"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Fényenergia és Fénygyógyászat - Emer Amanda

2022.07.28 18:07

 

Fényenergia és a pozitív fényprogram.

A Fényenergia mindig segítségedre lesz, ha a váltás időszakában, csak a saját belső erődre tudsz támaszkodni. A Gyógyító Fénycsatorna összeköttetés a Világ mindenség gyógyító, teremtő, segítő, fejlesztő, (Fény=szeretet) energiáival. Felerősödő spirituális kapcsolatot hoz létre a magasabb dimenziók tanítóival.

A mostani időszakban, ki kell tartanunk hitben és meg kell tartanunk a bennünk lévő fényt és szeretetet. Ebben a menüpontban összegyűjtött invokációk segítenek egyensúlyba kerülni, a felsőbb Önvalóddal, és az isteni fényerőkkel.

Javasolom, hogy ezen írásokat, egymás után lehetőség szerint fennhangon mondd ki, hittel – szívvel - akarattal.

Mindig, mikor külső, vagy belső sötétség, hitetlenség, félelem vagy kétség kerít hatalmába, bátran végezd el. Nyomtasd ki, hogy bármikor, amikor szükséges, megerősítsd magadban az isteni erődet.

A fényprogram segítségedre lesz, ha a váltás időszakában, csak a saját belső erődre tudsz támaszkodni.

Mindenkinek szívből ajánlom.

 

 

Felszabadító INVOKÁCIÓ a Felemelkedett Mesterektől

 

Erős és igen hatásos írás annak megsegítésére, hogy felszabadítsuk önmagunkat, a negatív külső hatásoktól, és belsőktől. A hatás TELJESSÉGE érdekében 3 x kell elolvasni, hittel, szívvel és erővel.

 

A Szeretett Hatalmas Isteni Jelenlét Én Vagyok bennem, minden emberiség Szent Krisztusi Énjei és a Világosság minden Ereje és Légiói nevében –

A Szeretett NAGY ISTENI VEZETŐ és a Hét Arkangyal,

A Szeretett SZENT GERMAIN és az Angyali Világosság Légiói

A Szeretett JÉZUS és a Felemelkedett Uralkodók Hatalmas Seregei,

A Szeretett HÉLIOSZ és a NAGY KÖZPONTI NAP MÁGNESE,

A Szeretett VEZELÉS Istene és a hét hatalmas ELOHIM

A Szeretett EL MORYA ÉS A MERKÚR Légiói,

A Szeretett SZERÁPISZ BEY és a Hatalmas Szeráfok és Kerubok,

A Szeretett SZABADSÁG Istennője és a Karma Urai

A Szeretett LANTÓ és a Bölcsesség Urai

A Szeretett Hatalmas DIADAL és az Egyéniség Urai

A Szeretett CIKLÓPEA és a Forma Urai,

A Szeretett MAJTREJA és az Értelem Urai

 

Szeretett LANELLÓ, és a Nagy Fehér Testvériség Egységes Szelleme és a Világ Anya:

A Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld nevében!

 

MEGIDÉZEM:

Aszterea Kozmikus körét az ezer Nap Kéklángú Kardjával és kérem

 

RAGADJÁTOK MEG, KÖSSÉTEK ÖSSZE ÉS ZÁRJÁTOK BE

bennem és körülöttem

RAGADJÁTOK MEG, KÖSSÉTEK ÖSSZE ÉS ZÁRJÁTOK BE

bennem és körülöttem

RAGADJÁTOK MEG, KÖSSÉTEK ÖSSZE ÉS ZÁRJÁTOK BE

bennem és körülöttem

 

 

- minden kritizálást, bírálást, ítélkezést és minden fekete mágiát,

- minden gyűlöletet, ellenségeskedést és bűvös praktikát,

- minden félelmet, kétséget, hiú kérdezősködést és halál programokat,

- minden önteltséget, hazudozást, gőgöt,

- minden engedetlenséget, makacsságot és törvénysértést,

- minden irigykedést, féltékenységet és a törvények nem ismerését,

- minden határozatlanságot, gondatlanságot, és szellemi vakságot,

- minden igazságtalanságot, lehangoltságot és izgatottságot,

- minden becstelenséget, intrikálást és hitszegést,

- minden egoizmust, vágyak kiszolgálását, és bálványimádást

- minden felháborodást, megbántódást, bosszúvágyat és kölcsönös vádaskodást

 

és mindent, ami nem a világosságtól van! ZÁRJÁTOK BE mindezt a Hatalmas ASZTREA Kozmikus körébe az ezer Nap Kéklángú Kardjával! FOGJÁTOK ÖSSZE, a Kozmikus köreiket és az ezer Nap Kéklángú kardjait, a Nagy Központi Napból, és LÁNGOLJANAK a Kozmikus Világosság megatonnáival, a Kéklángú Villám sugaraival, és az Ibolya Tűzzel, mindenen belül, minden között, és minden körül, ami ellene van, vagy veszélyezteti az isteni tulajdonságok megvalósulását:

 

az ISTENI ERŐMET

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI SZERETETEMET

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI MESTERSÉGEMET

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI IRÁNYÍTÁSOMAT

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI VEZEKLÉSEMET

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI BÖLCSESSÉGEMET

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI HARMÓNIÁMAT

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI HÁLAADÁSOMAT

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI IGAZSÁGOSSÁGOMAT

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI VALÓSÁGOMAT

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI LÁTÁSOMAT

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

az ISTENI DIADALLOMAT

és a rám vonatkozó Isteni Terv minden ciklusában való beteljesítését

és a Győzelmemet a Világosságban most és mindörökké!

És teljes hitben, Én tudatosan elfogadom ezt a megnyilvánultat, megnyilvánultat, megnyilvánultat!

És teljes hitben, Én tudatosan elfogadom ezt a megnyilvánultat, megnyilvánultat, megnyilvánultat!

És teljes hitben, Én tudatosan elfogadom ezt a megnyilvánultat, megnyilvánultat, megnyilvánultat!

Itt és Most teljes Erővel, örökké tartónak, mindenhatóan aktívnak, állandóan terjedőnek és a világban szétterülönek addig, amíg mindenki felemelkedik a Világosságba és felszabadul! 

 

Szeretett ÉN VAGYOK! Szeretett ÉN VAGYOK! Szeretett ÉN VAGYOK!

 

 


FELEMELKEDÉS AZ ÉN VAGYOK JELENLÉTBE

A következő Fénygyakorlatot a Fénylények adományozták az Emberiségnek..

ÉN kényelmesen ülök a székemben, nem keresztezem sem a lábaimat, sem a karjaimat. A gerincem olyan egyenes, amilyen egyenes csak lehet. Azonnal nyugodt, békés állapotba kerülök. Kiürítem az elmémből a nap során felmerült gondolatokat, a jelen pillanatában befelé fordítom a figyelmemet, és igyekszem a Szívemben lakozó Istenire összpontosítani.

 

"Végigjártam elégedetlenségem telét", és belépek egy Új Nap dicsőségébe, amely a Földi Paradicsom lendületével teljes. Enyém a Győzelem! Enyém a Győzelem! Enyém a Győzelem! Atya-Anya Istenem tökéletes egyensúlya és minden fejlődő lélek ÉN VAGYOK Jelenléte VISSZATÉRT a Földre!!!

Ezzel a belső tudással felvértezve belátom, hogy az a csodálatos felelősségem, hogy teljesen saját ÉN VAGYOK Jelenlétemmé VÁLJAK, amíg meg vagyok testesülve itt a földön. Ez a szó szoros értelmében azt jelenti, hogy integrálni fogom fénylő Szoláris ÉN VAGYOK

 

Jelenlétemet négy Földi Testembe sejtes és atomi szinten, azaz megtöltöm minden elektronomat, minden atomomat, minden szubatomi részecskémet, a testemből áradó minden hullámot, minden teret testem atomjai és molekulái között ÉN VAGYOK Jelenlétem sokrétű, 5. Dimenziós Szoláris Fényével.

 

Ez az integráció lehetővé teszi ÉN VAGYOK Jelenlétem számára, hogy teljes uralmat gyakoroljon fizikai, éteri, mentális és érzelmi testeim felett. Amint ez megtörténik, gondolataim, szavaim, érzéseim és tetteim Isteni Szeretetet, Harmóniát és Isteni Egyensúlyt tükröznek majd. Ez az átalakulás átváltoztatja fizikai valóságomat is a Földi Paradicsom határtalan fizikai tökéletességévé. Ez egy egyedi ajándék, egy szakrális lehetőség, amely minden Földön élő férfi, nő és gyerek rendelkezésére áll itt és most.

Kontemplálom ezt az igazságot, és miközben ez a szakrális tudás rezegni kezd szívem mélyén, átélem, hogy a Halhatatlan Győzedelmes Hármas Láng egyre nő és nő a szívemben, amíg magába nem foglalja mind a négy Földi Testemet.

Mostantól ÉN VAGYOK Jelenlétem szeretetteljesen uralmat gyakorol alacsonyabb emberi tudatomon, és felszabadítja fizikai, éteri, mentális és érzelmi testemet.

"Alacsonyabb emberi tudat, Szeretlek, és hálás vagyok neked, amiért biztosítottad a növekedés és tanulás lehetőségét a fizikai síkon, most azonban azt parancsolom neked, hogy lépj a Fénybe! Alacsonyabb földi tudat, az Isteni Szeretettel és Hatalommal ÉN, az ÉN VAGYOK Jelenlét most azt parancsolom, hogy...
Engedd el a fizikai testemet, és térj vissza a Fénybe!
Engedd el az étertestemet, és térj vissza a Fénybe!
Engedd el a mentális testemet, és térj vissza a Fénybe!
Engedd el az érzelmi testemet, és térj vissza a Fénybe!


Alacsonyabb földi tudat, Szeretetemmel most Szabaddá teszlek, hogy a tanulás magasabb iskoláiba léphess, ahol átalakulhatsz majd Isten Tökéletességévé."


ÉN VAGYOK Jelenlétem most teljesen átveszi az uralmat négy Földi Testem felett, és hordozó burkaim felemelkednek 5. Dimenziós Szoláris Fénytesteim tökéletességébe. Tudatommal felemelkedem a Mennyek Királyságába, a Határtalan Fizikai Tökéletesség rezgő Birodalmába... Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétem Birodalmába. Úgy állok ott most, mint egy tökéletes Isteni Lény Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétem dicsőséges, sokszínű, többdimenziós sugárzásában. Szívem, elmém és hangom most Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétem Tizenkét Rétű Szoláris Lángjának közepén összpontosul.

Lábammal szilárdan állok a Földön, de egyúttal Egy VAGYOK a Határtalan Tökéletesség minden Felemelkedett Birodalmával. A tündöklő Fény Isteni Lénye VAGYOK, aki most meg is valósítom e Fény teljességét Lényem minden síkján. Miközben ÉN felemelkedem, minden Élet felemelkedik velem együtt. Emiatt tudom, hogy Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétemben az egész Emberiség nevében állok ott, belátva, hogy Isteni Lények vagyunk minden birodalomban, amely ehhez a bolygóhoz kötődik.

Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétemen belül ÉN VAGYOK a Harmónia Kozmikus Lángja, aki Isteni Szoláris Fényt áraszt hordozó burkaim minden fizikai és kémiai kapcsolódásába, meggyógyítva és helyreállítva az energetikai kötéseket az atomok között és az atomokon belül, amíg vissza nem nyerik a határtalan tökéletesség Szoláris rezgésfrekvenciáját.

Tudom becses ÉN VAGYOK Jelenlétem minden meggyőződésével, hogy a Fény ezen áramló elektronikai mintázatában minden szükséges megtalálható a fizikai testem és az egész fizikai sík meggyógyításához. Minden szükséges benne van, hogy helyreállítsa minden egyes Földi élet sejtjeinek, atomjainak és elektronjainak pályáját, forgását és elektronikai töltését. Érzem, hogy az atomi sík minden energetikai kötésének rezgésfrekvenciája felgyorsul a határtalan fizikai tökéletesség frekvenciájának sebessége felé. Az Élet minden egyes sejtje az 5. Dimenziós Szoláris Fény teljes tökéletességében ragyog.

Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétemben ÉN VAGYOK Isten Mennyei Fénye, amely áthatja most az Emberiség minden egyes interakcióját és kapcsolatát - beleértve az emberek, szervezetek, fajok, vallások és nemzetek közötti kapcsolatokat -, ezáltal felemelve ezeket az interakciókat a Létezés Magasabb Rendjének harmóniájába, és megnövelve az Emberiség Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétének Szféráját a Földön.


A Nagy Szoláris Csend Békéjében megismerem elmémmel ezt a Magasabb Valóságot. Tisztán megkapom Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétem Isteni Sugallatait, Ideáit és Elgondolásait. Érzem ezt a Magasabb Valóságot az érzelmi világomban, amely Isten nagy Kauzális Testében nyugszik. Az Isteni Tulajdonságok nyugodt óceánja VAGYOK, amely a Szent Szellem Szakrális Tüzes Leheletét sugározza magából.

Élő, Fénnyel teli Temploma VAGYOK a romolhatatlan Tökéletes Egészségnek, Sugárzó Szépségnek, Örök Fiatalságnak, Életteliségnek és Örömnek. Az ÉN VAGYOK Jelenlét Szoláris Fénytestei VAGYOK, amelyek most megnyilvánultak a Föld fizikai síkján. Ez így van.

Most visszahozom a tudatomat a szobába. Tudatosul a testem, és hagyom, hogy ezek az Isteni Energiák asszimilálódjanak fizikai, éteri, mentális és érzelmi testeimbe.

 

 

TÁRSTEREMTÉS IMÁJA

Én (……a neved……) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem az én azonnali, állandó és bőkezű szállítóm.

Én (…………) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem mindig megtisztítja előttem az utat, még akkor is, amikor úgy látszik, hogy nincs is út.

Én (…………) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem felügyeli és vezeti minden tervemet, beleértve egészségemet, boldogságomat és jólétemet.

Én (…………) hiszem és tudom, hogy benső békém biztonságban van Felsőbb Énem segítsége által, aki az én nagyobb részem és a bennem lakó Isten része.

A mindent irányító Hatalmas Szellem jóváhagyásával, az igazságos, nagylelkű és adakozó Földanya jóváhagyásával, a Négy Elem, a Négy Mágneses Irány és a Fény Déváinak jóváhagyásával, én (……….) üdvözöllek mindannyiótokat és hálás vagyok, hogy itt vagytok velem.
Szólítom valamennyi Fénylényt, aki az utamat felügyeli és védelmezi, kérem szeretetüket, jóindulatukat, megértésüket, segítségüket, tanácsukat, információikat, iránymutatásukat, bölcsességüket és Fényüket, hogy együtt mehessünk végig az úton, amit a Szellem magasabb világaiban kijelöltünk magunknak.

Szeretett Segítőim, én (………..) segítségetek által a Szellem teremtő ereje felé haladok.

Multidimenzionális létezőként én (………….) kijelentem, hogy szent létező vagyok, és rászolgáltam, hogy itt lehessek a Földön és válaszokat kapjak tőled, szeretett Szellem, én fenséges, csodálatos társam.
Mit tegyek, hogy még jobb társad legyek?
Mit akarsz tudatni velem?
Mit tegyek most? Hol legyek most?
Mit tegyek, hogy a megfelelő dolgok történjenek az életemben?
Kérlek, adj nekem útmutatást mindennapi életemben a szinkronicitás által,
ami elvezet a megfelelő válaszokhoz, és segíts ébernek maradnom, hogy elkerüljem életemben a szerencsétlenségeket.

Multidimenzionális létezőként én (………….) ünneplem elkötelezettségemet, hogy ezen a helyen legyek. Mióta a Mostban élek, békességben és teljességben létezem, és tudom, hogy a megoldások a Mostban várnak rám, mert amikor elterveztem a próbákat erre a létidőmre, akkor a legmélyebb interdimenzionális bölcsességgel szintén megteremtettem minden megoldást is, mert nincs olyan részem, amelyben a kreativitás és teremtőerő ne létezne.

Multidimenzionális létezőként én (………….) kitörlöm most régi szerződéseim minden elemét és kijelentem, hogy folyamatosan elengedek minden belém ültetett hitrendszert.
Kijelentem, hogy feloldok minden esküt és fogadalmat, amit a múltban bárhol, bármikor tettem, különösképpen azokat, amik a szegénységgel, betegséggel, fájdalommal, nyomorúsággal, szenvedéssel, magánnyal és egzisztenciális ürességgel kapcsolatosak.

 Én, (……….) kitörlök most minden szerződést és kijelentem, hogy felszabadítom magam alóluk, meggyógyítom és megtisztítom evolúciós fejlődésem minden karmikus feljegyzését.
Én, (……….) megbocsátok, meggyógyítok és elengedek minden olyan tudatos vagy tudatalatti dolgot, ami késleltetheti vagy akadályozhatja teljes evolúciós fejlődésemet lényem bármelyik multidimenzionális szintjén.

Multidimenzionális létezőként én (………….) kijelentem, hogy én társteremtem a jelenemet és a jövőmet, s mindig a megfelelő helyen vagyok a megfelelő időben.

Ennek megfelelően én, (………..) kinyilvánítom a szándékomat, hogy oda megyek, ahova az Isteni Terv szólít s ehhez erőfeszítés nélkül megkapok minden szükséges eszközt: tudást, embereket, lehetőségeket és anyagi eszközöket, amik segítenek engem az Isteni Terv fizikai dimenzióban történő manifesztálásában.

Multidimenzionális létezőként én (………….) azt választom, hogy használom a Szellem új ajándékait, amelyek segítenek egyensúlyban maradnom és erejüknél fogva hatástalanítnak minden negatív hatást, melyek utam során akadályozni próbálnak.
Semmilyen negatív dolog nem hat rám.
Ennek következtében változást teremtek a vibrációmban, ami folyamatosan emelkedik mind finomabb és interdimenzionálisabb szintekre.

Én, (……….) társteremtem fizikai egészségemet és felébresztem sejtemlékezetemet.
Ennek megfelelően tiszteletteljes és szent módon megszólítlak téged, drága Testem:

Együtt vagyunk ebben a létidőben és együtt meg tudjuk gyógyítani magunkat.
Együtt megvan az erőnk, hogy legyőzzünk mindent, ami veszélyeztetheti fizikai rendszerünket.
Együtt képesek vagyunk regenerálódni és megfiatalodni, és együtt feltartóztathatjuk a kémiai hormonok hatását, melyek megöregítik a testet. Együtt hatástalaníthatjuk az időt, mely irányítja a sejtjeink, szöveteink, szerveink öregedését és funkcióit.
Harmónikus és kiegyensúlyozott módon visszakapcsoljuk magunkat valódi Lényünkhöz és DNS-ünk 12 szálához, hogy általuk elérhessük a szellemi, érzelmi, fizikai és mentális tudás 12 felső szintjét.

Együtt most aktiváljuk tobozmirigyünk növekedését és azon funkcióját, hogy a gondolatok és a tudás magasabb frekvenciáit legyünk képesek befogadni és elindítsuk a felemelkedés folyamatát, amit DNS-ünkbe kódoltunk.
Most testünk minden sejtje magáévá teszi ezt a szándékot és ennek megfelelően törekszik a legoptimálisabb és állandó egészségi állapot fenntartására és szervezetünk fizikai, mentális, érzelmi és szellemi megfiatalítására.

Én, (………) hiszek a világomban, tértől és időtől független vagyok, része vagyok a Minden Létezőnek.
Becsülöm és tisztelem a Földet és a saját létezésemet.
A Mostban élek és elfogadom jelen valóságomat, mert tudom, hogy a jelen pillanat és az élet teljessége iránt érzett hálám folyamatosan és számos formában teremti a jólétet.
Minden szinten állandó kapcsolatban vagyok Multidimenzionális Énemmel, aki élvezi a teljes anyagi jólétet, ami megteremtődik minden multidimenzionális szinten, ahol kitágított Énem tartózkodik, épp itt, épp most, a Föld bolygón.

Én, (……….) megérdemlem, hogy itt legyek és jogom van mindenhez, ami jó.
Ennek megfelelően nyitott vagyok és elfogadom, hogy megérdemlek minden bőséget, ami kielégíti a szükségleteimet és a vágyaimat és megértem, hogy a Szellem célja, hogy szeretetet, békét, egyensúlyt, egészséget és jólétet adjon nekem.

Csak jó dolgok áramlanak hozzám,
Része vagyok a Mindennek, és a Szellem szemében tökéletes vagyok.
Semmilyen emberi szó nem változtathatja meg azt, Aki Vagyok, mert Vagyok, Aki Vagyok, és kiérdemeltem, hogy itt legyek ezen a csodálatos bolygón, amit Földnek hívnak.

Vagyok Aki Vagyok.
ÉN VAGYOK Minden Aki Vagyok.
Minden Vagyok Aki Vagyok, Minden Létező Vagyok.
Egy Vagyok Mindennel.

Multidimenzionális létezőként s az Isteni Akarat és Terv szerint én, (……..) szólítok minden Emelkedett Mestert és Fénylényt, akik birtokában vannak a tudásnak, amit meg kell kapnom, hogy minden szükséges szinten közvetítsék azt felém, és tanítsanak engem, hogy beválthassam a Szellemmel kötött szerződésemet.

A Szellem nevében én, (…….) minden változást félelem nélkül fogadok és nem veszek részt semmiféle kollektív apokaliptikus helyzet létrehozásában.

A Szellem nevében én, (………..) feltétel nélküli megbocsátást és könyörületet társteremtek, szeretem magamat és másokat, tökéletes fizikai, mentális és szellemi egészséget hozok létre.

A Szellem nevében én, (……….) minden eszközzel és a legnagyobb szeretettel igyekszem a mindenre kiterjedő új energia megismerésére, hogy azt bölcsességgel hasznosíthassam mind a magam, mind az egész emberiség számára.

A Szellem nevében én, (……….) mind intellektuális, mind szellemi, mind anyagi szinten társteremtem a legmagasabb szintű szellemi energiát, ami lehetővé teszi számomra, hogy minden tudást megoszthassak, amit kaptam, és hogy erőfeszítés nélkül, könnyedén hozzájussak minden anyagi eszközhöz és forráshoz, ami ahhoz szükséges, hogy véghez vigyem a küldetésemet, hogy kényelmesen éljek és hogy bőségemet megoszthassam másokkal.

A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.

Ezért multidimenzionális létezőként én (……..) itt és most kérem, hogy borítson be engem a Teremtés Fehér Arany Fénye, hogy felülemelkedve minden hitrendszeremen és korlátomon teljes egészében az Isteni Jelenlétben létezzem, hogy állandó kapcsolatban lehessek a felsőbb nézőponttal és az Isteni tervvel, és hogy mindig a Fény Isteni Terve szerint cselekedjek, elismerve a Szellemet és a Minden Létező Mesteri Tervét.

Én (………) teljes és megingathatatlan bizalommal, minden elvárás nélkül elengedem és a Szellem és Multidimenzionális Énem kezébe helyezem most ezeket a megerősítéseket.

És ez így van.