"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Vallásokról, hitről, hitvallásról - Bartók János

2019.04.19 22:47

 

A vallásról, hitről, hitvallásról.

Szép és kifejező a magyar nyelv, a magyar szavakban pedig minden benne van, önálló jelentés tartalommal is rendelkeznek, büszkélkednek. A vallás szavunk maga is Istenhitet jelent, ha vallásos valaki, az azt jelenti, hogy hisz Istenben. Maga a vallás szó hitet, hitvallást jelent. Hiszen a világon akárhány ezer egyház is müködik, csak egy Isten és egy Vallás van, a fejlődés és az igazság létezik.

Képtalálat a következőre: „jézus”

A Vallásról és az Egyházakról..

-- Manapság a köztudatban úgy van, azt hiszik és úgy is tartják az emberek, hogy az számít vallásosnak, az vallásos, aki valamilyen egyházhoz, felekezethez, szektához tartozik. Pedig ez egyáltalán nem így van ám és nem is ezt jelenti a vallás szavunk. Nem kell tartozni valakinek ahhoz sehová és senkihez sem, hogy azt mondhassa magáról, vallásos vagyok. Hiszen aki hisz Istenben az már önmagában is vallásos..
-- A történelem során itt a Földön számtalan egyház, felekezet, szekta alakult ki, akik abban voltak csak közösek, hogy mind Istentől és a menyekből eredőnek eredeztették magukat, pedig valójában nagyon is földiek voltak, hiszen mind itt jöttek létre köztünk a földön. Ezek az egyházak, felekezetek, szekták valójában itt a földön kialakult gazdasági és politikai szervezetek, amelyek mind pénzből élnek elsősorban, a hívőkből, a híveik támogatásából és pénzéből..
-- A nagy vallási szervezeteket egyébént ugyanazon körből valók alapították, akik a politikai szervezeteket is létrehozták. Tehát maga az egyház, felekezet, szekta az még nem jelent vallást, inkább politikát, és ez fordítva is igaz ez. A vallás és az egyház tehát két különböző dolog... Aki megvallja Istent az a vallásos.!. Szép és kifejező a magyar nyelv, a magyar szavakban pedig minden benne van, önálló jelentés tartalommal is rendelkeznek, büszkélkednek..
-- A vallás szavunk maga is Istenhitet jelent, ha vallásos valaki, az azt jelenti, hogy hisz Istenben. Maga a vallás szó hitet, hitvallást jelent. Ha megkérdezik azt, hiszel e Istenben.?. Mi a hited, mi a vallásod, mi a hitvallásod.?. A válasz az, hogy az Isten.!. A hit + vallás = hitvallás = Isten... A vallás tehát egyáltalán nem csak az aminek látszik és mondják, nem csak a szervezett közösségeket, csoportokat jelenti.
-- Mindenki vallásos tulajdonképpen, akinek van hite, aki hisz Istenben. A vallás két szóból tevődik össze, vállalás + megvallás = vallás. A vallás egyrészt "vállalás", nem a keresztre tett eskü, hanem a vállalás, hogy leszületsz ebbe a földi életbe és teljesíted a vállalásod. A vallás másrészt, "megvallás" is még abban, elsősorban Istennek, magunknak, és családunknak, hogy Isten bennünk van. A vallás az Isten és az Ember örök kapcsolatát fejezi ki. A vallás összeségében az Istennel való örök kapcsolatunk kifejeződése...

A Földön jelen lévő "Vallásokról", Egyházakról

-- A Földünkön jelenleg körülbelül: 20 000 "vallás", egyház, felekezet és szekta van jelen, van bejegyezve, egyidejűleg müködik és jól prosperál.!. Ez a húszezer, hatalmas szám, még kimondani is sok, 20 ezer: "egyház, felekezet, szekta" mind azt hirdeti, hogy csak ő az egyedüli  igaz és helyes út..
-- Hogy lehet ebben a végtelen vallási óceánban, tengerben vajon tájékozódni.?. A világ vallási térképe itt látható alább, amin az is látszik, mennyire tarka és sokszínű a Föld vallási megoszlása és tagoltsága. A Bolygónkon jelenlévő 20 ezer. "egyház, felekezet, szekta" képe befesti a Földgolyót...

-- A jelenlegi korunkat szokták: modernkornak, atomkornak, vaskornak, műanyagkornak is nevezni. Én úgy gondolom, hogy jelen korunkat leginkább és legtalálóbban a szembesülés korának hívhatnánk. Ugyanis erre a korra sem a műanyagok használata, sem az atomenergia felhasználása nem jellemző annyira, mint az a puszta tény, hogy kénytelenek vagyunk szembesülni eddigi egész múltunkkal, jelenünkkel és esetleges jövőnkkel..

-- Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy ezen a földön már voltak előttünk is fejlett civilizációk, sőt tőlünk még fejlettebbek is voltak. Viszont még ezek a tőlünk fejlettebb civilizációk is egy idő után elpusztultak. Ha nem vigyázunk mi is hasonló sorsra jutunk. Fel kell fognunk, hogy a kapitalista, ipari, fogyasztói társadalom teljesen csődbe vitte bolygónkat és társadalmunkat..
-- E csőd erőteljesen kifejeződni látszik egy vészesen közeledő klíma összeomlásban, környezeti válságban, egy növény és állat világot kipusztulással fenyegető kataklizmában. Meg kell értenünk, hogy minden ideológia és dogma ideje végképpen lejárt, semmiféle megújításukra nincs már remény.
-- A gondolkodásunk és ezzel a kultúránk is válaszútra ért. Ha nem adjuk fel a dogmatikus gondolkodást, akkor elpusztul a világunk, ha feladjuk, akkor megmenekülhetünk, de elpusztul az a kultúra amelyben eddig éltünk. Szembe kell néznünk a vallások, a vallásaink súlyos válságával is, hiszen hitvilágunk valószínűleg a kozmoszról szerzett újabb ismereteink fényében egészen másként fog festeni, mint eddig.
-- A tőlünk másabb, eltérőbb, különféle földönkívüli fajok vallása másabb, eltérőbb a miénktől, az ő vallásuk: Univerzális - Egyetemes. Az Univerzum egyetlen hatalmas élőlény, amelynek mi mindannyian az alkotó részei és egységei vagyunk. Az Univerzális vallás lényege ez, a Teljeség és az Egység Tudata.  

A Tudás megszerzéséről

-- A tudást nem feltétlenül csak valamilyen tudományos úton lehet megszerezni, és így valójában semmilyen jelentős ún. vallási igazsághoz sohasem ilyen módon jutottak hozzá.. Az időszámításunk szerinti harmadik évezredbe lépvén a Föld hat nagy egymással rivalizáló vallásra és több ezer kisebb vallásra és fanatikus szektára van felosztva..
-- A 6. nagy világvallás a következő:. -kereszténység, -zsidóság, -iszlám, -buddhizmus, -hinduizmus, -taoizmus. A széttagoltság azonban akkora, hogy csak a keresztény vallásnak egymagában legalább 100. féle vallási irányzata, változata van. Ezért az emberiség vallási és hitbéli egységéről így egyáltalán nem lehet beszélni, ízekre van szedve minden, szét van aprózva, tördelve, és szeletelve..
-- Pedig valójában csak egy Isten van, egy tiszta fény, tudat és akarat, ami mozgatja a nagy egészet. A gyors ütemű technikai fejlődésünk a legnagyobb bizonyossággal hamarosan lehetővé fogja tenni azt számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk az űrben lévő idegen intelligenciákkal. Hogyan fogunk nekik bemutatkozni és mit fogunk mondani magunkról.?. Úgy mint katolikusok.?. Mint protestánsok.?. Mint zsidók.?. Mint mohamedánok.?. Mint buddhisták.?. Mint hinduk.?. Mint taoisták.?.
-- Azt akarjuk, hogy egy tőlünk idegen és magasabb szintű szellemi intelligencia szellemileg csökkent értelműnek tartson minket. Azért mert szombaton nem foglalkozunk a fény gyújtásával.?. (ortodox zsidók). Azért mert nem eszünk disznóhúst.?. (mohamedánok és zsidók). Azért mert a sovány teheneket és a kövér patkányokat szentnek tartjuk.?. (hinduk és rokon vallásai). Azért mert a mindenható Istenünket Jézus Krisztust szörnyű keresztre feszítettük (zsidó-keresztények)…
-- Én a legnagyobb valószínűséggel feltételezem azt, hogy a harmadik csillagközi évezredben már kényszerűen el fog jönni az idő a sokféle Földi vallási istenség végére, eljön a vége.. Azzal a kitétellel, hogy mi mindannyian a hatalmas „nagy egész” részei vagyunk egy teljes egységben.!.
-- Az egyetlen Istennek többé már nem kell felfoghatatlan módon egyidejűleg jónak és dühösnek lennie, többé már nem felelős minden szenvedésért, örömért és megpróbáltatásért. Mi magunk hordozzuk önmagunkban a pozitív és negatív erőket és energiákat, mert mi mindannyian a „nagy egészből” származunk, ami mindig is volt. A „nagy egész” működött mindig, öröktől fogva volt és örökké is lesz.!.
-- A vallások, egyházak, felekezetek és szekták számtalan isteneikkel együtt eddig mindig fékezték a fejlődést a történelem folyamán. Milyen sokszor voltak a vallások és szekták elindítói háborúknak, üldöztetéseknek, népirtásoknak, szenvedéseknek, szörnyűségeknek. Ha pedig nem térnek jobb belátásra, akkor okozói lesznek a földünk és fajunk teljes kipusztulásának, az emberi élet megszűnésének…
-- Az ugrásszerű szellemi és technikai fejlődésünk hamarosan elhozza majd a találkozást, egy másik „bolygó urával”. A vele való találkozást vajon milyen lesz.?. Ha majd megtörténik a találkozás és felvesszük a kapcsolatot itt a földön vagy az űrben más fejlett intelligenciákkal, az valóban korszakos lesz.!.
-- Ez a találkozás nem illeszkedik bele a jelenleg a Földünkön lévő: 20 000 vallás és szekta koncepciójába. A hívő báránynak az embernek kell a teremtés koronájának maradnia.!. És mi van, mi lesz akkor, ha a más bolygókon élő intelligens lények minket messze felülmúló értelemmel rendelkeznek és mentesek mindenféle teremtési aktustól.?.
-- Olyan nehéz a meghitt és kedvessé vált mesétől búcsút venni. Mi a helyzet akkor, talán templomokat és szentélyeket kellene robbantani és lerombolni.?. Nem és nem.!. Ahol az emberek összegyűlnek és a Teremtőt, a Mindenhatót, az Istent dicsérik, ott érzékelnek egy jótékony és erősítő hatást, közösséget. Mintha egy hangvilla tónusától lennének megérintve, a térben rezeg valami nagyszerűnek a közös sejtése..
-- A szakrális helyek, szentélyek és templomok az elmélkedések, emelkedések, a meghatározhatatlan közös „nagy” dicséretének helyszínei, amelyet parancsszóra Istennek tanultunk meg nevezni, pedig Isten lehet egy pozitív fény, erő, energia, tudat is.. Ezek a gyülekezőhelyek szükségesek, a többi rajta lévő máz azonban teljesen felesleges...       

A jelenünkről és jövőnkről

-- A tudósok, kutatók, környezetvédők arra hívják fel a figyelmet, ha továbbra is ilyen ütemben pusztítjuk bolygónk élővilágát, a Föld rövid időn belül tönkre fog menni. A félelmetes jövő perspektívája és víziója az, hogy már közel 8 milliárdan vagyunk, ennyi ember lakja már be bolygónkat és még mindig csak tovább szaporodunk. Az emberek száma: havonta, hetente, naponta csak jobban nő, így emberáradat árasztja el bolygónkat..
-- Minden egyes embernek táplálékra, ruházatra, lakásra van szüksége, mindannyian egyre több hulladékot termelnek, amivel tovább szaporítják földünkön a nitrogént és a szén-monoxidot. Egyre több mezőgazdasági haszonterületre és egyre több nyersanyagra van szükség, mint amivel a bolygónk rendelkezik. Mint a rákszerű daganat áttétei, úgy terjednek és fertőzik az emberekkel telezsúfolt, egyre nagyobbra növő városok a Föld élővilágát, természeti értékeit. Ha már végső szükségből teljesen kiirtották az őserdőket, dzsungeleket, az emberiség önmagát fojtja meg, megsemmisíti az oxigénforrásokat. Az életelixír a víz sem lesz már elégséges mennyiségben a Földünkön.
-- A Földünk jelenlegi beteg, a legnagyobb kártékony vírúsai és bacílusai pedig mi vagyunk emberek, a gondatlan ember, a felelőtlen ember. Az csodás kék bolygónkon az ember szépen lassan túlszaporodott, majd szépen lassan és módszeresen felélte annak értékeit, kincseit, erőforrásait, egyáltalán nem gondolva a jövőre.. Mindezekre a problémákra egyetlen megoldás lett volna, amit már több évszázaddal ezelőtt meg kellett volna tenni, az azonnali és szigorú születéskorlátozás.
-- Ám ennek ellent mondtak a nagy és kis egyházak, felekezetek, szekták urai és parancsolói. Minden közösség számon tartja a bárányait és a több bárány több hatalmat jelent. Még akkor is így van ez, ha ez a hatalom az emberek nyomorában kerül kifejezésre. Ez nem lehet Isten akarata szerinti.!. Ami itt az Isten nevében történt az nem más mint hatalompolitika, az Isten képmásaival és legszebb teremtményeivel az emberrel szemben. Ez az emberiség ellen elkövetett bűntény. Pedig valójában csak egy Isten van és egy vallás..   

Jézus Krisztus Küldetése...

-- Az ember összetett lény. Akkor van egyensúlyban, ha test, lélek, szellem harmóniában él egymással. A teljes ember a Homo sapiens tehát nemcsak biológiailag ember. Négy térben él: materiális, szociális, intellektuális és spirituális térben. Ezek metszéspontjában van a kiegyensúlyozott, harmonikus élet. Ha ez a harmónia megbomlik, az ember „használhatatlanná” válik biológiailag is. Sok igazságot tartalmaz a bölcs latin közmondás: „mens sana in corpore sano – ép testben ép lélek.”
-- Az ember élete során nagyon sok mindent kibír. Egyet azonban nem, és ezt úgy hívják, hogy reménység nélküli élet.!. Hogy is szól a három Isteni erény: hit, remény, szeretet.. Számos orvosi megfigyelés bizonyítja, hogy nem az hal meg először, aki betegsége folytán súlyos helyzetben van, hanem, aki feladja, akiben a reménység összedől, azt biológiailag is legyűri a betegség. A reményt vesztett embernek Istene sincs, és akinek Istene nincs, annak semmije sincs..
-- Nos, azért jött Jézus e földre, hogy az ember harmóniáját visszaállítsa. A bűn a lélek betegsége, amely elszakította Istentől. Jézus küldetése éppen az, hogy helyreállítsa az Isten és ember közötti viszonyt. Ezért a fizikai, testi gyógyulásnál nagyobb jelentőséggel bír a lelki gyógyulás.
-- Egyszer Jézus, szombati napon meggyógyított egy 18 éve meggörnyedt hátú asszonyt. Az eseményt a zsinagóga vezetőjének haragos szavai követték, mert a gyógyítás éppen szombaton történt. Jézus kemény hangon utasította vissza a képmutató bírálatot, mondván: „…vajon szombat napon nem oldja-e el mindegyikőtök ökrét vagy szamarát a jászoltól és nem viszi-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből…?
-- Az általános emberi gondolkodástól eltérő, csodálatos Jézus Krisztus gyógyítási módszere. Egy alkalommal súlyos béna embert vittek négyen Jézushoz azzal a szilárd hittel, hogy Jézus meg tudja gyógyítani őt. A ház előterében nagyon sok igehallgató lévén, akadályozták a Jézus elé jutást. A beteget szállítók megbontották a tetőt és úgy engedték le Jézus elé a tárgát kötélen. Mindenki feszülten figyelt, milyen gyógyítási módszerrel állítja talpra Jézus a beteget. Nos, Jézus megkezdte a gyógyítást, és azt mondta a betegnek: „Fiam, megbocsátattak a bűneid”..
-- Többen azt gondolták ekkor, istenkáromlás történik, hiszen a bűnt csak maga a Teremtő Isten bocsáthatja meg. Nos, ezek után a kétkedő „farizeusok” számára egy örökre tanulságos mondat hangzik el: „hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a beteghez: „neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza!”
-- A csodálatos gyógyulás után mindannyian dicsőítették az Istent. Alapvető fontosságú tehát a bűnbetegségtől megszabadulni, mert a fizikai testünk földi léte véges, múlandó, és ami porból lett az újra porrá lesz, csak a magasabb rendű, az örökérvényű lép át Isten csodálatos világába. A földi élet egy biztos pontja, hogy át kell lépni a halál kapuján. Jézus Krisztus azért jött, hogy a benne hívőknek új életet, az örök élet reménységét adja.!.
-- Sajnos a 21. század vallási világa tele van depressziós emberekkel, akiket üldöz a létbizonytalanság és a negatív a további rossz hírek áradatát zúdítja ránk, hogy rabságban tartsa gondolkodásunkat, szellemünket. A médián keresztül ma már a rossz gondolatok kemény kötelével milliókat kötöz meg és zár a depresszió börtönébe, ahonnan csak egyedül Jézus Krisztus tud megszabadítani az Ő csodálatos gyógymódjával, hogy elsősorban a halhatatlan lelkünk egészségét adja vissza, mert bűn nem örökölheti Isten országát..
-- Drága testvéreim szerte a világon, most, amikor a körülöttünk levő világ forrong, a politikai, gazdasági, és erkölcsi csőd réme tartja fogva az embereket világszerte, és sehol sincs aki segítene rajtuk, forduljunk ahhoz, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, és Jézus Krisztus vállalja, hogy amíg ezt tesszük, velünk marad minden napon a világ végezetéig.. Jézus utolsó szava ez volt: "Veletek maradok örökké, a világ végezetéig" !.. Hiszen csak egy Isten van és egy Vallás, a jó és pozitív, a fejlődés és az igazság...