"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Aura és a Csakra szent energiamezői - Balla Viktória

2022.07.25 20:48

 

Aura és a Csakra felépítése.

Az aura az élőlényeket körülvevő szent energiamező. Az aura elnevezés a görög aura szóból ered, melynek jelentése: szellő. Ez az energiamező élethűen mutatja mentális, fizikai és spirituális egészségünket. Az aura színeket is tartalmaz, amelyeket a fény hív életre. Az aurának hét rétege van és kúp alakú örvények is vannak benne, amelyeket csakráknak nevezünk, amelyből szintén hét található.

Az Aura

--  Az Aura az élőlényeket körülvevő szent energia mező. Az aura elnevezés a görög aura szóból ered, melynek jelentése: szellő. Ez az energia mező élethűen mutatja mentális, fizikai és spirituális egészségünket.
--  Az aura színeket is tartalmaz, amelyeket a fény hív életre. Az aurának hét rétege van és kúp alakú örvények is vannak benne, amelyeket csakráknak nevezünk. Az Aurának hét rétege van és kúp alakú örvények is vannak benne, amelyeket csakráknak nevezünk.

Az Aura 7. Rétege

1.  Réteg - Étertest
Színe: kékesfehér. Az Étertest szerkezete hasonló a fizikai testhez, tartalmazza az anatómiai képleteinket. Étertest, amely pár cm vastag, kékesfehér színű energiavonalakból áll, ezek alakítják ki és tartják össze a fizikai test  anyagát. Ehhez a szinthez kapcsolódik a fizikai érzetek, fájdalom, öröm, élni akarás a test autonóm működése.

2.  Réteg - Asztráltest
Színe: színes. Az Asztráltest követi a test körvonalait, folyamatosan kavargó színes felhők alkotják. Az érzésekkel áll kapcsolatban, általában  2,5-8 cm vastag. Itt nyilvánulnak meg érzéseink, itt zajlik érzelmi életünk. Tisztasága vagy foltossága érzelmeinktől függ. Tiszta érzelmek esetén ragyogó, éles. Az indulatosság, a rosszindulatú érzések foltossá, piszkossá, vékonnyá teszik ezt az auraréteget. A réteg a szivárvány minden színét tartalmazza.

3.  Réteg - Mentáltest
Színe: sárgás. A Mentáltest sugárzó fényként jelenik meg, gondolatformákat tartalmaz. A gondolatok és a mentális folyamatok, a lineáris gondolkodás valamint az ember egészségével kapcsolatos információkat tartalmazza. A réteg a fej és a váll körül sugárzó sárga fényként jelentkezik, mely végigmegy a test körül. Vastagsága 8 cm-20 cm-ig terjedhet. Ez a réteg a tiszta világos gondolatainktól sugárzó rétegként kell hogy megjelenjen.

4.  Réteg - Felső Asztrál
Színe: rózsaszínes. A Felső Asztrált a fény hatja át, érzelmek láthatóak benne. Az érzelmeink nyilvánulnak meg, de egy sokkal magasabb szinten. Nem a gyorsan múló vágyak, hanem tartós, mély érzések helye. Az egész emberiséget átfogó szeretetünk itt jelenik meg. A sixtusi réteg az összekötő réteg a fizikai és a szellemi síkok között.

5.  Réteg - Felső Mentál
Színe: sötétkékes. A Felső Mentál a test mintáját tartalmazza. A magasabb rendű akarattal van összefüggésben, itt a cselekedeteinkért való felelősségvállalás szintje helyezkedik el.

6.  Réteg - Mennyei Test
Színe: pasztelszínű. A Mennyei Test a felsőbbrendű természetes szeretettel van összefüggésben, a minden életet átölelő, minden élő védelmének és gondoskodásának szintje.

7.  Réteg - Spirituális Test
Színe: arany-ezüst. A Spirituális Test egy fémszálakból álló burok. Az isteni tudat integrálódik a fizikai és a spirituális tudat között. A gyógyítók innen kérik és kapják a gyógyításhoz szükséges energiákat.

https://2.bp.blogspot.com/-GkcyEJotlkM/TyVFlWOnjiI/AAAAAAAAAg8/vRenfifRp4o/s320/psychic+energy+chakra.gif

Az Aura energia teste

--  Az Aura energia tér, amely minden dolgot körülvesz. Mivel az élő szervezetek atomjainak nagyobb a rezgése, a fák, növények, állatok és emberek energiatere könnyebben érzékelhető.  Az egészséges ember aurája tojásdad formát alkot és körülbelül: 2-3 méter a kiterjedése. A gyógyítóknak, mestereknek ettől jóval nagyobb is lehet, még akár az átlagosnak a duplája is.
--  Régen az emberek még látták az  aurát, és néhány spirituálisan fejlett embert, mint például: Jézust és Buddhát fénylő arany színű glóriával ábrázolták. Az aura színéből, méretéből és alakjából következtethetünk az ember általános állapotára. A stressz, az érzelmi feszültségek csökkentik az aura kiterjedését  és  fogékonyabbá tesznek a betegségekre.
--  A színek és erősségük folyamatosan változhat, attól függően, hogy mi megy végbe az életünkben. A természettel való érintkezés tisztítja és kiegyensúlyozza az aurát, de energiát sugároznak a külön féle kristályok, féldrágakövek, drágakövek is, amely rezgéseket az emberi szervezet könnyedén átveheti, hasznosíthatja. Nemcsak a természet, a kövek, hanem az ember körül élő állatok aurája is jó hatással van ránk.

A Csakrák

--  A Csakra szanszkrit eredetű szó, kereket jelent. Auránk hét fő örvénylő körből álló energia rendszerrel van összefüggésben,  melyek  biztosítják szervezetünk energia áramlását. A Csakráink a  gerincoszlop mentén haladva, egymás fölött helyezkednek el, a szivárvány minden színét követve.
--  Különböző test tájakhoz és belső elválasztású  mirigyekhez kapcsolódnak, ezért harmonikus működésük hozzájárul, hogy egészséges és teljes életet élhessünk. A Csakrák vitalizálják az energia testeket, elősegítik a tudat aspektusainak a fejlődését és biztosítják az aura rétegek közötti energia átvitelt. A csakráinkból is hét található az aura rétegekhez hasonlóan.

A 7. Csakra

1.  Gyökér csakra
Színe: vörös. A gerinc aljánál helyezkedik el. A fizikai valóságban való élni akaráshoz kapcsolódik, a vitalitást biztosítja. Élénknek, energiával teltnek érezzük magunkat tőle. Érzelmi szinten bátorságot, kitartást biztosít. Fő szerepet játszik a túlélésben, mivel irányítja, hogy egy adott helyzetben a harcot vagy a túlélést választjuk-e. Elégtelen működése esetén idegesek, bizonytalanok vagyunk. Ha fokozottan működik: egocentikus zsarnokká válhatunk.

2.  Szakrális csakra, Szex csakra
Színe: narancs. A keresztcsont, a vesetájék szintjén helyezkedik el, pár centiméterre a köldök alatt. A másik nem iránti szeretet tükrözi. Ez a csakra a test folyadék háztartásában érdekelt. A szexualitást, a kreativitást és az érzelmi egyensúlyt képviseli. Serkenti az optimizmust és érzelmi szinten a reményt. Ha a csakra működése csökkent, betegségek alakulnak ki, melyek a harag, neheztelés, frusztráció negatív érzelmeiből táplálkoznak. Ilyen pl. az arthritis. Ha a csakra túltelített, illetve ha az itt felhalmozott energia áramlása gátolt, az ember manipuláló, agresszív lesz.

3.  Napfonat csakra
Színe: sárga. A solar plexus szintjén található. Harmonikus működése azzal a tudattal ajándékozza meg az embert, hogy ismeri saját helyét a világegyetemben. Melegséget, elegendő önbecsülést, boldogságot nyújt a számunkra. A szemekkel is összefüggésben áll, hiszen, ha boldogok és elégedettek vagyunk sokkal fényesebben látjuk a világot.  Ez a csakra érzékenységére is utal, érzelmi szinten megteremti az optimizmust, a magabiztosságot. Ha a személy negatívan él, rosszindulat és harag halmozódhat fel benne. Elégtelen működés esetén nincs önbizalmunk, zavarodottá válunk. Túlzott működéskor munkamániás, maximalista lesz az ember.

4.  Szív csakra
Színe: zöld. A mellkas közepén helyezkedik el a szív szintjén. A szeretet központja, melyen keresztül szálakat kapcsolunk azokhoz, akiket szeretünk. A harmóniával, jóindulattal, megértéssel, a tapintás érzékével áll kapcsolatban. Érzelmi szinten e csakra hatására megnő az emberben a könyörület, önelfogadás és a mások iránti tisztelet. Akinek a szív csakrájában gátolt az energia áramlás, az hajlik a túlérzékenységre és szükségét érzi, hogy folyton adjon, sajnálja magát és állandóan fél. A legtöbb másoktól függő egyénnek elégtelenül működik a csakrája. A túl telítettség esetén az ember birtokló, követelőző lesz.

5.  Torok csakra
Színe: kék. A torok szintjén helyezkedik el. A megértés, a befogadás, a dolgok kimondása, a személyes szükségletekért való felelősségvállalás és az asszimiláció tartozik ide. Lényeges szerepet tölt be a harmadik szem csakra eszméinek és gondolatainak a közvetítésében a négy alsóbb csakra felé. A kommunikáció és az önkifejezés csakrája. Érzelmi szinten fokozza az idealizmust, a szeretetet és a megértést. Kiegyensúlyozott állapotban a csakra elégedettséget, békés értelmet, a jó időzítés képességét és erős hitet nyújt. Fokozott működésekor az ember arrogáns, dogmatikus és szarkasztikus. Elégtelen működéskor gyengék, megbízhatatlanok leszünk.

6.  Harmadik szem csakra
Színe: indigókék. A homlok szintjén, a szemöldökök között helyezkedik el. A mentális fogalmak képi megjelenítésével kapcsolatos, magába foglalja azt is, hogy milyen az egyén elképzelése a valóságról, az univerzumról. Mágikus erőközpont és egyben ez a végrehajtó akarati központ is. Ez a csakra irányítja az értelmet és egyben a többi csakrát is ellenőrzése alatt tartja. Érzelmi szinten segít jobban megérteni a hétköznapi életünket, azáltal, hogy tudatosítja bennünk a spirituális természetünket. Az intuíciók központja. Túl működés esetén az ember büszke, ellentmondást nem tűrő, manipuláló lesz. Alul működés esetén az ember önbizalom hiányos, gyáva csődtömeg lesz.

7.  Korona csakra
Színe: viola-fehér. A fejtetőn helyezkedik el. Az egyén spiritualitáshoz való viszonyával és lénye fizikai, érzelmi, mentális, spirituális integrációjával van kapcsolatban. Itt kapcsolódik az energia rendszer a felsőbb energiákhoz. Kiegyensúlyozza és harmonizálja természetünk belső és külső jellegeit. Ha a csakrában felhalmozódott energia áramlása blokkolt, frusztráltak, rombolóak és levertek leszünk, kialakulhatnak migrénes fejfájások. Ha elégtelen a korona csakra működése, visszahúzódóvá, hallgataggá válunk, életünk örömtelen lesz.

A Csakrák felépítése

--  A csakra szanszkrit eredetű szó, kereket jelent. Auránk hét fő örvénylő, körből álló energia rendszerrel van összefüggésben,  melyek biztosítják szervezetünk energia áramlását. Csakráink a  gerincoszlop mentén, egymás fölött helyezkednek el, a szivárvány színeit követve. Különböző test tájakhoz és belső elválasztású mirigyekhez kapcsolódnak, ezért harmonikus működésük hozzájárul, hogy egészséges és teljes életet élhessünk.
--  Létezik egy függőleges erő áram, amely a gerincoszlop mentén halad, túl terjedve a fizikai testen a fej fölé és a farkcsont alá. Ezek kavargó, kúp alakú örvények, az energia mezőben. Energia központoknak, csakráknak nevezzük őket. A csakra szanszkrit eredetű szó, kereket jelent. Ez a megnevezés a tisztán látóktól ered, akik képesek voltak az emberi aurát és csakráit látni. A csakrák színei követik a szivárvány színeit.
--  A csakráknak forgó mozgásuk van, amitől egy mozgó keréknek tűnnek. A forgás irányára vonatkozóan megoszlanak a különböző tanítások. Hét fő energia központunk van. Tölcséreik a gerinc felé szűkülnek. A csakrák biológiai funkciójukban kapcsolódnak a fizikai test megfelelő testrészeivel, belső elválasztású mirigy rendszerével és az idegekkel. Ezen kívül pszichológiai funkciót is ellátnak. Az aura csakráinak fő feladata, hogy vitalizálja az egyes energia testeket, így a fizikai testet is, valamint, hogy biztosítsa az aura rétegek közötti energia átvitelt.
--  Fejlődésünk során csakráink fokozatosan egyre fejlettebbé válnak, körülbelül. 7 éves korban alakul ki egy védő ernyő a csakra nyílások fölé, ami sokat kiszűr az egyetemes energia mezőből érkező hatások közül. Kellemetlen érzésekre úgy reagálunk, hogy blokkoljuk érzéseinket, ezzel leállítjuk az energia áramlást. Ilyen esetekben a csakrákban torzulás, blokk keletkezik. Minden negatív élmény okozhat ilyen sérülést.
--  Ha csakráink jól működnek, nyitottak, meghatározott irányba forognak, megfelelő energia áramlás történik köztünk és a világ között. Ha csakrákban működési zavar található, abban az esetben az aura test is gyengül, megsérül. Az egészség érdekében az összes csakrának nyitva kell lennie. Az aura minden rétegéhez csatlakozik egy csakra, az 1-1, 2-2 stb. Az első három csakra és aura réteg a fizikai világhoz, fizikai szinthez kapcsolódik.

Gyakorlatok az Energiáink növelésére

1.  Az Aura érzékelése

--  Az aura érzékeléséhez, elsődlegesen az étertest megpillantásához nyugodt, feszültségektől mentes állapot és kezdetben félhomály és egy másik személy szükségeltetik. Kérd meg a segítődet, hogy álljon egy egyszínű fal elé, lehetőleg egyszínű ruhában, hogy a minták és a színek ne vonják el a figyelmedet, tőled körülbelül: 2-3 méterre. Úgy nézz rá, mintha egy mögötte körülbelül: 1 méterre lévő pontot fixálnál, miközben őt is látod. Az aura a legerősebben a fej körül és a vállaknál, vagy a kezeknél, elsősorban a tenyér csakránál érzékelhető a legerősebben.
--  Érdemes először ezeket a területeket figyelni. Pár másodperc elteltével körvonalazódik egy felhőszerű derengés, az étertest. Ez könnyedén látható a fizikai látás segítségével, ám a továbbiakkal kicsit nehezebb a helyzet. Lehet, hogy felfigyeltél már arra, hogy bizonyos emberek mellett jól vagy rosszul érzed magad, függetlenül attól, hogy akár komolyabban megnézted vagy ismerted volna korábban. Belekerülve az illető aurájába, "megláttad" az asztrális és mentális rétegeit, amikre ösztönösen reagáltál, feltöltődtél, esetleg lemerültél tőle.
--  Idős és beteg emberek mellett érezhetted azt is, hogy zsibbadni kezdenek a kezeid, esetleg a tenyeredben vagy az ujjaidban melegséget tapasztaltál. Ahogy a legyengült aura találkozik egy erős, feltöltődött szervezettel, automatikusan rákapcsolódik, még akkor is, ha annyira "lyukas", hogy képtelen a hosszabb távú feltöltődésre. A látás tehát ezen a síkon már kezd egyenértékű lenni az érzéssel, hiszen az asztrális rétegről van szó. Ahogy egyre feljebb haladunk, úgy olvadnak össze az egyes érzékszervek. Már nem látás, nem érzés, nem logika, hanem tudás. És mégis mindezek összessége.
--  Az asztráltest érzékelése csukott szemmel is történhet, bár az sem szokott zavaró lenni, ha nyitva van. Érdemes akkor gyakorolni, amikor már adott egy helyzet, egy pozitív vagy negatív érzés valakivel kapcsolatban, akinek az aurájával érintkezik az energia rendszered. Amikor az érzés felmerül, tudatosítsd, igyekezz meghatározni a milyenségét, az irányultságát. Azt, hogy Te indítottad-e el a sugarat, azaz ítélkeztél a látottak alapján, vagy csak fogadtad a beérkező információkat. A további rétegek érzékelése már sok gyakorlást, tapasztalatot és önismeretet igényel, hiszen amit önmagadban nem ismersz kellőképpen, azt másban sem tudod még megtalálni és értelmezni...
--  A mentális réteg megfigyelése a legegyszerűbben akkor történhet, amikor egy előadót figyelsz, aki éppen koncentrál, miközben erősen sugározza is ki az információt, amit át akar adni a hallgatóságnak. A kozmikus réteg megtapasztalásához azonban már szükséges a "magasabb rendű" mágia ismerete. A tudatosított egységélmény, a "Minden" megértése csak az egyik pólusa ennek a rétegnek. A másik a "Semmi" befogadása, az "én" olyan mértékű össze húzódása és kiterjesztése, amihez eljutni csak az alsóbb síkok megismerése után lehetséges.

2.  Stressz, felgyülemlett düh levezetése

--  A gyakorlat bárhol, bármilyen testhelyzetben végezhető, akár buszmegállóban állva is. Csukjuk be a szemünket, eresszünk az auránkból képzeletbeli gyökereket a Földbe és ezeken keresztül engedjük ki magunkból a felgyülemlett stresszt és képzeljük el, hogy a Föld elvezeti és megsemmisíti azt.
--  A felgyülemlett düh olyan gyorsan fog távozni, mintha ahogyan a levegő távozik a lufiból, amikor kiszúrjuk egy nagy tűvel. Nagyon fontos, hogy ha a Föld elvezette a ránk káros energiákat, akkor húzzuk vissza a képzeletbeli gyökereket, majd alázattal és hálával köszönjük meg a Földnek, hogy segített nekünk.

3.  Csakratisztító, energiaáramlást segítő gyakorlat

--  Lazuljunk el meditációban, majd képzeljünk el egy nagy henger alakú szivacsot, amelyből mennyei fény árad. “Fogjuk” ezt a szivacsot és alaposan oda-vissza húzkodjuk át a hét fő csakra ponton.
--  Ha ezt teszük folyamatos mozdulatokkal, akkor így minden szennyeződést ki lehet tisztítani belőlük. Majd ezután pedig a szokásos módon fejezzük be a meditációt.

4.  Energia gyűjtő gyakorlat

--  Keressünk bármilyen olyan élőlényt vagy tárgyat, amelyet szépnek találunk. Saját tapasztalatom az, hogy növényekkel vagy állatokkal a legkönnyebb és a , leghatásosabb a gyakorlat. Én például vele szoktam csinálni. Nem tudom elképzelni, hogy akad olyan ember aki, ha egy ilyen lóval szemben áll, akkor nem érezi a lényéből áradó lélekemelő gyönyörűséget.
--  Szóval ha kiválasztottuk a megfelelő tárgyat vagy élőlényt, akkor kezdjük el csodálni a belőle áradó szépséget. Nyíljunk ki, amennyire csak tudunk, és ne koncentráljuk másra, csak arra, hogy az a valami vagy valaki milyen szép. Ha megfelelően nyitottak vagyunk és mélyen be tudjuk fogadni a szépséget, akkor érezni fogjuk, hogy az a szép annyira szép, hogy a csodálatának érzése már a mellkasunkban lüktet és feszít.
--  Ha ezt érezzük, akkor csináljuk még tovább, mert közben az auránk energiát szív magába és érezni is fogjuk, hogy jobban vagyunk, erősebbek vagyunk. Ha már telítődtünk akkor még mindig folytassuk tovább és a továbbiakban érkező energiát sugározzuk vissza az általunk kiválasztott élőlénynek vagy tárgynak, hogy ő is jól érezze magát.

5.  Aura erősítő gyakorlat

--  Figyelj a légzésedre, alkalmazd a már ismert csakra légzést, azaz a földből a fejbe. Képzeld el ahogy a fizikai tested megtelik energiával, mint egy lufi, minden egyes lélegzetvétellel egyre nagyobb és nagyobb lesz az energia szintje. Egy pár lélegzetvétel után terjeszd ki ezt a légzést az étertestedre, majd az asztráltestedre, a mentáltestedre, végül a kozmikus testedre is. Amikor elérted ezt a réteget, gondolatban erősítsd meg az aura legkülső rétegét, azaz a védőburkot.
--  Képzeld el magad körül az aurádat, egy nagy gömb belsejében állsz. Nézz végig rajta belülről. Figyeld meg, látsz-e rajta "lyukat", olyan területet, ahol az energia elfolyik. Ha igen, oszlasd el egyenletesen a meglévő burkot magad körül, vagyis zárd le a lyukakat. Most nyisd meg a Korona csakrádat, és engedd, hogy a kozmikus energia, mint egy gyöngyházfehér "folyadék" beáramoljon az aurádba és feltöltse azt. Amikor elkészültél, újra oszlasd el az egészet, hogy felül is összeérjen, majd gondolatban erősítsd meg az aura legkülső rétegét.
--  Az aura feltöltésnek számtalan módja van. Kísérletezz, figyelj a történésekre, az utóhatásokra, az eredményre. A későbbiekben azt használd, amelyik a leghatásosabb volt számodra, de figyelj arra, hogy időnként ellenőrizd, aktuális-e még egy adott és jól bevált gyakorlat, vagy esetleg már valami mást lenne érdemesebb csinálnod. Alkalmazkodj az adott helyzethez, és ne feledd, hogy minden egyes gyakorlattal fejlődsz, azaz egy idő után már más lesz megfelelő számodra.