"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Böjtök jótékony élettani hatásairól - Bicsérdy Béla

2022.07.28 15:57

 

Böjtök jótékony élettani hatásairól.

A Mester kiható fontosságot tulajdonított a böjtöknek. Még a szigorúan betartott gyümölcs táplálkozás mellett is hosszabb, rövidebb időközökben megtartott böjtök tartják a tisztaság és a tökéletesség medrében az életműködést..A Mester előszava a böjtölés jótékony hatásairól

--  Több mint négy évtizeden át folytatott éjt nappá tévő fáradozásaim eredményeként sikerült feltárnom mindazon örök igazságokat, amelyeknek gyakorlati betartása az embert tökéletesítheti és végül tökéletessé teheti. A Krisztusi tanítás is így szól:. "Legyetek tökéletesek mint ahogyan a ti mennyei atyátok is tökéletes."..
--  Az igazságok egyúttal természettörvények is - axiómák, követezőleg vita tárgyát nem képezhetik. Ezen igazságok ugyanazok ma is mint voltak mindörökké. Még ama távoli világokba is, ahová a fénynek sugára 100 millió év múlva jut el. Ahány az egyén annyi a létfokozat. Az eszmény elérése azonban lehetséges, hiszen semmi sem lehetetlen.
--  Tanításaim során főként azt kell megérteni, hogy az ember valamennyi életfeltételének egyforma fontossága van. Úgy a táplálkozás, mint a mozgások és a folyamatos ismeretszerzés. A felületes törvénykövetések ezért vezetnek kudarchoz. Tanításaim útján törvényszerűleg egy öntudati létfokozatot hirdetek, ez a > Mester <.. A Mester a mindenségi bölcsesség tengerből kimeríthető tudás létfokozata..
--  A törvényektől való letérés idejében épp úgy mint napjainkban is az emberek között számos fokozati különbség létezett.  A chaos és a degeneratio csak a tömegeket uralta. Mindig voltak kivételesek, akik ismerték a törvényt és tudatos életükkel elmaradt testvéreik vezetői és tanítói lettek, ők voltak a mesterek. A mesterek: Krisna, Zoroaszter, Buddha, Konfúciusz, Jézus Krisztus.. Közreadott tanításaim révén az ember élete és fejlődése irányítójává, Mesterévé válhatik...
--  Létharmóniánk helyre állítására irányuló küzdelmeink folyamán ez okból van nagy szerepe a böjtnek. Az élettörvény szerint: >"A természetes éhség az a fújtató, mely az élet tüzével, szemben alkalmazva annak tápot ad.< A böjtölés minden esetben gyógyfolyamatot idéz elő, amely mindaddig tart, míg az anyagcsere a felhalmozódott káros termékektől egészen megtisztul.
--  Említettük, hogy a keletkezett betegség is gyógyfolyamat, jelenléte alatt a szervezet minden tápanyagot visszautasít, maga a természet hozza létre azt az állapotot melynek révén az egyén a gyógyulás lefolyásáig minden táplálékot mellőzni kénytelen, ha érzékszervei irányításához alkalmazkodik.
--  Az ételek ízét nem érzi, nyelve ezen célból fehér kéreggel lesz bevonva. Minden olyan esetben mikor az egyén betegségének lefolyását a természetre bízza, sőt érzékszerveinek útmutatása szerint hatóerői érvényre jutásának segédkezet nyújt, a beteg feltétlenül meggyógyul. A betegség elmérgesedését és a halált minden esetben a tudatlan belekontárkodás okozza.
--  Ha időközönként tudatosan böjtölünk, a gyógyfolyamatot magunk idézzük elő, mert az így felszabadult életműködés összes erőit a felhalmozódott salakok elégetésére köti le, ez okból a nyelv akkor is fehér kérget nyer, az étvágy egy nap múlva már eltűnik, a szervezet tisztulása folyamatba jön és tat mindaddig, míg teljesen végbe nem megy.
--  A böjt alatt érvényre jutó szimptómák (tünetek) mindenkor gyógytünetek, ez okból végzése alatt semmitől megijedni nem szabad. Az önként előidézett gyógyfolyamat szenvedéssel sem jár, a néha előforduló csekély kényelmetlenségi érzeteket eltüntetik a rendszeres mozgások. A hetenként vagy kéthetenként alkalmazott: 36 vagy 48 órás böjt már elegendő ahhoz, ha az ember a jó összetételekkel való táplálkozás során néha esetleg mennyiségi és minőségi hibákat el is követ, minden betegségtől mentesüljön.
--  Az önként előidézett gyógyfolyamat a szervezet anyagcseréjét a kórokozó salaktól időnként megszabadítsa és ezáltal a sejtélet regenerátióját (újulását) ismét jó mederbe terelje. A böjtöt végezhetjük vízzel, gyümölcslével, esetleg nedvdús gyümölccsel is, a legjobb azonban semmivel. A helyesen végrehajtott böjtölési, tápmegvonási kísérletek a szervezetre minden esetben erősítőleg és jótékonyan hatnak, oly bizonyosan, mint ahogyan a feldobott kőnek le kell esnie.. 
--  Egy törvény uralja a mindenséget, amely örökkévaló és végtelen. Növény, állat, fű, fa, virág összhangban élnek az örök természeti erővel, így az óvja őket mindentől. Ahogyan a szabad természet állatai, úgy egykor az ember is harmóniában élt az örök erővel. Ekkor még nem lehettek bajai és betegségei.
--  Évezredek soráig békében élt a mindent mozgató törvénnyel, így vele összhangban exisztálhatott. Az ősi idők távolában, régi idők napfényes virányain, az ember is volt boldog. Akkor amikor még a szén és olaj, a modern kor energia forrásai, pálmák és fügefák, meg ezer más gyümölcstermő trópusi növény formájában díszlett.
--  Csak később az embert vitte félre tudása és fejlődése, letért a jó útról, kilépett a helyes mederből. Az egyetemes összhangja nem tűr diszharmóniát. Az egész összhangja nem tűr megbolygatást, a legkisebb zavar is kiegyensúlyozódásra törekszik.
--  Ha a vezető faj letér a helyes útról és rossz irányba viszi a fejlődést, a mindenségi erők egy szivacs vonással eltörlik azt, hogy a régi romjain új fejlődésii folyamatok indulhasanak meg.. Egy törvény uralja a mindenséget, amely örökkévaló és végtelen.

Jézus Krisztus 40 napos böjtje

--  Jézus Krisztus a pusztában folytatott 40 napos böjtje után tanítványai közé tért vissza. Azok a kinézetében történt változások miatt alig ismertek reá. Haja az alkonyat homályában fénylett, szemeiben maga az élet ragyogott, Isteni fényben tündökölt alakja, egész egyénisége egy a Földön időző magasabb rendű Isteni lény benyomását keltette a tanítványokban..
--  Jézus többször is 40 napra elvonult az emberek elől a júdeai pusztába és böjtölt, készült a jövőre.. Jézus teljes szívvel és lélekkel készült arra a nyilvános bizonyságtételre, amire Isten valóságosan elhívta. Jézus 40 napon át a pusztában böjtölt és csak azt és annyit evett, amit a szabadban talált: gyökereket, növényeket, apró terméseket, no és ivott, hogy ki ne száradjon. A Mester mikor a tanítványaihoz visszatért, aggódalmukat látva csak ennyit mondott nekik, ne aggódjatok, jól vagyok..
--  A böjt szinte az összes világvallás szerves részét képezi. Mózes: 40 napi teljes böjt után kapta kézhez a Tízparancsolatot. Jézus Krisztus szintén: 40 napig böjtölt a sivatagban, mielőtt megkezdte volna tanítói szolgálatát. Keresztelő János akit Jézus a korának legnagyobb szent embereként nevez a történet, gyakran böjtölt...
--  A mesterek, a nagy vallásalapítók is mind hangsúlyozták a böjt fontosságát, amely egy eszköze a világ jobb megértésének, érzékenyebbé tesz Isten teremtményeivel és az embertársainkkal szemben, és erősíti az érzékeket. Azt tanították, hogy segítségével közelebb lehet Istenhez kerülni, mivel nemcsak a test, hanem a lélek és a szellem is megtisztul..
--  Jézus, Buddha, Mohamed, Zarahustra, Konfuciusz, Mahavíra is sokat böjtölt. A régi bölcsek és mesterek is úgy vélik, hogy a böjt 16 órával az utolsó étkezés után kezdődik, és a kívánt eredmény elérése érdekében napokig kell tartania.

Bicsérdy Béla mester böjtjének tanulsága

--  A kételkedés a megismerés kezdete.. 1923 telét Szovátán töltöttem a Szentiványi villában. A postás ekkor meghozta a könyvét, melyet középen nyitottam fel. Nagy böjtölők voltak itt heringekhez hasonlatos zsúfoltságban feltüntetve, böjtös módszereik részletes leírásával, mely addigi ismereteimnek teljesen ellentmondott.
--  Erősen kételkedtem abban, hogy valaki képes: 40-60 napon keresztül ilymódon böjtölni, végzetes következmények nélkül, azonban a kezemben tartott könyv teljes bizonyítékot szolgáltatott erre, állítva, hogy még regenerálja is az emberi szervezetet, jótékony hatásaival.
--  Mivel kételkedtem, azonnal böjtbe kezdtem, ígyhát megismerésem kezdetét vette. A dolog napról napra jobban ment, hangulatom jó volt, fizikai és pszichikai munkavégzésben fáradhatatlan voltam. Böjtöm: 8. napján 32 km gyalogoltam hóviharban, könnyű ruhában és ekkor eldöntöttem, hogy napi 3-4 almával nyugodtan folytathatom a böjtöt: 20-30 napon keresztül.
--  Korrigálnom kellett eddigi böjtről szóló ismereteimet. Időközben alkalmam volt részletesen is elolvasni Bicsérdy könyvét. Bevallom őszintén, hogy a könyvben talált információk feje tetejére állították tisztes polgári életmódomat.
--  A vegetáló életmódomat teljesen meg kellett reformálnom, annak ellenére, hogy egy ideje már antialkoholista, dohányzás-ellenes voltam és vegetáriánus módon étkeztem. A 9. naptól napi két alkalommal ettem gyümölcsöt. Konyhában főzött étel azóta sem járt a számban. Eme életmódot már egy éve folytatom.
--  Mivel tél volt, amikor kevés a gyümölcs, időnként kenyeret ettem hagymával. Azonban megjött a tavasz és kiélvezhettem a megjelenő friss gyümölcsök fogyasztását. A hús, a mészárszék, valamint a húsfogyasztó emberek szaga azóta elviselhetetlenek tűnik számomra.
--  A 87 kg-os testsúlyomból 29 kg-ot égettem el, így hát 1924. augusztus 20-án, gyümölcs fogyasztással 56 kg-os voltam. Ettől kezdve nem csökkent tovább a testsúlyom és mostanra már felszedtem 14 kg-ot, vagyis 73 kg-os vagyok. Megállapítottam tehát, hogy a Mesternek minden egyes szava igaz.
--  A nyers gyümölcsből és korpa kenyérből álló étkezés, az emberi szervezet legnemesebb alap anyaga. Aki nyers növényeket fogyaszt, sokkal nyugodtabb és hangulata hasonló ahhoz, amikor holdfényben evezünk egy tiszta tavon. Fizikai és szellemi munkavégzésben fáradhatatlan vagyok, a betegségek, a banális meghűléstől kezdve teljesen elkerülnek engem.
--  Volt egy időszakom, amikor tudatosan kívántam megbetegíteni magam, a jeges vízben fürödve, miután fiaim feltörték előzőleg számomra a jeget... Azonban nem sikerült nekem ez a dolog. Kiegészítve könyvét, hozzá tenném, hogy eme életmód költségei sokkal alacsonyabbak a megszokott életmód költségeinél.
--  Egy étkezés nem kerül többe 6-10 lejnél személyenként, (1924). Nyers étkezéssel teljesen megszűnt a konyha igénybe vétele, a berendezései is fölöslegessé váltak. Életünk annyira leegyszerűsödött, hogy behívhattam végre kedves feleségemet a szobába, onnan, ahol már 12 éve szakadatlanul főzött.
--  A természetes táplálkozással felszabadul a nő. A konyhai tűzhely mellett hosszú időn keresztül, e csodálatos, kristályos nevetésű, hófehér, pirospozsgás arcú teremtés, elszürkült múmiává válik. E kormos oltáron, ahol leves fazekak rotyognak állandóan, az ember feláldozza a szépséget, fiatalságot, szabadságot. Szekrényeink tele vannak szóló szőlővel, mosolygó almával, csengő barackkal. Kamránkban virágméz van és a városka piacai tele vannak olcsó gyümölcsökkel: alma, szilva, körte, dió, mogyoró, málna, citrom...
--  Eme gyümölcsök fogyasztása korpa kenyérrel, messze, meghaladja a véres konyha élvezeteit. A gyümölcs fogyasztó embernek étrendje nem szegényes: aromák, illatok, zamatok töltenek be, miközben lelkünk kapuit szélesre tárva olyan magaslatokra emelkedhetünk, ahol sokkal szebb az élet.
--  Egy séta a hegytetőn, Anatole France vagy az útleírások olvasása, levelek írása tölti be napjainkat. Az élet igazi életté válik, ha kioltjuk a tüzet konyhánkban és feleségünket behívjuk a szobába, magunk mellé ültetve a kanapéra. Lemondunk szeszélyeinkről és gyermekeinknek amikor éhesek, kezükbe adunk egy szóló szőlőt, mosolygó almát vagy csengő barackot...

Luigi Cornaro a velencei nemes, a böjtölés célja

--  A böjtöt már az ókor népei is az emberi anyagcsere újjáteremtését célzó eljárások között a legsikeresebbnek tartották. A régi egyiptomiak, kik mágusaik tanításai révén meggyőződést szereztek arról, hogy a betegségeket a téves életmód következményeként előálló túltápláltság okozza, szintén gyakran alkalmazták, ugyancsak a görögök is a spártai ifjúságot időnkénti gyakorlásra szoktatták. Hérodotosz feljegyzési szerint az ókori perzsák naponta egy étkezéssel érték be. Aristotelés és Sokrates pedig barbároknak nevezték azokat, akik a napi két étkezés rendjét áthágták.
--  A Reneszánsz korban a Velencei Dogék házából származott olasz főnemes: a Velence-i: Luigi Cornaro volt a mértékletességnek a legnevezetesebb gyakorlója. A fiatalkori kicsapongásai révén szerzett nagy betegsége 40 éves korára már-már halálát okozta. Szenvedései fokozódásával azonban életkedve s nagyobbodott. Az orvosok ágyát tanácstalanul állották körül, igénybe vett módszereik közül pedig egyik sem segített. Végszükségében egy aznap érkezett Milánói orvos módszerét fogadta el, aki a >Salernói iskola< híve volt, a természetes módszerek iskolájáé.
--  A természetgyógyász utasításai szerint Cornárónak az eddig felhasznált tápmennyiség csak egy csekély hányadát volt szabad naponta elfogyasztania, ami 24 óránként mindössze 400 gr. tápanyag és 400 gr. folyadékra terjedhetett. Életével állt jót, hogy ezen étrend folytatása mellett kitartó Cornárónak rövid belül törvényszerűen fel kellett gyógyulnia.. Az olasz főnemes a gyógyász útbaigazításait nagy örömmel fogadta, és az új rend megvalósítását még aznap megkezdte. Levessel és mindennel együtt délben és este 400 gr. tápanyagot, 200 gr. könnyű olasz bort, és 200 gr. vizet vett magához.
--  Így naponta összesen mindennel együtt 800 gramm tápanyagot fogyasztott, ugyanennyit fogyasztott mindig. Miután egészségét rövid idő alatt visszanyerte, úgy okoskodott, hogy amely étrend rendbe hozta, annak kitartó folytatása teheti lehetővé megmaradását. Számításaiban nem csalódott, mert 80 éves koráig napi adagjainak pontos kimérése mellett egészsége oda fokozódott, hogy a lovaglásban és a hegymászásban ifjakkal versenyezhetett. Később barátainak hosszadalmas unszolására, noha ösztönei minden kihágástól visszatartották, megpróbált többet enni.
--  Az elfogyasztandó napi többletet 60 grammban határozta meg, és adagjaihoz két részben, reggel és este pótolta hozzá. A kimért mennyiséghez hozzáalkalmazkodott, szervezete azonban a többletet nem tűrte meg, nagybeteg lett. A pusztulástól csak az mentette meg, hogy régebbi adagjait is több mint 100 grammal csökkentette. Az ezután élvezett napi 300 gr. tápanyag és 300 gr. folyadék, azaz összesen 600 gramm napi összmennyiség egészségét teljesen visszahozta.
--  Luigi Cornaro 105 éves koráig négy értekezést írt a mértékletességről, ezek közül a 100 éves korában közreadott a legszebb. Kár hogy Luigi Cornaro az élettörvényeket teljesen nem ismerte meg. Így is fokozatosan a vegetárizmus felé hajlott. A kevés fogyasztása mellet érzékszervei az utolsó négy évtizedében a növényi táplálkozás folytatására vezérelték. Napi étrendje általában kevéske: kenyérből, mézből, tejből, vajból, tojásból, és könnyű olasz fehér és vörös borból állt. A törvény nemismerése miatt azonban a főzött ételekhez ragaszkodott, ez okból kis adagjaival csak prolongálhatott, a vénülés betegségének lefolyását csak lassítania sikerült.
--  Luigi Cornaro értekezései azonban oly tanulságosak, hogy olvasását minden haladni vágyónak a legmelegebben ajánlom. Mértékletességével nem lehetett többé beteg, erejét és munkaképességét pedig 110 éves koráig megtartotta.. Ha a konyhaproduktumokat fokozatosan elhagyta volna, időközi böjtölések révén pedig szervezetének a tisztulására is alkalmat adott volna, még ma is létezne.
--  Az összes betegségeket és a vénülést is a hibás és annak alapján a túltáplálkozás okozza. Ha a bajt látszólag külbehatások, áthűlés, vagy akár infetiók, disolutiók idézik is elő, az alapok mindig az előbb említett, mert a téves táplálkozás töri meg az életműködésnek ama képességeit, melyek épsége minden behatásnak sikeresen ellent áll.. Mindenesetre a Velencei nemes: Luigi Cornaro élet példája nagyon tanulságos, élete a jótékony böjt egyik legszebb iskola példája.  

Ehret Arnold híres böjt kísérletei..

--  „Mivel több nevezetes orvos segítségét hiába vettem igénybe, természetes gyógymódokban kerestem kiutat. Vegetáriánus lettem. Ez kicsit segített. Aztán gyümölcsdiétára tértem, de mert a kelleténél többet fogyasztva sohasem böjtöltem, sikereim nem lehettek. Ugyanekkor kisebb tápmegvonásokkal is próbálkoztam, de a legtöbb ember számára legyőzhetetlen krízis miatt sokat szenvedve mindig megszakítottam ama téves nézetem alapján, hogy gyengeségemet a táplálkozás hiánya okozza.
--  Még nem tudtam, hogy oka kitartásom hiányában rejlett és a böjtök megszakítása miatt nem szerezhettem meg azt a legfontosabb tapasztalatot, hogy pár napi mozgás és tápmegvonás után egészen eltűnnek és a gyengeséget erősödés követi.. Egy napon azonban éhségemet legyőzve jelentkező gyengeségem és rossz hangulatom ellenére a böjtöt tovább folytatva, kerékpárra ültem és egy félórai haladás után bámulattal láttam, hogy gyengeségem szűnik, hangulatom és életkedvem pedig minden megtett kilométerrel emelkedik.
--  Ahogy haladtam közben éhséget egyáltalán nem éreztem. Negyvennyolc kilométer út után Blida városába értem, ahol vidámnak, erősnek és újjászületettnek éreztem magam. A táplálkozásról a tudomány alapján alkotott nézeteim nagyon is ingadozni kezdtek. Szolgálatomba visszatérve újból táplálkozva betegségem visszatért. Ekkor egy fiatal barátommal keményen elhatároztuk, hogy hozzátartozóink befolyása alól magunkat elvonva, saját veszélyünkre életre-halálra fogunk böjtölni.
--  Hét napi tápmegvonás és egyszeri gyümölcsétkezés után bőröndjeinket a másfél órányira lévő vasúti állomásra vittük. Aztán kilencnapi böjt és két nap gyümölcsétkezés után Milánó felé gyalogoltunk. Az éj közeledtével járási kedvünk is nagyobbodott, óráról-órára emelkedő életkedvünk pedig mesés magaslatig fokozódott, annyira, hogy titokzatos varázserő birtokában kezdtük magunkat érezni. Szinte hihetetlennek tűnt fel előttem, hogy én ki nemrég gyógyíthatatlannak tartott halálos betegségben szenvedtem, semmi fáradtságot nem érezve végtelen menetekre vagyok képes.
--  Este 11-kor egy citromos víz elfogyasztása után éhségünk eltűnt, utazásunkat tovább folytattuk egész éjjel, a következő egész napon át, sőt éjjel is, mialatt csak kevésszer és rövid ideig pihentünk, kis adag limonádé és gyümölcs élvezete mellett. Éjfélkor alig fél óra alvás után, mert ennyi elég volt, oly erősödést tapasztaltunk, hogy magunkat a menetelésünknek a bekövetkező fáradtságig leendő folytatásra határoztuk. Kimerülés 56 óra múlva sem jelentkezett. Egy hirtelen kezdődő zápor miatt vonatra szálltunk.
--  Aztán Génua felé ismét gyalog mentünk. A szabadban végzett rövid alvások és kevés gyümölcskoszt után erőnk és életkedvünk soha sem sejtett magaslatra hágott. Itt azonban úti csomagjainkra kellett várni és a nagyváros rossz példája újból a jó evésre csábított bennünket. Táplálkozásunk következményeként előbbi erőnk és életkedvünk vidám hangulatunkkal együtt elenyészett és a régebben mindig tapasztalt kényelmetlenségi érzet váltotta fel...
--  Ezután Capri szigetét látogattuk meg, ahol mindenáron bizonyosságot akartam szerezni, hogy mi az igazság. Fiatal barátom a szigeten 13 napig böjtölt, miáltal betegségétől és gyógyíthatatlan dadogásától végleg megszabadult. Én 21 napig tartottam ki, majd három napi enyhe gyümölcskoszt után vesebajom véglegesen eltűnt. Nemsokára a fizikai és szellemi produktum oly sorozatát vittem véghez, melyekről erőtől duzzadó ifjúkorom húszas évében még álmodni sem mertem volna.
--  Tizenegy napi igen mértékletes gyümölcskoszt után minden tréning nélkül két és egynegyed órát futottam, mire az orvos vizsgálatai szerint pulzusom csak kilenccel emelkedett, míg azelőtt mindig szívműködési nehézségekkel küzdöttem. Hét napi tápmegvonás és egy napi gyümölcskoszt után egy Marseille-i céllövöldében oly biztos találataim voltak, hogy a tulajdonos kijelentése szerint még ilyet sohasem látott...
--  Aztán három napon át erős mezei munka mellett csak kevés vizet fogyasztva, versenyre kelt társaimnál sokkal kevésbé fáradtam el. Nemsokára egy 20, 23 és egy 42 napos nyilvános böjtkísérletnek vetettem magam alá. Minden esetben kizárólag csapvizet ittam. Eztán Kastan panoptikumában egy közjegyző által lepecsételt üvegfülkében, állandó őrzés mellett 49 napot böjtöltem.
--  Az egészségtelen viszonyoktól sokat szenvedtem... A gyengeségi állapot többnyire a 11-től 13-ik napon ismétlődik. A kezdőkre nézve azt a veszélyt rejti magában, hogy lehangoltságával összefüggő félelmében az evés kísértését nem tudja legyőzni.” Böjtjeim előtt négy hétig csak gyümölcsöt ettem.      

Dr. Edward Dewey amerikai böjtorvos

--  Dr. Dewey (Meadville, Pensilvania), orvosi praxisának utolsó 26 évében csak kizárólag böjtöléssel gyógyított és a drezdai Dr. Möller kivételével az e téren működött orvosok között a legtöbb tapasztalattal rendelkezik. Következik Dr. Edward Dewey amerikai orvos tapasztalatainak bemutatása. Nagyon jó megfigyelő volt.
--  Iskoláinak elvégzése után a Michigan-i orvostudományi egyetemre iratkozott be, hol kiváló eredménnyel szerezte meg diplomáját. Nemsokára detroiti tengerészeti kórházba került segéd orvosként. Már tevékenységének kezdeti szakaszában megtapasztalta, hogy a gyógyszer kezelés többet árt, mint használ és ez irányban folytatott kutatásai eredményeként bizalma a természet gyógyító erejében egyre növekedett.
--  Gyakorlati évei után Pensilvania Meadville nevű városában telepedett le. Már praxisa kezdetén egy súlyos tífuszos betege gondolkodóba ejtette. A munkásnegyed egyik szegény családjához hívták. Betege egy magasra nyúlt kamaszlány volt aki elhanyagolt tífuszos megbetegedésben szenvedett már három hónapja. Dr. Dewey megjelenése előtt már 3 héttel semmilyen táplálékot nem vett magához a gyógyszereket sem tűrte.
--  Mivel a kényszerű gyógyszer adagolás csak a beteg szenvedését fokozta, ezért beszüntette és nyugalmat rendelve számára a természet erejére bízta. A szobát gyakran szellőztették és a beteg szervezetet semmilyen külső beavatkozással nem zavarták. Két hét után a leány folyadékot kért majd állapota bámulatosan javulni kezdett. 30 napnyi mérsékelt folyadék fogyasztás után a beteg arcszíne pirospozsgássá vált, majd böjtjének 35. napján természetes éhség érzete is jelentkezett.
--  Dr. Dewey orvosi gyakorlata során azt tapasztalta, hogy a betegség tüneteinek első jele az étvágy elvesztése, majd egy bizonyos idő elteltével az egészség állapotának visszatérését, az éhség érzet jelzi. A betegség ideje alatt erőszakolt táplálás minden esetben a beteg állapotának rosszabbodását hordozza. Íme a jelenség oka: az emberi szervezet egyszerre sikeresen csak egyféle munkát végezhet. Míg erőit a betegség legyőzésére kell fordítania, addig a természet rendje ellen bevitt tápanyagok feldolgozására képtelen, mivel a gyógyuláshoz szükséges életerőket ezek kiküszöbölése köti le.
--  Ilymódon sem a gyógyulás sem a kiküszöbölés tökéletesen nem mehet végbe és a beteg ereje és ellenállóképessége napról-napra csökken. A különböző gyógyszerek romboló hatásának hozzájárulása legtöbb esetben a halál gyorsulását eredményezi. A Dewey által kezelt betegek testsúlyukból keveset veszítettek és begtegségükből minden utókövetkezmény nélkül kilábaltak.. Diphteritisben szenvedő 3 éves kisfiától is minden tápanyagot megvont és a gyermek bámulatos gyorsasággal meggyógyult.
--  Különben is semmilyen erőfeszítésébe nem került betegeit böjtölésre fognia, mivel azok semmilyen hajlandóságot nem mutattak az étkezésre. Íme egy 45 napos böjt eset leírása az előbbi orvos praxisából: Egy jó családból származó lány 22 éves koráig 3 éven át, nehéz idegbajban szenvedett mely súlyos depresszióban nyilvánult meg. Orvosai nyugalmat és bőséges, napi ötszöri táplálkozást írtak elő számára. Az elmegyógy intézetet azonban e kúra után még betegebben hagyta el.
--  Ekkor kereste meg Dr. Deweyt, aki azonnal böjtöt írt elő számára. Az első 24 órában jelentkezett egy kellemetlen éhség érzet és bágyadtság, mely az első 10 nap alatt ágyhoz kötötte. A 11. Napon már félórai sétát tett, majd a tápmegvonás 24. Napján 8 angol mérföldnyi utat tett meg. Ettől kezdve állapota egyre javult, vidám, kiegyensúlyozott lett. Rendbe jövetelét böjtje 45. napján erős éhség érzet jelentkezése jelezte. Táplálkozását óvatosan kezdte meg és 20 fontnyi testsúly csökkenését 2 hónap alatt visszanyerte. Egy év múlva értesítette Dr. Deweyt kitűnő egészségi állapotáról, közölve vele, hogy 13 éve hordott szemüvegét nem kell már viselnie.
--  Más alkalommal egy súlyos ízületi csúzban szenvedő nőhöz hívták. Dewey a beteget, mivel étvágya amúgy sem volt, csekély vízzel végbeviendő böjt folytatására beszélte rá. Az asszony mozgásai napról-napra könnyebbekké váltak és böjtjének 46-ik napján már egészségtől sugárzott. Eztán óvatos táplálkozással erőit és mozgási képességeit néhány nap alatt visszanyert. Dewey ezen módszer segítségével nagy sikerrel gyógyította a különféle gyomor és rákbajokat, diphteritist, sebeket, maláriát, fejfájásokat, csúzt, köszvényt, szívbajt, mindig a legnagyobb sikerrel.
--  Vakbél gyulladásos betege böjte révén egészségét 15 nap alatt nyerte vissza. Próbált gyógyítani tüdőbajokat is. Tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás minden esetben szépen sikerült, a tüdővész azonban módszere útján ritkán gyógyult meg. Okát ennek művem olvasása, illetve alapos áttanulása után mindenki megállapíthatja. Dewey nem ismerte a természet törvényeket, sem a szervezetben végbemenő folyamatokat, ezokból azt sem tudhatta, hogy az ilyen beteg az egyedüli fejlesztő és átépítő mozgások nélkül nem gyógyulhat meg.
--  Nagyon leherdált tüdőbajosnál a tápmegvonást csak óvatosan és csak rövidebb ideig szabad alkalmazni, mert a természetének nem megfelelő anyagoktól áthatott sejtjeit életműködési láza hamar leégeti. Ilyenkor sok nap és vízfürdő fokozatosan gyakorolt úszással, gyümölcs és kenyér táplálkozással, amikor enni csak kifejezett éhségre szabad, hozzák vissza életerőit a betegnek. Ha a beteg testsúlya valamivel nagyobb, vagy még aránylag tetemes úgy, hogy 10-15 vagy 20 kg leégését is előnyösen bírja, ezesetben a tüdőbajnál is tápmegvonással érjük el a legnagyobb eredményt.

Fancsaly Nándor böjtje és gyógyulása

--  Bizonyítja ezt Fancsaly Nándor villanygépmunkásnak a "Halál Legyőzése" című könyvemben is közlésre került szép esete. Nevezett személy előre haladott tüdőbajában 72 kg testsúllyal vetette alá magát a tápmegvonásnak. Nehéz munkáját azonban nem hagyta abba. Böjtjének egész ideje alatt csak némi citromos vizet fogyasztott. Tizenhetedik napján orvosa nála a teljes gyógyulását konstatálta és ezután élénken érdeklődött az iránt is, hogy módszerét honnan vette.
--  Fancsaly Nándor erre az asztalán heverő könyvre mutatott reá... Az energikus gépmunkás kúráját még négy napig folytatva böjtje 21-ik napjáig. Ezen utolsó négy napon munkáját a szabadban végezte. Testsúlya a 21 nap alatt kilenc kilót apadt. Azóta áttért a tiszta növényi nyerskosztra, tápanyagát kenyér és gyümölcs, hagyma és némi vaj képezi. Szezonszerinti táplálkozása mellett nehéz munkáját könnyedén és nagy kitartással végzi.

Dr. Louis és a 180 éves ember

--  Dr. Louis meglátogatott egy jó erőben lévő 180 éves embert, akit épp kerti munkája közben lepett meg. Egyenes és magas termete nem csekély fizikai erőnlétről tanúskodott. A község négy 90 év fölötti lakója bizonyította, hogy már gyerekkorukban is ilyennek ismerték, az egyházi iratok alapján még két évvel idősebb is volt. Állítása szerint hosszú életét tudatosan folytatott mértékletes életmódjának köszönhette. Naponta egyszer evett a délutáni órákban és ezt a rendet 54 éves kora óta tartja be.
--  Tejterméket fogyaszt, kenyérrel vagy banánnal. Meggyőződött róla, hogy az emberi szervezet tökéletesen nem dolgozhat fel többet, mint amennyit naponta egyszer félórai rágás mellett magához vehet. Elsején és 15-én böjtöl, ez alkalmakkor csak vizet iszik. Ez alapján napi egyszeri étkezés délután négy óra körül javasolt, ami lehet gyümölcs, kenyér vagy valamilyen tejtermék igen kevés mennyiségben. Hetenként pedig böjtöljünk 48 órát.  

Dr. Dieter Weber

--  Sir Dr. Weber arábiai tanulmányútja során a datolyával és kevés rizzsel táplálkozó arabok között sokszor találkozott 200 évnél idősebb emberekkel. Tevéjét egyik alkalommal egy magas, szikár asszony vezette napokon keresztül. Pihenőik alatt miközben az orvos európai szokásos táplálékát fogyasztotta, az asszony kopott kendőjéből penészes sajtdarabkákat és kevés datolyát vett elő, ám ebből is nagyon keveset fogyasztott.
--  Naponta egyszer, estefele étkezett rendszerint, ám csütörtökön soha nem evett. Az orvos kérdésére elmondta, hogy már leánykorától megfogadta e böjti napot és most 198 éves korában is erősnek és életképesnek érzi magát. Dr. Weber idáig nem is gondolt az asszony életkorára mivel nagyon keveset beszélt és tökéletesen ép fogsora 156 éves korában már harmadszor nőtt újból. Az életkor olyan soknak tűnt az orvos számára, hogy hiteles forrásokat keresett erről, majd igazságáról meggyőződhetett.

Márkus Ignác levele

--  "77 éves Nagyváradi ember vagyok, városomban mindenki ismer. Betegségeim, orvosaim kezelése mellett, csonttá sorvasztottak, pedig a gyógyulásra szánt költségeket nem kíméltem. Egyik orvosom bő étkezést és húsféléket ajánlott. Ez arra volt jó, hogy testem a mikrobák és baktériumok tenyésztalajává lett. Amikor már a gyengeségtől alig tudtam vonszolni magam, a köhögés is állandóan kínzott, kezembe kerültek a Mester könyvei és két heti Bicsérdy kúra után, légzésem szabályossá vált, köhögésem elmúlt.
--  Sétáim közben a legkisebb fáradságot sem érzem. Négy hét után mintha tüdőm kicserélődött volna, mellem szélesebb, domborúbb lett. Erőm olyan mértékű növekedését tapasztaltam, mint eddigi életemben még soha. Izmaim megacélosodtak, arcszínem pirospozsgássá lett, eme rövid idő (5 hét) alatt testsúlyom 8 kg-mal növekedett.
--  Ezelőtt 80-100 lejt költöttem ételre, jelenleg 15-20 lejből pompás lakomát rendezhetek. Mivel táplálékaimat a természet tiszta termékei képezik, tökéletességük miatt kevesebbre van szükségem belőlük. Szervezetem ezen újjáépülésével kapcsolatosan minden korábbi betegségeimet elveszítettem. E tények igazságát bármikor bárki előtt hajlandó vagyok igazolni.
--  A Mesternek minden szava igaz, ha az ember tanításait betartja évszázadokon át is megőrizheti egészségét. Bicsérdy Könyvei tanulmányozása és tanainak követése alapján a betegek erőt és egészséget szerezhetnek. Ő nem orvos, gyógyítások céljából senkit meg nem látogat, sem lakásán nem fogad. Könyveiben ama ismereteket adja, melyek útbaigazító erejéhez alkalmazkodva orvosilag évtizedekig hasztalanul kezelt betegségéből maga is rendbejött.
--  Az alapos tanulás, a felvilágosodás és az eredmények elérésére vezető erőösszeszedés, valamint a megvalosításban való kitartás a könyvekhez hozzájutó egyén dolga. Óhajtom, hogy példámon okulva útbaigazításainak bátor és öntudatos követésére mások is erőt merítsenek... Nagyvárad 1924, május hónap. Márkus Ignác   

A Mester utószava, a zárszavak..

--  A böjt tartózkodás evéstől, ivástól, valamilyen tevékenységtől, a legnagyobb akaraterősítő tényező. Táplálkozás esetén a böjt lehet részleges vagy teljes, attól függően, hogy például valaki csak bizonyos fajta ételektől tartózkodik, vagy pedig minden ételtől és italtól. Amikor böjtről beszélünk, az teljes táplálék megvonást jelent, amikor a böjtölő csak vizet fogyaszt, hacsak nem külön van említve az, részleges böjtként. A böjt változó időtartamú lehet, egy naptól akár egy hónapnál is tovább tarthat..
--  Ama sok ezer gyógyult ember közül, kiknek tanításaim alapján különféle orvosilag lemondott betegségekből egészségüket visszanyerniük sikerült, többnyire: 3-4-5 napi böjtök után tértek reá arra a néhány heti gyümölcs táplálkozásra, mely mozgásaik mellett szervezetüket egészségessé tette.. Négy-öt napi teljes tápmegvonás, utána négy heti napi kétszeri étkezéssel folytatott gyümölcskúra egy-egy evésre legfeljebb 300 gramm nedvdús gyümölccsel és mozgásokkal.
--  Persze közben hetente egy-egy teljes böjt nappal olyformán, hogy az ember 36 órán keresztül semmit se vegyen magához. A gyógyulás és átépülés titka abban áll, hogy az embernek gyümölcskúrája után állandósított reform táplálkozása folyamán magát túlennie sohasem szabad, sőt, ha érzi, hogy ebédje egy-két falattal több volt, az esetben vacsoráját hagyja el.
--  Majd végezzen helyette mozgásokat vagy ha már enni óhajt, akkor elégedjen meg némi gyümölccsel. Jó közérzete és munkakedve állandóan meglesz, kedélye gyermeteg és optimista lesz. Jó példájával, valamint az egész emberiséget felölelő szeretetével sokakat meg fog megnyerni az igazság számára..