"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Feng-Shui, lakberendezés ősi kínai hagyománya - Bíró Csaba

2022.07.28 18:03

 

Feng-Shui, a lakberendezés ősi kínai tudománya.

A Feng-Shui egy ősi Kínai hagyományos természet-tudomány, amely az Ég és a Föld törvényszerűségeinek megfigyelésén alapul, alkalmazásával segít az Ember és a Természet közötti összhang megvalósításában. A Feng-Shui célja a legmegfelelőbb: lakóhely kiválasztása, a lakás berendezése a sikeres élethez, a környezet elemzésével. A Feng-Shui az egyensúlyt és a harmóniát keresi.

Feng shui Stock fotók, Feng shui Jogdíjmentes képek | Depositphotos®A színek és a Feng Shui | Helios

Feng-Shui alapvetése és elmélete

-- A Feng-Shui az elrendezés Kínai művészete, eredete 3 ezer évre vezethető vissza. A Feng-Shui szó jelentése: Szél és Víz. A Feng-Shui megpróbálja megtalálni a legkedvezőbb küllemet és elhelyezést az emberi létesítményeknek, lakóháznak, sírhelynek, vagy akár egy egész városnak. A Feng-Shui célja és feladata a két ellentétes erő harmonizálása, kegyenlítése, összehangolása.
-- A Feng-Shui a "geomancia" Kínai megfelelőjének tekinthető, és egy olyan holisztikus szemléleten alapul, amely az embert a természet szerves részének tekinti. A Feng-Shui összekapcsolja a geofizikai jellemzőket: "terepadottságok, klíma, mágneses mezők", és az asztrális jelenségeket: "napfordulók, holdciklusok", az emberi élettel.
-- A Feng-Shui szabályokat egyes források szerint már 3 ezer évvel ezelőtt alkalmaztak, az épületek helyének meghatározására olyan szabályokat, amik Feng-shui szabályoknak tekinthetők. Például a lakóhelyek és épületek elhelyezésének iránya nagyon fontos, ami megmutatkozik abban, hogy igyekeztek észak-déli tájolással elhelyezni az épületeket.
-- A Feng-Shui mesterek a táj és terepadottságok megfigyelésével keresték meg a "Chi" áramlásokat és az épületek számára a legkedvezőbb helyeket. Az ősi kínaiak tanulmányozták a környezetüket és megfigyelték, hogy bizonyos helyek szebbek, kedvezőbbek, szentebbek, mint más helyek.
-- A Feng-Shui tudomány művelői úgy gondolták, hogy a környezet kedvező és jótékony energiái, tulajdonságai az embert is kedvezően befolyásolják. Az ókori kínaiak hittek abban, hogyha valaki megváltoztatja, harmonikussá, kiegyensúlyozottá, szebbé teszi környezetét, az élete is jobbá válik.

Feng-Shui és Yin-Yang összefüggései

-- A Feng-Shui elméleteinek megértéséhez a gondolati hátterének megismerése is szükséges. Tao-ból származik a Yin és Yang, a két alapvető erő, ami az univerzumot mozgásban tartja, az ellentétek egyesülése a harmónia, vagyis a Tao. A Feng-Shui tanítása szerint az ellentétek egyensúlyát megteremtve fenntarthatjuk saját belső egyensúlyunkat.
-- A Yin-Yang szimbólum eredete ősi Kínai elméleten alapul. Kínában hosszas megfigyelések és tanulmányozások után alkottak egy örök érvényű törvényt. Megfigyelték, hogy minden egyes Földi átalakuláson két ellentétes aspektus érvényesül: pozitív-negatív, fény-árnyék, világos-sötét, nappal-éjszaka, ami fölmagasodik, majd lehanyatlik.
-- A Yin-Yang, e két pólus, a "pozitív" és "negatív" közötti állandó feszültség és kölcsönhatás a világegyetem, az élet mozgatója, a mindent átható rezgés, ami által, és amiben éljük a mindennapi életünket. A Fengsuj feladata, hogy a minket körülvevő környezetben megteremtse ezek egyensúlyát, összhangját.
-- A Yin-Yang, a Jin-Jang állandóan váltakozó és egymást kiegészítő kettőssége jelen van mindig mindenben. Ahogyan fény és árnyék kölcsönösen feltételezi és kiegészíti egymást, úgy található meg ez a két ellentétes lényeg minden létezésben és történésben. Erre találhatunk néhány példát az alábbi táblázatban.
-- A Yin-Yang ellentét párokra oszthatóak, amik mindenben jelen vannak. Ezek a tulajdonságok környezetünkben is érvényesülnek és megfigyelhetőek. Yin-Yang: sötét-világos, nőies-férfias, alacsony-magas, föld-menny, völgy-hegy, tigris-sárkány, íves-egyenes, kerek-szögletes, vízszintes-függőleges.

A Yin-Yang ellentét párok

1.  Sötét -- Világos
2.  Nőies -- Férfias
3.  Alacsony -- Magas
4.  Föld -- Menny
5.  Völgy -- Hegy
6.  Vízszintes -- Függőleges

Feng-Shui és a Tai Chi

-- A Feng-Shui legfontosabb fogalma a Chi. A Chi az életenergia, a kozmikus lélegzet, amely áramlásaival körülvesz bennünket. "A Chi olyan, mint az áramló szél, pozitív, amikor szabadon áramlik, fénybe vonva mindent, amit megérint". A chi azonban negatív energiává válik, ha megreked egy sötét sarokban, ha épületek, falak, bútorok akadályozzák áramlását.
-- A Feng-Shui szakértő a jó és ártó chi áramlásokat próbálja felderíteni, és szabályozni, úgy hogy javítsa a terület adottságait és ezzel együtt az ott lakó emberek chijét is. Az ember chije az életerő, amely velünk van a születéstől a halálig. A chi áramlása a testben meghatározza viselkedésünket, más emberekhez való viszonyunkat és egészségünket is.
-- A Feng-Shui olyan változásokat képes létrehozni a környezet Chi áramlásában, amely az emberi Chi áramlást is befolyásolja. A Chi áramlás szabályozása, mérséklése vagy fokozása, javítja egy otthon és ezáltal az ott lakók Chi-ét is. A Chi az egészséges környezet kialakításán kívül fokozható még meditáción és a pozitív emberi kapcsolatokon keresztül.
-- A Tai Chi, az ősi Kínai viszony rendszer, a világegyetemben lezajló folyamatokat és kölcsönhatásokat modellezi a természetben megfigyelhető alap jegyekkel. Az öt elem néven is ismert természetesen. A "Tai Chi" ötféle elemet, ötféle minőségét jelképez: "Fa, Föld, Tűz, Fém, Víz". Ami lehet Yin és Yang, ami a következő: Yang: "Fa, Föld, Tűz". -Yin: "Fém, Víz".
-- A Tai Chi öt elemének építő és pusztító körének az elmélete: Fa (kelet, zöld), Föld (közép, sárga), Fém (nyugat, fehér), Tűz (vörös, dél), Víz (észak, fekete, kék). A Chi áramlás öt elem szerinti kiegyensúlyozásakor is figyelembe kell vennünk az embert is. Hasonlóan ahhoz, hogy vannak yin és yang típusú emberek, az emberek feloszthatók az elemek szerint is.

Az 5. Elem Chi áramlás szerinti tulajdonságai

1.  Fa -- Kelet -- Zöld -- Agresszió -- Azonosulás
2.  Föld -- Közép -- Sárga -- Aggodalom -- Együttérzés
3.  Fém -- Nyugat -- Fehér-Ezüst -- Bánat -- Bátorság
4.  Tűz -- Dél -- Piros-Vörös -- Türelmetlenség -- Öröm
5.  Víz -- Észak -- Fekete-Kék -- Félelem -- Gyengédség

Feng-Shui a lakóhely berendezésében

-- A Feng-Shui is az egyensúlyt és a harmóniát keresi. Amikor alkalmazzuk az otthonunkban, a harmóniát igyekszünk megteremteni. A Feng-Shui szerint a külső környezet hatással van ránk, tehát ha tudatosan törekszünk környezetünkben a harmóniát kialakítani, akkor életünk is megváltozik. Ez igaz.
-- A külső környezetünk harmóniájának megteremtésére irányuló törekvésünk egyúttal egy belső törekvéssé is válik, törekvés a tökéletességre. Vagyis ami kint van az van bent is. Ha mi kint tudatosan igyekszünk rendet és harmóniát létrehozni, akkor ez bent is létrejön. Ha kint rend van, rend van bent is.
-- A különböző természetes formák hatást gyakorolnak ránk. A hatás alapja valamilyen hasonlóság is lehet, ezért környezetünk vizsgálatakor az intuíciónkra is szükségünk van, hogy ezeket a kedvező, vagy ártó hatásokat észrevegyük.
-- A táj-elemek, hegyek, dombok, vizek, tavak - hatással vannak a föld chi áramlására. Ahhoz, hogy egy épület kedvező elhelyezését megállapítsuk, vagy a meglévő adottságokat értékelni tudjuk ismernünk kell a tájalkotó elemek, hegyek, dombok, sík területek, patakok, folyók, tavak globális hatását is.
-- A hegyes-dombos tájakon a chi a felszín közelében mozog, ezzel szemben a sík-vidékeken a felszín alá húzódik. A hegyoldalak és domboldalak a legkedvezőbb helyek, a síkterületek ezzel szemben mentesek a jó chi-től. Ennek magyarázata, a sík vidékeken több veszély leselkedik az ott lakó emberekre, mint egy magasabban fekvő hegyes-dombos tájon.
-- A Feng-Shui nagy fontosságot tulajdonít a rendnek, mindenhol legyen rend a házban. A Feng-shui szerint azokon a helyeken, ahol rendetlenség van démonok kezdenek el gyülekezni. Egy gardrób szekrény, vagy egy kamra jó példa erre. A rendetlen helyek Chi-je rossz, egészségtelen, így a rendetlenség káros hatással van arra a területre.

Ház kialakítása a Feng-Shui szerint

-- A Feng-Shui tanításai szerint csak szabályos formákból lehet szilárd és biztos életet és szerencsét építeni. Ebből következik, hogy házunk építésekor, vagy lakásunk kiválasztásakor legyünk tekintettel arra, hogy a ház és lakás alakja minél szabályosabb legyen, lehetőleg téglalap vagy négyzet alakú.
-- A négyzet és téglalap alakú házak jó hatásúak a szabályos, erőteljes, kiszámítható formáik miatt. A négyzet, a téglalap, a kör, a ba-gua, az ellipszis forma mint ősképek különösen erőteljes és jó hatást gyakorolnak a lakóikra. Ezek klasszikus és bevált formák az építészetben.
-- A kör illetve ba-gua forma szintén kedvező hatású. A kör forma, mint a teljesség és a tökéletesség szimbóluma mindenképpen Istennel van szoros kapcsolatban, ezért a tökéletes kör alaprajzú építmények "szent helyek", amelyek mivel a kör nagy hatású őskép, ezt a tulajdonságot nagy erővel közvetítik lakóik felé.
-- Kör alakú házat csak az válasszon, aki erősen spirituális beállítottságú, mert ebben az esetben az ő tökéletességre való törekvését ez támogatni fogja. Egy kör, vagy ba-gua alaprajzú házban mindenki megváltozik, akár akarja akár nem, mert ezek a formák olyan erővel hatnak.
-- Az L és U-alakú házak a kedvezőtlen formák másik jellemző típusai. Ebben az esetben is több ba-gua oldal is sérülhet. Leeső részből U-alak esetében kettő van, így ez ebből a szempontból különösen kedvezőtlen. Ezt a két alakú házat ne válasszuk, mert nem előnyös.
-- Amennyiben egy ház vagy szoba alakja nem szabályos, akkor ez problémákat okozhat, amely problémákat a Feng-shui módszereivel orvosolni lehet, illetve meg lehet előzni. Az új lakás vagy ház vásárlásakor ügyeljünk arra, hogy az általunk legfontosabbnak tartott ba-gua oldalon semmilyen sérülés vagy kiegyensúlyozatlanság ne legyen.

Lakás kialakítása a Feng-Shui szerint

-- A Feng-shui segítségével mindig sikerül "testre szabni" egy a lakást. A jó és ideális megoldásokkal a lakás a lakójával harmóniába kerül, ez úgy mutatkozik meg, hogy lakója jól érzi magát benne. Saját bevallása szerint "szerelmes a lakásba" és legszívesebben állandóan csak otthon tartózkodna.
-- A család szempontjából fontos, hogy a bejárat hol helyezkedik el, milyen a kialakítása és a színe. Irányok szerint a bejárati ajtó különböző elemekhez tartozhat, és ennek megfelelően egyes színek kedvezőbbek a bejárati ajtó számára. A családtagok saját eleme szerint is meg lehet határozni egy mindenki számára kedvező színt.
-- A bútorok elhelyezése is befolyásolja egy lakás Chi áramlását, emiatt van néhány szabály, amit figyelembe kell vennünk. A Feng-Shui szempontjából az ágyak, az íróasztal és a tűzhely elhelyezése a legfontosabb, így ezekre különös gondot kell fordítanunk.
-- A Feng-shui "erőpozíciónak" nevezi azt a helyzetet, amikor egy ágy vagy asztal a bejárattól minél távolabb helyezkedik el. A távolság növeli a lehetséges támadás útját, ezért csökken a bennünket érő stressz. Az ágy elhelyezésének legkedvezőbb esete, ha az ágy "erőpozícióban" van és a rálátás a bejáratra is biztosított.

Háló-szoba kialakítása

-- A hálószoba a pihenés és az alvás színtere, ezért a kialakítása fontos, különben házassági és egészségi problémákat okozhat. Ha rosszul helyezzük el az ágyunkat, akkor a Chi kiegyensúlyozatlanná válik, emiatt nem tudunk megfelelően pihenni és végül ez vezet egészségi problémákhoz.
-- Az ágyunk elhelyezésekor két fontos dolgot kell figyelembe vennünk. Az egyik, hogy az ágyban fekve rálássunk az ajtóra, hogy mindig tudatában lehessünk annak, ha valaki belép, a másik, hogy minél messzebb helyezzük el az ágyunkat, hogy a külső zajok és egyéb zavaró körülmények ne érhessenek bennünket közvetlenül.
-- Fontos, hogy az ágyban fekve rálássunk a szoba bejáratára, hogy láthassuk azt, aki belép. Az ember alapvetően természeti lény, ebből adódik, hogy a támadásokra reagál tudatosan, de a tudatosságtól függetlenül is. A szoba ajtaján belépő személy kiváltja a természeti lényre jellemző nem tudatos stressz-reakciókat.
-- A hálószobában nem szabad tükröt elhelyezni, ez fontos dolog, mivel egyrészt a tükör túlságosan felélénkíti a Chi-t, másrészt zavaró lehet, ha félálomban mozgást érzékelünk a tükörben, mert ez szintén kiválthatja a stressz-reakciókat, amire felébredhetünk. Aki ragaszkodik a tükörhöz, az úgy helyezze el, hogy az ágyban fekve ne látszódjon.
-- Az fontos dolog, hogy a hálószobában világos legyen, a fekete-fehér, a sötét-világos színek egyenlő arányban legyenek elosztva, úgy ahogyan a yin-yang körben áll. A szobában a bútorok méret arányosak legyenek, megfelelően elhelyezve. A szobában rend és rendezett legyen minden, a könyvespolcon a könyvek tematikus rendben legyenek, jól átláthatóan.

Nappali-szoba kialakítása

-- A nappali szobában zajlik a családi élet, ezért fontos, hogy itt mindenki számára megfelelő harmónia uralkodjon. A nappali biztosítson helyet mindenki számára a kikapcsolódásra és a közös programokra egyaránt.
-- A nappaliban az ülőbútoroknak kényelmesnek kell lenniük és úgy kell őket elhelyezni, hogy ne legyenek háttal a bejáratnak. A bútorok elrendezésénél vegyük figyelembe azt, hogy egy geometrikus elrendezés hivatalos jellegű, emiatt egy oldottabb, lazább csoportosítás otthonosabbá teszi a szobát.
-- A nappali egyik eleme lehet a kandalló. A kandalló a tűz elemhez tartozik, ezért tűz vagy föld oldalon helyezzük el. A kandallót ellensúlyozni lehet egy fölötte elhelyezett tükörrel, vagy oldalt elhelyezett virágokkal.
-- A nappaliban és a lakás más helységeiben - elhelyezett festményekkel kapcsolatban: Li mester a következőkre hívja fel a figyelmet: "A festmények kedvezőnek tekinthetők: hegyek, dombok, tájak, vizek, partok képei, portrék, állatok, bárányok, madarak. Kedvezőtlennek lehet tekinteni a vadállatokat ábrázoló képeket, mert ezek károsíthatják az egészséget.
-- Az fontos dolog, hogy a nappaliban világos legyen, a fekete-fehér, a sötét-világos színek egyenlő arányban legyenek elosztva, ahogyan a yin-yang körben áll. A szobában a bútorok méret arányosak legyenek, megfelelően elhelyezve. A szobában rend legyen, rendezett legyen minden. A könyvespolcon a könyvek tematikus rendben legyenek, jól átláthatóan.

Fürdő-szoba kialakítása

-- A fürdőszoba az a hely, ahol a víz, a pénz szimbóluma beérkezik és ahonnan elfolyik, reprezentálja a lakók vérkeringését és anyagi helyzetét. Kerüljük a WC ajtóval szemközti elhelyezését, hogy rálássunk, amikor benyitunk, vagy a lakók anyagi veszteségtől és egészségi problémáktól fognak szenvedni. Az elrejtett toalett a legmegfelelőbb.
-- Lehetőleg helyezzük az ajtótól legtávolabbi pontra a WC-t, vagy alakítsunk ki egy fülkét, vagy függönyt, ami elzárja a WC-t a belépőtől. A fürdőszobának világosnak és nyitottnak kell lennie. Nem lehet zsúfolt. A halvány fürdőszoba színek, mint például: kék, zöld, sárga segítenek fenntartani a házassági és családi harmóniát.
-- Kedvezőtlen eset, ha a lakás bejárati ajtajával szemben nyílik a mosdó, vagy különösen a WC. Ilyen esetben az anyagi veszteségek elkerülése érdekében helyezzünk el egy kicsi ba-gua tükröt a WC ajtó külső oldalán. Az ajtót tartsuk zárva, a WC fedelét pedig mindig csukva.

Konyha kialakítása

-- A konyha a Feng-shui egy fontos területe. A szakácsnak egy tágas, jól megvilágított és levegős helyen kell dolgoznia. A tűzhelyet egy jól megközelíthető helyre kell állítani, mert egy sarokba beékelve gátolni fogja a mozgást és a chi áramlást, csökkenteni fogja az étel minőségét és ezáltal árt az egészségnek, gazdagságnak, karriernek, a családnak.
-- Szimbolikusan a tűzhely kiemelkedően jellemzi egy család anyagi helyzetét, ugyanis a "minél többet eszünk, annál jobban élünk" mondás vonatkoztatható a konyhára. A tűzhelynek tisztának kell lennie és zavartalanul kell működnie, hogy így a pénz könnyen térjen be otthonunkba. A konyha elhelyezése a 'Gazdagság' vagy az 'Egészség' oldalon kedvező.
--  A tűzhelyet a fentiek miatt úgy kell elhelyezni, hogy aki a főz, az rálásson az ajtóra, hogy munka közben mindig tudja érzékelni, ha valaki bejön. Kedvező, ha nemcsak rálát az ajtóra, de emellett még megfelelő távolságban is van az ajtótól.