"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Híres Festők, Nagy Festőművészek - Deme Barbara

2022.07.28 18:00

 

Híres Festők, Világhírű Festőművészek.

A festészet kezdetei a régmúltba, szinte az ősidőkbe nyúlnak vissza. A legrégebbi ismert festmények körülbelül: 35 ezer évesek és a Chauvet-barlangban, Franciaországban találhatók. A véső szerszámmal valamint vörös és fekete festékkel készült képek lovakat, rinocéroszokat, oroszlánokat, bölényeket és mamutokat ábrázolnak. A barlang festmények jelentették a festészet kezdetét..

 Képtalálat a következőre: „picasso”

Világhírű Festők - A 25. Híres Festőművész

Sandro Botticelli

Sandro Botticelli (Firenze, 1445. március 1. – 1510. május 17.) itáliai olasz festő, a korai reneszánsz, quattrocento idején a firenzei iskola legjelesebb képviselője. Leghíresebb képe, a Venus születése, és még sok szép hasonló, nőies és lágy formát alkotott. Botticelli művészetét minden finomsága, érzékenysége ellenére a kortársak a „férfias” jelzővel illették. Megérezték benne azt a férfias szellemet, erőt és határozottságot, stílus alakító készséget, amellyel példát és utat mutatott az érett reneszánsz művészeinek.


Sandro Botticelli: -- A Milói Vénusz -- Vénusz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452. április 15. – 1519. május 2.) olasz, akkor még itáliai származású polihisztor, azaz: festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, zeneszerző, költő és író.. A művész egyéniségként és lélektanilag is elemezve ábrázolta képein a szereplőket. Leonardót sokszor nevezik a reneszánsz ember őstípusának, akinek láthatólagos végtelen kíváncsisága csak a felfedezéseinek erejével volt egyenlő. Széles körben az egyik legnagyobb festőnek tartják, és egyes vélemények szerint akár ő is lehetett minden idők legműveltebb embere.

https://4.bp.blogspot.com/-RyqxAI3cmIY/T0AGGta5QJI/AAAAAAAAAuU/jO6rrr6t6xg/s320/23+leonardo__utolso_vacsora_94957_497302.jpg
Leonardo da Vinci: -- Hölgy hermelinnel, -- Az Utlsó vacsora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475. március 6. – Róma, 1564. február 18.) az olasz reneszánsz kimagasló mestere, egyike a képzőművészet legnagyobb alakjainak. Bár önmagát mindig szobrásznak tartotta, nemcsak a szobrászatban, hanem a festészetben, az építészetben és a lírában is maradandót és jelentőset alkotott. Művészete eltér kora, a reneszánsz virágkorának művészetétől: hiányzik belőle az a harmónia, derű, elegancia, amely Leonardo és Raffaello műveit jellemzi. Különc, magányos, önmarcangoló személyisége, amely állandó harcban állt önmagával és a világgal, egyedi alkotásokat eredményezett.


Michelangelo Buonarroti: -- Ádám teremtése, -- Szent család, -- Katalin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raffaello Sanzio

Raffaello Sanzio (Urbino, 1483. április 6. -- Róma, 1520. április 6.) itáliai olasz reneszánsz kori festő és építész. Rafaello a cinquecento egyik kiemelkedő alakja. Raffaello az alakokat megfosztotta a korábban divatos testtelenségüktől és átszellemültségüktől. Leonardo és Michelangelo művei sokszor komorak, titokzatosak voltak, Raffaello nyugodtabb, barátságosabb stílusra törekedett. Önálló stílusú mesterként főleg Madonna-képeket alkotott. Raffaello egyedi és bájos, bámulatos stílusa miatt a festők fejedelme volt, megválasztották a festők fejedelmének...


Raffaello Sanzio: -- Madonna I, -- Madonna II, -- Madonna III

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiziano Vecellio

Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1485 – Venezia, 1576. augusztus 27.) itáliai olasz, a velencei érett reneszánsz egyik legnagyobb festője, a híres triász, Veronese, Tiziano, Tintoretto tagja. Munkásságuk együttesen reprezentálja a velencei festészet legragyogóbb korszakát. Első nagyszabású munkája az Égi és földi szerelem, valamint a Mária mennybemenetele című oltárkép. Életrajzírói szerint jó modorú, vonzó férfi és jó társalgó volt, több hercegi udvaar is versengett érte. Élete utolsó éveiben látása megromlott, de a festést akkor sem hagyta abba, utolsó korszaka már átvezet a manierizmusba.

Képtalálat a következőre: „tiziano”
Tiziano Vecellio: -- Urbinói vénusz, -- Ádám és Éva, -- Madonna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacopo Tintoretto

Jacopo Tintoretto (Venezia, 1518. szeptember 29. - Venezia, 1594. május 31.) olasz festő. A velencei reneszánsz festészet egyik kiemelkedő képviselője, a híres velencei aranykor festőtriászból leginkább ő az, aki az érett reneszánszból a manierizmusba váltott, s mintegy a barokk előfutára lett. Nagy képzelőerővel és dinamikus természettel megáldott ember volt, hatalmas, mozgalmas, drámai festészet volt a célja, a kompozíció megalkotása és az alakok elrendezése erős oldala volt. Több száz alakos, bámulatos kompozíció, távol áll minden hagyománytól, az akadémikus beállítottságú műértők merő excentrikusságnak tartották, de egész Velence megcsodálta, s csodálja azóta is a világ.


Jacopo Tintoretto: -- Noé, -- Ádám és Éva

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paolo Veronese

Paolo Veronese (Verona, 1528 – Venezia, 1588. április 19.) itáliai olasz festő, alkotásai reprezentálják Tiziano és Tintoretto munkásságával együtt a velencei reneszánsz aranykorát. Leginkább egyházi és biblikus képeket festett Veronese, de vannak arcképei és mitológiai tárgyú képei is. A Kánai menyegző című képbe beleszerkesztette Veronese Velence előkelő, gazdag polgárait, s a szolgákat is, a festőket is muzsikusok képében, az Úr asztala előtt Veronese, Tiziano és Tintoretto hangszereken játszik, így örökítette meg Veronese a nagy velencei festő-triászt.

 
Paolo Veronese: -- Vénusz és Adonisz, -- Madonna, -- A Kánai mennyegző

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Greco

El Greco (Kréta, Heraklion, 1541 – Toledo, 1614. április 7.) görög származású festő, a spanyol manierizmus legnagyobb mestere. Egész munkássága alatt fennmaradtak képein a bizánci eredetű stílusjegyek. A bizánci hatást tükrözik festményein az előre elképzelt ideákból kiinduló formák, a természetes fény nélküli, finoman tompuló kolorit és a kompozíciók rituális jellege. A Krétán elsajátított bizánci stílus mellett Tizianótól tanulta a színkezelést, a dramaturgát, a testek mozgásának kifejezését. Valószínűleg a művész segédjeként dolgozott, erre utal néhány korabeli feljegyzés is. Festményein fekete kontraszttal tette élesebbé és ragyogóbbá a színeket.


El Greco: -- A szent születés, -- János, -- Jézus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Paul Rubens

Peter Paul Rubens (Siegen, 1577. június 28. – Antwerpen, 1640. május 30.) flamand festőművész, Rembrandt mellett kora művészetének legjelentősebb alakja, a 17. századi flamand festészet egységes arculatának megteremtője. Sajátosan egyéni stílusa nagy hatást gyakorolt az európai festészet fejlődésére. A célja, hogy a képet meglátva a templomba lépőnek a lélegzete is elálljon. Rubens vallásos képeinek nagyívűsége miatt igazán a templomok adnak neki méltó keretet.


Peter Paul Rubens: -- A Három Grácia, -- Vénusz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diego Velázquez

Diego Velázquez (Sevilla, 1599. június 6. – Madrid, 1660. augusztus 6.), spanyol festő, a belső térben elhelyezett alakoknak a környezettel való tökéletes együtt hatása a fény érvényre juttatásának mestere. Velazquez művészetén és művészettörténeti jelentőségén mit sem változtat, ha a modern művészi törekvések tovább fejlődésével a spanyol festészet történetének más nagy alakjai léptek előtérbe: Goya vagy El Greco.


Diego Velázquez: -- Bacchus győzelme, -- Vulkánusz műhelye, -- Sevillai út

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rembrandt van Rijn

Rembrandt van Rijn (Leiden, 1606. július 15. – Amszterdam, 1669. október 4.) holland festőművész, a világ egyik legismertebb festője, az egyik legjelentősebb 17. századi holland művész. A munkáinak egyik fő különlegessége a fény-árnyék játék, az erős kontrasztok gyakori használata, amely szinte bevonja a szemlélőt a festményeibe. Rembrandt gyakorlott metszet készítő volt, emellett számos rajza és rézkarca is fennmaradt. Alkotásai abban az időszakban születtek, amelyet a művészettörténészek Holland aranykornak, illetve „arany évszázadnak”, vagy egyszerűen Rembrandt korának neveznek


Rembrandt van Rijn: -- Rembrandt Önarcképe, -- Együtt Otthon, -- Batshebeba

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esteban Murillo

Esteban Murillo (Sevilla, 1618. január 1 - Cádiz, 1682, április 3.) spanyol festő, a barokk festészet kiemelkedő alakja. Murillo Sevillában született egy tizennégy gyermekes család utolsó fiaként. Édesapja egy Gaspar Esteban nevű borbély volt, édesanyját María Pérez Murillonak hívták, az ő vezetéknevét használta később művei aláírásakor. Madridban élt évekig, ahol Velázquez tanítványa volt. 1645-ben tért vissza Sevillába. Ebben az évben tizenhárom vásznat festett a Sevillai: San Francisco el Grande kolostor részére, ami meghozta számára a megérdemelt elismerést. Jóllehet vallási témájú munkái ismertebbek, Murillo jelentős számban festett korabeli asszonyokat és gyermekeket ábrázoló festményeket is....

https://www.oilpaintingonline.com/images/Murillo,%20Bartolome%20Esteban/28458-Murillo,%20Bartolome%20Esteban.jpg
Esteban Murillo: -- Vizöntő leány, -- A szent gyermekek, -- Virágos leány, -- A lányok                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Francisco Goya

Francisco Goya (Zaragoza, 1746. március 30. – Bordeaux, 1828. április 16.) spanyol festő és grafikus volt. A spanyol festészet virágzási korszaka után az utolsó nagy spanyol mester Goya. Egyike a legsokoldalúbb és legegyénibb művészeknek, aki a XVIII. század fordulóján a barokk és a rokokó művészet folytatója, majd a romantika jegyei is mutatkoznak nála. Goya lefestette a spanyol királyi család több tagját, beleértve IV: Károly és VII. Ferdinánd királyokat. A témái széles skálát ölelnek fel a vidám ünnepélyektől a csata jelenetekig és holttestekig. Goya maga mondta, hogy három tanítója volt: a természet, Velázquez és Rembrandt. Goya festői géniusz volt, aki Velázquez és Rembrandt útját folytatta és új festői megoldásokat vetett fel..

Képtalálat a következőre: „goya”Képtalálat a következőre: „goya”
Francisco Goya: -- Tisztáson -- Hegytetőn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

William Turner

William Turner (London, 1775, április 23. – Chelsea, 1851, december 19.) angol romantikus festő, John Constable-lel és Boningtonnal együtt a XIX. századi modern festészet irányzatainak elindítója, hatással volt a barbizoni iskolára és az impresszionistákra. Az angol romantika egyik utolsó képviselője, varázslatos aquarell tájképeit már a realizmus előfutárának tekintik. Munkáit már fiatalon bemutathatta. Életét a művészetnek szentelte, és különbözvén más korabeli művészektől, pályáját valamivel nagyobb siker kísérte, mint sok más kortársáét.


William Turner: -- Mortleake terasz, -- Scerborough, -- Erdő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paul Cézanne

Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 1839. január 19. – Aix-en-Provence, 1906. október 22.) francia festő, a 19. századi festészeti irányzatokat radikálisan átalakító, a modernizmust megelőlegező posztimpresszionizmus jeles alakja. Impresszionista kortársai hatottak művészetére, színei könnyedebbek és érzékletesebbek lettek, de a cézanne-i szigort ezek ellenére is érvényesíteni tudta képein. Auvers-i és Provance-i tájképein a meleg színek és a hideg árnyékok tónus váltakozása ötvöződik helyenként az impresszionistákra jellemző fényárral.

A Travel Guide to Paul Cézanne's Aix-en-Provence
Paul Cézanne: -- Kártyázok, -- Provence, -- Aix-en-Provence

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Claude Monet

Claude Monet (Páris, 1840. november 14. – Giverny, 1926. december 5.) francia impresszionista festő.  Tájképein a végsőkig kiérlelte az impresszionizmus elveit. Képei nem a tárgyak térbeli viszonyát, hanem színeik világításbeli értékeit jelenítik meg. A puszta optikai kép kifejezésére való törekvés, a szerkezet, a kép előformázásának feladása, művészetének tárgy nélkülivé váló tendenciája számos vonatkozásban az absztrakt művészet felé mutat. Számos modern absztrakt festő Monet művészetét előfutárának vallja.


Claude Monet: -- Híd, -- Nő ernyővel, -- Nő ernyővel, -- A Provence-i táj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierre Renoir

Pierre Renoir (Limoges, 1841. február 25. – Cagnes, 1919. december 3.) francia impresszionista festőművész. A tájképek, csendéletek, portrék, tánc és családi jelenetek képeinek ezreit hagyta maga után. Szüntelenül a szépet festette, a szépséget tárja elénk, a l’art pour l’art született és fenséges képviselője. Renoir 22 esztendős volt, amikor mestere, Gleyre a szemére vetette, hogy „szórakozásból fest”. Renoir azt válaszolta, hogy természetesen, ha nem szórakoztatná, sohasem kezdett volna el festeni.. Ars poeticája lehetne a következő kijelentése: A föld az istenek paradicsoma: ezt akarom megfesteni.” Soha nem lett hűtlen önmagához, veleszületett életöröme, derűje, kiegyensúlyozottsága sohasem hagyta el, s ugyanezt az életörömöt, derűt, kiegyensúlyozottságot tükrözi valamennyi festménye.

Képtalálat a következőre: „renoir”
Pierre Renoir: -- Fürdözők, -- Reggelizők a tengerparton, -- Irene

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paul Gauguin

Paul Gauguin (Paris, 1848. június 7. – Hiva Oa, Atuona, 1903. május 8.) francia festő, van Gogh és Cézanne mellett a posztimpresszionizmus legnagyobb képviselője. Kalandos élete során volt tengerész, jómódú üzletember és nyomorgó festő, élt Peruban, Párizsban és Tahitin. Amikor 1891. június 8-án megérkezett Tahiti szigetére, Papeete-be, az ajánlólevél hatására megkülönböztetett fogadtatásban volt része. Gauguin meg volt győződve arról, hogy új élet kezdődik számára a „nemes vadak” között. Merész kísérletezése a színekkel közvetlenül vezetett a szintetista stílus kiteljesedéséhez, s később, átlépve a szintetizmuson kialakította teljesen egyéni hangú festészetét, amelyre a tiszta színek használata, a különböző eredetű motívumok variálása a jellemző.

Képtalálat a következőre: „gauguin”    

Paul Gauguin: -- Sziklás Tengerpart, -- Tahiti Hiva-oa, -- Tahiti Aou-oa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh (Groot-Zundert, 1853. március 30. – Auvers-sur-Oise, 1890. július 29.) holland festőművész, a posztimpresszionizmus egyik legnagyobb alakja. Csendéleteket festett, amelyek távol álltak a megszokott polgári nyugalomtól. Van Gogh a szegények asztalát mutatta be sötét színekkel, lerí róla az őt körülvevő nyomor, kilátástalanság. Élete nagy részét szegénységben töltötte. Hagyatéka: 850 festményből és ugyanennyi rajzból áll. E nagy szám ellenére megállapítható, hogy műveinek jó része megsemmisült. Azok közé a művészek közé tartozott, akiket csak haláluk után ismertek el.


Vincent van Gogh: -- Kávézó este, -- Provence, -- Napraforgók

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henri Matisse

Henri Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 1869. december 31. – Nizza, 1954. november 3.) francia festőművész, a 20. századi festészet egyik legjelentősebb alakja. Matisse a fauvizmus megteremtője, A fauves-ok „vadak” festészeti stílus elindítója. Matisse a modern festészet történetében Cézanne után és Picasso előtt a legnagyobb hatású festő volt. Élt Londonban is, majd hazatérve Párizsba Matisse röviddel később Korzikára utazott tovább, s a tavaszt és a nyarat ott töltötte. Itt támadt fel a dél iránti szenvedélye. Korzikán kis méretű tájképeket, csendéleteket és enteriőröket festett. A Földközi-tenger fénye új ragyogással töltötte meg színeit.


Henri Matisse: -- Önarckép, -- Asszony, -- Gyümölcs, -- Parkban

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pablo Picasso

Pablo Picasso (Málaga, 1881. október 25. – Mougins, 1973. április 8.) spanyol festőművész, a párizsi iskola kiemelkedő képviselője, a 20. századi avantgárd egyik legjelentősebb festője. A kék korszak, a rózsaszín korszak, és a kubizmus voltak festészetének legjelentősebb állomásai. Picasso csodaember vagy inkább embercsoda volt, egy karizmatikus művész, amilyet a történelem legfeljebb egyszer produkál minden száz évben. A festészet szereteténél csak a nők iránt érzett szenvedélye volt nagyobb Picassónak. Életének minden meghatározó művészeti időszakában más és más nő volt a múzsája. A zseniális művész szeretője volt: Olga Koklova, Dora Maar, Francoise Gilot. A németek által megszállt Párizsban találkozott a fiatal Francoise-zal. A huszonhárom éves lány festészetet tanult. Picasso meghívta, hogy látogassa meg a műtermében, és ezzel egy különös kapcsolat vette kezdetét. Az öntörvényű művész beleszeretett a fiatal művésznövendékbe. Tíz viharos évet töltöttek együtt, Francoise két gyermeket szült neki.


Pablo Picasso: -- Dora Maar, -- Avignon-i kisasszonyok, -- Balena, -- Amanda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amedeo Modigliani

Amedeo Modigliani (Livorno, 1884. július 12. – Párizs, 1920. január 24.) olasz szobrász és festő. A XX. századi avantgárd jellegzetes képviselője, az École de Paris tagja. Amadeo Modigliani szefárd zsidó származású volt, apja, Flaminio pénzváltót üzemeltetett, anyja, Eugenia, iskolát vezetett Livornóban. Amedeo volt negyedik és egyben legkisebb gyermekük. Modigliani később Párizsból időközönként haza látogatott Livornóba, a szülei házába. Az igazság, a szépség, a tisztaság keresése vezette a ő szenvedélyes művészetét, az óceániai, az afrikai, a görög, a római kultúra és az itáliai reneszánsz voltak az ő fő ihlető forrásai.


Modigliani: -- Jeanne Hébuterne, -- Juan Gris, -- Beatrice Hastings, -- Carmen Valle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marc Chagall

Marc Chagall (Vitybeszk, 1887. július 7 - Saint-Paul-de-Vence, 1985. március 28.) orosz–zsidó származású honosított francia festőművész, a modern festészet egyik kiemelkedő alakja, a párizsi iskola tagja. Chagall nem sorolható be a századeleji avantgárd egyik irányzatába sem. Ugyanakkor hatása kétségtelenül nagy volt mind a szürrealistákra, mind az expresszionistákra. Emlék képeket, bensőjén átszűrt meseszerű fantázia világot, és nem a látható valóságot ábrázolta. Műveiben a szereplő emberek, állatok, tárgyak szimbolikus értelműek. Élet műve elsősorban ifjúsága emlékeiből táplálkozik, Vityebszk zsidó negyedének rituális életéből, a szegénység vidám, szomorú költészetéből.


Marc Chagall: -- Artois, -- Pascal, -- Promenade, -- Blue                                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joan Miró

Joan Miró (Barcelona, 1893. április 20 - Palma de Mallorca, 1983. december 25.) katalán festőművész, grafikus, szobrász és keramikus. Az École de Paris körébe tartozik. Fejlődésére nagyon jótékonyan hatottak a Párizsban töltött, 1920-as, 1930-as évek, amikor személyesen megismerkedett Pabló Picassóval és az ő avantgárd művészeti irányzataival, s a Párizsi Iskola számos alkotásával, felfogásával. 1925-ben csatlakozott a szürrealistákhoz, barátságot kötött a hozzá sokban közel álló Paul Klee-vel. 1940-ben visszatért Spanyolországba, a második világháború befejezése után felváltva tartózkodott Barcelónában és Párizsban. 1956-tól Mallorcára vonult vissza alkotni, nagyon szoros volt e szigettel a kapcsolata, hiszen édesanyja és felesége is innen származott. Miró mottója ez volt: „Én nem találok ki semmit, én mindenre rátalálok". Miró a fauvizmus, a kubizmus, a daudizmus, és a szürrealizmus világában otthonosan járva egyedi, költői, játékos, humoros világot hozott létre.


Joan Miró: -- Ladopi, -- Pueblo, -- Donna, -- Carota    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salvador Dali

Salvador Dalí (Figueres, 1904. május 11 - Figueres, 1989, január 23.) katalán-spanyol festőművész. A modern művészet sajátos személyisége volt. A szürrealista alkotásmód magas esztétikai szintre emelésével egyszerre nyitott és tetőzött be egy korszakot. 1925 novemberében megnyílt első saját kiállítása. 1926-ban élete óriási élményeként először járt Párizsban, ahol áprilisban első útja rögtön Picassóhoz vezetett. Dalí egész életében az androgün testalkatú emberekhez vonzódott. Később Galában, későbbi feleségében, is ezt az őseredetű androgünitást vélte felfedezni. Több mint: 1500 festményt, körülbelül: 30 könyvet, néhány balett szövegkönyvet, számos könyv illusztrációt, litográfiát, színházi jelmez tervet, tucatnyi szobrot, sőt, Walt Disney részére rajzfilmet is alkotott.. Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dali, a 20. század spanyol-katalán festő óriásai....

 
Salvador Dalí: -- Young virgin, -- Dalior, -- Rosa, -- Tribute                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Híres Magyar Festők.

A festészet kezdetei a régmúltba, szinte az ősidőkbe nyúlnak vissza. A legrégebbi ismert festmények körülbelül: 35 ezer évesek és a Chauvet-barlangban, Franciaországban találhatók. A véső szerszámmal valamint vörös és fekete festékkel készült képek lovakat, rinocéroszokat, oroszlánokat, bölényeket ábrázolnak. A barlang festmények jelentették a festészet kezdetét..

Képtalálat a következőre: „magyar festők”Képtalálat a következőre: „magyar festők”

Híres Magyar Festők - 10. Híres Magyar Festő

Munkácsy Mihály

Munkácsy Mihály (Munkács, 1844. február 20. – Endenich, Németország, 1900. május 1.) Munkácsy Mihály világszerte a legismertebb és talán a legnépszerűbb magyar festőművész. Munkácsy mélyről küzdötte fel magát, az asztalos legényből híres festő lett, aki hatalmas méretű vásznaival az egész világot meghódította. Világhírű a Siralomház című képével lett, melynek kompozíciója és ábrázolása eredeti és magával ragadó. Tájkép festészete és magyar történelemmel foglalkozó képei is figyelemre méltóak. Romantikusan realista festő volt, aki mindig invenciókkal teli munkákat alkotott.

https://img.index.hu/imgfrm/0/1/2/2/THM_0009720122.jpg

Munkácsy Mihály: -- Ásító Inas, -- Rőzsehordó Asszony, -- A Kislány

   

Munkácsy Mihály: -- Krisztus Pilátus előtt, -- Síralomház

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szinyei Merse Pál

Szinyei Merse Pál (Szinyeújfalu, 1845. július 4. – Jernye, 1920. február 2.) magyar festő, aki máig az egyik legkiválóbbnak tartott magyar művész. Szinyei a legjobb festészeti adottságokkal rendelkezett, már a fiatal kori műveiben is megmutatkozott közvetlensége, művészetének egyéni hangja, kolorit gazdagsága. A magyar plein air festészet megteremtője, a modern magyar piktúra első nagy képviselője a nyugat-európai kortársakkal egy időben fedezte fel a szabad levegő, a napfény festői ábrázolásának problémáját s teremtette meg gazdag színvilágú, realista táj- és portré- művészetét.

Képtalálat a következőre: „pipacsos rét festmény”

Szinyei Merse Pál: -- Pipacsos rét, -- Pipacsos mezőn                                      

https://img.index.hu/imgfrm/8/6/9/5/THM_0003658695.jpg 

Szinyei Merse Pál: -- Szerelmespár, -- Lila ruhás nő, -- Ruhaszárítás

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Csontváry Kosztka Tivadar

Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853. július 5.– Budapest, 1919. június 20.) magyar festő, a magyar tájkép festészet legnagyobb alakja. A festészet iránt tehetséget érezve otthagyta állását, és különböző mesterektől festészetet tanult. Nagy utazásokat is tett, és csodaszép tájképeket festett, jelentősebb képeit Keleten és Délen festette. Mintegy száz nagyobb művet alkotott. Míg külföldi kiállításairól a legnagyobb kritikusok elismerően nyilatkoztak, itthon nemigen ismerték el. Ehhez különc életvitele és egyre kifejezettebb – látnoki-prófétai allűrjei is hozzájárultak. Művészetét az expresszionizmushoz, posztimpresszionizmushoz kapcsolják, de nem tartozott egyik elhatárolható irányzatba sem.

Csontváry K T: -- Zarándoklás a Cédrusokhoz, -- Magányos Cédrus-- Gém

Csontváry K T: -- Traui Tájkép naplementénél, -- Athéni Jupiter templom                       

  Képtalálat a következőre: „csontváry mostari híd”          

Csontváry K T: -- A Taorminai görög színház, -- A Mostari Öreg Híd    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

Rippl-Rónai József

Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861. május 23. – Kaposvár, 1927. november 25.) magyar festő, grafikus. A poszt impresszionista és szecessziós törekvések legjobb magyarországi képviselőjeként tartják számon. Festészetére gazdag színvilág, stilizáló vonalak és dekorativitás jellemző. Az 1900-as évek elején finom pasztell technikájú képeket festett. Művein bemutatja a kisváros életét, erre legjobb példa a Piacsek bácsit bemutató sorozat. Kialakított egy sajátos stílust, amit „kukoricás”-nak nevezett, a festéket vattaszerűen, foltos felrakásokkal hordta fel vásznaira.

Rippl-Rónai József: -- A Borozás, -- Park Aktokkal

   

Rippl-Rónai József: -- A hölgy, -- A ház előtt, -- A kertben

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferenczy Károly

Ferenczy Károly (Bécs, 1862. február 8. - Budapest, 1917. március 18.) magyar festő, a Nagybányai művésztelep első nemzedékének kiemelkedő képviselője. Bánáti német származású művész család sarja. Ferenczy Károly volt a magyarországi impresszionizmus legjobb mestere. Festészete több szakaszra bontható. Az első korszaka inkább „finom naturalistának” mondható, műveire a leíró ábrázolásmód jellemző. Eleinte zsánertémákat dolgoz fel, dekoratív stílus elemekkel kombinálva. Müncheni korszakában megjelentek a szimbolizmussal és szecesszióval érintkező panteista elemek. Nagybányai éveinek kezdetén monumentális bibliai kompozíciókat festett, képein ekkor már egyre inkább megjelent az impresszionistákra jellemző színgazdagság. A napfény festése kötötte le érdeklődését, ugyanakkor lényeges maradt számára az emberalak és arc szép kifejezése. Ferenczy Károly a 20. századi magyar festészet egyik legjelentősebb képviselője. Művészete rendkívül nagy hatással volt, a kortárs és az utána következő festőnemzedékre.

https://img.index.hu/imgfrm/7/3/5/1/THM_0001767351.jpg
Ferenczy Károly: -- Önarckép, -- Egy októberi délután, -- Izvora ősszel

https://img.index.hu/imgfrm/8/9/4/7/THM_0005228947.jpg
Ferenczy Károly: -- Vörös fal, -- Madárdal, -- Napos délelőtt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Csók István

Csók István (Sáregres, 1865. február 13. – Budapest, 1961. február 1.) magyar festő, kiváló művész, az újabb kori magyar festészet népszerű alakja volt. A realizmusból indult el, és egyéni hangját megőrizve közeledett a poszt impresszionalistákhoz.. 1903-ban Párizsba költözött, s festészete egyre inkább közelebb került a posztimpresszionisták foltfestéséhez, színei az impresszionisták keveretlen ragyogásához. Ekkor készültek nevezetessé vált aktos kompozíciói. Hosszú pályája során egyike volt a legtöbb hazai és külföldi elismerést, díjat nyert magyar festőknek.

https://www.nlcafe.hu/cikk/3/25407/2.jpg

Csók István: -- A tavasz ébredése, -- Züzü a tengerparton

  

Csók István: -- Szénagyűjtők

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czóbel Béla

Czóbel Béla (Budapest, 1883. szeptember 4. – Budapest, 1976. január 30.) magyar avantgárd festő, nemzetközileg is nagyon elismert. A kezdeti, nagybányai naturalizmust követően, Czóbel igen gyorsan - lényegében a mozgalom születésével egy időben - kapcsolódott a fauvizmushoz, az akkori legmodernebb párizsi irányzathoz. Így egyike volt a Magyar Vadak első képviselőinek is. Párizsban a „legvadabb” fauves-ok közt emlegették. A fauvizmus névadójától, Louis Vauxcelles művészetkritikustól a „fauve inculte”, faragatlan fauve jelzőt kapta, Gertrud Stein amerikai műgyűjtő a "heves" Matisse-nál is "hevesebbnek" találta akt képeit.

Czóbel Béla: -- Fejkendős lány, -- Kislány, -- Piac

Czóbel Béla: -- Női akt, -- Női fekvő akt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czencz János

Czencz János (Ostffyasszonyfa, 1885. szeptember 2. – Szekszárd, 1960. január 12.) magyar festő. Főként tetszetős életképeket, tájképeket festett. Művei jelentős része csendélet, akt és női portré volt. Nőalakjait színes és gazdag ruhákban, gyakran népviseletben, anyagszerűen részletező módon jelenítette meg. Nagy hatással volt rá Csók István, színpompás függönyök között elhelyezkedő aktjai erről tanúskodnak. Tájképei a Duna-parti részleteit, valamint bátai és szekszárdi látványokat örökítettek meg.

l

Czencz János: -- A pár a parton, -- Lányok a parton

Czencz János: -- A tengernél

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aba-Novák Vilmos

Aba-Novák Vilmos (Budapest, 1894. március 15. – Budapest, 1941. szeptember 29.) magyar festő, grafikus, a modern magyar festészet egyik legeredetibb és legvitatottabb tehetsége. Harsány színekkel festett, monumentális ihletettségű, dinamikus kompozíciók jellemzik; kedvelt témája volt a falusi vásár és a cirkusz világa. Bravúros technikával idézi fel a karikaturisztikus elemeket sem nélkülözve az Alföldi nép életét. A művész képeit a Magyar Nemzeti Galéria és más közgyűjtemények mellett számos magán gyűjteményben őrzik.

Aba-Novák Vilmos: -- Körhinta, -- Csónakok

Aba-Novák Vilmos: -- Olasz tengerparti kikötő, -- Pantomin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szőnyi István

Szőnyi István (Újpest, 1895. január 17 - Zebegény, 1960. augusztus 30.) magyar festőművész és grafikus. Az akkor még önálló városban, Újpesten született német származású családban, Schmidt néven, ezt később magyarosították Szőnyire. 1923-ban Zebegénybe költözött, ezzel új korszak kezdődött festészetében. Képei egyre líraibb, harmonikusabb, idillibb hangúvá váltak. Fő témája a zebegényi táj és a paraszti élet mindennapi eseményei. 1924-ben újranősült, egy lányuk és egy fiuk született, Zsuzsa és Péter. Az 1930-as közepétől fő műveinek sorozatát többnyire temperával, világos, finom színekkel festette, az egyik legszebb a Dunakanyar táját megelevenítő Szürke Duna című képe 1935-ből. Művészete a poszt-nagybányai stílust képviselte. Posztimpresszionista Dunakanyarbeli tájképeivel közelebb hozta és megszerettette hazánknak e különös értékekkel bővelkedő régióját.

Képtalálat a következőre: „szőnyi istván”

Szőnyi István: -- Zebegényi tájkép, -- Zebegényi Dunakanyar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------