"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Agykontroll, a pozitív teremtés - José Silva

2022.07.28 18:16

 

Agykontroll, a pozitív teremtés.

Az Agykontroll, ha röviden akarjuk megfogalmazni, teremtés a képzelet erejével. Több ezer éve létezik, és használják az emberek ösztönösen vagy tudatosan. Korábban mágiának nevezték ezt a fajta "jobb-agyféltekés" erőt, akik pedig sikeresen használták, a mágusok voltak. A mágusok többféle, akár irányíthatatlan erőket is bevetettek céljuk eléréséhez, aminek alapja a hit és a tudatos képzelet volt. A XX. században az emberek igényévé vált a racionális magyarázat ismeretlen jelenségekre, José Silva módszere ezért nagy népszerűségre tett szert.José Silva élete és munkássága

--  José Silva (1914. augusztus 11. – 1999. február 7.) a modern kori Agykontroll felfedezője és elterjesztője. José Silva 1914. augusztus 11-én született az Amerikai Egyesült Államokban, a Texas állambeli: Laredó-ban. Négy éves volt, amikor apja meghalt. Édesanyja hamarosan újra férjhez ment. Ekkor José nővérével és öccsével nagyanyjukhoz költözött. Két év múlva ő lett a család kenyér keresője: újságot árult, cipőt tisztított, alkalmi munkákat vállalt. Esténként figyelte nővérét és öccsét, ahogy házi feladatukat írják, ők pedig segítettek neki írni és olvasni tanulni.
--  José Silva soha nem járt iskolába, csak tanítani.!. José felemelkedése a szegénységből akkor kezdődött, amikor egy nap a borbélynál sorára várt. Valami olvasni valót keresett. Egy rádió javításra kiképző levelező tanfolyam egyik füzete akadt a kezébe. José kölcsönkérte, de a borbély csak pénzért, és csak azzal a feltétellel adta oda, ha vállalja, hogy később az ő nevében levizsgázik az anyagból.
--  José Silva hetente egy dollárt fizetett, elolvasta a füzeteket, majd letette a vizsgát. Nemsokára egy diploma lógott a borbély üzlet falán, s a 15 éves José elkezdte város szerte javítani a rádiókat. Évek múltán javító üzlete a környék egyik legnagyobbja lett. Az így keresett pénz lehetővé tette öccsének és nővérének a tovább tanulást, Josénak a házasságot, valamint azt a 20 éves kutatást, ami az Agykontroll kifejlesztéséhez vezetett, s ami neki mintegy fél millió dollárjába került.
--  Egy másik diplomás ember, aki a borbélynál tisztességesebb módon szerezte diplomáját, akaratlanul is elősegítette ezt a kutatást. Az illető pszichiáter volt, aki kérdéseket tett fel a II. Világháború alatt a Híradós Alakulatba besorozott férfiaknak: Szokott ágyba vizelni.?. José megdöbbent. Szereti a nőket.?. José akkor három, majd később tíz gyerek apja elcsodálkozott. Ez az ember biztosan többet tud az emberi lélekről, mint a borbély a rádiókról, gondolta. Vajon miért tesz fel ilyen ostoba kérdéseket.?..
--  José Silvát ez a meghökkenés indította el a tudományos kutatói pályán, melynek révén: diplomák és bizonyítványok nélkül korának egyik legkreatívabb tudósa lett. Írásaikon keresztül: Freud, Jung, Adler voltak korai tanítói.. Bár José könnyen elmosolyodik, amikor azonban azt hallja: "José, te megváltoztattad az életemet", akkor mosolya elhalványul, és így válaszol: "Nem, nem én. Te tetted, a te agyad tette meg a csodát". Most pedig a következő fejezetekben maga José mutatja meg, hogy miként használhatod agyadat az életed megváltoztatására.

Az Agykontroll José Silva módszerével

--  José Silva az Agykontroll módszer megalapítója. 1944-ben kezdte meg parapszichológiai kutatásait a Texas állambeli Laredo-ban. Az autodidakta férfiú saját gyermekein kezdte kísérleteit, melyekkel intelligencia hányadosukat akarta növelni, hogy jobb eredményeket érjenek el az iskolában.
--  José Silva 28 év kutatással és kísérletezéssel fejlesztette ki a Silva-féle Agykontroll Módszert. Először a Texas állambeli: Amarilló-ban tartott ilyen tanfolyamot 1966-ban. Módszere, az általa kitalált néven az Agykontroll azóta világszerte hatalmas sikert aratott.. Magyarországon: Domján László terjesztette el az önszuggesztióra alapuló módszertant.
--  A José Silva féle agykontroll egy tudományosan megalapozott, egyszerű, praktikus, könnyen elsajátítható önfejlesztő módszer. A módszere lehetővé teszi azt, hogy az eddigieknél lényegesen nagyobb mértékben használjuk ki Isten adta lehetőségeinket, s így sikeresebben oldjunk meg mindenfajta problémáinkat.
--  A José Silva módszernek egyik fontos eszköze a RELAXÁCIÓ avagy lazítás, ami egyúttal a bizonyítottan megbetegítő hatású STRESSZT is levezeti. Az agykontroll nem vallás, a szó hagyományos értelmében. Bárki, bármilyen ember ugyanúgy megtanulhatja és elsajátíthatja elméje hatékonyabb használatát, mint ahogy világnézetétől függetlenül mindenki megtanulhat például úszni is.

1.  Rész. -- Elménk Lehetőségeinek Jobb Kihasználása.

--  Képzeld el, hogy közvetlen, működő kapcsolatba kerülsz egy mindent átható, magasabb intelligenciával, és egy fantasztikus, ihletett pillanatban rájössz, hogy az a te szolgálatodban áll.! Képzeld el, hogy ezt a kapcsolatot olyan könnyen hozod létre, hogy életed hátralévő részében már soha többé nem érzed magad reménytelenül elszakítva attól a valamitől, aminek jelenlétét mindig gyanítottad, de sohasem tudtad igazán elérni: egy segítőkész bölcsességtől, a szükség idején érkező megvilágosodástól, annak érzésétől, hogy egy téged szerető, erős hatalom áll mindig melletted..
--  Milyen érzés lenne.?. Olyan rendkívüli élmény lenne, ami nem nagyon különböznék -talán egyáltalán nem is - a misztikus elragadtatottság állapotától. Hasonló érzés alakul ki egy négy napos Silva-féle Agykontroll tanfolyam végére. Ez ideig már több millió ember tapasztalta meg. És ahogy egyre jobban hozzászoknak az ilyen érzést okozó módszerek használatához a tanfolyamot elvégzettek, úgy válnak egyre nyugodtabbá, úgy használják egyre magabiztosabban új képességeiket és energiáikat, s ettől életük gazdagabbá, egészségesebbé és probléma mentesebbé válik.
--  Hamarosan elmagyarázom ezen módszerek egy részét, s így te is képes leszel alkalmazni azokat. Nézzük meg először, hogy miként kezdődik egy Agykontroll osztály programja, mi is történik ott.. Először egy körülbelül 80 perces bevezető előadásra kerül sor. Az előadó ismerteti az Agykontroll lényegét, és összefoglalja azt a több évtizedes kutatómunkát, mely a módszer születését megelőzte. Ezután röviden ismerteti, hogy a tanultakat mi mindenre lehet majd használni: egészség javítására, hétköznapi problémák megoldására, a tanulás megkönnyítésére és a lelki tudatosság elmélyítésére.
--  Ezek után 20 perc szünet következik. Kávézás közben a hallgatók megismerkednek egymással. A hallgatóság összetétele igen vegyes: orvosok, titkárnők, tanárok, taxisofőrök, háziasszonyok, középiskolások és egyetemisták, pszichiáterek, vallási vezetők, és nyugdíjasok, ez talán a leggyakoribb összetétel. A szünet után ismét egy 80 perces ülés következik, mely beszélgetéssel kezdődik, majd rátérnek az első gyakorlatra. Ennek célja a meditációs lelkiállapot elérése. Az oktató elmagyarázza, hogy ez egy olyan mélyen ellazult állapot, ami még az alvásnál is mélyebb, ugyanakkor egy különleges fajta tudatossággal jár.
--  Ez valójában egy megváltozott tudat állapot, amit szinte minden meditációs tan alkalmaz, s ami az intenzív imádságban is kialakul. Az Agykontroll oktatók ennek az állapotnak az elérését, „szintünkre mélyedésnek”, vagy néha „Alfába menésnek” nevezik. Egy 30 perces gyakorlat alatt, óvatosan, finoman, egyszerű, világos instrukciók segítségével ebbe az állapotba vezetik a hallgatókat. Az egész Agykontroll nyelvezete világos és közérthető: sem tudományos szakkifejezések, sem titokzatos keleti szavak nem szerepelnek egyáltalán benne.
--  Több hallgató tanult már korábban meditációt, némelyikük hetekig, mások hónapokig tartó erőfeszítéssel sajátították el a meditációs képességet. Így aztán lenyűgözi őket az az egyszerű gyakorlat, mely csupán 30 percet igényel. Az egyik első dolog, amit a tanfolyam résztvevői hallanak a következő: Megtanuljuk az elménket jobban kihasználni. Megtanuljuk az elménket különleges módon használni. Ezt az egyszerű kijelentést hallják és fogadják be a hallgatók induláskor, bár ennek igazi célja tulajdonképpen az elképesztés.
-- Mindenki, ebben nincs kivétel, tehát még egyszer mondom, mindenki olyan aggyal rendelkezik, melyből gyakorlattal könnyen előhozható olyan képesség, aminek meglétében a kezdők nem hisznek, míg csak meg nem tapasztalják azt. Egy másik mondat, amit a hallgatók hallanak: "Képzeld magad a helyre, ahol legnyugodtabban tudsz pihenni".. Ez egy kellemes, megnyugtató, rendkívül hatásos gyakorlat, mely egyrészt erősíti a képzelő erőt, másrészt mélyebb el lazuláshoz vezet..
--  Álljunk meg egy szóra a meditálásnál. Hétköznapi értelemben a szó gondolkodást, töprengést jelent. Ha most félreteszed egy percre a könyvet, és azon kezdesz gondolkozni, hogy mit vacsorázol majd holnap, akkor meditálsz. A különféle meditációs tanokban azonban ennek a szónak jobban körülhatárolt jelentése van, a tudatnak egy különleges állapotát, illetve szintjét jelzi. Egyes irányzatokban ennek a szintnek az elérése maga a végcél, amely így a belső világot minden tudatos gondolattól megtisztítja.
--  Ez kellemes nyugalmat hoz létre, s jelentős szerepet játszhat abban, hogy oldja és megelőzze a belső feszültségek okozta betegségeket, ahogy azt számtalan tanulmány is igazolja. Csakhogy ez passzív meditáció. Az Agykontroll messze túllép ezen. Megtanít, hogy miként használd ezt a lelki állapotot problémák megoldására, akár apró, akár súlyos, nagy gondokról van szó. Ez pedig dinamikus meditáció, melynek hatása közvetlen, látványos eredményekben mutatkozik meg.
--  Manapság egyre többet hallunk az Alfáról. Ez az agyhullámok egyfajtája, olyan elektromos energia, melyet az agy termel, s amelyet elektro-enkefalográffal (EEG) ki lehet mutatni. Ezeket a hullámokat másodpercenkénti ciklus számuk (CPS: ciklus per szekundum) alapján szokás osztályozni. A 14-es vagy annál nagyobb CPS-ű hullámokat: Béta, A 7 és 14 közti CPS-ű hullámokat: Alfa, A 4 és 7 köztieket: Théta, A 4 vagy annál is kisebb CPS-sel rendelkezőket pedig: Delta hullámoknak nevezik..
--  Amikor teljesen ébren vagy, dolgozol, teszel-veszel a hétköznapi világban, akkor Bétában élsz, vagyis Agykontroll szóhasználattal élve: "külső tudatosságban”. Ábrándozás közben, vagy közvetlenül az elalvás, illetve felébredés előtt Alfa állapotban vagy. Az Agykontroll szakemberei ezt az állapotot: "belső tudatosság”-nak nevezik. Alvás közben Alfában, Thétában vagy Deltában vagyunk,s nemcsak Alfában, ahogy azt egyesek tévesen hiszik. Az Agy-kontroll tréning segítségével tetszés szerint bármikor eljuthatsz az Alfa szintre, s ugyanakkor mégis teljesen éber maradsz.
--  Talán felmerül benned a kérdés: vajon milyen érzés ezekben a különböző állapotokban lenni.?. Bétában, vagyis teljesen ébren lenni nem okoz semmi különleges érzést. Érezheted magad magabiztosnak vagy félhetsz, lehetsz elfoglalt vagy tétlen, elmélyülhetsz valamiben, vagy éppen unatkozhatsz - Bétában a lehetőségek száma gyakorlatilag végtelen. Mélyebb szinteken a legtöbb ember számára korlátozottabbak a lehetőségek. Az élet megtanította őket arra, hogy Bétában funkcionáljanak, ne pedig Alfában vagy Thétában. Ezeken a mélyebb szinteken jobbára csak ábrándozásra, elalvásra vagy magára az alvásra korlátozódik legtöbbünk tevékenysége.
--  Az Agykontroll tréning segítségével azonban a hasznos lehetőségek száma szinte a végtelenségig növelhető. Harry McKnight, a Silva-féle Agykontroll Intézet társigazgatója szerint „Az Alfa dimenzió a Bétához hasonlóan az érzékelő képességek teljes skálájával rendelkezik.” Másként fogalmazva: más dolgokat tudunk csinálni Alfa-, és mást Béta-állapotban. Ez az Agykontroll egyik alaptétele. Amint megismered ezeket az érzékelő képességeket, és megtanulod azok alkalmazását, máris elmédnek a korábbinál több lehetőségét használod majd, mégpedig különleges módon. Valójában tetszés szerint bármikor, pszichikusan a Magasabb Intelligenciát érintve funkcionálhatsz majd.
-- A legtöbben azért fordulnak az Agykontrollhoz, hogy segítségével ellazuljanak, elmulasszák álmatlanságukat, megszabaduljanak fejfájásaiktól, vagy hogy képessé váljanak olyan dolgokra, melyekhez nagy akaraterő kell, mint például a dohányzásról való leszokás, fogyás, a memória javítása vagy a tanulás hatékonyságának növelése. Legtöbbször ezért jönnek, de ennél sokkalta többet tanulnak. Megtanulják, hogy az öt érzék: "tapintás, ízlelés, szaglás, hallás és látás" velünk született érzékelési képességeinknek csak részei.
--  Létezik ezeknél több is, nevezzük őket akár érzékeknek, akár képességeknek, melyekről korábban azt hittük, hogy csupán néhány kiváltságos embernek és a misztikusoknak adattak meg, akik a világtól elszakadva, egy emberöltő alatt tudják csak azokat kifejleszteni magukban. Az Agykontroll küldetése az, hogy rávezessen minket ezen képességek felébresztésére. Hogy mit jelenthet ez a felébresztés, azt megvilágíthatják: Nadine Bertinnek, a Mademoiselle szerkesztőjének 1972-ben elhangzott szavai.
--  Nadine Bertin: "A gyógyszer-kultúrának lehetnek a szellemi képességet fokozó tablettái, porai és injekciói. Én mást használok. Az Agykontroll megnöveli a szellemi, lelki képességeket. Megtanít arra, hogy HOGYAN növeljem őket. Találó az elnevezése, mert a gyógyszerekkel vagy a hipnózissal szemben itt maga az ember az irányító. A szellemi és lelki képességek kiterjesztésének csak saját korlátaink szabnak határt. BÁRMI lehetséges. Eddig csak másokról hallottad, hogy a „lehetséges” valósággá vált. És egyszer csak hirtelen azt látod, hogy veled történik ez meg.

2.  Rész. -- Hogyan Meditáljunk.

--  Megjegyzés: Kedves Olvasó.. José Silva itt következő fejezeteit valószínűleg életed legfontosabb olvasmányai között fogod számon tartani. José megtanít a Silva-féle Agykontroll alapvető elemeire. Akkor látod a José által írt fejezeteknek legnagyobb hasznát, ha figyelembe veszed az útmutatót az olvasáshoz..
--  Meg akarlak tanítani a meditációra. Ha megtanulod, olyan tudat állapotba jutsz, melyben képes leszel felszabadítani képzelő erődet problémák megoldására. Egyelőre azonban a meditálással foglalkozzunk, a probléma megoldás csak azután jöhet. Mivel tapasztalt vezető nélkül tanulsz, ezért olyan módszert alkalmazok, mely kissé más és valamivel lassabb, mint amit az Agykontroll tanfolyamokon használunk. Nem lesz nehéz dolgod..
--  Ha csak meditálni tanulsz meg, és azzal abba is hagyod. Már úgy is megoldhatsz bizonyos problémákat. A meditációban valami szép történik, és az ott talált szépség nyugtató hatású. Minél többet meditálsz, annál mélyebbre jutsz önmagadban, annál biztosabban érzel egyfajta belső, lelki békét, mely olyan erős, hogy az életben semmi össze nem törheti. Mindennek tested is hasznát látja. Először csak azt veszed majd észre, hogy meditáció közben eltűnik az aggodalom és a bűntudat érzése.
--  Az Alfa szinten történő meditálás egyik szépsége, hogy oda képtelen vagy magaddal vinni a bűntudat és harag érzését. Ha ilyen érzések lepnének meg, akkor egyszerűen kibillennél a meditációs szintről. Az idő múlásával egyre hosszabb ideig maradnak távol az ilyen gondolatok és érzések, majd egy nap végleg eltűnnek. Ez azt jelenti, hogy agyunknak a testünket megbetegítő tevékenysége semlegesítődik. Testünk egészségesnek terveztetett. Megvannak a saját, beépített gyógyító mechanizmusai. Ezeket a mechanizmusokat blokkolja le az olyan elme, amely nem sajátította el az önkontrollt.
--  Az Agykontrollban a meditáció az első lépés, segítségével messzire juthatunk a test gyógyító erőinek felszabadításában, s vissza adhatjuk annak a feszültségre elpazarolt energiáit.. Leírom mit kell tenned, hogy elérd az agy Alfa-, vagy meditatív szintjét. Reggel felébredve szükség esetén menj ki WC-re, majd feküdj vissza az ágyba. Állítsd az ébresztő órát 15 perccel későbbre arra az esetre, ha gyakorlat közben véletlenül elaludnál. Hunyd be a szemed és nézz felfelé a szemhéjad mögött, 20 fokos szögben. Nem teljesen tisztázott okok miatt csak ilyen szem állásnál kezd az agy Alfát produkálni. Most lassan, kb. két másodperces idő közökkel, számolj vissza: 100-tól 1-ig. Eközben figyelj a számolásra, s már az első alkalommal Alfában leszel így.
--  Az Agykontroll osztályokban a hallgatók különbözőképpen számolnak be első élményükről, ami a „Gyönyörű volt.!” -tól a „Semmit sem éreztem” -ig terjed. A különbség nem annyira a velük történtekben rejlik, mint inkább abban, hogy mennyire volt ismerős számukra ez a lelkiállapot. Többé-kevésbé mindenkinek ismerős ez. Ennek az az oka, hogy reggel, ébredéskor egy darabig gyakran ebben az állapotban vagyunk. A Thétából, tehát az alvás szintjéről az út a Bétába, vagyis az ébrenléti szinthez, az Alfán keresztül vezet, s kora reggel gyakran elidőzünk ott egy darabig. Ha az első gyakorlat alatt semmi sem történik, az csak azt jelenti, hogy korábban már sokszor voltál Alfában anélkül, hogy tudatában lettél volna ennek.
--  Egyszerűen lazíts, ne kérdezz, csak végezd a gyakorlatokat.. Megfelelő koncentrálással ugyan már az első alkalommal Alfá-ban leszel, mégis 7 hétnyi gyakorlásra van szükség, hogy mélyebb Alfa szintekre juss, majd Théta szintre is elérkezz. Alkalmazd a 100 -tól 1 -ig számolást tíz reggelen keresztül. Ezután már csak 50 -től, majd 25 -től,10 -től, s legvégül 5 -tól számolj visszafelé 1 -ig, tíz-tíz reggelen keresztül. Már az első alkalomtól kezdve, amikor az Alfa szintre mész, mindig ugyanazt a módszert alkalmazd az Alfából való kijövetelre.! Ily módon jobban tudsz majd védekezni a spontán kizökkenések ellen.
--  Az Agykontroll során a következő módszert használjuk. Gondolatban ezt mondjuk: Egytől ötig elszámolva lassan kijövök, teljesen ébren, és jobban érzem majd magam, mint ezelőtt. Egy, kettő, felkészülök szemem kinyitására, három, négy, öt, szemem nyitva van, teljesen ébren vagyok, és jobban érzem magamat, mint korábban. Tehát ne egyenesen előre, hanem attól 20 fokkal felfelé nézz. Ez ülő vagy álló helyzetben azt jelenti, hogy 3 méter távolságból egy szem magasságodnál egy méterrel magasabban levő helyre nézel. Két utat gyakorolj tehát majd be: az egyiken eljutsz a szintedre, a másikon pedig kijutsz onnan. Ha megváltoztatod ezek menetét, akkor az új verziót ugyanúgy meg kell tanulnod, mint az elsőt. Ez fölösleges munka.
--  Ha már megtanultad, hogy miként juss el reggel az Öttől-egyig módszerrel a szintedre, utána már napközben is bármikor le tudsz oda menni. Ehhez mindössze: 10 -15 perc szabadidőre van szükséged. Mivel ilyenkor általában Bétából mész a szintedre, nem pedig az Alfa szint széléről,ezért ehhez egy kis külön gyakorlatra is szükség van. Ülj egy kényelmes székre vagy ágyra úgy, hogy talpad a földhöz simuljon. Kezed tedd ölbe és tartsd lazán. Ha úgy kellemesebb, akkor keresztbe is teheted a lábad, vagy törökülésben is ülhetsz. Fejed tartsd kiegyensúlyozva, ne lógasd. Most figyelj először egyik, majd másik testrészedre, hogy tudatosan ellazítsd egész tested. Kezdd a bal lábaddal, folytasd a jobbal, és így tovább, amíg el nem éred a torkod, az arcod, a szemed, s legvégül a fejed tetejét.
--  Első alkalommal meg fogsz lepődni, hogy a gyakorlat előtt mennyire feszült volt a tested. Most szemelj ki egy pontot kb. 45 fokkal a szem magasság felett a mennyezeten vagy a szemközti falon. Addig nézz folyamatosan erre a pontra, míg szemhéjad kissé el nem nehezül, s ekkor hagyd, hogy lecsukódjon. Számolj visszafelé: 50-től 1-ig. Gyakorold ezt tíz napon keresztül, majd újabb tíznapig 10-től 1-ig számolva, ezután pedig 5-től 1-ig.!. Mivel ez után a gyakorlat már nemkorlátozódik a reggelekre, érdemes naponta kétszer-háromszor, kb. 15 perces meditációt végezni. És mi van azután, hogy eljutottál szintedre.? Mire gondolj akkor.?.
--  A legelső pillanattól kezdve, ahogy elérted a meditációs szinted, gyakorold a vizualizálást, vagyis a képi megjelenítést. Ez kulcsfontosságú az Agykontrollban. Minél jobban tudsz vizualizálni, képet megidézni, annál erősebb hatásokra számíthatsz az Agykontroll során. Ennek első lépéseként a képi elképzeléshez egy eszközt kell létrehoznunk, egy képzeletbeli képernyőt. Olyasmi legyen ez, mint egy mozi nagy vetítő vászna, de azért ne töltse ki teljesen képzeleted látóterét. Ne közvetlenül a szemhéjad mögé képzeld, hanem kb. két méterrel magad elé.
--  Bármire koncentrálsz, mindig erre az ernyőre vetítsd majd ki. Később még más hasznát is látod majd ennek a képernyőnek. Ha már megalkottad képzeletedben ezt a képernyőt, akkor vetíts ki rá valami megszokott, egyszerű dolgot, mint például: egy almát vagy körtét. Minden alkalommal, amikor a szintedre mész, mindig csak egy képnél maradj, legközelebb választhatsz magadnak másik képet, ha úgy tetszik.. Csak arra koncentrálj, hogy a kép egyre valószerűbb legyen: három dimenziós, teljesen színes és részletes.. Semmi másra ne gondolj.. Azt mondják agyunk olyan, mint a részeg szamár, kiszámíthatatlanul tántorog egyik dologtól a másikig.
--  Meglepő, hogy milyen csekély mértékben tudunk parancsolni agyunknak, annak ellenére, hogy az időnként kitűnő munkát végez nekünk. Máskor meg hátba támad minket, álnokul fejfájást, kiütést vagy éppen fekélyt okoz. Az agy túl nagy erejű, sokkal-sokkal nagyobb erejű annál, semhogy kontroll nélkül hagyhassuk. Ha megtanuljuk irányítani agyunk működését, akkor az döbbenetes dolgokra képes érdekűnkben, ahogy az majd hamarosan kiderűl. Addig azonban türelmesen végezd még ezt az egyszerű gyakorlatot. Gyakoroltasd agyaddal, hogy gond nélkül Alfába menjen, és koncentráljon arra a feladatra, hogy egyre élethűbb, egyszerű képet alkosson.
--  Eleinte, amikor még a gondolatok be-betörnek, légy elnéző. Lassan told félre őket, és úgy térj vissza egyetlen tenni valódhoz. Ha ideges vagy feszült vagy, akkor azonnal kizökkensz Alfából. Így megtanulod a meditálást, ahogy azt világszerte igen sokan végzik. Ha csak ennyit teszel és semmi mást, akkor is már megtapasztalod azt, amit: William Wordsworth a „lélek boldog csendjének” nevezett, sőt ezen túlmenően egy mély és tartós belső lelki békét is. Izgalmas élmény lesz a lélek mélyebb szintjeire jutni. Majd idővel egyre természetesebbé és magától értetődőbbé válik ez az állapot, s így a kaland érdekessége elvész. Amikor ez bekövetkezik, sokan abbahagyják a meditálást. Elfelejtik, hogy ez nem egy öncélú „kirándulás”, hanem életük talán legfontosabb utazásának első lépése.

3.  Rész. -- A Dinamikus Meditáció.

--  A Dinamikus Meditáció a passzív meditáció, melyről az előbb olvastál, és remélem már meg is tapasztaltál más úton iselérhető. Egy elképzelt kép helyett koncentrálhatsz egy hangra, mint pl. a hangosan vagy gondolatban kimondott „OM” vagy „ÁMEN” szó hangzására, vagy a lélegzésre. Figyelhetsz a test egy energia pontjára, vagy tánc közben a dob hangjára, vagy pl. az ismert vallásos szertartást figyelve hallgathatsz zengő gregorián éneket. Ezek a módszerek, és bizonyos kombinációjuk, képesek arra, hogy egy nyugodt meditációs lelkiállapotba juttassanak. Erre a célra én a visszaszámlálást azért tartom jónak, mert az eleinte koncentrálást igényel, és asiker kulcsa a koncentrálás.
--  Ha már többször is eljutottál szintedre ennek a módszernek a segítségével, akkor agyadban össze kapcsolódik ez a siker élményével, és a folyamat automatikusabbá válik. Az Agykontrollban minden sikeres eredmény úgynevezett: "referencia pont" vagy "viszonyítási pont", tudatosan vagy nem tudatosan, visszatérünk ahhoz az élményhez, megismételjük, és onnan megyünk tovább. Ha eléred a meditációs szintet, akkor nem elég csupán ott maradnod, és várnod, hogy valami történjék. Ez kellemes, megnyugtató és egészség megőrző hatású ugyan, de a lehetséges teljesítménnyel összehasonlítva igen szerény eredmény. Lépj túl ezen a passzív meditáción, irányítsd agyad szervezett, dinamikus tevékenységre, amire hitem szerint az teremtetett, s az eredmény le fog nyűgözni.
--  Azért hozom ezt szóba, mert most van itt az ideje, hogy túllépjünk a passzív meditáció technikáján, amiről az előbb olvastál, és hogy bizonyos problémák megoldása érdekében elsajátítsuk a meditáció dinamikus változatát. Megérted majd, hogy miért volt olyan fontos egy almának vagy más tárgynak az egyszerű elképzelése a képzeletbeli képernyőn. Most, mielőtt szintedre mész, gondolj valami kellemes dologra akármilyen hétköznapi dolog lehet, ami tegnap vagy ma történt veled. Gondolatban röviden tekintsd át újra, majd mélyedj el alaposan a szinteden, és vetítsd az egész eseményt képzeletbeli képernyődre. Mit láttál, szagoltál, hallottál és éreztél akkor.. Részletesen gondolj vissza..
--  Meglep majd, hogy mekkora a különbség az esemény Béta-emléke és Alfa-emléke között. Majdnem akkora, mint az „úszás” szókimondása és a tényleges úszás között. Mi ennek az egésznek az értelme.?. Egyrészt, ez egy lépcsőfok, valami nagyobb dolog felé vezető úton, másrészt önmagában is hasznos. Elmondom, miként láthatod hasznát: Gondolj valamilyen tárgyra, ami ugyan nem veszett el, mégis, ha szükséged lenne rá, egy ideig biztosan keresgélned kellene. Például gondolj autód slussz kulcsára. Az író asztalon van. A zsebedben, vagy a kocsiban. Ha nem vagy biztos benne, menj a szintedre, gondolj vissza az utolsó időpontra, amikor még megvolt, és éld át újra azt a pillanatot.
--  Ezután haladj időben előre és meg fogod találni, ha ott van, ahol hagytad. Ha valaki elvitte onnét akkor az már másfajta probléma, melynek megoldásához sokkal kifinomultabb módszerre van szükség.. Képzelj el egy diákot, aki úgy emlékszik, hogy tanára szerdán tartja a vizsgát, vagy talán azt mondta, hogy jövő szerdán. Alfában maga is meg tudja adni a választ a kérdésre. Ezek azok a jellegzetes, kis, hétköznapi problémák, amiket ez az egyszerű meditációs technika meg tud oldani.
--  Most lépjünk előre egy hatalmasat. Egy tényleges eseményt fogunk összekapcsolni egy elképzelt, kívánatos eseménnyel, és megnézzük mi történik.. Ha tudomásul veszel néhány nagyon egyszerű alapelvet, akkor a képzeletbeli esemény valóra válik..
--  1. Alapelv: Vágyj nagyon arra, hogy az esemény bekövetkezzék.. Az „Azt akarom, hogy az első ember, akit holnap megpillantok az utcán, éppen az orrát fújja ki” típusú kívánság olyan haszontalan, hogy agyad valószínűleg nem fog vele tartósan foglalkozni, s így az valószínűleg nem is történik meg. Főnököd legyen barátságosabb; egy bizonyos vevőt érdekeljen jobban majd az eladásra kínált árud; találj örömet egy egyébként kellemetlen feladatban, ezek már olyan dolgok, amelyek iránt valóban elég erős lehet a vágyad..
--  2. Alapelv: Hinned kell abban, hogy az esemény bekövetkezhet.. Ha a vevő tele van olyan áruval, amit el akarsz neki adni, akkor nem hiheted komolyan, hogy tőled majd akarni fog még vásárolni. Ha nem tudsz hinni abban, hogy az esemény ésszerűen bekövetkezhet, akkor agyad az esemény bekövetkezése ellen fog dolgozni..
--  3. Alapelv: El kell várnod, hogy az esemény bekövetkezzen.. Ez egy kényes pont. Míg az első kettő egyszerű és passzív, addig ez a harmadik már bizonyos mértékig dinamikus. Lehet egyes élményre vágyni, el lehet hinni, hogy az bekövetkezhet, mégsem feltétlenül várja el az ember, hogy be is következzék. Azt akarod, hogy főnököd kedves legyen holnap, tudod, hogy képes rá,mégis távol áll tőled, hogy ezt el is várd. Ez az a pont, ahol az Agykontroll és a hatékony képi megjelenítés, a vizualizálás belép a folyamatba, ahogy azt rögtön meg is látjuk..
--  4. Alapelv: Nem okozhatsz bajt. Nem arról van szó, hogy nem szabad akarnod, hanem hogy egyszerűen nem vagy rá képes. Ez egy alapvető, mindent átható törvény. „Hát nem lenne nagyszerű, ha elintézném, hogy a főnököm valami akkora marhaságot csináljon, ami miatt kirúgják, és akkor én lépnék a helyébe.?” Dinamikusan dolgozva az Alfában a Magasabb Intelligenciával érintkezel, s az említett ügy a Magasabb Intelligencia szempontjából egyáltalán nem lenne nagyszerű. Megfúrhatod és kirúgathatod a főnöködet, de akkor azt teljesen egyedül teszed - és Bétában. Alfában ez egyszerűen képtelenség.
--  Ha meditatív szinten olyan intelligenciára akarnál hangolódni, amelyik valami gonosz tervben nyújt segítséget, akkor az afféle meddő próbálkozás lenne, mintha rádióddal nem létező adóállomás hullám hosszára próbálnál ráállni. Ezen a ponton egyesek azzal vádolnak, hogy naiv optimista vagyok. Több ezren mosolyogtak már meg elnézően, amikor azt magyaráztam, hogy teljesen képtelenség Alfában kárt okozni, mígnem ugyanezt maguk is megtapasztalták. Bolygónkon rengeteg a gonoszság, s mi mindannyian bőven kivesszük ebből a részünket. Ezt Bétában követjük el, és nem Alfában, se nem Thétában, és valószínűleg nem is Deltában. Kísérleteim ezt bizonyították.
--  Soha nem javaslok felesleges időtöltést, de ha ezt külön be kell neked bizonyítanom, akkor menj a szintedre és próbálj valakinek fejfájást okozni. Ha ezt az „eseményt” a szükséges mértékben képes vagy egyáltalán elképzelni, akkor ha valami is történik, úgy az a következők egyike: neked fájdul meg a fejed, nem pedig kiszemelt áldozatodnak, és vagy kizökkensz Alfából. Ez persze nem válasz mindazokra a kérdésekre, amiket az agy jó és gonosz képességeivel kapcsolatban feltehetnél. De erre még később visszatérünk. Egyelőre válassz ki egy eseményt, ami egy probléma megoldását jelentené, és amire vágyakozol, aminek bekövetkezésében hinni tudsz, s amit a következő gyakorlat segítségével megtanulhatsz el is várni..
--  Íme a tenni való: Válassz ki egy olyan valódi problémát, amivel szembe kell nézned, s ami ez ideig még nem oldódott meg magától. Példaként vegyük azt, hogy főnököd az utóbbi időben mogorva volt. Szinted elérése után három lépést kell tenned.. .
--  1. Lépés: Képzeletbeli képernyődön jeleníts meg újra egy olyan közelmúltbeli eseményt, amikapcsolatos a problémával. Egy pillanatig éld is át a helyzetet.. - 2 Lépés: Finoman told el ezt a jelenetet a képernyőről a jobb oldalra. Csúsztass a helyére egymásik jelenetet, amelyik holnap fog megtörténni. Ebben a jelenetben a főnök körül mindenki vidám, főnököd ugyanis éppen jó híreket kapott. Most egyértelműen sokkal jobb kedvű. Ha konkrétan tudod a probléma okát, akkor jelenítsd meg annak megoldódását. Olyan élénken jelenítsd meg, ahogy azt a problémával tetted.. - 3. Lépés: Told el a képernyőről a jelenetet a jobb oldalra, és tégy a helyére balról egy másikat. A főnök most boldog, olyan kellemes ember, mint amilyen néha valóban tud is lenni.
--  Annyira élénken éld át ezt a jelenetet, mintha az már valóban megtörtént volna. Időzz el a jelenetnél egy darabig, teljesen érezd azt át. Ezután, az ötös számhoz érve megint ébren leszel, és jobban érzed magad, mint azelőtt. Biztos lehetsz benne, hogy mindezzel olyan erőket kapcsoltál be, melyek a kívánt esemény megtörténését szolgálják. Hogy mindig működik-e ez, minden esetben, akadály nélkül.. Nem.. Mégis tapasztalni fogod, ha az elmondottak szerint cselekszel, hogy már az egyik első problémamegoldó meditációd hatásos lesz. Ki mondhatná meg, hogy nemcsak véletlenszerű egybeesésről van-e szó.? .
--  A választott eseménynek végül is elég valószínűnek kellett lennie ahhoz, hogy egyáltalán hihessen az ember a bekövetkeztében. Majd másodszor és harmadszor is bejön a módszer. A „véletlenszerű egybeesések” halmozódnak. Hagyd abba az Agykontrollt és kevesebb véletlenszerű egybeesés lesz. Kezdd el újra, s az egybeesések száma újra megsokszorozódik. Később, ahogy egyre gyakorlottabbá válsz, azt veszed majd észre, hogy egyre kisebb valószínűségű események bekövetkeztében is képes vagy hinni, és számítasz rájuk. Idővel és gyakorlással eredményeid egyre meglepőbbek lesznek. Minden problémánál először röviden éld át újra a korábbi legjobb, sikeres élményed. Ha még nagyobb sikert érsz el, akkor dobd el az előzőt, és viszonyítási pontként használd a jobbikat..
--  Ilymódon egyre „jobbá és jobbá” válik probléma megoldásod. Ez egy sokat használt, jelértékű kifejezés az Agykontrollban. Tim Masters, egy New Jersey-beli, Fort Lee-i egyetemista, taxisofőr, a fuvarok közti idejét meditációra használja. Ha gyengén megy az üzlet, akkor képzeletbeli képernyőjére megoldást fest, bőröndökkel közelít valaki, aki a Kennedy repülőtérre igyekszik. Az első néhány alkalommal amikor megpróbáltam, nem történt semmi. Aztán megtörtént, egyférfi jött bőröndökkel és a Kennedy re akart menni. Legközelebb ezt az embert képzeltem a képernyőre, olyan érzésem támadt, mint amikor bejönnek a dolgok, és újra jött valaki, aki ugyancsak a Kennedyre igyekezett. Működik..
--  Olyan ez, mint a kártyában az állandó jó lapjárás.. Mielőtt tovább lépnénk más gyakorlatokra és technikákra, hadd mondjak valamit, amin valószínűleg már te is elgondolkoztál: Miért mozgatjuk képzeletbeli képernyőnkön a jeleneteket balról jobbra.. Most csak egész rövid választ adok, de később majd részletesebben foglalkozunk vele. Kísérleteim azt mutatták, hogy elménk mélyebb szintjei az idő múlását balról jobbra haladó folyamatként érzékelik. Más szavakkal: a jövőt bal oldalon, a múltat a jobb oldalon elhelyezkedő dologként kezelik.

4.  Rész. -- Az Emlékező Képesség Javítása.
 
--  Az Agykontrollban tanított memória-technikák segítségével, ha akarjuk, ritkábban lesz szükségünk telefon noteszünkre, és elkápráztathatjuk barátainkat. Ha nekem van szükségem egy telefonszámra, én inkább megkeresem a noteszemben. Talán akadnak akik az Agykontrollt telefonszámok megjegyzésére is használják, de ahogy az előbbi fejezetben említettem, fontos feltétel a vágy ahhoz, hogy működjön a dolog, s én nem igazán vágyom telefonszámok megjegyzésére. Ha minden alkalommal át kéne utaznom a városon, amikor egy-egy telefon számra szükségem van, akkor ez a vágyam minden bizonnyal fokozódna.
--  A vágy-hit-elvárás hármas miatt alapvetően hiábavaló az Agykontroll technikákat lényegtelen dolgokra használni. De vajon hányan vagyunk elégedettek emlékező képességünkkel.. Lehet, hogy az előző két fejezetben leírtak gyakorlásával memóriád máris váratlan módon javult. Új képességed, hogy Alfában az elmúlt eseményeket vizualizálni és újra teremteni tudod, bizonyos mértékig a Bétára is áttevődik, s így minden külön erőfeszítés nélkül agyad új módon is szolgál már. Ezen túlmenően azonban további fejlődés is lehetséges..
--  Az Agykontroll osztályokban speciális vizualizáló gyakorlatot végzünk. A gyakorlat során a tanár egytől harmincig számsort ír a táblára, majd a hallgatók különböző tárgyakat mondanak - például: hógolyó, görkorcsolya, füldugó -, ami csak eszükbe jut. A tanár a szavakat a számok mellé írja, majd hátat fordít a táblának, és sorban elmondja fejből az összeset. A hallgatók ezután tetszés szerint neveznek meg tárgyat a listáról, s a tanár megmondja az ahhoz tartozó számot. Ez nem cirkuszi mutatvány, hanem lecke a vizualizáláshoz.
--  Az oktató korábban már minden egyes számhoz hozzá kapcsolt egy szót, ezért benne minden szám olyan képet jelenít meg, amin a hozzá tartozó szó jelentése látható. Ezeket a képeket „memória-fogasoknak” nevezzük. Amikor a hallgató megnevez egy tárgyat, akkor a tanár azt valamilyen értelmes, vagy különös módon hozzá kapcsolja ahhoz a képhez, amit agyában már korábban társított az adott számmal. A tízes szám memória-fogasa például: "lábujj”. Ha az egyik hallgató "hógolyót” mond, akkor az oktató a képen egy lábujjon lévő hógolyót képzel el. Ebből a könyvből sajnos most ki kell hagynom a memória-fogasokat, mert túl sok helyet és időt igényelne ilyen módon a megtanításuk.
--  Ugyanakkor te már rendelkezel egy olyan technikával, ami hatásosan fejleszti vizualizálásodat és memóriádat a képzeletbeli képernyővel. Minden elfelejtettnek hitt dolog kapcsolódik egy eseményhez. Ha egy névről van szó, akkor az esemény az az időpont, amikor a nevet hallottad vagy olvastad. Ha már megtanultál bánni képzeletbeli képernyőddel, akkor mindössze meg kell jelenítened annak a múltbeli eseménynek a körülményeit, ami az elfelejtettnek hitt nevet övezi, s az megjelenik.
--  Elfelejtettnek hitt esetről beszélek, mert a valóságban egyáltalán nem felejtetted el, csak egyszerűen nem tudod előhívni, felidézni az emlékét. Lényeges különbség. A hirdetések világával jól lehet illusztrálni az emlék és a felidézés viszonyát. Valamennyien látunk TV hirdetéseket. Olyan sokat és rövidet, hogyha hirtelen fel kéne sorolni öt vagy tíz hirdetést, amit a múlt héten láttunk, akkor csak háromra vagy maximum négyre emlékeznénk. A reklám nagyrészt azáltal növeli meg az eladást, hogy tudatosságunk szintje alatt „emlékeztet” minket egy termékre.
--  Kérdés hogy elfelejtünk-e valaha is valamit. Agyunk a leghétköznapibb eseményekről is elraktároz képeket. Minél élénkebb a kép, és minél fontosabb, annál könnyebben hívhatjuk elő. Ha agyműtét közben egy elektródával óvatosan megérintenek egy agyterületet, akkor ez egy rég „elfelejtett” eseményt hoz elő minden részletével, oly életszerűen, hogy a hangokat, szagokat és a képeket is újra érzékeli az illető. Ekkor persze az agyat érintik meg, nem pedig az elmét, a lélek világát. Akármilyen életszerű emléket is szolgáltat az agy a tudatnak, az illető tudja, valami megsúgja neki, hogy valójában mégsem élte azt át újra. Így működik lelkünk, a szuper megfigyelő, az értelmező amit elektróda még nem érintett meg. A lélek, orrunk hegyével ellentétben, nem egy behatárolható helyen létezik..
--  Térjünk vissza a memóriához. Valahol, több ezer kilométerre attól a helytől, ahol most ülsz, épp egy levél hullik le egy fáról.  Erre az eseményre nem fogsz emlékezni, és nem is tudod azt előhívni, mert egyrészt nem tapasztaltad, másrészt ez számodra nem fontos. Mégis, agyunk sokkal több eseményt jegyez meg, mint gondolnánk. Ezt a könyvet olvasva most is ezernyi olyan tapasztalatot szerzel éppen, aminek nem vagy tudatában.
--  Koncentrálásod jelenlegi szintjén nem vagy tudatában a téged körülvevő hangoknak és szagoknak, a látótered peremén lévő tárgyaknak, a szűk cipő okozta kellemetlen érzésnek, a telefonszámok megjegyzésére is használják, de ahogy az előbbi fejezetben említettem, fontos feltétel a vágy ahhoz, hogy működjön a dolog, s én nem igazán vágyom telefonszámok megjegyzésére. Ha minden alkalommal át kéne utaznom a városon, amikor egy-egy telefonszámra szükségem van, akkor ez a vágyam minden bizonnyal fokozódna.A vágy-hit-elvárás hármas miatt alapvetően hiábavaló az Agykontroll technikákat lényegtelen dolgokra használni.
--  De vajon hányan vagyunk elégedettek emlékező képességünkkel.?. Lehet, hogy az előző két fejezetben leírtak gyakorlásával memóriád máris váratlan módon javult. Új képességed, hogy Alfában az elmúlt eseményeket vizualizálni és újra teremteni tudod, bizonyos mértékig a Bétára is áttevődik, s így minden külön erőfeszítés nélkül agyad új módon is szolgál már. Ezen túlmenően azonban további fejlődés is lehetséges. Az Agykontroll osztályokban speciális vizualizáló gyakorlatot végzünk. A gyakorlat során a tanár egytől harmincig számsort ír a táblára, majd a hallgatók különböző tárgyakat mondanak, például: hógolyó, görkorcsolya, füldugó, ami csak eszükbe jut.
--  A tanár a szavakat a számok mellé írja, majd hátat fordít a táblának, és sorban elmondja fejből az összeset. A hallgatók ezután tetszés szerint neveznek meg tárgyat a listáról, s a tanár megmondja az ahhoz tartozó számot. Ez nem cirkuszi mutatvány, hanem lecke a vizualizáláshoz. Az oktató korábban már minden egyes számhoz hozzá kapcsolt egy szót, ezért benne minden szám olyan képet jelenít meg, amin a hozzátartozó szó jelentése látható. Ezeket a képeket „memória-fogasoknak” nevezzük. Amikor a hallgató megnevez egy tárgyat, akkor a tanár azt valamilyen értelmes, vagy különös módon hozzá kapcsolja ahhoz a képhez, amit agyában már korábban társított az adott számmal.
--  A tízes szám memória-fogása pl. "lábujj”. Ha az egyik hallgató "hógolyót” mond, akkor az oktató a képen egy lábujjon lévő hógolyót képzel el. Ez nem nehéz feladat valakinek, aki gyakorolta a képzeletbeli képi megjelenítést. A hallgatók szintjeiken elkezdik megtanulni a memória-fogásokat, ahogy a tanár lassan elismétli azokat. Később aztán, mikor nekivágnak, hogy Bétában megjegyezzék azokat, már könnyebb feladatuk van, hiszen a szavak már ismerősek..
--  Ebből a könyvből sajnos ki kell hagynom a memória-fogásokat, mert túl sok helyet és időt igényelne ilyen módon a megtanításuk. Ugyanakkor te már rendelkezel egy olyan technikával, ami hatásosan fejleszti vizualizálásodat és memóriádat a képzeletbeli képernyővel. Minden elfelejtettnek hitt dolog kapcsolódik egy eseményhez. Ha egy névről van szó, akkor az esemény az az időpont, amikor a nevet hallottad vagy olvastad. Ha már megtanultál bánni képzeletbeli képernyőddel, akkor mindössze meg kell jelenítened annak a múltbeli eseménynek a körülményeit, ami az elfelejtettnek hitt nevet övezi, s az megjelenik. Elfelejtettnek hitt esetről beszélek, mert a valóságban egyáltalán nem felejtetted el, csak egyszerűen nem tudod előhívni, felidézni az emlékét. Lényeges különbség.
--  A hirdetések világával jól lehet illusztrálni az emlék és a felidézés viszonyát. Valamennyien látunk TV hirdetéseket. Olyan sokat és rövidet, hogyha hirtelen fel kéne sorolni öt vagy tíz hirdetést, amit a múlt héten láttunk, akkor csak háromra vagy maximum négyre emlékeznénk. A reklám nagyrészt azáltal növeli meg az eladást, hogy tudatosságunk szintje alatt „emlékeztet” minket egy termékre. Kérdés hogy elfelejtünk-e valaha is valamit. Agyunk a leghétköznapibb eseményekről is elraktároz képeket. Minél élénkebb a kép, és minél fontosabb, annál könnyebben hívhatjuk elő.
--  Ha agyműtét közben egy elektródával óvatosan megérintenek egy agy területet, akkor ez egy rég „elfelejtett” eseményt hoz elő minden részletével, oly életszerűen,hogy a hangokat, szagokat és a képeket is újra érzékeli az illető. Ekkor persze az agyat érintik meg, nem pedig az elmét, a lélek világát. Akármilyen életszerű emléket is szolgáltat az agy tudatnak, az illető tudja, valami megsúgja neki, hogy valójában mégsem élte azt át újra. Így működik a lelkünk, a szuper megfigyelő, az értelmező, amit elektróda még nem érintett meg. A lélek, orrunk hegyével ellentétben, nem egy behatárolható helyen létezik..
--  Térjünk vissza a memóriához. Valahol, több ezer kilométerre attól a helytől, ahol most ülsz, épp egy levél hullik le egy fáról. Erre az eseményre nem fogsz emlékezni, és nem is tudod azt előhívni, mert egyrészt nem tapasztaltad, másrészt ez számodra nem fontos. Mégis, agyunk sokkal több eseményt jegyez meg, mint gondolnánk. Ezt a könyvet olvasva most is ezernyi olyan tapasztalatot szerzel éppen, aminek nem vagy tudatában. Koncentrálásod jelenlegi szintjén nem vagy tudatában a téged körülvevő hangoknak és szagoknak, a látótered peremén lévő tárgyaknak, a szűk cipő okozta kellemetlen érzésnek, a szék nyomásának, a szoba hőmérsékletének.
--  Szinte vég nélkül lehetne sorolni a példákat. Tudunk ezekről az érzékelésekről, de nem tudatosul bennünk, hogy tudunk róluk, ami ellentmondásnak tűnhet addig, amíg meg nem ismertetjük egy elaltatott asszony esetét. Terhessége alatt ez a nő kitűnő kapcsolatot alakított ki szülészével. Össze barátkoztak, és megbíztak egymásban. Elérkezett a szülés ideje, melynek során elaltatták és megszülte egészséges gyermekét. Később, amikor a kórteremben szülésze meglátogatta, az asszony meglepő módon távolságtartó, sőt ellenséges volt vele. Egyikük sem tudta megmagyarázni, hogy mi lehet a kettejük közti légkör megváltozásának oka, s mindketten nagyon szerettek volna magyarázatot találni a jelenségre.
--  Elhatározták, hogy hipnózis segítségével megpróbálják felfedni azokat a rejtett emlékeket, amelyek talán megmagyarázzák az asszony hirtelen megváltozott érzelmeit. Hipnózisban, időben visszafelé haladva, végigvették az orvosával kapcsolatos élményeit. Nem kellett messzire menniük. Mély transzállapotban, ahelyett, hogy átugrott volna azon az időszakon, amikor öntudatlanul, elaltatva feküdt a szülő szobában, sorra elmondott mindent, amiről ebben az időszakban az orvos és a nővérek ott beszélgettek. Ez időnként humoros, máskor a szüléstől független téma volt, néha azonban a szülés lassúsága miatt bosszankodtak fennhangon.
--  Az asszony a folyamatban tárgyként, nem személyként szerepelt, érzéseit nem vették figyelembe.Végül is nem volt magánál, nem igaz. Megkérdőjelezem, hogy valaha is öntudatlanok lennénk. Vagy fel tudjuk idézni tapasztalatainkat, vagy nem, de állandóan tapasztalunk, és agyunkban minden tapasztalat nyomot hagy. Azt jelentené ez, hogy a hamarosan megtanult memória technikák segítségével tíz év múlva megfogod tudni mondani ennek az oldalnak az oldalszámát.?.
--  Eddig talán nem nézted meg, de az ott van, hogy úgy mondjam, a szemed sarkából már láttad. Talán meg fogod tudni mondani, de valószínűleg nem. Ez az adat nem Fontos, és valószínűleg sohasem válik azzá. De vajon emlékszel-e annak a vonzó embernek a nevére, akivel múlt héten a vacsorán találkoztál.?. Amikor először hallottad a nevét, maga a név hallása egy esemény volt. Csak egyszerűen, a korábban elmondottak szerint, újra meg kell teremtened az esemény körülményeit képzeletbeli képernyődön, és újra hallani fogod a nevet. Lazíts, menj a szintedre, alkosd meg a képernyőt, éld át az eseményt.. Ez 15 vagy 20 percig fog tartani.
--  Létezik azonban egy másik út is, egyfajta sürgősségi módszer, amely azonnal olyan lelki szintre juttat, ahol könnyebb lesz az információt előhívni. Ebben a módszerben egy egyszerű kiváltó mechanizmus szerepel, és ez a gyakorlástól egyre hatékonyabbá válik, ha egyszer sikerült jól elsajátítanod. A valódi elsajátításhoz számos meditációs gyakorlatra van szükség, csak így tudod teljesen magadévá tenni a módszert. Csupán a következőt kell tenned: érintsd össze valamelyik kezed első három ujját, és agyad azonnal egy mélyebb szintre ereszkedik. Próbáld meg most, és semmi sem fog történni, ugyanis ez még nem egy kiváltó mechanizmus.
--  Ahhoz, hogy azzá váljon, először menj a szintedre, majd mondd ezt magadban: „Ha bármikor így összeteszem ujjaimat”, most tedd össze, „egy komoly ok miatt, azonnal elérem ezt a tudatszintet, hogy megvalósítsam vágyamat. ”Körülbelül egy hétig naponta tedd ezt, és mindig ugyanezeket a szavakat mondd. Agyadban hamarosan szorosan összekapcsolódik majd a három ujj összeérintése és a hatékony meditációs szint azonnali elérése. Nemsokára elkövetkezik egy alkalom, amikor fel akarsz idézni valamit, pl: valakinek a nevét, de nem jut eszedbe. Erőlködj, és annál kevésbé fog eszedbe jutni. Ez az erőlködés nemcsak eredménytelen, de akadályozó is. Most pedig lazíts.. Gondolj arra, hogy emlékszel, és hogy van egy módszered az emlék előhívására.
--  Denverben egy tanárnő negyedik osztályos tanulóit a Képzeletbeli Képernyő és a Három Ujj Technika segítségével oktatja helyesírásra. Hetente kb. 20 szót tanít meg. Ellenőrzéskor nem egyenként mondja a szavakat, hanem azt a feladatot adja a gyerekeknek, hogy valamennyi szót írják le, amit a héten tanultak. Emlékeznek a szavakra és az írásmódra is - mert három ujjukat összeérintve meglátják azokat képzeletbeli képernyőjükön. A lassabbak, mondja a tanárnő, kb. 15 perc alatt írják le a szavakat. Ugyan ezzel a technikával a 12-ig terjedő szorzó táblát ezeknek a negyedikes gyerekeknek novemberig megtanítja, erre a feladatra egyébként egy egész iskolaév kell. Amerikában egyébként csak negyedikben tanítják a szorzó táblát..
--  Tim Masters, az előbbi fejezetben már említett, Agykontrollt végzett egyetemista-taxisofőr gyakran szállít olyan utasokat, akik olyan közeli városokba akarnak eljutni, ahol Tim régen járt, így már nem emlékszik, hogy merre is visz oda az út. Nem sok sietős utasa értené meg, ha emiatt indulás előtt meditációba kezdene. Három ujját összetéve azonban „újraéli” a legutóbbi esetet, amikor ott járt. Az Agykontroll elkezdése előtt Timnek csupa négyese, és csak egy ötöse volt a New YorkInstitute of Technology-n. Most már jeles vagyok, csupa ötös és egy négyes, újságolja.
--  Tanuláskor a Gyors tanulást alkalmazza, erről a következő fejezetben olvashatsz, s vizsgáin három ujját összeérinti. A Három Ujj Technikának egyéb haszna is van, amire majd később visszatérünk. Számos szokatlan módon lehet még alkalmazni. Évszázadok óta össze kapcsolódott ez a technika a meditációs tanokkal. Ha legközelebb egy távol-keleti emberről készült festményt vagy szobrot látsz, talán egy Jógit, ahogy keresztbe tett lábbal meditál, figyeld meg, hogy kezének három ujját ugyanígy össze érinti..

5.  Rész. -- A Kreatív Alvás.
 
--  Milyen szabadok vagyunk, mikor álmodunk. Az idő és tér korlátai ledőlnek, a logika szabályai ésa lelki ismeret kényszere szétfoszlanak és mi múlékony életünk isteneivé válunk. Freud kulcsfontosságúnak ítélte álmainkat, mert amit alkotunk, az egyedülállóan a miénk. Értsd meg az ember álmait, és megérted őt magát, úgy tűnik ezt mondja Freud. Az Agykontrollban komolyan vesszük az álmokat, de más módon mivel más módon tanuljuk használni agyunkat. Freud olyan álmokkal foglalkozott, melyeket spontán módon teremtünk.
--  Nem így az Agykontroll. Nekünk az a célunk, hogy szándékosan olyan álmokat teremtsünk, amelyek bizonyos problémáinkat megoldják. Mivel témájukat előre kiválasztjuk, így látványos eredménnyel, másként is magyarázzuk őket. Ez ugyan korlátozza álom élményünk spontaneitását, mégis jelentős szabadsághoz segít hozzá: nagyobb mértékben kontrollálhatjuk saját életünket. Előre beprogramozott álmunk értelmezésekor nemcsak betekintést nyerhetünk lelkünk kórtanába, hanem hétköznapi gondjainkra is megoldást találhatunk..
--  Az Oktatott Álom kontrollunk három lépésből áll, s mindháromhoz meditációs lelkiállapot szükséges. Az első lépés, hogy megtanuljuk felidézni álmainkat. Sokan azt gondolják: - én egyáltalán nem álmodok. Ez azonban soha nem igaz. Lehet, hogy nem tudjuk felidézni álmainkat, de mindnyájan álmodunk. Álmok nélkül néhány napon belül zavar támadna érzelmi életünkben, elménkben. Amikor 1949-ben elkezdtem kutatni az álmok esetleges hasznát a probléma megoldásban, még nem sejtettem, hogy mi derül ki ebből. Hozzád hasonlóan én is sok olyan történetet hallottam, amikor álmában valaki előre megérzett valamit.
--  Julius Cézárt, mint tudjuk, álma arra figyelmeztette, hogy óvakodjon: "március idusától", pont attól a naptól, mint az később kiderült, amikor orvul meggyilkolták. Lincoln is megálmodta, hogy meg fogják ölni. Ha ezek az álmok és sok más álom megismételhetetlen véletlen, akkor idő fecsérlés foglalkozni vele. Volt egy pont, amikor meg voltam győződve arról, hogy csak vesztegetem az időmet. Körülbelül négy évig tanulmányoztam a Pszichológiát: Freudot, Adlert, Jungot, és kezdtem úgy érezni, hogy minél többet tanulok, annál kevesebbet tudok. Hajnali kettő felé járhatott az idő, amikor a földre löktem könyvemet, és ágyba bújtam. Elhatároztam, hogy több időt nem pazarolok olyan haszontalan dologra, mint a nagy szellemek tanulmányozása, akik még egymással se tudtak közös nevezőre jutni.
--  Elhatároztam, hogy attól kezdve csak az elektronikai üzletemmel foglalkozom, úgyis elhanyagoltam, és több pénzre lenne szükségünk. Körülbelül két órával ezután egy álomra ébredtem. A legtöbb álomtól eltérően ez nem egy esemény sor volt, hanem csupán egy fény. Álmomban déli napfény ragyogott arany színben, nagyon fényesen. Kinyitottam szemem, s háló szobámban sötét volt. Újra behunytam, és megint fényt láttam. Többször megismételtem: nyitott szem: sötét, csukott szem: világos. Talán a harmadik vagy negyedik alkalommal, amikor behunytam szememet, három számot láttam: 3-7-3. Majd egy másik számsort: 3-4-3. Aztán megint az első számsor jelentkezett, majd újra a második. A hat szám kevésbé érdekelt, mint a fény, ami fokról fokra halványodott.
--  Arra gondoltam, hogy talán ez életem vége, valahogy úgy, mint ahogy egy elektromos izzó is kiégése előtt még rövid időre felfénylik. Amikor rájöttem, hogy nem haldoklom, megpróbáltam visszahozni a fényt, hogy tanulmányozhassam. Megváltoztattam a légzésemet, a testhelyzetemet az ágyban, majd a tudatszintemet, de semmi se használt. A fény tovább halványodott. Összesen kb. 5 percig láttam. Lehet, hogy jelentenek valamit a számok.. Az éjszaka hátralevő részében ébren feküdtem, és gondolatban végigvettem egy csomó telefonszámot, címet, rendszámot, mindenfélét, ami jelentést adhatott volna ezeknek a számoknak. Az álmok jelentésének megfejtésére ma már hatékony módszerem van, de akkor még kutatásaim elején tartottam. Másnap, kétórányi alvás után ugyancsak fáradtan, tovább gondolkoztam, vajon mihez kapcsolódhatnak ezek a számok..
--  Most néhány hétköznapi eseményt kell elmondanom, melyek elvezettek a rejtély megoldásához, és ezen keresztül az Agykontroll tanfolyam egyik fontos részéhez. Elektronikai üzletem zárása előtt 15 perccel egy barátom beugrott hozzám, és elhívott kávézni. Miközben várt rám, bejött feleségem és azt mondta: - Ugorj már át útközben a Mexikói oldalra, és vegyél egy kis háztartási alkoholt.!. A híd mellett van egy bolt, ahol olcsóbb. Útközben elmeséltem barátomnak álmomat, s miközben beszéltem, egy gondolat ötlött fel bennem: hátha a számok egy sorsjegy számai.?.
--  Elmentünk egy üzlet mellett, ami a mexikói sorsjegy játék helyi központja, de épp zártak, már le is húzták a redőnyt. Nem érdekes - gondoltam -, úgyis csak egy bolond ötlet volt, és ezzel egy háztömbbel tovább mentünk, hogy megvegyem feleségemnek az alkoholt. Míg a kereskedő az árut csomagolta, barátom odaszólt nekem az üzlet másik végéből: - Mik is voltak a számaid.?. -. 3-7-3 és 3-4-3 - válaszoltam. Gyere csak, ide nézz.!.
--  Egy sorsjegy volt ott, s rajta a következő számok: 3-4-3. Egész Mexikóban százezer olyan kis üzlet, mint ez is, minden hónapban ugyanazzal az első három számmal ellátott szelvényt árul. Az egész országban csak ebben az egy üzletben árultak 343-as számú szelvényt. A 373-as számút: Mexico Cityben árulták. Néhány hét múlva kiderült, hogy életem legelső sorsjegyével: 10.000 dollárt nyertem, amire égető szükségem volt. Az örömtől mámorosan belenéztem ennek az ajándék lónak a szájába, megnéztem a fogát, s amit így találtam, az még sokkal értékesebb volt, mint maga az ajándék..
--  Jól megalapozott bizonyosságra leltem, ami azt súgta, hogy érdemes folytatnom tanulmányaimat. Valahogy kapcsolatba kerültem a "Magasabb Intelligenciával".. Lehet, hogy már korábban is többször kapcsolatba kerültem Vele, csak nem tudtam róla, hát most tudtam. Gondold végig a látszólag véletlen szerű események sorát, amelyek ide vezettek. Egy kétségbe esett pillanatban olyan döbbenetes formában álmodtam egy számot a fénnyel, hogy muszáj volt emlékeznem rá. Aztán egy barátom beugrott, meghívott egy kávéra, s bár fáradt voltam, elfogadtam a meghívást. Bejött a feleségem, és megkért, hogy vegyek háztartási alkoholt, s így eljutottam Mexikó egyetlen helyére, ahol azt a nyerő szelvényt árulták.
--  Aki ezt csak véletlenszerű egybe esésnek tartja, annak nehéz lesz megmagyaráznia egy döbbenetes, pontosan ellenőrizhető tényt: az Egyesült Államokban négy Agykontroll tanfolyam hallgató, később kidolgozott módszeremet alkalmazva, ugyancsak nyert a sorsjegyen. Név szerint: Regina M. Fomecker, Rockfordból, lllinois államban, 300.000 dollárt; David Sikich, Chicago-ból, 300.000 dollárt; Frances Morfoni, Chicago-ból, 50.000 dollárt és John Fleming, Buffalo-ból, New York államban, 50.000 dollárt nyert.. Nincs kifogásom a „véletlenszerű egybeesés” kifejezés ellen. Az Agykontrollban speciális módon értelmezzük.
--  Ha egy nehezen megmagyarázható eseménysor építő hatású eredményre vezet, akkor véletlenszerű egybeesésnek nevezzük, ha romboló eredményre, akkor balesetnek. Az Agykontrollban megtanuljuk, miként segítsünk elő véletlenszerű egybeeséseket. Azt a kifejezést, hogy "merő véletlen", mi nem használjuk. A sorsjegy nyerő álmom meggyőzött a "Magasabb Intelligencia" létezéséről, s arról, hogy képes velem kommunikálni. Ma már nem látom rendkívülinek, hogy pont akkor tette ezt velem, amikor aludtam és életem munkájával kapcsolatban mély válságba kerültem.
--  Ezernyi más ember is kapott álmában, szokatlan módon útmutatást, amikor reménytelen helyzetben érezte magát, veszélyben vagy élete forduló pontján volt. Számos ilyen álmot jegyeztek le a Bibliában. Akkor azonban, amikor ez megtörtént velem, csodának éreztem. Olvasmányaimból emlékeztem Freud megállapítására, miszerint az alvás kedvező körülményeket teremt a telepátiához vagyis a gondolatátvitelhez.
--  Az álmom megmagyarázásához ennél tovább kellett mennem, s azt kellett gondolnom, hogy az alvás kedvező körülményeket teremt a Magasabb Intelligenciától származó információ megszerzéséhez is. Később még tovább mentem, és elgondolkoztam, vajon passzívan kell-e várnunk valakinek a telefonhívására. Saját kezdeményezésünkre mi magunk nem tárcsázhatjuk-e a Magasabb Intelligencia számát, hogy kommunikáljunk vele.. Vallásos emberként úgy gondoltam, hogyha Istent elérhetjük imával, akkor biztosan ki tudunk alakítani olyan módszert is, mellyel elérhetjük a Magasabb Intelligenciát..
--  Igen, kísérleteim azt mutatták, hogy számos módon el tudjuk érni a Magasabb Intelligenciát. Ezek egyike az Álom-kontroll, melyet egyszerűen és könnyen elsajátíthatunk. Nem számíthatsz ragyogó fényekre, hogy azok segítsenek álmaid felidézésében, de számíthatsz önmagad beprogramozásának hatására, ha szinteden az álomra való emlékezést programozod be. Elalvás előtt meditálva mondd a következőt: „Akarok emlékezni álmomra. Emlékezni fogok álmomra.” Majd menj aludni, de előbb készíts elő papírt és ceruzát. Felébredve, akár éjjel, akár reggel, írd le, hogy mire emlékszel álmodból. Gyakorold ezt estéről estére, és felidézésed egyre élesebb és teljesebb lesz.
--  Ha már meg vagy elégedve az eredménnyel, akkor készen állsz a második lépésre. Elalvás előtti meditáció közben gondolj egy olyan problémára, amelynek megoldásához információra vagy tanácsra lenne szükséged. Olyan problémát válassz, aminek megoldása valóban izgat értelmetlen kérdésre értelmetlen választ kapnál. Most programozd be önmagad ezekkel a szavakkal: "0lyan álmot akarok, ami a fejemben lévő probléma megoldásához segítséget nyújt. Ilyen álmom lesz, emlékezni fogok rá, és meg fogom azt érteni.”Éjjel vagy reggel felébredve tekintsd át az álmot, amelyet legélénkebben fel tudsz idézni, és keresd annak jelentését.. Ahogy már említettem, álom értelmezésünk különbözik a Freuditól, hiszen mi szándékosan gerjesztünk álmokat.
--  Így ha történetesen járatos vagy a Freudi álomfejtésben, akkor az Agykontroll szempontjából ezt most felejtsd el. Még elgondolni is vicces, hogy értelmezné Freud azt az álmot, amit egy bizonyos férfi látott. Az illetőt álmában a dzsungelben vad emberek vették körül. Fenyegetően, lándzsáikat emelgetve közelítettek feléje. Minden lándzsa hegyén lyuk volt. Felébredve ő ezt az álmot egy problémájára kapott válaszként értelmezte, nevezetesen, hogy hogyan tervezzen meg egy varrógépet. Megtudta oldani, hogy fel és alá járjon a tű, de az nem varrt, míg csak álma meg nem súgta, hogy a lyukat a tű hegyébe fúrja. A férfit: Elias Howe-nak hívták, ő találta fel az első használható varró gépet..
--  Az Agykontroll egyik hallgatója az álomkontroll javára írja, hogy életben maradt. Egy hét napos motorbicikli túra előestéjén azt programozta be magának, hogy álma előre figyelmeztesse a veszélyekre, melyeknek útja során ki lesz téve. Korábbi túráin apróbb bosszúságok érték. Egyszer leeresztett a kerék gumija, másik alkalommal valami piszok tömte el a benzin tartályból kivezető csövet, utolsó útján pedig váratlanul havazni kezdett. Azt álmodta, hogy egy barátja lakásában van. Vacsorára nagy tányér nyers zöldbabot eszik, míga többiek ízletes Lotharingiai felfújtat. Azt jelentené ez, hogy ne egyen az úton nyers zöldbabot.?. Ennek elég kicsi volt a veszélye, mert nem szerette a zöldbabot, különösen nyersen nem.
--  Vagy azt jelentené, hogy már nem szívesen látják barátjáéknál.?. Nem, egyrészt biztos volt barátságuk szilárdságában, másrészt barátját nem készült útba ejteni a túrán. Két nap múlva hajnalban egy New York-i sztrádán száguldott. Gyönyörű reggel volt, az autópálya tökéletes állapotban, egy elötte haladó kis teherautót leszámítva, forgalom se volt. Közel érve a teherautóhoz azt látta, hogy az zöldbabbal van megrakva. Eszébe jutott álma, és lelassított 100 kilométeres sebességről 40-re. Egy kanyarban a hátsó kereke kissé megcsúszott. Pedig ekkor már csak 25 kilométeres sebességgel ment. Kifarolt néhány zöldbabon, ami a teherautóról lepotyogott. Nagyobb sebességnél a csúszás már komolyabb, akár halálos kimenetelű is lehetett volna.
--  Csak az tudja értelmezni ezeket az álmokat, aki gerjesztette őket. Ha az álom megértését megfelelően előre beprogramozod magadnak, akkor jelentéséről lesz egyfajta „megérzésed’. Hangtalan tudatalattink sokszor megérzések útján kommunikál velünk. Gyakorlással egyre jobban mersz majd bízni ezekben a programozott megérzésekben. Az ön programozáshoz javasolt szavakat tanítjuk az Agykontroll osztályokban is.
--  Más szavak is megfelelőek, de ha valaha is részt kívánsz venni egy Agykontroll tanfolyamon, akkor ott így könnyebb dolgod lesz. Ha türelmesen gyakorlod az Álomkontrollt, feltárul egyik legértékesebb szellemi erőforrásod. Józanul gondolkodva nem várhatod el, hogy nyersz a sorsjegyen, hiszen a sorsjegy természetéhez hozzátartozik, hogy nagyon kevesen nyernek rajta. Az élet természetére viszont az jellemző, hogy mindenki sokkal többet nyerhet benne, mint amennyit sorsjegyen lehet..

6.  Rész. -- Szavainknak Hatalma Van.

--  A Bevezetésben azt javasoltuk, hogy első olvasásra még egyik gyakorlatot se végezd el. Az itt következő azonban kivétel, ezt próbáld ki most. Minden képzelő erődet vesd latba. Aztán nézzük meg hatását.. Képzeld el, hogy a konyhában állsz, és egy citromot tartasz a kezedben, amit épp most vettél ki a hűtő szekrényből. Kezed hidegnek érzi. Nézd meg külsejét, sárga héját. Viaszos sárga, és a héj a két oldalon egy-egy kis zöld pontban csúcsosodik ki. Nyomd meg kicsit, érezd tömörségét és súlyát. Most emeld a citromot orrodhoz és szagold meg. Mennyei az illata, nem igaz. Vágd ketté, és szagold meg újra. Az illat még erősebb. Most pedig harapj bele egy nagyot, és hagyd, hogy a lé szájadban szétáradjon. Csodálatos ízű, nem igaz. Ennél a pontnál, ha jól használtad képzelő erődet, csorogni kezd a nyálad.
--  Nézzünk a jelenség mögé.. A szavak, a "puszta” szavak, hatottak nyál mirigyeidre. A szavak még csak nem is a valóságot tükrözték, hanem valami olyant, amit csak elképzeltél. Amikor ezeket a szavakat olvastad a citromról, akkor azt mondtad agyadnak, hogy van egy citromod, noha valójában nem volt, s ezt persze te is tudtad. Agyad komolyan vette, és azt mondta nyál mirigyeidnek. Ez az ember citromba harapott. Siessetek, mossátok le a citrom levét, A mirigyek engedelmeskedtek. Közülünk legtöbben azt gondolják, hogy használt szavaink jelentéseket tükröznek, és jelentésüklehet jó vagy rossz, igaz vagy téves, erős vagy gyenge. Igaz, de ez csak féligazság.
--  A szavak nemcsak valóságot tükröznek, hanem valóságot teremtenek is, mint például a nyálfolyást. Az agy nem szándékaink tolmácsa, hanem információt felvevő és raktározó szerv, mely gondoskodik testünkről. Mondd neki pl. azt. hogy „citromot eszem”, és máris működésbe lendül. Itt az ideje annak, amit mi: "gondolat nagytakarításnak" nevezünk. Erre nincs bevett gyakorlat. Csak elhatározás kérdése, hogy ügyeljünk arra, milyen szavakat alkalmazunk agyunk működtetésére. Az elvégzett kísérlet semleges volt testileg, sem jót, sem bajt nem okozott. A használt szavakból azonban jó és rossz is származhat.
--  Sok gyereknek van egy kedvelt szórakozása étkezéskor. Az előttük lévő ételt a lehető legundorítóbb jelzőkkel írják le: a vaj pl. passzírozott poloska, hogy csak az egyik legenyhébbet említsem azok közül, amikre emlékszem. A játék célja: úgy tenni, mintha ezek a szavak nem hatnának arra, aki kitalálja őket, ugyanakkor legyőzni velük valaki másnak a tettető képességét. Ez gyakran sikerül is, az illetőnek hirtelen elmegy az étvágya.
--  Mi felnőttek is gyakran játsszuk ezt a játékot. Negatív szavakkal vesszük el az élettől „étvágyunkat”, és a szavak, melyek az ismétléstől egyre nagyobb erőre kapnak, negatív életet teremtenek, amihez viszont egyre kevésbé lesz „étvágyunk”. Hogy vagy.?. Á, nem akarok panaszkodni, vagy, Minek is panaszkodjak, vagy Ne is kérdezd.. Hogyan reagál agyunk az ilyen lehangoló véleményre. „Púp a hátadon”, hogy főznöd kell a családnak. „Kész idegbaj” kijönni a pénzből. „Nyomott” vagy az időjárástól. Meggyőződésem, hogy a szakorvosok bevételük nagy részét azoknak a szavaknak köszönhetik, amiket használunk. Emlékezz, az agy nem valami finomkodó tolmács. Azt mondja: Ez az ember fejfájást szeretne. Rendben. Fejfájás rendelve..
--  Természetesen nem minden alkalommal jelentkezik azonnal fájdalom, mihelyt szóba hozzuk. A test természetes állapota a jó egészség, s valamennyi folyamata ebbe az irányba hat. Idővel azonban, ha szavakkal kellő mértékben szétvertük már védelmi rendszerét, megszüli számunkra a rendelt betegséget. Szavainkhoz két dolog ad még plusz hatást: tudat állapotunk szintje, s hogy érzelmileg mennyire vagyunk benne abban, amit mondunk. Jesszusom, ez fáj.. Ha meggyőződéssel mondjuk, örömmel tér be hozzánk a fájdalom. Egy rohadt kis dolgot se lehet itt megcsinálni.. Mély átérzéssel kimondva igazzá válik a kijelentés, s így látszólag jogos is volt felkiáltásunk. Az Agykontroll hatékony védelmet kínál saját rossz szokásainkkal szemben. Alfában és Thétában szavaink hatalma rendkívüli mértékben megnő..
--  Az előző fejezetekben láthattad, hogy döbbenetesen egyszerű szavakkal előre be tudod programozni álmaid, és át tudod vinni a szavakról három ujjadra is azt az erőt, mely Alfába visz. Soha nem nevettem Emíle Coué-n, bár manapság, mesterkélt világunkban sokan nevetnek rajta. Egy olyan mondatáról lett híres ami manapság holtbiztosan nevetést vált ki: „Napról napra, minden szempontból, egyre jobban és jobban érzem magam.” Ezek a szavak sok ezer embert gyógyítottak ki kegyetlenül komoly betegségeikből. Ez nem vicc.. Én értékelem ezeket a szavakat, tisztelettel és hálával gondolok Dr. Coué-ra, mert felbecsülhetetlen értékű számomra, amit tőle tanultam „Önuralom autoszuggesztió útján” című könyvéből.
--  Dr. Coué csaknem harminc évig gyógyszerész volt Troyes-ban, Franciaországban, ahol született. Tanulmányozta a hipnózist és ilyen jellegű kísérleteket végzett, majd saját pszichoterápiás módszert fejlesztett ki, mely az autoszuggesztión alapszik. 1910-ben ingyenes klinikát nyitott Nancyban, ahol sikeresen kezelt több ezer beteget, reuma, súlyos fejfájások, asztma, bénulás, dadogás, TBC-s bőrelváltozások, daganatok és fekélyek miatt - ami a betegségek megdöbbentően széles skálája..
--  "Soha nem gyógyítottam meg senkit, mondta, csak megtanítottam őket arra, hogy miként gyógyítsák meg önmagukat.”.. Nem kétséges, hogy valóban gyógyultak a betegek, ezt dokumentumok igazolják. De Dr. Coué módszere azonban csaknem teljesen eltűnt 1926-ban bekövetkezett halála után. Ha ez a módszer olyan bonyolult volna, hogy csak néhány specialista tudná megtanulni és alkalmazni, akkor talán ma is ismernék és alkalmaznák..
-- A módszere azonban egyszerű. Bárki megtanulhatja. Lényege az Agykontroll. Két alapvető szabálya van: - 1. Egyszerre csak egy dologra tudunk gondolni. - 2. Egy gondtatra koncentrálva a gondolat megvalósul, mert testünk azt tetté alakítja. Ezért, ha be akarod indítani, vonzani tested gyógyító erejét, amelyet negatív gondolatok akadályozhatnak, akkor egymás után hússzor mondd el: „Napról napra, minden szempontból, egyre jobban és jobban érzem magam.”
--  Ha ezt naponta kétszer megteszed, máris megvalósítottad Coué módszerét. Mivel kutatásaim során úgy találtam, hogy a szavak ereje nagymértékben felerősödik meditatív szinteken, valamennyire adaptáltam ezt a módszert. Alfa és Théta szinten azt mondjuk, hogy: „Minden nap és minden hogyan, egyre jobban, jobban és jobban vagyok”. ’Meditáció közben ezt csak egyszer kell mondani. Azt is mondjuk ilyenkor, s ez ugyancsak Dr. Coué-tól ered, hogy: "Negatív gondolatok, negatív hatások semmilyen tudatszintemen nem befolyásolnak."
--  Önmagában már ez a két mondat is meglepően sok konkrét eredményt produkált. Különösen érdekes egy katona esete, aki csak egy napig tudott részt venni az Agykontroll tanfolyamon, mert váratlanul Indokínába vezényelték. Arra emlékezett, hogy hogyan kell meditálni. Ezen kívül csak az előbbi két mondat maradt meg fejében. Egy alkoholista, lobbanékony természetű őrmester egységébe került, aki különleges kegyetlenkedései céltáblájául szemelte ki az újonnan érkezett katonát. Katonánk néhány hét múlva éjjelente köhögve ébredt fel, majd asztmás roham jelentkezett nála, holott korábban sohasem volt asztmája.
--  Az alapos orvosi kivizsgálás makk egészségesnek találta. Ő eközben egyre gyengébb lett; feladatait kezdte rosszul végezni, s így még inkább magára vonta őrmesterének egyre kellemetlenebbé váló figyelmét. Társai kábítószerekben, ő az Agykontrollban s a fenti két mondatban keresett menedéket. Szerencsére naponta háromszor is ráért meditálni. Három nap alatt teljesen immúnissá vált amaz őrmesterrel szemben. Megtettem amit mondott, de szavai már egyáltalán nem hatottak rám. Egy hét alatt megszűnt a köhögésem, és az asztmám elmúlt.
--  Ha ezt egy Agykontrollos meséli, akkor örültem volna, mint ahogy minden siker történetnek örülök, de különösebben nem hatott volna rám. Az öngyógyításra számos még hatásosabb technikánk is létezik, amiket későbbi fejezetekben segítek majd megtanulni. Az teszi ennek a fiatalembernek az esetét különösen érdekessé, hogy ő egyik ilyen technikát sem ismerte, csak azt a két mondatos módszert alkalmazta, amit első nap tanult. A szavak döbbenetesen erős hatásúak az Agykontrollban alkalmazottnál sokkal mélyebb tudat szinteken is..
--  Jean Mabrey asszony, egy Oklahoma-i aneszteziológus asszisztens, aki egyúttal Agykontroll oktató is, betegei érdekében kamatoztatja tudását. A műtéteknél mélyen elaltatott betegek fülébe olyan instrukciókat súg, melyek meggyorsíthatják felépülésüket, egyes esetekben életüket is megmenthetik. Egy olyan műtét alatt, amikor normálisan erős vérzésre lehetett számítani, a sebész megdöbbent:csak szivárgást észlelt. Mrs. Mabrey ezt súgta a betegnek: Mondd meg testednek, hogy ne vérezzen.. Ezt súgta az első bemetszés előtt, majd azt követően a műtét alatt kb. 10 percenként.
--  Egy másik műtét közben a következőt súgta: - Felébredve azt fogod érezni, hogy minden ismerősöd szeret, és te is szereted magadat. Ez a beteg sebészének különösen nehéz problémát jelentett. Feszült, állandóan panaszkodó nő volt, aki már a legkisebb fájdalom miatt is aggódott, hozzáállása tehát lassíthatta felépülését. Altatásból felébredve arckifejezése megváltozott, s három hónap múlva a sebész azt mesélte Mabrey asszonynak, hogy ez a korábban aggódó beteg „átalakult”. Nyugodt és optimista lett, s műtéte után gyorsan felépült.
--  Mabrey asszony munkája három olyan dolgot illusztrál, amit mi az Agykontrollban tanultunk:először is, hogy a szavaknak különleges hatalmuk van mély tudatszinteken; másodszor, hogy agyunk sokkal erősebben tud testünknek parancsolni, mint gondolnánk; és végül, hogy, ahogy azt már említettem, sosem veszítjük el tudatunkat teljesen. Hány szülő megy érzéketlenül be alvó gyereke szobájába. Gyorsan megigazítja a takarót, és kisiet, holott néhány pozitív és szerető szó segítene a gyereknek, hogy nappal nagyobb biztonságban és nyugodtabban érezze magát.
--  Olyan sok Agykontroll hallgató számol be egészségének javulásáról, néha már a tanfolyam befejezése előtt, hogy emiatt egyszer majdnem bajom lett az orvosokkal a városomban. Néhány beteg elmondta orvosának, hogy mi meggyógyítottuk őket, s az orvosok panaszt tettek a kerületi ügyésznél. Az ügyész kivizsgálta az esetet, és megállapította, hogy nem foglalkozunk kuruzslással, ahogy az orvosok hitték. Szerencsére nem ütközik törvénybe, ha az Agykontroll előnyösen hat az egészségre, különben ma nem létezhetne Agykontroll szervezet.

7.  Rész. -- A Képzelet Ereje.
 
--  Az akarat erőnek célja eléréséhez legyőzendő ellenfélre van szüksége. Kemény próbál lenni, de többnyire csődöt mond, amikor a dolog igazán nehézzé válik. A rossz szokások elhagyására létezik egy szelídebb, könnyebb út is - a képzelet. A képzelet közvetlenül a célt ragadja meg; azt fogja meg, amit el akar érni. Ezért hangsúlyoztam annyira a korábbi fejezetekben a mély tudatszinteken való élethű vizualizálás magtanulását. Ha hittel, vággyal és elvárással sarkantyúzod meg képzeleted, és megtanulod érzékletesen elképzelni céljaidat, úgy hogy lásd, érezd, halld, ízleld és megérintsd, akkor azt érsz el, amit csak akarsz. „Ha az akarat és a képzelet összeütközik, mindig a képzelet kerül ki győztesen”, írta: Emile Coué..
--  Ha azt gondolod, hogy meg akarsz válni egy rossz szokásodtól, akkor valószínűleg becsapod magad. Ha igazán akarnád, az magától megszűnne. A leszokásból származó előnyt kellene erősebben akarnod. mint magát a szokást. Ha megtanulod elég erősen akarni ezt az előnyt, akkor megszabadulsz az „akaratlan” szokástól. A szokásra gondolás és a leszokás szilárd elhatározása még erősebben köthet a szokáshoz. Kicsit olyan ez, mint amikor szilárdan elhatározod, hogy most gyorsan el fogsz aludni, ilyenkor éppen az elhatározás szilárdsága tart ébren. Lássuk, mit tehetünk.
--  Példaként két olyan szokást veszünk szemügyre, melyről az Agykontroll hallgatói a legsikeresebben szoknak le: a túlzott evést és a dohányzást. Ha fogyni akarsz, akkor először külső szinten kell végiggondolni a problémát. Mi a bajod: túl sok evés, kevés testmozgás vagy mindkettő. Lehet, hogy nem a túl sok evés, hanem a nem megfelelő étele evése a gond. A válasz talán egy olyan étrend, ami szükségletednek jobban megfelel. Orvosod tud erre tanácsot adni. Miért akarsz fogyni. Annyira kövér vagy, hogy az már egészségedet veszélyezteti, vagy mert soványabban vonzóbb lennél. Mindkettő jó ok a fogyásra, de előre tudnod kell, milyen hasznot vársz.
--  Ha már szerény mennyiségben és a megfelelő ételeket eszed, ha annyi testmozgást végzel, amennyit csak tudsz, és csupán kis súlyfelesleged van, akkor azt tanácsolnám, hogy hacsak orvosod nem vélekedik másként, élj ezzel az adott test súllyal. Én is azt teszem. Hiábavaló erőlködés volna ezen változtatni. Továbbá, életedben valószínűleg nagyobb problémák és fontosabb lehetőségek is vannak, minthogy az Agykontrollt erre használd fel. Ha biztos vagy abban, hogy igazán fogyni akarsz, és tudod, hogy miért, akkor a következő lépés az, hogy elemezd a fogyásból származó előnyöket. Ne csak olyan általános előnyöket vegyél, mint hogy: „jobban fogok kinézni”, hanem konkrétakat, lehetőleg mind az öt érzékszerveddel kapcsolatban..
--  Például: Látvány: Keress egy fényképet, amelyen még olyan sovány voltál, mint amilyen most szeretnél lenni.. Tapintás: Képzeld el, hogy milyen sima lesz majd karod, combod, hasad, ha lefogysz.. Ízlelés: Képzeld el azoknak az ételeknek az ízét, amelyeknek bőven kell szerepelnie étrendedben.. Szaglás: Képzeld el azoknak az ételeknek az illatát, amiket enni fogsz.. Hallás: Képzeld el mit mondanak majd a számodra fontos emberek, ha sikerül.. Még az öt érzékszerv sem elég ahhoz, hogy alaposan vizualizálj. Az érzelmek is lényegesek. Képzeld el, milyen feldobottnak és magabiztosnak érzed majd magad, ha olyan sovány leszel,amilyen lenni szeretnél.
--  Mindezt fejben tartva, menj szintedre. Teremtsd meg a képzeletbeli képernyőt, és vetítsd rá önmagad mostani képét. Majd hagyd eltűnni a képel, és balról, a jövő felől csúsztass helyére egy másik képet, talán a régi fényképet, melyen úgy látod magad, ahogy ki akarsz, és ki fogsz nézni a fogyókúra végén. Amíg gondolatban ezt az új Önmagadat nézegeted, képzelj el minél több részletet arról, hogy milyen érzés lesz ilyen soványnak lenni. Milyen érzés lesz, amikor előre hajolsz, hogy megkösd a cipőfűződet. Amikor a lépcsőn felmész. Amikor beleférsz újra a régi ruhákba. Amikor végigmész a strandon fürdőruhában. Ne sajnáld erre az időt, érezd át mindezt. Menj végig öt érzékszerveden, egyszerre mindig csak egyre gondolva, ahogy korábban említettük..
--  Mit fogsz érezni saját magad iránt, ha sikerül elérni célodat.?. Most pedig gondolatban tekintsd át étrendedet - nem csak azt, hogy mit, hanem azt is, hogy mennyit fogsz enni és válassz ki valami ételt, pl. sárgarépát vagy hasonlót, az étkezések közti evéshez. Mondd önmagadnak, hogy testednek mindössze csak ennyi és ilyen ételre van szüksége, és tested nem fog éhségjeleket küldeni, hogy többet kapjon. Ez legyen meditációd vége.. Naponta kétszer végezd el. Figyelj oda, hogy a meditáció alatt egyszer se legyen olyan kép, amin a kerülendő ételek szerepelnek. Hiszen azért eszel belőlük sokat, mert szereted őket. Puszta gondolatukra képzeleted más irányba tántorodhat el.
--  Alexis Smith Hollywood-i színésznő szavai a San Jose-i Mercury News-ban (1974. október 13.): „A pozitív gondolkodás remekül működik a fogyókúrában. Soha ne arra gondolj, hogy miről mondasz le, hanem hogy mit nyersz.!." Gyakran mondják neki, hoqy ma még vonzóbb, mint amikor a „Warner testvérek" című filmben szerepelt a TV-ben. Ezt nagyrészt az Agykontrollnak tulajdonítja .„A nagy különbség, - mondja - hogy kiegyensúlyozottabbá váltam, és jobban ura vagyok önmagamnak."A fogyókúrás programnál az is fontos, hogy reális célt tűzz magad elé, mert különben lerombolhatod a cél hihetőségét.
--  Ha 25 kiló súly felesleged van, akkor nem gondolhatod komolyan, hogy jövő hétre úgy fogsz festeni, mint Audrey Hepburn vagy Mark Spitz. Ennek az elképzelése nem sok eredménnyel járna. Első napokban a test régi üzenetei még felbukkanhatnak, emlékeztetve, hogy pl. milyen jó is egy szelet csokoládé. Ha napközben elfoglalt vagy, és nincs időd meditálni, akkor vegyél mély lélegzetet, tedd össze három ujjad, és emlékeztesd önmagad ugyanazokkal a szavakkal, amiket a meditációban használsz, hogy testednek csak diétás étrendre van szüksége, és elmúlik maró éhségérzeted. Ugyancsak segít, ha egy pillanatra megnézed a régi fényképet, amin még a kívánt állapotban látszol.
--  Az Agykontrollban egész lelkiállapotod javulni fog, s ez jelentősen hozzájárul, hogy tested jobban funkcionáljon. Kis gondolatbeli noszogatásra örömmel felveszi ideális súlyát. Számos használható változata van ennek a technikának. Te is kidolgozhatod a magadét. Egy omahai munkás meditáció közben a következőt mondta önmagának: - Csak olyan ételekre vágyom, és csak olyanokat eszem, amelyek jók a testemnek. Hirtelen kedve támadt salátákra és zöldséglevekre, és kevésbé kívánta a nagy kalóriatartalmú ételeket. Az eredmény: négy hónap alatt 18 kilót fogyott.
--  Egy asszony az lowa állambeli Ames-ben ugyanezt a módszert alkalmazta. Néhány nappal később vett pár fánkot, hármat a gyerekeknek és hármat barátaiknak. Egyszerűen nem jutott eszembe, hogy magamnak is vegyek. Csaknem sírtam az örömtől, amikor erre otthon rájöttem. Az Agykontroll működött.. Egy farmer Mason City-ben, lowában, 150 dollárért vett egy öltönyt, ami enyhén szólva nem passzolt rá. A nadrágot nem tudta teljesen felhúzni, a zakót pedig képtelen volt begombolni. Az eladó azt hitte meghülyültem mesélte. A Képzeletbeli Képernyő Technika segítségével azonban négy hónap alatt leadott 20 kilót. Most úgy áll rajtam az öltöny, mintha csak szabóval varrattam volna.
--  Nem mindegyik eredmény ilyen látványos, valójában nem is kell minden esetben ilyennek lennie. Caroline de Sandre Denverben és Jim Williams, aki a Coloradoi terület Agykontroll tevékenységét irányítja, elindított egy kísérleti programot, mely az Agykontroll technikák megbízhatóságát vizsgálja azoknál, akik igazán fogyni akarnak. Huszonöt Agykontroll hallgató részére egy hónapon keresztül hetente egyszeri találkozót szerveztek. Tizenöten jöttek el minden ülésre, s ők átlagosan 2.2 kg-ot fogytak. Valamennyien fogytak.. Egy hónap múlva ellenőrizte a 15 embert, kiderült, hogy közülük 7 tovább fogyott, 8 tartotta a súlyát. Egyikük sem hízott vissza..
--  Caroline elmesélte, hogy a kísérlet nemcsak fájdalommentes, de örömteli is volt a résztvevők számára. Nemcsak lefogytak, - anélkül, hogy mardosó éhséget vagy más kellemetlenséget éreztek volna -, hanem emellett még felfrissítettek számos Agykontroll módszert is. Az átlagos fogyás mértéke nagyjából megegyezett azzal, amit akkor értek volna el, ha részt vesznek valamelyik sikeresebb fogyókúrán. Caroline maga is oktatóként vett részt másfél évig az egyik ilyen kurzuson, és a Denveri Svéd Orvosi Központ élelmezési vezető helyettese volt, így járatos a helyes táplálkozás és a fogyókúra kérdéseiben. Tovább akarja folytatni ezt a munkáját, és egy másik csoportot is akar szervezni dohányosok részére.
--  A dohányzás annyira veszélyes szokás, hogy ha dohányzol, akkor itt az ideje, hogy leszokj. A fogyáshoz hasonlóan ezt is kis lépésekben vesszük végig, bőven időt adva testednek, hogy megtanuljon engedelmeskedni a teljesen új, agyadból jövő instrukcióknak. Külső szinten nem kell a leszokás indokait sorra vennünk, a lehangoltság okai elég ismerősek, inkább arra van szükséged, hogy listát készíts azokról az előnyökről, amelyeket később annyira életszerűvé teszel, hogy le akarj majd szokni. Nagyobb lesz a vitalitásod, életerőd megsokszorozódik: érzék szerveid élesebben működnek, jobban fog ízleni az étel és az élet. Nálam, aki nem dohányzom, bizonyára jobban tudod, hogy mi mindent nyerhetsz.
--  Menj szintedre, és lásd önmagad képzeletbeli képernyődön abban a helyzetben, amelyben szokás szerint napi első cigarettádat szívod. Lásd önmagadat teljesen nyugodtnak az ezt követőórában, lásd mi mindent teszel, a dohányzást kivéve. Ha ez az óra mondjuk fél nyolctól fél kilencig tart, akkor mondd ezt magadnak: „Most és a jövőben reggel fél nyolctól fél kilencig leszoktam a dohányzásról. Élvezem, hogy ez alatt az óra alatt már nem dohányzom. Ez könnyen megy, már megszoktam..
--  Addig gyakorold ezt, amíg külső szinteden is igazán könnyen megy ez az első óra cigaretta nélkül. Ezután jöhet a következő óra majd a harmadik, és így tovább. Lassan haladj. Az erőltetés büntetést jelenthet testednek, ami nem tisztességes, hiszen elméd, nem pedig tested kezdte el a dohányzást. Hagyjad hát, hogy most is elméd végezze el a tennivalókat a képzelet révén.
--  Néhány tipp a teljes megszabadulás gyorsabb eléréséhez: Sűrűn változtasd a szívott cigaretta fajtáját. Azokban az órákban, amikor még nem szoktál le, minden rágyújtáskor kérdezd meg magadtól: Igazán akarom ezt a cigarettát.?. Meglepően sokszor lesz a válasz határozott nem. Várd meg, amíg igazán akarod. Ha az egyik már szabaddá tett órában tested jelzi, hogy „szüksége" van cigarettára, akkor vegyél mély lélegzetet, tedd össze három ujjad, és ugyanazokkal a szavakkal, mint a meditációban, emlékeztesd magad arra, hogy ebben az órában nem dohányzol, és nem fogsz dohányozni.
--  A dohányzásról való leszokásnál ehhez az alapvető módszerhez egyéb technikákat is kapcsolhatsz. Egy Oklahoma-i férfi, aki nyolc éven át napi másfél doboz cigarettát szívott, Alfában maga elé képzelte annak a cigaretta hegynek a látványát, amit az ideig elszívott. Utána képzeletben belapátolta a cigarettahegyet egy krematóriumba, és elégette az egészet. .
--  Ezt követően elképzelte mindazt a cigarettát, amit akkor szívna el a jövőben, ha nem szokna le a dohányzásról, egy újabb hatalmas halom, majd vidáman ezt is elégette a krematóriumban. Rövid időszakokra korábban már többször leszokott, most azonban egyetlen meditáció után végleg sikerült. Semmi sóvárgás, kompenzáló kényszerevés, semmi mellékhatás nem jelentkezett.
--  Be kell vallanom, hogy a dohányzással kapcsolatban nem tudok annyi sikerről beszámolni, mint a fogyással kapcsolatban. Ahhoz mégis elég sok olyan hallgatót ismerek, aki leszokott, és elég sok olyant, aki kevesebbet szív, hogy mindenkit rábeszéljek, próbálja meg az Agykontrollt ez ellen a szokás ellen is felhasználni.

8.  Rész. -- Agykontroll Módszerek - José Silva

Állásszerzés elérésére

--  Megpályázol egy állást, s behívnak beszélgetésre. Előtte néhány nappal, este, közvetlenül elalvás előtt, menj laboratóriumi szintedre, majd mondd magadban: „Akkor akarok és akkor fogok fölébredni, amikor az az ember, akivel a cégnél állás ügyben holnapután találkozom, a legfogékonyabb állapotban lesz gondolati üzenetem vételére. Utána aludj el szintedről..
--  Éjjel, az első ébredéskor, ülj fel, csukd be a szemed és menj szintedre.. Képzelj magad elé egy embert, és mondd el neki barátságosan és röviden, hogy a cégnek miért előnyös, ha téged választanak az állásra.. Végül képzeld el, hogy kezet fog veled, s közli, hogy a választásuk rád esett..

Szolgáltatás és üzlet elérésére

--  Este, közvetlenül elalvás előtt, menj laboratóriumi szintedre, majd mondd magadban: „Akkor akarok és akkor fogok fölébredni, amikor a legtöbb ember, akinek a szolgáltatásomra, vagy a nálam kapható árucikkekre van szüksége, és ahhoz elegendő pénze van, a legfogékonyabb állapotban lesz gondolati üzenetem vételére." Utána aludj el szintedről..
--  Éjjel, az első ébredéskor, ülj föl, csukd be a szemed és menj szintedre. Képzelj magad elé egy embercsoportot, és mondd el nekik barátságosan és röviden, hogy szolgáltatásodnak, vagy a nálad kapható árucikkeknek - milyen előnyei vannak..
--  Ezt követően képzeld el képzeletbeli képernyődön: a szolgáltatásodat, üzletedet, majd ettől kissé balra (kb. 15°-nyira), hogy tömegesen jelentkeznek az érdeklődök, illetve egymásnak adják üzleted ajtajának a kilincsét, majd ettől ismét kissé balra (kb. 15°-nyira), hogy kölcsönösen előnyös üzletet kötöttél..
--  Ezt követően aludj tovább.. A folyamat szükség esetén többször is megismételhető.

Jótékony hatású állítások

--  Mondd utánam magadban: "Növekvő szellemi képességeim az emberiség javát hivatottak egyre jobban szolgálni. Mindennap és mindenhogyan, egyre jobban, jobban és jobban vagyok. Pozitív gondolatok hozzák az általam vágyott jót és előbbre lépést. Testemet és lelkemet mindig tökéletes egészségben tartom.
--  Érzékelő képességeimnek teljes birtokában vagyok, teljes egészében rendelkezem fölöttük a tudatnak ezen a szintjén, és minden más tudatszinten, beleértve a külső tudatosság szintjét is. És ez így van. „Mindkét szemem egyre élesebben, egyre tisztábban lát".

Utóhatások

--  Valahányszor ezeken a tudatszinteken működsz, testileg és lelkileg egyaránt jótékony hatások érnek. Felhasználhatod ezeket a tudat szinteket arra, hogy testileg és lelkileg segíts magadon. Felhasználhatod ezeket a tudatszinteket arra is, hogy testileg és lelkileg segíts szeretteiden.
--  Kitartóan fogsz törekedni arra, hogy részt vegyél olyan építő, kreatív tevékenységekben, melyektől a világ jobb, emberhez méltóbb lakóhellyé válik, s ezáltal amikor távozunk, jobb világot hagyjunk hátra azoknak, akik utánunk jönnek.
--  Korától függően, az emberiség minden egyes tagját apádként vagy anyádként, fivéredként vagy nővéredként, fiadként vagy lányodként fogod tisztelni. Lelkileg fejlettebb ember vagy, nagyobb megértéssel, együttérzéssel, türelemmel vagy mások iránt.

Víz programozása

--  1. Fogj két kezed közé egy pohárnyi vagy valamivel nagyobb mennyiségű vizet. Úgy fogd, hogy két kezed ne érintse egymást, de az ujjaid egymáshoz simuljanak..
--  2. Hunyd be a szemed, menj laboratóriumi szintedre és hajtsd fejedet a pohár közelébe..
--  3. Vizualizáld kb. 12 percig, hogy két kezedből és homlokod közepéből hófehér fény energia áramlik a vízbe, ami szivacsként magába szívja azt, és egyre fényesebben ragyog tőle. Képzeld el, ahogy idővel már a pohár, illetve kancsó vagy flakon határait is meghaladó fénygömb, energiagömb veszi azt körül..
--  4. Vizualizáld az előbbi jelenettől kissé balra - kb. 15°-nyira -, ahogy az érintett személy iszik a vízből, s a hófehér energiától sugárzó víz megérkezik gyomrába. Képzeld el, ahogy ez az energiát és speciális információt tároló, fehéren ragyogó víz a gyomorból és a vékonybélből fölszívódik a vérbe, s az erek útján eljut a megcélzott szervhez. Képzeld el, ahogy a beteg sejtek ennek hatására gyógyulnak..
--  5. Végül vizualizáld, az előbbi jelenettől ismét kissé balra, kb. 15°-nyira , hogy programozásod elérte célját! Tehát képzeld el a vizet ivót tökéletes egészségben, ha a vizet történetesen gyógyító céllal programoztad! Erre kb. 2 percet szánj..
--  6. Idd meg a vizet - egyszerre vagy apránként -, illetve add oda italként annak, aki számára készítetted..
Nemcsak gyógyítás céljára lehet vizet programozni, hanem például a jobb koncentráló képesség, a memória vagy éppen a jó hangulat elérésére is.