"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Anasztázia a szépséges tanító nő - Lantos Laura

2022.07.28 16:54

 

Anasztázia a csodás szépségű női tanító.

Anasztázia egy ősrégi civilizáció leszármazottja, mely időtlen időktől fogva egészen napjainkig az Oroszországi Szibéria tajgában él. Korok, uralkodók, rendszerek jöttek-mentek és váltották egymást, ám e nép mind a mai napig megóvta ősrégi életvitelét. Teljes harmóniában él a természettel, a benne élő növényekkel és állatokkal, a világegyetemmel, ismeri és tudatosan alkalmazza annak kisugárzásait és törvényeit. Tőle inspirálódva csodákat fedezhetünk fel.

  

Anasztázia könyvek megszületése

-- Anasztázia egy ősrégi civilizáció leszármazottja, mely időtlen időktől fogva egészen napjainkig az Oroszországi Szibéria tajgában él. Korok, uralkodók, rendszerek jöttek-mentek és váltották egymást, ám e nép mind a mai napig megóvta ősrégi életvitelét. Teljes harmóniában él a természettel, a benne élő növényekkel és állatokkal, a világegyetemmel, ismeri és tudatosan alkalmazza annak kisugárzásait és törvényeit.
-- Ám olykor akadtak közöttük olyanok, akik a számukra külvilággal, vagyis velünk, tudatosan építettek ki kapcsolatot, hogy mérhetetlen bölcsességükből átadjanak olyan általános, az emberek által gyakran csupán elfeledett, elhagyott eszméket, melyek újonnani használata segíthet nekünk kijutni abból az ingoványos útvesztőből, amelybe a Természet és a Világegyetem Törvényeinek semmibe vétele miatt jutottunk. A közvetítő szerep a két világ, a tajga és jelenünk között, Anasztáziára hárult, aki 1994-ben találkozott Vlagyimir Megrével, az akkoriban sikeres és nagy tekintélynek örvendő, az Ob folyón kereskedelmi expedíciókat indító üzletemberrel.
-- A találkozás után Vlagyimir Megre, megihletve Anasztázia szépsége, lelki tisztasága, jósága, rendkívüli tudása és képességei által, elindult, hogy tudatosan vállalva az előre sejtett hatalmas gondokat és lét bizonytalanságot, valóra váltsa Anasztázia ‘szeretetből szőtt álmát’... és ezen fáradozik azóta is töretlenül, teljes meggyőződéssel..
-- A máig létező kapcsolatra építve Vlagyimir Megre egy sor könyvet jelentetett meg, melyek az emberiség jövőjét tekintve oly alapvető témákkal foglalkoznak, mint az emberi lét igazi értelme, a nő és a férfi tiszta, a Világegyetem Törvényei szerint felépítendő és ápolandó kapcsolata, a gyermek érkezése-születése a Földre, a család, a gyermeknevelés, az egészség, a betegségek tényleges okai, a kozmikus gyógyító erők és az ember, a Természet és a Föld ‘szeretete és tisztelete’, és a többi...
-- Amióta az első kötet Oroszországban napvilágot látott (1996), megtörtént a lehetetlen: Anasztázia a szív hangján zengő üzenetével milliók lelkét érintette meg és mozgósította, olyan erőteljes lendületet kiváltva, mely messze túlmutat az orosz nyelvterület határain. Ez az Üzenet megérkezett hozzánk is! …És most pedig kopogtat szívünk ajtaján…

Az Anasztázia könyvek

1. könyv -- Anasztázia
2. könyv -- A Zengő Cédrusok
3. könyv -- A Szeretet Tere
4. könyv -- A Teremtés
5. könyv -- Kik Vagyunk?
6. könyv -- A Család Könyve
7. könyv -- Az Élet Energiája
8. könyv -- Az Új Civilizáció

Vlagyimir Megre

-- Vlagyimir Megre 1950. július 23-án született. Korábban sehol semmit nem publikált. Tekintélynek örvendő vállalkozóként tevékenykedett és a Szibériai Vállalkozók Régiók Közötti Egyesületének elnöke lett. 1994-ben és 1995-ben az Ob folyón – Novoszibirszk – Salechard – Novoszibirszk útvonalon – saját költségére két nagy kereskedelmi expedíciót indított.
-- A „Kereskedelmi Karaván” elnevezésű első expedíciójáról Szibériában, a Hanti-manysi és Jamalonyenyec Autonóm területek helyi sajtójában sok cikk jelent meg.
-- Barátai és hozzátartozói számára is sokáig rejtély maradt, hogy mi késztethette a köztiszteletnek örvendő, többéves gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező vállalkozót arra, hogy a „kívülálló szemszögéből nézve” felhalmozott tőkéjét, teljes vagyonát elherdálja és csupán egy olyan expedíció érdekében jelzálogosítsa, melynek nemhogy nem volt semmilyen haszna, hanem még a ráfordított költségeket sem tudta visszatéríteni.
-- E könyv fellebbenti a fátylat a titokról – a belső hangot, a „Szellem Hangját” követő keresésről. Vlagyimir Megre az expedícióról olyan értékeket hozott magával, melyeket pénzben nem lehet kifejezni. Több központi lapban és folyóiratban szenzációs cikkeket jelentetett meg, melyek nagy visszhangot váltottak ki úgy a nagyközönség körében, mint a tudós társadalmon belül is.
-- A szerző maga így vallott művéről: „Nem vagyok író, nincsenek irodalmi tapasztalataim, és úgy érzem, az olvasóktól az írásmódom miatt bocsánatot kell kérnem. Ez a könyv műfaji hovatartozását illetően sehová nem sorolható: nem publicisztikai mű, nem fantasztikus és nem is kalandregény, függetlenül attól, hogy az, amiről szól, rendhagyónak és hihetetlennek tűnik. Zsánere megállapíthatatlan.”
-- Pedig…. A kezdetben teljesen racionális gondolkodású, az anyagiakra összpontosuló világkép szerint élő, elismert, sőt irigyelt poziciójú vállalkozó, aki számára mindenekelőtt a nyereség volt a mérvadó és az élet határtalan élvezete, habzsolása, nagyon is nehezen tudta “megemészteni” Anasztázia által a tajgában az éppen neki átadott “üzenetet”.
-- Kérdései, kétkedései és aggodalmai is nagyon sok olvasó számára megdöbbentőeknek, gyakran ostobáknak, sőt gyerekesen bugyutáknak tűntek. Ám mégis szükségszerű volt éppen ezeket a kérdéseket feltenni Anasztáziának azért, hogy a könyvben éppen a “modern”, úgymond “civilizált” ember abszurd gondolkodása és cselekvés módja domborodjon ki. Ennek köszönhetően a könyv nyelvezete egyszerű és érthető minden ember számára.
-- Anasztázia hatására V. Megre mély transzformáción ment keresztül, ami nem csupán lelkében, szellemében mutatkozott meg, hanem fizikailag, kinézetén is és mindekelőtt megnyilvánulásaiban is. Híres íróvá vált, aki műveit számtalan nyelve fordították le, kitűnő szónok lett belőle, aki órákon át le tudja kötni a hallgatók figyelmét.
-- Személyisége rendkívül kedvezően hat az emberekre és bizony sokan állítják, hogy Vlagyimir Megre olyan ember, aki egyenesen az ember lelkéhez, sőt annak legmélyebb, legbensőbb énjéhez, annak szelleméhez beszél. Jelenleg – úgyszintén Anasztázia hatására – figyelme és igyekezete a földtörvényre összpontosul azért, hogy az emberek Oroszországban ingyenesen jussanak födhöz, ahol – szintén Anasztázia tervei szerint –családi közösségek élnének és gazdálkodnának egy-egy hektár területen, hogy Földünk földi Paradicsommá változhasson.
-- Hiszen a család az a társadalmi létforma, melytől jobbat, életreképesebbet ember földi létezése folyamán még nem talált fel. Nem is találhatott, mert ezt a formát föntről, Istentől kapta.

Az Anasztázia könyvek

1. könyv -- Anasztázia
2. könyv -- A Zengő Cédrusok
3. könyv -- A Szeretet Tere
4. könyv -- A Teremtés
5. könyv -- Kik Vagyunk?
6. könyv -- A Család Könyve
7. könyv -- Az Élet Energiája
8. könyv -- Az Új Civilizáció

Az Anasztázia könyvekről

-- Már régóta mondogatták nekem mindenfelől az Anasztázia könyvekről, hogy érdemes elolvasni őket. Nemrég a sorozat több kötetét is olvastam, és csak azt tudom mondani, maximálisan ajánlom mindenkinek. Szerintem be kellene kerülnie a Nemzeti Alaptantervbe kötelező olvasmányként. Mind a 8 eddig megjelent kötetnek. Az alábbiakban megpróbálok kedvet csinálni hozzá.
-- Vladimir Megre (Kuznicsi, 1950. július 23.) orosz vállalkozó, író - Ukrajna északi részén, a Csernyihivi terület Horodnyai járásában fekvő Kuznicsi faluban született. 1974-től él Novoszibirszkben, ahol kezdetben fényképészként dolgozott. Az 1990-es évek elejétől turistáknak szervezett fizetős expedíciókat az Ob folyón.
-- Vladimir Megre 1994-ben egy szibériai expedíciója során különös remetenővel találkozott, Anasztáziával, akiről és akinek segítségével később több könyvet jelentetett meg, belépve ezzel az orosz írói közösségbe. A könyvek tartalma és az írói gyakorlatlanságának ellentmondó hihetetlen népszerűsége miatt sokan támadták és támadják ma is, ami azonban nem tántorította el attól, hogy létrehozza a „Tiszta szándékú vállalkozók egyesületét” valamint azt, hogy Oroszországban törvénybe iktassák az ingyenes, 1 hektárnyi területen gazdálkodni szándékozók szabad földhasználati jogát.

Az Anasztázia könyvek

1. Anasztázia
-- Anasztázia, a Zengő Cédrusok sorozat első kötete. Vlagyimir Megre, vállalkozó, nagy hírnévnek örvendő vállalkozó, kereskedelmi expedíciót indított a szibériai tajgába 1994-ben, ahol egy hihetetlen történetet hallott a “zengő cédrusokról”. A történet nem hagyta nyugton és ezért, immár majdnem a teljes csőd szélén, újabb karavánt indított egy évre rá.
-- Ezen az úton találkozott Anasztáziával, akivel három napot töltött a tajgában és így ismerte meg Anasztázia különös, Megre számára teljesen új, taszító és egyben vonzó világát. Anasztáziától egy teljesen új képet kapott a világról és olyan egymástól látszólag eltérő, ám egymással mégis szorosan összefüggő dolgokról, mint a kertészet, gyermeknevelés, gyógyítás, a természet szeretete és tisztelete, a szexualitás, vallás, stb.
-- Ez a különös találkozás a vadonban Megrét teljesen átformálta és arra késztette, hogy elvesse vállalkozói terveit és a teljes csődbejutás után üres zsebekkel Moszkvába utazzon, hogy valóra válts Anasztázia szeretetből szőtt álmát, könyvet írjon mindarról, amit Anasztáziától, mint szellemi, pénzben, vagyonban mérhetetlen értéket kapott.
-- És ahogy azt Anasztázia Megre-nek megígérte, a könyv, amit megírt, tényleg nemzetközi bestsellerré vált és milliók szívét érintette meg szerte a világon.

2. Zengő Cédrusok
-- Az Oroszország Zengő Cédrusai sorozat második könyve a “Zengő Cédrusok” címet viseli és e könyvben Vlagyimir Megre elmeséli keserű élményeit, rendkívül nehéz tapasztalatait Moszkvába kerülését követően, ahová szinte egy fillér nélkül érkezett minután eldöntötte, hogy elvégezi az Anasztázia által rá bízott feladatot.
-- De leírja azokat a szinte csodával határos módon kimondottan az ő személyes megsegítésére érkező emberek lelkes támogatását, akik szívét Anasztáziával történet találkozása megérintette.
-- A könyv további történeteket mesél, amelyeket Anasztáziával és annak nagy- és déd- papájával élt meg a tajgában még az első találkozás alkalmával.
-- Elmeséli továbbá azt is, hogy mik is voltaképpen a dolmenek, kik a kelták, a bárdok és azt is, mily megható módon keletkezett a könyvsorozat logója és hogyan próbálták a “Sötét Erők” megszerezni a hatalmat Anasztázia műve fölött.
-- Mindemellett elröpít bennünket a képzelet szív-szőtte szárnyán egy boldogabb jövő képébe.

3. A Szeretet Tere
-- A Szeretet tere, a sorozat harmadik könyve, mely a szerző második útját írja le Anasztázia tisztására és az ott töltött időt.
-- A könyv tele van új képekkel a gyermek természetes, a természettel teljes harmóniában álló neveléséről, a szoptatás szellemi jelentőségéről és fontosságáról és az ókori megalitikus emlékművek üzenetéről.
-- Leírja, hogyan tudja minden ember saját érzésbeli és gondolatbeli tisztaságával befolyásolni és megváltoztatni az egész Föld sorsát és jövőjét és gyakorlati tanácsokat ad arra, hogyan lehet Anasztázia boldogságról szóló vízióját átültetni a hétköznapokba.
-- Megre meglátogat egy különös iskolát, melyet Styetyinyin akadémikus vezet, ahol a gyermekek saját maguk építik iskolájukat és ahol az orosz iskolarendszer által megkívánt tízéves kötelező tananyagot az itt tanuló gyermekek két év alatt veszik át.
-- Ezen túl elmesél még egy megható történetet arról is, hogyan próbáltak “felsőbb utasításra” fegyverekkel behatolni Anasztázia tisztására. A könyv rámutat a Szeretet és az erőszak elutasításának határtalan erejére.

4. A Teremtés
-- A Teremtés a sorozat negyedik könyve és annak kiemelkedően fontos, darabja, mely egy rendkívül drámaian élő és költőien szép képet fest a Világegyetem teremtéséről és arról, mi az emberiség szerepe és hol van benne a helye.
-- Ez a rendkívül metafizikus és ugyanakkor földien gyakorlatias, ám mindamellett poézissel teleszőtt könyv, mely tiszta szívvel íródott, segít megtalálnunk a feleletet a Világegyetem, a természet és létezésünk valós mibenlétéről, jelentőségéről és fontosságáról feltett kérdésekre.
-- Azt is elmeséli, hogy az igazi felelet az ilyen kérdésekre miért kallódott el, veszett feledésbe és megmutatja az utat arra, hogyan lehet e tudást, bölcsességet együttesen a Természettel újra visszanyerni csupán azzal, hogy életünkben a legfőbb szerepet mindenkor és mindenben az “Igazi Szeretet” kapja.

5. Kik Vagyunk?
-- Kik vagyunk? – Ez a sorozat ötödik könyve, mely Oroszország és az egész emberiség jövőjét mutatja be.
Meghökkentő és ugyanakkor rendkívül örvendetes és reményt keltő képeket pillant meg Megre, amikor szellemét Anasztázia egy finom-anyagú utazásra viszi a jövőbe.
-- És e szép jövőhöz vezető titokzatos kapunak a kulcsa, úgy tűnik,… rendkívüli tiszta lelkű gyermekek kezében van…. és sok-sok szellemükben letisztult, gyengéd, kellemes és bájos nőies nőkké vált nők kezében, akik finoman, gyengéden de mindamellett nagyon határozottan tudnak férjeikre és általában a férfiakra hatni.
-- Erről is szó esik abban a történetben, mely 1999-ben játszódott le Ciprus szigetén, ahová Megre a negyedik kötet megírása miatt érkezett… ahol Afrodité Istennő unokájával találkozott…

6. A Család Könyve
-- Nagyon prózaian, párbeszéddel egy gyermekpszichológussal indul a sorozat e része, akitől Megre tanácsot szeretne kérni Vologyával, ötéves fiával való találkozása előtt. A beszélgetés hamarosan nagyon mélyreható gondolatok füzérévé válik a párkapcsolatról, a szexualitásról és a teremtésről.
-- Majd Megre az első találkozást írja le fiával, mely teljesen másképpen zajlik, mint azt korábban elképzelte és Vologya természetes közvetlensége szinte rabul ejti az olvasót.
Mindent, ami hamis, a gyermek könnyűszerrel leleplez, nem kis frusztrációt okozva így apjának.
-- Rendkívül megrendítő az a jelenet, amikor Anasztázia dédapja tudatosan búcsúzik az élettől, hogy egy más világba lépjen, és a család és itt különösképpen Vologya egy olyan keretet nyújt, mely sejtetni engedi, hogy mit is jelenthet a tudatosan vállalt élet és halál.
-- Parabolák és okfeltáró dialógusokkal és történetekkel Anasztázia az olvasót és Vlagyimir Megrét szinte sokkoló felfedező utakra vezeti az emberiség igazi törtélemébe, mely vagy torzítva, megcsonkítva lett tálalva a későbbi koroknak vagy el lett hallgatva és titokként őriztetett évezredeken át.
-- Ez az ismeret fényt vet a modern világban indított háborúkra, elnyomásra de erőszakra is és elvezet bennünket annak a felismeréséhez, hogy mennyire fontos híven őrizni elődeink bölcsességét és átadni azt a jövő generációinak.

7. Az Élet Energiája
-- Az Élet Energiája, a sorozat hetedik könyve, újra megerősíti az emberi szellem erejét és gondolkodásunk hatását életünkre és az egész bolygónk sorsára és a világegyetemre ugyanúgy.
-- A könyv gyakorlati útmutatást ad arról is, hogyan lehet tudatosan vezérelni és növelni a gondolat formáló-alakító erejét. A könyv fellebbenti a fátylat az emberiség történelmének rég feledésbe merült napfényes oldalairól, betekintést nyújt a fajok között és vallások között fel-fellángoló ellentétek lényegébe.
-- Képeket nyújt az ideálisnak mondható táplálkozásról és megmutatja hogyan vezethet a tudatosan a természettel összhangban alakított gondolkodás és életmód egy magasabb, nemesebb boldogsághoz és a természettel való együtthangzás hogyan tudja megoldani a személyes gondokat, a társadalomban fellelhető bűnözést, korrupciót, nincstelenséget, szegénységet, konfliktusokat, háborúkat, erőszakot…

8. Az Új Civilizáció 
-- Az Új Civilizáció, a sorozat nyolcadik és egyben utólsó könyve. A könyv első része, mint külön önálló kötet, az író egy újabb látogatását írja le Anasztáziánál és fiánál Vlagyimirnél.
-- A könyv egy újabb betekintést nyújt a természettel való együttműködésbe és aprólékos részletességgel mutatja be, hogyan lehet Anasztázia életmódját felhasználnunk saját életünkben is.
-- Az előző könyvekben bemutatott képek leírásának folytatásával, melyek a jövőben a valós életben öltenek majd testet, csodálatosan szép és reményteli jövő-képet kapunk.
-- Egy olyan jövőét, mely világunkat hatalmas megtörtént változások után mutatja – Oroszországot és az annak határain túl elterülő világot a szerző egy új civilizáció megszületésének a képében varázsolja elénk.
-- A könyv nagyon eleven képet fest Amerika sugárzó jövőjéről is, amelyben a konfliktus a hatalmasok és a tehetetlenek között, a gazdagok és a szegények között, a város és a vidék között áthidalhatóvá válik és ezért gyökeres átalakulásokhoz vezet úgy az egyén, miként a társadalom életében is, valamint annak szerkezetében egyaránt.
-- A könyv két megközelítést állít szembe egymással. Egyrészt napjaink általános hozzáállását a szex, a család, a gyermekek születése és az oktatás kérdéseihez, másrészt őseink életmódját, mely tükrözte azt a mélységes spirituális megértést, amikor a fogantatás, a terhesség, az otthonszülés és a gyermekek felnevelése a valódi Szeretet légkörében zajlott.
-- A könyv sorait olvasva elgondolkodhatunk azon, hogy vajon mikor és hogyan veszett el őseink hatalmas tudása.. Megre magával ragadó képekben tárja elénk az ősi szokásokat, melyek az erőszakmentesség és a szeretet eszméjére épültek. Egyúttal rávilágít arra is, hogy mindez a tudás napjainkban is elérhető és a gyakorlatban alkalmazható.
-- Egy család lebilincselő történetének bemutatásán keresztül feltárul az ősi orosz védikus civilizáció fénykora, hanyatlásának drámája és évezredekkel későbbi újjáéledése – mely napjainkban megy végbe….

ANASZTÁZIA TANÍTÁSAI ÉS ÚTMUTATÁSAI

Számomra jelen pillanatban az egyik legmeghatározóbb könyv az "Anasztázia"-sorozat. Az élet teljességével foglalkozik, az egészséges életmóddal testi, lelki és szellemi szinten egyaránt, a szeretet terével, a családi birtokokkal és településekkel, a tudatos és szeretetteljes párkapcsolattal, gyermekneveléssel és családi élettel. Remélem, jegyzetem sok olvasómban kedvet ébreszt, hogy kezükbe vegyék az Anasztázia-könyveket, és hogy az ott olvasottakat saját életükben meg is valósítsák:

ÉLETMÓD, EGÉSZSÉGES TEST
-- Cédrus fáját nyakban hordjuk, ágával füstöljünk, magját, olaját fogyasszuk, tejét igyuk
-- Tiszta, élő vizet igyunk, ősforrás közelében éljünk
-- Ne csomagoljuk be a vizet és az ennivalót
-- Úgy együnk, ahogyan lélegzünk, pl. séta közben csipegessük a növényeket
-- Azt és annyit együnk, ahogyan a szervezetünk diktálja
-- Többféle ennivalót kóstoljunk meg, testünk majd kiválasztja, hogy mire van szüksége
-- Isten terített asztala vár a természetben: bor, gomba, méz, tej
-- Végezzünk légző-gyakorlatokat: mély lélegzés, „együk” a levegőt
-- Tisztuljunk meg: böjt, víz, céklalé
-- Gyakorlat: vér áramoltatása a test különböző részeibe
-- Fiatalító kúra: méregtelenítés, élő és holt víz, nyújtás és gyógy-masszázs + futás, fürdés, torna, kézenállás
-- Népi gyógyászat, minden ember a maga számára találja meg a gyógymódot
-- Nincs szükség meleg ruházatra, a szervezet alkalmazkodik a környezethez, a test szabályozza a hőmérsékletét
-- Kézi szövésű ruhákat hordjunk
-- Ébredjünk napkeltekor, negyedóráig legyenek fényes gondolataink
-- Köszöntsük a kertet, mászkáljunk mezítláb a fűben, hemperegjünk meg benne
-- Szemléljük a természetet, szórjunk magunkra harmatot és virágport
-- Ússzunk a tóban, fürödjünk patakban
-- Sokat mozogjunk, sétáljunk, tornázzunk
-- Este mossunk lábat csalános vízzel
-- Az ágyunk legyen tele gyógynövényekkel, virágokkal
-- Aludjunk kint, a csillagos ég alatt (főleg a születésnapunk előtt)

A KERTÜNK
-- Ápoljunk szeretetteljes kapcsolatot a növényekkel, simogassuk őket, hiszen a növények reagálnak az ember érzéseire
-- Tiszta vetőmagot ültessünk
-- A magot vegyük a szánkban melegítsük kezünkkel, leheljünk rá, mutassuk meg a Napnak, öntözzük mosdóvízzel
-- Ültessünk a holdnaptár szerint, kézzel, lábbal, köpjünk bele
-- Nem kell trágyázni, gyomlálni – ehelyett a növényeket kell helyesen társítani
-- Frissen szedjük a termést, gyümölcsöket, zöldségeket
-- Házi növény-készítményeket gyártsunk
-- Gyógynövények: fontos az arányuk és a szedési idejük (napszak, holdállás)
-- Magunk arassuk és őröljük a gabonát
-- Ne legyenek gépeink
-- A kis bogarak tisztítják pórusainkat, hagyjuk, hogy ránk másszanak
-- Az állatok a segítőink, ők adják nekünk az élelmet
-- Tojások vadkacsáktól, vadlibáktól
-- Minden állatnak megvan a maga rendeltetése, csak rá kell jönnünk
-- A vadállatok vágynak arra, hogy az embert szolgálhassák
-- A méheket tartsuk természetes odúban, ők adják a mézet és a viaszt
-- Minden kő szíve naponta egyszer dobban

A SZERETET TERE, CSALÁDI BIRTOK
-- Meg kell valósítanunk saját hazánkat, a Szeretet Terét: ház, föld, haza
-- Először keressük meg az egy hektáros családi birtok helyét
-- Az állam támogassa az egyhektáros birtokokat
-- A családi birtok testet, lelket, szellemet szolgál
-- A családi birtokok a szeretet földi megtestesülései
-- A családi birtok összekapcsol minket a világegyetemmel
-- Ez a teremtés és alkotás helye
-- Élő tér vegyen minket körbe
-- Gyógyító tér, innen irányíthatjuk a világot
-- Paradicsommá kell alakítani a Szeretet Terét
-- Harmonikus módon vegyük birtokunkba szülőföldünket
-- Képzeljük el a családot boldogan a térben
-- Előbb szépítsük a birtokot, aztán építsünk rajta házat
-- Erdő, tisztás, hegy legyen körülötte
-- Úgy kell mindent elrendezni, hogy öntermő legyen a kert, ne kelljen sokat beleavatkozni
-- A gazdaság gondjai ne terheljék a családi birtokon élő embereket
-- Kerítést alakítsunk ki fából vagy élő sövényből
-- Facsemeték, bokrok legyenek rajta, egy harmada erdő, kb. 300 fa, 80-100 év múlva vágható ki, ők: erdei fenyő, cédrus, jávor, nyír.
-- Fészket raknak itt a madarak, ők elpusztítják a kártevőket
-- Kis legelő tyúknak, kecskének
-- Legalább 300-féle növény legyen a kertben
-- Lugas, veteményes, gyümölcsfák, virágok alkossák a kertet
-- Élő nyári hálószoba, alkotó-ház, illatok, gyógynövények
-- Ne szántsuk fel a földet, ne legyenek föld-sebek
-- A halottaknak nem kell sírkő meg fejfa, a család fájához temessük őket
-- Tovább örökölhessék gyermekeink a birtokot

CSALÁDI TELEPÜLÉSEK
-- Hasonló gondolkodásúak legyenek a szomszédjaink
-- Közös étkezések, vendégek fogadása – de a túl sok látogató energiát szipkáz el
-- A településeket ne árasszák el a turisták, legyen egy zsilip, pl. egy bolt, ahol megvehetik a helyi árukat
-- Birtokot kaphassanak itt az állami gondozottak, az országgyűlési képviselők, a börtönviseltek, a katonatisztek
-- A családi településeknek tanácsa van, képviselőkkel
-- Ki kell dolgozni az ország tiszta fejlesztési programját
-- Nem szabad elhagyni a veszélyeztetett helyeket, inkább védeni kell
-- Nemzeti mozgalom, Szülőhaza Párt
-- A párt a jövő építésével foglalkozzon, alapja: Isten programja
-- A családi birtokok pozitív hatásai: természet védelme, faültetés, tiszta levegő; egészséges emberek; minőségi élelem; talajminőség; környezet védelme; megfiatalodott emberek, sok gyermek születik, növekszik a népesség; a pénz beáramlik az országba; szövetség a szomszédos országokkal
-- Az egész világ egy hatalmas virágzó kertté válik
-- Magyarországra is visszatérnek a külföldre szakadtak

LÉLEK
-- Mutassuk meg képességeinket, alkotásainkba helyezzük bele energiáinkat
-- A szellemiség tettekben nyilvánuljon meg, pl. népművészet
-- Beszéljünk szépen
-- Emberi kapcsolatoknál az embert nézzük, és ne a külső képet
-- Szeretetteljes emberi kapcsolataink legyenek
-- Ha haragszom, azzal magamat mérgezem
-- Nincs gond, csak feladat
-- Minden „munkát”, feladatot szeretettel végezzünk
-- Olvassuk a természet könyvét
-- Az ünnep ne a gyászról és a bánatról szóljon (pl. Húsvét), hanem az örömről
-- A jelentőségteljes könyvek alakítanak, hatnak a népre
-- Élő számtan
-- Írás belső érzéseinkre hallgatva, a képzeletünk betűk, hangok kombinációjává alakul
-- Minden betűbe képet kell szőni, az írás a kultúra közvetítője
-- Nincs szükség tévére, helyette képzeljünk el képeket
-- Nem kell a telefon sem, ha tudunk képzeletben „táv-beszélgetni”
-- Az éneklés, a dal gyógyítja a lelket, ébren tartja a szellemet
-- Rajz, tánc, harcművészet
-- Család könyve, tetteink és írásaink maradjanak az utókorra

SZELLEM
-- Sugarunk felmelegít testet, lelket, információt ad és vesz, és gyógyít
-- Ha hallgatunk, az elme megtalálja a választ a problémára.
-- A félelem megdermeszti a gondolatot.
-- Tegyünk meg mindent álmaink teljesítéséért
-- Testet, lelket szeretettel gyógyítunk, meggondoltan, az illető részvételével
-- Szolgáljunk másokat, adjuk át tudásunkat – ezt csak tiszta szándékkal lehet megérteni
-- Belső érzést kövessünk, ne külső tanítást, ne kívülről jött segítőkben bízzunk, hanem magunkban
-- Hallgassunk megérzéseinkre, ösztönösen cselekedjünk
-- Fontos a gondolat tisztasága, és gyors sebessége, pozitív hozzáállás, tiszta, őszinte érzések
-- A valóságban, éberen megtervezve irányíthatjuk álmainkat
-- Felébrednek vágyaink, modellezhetjük az elképzelt jövőt, majd megvalósítjuk
-- El kell képzelnünk cselekedeteinket
-- Türelem: a lassúság elhárítja az elhamarkodottságot
-- Nem ugyanaz az ismeret és a tudás, nem higgyük, tudjuk Istent
-- Szellemi gyakorlat: a képzelt és a valós idő egyezzen meg
-- A gondolat energia, a kollektív gondolatnak hatalmas az energiája, építő legyen a kollektív teremtés
-- Legyen időnk gondolkodni
-- Új képek kellenek a társadalomba
-- A kép az emberi gondolat által teremtett energetikai lény
-- A Teremtés: érzés, fényes gondolat, örömteli kép – tudatosság – kimondott szó – teremtés, megvalósulás
-- A világ megváltoztatása, a sötét erők legyőzése női feladat – ha a nő megérti az igazságot és saját rendeltetését
-- A jövő eseményei függnek a jelen élő emberek tudatra ébredésének mértékétől
-- Mi határozzuk meg, hogy mikor fognak vágyaink megvalósulni
-- A kozmikus program bármikor megváltoztatható
-- Növeljük tudatosságunkat, emeljünk másokat is magasba szeretetünkkel
-- Isten az embert saját képmására teremtette, és mindent megadott nekünk, minden táplálékot, minden információt elhelyezett benne, ez a pici mag mindig bennünk marad
-- Az embert csakis saját akarata irányítja, hiszen Isten után az ember a leghatalmasabb, szabadon használhatjuk képességeinket, utunkat mi választjuk
-- Közvetlen kapcsolat ember és Isten között, az ima kapcsolatot teremt
-- Ima: szeretettel, örömmel, köszönet az életért, a földért, a szeretetért, élelemért, türelemért, bocsánatért
-- Az együttesen összpontosított gondolat hatalmas erejű
-- Az általunk játszott szerepet kívülről figyeljük
-- Éljük az Igazságot, mi legyünk maga az Igazság
-- A szeretet energia, a szellem energiák összessége
-- Egy kérdésre mindig megszületik belül a válasz, ha a szándék elég tiszta
-- Az életben valósítsuk meg a boldogság képeit, legyünk boldogok
-- Nem szabad semmit szétszedni, ehelyett egységben szemlélni
-- Három boldog kép: igazságos uralkodó, együtt élő boldog emberek, szerető családok
-- „Megvilágosodás”: minden ugyanaz marad, csak én látom másképpen a világot
-- Vegyük elő a képeket a genetikai kódból, azt kövessük és ne másokat, más országokat
-- A gazdagság nem egyenlő a boldogsággal
-- Istent ne a templomban keressük, nem kell közvetítő, a természeten keresztül beszélgessünk
-- Úgy szeretjük Istent, mint szüleinket
-- Nincs több ilyen tökéletes hely, mint a Föld
-- A halál csak álom, csak átlépés egy új létezésbe
-- Ha valaki túl elöl jár, magányos lehet. Vagy leereszkedik, de ekkor fel kell adni az elveket, vagy másokat kell hívni a mi dimenziónkba
-- Ébresztgessük egymást az álomból
-- Minden kapcsolatban áll egymással és a világegyetemmel
-- Rendeltetésünk: megismerni a szépet és szépet alkotni
-- A feszület imádata helyett feltámadás
-- A paradicsomi boldogság itt a Földön van, a Föld az isteni édenkert
-- Újjászületés: a családi birtokon kell újból teste tölteni
-- Más bolygókon is teremhet élet, csak testet váltunk

SÖTÉT ERŐK
-- A sötét erők érzelem-mentesek, nem erőszakkal és hatalommal szállnak meg minket, hanem beépülve a földi hatalomba, segítséget ajánlanak, ettől külső függésbe kerülünk
-- Fel kell vásárolni a káros gyárakat, majd megsemmisíteni
-- Nem a fegyver védi az országot, hanem a biztos alapok
-- A Földet egy főpap és öt pap uralja
-- Egyetlen kis csoport irányít nagy országokat
-- Állandóan és gyorsan gondolkodnak, az uralkodók a játékszereik
-- Ma már nem fegyverrel, hanem vallással, tudománnyal harcolnak
-- A háborúk oka: ellentétek a hitvallásban
-- A főpap eszközei: bank, média, vallás, háború
-- Megfélemlítés, elbutítás
-- Megoldás ellenük: a földi vezető (elnök) lépjen ki az információs térből
-- Az ideológiák kihasználják az embereket, csak bábuk leszünk a papok kezében
-- A vallás rabszolga típusú embert alakít ki, aki könnyen irányítható
-- A biorobotok nem tudják, hogy ők azok, beléjük helyezték a programot
-- A dogmák életellenesek
-- A koncentrált sugárzás veszélyes (kis adagokba szétszórva nem).
-- A mai egészségügy csupán üzlet

SZERELEM, PÁR
-- Minden nő istennő, csak teremtő férfival lépjünk kapcsolatba
-- Társunkkal kössünk igazi szövetséget
-- Az esküvőn virágkoszorú, ajándékba növényeket, állatokat kapnak
-- A szeretkezéskor test és lélek egyesül, ez egy közös teremtés, alapja az őszinte szeretet, hajtja a közös gyermek iránti vágy, tudatos fogantatás
-- Közös boldog jövő-kép
-- A gyermeknevelés a fogantatás előtt kezdődik, a fogantatás a legmagasabb lelki állapot
-- A gyermek maga választja meg, hogy hová és kikhez szülessen
-- A családi birtokon foganjon, növekedjen a pocakban, és szülessen meg a baba