"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Világirodalom klasszikus művei - Bíró Csaba

2019.12.25 23:46

 

A világirodalom klasszikus művei.

A világirodalom klasszikus művei, nagy íróinak, nagy egyéniségeinek alkotásai. Akiknek művei, hagyatéka, szellemi öröksége fennmaradt az utókor számára. Igaz ez azokra a kortársakra is, akik már most életükben beírták nevüket az irodalomba.

Képtalálat a következőre: „john milton”Képtalálat a következőre: „könyvek”

 

A Világirodalom Klasszikusan Nagy Művei

A világirodalom klasszikusan nagy művei, nagy írói művei, regényei kerülnek itt felsorolásra, akiknek neve, hagyatéka, szellemi öröksége fennmaradt az utókor számára. Igaz ez azokra a kortársakra is, akik már most életükben beírták nevüket az irodalomba. Az itt felsorolt klasszikus irodalmi nagyságok névsora következik: ábécé sorrendben: A-tól–Z-ig.

 

A Világirodalom Klasszikusan Nagy Művei
              150. Klasszikus Regény

 

A ---
A Fekete Tulipán -- La Tulipe Noire
      "Alexandre Dumas - 1850"

A Fekete Tulipán a 17. századi Hollandiában játszódik, a történetben a romantikus kaland regény szinte valamennyi motívuma együtt van: hősiség, erény, bűn, árulás, uralkodói önkény és igazságtevés, a szerelem és kapzsiság szenvedélye  Egy mészárlással kezdődik a történelmi mese: a francia párti: Vitt testvéreket: Orániai Vilmos hívei hazaárulás vádjával felkoncolják. A főhős csak eztán lép színre: Cornelius Van Bearle nem politizál, a virág kertészkedés megszállottja, minden vágya: kitenyészteni a Fekete Tulipánt. Ám keresztapjától, az egyik: Witt testvértől titkos levelet őriz, s emiatt letartóztatják. Halálos ítéletét az utolsó pillanatban változtatja életfogytiglani börtönre. A fogházban két dolog virágzik ki, a titokban magával csempészett: Tulipánhagyma és a szerelem Rosával, a kegyetlen porkoláb szép lányával. A virág tenyésztő vetélytársa, ellenfele hiába leselkedik, ármánykodik. Cornelius a fekete tulipánért a százezres jutalmat, szabadságát, ártatlansága igazolását és Rosája kezét hatalmas nép ünnepély keretében: Orániai Vilmostól nyeri el a regény végén.

A Három Muskétás -- Les Trois Mousquetaires
      "Alexandre Dumas - 1844"

A Három Testőr, Három Muskétás - Alexandre Dumas legismertebb és legnépszerűbb regénye, melynek számtalan film változata is készült. A híres kalandregény egy fiatalember kalandjait meséli el, kinek neve: D’Artagnan, és ő elhagyja az otthonát, hogy testőr lehessen és kalandokat éljen át. D’Artagnan nem tartozik a címben említett testőrök közé, azok a barátai - Athos, Porthos, Aramis – elválaszthatatlan férfiak, akiknek jelmondata így hangzik: "Egy mindenkiért, és mindenki egyért". Dumas változata szerint a történet 1625-től 1628-ig követi D’Artagnannak és barátainak kalandjait. Remek történet, kalandos, tele intrikával és érzelmekkel. Dumas mester nagyon jól ráérzett az időtlen kalandra, ami nem tud megkopni. Mintha valaki súgott volna neki, hogy: 100 év múlva is  az emberek rajongani fognak a kaland filmekért, és jó lenne még időben jó alapanyagot gyártani nekik. Van ármány, szerelem, kaland, és persze a mindig szerencsés főhősök, akik valahogy mindig kihúzzák magukat és egymást a csávából.

A Régens lánya -- Une Fille Du Régent
      "Alexandre Dumas - 1845"

A Régens lánya című regény a francia romantika utolérhetetlen népszerűségű írójának egyik legizgalmasabb műve. A filmszerűen pergő cselekményű, váratlan, szellemes fordulatokban gazdag történelmi kalandregény a XVIII. század elejének Franciaországában játszódik, amikor a gyermek király helyett a kicsapongó életű, de tehetséges állam férfi: Orléans-i Fülöp régens uralkodik. Ellene sző összeesküvést a békétlen Bretagne-i nemesek csoportja, s köztük a bátor, daliás ifjú lovag: Gaston de Chanlay, akit hazafiúi érzelme és a családját ért régi sérelem megtorlása hajt, hogy végrehajtsa véres tettét, megölje a régenst. De alighogy útra kel Párizs felé, lépteit máris titkos-rendőrök hada figyeli, s a tapasztalatlan összeesküvő, aki ráadásul olthatatlanul szerelmes a szépséges, erényes: Héléne-be, a régens kolostorban neveltetett lányába, gyanútlanul besétál az agyafúrt, kegyetlen, de zseniális főtanácsadó: Dubois állította kelepcébe. És ekkor dől el, hogy mi nyom többet a latban: a szenvedélyes szerelem vagy az adott szó, a becsület. Egy izgalmas és fordulatos regény.

A Sziget -- L'île
      "Robert Merle - 1962"

A sziget, Robert Merle a kitűnő, Goncourt-díjas francia író remek kaland regénye. Alapmű, rólunk, emberekről. Ha nincs bajunk, csinálunk magunknak, és bármit elpusztítunk vélt igazunk érdekében. Birtokolni és uralkodni szeretünk legjobban, bár fogalmunk sincs, hogyan kéne ezeket jól csinálni. Az író ezúttal a távolabbi történelmi múltba nyúl vissza, s a regény megírásához egy XVIII. századi izgalmas epizód, a Bounty nevű angol hajón lezajlott véres lázadás adta az ihletet. Merle azonban a históriai tényt csak ürügyül használta fel, egyébként nagyszerű képzeletére hagyatkozott, és a cselekményt kedvére alakította. A messzi óceániai szigeten lezajló történet feszültsége egy pillanatra sem lankad, az olvasó, a szó szoros értelmében, nem tudja letenni a könyvet: olyan epikai sodrása van, mint a legjobb Dumas vagy Jókai-műveknek. Az ifjú vagy a felnőtt, a kezdő vagy az ínyenc olvasót mindvégig leköti az önkéntes angol hajótöröttek és a nyíltszívű, de önérzetes Tahitiak küzdelme, és elbűvöli az Óceániai, déltengeri szigeten lejátszódó történet, az író remek jellemábrázoló ereje, a tragikus jeleneteket is fűszerező humora. A könyv mégsem pusztán színes, izgalmas kalandregény: megrázza, felkavarja az olvasót. A sziget nagyigényű alkotás; rávilágít a faji előítéletek veszedelmes következményeire, s felveti a háború és béke, a szabadság és a rabság, az egyéni és a társadalmi boldogság nagy kérdéseit.

A város és a kutyák -- La ciudad y los perros
      "Mario Vargas Llosa - 1962"

Mario Vargas Llosa első: 1962-ben megjelent regényében megírta azt, amiből ő megmenekült, amitől néhány pofont biztosan megízlelt és ezek emlékének egy szikla kemény szobrot állított. Emléket a városról és a perui társadalomról. A város: Lima, a kutyák: gazemberek. Azokról, akik az utcán élik ki a társadalmi különbözőségekből adódó ösztönös és kegyetlen hajlamaikat és azokról, akik ugyan lehetnének a kollégium katonai diktatúrájának egyenlő tagjai. A regény története egy Limai katona iskolában játszódik, ahol gyilkosság történik. Egy korlátoltságában is emberséges hadnagy fényt akar deríteni az igazságra, de fölöttesei féltik az iskola jó hírét és saját karrierjüket. Amíg az ügy kapcsán összecsap tisztesség és megalkuvás, a világhírű perui író regényében filmszerű pontossággal bontakozik ki a kadétok élete, lelki-testi-anyagi drámája, és ez a kis, zárt kör a maga kegyetlen vadon törvényeivel már előrevetíti a felnőttek társadalmának fondorlattal leplezett szilajságát, fennkölt hazugságát. Érezzük, hogy ez a lidérces álom már a való világ főpróbája, még játék, de már véres-halálos játék, s ez után a főpróba után a fennálló társadalom démoni erői. Vargas Llosa regényében totális megjelenítésre törekszik, társadalmi tablók ezek. A város és a kutyákat a Leoncio Prado Katonai Kollégium tisztikarának döntése értelmében elégették. Az akkor 26 éves író ettől egy csapásra világhírű lett, amihez kellett a valóban kiemelkedően jó regénye.

A zöld palota -- La casa verde
      "Mario Vargas Llosa - 1966"

A Zöld Palota a világhírű perui író először 1966-ban megjelent regénye, amely vad indulatokkal fűtött, a természet erőivel, egymással és saját ösztöneikkel élet-halálharcot vívó embereket ismerhetünk meg. A Zöld Palota valójában egy bordélyház, többnyire ide kerülnek végül azok a bennszülött lányok, akiket a katonák, az egyház együttműködésével elrabolnak, hogy "megmentsék" a lelküket.. A Zöld Palota a Perui: Amazónia és Hegyvidék életét mutatja be, nem mellőzi az olcsó manírokat, van itt: rablás, csempészet, indián folklór, orosz rulett, bordély romantika. A kötetnek nincs egy igazi főszereplője, sok egyenrangú figura nyüzsög a pódiumon. Mégis a macsó stílus és cselekmény dacára, a két legstabilabb és legerkölcsösebb szereplője nő: Lalita és Bonifacia. Az ő kitartásuk, türelmük segíti át életük buktatóin az ostoba, nagyravágyó férfiakat. A nők a regényben szinte mind jobbak mint a férfiak. A Zöld Palota hőseivel a vad Amazóniai tájakon és Perui nagyvárosban bolyong. A szövevényes kalandok során egy lázadó és elbukó törzsfőnök, egy leprás élő-halottá süllyedő csempész és egy prostituálttá váló bennszülött lány sorsát kísérhetjük végig évtizedeken át. Látszólag mindenki elbukik, akár hősi, akár aljas, akár erényes utat választ: a Zöld Palota vagy éppen a Zöld dzsungel a maga civilizáció előtti törvényeivel minden nemesebb törekvést magába nyel, s az ember itt még akkor sem tud jót cselekedni, ha a céljai humánusak.

Az Alkimista -- O Alquimista
      "Paulo Coelho - 1988"

Az Alkimista - O Alquimista című regényt: Paulo Coelho fő művének tartják. 1988-ban írta meg, mellyel egy csapásra nemzetközi hírnevet szerzett. "Az alkimista" minden idők legnagyobb könyv sikere, bestseller-e világszerte, az író hazájában, Brazíliában, közel kétszáz kiadásban látott napvilágot. A regény főhőse: Santiago, a spanyol, andalúziai pásztor fiú, a mese elemekkel átszőtt kalandos történetét a kritikusok: Antoine Saint-Exupéry: "Kis Herceg"-éhez szokták hasonlítani. Santiago az andalúziai pásztor fiú története – zarándok útja – miután kétszer látja azt az álmot, hogy valahol a Piramisok lábánál elásott kincs várja, elindul megkeresni azt. Végig zarándokol Afrika északi, sivatagos, Szaharai-részén: Marokkón, Algérián, Líbián, Egyiptomon, ahol szokatlan élményekkel töltekezik. Találkozik, az "Alkimistával", akitől megtanulja, hogy mindig hallgasson a szívére, vegye észre a jeleket, és igyekezzék beteljesíteni álmait, cigány jósnővel, üveg árussal, tolvajjal, Sálem királyával, Fátimával a sivatagi oázis leányával is. Mindenki segíti útján, de a kincs pontos lelőhelyét nem tudja közülük senki, még a titokzatos "Alkimista" sem. Santiagónak meg kell tanulnia olvasni a titkos jelek között, de a legfontosabb, hogy a szívére hallgasson, és a saját álmait kövesse. Csak így érheti el szíve vágyát, így teljesítheti be: személyes történetét.

Az Angyalok lázadása -- La Révolte des Anges
      "Anatole France - 1914"

Anatole France-nak, "az utolsó klasszikusnak" utolsó nagy regénye, az "Angyalok lázadása", közvetlenül az első világháború kitörése előtt jelent meg. Ezekben az években: Anatole France a rendkívüli műveltségű polihisztor, aki már a 80-as évektől kezdve mindjobban felfigyelt korának társadalmi mozgalmaira, egyre nagyobb rokonszenvvel tekint a szenvedőkre, és egyre több kétellyel, gúnnyal, csömörrel és megvetéssel szemlélte, ami körülötte zajlik. A regényben szereplő angyal szavaival: "A mozdulatlanság leple alatt minden rothadóban van. Elaggott közigazgatás, elaggott hadsereg, elaggott pénzügyi szervezet.” S miközben megértő kétellyel meséli csípős és ájtatos történeteit és legendáit, új mítoszt teremt, s újra a földre hozza a lázadó angyalokat. Egy fantasztikus-szatírikus regény keretében megírja, hogyan döntik majd meg a zsarnok Jehova trónját a szabadság és az emberiesség jegyében. France, aki az irónia egyik legnagyobb mestere: Swift és Voltaire egyenes örököse, sikamlós vidám történetekkel fűszerezi mély élet bölcselettel teli, moralizáló regényét. Miközben a regényben megelevenedik az egész Európai kultúra sűrített története. E sokszálú, több síkon mozgó, rendkívüli művészettel megírt művéből félreérthetetlenül kirajzolódik Anatole France jellemző kettős arca: a rebellis, aki fellázad kora minden képmutatása ellen, és a másik: a szépség, az ifjúság és az emberi értelem örök szerelmese.

Az Akiért a harang szól -- For Whom the Bell Tolls
      "Ernest Hemingway - 1940"

Az "Akiért a harang szól" Hemingway legjobb művei közé tartozó regény. Robert Jordan, a fiatal amerikai, aki a spanyol polgárháborúban a köztársaságaik oldalán harcol, fontos feladatot kap: az ellenséges vonalak mögött fel kell robbantania egy hidat. Egy partizán egységhez kerül, a saját bőrén tapasztalja a polgárháború esztelen kegyetlenségét, a köztársaságiak között dúló viszályokat, az egymásra fenekedés poklát. Beleszeret egy: Maria nevű, meggyötört, megalázott lányba, már a jövőjüket tervezgetik, amikor eljön a feladat végrehajtásának ideje. A hidat sikerül felrobbantani, ám Jordan menekülés közben eltöri a lábát, kiszolgáltatott helyzetében ő marad utóvédnek. A halál előtti percekben végigfut szeme előtt egész élete, a háború, s a soha be nem teljesülő szerelem története, a fájdalmas búcsú: Mariától. A megrázó regényt Hemingway a saját személyes tapasztalata alapján írta, s rá jellemző, tömör, szaggatott stílusban. A XX. századi amerikai regényírás egyik csúcspontja ez a regény, szikár stílusával, monumentális terjedelmével, aprólékos kidolgozottságával, a fasizmus elleni harc érzékletes bemutatásával. Lenyűgöző, gyönyörű, kerek egész, amit mindenkinek érdemes elolvasnia. "Minden ember a kontinens egy része, a föld egy darabja, ezért sose kérdezd, kiért szól a harang: a harang mindenkiért szól, a harang érted szól."

Az öreg halász és a tenger -- The Old Man and the Sea
      "Ernest Hemingway - 1952"

"Az öreg halász és a tenger" Ernest Hemingway: leghíresebb, legismertebb, legjobban sikerült, reprezentatív műve, amelyért 1954-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. A mű: Santiagónak, az egyszerű kubai halásznak a tengerrel folytatott heroikus küzdelmét mutatja be, amelyben a főhős Hemingwaynek, az emberről alkotott végső gondolatát is megfogalmazza: "Az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni". Santiago, a kubai halász kissé fáradt, majdnem primitív ember. A 20. század irodalmának igazi hőse. Nyolcvannégy napi sikertelen halászat után újra tengerre száll, s valóban sikerül elfognia egy óriási 'marlint'. Három napig küszködik vele a tengeren, de a cápák megfosztják zsákmányától, s nem visz haza mást a kikötőbe, csak a nagy hal csontvázát. A regény az emberi bátorság, helytállás és akaraterő himnusza. "Az embert el lehet pusztítani, de legyőzni nem lehet", mondja Santiago. Kevés felemelőbb igazságot mondtak még ki az emberről. Hemingway varázsos, az élőbeszédre emlékeztető stílusa drámai feszültségeket teremt a műben. Ez egy remekmű. Szívszorító, szomorú és tanulságos regény. Az egyik legnagyobb hatású könyv amit valaha olvastam, egy igazi irodalmi remekmű.

Agnes Gray -- Agnes Gray
      "Anne Brontë - 1847"

Az "Agnes Grey", Anne Brontë, angol írónő, a Brontë nővérek legfiatalabbik tagja, 1847-ben Londonban kiadott, önéletrajzi ihletésű regénye. A regényt: Emily Brontë "Üvöltő szelekével" együtt adták ki. Az írónő a címszereplő sorsán keresztül a szerző bemutatja a nevelőnők sorsát, melyet maga is tapasztalt. Agnes Grey egy Észak-Angliai lelkész-családban, egyszerű, de szerető környezetben nő fel, ahol a szellemi és lelki értékek mindig fontosabbak az anyagiaknál. A féltve dédelgetett legkisebb lány, hogy segítse a szüleit, nevelő nőnek szegődik gazdagabb családokhoz, hogy az otthon megtanult elvekre nevelje a rábízott gyerekeket. Miközben keserű leckéket kap "az oktatás művészetében", érett személyiséggé csiszolódik. Két családnál dolgozik, előbb Bloomfield-éknél, majd Murray-éknél. Mindkét gazdag család gyermekei elkényeztetettek és neveletlenek, hibáikért a szülők Agnest okolják anélkül, hogy engedélyt adnának a nevelőnőnek, hogy megfelelően fegyelmezze őket. A gazdagok sekélyessége taszítja Agnest, de közben megismerkedik az új segéd-lelkésszel: Edward Westonnal, akihez vonzódni kezd. Agnes édesapja halála után hazaköltözik édesanyjához. Agnes visszatér a tengerparti városba és séta közben találkozik Weston úrral, akiről kiderül, hogy lelkész lett. Már komolyabb jövedelme van, elmondja, hogy Agnest szeretné feleségéül. Összeházasodnak és három gyermekük születik.

Anna Karenina -- Анна Каренина
      "Lev Tolsztoj - 1877"

Az Anna Karenina a világirodalom leghíresebb szerelmi regénye. Sok regény szól házasságtörésről, de mind közül a leghatalmasabb: Tolsztoj: Anna Karenina remekműve, egy szerelemi mű, de a társadalom szemében a törvénytelen szerelem rajza. A főhős: Anna Karenina otthagyja boldogtalan házasságát, és követi a fiatal arisztokrata szerelmét, Vronszkijt. A szerelmi regény társadalmi regénnyé növekszik. Az egyik vezér motívuma a regénynek a képmutatás. Anna egy bálon találkozik: Vronszkij gróffal, aki megigézi őt. A vonaton ismét összefut Vronszkij gróffal, akitől meg is kérdezi, hogy hozta őt is Pétervárra. A válasz egyértelmű: nemcsak Annában hagyott mély nyomott a találkozás, hanem a gróf is mély érzelmeket táplál iránta. Anna nem volt boldog, szerelem nélkül ment férjhez 20 évvel idősebb urához. Anna és Vronszkij gróf viszonyt kezd, amire Anna férje is hamarosan rájön. Kéri is feleségét, hogy viselkedjen illő módon, mivel nem engedhetik meg maguknak, hogy mindenre fény derüljön. Anna közben egyre jobban beleszeret a grófba. Teherbe esik, és úgy dönt, hogy a gróffal éli le az életét. Férje nem akar elválni tőle, de abba beleegyezik, hogy külön éljenek. Annának leánya születik, akit Vronszkijjal nevel, míg kisfia férjénél marad. Hiába telik az idő, tette miatt mindenki elítéli, senkinek sem tetszik, hogy férjét és gyermekét a gyönyör miatt elhagyta. Anna egy nehéz pillanatában a vonat elé ugrik, távozva az élők sorából.

Antigoné -- Antigoné
      "Szophoklész - i.e. 440"

Az Antigoné az ókori görög, athéni drámaíró Szophoklész műve. A dráma i. e. 442-ben íródott. Eredeti nyelve ógörög, utána számtalan nyelvre lefordították. A dráma alapvető konfliktusa: Antigoné és Kreón szembenállása. Antigoné az emberség és a lelkiismeret parancsát, az istenek íratlan törvényeit képviseli, hogy a halottakat el kell temetni. Kreón az ember által hozott törvényt képviseli, ami szemben áll az istenek törvényével: nem engedi a halott Polüneikész eltemetését. Antigoné húgának, Iszménének elmondja, milyen szörnyű parancsot tett közzé Kreón az országban: testvérük, Polüneikész nem kaphatja meg a végtisztességet, nem temethetik el, pedig csak így juthat a túlvilágra. Ezzel konfliktust robbant ki Kreónnal, a királlyal, aki megtiltotta a férfi eltemetését, mert hazaárulónak tartotta. Kreón törvényei a hatalmat képviselik, amely gyakran szemben áll az erkölcsi törvényekkel. A király elrettentő példának szánja Antigoné testvérének meggyalázását. Antigoné keményen megmondja a véleményét Iszménének, a jellembeli különbségeik megmutatkoznak. A vak jós Teiresziász érkezése, és jóslata, Haimón halálának bekövetkezése. Kreón belátja, hogy döntésén változtatni kell. Először bizonytalanság lesz úrrá rajta, majd arra hajlik, hogy megbocsásson Antigonénak, de túl későn. Antigoné meghal, mire Haimón öngyilkosságot követ el, ennek tudtára pedig anyja, Eurüdiké is leszúrja magát. Kreón teljes lelki összeomlással fizet tettéért.

Anyegin -- Евгений Онегин
      "Alekszandr Puskin - 1830"

Az Anyegin Puskin romantikus, verses, regénye, az orosz irodalom egyik klasszikusa. Belinszkij "az orosz élet enciklopédiájának" nevezte a remekművet, mert a szöveg a 19. századi orosz viszonyokat több síkon ábrázolja. A mű főszereplője: Jevgenyij Anyegin, egy dandy, egy orosz aranyifjú, aki unja az életét., az ő útkereséséről szól a regény. Sok mindenben kipróbálja magát, művész akar lenni, majd tudós, belekóstol a földesúri szerepbe, de azt is elunja, erőt vesz rajta az életuntság. Anyegin megismerkedik Tatjana Larinával, aki azonnal beleszeret a fiatalemberbe, ám Anyegin visszautasítja a lányt. Anyegin barátja Vlagyimir Lenszkij, akit Anyegin féltékennyé tesz azzal, hogy Tatjana húgának, Olgának udvarol. Később Lenszkij meghívja a férfit Tatjana névnapi ünnepségére, ígérve, hogy csupán szűk családi összejövetel lesz. Ehelyett Anyegin egy hatalmas bálba csöppen, amely pontosan arra az életre emlékezteti, amibe annyira beleunt korábban. Bosszúból az őt félrevezető Lenszkijt, flörtölni kezd Olgával, és felkéri táncolni. Lenszkij párbajra hívja egykori barátját. Anyegin a párbajban megöli Lenszkijt, majd elutazik. Tatjana Moszkvába költözik, ahol férjhez megy. Legközelebb Szentpéterváron találkoznak, és tetszik a férfinek. Most már udvarolna neki, ám a nő visszautasítja a közeledését. Később ismét találkoznak, Tatjana bevallja Anyeginnek, hogy szereti, de nem fogja elhagyni miatta a férjét, így végül ő utasította vissza.

Apák és fiúk -- Отцы и дети
      "Ivan Turgenyev - 1862"

Az "Apák és fiúk" Turgenyev orosz író 1862-ben megjelent, leghíresebb regénye. Az Apák és fiúk egy generációs látkép, egy családi panoráma, a fiatalok és idősek közötti konfliktusról szól, az elkerülhetetlen változásról és az értékek megőrzéséről. Címe a nemzedékek kapcsolatára utal, és a regényt sokszor valóban csak a nemzedékek közötti ellentét kifejeződéseként ismertetik. Bazarov a világirodalom egyik legismertebb regényhőse: annyit szinte mindenki tud róla, hogy "nihilista", aki nem ismer el semmilyen tekintélyt, és megveti a szerelmet, aztán mégis őrülten, romantikusan szerelmes lesz. Bazarov azt vallja, hogy nekik, az akkori Oroszország bátor, tettre kész fiataljainak mindent le kell rombolniuk, amit az előző nemzedékek építettek és képviseltek, s aztán az új világ felépítése már egy új nemzedék feladata lesz. És abban az új, tiszta világban nem lesz bűn, mert a társadalom nem rontja meg az embert. Vagyis Bazarov alakjában Turgenyev mintha a majdani bolsevik forradalmárok prototípusát festette volna meg profetikus érzékkel. De a regényt olvasva Bazarov alakja egyre bonyolultabbá válik számunkra: hol megvetjük a szélsőséges eszméi miatt, hol imponál a merészsége, hol együtt érzünk vele, hol már-már zseniálisnak érezzük a gondolkodását. Kiismerhetetlen és mélyen emberi, cinikusnak látszik, de tele van szeretettel. Nem, ő nem lenne bolsevik forradalmár, sokkal inkább az első áldozataik egyike.

Arany virágcserép -- Der Goldene Topf
      "Ernst Hoffmann - 1814"

Az "Arany virágcserép" egy romantikus kisregény, melyet: E. T. Hoffmann írt 1814-ben. A múlt német írói közül csak keveseknek jutott, hogy műve ösztönző legyen más irodalmakba. E. T. Hoffmann egyike volt a keveseknek: Goethe mellett az egyetlen német író, akinek hatása térben és időben egyformán világirodalmi hatású. A mű 12 vigíliából áll, a romantikát és a realizmust állítja szembe egymással. Anzelmus szolid polgári karrierről álmodozik, egy napon azonban különös események történnek vele: az Elba-parti bodzafa lombjai között játszadozó arany-zöld kígyó kisasszonyok képében betör a poézis mese birodalma. Anzelmus kicsinyes gondok és szegényes örömök láncolatából álló, nyomorúságos életébe. Pontosabban: ekkor fedezi fel az életben a csodásat, a meséset, a költőit, mindazt, ami a józan hétköznapokban megrekedt filiszter számára nem létezik. Innentől megkezdődik a harc Anzelmus lelkéért a két ellentétes világ, a metaforikus és a realista hatalmai között. Csodálatos kalandok és élmények után a küzdelem a szerelem javára dől el: Anzelmus feleségül veszi Serpentinát, vele elnyeri a boldogságot jelképező, csodatevő: "Arany virágcserepet".Á ---
Állatfarm -- Animal Farm
      "George Orwell - 1945"

Az "Állatfarm" George Orwell 1944-ben írott műve, amelynek a szerző a "Tündérmese" alcímet adta. Az Állatfarm a Sztálini Szovjetunió allegóriája, ténylegesen a Sztálini szovjet korszak szatírája, a Lenin halálától a szovjet-német megnemtámadási egyezményig terjedő időszakban, de természetesen minden elnyomó, totalitárius rendszerre ráillik. Egy angol farm: Mr. Jones - Major-ja a színhely, ahol az állatok a Disznók vezetésével megdöntik az Ember uralmát, és a maguk igazgatta Állatfarm-on élik először szabadnak, derűsnek látszó, majd egyre jobban elkomoruló életüket. Az "1984" írójának már ebben a művében is nagy szerepet játszik a történelmi dokumentumok meghamisításának motívuma. Visszamenőlegesen megváltoznak, majd feledésbe merülnek az állatok hajdani ideológusának, az Őrnagynak eszméi, a Napóleon nevű nagy kan disznó ragadja magához a hatalmat, és természetesen mindig a megfelelő ideológiai magyarázattal egyre zordabb diktatúrát kényszerít rá az állat társaira. A kezdeti jelszó pedig: "Minden állat egyenlő" érdekesen módosul. A mű mottója: "Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél". Nem csak a sztálinizmus, hanem a diktatúrák elleni harc mérföldkövének számít ez a mű. Az írás megmutatja a diktatúrák kegyetlen gépezetét, amely a vezért leszámítva mindenkit lassan, de biztosan megőröl. Az Állatfarmnak méltó helye van az 1984 mellett.

Állati elmék -- Animal doué de raison
      "Robert Merle - 1967"

Az "Állati elmék", Robert Merle Goncourt-díjas francia író 1967-ben írt műve, az utópisztikus "állatregény", a tudományos, sci-fi, science-fiction, és politikai-fikció, politics-fiction keveréke. A történet a realitás és az álomvilág mezsgyéjén játszódik, az állat és az ember, a kutató és a munkáját finanszírozó hatalom, jelen regényben az állam viszonyát, valamint az állatokkal kísérletező ember felelősségét, és céljainak erkölcsi tartalmát tanulmányozza. Az Állati elmék az író legismertebb, legolvasottabb műve, amelyben „az emberiség jövőjéért érzett aggodalmait fejezi ki. Regényét az esztelen fegyverkezéssel szembeszálló humánum ihleti. Az Állati elmék főszereplői. Delfinek, a palackorrú delfinek. Az 1970-es években valahol Florida napsütötte kék ege alatt, az Atlanti-óceán partvidékén, Sevilla professzor vezetésével izgalmas delfin kísérletek folynak. A delfinológia amerikai tudósai már eddig is sok mindent megtudtak a delfinek magasrendű értelmi képességeiről, de Sevilla a régen dédelgetett álmot akarja megvalósítani: az emberi beszédre akarja megtanítani két barátságos, okos delfinjét. Sokrétű és kitartó kutatásait egy katonai szerv finanszírozza, mely a definek iránt elsősorban harcászati szempontból érdeklődik. Miközben az izgalmas kísérleteket lassan siker koronázza, Sevilla rádöbben hogy két hírszerző szervezet figyeli munkáját, magánéletét. A feszültség egyre fokozódik és eltűnnek a beszélő delfinek.

1984 -- 1984, Nineteen Eighty-Four
      "George Orwell - 1949"

Az 1984, "Nineteen Eighty-Four" egy disztópikus sci-fi, szatirikus politikai regény és szerelmi történet egyben: George Orwell-től. Olyan disztópia, negatív utópia, amelyben a felügyelő állam tökéletes alkalmazkodást követel a polgároktól, hazugságokkal, félelemkeltéssel, büntetésekkel. Az 1949-ben kiadott mű Orwell legnépszerűbb munkája, és az "Orwelli" jelzőt ennek világára használjuk. Egy világhírű és zseniális alkotás. Orwell már 1949-ben látta azt a világot, amelyben ma élünk. A jövőben járunk, a történet: 1984. április 4-én kezdődik. A Föld lakossága egy nukleáris konfliktust követően három országra oszlik, melyek állandó harcban állnak egymással. A totalitárius: Óceániát a mindent látó: Nagy Testvér kormányozza, fővárosa pedig: Londonban van. Az egyéniség bárminemű megnyilvánulását szigorúan üldöző állam egyik polgára: Winston Smith, az Archívumok részlegén dolgozik hivatalnokként. Titokban naplót vezet, melyben leírja titkos vágyait. Egy nap megismerkedik: Winston a vonzó: Juliával, aki az Igazság részlegén dolgozik. Megbeszélnek egy randevút, pedig ez tiltott tevékenységnek számít. A szerelmesek végül úgy döntenek, megszöknek, de az elnyomó állami apparátus útjukat állja. Az 1984-et közhelyként is felhasználják magánszférával kapcsolatos beszélgetéseknél. Az "Owelli" jelzőt az ezzel kapcsolatos dolgokra használjuk. Az életben sokszor elhangzik, "a Nagy Testvér" szemmel tart bennünket.


B ---
Bánatos kurváim emlékezete -- Memoria de mis putas tristes
      "Gabriel Garcia Marquez - 2004"

Gabriel García Márquez legutolsó regénye egy aggastyán és egy fiatal lány lehetetlen szerelméről szól. Az író műveiből jól ismert Karib-parti kisvárosi környezetben játszódó történet fiktív, de az önirónia nagyon is valóságos, és a regény minden sorát áthatja. Márquez regénye nemzetközi irodalmi szenzáció, amely a memoár kötetek írása közben született. Van egy 90 éves aggastyán, az öregúr kilencvenedik születésnapjára egy 14 éves szűzlányt szeretne. A regény főhőse úgy dönt, a következő születésnapján, hajlott korának tiszteletére, különleges ajándékkal lepi meg magát: egy szűz lánnyal szeretne eltölteni egyetlen éjszakát. Felkeresi régi ismerősét, a helyi bordélyház vezetőjét, aki rögtön megígéri, már aznap este elviszi hozzá a kislányt. A textilgyárban dolgozó lány fáradt és alszik, így mikor az újságíró először ellátogat hozzá, mély álomban találja. A szánakozás és a csodálkozás különleges érzése vegyül benne, mikor meglátja az alvó leányt, és vágyát legyőzve tölti mellette az egész éjszakát úgy, hogy meg sem érinti őt. Az ezt követő estéket különleges játéknak szenteli az öregúr: saját érzéseitől megrészegülve fekszik a lány mellett, nézi őt és emlékezik. Visszaemlékszik azokra az évekre, melyeket csupán az üres szenvedélyre pazarolt, és melyekben sosem élt meg valódi, mély szerelmet: "A kurvák sose hagytak időt rá, hogy nős ember legyek”. Szép irodalom, szép tájak. Latin-Amerika: életöröm, bujaság, erotika, tánc, zene.

Ben Hur -- Ben Hur
      "Lewis Wallace - "1880"

A világhírű film miatt vált ismertté: Lewis Wallace kalandos regénye, ami a Római korban játszódik. Ben-Hur története bejárta és meghódította a világot. Ben-Hur egy gazdag Judeai családból származott, de ellentétbe került a Római hatalommal. Gályarab lett, majd visszatért a halálból és bosszút állt mindenért. A regény 1880-ban jelent meg, és Jézus korában játszódik, de még mindig van aktualitása és mondanivalója. Ben-Hur egy véletlen baleset miatt méltatlan helyzetbe kerül, édesanyját és lánytestvérét börtönbe vetették, őt magát pedig gályarabságra ítélték. Ben-Hur azonban nem törik meg. Kitartása és bosszúvágya az egyik legerősebb emberré teszi. Ben Hur a gazdag főúr és a bosszúvágyó Messala a római vezér hiteles története ez. Ben Hur és Messzala gyermekkoruk óta barátok, ám az irigység hatására Messala gálya rabságba kényszeríti Ben Hurt. Sok évnyi szenvedés után Ben Hur kiszabadul, mert megmenti egy római tiszt életét. Azonban ez idő alatt Rómát megtámadja a legpusztítóbb ellenség, a „fekete lepra”. Nem kímél senkit, Ben Hur családját sem, ám a szenvedéseknek ezzel még nincs vége. Messzala kocsiversenyre hívja ki Ben Hurt aki legyőzi a rómait. Ben-Hur szívét a regény végére Eszter nyeri el, két gyermekük születik és boldog házasságban élnek. Ben-Hur miután leszámolt ellenségeivel, a keresztények egyik legnagyobb támogatója lesz. Ben Hur története áthatja és megérinti az ember lelkét.

Bernarda Alba háza -- La casa de Bernarda Alba
      "Federico Garcia Lorca - 1930"

A "Bernarda Alba háza" a spanyol drámaíró: Federico Garcia Lorca egyik legjobb drámája. A Bernarda Alba háza női dráma, hét nő drámája. Az Andalúziában játszódó történetet átszövi a spanyolos temperamentum, szenvedély, féltékenység,  gyász, magány. A dráma Andalúziában, egy faluban játszódik, ahol merevek a hagyományok. Bernarda Alba az özvegyen maradt, gazdag paraszt asszony, öt lányát valóságos zsarnokságban tartja, elzárja őket a világtól. Bezártságukat növeli a spanyol népnél általános nyolc esztendős gyász, amely Bernarda családjában az apa halálakor veszi kezdetét. Az élet, a valóság, csupán a rácsos ablakokon keresztül jut be a falak közé. A szerelem, az élet utáni vágy szembeállítja a négy lányt az ötödikkel: Angustias menyasszonysága gyűlöletet ébreszt a testvérekben. A két öregebb lány: Magdalena és Amelia lázadása nem lépi túl a belső gyötrődés keretit, de Martirio és Adela, a két fiatalabb, beleszeret: Angustias vőlegényébe. Bernarda bezárva tartja anyját, Maria Josefát is, csak Poncia, a cseléd hozza a híreket a külvilágból. A legidősebbnek van reménye a kitörésre: a jóképű: Pepe menyasszonya, a legkisebb lány, Adéla pedig szintén Pepébe szerelmes. A férfi Adélát választja, aki szerelméért kiszökik otthonról.

Bovaryné -- Madame Bovary
      "Gustave Flaubert - 1857"

A Bovaryné regény klasszikusa Flaubert legjobb műve. A regény bővelkedik, részletező, realista leírásokban, melyek segítségével a fiktív elemek is pontosan elhelyezhetők térben és időben. Hiteles környezetrajzot ad az 1840-es vidéki Franciaországról. Emma Bovary: a regény címszereplője, bár Charles anyja és első felesége szintén mint: Madame Bovary jelenik meg. Emma Bovary férjéhez nem szerelemből, inkább kíváncsiságból ment hozzá, hogy megszabaduljon a családi ház unalmától. Titkos viszonyaiban sem lel kielégülést. Vergődik álmai és a kisszerű környezet között, mindig valami regényes eseményre vár, hasonlóra az olvasmány emlékeihez. A Bovaryné - Madame Bovary, egy vidéki orvos feleségének, Emmának, saját ostoba és korlátolt környezetébe szépségével és érzékenységével nem illő, unatkozó fiatal nő többszörös szerelmi csalódását rajzolja meg. A férjétől házasságuk óta idegenkedő Emma hamis romantikus olvasmányok és képzelgések érzelmi rabja, életét csak a szerelmi mámorral véli megvalósíthatni. Mindkét szerelme kihasználja és megalázza, Bovaryné végül az öngyilkosságba menekül. Emmán keresztül Flaubert a valódi lázadásra képtelen nőt mutatja be, akit senki sem ért meg igazán. A hétköznapi férj feleség párkapcsolatban, a nő a kiszolgáló, a férfi a kicsapongó, kalandozó fél. Ám Flaubert-nél ez pont fordítva van, felcserélte a szerepeket. És én ezáltal tudom igazán értelmezni.

Búcsú a fegyverektől -- A Farewell to Arms
      "Ernest Hemingway - 1929"

Hemingway a 20. századi amerikai próza klasszikusa számára a "Búcsú a fegyverektől" 1929-ben hozta meg az ismertséget és az elismertséget, majd hamarosan a világhírt és világsikert. Tömegsiker volt Amerikában: a megjelenését követő: 5-6 hónap alatt: 100 ezer példány kelt el. Kétszer is megfilmesítették. 1934-ben magyar fordításban is megjelent. A Búcsú a fegyverektől "háborús regény", egyike azoknak a szépirodalmi feldolgozásoknak, amelyek az első világháború értelmét vagy értelmetlenségét firtatták, a "régi Európa" véres pusztulásának és értékei látványos csődjének a tragikus tanulságait igyekeztek levonni. Egyben erősen önéletrajzi és személyes élmény-hátterű: Hemingway önként jelentkezett az olasz hadseregbe, mentősként vett részt a harcokban, akárcsak regénye hőse, megsebesült. A kórházban ismerkedett meg: Agnes Kurowsky nővérrel. Nyolc évig tartott a szerelmük. Róla mintázta: Catherine Barkley regénybeli alakját. Hemingway regénye a háború pátoszával és a hősiesség kultuszával való teljes és végleges szakítás volt. Mégpedig a szerelem jegyében: Frederic és Catherine szerelme és rövid boldogsága a hit és a remény egyetlen ajándéka a létezés könyörtelenül pusztító világában.

Büszkeség és balítélet -- Pride and Prejudice
      "Jane Austen - 1813"

A Büszkeség és balítélet Jane Austen angol írónő életművének legismertebb és sok kritikus szerint a legjelentősebb darabja. Mint Austen többi regényét, ezt is feszes szerkezete, klasszikus stílusa, szellemes dialógusai, pompás pszichológiája, írónőjének csillogó okossága teszik ma is élvezetes olvasmánnyá. "Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség". A regényben a jómódú, ám nem túl gazdag: Mr. Bennet boldogan él vidéki birtokán buta, folyton fecsegő feleségével és öt lányával. Mrs. Bennet életének célja lányait jól férjhez adni. Azonban jó eszű: Elizabeth szélesebb perspektívákban gondolkozik, és ebben apja is támogatja őt. Amikor a szomszéd birtokot a fiatal, gazdag és nőtlen Mr. Bingley bérbe veszi, Mrs. Bennet már jövendő vejét látja az új szomszédban. Amikor Mr. Darcy váratlanul megkéri Elizabeth kezét, ő a fejére olvassa összes gőgjét. Ám a bűnök egy része alaptalannak, más része pedig teljesen érthetőnek mutatkozik. Elizabeth lassan ráébred arra, hogy mekkora belső csatát vívhatott Mr. Darcy, míg végül eljutott addig, hogy megkérje a kezét. Mr. Darcy nemsokára megjelenik Bennetéknél, és elárulja, hogy nagynénje nála is látogatást tett. Elizabeth megvallja, hogy cseppet sem gyűlöli a férfit, s ezután az újra megkéri a kezét. A két főszereplő leküzdi hibáját, egyik a büszkeséget, másik az előítéletet, és ezután többé már semmi sem áll a boldogságuk útjába.

Bűn és bűnhődés -- Преступление и наказание
      "Fjodor Dosztojevszkij - 1866"

A Bűn és bűnhődés Dosztojevszkij első érett regénye. A mű legfontosabb kérdése az, van-e jogunk mások élete és sorsa felett dönteni. A regény Péterváron 14 nap alatt játszódik le, a bűn 3 napot, míg a bűnhődés 11 napot ölel át. Raszkolnyikovot kizárják az egyetemről. Nagy nyomorban él, és éretlen, kiforratlan nézeteitől vezérelve megöl egy uzsorás asszonyt, aki, mint hárpia élősködik a fiúhoz hasonló, szegény diákokon. Elhiteti magával, hogy az öregasszonyt megölni helyes dolog, mert az csak egy parazita, s így bűne pozitív cselekedet. A regény követi Raszkolnyikov lassú bűntudatát. A regényben végig az a kérdés, Raszkolnyikov elismeri-e bűnösségét, vagy nem. Raszkolnyikov beleszeret Szonya ártatlan és odaadó lényébe. Szonyának erős, vallásos indíttatású érzéke van, és amikor Raszkolnyikov bevallja neki a gyilkosságot, könyörög, hogy adja fel magát. Végül az egyszerű, tiszta szerelme győz Raszkolnyikovon, aki végül feladja magát. Szibériába küldik munkatáborba, ahová Szonya is követi. Dosztojevszkij szerint, ha nincs Isten, akkor mindent szabad, és ha az ember maga szab magának törvényt, az nem köti igazán, bármikor visszavonhatja. Kétféle szabadság létezik tehát. Az egyik az "ateisták" szabadsága, ez Raszkolnyikov. A másik az "istenhívők" szabadsága, amely elfogadja a szabadságot, bele simul az isteni gondviselésbe. Ezért nem szegi meg a törvényeket, az örök erkölcsi törvényeket elfogadja.


C ---
Candide -- Candide
      "Francios Voltaire - 1760"

A "Candide, Candide vagy az optimizmus" Voltaire szatirikus regénye, mely először 1760-ben jelent meg. A "Candide" szatirikus előfutára a "Gulliver utazásai" volt, Jonathan Swift 1726-os regénye. A  Candide egyszerre kalandregény és filozófiai gúnyirat is. Hősének viszontagságai csak ürügyül szolgálnak a szerző számára ahhoz, hogy nevetségessé tegye az úgynevezett "Leibnizi optimizmust", a "Minden a legjobban van ezen a világon" problémátlanul derűs szemléletét. Candide stílusa sok helyütt ironikus és gúnyos. Voltaire szellemes ember lévén remekül ötvözi a szórakoztató paródiát a kaland és a romantikus regények közhelyeivel. Candide egy német ifjú utazásai során Európában és Dél-Amerikában sokféle borzalmas eseménnyel szembesül, ezek aprólékos leírása önmagában is nevettet. A történet elején Candide még zavartalan életet él, és buzgón vallja a mentora, a Pangloss mester által belé sulykolt "leibnizi optimizmust". Ám a körülmények megváltoznak, Candide utazásai közben lassan és fájdalmasan végül kiábrándul mestere tanításaiból. A regény végén Voltaire a hősein keresztül nem utasítja el végleg az optimizmust, de a leibnizi: "E világ a legjobb minden elképzelhető világ közt" mantra helyét a "Műveljük meg a kertjeinket" szemlélet veszi át a szereplők életfilozófiájában. A munkát veszi mindennél előbbre, mert e tevékenység az mely egyszerre űzi el az unalmat, a nyomort, a bűnözést.

Canterbury mesék -- The Canterbury Tales
      "Geoffrey Chaucer - 1387"

A "Canterbury mesék" különböző történetek gyűjteménye, melyet: Geoffrey Chaucer angol szerző írt a 14. században. A Canterburyi mesék Chaucer legismertebb műve, amit remekműnek tartanak. Stílusában és történetében is hasonlít: Boccaccio "Dekameron" című művére. A mű alaptörténete: 30 zarándok tart Canterbury-be, a vértanúként meghalt: Becket Tamás sírjához igyekvő zarándokok mesélnek. Elhatározzák, menet közben mindegyikük mesél két-két mesét, anekdotát vagy szomorú történetet. Ezekből a történetekből Chaucer csak 24-et fejezett be. Az elbeszélések nyelvezete sokféle: van közöttük: komikus, tragikus, szerelmes, kalandos, magasztos, választékos nyelvű és van néhány kifejezetten trágár, vagyis az egész sorozat nem is egy mű, hanem egy sok műfajú vers füzér. A könyv egyik fő témája az álszentség és a társadalom hármas tagozódása (nemesi, köznépi, egyházi). A mesék: --Az előbeszéd, --A lovag meséje, --A molnár meséje, --Az ispán meséje, --A szakács meséje, --A törvénytudó meséje, --A bathi asszonyság meséje, A kolduló meséje, --A porkoláb meséje, --A diák meséje, --A kalmár meséje , --A fegyverhordozó meséje, --A birtokos meséje, --A doktor meséje, --A hajós meséje, --Chaucer meséje Sir Thopasról, --A Melibeusról való mese, --A barát meséje.

Copperfield Dávid -- David Copperfield
      "Charles Dickens - 1849"

A Copperfield Dávid - Dickens első olyan regénye, melyben egyes szám első személyben meséli el a történetet. Az író maga is elismerte, hogy mind közül leginkább ezt a művét kedveli, és hogy Dávid Copperfield, "képzeletének gyermeke" igen közel áll a szívéhez, már csak azért is, mert a regény cselekménye sokban hasonlít írójának életéhez. Nem a szó szoros értelmében vett önéletrajz, de Copperfield Dávid és Dickens karrierje nagyfokú hasonlóságot mutat a főhős nevének kezdőbetűi az író nevének kezdőbetűi felcserélve. A Copperfield Dávid központi témája a szegénység és a kiszolgáltatottság. Hőse egy kisfiú, az ő szenvedésein keresztül tárul fel a felnőtt társadalom gonosz, embertelen világa. Az író alakjai sorsát részvéttel, felfokozott érzelmekkel, őszinte és mély humanizmussal, humorral ábrázolja. Az enciklopédikus igényű mű az alkotó látomása a világról, egyben nem is túlságosan burkolt önéletrajz. A regény története Copperfield Dávid életét követi nyomon gyermekkorától felnőtté válásáig. Dávid 1820-ban született az angliai Blunderstone-ban, szegény, nehéz, kalandos életét követjük nyomon felnőtté válásáig és boldogulásáig. A regény végére a főszereplők cselekedeteiknek megfelelően részesülnek jutalomban vagy büntetésben. Dávid végül rájön, hogy az ő igazi társa nem más, mint: Agnes Wickfield, aki mindig is szerette őt, összeházasodnak és három gyermekük születik és boldogan élnek.


Cs ---
Cseresznyéskert -- Вишнёвый сад
      "Anton Csehov - 1904"

A "Cseresznyéskert" Csehov komédiája négy felvonásban, az író egyik legismertebb műve, eredetileg a "Három nővér" folytatásának készült. Érdemes megjegyezni, hogy az orosz eredetiben: meggyre utalnak, ezt például a lekvárfőzésre való hivatkozásból lehet tudni. Az első magyar fordítás a német változat alapján készült, ahol a kettő egybeesik, és a jó hangzás miatt is maradtak a cseresznyénél. Egyes színházak már Meggyeskert néven játsszák ezt a darabot. A Cseresznyéskert az írói szándék szerint "mulatságos" alkotásnak készült. A komikus elemek ellenére mégis alapvetően tragikusság és líraiság jellemzi. Egy létező világ fájdalmas szétesése a humoros szituációkkal együtt mindenképpen szomorú. Ami volt, nincs többé. Akármilyen, de elmúlt. A mű valóságos cseresznyéskertje szimbólum is, de az akkori orosz gyümölcs kertekre is utal. Érvényes minden emberi életre, törekvésre, érvényes családi életre, érvényes bármilyen életforma megszűnésére. De legfőképp érvényes mint szimbólum, a korabeli Oroszországra. A darab Csehovnak egyik legtöbbet játszott színpadi műve. Ennek oka talán az, hogy az igazi remekmű, "mítoszi fénnyel” is bír. A Cseresznyéskert "mítoszi fénye" egy létező világ eltűnése. Csehov Oroszországa, miként a 19. század, a mélységes mély múltnak kútjába került. Csehov írásai viszont, melyek az akkori emberek apró örömeit, fájdalmait örökítették meg, a jelenhez, a mindenkori mához szólnak.


D --
Da Vinci-Kód -- Da Vinci Code
      "Dan Brown - 2003"

A Da Vinci-kód, Dan Brown amerikai regényíró 2003-ban megjelent regénye, bestsellere lett, mely az év legnagyobb könyvsikere volt Amerikában és Európában. A mű sok országban a bestseller listák élére került. A Da Vinci-kódot sokan a tudók könyvének nevezték, sokak szerint régóta ez volt az első könyv, amely ismét tömegeket késztetett olvasásra. A Párizsban tartózkodó: Robert Langdon szimbólum-kutatót telefonon riasztják. A Párizsi Louvre galériájában meggyilkolják az intézmény kurátorát, aki a titkos Sion-rend nagymestere. Langdon és Sophie Neveu, a tehetséges francia titkosírás-szakértő a rejtvény megoldásán dolgozik, elképedten fedezik fel a rejtett utalásokat Leonardo da Vinci műveiben, a festő zseniálisan álcázta őket. Gyilkosa Silas, az Opus Dei tagja, aki a szervezet vezetője, Aringarosa püspök és egy titokzatos Mester parancsára szedte ki a rend által őrzött Szent Grálhoz elvezető utat. Langdon és Sophie kalandos útjaikon megfordulnak: Párizsban, Londonban, Zürichben, Skóciában, titkos helyeken, templomokban, kolostorokban. Fény derül Jézus Krisztus és Mária Magdolna eltitkolt házasságára és gyerekeire. Sophie és Langdon a cryptexben talált információ alapján a skóciai Rosslyn nevű templomos kápolnába mennek, ahol meglelik Sophie nagyanyját és öccsét. Langdon átlátva a cryptexbeli üzenetet, a Louvre mélyén rátalál a Grálra, ám jobbnak gondolja, ha az továbbra is titokban marad.

Dekameron -- Decameron
      "Giovanni Boccaccio - 1353"

A "Dekameron", olaszul: "Decamerone", Giovanni Boccaccio 100 novellából álló klasszikus könyve, gyűjteménye, melyet valószínűleg 1348-ban kezdett írni és 1353-ban fejezett be. A Dekameron cím görög nyelven azt jelenti: tíz nap. Irodalom történeti jelentősége, hogy általa vált önálló irodalmi műfajjá a novella. A mű nyelvezetében sajátos módon keveredik a korabeli olasz köznyelv és a terjengősebb fogalmazási stílus. A Dekameronban a pajzán: szerelmi, erotikus, szexuális, és az ironikus-szatirikus novellák uralkodnak. Boccaccio jókedvű humorral mutatja be kora világát, sajátos erkölcseit. A novellákban hét nő és három férfi egy vidéki kastélyba menekül az 1348-as Firenzei pestisjárvány elől. Történetek mesélésével szórakoztatják egymást, amelyek témáját az előző este megválasztott: király vagy királynő határozza meg. Mindenki minden nap mond egy-egy mesét, így tíz nap alatt száz történet hangzik el. A szerelem a novellákban őszinte, szabad, a korábbi kötöttségeket nem tűrő és nem ismerő érzelemmé, a boldogság forrásává válik. Az író jókat kacag a vén, babonás, együgyű férjek rovására. A házasfelek hűtlensége, a házasságtörés nem háborítja fel, ha ez érdekházasságot, nem szerelmen alapuló viszonyt szakít szét. Nem tiszteli a kolostorok lakóit sem: az emberi természet bennük is diadalmaskodik, ők vágyakoznak legmohóbban a testi örömökre. Boccaccio elítéli a fösvénységet és kapzsiságot.

Don Quijote -- Don Quijote
      "Miguel de Cervantes - 1605"

A Don Quijote a legnépszerűbb spanyol irodalmi mű, és a világ egyik leghíresebb irodalmi műve. A Nobel intézet által végzett 2002-es Top 100 világirodalom klasszikus lista szavazáson 50%-kal több voksot kapott, mint bármely más könyv. A történet főszereplője Don Quijote spanyol nemesúr, aki La Mancha nevű faluban él. Sok lovagregényt olvas, melyek nagyon tetszenek neki, így elhatározza, hogy ugyanazt csinálja, mint az általa csodált lovagok: elkezd kalandozni. A lova: Rocinante, szerelme: Dulcinea, fegyverhordózója: Sancho Panza. Don Quijote de la Mancha, a "Búsképű lovag" mulatságos története nemcsak a modern regény őse, hanem annak első klasszikus remeke. Cervantes könyve, amellett, hogy a kor divatos lovag-regényeinek paródiája, átfogó képet nyújt a spanyol társadalomról. A szatíra szemüvegén keresztül mutatja be és teszi nevetségesség az élet alkonyához közeledő feudális lovagvilágot. Don Quijotét nemes eszmék hevítik, de nem számol a társadalmi valósággal, saját képzelete teremtette álomvilágban él, elavult módszerekkel próbál küzdeni a hibák ellen, ezért erényei hóborttá, bolondériává torzulnak, egyedül marad, különccé válik, legjobb szándékú tettei is komikumba fulladnak. De nem különb a sorsa a lovag fegyver-hordozójának: Sancho Panzának sem, akit minden hűsége mellett is, kapzsisága, hiszékenysége komikussá tesz. A világirodalom legzseniálisabb műve, remekmű.

Dorian Gray arcképe -- The Picture of Dorian Gray
      "Oscar Wilde - 1890"

Oscar Wilde egyik legjobb műve, kultuszkönyv. Oscar Wilde klasszikus regényének hőse, a gazdag, gyönyörű és naiv fiatalember: Dorian Gray megszállottja annak a gondolatnak, hogy örökké fiatal és szép maradjon, s ezért még akár a lelkét is eladná. Miután az egyik barátja megfesti portréját, a fiú csak azt fájlalja, hogy az ő szépségét az élet és az idő hamar lerombolja majd, míg a képe örök marad, s azt kívánja, hogy bárcsak ez fordítva lenne. A fiatalember hamarosan cinikus barátja: Lord Henry Wotton befolyása alá kerül, aki ráébreszti az élet ízeire. Dorian átadja magát az önző és rafinált élvezeteknek, férfiakat és nőket taszít a bűn útjára, majd egyre mélyebbre süllyed, s a züllés minden nemét és formáját megtapasztalja. Az események egyre riasztóbb fordulatot vesznek, mivel nemsokára megtudja, hogy kívánsága teljesült. Legnagyobb csodálkozására ugyanis csak a róla készült kép öregszik. Arca és szeme őrzi az ártatlan ifjú szépségét, a festett arcmás viszont, amelyet gondosan elzárva tart háza egy titkos helyiségében, híven mutatja az idő és a bűn rombolását vonásain. Ekkor úgy érzi, itt az ideje megváltoztatnia az életét. Hogy teljesen tisztára mossa magát, bűnös múltjának tanúját, a szörnyűséges képet meg akarja semmisíteni. Méltán klasszikus mű.

Dzsungel könyve -- The Jungle Book
      "Rudyard Kipling - 1894"

A "Dzsungel könyve", eredeti cím: "The Jungle Book" Rudyard Kipling 1894-ben kiadott klasszikussá és világhíressé vált novella gyűjteménye. A novellák legnagyobb része az indiai őserdőben játszódik, és egy Maugli nevű fiúról szól, akit farkasok neveltek fel. A többi történet helyszíne is India, kivéve a "Kvikvern" és "A fehér fóka" című novellákat. Kipling Indiában született, így jól ismerte az indiai dzsungelt. A könyvben szereplő történeteknek rendszerint súlyos erkölcsi mondanivalójuk van, amely mint a dzsungel törvénye jelenik meg a novellákban. Mindegyik történetben szerepelnek emberi tulajdonságokkal felruházott, antropomorf állatok. Minden novella egy verssel kezdődik és végződik. Rudyard Kipling klasszikusából, a "Dzsungel könyvéből" forgatott élőszereplős filmet, amelyet a Disney azonos című animációs filmje inspirált. A kaland során: Maugli, akit farkasok neveltek, a félelmetes tigrissel: Sir Kánnal találja magát szembe. Mivel a rettentő ragadozón korábban már komoly sebeket ejtett az Ember, ellenségként tekint a fiúra. Maugli ezért elhagyja az egyetlen otthont, amit eddig ismert és egy lenyűgöző utazásra indul, amely során önmagát is jobban megismerheti. Szigorú mentora: Bagira a párduc és a szabad szellemű medve: Balu társaságában: Maugli a dzsungel lakóival találkozik, akik nem mindig jó szándékkal közelítenek a fiúhoz.


E ---
Egy asszony meg a lánya -- La ciociara
      "Alberto Moravia - 1957"

A "La ciociara - "Egy asszony meg a lánya" az író Moravia fő műve, a legjobb regénye. Az asszony és a lánya, az anya: Cesira, és lánya: Rosetta, a második világháború idején, '1943-ban elindul Rómából vidékre. A háború rémségei elöl elmenekülnek Rómából és egy hegyi faluban keresnek menedéket. Az asszony: Cesira és az ő baljósan szépséges 15 éves Rosettája sem csak a háborúvég zűrzavarából kivezető utat keresi feketézők, állativá aljasult emberek, jóhiszemű tévelygők, parasztok, nácik és fasiszták, katonák és martalócok ijesztő nyüzsgésében. Útközben anya és lánya megismerkednek a bátortalan, kommunista nézeteket valló fiúval: Michele-vel. Az ifjú titokban szerelmes lesz Cesirába és Rosettába is. A háború lassan a végéhez közeledik és a két római nő úgy dönt, visszatér az örök városba. A hazafelé vezető úton: Cesira és Rosetta marokkói katonák fogságába esik, ami drámai eseményekhez vezet. A megerőszakolt és sok szenvedésen áteső anya és lánya kapcsolatára rendkívüli hatással lesznek a tragikus élmények. A minden idők egyik legjobb regényének tartott mű filmen is világhírű lett, 1961-ben Sophia Loren főszereplésével és Vittorio de Sica rendezésében emlékezetes filmet forgattak belőle, amiért Oscar-díjat kapott.

Egy gésa emlékiratai -- Memoirs of a Geisha
      "Arthur Golden - 1997"

Az "Egy gésa emlékiratai" Arthur Golden világhírű regénye. Elbűvölő, lélegzetelállító történet egy titokzatos világról, amely egy letűnt kultúra rejtelmeibe, egy japán gésa életébe enged bepillantani, mely tele van harccal a férfiak meghódításáért, a gondoskodás megszerzéséért. A történet egy szegény halászfaluból elkerülő: 9 éves, kék szemű kislányról szól, akit eladnak egy gésa házba. A hű önéletrajzi leírásból tanúi lehetünk élete átalakulásának, miközben beletanul a gésák szigorú művészetébe, ahol a szerelem csak illúzió, ahol a szüzesség a legmagasabb áron kel el, ahol a nő feladata, hogy szolgáljon és tudásával elbűvölje a befolyásos férfiakat. Átélhetjük a háború okozta változást, mely egy új életforma kialakítására kényszeríti a gésákat, nem hoz szabadságot, csak kétségbeesést és vívódást. Olyan szép ez a történet, mint egy költemény. De olyan is, mint a: Jin és Jang: van egy világos és egy sötét oldala. Olyan, mint az élet: tele van küzdelemmel, szenvedéssel, de szépséggel. Helyenként olyan durva, mint egy kés ejtette vágás egy fiatal női lábon, vagy mint egy tűrt, de nem kívánt aktus. Olyan különleges, mint Csijo-Szajuri kékesszürke szemei. A világon több tízmillió példányban eladott bestseller. Steven Spielberg produkciójában és Rob Marshall rendezésében készült filmváltozata 3 Oscar-díj, 3 BAFTA díj, 1 Golden Globe díj.

Egy hajótörött története -- Relato de un náufrago
      "Gabriel Garcia Marquez - 1970"

Egy hajótörött egyedül egy csónakban a nagy vízen. Meglehetősen népszerű irodalmi téma ez az alaphelyzet: "Robinson Crusoe", és jó íróról lévén szó, ez jól is van megírva. Kellemes, gyorsan olvasható olvasmány, ami nem csak az író rajongóinak fog tetszeni, de azoknak is akik szeretik a témát. Az Egy hajótörött regénye érezhetően eltér a tőle megszokott mágikus realista stílustól, de bizonyos motívumok, mint a magány, itt is megtalálhatóak. A Kolumbiai flotta: Caldas nevű rombolójának fedélzetéről az elszabadult rakomány nyolc tengerészt sodor a Karib-tengerbe. Csak egyikük: Luis Alejandro Velasco éri el a mentő csónakot és menekül meg. Az idő telik és rá kell ébrednie, hogy nem jön segítség, magára van utalva a végtelen vizeken, és ahhoz, hogy túlélje csak az akaratára és a maradék erejére számíthat. Megható és bámulatos akaraterővel, kitartással képes életeben maradni a tíz napig tartó hánykolódás során, a magány, éhezés, szomjazás, vihar, cápa veszélyek közepette. A legszimpatikusabb jellemvonása talán mégis az, hogy képes felülkerekedni a körülményeken és nem vetkőzik ki emberi mivoltából. A sokadik éhezéssel töltött napon sem képes megenni a nehezen elfogott sirályt. Az átélt kalandokat, és saját hősiességét józan belátással ítéli meg: igaz, hogy, tíz napig, megőrizve, a "töretlen reménykedést", képes volt életben maradni egy csónakban, de "hiszen mi mást tehettem volna".

Egy mágus naplója, Zarándoklat -- O diário de um mago
      "Paulo Coelho - 1987"

Paulo Coelho a főhős, a szerző maga, három hónapos zarándok útra indul: Spanyolországba, a Galíciai: Santiago de Compostela híres zarándok útjára és zarándok helyére, hogy visszanyerje a RAM-rend mesterét megillető kardot. E rend minden mesterének be kell járnia a "Nagy Utat", mert csak így válhat méltóvá erre a címre. "Minden ember keresi a forrásokat, melyek a dolgok értelmét segítenek felfedezni. Egyik lehetséges út a mágikus világ megismerése". Paulo Coelhónak közel ezer kilométeres zarándoklata során számos veszéllyel kellett szembenéznie. Útközben mágikus gyakorlatokat tanult, amelyek emberfölötti képességekkel ruházták fel. Találkozott a szellem világgal, megküzdött a maga démonaival, megharcolta a maga harcait. A szerző szerint az ember számára a legfőbb veszély mindenekelőtt önmaga. Elsősorban önmagunkkal kell szembe néznünk, le kell győznünk a gyarlóságainkat, félelmeinket, szenvedélyeinket. Csak így közelíthetjük meg a tökéletességet és a szeretetet. Isten bennünk van – sugallja az író – ez nem csak kevesek kiváltsága, hanem mindenkié. A "Zarándoklat" "Egy mágus naplója" képes felébreszteni az utazás iránti vágyat. De nem a szervezett, buszos, repülőgépes, csoportos utazást, hanem az ember közelibb, gyalogos túrákat a régi szent helyekhez.

Egy szerelem története -- Un Amore
      "Dino Buzzati - 1963"

Dino Buzzati az "Egy szerelem története" és a "Tatárpuszta" a két leghíresebb és mindmáig legnépszerűbb regénye, mely a hatvanas évek eleje óta mit sem veszített frissességéből. Több, mint "erotikus" mű: méltán emeli alkotóját a 20. század legnagyobbjai közé. A regény 1960 elején kezdődik, és körülbelül két éven át kíséri: Antonio Dorigo, 49 éves milánói építész és Laide, a 20 éves prostituált közti, kezdetben csupán üzleti, majd érzelmi viszonyt. Buzzati gyönyörűen ír, remek stílussal, lendületesen. "Tudod-e, mi vagyok. Felhő vagyok. Villám vagyok. Szivárvány vagyok. Gyönyörű szép kislány vagyok, mondja Laide, a fiatal Milánói táncosnő az elbűvölt Antonio Dorigó-nak, aki vesztére beleszeret ebbe a pénzért kapható lányba. A szemtelen, szép, hazug Laide viharossá kavarja az öregedő, félszeg agglegény életét: Antonio szenved, gyötrődik, szakít vele és újra visszatér hozzá, a féltékenység nyomasztó lázálmaiban vergődik: szerelme egyoldalú, Laide állandóan becsapja, kénye-kedve szerint bánik vele, s a férfit valami leküzdhetetlen szenvedély sodorja egyre mélyebbre. Voltaképp a magány, a halálfélelem elől menekül a szerelembe. Dorigo egyre inkább, csak birtokolni kívánja a lányt, kisajátítani magának, magához láncolni. Nem tervezett komoly jövőt a lánnyal, házasságot, családot, itt vált a két szereplő igazán eggyé: egyik sem vette komolyan a másikat, csupán játszottak a másikkal. Dorigo számára végül letisztult a lányhoz fűződő vágyakozása, amit ő szerelemnek hitt.

Elfújta a szél -- Gone with the Wind 
      "Margaret Mitchell - 1936"

Margaret Mitchell egyetlen regénye 1936-ban jelent meg, és óriási sikert aratott. Azonnal megfilmesítették a kor szupersztárjaival, és Scarlettet a legtöbben azóta is a gyönyörű: Vivien Leigh alakjában képzelik el. Érdemes tehát elolvasni a regényt akkor is, ha a filmet láttuk már. Amerikában a Biblia után a legnépszerűbb mű, 30 millió példányban kelt el. A könyv főalakja: Scarlett O’Hara, egy gazdag déli ültetvényes lánya. Scarlett gyönyörű lány, minden ujjára kap udvarlót, de neki egy kell: Ashley Wilkes, a szomszéd földbirtokos fia. Ashley egy másik lányt: Melanie Hamiltont veszi feleségül. Bosszúból Scarlett hozzámegy Melanie bátyjához, Charles Hamiltonhoz. A Wilkes birtoki mulatság napján találkozik Scarlett először Rhett Butler-el és ezen a napon tör ki a polgárháború. Scarlett házassága nem tart sokáig, Charles elesik a háborúban. Scarlett ezután Atlantába költözik, ahol Melanie is lakik, hogy Ashley közelében lehessen, ha a férfi hazalátogat a frontról. Atlantából a jenkik miatti menekülésben Rhett Butler lesz segítségükre. Scarlett hozzámegy Frank Kennedy-hez, húga vőlegényéhez. Scarlett másodjára is megözvegyül: Frank is meghal. Rhett Butler ekkor kéri meg az özvegy kezét. Házasságuk azonban Scarlett Ashley utáni reménytelen epekedése miatt megromlik. Rhett úgy dönt, elhagyja az asszonyt, hogy az Ashley-é lehessen. Scarlett ekkor jön rá, hogy igazából: Rhett-et szereti, Ashley iránti érzelmei régi illúzió. Rhett nemet mond Scarlett szerelmi vallomására.

Édentől keletre -- East of Eden
      "John Steinbeck - 1952"

Az "Édentől keletre" John Steinbeck egyik legnagyobb és legismertebb regénye. A regényből: Elia Kazan rendezett nagy sikerű filmet 1955-ben. Az Édentől keletre egy család történetét mondja el az Amerikai polgárháborútól az első világháborúig. A mű a Ábel-Káin történet modern változata, mely az ősi bibliai történetet, Ábel és Káin tragikus végű vetélkedését helyezi át az első világháborúbeli Amerikába. A két ikertestvér Aron és Cal, nevük kezdőbetűje az ószövetségi időkre utal, a Jó és a Rossz szimbolikus megtestesítői. Két fiútestvér: Aron és Cal kapcsolatát mutatja be egymással, az apjukkal, valamint gonosz és rossz erkölcsű anyjukkal. A regény az emberi választás jogát és felelősségét kutatja a jó és a gonosz harcában. A sokfelé ágazó és sokfelől egybefutó cselekményekből szinte határtalan körkép rajzolódik elő: a század eleji Amerika bonyolult társadalmi ellentmondásokkal zsúfolt, látványos freskója. Két család története bontakozik ki a regény lapjain, s a Trask fiúk sorsa szorosan egybefonódik az író, John Steinbeck családjának sorsával. Átszövik a regényt a szerelem szálai: a bajt hozó, sötét erő testesül meg a romlott Kate alakjában, a történet végén egy erős, igaz érzés ragyog fel, két fiatal élet megváltó, boldog ígérete. A gyakran komor színezetű esemény láncolat ellenére a mű végső kicsengése optimista: az Édenből kiűzött ember helyzete nem reménytelen, mert az akarata szabad, így győzhet a külvilág és lelke sötét hatalmain.

Éjjeli menedékhely -- На дне
      "Makszim Gorkij - 1902"

Kevés olyan író akad az évszázadok alatt, akiről egyértelműen kijelenthető, hogy vele új fejezet kezdődik az irodalom történetben. Makszim Gorkij esetében kétségtelen ez a világirodalmi szerep: vele kezdődik a "szocialista realizmus". Az Éjjeli menedékhely Gorkij leghíresebb, a világ minden nagyobb színházában játszott színműve. A műben a társadalom számkivetettjei tengetik szegény életüket. A mű a tőkés társadalom aljára sodródott emberek sorsát tárja fel páratlan ember ábrázoló és megelevenítő erővel. Alakjainak vergődéséből két hang szól hozzánk, a kapitalizmus kíméletlen kritikája, mely korai vagy kései formációjában is az emberek nagy tömegét rántja le a fenékre, de kihalljuk belőle a szocialista humanizmus hitét is, melynek legfőbb tartalma: az ember felszabadíthatja magát mindenféle elnyomás alól. Ábrázolható egyetlen alkotásban mindaz a jó és rossz, ami emberi lényekké tesz minket. Gorkij kétséget sem hagy felőle, hogy igen. Megtalálta a legtökéletesebb szavakat, feltette azt a néhány kérdést, ami létünk forrása, és megadta az összes lehetséges választ. Megfogalmazta mindazt, amit nekünk kéne ahhoz, hogy boldogok legyünk, és megtanuljunk jól élni. Így született az "Éjjeli menedékhely". Aktualitásából sajnos nem veszített a darab, sőt.

Életem története -- Histoire de ma vie
      "Giacomo Casanova - 1798"

Casanova a Velencei író és kalandor neve szinte mindenkinek ismerős, mint kalandor és nőcsábász, ez pedig főként önéletrajzának köszönhető. Casanova fő műve az önéletrajza lett, "Histoire de ma vie - Életem története", ami mindmáig széles körben olvasott mű, és a 18. század társadalmának egyik alapvető forrás munkája. Egy élvezetes, könnyed, szórakoztató stílusban megírt mű. Az írásának nemzetközi olvasottsága ma is kiemelkedő, meghaladja a kortársa Voltaire népszerűségét. Casanova azért franciául írt, mert az úri társaság nemzetközi nyelve volt. Gyorsan és kitűnően megtanult franciául, de írásában a Casanovisták kutatásai szerint szándékosan rontotta le nyelvtudását és fűszerezte a származására utaló italianizmusaival a szöveget. Az önéletrajzában ironikus, cinikus, szellemes képet ad kora társadalmi életéről. A nagyobb figyelmet azok a részek vonták magukra, amelyekben szerelmi kalandjairól ír, noha ezek kisebb részét képezik a műnek. Nyíltan bevallja, hogy életének legfőbb tevékenysége az "érzéki gyönyörök" hajszolása volt. Beutazta egész Európát, főleg azokat az államokat, ahol virágzott a korabeli nemesi szalon-élet. Párizsban megállta a versenyt a kor leghíresebb kalandoraival, Saint German és Cagliostro grófokkal, akikkel találkozott is. Casanova neve azonosult a nőcsábászok fogalmával. Életének kutatói kiszámolták, írásai alapján összesen: 122 nővel létesített szexuális kapcsolatot.

Eltűnt idő nyomában --  À la recherche du temps perdu
      "Marcel Proust - 1922"

Az "Eltűnt idő nyomában" Marcel Proust francia író hatalmas regény folyama, amely: 7 kötetből áll. A mű: 1909-1922 között keletkezett, egyes szám első személyben íródott, de nem önéletrajz, hanem önéletrajzi elemeket gazdagon felvonultató regény. Sok szereplőjének nyilvánvaló, hogy ki a mintája, mások több valós személyből lettek összegyúrva. A narrátor saját múltját, vagyis az elveszett időt kutatja. A regény központi témája az idő, annak hatása az egyénre, társadalomra. Ez a hatás elsősorban a változással mérhető, a regény ezt dokumentálja. Bemutatja, miként módosul a test, a személyiség, az ízlés, a divat, a világnézet az idő múlásával, hogyan válik avíttá, ami egykoron korszerű volt, miként jön divatba ismét az, ami korábban már meghaladottnak számított. Proust figurái, személyiségük ennek megfelelően nem állandó, viselkedésük az adott időpillanattól függ, így a megfoghatatlan idő múlásával mindig újabb oldalukat, vonásukat ismerjük meg. Az 1. kötet a Swann, a címben szereplő gazdag, művelt, nagypolgár, aki feleségül veszi Odette de Crécyt, a párizsi nőt. A 2. kötet 'Bimbózó lányok árnyékában' a narrátor és nagyanyjának tengerparti nyaralásáról szól, ahol Marcel megismeri szerelmét, Albertine-t. A 3. kötet az arisztokrácia életébe nyújt bepillantást. A 4. kötet 'Szodoma és Gomorra' a szereplők szexuális életét, tévelygéseit elemzi. Az 5. kötet 'A fogoly lány', a narrátor és Albertine közös életét meséli el. A 6. kötet 'Az Albertine nincs többé' a lány halála utáni időszakot meséli el. Az utolsó 7. kötet, 'A megtalált idő', felvonulnak a kötetben szereplő, az idő által megváltoztatott figurák.

Erdőlakók -- The Woodlanders
      "Thomas Hardy - 1887"

Thomas Hardy számos művének fő témája az ember küzdelme a szenvedések iránt közönyös elemekkel. Az Erdőlakók melankolikusan szép történet. Regényei, saját osztályozása szerint, három csoportra oszthatók, jellemrajza és tájleírásra összpontosítható művekre, romantikus és képzelet szülte történetekre, az ártatlanság regényeire. Az Erdőlakók az első csoportba tartozik. Grace Melbury, a divatos városi iskolában nevelkedett falusi lány és Giles Winterborne, falusi almabor árus tragikus szerelméről, valamint: Grace-nek a jóképű, de állhatatlan: Fitzpiers doktorral kötött házasságáról szól ez a megindító regény, mely egyúttal megsejteti a hagyományos angol falusi életforma és erkölcs lassú bomlási folyamatát is. Hardy nagy megjelenítő erővel ábrázolja az Angliai: Dorset környéki erdős világot, Little Hintock pompásan virágzó alma fáit, az évszakok szerint változó természet szépségeit, és az erdőlakók munkás hétköznapjait. Hardy gyönyörű leírásokat alkalmazott mind a természetre, mind az emberekre. Minden olyan élethűen elevenedett meg az olvasó előtt, mintha ő maga is a világa részese lenne. Teljesen egyértelmű, hogy miért szerepel a könyv az 500-as listán. Az Erdőlakók kedves olvasmánya lesz a világhírű író és költő  tisztelőinek.

Érik a gyümölcs -- The Grapes of Wrath
      "John Steinbeck - 1939"

Az "Érik a gyümölcs" John Steinbeck amerikai író 1939-ben megjelent realista regénye. A Pulitzer-díj mellett Steinbeck-nek ezen regény megírása hozta meg a Nobel-díjat 1962-ben. John Ford nagy sikerű filmet forgatott a műből Henry Fonda főszereplésével 1940-ben. 1929-es nagy világgazdasági válság, az USA-ban 13 millió ember vált munkanélkülivé, és akkor jött az aszály. Százezrek vándorolnak a kihalt sivatagi utakon, kocsira felpakolva viszik a háztartásukat, a családjukat, az egész addigi életüket. A történet az 1929-es nagy gazdasági világválságot követő "nagy depresszió" időszakában játszódik. Az Amerikai déli területek sújtó szárazság és homokviharok tönkretették a farmerek terményeit, akik így nem tudták fizetni a bankok tulajdonában lévő birtokaikért a bérleti díjakat. Különösen drasztikus volt a helyzet Oklahomában, ahonnan több tízezer földműves volt kénytelen elhagyni otthonát és útra kelnie Kalifornia felé munka reményében. A hasonló sorsban szenvedő: Joad család történetét meséli el a regény. Ennek a regénynek nincs hőse. Százezer gazda-családról szól, emberekről, akiket a gép öntudatlan kegyetlensége tett földönfutóvá. Egy családra vetíti a fényt, de úgy, hogy százezer hasonló családot érzünk körülötte. Szeretnünk kell őket úgy, ahogy vannak, semmi emberi vonás sem hiányzik belőlük, a legszebb vonások sem. A nyomorúság, a szenvedés kovácsolta össze őket. Nyersen beszélnek, de segítenek egymáson.


F ---
Faust -- Faust
      "Johann Wolfgang Goethe - 1832"

A Goethe-i életmű fő alkotása a Faust, amelyen szinte egész életén át dolgozott. Műve témáját egy német népkönyvből merítette Goethe, hőse egy középkori tudós: Faust doktor. A Faust bonyolult jelkép rendszerében különböző elemek formálódnak egységes egésszé, mint: 'Dante "Isteni színjátékában". A Faust-könyvek a világ-drámák sorába tartoznak. A dráma alapja közismert: Faust egyezséget köt az ördöggel, Mefisztóval, hogy miközben az minden óhaját teljesíti, halála után átengedi neki a lelkét, ha akad az életében egyetlen olyan pillanat, amikor valóban boldognak érzi magát. Az első rész líraibb, szubjektívebb: az elvont tudásból való kiábrándulás, a mágia sikertelen kutatása, s a tragikus szerelem Goethe személyes élménye. A Fausti megismerés vágy a kor szellemének hatása, amelyben a francia forradalom előtti években feltörő polgárság mindentudásra való törekvése fejeződik ki. Az első rész vezér motívuma, a Margit-tragédia, az elcsábított és gyilkossá lett lány története, az elavult társadalmi rend, a merev előítéletek, képmutató erkölcs. Itt Faust még az úgynevezett "kisvilágban" bolyong, tévedései, csalódásai személyes, emberi jellegűek. A második, kevésbé ismert rész a "nagyvilágba" viszi főhősét. Faust a közéletben keresi cselekvése értelmét, bár csalatkozik, végül az alkotó mégis megváltja, megtalálja: Krisztus, a mennyet, küzdelmét jutalmazva feloldozza a hőst, jelképezve, a küzdő ember nem bukhat el.

Feltámadás -- Воскресение
      "Lev Tolsztoj - 1899"

Tolsztoj a "Feltámadás" című csodálatos regényét nyugodtan együtt lehet említeni a "Háború és Békével" és az "Anna Kareninával". A főszereplő: Nyehljudov herceg, az egykor nyílt szívű fiatalember, aki gátlástalan férfivá válik. Könnyed főúri életformájába azonban egy tárgyaláson, ahol esküdtként van jelen, váratlanul berobban a múltja, s szembesülni kénytelen önmagával: vajon van-e megváltás számára, s mit kell ehhez tennie. De elsősorban nem is kettejükről: Nyehljudovról és Maszlováról szól ez a regény, hanem az igazságtalanságról. A regény alap gondolatát egy valóságban megtörtént bírói eset adta, amelyet az író ügyvéd barátjától hallott. A regény hőse: Nyehljudov herceg, egy előkelő úr, akiben felébred a lelkiismeret, hogy egykori kedvesét: Katyusa Maszlovát a prostitúció fertőjébe kergette. A lányt gyilkossággal vádolják. Ártatlansága kiderül, ám formai hibák miatt mégis négyévi kényszermunkára ítélik. Nyehljudov, hogy jóvá tegye bűnét, hajlandó lenne: Katyusát feleségül venni, és hogy megossza vele büntetését, utána megy Szibériába vezekelni. A századvégi Oroszországi élet szörnyűségeit, Tolsztoj a fogoly karaván szibériai útja során mutatja be. A társadalmi igazságtalanság bemutatása ellenére a regény mégsem nyomasztó olvasmány. Alap hangját az ember erkölcsi értékeibe, az egyszerű emberek jóságába vetett hit adja meg, s az, hogy a gonosz elleni harc egyetlen eszköze az erkölcsi tökéletesedés.

Firenzei lány -- Fiora et le Magnifique
      "Juliette Benzoni - 1988"

A "Firenzei lány" Juliette Benzoni a kortárs francia történelmi regény egyik legkiemelkedőbb alakja. Női Merle-ként tartják számon, s 75 éves korára több mint ötven regény fűződik nevéhez. Műveit hosszas, gyakran évekig tartó kutató munka előzi meg, s a cselekmények pontosan megrajzolt történelmi keretbe illeszkednek. Regényei az egész világon rendkívül kedveltek. A Firenzei lány főszereplője: Fiora, a könyv a 15. századi Firenzébe röpíti magával az olvasót, az itáliai reneszánsz korát eleveníti fel. Lorenzo Medici Firenzéjében megnyílnak előttünk a paloták kapui, s a történelemből jól ismert személyiségek tűnnek fel. Mindezek gyújtó pontjában egy fiatal lány, Fiora áll, kinek kalandos életén keresztül érzékelhetjük a kor utánozhatatlan hangulatát. E kötetben is, mint valamennyi Benzoni-műben, megtalálható minden, ami egy igazi kosztümös regényhez kell: szerelem, intrikák, árulás, véres tragédiák, no és humor, hiszen az írónő szerint a nevetés az egyik legfontosabb dolog az életben. A Firenzei lány egymáshoz kapcsolódó négy kötetét eddig nyolc nyelvre fordították le.

Focault inga -- Il pendolo di Focault
      "Umberto Eco - 1988"

A Foucault-inga Umberto Eco második regénye, mely 1988-ban jelent meg. A mű az összeesküvés-elméletek népszerűségével foglalkozik az idők folyamán, valamint ezek állandó jelenlétével. Eco zsenialitásához nem férhet kétség, ez ebben a műben is kiderül. Az történet főszereplője három barát: Belbo, Diotallevi, Casaubon a narrátor, akik egy könyvkiadónál dolgoznak. Számtalan ezoterikus témájú, összeesküvés-elméletekről szóló kézirat átolvasása után egy hasonló témájú sorozat kiadása mellett döntenek, és mintegy szórakozásképp, intellektuális játékként, összeállítanak egy kitalált Tervet. Az állítólagos Terv értelmében az emberiség sorsa a Világ Urainak kezében van, ez pedig összefügg azzal, hogy: Szép Fülöp francia királynak talán mégsem sikerült felszámolnia a templomos lovagrendet. A Terv, amely átnyúlik történelmen és összekapcsolja az összes összeesküvés-elméletet, kezdve a druidáktól, az alkimisták, a templomos lovagok, a rózsakeresztesek, a szabadkőműveseken át egészen a kabbalistákig, a Föld forgását bizonyító Foucault-ingának, magába foglalva valószínűtlen ellentéteket is. Szemben azokkal az összeesküvés-elméletekről szóló könyvekkel, amelyek meggyőzni akarják az olvasót, Eco nem esik ebbe a csapdába, ellenkezőleg, nem akar meggyőzni, regénye az ilyen írások szatírája.


G ---
Gabriela -- Gabriela
      "Jorge Amado - 1958"

A "Gabriela" a világhírű brazil író: Jorge Amado életművében fordulónak tartják ezt a regényt: ezzel kezdődik pályájának harmadik és sikerekben leggazdagabb szakasza, melyet oly dús művészettel megalkotott művek fémjeleznek. Ebben az élvezetes szerelmi történetben, a címszereplő: Gabriela, a szép félvér lány az anyaföld nyugalmát egyesíti magában a vihar szenvedélyességével, és nemcsak kitűnő szakácsnőnek, hanem fölülmúlhatatlan szeretőnek is bizonyul. "Botlása" után pedig szerelmesének, a gyöngéd bártulajdonosnak van ereje, hogy kesztyűt dobjon a kisváros maradi erkölcseinek, és a maga életén példázza, hogy temeti el a kibontakozó polgárosodás a hűbéri oligarchia és az ököljog világát. Egy varázslatos szépirodalmi szappanopera, tele latinos szenvedéllyel, csordultig élettel. A történet az elejétől kezdve arra késztetett, hogy benne éljünk, az utolsó oldalig. Ott jártunk Ilhéus-ban, a gyorsan fejlődő kakaó vidéken, ahol a kisváros fehér öltönyös, kalapos férfiai trikk-trakkot játszanak, miközben megbeszélik az aktuális történéseket. A feleségét a fogorvossal rajtakapó férjet. A dús idomú szeretőjét a kereskedőnek. Gabrielára elég sokat kellett várni, de megérte: ez a szép félvér lány senkit nem hagyott hidegen. Minden férfi ilyen asszonyt szeretne: aki gyönyörű, életvidám, jól főz, ráadásul szenvedélyes szerető. Egy ilyen nő persze sok bonyodalommal jár, latinos szenvedéllyel. Amado helye méltán Marquez mellett van.

Goriot apó -- Le Père Goriot
      "Honoré de Balzac - 1835"

A Balzac-i életműnek, a "Goriot apó" című regény az egyik csúcspontja. A több rétegű mű emlékezetes figurák sorsát tárja elénk. A francia forradalom utáni időszakban spekulációval meggazdagodott tésztagyáros, Goriot apó polgári körülmények között éli újra: Lear király tragédiáját: a leányai szeretetéért küzdő, ezért mindent feláldozó, becsapott, kifosztott apa megrendítő pusztulását. A regény tulajdonképpeni hőse az életművén többször is felbukkanó: Eugene Rastignac, aki becsületes, jó szándékú fiatalemberként jön Dél-Franciaországból Párizsba, de karrier vágya elszánt törtetővé formálja. A Párizsi Vauquer panzió lakói vékonypénzű hivatalnokok, szerény jövedelmű özvegyek, visszavonult üzletemberek. Köztük van Goriot apó, az egykori tésztagyáros és a jogi tanulmányait végző diák, Eugéne de Rastignac. Rokoni kapcsolata révén Eugéne előtt megnyílik az előkelő társaságok szalonjainak ajtaja. Míg a diákot a nagy világi élet megszédíti, Goriot apó az apai szeretetének áldozata lesz. Előkelően férjhez adott lányai az utolsó fillérjétől is megszabadítják. Itt már a pénz arisztokrácia van hatalmon. A pénz a legfőbb társadalmi mozgatóerő, ettől függ minden, még az érzelmek vonzása is. A regény nemcsak megrázó, felejthetetlen olvasmány, a "realizmus egyik legnagyobb diadala”, hanem a marxizmus klasszikusai szerint, tudományos értékű mű is, melyet felhasználtak elméleti munkásságukban.

Grant kapitány gyermekei --  Les enfants du capitaine Grant
      "Jules Verne - 1868"

Jules Verne egyik legnépszerűbb regénye, annyi más művéhez hasonlóan, a lélek nemességét, a bátorságot és az önfeláldozást dicséri; és e kiváló jellemvonások számára az egész földkerekséget szánja terepül. Mégpedig a szó pontos értelmében: az eltűnt Grant kapitány nyomában a 37. délkör mentén az egész földet tűvé teszik. Grant kapitány vezette Britannia hajó-töröttjeinek felkutatására indult: Robert Grant és Mary Grant, valamint Glenarvan lord és a Duncan nevű hajó személyzetének a földgömb déli féltekén megtett teljes útja. A gyermekek és bátor segítőtársaik; elemi csapásokkal, emberi gonoszsággal és vad emberevők veszedelmeivel dacolva három világrészt járnak be, míg végül, már reményük vesztével, hősies útjukat siker koronázza. A vérfagyasztó kalandokban, humorban, romantikában játszódó történet végén sikerrel járnak, és megtalálják Grant kapitányt. Kimagaslóan jó könyv Verne tollából, nem éppen visszafogott terjedelemben.  Amúgy sem szokott fukarkodni az író a földrajzi és a történelmi adatokkal, de most a zseniális és utánozhatatlan: Paganel személyében az ismeretek olyan tárháza kap szerepet, akinek minden apró dologról eszébe jut valami. Jules Verne regényei időtállóak, szórakoztatva tanítanak, tudást csepegtetnek.

Gulag szigetcsoport -- Архипелаг ГУЛАГ
      "Alekszandr Szolzsenyicin - 1973"

A "Gulag szigetcsoport" egy ​megrázó erejű dokumentum-regény, az orosz irodalmi Nobel-díjas Szolzyenyicin műve. A könyv szinte a megjelenését követően klasszikussá vált, a Szovjet munkatábor, a Gulág borzalmait mutatja be. A valósággal csak félve szembesülő, közel sem szűk köre riadt vissza a sorokban rájuk tekintő tragédiáktól, de a nyugat-, és különösen a kelet-európai olvasók is. A Gulag azóta fogalommá vált, nem egyszerűen a személyi kultusz, a Sztálinizmus, a Brezsnyevi önkény elleni fellépés szükségességének a szimbolumává, hanem a XX. századi embertelenség jelképévé is. Szolzsenyicin könyve nem egyike a "láger-irodalom" nagyszámú visszaemlékezéseinek, hanem maga a kollektív emlékezet. Emlékezet a múltból és a jelenből, s a jelennél is inkább a jövőhöz szól. A regény hősei – a mai dokumentum-regény minden szabályát felrúgva, -létező és létezett személyek, saját névvel. Az esemény sor sem írói absztrakció formálta valóság, hanem maga a valóság.

Gulliver utazásai -- Gulliver's Travels
      "Jonathan Swift - 1726"

A  "Gulliver utazásai" minden idők legnagyobb és legsikerültebb szatirikus regénye. Jonathan Swift 1726-os kalandregényében, Lemuel Gulliver hajós kapitány bőrébe bújva adja elő hőse fantasztikus kalandjait; ironikusan hitelesiti féktelen mesélő kedvét köznapi adalékkal, hajónapló adatokkal, tengerész szakzsargonnal, hogy országról országra haladva kegyetlen szatírát adjon elő magáról az emberről és az emberiségről. Az érdekes történetben Gulliver körbe utazza a világot, hogy többet tudhasson meg más kultúrákról. Később fantasztikus vidékekre cseppen, úgy mint: Lilliput, Brobdingnag, Lupata, Nyihahák országa. Gulliver négy nagy utazást tesz. Először a törpék országába: Lilliputba. Aztán az óriások hazájába: Brobdingnagba jut el. A kicsinyítő és nagyító látcsövén át megismerjük az embert, kicsinységében nevetségesnek, nagyságában visszataszítónak: Aglia országában. A következő utazás elvisz: Lupatába, ahol a filozófia és a tudomány ferdeségeit látjuk nevetséges színezetben, a Mágusok szigetén a történelem holt nagyjai lepleződnek le, végül a halhatatlanság kétes áldásaival ismerkedünk meg. Az utolsó utazás, a bölcs lovak: Nyihahák országába visz, végső, epés leszámolás magával az emberi nemmel, amit a: Jehuk személyesítenek meg. A Gulliver utazásai az egyetemes világirodalom ritka remekműve. A történetekben a pozitív emberi értékek állnak az értékrend csúcsán: etikusság, erkölcsösség, emberség.


Gy ---
Gyűrűk ura -- The Lord of the Rings
      "John Tolkien - 1949"

A "Gyűrűk Ura" John Tolkien angol író világhírű fantasy-regénye. A történet 1936 és 1949 között készült és 1955-ös megjelenése óta világszerte több mint 150 millió példányban kelt el. A regény a fantasy műfaj egyik alapja, a világ egyik legjelentősebb irodalmi alkotása, amely szinte minden fantasy-íróra rendkívül nagy hatással volt és hatással van ma is. Habár általában három kötetben (A Gyűrű Szövetsége, A két torony, A király visszatér) jelenik meg és gyakran helytelenül trilógiának nevezik, a Gyűrűk Ura egységes egészet alkotó, hat könyvből és függelékekből álló, kiadástól függően körülbelül 1800 oldalas alkotás. A történet címe: Sauron-ra, Mordor Sötét Urára utal, ő a legfőbb gonosz a történetben. Ő alkotta meg a Hatalom Gyűrűités az Egy Gyűrűt, amivel a Hatalom Gyűrűinek urává vált. Mivel: Sauron a leghatalmasabb erő a műben, és hatalma az egész halandó világot fenyegeti, sőt, már nevének kimondása is bajt hozhat, ezért a könyv szereplői (Sauron ellenségei és szolgái is) gyakran tulajdonnévi szerepű (néha metaforikus) leírásokkal, valóságos: epitheton ornansokkal helyettesítik a nevét: "a Sötét Úr", Ő, "a Gyűrűk Ura", "a Föld Ura". Korábban Sauron a Világ Fekete Ellenségének, Morgothnak volt szolgája, az ő legyőzéséről szól Tolkien műve.


H ---
Hamlet -- Hamlet
      "William Shakespeare - 1602"

A Hamlet, dán királyfi, William Shakespeare egyik legismertebb tragédiája. Ez a dráma az európai kultúra alap művei közé tartozik, közismert mindenki számára, a legtöbbet idézett művek egyike. Az angol klasszikus, Shakespeare zseniális drámájáról nehéz lenne újat mondani. Évszázadok múltán is naprakészek mondatai, találóak szereplői. Marcellus és Horatio egy éjjel szellemet látnak, mely az elhunyt királyhoz hasonlít. Mindent elmondanak Hamletnek, aki találkozik is a szellemmel. Ő elmondja neki, hogy Claudius mérget öntött apja fülébe és most az ő apja szellemével beszél. Addig nem lel megnyugvásra, míg fia bosszút nem áll ezért a gaz tettért. Hamlet titokban tervet eszel ki. Hamlet ráveszi a vándor színészeket, hogy játsszák el apja halálának történetét. Az előadás közben Claudius feldúltan elrohan. Polónius egy függöny mögött hallgatózik, Hamlet észreveszi és nem tudván, hogy ki az, leszúrja. A király ezért Angliába száműzi. Hamlet titokban visszatér Angliába, egy temetésre lesz figyelmes: a szép Ophelia öngyilkos lett. Hamlet felfedi kilétét, Leartes pedig rátámad. A palotában Leartes újra párbajra hívja Hamletet, a királytól kapott mérgezett kardjával. Harc közben azonban kardot cserélnek, így hiába vágja meg Hamletet, az ő kardcsapásától hal meg Leartes. A király is biztos akar lenni a dolgában, ezért még a bort is megmérgezi, de azt Gertrúdis issza meg és hal meg tőle. Hamlet leszúrja Claudiust, a trónra pedig Fortinbras kerül.

Háború és Béke -- Война и Mир
      "Lev Tolsztoj - 1869"

A "Háború és Béke" az orosz író Tolsztoj egyik fő alkotása, az orosz realista regény fontos dokumentuma. Fjodor Sztrahov orosz filozófus szerint az alkotás "Az emberi élet teljes képe". Teljes képe annak, amit történelemnek és a népek csatájának neveznek. Teljes képe annak, amiben az emberek boldogságukat, nagyságukat, örömüket megtalálják. Tolsztoj önmaga is tudatában volt műve jelentőségének s így értékelte azt: "Olyan ez, mint az Iliasz.” egy "Totális mű, a klasszikus Oroszország regénye. Nemcsak az orosz Iliasz, de az orosz Odüsszeiais.” A Háború és Béke: 15 év eseményeinek rajza: 1805-1820 között. A Napóleoni háborúk korának, benne Napóleon Oroszországi hadjáratának, Oroszországban végbemenő eseményeit, társadalmának változásait, legfőképpen a korabeli orosz nemességet ábrázolja. Négy nemesi család élet története bontakozik ki a műben, a Rosztov, a Bolkonszkij grófok, a Kuragin, a Bezuhovok hercegek arisztokrata világát ismerheti meg az olvasó. A két barát, Pierre Bezuhov és Andrej Bolkonszkij mindketten ugyanazon nő: Natasa Rosztova iránt érzett szerelmét. A háttérben véres történelmi események színterévé válik az ország, a franciák megtámadják az orosz földet is, majd kibontakozik a Napóleon elleni össznépi összefogás. A csatákban Kutuzov a hadvezér és Karatejev. A Háború és béke két nagy történelmi csatát is bemutat, az Austerlitzi és Borogyinói ütközetet.

Három nővér -- Три сестры
      "Anton Csehov - 1901"

A Három nővér a kárba veszett szépség drámája. A három testvér - Olga, Mása, Irina, egy vidéki városban él. Életük kusza, szerelmeik zűrzavarosak, mindhárman boldogtalanok. A darab hangulatát a szenvedésnek ez a megfoghatatlan légköre adja, s ugyanilyen megfoghatatlan az optimizmus, amely a mű végén fogalmazódik meg: "A mi életünk még nem fejeződött be… nemsokára megtudják, miért élünk, miért szenvedünk". A darab, amelynek sem tragikus konfliktusa, sem tragikus szereplői nincsenek, a mozgalmas és az értelmes élet iránti enervált, meddő várakozást rajzolja meg. A három nővér jellegzetes Csehovi hősök, akiket a közös, az élet elhibázott, a célokat, eszményeket az életbe átültetni nem tudó, akarat és tartás nélküli, de gazdag belső világot felmutató szellemiség tart össze. Ha azonban Csehov a szemünk láttára bontja ki ezeket a lélektani futamokat, pontosan azt a célt nem éri el, ami összességében világlik ki a színdarabból: a kátyúba jutott élet akkor feneklik meg végképp, amikor már csak beszélni tudunk a felemelkedésről, de tenni érte képtelenek vagyunk.

Harry Potter -- Harry Potter
      "Joanne Kathleen Rowling - 1997"

A "Harry Potter" J. K. Rowling angol írónő hét kötetből álló, fantasy műfajú regény sorozata, amely a modern idők máig legnagyobb könyvsikere lett a világon. Főhőse egy kamasz varázsló fiú: Harry Potter, és az ő barátai: Ron Weasley és Hermione Granger, akik a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola tanulói. A történet arról szól, miként próbálja meg: Harry Potter legyőzni a gonosz varázslót: Voldemort Nagyurat, aki megölte Harry szüleit és megpróbálja meghódítani a varázslóvilágot, s leigázni a varázstalan embereket, a muglikat. A könyv-sorozatból számos film, videojáték és más termék is készült. A sorozat első kötete 1997-ben jelent meg "Harry Potter és a bölcsek" köve címen, ami után óriási világsiker lett a többi kötet is. Az utolsó könyvet 2007 júniusában adták ki, azóta több mint: 450 millió példányt adtak el a sorozatból, összesen 78 nyelven. Az utolsó négy kötet egymás után állította fel a "leggyorsabban eladott könyvek" rekordját a történelemben. A sorozatot a Warner Bros filmesítette meg, a hetedik könyvet két filmre bontották, hat hónapnyi eltéréssel a megjelenésük között. A Harry Potter-sorozathoz kapcsolódóan rengeteg terméket készítettek, így összesen 15 milliárd fontnyi értéke van a Harry Potter márkanévnek, ami átszámítva 5 billió forint.

Huckleberry Finn -- Huckleberry Finn
      "Mark Twain - 1884"

A "Huckleberry Finn kalandjai", eredeti címén: "The Adventures of Huckleberry Finn", Mark Twain amerikai író regénye, a Tom Sawyer kalandjai című könyvének a folytatása. "Aki nem olvasta a Tom Sawyer kalandjai című könyvet, mit se tudhat rólam, de az nem tesz semmit. A könyvet egy Mark Twain nevű úriember írta, és nagyjából az igazságot írta meg". Huckleberry Finn szavai ezek, a kaland regény izgalmas eseményeit ugyanis az ő elbeszéléséből ismerjük meg. Mellette van hűséges barátja: Tom Sawyer is. Minden nagy vállalkozásuk közös: hajóznak a Mississippin, szélhámosok társaságába keverednek, nagy és izgalmas rabszolga-szabadító akciót folytatnak az öreg Jim megszöktetésére, úgy, ahogy az igazi nagy regényekben meg van írva. Tom Sawyer legjobb barátját: Huckleberry Finnt özvegy Douglasné örökbe fogadja, és megpróbálja "civilizálni", ami Huck barátunknak nincs ínyére, kutyául érzi magát mindig tiszta ruhában, és a szépen megterített asztalnál. Szerencsére jókor érkezik Tom, akivel "rablóbandát" alapítanak. Huckot csavargó, részeges apja ki akarja fosztani, de a fiú megszökik tőle. Ezután Huck, mint aki jól végezte dolgát, elindul egy lopott csónakon, majd tutajon hosszú kalandos útjára a Mississippin, szökött néger rabszolga, Jim társaságában. Elképesztő kalandok során, két szélhámossal gyarapodva hajóznak. Gazdag fantáziával sokfelé járnak és mindenhol megszöknek az üldözőik elől.


I ---
Iliász -- Ilias
      "Homérosz - i.e. 8 század"

Az Iliasz Homérosz műve. A legnagyobb tekintélyű ókori görög eposz, a világirodalom egyik legjelentősebb alkotása. Az Iliász világirodalmi hatása szinte fölmérhetetlen. Valamennyi Európai eposznak alap mintául szolgált. Az Iliasz nem a Trójai háború egészét, hanem annak csupán egyetlen epizódját beszéli el: Akhilleusz haragját és ennek pusztító következményeit. A mű címe Trója régi nevéből származik. Az Íliász a Kr. e. 8. században keletkezett hősköltemény: 15.000 sorból, 24 énekből áll.  Az Íliász szereplői: Istenek és Emberek. A halhatatlan Olümposzi hegy égi lakók közti viszály robbantotta ki a háborút, ennek megfelelően két pártra szakadva segítik az: Akhájokat és a Trójaiakat. Héra, Pallasz Athéné, Poszeidón az Akhájok oldalán állhatnak, Aphrodité, Arész, Apollón a Trójaiakat segítik. Zeusz parancsának megfelelően hol távol tartják magukat a harctól, hol tevékenyen részt vállalnak a csatákban. Diomédész Aphroditét és Arészt meg is sebesíti, és csak Apollón elől hátrál meg. Más istenek is beavatkoznak. Héphaisztosz készíti például Akhilleusz új fegyvereit. Zeusz sem pártatlan, hiszen igaz, hogy Trója sorsát már eldöntötte, elpusztult. Akhilleusz megöli a legnagyobb hőst: Hektórt, ezután ő is fiatalon meghal, de örök dicsősége. Homérosz istenei emberalakú istenek, viselkedésük, lelkiviláguk, civakodásaik, mulatozásaik emberszerűek. Homérosz istenvilága ugyanúgy arisztokratikus és hierarchikus, mint az emberek világa.

Isteni színjáték -- La Divina Commedia
      "Dante Alighieri - 1321"

Az "Isteni színjáték, olaszul: "Divina Commedia, Dante Alighieri elbeszélő költeménye, amelyen 1307-től egészen 1321-ben bekövetkezett haláláig dolgozott. Az Isteni jelző eredetileg nem része a címnek, ezt Boccaccio tette hozzá. Dante az itáliai költő, filozófus, az olasz és a világirodalom nagy klasszikusa. Az Isteni színjátékot: Jorge Luis Borges a "valaha írt legnagyobb irodalmi műnek" nevezte. A műből bölcsességek, axiómák bonthatók ki. Dante eltért a latintól, inkább anyanyelvén, olaszul írt, amely nyelvezetileg közelebb állt az emberekhez. A mű szerkezetét a 3-as szám határozza meg: 3 könyvre tagolódik, mindegyik könyv 33 éneket tartalmaz, összesen 100 énekből áll. Dante Vergilius társaságában végigjárja és megismeri: a -Poklot, a -Purgatóriumot, a -Paradicsom nagy hármasát, a három túlvilági szférát. Útja során találkozik a múlt nagy szellemeivel és kortársai halott lelkeivel is. Mindegyikükről véleményt alkot. A költemény az 1300-adik évben, kezdődik. Dante ekkor volt 35 éves, ami a Biblia szerinti várható élettartam fele. Az Isteni színjáték három helyszíne. A Pokol a legzordabb, alvilági tűztől megvilágított, rettenetes viharoktól tépett, vad táj. A Purgatórium az a túlvilági hely, ahol kitisztul az emberi szellem, méltóvá lesz, hogy az ég lakója legyen, a Toszkán tájra hasonlatos, szép, kellemes, fényes hely. A Paradicsom, a Mennyország, a legmagasabb szféra, itt a csodákat és hitigazságok mélységeit ismerteti meg.

Ivan Iljics halála -- Смерть Ивана Ильича
      "Lev Tolsztoj - 1886"

Az Ivan Iljics halála Tolsztojnak talán a legtökéletesebb kisepikai műve, kisregénye. Ez a mű az 1884-86 közötti született, megírására Tolsztojt egy megtörtént eset ihlette. A címadó hős: Ivan Iljics negyvenöt éves Pétervári törvényszéki bíró, aki látszólag harmóniában él környezetével és önmagával mindaddig, míg kiderül, hogy rákos beteg. Rádöbben arra, hogy minden, amit eddig értéknek hitt, talmi és üres, egész élete feltartóztathatatlan sodródás volt a tisztátlanság és hazugság mocsara felé. A halállal szembenéző ember eljut a tragikus felismerésig, hogy "nem úgy élt, ahogyan kellett volna”. Nem szeretet kellően és szépen. A magány keserűsége, az őt körülvevő rokonok és barátok közömbössége rávezeti: Ivan Iljicset a lelki megvilágosodásra, a megváltás szükség szerűségére. Utolsó napjai megvilágítják számára e kérdést, és megmutatják a különbséget. "Milyen boldogság", szól még utoljára, és meghal.

Ivanhoe -- Ivanhoe
      "Walter Scott - 1820"

Az Ivahone a Kenilworth mellett Walter Scott legjobb történelmi, romantikus, kaland regénye. A középkori Angliába kalauzolja az olvasót, cselekménye a Angolszászok és a Normannok, a jók és a rosszak küzdelmét a lovagkort ábrázolja. Elsősorban azt mutatja meg belőle, ami szép, csillogó, önzetlen. A Kelta őslakók helyébe lépő Angolszászok, és a hódító Normannok közötti ellentétben, a francia nyelvű Normanok elözönlötték a Brit szigeteket, és meghódították Angolszász lakóit. Az uralkodó Normannok és az alávetett Angolszászok ádáz küzdelme évszázadokig tartott, de végül a két nép, a két nyelv eggyé olvadt, és így alakult ki az Angol nemzet és nyelv. Az író a történelmi regény atyja, az átalakulás viharos korszakába helyezi hőseit, a nemes lelkű: Ivanhoe lovagot, az elvetemült: Templáriust, a bájos: Rowenát, és a szép: Rebekát, Oroszlánszívű Richárd királyt, és a legendás: Robin Hoodot. Ebben a korban lép elő: Richárd király nagyszerű vitéze, a tiszta lelkű: Ivanhoe. A fiatalember nehéz próbatételek után győztesen kerül ki a nagy lovagi tornákból, nehéz harcokból. Mikor a király visszatér, lovagját a szépséges Rowena kezével jutalmazza, akit Ivanhoe már régen szeretett. A romantikus kalandregény minden idők egyik legnagyobb könyvsikerének bizonyult.


J ---
Jane Eyre -- Jane Eyre
      "Charlotte Brontë - 1847"

A "Jane Eyre", Charlotte Brontë angol írónő, a Brontë nővérek egyike, 1847-ben Londonban kiadott regénye. A regény rögtön hatalmas sikert aratott. Ma a világirodalom egyik legfontosabb regényeként tartják számon. A regény vadromantikus cselekménye, érzelmessége révén nagy sikert aratott világszerte. Jane Eyre árván marad, akit egy komisz nagynéni nevel, majd beadja a lowoodi árvaházba. Jane tanítói oklevelet szerezve egy gazdag birtokos, Rochester házában lesz nevelőnő. Mr. Rochesterrel, a gazda szeszélyes modora sem riasztja el a lányt, barátság, majd a szerelem is kivirágzik köztük. Ám baljóslatú események kísérik kapcsolatuk kibontakozását: a kastélyban néha hátborzongató nevetés töri meg az éjszaka csendjét, titokzatos alak mászkál a folyosókon. Jane szerelmének más próbatételeket is ki kell állnia: közte és Mr. Rochester között a korkülönbségen kívül, a férfi már közel 40 éves, társadalmi szakadék is húzódik, kiderül a férfi nős. A lány elmegy, megpróbál új életet kezdeni: tanít a helyi iskolában. Jane azonban nem tudja elfelejteni Mr. Rochestert, így egy év után úgy dönt, visszatér Thornfieldbe. Megérkezve Thornfield Hall-t leégve találja, és megtudja, hogy az őrült feleség az ő eltűnése után felgyújtotta a kastélyt, és ő maga is meghalt a tűzben. Mr. Rochester is megsérült: megvakult. Jane Mr. Rochester felesége lesz, aki visszanyeri a látását, és saját szemével gyönyörködhet Jane-nel közös gyermekeikben.

Jegyesek -- I promessi sposi
      "Alessandro Manzoni - 1823"

A "Jegyesek című olasz regény: Alessandro Manzoni az olasz romantika fő alakjának legnagyobb műve. Élete halhatatlan fő művében, 800 oldalas könyvében, egy örök témát dolgoz fel, a szerelmesekét, akiket a történelmi körülmények elszakítanak egymástól. A cselekmény a 17. században Lombardiában játszódik, annak népét, urait, törekvő polgárait, közéleti embereit, bűnözőit rajzolja elénk mesterien a szerző. Nyomon követhetjük a két fiatal külön-külön átélt kalandjait, amíg igen bonyolult, változatos viszontagságok után végre újra találkozhatnak, és a sokszor tragikus helyzetek feloldásaként a tiszta szívűek elnyerik jutalmukat, a beteljesült szerelmet. Elbűvölő történet szétszakított, majd újra egymásra talált szerelmesekről. Lucia és Renzo szerelmi története ez. A tehetős: Don Rodrigo szemet vetett a szépséges: Lucia-ra, aki azonban a szegény: Renzo-ba szerelmes, és viszont, a tervezett esküvő azonban meghiúsul, a nagyúr ugyanis halálosan megfenyegeti a helyi plébánost, nehogy összeadja a szerelmeseket, így a két fiatal Lucia anyjával egyetemben kénytelen elmenekülni a faluból. Ez a regény, ami igazából nemcsak regény, hanem rendkívül bőséges társadalmi és történelmi korrajz. Természetesen végül: Lucia és Lorenzo egymásra talál, boldogok lesznek. Ebben a könyvben a Dantétől napjainkig terjedő dúsgazdag olasz irodalomnak egyik legszebb, legjobb művével találkozhat az olvasó.

Jézus Krisztus evangéliuma -- O Evangelho Jesus Cristo
      "José Saramago - 1991"

A Názáreti Jézus életét fogalmazta újra a Nobel-díjas portugál író ebben a regényben. Saramago földi emberként állítja elénk Jézust, akinek sorsát két apa határozza meg. A mennyei Atya szellemi hatalmát, a vértanúhalál utáni dicsőség és világhír ígéretét hagyományozza rá, földi apja, József pedig a Betlehemí gyermekgyilkosságban való felelősség súlyával terhelt és kereszthalállal beteljesedő sorsának gyötrelmeit. Jézus nem tud megbékélni József vétkével, ezért elhagyja a szülői házat, és hosszú éveket tölt egy titokzatos pásztorral és nyájával. Mikor elkóborolt bárányát keresve a pusztában találkozik Istennel, hazamegy, hogy elújságolja családjának, de még az anyja sem hisz neki, pedig ő az egyetlen, akinek sejtelme lehet Jézus fogantatásának rejtélyéről. A megkeseredett Jézus ezek után Mária Magdolnát választja társául, aki elkíséri őt az Isten által kijelölt úton, melynek során Jézus akarata ellenére válik Megváltóvá, mert felismeri, hogy nem menekülhet a mennyei Atya által rászabott végzettől, bár halála pillanatáig lázad ellene. Először is szögezzük le, ez nem az Újszövetség. Ez nem a Nagy Konstantin által cenzúrázott evangéliumok egyike. Egy gondolkodó ember írása a világ talán legjelentősebb, legvitatottabb emberéről, Jézusról. Saramago, a XX. század zseniális kérdezője újra értelmezi az Evangéliumokat. Ez az 1991-ben megjelent, azóta már klasszikussá vált regény érző, valódi emberként mutatja be Jézus Krisztust.

Jubiaba -- Jubiaba
      "Jorge Amado - 1935"

Jorge Amado (1912-2001) minden idők legnépszerűbb brazil írója: Bahia államban született: Salvador városában nőtt fel, majd: Rió de Janeiro-ban jogi tanulmányokat végzett. Amado 19 éves volt, amikor az első regényét megírta, aztán szinte évenként jelentkezett új művel. Írásai rendre művészeti és politikai botrányt kavartak: Amado pornográf írónak és forradalmárnak számított. A szülőföld, Bahia, ez a tarka metropolis szinte egész életművében ott kavarog kétes sikátoraival, lebujaival, kikötőjével, csavargóhadával, szépasszonyaival, utcalányaival. Az 1935-ben megjelent: "Jubiaba - Zsubiabá" már teljes pompájában ábrázolja ezt a színteret: megelevenedik a holdfényes Bahia-i kikötő, a matrózkocsma, a délszaki utca, a nyomorúságában is erőteljes, sőt többnyire derűs néger, fehér, mulatt szegény ember, a hitlerizmus eljövendő győzelmében bízó, szoknyavadász német gyáros, és óhatatlanul rabul ejt bennünket a vidék dohány ültetvényeinek sivárságában is tömény vitalitása, Zsubiabá – a Bahiai varázsló, tudománya, az afrikai vallási szertartások rejtelmes hangulata. António Balduíno, a regény fekete néger hőse ebbe az Amado által újjáteremtett mitológiába születik bele, itt tanul meg életben maradni, csavarogni, dolgozni, szeretni – és végül egy sztrájk iskolájában érettségi vizsgát tenni.


K ---
Karamazov testvérek -- Братья Карамазовы
      "Fjodor Dosztojevszkij - 1880"

A "Karamazov testvérek" Dosztojevszkij legnagyobb és legösszetettebb alkotása, az író utolsó nagy regénye. A család, a testvérek jelleme és sorsa többféle választ is nyújt az alapvető erkölcsi kérdésekre, az ember: fizikai, szellemi, értelmi és erkölcsi arcát ábrázolja a három testvérben. A Biblia után a legnagyobb könyv, a legtöbb, amit valaha az emberről írtak. Innen számítják a modern pszichológiát. Az embernek több énje van, többféle énünk van, jó és rossz. A négy testvéren keresztül mutatja be az író a lélek megtestesüléseit. A három testvér és az apa, az ember lélek megtestesülései. Dmitrij: az ösztön lény. Ivan: az okos, a ráció. Aljosa: a tisztaság, a szép lényünk, amilyenek szeretnénk lenni. Szmergyakov: a rossz énünk. Dosztojevszkij zsenialitása, hogy meg tudja mutatni: Ilyen vagy, amelyik énedet engeded, az irányítja az életed. Akárcsak a "Bűn és bűnhődés" a "Karamazov testvérek" is Dosztojevszkij e legérettebb, egész életművét betetőző alkotása. A jellemeiben, filozófiájában összegeződik az író teljes élet tapasztalata, a páratlan pszichológiai hitelességgel motivált bűnügyi történet kibontása során művészi nézeteinek végső szintézisét fogalmazza meg. A Karamazov család tagjai: az apa és fiai az erjedő, felbomló múlt századi orosz társadalom sorsának hordozói. „A régi, a vad, Oroszország elpusztítja magát, felnő egy új nemzedék, amely a jóság, a szeretet jegyében él majd, és begyógyítja a Karamazovok ütötte sebeket.

Karácsonyi ének -- A Christmas Carol
      "Charles Dickens - 1843"

A Karácsonyi ének, "Christmas Carol" Dickens klasszikus regénye. Dickens 1843-ban írta a művet, ami megjelenése óta töretlen népszerűségnek örvend. A történet főszereplője: Scrooge úr, egy uzsorás, fösvény, lelketlen milliomos, aki utál minden szépet és jót, sőt a Karácsonyi ünnepeket és az arra való készülődést is egyenesen gyűlöli. Mindössze két ember van az életében. Az egyikük Fred nevű unokaöccse, akivel alig tartja a kapcsolatot. A másik Bob Crachit, aki saját rosszul fizetett alkalmazottja. Lelketlensége miatt karácsony előtt három szellem látogatja meg, három egymást követő napon. Este, hazatérve magányos házába jelenést lát: meglátogatja Marley, rég halott üzlettársa, s bejelenti három további szellem érkezését. Az Első a régi karácsonyok szelleme, aki végigvezeti Scrooge urat saját hajdani életén, s elfelejtett, fájó emlékeket elevenít föl benne. A Második az új karácsony szelleme, aki felnyitja Scrooge szemét a körülötte élők sorsára, nyomorúságára és vidámságára, szenvedéseikre és emberségükre. Végül a Harmadik, a jövő szelleme megmutatja neki saját, ijesztő, magányos halálát. Scrooge urat a jelenések jó és új emberré teszik: más szemmel kezdi látni a világot, karácsonyi pulykát küld írnoka családjának, ellátogat megvetett unokaöccséhez, jó barát, jó gazda, jó szomszéd válik belőle. Dickens 1843-ban írt meséje az érett mester keze nyomát viseli magán: remekmű, népszerű.

Kenilworth -- Kenilworth
      "Walter Scott - 1821"

Walter Scott a klasszikus angol történelmi-kaland regényei kétféle, egyaránt: kellemes és maradandó, élménnyel ajándékozzák meg az olvasót. Felvonulnak előtte eleven, tarka forgatagban egy történelmi kor jellegzetes színei; s a „hiteles” információk gazdag áradatában mindig megtalálhatja a várva várt Mesét is: egy romantikus szerelem történetét.  A Kenilworth-ben, Scott talán legizgalmasabb, legdrámaibb regényében összekapcsolódik a két motívum: a romantikus hősszerelmes a történelem nagy alakjainak egyike. Erzsébet királynő híres kegyence, a kiismerhetetlen és ellenállhatatlan Leicester gróf. A nagyszerű téma káprázatos bőségben idézi elénk az Erzsébet-kori Anglia változatos színtereit: a királyi udvart, fogadót és országutat; érdekes figuráit: a főurakat és mesterembereket, a katonákat, alkimistákat, bérgyilkosokat és komédiásokat; s az Erzsébet-kori jellem mozgatóerőit: a szerelmet és a féltékenységet, a hűséget és az árulást, a becsvágyat és a bosszút. A romantikus regény: a stílus tökéletes mesterdarabja, s így örök érték, örök gyönyörűség forrása.

Keresztapa -- The Godfather
      "Mario Puzzo - 1969"

Mario Puzo 1969-ben a szervezett bűnözés titkos világáról szóló "A Keresztapa" című regényével elképesztő sikerkönyvet, egy alapművet alkotott, amelyből Coppola kitűnő színészek segítségével elkészítette minden idők eddig legjobb filmjét. A könyv ahogy az lenni szokott: sokkal gazdagabb, árnyaltabb, mélyebb, mint a film. Olyan dolgokra mutat rá, amely a filmben észrevehetetlen, fel sem merül a nézőben abban a néhány percben, amely a regény néhány oldalából készült. Így a gondolati-érzelmi hátteret a film a regényhez képest, csak igen felszínesen adja át. Ebben az esetben is ez történt. Ugyanakkor rá kell mutatni, hogy a bűnözés és a politika összefonódása az ’1960-as évekig a regény által ábrázolt szinten legfeljebb a jéghegy csúcsát láttathatta. A regény egy kitalált Szicíliai maffia család történetét meséli, kik Szicíliából kivándorolva az USA-ban telepedtek le. A család feje: Don Vito Corleone, aki az olasz maffia szinonimája lett. A regény az 1945-től 1955-ig terjedő időszakot fedi le, a több generációs család regény a Corleone família idősebb és ifjabb nemzedékeinek, barátaiknak, ellenségeiknek sorsát, életét filmszerűen vetíti elénk. Küzdelmet látunk a boldogulásért, a szereplők legfontosabb motiváló ereje a pénz, a gazdagság, a hatalom. A könyv olyan maffia szavakkal gazdagította a köznyelvet, mint: consigliere,, Cosa Nostra, omertà, vendetta.  Ezek között a legfontosabb, a szinte közhelynek számító: vendetta, vérbosszú.

Két város regénye -- A Tale of Two Cities
      "Charles Dickens - 1859"

A "Két város regénye" cím a London-Párizs tengelyre utal. Szereplőink: Charles Darny és Sydney Carton e két város országából származnak és élik igencsak viharos életüket a francia forradalmat megelőző, majd követő időkben. Bár ők állnak a középpontban, Dickens sorsukon keresztül a társadalmi berendezkedések és az emberi természet szépségére és visszásságaira mutat be, árnyalatnyit példabeszéd jelleggel, felhívva a figyelmet mindkét oldalra. Írói eszközeivel, a cselekmény vezetésével szerintem erre az ellentétre hegyezi ki a történetet. Az 1789-es forradalmat közvetlenül megelőző idők Franciaországára utal ez az egyik leghíresebb angol regénykezdet, a címbeli két város pedig: Párizs és London. Két város – és két férfi, akikre lesújtanak a francia forradalom rettenetes eseményei. Londonban az osztálya által elkövetett bűnök elől menekülő, azokat megtagadó fiatal francia arisztokrata, Charles Darnay és a züllött életmódot folytató angol ügyvéd, Sydney Carton ugyanabba a fiatal nőbe szeret bele. Darnaynak akarata ellenére vissza kell térnie Párizsba, és szembe kell néznie a Terror anarchiájával. Carton sorsa végzetesen összefonódik riválisáéval, s a végső próbát neki is Párizsban kell kiállnia. A szerző által a "legjobb történetének" nevezett regény erőteljes, eleven portréja a változásnak, a felfordulásnak, amely nemcsak a történelem menetét, hanem az egyének életét is alapjaiban változtatja meg.

Kis Herceg -- Le Petit Prince
      "Antoine de Saint-Exupéry - 1943"

A "Kis Herceg", franciául: "Le Petit Prince", Antoine de Saint-Exupéry legismertebb regénye, amely 1943-ban jelent meg. Eddig: 345 nyelven és dialektusban jelent meg. 100 millió kiadott példánnyal a világ 50 legolvasottabb könyve között szerepel. A kis herceg egyike azon műveknek, melyek átlépik az idő és a kor határait. Nem véletlen, hogy a történelem egyik legolvasottabb könyvévé vált, mely mindenféle korosztályt megérint. A könyv az emberi társadalom karikatúrája, ugyanakkor több dologra is figyelmeztet, mint az ősi bölcs tanítások örökké tartó igazságára, melyet sokszor semmibe vesz az emberiség. A könyv írója repülőgép-balesete után találkozik a kis herceggel a sivatagban, egy égi, apró, szőke hajú kisfiúval, akivel beszélget mindenről. A Kis herceg: 7. gondolata, tanítása. 1. Ne higgy a látszatnak. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan, szívünkkel kell keresni. 2. Ne követelj meg másoktól olyat, amit nem tudnak neked megadni. 3. Ismerd meg önmagad, mielőtt másokat kritizálnál. 4. Nem igaz, hogy minél gazdagabb valaki, annál boldogabb, hanem az a boldog, aki értékeli azt, amije van. 5. Az életet nem méricskélni, hanem élni kell. 6. Teremts másokkal különleges kapcsolatot. 7. A fukarság elvakít, és akadályozza, hogy értékeld a szépet. Ha javakat halmozol, és mindig többre vágysz. Ne feledd, hogy nem a javaidban, hanem az igazán átélt pillanatokban lehet lemérni az életet.

Koldusopera -- Dreigroschenoper
      "Bertolt Brecht - 1928"

A "Koldusopera", Bertolt Brecht drámája, amelyet 1930-óta játszanak a színházak, mára klasszikussá vált mű. A történet a Londoni Soho-ban játszódik. A Londoni alvilág élete és konfliktusai elevenednek meg a kapitalizmus kifejlet korszakában. A dráma egyik hőse: Peachum, aki trösztbe szervezi a nagyváros összes koldusát, akik mind az ő százalékot fizető alkalmazottai. Bicska Maxi, a banditák főnöke hasonlóan dörzsölt fickó. A konfliktust az okozza, hogy a "tisztességes" üzletember Peachum lánya szüleinek engedélye nélkül Bicska Maxi felesége lesz, ezért a szülők el akarják távolítani a férfit az útból. Neki viszont a rendőrfőnökkel is jók a kapcsolatai. Végül mégis halálra ítélik, s búcsúként elmondja a nézőknek a tanulságot: „Hanyatló osztály hanyatló képviselőjét látják maguk előtt. Minket, polgári kisiparosokat, akik derék feszítő vasainkkal a kis boltosok nikkel kasszáit dolgozzuk meg, elnyelnek a nagyvállalkozók, akik mögött ott állnak a bankok. Mit számít egy bankrablás egy bankalapítással szemben?” Bicska Maxi az utolsó pillanatban királyi kegyelmet kap, de ez sem oldja fel az alapvető gondokat. Peachum zárószavai szerint: "énekeljétek el a szegények szegényeinek korálját, hiszen az ő nehéz életüket játszottátok ma el.

Korzikai Testvérek -- Les Frères Corses 
      "Alexandre Dumas - 1845"

A Korzikai testvérek című regény, egy furcsa és borzongató családi hagyományról szól. A két Korzikai testvér: Louis és Lucien, egyikét: Párizsban párbajban megölik. A másik testvér, a családi hagyománynak megfelelően, látomásokban, víziókban értesül a tragikus eseményekről. Korzikából azonnal Párizsba utazik, és egy újabb párbajban bosszút áll testvére haláláért.. A könyvben félúton derül ki, hogy a két fivér, a Párizsban élő, civilizált, ízig-vérig francia: Louis, és a Korzikán maradt büszke és tapasztalt fegyver forgató: Lucien történetében a legfontosabb az őket összekötő kapocs. Két korzikai ember regénye, de a történetben hangsúlyosabb a két testvért összekötő természetfölötti kapcsolat. Telepatikusnak is nevezhető kommunikáció, de itt a két testvér érzelmi síkon teljes összeköttetésben áll, pluszban őseik szelleme is fel-feldereng életük döntő pillanataiban. Az erkölcsi sugallat figyelemre méltó: amíg Korzikán a családoknál a vérbosszú akár több generáción keresztül is él, itt ilyesmire nem kerül sor, ellenben: Lucien sikeresen kibékít két szemben állót.

Köpönyeg -- Шинель
      "Nyikolaj Gogol - 1842"

A Köpönyeg Gogol egyik elbeszélése, amely 1842-ben jelent meg. Az orosz irodalomnak olyannyira alapműve, hogy Dosztojevszkij híres mondása szerint "Mi valamennyien Gogol Köpönyegéből bújtunk ki". Az óriási hatású mű a világ legtöbb nyelvén megjelent. A Köpönyeg cselekménye egyszerű. Akakij Basmacskin egy Pétervári ügyosztályon hivatalnok, pontosabban címzetes tanácsos. Feladata nem más, minthogy naphosszat iratokat másoljon. A szegény hivatalnok, Basmacskin egyszer rászánja magát, hogy új köpönyeget varrasson magának. Szegény Basmacskin hosszú hónapokon át spórolt, hogy előteremtsen 80 rubelt az új köpönyegre. Amíg a kabát a szabónál készül, állandóan róla álmodozik. Aztán az elkészült ruhát elrabolják tőle a Pétervári éjszakában. Belehal bánatába, de kísértetként visszajár, hogy mások köpönyegét rabolja el. Életében se foglalkozott senki vele, halála sem érdekelt senkit. Munkahelyére másnap már új hivatalnokot vettek fel. Azonban mégis sikerült elérnie, hogy az emberek egy ideig még róla beszéljenek. Halála után kísértetként visszajárt a túlvilágról, és addig ráncigált le mindenféle köpönyeget, amíg az őt megszégyenítő tekintélyes személy bundájának elrablásával elégtételt nem vett sérelméért.

Közöny -- L'Étranger
      "Albert Camus - 1942"

A "Közöny" Albert Camus 1942-ben megjelent regénye, az "abszurd ciklus" első és legjobb darabja. A regényt negyven nyelvre fordították le, 1967-ben Luchino Visconti rendezésében filmadaptáció is készült belőle. A Közöny egy Meursault nevű algíri francia hivatalnok által elkövetett gyilkosságot, majd az ennek folyományaként kihirdetett halálos ítéletet, illetve a halálraítélt börtön napjait beszéli el. A cselekmény Meursault anyjának temetésével kezdődik. Fontos elem a főhős szerelmi kapcsolata Marie Cardonával. Meursault-t lakás szomszédainak egyike, újdonsült barátja, egy kétes hírű fiatalember: Raymond Sintès, akiről azt mondják, széplányok kitartottja, egy szerelmi ügybe keveri, ezzel akaratlanul gyilkos tettének előidézője lesz. Sintès barátjánál, Massonéknál tett látogatása során Meursault a tengerparton Sintès revolverével váratlanul lelövi az egyik körülöttük ólálkodó arabot. Ezután a letartóztatott Mersaut a hivatalnoknak a vizsgálóbíróval és az ügyvédjével folytatott beszélgetéseiről, börtön tapasztalatairól, Marie látogatásáról esik szó. Végigkövetjük a tárgyalás két napját: a tanú kihallgatásokat, a vád és védőbeszédet, a halálos ítélet kihirdetését. Az ítélet végrehajtását váró rabot meglátogatja a börtön papja, s a hit vigaszát kínálja a számára. Meursault dühös kirohanásban utasítja el a túlvilági reményt, s a történet a nyilvános kivégzésre váró Meursault meditációival zárul.


L ---
Lady Chatterley szeretője -- Lady Chatterley's Lover
      "David Lawrence - 1928"

A "Lady Chatterley's Lover" című regényt: David Lawrence írta 1928-ban, ugyanebben az évben egy Firenzei magán nyomdában jelent meg. Az Egyesült Királyságban 1960-ig nem jelent meg nyomtatásban, ekkor viszont a megjelenés napján elfogyott: 200 000 példány. Büntetett előéletű regény a Lady Chatterley szeretője. Évtizedeken keresztül botránykő volt, 1928-ban, megjelenésekor pornográfia vádjával elkobozták az angol hatóságok. Tabukat sért meg, a modern regény irodalomban elsőként ábrázolja kendőzetlenül, szókimondóan a testi szerelmet. Sir Clifford békésen éldegél feleségével, a szépséges: Constance Chatterley-el vidéki birtokukon. Lady Chatterley számára élete unalmasan telik, ápolja férjét, aki már nem képes házastársi örömöket nyújtani. Sir Clifford állapota rosszabbra fordul, ezért a házba érkezik: Mrs. Bolton, az ápolónő. Lady Chatterley-nek hirtelen sok szabadideje lesz, melyet erdei sétákkal tölt. Ellátogat a vadőr: Oliver Mellors házához is, a férfit elvarázsolja az asszony szépsége, és egy ízben a kielégítetlen nő megadja magát Mellors vágyainak. Sir Clifford lassacskán megerősödik. Az örökösre vágyó Sir Clifford is biztatja nejét, hogy tartson szeretőt, de ő nem a vadőrre gondol, hanem egy rangbéli férfira.

Lassie hazatér -- Lassie Come-Home
      "Erich Knight - 1940"

A Lassie hazatér, Eric Knight angol író érdekfeszítő és híres kalandregénye. Lassie, a gyönyörű skót juhászkutya, viszontagságos vándorútját írja le Skócia hegyeiből dél felé, Yorkshire irányába, ahol kis gazdája, Joe várja. Lassie előtt több száz kilométeres út áll, éhezve, fázva a végkimerültség határán vonszolja magát, de nem adja fel, tudja, érzi, hogy barátjához mindenáron el kell jutnia. Balsorsa mögött gazdáinak tragédiája húzódik meg. Ugyanis Joe apja bányász, aki több hónapja munkanélküli, s ezért kénytelen egyetlen értékétől, a kutyájától megválni. Joe szíve mélyén zokog Lassie-ért, de igyekszik megérteni szüleit is. Az egész történet magával ragadó volt. Lassie a hűséges kutya haza szeretne jutni, ezért pedig mindent elkövet. Ez a regény bizony sok tanítani valót mutat be az emberek és állatok kapcsolatáról. Csodálatos történet a kitartásról, ragaszkodásról, hűségről, emberségről kutyatörténet formájában. Felemelő olvasmány egy skót juhász kutyáról, akit szerető gazdijaik eladni kényszerülnek, és aki mindig visszatér hozzájuk. Nagy 1000 mérföldes utazása Skóciából Yorkshire-be a regény fő cselekménye, helyenként izgalmakkal, remek leírásokkal, aminek köszönhetően megjelenik szemünk előtt Lassie, aki gazdijára vár az iskola előtt.

Láthatatlan városok -- Le cittá invisibili
      "Italo Calvino - 1972"

A "Láthatatlan városok" a XX. századi olasz irodalom egyik legnagyobb, páratlan népszerűségű alkotójának: Italo Calvinónak egy szürreális remekműve. A mű két központi alakja: Marco Polo és Kublai kán. Az egyik központi alakja a híres olasz utazó: Marco Polo, aki Kublai kánnak mesél arról a rengeteg városról, melyet élete során megismert. Csodásabbnál csodásabb, és furcsábbnál furcsább vidékek kelnek életre szavai nyomán, pedig valójában ezek mind egyek. S ez az egy nem más, mint Marco Polo otthona, az ezer arcú: Velence. A Láthatatlan városok ötvenöt leírást tartalmaz. Némelyik határozott, ám elnagyolt ecset vonásokkal megrajzolt képnek tűnik; de vannak köztük részletekben elveszők, ahogyan élettől lüktető, történelemmel egybefonódó városképek. "A mesének nem a hang parancsol, hanem a fül" - mondja Marco Polo Kublai kánnak, s ezzel majdnem megmagyarázza, hogyan volt képes ugyanazt a várost ötvenöt módon lefesteni. Marco Polo és Kublai kán nem csupán, hogy más-más kultúrából jöttek, de az anyanyelvük is más, bár Polo megtanulta a tatár nyelvet, s ezen keresztül kommunikált a kánnal. Marco Polo hiába látja maga előtt mesélés közben ugyanazt a várost, a hallgatóban másféleképp értelmeződnek a szavak. Nem biztos, hogy Kublai kán elhisz mindent, amit Marco Polo mond, de nagyobb kíváncsisággal és figyelemmel hallgatja a tatárok császára az ifjú velencei szavait, mint bármelyik más küldöttéit vagy felfedezőéit.

Lear Király -- King Lear
      "William Shakespeare - 1604"

A Lear király William Shakespeare egyik leghíresebb és legösszetettebb tragédiája, amely az idős címszereplő fokozatos megőrülését mutatja be, ahogy a három lánya hízelgésére számítva lemond a javukra a koronáról és szétosztja közöttük az országot. A tragikus történet forrása a Britonok királyának, Leirnek a legendája, a Római kor előtti Kelta vaskorból. George Bernard Shaw szerint: "Soha senki nem fog a Learnél jobb tragédiát írni". Az idős Lear, Britannia királya lassan lemond a trónról. Lear nyolcvanévesen úgy dönt: három lánya között egyenlő arányban osztja szét birodalmát. Közben nem is sejti, hogy két idősebbik lánya: Goneril és Regan is halálát és hatalmát kívánja. Megkérdezi tőlük, ki mennyire szereti őt. Goneril és Regan egymással versengve biztosítják szeretetükről, a legkisebb lány: Cordelia nem megy bele a versengésbe. Leart elvakítja két idősebb lánya hazugsága, és úgy érzi, Cordelia nem szereti, ezért kitagadja örökségéből és száműzi, birodalmát pedig a csalárd nővérekre hagyja. Cordelia száműzetése során találkozik Tamással, a szegény emberrel, akiről kiderül, hogy nem más, mint Gloster grófjának fia. A lányok között versengés alakul ki: Goneril és Regan serege legyőzte Cordelia katonáit. A lányt később a börtönben felkötötték. Lear megölte a gyilkost, majd utána elhunyt.

Legyek ura -- Lord of the Flies
      "William Golding - 1954"

A "Legyek Ura" angolul: "Lord of the Flies", William Golding Nobel-díjas angol író 1954-ben kiadott regénye. A regény régi angol kalandregényeknek paródiájául készült, de több lett ennél. Egy maroknyi kamasz hajótörött életének néhány havában az emberi ösztönök fejlődésének teljes panorámája. A regény cselekménye egy lakatlan szigeten játszódik, ahova egy csapat angol kisfiú kerül egy repülőgép katasztrófa túlélőiként. A gyerekek magukra vannak utalva, a szigeten nincsenek felnőttek. A történet főszereplői: Ralph, Malacka, Jack, Simon, Roger és egy ikerpár, Sam és Eric. A fiúk először is vezetőt választanak maguk közül, a választásnál: Ralph győz Jack-al szemben. Ralph ezután megszervezni a sziget életét, ebben Malacka van a legnagyobb segítségére, egy túlsúlyos kisfiú, akit a többiek nem fogadnak be. A konfliktus Ralph és Jack között folyamatosan éleződik. Ralph megpróbálja a közösséget egyben tartani és védeni. Ralph testesíti meg a jót, Jack a rosszat. A szakításra akkor kerül sor, amikor egy "szörnynek" hitt alak miatt. Ralph vezeti az egyik, Jack a másik törzset. Ekkor születik meg a "Legyek Ura", Jack törzsének vadászata után a disznó fejét karóra szúrják, feláldozva a szörny kiengesztelésére, ez a karóra tűzött disznófej azután vonzza a legyeket. A gyerekek két törzse között folyamatos harc alakul ki. Jack törzse felgyújtja a szigetet, amikor Ralphot már elfognák, megmenekülnek, egy angol tengerész jelenik meg egy hajóval.

Lét elviselhetetlen könnyűsége -- Nesnesitelná lehkost bytí
      "Milan Kundera - 1978"

A "Lét elviselhetetlen könnyűsége" Milan Kundera talán leghíresebb, ma sem halványuló népszerűségű regénye, sztori és filozófiai, történelmi, politikai eszmefuttatások mesteri ötvözete, amely azonban mindig megőrzi szépirodalmi jellegét. Főhőse egy jó nevű sebész: Tomáš, nagy szoknyabolond, naponta váltogatja szeretőit. S egy szép nap e Don Juan-i figura mögött felsejlik egy másik legendás férfialak: Trisztán, hősünk beleszeret egy kisvárosi pincérnőbe, Terezába, és feleségül veszi. Korábbi gazdag és mozgalmas szexuális életéről azonban nem tud és nem akar lemondani, jóllehet ezzel elmondhatatlan fájdalmat okoz az egyetlen valóban szeretett lénynek. Tomáš ellentmondásos alakja mögé pedig Kundera a "Prágai tavasz" eseményeit, majd 1968 drámáját, az orosz inváziót, az első napok euforisztikus gyűlöletét, végül a "normalizáció" éveinek megaláztatásait rajzolja fel háttérnek. Miféle sors, milyen jövő várhat itt Tomášra, Terezára vagy épp Sabinára, a festőnőre, Tomáš egyik szeretőjére? Megoldás-e, ha az emigráns megszabadul minden kötöttségtől? Hiszen súlya csak annak van, ami örökkévaló vagy örökkön ismétlődik. Az egyének és a nemzetek sorsa nem ilyen. Az igazi dráma azonban, mondja Kundera, nem a súlyosság, hanem a könnyűség drámája: hogy minden feledésbe merül, és semmi sem tehető jóvá. Hogy a jóvátétel, a bosszú vagy a megbocsátás szerepét a feledés veszi át.

Lolita -- Lolita
      "Vladimir Nabakov - 1955"

A Lolita - Vladimir Nabokov 1955-ben írt regénye. Két film is készült belőle: 1962-ben Stanley Kubrick, 1997-ben Adrian Lyne rendezésében. A Lolita spanyol keresztnév, a Dolores becéző változata. A lányt a regényben becézik még ezen kívül a Dolly, Lola, Lo nevekkel. A regény után terjedt el a kora érett, kirívó vonzerővel bíró serdülő lányok Lolitaként becézése. A negyvenes éveiben járó, rendkívül jóképű és intelligens férfi főhős: Humbert Humbert ifjúságától kezdve vonzódik az épp csak bimbózó: 10-12 éves leányokhoz. Véletlenül találkozik álmai "nimfácskájával", Dolores Haze-zel, és hogy a közelébe férkőzzön, feleségül veszi az anyját, Charlotte-ot. Bár állandó jelleggel azon ábrándozik, hogyan iktathatná ki az anyát, és el is tervez egy gyilkosságot, az asszony végül mégis egy baleset áldozata lesz. A férfi magához veszi a kislányt, és elindulnak egy céltalan, hónapokig tartó, egyik autós szállodától a másikig tartó útra. A gyerek önszántából, testi fenyegetés nélkül lesz a szeretője, de kapcsolatuk mégsem több a kölcsönös rabságnál. A férfi mind a törvénytől, mind Lolita elvesztésétől retteg. A lány végül Humbert minden elővigyázatossága ellenére megszökik, és évekre eltűnik nevelőapja életéből. Mikor újra felbukkan, már maga is gyermeket vár. Ezeken az oldalakon mutatkozik meg mostohaapja tulajdonképpeni szerelme, ha beszélhetünk erről, ami nem omlik össze felnőttként látva Lolitát.


M ---
Macbeth -- Macbeth
      "William Shakespeare - 1603"

William Shakespeare egyik legnagyobb műve a Macbeth, a hatalom vágytól megszállott gyenge ember drámája. Macbeth-nek, a skót nagyúrnak egyszer azt jövendölik, hogy király lesz. Macbeth enged pusztító erejű hatalom vágyának, s három boszorkány gonosz sugallataitól megrészegülve, a felesége: Lady Macbeth unszolásának is enged. Felesége Lady Macbeth ösztönzésére és segítségével, hogy beteljesedjék a jóslat, álmában megölik a náluk vendégeskedő királyt. A nagyravágyó nemes meggyilkolja Duncan skót királyt, s helyébe maga lép a trónra. Tettüket a leitatott őrökre fogják, akiknek nincs is idejük tiltakozásra a hamis vád ellen, mert Macbeth szörnyű felindultságában megöli őket. A hatalmat, a rangot azonban nem tudják élvezni. Hogy elhárítsa megjövendölt bukását, Macbeth tovább süllyed a gyilkosság és az erkölcsi züllés fertőjében, miközben feleségét egyre inkább hatalmába keríti a bűntudat okozta őrület. Végül a vár előtt kibontakozó csatában megpecsételődik Macbeth sorsa is. Macbeth és Macduff egymásra találnak és párbajt vívnak a csata sodrában. Macduff végez Macbeth-el. Így teljesedtek be a boszorkányok első és második jóslatai is. Malcolmot a csata után Skócia királyává koronázzák.

Malevil -- Malevil
      "Robert Merle - 1970"

A Malevil egy 1972-ben íródott tudományos fantasztikus regény, írója a francia Robert Merle. Egyébként egy zseniális regény, a sci-fi műfajának egyik legjobbja. 1981-ben film is készült belőle, ennek rendezője: Christian Chalonge volt. Merle úgy ítélte meg, hogy a film eltorzította regényének szellemét, ezért azt kérte, hogy neve ne szerepeljen a film címlistáján, így csak a következő felirat jelent meg: "Szabadon a Malevil regény után". Malevil egy Dél-Franciaországi várkastély neve, melyet még a 12. században építettek az angolok egy sziklafal védelmében. E kastély borospincéjében hét ember tartózkodik, amikor atombombát dobnak le a földre, s bolygónkon jóformán minden szénné ég. Az életben maradók megpróbálják megszervezni a maguk új világát, hamarosan kialakul egy kedélyes, emberséges, demokratikus közösség. Már-már túlságosan is meséssé és idillikussá válna minden, ha nem derülne ki, hogy a Malevil-en kívül egyéb csoportocskák is életben maradtak, és a különböző gondolkodású emberek felbukkanása elindítja az izgalmas és váratlan fordulatokban, kalandokban bővelkedő utópisztikus történetet. A főszereplő és mesélő: Emmanuel Comte volt iskolaigazgató, utána földbirtokos. A szereplők végül választás elé kerülnek: folytassák-e primitív eszközeikkel a termelést, ne fejlődjenek, vagy fejlődjenek. Végül a döntés a fejlődést választja, az indoklás, ha más túlélők fejlődnek, nekik is kell fejlődni a technika ellen.

Malom a Pó vízén -- Il mulino del Po
      "Riccardo Bacchelli - 1941"

A háromkötetes regényóriás a modern olasz irodalom immáron klasszikus alkotása. A cselekmény középpontjában egy Itáliai molnár család élete áll: nemzedékek óta forognak a Pó vizén a Scarceni család malmának kerekei. A Pó vize hol lassan, békésen hömpölyög, hol pedig áradás dúlja fel a molnárok életét. Ilyen a regény cselekménye is. Bacchelli néha oldalakon keresztül elidőzik a malmok leírásánál, egy-egy idillnél, máskor fergeteges iramban pergeti a 19. század olasz történelmének eseményeit. Az első fejezetek Napóleon oroszországi hadjáratának drámai eseményeit elevenítik meg, ezt követően a Ferrara vidékre hazatérő Lazzaro és Dosolina mindennapi munkája, sok szenvedése és kevés boldogsága elevenedik meg. Történelmi regény tehát a Malom a Pó vizén, mégpedig a javából: az olasz egység létrejöttét ábrázolja a szerte elterebélyesedő molnár család életén keresztül. Szerelem és izgalom sok-sok elmélkedés, tájleírás, történelmi fejtegetés váltakozik a mindvégig érdekes és lebilincselő regény lapjain. Bárkán jön a nyomorúság, azaz a Pó-vidék lakosai számára az a legnagyobb nyomorúság, amikor kiönt a Pó, és a virágzó szántóföldek felett is csak bárkával lehet közlekedni. És végül Olaszország, mert az egyesülés után most már nem Itáliáról, hanem Olaszországról beszélhetünk. A nagyszerű regény nemes értelemben vett szórakozás, egyben elgondolkoztat, többször vitára is késztet: tehát igazi műalkotás.

Mario és a varázsló --- Mario und der Zauberer
      "Thomas Mann - 1930"

A "Márió és a varázsló" 1930-ban jelent meg, és a történet személyes, itáliai utazási élményen alapul. Az író egyes szám első személyben szól. Az elbeszélő családjával együtt egy Olaszországi fürdőhelyen tölti szabadságát. A bevezető rész az itt szerzett tapasztalatokról, kellemetlen élményekről és megaláztatásokról számol be. Furcsa, torz, gonosz arcú emberke érkezik egy olasz városkába. Cipolla, a bűvész, a varázsló. Démoni tekintetével, gúnyosan sértő hangjával és suhogó korbácsának erejével hatalmába keríti egész közönségét, fellobbantja a nemtelen szenvedélyeket, derék, tisztes polgárok, feddhetetlen életű asszonyok, marionett figurákként rángatják tagjaikat, miközben arcukat megdermeszti a rémület. A fasizmus, ez a szadista szörny végzi itt fertelmes bűvészmutatványait, az hozza fel a mélyből az emberben rejtőző állati ösztönöket. De Thomas Mann nemcsak azért írta meg 1930-ban ezt a remekművét, hogy az emberiesség, a humanista erkölcs nevében tiltakozzék az emberhez méltatlan világ ellen, hanem azért is, hogy megmutassa: a világon mindenütt vannak Mariók, akik tiszták és beszennyezhetetlenek, akik a maguk egészséges erejével végül mégis ellenállnak és elpusztítják a gyűlölt varázslót.

Martin Eden -- Martin Eden
      "Jack London - 1908"

Jack London talán legfontosabb regénye az 1908-ban írt "Martin Eden". Sokan mondták, írták, hogy szerzőjének ez a legjobb, legszebb műve, van benne igazság, talán ez a legjobb regénye. Önéletrajzi elemek vegyülnek itt felismeréseivel és válnak művészi kor- és jellem- rajzzá. Formáját tekintve a regény karrier történet. A könyv egy munkásosztálybeli matróz Martin Eden életét mutatja be, aki egy nap találkozik élete szerelmével: Ruth Morse-al. Martin Eden okos, tehetséges matrózfiú. A társadalom mélyrétegeiből érkezik, szakadatlanul felfelé tör. Tanul, próbálkozik, minden sikerül. Szerelmes egy szép, gazdag leányba, aki természetesen nem viszonozza szerelmét. Hanem amikor Martin előbb egyre műveltebb lesz, majd egyre gazdagabb, amikor már látványosan a magasságba tört fel, akkor a leány hirtelen beleszeret. Ő azonban már kiábrándult a hiú és üres gazdag hölgyből. Hamarosan ugyanígy ábrándul ki az addig tisztelt gazdag és tekintélyes urakból. A politikusokban is csalódott. Osztályától, a szegényektől azonban már úgy elszakadt, hogy idegennek érzi magát közöttük. Pályafutása csúcsán, a várható nagy jövő előtt értelmetlennek lát mindent, és öngyilkos lesz. Itt bukkan fel először a szerzőben az öngyilkosság lehetősége, mint megoldás a kiábrándulások ellen. 34 éves, írói dicsősége csúcsán van. "A vadon szava" óta híres író, de a "Martin Eden"igen hamar világhíressé teszi.

Mattia Pascal két élete -- Il fu Mattia Pascal
      "Luigi Pirandello - 1904"

A "Mattia Pascal" Luigi Pirandello 1904-ben írott nagy sikerű regénye ma is izgalmas, megoldhatatlan problémát feszeget. Kibújhatunk-e saját korábbi énünkből, a családban, a barátok között játszott szerepeinkből úgy, akár egy megunt kabátból? A film hősének: Mattia Pascalnak a sors is kezére játszik: halottnak gondolják, még el is temetnek valakit, akiről azt hiszik, hogy ő az. Sőt, hogy pénz nélkül ne maradjon új életében, még a játékszerencse is hozzászegődik egy időre. Valahogy mégis hiba csúszik a számításba.Az olasz szerző kiemelkedő sikerű regénye egy tévedés folytán halottnak hitt fiatalember különös története. Mattia Pascal, a kisvárosi könyvtáros hirtelen ráébred: a halálhíre teremtette megdöbbentő helyzet egyben remek alkalom arra, hogy megszabaduljon nyomasztó családi élete nyűgeitől, és másik alakot öltve a maga kedvére alakított, kalandos életet kezdjen. E gyötrő kettősség mögött ugyanakkor felsejlenek azok az életrajzi elemek, melyek közül több a "Mattia Pascal két életé"-ben éppúgy visszaköszön, mint a szerző számos novellájában és darabjában.

Megvetés -- Il disprezzo
      "Alberto Moravia - 1954"

A "Megvetés" - Moravia legjobb társadalmi lélektani regényei közé tartozik. Riccardo Molteni, a becsvágyó drámaíró, hogy feleségének biztosítsa a kényelmes polgári jólétet, s megteremtse irodalmi munkásságához az anyagi függetlenséget, irodalmi bérmunkára vállalkozik: film forgatókönyveket ír egy sikeres és gazdag producernek. Imádott felesége azonban, s éppen a kecsegtető jólét küszöbén, fokozatosan elhidegül tőle. Miért változott felesége szenvedélyes szerelme közönnyé, megvetéssé? Riccardo lázasan gyötrődve keresi az okot, mígnem egy drámai jelenet sorban minden megvilágosul előtte. Moravia ezúttal is alap témáját, a férfi és nő viszonyának ideiglenességét, a tartós kapcsolatra való képtelenséget ábrázolja. Pontos lélek-rajzzal mutatva be, a mindennapi élet, a szokások felszínén, miképpen romlanak meg az elemi állapotukban tiszta érzések,  miként válik két ember kapcsolatában tragikussá mindaz, ami korában feloldódhatott a szerelemben. Róma utcáin, aztán Capri szigetén járunk, változnak a helyszínek. A főszereplő férjtől látjuk az eseményeket, ő töpreng, ő vívódik, és harcol a feleségéért, aki megszűnik szeretni őt. Addig faggatja a nőt, míg kiderül, nem szereti már, de meg is veti, vajon honnan származhat az asszony megvetése.

Mennyei Profécia -- The Celestine Prophecy
      "James Redfield - 1993"

A "Mennyei Profécia" James Redfield sikerkönyve, bestsellere, amely első megjelenésekor: 165 héten át szerepelt a The New York Times sikerlistáján. Ha valaki spirituális beállítottságú, annak kötelező olvasmány ez a könyv. Egy spirituális utazásra hív ez a könyv. A regény főszereplője és elbeszélője egy fiatal amerikai férfi, aki nemcsak Peru vadregényes és magával ragadó tájait, hanem saját belső világát is bebarangolja. Amikor útnak indul, nem is sejti, hogy ezúttal egész életét megváltoztató kalandokban lesz része. A Perui őserdő mélyén, az ősi romok alól több ezer éves kézirat kerül elő: a különös próféciák az egész emberiség történetére kihatnak. A Kézirat azonnal felkelti a tudományos világ és a kalandorok érdeklődését. A hivatalos körök – köztük a katolikus egyház vezetői – mindent elkövetnek, hogy a Kézirat ne kerüljön nyilvánosságra. A férfi teljesen gyanútlanul kerül az események középpontjába, de rövid időn belül kulcsszerepet kap a hiányzó, Kilencedik Felismerés felkutatásában. Utazása közben az Andok csúcsain rejtőző templom romoktól eljut egészen a szegény kisvárosokig, és csodálatos módon mindig megtalálja azt, aki hajlandó segíteni rajta akkor is, amikor fegyveres üldözői elől menekül. A könyvből kiderül a: 12. Mennyei felismerés, amely megváltoztatja az életünket. James Redfield regénye megjelenése óta sokak életét megváltoztatta, és a mai napig beszélgetések és viták tárgyát képezi.

Mester és Margarita -- Ма́стер и Маргари́та
      "Mihail Bulgakov - 1966"

A Mester és Margarita nemcsak a 20. századi orosz, hanem egyben az egyetemes irodalom egyik csúcsa, amelyben sok műfaj és stílus: romantika, realizmus, groteszk keveredik, mégis egységes egészet alkot. A regény Bulgakov számos hánytatott sorsú írásához hasonlóan csak jóval az író halála után, 1966-ban jelenhetett meg, azóta töretlen a népszerűsége. A Mester és Margarita a világirodalom egyik alapműve. Bulgakov szuggesztív képet fest a húszas-harmincas évek Oroszországáról, minden korra érvényesen mutatja be. A cselekmény alapvetően három, összevissza kanyarodó szálon fut. Az első szál a Moszkvába érkezett, magát fekete mágusnak nevező: Woland professzor, aki nem más, mint maga a Sátán, és kíséretének cselekedeteiről szól. A második szál a Pilátus–Jézus történetének egyéni értelmezésű feldolgozása. A harmadik szál egy szerelmi történet, amely a Pilátus igaz történetét megíró rejtélyes író, a Mester, és szerelme, Margarita kalandjait beszéli el. Felejthetetlenek a regény figurái: Woland, aki egyszerre Sátán és az igazságszolgáltatás képviselője. Jézus aki úgy elevenedik meg előttünk, mint nagyon kevés regényben: Isten fia ő, de egyúttal modern, töprengő értelmiségi. Pilátus a szörnyű dilemmákkal küzd, hiába látja a valódi értékeket, nem tud túllépni gyávaságán. A Mester a hatalmi gépezettel szemben álló művész örök jelképe. A gyönyörűséges Margarita, pedig mindig maga az örök nőiesség.

Moby Dick -- Moby Dick
      "Herman Melville - 1851"

A "Moby Dick", Herman Melville amerikai író 1851-ben megjelent regénye, amely a klasszikus amerikai irodalom egyik remeke. Ahab kapitány az északi és déli óceánok ezernyi áramlatán át üldözi megszállott lélekkel ősi ellenfelét, a legendás Fehér Bálnát, Moby Dicket. Mindenfelé süllyedő szigonyos naszádok, tört bálnázó csónakok, vízbe fúlt, mélybe rántott matrózok hullái jelzik a csapását, azt az irtást, melyet évek óta vágott vadászai között Moby Dick. Ahab életének átka ő: fiatal kapitánykora óta, mikor is első összecsapásuk alkalmával lemetszette fél lábát a bőszült fehér szörnyeteg, hajszolja hasztalanul és egyre megrögzöttebb tébollyal ez a bosszúért sóvárgó híres hajós Moby Dicket. Ahab életének értelme és célja ennek a veszélyességében hírhedett fenevadnak az elejtése, de hiába mind a legkörültekintőbb üldözés, a legszilajabb hajsza, hiába törnek a szigonyok a bálna oldalába, akárhányan vetik is nyomába magukat a legveszekedettebb, halálmegvető bátorsággal, minden küzdelemből győztesen kerül ki a sátáni értelmű és erejű óriási Moby Dick. Ahab elpusztul ugyan, de törhetetlen akarata, gigászi erőfeszítésének hősiessége mégis az ember diadalát jelenti a természet erői felett, melynek megszemélyesítője a bálna: Moby Dick.

Monte Cristo grófja -- Le Comte de Monte-Cristo
      "Alexandre Dumas - 1845"

A Monte-Cristo grófja a világ legjobb kalandregénye, világszínvonalú mű, műfajában a legjobb, klasszikus, romantikus, zseniális. Alexandre Dumas a varázslatos kalandregény író legjobb és legnemesebb műve ez a csodálatos regény. A világirodalmi klasszikussá nőtt mű: Edmond Dantes tengerészről szól, akit börtönbe zártak és megvádoltak minden ok nélkül. 15 év várfogság után szökött meg kalandos úton If-várából, a félelmetes sziget-börtönből. Kiszabadulása után bosszút állt azokon a személyeken, akik hamisan vádolták. Kalandja során több barátra is szert tett. Egykori rabtársa, a tudós: Faria abbé jóvoltából mesés kincs birtokába jutott. Így gazdag emberként térhetett vissza, Monte-Cristo grófja néven. Edmond Dantés megkapta a jutalmát, ami a szenvedéséért cserébe járt, az őt elítélők pedig büntetésüket. Bár néhol kegyetlen, mégis csodálatos és kalandos volt az egész, és a végén megkaphattuk a teljes és tökéletes lezárást. A regény nagyon híres mű az egész világon, mindenhol alapműnek és klasszikusnak számít. A világ számtalan iskolájában kötelező olvasmányként is szerepel. If-vára: "Château d’If, a Földközi-tenger azonos nevű szigetén áll, Marseille kikötője mellett. A siker hatására több tévéfilm és mozifilm is készült a regényből: 1934, 1943, 1954, 1961, 1975, 2002. A 2002-ben készült verzió, a Monte Cristo grófja a leghíresebb.


N ---
Nana -- Nana
      "Émile Zola - 1880"

A "Nana" című regény Émile Zola 1880-ban megjelent műve, mely egyike a szerző legszimbolikusabb elemekkel átszőtt írásainak. A Nana megírása idején pornográf műnek számított, amely azután klasszikus regénnyé nemesedett. A történet a 19. század Franciaországában játszódik, főhőse: Nana, egy nagystílű Párizsi szajha, aki már gyerekként utcalánnyá válik. Fiatal lányként megkapja a La Blonde Vénus főszerepét a Variétés színpadán, ami egy kitalált sztori: La Belle Hélène-je alapján. Ezután a szerep után tolongani kezdenek érte a város gazdag nemesei, és a könnyű-vérű Nana könnyedén kihasználja a helyzetet, utcalányból hirtelen luxus-prostituálttá lép elő. A férfiaknak hála habzsolja az életet és közben a sznobizmus minden vonását magára ölti. A regény hűen ábrázolja a III. Napóleon korának születési és pénz arisztokráciáját, az előkelő kurtizánok világát. Nana körül a legkülönbözőbb férfiak forognak. Vannak közöttük vének és csaknem gyerekek, gazdagok és szegények, nősek és nőtlenek, szépek és csúnyák, ám sorsuk katasztrófába torkollik. Sikere a férfiaknál megkopik, lassacskán elfordulnak tőle. Ezek után a férfiak sem jelentenek már anyagi forrást, Nana eladósodik. A fiatalon oly vonzó külseje is elhagyja: elkapja a himlőt, mely gyorsan elragadja. Nana halála napján kitör a francia-porosz háború, mely a császárság végét, a korszak végét jelenti, az erkölcsi fertő manifesztálódását szimbolizálja.

Napsütötte Toszkána -- Under the Tuscan Sun
      "Frances Mayes - 1996"

A "Napsütötte Toszkána" egy eklektikus könyv, amelyből süt az olasz életérzés. A könyv egyaránt nevezhető: útleírásnak, szakácskönyvnek, társadalomrajznak, de leginkább regény. A könyv több mint két évig folyamatosan szerepelt az amerikai bestseller listákon, film is készült róla. Frances Mayes a kreatív írás professzora, amerikai írónő, naplószerűen beszéli el, hogy élete új párjával miként teremtettek új otthont, a helyszín: Közép-Itália, Toscana, Cortona melletti régi ház, itt leltek új otthonra és második hazára Olaszországban. Az írónő egyszerre tudja rabul ejteni az olvasó gondolatait és érzékszerveit. Az amerikai professzor asszony Frances újrakezdi az életét, a nagy szerelemmel, akit Ednek hívnak, úgy döntenek, vesznek egy villát: Toszkánában, amelyet ők maguk fognak felújítani. Miután végeztek a házfelújítás dolgaival elkezdik megismerni a vidéket. A könyv sikerének titka valójában nagyon egyszerű, azt az olasz élet stílust örökíti, amelyre sokan vágyunk: "Dolce vita", "Édes élet", kiélvezni a nap minden percét, megélni a pillanatot, finom ételek, jó borok, család, barátok, együttlétek. A csodát, amit Bramasole jelent. Bramasole, a név a Bramare ("vágyakozni"), a Sole ("nap") szavakból tevődik össze, vagyis azt jelenti, hogy "napra vágyó". A könyv teljes mértékben át tudta adni az olasz hangulatot, egy igazi szép élmény volt elolvasni ezt a realistán romantikus könyvet.

Nemo kapitány -- Vingt mille lieues sous les mers
      "Jules Verne - 1870"

Jules Verne francia író egyik leghíresebb tudományos-fantasztikus műve az 1870-ben megjelent: "Nemo kapitány", eredeti címe: "Húszezer mérföld a tenger alatt", franciául: "Vingt mille lieues sous les mers. A történet: Nemo kapitányról és a Nautilus-ról szól, a titokzatos tenger alatt közlekedő búvár-hajójáról, tengeralattjárójáról. Titokzatos, orsó alakú "óriás valami" nyugtalanítja a világtengerek hajósait. A szörnyeteg hol itt, hol ott bukkan fel a hullámok közül. Pierre Aronnax professzor egy expedícióval elindul, hogy kiderítse a tengeri csodalény rejtélyét. Hajójuk hamarosan meg is ütközik a szörnnyel. A professzor és inasa a tengerbe zuhan. A hajó fedélzetére felviszik a potyautasokat és megismertetik velük a technikai csodákat. A titkot azonban így is sikerül kideríteni: a "szörny" nem egyéb, mint Nemo kapitány búvár-hajója. Ennek a hajónak sok ezer mérföldes tengermélyi útjáról, utasainak izgalmas kalandjairól, szerencsés meneküléséről szól az író legizgalmasabb, és tudnivalókban is leggazdagabb regénye.


Ny ---
80 nap alatt a Föld körül -- Le Tour du monde en 80 jours 
      "Jules Verne - 1873"

A "Nyolcvan nap alatt a Föld körül" Jules Verne 1873-ban megjelent, talán legjobban sikerült és legismertebb, világszerte népszerű klasszikus kalandregénye. Sok országban megjelent és sok film készült belőle. A történetben: Phileas Fogg, egy gazdag Angol, Londoni úriember és Francia inasa: Passepartout próbálja megkerülni a Földet 80 nap alatt. Phileas Fogg, a Londoni Reform Klub tagja, egy klubbéli beszélgetésen: 1872. október 2-án vállalkozik arra, hogy egy 20 ezer fontos fogadás keretében, - ami vagyonának felét tette ki, - 80 nap (1920 óra) alatt megkerüli a Földet, körbe utazza a Földet. A fogadásban részt vevő felek az útvonalat is meghatározzák: London – Szuez – Bombay – Kalkutta – Hongkong – Jokohama – San Francisco – New York – London. A Föld körbeutazása, a közlekedés forradalma, az új közlekedési eszközök: a vasút, a gőzhajó jelentősen lerövidítette a távolságokat. Egy hosszú és kalandos: 80 napos utazással megkerülték a Földet sikeresen. Végül megérkeznek oda ahonnan elindultak: Londonba, megnyerték a fogadást és elnyerték a 20 ezer fontot.

Nyomorultak -- Les Misérables
      "Victor Hugo - 1862"

A "Nyomorultak" Victor Hugo francia író nagy-regénye, amely 1862-ben jelent meg 1400 oldalon, és a 19. század leghíresebb irodalmi alkotásai közé tartozik. Cselekménye Franciaországban játszódik, a Napóleoni háborúkat követő nyugtalan évtizedekben. A mű alatt lejátszódó nevezetes történelmi események: a Waterloo-i csata, I. Lajos Fülöp francia király uralma, az 1832-es Párizsi felkelés. A regény körkép Franciaország: 19. századi történelméről, politikai, társadalmi, kulturális helyzetéről, elmélkedés jóról, rosszról, erkölcsről, vallásról, törvényről, szerelemről és családi összetartozásról. Gazdag leírások találhatók benne Párizs építészetéről. Victor Hugo hatalmas korfestő regénye éles tiltakozást fejez ki a kialakuló polgári társadalom szembeszökő bűneivel szemben. A széles koncepciójú műben az író művészete egész erejével harcol az igazságszolgáltatás merevsége és túlzásai, a munkások és munkásnők elnyomorodása ellen, védelmébe veszi az elhagyott gyermekek ügyét. A főhős: Jean Valjean, a nehéz sorsú volt fegyenc, aki 19 évet tölt börtönben és szabadulása után megpróbál jó útra térni, de ebben őszinte igyekezete ellenére is akadályozza a meg nem bocsátó társadalom. Jean Valjean később meggazdagszik, kereskedői életet él, akiken tud segít. Nyomorúságos életében sokakon segít a nehéz megpróbáltatások alatt. Jean Valjean miután elrendezte nevelt lánya sorsát, végelgyengülésben meghal.

Nyugaton a helyzet változatlan -- Im Westen nichts Neues
      "Erich Maria Remarque - 1929"

A Nyugaton a helyzet változatlan, Im Westen nichts Neues, Erich Maria Remarque: 1929-ben megjelent regénye. Az egyik legsikeresebb: I. világháborús regény, amit a világ szinte minden nyelvére lefordítottak. A könyv címe egy cinikus publicisztikai frázisra való szó szerinti célzás. Remarque tizennyolc évesen, 1917-ben a frontra került, ahol a bal lábán, a jobb kezén és a nyakán sebesült meg. Katonai kórházba került, s a háború végéig ott is maradt. Húszéves korában szerelték le. Kortársaival egyetemben semmi mást nem látott még a világból, mint az iskolát és a frontot. A regény ennek a nemzedéknek, szenvedéseiknek és kiábrándulásuknak a története. A könyv hőséből: Paul Baumerből és társaiból a háború borzalmai mindent kitörölnek, csak a bajtársiasság érzését hagyják meg. Erich Maria Remarque 1929-ben írt regénye, amely az I. világháború áldozatainak, a lövészárkok katonáinak mindennapos pusztulását festi le. Az ifjú: Paul Baumer lelkesen vonul be katonának 1914-ben. Végigszenvedi egy szadista altiszt kiképzését, a katona élet összes gyötrelmét, majd elesik, mégpedig egy olyan napon, amikor a hivatalos hadijelentés szerint "nyugaton a helyzet változatlan". Erős hatású és remek regény, változatlanul időtálló és érvényes.


O ---
Odüsszeia -- Odüsseia
      "Homérosz - i.e. 8 század"

Az Odüsszeia Homérosznak Kr. e. 8. századi eposza, az Iliasz folytatása. Ithaka királyának, Odüsszeusznak 10 évig tartó tengeri kalandjait és hazatérését meséli el. Odüsszeusz korának ideálját testesíti meg: okos, művelt, erős, bátor, jó harcos. Az Odüsszeia, akárcsak az Iliasz, 15.000 sorból, 24 fejezetből áll. A mű 40 napot ölel fel jelen időben, a múltat közben ismerjük meg. Az Odüsszeia az Iliásszal szemben már nem a csak kardjával hős Akhilleusz, hanem emellett leleményességével is érvényesülő Odüsszeusz. Odüsszeia: Az Iliászban elesett Trója, az életben maradt görög harcosok hazatértek. Csak egyetlen hősre, Odüsszeuszra vártak hiába Ithakában. Az ő 10 éves tengeri hányódásáról, s hazatéréséről szól az Odüsszeia. A Odüszeusz a főhős sok kalandot él meg. Kalüpszó nimfánál él egy eldugott szigeten, Ógügién, egész addig, amíg a nimfa az istenek parancsára útnak nem bocsátja. Közel van hazájához, amikor Poszeidón isten haragjából hatalmas vihart zúdít rá, s ez elsodorja a Phaiakok mesés szigetére. A Phaiakok szigetén Athéné istennő sugallatára Alkinoosz király leánya: Nauszikaa veszi oltalmába, majd Kirké is. A felesége: Pénelopé régóta vár rá, de Athéné sugallatára íjász versenyt rendez, s annak ígéri kezét, aki Odüsszeusz íjával célba talál. Erre egyik kérő sem képes, csak Odüsszeusznak sikerül. Ekkor előlép, és fiával megöli a kérőket. A rokonok bosszúra készülnek, de Athéné békességet teremt.

Oidipusz király -- Oidipous Tyrannos
      "Szophoklész - i.e. 442"

Az Oidipusz király, Szophoklész ókori görög, athéni drámaíró legismertebb és leggyakrabban színre vitt drámája, amelynek középpontjában a mitológiai Oidipusz áll. A műben pusztító Thébai pestis szerepéből arra következtetnek, hogy i.e. 430-as Athéni járványra utalhat. Dögvész pusztít Thébában, az utolsó Labdakida-király, Laiosz halála óta. Oidipusz ekkor érkezik meg, feleségül veszi az özvegyet, Iokaszét. Ki akarja deríteni, ki ölte meg Laiosz-királyt, hisz ezzel a jóslat szerint véget vethet a dögvésznek. Oidipusz ezért elküldte sógorát, Iokaszté testvérét, Kreónt, Delphoiba, hogy kikérje Apolló jósdájának tanácsát. Oidipusz magához hívatja Theiresiast, a vak jós figyelmezteti, hogy ne kutassa a gyilkost, mert balszerencsés vége lehet. Oidipusz kérésére elmondja, hogy a gyilkos, akit kutat, ő maga. Oidipusz nem hisz neki, és Kreont vádolja, hogy ő próbál áskálódni ellene, hogy a trónra léphessen. Az esetet Oidipusz elmondja Iokaszténak is, aki elmeséli, hogy egy jóslat szerint a születendő fiúk apját megöli és anyjával hál. Ekkor Oidipusz kezdi sejteni, hogy amit Theiresias mondott, igaz. Magához hívatja tehát a pásztort, aki kirakta őt a hegyre. Közben Oidipusz apja, Polybos meghalt, és ő lesz az új király. Azonban azt is elárulja, Polybos nem a vér szerinti apja. Ekkor Iokaszté rájön az igazságra. Oidipusz rájön, hogy a jóslat beteljesedett, megbocsát Kreónnak. Iokaszté felakasztja magát, Oidipusz kiszúrja a saját szemét.

Ódon ritkaságok boltja -- The Old Curiosity Shop
      "Charles Dickens - 1840"

Ez a Dickensi mű korabeli népszerűségéről legendák szólnak, 2007-ben például sokat cikkeztek Angliában arról, hogy a "Harry Potter"-könyveket övező hisztériához csak az fogható, amikor a New York-i olvasók tömegesen várták a kikötőben a soron következő folytatást. Dickens ugyanis először újságban közölte, és felkiabáltak a matrózoknak: "Él-e a kicsi Nell?" Igazi Dickens-i történet: szegény gyerek, elszegényedett ember, gonosz és kedves lélek, az elmaradhatatlan szegénység. Ez a történet: Nell-ről, a kislányról és a nagyapjáról szól elsősorban. Nell nagyapjával kettesben él egy régiség boltban, ahol lehetne nagyon kellemes is az élet, de miért is lenne az, ha a történetet Dickens írja. A szív hasogató történet egy tizennégy éves kislány és a nagyapja körül forog: a nagyapa pénzét elherdálta a veje, lánya, Nell anyja nem él már, meg Nell kicsapongó bátyja, s az öreg úgy akar gondoskodni Nell jövőjéről, hogy sorozatosan kölcsönöket vesz fel egy gonosz, gyanús üzelmeket folytató törpétől, Daniel Quilptől, szerencsejátéknak hódol, de a pénzt rendszeresen el is veszti. Végül menekülnie kell a kislánnyal: London-ból, vidéken vándorolnak nincstelenül, Quilp bosszú szomjasan üldözi őket, és a nagyapa külföldről hazatelepülő fivére lehet, hogy már későn érkezik. Szerelmi szálakban, jó, gonosz és mulatságos mellék szereplőkben egyaránt bővelkedik ez a talán legérzelmesebb Dickens-mű, amelyet számtalanszor filmre vittek.


P ---
Pantaléon és a hölgyvendégek -- Pantaleón y las visitadoras
      "Mario Vargas Llosa - 1973"

Mario Vargas Llosa régi rajongójaként elsőként a "Pantaleón és a hölgyvendégek"-et ajánlanám. A regény olvastatja magát, állandóan nevetésre készteti az embert, hiszen a témája meglehetősen groteszk. Pantaleón Pantoja, a fiatal katonatiszt azt a feladatot kapja feletteseitől, hogy az Amazonas menti dzsungelben, ahol a katonák sorra erőszakolják a nőket, hogy  elkerülendően a további konfliktusokat szervezzen meg egy kuplerájt. A százados buzgalmának és tudományos alaposságának köszönhetően a "Hölgyvendég Szolgálat" hamarosan a hadsereg leghatékonyabban működő egységévé válik, maga Pantaleón pedig valóságos legenda lesz: az örömlányok istenítik, a katonák hálásak neki, az erkölcs őrei kígyót-békát kiabálnak rá, felettesei pedig döbbent ámulattal figyelik lendületes tevékenységét. Egyedül Pachita, a felesége nem tudja, mit is rejt az a szupertitkos megbízatás, amellyel férjét a babonákkal, vallási fanatikusokkal és szép lányokkal teli forró Amazóniába küldték. Pantaleón maga a megtestesült tisztesség, színtiszta ügybuzgalomból személyesen teszteli a szolgálatra jelentkező hölgyeket, de van, aminek még ő sem tud ellenállni: miután kipattan a botrány, s felesége dühösen elhagyja, ideig-óráig szolgálatának legragyogóbb alkalmazottjával, a gyönyörűséges: Brazilkával vigasztalódik, s persze rendületlenül vezeti bővülő egységét a mind újabb "munkasikerek" felé.

Párduc -- Il Gattopardo
      "Giuseppe Lampedusa - 1958"

A "Párduc" kirobbanó sikerében, szerepet játszott az író fantáziát mozgató sorsa, valamint azok a romantikus körülmények, amelyek között ez a sajátos hangvételű, izgalmas regény megjelent. Giuseppe Lampedusa herceg, a régi szicíliai arisztokrata család leszármazottja, atyai dédapja, Giulius Lampedusa herceg életregényét írta meg. A műből sikeres film is készült Alain Delon és Claudia Cardinale főszereplésével. A Szicíliában játszódó cselekmény: 1860. májusában kezdődik és 1910. májusában ér véget. A regény ily módon a legújabb kori olasz történelem talán legjelentősebb félszázadához kapcsolódik, mely Garibaldi vörös ingesei partra szállásától az új – lényegében szinte a mai – Olaszország polgári rendjének kialakulásáig ível. Nagyon szép, nagyon melankolikus, nagyon olasz. A "Párduc" maga Salina hercege, akinek élete és halála, a hercegi sarjak ötven esztendőt felölelő krónikája talán az olasz arisztokrácia hanyatlásának legszebb leírása. Salina herceg ifjú unoka öccse szenvedélyesen beleszeret egy vagyonos polgár leányába. Az öreg herceg beletörődik sorsába, és maga is az új rend mellett szavaz. Mély ember ismeret és kellő öngúny kell ahhoz, hogy a herceg belássa, mindent meg kell változtatni ahhoz, hogy semmi ne változzon. A szicíliai herceg egyetlen regényét az író személye avatta szenzációvá. A fordulatos mű költőien, méltóságteljesen, festi meg egy nemesi család széthullását a történelmi korszakváltás küszöbén.

Párizsi Notre-Dame -- Notre-Dame de Paris
      "Victor Hugo - 1831"

A "Párizsi Notre-Dame" egy igazi romantikus nagy-regény, minden kellékével, egymásnak feszülő ellentétekkel: szépséggel és szörnyeteggel, történelemmel, tényekkel és titkokkal, rejtélyekkel, mágiával, alkímiával, az egyházi világba és tanba, való betekintéssel. A 15. századi Párizsi társadalomba, elsősorban a papság és az alvilág, a csőcselék miliőjébe való bevezetéssel. A regény igazi főszereplője a: Notre-Dame, az ősi székesegyház. Victor Hugo, össze tudta egyeztetni a képzelet szilaj szárnyalását a valóság aprólékos leírásával, aki titáni erővel ötvözte egybe az emberit az emberfelettivel, a démonit az istenivel, A párizsi Notre-Dame-ban, a francia romantika legnagyobb történelem idéző vállalkozásában a középkor alkonyának Párizsát varázsolja elénk festői tarkaságával. Ebben a háttérben bonyolódik a végzetes szépségű cigány lány: Esmeralda szomorú szerelme a daliás kapitányba: Phobeus-ba, és Quasimodo, a szörnyeteg, a Notre-Dame harangozójának megindító emberi tragédiája, aki szintén szerelmes a cigány lányba. Frollo féltékenységében leszúrja Phobeust, akibe Esmeralda szerelmes. Esmeraldát emberölés és boszorkányság vádjával bíróság elé állítják. Quasimodo a szépséges cigánylányt megmenti a bitófától, és a templom szent területére viszi. Végül Esmeraldát felakasztják, Quasimodo ledobja Frollót. Quasimodo elhagyta a Notre-Dame-ot, később Esmeralda földi maradványait átkarolva találták meg.


Q ---
Quo vadis? -- Quo vadis?
      "Henryk Sienkiewicz - 1895"

A "Quo vadis?" Henryk Sienkiewicz Nobel-díjas lengyel író regénye, amely az ókori Rómában, a Nero-féle keresztény üldözések idején játszódik. A könyv megjelenését követően világsikert ért el. Izgalmas történet-vezetés, kitűnő karakter-ábrázolás. Tökéletes film is készült belőle. Apokrif iratban fennmaradt hagyomány szerint Péter apostol, menekülvén Rómából, találkozott Jézussal, és megkérdezte tőle: Domine, Quo vadis? "Uram, hová mész?” Jézus válaszolta, megy Rómába, vállalja a megfeszíttetést Péter helyett. A "Quo vadis" Nero félelmetes uralkodása idején játszódik. Egy csodálatos szerelem története bontakozik ki a regény lapjain: Vinicus a gazdag patrícius, beleszeret: Lygiába, aki királylányból lett római rabnővé. A lány Plautuis házában él. Plautius felesége Pomponia, már keresztény, s keresztény Lygia is. Nero udvarába hívatja a lányt, s Viniciusnak ajándékozza. Lygia szereti Viniciust, mégis megszökik tőle. A férfi úgy érzi, mindenáron vissza kell szereznie Lygiát. De boldog lehet-e egymással ez a két, olyannyira különböző ember a keresztényüldözés korában? Az ő személyükben megtestesülő kettősség jellemzi azt a világot, azt a kort, melyben élnek. Róma Nero őrületeitől hangos, emberek tömegei esnek áldozatul tébolyának. Az új keresztény eszme hívei katakombákban bújkálnak, cirkuszok porondján halnak mártírhalált, de a kivégzettek helyébe mindig újak lépnek, mert megérett az idő a változásra.


R ---
Revizor -- Ревизор
      "Nyikolaj Gogol - 1836"

A Revizor Gogol legjelentősebb színműve, az orosz dráma irodalom egyik legismertebb vígjátéka. A megírása óta, 180 éve játsszák a világ színházaiban. Aktualitását és népszerűségét nem csupán az adja, hogy jól sikerült színmű, hanem hogy a benne felvázolt bonyodalom a mai napig is érthető mindannyiunk számára. Gogol kitűnő felépítésű, sziporkázóan szellemes vígjátékban állítja pellengérre a cári Oroszország hivatalnoki karát, megvesztegethető bürokráciáját. A revizort olvasni és színházban nézni is óriási élmény. A szatirikus vígjáték egy tévedésen alapul, a komikum forrása az így létrejött helyzetből adódik. Revizor érkezett egy vidéki Oroszországi kisvárosba. A vidéki orosz kisvárosban fejvesztett kapkodás kezdődik: mindenáron meg kell nyerni az inkognitóban érkezett revizor tetszését. Küldöttséget menesztenek hozzá, ünnepséget rendeznek tiszteletére, a polgármester még a leányát is feleségül adná hozzá. A helyi előkelőségek egymás után járulnak a képzelt revizor elé, hogy az némi szívesség és készpénz árán takargatni valóik fölött szemet hunyjon. Közben feltárulnak a korabeli orosz kisváros visszásságai, megjelennek a helyi előkelőségek torz figurái, és az író gondoskodik róla, hogy az olvasó vagy néző felszabadultan kacagjon a jellemhibákon, az önteltség, a kivagyiságon. Végül az ál-revizor természetesen lelepleződik, de a szerző az olvasón sem könyörül: ráébreszti, hogy egy kissé ő róla is szó van.

Robinson Crusoe -- Robinson Crusoe
      "Daniel Defoe - 1719"

A Robinson Crusoe - Daniel Defoe angol író 1719-ben megjelent regénye. Századok óta egy igazi klasszikus kalandregény, a világ legjobb és legismertebb könyvei között szerepel. A 19. századig nem volt még egy könyv az irodalomban, amely annyi kiadást élt volna meg, és annyi nyelvre fordították volna le, mint a Robinson-t. A Robinson-hoz hasonló műveket azóta "Robinzonádokként" emlegetik. A regény didaktikus, egyes szám első személyben mutatja be a címszereplő életét. A főhős: Robinson Crusoe hajótörést szenved, majd: 28 évet tölt egy Trinidadhoz közeli lakatlan szigeten. A történetet valószínűleg: Alexander Selkirk tengerész élete ihlette, aki négy évig élt a Más a Tierra nevű Csendes-Óceáni szigeten. A szigetet róla Robinson Crusoe szigetnek nevezték el. A főhős Robinson Crusoe tengerész hajótörést szenved a tengeri utazása alatt és csak egyedül vetődik partra egy lakatlan szigetre. Erkölcsi és fizikai erejével, eszével egyedül képes fenntartani magát egy puszta szigeten. A magára maradt ember megszervezi az egyedüllétet. Nem él társadalmon kívüli életet, hanem egyedül is egy élet rendszert alakít ki, amely nem szakad el az elvesztett társadalomtól, képe a természet felett úrrá levő embernek. Robinson egymagában is képes megőrizni ember voltát és emberi méltóságát és egymagában is polgári életet él. Amikor: 18 év után egy odavetődő vadembert ejt rabul, Pénteknek nevezi el és szolgájává teszi. Amikor: 28 év után egy hajó rátalál, végre visszatérhet hazájába és az emberi közösségbe.

Római lány -- La romana
      "Alberto Moravia - 1947"

A "Római lány - La romana" Alberto Moravia egyik legjobb és legnépszerűbb regénye. Hogyan válik utca lánnyá: Adriana, aki gyarlóságában is csupa érzés és szép emberi tulajdonság. A regény az 1930-as évek Olaszországában, Rómában játszódik. A főszereplő: Adriana, aki szinte egy vallomás, egy lélektani önanalízis tárgyilagosságával beszéli el a történetet. A regény kezdetén a nyomorból az elérhető kispolgári életbe vágyó 16 éves lány akt-modellként dolgozik egy festőművésznél. Már első szerelme láttatja álmainak megvalósulását: Gino sofőr egy jómódú családnál, s megnyerő modorával hű élettársnak ígérkezik. Adriana édesanyja hallani sem akar házasságról, lánya az ő számára reményteli kereset forrás, a jólét ígéretét biztosítja. Adriana egyetlen barátnője: Gisella, nála ismerkedik meg egy miniszteri hivatalnokkal: Astaritával. Ő lesz első partnere akitől pénzt fogad el. Hamarosan rájön: Gino is becsapta, a sofőr nős és kislánya van. A római lány életében ez döntő fordulatot okoz, prostituáltként kezd el élni és dolgozni. Szakít a társadalmi konvenciókkal, neki tetszően éli életét.

Római történetek -- Racconti romani
      "Alberto Moravia - 1954"

A Római történetekben a Római kisemberekről szólnak Moravia történetei, novellái, az 1950-es évek Itáliai és Római hangulatáról, az "örök város, örök embereiről" szólnak ezek az elbeszélések. Egy pincérről, aki egyszer csak kiszolgáló gépből emberré válik, gondolkozni kezd, majd ki is mondja, amit a vendégekről gondol, groteszkül mulatságos helyzeteket teremtve. Egy vagányról, akinek egy tízezer lírás hamis bankót kellene felváltania, s a váratlan gazdagság reményében egy csapásra megváltozik élet üteme. Egy szabaduló fegyencről, akiben fogsága alatt ellenállhatatlanul megérik az elhatározás: bosszút áll azon, aki ártatlanul börtönbe juttatta, s a találkozáskor hasztalan próbál úrrá lenni indulatain: tőrt döf hajdani barátja mellébe. Moravia egyszerű történetei az emberi lélek titkairól szólnak. Moravia alakjait legtöbbször végletes helyzetben mutatja be, amikor lepattog róluk a mindennapi élet máza, hangjuk mást mond, mint az eszük. Moravia mindenkinek ajánlható, akit érdekel az 1950-es évek Olaszországa, bármelyik hétköznapi ember nem hétköznapi kalandja.

Rómeó és Júlia -- Romeo and Juliet
      "William Shakespeare - 1598"

A Rómeó és Júlia az angol író legismertebb tragédiája. Két ellenséges Veronai család gyermekei között szövődött szerelem végzetes történetéről szól. A történet: Itáliában, Verona olasz városban játszódik, ahol a két módos család élt, a Capuletek és a Montague-k, akik régi ellenségek voltak. Júlia 14. születésnapján bált rendeznek a Capulet-házban, amire elmegy az ifjú: Montague Rómeó is. Az estélyen találkozik Júliával, és azonnal beleszeret. Rómeó a bál után a Capulet-ház kertjébe lopózva hallja meg Júlia szavait, aki arról kesereg, hogy a még el sem kezdődött kapcsolatukban milyen gondot jelent a két család viszálya: "Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó". A két fiatal szerelmes nemsokára titokban összeházasodik egymással. Rómeó találkozik Capulet Tybalttal, Júlia unokatestvérével, aki sértegeti. Mercutio, Rómeó barátja szembe száll a dühöngő Tybalttal, de Mercutio halálos sebet kap, Rómeó ezután neki ront Tybaltnak és végez vele. A herceg száműzi Rómeót Mantovába. Júlia kezét Páris grófnak ígérték, az ő felesége lesz. Júlia kétségbe van esve. A barát terve, átad neki egy méreg üvegcsét, amitől Júlia csak tetszhalott lesz 42 órára, ezt követően Rómeó a magához térő Júliát Mantovába szökteti. Júlia bánatában megissza a mérget, és holtnak látszik. Rómeó a hír hallatán mérget vásárol, majd Mantovából siet Veronába. A kripta előtt ott találja a lányt gyászoló Párist, akivel párbajban végez. Mérget iszik, később a lány felébred, és látja, hogy Rómeó holtan fekszik. A méreg fiolából próbál inni, de már kiürült. Az őrök közeledtére szerelme tőrével leszúrja magát. A két család a fiatalok halála után kibékül.

Rózsa neve -- Il nome della rosa
      "Umberto Eco - 1980"

A "Rózsa neve" - Umberto Eco olasz szemiotika professzor első regénye, mely először 1980-ban jelent meg. A Rózsa neve az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb világsikere, könyvben és filmben egyaránt világsiker lett. A történet a középkorban, a 14. században, 1327-ben, az Itáliai Appeninek fennsíkján, egy bencés rendi kolostorban játszódik. A mesélő: Melki Adso bencés novícius, egy tudni vágyó német fiatalember, a visszaemlékező krónikás is ő, 80 éves korában. A főszereplő a mester: Baskerville-i Vilmos, 50 körüli angol ferences szerzetes, egy csavaros eszű, nagy tudású, humánus ember. A regényben szerepelnek: titokzatos gyilkosságok, fontos könyvek, vallási mozgalmak, eretnekek, hitviták, hatalmi harcok, inkvizícók, boszorkányüldözések, császárok, pápák, bíborosok, apátok, szerzetesek. Eco egy valószerű középkori kolostort teremtett, hogy egy bűnügyi regény keretein belül bemutassa számunkra az egykori szerzetesrendek, a barátok életét, az uralkodó és egymással küzdő különböző nézeteket és ideológiákat és ezek hús-vér képviselőit a megfelelő történelmi háttérrel. De a dolgos mindennapokat is: a könyvtár munkáját és értékeit, a kódexmásolást és díszítést, az önellátó mezőgazdaságot és állattartást, a gyógyfüvek termesztését, a kovácsolást és az ötvösmunkát. Eco zseniális, tudományos igényű mondanivalót szépirodalmi ruhába öltöztetve profin megfogalmazott, igazi bestseller.

Rozsban a fogó -- The Catcher in the Rye
      "Jerome David Salinger - 1951"

A "Rozsban a fogó" - The Catcher in the Rye, vagy 2015 előtt közismert magyar címén: "Zabhegyező", J. D. Salinger 1951-ben megjelent korszakos regénye. Számos nyelvre lefordították, és 65 millió példányban kelt el. Több amerikai államban és több országban betiltották. A magyar olvasók Gyepes Judit tolmácsolásában: "Zabhegyező" címen 1964-ben ismerkedhettek meg a művel. Barna Imre fordítása az eredeti angolhoz közelibb: "Rozsban a fogó" címmel jelent meg 2015-ben. A regény címe Holden víziójából alakult ki. A vízió, amivel azt az egyetlen dolgot írja le, amit szívesen csinálna az életben. Ha gyerekek rohangálnak a rozsföldeken, ő szeretné elkapni azt, aki a szakadékhoz túl közel kerül. Ő szeretne lenni a rozsban a fogó. Az egyes szám első személyben írt történet: Holden Caulfield nevű 17 éves amerikai tinédzser fiúról szól, akit éppen a negyedik iskolából rúgtak ki. Kicsapása utáni három napjának történetét meséli el, melyet New Yorkban éjszakai mulatóhelyeken, kétes hírű szállodában, az utcán tölt el. Közben mindent megpróbál, hogy a világgal, az emberekkel normális kapcsolatot alakítson ki, de sikertelenül. Menekül az emberek elől, de mindenütt hazug embereket talál. Az egyetlen élőlény, akivel őszintén beszélhet, s aki talán meg is érti valamennyire, titokban felkeresett tízéves kishúga. De ő sem tud segíteni: Holden a történteket egy szanatórium lakójaként meséli el, végül egy elmegyógyintézetben köt ki.


S ---
Skarlát betű -- The Scarlet Letter
      "Nathaniel Hawthorne - 1850"

Még a legszigorúbb irodalom kritikusok is úgy tartják, hogy Nathaniel Hawthorne a 19. század amerikai irodalmának egyik legnagyobb alakja. 46 éves korában készült el az első, ám azonnal nagyhatású regénye, a "Skarlát betű". A rendkívül komor hangvételű regény egy házasságtörés története, amelyben az erkölcs és az álszentség keveredik a bűntudat mardosásával és a bosszúvággyal. Hősnője: Hester Prynne, akit hűtlenség vádjával elítélnek. Tüzes vassal megbélyegzik, és a vörös: A- betűt, adultery = házasságtörés, ruháin is hordania kell. Az Új-Angliai szélsőséges puritanizmus megnyilvánulásaként ez a büntetési forma valóban elterjedt volt a puritánok között. Hester azonban emelt fővel vállalja a megbélyegzést, és gyöngéd szeretettel neveli gyermekét. Hawthorne azokat a hőseit ábrázolja rokonszenvesnek, akik saját belső erkölcsi törvényeik irányítása alatt felül tudnak emelkedni a bigott kötöttségeken. Közéjük tartozik: Hester Prynne is. A regény legizgalmasabb erkölcsi dilemmája, amely Hestert és szerelmét, a fiatal lelkész: Artur Dimmesdale-t is foglalkoztatja, a bűn és az érzelmek felvállalásának kettőssége. A Skarlát betű nem a képmutatást ajánlja a dilemma feloldásaként, hanem a természetes erkölcs belső parancsainak követését.

Sörgyári capriccio -- Postřižiny
      "Bohumil Hrabal - 1970"

A "Sörgyári capriccio" 1970-ben született. Bohumil Hrabal a boldog időket örökíti meg benne, azokat az időket, amikor még minden olyan idilli és nyugodt volt, amikor ő még csak szerelmes gondolatként motoszkált az anyja fejében. A Cseh kisváros derűs nyugalmába viszi vissza az olvasókat. A Cseh kisváros sörfőzdéje körül az élet a megszokott mederben folyik, minden nyugodt és idillikus. Megeleveníti: Nymburkot, a városkát, ahol megállt az idő, a Cseh életet, megidézi a sörgyár gondnokát, a daliás motorbicikli bolond Francint. A városka egyik látványossága a sörgyári igazgató gyönyörű felesége, aki olyan élvezettel issza a sört, hogy az felér a legsikeresebb reklám kampánnyal. Ebbe az ártatlan és békés világba érkezik Pepin bácsi, aki vidám történeteivel szórakoztat mindenkit, aki a közelébe kerül. Egy gyönyörű aranyhajú asszony, csak egy igazi bolond tud ezzel a nővel, Hrabal leendő anyjával, lépést tartani: Pepin bácsi. Hrabal nagybátyja. A "Capriccio" nem csupán a főhős, az eseményeket egyes szám első személyben elmondó fiatalasszony kedvesen szeszélyes természetére utal, érzékelteti az egész mű játékos szertelenséget. A hétköznapi históriák többnyire egy képtelen helyzetben csúcsosodnak: a disznóvágás frenetikus jókedve, Pepin bácsi és a főhős megmásszák a sörgyár magas kéményét, a férj nemcsak gramafont hoz ajándékba, hanem tánc tudását is. Ilyen pillanatok adják a mű "capriccio"-jellegét.

Svejk egy derék katona -- Švejka za světové války
      "Jaroslav Hasek - 1923"

A "Svejk, egy derék katona kalandjai" Jaroslav Hašek cseh író 1923-as humoros regénye, amely az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregét figurázza ki. Hašek maga is részt vett az első világháborúban. Regényében felhasználta gazdag élmény anyagát, cseh katona bajtársairól és fölötteseiről mintázta. Svejk története mulatságos. Ha az ember hivatalosan is bolond, azt mond, amit akar. Svejket az orvosi bizottság végérvényesen együgyűnek nyilvánítja, megkaphatja hát az obsitot. Így aztán azt beszélhet kocsmának kinéző vendéglőjében, amit csak akar. A barátai közé siet, egy jó habos söröcske mellett hangosan elmélkedhessen a nagy fontosságú eseményen. Szarajevóban lelövik Ferenc Ferdinánd főherceget. Svejk kedvenc kocsmájában letartóztatják őt és a kocsma tulajdonosát. Svejket felségárulással vádolják, de hülyeség miatt felmentetik. A bolondok házából azonban kidobják, innen már hazatérhetett. Ezután megkapja behívólevelét, szimulánsnak tekintik, a szimulánsok közül a helyőrségi fogházba kerül, majd Otto Katz tábori lelkész tisztiszolgája lesz. A tábori lelkész azonban elkártyázza őt, és Lukas főhadnagy tisztiszolgája lesz. A főhadnagy szeretne egy pincsit, Svejk lopat neki egyet. Ezután áthelyezik őket České Budějovicébe, a vonaton azonban Svejk elvész. Végül eljut Budějovicébe, onnan áthelyezik Bruck Leithába. Itt belekeveredik Lukas főhadnagy nőügyeibe. Hadbíróság elé kerül, felmentik, előléptetik.


Sz ---
Száz év magány -- Cien años de soledad
      "Gabriel Garcia Marquez - 1967"

A "Száz év magány" Gabriel García Márquez kolumbiai író 1967-ben kiadott világ-sikerű regénye, mely az addig elhanyagolt: Latin-Amerikai irodalom felé irányította a világ érdeklődését. A regény a mágikus realizmus stílusának kiemelkedő alkotása, a legjobb Latin-Amerikai regény, -35 nyelven, több mint: -30 millió példányban jelent meg világszerte. A Kolumbiai ősvadon mélyén megbúvó kicsiny falu: Macondo és a Buendía család története ez a mű. A regény csak látszólag egy család, a Buendía története, valójában azonban sokkal mélyebb jelentés tartalmat hordoz: a műben az emberiség fejlődés története is felfedezhető; a szülőföld elhagyása és az út Macondo felé, értelmezhető a Paradicsomból való kiűzetésként, illetve a negyvenéves pusztai vándorlásként. A regény a vad kapitalizmusban ér véget, az író saját bevallása szerint 1928-ban, a nagy kolumbiai munkás megmozdulás évében. A regény azok közé a művek közé tartozik, amelyek maradéktalanul jó előre igazolják világhírűket. A vágy, a szenvedély, varázslatos, leigázó, fölszabadító erejéről ritkán olvashatunk gyönyörűbb sorokat, mint a "Száz év magányban". Az örökké visszatérő gyötrelmet és beteljesülést hozó szerelemben, a magány és reménytelenség ellenszerét találja meg, s ez teszi a tragikus történetet mondani valójában optimistává. García Márquez élményeinek forrása: a gyermekkor. Egy ősrégi hagyományokat elevenen őrző kis kolumbiai falu mindennapi élete, múltja csodálatos képeivel benépesítette a gyerekkor képzeletvilágát.

Szentivánéji álom -- Midsummer Night's Dream
      "William Shakespeare - 1595"

A Szentivánéji álom című vígjátékot 1595-ben írta William Shakespeare. Ez a világon az egyik legtöbbet játszott Shakespeare darab. A mű Szentiván-éjjel, a nyári napfordulón játszódik, Athénban és egy közeli erdőben. Tündérek, a királyi pár, polgári ifjú szerelmesek és Athéni kézművesek keverednek össze egy bolondos éjszaka játékos bonyodalmaiban. Az angol népi képzelet szülte tündérvilág, a Shakespeare-kori mesteremberek bohókás előadása és az Athéni ifjak szerelmes kergetőzése a szerelem szépségét jeleníti meg. Éjjel Puck, Oberon, Titánia érkeztek, s a tündérekkel együtt megáldják a boldog szerelmeseket. Hermia Lysandert szereti, de apja, Égeus, Demetriusnak ígérte a kezét. Heléna viszont titokban Demetriusba szerelmes. A király végül meghozza szigorú döntését: Hermiának választania kell esküvője napjáig, vagy Demetrius felesége lesz, vagy apáca. Hermia ezt nem várja meg, inkább megszökik Lysanderrel. Demetrius és Heléna utánuk megy az erdőbe. Hamarosan besötétedik. Theseus és Hippolyta esküvőjére készülődik, ezért Vackor elhatározza, hogy egy színdarabbal lepi meg a királyi párt. Elmennek az erdőbe próbálni. Puck Zuboly fejét tévedésből szamárrá változtatja, ami pont kapóra jön Oberonnak, aki varázsport szór. Puck, véletlenül Lysander szemébe tesz varázsport és így szerelmes lesz Helénába. A király esküvőjének napjára Demetrius Helénát, Lysander pedig Hermiát választja.

Szépfiú -- Bel Ami
      "Guy de Maupassant - 1885"

A "Szépfiú", eredeti címén: "Bel Ami", Guy de Maupassant francia író második regénye, mely 1885-ben jelent meg és az első négy hónapban 37 kiadást ért meg. A regény főszereplője: George Duroy, aki egy huszadrangú újságnál dolgozik alacsony beosztásban. Ő egy szép fiú, így kihasználva jóképűségét, a korszak zavaros, erkölcstelen, korrupt társadalmi viszonyait, halad felfelé. Hamar rájön, hogy a nők segítségével karriert csinálhat, vagyont szerezhet, sorra csábítja és sorra hagyja el hát őket. Duroy gátlástalanul menetel a társadalmi ranglétrán felfelé, útközben kihasználva minden nőt, aki az útjába kerül. Gazdag és befolyásos nőket csábít el, akiknek segítségével rangra és vagyonra tesz szert. Minden lelkiismeret-furdalást nélkülözve éri el a célját: kikerülni a névtelenségből és a szegénységből. A regény korrupt és erkölcstelen francia társadalmában csak egyetlen ember, egy idős író háborodik fel a történteken. A Szépfiú útja egyre feljebb vezet a nyárspolgári, korrupt, léha és züllött világában, hogy végül az ország egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb emberének meseszép lányát vezesse oltár elé, a Becsületrend Lovagjaként. "A Szépfiú én vagyok”, mondta magáról, a jó testű, napbarnított fiú, a párizsi széplányok bálványa.

Szép új világ -- Brave New World
      "Aldous Huxley - 1931"

A "Szép új világ", "Brave New World", Aldous Huxley 1931-ben írt regénye. A mű mely egyébként egy disztópia, negatív értelmű utópia. Huxley leghíresebb és legmaradandóbb alkotása ez a sci-fi regény. A 26. századi Londonban játszódó történet világában a szaporítás, a genetika és a hipnózis hatalmas fejlődést mutat, teljesen megváltoztatva az emberi társadalmat, amit kasztokra osztanak fel, rang szerint csökkenő sorrendben: Alfa, Béta, Gamma, Delta, Epszilon. Ezen kasztok mindegyike rendelkezik egy színnel is: az Alfák: szürke, a Béták: bordó, a Gammák: zöld, a Delták: khaki, az Epszilonok fekete színű ruhát viselnek. A leírt társadalom felfogható utópiának is, nagyon ironikus formában: az emberiség gondtalan, egészséges és technológiailag fejlett. Nincsenek többé háborúk és szegénység, mindenki folyamatosan boldog. Azonban azzal, hogy mindezeket elüldözték az emberek életéből, egyben számos dolgot elveszítettek: a családot, a kulturális sokszínűséget, a művészeteket, irodalmat, tudományt, vallást és filozófiát. Ez a társadalom hedonisztikus: a korlátlan szexualitásból és drogokból nyert örömre koncentrál. Ebbe a "szép, új világba" csöppen bele: John, egy hagyományos törzsi társadalomban, indián rezervátumban született "vadember", hóna alatt Shakespeare műveivel. A kezdeti ámuldozás után John gyorsan kiábrándul, előbb szembeszegül, majd kivonul a társadalomból, végül öngyilkosságba menekül.

Szerelem kolera idején -- El amor en los tiempos del cólera
      "Gabriel Garcia Marquez - 1985"

Ez a könyv is rendkívüli hatású, az egész hangulata és írásformája magával ragadó. A regény egy nagy, egy egész életen át tartó szerelem története. A csodálatos történet 1880-ban kezdődik, amikor a gyönyörű: Fermina Ariza élvezhetné életét, helyette választania kell két udvarlója között, a jóképű: Florentino Ariza és a népszerű: Juvenal Urbino doktor között. Ez a gyötrődés és háromszög csaknem 50 éven át tart. A meghökkentő befejezésű szerelmi történet egy buja, lüktető, letűnt világban játszódik, melyet uralnak a misztikus események. Egy igazi Latin-Amerikai szerelmi történet. Teljesen más világ ez, mint a mi Közép-Európai, misztikumtól mentes és romantikátlan. Florentino Ariza fiatalkorában beleszeret a tizennégy éves Fermina Dazába. A lány viszonozza az érzelmeit, és az apai tiltás ellenére levelezésbe kezd a fiúval. Később azonban: Fermina Daza váratlanul meggondolja magát, kikosarazza Florentino Arizát, és férjhez megy Juvenal Urbinóhoz, a megbecsült orvoshoz. Florentino Ariza elhatározza, hogy várni fog: Fermina Dazára, ha kell, egy életen át. Mikor az orvos idős korában életét veszti, az időközben megöregedett Florentino Ariza újra udvarolni kezd élete szerelmének, és álma végül megvalósul.

Szerelemről és más démonokról -- Del amor y otros demonios
      "Gabriel Garcia Marquez - 1994"

A regény története egy lányról szól: Sierva Maria a történet főszereplője. A tizenkét éves Sierva María nevű lányt megharapja egy kutya. A nemesi származású apától és rang nélkül született anyától származó gyermek, születése pillanatától szülei gyűlöletének célpontja volt, ezért a rabszolgák között nőtt fel, ahol megtanulta szokásaikat, nyelveiket, táncaikat. Azonban kiderül, a foltos kutya veszett volt, és áldozatai közül szinte már mindenki halott. A márki lányát elhalmozza ajándékokkal, kedvességgel, igyekszik szebbé tenni számára életének utolsó időszakát. A gyermeken azonban nem mutatkoznak a veszettség jelei, és állapota is csak akkor kezd el romlani, amikor a környék mindenféle „gyógyítói” kezelni kezdik. Sierva María rettenetesen szenved a barbár gyógymódoktól. Egyre többször vannak dühkitörései, és rásütik a kislányra, hogy megszállta az ördög. Ezért azt tanácsolják a márkinak: vigye leányát a Santa Clara kolostorba, ahol ördögűzésnek vetik alá. A feladat végrehajtásával megbízott pap azonban beleszeret a törékeny gyermekbe. A megtévedt pap és a tizenkét éves kislány furcsa szerelme egy összetett tragédia, és az ebből adódó feszültség egyetlen logikus megoldása valamelyikük halála lehet. A történet sokféle mondanivalót hordoz magában, miközben nagyszerűen ötvözi: a mesék, legendák, mítoszok és a Biblia világát, a család, a társadalom, a nemzet, az emberiség nagy kérdéseivel.

Szeress Mexikóban -- Como agua para chocolate
      "Laura Esquivel - 1988"

Laura Esquivel, sikeres mexikói film forgatókönyvek írója berobbant az irodalomba ezzel az első regényével, és hamar meghódította az egész világot. A gasztro-regényből azután népszerű film is készült. A Mexikói forradalom idején játszódó regény egy szenvedések nyomán nehezen beteljesülő szerelem története. Tita, egy mexikói gazdag parasztcsalád lánya, egy családi hagyomány miatt nem mehet feleségül szerelméhez. A fiú tehát Tita nővérét veszi el, hogy imádottja közelében maradhasson mégis. A konyha asztalon született és a konyhában nevelkedett Tita, a csodálatos szakácsnő, minden örömét-bánatát, szenvedélyét és vágyát belefőzi ételeibe, s aki eszik azokból, mind valami különös varázslat részesévé válik. Laura Esquivel regényében az elfojtott szerelmi szenvedély együtt fortyog a mexikói konyha pompás ételeinek ízeivel, s a valóság és a fantázia határai észrevétlenül mosódnak egymásba a színek, ízek, illatok érzéki egyvelegében. Gasztro-regény, amelyben állandóan főznek, és a receptek is jók. Az eredeti cím: "Mint a csokoládéra öntött víz", is erre utal, egyrészt a receptekre, másrészt a forrongó indulatokra metaforikusan. Ahogy a regényben a metaforikus, és kikeverődik belőlük a mágikus realizmus. Minden mondatában a mexikói konyha illata. A könyv minden fejezete egy recepttel kezdődik, amely részévé válik a történetnek. A könyv tagolása: 12 fejezet, 12 hónap, 12 recept. "Minden nő múltja benne rejlik a receptjeiben", vallja a szerző. Laura élet öröme és Tita bűvös ételei.

Sziddhárta -- Siddhartha
      "Hermann Hesse - 1922"

Nyugat-Európában sokan úgy tartják: Hermann Hesse a 20. század legnagyobb német írója. Sziddhárta című műve ma is valódi bestseller az angolszász világban, de több millió példányban adták ki Japánban is, s ami a legérdekesebb: Indiában tizenkét különböző indiai nyelvjárásra fordították le. Ez a regény egy filozófiai hitvallás regénybe öntve. A lélekvándorlás, a keresztyénség, a buddhizmus ötvözése. Hesse ötvözi a három nagy vallást, gondolkodást, világszemléletet. A keleti filozófiák örökösei tehát magukénak ismerték el az európai író "hindu regéjét", és szívükbe fogadták Sziddhártát, német fejlődésregények hőseinek hindu fivérét. Mert akárcsak amazok, például: Wilhelm Meister vagy Hans Castorp, az ifjú Bráhmana is útra kel apja házából, hogy megismerje, nem a világot, hanem tulajdon életének értelmét. Az aszkétáktól éhezni, várni és gondolkodni tanul, s megismeri a nagy Buddhát, akit nem tanításáért csodál, hanem egyéniségének kisugárzásáért. A szerelem, a gazdagság, a játékszenvedély mind-mind állomásai az életútnak, mely csak az önzetlen szeretet és a fájdalmas lemondás megtapasztalása után ér el a végső bölcsességhez, ami egyúttal az igazi boldogság. Az örök folyó partján mosolyogva szemlélődő, vénséges vén Sziddhárta egy személyben testesíti meg mindazt az értéket, amivel a keleti bölcselet és a keresztény tanítás megajándékozta az emberiséget.

Szigorúan ellenőrzött vonatok -- Ostře sledované vlaky
      "Bohumil Hrabal - 1965"

Bohumil Hrabal forgalmista-karrierjéből írta meg a regényt, amelynek élményeit: Jiři Menzel Oscar-díjas filmjének köszönhetően egy csapásra világhírűvé lett kisregényében, a Szigorúan ellenőrzött vonatokban dolgozta fel. A mű a második világháború utolsó napjaiban, egy cseh kisváros vasútállomásán játszódik. A történet hőse Miloš, az ifjú forgalmista, akit sikertelen öngyilkossága után, az ereit vágta fel, merthogy nem sikerült férfivá válnia szerelmével a kis kalauz lánnyal, kiengednek a kórházból, és újra szolgálatra jelentkezik az állomáson, ahol különös társaság verődött össze. Először is itt van Hubička forgalmista úr, a nagy szoknyavadász és bohém életművész, aki egy unalmas szolgálati éjjelen az összes fellelhető hivatalos bélyegzőt rányomja a távírász kisasszony pucér fenekére, fenékpecsételés, amiből is éktelen skandalum kerekedik. A botrány legfőbb kárvallottja természetesen nem Hubička forgalmista, hanem az állomásfőnök úr, a megszállott galamb tenyésztő, aki csak ezekért az apró szárnyas jószágokért él-hal. Galamb lelkűnek nem mondható neje, az esténként az irodában horgolgató főnökné asszony viszont nemes természetességgel nyisszantja el nyulak-baromfiak nyakát. Ebbe a kisszerű, ám a háborús körülmények között mégis idillinek tetsző világba robog bele egy szigorúan ellenőrzött vonat, egy lőszerszállító katonai szerelvény, amelyet Hubička forgalmista úr szíve szerint felrobbantana. A hősi feladatra az immár férfivá érett Miloš vállalkozik…

Szolgálólány meséje -- The Handmaid's Tale
      "Margaret Atwood - 1986"

A "Szolgálólány meséje" című regény Margaret Atwood kanadai írónő remeke, egy Orwelli ihletésű disztópia. A mára klasszikussá vált kultuszregény 1986-ban jelent meg. Egy jövőbeli, vallási fundamentalista államban játszódik, ahol a főhősnőt csupán azért tartják becsben, mert azon kevesek egyike, akinek termékenysége az atomerőművek által okozott sugár szennyezést követően is megmaradt. Az ultra-konzervatív Gileád Köztársaság, a jövő Amerikája?, szigorú törvények szerint él. A megmaradt kevéske termékeny nőnek átnevelő táborba kell vonulnia, hogy az ott beléjük vert regula szerint hozzák világra az uralkodó osztály gyermekeit. Fredének is csupán egy rendeltetése van az idősödő Serena Joy és pártvezér férje házánál: hogy megtermékenyüljön. Ha letér erről az útról, mint minden eltévelyedettet, őt is felakasztják a Falra, vagy kiűzik a Telepekre, hogy ott haljon meg sugár betegségben. Ám egy ilyen elnyomó állam sem tudja elnyomni a vágyat, sem Fredéét, sem a két férfiét, akiktől a jövője függ. Margaret Atwood disztópiája megrázó vízió egy olyan világról, ahol a nők egyetlen szerepe, hogy a vallás, az állam és a szaporodás szolgálatában állnak. A szerző "ellenjóslat"-nak nevezte regényét, ha ez a jövő részletesen leírható, talán nem fog bekövetkezni.


T ---
Tartuffe -- Tartuffe
      "Jean Molière - 1664"

A Tartuffe Molière francia színdarabíró legismertebb vígjátéka. 1664-ben írta, és ugyanebben az évben május 12-én mutatták be Versailles-ban. A darabot szinte azonnal cenzúrázták a XIV. Lajos királyt körülvevő, odaadó hívek felzúdulása miatt. Ezek az emberek ugyan mind mélyen vallásosnak mutatkoztak, a valóságban java részük igencsak álszent módon viselkedett. A címet adó beszédes név: Tartuffe: álszent, képmutató; az olasz komédia egyik visszatérő szereplője: Tartufo. A francián kívül még sok más nyelvben is megtalálható mint a jámborságot megjátszó ember karakterének szimbóluma. Orgon, a jómódú francia polgár, anyjával, Pernelle asszonnyal együtt egy látszólag mélyen vallásos, cselszövő kalandor, Tartuffe befolyása alá kerül. Tartuffe színleli az erkölcsösséget, viselkedése és beszédmodora erényesen kenet teljes. A családtagok hamarosan átlátnak Tartuffe karakterén. Orgon mégis Tartuffe-höz akarja adni lányát, hogy a családjában tudhassa a férfit, aki azonban Elmirába szerelmes titkon. Csakhogy ettől a „jámbor hívőtől” nem lehet olyan könnyen megszabadulni. Tartuffe előkeríti azokat a dokumentumokat, amelyek Orgon számára problémát jelentenének, és elmegy a törvényszéki végrehajtóért, hogy Orgont letartóztattassa. Meglepetésére a rendőr Orgon helyett őt tartóztatja le. A király közben értesült mindarról, ami Orgon házában lezajlott az utolsó pillanatban, Tartuffe-öt börtönbe zárják.

Tatárpuszta -- Il deserto dei tartari
      "Dino Buzzati - 1940"

A "Tatárpuszta" Dino Buzzati első és egyben legsikeresebb regénye nem egy bonyolult mű. Felszínes olvasatra egy katona története. A sivatag szélén áll az a elszigetelt, magányos Bastiano erőd, amelynek feladata, hogy megakadályozza a sivatagon át érkező tatárok behatolását. Évekkel ezelőtt már megtámadták a határ menti erődöt, a katonák azóta is az újabb összecsapást várják. Az erődbe érkezik szolgálatra: Giovanni Drogo, a fiatal, arisztokrata főhadnagy. Hamarosan megtapasztalja, hogy a tisztikar a szigorú polgári etikettnek és a katonai szabályzatnak megfelelően él. A hosszú és értelmetlen gyakorlatozás felőrli a katonák idegeit. A napok, hetek, hónapok számolatlanul múlnak, s vele együtt morzsolódik fel a józan értelem. Lassan rabul ejti az Erőd lidérces tébolya: hátha az Erőd alatt elterülő puszta északi síkságon át, ahol hajdan a legenda szerint a Tatárok megrohanták az országot, egyszer csak felbukkan az ellenség, s elérkezik a nagy tettek, a hősi élet ideje. Én mint a XX. század embere most túlélő vagyok, a "Századunk mesterei" sorozatban szereztem be. A kitűnő atmoszféra-teremtés mintapéldája ez a kötet. Bár lehetne ez a könyv a katonai életforma szatírája is a militarizmus lélekölő ostobasága okán, de inkább az öncsalásé, az alaptalan hiábavaló várakozásé, amelybe önhibájából Giovanni Drogo is beleesik, egyszerűen azért, mert nem tesz ellene. Dino Buzzati 34 éves korában zseniálist alkotott.

Tíz kicsi néger -- Ten Little Niggers
      "Agatha Christie - 1940"

A "Tíz kicsi néger" - "Ten Little Niggers" Agatha Christie angol írónő nagy sikerű krimije. A Krimi Királynőjének leghíresebb és legismertebb műve, aki elolvasta, az nem kérdőjelezi meg, a történet magáért beszél. A művet a "Tíz kicsi indián" címmel vetítették a mozik. A könyv Agatha Christie legkeresettebb bestsellere, több mint 100 millió példányt adtak el belőle, minden idők legnagyobb sikerű krimije. Zseniálisan felépített sztori, egy magányos szigeten játszódó izgalmas krimi, amely végig fogva tartja az olvasó figyelmét, nem enged egy pillanatra sem, és ahogy azt már Agatha Christie-től megszokhattuk, a gyilkos kiléte az utolsó percig homályban marad, és természetesen nem az, akire végig gyanakodtunk. A világtól elzárt, sziklára épült várba tíz vendég érkezik titokzatos meghívásra. A vacsorát követően egy hang a fejükre olvassa még büntetlen vétkeiket, gyilkosságaikat. A következő napokban megkezdődik a leszámolás: különös halálesetek, gyanúsítgatások teszik egyre őrjítőbbé a légkört, miközben a tíz kicsi indiánnal díszített tálcáról egy láthatatlan kéz újabb és újabb figurákat tör le. Vannak akik még mindig csak ámulnak az írónő tehetségén, hiába olvasták már tőle régebben is műveket folyamatosan fokozza a lehetetlent. Nem hiába nevezik ezt a könyvet az egyik legjobb munkájának, hiszen valóban annyira furfangosan és zseniálisan alakította ki a történetet, hogy az olvasó csak úgy falja a sorokat.

Tövismadarak -- The Thorn Birds
      "Colleen McCullough - 1977"

A "Tövismadarak", "The Thorn Birds", Colleen McCullough ausztrál írónő 1977-ben írt regénye. A regényből 1983-ban egy négy epizódból álló nagy sikerű tévésorozat is készült. Egy sorozat, mely bemutatását követően szinte azonnal klasszikussá vált. Colleen McCullough ausztrál írónő regényét a század egyik legszebb és egyben legabszurdabb szerelmi történeteként említik az angolszász irodalomban. A több mint 50 évet felölelő családregény helyszíne: Ausztrália, Drogheda. Egy katolikus pap: Ralph és egy nő: Maggie beteljesületlenül is beteljesült nagy szerelme áll a regény és film középpontjában, amely 1983-as óta rendületlenül a toplisták élén áll. Ralph és Meggie többször is tanúbizonyságát teszik szerelmüknek, de a pap mégis az egyházi karriert választja a lány helyett és a Vatikánba megy. Meggie ezután férjhez megy, fia és lánya születik, ám nem boldog. Visszaköltözik Droghedára, majd egy távoli szigetre utazik pihenni. Ralph rátalál és egy csodálatos hetet töltenek együtt, de Meggie tisztában van azzal, hogy a pap visszautazik a Vatikánba. Meggie hazatérése után rájön, hogy várandós, és már Ralph az apa. Maggie fia Dane később meghal. Ralph Dane temetésére Ausztráliába jön és megtudja az elhunyt fiú a saját gyermeke volt. Nem utazik vissza Európába, Meggie-vel marad, és ezután meghal a nő karjaiban. Máig emlékezetes sokak számára: Ralph és Maggie felejthetetlen szerelmének története.

Tom Sawyer -- Tom Sawyer
      "Mark Twain - 1876"

A "Tom Sawyer kalandjai", "The Adventures of Tom Sawyer", Mark Twain amerikai regényíró 1876-ban megjelent könyve. A kalandregényben egy kitalált szereplő egy valódi: Tom Sawyer nevű fiúról kapta nevét, akivel az író: San Franciscóban került ismeretségbe, mikor ott újságíróként dolgozott. Maga a szereplő három fiú keveréke, akikkel Twain együtt nőtt fel. Tom Sawyer kalandjai hatalmas sikert volt, az ifjúsági irodalom egyik legjobb alkotása. Tom Sawyer kalandjai 1840-ben kezdődnek egy a Mississippi melletti városkában. Tom 12 év körüli árva gyerek, aki nagynénjénél, Polly néninél él féltestvérével, Siddel, és Jimmel, a néger szolgával együtt. A történetben Tom két legjobb barátja, Joe Harper és Huckleberry Finn, valamint Becky, akibe Tom rögtön szerelmes lesz. Első nagy kalandjuk Joe-val és Finn-nel esik meg, mikor elszöknek a folyó túlsó partján fekvő erdős szigetre kalózkodni. Megjelenik Indián Joe, a félvér, amint Muff Potterre, a csavargóra akarja kenni a gyilkosságot. Pottert el is kapják és halálos ítélet vár rá. A bíróságon Tom tanúskodása folytán Pottert felmentik, Indián Joe pedig megszökik. A továbbiakban a fiúk kincset keresnek, de nincs szerencséjük: Indián Joe és társa az orruk előtt viszik el. Tom és Becky egy barlangban eltévednek, közben felfedezik a rablók rejtekhelyét, majd Tom megtalálja a kijáratot. Huck és Tom megszerzi az elrejtett kincset és mindketten gazdagok lesznek. Hucknak nem tetszik a városi élet és visszatér a csavargáshoz.

Twist Olivér -- Oliver Twist
      "Charles Dickens - 1837"

Dickens egyik leghíresebb regényének gyerekhőse: "Oliver Twist". A kis Olivér árvaházban nevelkedik, ahonnan megszökik, és egy tolvajbanda veszi védőszárnyai alá. Rengeteg viszontagság és hányattatás után végre örökbe fogadja egy jószívű család, és véget vet a kisfiú testi és lelki szenvedéseinek. A regényből már számos film, sőt musical is készült, ám egyik sem pótolhatja az igazi olvasmány élményt, az érzelmektől fűtött író tárgyilagos leírását: London XIX. század eleji dologházairól, a kisemmizettek és vámszedőik életéről. Twist Olivér, egy árva kisfiú, aki előbb egy dologházban éli szomorú és kilátástalan életét, majd egy temetkezési vállalkozó veszi a gondjaiba. Olivér végül megszökik, és eljut Londonba, ahol találkozik Jack Dawkinsszal, egy zsebtolvaj banda vezetőjével. Dawkins elvezeti őt az idős Fagin rejtekhelyére, akitől a banda valamennyi tagja a mesterséget tanulta. Olivér ekkor még nem tudja, hogy amit a banda tagjai tesznek, törvénytelen. A mű korai példája a társadalmi regény típusának; felhívja olvasói figyelmét a korabeli súlyos problémákra: szegénytörvény, a gyermekmunka. A regény fekete humorral és szarkazmussal átszőtt története a kor képmutatásait gúnyolja ki. Dickens már gyermekként is dolgozott, innen is kaphatott ihletet a Twist Olivér papírra vetéséhez. A regénynek sok mozi filmes és televíziós feldolgozása van, és egy nagyon sikeres musical, a filmes adaptációja 1969-ben hat Oscar-díjat nyert.


U ---
Ulysses -- Ulysses
      "James Joyce - 1922"

Az "Ulysses" James Joyce regénye, a világ egyik legnagyobb könyve, alapmű. A modernista irodalom egyik legjelentősebb műveként tartják számon a nyugati irodalomban. 1999-ben az angol Modern könyvtár (Modern Library) a 20. század 100. legjobb regényéből álló listán elsőnek választotta. Az Ulysses, mint maga a szerző mondja: minden: regény, szatíra, komédia, tragédia, eposz, filozófia. Az Ulysses a főszereplője: Leopold Bloom, Dublini történetét meséli el, egy napját, egy teljesen hétköznapi napon, 1904. június 16-án. A cím Homérosz, ókori görög író: Odüsszeia című Kr. e. 8. századi eposzára utal. Odüsszeusz nevének latin megfelelője Ulysses. Rejtett és álcázatlan párhuzamokat fedezhetünk fel a két mű között. Leopold Bloom felel meg: Odüsszeusz, Molly Bloom a feleség: Pénelopé, Stephen Dedalus a fiú: Télemakhosz. Június 16-át, a főhős történetének egy napját, a Joyce-rajongók világszerte: Bloom napjaként: Blooms-day ünneplik. A mű számadatai hatalmasnak számítanak, kiadástól függően körülbelül: 1000 oldal, 250 000 szó, 30 000 szóból álló szókincs, 18 fejezet. Az Ulysses érthetetlen, dehogy is az, épp ellenkezőleg, nagyon is érthető, ez a könyv világos szöveg. Világos passzusokkal van tele: népekről, nemzetről, vallásról, világról, és sok minden másról. Néhol nehéz szöveg, nem tagadom. A könyv egyetlen nap története, de abban az egy napban benne van az egész élet.

Unalom -- La Noia
      "Alberto Moravia - 1960"

Az "Unalom", amelyről e regényben szó van, nem a munkálkodó ember életében nagy ritkán előforduló és pihentető üresjárat, nem a kisgyerekek unatkozása, hanem gyötrelmes, kínzó lelkiállapot, életforma, úgy is mondhatnók: elidegenülés. Dino, a regény hőse, nem tájképek vagy absztrakt kompozíciók festése közben unatkozik olykor: egyáltalán nem fest, és mint idegen tárgyat nézi a fehér vásznat, az ecsetet. Pompás szeretője van: Cecília; de a lány is, hiába öleli kétségbeesetten, idegen marad tőle, Dino nem tudja igazán birtokolni. A semmibe foszló: Cecília akkor lesz valóság, amikor megjelenik a színen: Luciani, a másik szerető, a munka nélküli színész, akivel a festőnek ezután osztoznia kell. Fogadás a Via Appia előkelő villájában, szerelmi légyott a festőnegyed műtermében, féltékenykedés, tűnődés a kórházi ágyon, izgalmas jelenetek során közeledünk a végső megoldáshoz, amely mégsem végső, mert Dino és a többiek világában soha nincs végső megoldás. Az unalom sűrítve adja a neves olasz író erényeit, a kiváló társadalom és lélekrajzot, a lebilincselő előadásmódot. Itáliában 5 év alatt 26 kiadást ért meg a regény, filmre vitték külföldön, két tucat országban, ahol fordításban megjelent. Az unalom világszerte fogalom lett: az elidegenülés kórképe.

Utcakölykök -- Ragazzi di vita
      "Pier Paolo Pasolini - 1955"

Az "Utcakölykök", Pasolini a híres olasz filmrendező legjobb regénye, az olvasók valamennyien megjegyezték, hogy milyen filmszerű ez a könyv, de hát egy filmrendező regénye ez, persze hogy az. Nehéz téma, amit le sem lehet nyelni egyszerre. Nem is célszerű lenyelni, mert emészthetetlen: szegénység, nyomor, kilátástalanság. Ezt a szegénységből fakadó kilátástalanságot nem lehet jóízű vacsoraként bekebelezni, jót aludni utána és reggelre elfeledni. Ez a testet-lelket felemésztő peremvilág nem hagyja magát elfelejteni. Pasolini 1955. április 13-án küldte el a Garzanti kiadónak a Ragazzi di vita teljes kéziratát, regénye még abban az évben megjelent, széles irodalmi sikert könyvelhetett el, de az írásában felvetett témák miatt a cenzúra trágársággal vádolta. A kötet nyers és rendhagyó, a háború utáni Róma utcáin felcseperedő, lumpenproletár kamaszok mind kegyetlenebb életéről, zülléséről, az általános szociális romlásról nyújt hiteles képet. Pasolini egy filmrendező szemével jeleneteket fotografál, a nyomor, a mocsok és az erkölcsi hanyatlás képeit, fájó epizódokat, töredékeket fűz össze a kölykök hétköznapjaiból, akik soha nem voltak gyerekek, életterük és iskolájuk az utca. A helyi argó alkalmazása, a beszélt nyelv csonkulásainak és összemosódásainak szinte fonetikus leírása nyelvi kísérlet arra, hogy hűen ábrázolja az utcakölykök egyszerre emberi és embertelen világát.

Úton -- On the Road
      "Jack Kerouac - 1957"

Jack Kerouac (1922–1969) az amerikai beat-nemzedék egyik kiemelkedő alkotója és teoretikusa, a beat-életmód és a beat-ideológia modelljének megteremtője, egyben az 1950-es–1960-as évek amerikai ifjúságának képviselője és prófétája, a tiltakozás, a menekülés hangjainak megszólaltatója. Lelkes követőket és ádáz ellenségeket szerzett, gondolatai a szexről, a kábítószerekről Európában tovább gyűrűztek akkor is, amikor hazájában már csillapodtak a beat körüli viharok. Könyvei lírai, vallomásos jellegűek, más-más néven majd’ mindegyiknek ő maga a hőse. Főműve: "Az Úton" a nagy utazások, száguldások története. 1947 és 1950 között barátjával: Neal Cassady-el beautózta az Egyesült Államok és Mexikó legkülönfélébb tájait, utána egy évig tervezte az erről szóló beszámoló formáját, szerkezetét, majd pedig befűzött az írógépbe egy negyvenméteres papírtekercset és megszületett a "spontán próza" műfaja. Az eredmény: az 1960-as évek "ellenkultúrájának” beharangozása és majdani Bibliája, általános kritikusi értetlenség, valamint hatalmas közönségsiker. Sal Paradise és Dean Moriarty - Kerouac és Cassady fiktív megfelelője.Ez a könyv a szabadságról szól, az utakról és az utazásról. Egy jó könyv, főként jó könyv volt az 1950-es évek Amerikájában, nem véletlenül kapta fel a világ, s indultak el a fiatalok tömegei világszerte: utazni, látni, tapasztalni, élni, lógni”. Gyorsan bekerült az amerikai és a világirodalom halhatatlanjai közé.


Ü ---
Üveggyöngyjáték -- Das Glasperlenspiel
      "Herman Hesse - 1943"

Az "Üveggyöngyjáték" Hermann Hesse életművének betetőzése, alapmű, ez a szimbólumokban nagyon gazdag regény, amelyért a szerző 1946-ban Nobel-díjat kapott. Szoros szellemi rokonságban áll: James Joyce "Ulyssesével", és Thomas Mann "Doktor Faustusával". A történet egy képzeletbeli tudós államban, téren és időn kívüli világban játszódik. A titokzatos, megfoghatatlan: Üveggyöngyjáték a szellemi élet egyik lehetősége, absztrakt eszme, virtuóz bánásmód az emberiség teljes kultúrkincsével, a tökély keresésének jelképes formája, egyfajta kifinomult alkímia. Az utópiának ható történet soha el nem évülő kérdésekre keresi a választ, az emberi szellemnek és az európai kultúrának mi a sorsa. A regény cselekményének ideje: 2200 tájára tehető, helye pedig egy képzeletbeli tudósállam: Kasztália. Ebben az államban a legfőbb irányító testület az: Üveggyöngyjáték művelésére létesülő: Rend, amelyet a legkitűnőbb Üveggyöngy-játékosok közössége alkot. A regény főhőse: Josef Knecht, aki már az iskolában kitűnik társai közül zenei tehetségével, és ezért kiválasztják a kiválóakat képző intézetbe. Itt sok-sok évet tölt el zenetanulással, filozófiatanulással, mígnem az "Üveggyöngyjáték mestere" lesz. Ez a cím csak a legkiválóbb játékosoknak jár. Sok évet tölt el a tudósállam vezetői között, ám élete végén rádöbben arra, hogy munkája, műve értelmetlen, öncélú és meddő volt, a valóságtól elszakadt.

Üvöltő szelek -- Wuthering Heights
      "Emily Brontë - 1847"

Az "Üvöltő szelek, "Wuthering Heights, Emily Brontë angol írónő egyetlen regénye, 1847-ben jelent meg. Az eredeti cím a regény központi helyszínéül szolgáló: "Szeles-domb" udvarházra utal, a wuthering szó a yorkshire-i nyelvjárásban: viharos, szeles időt jelent, amely körül a regény drámai eseményei zajlanak. A mű középpontjában a két főszereplő: Heathcliff és Catherine Earnshaw különös szerelme áll. A korabeli kritika értetlenül fogadta ezt a "rendhagyó" regényt. Ma már világirodalmi mű, a Brontë nővérek közül a kritika is, az olvasói közvélemény is: Emilyt tartja a legnagyobbnak, az Üvöltő szelek-et jobbnak, mint: az Agnes Grayt-t és Jane Eyre-t. Mr. Earnshaw, Szelesdomb ura, egy kis Liverpoolban talált utcagyerekkel tért haza, akit Heathcliffnek nevezett el. Míg igazi fia: Hindley gyűlöli Heathcliffet, lánya: Catherine rögtön megszereti, ő és a fiú hamarosan elválaszthatatlanok lesznek. Együtt tanulnak és játszanak a vad vidéken, később pedig szerelem szövődik köztük. Ám nagy a társadalmi különbség közöttük, nincs közös jövőjük. Heathcliffet eltűnik Szelesdombról. Catherine belebetegszik Heathcliff elvesztésébe, de szép lassan felépül. Pár év múlva Linton felesége lesz. Egyszer egy nap újra feltűnik Heathcliff, akinek felesége: Isabella lett. Catherine-t felőrli a két férfi közötti őrlődés, megbetegszik és meghal. Heathcliff egyre furcsább lesz, egy reggel holtan találják. A legenda azóta él ott egy férfi és nő szellemalakjáról.


V ---
Varázshegy -- Der Zauberberg
      "Thomas Mann - 1924"

Thomas Mann a "Varázshegy" című monumentális nagy-regénye egy klasszikus alapmű, a 20. század elején játszódik egy Davos-ban, egy svájci szanatóriumban. A fiatal: Hans Castorp a svájci Davos-ba utazik unokabátyja látogatására. A tervezetten 3 hét helyett, 7 esztendőt tölt Berghof-ban. Ennek a világtól elzárt hegyvidéki mikro-kozmosz polgári légkörében érkezik az első világháború kitörése. A "Varázshegy"-ben Hans Castorpnak, ennek a német ifjúnak meghódításáért küzdenek a humanizmus és a későbbi fasizmus erői. A regény kétségkívül legemelkedettebb részei közé tartozik kettőjük vitái: rendkívüli műveltség és vitaképesség nyilvánul meg dialógusaikban, amelyek mintegy sorra veszik a történelem által létrehozott nézeteket. Azután pedig mindegyik nézetről megállapítást nyerjen, egyik sem teljes, egyik sem lehet igaz maradéktalanul. A mű ezen részei egyfajta filozófiai nézeteként is felfoghatók. Mint ahogyan végtére a cselekmény szempontjából is az a szerepük, hogy: Hans Castorpot megismertessék a különféle élet felfogásokkal, hogy problémáit magasabb, elvontabb szintekre emeljék, lehetővé téve a bölcseleti megközelítést. A hosszú séták, amiket hármasban, vagy Joachimmal együtt, aki egyébként végig mellékszerepet játszik, s tulajdonképpen nem több, mint ürügy arra, hogy Hans ellátogatott ide, négyesben tesznek, önkéntelenül: Szókratész, Platón, Arisztotelész tanítási óráit juttatják eszünkbe.

Vaspata -- The Iron Heel
      "Jack London - 1908"

A "Vaspata" Jack London a fiatalon elhunyt, kalandos életű amerikai regényíró, izgalmasnál izgalmasabb történeteket ontó egyik leghíresebb műve. A századelő imperialista Amerikáját mutatja be, de a realisztikus történet közben utópiává tágul, és látomásként közvetíti a munkásosztály eljövendő forradalmi harcait. A regény főszereplője ő maga, önmagáról mintázta. Különös fiatalember áll a történet középpontjában: egy munkásból a munkások harcainak vezetőjévé vált céltudatos, elszánt harcos, aki a maga erejéből magas fokú elméleti képzettségre tesz szert. Bár nézeteiben keverednek: Marx, Nietzsche, Spencer filozófiai tanai, mégis a Marxi alapok bizonyulnak a legerősebbeknek, az az, ami lankadatlan harcra ösztökéli. Elsősorban a környezetét, de mindenkit, aki vele kapcsolatba kerül, így olvasóit is, meggyőzi a Vaspata: a gazdagok uralma kegyetlenségéről, tarthatatlanságáról. Izzóbb hevülettel talán még soha nem érvelt írás a világirodalomban a kapitalizmus pusztulásának szükségszerűségéről, az Emberi Testvériség Korszakának eljöveteléről. Küszöbön is volt egy Amerikai munkásfelkelés, de amikor Oroszországban vérbe fojtották a forradalmat, Chicagóban is elakadt a lendület. London szocialistának vallotta magát. A "Vaspata" és még néhány forradalmi tárgyú regénye ekkor íródott. A "Vaspata" ijesztő látomás, így a regény az európai szocialista mozgalmak sokáig népszerű olvasmánya lett.

Vadon szava -- The Call of the Wild
      "Jack London - 1903"

A "Vadon szava" Jack London amerikai író 1903-ban kiadott egyik legnépszerűbb regénye. A történet a 19. században, a Klondike-i aranyláz idején játszódik, amikor rendkívüli kereslete volt az erős szánhúzó kutyáknak. Buck, a 140 fontos, vastag bundájú gyönyörű kutya, Miller bíróék hatalmas birtokán királyként éli életét, amíg orvul elrabolják és eladják északra az aranyásóknak. Buck a kegyetlen körülmények hatására átalakul és a túlélésért folytatott harcból végül a vadon szabad, félelmetes királyaként kerül ki. Londonnak ez a regénye a legnagyobb sikert elért és máig is a legmakulátlanabb alkotása. Főhőse, Buck, a bernáthegyi- és juhászkutya keverék, amelyet az északi aranybányászat megindulásakor száz dollárért eladnak. Befogják szánt húzni, majd több ezer mérföld után három ügyetlen aranyásó veszi meg, s a fáradt eb egy idő után nem hajlandó továbbmenni, amiért kishíján agyonverik. Thorthon, a jártas aranybányász menti meg az életét és Buck nagyon megszereti, egy ízben az életét is megmenti. Thorthon és két társa nagyszerű arany-lelőhelyre talál, de az indiánok rajtuk ütnek és megölik őket. Buck erdei bolyongásából hazatérve halva találja gazdáját: bosszút áll az indiánokon, és enged a vadon hívásának, beáll a farkasok közé. A regény mondanivalójának lényege az, hogy az állatok természetéből az ember a legnemesebb és a legrosszabb tulajdonságokat is ki tudja hozni.

Veszedelmes viszonyok -- Liaisons dangereuses
      "Pierre Choderlos Laclos - 1782"

A "Veszedelmes viszonyok" több szempontból is zseniális mű, főként a története és a karakterei miatt. A regény a francia forradalom előtt hét évvel, 1782-ben látott napvilágot, és mint kortársai írják „vészt hirdetve jelent meg a XVIII. század végének vérbe borult égboltján”. Akiknek szólt, értettek a szóból. A könyvet évszázadokig kísérte az arisztokrácia bosszúja, kiadását sokáig tiltották, árusításáért büntetést osztottak. Laclos az arisztokrácia erkölcstelen életét vette célba, s olyan írói eszközöket alkalmazott, hogy az írásból remekmű született. Őszinte történet férfiak és nők cselszövéseiről, praktikáiról, szövevényes testi és lelki kapcsolataikról. Mindennek középpontjában a 18. század Franciaországának fülledt és romlott erotikája áll. A mű a francia forradalom előtti uralkodó osztály belső életét ábrázolja. Fő témája a szerelmi viszony, de nem annyira a gyönyörszerzés, a szenvedély keresése, hanem a hatalmi vágy kielégítése, a partner legyőzése. Főhőse: Valmont Vikomt, gazdag arisztokrata, fő foglalkozása az asszonyok megrontása, tönkretétele. Három nővel kerül kapcsolatba a regény folyamán. Cécile ártatlan fiatal lány, aki csalódásában végül apáca lesz és későbbi kérőjét is visszautasítja. Tourvelné, a polgárasszony, bűne feletti lelki furdalásában megőrül. Merteuil márkiné, az egyivású, magabiztos, nagyvilági szerelmi ellenfél, pedig bőrbetegsége miatt válik boldogtalanná. Maga a Vikomt végül párbajban veszti életét.

Vérnász -- Bodas de Sangre
      "Federico Garcia Lorca - 1932"

Federico García Lorca századunk egyik legkiválóbb költője, és a spanyol népi drámának is legnagyobb klasszikusa. Sőt: számunkra elsősorban drámaíró, hiszen a magyar színpadon két darabja is sikert aratott. A Vérnász képekben gazdag, mély lírával átszőtt spanyol paraszt-tragédia: szerelmi története a spanyol paraszt-társadalom feudális-patriarchiális életébe világít be. Baljós sejtelmek, vérbosszú, kárhozatos szerelem, borongós árnyak ülik meg ezt a világot. A drámában az anya és a leendő vőlegény, majd Leonardo és családja, végül a Menyasszony és apja válik ismerősünkké. A konfliktust az okozza, hogy a Menyasszony még mindig abba a Leonardóba szerelmes, aki hozzá képest szegény ember, s ezért nem lehetett az övé. A lány számára a megoldás lehetőségét kínálná az esküvő, még ha nem is szereti a Vőlegényt. Leonardo azonban még most is kerülgeti a lány házát. A menyasszony tánc előtt kiderül, hogy a Menyasszony és Leonardo megszöktek. A násznép két táborra szakad, üldözésükre indul. A halál éjszaka várja az áldozatokat, akik egymásra is találnak, és halálra szúrják egymást. A faluban a lányok és asszonyok kommentálják az esetet, az Anya szembesül a Menyasszonnyal. A két szerelemre való férfi meggyilkolta egymást.

Világítótorony -- To the Lighthouse
      "Virginia Woolf - 1920"

A "Világítótorony" - "To the Lighthouse" Virginia Woolf angol írónő regénye. Az érett modernizmus, high modernism irányadó műve. Közép pontjában a Ramsay család áll és látogatásaik a Skócia északnyugati partja közelében található Skye szigetre, 1910 és 1920 között. A világítótorony követi és kiterjeszti a modernista regényírók, mint: Marcel Proust és James Joyce  hagyományait, mely szerint a cselekmény csak másodlagos eszköze a filozofikus szemlélődésnek. A Modern Library rangsorában, a 20. század 100 legjobb angol nyelvű regénye között a 15. helyre került. Egy népes angol polgár család egy skóciai szigeten tölti a nyarakat. Mr. Ramsay, a hóbortos, zsarnoki apa pihenés közben is a karrierjén rágódik, úgy érzi, tudósi pályáján nem jut már előbbre, s bosszúból a környezetét terrorizálja. Kisfiának, Jamesnek egyetlen vágya, hogy kivitorlázhassanak a közeli világítótoronyhoz, az út azonban rendre elmarad, mert apja kinyilvánítja: nincs és nem is lesz ahhoz való időjárás. Mrs. Ramsay, a konvencionális feleség és anya, a hétköznapi élet zavartalanságára ügyelő asszony, a férj, a gyerekek, a barátok érzékenységének villámhárítója, úgy tetszik, hiába próbál harmóniát teremteni. A Világítótorony elérhetetlen álomként ködlik a tengeren. Mint ahogy kivitelezhetetlennek tűnik vendégük, a fiatal festőnő: Lily Briscoe terve is: elkészíteni Mrs. Ramsay portréját, megragadni egyetlen vonással, a lenyűgöző teremtésnek a lényegét.

Világok harca -- The War of the Worlds
      "Herbert George Wells - 1898"

A "Világok harca" H. G. Wells 1898-ban megjelent science-fiction regénye, amely egyes szám első személyben mondja el a névtelen főhős és testvérei kalandjait Londonban és környékén, a marslakók támadása alatt. Az H.G Wells regénye az első történet, amely az emberiség és egy földönkívüli faj konfliktusát írja le. A Világok harca két részből áll: A marslakók megérkezése és a Föld a marslakók uralma alatt. A narrátor, egy filozófusi hajlamú író, megpróbál visszatérni a feleségéhez, miközben látja, ahogy a földönkívüliek lerombolják Dél-Angliát. Az első könyv tartalmazza a testvére élményeit is, aki elmondja a fővárosban történteket, majd egy hajón menekül el. Végül a marslakók elmennek, a narrátor pedig London belvárosa felé veszi az irányt. A cselekmény kapcsolódik a korra jellemző inváziós irodalomhoz. A regényt többféleképpen értelmezhető: fejtegetés az evolúciós elméletről, a brit imperializmusról, a viktoriánus babonákról, félelmekről és előítéletekről. Megjelenésekor tudományos románcnak tartották, akárcsak az író korábbi műveit. A világok harca egyaránt lett népszerű és nagy hatású alkotás, filmek, rádiójátékok, képregények, televíziós sorozatok készültek belőle. Több tudós munkásságára is hatással volt.

Vörös és fekete -- Le Rouge et le Noir
      "Henri Stendhal - 1830"

A Vörös és fekete "Le Rouge et le Noir" Stendhal 19. századi francia irodalom klasszikusa, a francia író legjelentősebb, 1830-ban kiadott regénye. A mű a realizmus korszakának első alkotásai közé tartozik. Életében kevesen méltányolták ezt a különös-kalandos életű, zárkózott írót. Maga is csak arra számított, hogy majd ennek a regényének a megjelenése után ötven esztendő múlva, 1880-ban lesz része megértésben és elismertetésben. Jóslata beteljesedett, sőt Stendhal, a művész és az ember ma érdekesebb és népszerűbb, mint valaha. A Vörös és fekete szín-jelkép rendszere azt fejezi ki, hogy a 19. század Franciaországában az ember csak a vörös katona dolmányban vagy a fekete reverendában érvényesülhetett, de a vörös és fekete, a rulett két színe, ezt is felidézi, a vakmerő törekvést. A mű egy karrier regény, a főszereplő: Julien Sorel életét és társadalmi érvényesülését mutatja be. Julien Sorel egy ragyogó képességű fiatalember: aki házitanító, majd papnövendék, végül egy párizsi márki személyi titkárja lesz, és a női szívek meghódítója, s megcsillan előtte a huszár hadnagyi pálya lehetősége is, bár álmai látszanak beteljesülni, mégis életével együtt eldob magától. Mindennek hátterében két mozgatórugó működik: tiltott szerelmek - és Napóleon. A főhős jelleme pozitívból negatív irányba változik, így értékveszteség alakul ki. A lélektani regény középpontjában a főhős jelleme, lélek ábrázolása áll.


Z ---
Zorba a görög -- Βίος και Πολιτεία
      "Nikos Kazantzakis - 1946"

A "Zorba a görög", Nikos Kazantzakis Krétai születésű görög író világhírű regénye. A könyvből világhírű film is készült Anthony Quinn főszereplésével. A Zorbász története Kréta szigetén játszódik. Két főhőse van: Basil az angol író és Alexis Zorba a bányász, akik megismerkednek egymással. Zorba eredeti egyéniség, akinek élete a vad görög tájat és a népi temperamentumot jeleníti meg. Mély benyomást gyakorol Basilre, aki emellett egy másfajta mentalitással is megismerkedik, ami összeegyeztethetetlen hagyományos gondolkodás módjával. Zorba a nyers, szertelen, vad, csupa szív világcsavargó. A valóságos életben idegenül mozgó, csak az elvont események világában otthonos író a másik főhős- és Zorbász közös kalandjainak foglalata ez a világhírű, immár klasszikus regény, s egy olyan barátságé, kapcsolaté, amelynek végén az író már pótolhatatlan testvérként, élete örök hiányaként gyászolja a kezdetben véglegesen idegennek érzett „görögöt”. A önéletrajzi ihletésű krétai történet a végleteket kutatja, az erény, a szabadság, a halál gondolataival viaskodik. Ha úgy tetszik: a keleti kereszténység test-lélek dualizmusát fogalmazza meg a maga módján. Zorbász a test, az író a lélek. Kazantzakisz csodát alkotott, együtt van jelen a költői képek arzenálja, és az elgondolkodtató mondanivaló életről és halálról. Zorbász történetének megvan a mondanivalója. Zorbának a jókedvhez mindig elég egy pohár bor, zene, tánc.