"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Kristálykoponyák régi titkai és rejtélyei - Chris Morton

2022.07.25 20:41

 

Kristálykoponyák titkai és rejtélyei.

A kristálykoponyák kvarc vagy egyéb kristályból kifaragott, emberi koponyát formázó szobrok, melyek a megtalálóik szerint a pre-kolumbán időkből származnak, és közép-amerikai eredetűek. A tudományos vizsgálatok azonban egyetlen példány esetében sem igazolták a pre-kolumbán eredetet.

A Kristálykoponyák fajtái

-- A kristálykoponyák kvarc kristályból és egyéb kristályból kifaragott, emberi koponyát formázó szobrok, melyek állítólagos megtalálóik szerint a pre-kolumbán időkből származnak, és közép-amerikai eredetűek. A tudományos vizsgálatok számára rendelkezésre bocsátott egyetlen példány esetében sem sikerült azonban igazolni a pre-kolumbán eredetet..
-- A vizsgálatok eredményei alapján a vizsgált példányokat a 19. század közepe táján, vagy később készítették, csaknem bizonyosan Európában. A népszerű-tudományos irodalomban felsorolt állításokkal ellentétben, a titokzatos erőkkel rendelkező kristálykoponyák legendája nem illeszkedik bele az eredeti közép-amerikai, vagy más bennszülött amerikai népek mitológiájába vagy szellemi örökségébe.
-- Amint azt Philip Jenkis, a Pennsylvaniai Egyetem egykori történelem és vallástudomány professzora megjegyzi: ""A kristálykoponyák azon nyilvánvaló példák közé tartoznak, melyek esetében a bennszülött szellemiséggel való társítás „történelmileg új” és „mesterséges” szintézis eredménye, „kreatív szellemi vállalkozók generációinak terméke”, melyek nem jellemzik egyetlen történelmi közösség gyakorlatát sem""....
-- A leghíresebb kristálykoponya az 1924-ben egy ősi maja város, Lubaantun, ez a mai Belize területén feltárásakor talált darab. Ez a koponya az egyetlen, amely két darabból áll, az összes többi esetében a fogakat csupán rávésték a tömör koponyára. A kvarckristályból készült koponya tömege 5,2 kg, 12,7 cm magas, 17,8 cm hosszú és 12,7 cm széles, tökéletesen hasonlít az emberi koponyához anatómiailag szinte tökéletes.
-- A koponya szemüregei trapéz alakúak, a járomcsont  kicsit elemelkedik az ékcsonttól, és a halántékcsontnál ér össze újra az alappal. Az egész enyhén aszimmetrikus, ebben a finom vonásban is hűen tükrözi a valódi emberi koponya jellegzetességeit. A fogakat egyenként faragták ki, mégpedig olyan alapossággal követve a modellt, hogy a kopás mértéke alapján meg is lehet mondani, milyen korú volt, mintha valódi emberi koponyát tartanánk a kezünkben...
-- Frederick Albert Mitchell-Hedges 1959-ben halt meg, a koponyát fogadott lánya, a tényleges megtaláló, Anna Le Guillon örökölte. Anna Kanadába költözött, ott élt egy Toronto melletti kisvárosban, Kitchenerben 1996-ig. Halála után unokaöccse örökölte a kincset, ma ő a tulajdonosa és őrizője.. A koponyának számos természetfeletti erőt tulajdonítanak: képes a színét változtatni, illatot és hangot kibocsátani. A szemüregre koncentrálva pedig, állítólag rég élt embereket, épületeket lehet látni, a legkisebb légmozgásra is reagál.

A Kristálykoponyák eredete

-- A kristálykoponya eredete a történelem homályba vész: kora meghatározatlan, funkciója, elkészítésének módja nem ismert. A kvarckristály ilyen precíz megmunkálása olyan technológiát feltételez, amely még ma sem áll az emberiség rendelkezésére. A koponya két részből áll, az alsó álkapocsból és a koponya felső részéből, azonban az egész koponya egyetlen nagy kvarckristályból készült, bizonyították az 1970-es évek végén a Hewlett-Packard kristálytani laboratóriumában folytatott kutatások.
-- Frank Dorland vezetető restaurátor elmondása szerint a mikroszkópos vizsgálatok a felületén a legcsekélyebb mértékű karcolást sem tudták kimutatni.. A kvarckristály Mohs-féle keménysége 7, ezért az egyetlen eszköz amivel meg lehet munkálni – a mai ismereteink szerint – a gyémánt.
-- Dorland szerint a koponya készítői először gyémánttal gömbformát faragtak ki, majd a csiszolást, maratást, fényezést víz és homok oldatával végzett megszámlálhatatlanul sok kezeléssel kivitelezték. Ez a folyamat körülbelül 300 emberévnyi munkába kerülhetett. A Mitchell-Hedges-féle kristálykoponya tehát vagy egy mára már elfeledett eljárással készült, vagy több évszázad alatt nyert el a mai ismert formáját.A kristálykoponyák titka

-- A titokzatos, emberi koponyát formázó, kristályból kifaragott szobrok eredete, rendeltetése nem ismert, de számos feltételezés látott napvilágot velük kapcsolatban. Vallási rítusok, varázslatok, szertartások kellékeinek tartják őket, sokan a földönkívüliekkel is összefüggésbe hozzák létezésüket.
-- Egy ősi indián legenda szerint a Földön 13 emberi méretű koponya létezik, melyek hatalmas, természet feletti tudás hordozói. Fontos információkat tartalmaznak az emberiség eredetével és jövőjével, a világegyetem összes rejtélyeivel kapcsolatban.
-- Ez a tudás azonban akkor válik hozzáférhetővé és az emberiség közkincsévé, ha mindegyik kristálykoponya előkerül, és egybegyűjtik őket. Ám ez csak akkor történhet meg, ha az emberiség elér egy bizonyos erkölcsi fejlettségi fokot, hogy ne éljen vissza a tudással.

Ősi indián legenda

-- Az őslakos amerikaiak indiánok között a mesélés hagyománya az eszköze annak, hogy titkos tanításaikat generációról generációra átadják egymásnak. A cherokee-k a következőket mondták el. Kezdetben 12 világ létezett az emberi élet számára. Ezek a planéták különböző napok körül keringtek. A bolygók mindegyike összegyűjtötte tudását, és ezt a tudást egy holografikus számítógépbe táplálta: egy kristálykoponyába.
-- A planéták öregjei segítették a Föld népeit, hogy felépítsenek négy nagy civilizációt: Lemúria, Mu, Mieyhun, és Atlantisz civilizációit. Arra használták fel a koponyák tudását, hogy misztikus iskolákat hozzanak létre, a rejtett bölcseletek iskoláit, és titkos gyógyító szervezeteket. Később kezdték széles körben is elterjeszteni a tanokat. Az információ megközelítőleg 750 000 esztendővel ezelőtt érkezett meg, és 250 000--300 000 esztendővel ezelőtt kezdődött el a terjesztése a Földön..
-- A koponyákat egy piramis belsejében tartották – a Bárkaként ismert hatalmas formációban. A Bárka a szent bolygókról származó, körben elhelyezett 12 koponyából állt, egy tizenharmadikkal, a leghatalmasabbal, a formáció középpontjában. Ez a tizenharmadik koponya képviselte valamennyi világ kollektív tudatát, és kapcsolódott valamennyi szent planéta tudásához..
-- Az utazó emberek a koponyákból álló Bárkát először az olmék néphez vitték el, majd a maják vették át, azután az aztékok. Ám az aztékok arra használták fel a koponyák hatalmát, hogy visszaéljenek saját erejükkel, és másokat az irányításuk alá vonjanak. Az egyetlen hatalom, amely képes volt megtörni az aztékokat, a spanyol birodalom volt. Amikor a papok, akik Cortezzel érkeztek, meghallották a kristály-koponyák hírét, az információt eljuttatták Rómába, a pápának is.
-- Mielőtt azonban megkaparinthatták volna a kristálykoponyákat, a helyi papok és harcosok elmenekültek velük. A koponyák szétszóródtak a világban, és addig kell vándorolniuk, míg megtanulunk osztozni egymással a tudáson, gondoskodunk egymásról, tanítjuk egymást, és békés, harmonikus világot teremtünk a Földön.”

A Leghíresebb - Maja Kristálykoponya

-- A leghíresebb kristálykoponya az 1924-ben, egy ősi maja város, Lubaantum - a mai Belize területén - feltárásakor: Frederick Albert Mitchell-Hedges régész lánya által talált darab. Ez a koponya az egyetlen, amely két darabból áll. A kvarc kristályból készült koponya tömege: 5,2 kg, és anatómiailag szinte tökéletes. A kristálykoponya eredete a történelem homályába vész; kora meghatározhatatlan, funkciója, elkészítésének módja nem ismert.
-- A kvarckristály ennyire precíz megmunkálása olyan technológiát feltételez, amely még ma sem áll az emberiség rendelkezésére. A kvarckristály keménysége miatt az egyetlen eszköz, amivel meg lehet munkálni – a mai ismereteink szerint – a gyémánt.
-- Frank Dorland restaurátor szerint a koponya készítői először gyémánttal gömbformát faragtak ki, majd a csiszolást, maratást, fényezést víz és homok oldatával végzett megszámlálhatatlanul sok kezeléssel kivitelezték. Ez a folyamat körülbelül 300 évnyi munkába kerülhetett.
-- A Mitchell-Hedges-féle kristálykoponya tehát vagy egy mára elfeledett eljárással készült, vagy több évszázad alatt nyerte el mai formáját. Dorland-nak a vizsgálat során az a meglepő körülmény is feltűnt, hogy a koponya a kvarc kristály tengelyének irányát figyelmen kívül hagyó módon készült, holott ez a tengely határozza meg, hogy a kifaragás során mekkora eséllyel reped meg a kristály. A kutató ráadásul a legalaposabb mikroszkópos vizsgálattal sem fedezett fel karcolásnyomokat a koponyán.

Médiumi információk

-- Carole Wilson, Kanada legismertebb médiuma, akinek segítségét a rendőrség is rendszeresen igénybe veszi megoldatlan gyilkossági ügyek esetében. Mint médium, képes rá, hogy a kristály koponyában tárolt információkhoz hozzáférjen. Carole szerint a kristálykoponyákat sok-sok évezreddel ezelőtt alkották egy magasabb intelligencia tagjai – egy olyan civilizáció volt ez, amely megelőzte a majákat.
-- Carole Wilson így vall erről: "Ez a tárolóedény tartalmazza sokak elméjét és az egy elmét. Nem az általatok ’fizikainak’ nevezett eljárás útján készült. Jelenlegi formájába a gondolat hatalma öntötte... A világ java része a szellem erejével jött létre. A szellem teremti az anyagot. Ez az edény azért kristályosodott ki, mert neked, a három dimenzió által behatároltan, szükséged van a látásra, a hallásra és a tapintásra.. További edények fognak előkerülni, mert számosan vannak még"..
-- "Amikor valamennyi tároló edény együtt lesz, bámulatos tudásnak lesztek majdan a birtokosává… A fény és a hang lesz a kulcs; amikor a megfelelő rezgést előállítjátok, megkapjátok az információt, melyre szükségetek van… De az idő még nem jött el, ez még egy kicsit messzebb van hozzátok"….
-- "Még mindig vannak olyanok, melyek még formát sem nyertek… és mások, melyek biztonságban pihennek az óceánok mélyén… Túl veszélyes lenne az embernek birtokolnia ezt az információt… túl korai az evolúció szempontjából… mert az emberiség még mindig a pusztítás eszközeinek jobbítására tör”....

A Kristály-koponyák Különös tulajdonságairól

-- A koponya fényvezető- és visszaverő tulajdonságai figyelemre méltóak. Fény útjába helyezve a kristály felragyog, a szemüregek pedig a többi résznél is fényesebben világítanak. Ez láthatóan tudatos tervezés eredménye. Számos tudományosan megmagyarázhatatlan jelenségről számolnak be azok, akik közel kerültek a Mitchell-Hedges-féle kristálykoponyához.
-- Többen elmondták, hogy a kristály-koponya képes a színét változtatni, hangot és illatot kibocsátani, szemüregébe nézve pedig némelyek régi épületeket, embereket láttak. Egyszóval a koponya szinte minden érzékszervre képes hatni, ami a mai természet tudományos fogalmakkal nem magyarázható.
-- Ezek a tapasztalatok is azt támasztják alá, hogy a kristálykoponyák sajátos adattároló rendszerek, melyek képesek a körülöttük áramló energiát és rezgéseket, a közelükben előforduló embereket és eseményeket rögzíteni, majd visszajátszani.
-- A régi legendák szerint a kristálykoponyák gyógyításra is szolgáltak. Ezt igazolják a koponyák jelenlegi „gondviselői” is, akik maguk is tapasztaltak gyógyulást, sőt a koponyákat meglátogató vendégek is.

Chris Norton és Ceri Louise

-- A Kristálykoponyák rejtélye című könyv, melynek szerzői: Chris Morton és Ceri Louis részt vehettek az őslakos amerikai indián vének szent találkozóján is, melyre Guetamalában került sor. Ilyen találkozót a törzsek között már évezredek óta nem rendeztek, az utolsó több mint 5100 évvel azelőtt volt.
-- A maják és számos más törzs is, a koponyák őrzőjének vallja magát. De ők voltak megbízva nemcsak a kristálykoponyák tudásának megőrzésével, hanem azzal is, hogy legyenek a „napok” avagy az „idők” őrzői is. Ők eme szent feladatuknak a mai napig is eleget tesznek, szigorúan őrzik a tudást, miközben generációról generációra továbbadják a feladatot.
-- Ezt a találkozót egy maja pap, az ősi maja papok közvetlen leszármazottja hívta össze, aki jósként és sámánként élt egy távoli guetemalai faluban. Hogy mennyire nagy jelentősége lehetett ennek az összejövetelnek, talán az is alátámasztja, hogy ez az ember hat évet áldozott csak a találkozó előkészítésére. Ezalatt beutazta egész Amerikát, hogy felkeresse azokat az embereket, akik jelenlétére szükség volt.
-- A kristálykoponyák igaz történetét - s egyúttal az emberiség történetét - így mesélte el az egyik „időőrző", Indián "időőrző": "" Tudni akarjátok az eredetét ennek a tárolóedénynek, melyet ti „kristálykoponyának” hívtok... Elmondom hát nektek, hogy sok-sok évezreddel ezelőtt alkották, egy magasabb intelligencia tagjai…
-- Egy olyan civilizáció alkotta, mely megelőzte azokat, akiket ti „majáknak” hívtok. A mi civilizációnk szintje, ahogyan ti mondanátok, „akkoriban”, sok tekintetben fejlettebb volt, mint amilyen a tiétek most… Ez a tároló edény tartalmazza sokak elméjét és az egy elmét.. Nem az általatok „fizikainak” nevezett eljárás útján készült. Jelenlegi formájába a gondolat hatalma öntötte...
-- A világ java része, amit mi teremtettük, a szellem erejével jött létre. A szellem teremti az anyagot. Ti is meg fogjátok mindezt érteni, és a kristálytechnológia a maga részletességében is rendelkezésére fog állni azoknak, akik megértették… hogy a kristály az élő anyag, és hogy a szellem az anyag szerves része…
-- Ez az edény csak azért kristályosodott ki, mert neked, a három dimenzió által behatároltan, szükséged van a látásra, a hallásra és a tapintásra… Formája megkönnyíti a számára, hogy az elméhez csatlakozzék, anélkül, amit ti személyiségnek hívtok.
-- Ti azonban tisztelitek a személyiséget, a fejet, az agy keretét… így az edény ebben a formában őrzésre és oltalomra talált a korok során… Az edény földi életének hossza: 17 000 esztendő volt… Generációról generációra örökítették, csiszolták homokkal és szőrrel… és sértetlen maradhatott. Információt akarsz kapni a szellem többi tárolóedényével kapcsolatban.
-- További edények fognak előkerülni… miután számosan vannak még… miután sem egyetlen ember, sem egyetlen szellem nem birtokolhatja az összes tudást… Az edények mindegyike tartalmazza az információt, hogy hol található meg a többi… Egyet ott adunk át nektek, ahol jeleket hagytunk a földben… és fent a hegyekben… Egy váratlanul kerül majd elő a régióból, amit ti „Dél-Amerikának” hívtok.
-- Egy másikat akkor találtok meg, amikor az általatok „Atlantisznak” hívott elveszett civilizáció felmerül előttetek… és arra ösztönzünk benneteket, hogy fedezzétek fel az általatok „Bimininek” nevezett területet… Mi majd irányítunk benneteket… megmutatjuk nektek, amit ti „templomnak” hívtok… Ez volt az a terület, ahol a kommunikáció zajlott a Föld és a többi rendszer között… Amikor valamennyi tárolóedény együtt lesz, bámulatos tudásnak lesztek birtokosává… A fény és a hang lesz a kulcs; amikor a megfelelő rezgést előállítjátok, megkapjátok az információt, melyre szükségetek van.
-- De az idő még nem jött el… Még mindig vannak olyanok, melyek még formát sem nyertek… és mások, melyek biztonságban pihennek az óceánok mélyén… De ti nem találhatjátok meg azokat, ahogy ti mondjátok a „ti időtökben”… Túl veszélyes lenne az embernek birtokolnia ezt az információt… túl korai az evolúció szempontjából… mert az  emberiség még mindig a pusztítás eszközeinek jobbítására tör. A tárolóedény azért nyerte ezt a formát, hogy bátorítsa az egységet és csökkentse vágyatokat a széthúzásra..
-- Az elmétek a különállásra tör… Rátok akartuk hagyományozni az egység koncepcióját, de a ti elmétek csak a széthúzást kutatja. Ahogyan ti mondjátok, „aki keres, az talál”. És a különválás folyamata máris megindult. Már megkezdtétek a különválást, de nem lesz tovább. Vágyatok a széthúzásra elvezet az önnön pusztulásotokhoz… A széthúzás megsemmisülés és halál. Máris érezzük a szétválás befolyását az erőszakban… Egyre több az erőszak ezen a bolygón. Erőszak ember ellen, erőszak a természet ellen… erőszak a Föld ellen..
-- Megértjük, hogy ismerni akarod az emberiség eredetét. El akarjuk hát mondani neked, hogy a saját eredeted formája a gondolat volt, és hogy felfelé kell vetned a tekintetedet, nem lefelé. Számos további felfedezés következik be 5, 10, 15 éven belül, mely rámutat minderre… És a kezdetei mindannak, amit ti a saját civilizációtoknak hívtok, több mint 15 000 esztendővel megelőzik a felismerését annak, amit ti Atlantisznak hívtok. Miután a mi civilizációnk számos bizonyítéka még mindig az óceán mélyén nyugszik. Bimini közelében máris történtek felfedezések. De további felfedezések is lesznek az elkövetkezendő 5, 10, 15 esztendőben, melyek ebbe a megfelelő irányba mutatnak majd…
-- További felfedezések lesznek Dél-Amerikában, Ausztráliában és Egyiptomban. Amit ti a sivatagjaitoknak hívtok, ott bukkantok a tudás javára. De a civilizációnk nyomaira fogtok bukkanni a legtöbb szárazföldön is, és sok található a tengerek alatt, különösen az óceánok alatt, amit ti „Atlantinak” és „Indiainak” hívtok, valamint az általatok „Holt-tengernek” nevezett hely alatt. Ott, a föld felszínének közelében, felfedezésre várva, megtalálhatóak a mi civilizációnk maradványai…
-- Ezek a felfedezések zavaróak lesznek és diszharmóniát fognak okozni, de szükség van rájuk, hogy csökkentsék a széthúzást.... De számos felfedezés még nem következhet be. Csak azokat engedhetjük meg nektek, melyek nem taszítanak pusztulásba benneteket. Egy másik világból érkeztünk el a Földre. Egy másik dimenzióból érkeztünk a ti dimenziótokba. Tapasztalni jöttünk, mert szükségünk volt a sűrűség megtapasztalására.
-- Amiről itt beszélünk, annak semmi köze sincs az általatok „testnek” nevezett sűrűséghez. Az élet ezen a Föld bolygón csak primitív formában létezett, de mi fizikai alakot öltöttünk, ami számotokra is felismerhető. Nem akartunk mást, mint megtapasztalni az anyagi sűrűséget, tudást és megvilágosodást hozni közétek. De mi nem váltunk foglyaivá annak, amit ti „földrajzi hovatartozásnak” hívtok.
-- Számtalan relikviánk és tudásunk sok darabja található meg elszórva a kontinenseken és a tengerekben.... De még mindig számosan vannak közöttetek, akik tudni akarják a mi helyünket a ti világ egyetemetekben. Még mindig ragaszkodtok ahhoz az elképzeléshez, hogy a harmadik dimenzióból jöttünk, és képtelenek elfogadni, hogy léteznek más dimenziók is, túl a hozzávetőleges tér-idő relativitáson...
-- Elmondjuk nektek, hogy az idő lényegi valója nem más, mint illúzió. Az időt valójában egy magasabb rendű intelligencia alkotta, mint az agy és testi funkciók feletti kontroll egy formáját. Ez az oltalom az anyag lebomlása ellen, de mint ilyen, alapjában véve nem is létezik. Jóllehet a testen és az agyon túl létezik, az idő az anyag teremtése.
-- A gondolat időtlen. Az idő mint mechanizmus, csakis az anyagra és a kurrens elmére vonatkozik, nem a gondolatra vagy szellemre, hogy a harmadik dimenzió kötelékén belül tartson, és az általatok Földnek nevezett kis planéta határain belül. Arra ösztönzünk benneteket, hogy felfedezzétek az igazságot és megértést, hogy az elme képes a megértésre, és nem szükségképpen az agy....
-- Az idő számotokra számokban ölt testet. Mi azt közöljük veletek, hogy a számoknak és az időnek nincs mélysége. Ezeket pusztán beprogramozták a jelenkori elmébe, mint védelmet, hogy az idő és a tér korlátain belül tartsanak benneteket. Vannak funkciók, melyek nem az elméhez tartoznak, hanem sokkal inkább az agyhoz. És ezek valójában az agy diszfunkciói, melyek feladata benneteket a háromdimenziós fizikai világhoz kötni.
-- A viszonylagosságok, mint a „szám”, az „idő” és a „tér” az agy azon funkciói, melyek csak a harmadik dimenzióhoz kapcsolódnak. Jelenkori elmétek foglyul tart benneteket a térben és időben, az anyag és fizikai valóság foglyaként, melyet ti realitásnak hívtok. De az idő káprázatának fenn kell még maradnia egy ideig. Megértetted mindezt.?...
-- Azért jöttünk el, hogy figyelmeztessünk, az elszakadás máris megkezdődött. A pusztulás máris a kezdetét vette. Az elszakadás gondolatisága gyökeret vert, és máris súlyos események vették kezdetüket. Számotokra, primitív tudásotokkal, máris olyan dolgok kezdődtek el, melyek visszafordíthatatlanok.
-- A tudósaitok játszadozásával vette kezdetét, akik elhajlították a hangot és a fényhullámokat, és amit ti atmoszférátok ”részecskéinek” neveztek. Észre fogjátok venni, mennyi pusztító hullám csapódik a bolygótok felszínébe. Az atmoszférába történő beavatkozás még több pusztulást fog okozni: szokatlan időjárási mintákat, gyors klimatikus változást és a szárazföldek elmozdulását is. El szeretnénk mondani nektek, hogy a civilizációtok durván félreértette a fényt, a hangot és az anyagot.
-- Ezért van az, hogy csak annyit fedeztetek fel belőle, mely a legközelebb esik hozzátok. De a tudósaitok és a kormányaitok még mindig olyan játékokkal játszanak, melyeket nem értenek. A fénnyel és a hanggal játszanak, azzal, amit ti „részecskéknek” és „sugárzásnak” hívtok, és pusztulásba taszítanak. De miután a reakció nem azonnali, és nincs nyilvánvalóan a közeletekben, addig fogjátok ezt tovább folytatni, míg az egész bolygó ki nem tör és el nem pusztul....
-- Ahogyan azt már elmondtuk, jelenkori elmétek nem keres mást, csak a különválást. Vágyatok a különválásra nem vezet el máshová, csakis pusztulásotokhoz. Mert ez ugyanaz az elme, mely az özönvizet is okozta, és a szárazföldek korábbi pusztulását. És ez a pusztulás elkezdődött ismét megtörténni. És máris érezhetjük a széthúzás befolyását a világunkban. De ti még most sem vagytok mindennek tudatában, mert ti magatok éltetitek.
-- Mi azonban elmondjuk nektek, hogy a Föld nagy változások előtt áll… Még a bolygótok maga is meg fog változni, ahogyan az időjárás is, és ahogyan minden más is, amit a Földről jelen pillanatban ismertek. Változások lesznek a Földön az emberi életformában, az állatokban, amit ti „vegetációnak” ismertek; annak a formájában, amit ti „szárazföldnek” ismertek, és amit ti „atmoszférának” ismertek. Nagy horderejű katasztrófa fog bekövetkezni. De, alapjában véve, a „katasztrófa”, ahogyan ti neveznétek, már el is kezdődött.
-- Rá fogtok jönni, hogy egyre több halál férkőzik az életbe a bolygótokon. Rá fogtok jönni, hogy ami a földben növekszik, óriási változásokat fog okozni, és látni fogjátok, hogy amit elvetettetek, mennyi halállal fog kikelni. Hatalmas pusztulást fogtok látni a „sugárzás” által, ahogyan ti neveznétek, és a veszedelmet találjátok abban is, ami a bolygótokra tör.
-- Kitörések lesznek, az időjárási minta változásai és további elszakadás az atmoszférától. Több lesz a szél… és a háziállatok nagy számban fognak elpusztulni. A vizeitek felmelegednek arra a szintre, ahová nem lenne szabad, és a szárazföld el fog tűnni a hullámok alatt. A földtömegek eltűnnek, a tengerek és az óceánok felemelkednek. Hatalmas szakadás lesz a Földön… mely a Föld belsejéből ered. A mágneses mező áttevődik, és máris mozgásban van. A Föld kettéválik, és egy kisülés halad át a Földből az atmoszférába.
-- Az atmoszféra máris belép a negatív szennyezettség állapotába. Ezt teszitek a Földdel a negatív energiáitokkal. És ezért is hagytuk hátra számotokra ezeket az edényeket, a ti időtök szerint „hosszú idővel ezelőtt”, amikor ráébredtünk, hogy mennyi minden el lett feledve a fizikai dimenzióvá válás  eredeti céljaiból. Amikor rádöbbentünk, hogy a széthúzás gondolatisága nyert teret, és hogy nagy katasztrófák várnak a Földre, úgy döntöttünk, visszatérünk eredeti dimenziónkba, bár hátrahagytuk nektek elménk örökségét.
-- Tudtuk, hogy lesznek olyanok, kiknek tudása és spirituális fejlettsége erre az útra terel benneteket. Tudtuk, hogy a katasztrófa miatt, mely a bolygóra vár, lesznek olyanok, akiknek elő kell majd hívniuk reinkarnációs emlékeiket, hogy meggyógyítsák a megvadult világot, szeressék, és tanácsokkal szolgáljanak a számára; a tudás nélküli világot, melyre a pusztulás tüzei várnak. Amikor azonban eljön az idő, azok számára, akik a spirituális tudást keresik, az lesz a kötelesség, hogy figyelmeztessenek másokat, a Föld ki fordulni sarkaiból.
-- Ebben az edényben, és a többiben, amit számotokra hátrahagytunk, mindent megtaláltok, amire szükségetek lehet. A tudásunk kristályosodott ki benne, és idővel ez a tudomásotokra jut. Azzal a szándékkal készültek, hogy ezen edényeken keresztül aktiváljuk a tudatot, amikor a Földnek erre szüksége lesz. És ez máris elkezdődött, ahogyan ti mondanátok „itt” és „most”.
-- Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk, nagy változás kezdődik… kezdődött… a szülőbolygótokon belül. Arra ösztönzünk benneteket, hogy tudassátok az emberiséggel a dolgokat, amiket átadtunk, abban a reményben, hogy a holocaust csökkenthető legyen. Habár ez már nem kerülhető el, a kihatásait még nagyban meg lehet változtatni.""