva.
-- És mi csodálkozunk a legjobban azon, hogy tönkretettük bolygónkat, hogy eladósodtunk, hogy háborúk vannak világszerte, és a gazdasági maffia szívja a vérünket, elrabolja földjeinket, látszólag akaratunk ellenére. Vajon ha szimbiózisban élünk ezzel az élet ellenes rendszerrel, ki oldhatja meg a problémáinkat, és főképp hogyan.?.
-- A kérdések nem kérdések tovább, hanem válaszok. Társadalmi szinten kell megoldani a problémákat, az egyes ember szintjén kezdve,és nem arra várni, hogy politikusaink oldják meg helyettünk a gondokat. Bármely politikai irányzat kerül ugyanis uralomra, a szervezett magánhatalom rabszolgájává válik rögtön.
-- Egy lehetséges megoldást vázolok: Sorozatom előző részeiben már hivatkoztam arra a kanadai orvosnőre, ő - Ghislaine Lanctot, aki az: "Egészségügyi Maffia" című könyvben leleplezi a pusztán anyagi világban gondolkodók aljasságait, elsősorban az egészségügy területén. Az írónő azonban megoldásokat is kínál. Miután ő maga is kiköltözött a városból, önfenntartó életre törekszik, nem fizet számlákat és adót, előadásaiban büszkén hirdeti..
-- Ha SENKI nem nyitna bankszámlát, tönkre mennének a bankok. Ha senki nem használna fosszilis energiákat, tönkre mennének az olajmágnások, mi több bedőlne még a dollár is, hiszen csekély aranytartaléka helyett ma már az olaj az egyetlen fedezet a dollár mögött. Ha senki nem fizetne adót, bedőlne a kormány. Tehát a valódi hatalom az egyének kezében van. Szakítani kell mielőbb a régi, elavult gondolkodás módunkkal, mert ha ez nem megy, összeomlik körülöttünk a világ.

   

A Vénusz Projekt a világ összes problémájára megoldást kínál

-- Jacques Fresco a Zeitgeist mozgalom elindítója (1916. jövőkutató, építészmérnök, tudományfilozófus, tanító), már több mint 70 éve foglalkozik, a fenntartható városok megtervezésével, az energia hatékonysággal, kibernetizált technológiák alkalmazásával, a társadalom és az oktatáspolitika megreformálásának lehetőségeivel.
-- Szerinte az egész kultúránkat át kell alakítani. Konkrét terveket és megoldásokat kínál, arra nézve, hogyan oldhatjuk meg a világ összes problémáját.
-- Mindezek égisze alatt a Vénusz projektet 1975-ben indította el Roxanne Meadows-al karöltve.
-- A szervezet a Floridai Venus kommunától kölcsönözte nevét. Kutató központja 8,5 hektáros területen található az Okeechobee-tó közelében. A központban tíz olyan Fresco által tervezett épület áll, amelyek tükrözik a projekt építészeti világát. A dóm alakú épületekben maketteket, könyveket és filmeket készítenek az elképzeléseik bemutatásához.

Elsősorban a társadalmi problémákat kell megoldani 

-- Szükséges a társadalom mielőbbi átalakítása és a pénzrendszer megszüntetése. A profit utáni hajsza majdnem mindig az emberi törődés elé kerül, vessünk csak egy pillantást a rákkeltő tartósító szereket tartalmazó ételeinkre, vagy a tervezett elavulásra, ezek mind nagy problémák..
-- Ha megveszünk egy terméket elromlik a jótállás lejárta után hamarosan hulladék hegyekkel árasztja el a földet, ami szinte minden terméket érint, beleértve a gyógyszeripart, mely: 300 dollárt számol fel egyetlen antibiotikum tabletta előállításáért. Ezek jelzik, hogy a profit, mint ösztönző erő, valójában nagyon káros.

 

Ha nincs pénz, megszünik a bűnözés is

-- Az általános bűncselekmények közé tartozik a lopás, az illegális kereskedelem, a csalás és az erőszakos rablás. A valóság az, hogy a monetáris rendszer által teremtett stressz, konfliktus, szegénység és a nélkülözés a bűnözés alapvető oka. A kilencvenes években végeztek egy kutatást, név szerint a Merva-Fowles tanulmányt, mely jelentős kapcsolatokat talált a munkanélküliség és a bűnözés között..
-- A kutatás alapját 30 jelentős nagyvárosi terület képezte több mint 80 millió fős lakossággal. Arra jutottak, hogy a munkanélküliség 1%-os emelkedésének hatására a gyilkosságok száma 6,7%-kal, az erőszakos bűncselekmények száma 3,4%-kal, a vagyoni bűncselekmények száma pedig 2,4%-kal emelkedett. Ez a következőképpen jelentkezett: 1.459-el több gyilkosság, 62.607-tel több erőszakos bűncselekmény és 223.500-zal több vagyoni bűncselekmény. Ez azt mutatja, mennyire jellemző egy nyomorban élő személyre alacsony iskolázottsággal és munkalehetőség nélkül, hogy bármit meg fog tenni az életben maradásért. Ilyen helyzetben a stresszből fakadó neurózis gyakran vezet erőszakos és társadalom ellenes tettekhez.
-- Ha bűnözésről beszélünk az egyes emberek vétkei elenyészőek a -'Vállalati Bűncselekményekhez'-  képest. Ezek szinte kizárólag profittal kapcsolatosak, de sokféle formában jelentkezhetnek: a tervezett elavulás, a monopóliumi összejátszás, a piaci manipuláció, az erőforrás kihelyezés, az árak befagyasztása, a munkaerő kizsákmányolás és a kormányzati összejátszás csak néhány a jelentősebbek közül. Kezdve az Enron-nal, mely szándékosan leállította a Kaliforniai erőműveket, hogy így erősítse energiaipari részvényeit, a Bayer vállalat HIV vírussal fertőzött gyógyszerein át, ezek az esetek a legtöbb ember számára világossá teszik, hogy a vállalati bűncselekmények állandóak, és gyakran sokkal alattomosabbak, mint az általános bűncselekmények, mivel az utóhatások emberek óriási csoportjait érintik..
-- A vállalati bűnelkövető profitnövelő kényszere alapjában véve nem különbözik az általános bűnelkövető túlélési kényszerétől. Míg utóbbi jellemzően azért követ el bűncselekményt, hogy életben maradjon, az előbbi azért teszi, hogy bebiztosítsa hatalmi, életviteli és vagyoni pozícióját. Mindez a félelmen alapszik. A vagyon elvesztése miatti folyamatos bizonytalanság engedi megnyilvánulni a mohóságot, mely a legtöbb vállalati bűncselekmény motiváló tényezőjeként szolgál.

    

A politikai bűncselekmények

-- A kormányzati bűncselekmény a legösszetettebb és legbonyolultabb viselkedési forma, hisz a kormányzatról kialakított felfogás nagy mértékben befolyásolható olyan elterjedt nézetek révén, melyeket maga az uralkodó réteg szilárdít meg a társadalomban. Példának okáért ott a hazaszeretet, melyet gyakran használnak fel háborúk támogatására, olyan érzést keltve az emberekben, mintha kötelező lenne egyetérteni a kormányzat döntésével.
-- A kormányzat központi szerepe alapvetően a törvényhozás és irányelvek szabályozása, melyek a társadalmat működtetik. Ideális esetben a kormányzat elsősorban a köz érdekében cselekedne. Sajnos a történelem megmutatta, hogy ez ritkán történt így. A kormányzat sokkal inkább egy szülővállalat az ország gazdaságának többi vállalata számára. Ez azt jelenti, hogy a kormányzatnak anyagi érdekeltsége van nemzetének gazdasági helyzetében, konkrétan azért, mert ezekből az érdekeltségekből közvetlen hasznuk van.
-- A lobbizás és hozzájárulások csupán Amerikában több milliárd dollárt tesznek ki, és ezt a pénzt teljes egészében azért adják, hogy az adakozó fél igényei érvényre jussanak. Bár a kormányzati és vállalati összejátszás példái számtalanok, a legjelentősebb pénzből fakadó kormányzati bűncselekmény, a saját vállalati és pénzügyi résztvevőinek hasznára indított háború.
-- A kétszeres kongresszusi becsületrendet kiérdemelt: Major D Smedley Butler, szavaival élve: "A háború csalás. Mindig is az volt. A legrégibb, egyszerűen a legjövedelmezőbb, és minden bizonnyal a legrosszindulatúbb. Az egyetlen, mely nemzetközi érvényű. Az egyetlen, melyben a profitot dollárban számítják, a veszteséget pedig életekben."

Pénzügyi Bűnözés – csalás, ami tönkretesz mindenkit

-- 2013-ra a személyi jövedelemadót 65%-ra kellene megnövelni... A pénzügyi manipuláció, a manapság használt fizetőeszköz értékét lényegében kormányzati rendelet adja. Ahogy minden már természetes erőforrásnál, minél több pénz van forgalomban, annál kisebb az értéke egy egységnyinek. Ha kevesebb pénz van forgalomban, az ennek megfelelően értékesebbé teszi az egységnyit. Ezt a jelenséget inflációnak illetve deflációnak nevezzük. A gazdaság pénz készletének megnövelését monetáris bővülésnek nevezzük. A pénz készlet csökkenését pedig monetáris szűkülésnek nevezzük.
-- A közös külső kormányzati adósság a világban egy CIA tényvizsgálat szerint: 53 trillió dollár. A világ nagyjából: 203 országa közül mindössze: 4 nem tartozik másoknak pénzzel. Egyedül az Egyesült Államoknak: 12 trillió dollár feletti tartozása van 2009-ben, és egy, az állami kincstár által engedélyezett 2001-es tanulmány szerint ahhoz, hogy az adósság szolgálatot a jelenlegi növekedési üteme mellett fenntarthassuk, 2013-ra a személyi jövedelemadót: 65%-ra kellene megnövelni. Alapvetően az egész világ csődben van, de hogyan? Hogyan tartozhat a világ egésze önmagának pénzzel? Mindez szemlátomást értelmetlen. A monetáris rendszer nem több egy játéknál, melyben a hatalmon lévők önkényesen határozzák meg a játék szabályait.

       

Jacques Fresco Megoldásai

-- Tökéletes termékek, gépesítés.
-- Nincs szükség pénzre, pusztán erőforrás alapú gazdaságra. A pénz okozza a háborúkat, a bűnözést, a válságokat. Fresco szerint a szegénységet, a bűnözést, a korrupciót és a háborút a mai világ profit orientált gazdasági rendszeréből fakadó hiány okozza. Fresco állítja, hogy ha a technológiai fejlesztéseket a haszonszerzéstől függetlenül végeznék, akkor több erőforrás jutna el több emberhez, mivel bőségesen termelhetővé válnának a termékek.
-- Az erőforrások ezen újszerű bősége lecsökkentené a megszokott emberi individualizmust, a korrupciót és a kapzsiságot, az emberek segítenének egymásnak. Az erőforrás-alapú gazdaság cserélné fel a jelenlegi monetáris gazdaságot, amely "hiány-orientált" vagy "hiány-alapú", így nem csoda az, ha tönkremegy.
-- A jelenlegi pénzügyi rendszer elkerülhetetlen hatásai: -háborúk, -bűnözés, -törvénykezés, -politikai visszaélések.
-- Fresco megoldásában a leglényegesebb pont, hogy a monetáris rendszer által gerjesztett feltételek nélkül hatalmas mennyiségű erőforrást lehetne megmenteni a pocsékolástól. Az erőforrások elpazarlása helyett mindenki bőségesen jutna ingyen energiához, élelemhez és oktatáshoz.
-- Válságos idők. Fresco szerint a jelenlegi globális gazdasági rendszer először át kell, hogy essen egy jelentős válságon, mielőtt az emberek elvesztik hitüket a monetáris rendszerben, míg legvégül más irányokat keresnek majd. Az"erőforrás-alapú gazdaságnak" nevezett rendszer a projekt alapvető fontosságú eleme. Ez a rendszer a meglévő erőforrásokat használja a pénz helyett, hogy az elosztás igazságos legyen, a legemberségesebb módon. Ebben a rendszerben a termékek és szolgáltatások pénz használata nélkül mindenkinek a rendelkezésére állnak.           

A Föld Erőforrásainak Intelligens Kezelése = Ingyen Energia

-- Fresco állítása szerint a föld erőforrásait közös örökségként kell kezelni, ami nem csupán egy kiválasztott rétegé. Az erőforrások adagolásának gyakorlata monetáris módszerekkel az emberi civilizáció ellen dolgozik. A közvéleményt direkt félretájékoztatják az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatban és a hidrogén, a nukleáris energia, a bio massza irányába hajtják az emberiséget, hogy tovább zsarolhatók legyenek. Ezek az energiák nem elég hatékonyak és költséges az előállításuk, valamint az ezekhez szükséges technológiák is a jelenlegi gazdasági lobbi kezében vannak.
-- ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK: bőségesen van napenergiánk, szélenergiánk, óceánok hullám-energiája és ár-apály energia. A Nap energiája olyan mennyiségben áll rendelkezésünkre, hogy a földön egyetlen déli órán több napenergia keletkezik, mint a világ éves energia felhasználása! Ha ennek az energiának csak tízezred részét hasznosítani tudnánk, soha többet nem kellene fosszilis energiaforrásokat használni.
-- A tenger hullám energiája és ár-apály mozgásainak energiája turbinák telepítésével kinyerhető, mely energia szintén korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, és a világ energia felhasználásának a több mint a felét ezekből lehetne fedezni. A turbinák felállítása olcsóbb, mint olajfúró tornyokat telepíteni.
-- Az Amerikai Energiaügyi Hivatal már 2007 - ben elismerte, hogy ha az 50 államból csupán háromban teljesen kihasználnák a szélenergia lehetőségeit, az USA teljes területének energia ellátása megoldható lenne.
-- A fent nevezett energia források kiaknázása nem igényel más (katalizátor) energiát, szemben az olajkutak, a gázvezetékek, bányák vagy atomerőművek létesítésével.
-- 4.000 Évre Elegendő Energiánk Van, Egyetlen Energia Forrásból.!. 
-- Geotermikus energia a föld belsejében levő hő felhasználása, mely hatalmas mennyiségű tiszta energiát eredményez. A MIT (Massachusetts Technológiai Intézet) egy 2006-os jelentése alapján jelenleg megközelítőleg 2.000 Zetajoule energia csapolható le világszerte. A bolygó országainak energia fogyasztása évente mindössze: 0,5 zetajoule. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 4000 évnyi energia lenne azon nyomban hasznosítható bolygónkon csupán ebből a forrásból. A szélenergiából, ahogy egy 2005-ös Stanford egyetem által publikált tanulmány is mutatja, elegendő lenne a bolygón potenciálisan elérhető energia 20%-át felhasználni, és az fedezné a bolygó teljes energia igényét. A nap energia, vagyis a nap sugárzása, mely a Föld felszínét évente éri, több mint tízezerszerese a világ energia szükségletének.
-- A lehetőségeket tekintve tehát bebizonyosodott, hogy az energia több, mint amennyire szükségünk lehet bolygónkon. Az egyetlen ok, amiért az emberek úgy gondolják, hogy hiány van belőle, az a monetáris, pénzorientált gazdasági rendszer hiány fenntartó stratégiája.
-- Képzeljünk el olyan jól tervezett termékeket, melyeknek nincs szüksége karbantartásra mondjuk 100 évig. Képzeljünk el egy házat, mely tűzálló anyagokból készült, ahol minden készülék, az elektromos- és vízvezeték- rendszer és a továbbiak a Földön rendelkezésre álló leginkább vízhatlan, magas szilárdságú anyagokból készült. Egy ilyen ésszerűbb világban, melyben tartós dolgokat állítunk elő, minimalizálva a szennyezést és a hulladékot, egy monetáris rendszer elképzelhetetlen lenne. Mivel a ciklikus fogyasztás óriási mértékben lassulna, folyamatosan gyengítené az úgynevezett gazdasági növekedést.
-- A második mechanizmus: a hiány bősége. Ha egy nap felébrednénk, és valami okból csak: 100 narancs létezne a világban, miközben nincs lehetőség továbbiak termesztésére, a narancsok értéke az égbe szökne, mivel rendkívüli hiány alakulna ki belőlük. Másként fogalmazva, az erőforrások hiánya jövedelmező.
-- A Venus Project felismeri, hogy a Föld bőséges erőforrásokban, és hogy az erőforrásokat beosztó, pénz által vezérelt, idejétmúlt módszereink már nem megfelelőek. Valójában túlélésünk szempontjából nemkívánatos eredményre vezetnek.
-- A napjainkra elavult monetáris rendszert évezredekkel ezelőtt, ínséges időkben teremtették. Eredeti rendeltetése a javak és szolgáltatások elosztása volt az elvégzett munka függvényében. Ennek egyáltalán semmi köze a bolygónkon megtermelhető javak és szolgáltatások valódi mennyiségéhez. A lényeg az, hogy fizikai túlélésünk és életminőségünk pusztán a Föld erőforrásainak használatán, kezelésén és megőrzésén múlik.Gépesített Termelés és Logikus Elosztás

-- Egyre növekvő tudományos leleményességünknek köszönhetően az erőforrásokat egy sokkal humánusabb, technológiai tekintetben építő jellegű, stratégiai módon használhatjuk. A munkát pénzért és pénzt erőforrásokért hagyománya jelenleg már nem megalapozott. Ha az emberi munkaerőt növekvő mértékben helyettesítik automatizált gépekkel, ezzel munkanélküliséget és ennél fogva a lakosság vásárló erejének csökkenését okozzuk, lassítva ezzel az úgynevezett gazdasági növekedést.
-- Szükségképpen a technológiai fejlődés szándékos elfojtását és visszafogását figyelhetjük meg az emberek foglalkoztatásban tartása céljából. Ez olyan, mintha lenne egy elektromos fúrónk, mégis egy kézi fúrót használnánk munkánk elvégzésére, hogy több órát fizessenek.
-- Olyan társadalom tervére van szükségünk, mely a technológiai lehetőségeink maximalizálására összpontosít azért, hogy az emberiséget felszabadítsa a robotolás alól, és a produktivitást az elérhető legmagasabb szintre emelje. Minden, ami ennél kevesebbet céloz meg, elfogadhatatlan.
-- Az érvelés érdekében teljes egészében tekintsünk el a jelenlegi pénzalapú szociális rendszertől, és vessünk egy üde pillantást az erőforrás alapú gazdaságban alkalmazandó ipari termelés módszereire.
-- A megfontolandó kérdés az, hogyan tervezzünk olyan termelési rendszert, mely maximalizálja a magas színvonalú kibocsátást, csökkenti a hulladékot, igazodik a Föld dinamikus egyensúlyához, és csökkenti az ismétlődő, mechanikus emberi munkát. A tudományos módszerre alapozva bemutatjuk a logikai érvelést, mely mentén az ipari termelés módszerei kibontakozhatnak.A Bolygó erőforrásainak felmérése

-- A gyártandó cikkek meghatározása fontossági sorrendben, kezdve az alap szükségletektől, mint élelem, víz és hajlék, át a termelést elősegítő cikkeken, mint nyersanyagok, automatizált gépek és technológiai fejlesztések, egészen a termelés szempontjából kevésbé hasznos cikkekig, mint a szórakoztató eszközök, rádiók, hangszerek, stb...
-- A gyártási módszerek optimalizálása a termékek élet tartamának maximalizálása mellett.
-- Az emberi hozzáférés elosztási módszerei.
-- Az idejé tmúlt vagy működés képtelen termékek optimalizált újra hasznosítása.
-- Mire is van szükségünk.?. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert a nyilvánvaló élelem, víz és hajlék mellett manapság a legtöbb embernek fogalma nincs, ténylegesen mire is van szüksége, hisz senki nem világosította fel őket a technológia valódi állásáról. Amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van, az a technológiai fejlettség állapotának közvetlen eredménye.
-- Ha valakinek poros az otthona, azt gondolhatja, szüksége van egy porszívóra. Egészen biztos? Nem inkább egy háztartási nyomás szabályzó rendszerre van szüksége, mely lehetővé sem teszi, hogy a por behatoljon, vagy elektrosztatikus szűrőkkel van felszerelve, ami eltünteti a meglévő port? Ha alaposan megvizsgáljuk azt, mire is van szükségünk, látni fogjuk, hogy szükségleteink folyamatosan változnak. A tudomány és a technológia az emberi szükségletek hasznossági barométerei, ezért a gyártott termékek olyan fejlettségi szintjét kell megcéloznunk, melyet az adott időszak lehetővé tesz.
-- Jelenlegi monetáris rendszerünk, mely folyamatosan pazarló, idejétmúlt termékeket állít elő, hogy a vállalatokat és a gazdaságot működésben tartsa, nem képes a legfejlettebb használati eszközök gyártására, és nem is óhajtja ezt. Ez azért van így, mert a ma gyártott termékek többsége nem is létezne, ha a társadalom arra összpontosítana, mi szolgálná leginkább magát a társadalom érdekeit. ha
-- Ha építenék magamnak egy íróasztalt, igyekeznék egy minél tartósabb íróasztalt készíteni. Ennek ugye van értelme? Ha az íróasztal tönkremegy, az azt jelenti, hogy építhetek egy másikat még több munka ráfordítással. Logikusnak tűnne tehát, hogy társadalmunk bármely terméke a technikailag lehetséges leghosszabb élettartammal rendelkezzen.
-- Sajnos pont az ellenkezője történik a jelenlegi rendszerben, mert ahogyan korábban említettük, a monetáris rendszer táptalaja a többszöröződésnek és a tervezett elavulásnak. Enélkül az egész rendszer összeomlana. Egy ésszerűbb világban tartós dolgokat készítenénk. A gyártási módszerek optimalizációja arról szól, hogy a legkifogástalanabb alapanyagokat és módszereket használjuk, miközben a legtartósabb, leghatékonyabb termékeket állítjuk elő.
-- Továbbá az emberi munkát nem csak azért helyettesítik gépekkel, mert a profitrendszerben ez költség hatékonyabb, valójában a gépi munka sokkal jobb minőségű, mint az emberi, ahogy ezt a termelési statisztikák folyamatosan mutatják. Ez természetesen nem meglepő, hisz egy gép nem fárad el, mindig sokkal pontosabb és következetesebb, mint egy ember. A nagy hatékonyságú automatizálás, együtt a tudományosan vezérelt erőforrás bőséggel egy olajozottan működő, szinte hiánymentes környezetet tenne lehetővé, melyet a népesség töredéke üzemeltethetne.

   

Az emberi hozzáférés és elosztási módszerei.

-- Az elosztási módszerek szintúgy függenének a technológia állásától. A termelés lehetne például olyan színvonalas, hogy egy terméket csak akkor gyártanának le, amikor a tényleges igény felmerül. A raktár jellegű elosztóközpontok az automatizált kiszállítással együtt egyelőre a legegyszerűbbek lennének. Továbbá, mivel nem használunk pénzt a rendszerben, az embereknek nincs szüksége árucikkek felhalmozására, és arra sincs ok, hogy bárki olyasmit lopjon, ami mindenki számára elérhető... ráadásul eladni sem tudná. Továbbá annak fényében, hogy egy erőforrás alapú gazdaságban a termékeket a lehető leghosszabb élettartamra tervezzük, a ma létező fogyasztói kultúra értékeit szintén kinőnénk. Egy termék megszerzéséhez elég lenne felcsatlakozni a hálózatra, kikeresni az árucikk funkcionalitását, kiválasztani, majd igényelni. Aztán hamarosan átvehető vagy kiszállítható lenne.
-- Az idejétmúlt vagy működésképtelen termékek optimalizált újrahasznosítása. Ez a lépés már a termelési szakasznál kezdődik, hiszen minden tervezett terméket be kell illeszteni az újra felhasználhatóság rendszerébe. A termékek gyártása során nem használhatnánk fel semmit, ami bármilyen szempontból nem tartós vagy nem újra hasznosítható. Ez egy stratégiai döntés, hogy biztosítsuk a régebbi termékek adott módszerek általi leghatékonyabb újra hasznosítását, csökkentve ezzel a pazarlást. Legtöbbünk számára zavaros és bonyolult lehet az elképzelés, hogy az emberi munkaerőt lehetőség szerint gépekkel helyettesítsük.
-- Mindig elhangzik a kérdés: "Ki fogja üzemeltetni a gépeket.?" A gépeket manapság számítógépesítik. A számítógép lényegében a gép agya, mely a megfelelő teendőkre utasítja a gépet. A gépek és a számítógépes intelligencia kombinációját nevezhetjük kibernetizálásnak. A ma kibernetizált gépei minden bizonnyal a legelképesztőbb és legnagyobb hatással bíró emberi találmányok. Ezen eszközök lehetővé teszik, hogy átalakítsuk a társadalom teljes szerkezetét, kezdve az emberi munkaerő felszabadításával. Albert Einstein szavaival a kibernetizálás: "A végső automatizálás a modern iparunkat oly primitívvé és idejétmúlttá változtatja, amilyen számunkra a kőkorszak."
-- Túl kell nőnünk a monetáris rendszeren, hisz az csak megőrzi az alsóbb rendű termékeket a fogyasztás körforgásának érdekében. Semmi ésszerű érv nincs arra, hogy ne tartson bármi, kezdve a hűtőtől a sütőig, a televíziótól a számítógépig egy életen keresztül, anélkül, hogy meg kellene javítani. De hogy vehetjük ezt biztosra? Mert a bolygó legjobb nyersanyagai, mint a titánium például, olyan tűrési paraméterekkel rendelkeznek, melyek évezredekkel meghaladnak egy emberi életet. A kibernetizált gépeket nem adnánk-vennénk, úgy építenénk őket, hogy sokáig kitartsanak. Egyrészt a végletekig kitartanának, másrészt képesek lennének adott esetben megjavítani magukat. A mai autókban gyakran figyelmeztető fények jelzik a műszerfalon, hogy az autó bizonyos részén hiba lépett fel, és ezt az ötletet átültethetnénk más gépekre is úgy, hogy a fedélzeti számítógép nemcsak, hogy tudatában lenne a hibának, de kiegészítő gépek utasításával azonnal kicserélésre kerülhetne a meghibásodott alkatrész. Bármily különösnek is tűnik, az önjavító gépek, szerkezetek és áramkörök egyre valósabbak.
-- A probléma az, hogy egy ilyen hatékonyságú termék gyártását a monetáris rendszer nem jutalmazza, így a társadalmunk legtöbb résztvevőjének fogalma sincs arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Továbbá ebben az automatizált rendszerben az emberek csak felügyelői szerepet fognak betölteni. Mihelyst az összevont, önálló és kibernetizált ipari rendszert felépítettük, már csak a karbantartás kérdéses, hogy biztosítsuk a rendszer helyes működését. Ahogy telik az idő, számíthatunk arra, hogy a technológiai képességeink fejlődése csak tovább tökéletesíti a rendszert.
-- Végül a társadalom és a természeti világ igazi kérdései a következőek: A termelt javak és a szolgáltatások egyaránt elérhetőek mindenki számára. Kutatási projektek és oktatási rendszerek a tudásunk, értelmi képességünk és az alkalmazások bővítését célozza.
-- A Föld erő forrásainak, légköri visszajelzéseinek és lehetséges környezeti problémáinak állandó monitorozása. Megelőzhetjük az emberiség valódi fenyegetettségeit, mint előre nem látható körülményeket, úgy mint a cunamikat, a földrengéseket és a betegségeket. Az egyedül valós problámák az életben azok, melyek közösek minden ember számára. Városok és életmód Ebben a szakaszban kiterjesztjük az erőforrás-alapú gazdaság tételeit az egyik legalapvetőbb társadalmi találmányunkká. A város Pontosabban, a Venus projekt kör városa.
-- Azt is megvitatjuk, hogyan változik az emberek életstílusa egy erőforrás-alapú gazdaságban, melyben valószínűleg az értékek és a célok jelentősen eltérnek attól, amit ma látunk. Egy erőforrás-alapú gazdaságban, a városokat úgy tervezik, hogy rendkívül dinamikusak legyenek, biztosítva így a folyamatos fejlesztések és módosítások lehetőségét. Ezen feltörekvő, teljesen integrált rendszerek célja, hogy egyetlen élő organizmusként fejlődjenek.
-- Jacques Fresco innovatív, több dimenziós és a körkörös város tervei a legkifinomultabb forrásokat és építési technikákat használják, amelyek rendelkezésre állnak. Ez megkövetel egy új kezdetet, mely megpróbál a jelenlegi városainkon javítani nem tekintve az időt, anyagot vagy erőfeszítést. Ugyanakkor sokkal probléma mentesebb és hatékonyabb az új városok építése az alapoktól kezdve, mint a régiek felújítása.

         

Kör Alakú Városok, Kúlturális és Mezőgazdasági Övezetekkel 

-- A körkörös város a források felhasználását, utazási technikákat, valamint általános funkciókat hatékonyan és minimális energia felhasználásával teszi lehetővé. A mértanilag elegáns, körkörös elrendezés célja, hogy a legmagasabb életszínvonalat a lehető leginkább produktív és hatékony módon tegye lehetővé. Például a város legkülső kerülete természet orientált kikapcsolódásra szolgál, ideértve a buja kerteket, turisztikai parkokat túrázásra és minden más szabadtéri tevékenységre.
-- A következő belső rész a mezőgazdasági övezet, ahol szabadtéri és fedett mezőgazdasági módszereket alkalmazva élelmet termeszthetnek egész évben. Folytatva, nyolc zöld terület nyújt tiszta, megújuló energia forrást az egész városnak. Bár ezek az energia források régió specifikusak, de gyakran ezen módszerek közé tartozik: a geotermikus energia, a szél- és nap- energia míg azok városok, amelyek vízközeliek a hullám- és árapály- energia felé terjeszkednének.
-- A zöld területek java, a lakossági övezetként szolgál. A lakóhely, préselési technológia és egyéb előgyártási csúcstechnikai módszerek segítségével épített. A tégla és fa felett már eljárt az idő. A jövő szerkezetei teljes egészében préselt szilárd egységek lesznek. Minden lakás és apartman komplexum gyakorlatilag önálló rendszer. Például, az új szerkezetek külső felületei fényelektromos generátorokként szolgálnának, átalakítva a napsugárzást közvetlenül villamos energiává.
-- A lakások tűzállóak, kevés karbantartást igényelnek, és ellenállnak a víz és egyéb környezeti hatásoknak. Elhagyva lakossági kerületeket oktatási, tudományos és kutatási központok találhatók, valamint termelési és elosztói központok - automatizált nyilvántartási rendszerek jól összehangolt és hatékony módon foglalnák magukba az elosztó központokat és a gyártó létesítményeket.
-- A városközpontban van egy nagy kupola, amely a központi kibernetikus rendszert tartalmazza, ami lényegében az egész város agya és idegrendszere. A központi kupola elektromosan vezérli és felügyeli a termelést és a termékek elosztását, ugyanakkor kontrollálva a rendszeren belüli környezeti tényezőket is. Például a mezőgazdasági övezet tekintetében, elektronikus szonda ellenőrzi és karban tartja a talajviszonyokat, beleértve a víztartalmat, tápanyag eloszlást és egyéb tulajdonságokat. Ezt a környezet visszajelzési módszert alkalmazzák az egész város komplexumban. Így egy kiegyensúlyozott gazdasági terhelést lehet fenntartani, a túltermelés és a hulladék megszüntetésével. A hulladék újra hasznosítása és egyéb szükséges dolgok a város felszíne alatt találhatók, melyek mindig a legkorszerűbb és tiszta technológiát használják. Más tervek különböző szárazföldi város alakzatokat tartalmaznak - teljesen zárt városokat, valamint tengeri városokat.
-- Függetlenül a Föld városainak formájától, mindegyik szorosan összekapcsolódik a többivel egy világméretű rendszeren belül. Csak úgy, mint ahogy minden városban van egy központi vezérlő kupola, mely a város agya, úgy idegrendszereként tartalmaz számítógépes környezet figyelést műholdakkal és elektronikus szondákkal. A nagyobb világkomplexum magába foglal minden várost és felügyeli a környezet széles spektrumát, meggyőződve arról, hogy nincs semmi probléma vagy nyersanyag szükséglet egyetlen városra nézve sem, ugyanakkor a magasabb szintű folyamatokat is szabályozza minden városra és a környezet egészére vonatkoztatva. Életmód Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi rendszerünkben a hagyományos család modell sérült, ahol mindkét szülőnek dolgoznia kell a túlélés érdekében.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Venus Project -- A Vénusz Projekt -- II. Rész.

Jacques Fresco, jövőkutató, építészmérnök, tudományfilozófus, tanító, már több mint 70 éve foglalkozik, a fenntartható városok megtervezésével, az energia hatékonysággal, kibernetizált technológiák alkalmazásával, a társadalom és az oktatás politika megreformálásának lehetőségeivel. Szerinte az egész kultúránkat át kell alakítani. Konkrét terveket és megoldásokat kínál, arra nézve, hogyan oldhatjuk meg a világ összes problémáját. Mindezek égisze alatt - A Vénusz Projektet 1975-ben indította el - Jacques Fresco - Roxanne Meadows-al..

  

A folytatás tovább

-- Az első részünkben elkezdtük bemutatni Jacques Fresco a Zeitgeist mozgalom elindítója (1916. jövőkutató, építészmérnök, tudományfilozófus, tanító), munkásságát, aki mintegy: 70 éve a fenntarthatóság érdekében munkálkodik...
-- Jacques Fresco szinte minden szinten konkrét terveket és megoldásokat kínál, arra nézve, hogyan oldhatjuk meg a világ összes problémáját.
-- A Zeitgeist Mozgalom valójában a Venus Project aktivista ága, egy szervezeté, mely Jacques Fresco ipari tervező és alkalmazott szociológia tudós életműve. Egyszerűbben, amit a - Venus Project képvisel és ennél fogva a - Zeitgeist mozgalom testesít meg, az a társadalom érdekében létrejött módszertan alkalmazásaként összegezhető.
-- Az emberiség egyik legnagyobb felfedezése, mely képességeink óriási fejlődését tette lehetővé, a tudomány megértése és alkalmazása. A tudomány és technológia társadalmi tervezésben és döntéshozásban való alkalmazásával megvan az eszközünk, hogy környezetünket sokkal kiegyensúlyozottabbá, szervezettebbé, emberségesebbé, termékenyebbé, de leginkább fenntarthatóvá tegyük.
-- A jelenlegi gazdasági rendszer gyorsuló ütemben hullik darabjaira, világméretű munkanélküliséget helyezve kilátásba, és a valaha látott legnagyobb méretű destabilizáció figyelhető meg. Egyben elértük környezetünk rombolásának olyan fokát, ahonnan nincs visszaút.
-- Hogy megértsük, hol tartunk, és hogy jutottunk erre a pontra a történelem során, beszélnünk kell a társadalom azon jellemzőiről, melyek nagyban befolyásolták viselkedésünket a társadalomban. A legfontosabb megfigyelés ez ügyben a monetáris rendszerünk használata.

A következmények az alábbiak:

-- A fogyasztás ciklikusságának szükségessége utalva a gazdaság azon követelményére, hogy a termékeket és szolgáltatásokat folyamatosan vásároljuk és árusítsuk, tekintet nélkül a minőségre és a pocsékolásra.
-- A hiány bősége utalva arra, ahogyan erőforrásokat, javakat és szolgáltatásokat tesznek szándékosan szűkössé annak érdekében, hogy biztosítsák a profitot a kínálat és kereslet egyenletében.
-- A profit fontossága utalva a széleskörű korrupcióra, mely a bevételtermelés miatt mindennapos a világban.Pénzügyi manipuláció utalva arra, ahogyan a világ központi bankjainak rendszere irányítja a gazdaságot a vállalati résztvevők és az intézményi hatalom javára.
-- A fogyasztás ciklikusságának szükségessége
-- A monetáris rendszerben alapvetően három különböző szerep különböztethető meg: a munkaadó, a munkavállaló és a fogyasztó. A munkavállaló munkabérért vagy fizetésért feladatokat végez a munkaadó számára, míg a munkaadó javakat vagy szolgáltatásokat értékesít a fogyasztóknak profitért, mely a fizetés egy másfajta besorolása. Ugyanakkor, a munkaadó és a munkavállaló mindketten fogyasztóként működik, hisz a megkeresett fizetésükért a megélhetésükhöz szükséges javakat és szolgáltatásokat vásárolnak.
-- A javak és szolgáltatások ilyen módú értékesítése állandósítja az egész rendszert, így biztosítva a munkaadó és munkavállaló számára a további pénz keresést és ebből következően a további fogyasztást.
-- Más szavakkal, szükséges a fogyasztás állandó körforgása, mely a rendszert működteti. Ha a fogyasztás akármikor leállna, az egész rendszer összeomlana. Ennek két súlyos következménye van a társadalomra nézve:
-- Tervezett elavulás: Semmilyen előállított termék élettartama nem lehet hosszabb, mint amennyi elfogadható a szükséges 'fogyasztási körforgás' fenntartásához. Más szavakkal, mindennek el kell romlania megfelelő idő múlva azért, hogy folytatódhasson a gazdaságot működtető pénzügyi körforgás. Ezt a jellemvonást értelmezhetjük tervezett elavulásnak. A tervezett elavulás lényegében a hatékonyság szándékos visszafogása, hogy a szóban forgó termék megfelelően gyorsan tönkremenjen.
-- Folyamatosan új termékek és szolgáltatások bevezetésére van szükség, tekintet nélkül annak hasznosságára, ami egyben vég nélkül termeli a hulladékot. E két tényező eredménye több mint elfogadhatatlan, mert nem csak az elavuló termékekhez szükséges erőforrásokat használja nemtörődöm módon, pazarolva az emberi energiát és az erőforrásokat, de a könnyelmű pocsékolás és szennyezés eredménye is megdöbbentő méretű.
-- Más szavakkal, a hulladék szándékos mellékterméke az ipar folyamatos működéséhez szükséges ciklikus fogyasztásnak. Az elavult vagy lejárt termék a szemétbe kerül, majd hulladék lerakókba, ami szennyezi környezetünket, és a tömeg gyártás folyamatos növekedése tovább gyorsítja a szennyezést.

  

Van e rá megoldás.?.

-- Más szemszögből megközelítve a dolgot, képzeljük el olyan termelési módszerek következményeit, melyek stratégiailag maximalizálják minden termék hatékonyságát és tartósságát azáltal, hogy a legjobb rendelkezésre álló alapanyagokat és technikákat használják. Képzeljünk el olyan jól tervezett termékeket, melyeknek nincs szüksége karbantartásra mondjuk 100 évig. Képzeljünk el egy házat, mely tűzálló anyagokból készült, ahol minden készülék, az elektromos és vízvezeték rendszer és a továbbiak a Földön rendelkezésre álló leginkább vízhatlan, magas szilárdságú anyagokból készült.
-- Egy ilyen ésszerűbb világban, melyben tartós dolgokat állítunk elő, minimalizálva a szennyezést és a hulladékot, egy monetáris rendszer elképzelhetetlen lenne. Mivel a ciklikus fogyasztás óriási mértékben lassulna, folyamatosan gyengítené az úgynevezett gazdasági növekedést.
-- Ahogy az elmélet mondja: a szükséges profit egy személy vagy szervezet számára motivációként szolgál, hogy új ötleteken és termékeken dolgozzon, melyeket a piacon el lehet adni. Más szavakkal, a feltételezés az, hogy ha az embereket nem motiváljuk a pénz szerzés szükségességével, semmit újat sem fejlesztenének és a társadalmi fejlődés is csekély lenne. Elsőként, a társadalom legnagyobb eredményeit nem profit után kutató emberek szolgáltatták.
-- Louis Pasteur, Charles Darwin, a Wright fivérek, Albert Einstein és Isaac Newton nem anyagi érdekből járultak hozzá ily jelentős módon a társasalom fejlődéséhez. Amíg a hasznos találmányokat és módszereket a személyes gyarapodás motiválja, az ilyen alkotások mögötti szándék sosem lehet emberi vagy társadalmi törődés, sokkal inkább szenvtelen önérdek és elvakult személyes gyarapodás.
-- A profit utáni hajsza majdnem mindig az emberi törődés elé kerül, vessünk csak egy pillantást a rákkeltő tartósítószereket tartalmazó ételeinkre a tervezett elavulásra, mely szinte minden terméket érint, beleértve a gyógyszeripart, mely 300 dollárt számol fel egyetlen antibiotikum tablettáért jelzik, hogy a profit, mint ösztönző erő, valójában káros.
-- A pénz alapú társadalmunk problémáira csak akkor találunk megoldást, amikor pénz kereshető a problémák megoldásával. Konkrétabban, hogy a pénzből fakadó korrupció skáláját átlássuk, a viselkedés módokat felosztjuk három osztályba: általános, üzleti és kormányzati bűncselekményekre.A Pénzügyi manipulációk

-- A manapság használt fizetőeszköz rendelet. Ez azt jelenti, hogy értékét lényegében kormányzati rendelet adja. A pénz értéke ebben a rendszerben gyakorlatilag a gazdaságban forgalomban lévő pénz mennyiségéből adódik. Ahogy minden már természetes erőforrásnál, minél több pénz van forgalomban, annál kisebb az értéke egy egységnyinek. Ha kevesebb pénz van forgalomban, az ennek megfelelően értékesebbé teszi az egységnyit. Ezt a jelenséget inflációnak illetve deflációnak nevezzük. A gazdaság pénz készletének megnövelését monetáris bővülésnek nevezzük. A pénz készlet csökkenését pedig monetáris szűkülésnek nevezzük. Általánosságban szólva, a bővülési időszak gyakran együtt jár az úgynevezett gazdasági növekedéssel. Ez azért van így, mert több pénz áll rendelkezésre és így több is használható fel, ezen felül további munkahelyek is létrejönnek.
-- A monetáris szűkülést ezzel szemben gyakran nevezik recessziónak vagy depressziónak. Mivel a pénzkészletek elapadnak, a felhasználható pénzmennyiség is alacsonyabb, így sokan elveszítik állásukat és cégek mennek tönkre.
-- A gazdasági növekedés a következőképpen határozható meg: a gazdaságban megtermelt javak és szolgáltatások mennyiségének növekedése. Azonban egyet meg kell értenünk, a gazdasági növekedés valójában egy nulla összegű játék. Olyan, hogy gazdasági növekedés, önmagában nem létezik, mivel a mögöttes mechanizmusok szinte teljesen a likviditás, vagyis a rendszerben lévő pénz mennyiségén alapulnak. Más szavakkal, ha hamisítok 100 millió dollárt, és odaadom neked, hogy indíts be egy üzletet, aztán vásárolsz és felújítasz egy régi épületet, felveszel egy csapat munkást, majd elkezdesz egy terméket gyártásába, melyet megvásárolnak, ezt a gazdaság bővülésének tekintenék. Ingatlanba fektettél, növelted a foglalkoztatottsági rátát, és új termékeket készítettél, amit mások megvásárolnak, ezzel gerjesztve a pénz forgását, és ennél fogva a fogyasztást. Vajon, ha a hatóságok megtudnák, hogy az összes felhasznált pénz valójában hamisítvány volt, leállítanák az egészet.?.

      

Elérkeztünk a élelem előállításához és az ivóvíz megőrzéséhez.

-- Itt ugyanazok a monetáris rendszerbeli problémák - a költségcsökkentő folyamatok és a hiány - játszanak szerepet. A Föld felszínének: 70%-át víz borítja. A technológiai fejlesztések, mint például a sótlanító folyamat, immár lehetővé teszik, hogy friss ivóvizet állítsunk elő akár a tengerek vizéből, akár a kevésbé sós forrásokból fordított ozmózist alkalmazva. Ez egy újabb példája annak, hogy a technológia ugyanolyan fontos összetevője az erőforrások kezelésének, mint maguk az erőforrások. Az állítás, hogy a hasznosítható vízkészlet nem elegendő, csak a jelenleg használt, korlátozott módszerek mellett igaz, karöltve persze a manapság folyó erős ipari szennyezéssel.
-- A Föld felszínével például valóban rosszul bánunk, hisz az értékes csúcstermőföldeket a közömbös mezőgazdasági módszerek teszik tönkre. Egyes jelentések szerint a csúcs termőföldek 1%-a szűnik meg évente. Noha a nemzeti tudományos akadémia megállapította, hogy az Egyesült Államok termőföldjei tízszer gyorsabban erodálódnak, mint amennyi időbe a termőföldek helyre állítása kerül. Szerencsére a tudósok kidolgoztak egy termőföld mentes művelési formát, a hidroponikát. Ez a hatalmas, új médium az emberi populáció számára tengernyi új lehetőséget teremt. Nem csak annyit jelent, hogy ellensúlyozhatjuk az általunk okozott kárt, de kibővíthetjük lehetőségeinket, hogy mikor és hol termeljünk élelmet.
-- A tápoldat-alapú mezőgazdaság használatával elméletileg a sivatag közepén is termelhetnénk élelmet
-- A megfelelő öntözéssel, vagy a talajvízszintig lefúrva. A lényeg, hogy az élelem, a levegő és a víz csak annyira szűkös, amennyire mi meghatározzuk, hogy az. Ha intelligensen és stratégikusan választjuk meg termelési és megőrzési módszereinket, miközben a tudomány termelésnövelő képességet maximalizáló találmányainak minden előnyét kihasználjuk, csökkentve a hulladékot és a hatékonytalanságot, a bolygó népességének többszörösét elláthatjuk.
-- A világ éhező gyermekei nem azért éheznek, mert nincs elegendő élelem.
-- A szűkös vásárlóerő az oka a hiánynak, mely milliók szükségtelen halálát okozza évente. A társadalmi fejlődés eszközei. Ebben a szakaszban átgondoljuk, konkrétan mi is az, amit szeretnénk, amire szükségünk van ebben a világban. Mit is értékelünk az életben? Ugyan lehetőségeink ez ügyben számtalanok, a legtöbb ember a következőket szeretné: tiszta levegő és ivóvíz, tápláló élelem, nyersanyagbőség, gyors, tiszta és hatékony közlekedés, megfelelő oktatás, elérhető gyógyászat, béke, egy olyan környezet, mely lehetővé teszi képességeink folyamatos fejlesztését, emberi élettér növelése, kevesebb stressz és kevesebb bűnözés.

   

Ezeket a szükségleteket és törekvéseket tekintjük céljainknak.

-- A tudomány alkalmazása a társadalom egészének szervezésében a következő lépés evolúciónkban. Ezen felül, hogy teljes mértékben kihasználhassuk a tudományos módszert, szükségünk lesz fizikai eszközökre, melyek nyersanyagszükségletünket biztosítják. Ezek az eszközök a technológiából származnak, kezdve egy egyszerű kalapácstól a fejlett, teljesen automatizált termelőüzemig.
-- A technológiai felfedezések tovább egyszerűsítik termelőmódszereinket, miközben az egykor lehetetlennek tartott dolgokat lehetővé teszik. A technológia történelme gyorsuló ütemű fejlődést mutat, és ötvözve a tudományos módszer gondolat világával, a ma rendelkezésünkre álló technológiai eszközök segítségével képesek vagyunk drámai módon megváltoztatni az emberiséget, s ez legtöbbünk számára túl fantasztikusnak tűnne, semhogy igaz legyen.

Az erőforrás alapú gazdaság a kulcs

-- Figyelmünket a Venus projektre irányítjuk, és annak egy új, úgynevezett "erőforrás alapú gazdaság" iránti elkötelezettségére. Bemutatjuk alapjait az ipar és a munka tekintetében, részletesen tárgyalva a technológia és az automatizálás szerepét, miközben elkülönítjük a leghatékonyabb termelési módszerek eléréséhez vezető öt legfontosabb lépést.
-- Beszélünk az úgynevezett kormányzat szerepéről az új rendszerben, kifejtve a jelenleg létező intézmény misztikus természetét, továbbá hogyan leszünk képesek a fejlett döntéshozó módszerek alkalmazásával eltávolítani a jelenleg munkálkodó veszélyes szubjektivitást és önérdeket, a számítógépes technológiával támogatott és tudományos módszeren alapuló döntések meghozatalának eléréséhez. Egy erőforrás alapú gazdaság kereskedelem helyett a meglévő erőforrásokat használja.
-- A javak és szolgáltatások fizetőeszköz, hitel, csere és bármiféle adós vagy kiszolgáltatottsági viszony nélkül érhetőek el. Az új társadalmi terv célja, hogy megszabadítsa az emberiséget az ismétlődő, előre megszabott szakmai szerepektől, melyek nem járulnak hozzá a társadalom fejlődéséhez, emellett egy új ösztönző rendszerre bátorít, mely az önmegvalósításra, a társadalmi tudatosságra és a kreativitásra is figyelmet fordít, ellentétben a sekélyes, énközpontú célokkal, mint a gazdagság, a tulajdon és a hatalom, melyek manapság oly meghatározóak.
-- A Venus Project felismeri, hogy a Föld bőséges erőforrásokban, és hogy az erőforrásokat beosztó, pénz által vezérelt, idejétmúlt módszereink már nem megfelelőek. Valójában túlélésünk szempontjából nemkívánatos eredményre vezetnek. A monetáris rendszert évezredekkel ezelőtt, ínséges időkben teremtették. Eredeti rendeltetése a javak és szolgáltatások elosztása volt az elvégzett munka függvényében. Ennek egyáltalán semmi köze a bolygónkon megtermelhető javak és szolgáltatások valódi mennyiségéhez.
-- A lényeg az, hogy fizikai túlélésünk és életminőségünk pusztán a Föld erőforrásainak használatán, kezelésén és megőrzésén múlik. Egyre növekvő tudományos leleményességünknek köszönhetően az erőforrásokat egy sokkal humánusabb, technológiai tekintetben építő jellegű, stratégiai módon használhatjuk. A munkát pénzért és pénzt erőforrásokért hagyománya jelenleg már nem megalapozott.
-- Sosem lesz etikus kormány mindaddig, amíg pénzt lehet felhasználni politikai résztvevők döntéseinek befolyásolására. Először is, a kormányok, mint tudjuk, egy melléktermékei a környezeti hiánynak. Ők valóban a monetáris rendszer alkotásai. Sajnos éppen erejük természete miatt, történelmünknek a kormányzati korrupció az egyik állandó lánca.
-- Ha megértjük, hogy a társadalom szervezetében minden egy technikai folyamat, akkor látni fogjuk, hogy a hagyományos véleményeknek kevés alapjuk van a problémák megoldásában.
-- A döntéshozatal átruházása számítógépekre a társadalmi fejlődés következő fázisát jelenti. Nagyban csökkenti az emberi hibát és kiszűri a szubjektív és hibás véleményen alapuló veszélyes eltéréseket. A testünkben és elménkben lévő érzékelő és kéreg berendezések határai miatt, senki sem tud mindent, ami ismert a világon. Érzékeink köre korlátozott, a szemünk csak az elektromágneses mező egy töredékét érzékeli; ezért logikus előrelépés a döntéshozatal átruházása gépekre, mert esetükben nem ismertek ezek a korlátok. A számítógépek, mint eszközök képesek megoldani problémákat, melyeket az ember egyszerűen a fizikai és szellemi korlátai miatt nem tud, nemkülönben, mint az a személy, aki szemüveget használ látáshoz, vagy számológépet a matekhoz.
-- A kormány és az állam fogalma végül teljesen kinövi magát, és helyébe egy objektív globális erőforrás menedzsment rendszer és technológiai szervezet kerül.
-- Kormány így egy kibernentikus-rendszer lesz, amely szorosan összefonódik az iparral és csak a javak termeléséért és elosztásáért felelős, együtt az erőforrások és a környezet kezelésével.
-- Általánosságban elmondható, hogy az új rendszer elemei a következőek: 1. Egy általános számítógépes adatbázis katalógus minden ismert anyaggal és minden ismert technikai fogalommal.
-- Mint fentebb megjegyeztük, a számítógépek képesek katalogizálni információt és egy jóval nagyobb skálán logikus számítást végezni, mint amelyre az ember képes. Ahogy korábban is állítottuk, a leghatékonyabb döntések, amiket hozhatunk, döntések, amelyek figyelembe veszik az összes ismert és odavonatkozó változót. Csak a számítógép lesz képes kezelni minden ismert földi tudás integrációját és döntéseket hozni, amelyek logikusan épülnek az ismert adatok teljes körére.
-- A központi számítógépes adatbázis magában foglalna egy a Föld egészére kiterjedő autonóm érzékelő rendszert, környezeti érzékelőkkel a bolygó minden fontos területéről, előállítva elektronikus visszajelzéseket az erőforrásokról, műveletekről és egyéb környezetvédelmi kérdésekről. Ez a holisztikus rendszer nyomon követi az összes erőforrást a bolygón, ugyanakkor monitorozza a Föld környezeti zavarait, amelyekre az emberek figyelmét fel kell hívni. Ez nem történik egyik napról a másikra, de ha elkezdődik a regionális rendszerek építése és időben összekapcsolódnak a regionális struktúrák, akkor előbb jöhet létre, mint ahogy gondolnánk.
-- Ezen érzékelő rendszerek kölcsönhatása tájékoztatja a központi adatbázis programot, mi az ami elérhető és ami hiányzik, amíg az adatbázis változik, addig folyamatosan hangolja az ipari módszereket a bolygó dinamikus egyensúlyára, illetve a jobb technológiára építve. Az automatizáció társadalomra gyakorolt jövőbeli hatásának ismeretében, amikor végül úgy döntünk, hogy túllépünk a hiányon alapuló monetáris rendszerünkön és a hangsúly a technológiai újítások maximalizálásán lesz, bőség köszönt majd a világ népeire.
-- Az erőforrás-alapú globális gazdaságban, az állami politika, a választások és a hasonló dolgok, nem relevánsak vagy nincs alapjuk. Bár ez a fogalom megijeszt sok hagyományosan gondolkodó embert, meg kell állapítani, hogy a problémáink az életben csak technikaiak és relatívak az emberiséghez, mint egészhez.
-- Azzal a ténnyel is szembe kell nézni, hogy az úgynevezett demokrácia a mai világban egy teljes illúzió - ahogy mindig is volt. Az emberek azt hiszik, van választási lehetőség a jelenlegi rendszerben, mert gombokat nyomkodhatnak a szavazógépen és egy előre kiválasztott személyt helyeznek a hatalomba. Amint az a személy kerül hatalomba, a nyilvánosság eltűnik onnan. Szavaztál az űrprogramra? Voksoltál a miniszterelnök kabinetjére? Szavaztál meg adó csökkentést? Megszavaztad, hogy az autó pályák vagy a villamos hálózat merre menjen? Szavaztál az iraki háborúra? Nem. A "részvételi demokrácia" hagyományos koncepciója egy kegyetlen vicc. A játék azt célozza meg, hogy az ellenőrzés illúzióját nyújtsa a nyilvánosságnak számtalan generációkon át, miközben torzított monetáris hatáskörét mindenek fölé helyezve tegye, amit csak akar.

               

De vajon ki hozza a döntéseket egy erőforrás alapú gazdaságban?

-- Senki sem - a döntések a tudományos módszer használatával, számítógépek segítségével valósidejű visszajelzést nyerve a környezetből kerülnek meghozatalra, valamint egy központi, historikus és az összes ismert technikai információt tartalmazó adatbázis által, mely a több tudományágat átfogó, rotálódó csoportok által van karbantartva. A cél, az objektív döntéshozatal lehető legnagyobb mértékben való növelése és amikor teljes mértékben el tudjuk fogadni, hogy az életünk problémái valójában műszaki jellegűek, ennek a megközelítésnek az érdeme páratlan lesz.
-- A teljesen integrált rendszerek célja, hogy egyetlen élő organizmusként fejlődjenek.
-- Jacques Fresco innovatív, többdimenziós és a körkörös város tervei a legkifinomultabb forrásokat és építési technikákat használják, amelyek rendelkezésre állnak. Ez megkövetel egy új kezdetet, mely megpróbál a jelenlegi városainkon javítani nem tekintve az időt, anyagot vagy erőfeszítést.
-- Ugyanakkor sokkal problémamentesebb és hatékonyabb az új városok építése az alapoktól kezdve, mint a régiek felújítása. A körkörös város a források felhasználását, utazási technikákat, valamint általános funkciókat hatékonyan és minimális energia felhasználásával teszi lehetővé. A mértanilag elegáns, körkörös elrendezés célja, hogy a legmagasabb életszínvonalat a lehető leginkább produktív és hatékony módon tegye lehetővé.

   

Az Emberi Életmód

-- Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi rendszerünkben a hagyományos család modell sérült, ahol mindkét szülőnek dolgoznia kell a túlélés érdekében. A pénzügyi rendszer aláaknázza a család összetartását és a gyermekgondozást. A nyomás mindig nagy az egészségügyi számlák, biztosítások, oktatási költségek, munkahelyi bizonytalanságok és megélhetési költségek miatt. Egy erőforrás alapú gazdaságban a család egysége vissza fog térni. Értem ez alatt, a társadalom kultúrális értékeinek egésze egy alapos változáson menne keresztül; a pénzügyi rendszer elhagyásával és a világ együttműködésével bőséget teremthetünk a bolygó minden lakójának.
-- Egy erőforrás alapú gazdaságban, a pénzügyi rendszer manipuláló karjával nem szennyezi többé az emberi elmét, ami a reklámmal. A tengernyi hirdetőtábla, reklám, magazin és hasonlók nem fogják tovább mérgezni a tájat vagy tudatunkat. Ez egy drámai változást fog okozni abban, ami fontos nekünk, és ezáltal megváltoztatja az eddigi életmódunkat. Tovább menve, egy erőforrás-alapú gazdaságban nincs ok a tulajdonra.
-- A tulajdon a hiány eredménye; az embereknek, nagyon nehéz volt létrehozni illetve megszerezni egy terméket vagy erőforrást, másfelől védték az óriási relatív értékkel járó munkát, hozzárendelt hiánnyal együtt. A tulajdon nem egy Amerikai vagy kapitalista ötlet, ez egy primitív mentális szempont, amely a szűkösség generációiból keletkezett. Az emberek csak tulajdont követelnek, mert ez a védelem egy legális jogi formája - a bőség rendszerében, a pénz szüksége nélkül, a tulajdonjog gondolata jelentéktelen lesz.
-- Ebben az új rendszerben senki sem birtokol semmit, ehelyett mindenki korlátlan hozzáférést rendelkezik mindenhez. Tulajdonviszony egy hatalmas teher; már nem lesz szükség arra sem, hogy az emberek egy helyen lakjanak; folyamatosan utazhatnak a világban. Bármi szükséges dolog beszerezhető korlátozás nélkül, nincs ok a visszaélésre, mert hasztalan; nem tudsz ellopni dolgokat, ha senki sem birtokolja és bizonyosan nem tudod eladni őket.
-- Háztartási termékeket a városokban lévő központi elosztásból lehet használatba venni, ugyanakkor szórakoztató termékek egy hívással vagy az érdeklődés helyéhez közel érhetőek el. Ha például, egy golf tanfolyamra mennél, olyan klubokból választanál, amelyekben a leghatékonyabbra tervezett modellek találhatók. Használod, majd visszaadod azokat.
-- A társadalomban ma, a tulajdoni szükségletek, a termékek extrém átfedéseit és felesleges pazarlást eredményeznek. Sokkal intelligensebb egy univerzális megosztási rendszert létrehozni, a pazarlás és felesleg drámai csökkentésére, növelve a helyet és hatékonyságot.

   

Egy erőforrás alapú gazdaságban a család egysége vissza fog térni.

-- A pénzügyi rendszer aláaknázza a család összetartását és a gyermekgondozást. A nyomás mindig nagy az egészségügyi számlák, biztosítások, oktatási költségek, munkahelyi bizonytalanságok és megélhetési költségek miatt.
-- Egy erőforrás alapú gazdaságban a család egysége talán még fontosabb lesz, mint napjainkban.
-- Értem ez alatt, a társadalom kulturális értékeinek egésze egy alapos változáson menne keresztül; a pénzügyi rendszer elhagyásával és a világ együtt működésével bőséget teremthetünk a bolygó minden lakójának. Az általunk méltányolt tevékenységek jelentősen terjedni fognak a nagyobb emberi szabadságért, amely teljesen más lesz a ma ismerttől. Tehát, az egyik komolyabb változás az életmódban és értékrendben, az emberek tulajdonról való gondolkodásában lesz.
-- A java részén a világnak, a tulajdon ma egy nyomós fogalom - az emberek gyakran társítják a társadalmi helyzetüket a tulajdonukhoz. Ahogy megállapítottuk korábban, a pénzügyi rendszernek ciklikus fogyasztásra van szüksége a működéshez, ez természetesen odavezet, hogy az emberek manipulálva vannak és azt gondolják szükségük van egy bizonyos termékre, szolgáltatásra. A modern reklámozás hatalmas taktikája, hogy a világ nagy részén támogat egy mesterséges, anyagias értékrendszert, ami egyre több és több termék és szolgáltatás igényét vonja maga után, gyakran figyelmen kívül hagyva annak szükségességét vagy hasznát.
-- Tovább menve, egy erőforrás-alapú gazdaságban nincs ok a tulajdonra. A tulajdon a hiány eredménye; az embereknek, nagyon nehéz volt létrehozni illetve megszerezni egy terméket vagy erőforrást, máfelől védték az óriási relatív értékkel járó munkát, hozzá rendelt hiánnyal együtt. A tulajdon nem egy Amerikai vagy kapitalista ötlet, ez egy primitív mentális szempont, amely a szűkösség generációiból keletkezett.
-- Az emberek csak tulajdont követelnek, mert ez a védelem egy legális jogi formája - a bőség rendszerében, a pénz szüksége nélkül, a tulajdonjog gondolata jelentéktelen lesz. Ebben az új rendszerben senki sem birtokol semmit, ehelyett mindenki korlátlan hozzáférést rendelkezik mindenhez.
-- Bármi szükséges dolog beszerezhető korlátozás nélkül, nincs ok a visszaélésre, mert hasztalan; nem tudsz ellopni dolgokat, ha senki sem birtokolja és bizonyosan nem tudod eladni őket. Háztartási termékeket a városokban lévő központi elosztásból lehet használatba venni, ugyanakkor szórakoztató termékek egy hívással vagy az érdeklődés helyéhez közel érhetőek el.

    

Az Emberi viselkedés

-- Akik fontolóra veszik az erőforrás-alapú gazdaság tételeit, hajlamosak azt gondolni, hogy a rendszer nehézkes volna az úgy nevezett "emberi természet" miatt. Az érv, hogy az ember eredendően versengő, mohó és vakon önálló azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy műszakilag jó dolgok vannak a társadalomban, mindig lesznek korrupt emberek, akik ki akarnak használni másokat és erőfölényre törekszenek.
-- Az emberi természet definíciója: közös pszichológiai attribútumai az emberiségnek, melyek feltételezhetően közösek minden emberi lényben. A kifejetésből az következik, hogy bizonyos lelki, így mentális viselkedésmódok, valamilyen módon erősen kapcsolódnak egy személyhez, ezért feltehetően néhány előre beállított lelki hajlammal születettünk. Könnyű észrevenni, hogy az ilyen típusú feltételezés akkor mutatkozik meg, amikor megtekintjük az emberi faj történelmi feljegyzéseit és végeláthatatlan háborúk sorozatát, népirtásokat, hódításokat és erőszakos visszaéléseket láthatunk.
-- Mivel ez a minta, amit felismerünk, könnyű feltételezni, hogy léteznie kell az emberi természet egy halmazának, amely történelmileg visszatérő módon viselkedik. Továbbá, egy ideje pszichológusok által hangsúly került az úgynevezett bűnözői magatartásra. Az egyének genetikája felelős tetteiért, ami őket úgynevezett bűnözővé is teszi.?. Vagy ez a környezeté, amelybe kerülve az meghatározza viselkedését.?. Ez egy régi kérdése az emberi természet kontra nevelésnek.
-- Először is, mi is pontosan a bűnözői viselkedés.?. Hogyan minősítjük az ember kitalált és időről-időre változó viselkedésbeli eltéréseket.?. A bűnözés egész koncepciója ideiglenes a kultúra értékeihez és az erkölcs fogalmához viszonyítva. Csak 600 évvel ezelőtt, bizonyos őshonos Mexikó körüli kultúrák tömeges emberáldozat bemutatásával foglalkoztak, gyakran több ezreket öltek meg egyszerre. Vajon ez bűnözői tevékenység volt.?. Számunkra talán, de számukra ez egy elfogadott társadalmi szokás.
-- Mi van a generációk és generációk által elfogadott rabszolgasággal.?. Bűnöző-e az, aki ételt lop, hogy enni adjon az éhező családjának.?. A kiindulási pont az, hogy nincs konkrét tudományos bizonyíték arra, ami támogatná azt a megállapítást, hogy bármi a viselkedés módunkban feltétlenül genetika eredménye. Korábban kifejtettük, hogy a monetáris rendszer állandósítja a korrupciót, a rétegződést, a hiányt és az elégedetlenséget. Az úgynevezett tisztesség nem létezik egy világversenyben, ahol mindenhol kiegyensúlyozatlanság, szegénység és nélkülözés van.
-- Zsarnoki viselkedést látunk a világban ma, amely nem a mélyen gyökerező genetikai erők, hanem lényegében az évekig tartó szűkösség és verseny eredménye.

       

A jogi rendszer

-- Válaszként a mai társadalom megpróbálja kontrol alatt tartani az embereket törvényi fenyegetés alkalmazásával. A jogszabályok nem többek, mint "foltok", amelyek nem a viselkedés alapvető okait célozzák. Ha egy személyt letartóztatnak lopásért, nagyon kevés gondolat vetődik fel, hogy a személy miért döntött úgy, hogy lopni kezd. A társadalom az egyszerű megoldásokra törekszik, mintsem inkább a kiváltó okok megállapítására, és gyakran az úgynevezett "bűnözőt" börtönbe helyezi.
-- Minden úgynevezett bűnözés forrása valójában maga társadalom. Olyan nincs, hogy "bűnöző". Mint már többször is kifejtettük, a monetáris rendszer kiépítettsége által generál korrupciót. A Merva & Fowles korábban bemutatott tanulmány világosan mutatja, hogy a társadalmilag sértő magatartás közvetlenül kapcsolódik a társadalmi és a gazdasági körülményekhez. A börtönökben lévő emberek nagy többsége, mély társadalmi és gazdasági helyzetből érkezik.
-- Ezért, ha meg akarjuk változtatni az emberek viselkedését, módosítanunk kell a szociális feltételeiket. Szeretnénk a hiányosságokat kiiktatni. Ne helyezünk el "Sebesség korlátozás 70 km/h" táblát biztonsági okból. Tervezzük inkább úgy a rendszert, hogy a biztonság be legyen építve és az emberi hiba nagymértékben csökkenjen vagy lehetetlen legyen.

     

Összefoglalva - A Venus Projectet

-- Az ókor óta, nagy egyházi és világi filozófusok egyaránt folyamatosan támogatták az emberiség számára békés és egységes ötleteket. A kereszténységtől a hinduizmusig az az ötletet, hogy lásd önmagad, ahogy másokat egy régóta fennálló szabály szerint. Sajnos, egy pillantást vetve a mai társadalomra felvetődik a kérdés, miért nem az általános értékek, saját embertársaink tiszteletben tartása és az együttműködés tudatunk gyökere? A mai önérdekű, pénz-orientált társadalom olyan környezetet teremt, amely megtagadja mások egyetemes gondoskodásba vételét.
-- Ezen rendszer alapja az önmagunk állandósítása mások kárára, és ezért soha nem teszi lehetővé a világ egyensúlyát és harmóniáját. Itt az ideje befejezni az imádkozást, áhítozást és vak prédikációkat a feltételezett humanista és vallási ideálokról, és ehelyett valóban dolgozzunk azon, hogy azok megtörténjenek!
-- Egy erőforrás-alapú gazdaság azáltal helyezi gyakorlatba mindazt, amiről a nagy vallásos és filozófiai tanárok mindig is beszéltek, hogy az emberek elfogadják egymást, és együttműködnek kölcsönös tiszteletben, mint egy emberi család.
-- A tudomány felhasználása és a tudományos metódus, ami bár gyakran hidegnek és szívtelennek tekintenek, ténylegesen bemutatja az egyik legnagyobb lelki kitárulkozást, amit valaha láttunk. Sokan nagy félelemmel és tisztelettel tekintenek a Teréz Anyai figurákra és az Ő önzetlen természetére, néhányan ugyanolyan a romantikus módon látják: Alexander Fleminget, az embert, aki felfedezte Penicillint. A penicillin mentett meg számtalan életet, többet mint bármilyen ötletet, vagy jótékonysági szervezet.
-- A lényeg az, hogy a tudomány és a technológia működésben lévő istenségek. Nem várhatunk egy isteni kinyilatkoztatásra, vagy valami "nagy ember" irányítására.
-- Fel kell ismernünk, hogy mi vagyunk a mi saját a bolygónkon és a változás, hogy jobbá tegyük a világot rajtunk múlik.
-- Itt az ideje, hogy megállítsuk azon szellemi értékeknek prédikálását, amelyeket a vallási és világi filozófusok már évezredekkel ezelőtt megbeszéltek és végül gyakorlatba is helyezték.
-- A tudomány az eszköz ehhez a funkcionális spiritualitáshoz és ha a civilizáció jobbítása érdekében dolgozunk módszerei alkalmazásán, el TUDJUK érni az ókor óta keresett lelki célokat.Jacques Fresco

-- Jacques Fresco (1916. március 13), autodidakta építészmérnök, tudományfilozófus, illusztrátor, tanító, és jövőkutató. Érdeklődési köre sok tudományágat ölel fel, mint a tudomány, filozófia, és mérnöki tudományok. Fresco gyakorta ír és ad elő több nézetéről, melyek a fenntartható városok holisztikus terve, energiahatékonyság, természetierőforrás-menedzsment, kibernetizált technológia, haladó automatizálás, és a tudomány társadalomban betöltött szerepe, rámutatva az ezekkel elérhető hasznokra. k!
-- Jacques Fresco munkatársával: Roxanne Meadowszal, egy szervezet alapítója és igazgatója, amit "The Venus Project"-ként ismernek, aminek székhelye a floridai Venus. A kortárs kultúrában három dokumentumfilm népszerűsíti: Future By Design, Zeitgeist: Addendum, és Zeitgeist: Moving Forward. A Venus Project inspirálóan hat világszerte, legfőképpen aktivisták körében.

  

A Vénusz Projekt

-- A Vénusz projekt - angolul: The Venus Project, egy szervezet, amely támogatja és hirdeti az amerikai jövőkutató Jacque Fresco elképzelését a jövőről, amely egy globálisan fenntartható társadalmi rendszert vázol fel. Az "erőforrás-alapú gazdaságnak" nevezett rendszer magába foglalja a fenntartható városokat és értékeket, a hatékony energiafelhasználást, a kollektív gazdálkodást, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodást és a fejlett gépesítést (automatizáció). Az elképzelések szerint a rendszer az egész emberiség számára hajt hasznot.
-- A szervezet a floridai Venus kommunától kölcsönözte nevét. Kutató központja ezen a 8,5 hektáros területen található az Okeechobee-tó közelében. A központban tíz olyan Fresco által tervezett épület áll, amelyek tükrözik a projekt építészeti világát. 2006-ban bemutatásra került egy film Jacque Fresco életéről és munkásságáról Future by Design címmel.
-- A projekt mellett párhuzamosan fut a Zeitgeist-mozgalom, amely a Vénusz projekt aktivista vonulatát képviseli, lehetővé téve a tagok számára a mozgalmon belüli eszmecserét és a közös munkát.       

A Vénusz Projekt Története

-- A Vénusz projektet 1975-ben indította el Jacques Fresco és a korábbi portré festő, Roxanne Meadows. Kutatóközpontja egy magánkézben lévő területen áll, dóm alakú épületekből, ahol könyveket és filmeket készítenek az elképzeléseik bemutatásához. Fresco hatalmas mennyiségben készítette arányos maketteket a terveiről.
-- A projekt két részből áll: a "Future by Design" non-profit cég és a gazdasági "Venus Project Inc./Global Cybervisions Inc".
-- A projekt eredeti meglátása az, hogy a szegénységet a technológiai fejlődés elfojtása okozza, amelyet a profitorientált gazdasági rendszer idéz elő. Fresco elmélete szerint, ha a technológiai fejlesztéseket a nyereségességtől függetlenül végeznék, akkor több erőforrás állna rendelkezésre több ember számára, ami csökkentené a korrupciót és a kapzsiságot, így az emberek nagyobb valószínűség szerint segítenének egymásnak. Fresco ellenzi a pénzalapú gazdaságot, ami helyett az erőforrás-alapú gazdaságot képzeli el.

Az elmélet és gyakorlat

-- Jacques Fresco szerint a szegénységet, a bűnözést, a korrupciót és a háborút a mai világ profitorientált gazdasági rendszeréből fakadó hiány okozza. Érvelése szerint a profit-motívum elfojtja a társadalmilag megtérülő technológia fejlődését. Fresco állítja, hogy ha a technológiai fejlesztéseket a haszon szerzéstől függetlenül végeznék, akkor több erőforrás jutna el több emberhez, mivel bőségesen termelhetővé válnának a termékek.
-- Az erőforrások ezen újszerű bősége lecsökkentené a megszokott emberi individualizmust, a korrupciót és a kapzsiságot, és amit felváltana az, hogy az emberek segítenének egymásnak. Fresco hite szerint most lehetővé vált, hogy elérjünk egy olyan társadalmat, amelyben az emberek "hosszabb, egészségesebb és értelmesebb életet élhetnek". Fresco úgy véli, hogy a monetáris rendszer és a vele járó folyamatok, úgy mint munkaerő és verseny, tönkreteszi a társadalmat és vissza tartja az embereket attól, hogy kihasználják teljesítő képességüket. Szerinte az elmélete a legnagyobb hasznot hoznák a legtöbb ember számára. Elmondása szerint az elmélete a nagy gazdasági világválságot megelőző évekből merít.
-- Fresco szerint a jelenlegi globális gazdasági rendszer először át kell, hogy essen egy jelentős válságon, mielőtt az emberek elvesztik hitüket a monetáris rendszerben, míg legvégül más irányokat keresnek majd. A Fresco által "erőforrás-alapú gazdaságnak" nevezett rendszer a projekt alapvető fontosságú eleme. Ez a rendszer a meglévő erőforrásokat használja a pénz helyett, hogy az elosztás igazságos legyen, a legemberségesebb módon. Ebben a rendszerben a termékek és szolgáltatások minden pénz használata nélkül mindenki rendelkezésére állnak. 

Erőforrás-alapú gazdaság

-- Az erőforrás-alapú gazdaság cserélné fel a jelenlegi monetáris gazdaságot, amely "hiány-orientált" vagy "hiány-alapú". Fresco érvelése szerint a természeti erőforrásokban és energiában gazdag föld a modern technológia és értelmes felhasználás mellett a világ lakosságát bőségesen el tudja látni.
-- Állítása szerint a föld erőforrásait közös örökségként kell kezelni, ami nem csupán egy kiválasztott rétegé. Az erőforrások adagolásának gyakorlata monetáris módszerekkel az emberi civilizáció ellen dolgozik.
-- Jacques Fresco megoldásában a leglényegesebb pont, hogy a monetáris rendszer által gerjesztett feltételek nélkül hatalmas mennyiségű erőforrást lehetne megmenteni a pocsékolástól. Az erőforrások elpazarlása helyett mindenki bőségesen jutna élelemhez és oktatáshoz.         

The Zeitgeist Movement - Zeitgeist-Mozgalom

-- A Vénusz projekt kitüntetett helyet kapott a 2008-as Zeitgeist: Addendum dokumentum filmben, amelyben egy lehetséges megoldásként tűnik fel a globális problémák megoldására. A filmet az 5. Artivist film fesztiválon mutatták be először Los Angelesben, amely elnyerte a legrangosabb díjat. Ezután ingyenesen elérhetővé tették a Google video oldalán. A film bemutatását követően alapították meg a Zeitgeist-mozgalmat, amelynek az volt a szándéka, hogy támogassa a Vénusz projektet. 2011-ben kiadták a Zeitgeist: Moving Forward című filmet is.
-- A Zeitgeist Mozgalom (angolul: The Zeitgeist Movement; magyarul: „Cájtgájszt-mozgalom”) egy társadalmi változást pártoló, alulról szerveződő világméretű mozgalom. A Zeitgeist jelentése: „Korszellem”.

Zetgeist Története

-- Jacques Fresco erőforrás-alapú gazdaság elméletéről szóló 2008-as Zeitgeist: Addendum dokumentum film inspirálására alapították meg a Zeitgeist-mozgalmat. A hivatalos nemzetközi weboldalukon a Vénusz projekt aktivista ágaként azonosítják magukat. E projekt az ipari mérnök és társadalom tudós: Jacques Fresco nonprofit vállalkozása. 2011. március 1-jén a mozgalom több mint: 600 000 tagot számlált világszerte.

Alapvető Ideológia

-- Legalapvetőbb céljának tartja a jelen társadalom monetáris alapú gazdaságról való erőforrás-alapú gazdaságára történő átállását. A Zeitgeist-mozgalom arra a következtetésre jutott, hogy a: -nacionalizmus, -kormányok, -rasszok, -vallások, -felekezetek, -társadalmi osztályok mind téves és idejét múlt megkülönböztetési formák. Csakis az emberek megosztásában játszanak szerepet, nem járulnak hozzá semmilyen mértékben az ember – sem az egyén, sem az emberiség – haladásához és fejlődéséhez.
-- A társadalmunk változással szembeni félelmei ellenére, A Zeitgeist-mozgalom figyelembe veszi, hogy a társadalmi struktúrák - amelyek emberi, mesterséges koncepciók - elavulttá válnak az idő múlásával, ezzel kerékkötőivé lesznek az emberi fejlődésének. Ahhoz, hogy elősegítsük a zavartalan társadalmi haladást, két feltételnek kell eleget tennünk. A Zeitgeist-mozgalomnak célja, hogy ismertesse az emberekkel ezt a két feltételt:
-- A mai legjobb tudásunkhoz mérten a legjobban kell felfrissítenünk az emberi értékrendszert. Valamint a környezeti vissza jelzéseknek mindenképp alá kell támasztaniuk e világnézet helyénvalóságát.

Erőforrás-alapú gazdaság

-- Jacques Fresco egy erőforrás alapú gazdasági modellt javasol, mely a monetáris ár-alapú gazdaság alternatívájául szolgál. Megállapította, hogy a jelen gazdaság "hiány-orientált", vagy más néven, "hiányra épülő", de ennek ellenére Földünk természetes erőforrásokban és energiában gazdag, tehát modern technológiával a globális népesség szükségletei kielégíthetőek.
-- Egy példával is szolgál, hogy érthetőbben kifejtse álláspontját:
-- „ A II. világháború kezdetén az U.S. alig 600 első-osztályú harci repülőgéppel rendelkezett. 90 000 repülőt gyártva egy év alatt sebesen felülkerekedtünk ezen a hiányos készleten. A II. világháború kezdetén azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy van-e elég megtakarításunk, hogy előállítsuk a szükséges kellékeket a háborúhoz. A válasz az volt, hogy nem, nincs elég pénzünk, sem elég aranyunk, de több mint elég erő forrásunk volt. Mindössze az elérhető erőforrások tették lehetővé a USA-nak hogy elérje a mennyiségi tömegtermelést és magas hatékonyságot, hogy megnyerhesse a háborút. Balszerencsénkre, ez a módszer csak háború idején kerül megfontolásra. ”
– Jacques Fresco

Média visszhang

-- Önműködő építkezési rendszer - 2009 április 30-án a Palm Beach Postnál Rhonda Swan írta..
-- "Mégis ki vitatkozhatna egy ilyen mozgalommal.?. Az, amink most van sosem működött úgy, hogy az az egész társadalom érdekeit szolgálja. Mégis mit gondolunk, ez így meddig mehet tovább.?. Fenntartani a jelen rendszert, és valami mást várni tőle mint amit mindig is nyújtott, őrültség a részünkről, nemdebár.?. ”
– Palm Beach Post