"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Bicsérdy Béla az egészség apostola - Bíró Csaba

2022.07.28 15:51

 

Bicsérdy Béla a "Bicsérdizmus" apostola.

Bicsérdy Béla életművész, természetgyógyász, életreformer, a vegetarianizmus róla elnevezett speciális formájának, a "Bicsérdizmus" gyógyászatának és életmódjának az apostola. Már életében legendák keringtek róla, kevés ember van a világon kiről annyiféle mende-monda és publikáció jelent meg mint róla.

Képtalálat a következőre: „bicsérdy béla” Képtalálat a következőre: „bicsérdy béla”

Bicsérdy Béla életrajza

--  Bicsérdy Béla ősi, nemesi család sarja, 1872 március 20-án született az Erdélyi: Fogarason. Az édesapja és nagyapja már akkoriban nagy természet barát volt, jó megfigyelő képességgel és nagy intelligenciával rendelkeztek. Az édesapja: Fogarason volt tanár, rajztanár és természet tudós. Akkoriban jól ismerték: Jókai Mórt és Munkácsy Mihályt is. Bicsérdy Béla egyetlen öccse, Bicsérdy Tibor a második világháború előtt a Budapesti Vegetáriánus Szövetség elnöke volt. Bicsérdy Béla már 10 éves korától tudós volt, tanult és tanulmányozott minden a természetben, az erdélyi Fogarason tett kereskedelmi érettségit, majd adótisztként dolgozott. Még 20 éves korában szerzett egy súlyos nemi betegséget, a szifiliszt, amely megváltoztatta az életét, új irányt szabva annak. Az akkori orvostudomány képtelen volt kigyógyítani a betegségéből, így önmagát gyógyította meg.
--  Bicsérdy Béla megtanult: románul, latinul, franciául, németül, angolul. Rengeteg alkalommal utazott Németországba, de volt Franciaországban és Angliában is, ismereteinek fejlesztése céljából. 1900 körül vegetáriánus lett, majd később áttért a kizárólagos nyers gyümölcs és zöldségfélék, a nyers tej fogyasztására. Már ekkor kidolgozta saját táplálkozási rendszerét: a "Bicsérdizmust".!. Aktívan sportolt és atlétikai versenyeket is nyert. A víz alatti búvárkodásban megteremtett rekordjáról az angol Health and Strength című sportlap: 1904-es száma is beszámolt. Rengeteg táplálkozástani kutatást folytatott és a tapasztalatszerzés jegyében különböző kísérletek százait hajtotta végre magán. Ezek a kísérletek nagyrészt böjtből és különféle izzasztó kúrák kombinációjából álltak, nagy hangsúlyt fektetve a helyes táplálkozás kialakítására is.
--  Tanulmányozva a természetes életmód gyógyhatásait minden betegségéből kigyógyította magát, gyógyíthatatlannak mondott betegségéből is. A korábban már kopasz Bicsérdy teljes egészében visszanyerte hajzatát, és saját állítása szerint három, korábban elvesztett foga is visszanőtt. 1909-től naponta tartott díjtalan magánelőadásokat. Az 1910-es évek végén már nagy számban internált értelmiségiek, tanárok, papok, újságírók vesznek részt azokon. 1920-tól a teljes nyilvánosság színterére lépett. 1921 júliusában, Nagyszebenben kezdte meg nyilvános előadásait. Eleinte ingyen, később belépődíjat szedett, hogy utazásait és könyveinek kiadását finanszírozhassa. Pár év leforgása alatt bejárta egész Erdélyt, több száz előadást tartva: Fogarason, Brassóban, Ungváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Petrozsényen, Aradon, Temesváron, és az összes nagyobb erdélyi városban.
--  Fogarason megjelentette: "A halál legyőzése" című művét, amely nagy visszhangot váltott ki. Magyarul és románul megjelenő könyvei az élet több évszázadig való meghosszabbítását ígérték. Bicsérdista kolóniát létesített: Ada Kaleh szigetén és rövid ideig ott élt feleségével és híveivel a földi paradicsom megteremtésén munkálkodva. Saját magát: Zoroaszter, 'Zarathustra', Buddha, és Krisztus után a következő egyetemes mesternek nevezte, akinek az a feladata, hogy az emberiségnek világosságot nyújtson és utat mutasson. 1922-ben, 50 évesen, életmódjának és a mindennapi edzéseinek köszönhetően, Kolozsvárott súlyemelésben világrekordot állított fel... 188 kilót nyomott ki fekve...
--  A Német: Siebert, Bicsérdy Bélát a világ négy legerősebb embere közé sorolta.!. 1923-tól rendszeresen megjelentetett könyveiben reform étrendjéhez, amelyben a koplalás és a nyerskoszt fogyasztás dicséretét hirdette, komplett filozófiai rendszert is tálalt. Könyveiben közölte a módszere által meggyógyított személyek hálaleveleit. Ugyanakkor a hivatásos orvosok többsége, - nem mindegyik - sarlatánnak tartotta őt, és elmarasztalóan nyilatkoztak róla. Bicsérdyt ez nem zavarta tanai hirdetésében. Azt állította, hogy az egyén mindent elérhet, ha fizikumát helyes táplálkozással rendben tartja. Mondogatta, hogy olyan képességeket fejlesztett ki magában, amivel addig nagyon kevesen rendelkeztek. „Mester lettem”– hangoztatta elhivatottságának érzékeltetésére..
--  A magas, szikár, elegánsan öltözködő és választékosan társalgó Bicsérdy karizmatikus személyiség volt, rendkívül népszerű lett és tanításai nagyon gyorsan terjedtek. Bicsérdy hívei egyre sokasodtak, egész mozgalom alakult ki tanainak népszerűsítésére. Ők voltak a „bicsérdisták”, a társadalom valamennyi rétegét képviselve. 1925 körül már: 150-160 ezer híve lehetett. Erdélyben valóságos tömeg hisztéria alakult ki. A romániai orvosok egy része hajszát is indított a kuruzslással vádolt Bicsérdy ellen, és az egészségügyi főfelügyelőségtől vizsgálat megindítását követelték. Több előadását betiltották. Ez azonban hatalmas ellentiltakozási hullámot váltott ki. Az egészségügyi főhatósághoz beérkezett több ezer tiltakozó levél hatására, melyben az emberek gyógyulásaikról számoltak be, az ellene folyó vizsgálatot megszüntették..
--  Több "Bicsérdista" étkezde is nyílt Erdélyben. Követői közé tartozott többek között: Tóth Menyhért, Lévai Lajos, Magyar Ilona, Kosztolányi Dezső is. Több ízben hallgatta előadását: Babits Mihály és Darányi Kálmán is. Budapesti otthonában többször felkereste: Bartók Béla és Kodály Zoltán.. Az 1926-os Budapesti látogatását a korabeli sajtó szenzációként tálalta. Az Ada Kaleh szigetéről érkező hajóról partra szálló Mestert rajongói köszöntötték, míg az ellentábor: "Hurka, kolbász, sonka, rántott csirke" jelszavakkal tüntetett ellene.. Bicsérdy 1930-tól beszüntette nyilvános előadásait, és később még könyveit is kivonta a kereskedelmi forgalomból. Véleménye szerint az emberek nagy része még nem volt képes megérteni azokat, és a nagy botrányt okozó halál esetek is csupán könyveinek félre értelmezésből adódtak.
--  Tanítványai részére viszont továbbra is ingyenes magán előadásokat tartott.. 1939-ben az "Est" című újság készített vele riportot, amely: "Beszélgetés Bicsérdy Bélával, aki még 600. évig akar dolgozni rendszerén" címmel jelent meg. Az újságnak így nyilatkozott a Mester: "Szervezetem folyton fejlődik, erőm háromszorosa a húsz évvel ezelőttinek. Rendszeremben Mester lettem, szellemi és testi erőm folyton növekszik... Napi 22 órát dolgozom. Kétórai alvás folytonos tökéletesedésem mellett is elegendő részemre".. A cikk író leírja még, hogy a Pesterzsébeti ház egybenyitott három szobája egy hatalmas könyvtárnak felel meg, hatezer könyvvel. A falakon a Mester saját festményei. A földön hatalmas súlyzók, amivel végzi a napi torna gyakorlatait.. Bicsérdy a feleségével 1944 végén Németországba, majd 1951-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol még azon év decemberében szív elégtelenségben elhunyt.
--  Más források szerint, miután az Egyesült Államokba költözött, ott a II. világháborús sérülései következtében 1951. december 7-én meghalt. Egyéb források szerint viszont Amerikába történt költözése után egyházat alapított és saját templomában egyik híve agyonlőtte... Életében ötször nősült, házasságaiból három gyermekről tudunk. Mozgalma lassan feledésbe merült, majd az: 1990-ben bekövetkező Magyarországi rendszerváltás után újra felfedezték. Bicsérdy Béla tanácsaiért soha senkitől sem fogadott el pénzt, s ezzel megteremtette a természetgyógyászat modern álláspontját és gyakorlatát. Erdélyben több száz embert és köztök: 15 orvost gyógyított meg gyógymódjai alapján..

Beszélgetés Bicsérdy Bélával - Az "Est" 1939. szeptember 1-ei számából"..

-- Néhány nappal ezelőtt nagy feltűnést keltett, hogy: dr. Benesóczky István karcagi ügyvéd: 600. évi részletre megvásárolta Bicsérdy Béla egyik festményét. A cikkből kitűnik, hogy Benesóczky, aki a nyerskoszt evésben tanítványa: Bicsérdynek, a 6. évszázadot jó egészségben kívánja megélni, hogy törleszthesse adósságát. Az 'Est' munkatársa ez ügyben kereste fel csinos, kertes, Pesterzsébeti otthonában Bicsérdy Bélát, az élet és táplálkozás művészet híres apostolát, aki a világtól elvonultan munkálkodik rendszerén.. A ház egybe nyitott három szobája hatalmas könyvtárnak felel meg, 10 ezer kötet van összehalmozva. A falakon: 10-12 szép plenér, Szinyeivel rokon szellemű tájkép függ - Bicsérdy festményei. A földön két hatalmas vas golyóval felszerelt súlyzó fekszik, megemelni nem lehet, súlya: 480 kilogramm. Ezzel végzi Bicsérdy Béla torna gyakorlatait....
--  Most hány éves kérem.?. -Hetvenhét... Bicsérdy 40 évesnek látszik, modora szuggesztív, testalkata atletikus... -Már: 40-45 évvel ezelőtt a világ legerősebb emberei közé tartoztam, pedig hol volt még az akkori testi erőm a mostanihoz képest. 1922-ben Kolozsvárott súlyemelő világrekordot állítottam fel, fekvő testhelyzetben: 188 kilót tudtam kinyomni.  Szervezetem folyton fejlődik, izomzatom és erőm háromszorosa a 20 évvel ezelőttinek. De hiszen: 77. év az nem életkor... -Mikor jött rá a nagy életfortélyra.?. -Apám Erdélyben, Fogarason élt, tanár volt, festőművész, asztrológus, nagyon tanulni vágyó ember. Az eddigi legtökéletesebb embernek: Leonardo da Vincit tartotta. Én voltaképpen 7 éves korom óta kutató voltam, annak alapján, hogy apám belém táplálta, hogy az élet legfontosabb dolga az alsó fokú tulajdonságoktól megszabadulni és folyamatosan fejlődni..
--  A hús nyolcféle veszedelmes mérget tartalmaz, a koffein és a nikotin visszavezeti az egyént a fejlődés útjáról. 40-45 évvel ezelőtt még napi: 1500 gramm kenyérre volt szükségem, ezt azóta: 370 grammra csökkentettem, ami bőven elegendő.. Harminc évvel ezelőtt teljes felismerésre jutottam a táplálkozásban, eljutottam az almához, citromhoz, narancshoz, dinnyéhez, salátához, és a mézhez. A rendszeremben Mester lettem, szellemi és testi erőm folyton növekszik, hajam és bajuszom kinőtt és többé már nem ősz.. -Mi a Bicsérdizmus.?. -Amit itt Bicsérdizmus néven ismernek és emlegetnek az csak nagyon kis része az én rendszeremnek. Nem mondom, annak is van jelentősége az egyénre nézve, ha emésztését és egészségét a nyers növényi táplálékok evésével rendbe hozza. De ahhoz, hogy valaki a tanítványom lehessen, ahhoz nagyon sok megértés és munka kell.
--  1909-ben váltam Mesterré, és azóta összesen hat igazi tanítványom lett csak mindössze. Az én rendszeremben nem a betegségek gyógyításáról van szó, hanem annak a tudásnak a megszerzéséről, amelynek révén az egyén rendben tartja egészségét és folyton tökéletesíti magát.. -Mennyit dolgozik Ön Mester.?. -Naponta 22 órát. Odáig tökéletesedtem, hogy napi 2 órai alvás folytonos tökéletesedésem mellett is elegendő részemre.. -És miből él.?. -A festményeim eladásából. De mi kell nekünk a megélhetésre.?. Titkárnőmmel együtt a háztartási kiadásunk naponta összesen 20 fillér. Ha 30 fillért költünk, az már rendkívüli nap.......  "Kenessey Péter"

Bicsérdy Béla tanításai és a "Bicsérdizmus" - I.

--  Tanításaim során főként azt kell megérteni, hogy az ember valamennyi élet feltételének egyforma fontossága van. Úgy a táplálkozás, mint a mozgások és a folyamatos ismeret szerzés. A felületes törvénykövetések ezért vezetnek kudarchoz. Az emberek többsége annyit ért meg a tanításaiból, hogy böjtölniük kell és nyerset enniük, akkor meggyógyulnak. Nem koncentrálnak a helyes életmód, mértékletesség, testedzés, tanulás és ismeretszerzés tartós folytatására, és midőn a betegség elmúlt, hosszabb-rövidebb habozás után visszatérnek a "moslékos csöbörhöz". A célra irányuló állandó gondolat koncentrációra van szükség. Ha a célra irányuló állandó koncentrációval életmódját tökéletesíti és állandósítja, életműködése mesterévé fejlődik. A Bicsérdizmus a nyers táplálék kizárólagos fogyasztása mellett a testedzésre és tudásunk kiegészítésere is nagy hangsúlyt fektet. Nem fogadta el sem a főzést, sem a sütést.
--  A természet törvényeit mindenben betartó életmód követése, megvalósítása az elérendő cél. Szerinte az ember letért a paradicsomi útról, ugyanis az ősember csak gyümölccsel táplálkozott. A „Ne ölj” parancs a legnagyobb és legerősebb parancs. A természetes életmódhoz való visszatérést hirdette. Véleménye szerint fel kell szabadítanunk a szervezetünkben lévő újra alkotó, öngyógyító erőt.. Ne szenvedélyeinknek, hanem ideáljainknak, eszméinknek éljünk.!. A szeretetre való törekvés, a jóra, szépre, tudatos tökéletesedésre irányuló törekvés, mely a test minden irányú diszharmóniás kívánsága elleni eredményes küzdelemben jut kifejezésre. Az ember természetes tulajdonsága a tökéletesedés. A tökéletesedést a nemtermészetes életmód és a táplálkozás gátolja.
--  Keressétek, hogy ki méltó, ahol méltókra találtok, ott tanítsatok, ahol azonban nem méltók, fordítsatok hátat és a sarutokra tapadt port is törüljétek le. Mert ahol a megfakadás feltételei nincsenek jelen, lehetetlenség eredményt elérni. Ha a fejlődés útját magunk előtt megnyitni akarjuk, eddigi életünk folyamán elsajátított rossz szokásainktól kell elsősorban szabadulnunk. Ilyenek nemcsak a helytelen táplálkozással váltak természetünkké, hanem mindama élvezetek is hozzátartoznak, melyeket az ember tudatlansága révén, minden gondolkodás nélkül, többnyire a rossz példák hatásai alatt vett gyakorlatba és idővel megrögzött szokásaivá váltak. Sokan azt is kérdezik, hogy bírhassuk végleg elhagyni.?. Ennél mi sem könnyebb. Célhoz minden esetben csak a határozott és kitartó szakítás vezet.
--  Az elhagyás ideje arányában távozik a szervezetből a méreg, ennek kevesebbedése pedig a visszapótlás vágyát csökkenti, míg a szervezet teljes tisztulásával a szokás megismétlésének legkisebb hajlama is eltűnik. Kiküzdött győzelme révén az egyén közelebb hozza magát az igazság megértéséhez. Elromlott zongorából még a legnagyobb művész sem csalhat ki harmonikus-élvezhető darabot. Ha a fejlődni vágyó tanítvány a tökéletesebb nyers kosztot azonnal nem is bírja folytatni, arra kell törekednie, hogy magát évről-évre finomabb és szervezete számára kevesebb terhet és küzdelmet rovó tápanyagokhoz szoktassa, melyek vére tisztulásával a teljes kielégülés érzetét éppen úgy előidézik, mint ezelőtt a nehezebb, de az életműködés fokozatos romba dőlését okozó tápanyagok.
--  Négy-öt éven belül eszközölt gondolat koncentrációs törekvés, ha az ember előtt folyamatosan tökéletesedési céljai lebegnek, a legrögzöttebb evőt is haladó reformemberré alakítja át. Itt is egy folyamat bontakozik ki, mely ha feltételeit nyújtjuk, saját forrásait is önmaga táplálja. Legszebb eredményeket mindenesetre azok érnek el, kik könyveim igazságaiba vetett mély meggyőződésük alapján magukat a radikális átalakulásra határozhatják el és az új úton mindvégig megmaradnak. Ha ismereteik kiegészítésére is törekszenek, meggyőződésük és hitük az igazságban évről évre mélyebb gyökereket ver és letérésük lehetetlenséggé válik. A törvény követésének nagy horderejéről meggyőződött embernek átmenetekre sincs és nem is lehet szüksége, mert tudja jól, hogy tűzvész esetében menekülését sem szabad úgy intéznie, hogy a kivezető utat a kisebb tűzön át keresse, mert elpusztulna abban is, hanem a legrövidebb időn belül a szabadba törekszik.
--  Csak hasféltő emberek vágynak átmenetre. Aki átmenetet akar, annak figyelme nem a tanultak felfogása alapján áll. Legjobban előkészíthetjük szervezetünket az új életmód számára néhány napi szigorúan betartott 5-6 esetleg 8 napi tápmegvonással. Ennek tartalmát az egyén diszpozíciója szabja meg. Ha a szervezetet addigi terheitől lassanként megszabadítjuk, negatív szokásaitól is felszabadul. Előadásaimnak megkezdésének időszakaitól hét év alatt több mint: 5000, jórészt orvosilag lemondott gyógyíthatatlan beteg nyerte vissza egészségét. 12 napos böjtöm során elvesztett 12 kg test súlyomból nyolcat nyertem vissza. Hagyma, kenyér, puliszka, patak vízet fogyasztott. Aznap délelőtti bél mosásom csak: 280 gramm salakot hozott ki, szervezetem tehát mindent életté dolgozott fel.
--  Az izgató: sós, fűszeres, húsmérges ételekkel telített szervezet az élet szórására kényszerít. Az igazság útját megértett egyén gondolatvilágát tökéletesedési vágya tölti be. Ilyen irányú gondolataival kapcsolatban kibontakozó tetterőit ezen a téren óhajtja lekötni. Ha utódok hátrahagyásának óhajai és gondjai nem foglalják el, minden akarását fejlődési célja érdekében használja fel. Aki tökéletesedési eredményei elérése előtt utód létrehozását óhajtja és akarja, az igazság és a létfokának megfelelő fejlődés útját még nem találta meg. Haladó ember munka nélkül nem élhet. A létfoka szerint megnyilatkozó teremtő hatalmat folytonos tevékenységben kell levezetnie. Dolgozzék azonban maga és mások érdekében bármennyit, az igazság útján kifejtendő tevékenységéről, egyéni műveltségének fokozásáról és a megszerzendő természet tudományi ismeretei mellett a Mester könyveinek állandó olvasásáról megfeledkeznie nem szabad.
--  Az igazi haladó sohasem a receptszerűen alkalmazott étrend betartásától várja gyógyulását, hanem átalakulásának első pillanatától kezdve a megfigyelések terére lép és érzékszervei irányítása mellett a törvényhez úgy alkalmazkodik, hogy eljárásainak eredménye gyógyulás és fejlődésnél egyéb nem lehet. Igazságérzéke ösztönösen a helyes úton tartja őt, sőt arról letérni sem engedi. Ha érzi, hogy gyógyulása érdekében 8-10 napos tápmegvonásra van szüksége, akkor bátran végigcsinálja azt is, jelentkező szimptómáitól pedig, akár szédülések vagy gyengeségek alakjában mutatkozzanak, egy esetben sem ijed meg, türelmes várakozásait minden bizonnyal eredmények jutalmazzák, mert a természettörvények meggyőződéses követése révén hite és tudása arányában jönnek segítségére.
--  Aki nem egyéni képességein alapuló megértése és azzal kapcsolatban felszínre jutó önállósága révén igyekszik az igazság útját megtalálni és azon haladva létösszhangját kiküzdeni elért eredményeit önerejéből fenntartani nem képes. Aki a tanítások átadása után önálló cselekvésre képtelen, rövid vezetés után sem tudja fenntartani ezt az életmódot. Tessék otthon összeszedni magát és cselekedni.!. Tapasztalatból azonban rájöttem arra is, hogy böjtölve, egészen üres gyomorral sem dolgozni, sem tanulni nincs kedve az embernek, ezért a szükség a középút megkeresésére indított. A reggelit egyszer és mindenkorra elhagyva első étkezésemet fél kettőkor végeztem. Hazafelé útközben vásárolt gyümölcsöm és kenyerem elfogyasztása egy negyedóránál több időt nem vett igénybe, a maradékot estére tettem el.
--  Étkezésem munkálkodási vagy tanulási hajlamomat még fokozta. Úgy az olvasásban, mint a nyelvek tanulásában fáradhatatlan voltam. Az élet útja csak a szenvedélyek leküzdése révén található fel. A testnek kívánságait ne teljesítsétek. A rend megbontásának első percétől keletkezett alsóbbrendű folyamatok a vízbe dobott kő hullámaihoz hasonlóan sokasodva, a vétkező embert végeredményben a halál világába rántja le. Első vétkéből leszármazott és légióvá szaporodott rossz szokásait kell tehát elhagynia. A természetes életmód elfogadása csak a megvalósítás első hónapjaiban követel némi akarást. Kitartása arányában hova-tovább mindinkább természetévé válik a jobb és az életműködésének is megfelelőbb életmód, melynek előnyei közérzetének minden irányú javulásában és munka képességének fokozódásában is mutatkozik.
--  Gondolatainak kitűzött céljaira állandósított koncentrálása, úrrá teszi szokásai és szenvedélyei fölött is. Fizikai és szellemi szinten egyre tökéletesebbé válik. Ha a gyengébb ember az első években néha elkövetett tévedései, vagy időnként kísérő chaotikus szokásai áldozatává válik, szórványos bukásai után gondolatait ismét céljára kell koncentrálnia és magát új kezdeményezése terén nagyobb energiával összeszedve győzelemre segítenie. A nagyság vize az egyöntetűség, az igazi és helyes mérték, mit a már bűn nélküli ember minden dologban elér, és melynek képe az egyensúlyozódott nagy víz felülete. A pár év előtt még élvezett főzelékek vagy sült tészták szaga csábító hatással csak addig lehet a gyenge emberre, míg szervezete azok reakciós termékeitől teljesen ki nem tisztulhatott.
--  Ezen tisztulás menete sokkal lassúbbá válik akkor, ha táplálkozásában folytatott tökéletesedési törekvéseit néha kihágásokkal szakítják meg. Ilyen esetekben a főttektől még el nem szokott szervezete az értékükben csökkentett anyagok nedveit újból mohón szívja fel és az ilyen kielégülés ugyanazon ételnemű iránt új táplálkozási vágyat kelt az állhatatlan emberben, ki annak a veszélynek teszi ki magát, hogy kihágásai gyakori ismétlése révén ismét visszaesik a zabálások moslékos csebrébe. Ezért kell erős akarással a táplálkozási kihágásokkal végleg szakítani. Ha az ember gondolatait az élete célja gyanánt kitűzött munkálatai kötik le, táplálkozását nem az élvezetek keresése, hanem a szükségszerűség szempontjából gyakorolja.
--  A gyümölcsökből szükségel az ember életműködése legkevesebbet, eme törvény alapján: Minél tökéletesebb valamely tápanyag, annál inkább összhangba hozza az egyén életműködését az uraló törvénnyel és érvényesül ez alapon az emberrel szemben a törvény és idő megtartó hatalma. Minél tökéletesebb valamely tápanyag, ahhoz mérten szükségeltetik belőle kevesebb az ember élet működésének folyamatban tartására. Legtökéletesebb a gyümölcs. A bőven táplált gyerekek engedetlenek, feleselők, kötekedők. Hanyagok és rossz tanulók, illetlen magaviseletűek és betegesek. Ruhájuk mindig piszkos, szaggatott, testvéreikkel folytonosan perelnek, verekednek, egymásra irigykednek.
--  Tudatlan anyjuk rendszerint azt szokta mondani, hogy nem bír velük. Nagyon téved az az ember, ki azt állapította meg, hogy gyümölcs táplálkozás, vagy gyümölccsel vegyes egyéb nyers kosztos életmód mellett időnként zavartalanul élhetne a hússal vegyes táplálkozás "élvezeteinek". Ez a vágya csak annak az embernek jelentkezhetik, aki még tartósan nem folytatta a gyümölcs alapú nyers táplálkozást. A hús és egyéb főtt ételek reakciós kívánságainak feltétlenül ellent kell állni, mert áldozatul esése szervezetében ismét a húsmérgek mennyiségét szaporítaná, melyeknek az a tulajdonságuk, hogy azonnal megülepszenek. A kielégített kívánságot követi a második, majd harmadik, míg az áldozat észreveszi magát, hogy rövid időn belül ismét rabjává válik szenvedélyének. A nikotin méreg is ép úgy követeli a visszapótlást, míg a szervezet nyomait tartalmazza.
--  Ha a gyümölcsevő embernek négy-öt fajta hazai és néhány édes vagy csontáros gyümölcs áll rendelkezésére, nagyobb változatosságra nincs szüksége. A törvény ismerete mellett a változatosságot életműködésünkbe más úton hozzuk létre. A tiszta gyümölcs táplálkozás gyakorlati kivitelére csak életművészek vállalkozhatnak. Ilyen magasabb rendű kísérletek színterévé életműködését minden kontárnak felavatnia nem szabad, csak lesoványodása és tudatlanságában ide-oda kapkodása lenne a következmény. Tiszta gyümölcs táplálkozásra olyan emberek vállalkozhatnak, akik tanításaimat összhangba tudják hozni életműködésükkel oly módon, hogy annak tökéletesedésére irányuló fejlődése a tiszta gyümölcs étkezésük első napjától kezdődőleg élet és munkaképességük, valamint munkakedvük is fejlődésre irányulva a kibontakozás útjára juthasson.
--  Ha az itt elmondott eredmények a tiszta gyümölcs táplálkozás első két hetében még kibontakozásnak nem indulnak, a tanítványnak további idevágó kísérleteit abba kell hagynia, mert sem tudása, sem gyakorlata nincs még azon a fokon, hogy a fent vázolt eredmények bekövetkezzenek. Ekkor vissza kell térnie az általános szezon szerinti nyers kosztra. A több energiát adó tápanyagok felhasználása mellett ismeretei további kiegészítésére törekedve fejlődését az időre kell bíznia. Szeme előtt kell tartania főként azt, hogy eredményei e téren ideje kihasználása révén jöhetnek. Teljes vagy kevés gyümölccsel eszközölt tápmegvonások az ember elemátalakító képességét előhozzák, sőt erősítik is. Éveken át folytatott böjtkísérleteim segítségével ezt a képességet bizonyos fokig sikerült kifejlesztenem.
--  Az átalakító képességet az emberi életműködésnek megfelelő szervezetbeli állapot mellett oda lehet fokozni, hogy egy három-négy napos teljes böjt után a megevett alma vagy füge, miként a tojás csirkévé, vérré alakulva teljes egészében hasonítható át. Hogy valaki tökéletes gyümölcs evővé válhassék, ahhoz könyveim tanításainak fokozati megvalósítása alapján hozzá kell fejlődnie és ez olyan esetben, mikor született szervezeti tulajdonságain alapuló magasabb képességei, sejt halmazainak rugalmassága és ifjúsága, nemes szerveinek jósága már nincsenek, vagy még nincsenek jelen, ez csak fokozatosan tökéletesített táplálkozása alapján lehetséges, mely idő folytán az egyén fejlődését is lehetővé teheti. A már ruináltabb egyéneknek a legnagyobb mértékletesség betartása és sok mozgás mellett csak a fokozatos áttérés terére lehet lépniök.
--  Ott érzékszerveik irányítása révén kell kiküzdeniök eredményeiket, mert míg az ember mozgásai és élet képessége annyira jelen van, hogy naponta valamit fizikailag és szellemileg foglalkozni is tud, regenerációja, tehát fokozatos újjáalakulása szervezetének legruináltabb stádiumából is tökéletesen lehetséges. Ha sima arcú, rugalmas izomzatú üde ifjak vagy életerőikben még kevéssé befolyásolt középkorú egyének kísérleteik révén tapasztalják, hogy szervezetük a gyümölcs táplálkozás elfogadására alkalmas, elfogadhatják, mint a már idézett: Berlini Scheiler is, de a Mester könyveinek tanulása és összefüggő természettudományi műveltségük megszerzése révén feltétlenül tudásuk kiegészítésére kell törekedniük, mert ellen esetben az úton megmaradásuk lehetetlenség.
--  Szervezetük jó felvevő és átalakító képessége hiába van jelen, megfelelő tudás nélkül idővel mindenképpen el kell bukniuk. Az igazság útján fejlődő egyén természetéhez tartozó tulajdonsága a megfelelő tudás. "Boldog csak az lehet, aki cselekszi a törvényt és aki éhezi és szomjazza az igazságot." Aki agya tokját és fizikai képességeit akármi csekély erőtől feszülni érzi, szedje össze magát a könyvemben magyarázott tevékenységre, kitartása a győzelmet és sikert feltétlenül meghozza. Ahogy a fizikum, vagyis az anatómiai izomcsoportok tervszerű és szisztematikus edzése úgy izom gyarapodást, mint erő növekedést is eredményez, ha az ember napi mozgásainak pontos végzése mellett tanulási gyakorlatait is folytatja és azok egyszeri elhagyásától is óvakodva, gyakorlataiban gondolatkoncentrációs kitartást is tanúsít, úgy türelmének, mint akarásának fokról fokra a fejlődése útjára kell jönnie.
--  Haladó ember csak meztelenül alhatik. A meztelenül alvás a szervezetet fokozottabb hőkifejtésre sarkalja, mi ismét az ember regenerációjának gyorsabb kibontakozását eredményezi. Legnagyobb regeneráló ereje a tápmegvonások folyamán a szabad természetben végzett mozgásoknak van. Ha követésünk alatt életünk feltételeit hézagosan vagy nem tökéletesen teremtjük elő, az élet, vagy az igazság útjára nem juthatunk fel. Ismertem néhány a természetellenes életmód romboló hatásaként: 60-70 éves korukban majdnem élve rothadásnak indult embert, kik jóságban, igazságosságban mindenki számára példa gyanánt szolgálhattak volna. Többen tanításaim egyedül való igazságát is elismerték, a megvalósításhoz azonban elegendő erővel már nem rendelkeztek.
--  Értelme az, hogy általában akaró energiáink teljességének és erejének időszakában kell magunkat elhatároznunk a radikális átalakulásra, mert ha azt a maga idejében elmulasztjuk, a mindinkább felülkerekedő rossz annyira hatalmába keríti testünket, hogy végzetes szokásaink fölött többé diadalmaskodni nem bírunk és bekövetkezik a halál. Ahol azonban az egyénben a szükséges jó feltételek megfelelő mértékben vannak jelen, az átalakulási energiák minden életkorban győzedelmeskednek. A körülöttünk tülekedő tömegek közt fehér hollónál is ritkább az ilyen ember. A fejlődésre képesebb magasabb fokúak azoknak soraiból kerül ki, akik nem látnak és mégis hisznek. Ezek a Mester gondolataiba vagy írásaiba kapaszkodva szereznek direkte értesülést az igazságról. Az ember tökéletesedésre irányuló megfakadása is csak akkor mehet végbe, ha egyénisége a szükséges feltételeket tartalmazza.
--  A tökéletesedésre törekvő egyénnek a szükséges alapképességek birtokában kell lennie. Az ember vérműködése egész szervezetét áthatja, tehát elárasztja az összes sejteket. Mivel testünk minden része, úgy izom csoportozataink, sőt csontozataink is különféle formájú és természetű sejtekből állnak, vérkeringésünk és sejthalmozódásaink összes régióját uralja. Szervezetünk életelemét vér anyagunk képezi. Amikor Erdély egyik városában megtartott személyes előadásom hatásaként a reform táplálkozásra százan azonnal rátértek. Megelégedéssel vették tudomásul, hogy zsír és hús nélkül jól meg lehet élni, hogy pár napos tápmegvonások mindig használnak az embernek, hogy kenyér és hagyma mellett: 200 év is elérhető, sőt az egyén erejét is megőrizheti, mint Zaró aga..
--  Mit spórolhatnának, gondolta egyik-másik, hisz a mozgás tökéletesít és pénzt hoz a házhoz, tudni illik az munka. Ráadásul gyümölcs és száraz puliszka, vagy tej-kenyér mellett az egészség is megmarad. Doktorra nem megy ki több pénz a háztól. A tejivás gondolatát azonban rögtön elvetik, mert a tejet drága pénzen lehet kapni, mit a bankba lehet hordani. Ezután számításokat eszközöltek, hogy lehetne jobban kijönni: ha a disznót meghizlalják és eladják, vagy azt a sok kukoricát és krumplit, amit egy vagy két ilyen állat naponta megeszik eladják. Pár percnyi szorzási és összeadási gyakorlat keretében rájöttek, hogy két disznó táplálékának negyedével is beéri az egész család, a többi eladható. Azután eddig a kutya és macska is túl sokat kapott, noha ép érzékű ember udvaraikon ezen állatokat az éhségtől eddig csak tántorogni látta, de szerintük, mint bicsérdistáknak ezeknek is kevesebbet kell enniük.
--  Találtam a fösvénység néhány díszpéldányára a magyarok közt is, ezek is saját egyéni világukhoz törekszenek alkalmazni az igazságot, ha a Mester révén értesülnek róla. Az igazságnak pedig az a sajátsága, hogy hozzá csak alkalmazkodni lehet. Őt az ember alsófokú tulajdonságai szolgálatába nem kényszerítheti. Ha az egyén megértése csak ennyire terjedhet, több-kevesebb idő múlva selejteződése a következmény. Miként a nap szórja az ő sugarait igazakra, hamisakra egyaránt, az igazság útján járó ember is minden jónak forrása és elmaradott embertársait is ezen érzelmeitől áthatva kell felkeresnie. Kik az igazságról fel nem világosíthatók, azoknak más irányú, de mindenkor kielégítő válaszokat adunk: -Így kell élnünk, mert ehhez szoktunk, nem tudunk másképp.
--  Hát én is így vagyok ezzel a fene növény evéssel. Megszoktam. Beteg volnék, ha mást ennék, ezt pedig nem kívánhatja senki. A csökönyösök előtt a mi fejlődésünkről nem beszélünk, előttük úgy a családunkban vagy máshol is a természetesség révén elérhetett gyógyítási sikereinkről is hallgatunk, mert az őket eltöltő irigységük alapján tanításaink ellenségeinkké tenné őket, és minek ez.?. Úgy kell viselkednie, hogy embertársai nyugalmát, békéjét és önérzetét ne zavarja. A mai ember legnagyobb rabszolgatartója, a gyomor őfelsége ellen hirdet harcot, ezzel riadalmat vált ki a gyomor hősei sorából. A hervadhatatlan élet és gyűretlen, örök egészség prófétája.
--  Rájöttem, hogy a 900-as év után lezajlott atlétikai versenyeken következetesen azok győznek, akik csak a természet nyújtotta nyers források felhasználásából táplálkoznak. Ezután erre a térre vittem át kutatásaimat, sűrű tápmegvonási kísérleteket végeztem magamon és tökéletesen megszabadultam a betegségeimtől. A meghűlés iránt csak a terhelt szervezetek reagálnak, mivel organizmusuk nem tűri magában az idegen anyagot, ezek kiküszöbölésére irányuló tevékenysége állandóan ébren van és így minden hőcsökkenést felhasznál az idegen anyagok kicsapolására. Az étkezés alapszabálya az ételek erős megrágása, főleg pedig a kevés evés. Jelszó: azzal használsz magadnak a legtöbbet, amit nem eszel meg.
--  Legkisebb gyermekünk pedig, kinek születése előtt a gyermek anyja 8 hónapi gyümölcs koszton élt, jóformán teljesen fájdalom nélkül született. Abban a harcban, amelyet a létért vívunk, különösen zsarnoki hatalomra tett szert a gyomor. Mint egy nagy óceánjáró kazánja nyeri verejtékes munkánk gyümölcsét és minden tülekedés, ármány, egymást tipró versengés csak érte történik, mintha valami mesebeli szépséges királyleány volna. És harcot hirdet a gyomor ellen, amely évszázadok útján elfoglalta az ész, a szív és a lélek helyét az ember küldetésében. A tanaimért az életemmel vállalok kezességet, és főbe lövöm magamat, ha a tanításaim pontos követése nem hozza meg a kívánt eredményt. Hónapok óta figyeljük, hogy az emberiség görcsösen megépített tudományának falai mint omlanak össze Bicsérdy Béla félelmetes logikája előtt..
--  Évezredes tévedések áldozatai vagyunk. Az emberiség nagy tudósai bomlott idegzetükkel és megfertőzött vérükkel „teremtettek” teóriákat és ezeknek az emberiség testorgazmusának elfajult, degenerált talajából röppentek ki azok a fonák eszmék, amelyek a kétségbeesés szélére taszították az emberiséget. A koplalás a legradikálisabb, legbiztosabb gyógyszer minden betegség ellen és minden orvosi vagy más mesterkedés nélkül megfiatalít. Bölcseleti rendszeremet nem értette meg. Kiszáradt agyvelejű statisztikusokkal vagy közgazdászokkal ez nem egyszer esik meg. A haladni vágyó ember életét csak az ő életműködési folyamatainak teljes ismerete mellett tarthatja fenn és tökéletesítheti.

Bicsérdy Béla tanításai és a "Bicsérdizmus" - II.

--  A tanítás lényege a tisztán gyümölcsevővé válás, a nyers táplálékok kizárólagos fogyasztása. A természet örök törvényeit mindenben betartó életmód a cél.. „Fű, fa , virág, állat, összhangban élnek az örök erővel.. Csak az embert vezette félre a tudása... A természet összhangja nem ismer szenvedést, nem tűr meg nyomort. Vajon megfelel-e a természet rendjének, hogy az embereknek szenvedniük kell.?. Az ember szenvedni csak addig kényszerül, míg életét a mindenségi igazságok ismerete nélkül folytatja.” „Az emberek átok alatt görnyednek, mert tudatlanságban vannak.. Vak vezet világtalant és végül mindnyájan gödörbe esnek.” „Betegséget bocsátottam rájuk, mondja a Biblia - hogy térjenek meg.
--  Hallásra való füleik vannak, de nem hallnak, látásra való szemeik vannak, de nem látnak, hogy meg ne térvén, meg ne tisztíthassam őket.” Véleménye szerint a legelső emberek csak feldolgozatlan növényfélékkel táplálkoztak.. Majd amikor gyümölcstelen tájakon kóborolva éhségük nagy volt, az állatok példányait is megették. A nyers hússal szembeni undorukat különböző eljárásokkal próbálták leküzdeni. Napról napra elkövetett törvénysértéseik nyomán aztán betegségeik keletkeztek, és megtört a paradicsomi harmónia. Kibontakozott a káosz, amelynek keretében ma is egyre fokozottabb arányban betegszik, vénül és pusztul az egész emberiség.
--  „Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok is tökéletes.” „Legyetek tökéletesek - ez az ember fejlődési törvénye.” „Egy betegség létezik és az a diszharmónia, amely a törvénysértések módja és fokozatmértéke szerint különböző szimptómák útján jut kifejezésre.” „A >Ne ölj< az egyik legerősebb és legnagyobb parancs.” A Hőkezelés, a sütés-főzés folyamán a növényekből is holt anyagot hozunk létre. Ha élő táplálékot eszünk, az élővé tesz bennünket, de ha >megöljük< a táplálékot, akkor a holt étel is pusztít és idővel megöl minket. Élet csak az élő anyagból származhat. Ha a földműves égett vagy fagyott magokat szór el a földjébe, akkor hiába várja a termést.
--  Fel kell szabadítanunk a bennünk, a mindenki szervezetében jelen lévő öngyógyító, újraalkotó erőt, amelyet az orvostudomány vitalizmusnak nevez. Ennek érdekében rendszeres böjtöt ír elő, illetve a húsoktól és a hőkezelt ételektől való fokozatos, végül teljes tartózkodást. Tanítása szerint a nyers növényeket fogyasztó embernek megnövekedik ellenállása a betegségekkel szemben és szellemileg, fizikailag is a fejlődés útjára lép. „Az embernek nem szabad megsemmisítenie különböző sütési-főzési eljárásokkal a természet műhelyében készült élelmet, mely visszafejlődést és korai halált hoz számára. A főtt-sült vegetáriánus ételek a növényi trágya színvonalán állnak..
--  Ezek az ételek mindig félrevezetik az embert, minden esetben többet fogyasztunk belőlük a kelleténél, mert érzékszerveink ezen természet ellenes és holt anyagokkal szemben nem reagálnak.. Aki vegetáriánus receptek felől érdeklődik tőlem, semmit nem értett meg könyvemből. A főzés mestersége az élet tudományával összeférhetetlen.”  Az állati fehérjék minőségi értéküket csupán az élő állat sejtjében őrzik meg, az állat elpusztítása után azonnal elveszítik vitális értéküket, azonnal beindul a bomlási, rothadási folyamat már az állat halálának pillanatában, ideális környezetté válva a mikrobáknak és baktériumoknak. A húsfogyasztó ember sorsa degenerálódás és összeomlás, korai öregedés és különböző betegségek megjelenése.
--  Aki leölt állatok húsát eszi, az a halál testéből étkezik. A növények természetes környezetükben, sütés vagy főzés nélkül az ember ideális tápanyagait képezik, felfrissítve folyamatosan az ember test sejtfelépítését. A nyers növényi ételek mellett a teljes értékű kenyér és a nyers tej kismértékű fogyasztását is ajánlja. „A nyers tejet élőtejnek nevezhetjük, míg a forralt tej holt anyag... A vizsgálatok alapján a főtt tejjel tartott borjak mindig elpusztultak, a nyerssel tartottak megmaradtak.” „Soha nem jutott eszembe arra gondolni, hogy élvezett nyers tejünk tuberkulotikus tehenektől származhatik... Tuberkulózis csak ama szervezetben fejlődhetik, ahol baktériumai tenyészfeltételekre találnak.”
--  A táplálkozást illetően kétféle kihágást ismert: minőségi és mennyiségi. Az első kihágáshoz tartoznak az állati eredetű és a sütött-főzött ill. más módon feldolgozott növényi termékek. Ha az entitás fejlődni kíván, minél ritkábban használjon tűz által előállított ételeket, hogy majd egy idő után teljesen kiiktathassa azokat étkezéséből. A természet műhelyében előállított élelmiszereknek is különböző minőségi értékeik vannak. Legmagasabb értékűek a gyümölcsök és legalacsonyabb értékűek a hüvelyesek: paszuly, zöld borsó, lencse. Megfőzve ezek ásványi anyaggá degenerálódnak és a szervezetben lerakódva a végtagok merevedését és a véredények falainak elmeszesedését okozzák, mely a szervezet elöregedéséhez vezet.
--  A régi britek naponta kétszer étkeztek, az ókori perzsák naponta csak egyszer. Hérodotosz leírta a nyers növényeket fogyasztó etiópok életét, akik ezzel az életmóddal: 300–400 évig is éltek és a: 100–200 éves ember teljesen megszokott jelenség volt közöttük. Szókratész barbároknak nevezte azokat az embereket, akik naponta kettőnél többször étkeztek. Arisztotelész kijelentette: „Tele gyomorral még senki nem alkotott nagyot.” „Az ember tömi magát gondolkozás nélkül mindennel. Megszabott időhöz kötött étkezései alkalmával jelentkező éhsége nem természetes éhség, hanem szokáséhség csupán... Amit az ember nem eszik meg, az használ legtöbbet.”  „Krisztus intette a követőit e szavakkal: Ne fertőztessétek testeteknek a templomát.” 
--  A 2-3 napos böjtök segítenek helyreállítani szervezetünk egyensúlyát. A vadon élő beteg állatok nem esznek. Az emésztési folyamathoz felhasznált életerőt a szervezet ekkor regenerálásra és gyógyításra fordítja. A 4. vagy több napos vízböjt már nagy fegyelmező hatással van az emberre. Az utána megkezdett táplálkozásnál össze kell szednie magát a győzelemre. Sokan ekkor rontanak el mindent. Nekiesnek a zabálásnak, amely révén ismét rendetlenség lesz úrrá a szervezetükön. Pár szem gyümölccsel vagy gyümölcslével nyugodtan böjtölhetünk hosszabb időszakon át. Minél kevesebb élelemre szorítkozunk, annál szebb és gyorsabb eredményre lehet kilátásunk. Aki rendszeresen beiktat ilyen időszakokat életében, tudatosítva ennek igazságát, haladéktalanul meggyógyul.
--  Minél gyakrabban ismételjük a böjtöt, úgy egyre természetesebb táplálékok fogyasztására érzünk hajlamot. A legalkalmasabb tisztulás fokozó a részleges böjt. A részleges böjt leghatásosabb neme az, ha a tanítások szerinti táplálkozás menetébe heti egy 48 órás tápmegvonást - böjtöt szúrunk be. A reform életmód mellett folytatott böjtöknek páratlan életerősítő és képesség fokozó hatása van. Bicsérdy a tanításaiban a táplálkozáson és a böjtön kívül részletesen kitért a mozgásra, légzésre, napozásra, munkára, pihenésre, meditációra, pozitív gondolkodási módra, az egész életmódra. Nagy hangsúlyt fektetett a sportra, a testmozgásra. A nyomott kedély, félelem, évődés, bú, gond, harag, irigység, bosszúság és valamennyi más alsófokú tulajdonság is a rendben nem tartott szervezet rossz nedveiből táplálkoznak.
--  Az ember tisztulásával és átépülésével egyidejűleg természet ellenes vágyai is eltűnnek és bűnök elkövetésére sem érez többé hajlamot. Ennek az életmódnak a követése mellett a szervezet tökéletesül, szerzett betegségeit elveszti, a további betegségekkel szemben valósággal immunissá lesz. A természet adta táplálék fogyasztása a böjttel, sok mozgással, friss levegővel, a reform életmóddal hatalmas változást idéz elő az ember életében, amely mindenre kiterjedően érezteti jótékony hatásait. Az arcbőr nemsokára üdébb, tisztább, a szemek kifejezettebbek és életet sugárzóak, az addigi bőr tisztátalanságok vagy kiütések néhány hét alatt varázslatosan eltűnnek. Az izzadtság nemsokára a természetes emberi test kellemes illatát árasztja. Az idegrendszer, az agy és az összes izomcsoport, a csontozat, bélcsatorna és a bőr sejt életében újulási jelenségek mutatkoznak.
--  Minél természetesebb életmódot folytatunk, annál kevesebb alvásra lesz szükségünk. Ez 4-5 óra vagy tiszta gyümölcskoszt esetén napi 2-3 óra alvásidő elegendő lesz. A nőket kevésbé zavarja menstruációjuk is, míg életmódjuk tökéletesedésével egészen el is marad. A kitartással folytatott természetes életmódnak nemcsak életműködés javító és állandósító, de szépség fokozó hatásai is érvényesülnek, különösen ha gyakorlása az egyén természetévé válhatott. Ha e tekintetben átalakulása végbement, fejlődésének is a kibontakozás útjára kell jutnia. Ez a folyamat az egyén életében külső szimptómák alakjában is kifejezésre jut. Ilyenek különösen nőknél: a szépség, báj, kellem és más külső tökéletesedési jelenségek. Az egyén a megújulás minden szimptómáját tapasztalja. A reparáció azonban nem mindjárt megy végbe, szervezetünknek életerőit először teher mentesülésére kell lekötnie.
--  A régi táplálkozás rossz halmozódásainak, idegen és egyúttal destruktív hatású nedveinek kell feltétlenül távozniuk. „Míg beleink kellemetlen szagú gázokat fejlesztenek, míg ürülékünk bűzös és a bélcsatorna falához tapadó, míg orrunk és tüdőnk nyálkahártyái útján genny kiválasztódások mennek végbe..” addig diszharmóniás a szervezetünk. „A természetes életmód törvényszerű véghezvitele mellett szervezetünk a különféle betegségektől mentesül és tökéletesen ellenállóvá válik az összes fertőzéssel szemben... A Krisztusi tanítás szerint: Ha követitek a törvényt, sem hideg, sem hőség, sem mérges kígyók csípése, sem veszett kutyák marása nem árt többé nektek.” „Nagy hatalom erőforrásai rejlenek az emberben, csak tudomására kell jönnie a magában lakozó erőnek.”
--  Csak az ostobaságból fakadó rendetlenség öl: „A tudatlanság sötétsége pedig a legnagyobb átok.” A Krisztusi tanítások után: „A mennyeknek országa tibennetek van.”  „Boldog csak az lehet, ki cselekszi a törvényt... A törvény követése útján ezen emberek számára tárul fel az élet, erő és a boldogság.”  „Az ember sorsának kulcsa a saját kezeibe van letéve, könyveim a megébresztés céljával íródtak.” .. Bicsérdy a rendszerét filozófiai alapokra építette. Tanítása szerint az ember végső célja az, hogy alacsony rendű tulajdonságaitól megszabaduljon. Ehhez segít hozzá a lealacsonyító táplálékok elhagyása, ez azonban csupán az első lépés az úton, amelyet a teljes megtisztulás és felsőbbrendűvé válás felé kell tennünk.
--  A testi egészség nem öncél, hanem csak a lelki-szellemi fejlődés nélkülözhetetlen eszköze. A szükséges teendők közt egyébként a társadalom tökéletesítése is szerepelt, de a Mester soha nem csatlakozott egyetlen politikai mozgalomhoz, párthoz sem. Elismerte ugyanakkor, hogy voltak tévedései, amikor kezdetben hosszú - több hetes - koplalásokat írt elő és sok ember meggondolatlanul kezdett ehhez hozzá és bele is halt. Később inkább a pár napos böjtkúrákat ajánlotta a kezdőknek és a nyers kosztra való lassú és fokozatos áttérést. Egy figyelemreméltó gondolata szerint azt hirdette, hogy a tömegekre alkalmazott szisztémák megbuknak és egyéneket kell nevelni.

Bicsérdy Béla kiadott könyvei
--  Az életművészet könyve és makrobiotika. (Kézdivásárhely 1923; Fogaras 1924)
--  A halál legyőzése. Makrobiótika. (Fogaras, 1924, Budapest, 1936)
--  Az ember hivatása a boldogság. (Fogaras 1924, Nagyszeben 1925)
--  Az élet könyve. (Aradi Hirlap Nyomdatársaság, Arad, 1928)
--  A reform életmódról. (Arad Hírlap Nyomdatársaság, Arad 1928)