"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Tudatalatti és a Végső valóság - Balogh Béla

2019.12.26 13:45

 

A Tudatalatti tízparancsolata és a Végső valóság..

A tudatos univerzum, melynek elválaszthatatlan részei vagyunk – bármilyen furcsán is hangzik – nem ismeri a véletlent. Az élet és a lét egyben törvény is, melyet megkerülni lehetetlen. A törvény a szeretet törvénye, de ezt a törvényt – bár minden világvallás tanítja – nem olyan könnyű felismerni. Valójában öt különböző aspektusa van, öt különböző módon nyilvánul meg az életünkben..

https://www.harmonet.hu/data/cikkek/58000/58803/02.jpg

A Tudatalatti tízparancsolata - "Balogh Béla"

1.  Az egységtudat.
Az élet örök és végtelen körforgásában vagyok, ahol most vagyok,
minden egy kerek egész és tökéletes. Világomban minden rendben van.

2.  Megbocsátás.
Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és megbocsátom,
mindenkit elengedek békével és mindenkinek jót kívánok. Világomban
minden rendben van.

3.  Elfogadás.
Embertársaimat teljes szível elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől
gondolatban, szóban, és cselekedetben egyaránt. Világomban minden
rendben van.

4.  Jóvátétel.
A változás életem természetes rendje, a változást mindig örömmel
elfogadom, mindig kész vagyok a változásra, hogy jóvátegyem a
korábbi tévedéseimet. Világomban minden rendben van.

5.  Egészség.
Szeretem magamat, ezért testemnek mindig szeretettel gondját viselem,
táplálom, óvom, vigyázom, építem, egészséggel látom el.
Világomban minden rendben van.

6.  Ideális társ.
Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat
vonzók tapasztalataim körébe. Ideális társam megérdemlem és elfogadom.
Világomban minden rendben van.

7.  Siker.
Szeretem magam, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem,
amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom.
Világomban minden rendben van.

8.  Bőség.
Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban,
szabadon és sugárzó módon éljem. A világegyetem határtalan
gazdagságából korlátlan mennyiségben részesedem. Világomban minden
rendben van.

9.  Béke és Harmónia.
Lényem központjában a szeretet végtelen forrása van, ezért békében és
harmóniában élek mindenkivel akit csak ismerek. A béke és harmónia
összekapcsolódása e legmagasabb szintű nyugalmi szint elérése.
Világomban minden rendben van.

10. Bölcsesség.
Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet és
nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egymásba fordulása van
jelen. A fényes erők a legmagasabb szintű energiaforrások. A fényes
erők, a fényes gondolatok, amelyeket az emberek valaha, bármikor
alkottak, betöltik az egész teret. Az egyetemes bölcsesség ősileg és
eredendően bennem van. Világomban minden rendben van...

Balogh Béla

---------------------------------------------------------------------------

A Végső valóság - "Balogh Béla"

Anyag e az Anyag.?.

Kezdjünk mindent az alapoknál, az anyagnál, hiszen hétköznapi
érzékelésünk számára ez jelenti a legfőbb kapaszkodót. Mi az ami
bennünket körülvesz, amit közvetlenül érzékelünk, azok főként az
anyagi részecskék, a fizikai világ. Mellette pedig ugyanilyen súllyal
ott vannak a szellemi részek is, amit közvetlenül, direkte nem látunk,
nem észlelünk, vagy csak kevesen, akik fogékonnyá válnak rá. A fizika
világ mellet közvetlenül ott van a szellemi világ is ugyanolyan
mértékben. Fehér és fekete, fény és sötétség, jó és rossz, pozitív és
negatív pólusok egyaránt mindig és mindenhol jelen vannak, ez a
dualitás, a kettősség. Mindkettő jó, két félből lesz egy egész amik
kiegészítik egymást, ebből lesz a teljesség, a teljes egész, a
végtelen kör. Ha megnyílik tudatunk és érzékennyé válunk más dolgok
iránt is, akkor érzékelni fogjuk a másik oldalt is természetes módon.

Illúziók Fogságában

A világegyetem eredetének és az élet értelmének keresése egyidős az
emberiséggel. Az illúzió különös dolog, hiszen saját érzékszerveink
kapuin keresztül érkezik valami információ, ami oly erős
valóságérzetet kelt, hogy sokszor mindent elhiszünk amit tapasztalunk.
Ha röviden visszatekintünk az emberi gondolkodás és tudatosodás főbb
állomásaira, ma már mosolyogva gondolunk azon elődeinkre, akik úgy
vélték a föld lapos, egy helyben áll és minden körülötte kering. Ezt
az illúziót megkérdőjelezni vagy megcáfolni nem is olyan régen még
"életveszélyes" volt. Galileit az inkvizíció arra kényszerítette, hogy
változtassa meg nézeteit. Elrettentő példának ott volt elődje,
Giordano Bruno, aki mindvégig kitartott nézetei mellett. A felismert
igazság nem egyezett az egyház tanításaival, ezért Brunót az
inkvizíció máglyahalálra ítélte. Mindez persze nem változtatott a
tényeken. A Föld azelőtt sem állt egy helyben, és ugyanúgy keringett
tovább a Nap körül azután is, hogy a máglya hamuját elfújta a szél.
Megdőlt a geocentrikus világnézet, sőt lassan a heliocentrikus
világnézetről is le kell mondanunk. Aztán jött Einstein, aki
rávilágított arra, hogy a térről és időről alkotott elképzeléseink is
tévesek. A relativitás elmélete is ezt támasztja alá: minden relatív,
azaz viszonylagos, viszonyítás kérdése.

Csalóka Tér és Idő

"A múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csak illúzió, még ha oly
makacs is". Ez volt Albert Einstein egyik híres megjegyzése. E=mc2
mondja ki Einstein speciális relativitáselméletében.
Mértékegységeinket egyezményesen, tehát közös megegyezés alapján
választjuk ki, hogy aztán minden másnak az értékét is ezekkel
összehasonlítva határozzuk meg. Ez nemcsak a valutaárfolyamokra, vagy
az ingatlanok értékére vonatkozik, hanem olyan alapvető fogalmakra is
mint a tér és az idő. Einstein maga arra a következtetésre jutott,
hogy az idő csupán illúzió. Szerinte a tér nem választható külön az
időtől. Ezek olyan egységet képeznek amit egyetlen szóval téridőnek
nevezünk. Einstein speciális relativitáselmélete egyetlen egységbe
olvasztotta a teret és az időt. Ez a téridő. Egy illúzió nem más mint
egy gondolati építmény, ezért szeretném a továbbiakban a "gondolati
építmény" kifejezést használni. A fény sebessége 300.000 km/szekundum.
Ez az Univerzumban elérhető legnagyobb sebesség a térben, sokáig így
volt, így gondolták, de nem ez. Létezik egy olyan lehetőség is, hogy a
fénysebességnél jóval meghaladó sebességgel információt továbbítsunk.
Ez pedig a tudat és a gondolat ereje, amely mindennél gyorsabb,
mindent felülmúló.

A Földönkívüliekről

Gondolatvilágunkban mindig is megvolt, benne volt az, hogy az egész
Univerzum egy élettel teli teljesség, amely mindenhol élő és lakott.
Abban a pillanatban, amint felismerjük, hogy tér és idő valójában nem
más, mint egy gondolati építmény, minden bolygóközi utazásról alkotott
elképzelésünk megváltozik. Semmi értelme nem lesz annak, hogy
fényévekben számoljuk az időt, egy olyan Univerzumban amely valójában
gondolati építmény. Magasabb szférák energiaszintjén van a megoldás,
azzal bárhová eljuthatunk. Így el lehet képzelni galaktikus és
intergalaktikus utazásokat is. Az sem meglepő hogy a földönkívüliek
léte vagy nem léte  rémülettel tölti el a földi lakosok egy részét.
Természetesen feltételezzük róluk, hogy technikailag fejlettebbek
nálunk, de esetleg erkölcsileg is fejlettebbek lennének nálunk, az már
ritkán jut eszünkbe. Meglepően gyakoriak az olyan játékfilmek, amik
fenyegető, rémületet, terrort és halált osztó idegenekről szólnak. Ez
is csak azt mutatja, miként vetítjük ki a jelen fejlődési szintünknek
megfelelő gondolati képeinket. Gondolati mintáink elsődleges
irányítója a halálfélelem. Mi persze hajlamosak vagyunk feltételezni
róluk, hogy ellenséges szándékkal jönnek. Mindazzal a technológiával,
ami rendelkezésükre áll és mindazzal a tudással, ami ehhez szükséges
ide jönnének tehát, és hódítóként lépnének fel? Mit tudnának
meghódítani? Egy alacsony energiaszintű hullámsáv jelentéktelenül
kicsi részét egy gondolatvilágban? Elképzelhetőnek tűnik ez? Sajnálom,
ha ezzel beárnyékolom mindazt a szórakozást, amit az ellenséges
földönkívülieket ábrázoló filmek nyújtanak, de igen kicsi a
valószínűsége annak, hogy az Univerzumban az élet és az intelligencia
ilyen módon nyilvánulna meg. Ezek a filmek nem a földönkívüliekről
szólnak, hanem saját félelmeink és rémületeink kivetítéséről. A
haláltól való félelem a materialista világnézet szerves része. Egy
ilyen világnézet, ami elutasítja a magasabb szférák- és ezeken belül a
magasabban fejlett élet lehetőségét, szabályszerű korlátokat állít a
technikai fejlődés útjába. A belső bizonyosságnak, miszerint az élet
nem a születéssel kezdődik, és minden bizonnyal folytatódik a fizikai
test halála után is, meg kellene változtatnia a gondolkodási
mintáinkat. A magasabb szférák létének tudatosítása segítségünkre
lehet abban, hogy halálfélelmünket legyőzzük, sőt mi több, előbb-utóbb
fejlettebb technológia megteremtését segíti elő. E nélkül a
tudatosítás nélkül a technológia kérlelhetetlenül visszaüt.
Meggyőződhetünk erről, valahányszor népek és népcsoportok közötti
háborús viszályra kerül sor. Rendkívül fejlett technológiát
alkalmaznak - hogy elpusztítsák egymás otthonát, és megölhessék
egymást. Amennyiben szeretnénk az Univerzum polgáraivá válni, nem
technikai fejlődésre kellene helyezni a hangsúlyt. Van a fejlődésnek
egy másik ága. Olyan fejlődés, ami az emberi értékek tiszteletben
tartásáról, a másság elfogadásáról és az önzetlen együttműködésről
szól. Ezt lelki fejlődésnek hívják.

A Helyes Cselekedet

A helyes gondolkodás révén a cselekedet is helyessé válik. Minél több
a szeretetteljes gondolatod, minél jobban hiszel abban, hogy minden
ami történik, lényegében a te lelki fejlődésedet szolgálja, annál
könnyebb lesz. A fizikai test a lélek temploma. Szeresd a tested és
vigyázz rá. Anyagi tested rezgésszámát is növeli, ha napfényben növő,
növényi táplálékot fogyasztasz. A napfény energiája ahogy áthalad a
növényen a fotoszintézis folyamatában épít. A húsnak eleve alacsonyabb
a rezgésszáma, és a levágott állat rémülete még inkább csökkenti ezt.
Táplálkozási létfokozatok: 1. Fényből élni (mindenféle szilárd
táplálék nélkül, a fény energiáját hasznosítva), 2. Vegetáriánus
táplálkozás (zöldségek, gyümölcsök fogyasztása), 3. Laktó és ovo
vegetáriánus táplálkozás (tejtermékek és tojás fogyasztása is), 4.
Húsevés. A fizikai testet alkotó anyag állandóan cserélődik. Az új
építőelemek az elfogyasztott táplálékból készülnek. A napfény által
érlelt növényi eledel könnyebbé, lazább szerkezetűvé teszi a testet,
ami így a szubtilis információk érzékelésére is alkalmasabbá válik.

A Gondolat Teremtő Ereje

Egyetlen élet létezik, és annak mindannyian részei vagyunk! Még a
földi és a földönkívüli életformák sincsenek egymástól elválasztva. A
világról alkotott belső képünk minden elméletünkre rányomja bélyegét.
Az elmélet nem más, mint egy gondolati építmény. Mindannyian saját
valóságunkban, saját gondolataink valóságában élünk. Az Univerzum
talán legcsodálatosabb tulajdonsága az, hogy minden egyes ember
gondolatvilágához képes alkalmazkodni. Mi teremtjük és mi vonzzuk
magunkhoz mindazt, ami környezetünket alkotja. A gondolatnak teremtő
ereje van, és mi teremtő erővel rendelkező lények vagyunk. A hit ereje
tehát nem más, mint a koncentrált gondolat ereje, ami kialakítja a
belső képet. A külvilág csupán engedelmeskedik ennek a belső gondolati
képnek.

Az Ego és a Felsőbbrendű Én

A mindent tudó Én soha sem született és meghalni sem fog. Az Én - okon
és okozaton túl - örök és időtlen. Amikor a test meghal, az Én nem hal
meg. Ha a gyilkos azt hiszi, hogy ölhet, és az áldozat azt hiszi, hogy
őt meg lehet ölni, egyikük sem ismeri az igazságot. Az örök Én nem öl
és soha meg nem ölhető. Minden élet forrása az isteni Fény, ami
tudatában van saját lényének. Az ezoterikus tanítás szerint mindez két
szóban foglalható össze: Én vagyok. Mindannyian a fény gyermekei
vagyunk, a Központi Forrásból született Isteni szikrák. Én vagyok az
Út, az Igazság és az Élet - válaszolta Jézus.

A Szeretet Törvénye

A szeretet törvénye minden felett álló dolog. Szeresd a mindenséget,
ebben minden benne foglaltatik, minden egyes élőlény. Az Isten
legnagyobb ajándéka a szabad akarat. Szabad akaratunkkal és a
rendelkezésünkre álló erővel minden jót kezdhetünk, és főképp
szerethetünk. A szeretet időtlen törvényével teremthetünk és
alkothatunk.

A Teremtésről

A teremtés Isten gondolata. Ebből születik a Fény és a Fény további
Fénylényeket hoz létre, mégpedig saját képére és hasonlatosságára. Ily
módon hét különböző tudatszint teremtésre kerül sor: 1. Kerubok és
Szeráfok, 2. Angyalok, 3. Emberi lelkek, 4. Állatok, 5. Növények, 6.
Élő egysejtűek, 7. Ásványok. Mindez rendkívül magas rezgéstartományban
történik, az úgynevezett "mennyei világban", vagy szférában, tehát
továbbra is téren és időn kívül. Minden teremtett lény tudatában van a
létének - még az ásványok is - és tudatában van az egységes egésznek.
A Szférák: 1. Felső mentális szféra (Isteni szint), 2. Középső
mentális szféra (Intuíció), 3. Alsó mentális szféra (Érzelem), 4.
Felső asztrális szféra (Az örök nyár kertje), 5. Középső asztrális
szféra (Átmenet), 6. Alsó asztrális szféra (Anyagi világ). "Akasha
krónika".

Az Univerzumról

A lehetséges válaszok akkor kezdtek kirajzolódni előttem, mikor
kapcsolatba kerültem az úgynevezett "ezoterikus" tanításokkal. Maga a
szó görög eredetű: "ezos teros" - annyit jelent mint "belső kör".
Megértettem, hogy minden időkben voltak és most is vannak a földön
olyan tanítók, akiknek a világmindenség felépítéséről, működéséről és
belső törvényeiről lényegesen több tudás állt rendelkezésükre mint
nekünk. Különleges képességű társainkat a történelem folyamán
prófétáknak, mestereknek, Isteneknek vagy Isten fiainak nevezték.
Hatalmas spirituális erővel rendelkező világformálók voltak ők, mint:
Quetzalcoatal, Krisna, Hermész Trismegistos, Mózes, Zoroaster, Buddha,
Jézus, Mohamed. Kitörölhetetlen nyomokat hagytak ők az emberiség
történetében. Tanítványaik később az Univerzum belső - magasabb szintű
- tudásának őrzőivé váltak. Ezek a Mesterek szinte bizonyos
rendszerességgel bukkantak fel, segítették, gyógyították és tanították
testvéreiket. Mégis minden esetben szinte ugyanaz a szomorú történet
játszódott le: A Mester elhagyta az anyagi világot (gyakran segítettek
is neki), a tanítványok pedig őrizték a tudást, ami első sorban "belső
tudás" volt, bizonyos külső formába öltöztetve. Az eredeti tanítás a
Mester távozását követően az évszázadok alatt mindig gyengült. A
tanítások egy része különböző érdekcsoportok kezébe került. A "belső
tudás" gyengült, a külső forma erősödött. A széles néptömegek a
tanítások exoterikus körön kívüli leegyszerűsített változatát kapták.
A tanítások igyekeztek idomulni minden nép értelmi szintjéhez és
fejlődési lehetőségeihez. Ezeket a változatokat hívjuk ma vallásoknak.

A Belső Körről

Létezett és ma is létezik egy mélyebb, ezoterikus tudás. A "belső kör"
bölcsességét nem nyelte el a sír a nagy tanítómesterek távozásával.
Tanítványaik megőrizték az örökséget, bizonyos csoportok és
testvériségek mindig vigyáztak rá, annak ellenére hogy a történelem
folyamán ezeket a csoportokat üldözték. Az esszénusok, a templomos
lovagok, az albigensek, később pedig a rózsakeresztes és szabadkőműves
páholyok kincse nem aranyból és drágakövekből állt. A Rózsakeresztes
rend a XIV században alakult, ebben a csöppet sem biztonságos
légkörben. A Rózsakeresztes rend az eredeti és tiszta Isteni tanok
őrzője, a Lutheri és a Paracelsusi tanokat követi. A Rózsakeresztes
testvériség alapítója Christian Rosenkreutz volt. Jelképe a
rózsakereszt, a kereszt végeinél és közepében rózsával diszitve, és a
hatágú csillag belső elválasztás nélkül.   A szabadkőművesek (a
jeruzsálemi templom építőiről) az ellentét párt alkották velük szemben
állva, ezután megalakulva, szintén belső tudásra építve, de az
irányítást a kezükben tartva. Jelképük a hatágú csillag belső
vonalakkal, és a derékszögű háromszög szárai fölé helyezett körző. A
második világháború után tették le az alapjait az angliai
Rózsakeresztes páholynak, (White Eagle Lodge) ami már a kezdettől
fogva minden érdeklődő számára nyitva volt. Svédországban találkoztam
azzal az emberrel, aki később tanítóm lett. A neve Huszár Sándor, a
Svédországi White Eagle Lodge vezetője. Mikor megkérdeztem tőle
először mi az igazság, hol van, ezt válaszolta: -Miért keresed másnál
az igazságot.? Minden amit az Univerzumról és az életről tudni
szeretnél, az már benned van.

A Végső Valóság

A Mester, a Mester szint elérése. A Mester a mindenségi
bölcsességtengerből kimeríthető tudás létfokozata. a Krisztusi
tökéletesség nem csak Jézus Krisztus számára volt fenntartva. Ez
minden emberi élet célja és valós lehetősége, az oda vezető út pedig a
szeretetteljes, önként vállalt szolgálat útja. Sok földi élet és
széleskörű tapasztalat megszerzése után mindannyian elérjük majd a
Mesteri fokozatot. A Mester tulajdonságainak a szimbóluma a belső
elválasztó vonalak nélküli hatágú csillag, ami két háromszögből
tevődik össze. A csúcsával felfelé mutató egyenlő oldalú háromszög - a
szimbólum egyik alkotó eleme - jelképezi a belső fényt, a minden
emberi szívben jelen lévő Krisztust. Ez a fény erősödik amint a lélek
felfelé tőr, és erőfeszítést tesz azért, hogy saját valódi lényegét
megismerje. A csúcsával lefelé mutató háromszög jelképezi Isten
Fényét, az Igazi Felsőbbrendű Én fényét, amint mennyei magasságból
bevilágítja az anyagi életet és az emberi lét minden aspektusát.
Amikor ez a két aspektus tökéletesen egymásra tevődik, megszületik a
felosztások nélküli, belső határok nélküli csillag, a mesterlélek
jelképe. A mindennapi emberi élet teljes átalakulását és
megvilágosodását jelzi, a tökéletesség, egészség és boldogság
állapotát. Ebből adódik az a képességünk, hogy saját életünket és
ezáltal mások életét is tökéletessé, egészségesé és boldoggá tegyük. A
mesterlélek minden körülmények között megőrzi nyugalmát, nem veszíti
el türelmét, és Isteni örökségének mindvégig tudatában van. Nem ismer
félelmet. Tudja hogy az egész Univerzumban semmi sincs ami árthatna
neki.  A hatágú csillag szimbólumát a Föld több népének is átadták a
múltban, amit őriznek az emlékek mindmáig és mindörökké. Ámen.

Balogh Béla