"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Film magyar története, a legjobb filmek - Városi Blanka

2019.12.26 12:11

 

A Film magyar története, a legjobb filmek.

A magyar film története patinás múltra tekint vissza, amely egykoron, hajdanán világhírű volt. A magyar filmek több mint egy évszázadot ölelnek fel, amelybe bele sűrűsödik szinte minden magasztos érzés és történelmi esemény az elmúlt évszázadból. A magyar gyártású filmek világhírű alkotásokat, rendezőket, színészeket adtak a nézőknek és az egész világnak.

 
         A Magyar Film Története            
                    1900 - 2000                          
                                                                
A Magyar Film Kezdetei - "1900-1930"
 
-- A Magyar film története patinás múltra tekint vissza, amely közös kincsünk, hiszen a magyar film egykor világhírű volt. A magyar filmek több mint egy évszázadot ölelnek fel, amelybe bele sűrűsödik szinte minden történelmi esemény az elmúlt évszázadból. A magyar gyártású filmek világhírű alkotásokat, rendezőket, színészeket adtak a világnak.
-- A magyar film története: 1896-ban vette kezdetét. A Lumiére testvérek filmjeit: 1896. május 11-én vetítették a Royal Szálló kávé házában. Sziklai Arnold és Zsigmond: 1896 júniusában az Andrássy út. 41. szám alatt megnyitották az első magyar film színházat, az "Ikonográfot", ahol Francia gépeken: Lumière filmeket vetítettek a közönségnek. Az elegáns környék lakói azonban lenézték az új szórakoztatási médiát, ezért a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. A film vetítések azonban el terjedtek a kávé házakban, és 1911-ben már: 100 filmszínház működött Budapesten.
-- Az első tudatosan rendezett magyar film alkotás: "A tánc" volt, ami az Uránia Tudományos Színház egyik előadásának mozgóképes illusztrációjaként született: 1901-ben. Ettől az évtől vette kezdetét a film gyártás, persze még néma filmekkel.. Az első hangos filmet: 1929-ben mutatták be Magyarországon. Az Első magyar hangosfilm: 1931-ben, Gaál Béla: "Csak egy kislány van a világon" című filmje volt..

A Magyar Film Hőskora - "1930-1950"

-- A Hyppolit a lakáj: 1932-es sikere nyomán megindul a film gyártás új felfutása. 1933-ban a modernizált és kibővített Magyar Film Iroda is bekapcsolódott a hangos film gyártásba. A magyar film egyre népszerűbb lett, a gyártási kedv fokozódott, évről-évre nőtt a produkciók száma. Míg a magyar néma film szinte az összes élő műfajt kipróbálta, a magyar hangos film műfaj szegényebb. A meseautó sikere után végérvényesen a komédia vált az 1930-as évek uralkodó film műfajává.
-- Az Európai hatásokat közvetítve realista miliő ábrázolásra törekvő: Székely István mellett hamarosan a korszak másik sztár rendezőjévé vált a Hollywoodi mintákat követő: Gaál Béla, aki 1934-ben rendezett nagy sikerű filmjével: "A meseautóval" a magyar glamúr komédia megteremtője lett. A vezérigazgató és a titkárnő szerelmét középpontba állító történet a harmincas évek magyar vígjátékainak modelljévé vált, de még külföldön is hatott - Car of My Dreams címmel - angol remake készült belőle.
-- A melodrámák előre törésével egy időben a komédiák stílusa is megváltozik, elszaporodnak az abszurd helyzetekből, burleszk elemekből építkező bohózatok (Egy bolond százat csinál, 1942, Martonffy Emil; Egy szoknya egy nadrág, 1943, Hamza D. Ákos; Szerencsés flótás, 1943, Balogh István; Tökéletes család, 1943, Sípos László).
-- A negyvenes években az "álom gyár" mellett megkezdte működését a "méreg gyár". A hivatalos politikai kurzus ideológiája beszűrődött a filmekbe is: Dr. Kovács István (1941, Bánky Viktor), Őrségváltás (1942, Bánky Viktor). Megszülettek a háborút igazoló, dicsőítő filmek: Negyedíziglen (1942, Farkas Zoltán), Viharbrigád (1943, Ifj. Lázár István), Magyar sasok (1943, László István), Egy gép nem tért vissza (1943, Pacséry Ágoston).

A Magyar Film Aranykora - "1950-1970"

-- A Magyar film az 1950-es és 1960-as években éli virágkorát. Az államosított magyar film gyártás első alkotása, a Talpalatnyi föld (1948, Bán Frigyes) még nemzetközi sikert aratott, de a nyomában születő filmek mind -jobban elszürkültek, sematikussá váltak. A fordulatot a film gyártásban is 1953 júniusa, a Nagy Imre-kormány megalakulása hozza. Révai Józsefet, Darvas József váltja fel a Népművelési Minisztérium élén.
-- A közönség megismerkedik az olasz: neorealista filmek egy némelyikével, ezek hatása, valamint a politikai szigor "enyhülése" a magyar film gyártás megújulásához, a magyar film művészet megszületéséhez vezet. A munka és a termelés "problémái" helyett a magánember erkölcsi konfliktusa, súlyos morális válsága kerül az érdeklődés középpontjába.
-- Az 1950-es évek viszonylag rövid keresés után – az Életjel (1954, Fábri Zoltán) és a Simon Menyhért születése (1954, Várkonyi Zoltán), a magyar film rátalál a maga új útjára, aminek eredménye képpen, Közép-Kelet-Európában először, a nemzetközi érdeklődés középpontjába kerül.
-- A remek művek sorát a "Gázolás" nyitja meg (Gertler Viktor), ezt követi az "Egy pikoló világos" (Máriássy Félix), "A 9-es kórterem" (Makk Károly), végül a "Körhinta" (Fábri Zoltán) e megújulási folyamat csúcs pontját jelképezi. A korszak jelentős filmjei még a:. "Liliomfi" (Makk Károly), a "Hannibál tanár úr" (Fábri Zoltán), a "Bakaruhában" (Fehér Imre) és a "Keserű igazság" (Várkonyi Zoltán), amely nem került bemutatásra.
-- Az 1960-as években: Az alapító generáció: 1963-ban robban be tematikailag is rokon művekkel, amelyeknek a közép pontjában a felnőtté válás, az önreflexió kérdése áll. Gaál István: "Sodrásban", 1963, Szabó István: "Álmodozások kora", 1964.
-- De a film nyelv megújításában: Jancsó Miklós Antonioni-ra emlékeztető, hosszú képi beállításokkal kísérletező: "Oldás és kötése" az első, mely utat nyit a magyar film egyik legerősebb áramlatának: a nemzedéki önvizsgálat, a tradícióhoz való viszony problematikájának: (Gaál István, Zolnay Pál, Sára Sándor, Kósa Ferenc filmjei).
-- 1965-ben Jancsó Miklós elkészíti a "Szegénylegényeket", melynek nemzetközi diadal útjához csak az Oscar-díjas: "Mephistóé" fogható. De ebben az évben készül el: Kovács András súlyos történelmi analízise az újvidéki mészárlásokról: "Hideg napok", és Fábri Zoltán: "Húsz órája" is. Az év közönség díját: Keleti Márton: "A tizedes, meg a többiek" című vígjátéka nyerte, mely a "huzatos történelmű országok" kisemberének túlélési technikáin tréfálkozik.
-- A Kelet-Európai struktúra deheroizálása vallomásos líraisággal társulva valósul meg: Szabó István: "Apa" című filmjében. A magyar filmet évtizedeken át meghatározó rendezői pályák mellett ekkor válnak világszerte ismertté a magyar színészek: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Garas Dezső, Darvas Iván, Domján Edit, Törőcsik Mari, Sinkovits Imre, Kozák András, Madaras József...

A Magyar Film Realizmusa - "1970-1990"

-- Az 1970-es években olyan pregnáns áramlatok alakulnak ki, melyek az 1980-as években is folytatódnak. A társadalom kritikai realizmus és történelem analízis: Kovács András, Gábor Pál, Mészáros Márta, Makk Károly filmjeiben folytatódik: "Falak, 1967, "Angi Vera, 1978, "Egymásra nézve, 1979, a "Napló-trilógia.
-- Két remekmű születik az esztétizáló tendenciájú alkotásokban: Makk Károly: "Szerelem", 1970, Huszárik Zoltán: "Szindbád", 1971. A hagyományos elbeszélő szerkezet fellazul, organikus, álomszerű látványvilág, az érzelmek megjelenítése kerül előtérbe a következő filmekben: Szabó István: "Tűzoltó utca 25, 1973, "Budapesti mesék, 1976, Jancsó Miklós: "Égi bárány, 1973, Kósa Ferenc: "Hószakadás, 1975.
-- A populáris művész film eredeti alakja a néha tragikus, általában lírai groteszk hangvételű: Sándor Pál emlékezetes filmje a "Régi idők focija", 1973, melynek alapgondolata, "kell egy csapat", legendává vált. A varázslatos látvány világon alapuló mozi hagyományát folytatja a nyolcvanas években: Gárdos Péter, Bereményi Géza ( Uramisten, 1984, Szamárköhögés, 1986, Eldorádó, 1988, A turné, 1993).
-- Az 1980-as években az "új-érzékenység" a magyar filmekben is megjelenik. Xantus János: "Eszkimó asszony fázik", 1983, Tímár Péter: "Egészséges erotika", 1986, Sóth Sándor: "A szárnyas ügynök", 1987...
-- Szabó István és Koltai Lajos a Klaus Mann regényéből készült: "Mephistó"-ban kivételes szakmai műgonddal ötvözi a közönség igényeit, a nagyepikai szerkesztés módot és alkotói mondani valóját: a biztonság érzetében fenyegetett, elismerésért és autonómiáért küzdő 20. századi művész lélektani problémáit. A magyar film számára mindez együtt hozza meg az első Oscart: 1982-ben.
 
A Magyar Film Újkora - "1990-2017"
 
-- Az 1990-es évetől kezdve főként a rendszerváltozás miatt is a magyar fimgyártás erősen visszaesett, hiszen elapadtak a korábban meglévő az állami források. A magyar film gyártás így pénz tőke hiányában alapos mennyiségi és minőségi vissza esést élt ált. Az 1990-es években jóval kevesebb és alacsonyabb színvonalú film készült mint előtte. 
-- Az 1990-es években leginkább: Tímár Péter és Koltai Róbert készített sikeresebb, népszerűbbé vált filmeket. Tímár Péter: "Csapd le csacsi", "Csinibaba", "Zimmer Feri". Koltai Róbert: "Sose halunk meg", "Szamba", "Csocsó, éljen május 1. Aztán jöttek a 2000-es évek és jött az új merőben más fiatal rendező generáció: Antal Nimród: "Kontroll", Árpa Attila: "Argó", Herendi Gábor: "Kincsem".. 
-- Most pedig következzen a top: 100, minden idők: 100. legjobb magyar filmjének listája. A lista összeállítása nem volt könnyü, mivel sok jó film készült egy évszázad alatt, így maradtak ki arra érdemes alkotások is, de hát minden jó film még egy százas listába sem tud bekerülni. A lista egy igazán szép és bőséges válogatást ad az elmúlt évszázad legjobb magyar filmjeiből..


 
 
         Minden idők legjobb Magyar filmjei          
                 A 100. Legjobb Magyar film                 

1.  Hyppolit a lakáj  - (9,5)
Magyar film vígjáték. 1932 - "92"
Rendezte: Székely István.
Főszereplők: Kabos Gyula, Csortos Gyula, Fenyvessy Éva. 
 
2.  Tavaszi zápor  - (9,0)
Magyar film vígjáték. 1932 - "78"
Rendezte: Fejős Pál.
Főszereplők: Anna Bella, Zalka Karola, Gózon Gyula.

3.  Meseautó  - (9,5)
Magyar film vígjáték. 1934 - "93"
Rendezte: Gaál Béla.
Főszereplők: Perczel Zita, Kabos Gyula, Törzs Jenő.
 
4.  Lila Akác  - (9,0)
Magyar film vígjáték. 1934 - "84"
Rendezte: Székely István.
Főszereplők: Ágay Irén, Biller Irén, Gózon Gyula.

5.  Budai Cukrászda  - (8,0)
Magyar film vígjáték. 1935 - "91"
Rendezte: Gaál Béla.
Főszereplők: Perczel Zita, Kabos Gyula, Gózon Gyula.
 
6.  Duna parti randevú  - (8,0)
Magyar film vígjáték. 1936 - "91"
Rendezte: Székely István.
Főszereplők: Perczel Zita, Berky Lili, Kabos Gyula.
 
7.  A Kölcsönkért Kastély  - (8,0)
Magyar film vígjáték. 1937 - "87"
Rendezte: Vajda László.
Főszereplők: Kabos Gyula, Tolnay Klári, Turay Ida.
 
8.  Maga lesz a férjem  - (8,0)
Magyar film vígjáték. 1937 - "83"
Rendezte: Gaál Béla.
Főszereplők: Ágay Irén, Jávor Pál, Kabos Gyula.
 
9.  Pesti mese  - (7,0)
Magyar film vígjáték. 1938 - "87"
Rendezte: Gaál Béla.
Főszereplők: Turay Ida, Páger Antal, Kabos Gyula.
 
10.  Tiszavirág  - (7,0)
Magyar film vígjáték. 1938 - "93"
Rendezte: Bolváry Géza.
Főszereplők: Tolnay Klári, Lehotay Árpád, Simó Margit.
 
11.  Emberek a Havason  - (9,5)
Magyar film dráma. 1942 - "89"
Rendezte: Szőts István.
Főszereplők: Görbe János, Szellay Alice, Makláry János.  

12.  Egy bolond százat csinál   - (9,0)
Magyar film vígjáték. 1942 - "87"
Rendező: Martonffy Emil.
Főszereplők: Latabár Kálmán, Egry Mária, Rajnay Gábor.

13.  Egy szoknya egy nadrág  - (9,0)
Magyar film vígjáték. 1943 - "85"
Rendezte: Hamza Ákos.
Főszereplők: Latabár Kálmán, Csikós Erzsi, Turay Ida.
 
14.  Ének a Búzamezőkről  - (9,5)
Magyar film dráma. 1946 - "82"
Rendezte: Szőts István.
Főszereplők: Görbe János, Szellay Alice, Simon Marcsa.
 
15.  Valahol Európában  - (9,5)
Magyar film dráma. 1947 - "99"
Rendezte: Radványi Géza.
Főszereplők: Somlay Artúr, Gábor Miklós, Bánki Zsuzsa.

16.  Forró Mezők  - (9,5)
Magyar film dráma. 1948 - "86"
Rendezte: Apáthi Imre.
Főszereplők: Karády Katalin, Benkő Gyula, Darvas Iván.

17.  Lúdas Matyi  - (8,0)
Magyar film vígjáték. 1950 - "112"
Rendezte: Nádasdy Kálmán.
Főszereplők: Soós Imre, Solthy György, Horváth Teri.

18.  Mágnás Miska  - (7,5)
Magyar film vígjáték. 1950 - "85"
Rendezte: Keleti Márton.
Főszereplők: Gábor Miklós, Mészáros Ági, Gobbi Hilda.
 
19.  Úri muri  - (7,0)
Magyar film vígjáték. 1950 - "95"
Rendezte: Bán Frigyes.
Főszereplők: Deák Sándor, Tompa Sándor, Mészáros Ági.
 
20.  Civil a pályán  - (8,5)
Magyar film vígjáték. 1951 - "90"
Rendezte: Keleti Márton.
Főszereplők: Soós Imre, Szusza Ferenc, Ferrari Violetta.
 
21.  Állami áruház  - (8,5)
Magyar zenés film vígjáték. 1952 - "98"
Rendezte: Gertler Viktor.
Főszereplők: Gábor Miklós, Feleki Kamill, Latabár Kálmán. 
 
22.  Rákóczi hadnagya  - (9,0)
Magyar kaland film. 1953 - "113"
Rendező: Bán Frigyes.
Főszereplők: Zenthe Ferenc, Vass Éva, Gyárfás Endre.

23.  Hintón járó szerelem  - (9,0)
Magyar film vígjáték. 1954 - "81"
Rendezte: Ranódy László.
Főszereplők: Szirtes Ádám, Medgyesi Mária, Sinkovics Imre.

24.  Kétszer kettő néha őt  - (8,5)
Magyar film vígjáték. 1954 - "89"
Rendező: Révész György.
Főszereplők: Zenthe Ferenc, Ferrari Violetta, Kállai Ferenc.
 
25.  Liliomfi  - (9,0)
Magyar zenés film vígjáték. 1955 - "126"
Rendezte: Makk Károly.
Főszereplők: Darvas Iván, Kerencsey Marianne, Dajka Margit.

26.  Körhinta  - (9,5)
Magyar film dráma. 1955 - "95"
Rendező: Fábri Zoltán.
Főszereplők: Törőcsik Mari, Soós Imre, Szirtes Ádám.

27.  Egy Pikoló Világos  - (9,0)
Magyar film vígjáték. 1955 - "89"
Rendezte: Máriássy Félix.
Főszereplők: Bitskey Tibor, Ruttkai Éva, Bulla Elma.

28.  A Csodacsatár  - (8,0)
Magyar kaland film. 1956 - "88"
Rendezte: Keleti Márton.
Főszereplők: Sinkovics Imre, Puskás Ferenc, Feleki Kamill.
 
29.  Hannibál tanár úr  - (8,5)
Magyar film szatíra. 1957 - "93"
Rendezte: Fábri Zoltán.
Főszereplők: Szabó Ernő, Kiss Manyi, Bessenyei Ferenc.

30.  Édes Anna  - (8,5)
Magyar film dráma. 1958 - "94"
Rendezte: Fábri Zoltán.
Főszereplők: Törőcsik Mari, Mezey Mária, Kovács Károly.

31.  Ház a sziklák alatt  - (8,5)
Magyar film dráma. 1958 - "133"
Rendezte: Makk Károly.
Főszereplők: Görbe János, Bara Margit, Psota Irén.
 
32.  Szent Péter esernyője  - (9,0)
Magyar film vígjáték. 1958 - "98"
Rendezte: Bán Frigyes.
Főszereplők: Pécsi Sándor, Törőcsik Mari, Karol Machta. 

33.  Szegény gazdagok  - (7,0)
Magyar kaland film. 1959 - "114"
Rendező: Bán Frigyes.
Főszereplők: Benkő Gyula, Láng József, Krencsey Marianne.

34.  Két emelet boldogság  - (7,5)
Magyar film vígjáték. 1960 - "105"
Rendező: Hreskó János
Főszereplők: Kaló Flórián, Domján Edit, Törőcsik Mari.

35.  Légy jó mindhalálig  - (7,5)
Magyar film dráma. 1960 - "96"
Rendező: Ranódy László.
Főszereplők: Tóth László, Beke Zoltán, Sövény Zoltán.

36.  Két félidő a pokolban  - (8,5)
Magyar film dráma. 1961 - "122"
Rendező: Fábri Zoltán.
Főszereplők: Sinkovics Imre, Garas Dezső, Márkus László.

37.  Az Aranyember  - (9,0)
Magyar film dráma. 1962 - "118"
Rendező: Gertler Viktor.
Főszereplők: Csorba András, Béres Ilona, Krencsey Marianne.

38.  Pacsirta  - (6,0)
Magyar film dráma. 1963 - "93"
Rendező: Ranódy László.
Főszereplők: Páger Antal, Tolnay Klári, Nagy Anna.

39.  Oldás és kötés  - (8,0)
Magyar film dráma. 1963 - "107"
Rendező: Jancsó Miklós.
Főszereplők: Latinovits Zoltán, Domján Edit, Szakács Miklós.

40.  Hattyúdal  - (6,0)
Magyar film dráma. 1963 - "96"
Rendező: Keleti Márton.
Főszereplők: Páger Antal, Szirtes Ádám, Várkonyi Zoltán.

41.  Álmodozások Kora  - (6,0)
Magyar film dráma. 1964 - "93"
Rendezte: Szabó István.
Főszereplők: Bálint András, Béres Ilona, Esztergályos Cecília.

42.  Szegénylegények  - (8,0)
Magyar film dráma. 1965 - "92"
Rendező: Jancsó Miklós.
Főszereplők: Latinovits Zoltán, Görbe János, Kozák András.

43.  A tizedes meg a többiek  - (9,0)
Magyar film vígjáték. 1965 - "112"
Rendező: Keleti Márton.
Főszereplők: Sinkovics Imre, Major Tamás, Darvas Iván. 

44.  Egy magyar nábob  - (7,5)
Magyar film dráma. 1966 - "94"
Rendező: Várkonyi Zoltán.
Főszereplők: Latinovits Zoltán, Bessenyei Ferenc, Darvas Iván.

45.  Kárpáthy Zoltán  - (7,5)
Magyar film dráma. 1966 - "85"
Rendező: Várkonyi Zoltán.
Főszereplők: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Venczel Vera.

46.  Koppányi Aga testamentuma  - (7,0)
Magyar kaland film. 1967 - "87"
Rendező: Zsurzs Éva.
Főszereplők: Benkő Péter, Bessenyei Ferenc, Tolnay Klári.
 
47.  Csillagosok katonák  - (8,0)
Magyar film dráma. 1967 - "90"
Rendezte: Jancsó Miklós.
Főszereplők: Madaras József, Kozák András, Juhász Jácint.

48.  Feldobott kő  - (6,0)
Magyar film dráma. 1968 - "88"
Rendezte: Sára Sándor.
Főszereplők: Balázsovits Lajos, Pásztor János, Berek Katalin.
 
49.  Fényes szelek  - (7,5)
Magyar film dráma. 1968 - "92"
Rendezte: Jancsó Miklós.
Főszereplők: Drahota Andrea, Kovács Kati, Kozák András.
 
50.  Egri csillagok - (7,0)  
Magyar kaland film. 1968 - "174"
Rendező: Várkonyi Zoltán.
Főszereplők: Sinkovics Imre, Bárdy György, Venczel Vera.

51.  A veréb is madár  - (8,5)
Magyar film vígjáték. 1968 - "88"
Rendező: Hintsch György.
Főszereplők: Kabos László, Medveczky Ilona, Piros Ildikó. 

52.  A Tanú  - (9,5)
Magyar film szatíra. 1969 - "98"
Rendező: Bacsó Péter.
Főszereplők: Kállai Ferenc, Fábri Zoltán, Őze Lajos.
 
53.  Szerelem  - (7,5)
Magyar film dráma. 1970 - "112"
Rendezte: Makk Károly.
Főszereplők: Törőcsik Mari, Darvas Iván, Darvas Lili.

54.  Szerelmesfilm  - (7,0)
Magyar romantikus film. 1970 - "132"
Rendezte: Szabó István.
Főszereplők: Bálint András, Halász Judit, Békés Rita.

55.  Szindbád  - (9,0)
Magyar film dráma. 1971 - "98"
Rendező: Huszárik Zoltán.
Főszereplők: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Dajka Margit.
 
56.  Legszebb férfikor  - (7,0)
Magyar film vígjáték. 1971 - "86"
Rendezte: Simó Sándor.
Főszereplők: Latinovits Zoltán, Tímár Éva, Róna Mária.

57.  Régi idők focija  - (8,0)
Magyar film szatíra. 1973 - "78"
Rendező: Sándor György.
Főszereplők: Garas Dezső, Major Tamás, Kern András.  

58.  A Dunai Hajós  - (8,0)
Magyar kaland film. 1974 - "117"
Rendező: Markos Miklós.
Főszereplők: Koncz Gábor, Agárdy Gábor, Bujtor István.
 
59.  Szépek és bolondok  - (5,5)
Magyar film dráma. 1975 - "103"
Rendezte: Szász Péter.
Főszereplők: Kállai Ferenc, Andor Tamás, Meszlei Judit.

60.  Budapesti Mesék  - (6,0)
Magyar film szatíra. 1976 - "87"
Rendezte: Szabó István.
Főszereplők: Bálint András, Bánsági Ildikó, Békés Rita.
 
61.  Herkulesfürdői Emlék  - (6,0)
Magyar film szatíra. 1976 - "86"
Rendező: Sándor Pál.
Főszereplők: Holman Endre, Garas Dezső, Carla Romanelli.
 
62.  Az ötödik pecsét  - (9,5)
Magyar film dráma. 1976 - "111"
Rendezte: Fábri Zoltán.
Főszereplők: Latinovits Zoltán, Márkus László, Őze Lajos.
 
63.  Veri az ördög a feleségét  - (5,0)
Magyar film szatíra. 1977 - "95"
Rendezte: Bereményi Géza.
Főszereplők: Pécsi Ildikó, Pásztor Erzsi, Szabó Lajos.
 
64.  80 Huszár  - (7,0)
Magyar film dráma. 1978 - "125"
Rendezte: Sára Sándor.
Főszereplők: Dózsa László, Tordy Géza, Madaras József.

65.  Abigél  - (8,0)
Magyar film dráma. 1978 - "145"
Rendező: Zsurzs Éva.
Főszereplők: Szerencsi Éva, Ruttkai Éva, Básti Lajos.
 
66.  Indul a Bakterház  - (8,0)
Magyar film vígjáték. 1979 - "90"
Rendező: Mihályfy Sándor.
Főszereplők: Olvasztó Imre, Koltai Róbert, Horváth Teri.
 
67.  A Pál utcai fiúk  - (6,5)
Magyar film dráma. 1979 - "120"
Rendezte: Fábri Zoltán.
Főszereplők: Anthony Kemp, William Baregh, Törőcsik Mari.
 
68.  Ripacsok  - (6,0)
Magyar film vígjáték. 1980 - "94"
Rendező: Sándor Pál.
Főszereplők: Garas Dezső, Kern András, Udvaros Dorottya.

69.  Mephisto  - (8,0)
Magyar film dráma. 1981 - "151"
Rendező: Szabó István.
Főszereplők: Klaus Brandauer, Cserhalmi György, Bánsági Ildikó.

70.  A Pogány Madonna  - (7,0)
Magyar film vígjáték. 1981 - "98"
Rendező: Bujtor István.
Főszereplők: Bujtor István, Kern András, Kállai Ferenc.

71.  Csak semmi pánik  - (7,0)
Magyar film vígjáték. 1982 - "82"
Rendező: Bujtor István.
Főszereplők: Bujtor István, Kern András, Koncz Gábor.
 
72.  Megáll az idő  - (6,0)
Magyar film dráma. 1982 - "96" 
Rendezte: Gothár Péter.
Főszereplők: Znamánek János, Pauer Henrik, Iván Anikó.

73.  Te rongyos élet  - (8,0)
Magyar film dráma. 1983 - "111"
Rendező: Bacsó Péter.
Főszereplők: Udvaros Dorottya, Szacsvay László, Rubold Ödön.
 
74.  Falfúró  - (5,0)
Magyar film szatíra. 1985 - "101"
Rendezte: Szomjas György.
Főszereplők: Bán János, Szirtes Ági, Fatler Renáta.
 
75.  Az elvarázsolt dollár  - (7,0)
Magyar film vígjáték. 1985 - "86"
Rendező: Bujtor István.
Főszereplők: Bujtor István, Kern András, Kristály Barbara.

76.  Egészséges erotika  - (7,5)
Magyar film vígjáték. 1985 - "95"
Rendező: Tímár Péter.
Főszereplők: Koltai Róbert, Rajhona Ádám, Kristóf Kata.
 
77.  Nagy generáció  - (8,0)
Magyar film dráma. 1986 - "95"
Rendezte: András Ferenc.
Főszereplők: Cserhalmi György, Eperjes Károly, Koltai Róbert.
 
78.  Eldorádó  - (9,0)
Magyar film dráma. 1988 - "100"
Rendezte: Bereményi Géza.
Főszereplők: Eperjes Károly, Pogány Judit, Eszenyi Enikő.
 
79.  Az én XX. századom  - (7,5)
Magyar film dráma. 1989 - "102"
Rendezte: Enyedi Ildikó.
Főszereplők: Andorai Péter, Máté Gábor, Dorotha Segda.
 
80.  Meteo  - (6,0)
Magyar film dráma. 1990 - "98"
Rendezte: Mész András.
Főszereplők: Eperjes Károly, Esztergályos Cecília, Balkay Géza.
 
81.  Csapd le csacsi  - (5,0)
Magyar film vígjáték. 1990 - "84"
Rendezte: Tímár Péter.
Főszereplők: Papp Vera, Gáspár Sándor, Koltai Róbert.
 
82.  Hamis a baba  - (6,0)
Magyar film vígjáték. 1991 - "80"
Rendező: Bujtor István.
Főszereplők: Bujtor István, Kern András, Kopekin Györgyi.

83.  Sose halunk meg  - (7,0)
Magyar film vígjáték. 1993 - "87"
Rendező: Koltai Róbert.
Főszereplők: Koltai Róbert, Szabados Mihály, Máté Gábor.
 
84.  Megint tanú  - (6,5)
Magyar film vígjáték. 1994 - "120"
Rendezte: Bacsó Péter.
Főszereplők: Kállai Ferenc, Bodrogi Gyula, Cserhalmi György.
 
85.  Szamba  - (5,0)
Magyar film vígjáték. 1995 - "95"
Rendezte: Koltai Róbert.
Főszereplők: Koltai Róbert, Görög László, Jordán Tamás.
 
86.  Csajok  - (6,0)
Magyar film vígjáték. 1996 - "96"
Rendezte: Szabó Ildikó.
Főszereplők: Eszenyi Enikő, Szalay Marianna, Gryllus Dorka.
 
87.  Csinibaba  - (5,0)
Magyar zenés film vígjáték. 1997 - "87"
Rendező: Tímár Péter.
Főszereplők: Gálvölgyi János, Reviczky Gábor, Lázár Kati.
 
88.  Zimmer Feri  - (5,0)
Magyar film vígjáték. 1998 - "89"
Rendező: Tímár Péter.
Főszereplők: Reviczky Gábor, Pogány Judit, Nagy Natália.
 
89.  Jadviga párnája  - (6,0)
Magyar film dráma. 2000 - "130"
Rendezte: Deák Krisztina.
Főszereplők: Tóth Ildikó, Bodó Viktor, Ónodi Eszter.
 
90.  Moszkva tér  - (9,0)
Magyar film vígjáték. 2000 - "88"
Rendezte: Török Ferenc.
Főszereplők: Karalyos Gábor, Balla Eszter, Béres Ilona.
 
91.  I Love Budapest  - (7,0)
Magyar film vígjáték. 2001 - "93"
Rendezte: Incze Ágnes.
Főszereplők: Csányi Sándor, Hámori Gabriella, Kovács Martina.
 
92.  Csocsó, avagy éljen május 1-je!  - (7,5)
Magyar film vígjáték. 2001 - "94"
Rendező: Koltai Róbert.
Főszereplők: Koltai Róbert, Gáspár Sándor, Tóth Ildikó.
 
93.  Üvegtigris  - (7,0)
Magyar film vígjáték. 2002 - "87"
Rendező: Rudolf Péter.
Főszereplők: Rudolf Péter, Reviczky Gábor, Gáspár Sándor.
 
94.  Kontroll  - (7,5)
Magyar film dráma. 2003 - "107"
Rendező: Antal Nimród.
Főszereplők: Csányi Sándor, Mucsi Zoltán, Pindroch Csaba.
 
95.  Argó  - (5,0)
Magyar kaland film. 2004 - "106"
Rendezte: Árpa Attila.
Főszereplők: Kovács Lajos, Oszter Sándor, Ruttkay Laura.
 
96.  Szabadság szerelem  - (6,0)
Magyar film dráma. 2006 - "114"
Rendezte: Goda Krisztina.
Főszereplők: Fenyő Iván, Dobó Kata, Csányi Sándor.
 
97.  Made in Hungaria  - (6,0)
Magyar zenés film vígjáték. 2008 - "108"
Rendezte: Fonyó Gergely.
Főszereplők: Szabó Kimmel Tamás, Fenyő Iván, Kiss Tünde.
 
98.  Poligamy  - (5,0)
Magyar film vígjáték. 2010 - "100"
Rendezte: Orosz Dénes.
Főszereplők: Csányi Sándor, Tompos Kátya, Tenki Réka.
 
99.  Saul fia  - (7,0)
Magyar film dráma. 2015 - "107"
Rendezte: Nemes Jeles László.
Főszereplők: Röhrig Géza, Molnár Levente, Zsótér Sándor.
 
100.  Kincsem  - (7,0)
Magyar kaland film. 2017 - "121"
Rendezte: Herendi Gábor.
Főszereplők: Nagy Ervin, Petrik Andrea, Kovács Lehel.
------------------------------------------------------------------------------------