"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Magyarok, Maják, Maorik, Maurik népei - Bíró Csaba

2019.04.19 23:03

 

A Magyarok, Maják, Maorik, Maurik titkai.

Az Arvisurák a Hunok szent könyvei és ezzel együtt minden olyan népé is, akik a Magyarországtól Kínáig terjedő hatalmas területű pusztát tartották otthonuknak. Ez a könyv tízezer éveket ölel fel és leírja benne a Magyarok és a Hunok igaz történetét. Az Arvisura emlékszik az ősi idők: -Magyar, -Maja, -Maori, -Mauri népeinek közös együtt élésére -Mú szigetén. A Föld történetében is bemutat sok olyan dolgot ami megváltoztathatja a világ menetét, hol van ehhez a Biblia...

 

A -Magyarok, -Maják, -Maorik, -Maurik közös titka és -Mú földje..

-- Néhány évtizede a Táltosok és Követőik megérezték Dobogókőn a Föld szívének dobbanásait, s azóta olyan kapukat nyitnak a látogatók előtt, melyek a megszentelt Földről való elmélkedésekhez vezetnek. Hitet és magyarságot tanítanak a mai táltosok a szellem-gyógyászat erejével. Mú szigetén az óceán mélyére süllyedt népek voltak egykoron a három legősibb nép, a: Magyarok, Maják, Maorik, Maurik népességének egy jelentős része. Ezt a tudást a Mú földjén élő nép sugározta szét, amely megelőzte az Atlantiszi kultúrát !..
-- A Mú kontinens Kr.e. 11531-ben a Csendes-óceán mélyére süllyedt, ám a Hawaii-, a Fidzsi- és a Húsvét- szigetek még őrzik az emlékét. Az elsüllyedés után csak apró emlékek maradtak a Földön: Kr.e. 3-4 ezer évvel Indiában például acéloszlopokat állítottak, holott az még a rézkorszak előtti idő, vasról nem is tudtak; de a piramisok sem készülhettek kőkorszaki eljárással.
-- Azóta a: -Magyar, -Maja , -Maori, -Mauri nép térben és időben nagyon eltávolódott egymástól, ma mindhárom külön kontinensen él. A Magyarok: Közép-Európában, a Maják: Közép-Amerikában, a Maorik: az Óceániai Új-Zéland szigetén, a Maurik: Északnyugat-Afrikában élnek. Ám a közös gyökerek szellemileg azóta is összefűzik ezt három csodálatos népet..

A Szíriuszról hozott tudás

-- A Mú kontinensen 70 ezer évvel ezelőtt nagyjából: 64 milliós - Maja, - Maori, - Mauri, - Magyar lakosság élt... A Szíriusz csillagképből hozták az ősi tudást azzal, hogy az emberek ezt a tudást árasszák szét a Földön. A maja nép egyistenhívő volt, magas fokú spirituális képességek birtokába jutott. Hajókat építettek, és egész keletet behajózták, így jutottak Egyiptomba, ahonnan a görögökön át Európába érkezett a szellemiség. !..
-- Az Egyiptomi hit szerint Tot megmérte halál után az emberek lelkét. Egyik serpenyőben a lélek van, a másikban pedig a tisztesség és becsület: vagyis a magyarság. Az Amerikában élő maja törzsek nyelve egyébként hasonló volt alapjaiban a magyarhoz. A Föld belsejében épített barlangokban őrizték hetvenezer évre visszamenőleg az ősi könyveket, melyek rovásírással voltak írva. Mú szigetén élt egykoron együtt a négy ősalkotó nép: a - Magyar, - Maja, - Maori, - Mauri..

A Maja – magyar nyelv kapcsolata az ősnyelvvel

-- Sir John Bowring nyelvtudós írja: a magyar nyelv eredete nagyon messzire nyúlik vissza, abba a korba, amikor az európai nyelvek még nem léteztek. A magyar nyelv tömör, s a történelem viharai nem hagytak rajta karcolást. Aki tehát megoldja a titkát, az isteni titkot fog analizálni, amint kezdetben volt a Szó, és a Szó Istennél volt...
-- A nyelvünk holisztikus világszemléletet mutat, hiszen például egységben fogja fel azokat a dolgokat, amikből több van: köröm, haj, szőr, és a páros szerveket is egységként kezeli. A Magyarokhoz hasonlóan, a Magyarok - Magharok, a Maják – Magyák, a Maorik – Maogyik, a Maurik - Maugyik mind a négy ősi nép a Nap gyermekeinek vallották magukat, békés természetűek: ők Mag úr gyermekei, a Fény hordozói a Földön.

Az emberi szellem munkája

-- A Mú föld tudása nemcsak az Egyiptomi piramisokban maradt fenn, hanem az emberi lelkekben is. Ezek a varázslatos emberi kincsek soha nem tűnnek el, csak olvasni kell bennük. Hol van a több ezer éve összegyűjtött ismeret.?. A szellemben, mely ezerszer új alakot váltott. Több ezer éve már éltek emberek, akik ismerték a fémeket, palotákat építettek, megfigyelték a csillagokat. Rovásírásos emlékek őrzik ezeket a tapasztalatokat. !..
-- Az emberi szellem már akkor is működött, amikor a törzsfejlődés által emberré csúcsosodott a természet. A láthatatlan erők uralkodtak a természeti viszonyok és az anyag fölött is. Átitatták a Földet szellemiséggel. Az egyiptomi piramisok tehát csak kicsinyke részei egy nagy kultúrának. Az emberi szellemnek, mielőtt megkezdte volna az isteni világtervet, ősi szellemi törvény alá kellett vetnie magát. A hídépítő is sokszorosan túlterheli az új hidat, mielőtt használatban venné.

Kettős szellem: férfi és nő

-- Ne veszítsük azonban szem elől: minden teremtett szellem kettős szellem, - külön nem lehet tökéletes egyik sem. A férfierő a cselekvő akarat, a női lélek pedig a puha, szelíd, odaadó szeretet teljesség. A tisztán látók látják a szellemeket, sőt múlt és jövő is megjelenhet nekik a jelenben, ott lehetnek a Mu földjén, hogy átadják az ősi tudást. !..
-- Korunkban manapság újra elérhetővé, megszerezhetővé váltak az ősi bölcsesség kapujának kulcsai. Az egykor egységes kultúra töredékeit nagy gondolkodók megőrizték szerte a világban. A Táltos Iskola hívta életre újra a bölcsek egykori szellemi tudását. Az ősi kultúra pedig megadja a hitrendszer kulcsait a különböző erőkkel való bánásmódokhoz.

Magyarok

-- Ataisz - Az Őshaza. A történelem előtti időkben több kontinens is létezett a ma ismerteken kívül, a Földet időnként megrázó kataklizmák bizony többször átrajzolták a bolygó felszínét. A köztudatban él is néhány ilyen ősi földrész neve, vegyük hát sorba őket. A legrégebbi, amit ismerünk ezek közül, az Lemúria volt.
-- Az Elhelyezkedése a mai Csendes-óceánra és Indiai-óceánra tehető, tehát egy hatalmas földrészt képzeljünk el. Nem tudni pontosan mikor kezdett el süllyedni, de i.e. 30.000 körül már biztosan víz alatt volt. Ebből a földrészből azonban megmaradt egy jókora szárazulat, melyet ekkortól már Mú-nak neveztek. Bár jóval kisebb volt Lemúriánál, ám még ez is magában foglalta Ausztráliát és az egész környező szigetvilágot. Mú szigetén egykoron együtt élt a négy nagy ősalkotó nép, a: -Magyarok, -Maják, -Maorik, -Maurik..
-- Mú süllyedése valószínűleg i.e. 22.000 körül kezdődhetett el. Még mielőtt eltűnt volna a habok alatt már létezett a Föld ellenkező féltekén egy másik, talán a legismertebb ősi földrész, Atlantisz ... Ez tehát valahol az Atlanti óceán közepe táján terült el, feltehetően a mai Bermuda-háromszög volt a nyugati széle és kb. Kr.e. 11.540 körül kezdett el süllyedni, bár a folyamat sok éven keresztül zajlott..
-- A Magyarság szempontjából a legfontosabb földrész azonban Ataisz. Nevét a Tórem mitológiából ismert Atya-Istenről, Ata-Isisről kapta. Szintén a Csendes-óceánon volt található, a jelenlegi Hawaii-szigetek képezték az észak-, északkeleti csücskét. Mivel történelmünkben kiemelt jelentőséggel bírt, így ezzel a hellyel ismerkedünk meg kicsit közelebbről.
-- Az utolsó jégkorszakot megelőzően őseink a Meleg Vizek Birodalmában, azaz a mai Kárpát-medencében éltek. Ezért van az, hogy a szavárd-magyarok 2004-ben már a 21.504. év számításánál tartanak !... A hirtelen beköszöntő hideg elől azonban el kellett menekülniük. Azon fejlettebb népek, akik jól értettek a hajóépítéshez – a kataklizmák következtében a Csendes-óceánból újonnan kibukkanó földrészre, Mú egykori maradvány szárazulatára - Ataiszra menekültek, csakúgy, mint néhány más nép a Pamírból, Kaukázusból, stb...
-- Különböző törzsek éltek tehát itt, mégpedig a Fekete- és Fehér-hunok, az agabák, az úzok, a majdani pal-úzok, azaz palócok, illetve gara-úzok, azaz grúzok ősei, az indijók, a maják, a sakák, a majdani szkíták ősei, a környező szigeteken pedig az as nép, a majdani aztékok ősei. Ezen tözseknek aztán számos nemzetségük alakult ki az idők során. Már Ataiszon is éltek magyarok, ám e név mögött nem egy bizonyos törzset kell érteni, sokkal inkább egy gyűjtőfogalomról, s egyfajta szellemi minőségről van szó, melyről ezt rótták le őseink..
-- „A Magyarok, az egyisten hívőknek nevezett jó emberek, akikhez más törzsek gyermekei is csatlakoztak. Így az Anyahita kegyhely és Joli-Tórem dombjai között megtelepedett egyistenhívőket magyaroknak nevezték. Ezen egyistenhívők követői nem képeztek külön törzset, hanem a jó embereknek a vallási közösségébe tartoztak. Ezen közösségnek tagjai soha nem háborúskodtak, hanem az Anyahita által lerótt egy igaz Isten hitében nevelték fel gyermekeiket.” (1. B. Arvisura, Kr.e. 4000-4040.)...
-- Itt sohasem volt tél, így a klíma ideális feltételeket biztosított a mezőgazdaság számára, az emberek rendkívüli jólétben éltek, hiszen a domboldalakon teraszos földművelés, míg a síkságokon csatornázott öntözéses gazdálkodás folyt, s így minden szükséges élelmet meg tudtak termelni. A hegyoldalak erdőségeiben fakitermelés folyt, innen a rönköket a folyón úsztatták le a Hun-tóhoz, ahol a kézművesek megmunkálták azokat. Földalatti alagút-rendszereket építettek ki, melyek szinte az egész földrész területét, különösen a hegyeket összekötve, behálózták, s ezekben földalatti raktárakat is létesítettek.
-- A hegyekre különböző szent kegyhelyeket építettek, és itt voltak az egyes törzsek vezéri székhelyei is. A földrészt a Kékleny-hegység a Gara-zúgóval szinte kettéosztotta, mint ahogyan mai hazánkat a Duna. A folyó jobb oldali részén éltek az agabák és úzok, akik fővárosukat Kosztrómát a Hangun torkolata mellett építették fel. Ezzel átellenben terült el Dorozsma, amely a fekete és fehér hunok fővárosa volt...
-- Fentebb, az Indus folyó feletti részen éltek a maják, indijók, valamint a Kékleny hegység feletti területen a sakák. Bár a különböző földfelszín miatt különböző kultúrák alakultak ki, ám valamennyi igen fejlett volt. Míg az agabák főként kereskedelemmel foglalkoztak, addig a hunok inkább a kézművességben, szerszámkészítésben és állattenyésztésben voltak járatosak. Ildu városában – ami egyfajta közös törzsi szálláshely volt - tartották az ötévenkénti ifjúsági vetélkedőket, ahol a győztes fiú vagy lány kiválaszthatta jövendőbelijét.
-- A legokosabb ifjakat az un: "Tudományok várába" küldték tanulni. Hitközpontjuk a Bálvány hegyen, míg tudományos központjuk az Anyahita hegyén alakult ki. A Bálványon foglalkoztak az égbolt megfigyelésével is, hiszen a csillagok járásából némileg előre tudták jelezni a várható időjárást is. Mivel nem ismerték az évszakok váltakozását, az időt holdévekben, azaz holdtöltétől holdtöltéig számították. A Napot tekintették a legfőbb istenségnek...
-- A különböző törzsek időről-időre agyagtáblákra rótták a legfontosabb eseményeket, s a törzsi szellemi központokban rendszeresen összegyűjtötték azokat. Ataiszon tehát rendkívül fejlett, rendezett közösségi és társadalmi életformát alakítottak ki.. Az ősi társadalmak közül ez volt az egyetlen közösség, ahol a legfontosabb törvényeket a Hun fővárosban, Dorozsmában az Öregek Tanácsa, a 24 hun törzs Vezéri Tanácsa, valamint a Fejedelmek és Királyok Tanácsa javaslatára alkotmányos pontokba foglaltak. Kr.e. 6000-ben jött létre az igen életképesen működő Káll Alkotmányos Intézmény, bár ekkor még csak három pontban határozták meg az alkotmányt..
-- 1.) A Káll köteles mindenki panaszát meghallgatni és uralkodni.. 2.) Földmunkát végzőket cselekedetükben békén kell hagyni. 3.) Várakban dolgozó tárkányok, böszörmények békében éljenek. A közösen választott NAGY KÁLL a három pont alapján uralkodott. Helyettese a KIS KÁLL volt, aki mindenek felett álló személy volt. Mindannyian értettek a kézművességhez, hajóépítéshez. 24 lapátos vitorlásaikkal többször neki is vágtak az óceánnak, hiszen a fokozatos felmelegedés következtében újabb és újabb földdarabok váltak lakhatóvá, amit a népesség növekedése miatt, illetve a nem várt estleges járványok, földrengések miatt célszerű volt folyamatosan feltérképezni és nyilvántartani.
-- Később ezeket a helyeket be is népesítették. Állatokat, növényeket vittek magukkal Ataiszból, s persze az otthoni kultúrát és hitvilágot is. Gyarmatbirodalmakat alapítottak a mai Egyiptom területén (Hikszosz-óm), továbbfejlesztve az őshaza kultúráját. Isteni származású uralkodóikat kúp alakú hegyek alá temették. A Mezopotámiában (Anina-óm) megtelepedettek magukat Úr népének, a rokon törzsek némelyike pedig sumírnak nevezte. De alapítottak településeket Dél-Ázsiában (Parszi-óm), sőt még a mai Mexikó (Indijó-óm), illetve Peru - Kuszkó-óm - területén is.
-- Ataiszon közben a felmelegedés miatt egyre nagyobb lett az aszály, így egyre több ember vándorolt el valamely újonnan alapított városba. Kr. e. 5070 körül a Föld óriási méretű kataklizma előtt állt. Egyre több földrengés rázta meg Ataiszt is, gyakorivá váltak a vulkáni tevékenységek. A sámánok elmondták, hogy kapcsolatba léptek a Jó és Rossz Szellemekkel, akiktől megtudták, hogy Ataisz hamarosan el fog süllyedni.
-- Az öregek tanácsa ekkor úgy döntött, hogy az eddigieknél is nagyobb hajókat építenek, s valamennyien tengerre szállnak. Az utolsó hajók elindulását követően jött a szörnyű földrengés, tűzokádat, az özönvíz. Ezek hatására e csodálatos földrész süllyedni kezdett, s ez a folyamat kb. Kr. e. 5070-5000-ig, mintegy 70 éven át tartott. Sokan elpusztultak, de akik meg tudtak menekülni, fogadalmat tettek, hogy örökké keresni fogják az Ataiszi népek megmaradt ivadékait.

Maják

-- A Maják, a maja civilizáció egy Közép-Amerikában élt prehispán civilizáció, amely főleg a kifejlett írásmódjáról, művészetéről, monumentális építészetéről, valamint a matematikai és asztronómiai ismereteiről híres. A Maja, a legjelentősebb ősi amerikai civilizáció volt egykoron. A maják az egykori Mú kontinenséről származnak, ahol a magyarokkal és a maorikkal éltek együtt. A sziget elsülyedése után a maorik éltek Ázsiában és az Ázsiai szigetvilágban is, majd innen kerültek később az Amerikai kontinensre..
-- A maják a művészetekben, a csillagászatban és a matematikában is jelentős eredményeket értek el. A tudományos felismeréseket azonban a gyakorlatban alig hasznosították. Például ismerték a kereket, de csak gyerekjátékoknál használták, szállítási célokra nem. A nép nagy részének életfeltételei egyszerűen primitívek voltak, de nagyon természet szeretőek. Kőkorszaki eszközökkel szántottak, az eke és az igavonó állat ismeretlen volt. Mégis létezett a luxusjavak távolsági kereskedelme és a hétköznapi élet fejletlen technikája csodálatos iparművészettel párosult...
-- A preklasszikus kor a maja civilizáció kialakulásának korszaka, és maga is három nagyobb periódusra osztható, az ősmaja (korai preklasszikus) korra (i. e. 10000 - i. e. 1250), a középső- (i. e. 1250 – i. e. 450) és késői preklasszikus (i. e. 450 – i. sz. 300) korszakokra. Norberto Gonzales Crespo és Ricardo Velasquez Valdez mexikói antropológusok ásatásaiban a legkorábbi emberi rétegekben a pleisztocén után közvetlenül kipusztult állatok csontjai jelennek meg...
-- Az agyagművesség és kerámiakészítés is legkésőbb i. e. 2300 körül elterjedt. A belizei leletek dárdahegyei a Clovis-kultúra eszközeihez hasonlóak. A földművelés kezdetei i. e. 2500-1500 közé tehetők, a cuelloi leletek radiokarbonos kormeghatározását sokan támadták (4500 év), de i. e. 1500-nál későbbre semmiképp sem tehetők. Már e korai preklasszikus kor végén termeltek kukoricát, tapasztott alapra épített favázas és zsúptetős kunyhókban laktak, szín- és forma gazdag kerámiát készítettek.. A maják szerint a világ egy mágikus hely, melyet isteni mágia tölt be, amely a földi és a mennyei világot köti össze. Véleményük szerint, a jelenlegi világ többszöri teremtés eredménye...
-- A Popol Vuh szerint jelen világunk a negyedik teremtés (az aztékok szerint az ötödik) során jött létre. A negyedik teremtés 4 Ahan 8 Cumku napján (keresztény időszámítás szerint i. e. 3114. augusztus 13-án) következett be. Vallási, rituálés szerepet töltött be a labdajáték, amellyel a kozmosz működését akarták szemléltetni. Külön erre a célra szánt hosszúkás pályákon játszottak, amelyet földből építettek, kőfalakkal védve. A játék a kosárlabdához hasonlatos: gumiból készült labdát kellett a pálya végén elhelyezett 20–25 cm-es körgyűrűn átdobni. A játékosok bőr könyök-, térd- és fejvédőket hordtak. A játék, úgy ahogy a vallásuk is, a jó és rossz harcáról szólt. A nyertes csapat tagjait a játék végeztével feláldozták. Ezt az áldozatok megtiszteltetésként és dicsőségként kellett, hogy értelmezzék...
-- Az áldozati szertartás meglehetősen kegyetlen volt: papok végezték a pályán vagy a templomban, melynek során obszidián pengével felvágták az áldozatokat, majd kiemelték még dobogó szívüket. A játék elterjedésével megjelentek az ún. tzompantlik, a koponyatartó állványok. A legnagyobb épen maradt labdajátéktér Chichén Itzában található.. A maja kultúra romjainak feltűnő jellegzetessége a vallási építmények dominanciája. Egyáltalán maga a vallás és annak működtetői (pl. papok) kimagasló fontosságú szerepet játszottak a klasszikus maják életében. A klasszikus idő városállamait többnyire királyok irányították, akik egyben a legmagasabb vagy az egyik legfontosabb vallási szerepet is betöltötték Ábrázolások alapján is látszik, hogy az uralkodóknak és a maja társadalom vezető rétegének is alá kellett magukat vetniük a gyakran kegyetlen vallási szertartásoknak. Az idő és kozmosz is fontos szerepet töltött be a majáknál...
-- A többi Közép-Amerikai néphez hasonlóan a Maják is hittek az idő ciklikus jellegében. A szertartások és ceremóniák szorosan kötődtek a természet égi és földi körforgásához. Rendszeresen megfigyelték a folyton visszatérő folyamatokat, és különféle kalendáriumokba jegyezték fel őket. A maja főpap feladatai közé tartozott a ciklusok értelmezése, amit főleg azáltal ért el, hogy a különféle méréseket számszerűen egymáshoz viszonyította. Jóslatuk szerint az ötödik, az utolsó Nap ideje, amiben most élünk, 2012. december 21-én egy mindent elnyelő árvíz következtében fejeződik be, amit a világűr újjászületése követ majd. Sok maja vallási hagyomány képezi ma is tudományos viták tárgyát, biztosnak csak az tűnik, hogy a maják a világot három részre osztották: Alvilágra, Földre és Égre....

Maorik

-- A Maorik, a maori nép Új-Zéland (Aotearoa) őslakos polinéziai származású népe. A maorik az egykori és később elsülyedt  szigetéről származnak, amely a mostani otthonuk közelében helyezkedett el az Óceánban. A maorik ősei aztán sokfelé éltek a Polinéziai szigetvilágban, majd Délkelet-Polinéziából érkeztek valamikor 1000 táján Zéland szigetére.  A maorik Új-Zéland szigetein telepedtek le és sajátságos kultúrát alakítottak ki.
-- Az Európaiak nagyobb számban a 18. században érkeztek Új-Zélandra és a fegyverekkel és járványokkal szétrombolták a maori társadalmat. 1840 után a maorik elveszítették földjeiket, nyelvük és kultúrájuk a hanyatlás útjára lépett, népességük viszont a 19. század végére emelkedni kezdett, az 1960-as években pedig a kultúrájuk kezdett felemelkedni. Ma az új-zélandi lakosság mintegy 15%-át alkotják, de a nyelvüket nem beszélik ennyien, csak 157 ezren, azaz a maori népesség mintegy 21,7%-a. Maori nyelven a māori szó „normálisat”, „egyszerűt”, „természetest” jelent. A legendákban és más szóbeli hagyományokban a szó megkülönböztetett a normális embereket a szellemi világ tagjaitól.
-- Az Európaiak, akik a szigetre jöttek, a korai időkben csak „új-zélandiként” vagy „bennszülöttként” hivatkoztak a maorikra. A māori a maorik saját elnevezése lett. A maorik gyakran használják a tāngata whenua („a föld népe”) kifejezést, hogy kifejezzék a kapcsolatukat a földdel. A törzs lehet tāngata whenua lehet egy bizonyos területen, de máshol nem. Ez a kifejezés Aotearoa (Új-Zéland maori neve) egészét véve is utal a maorikra. Az 1947-es maori törvény kimondta, hogy a „bennszülött” kifejezés helyett a „maori” használatos a hivatalos életben. A Bennszülött Ügyek Minisztériuma így lett Maori Ügyek Minisztérium (ma: Te Puni Kōkiri)....
-- A maori név  polinéz eredetű.  Jelentése: normális, egyszerű, természetes, rendes. Ahogy magukat nevezik: tāngata whenua („a föld népe”).. Őshazájuknak a Társasági-szigeteki Hawaikit tartják. A legenda szerint az első ember, aki megtalálta a mai Új-Zélandot Te Kupe maori hajós volt 925-ben. A szárazföld fehér hegycsúcsait megpillantva felkiáltott: „Ao-te aora!" azaz hosszú fehér felhő. Innen ered Új-Zéland maori elnevezése is Aotearoa..
-- A Maorik 1000 körül telepedtek le a szigeten, mely  mai nevét Abel Tasman holland felfedezőtől kapta, aki 1642-ben akadt rá a szigetekre, és a holland Zeeland tartomány után nevezte el New Zeland-nak.Egész családokkal, 25-30 méteres csónakokkal (waka), érkeztek az új lakóhelyre. A csónakokban különböző növények szaporításra alkalmas részeit, szárított halat, kumarát (édesburgonya), a kenyérfa gyümölcséből lekvárszerű „pasztát” is vittek magukkal. A vizet bambusz csövekben, kókuszhéjban, lopótökben tárolták.
-- A maorik harcosok voltak, sok háború adódott a törzsek között. Tasman és Cook szigetre lépése egy új korszak kezdetét jelentette, elkezdődött a gyarmatosítás. Az őslakosokat elnyomták, megfélemlítették, hatalmas természeti pusztításokat végeztek. Az európaiak fertőző betegségeket hurcoltak be, amelyek ellen nem volt immunitásuk, így ezrével haltak meg a maorik. A becslések szerint az őslakosok negyed millióan lehettek a 17. század közepén, de számuk a 18. század  közepére 60 ezerre csökkent.A világ valamennyi népe között az emberi bőrdíszítés művészetét a polinéz népek vitték tökélyre.
-- A nálunk meghonosodott tetoválás szó is polinéz eredetű: tatau.. A tā moko egy tartós új-zélandi maori test- és arcdíszítő eljárás. Vékony vágásokat ejtettek a bőrön a páciensnek nem kis fájdalmat okozva (a bőrt egy uhi nevű eszközzel egy vésőszerű tárggyal metszették fel, mely albatrosz szárnycsontjából vagy emberi csontból készült). A felmetszett sebbe fehérfenyő kormot tömtek, mely a bőr behegedése után  fekete színű mintázatot adott....
-- A régi maoriak egész testüket tetoválták, különös gonddal díszítették arcukat. A tetoválás a férfiak számára a felnőtté válást jelentette, a díszítések pedig a társadalmi rangot szimbolizálták. A tetovált harcosfej, azaz mokomokai a maori kultúra fontos eleme. Megőrizték a harcosok tetovált fejét mint harci trófeát, és speciális eljárással konzerválták azt. Úgy tartották, hogy ennek révén lelkük is megmarad. Új-Zéland őslakosai, visszakövetelik szent ereklyéiket, melyek számos külföldi múzeum birtokába kerültek a 19. században. Nemrég tizenhat harcos mumifikált fejét kapták vissza Franciaországtól. A maorik harci tánca, a haka nemzeti jelleget öltött, s hozzátartozik minden itt élő ember életéhez.
-- A maori kulturális központ az Északi-szigeten Rotoruában található. Egyes részei alatt forró kénes vízforrások vannak, gejzírek, amik a földből 15-20 méter magasba törnek. Régebben a Rotorua körüli terület bozótos, mocsaras vidék volt, meleg forrásokkal, gejzírekkel. Ma mezők és erdők váltogatják egymást, az új-zélandiak szívesen jönnek ide kirándulni... Új-Zéland egyike földünk legelszigeteltebb országainak, még Ausztráliától is kereken 1.600 kilométer messze van. Észak-Amerika nyugati partjáról San Francisco-ból kereken 14 órás folytonos repülés az ország északi részén fekvő Aucklandig, de Európából 24 óra repülőút. Erdélytől pedig ez a legtávolabb eső ország a Földön. Új-Zéland a Csendes-óceán délnyugati részén foglal helyet, nyugaton a Tasmán-tenger, keleten pedig a Csendes-óceán határolja. Legközelebbi szomszédai Ausztrália után, északon Új-Kaledónia és Fiji, délen pedig az Antarktisz. Két nagy, északi és déli sziget, és számos apró szigetből áll, a hivatalos nyelv az angol, de a maori nyelv is használatos..
-- A Zélandi sziget őslakói a maorik, mintegy 1000 éve érkeztek a szigetre valahonnan Polinéziából. Kitűnő hajósok voltak, hogy ezt a 3000 km utat sikeresen tették meg kenuikban. Új-Zélandot első európaiként Abel Tasman pillantotta meg 1642-ben, de elsőként Cook kapitány szállt partra 1769-ben. Gondolom mondanom sem kell, hogy Cook kapitány első dolga volt partra szállása után, hogy az angol birodalomhoz csatolja. Az angolokkal 1840-ben megkötött waitangi béke biztosítja a maorik jogát a földhöz, a brit gyarmaton. A békét úgy angol, mint maori nyelven írták, de mint később kiderült, a kettő szövege eléggé különböző, és gondolom mondanom sem kell, nem a maorik javára.
-- Akik a szigeten már tettek rövid látogatást azok meggyőződhettek arról, hogy Új-Zéland természeti szépségeivel nehéz versenyre kelni, tisztaságban párját ritkítja, talán a legtisztább ország a Földön. A maorik köszönése egyedülálló, a maori köszöntés, ami nekünk, európaiaknak különösnek tűnhet náluk természetes és megszokott. A maorik találkozáskor hosszan összeérintik a homlokukat, orrukat és gyakran a lábujjukat is. Ebben az összekapcsolódott pózban maradnak egy ideig. A cél, hogy mind a két fél egymásra hangolódjon ebben az ellazult, meditatív pózban mielőtt beszélgetni kezdenek egymásal.

Maurik

-- A Maurik az egykori Mú kontinenséről származnak, ahol a: Magyarokkal, Majákkal, Maorikkal éltek együtt. A sziget elsüllyedése után a maurik éltek az Ázsiai szigetvilágban is, majd innen kerültek később az Afrikai kontinensre. Mauritánia állam Északnyugat-Afrikában található. Az ország nevének eredete: „maurik” más néven „mórok” földje... Mauritánia területe 1 030 700 km², ezzel a világ 29. legnagyobb országa. Magyarországnál tizenegyszer nagyobb területű.!. Mauritánia egy hatalmas ország, határainak teljes hossza: 5074 kilométer. Négy országgal határos, Algériával: 463 km, Malival: 2 237 km, Szenegállal: 813 km, Nyugat-Szaharával: 1561 km a közös határvonala. Az ország nyugati partjait pedig az Atlanti Óceán vize mossa 1000 km hosszan...
-- Mauritánia területe keleten és északon a Szahara része. Középső részén az átlagos magasság 300–500 m között van. Itt található az Adrar, a Tagant és az Affollé homokkőmagaslat. Északi részén terül el a legmagasabb hegye, a Kédia d'Idjil (917 m). Az ország déli részét alacsony fennsík alkotja, amelynek egy részét száraz, gyér füvű területek borítják és időszakos vízfolyások tagolják. A fennsík másik része kavics- és homoksivatag. A közel 900 km hosszú keskeny parti síkság csak délen szélesedik ki a Szenegál folyó alföldjében.. Északon forró és száraz az éghajlat, délen július és október között esik némi eső. Az év többi szakában északkeleti szelek fújnak, az időjárás olyan, mint a Szaharában. Nouakchottban a januári középhőmérséklet 23 °C, a júliusi 28 °C. Az évi csapadékmennyiség 160 mm.
-- Az országban már Krisztus előtti 10. évezredben is éltek emberek. A mai Mauritánia területét a föníciaiak, majd a rómaiak hódították meg. A római időkben először II. Juba, Numídia volt királya alapított Római kliensállamot Kr. e. 25-ben, amely fia, Ptolemaiosz haláláig, Kr. u. 40-ig létezett, majd a Római Birodalom provinciája lett Mauretania néven. Marokkóhoz hasonlóan, a 7. században az arab világbirodalom része lett. Távoli-nyugatnak nevezték el a területet. Az iszlám hatására beindult a kézművesipar és a kereskedelem.
-- A 11. században Mali az iszlám fennhatósága alá került. A 11. század elején alapították a Mór birodalmat. A birodalom a 12. században Ghánáig húzódott. Európában pedig Spanyolország jelentős része tartozott a birodalomhoz. Ez a birodalom 1147-ben omlott össze. A 15. század elején a nomád Kunta-arabok foglalták el a területet. A portugál hódítók a 15. század végén érkeztek a vidékre. Első támaszpontjukat 1543-ban alapították. Ebben a században lett államvallás az iszlám.!..
-- A francia gyarmatosítók a 19. század végén tűntek fel Mauritániában. A franciák 1903-ban védnökséggé, 1904-ben Francia Nyugat-Afrika részévé, majd 1920-ban gyarmattá nyilvánították az országot. A Francia Közösség részeként 1958-ban autonóm köztársaság lett, majd 1960. november 28-án elnyerte függetlenségét. Ekkor lett Ould Daddah az ország atya cím birtokosa. Az egykori Spanyol Szahara déli részét elfoglalta 1976-ban, három évvel később kivonult a területről a gerillatámadások miatt. A következő időszakban több kormányváltás is volt: Mustafa Ould Salek (1978-1979), Mohamed Mahmoud Ould Louly (1979-1980) és Mohamed Khouna Ould Haidalla (1980-1984). 1991 júliusában alkotmányt kapott az ország. 1992-ben pedig szabad parlamenti és elnökválasztás volt.
-- A franciák betiltották a rabszolgatartást és véget vetettek a nemzetségek közötti háborúknak. A gyarmati időszakban a lakosság nomád maradt, de sok letelepedett ember, köztük olyanok, akiknek elődeit évszázadokkal ezelőtt elűzték, települt be az országba. Amikor 1960-ban az ország elnyerte függetlenségét, a fővárost (Nouakchott) egy korábbi kicsi falu, Ksar helyén alapították. Ksar lakosságának 90%-a nomád volt. A függetlenség idején nagyszámú, a Szaharától eredetileg délre élő ember (haalpulaar, szoninke, wolof népből) érkezett Mauritániába, a Szenegál folyó északi partvidékére. g. !..
-- Mivel a maurik közül sokan tudtak franciául és tájékozottak voltak a francia szokásokban, az újonnan érkezettek közül sokan lettek az új államban papok, katonák és tisztviselők. Ezek a tényezők, párosulva azzal, hogy a franciák elnyomták a mór északi vidékek legtovább ellenálló törzseit, megbontotta a régi hatalmi egyensúlyt és a déli lakosság és a mórok közti konfliktusok okává vált. Köztük áll a haratinok népes csoportja. Ők arabizált rabszolgák utódai, a mór társadalmon belül élnek, egyfajta alsó kasztként. A rabszolgatartás egyébként ma is közönséges dolog.
-- Az ország mai lakossága 2,8 millió fő, melynek 82%-a berber, 7%-a volof, 5%-a tukulör, 3%-a szoninke, 1%-a fulbe, további 2%-a pedig arab. Kb. 5 000 európai él az országban. A lakosság 61,7%-a él városban. Az etnikai feszültségek és a rabszolgaság érzékeny kérdése - a múltban és bizonyos vidékeken a jelenben is - az ország politikai vitáinak fő kérdései. Minden csoportban jelentős azok aránya, akik összetett, plurális társadalmat szeretnének.

A Maják 7. titkos jövendölése

-- Azt hiszem, hogy mindannyian, vagy legalább is sokan olvastuk a Biblia Újszövetségi oldalain lévő jövő leírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, de sajnos kevesen ismerik a maya papok által kövekbe vésett jóslatokat. Mindegyik egy és ugyanazon mondanivalót tartalmazza, egy korszak végét, mely csak a maya műveltségben maradt fenn ősi, hiteles alakjában a Csillagrendszeri, Galaktikai ismeretek által.. Elvesztek a babilóniai kaldeusok ismeretének az adatai, elvesztek a perzsa hódító háború miatt, de ezzel forr újra egyé a két papirend, így lesz újból a monda szerinti férj és feleség és együtt építik fel sok évszázad után azt a piciny országot, melyet ma Magyarországnak nevezünk és minden bizonnyal a vérünkben csörgedezik e két papirend vére és a mi elfelejtett öntudatunkban él továbbra is a tudományuknak minden apróbb ismerete...
-- Az első maya jóslat első sorai nekünk magyaroknak is szólnak, mivel itt adja ki az utasítást arra, hogy újra vissza kell állítani a már elveszett tudós Papirendeket és ez által ránk is vár a Kaldeusi és Maghiár rendek újbóli megszervezése, felállítása! Hatalmas feladat kevés idővel.!. Nem csevegni, nem félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni a tudatalatti ismereteinket, és formálni az igaz, Nem Hamis papokat. Nem, nem vallást kell megváltoztatni a jelen pillanatban, hanem azt a vallási tudományt felépíteni és tanítani mely ezelőtt még 2000 évvel jelen volt a népeknél, hiszen maga Jézus is ezt tanította !... Elménkben kell felépíteni ezen utolsó anyagi műveltségünk, civilizációnk világegyetemes - Kozmikus Piramisát - minden jelképével, magyarázatával és ismertetni a nagyvilággal !...
-- Az eddigi ismeretek alapján tudjuk, hogy a maya Naptár 2012, december 22.-ére jelzi az utolsó korszaka végét! Ez magában nem jelent semmit, hiszen korszakokról van szó és ahogy egy korszak befejeződik, úgy születik meg egy újabb; de a 2012-es korszakváltozás különbözik a többitől, mivel ekkor fog befejeződni egy Nagy Év is 25920 évvel. Nem lesz vége a Világnak sem az évek számításának mivel újra kezdődik el egy Nagy Év egy új 5125 éves korszakkal, azaz a mayák pontos számolása után 5184 évvel.!. Nem lesz vége a földi életnek !...
-- A mai kutatók az 5125 évet egy maya piramison, Palenquen talált évszám átszámításával kapták meg, ahol az évszám az Kr.e 3113 (hozzáadva 2012) évet jelöli meg; ezt kell elfogadnunk mint az utolsó anyagi műveltség, civilizáció idejét, de a különböző műveltségeknek különböző ideje volt a valóságban attól függően, hogy milyen erővel hatott rájuk a HUNAPKU ereje. A mayák egyetemes nyelve a számtan volt és e nyelvhez szerencsére nincs szükségünk tolmácsra. Ennek köszönthető, hogy ma viszonylag igen könnyen érthetők a ránk hagyott magyarázataik, ismertetéseik. Ma a papjait már nem találhatjuk meg, hiszen a szó legszorosabb értelmében eltűntek a Kr.u. 830-as években, de szent írásaikat a piramisok köveibe vésve láthatjuk...
-- Gyönyörködhetünk a kódexeikben, a csodálatos rajzos írásaikban és minden soruk megértése után meg kell állunk és gondolkoznunk kell azon, hogy mennyire értelmes és okszerű gondolkodású emberek voltak. Ismerték a mennyiségi (kvantikus) számolási módszert és csakis ezzel tudták megadni a korszakokat, hiszen korszakokon épül fel az egész Világmindenség, a vonzerő, a villamos-delejes (elektromagnétikus) erőnyök (energiák) ereje által. A csillagállásokból jósolták előre a földrengéseket ahol újból ezek az erők hatnak egymásra és sugározzák az erőnyüket a Földanyára...
-- A magyarázataikat megismerve erősödik meg bennünk az a vágy, hogy népünk ébredjen fel a 2000 éves mély álmából és adja vissza újból más népeknek az ősi titkos tudományát! Nem, nincs bennünk semmi hatalmi vágy akkor, amikor erre gondolunk, ez csupán egy igen szükségletes tanítás és csakis a régi paprendek tudják újból felismerni azt, hogy eljött az idő nemcsak a tudomány, nyelv és hit újbóli fejlődésére, hanem ezzel együtt egy új anyagi műveltség (Civilizáció) ajtaja fog előttünk megnyílni és ezt a kaput az emberiségnek egyetértéssel kell átlépnie és ehhez vezetőkre van szüksége.
-- A világnak el kell vetnie a régi, hibás felfogásokat, a babonás hitüket, a hamis jövendölők bilincsbe verő láncait. Az első jövendölést pontosan ezért nevezhetjük Felhívásos Reménynek! Felhívás a közel jövő szerencsétlenségeire, melyek már többször felhívták a figyelmünket és figyelmeztettek bennünket! Reményt sugározni az ettől félőknek a lelkébe, hogy mindez könnyíthető legyen a nagytudású szent emberek által, akik ezen a göröngyös úton át tudnák segíteni a népeket, az emberiséget.
-- Ennek az új tudósrendnek a felépítéséhez a mayák megadtak 13 évet, melyből sajnos már majdnem 6 év eltelt, de van még teljes 7 év a részünkre, nincs minden elveszve és reméljük azt is hogy e kis beszélgetésünk is hozzásegít az ősi nagy csillagrendszeri (galaktikai) magyar tudomány megtalálásához, felállításához és tanításához és főleg ahhoz, hogy mindezek előtt megismerjük a valóságot és szét tudjuk választani azoktól a titokzatos meséktől melyek az évszázadok során akarva és akaratlanul feldíszítették a az ősi papirendek világegyetemmel kapcsolatos (galaktikai) ismereteit. Megismerni a vallásunk, a vallások anyagi okát, megismerni a Teremtést.

1. - Első Jövendölés

-- 1999. augusztus 11.. Igen emlékezetes évszám volt a napfogyatkozással eklipszével és csillaghullással. Ekkor lépett az emberiség a lelki időszakába, az elmélkedésébe.!. Valójában ekkor értük el azt az időt, amikor a jelenlegi hátramaradt anyagi műveltség (civilizáció) éveiből az emberiség már nem fog tudni újat tanulni. Ezen a napon fejeződött be a ma már jól ismert Indygo gyerekek születése.
-- Ezen a napon érte el a FÖLD a napközelségének legnagyobb fokát és a Holdtól való legnagyobb távolságát. Mindezen jelenségek sokkal jobban befolyásolták az embereket, mint ahogy ezt elképzelni tudnánk. Ezzel az évszámmal kezdődik el az első Jóslat, ezen a napon volt Földünknek a napfogyatkozás általi VILÁGMINDENSÉGI (KOZMIKUS) KERESZTJE, mely egyben megjelölte az 2012-es jövendölési évszám utolsó 13 évét.
-- Ezen az éjjelen az erős holdfény megvilágított sok országot, megfényesítette földünk azon helyeit, ahol már a háborúk keserű szelei fújtak. Ezen a napon veszítette el Napunk a pólusait. Az villamos-delejes (elektromagnetikus) ereje gyengült, melynek válságos hatása lett és lesz a föld minden lakójára..
-- Mindezt a mayák egy igen egyszerű mondattal fejezték ki: "Az emberek megbolondulnak!" És láthattuk, hogy az állatok is ekkor kezdték elveszíteni az tájékozódó ösztöneiket, sőt ebben az időben hallhattunk először a repülőgépek kézi működtetéséről, mivel a műszerei nem működtek jól és mindez az villamos-delejes (elektromagnetikus) erő csökkenése miatt! A nap kevesebb előnyt kap a Hunkaputól és ezzel mi itt a Földön is kevesebb előnyhöz jutunk a Napunk által. Egyszerűen felbomlott a Tejútrendszer erőny-egyensúlya...
-- Ez a Jövendölés anyagi kezdete, a Jövendölés oka és maga a Jövendölés ennek a következményét írja le... A földi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a nap északon kel fel és délen fog nyugodni azaz a mai északi mágneses sarok fogja a napkeltét mutatni és a déli mágneses sarok a nyugatot. Igen, tehát a következő 7 év nem lesz könnyű az emberiség számára és pontosan ezért a FELHÍVÁS az ősi papi rend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket és főleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történté tenni egy bizonyos részét IGEN, egy közös tudattal egyesülve, az emberiség építő (pozitív) előnyét használva.!. Igazi lelkivezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA nem lesz a földön többé gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn.!. Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik ÉN, hozzám tartozik, a részemnek a része !...

2. - Második Jövendölés

-- Az átmenet idejét írja le, azt aminek meg kell történni a világegyetem (kozmikus) erőinek változása miatt! Változások a Földanya és az Emberiség anyagi és lelki világában. Elsőként az embereknek el kell ismerni a Hunapku nagy erejét, az isteni mivoltát úgy, mint egy élőlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adó erő, ez maga a szeretet és azt, hogy minden élőlény az Ő erejéből táplálkozik és, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az ő éltető ereje által..
-- Megváltozik a földünk külseje, szigetek, partok tűnnek, el míg a tűzhányók (vulkanikus) ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal. Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Földünk siet a segítségünkre hiszen a rezgése, belső lüktetése meggyorsul és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átalakítani.. Maga a Nap anyagi alakja, vonzereje (magnetikus ereje) is változáson esik át és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a testi és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.
-- A korszak végén minden ember elér a Tükör Szalonjába és saját maga lesz a bírája azon cselekedeteinek amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenségnek fejlődni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!
-- Ez a jövendölés megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk és változtatni kell a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlődés útján és ezzel tudjuk csak semlegesíteni a földi csapásokat. Csak ezzel tudja a fájdalmait enyhíteni minden ember.

3. - Harmadik Jövendölés

-- Azokat a gyors anyagi változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi földi életünket át fogja változtatni. Az elképzelt Földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A föld földtani (geológiai) működése földrengéseket, szökőárakat okoz. A földön az éghajlati változások rekkenő hőséget jósolnak...
-- Ennek az oka a nap működésének a meggyorsulása, rezgéseinek a hatására a sugárzása erősödik és mindehhez az emberek által termelt levegő szennyezettsége is hozzájárul, mely a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem.. A magas hőmérséklet mindig egy erős széljárást okoz, és növekedni fognak a szélvészek is, a föld kiszáradása tüzeket okoz és mindez a földön élők gazdasági életét zavarja meg, betegségeket, éhséget és közjóléti megmozdulásokat fog kiváltani.

4. - Negyedik Jövendölés

-- Beszél arról, hogy a mayák a jövendöléseiket csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a VÉNUSZ időszaka után. Ennek a keringése, időszakjának az útja 584 nap volt és ez a szám segítette a Napunk korszakának a számításához. A Vénusz, a magyar mesék Tündér Szép Ilonája szabad szemmel látható az égbolton mivel a Nap és a Föld között látható.!.
-- A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek. Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is..
-- Ilyenkor történnek a nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt mint "az idő mely nem idő".!. Tehát valójában az utolsó 20 év az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az időtől kezdve kezd nagyobb mennyiségben csökkeni a villamos-delejes, elektromagnetikus erő hatása a földön.

5. - Ötödik Jövendölés

-- Az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyek idő- változást okoznak testében, lelkében, vagy a fejlődésében. Minden olyan ismert rendszer, mely az emberiség félelmére építetett sok-sok időn keresztül átváltozik, megsemmisülhet az egyik percről a másikra. Az Anyaföld és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, összehangolt fejlődésen esik át. Mindez szükséges lesz ahhoz, hogy a fejlődés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a TEREMTÉS megértéséhez.
-- A villamos-delejes, elektromagnétikai erők változása igen nagy hatással lesz minden műszaki megoldásra, korszerű műszerre, melyek működése nemcsak összetettebb, hibásabb lehet, hanem egyszerűen megjavíthatatlan állapotba is kerülhet, különösen a műholdak, melyekre a földi és a földön kívüli vonzerők és napkitörések egyenes hatással vannak, az ibolyántúli sugárzás miatt a műholdak körpályáját gyorsabbá teszi...
-- A műholdak hiánya képzeletünkre bízza a földi zavar megjelenését a közlésfolyamatok minden területén és ezzel a világ gazdaságának gyenge oszlopai összedőlnek, mely maga után von minden más világi csapást, az éhséget és ezzel a népek testi és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egy időben kell megjelennie annak a szellemi útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia és melynek végén egy újabb, tisztább, fejlettebb erőny, energia, élet vár minden népre, akkor amikor átlép a VILÁGEGYETEMES KOZMIKUS HAJNALBA.

6. - Hatodik Jövendölés

-- Megemlíti annak a hullócsillagnak (meteor) a megjelenését, melynek a jöveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnő dolog kering a világ minden részén! Az pld. hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a föld lakóinak egy részét.. Ellenben a hullócsillagok csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét. Sok vallás is beszél erről a hullócsillagokról. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint anyagi és siquiakai eszközökkel el lehetne téríteni a pályájáról és nem engedni meg azt, hogy elérje a Földet...
-- Ezek a hullócsillagok (meteorok) mindig megtalálhatók voltak a naprendszerünkben, sőt többször már be is csapódtak. Ismerjük a 65 millió évvel ezelőtt földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexicoi Yucatan félszigeten CHIC-CHULUB falujánál az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötője mellett és a becsapódás tere 180 km átmérőjű és ez alakította ki GOLF ÖBÖLT. Az hullócsillag becsapódása által haltak ki az ősi óriás hüllők...
-- Isaac Newton volt az, aki már műszeres (technológiai) tudományai alapján megállapította azt, hogy egy vonzerő, a magnetikus erő az, ami mozgatja a bolygókat a nap körül, jóval későbbi időkben mint a mayák ---- és ezután Edmond Halley nem is olyan régen, Newton számításai után meg tudta határozni az üstökösök keringését is és ezzel azt, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy újra láthatók legyenek a földünk közelében.
-- A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen addig nem ismert, nem látott tárgy az lehet igen zavaró negatív hatással a földön élők részére és e veszély alapján nevezték zavaró negatív istennek. Innen ered e nép papjai által táplált sok misztiszizmusa. Számtani, csillagászati tudása adta a jövőnek az ismereteit az anyagi jelenségek által.

7. - Utolsó, Hetedik Jövendölés

-- Leírja azt a hatalmas pillanatot amikor 2012. december 22-én a földünk elhagyja a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) ÉJJELT és belép a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) HAJNALBA és ennek a valóságos anyagi megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ez ami összhangba hozza földünk minden élőlényét és akkor már megengedi az emberiség kényszerű átalakítását..
-- Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét fog sugározni.!. Ez maga már a HUNAPKU új erőnye, és ez az erőny lesz az, mely az örökletes egységek láncait (génláncokat) működésbe hozza két újabb örökletes egységgel (génlánccal) és az emberek testét egy nagyobb rezgésre állítja és ezzel születik meg az új EMBER, A VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) EMBER a szónak a legszorosabb értelmében egy új anyagi műveltséggel (Civilizációval) egy újabb 25920 éves NAPUTTAL!
-- Nem lesz szüksége a emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer (politikai központ) irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység. Az új rezgés segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a földön.
-- Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egyisten hivés fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességgé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a Világegyetemi, Galactikai Alkotó Ember ember lesz..
-- Vissza áll az ősi magiár maya káldeusi papok által tanított: VILÁGEGYETEMI VALLÁS, az ősi papi rendek tanítási rendszerével, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65.-ös örökletes egységi (génlánci) rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is.?!..
-- Itt Mexicóban az első FŐPAP ILTAR ezelőtt 13000 éve jelent meg a hitregék szerint és ez az évszám pontosan megegyezne a mayák nagy: 25920 éves korszakának a félidejével, pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a világegyetemi éjjelbe és megjelöli a korszak azon felét, amikor az emberiségnek igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegíthették ezen a nehezebb útrészen a földön élő emberiséget a Naprendszerünk körpályája VILÁGEGYETEMI ÉJJELÉN. A sok kutatásunk után tudjuk, hogy minden papi rend ez időtől fogva egy tudomány hirdetője volt, a világegyetemi ismerettel és egy közös ismeretlen nyelvet használtak ennek az átadásához! És ez nyelv a világ minden nyelvi fejlődési fokában jelen volt.
-- Hosszú kutató utamon találkoztam még igen sok más, az amerikai, látszólagosan tudatlan őshonos népek mai napig nem értett titkaival, melyek minden bizonnyal nem kevesebb értékűek mint amit ma már megfejtettek, megfejtettem. Hosszú időn át minden magyar ember ajkáról csak egy fohász szállt az Istenünkhöz.. Ne felejtsd el szegény Magyart... Nem.. Nem.. A Jó Isten nem felejtette el a magyar népet, annyira nem, hogy ma egyedül áll fenn mint annak a régi nagy papi rendeknek egy önálló állama, mely tanított, alkotott.!. Nem hagyta elfeledtetni a tudományát sem, hiszen ha tudatlanul is de bennünk él..