"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Szőlő és a Bor nagy misztériuma - Bíró Csaba

2021.02.21 18:43

 

A Szőlő és a Bor Misztériuma.

"A Szőlő és a Bor története az emberiség története" -- írja Babirus, francia ampelológus, mintegy megerősítve azt a kutatási eredményeken alapuló megállapítást, hogy a szőlő az egyik legrégebbi kultúr növényünk..

A Szőlő és a Bor Története

-- "A Szőlő és a Bor története az emberiség története" -- írja Babirus, francia ampelológus, mintegy megerősítve azt a kutatási eredményeken alapuló megállapítást, hogy a szőlő az egyik legrégebbi kultúr növényünk. A szőlő növény (vitis) őshonos volt valamennyi földrészen. Azonban hosszú volt az út térben és időben egyaránt, amelyet bejárva a vadon termő savanyú bogyójú ősszőlő több ezer éves termesztés és nemesítés eredményeként egy nemes kultúr növénnyé vált.. A szőlő művelés - amely a régészek és történészek kutatásai alapján mintegy: 10 ezer éves múltra tekint vissza..
-- A Szőlő kultúra eredeti őshazája a Transzkaukáziai térség volt, ez a Transzkaukázusi térség a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger közötti területeket foglalja magában. Az ezen területen fekvő országok ma:. Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Törökország, és Irán térsége. A szőlő termesztés őshazája tehát a Kaukázuson túli területeken keresendő. Az ott élő őslakók már időszámításunk előtt: 8000 körül ismerték és termelték az apró szemű ligeti szőlőt. Később ebből nemesítették ki a kerti szőlőt.
-- A Bor készítésének technológiáját valószínűleg az ókori egyiptomiak dolgozták ki. A későbbi az Európai szőlő és bor termelés kialakulását nagymértékben segítették az ókori: Görög és Római kereskedők, valamint a Római császárok, akik parancsban kötelezték a légiósokat a meghódított területeken szőlő telepítésére. A kereszténység elterjedése is fontos szerepet játszott a borkultúra fejlődésében, hiszen a szertartások elmaradhatatlan kelléke volt a misebor. Az Európai nagyhatalmak gyarmatszerző politikája révén a szőlőtermesztés hamarosan tért hódított a többi kontinensen is..
-- Földünkön jelenleg több mint: 10 millió hektáron telepítenek szőlőt, mely termő területek több mint: 70%-a Európában van. A XX.század utolsó évtizedei robbanásszerű fejlődést hoztak a bortermelésben és a borfogyasztásban. Míg a II. világháborút követő néhány évtizedben: Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Magyarország és Görögország rendelkezett jelentős minőségi bortermelő kapacitással, addig az elmúlt: 20-30 esztendő bebizonyította, hogy a világ más földrészei is alkalmasak kitűnő borok előállítására, például: Ausztrália, Dél-Afrika, USA-California, Argentína, Chile.A Magyar Szőlő és Bor Története

-- Szőlő és a Bor termelés Magyarország területén már több ezer évre nyúlik vissza, így a Kárpát-medence legszebb területein ősi borvidékeket, történelmi bortermő helyeket találhatunk. Hazánk területén az első szőlőt időszámításunk előtt még a kelták, majd a rómaiak ültették, főként a Balaton-felvidéken és a Duna mentén. A magyaroknak már az őshazában Ázsiában a velük együtt élő népekkel együtt komoly tapasztalataik voltak a borászatról. A Kárpát-medencébe érkezvén ismét szépen művelt szőlőket találtak, amelyek tovább művelése nem okozott gondot..
-- Amikor: I. István királyunk megalapította a magyar államot, népét földművelésre fogta. Számos oklevél bizonyítja, hogy már ezekben a korai időkben is fontos szerepet játszott adózáskor, adományozáskor az a földterület amely alkalmas volt szőlő termesztésre. A tatárjárás súlyos pusztításokat okozott az országban, IV. Béla nemcsak az országot építette újra, hanem külhoni telepeseket is hozatott Magyarországra. A következő évszázadok a magyar bor felvirágzásának évei voltak. Kialakulnak a hegyközségek, a tokaji borok megjelennek a nemzetközi kereskedelemben is.
-- A Török időkben az elfoglalt területeken ugyan visszaesett a bortermelés, ezzel szemben az ország nyugati részén, illetve Erdélyben komoly borkonjunktúra alakult ki. A végvárakban állomásozó katonaság rengeteg bort fogyasztott, és a külföldi bor kereskedők is ezekről a területekről igyekeztek beszerezni a megszokott magyar borokat. 1686 után már a Habsburgok akadályozták a szőlő művelést sarcokal.
-- Az 1703-ban kirobbant szabadságharc fontos kelléke volt a bor, és mert: II. Rákóczi Ferenc Magyarország legnagyobb földbirtokosa volt, övé volt Tokaj-Hegyalja is, ezért ezzel a borral látták el a harcoló csapatokat. Az eladott borból befolyt pénzből pedig fegyvereket vásároltak. Rákóczi Tokaji bort küldött azokba az udvarokba, amelyek támogatását meg akarta nyerni, így ismerte és szerette meg a jófajta Tokaji bort a pápai udvar, a francia, az orosz és a német uralkodó is.
-- A szabadságharc leverése után: Mária Terézia rendeletekkel próbálta vissza szorítani a magyar bor kereskedelmet az osztrák borok javára, szerencsére ezek a rendeletek csak gátolták, de nem akadályozták a magyar bor kivitelét. A Napóleoni háborúk után bekövetkező agrárválság hazánk bortermelésében is vissza esést okozott. A magyar borászat megújítása: Széchenyi Istvánnak köszönhető, aki hathatósan támogatta a korszerű szőlő termesztést, a szakember képzést, az újító kísérleteket.
-- A 19. század második felében szakkönyvek, szaklapok jelentek meg, az 1863-as hamburgi világkiállításon elismerték a Tokaj-hegyaljai bor elsőségét, Bécsben, Párizsban, Londonban is első díjat nyertek a magyar borok. 1875-ben hazánkban is megjelent a filoxéra-járvány, mely a szőlőkertek kétharmadát tönkretette. Állami támogatással folyamatosan újratelepítették az elpusztult szőlőket, és a századforduló környékén már újabb földeket is művelésbe fogtak, valamint megindult a szőlő termesztés az Alföldi homok talajon is.
-- A változatos összetételű talaj, a bort érlelő, kényeztető éghajlat és napsütés, valamint az évszázadok során kialakult helyi borkészítési szokások sokasága mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a magyar bor ma is világhírnévnek örvend. Magyarországon napjainkban: 22 borvidékünk van, amelynek összterülete: 70 ezer hektár. Nagyjából: 70 ezer hektár földterületen termő szőlőt tartalmaz. A szőlő területek gazdag kínálata méltóan képviseli hazánkat Európában és a Világon is....


Idézetek a Borról

-- Hamvas Béla filozófus írja a bor filozófiája című művében: ""A bornépek, a magyarok, görögök, dalmátok, franciák, olaszok, spanyolok, és a portugálok. A közös jellemzőjük ezeknek a bornépeknek, hogy nincsenek világuralmi becsvágyaik. A bornépek nem világtörténeti, hanem aranykori hagyományokban élnek. A bornépek borvidékei mindig nagyon szépek és idillikusak, a régi letűnt csodás korok szép és magas kultúráját idézi a szemünk elé""..
-- Pilinszky János így ír a borról: ""A szőlő, a must, a bor halhatatlan. A szőlő halála csak átváltozás. A szőlőből must lesz, a mustból bor. A szőlő ereje velünk marad, halálával kellett bevennie az időtlenséget. Ha körülnézel a pincében, vajon gondolsz arra, hogy isteneket őrzöl hordóidba zárva. Minden borospince a halhatatlanság szigete.""
-- Fornády Elemér a magyar borászat egyik kiemelkedő alakja a következő hitvallást tette: ""A magyar bor a magyar föld és a magyar napsugár örök és harmonikus szerelmének a gyümölcse. Magyarország és a magyar bor egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Ami Magyarországot széppé és sajátossá, népének életmódját az idegen előtt is vonzóvá teszi, az elsősorban a bor, az áldott magyar földnek a legnemesebb termése"".. 
-- Szeremley Huba a Badacsonyi borász és világutazó a következő megállapítást tette: ""Nekünk magyaroknak a borhoz kötődő szakrális kapcsolatunk egy genetikai kódoltság eredménye. Mi ezt még az őshazából, Ázsiából hoztuk magunkkal, és több ezer évre nyúlik vissza. Egyetlen más nációnak sincs olyan alapja a borászatban mint nekünk magyaroknak, legyenek azok akár a görögök, olaszok, franciák vagy akárki más.. Egyszer minden magyar férfi életében eljön az idő, amikor majd úgy érzi, hogy meg kell csinálnia a saját borát. Feltámad a benne lévő ősi vágy, hogy legyen egy kis szőlője, pincéje és saját bora, amelyet le tud rakni majd a családja és vendégei asztalára. A hosszú út végén csak ez lesz az egyetlen biztos pont Isten mellett"".

A Bor és a Vallás

-- Kevés olyan dolog van, amely a világ vallásaiban egységesen olyan fontos helyet kapott volna, mint a szőlő és a bor, legyen szó az ókori több-isten-hívő kultúrákról, természeti vallásokról vagy a Buddhizmustól egészen a Mohamedán, Zsidó és Keresztény vallásig. Az emberi tevékenységek egyik legrégibb formája a mezőgazdaság. Az ezzel foglalkozó ember már az őskor óta meg kellett, hogy küzdjön a természet erőivel. Jött az aszály, lehetett túl sok eső, jégeső, fagy, elvihette a termést több betegség, kártevő is.
-- Ezek a veszedelmek Démoklész kardjaként függtek a földművesek feje felett, s a különféle pusztításokat minden esetben a világ dolgait irányító természetfölötti erők, istenek, égi szellemek bosszújának, vagy csak egyszerűen azok játékának tartották. A legegyszerűbb védekezési módok ezek ellenében csak az lehetett, hogy az emberek igyekeztek kiengesztelni a háborgó vagy gonosz szellemeket, illetve azokat a jó istenségeket imádni, akik a bajoktól, ártó szellemektől oltalmazzák őket.
-- Még az sem véletlen, hogy a földművelő, szőlőtermesztő, és gyümölcstermelő népesség vallásaiban a legfontosabbak az időjárást és ezen keresztül a termést befolyásoló istenek voltak, a nap, az eső, a szél, a föld, a víz isteneit megtaláljuk minden régi nagy kultúrában Dél-Amerikától, Afrikán át Eurázsiáig.
-- A Bibliában: Noé nevével kapcsolatban esik szó először a borról. Az ember a bort már a vízözön előtt ismerte. A Bibliai hagyomány: Noénak tulajdonítja a szőlő művelést, sőt egyes teológusok szerint: Noé jelentése: nyugalom, vigasztal, is erre utal. A Bibliából tudjuk azt is, hogy a szőlőt - füge fára futtatták, vagy karót vertek mellé és rendszeresen tisztították a gaztól. Az Újszövetségben Krisztus első csodatétele is a borhoz kötődik. A víz borrá változtatása a kánai menyegzőn történt.
-- A keresztény vallás alapítójának, Jézus Krisztusnak életében a bor különösen kitüntető szerephez jut. Jézus a példa beszédeiben: "Munkásokat felfogadó szőlősgazda, Gonosz szőlőmunkások, Jézus a szőlőtő, mi a szőlővesszők", szívesen használ szőlővel és borral kapcsolatos képeket. Krisztus példa beszédeiben olvashatjuk, hogy a bort a gyógyításban is használták: "És hozzá járulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba."...
-- Az ókori Görögöknél komoly kultusza alakult ki: Dionüszosz-nak, az ókori Rómaiaknál pedig: Bacchus-nak. Ezek az istenek már az időközben nagy jelentőséggel bíró szőlőtermelők, és a bor önálló istenségei voltak, azt is mondhatnánk, némileg "szakosodtak" erre a területre, bár ne hanyagoljuk el azt a tényt sem, hogy: Róma isteneinek sorában legalább ilyen nagy jelentősége volt a szőlő, a gabona, a szántóföldi gazdálkodás, a földművesek isteneinek: Liber-nek és Démeter-nek is.
-- Dionüszosz boristennek a fején szőlő levelekből font koszorú volt, míg kezében tartott egy boros poharat és a thürszoszt, amely egy hosszú szüreti bot volt, végén egy tobozzal, és szőlő levelekkel díszítve. A bor ünnepei a Görögéknél a Dionüsziák voltak, a Rómaiaknál a Bacchanáliák voltak, amelyeket évente négyszer rendeztek meg, minden évszakban egyet. Ekkor három napig tartó féktelen mulatozás vette kezdetét, csapra verték a hordókat és aztán mindenki kedvére ihatott a borból egészen a teljes kéjmámorig orgiákkal kísérve...A Szőlőfajták a Világon és Magyarországon

-- A bor termő szőlő (Vitis vinifera) a szőlő félék (Vitaceae) családjának legnevezetesebb, gazdaságilag legjelentősebb faja, mint neve is mutatja, a legfontosabb bortermő szőlő.. A bortermő szőlő az ókorban kinemesített növényfajok egyike. Távolabbi őse a ligeti szőlő: (Vitis silvertis), amiből mintegy: 10 000 éve fejlődött ki a kerti szőlő: (Vitis sativa, Vitis vinifera), amit időszámításunk előtt: 4000–5000 évvel vontak termelésbe a Kaukázuson túl, a Transz-Kaukázusi térségben, a mai Azerbajdzsán, Grúzia, Irán, Örményország, Törökország vidékén.
-- Az erdei szőlő, ligeti szőlő, kerti szőlő, európai szőlő, bortermő szőlő fogalmakat a különböző szerzők rendszeresen egymást átfedő értelemben használják. A nagyobb fürtű és nagyobb bogyójú bortermő szőlő mintegy: 2000–3000 éves termesztés és szelekció hosszú és szép eredménye.
-- Az új faj elődjénél nagyobb, jellegzetes alakú magvait a régészek az i. e. 2. évezred elejének–közepének kultúr rétegeiben, Azerbajdzsánban tárták fel. Bort már Ázsiában erjesztettek a szőlő levéből, és Mezopotámiában fejlett bor kereskedelem alakult ki. I. e. 2100-ban Hammurapi már törvénnyel büntette a bor-hamisítókat. A borkészítés technikáját az egyiptomiak fejlesztették tovább.
-- A szőlőt i. e. 600 körül a föníciaiak és karthágóiak hozták át Európába. Útjaikon már külön üveg edényeket rendszeresítettek a borok szállítására, ivóedényeket annak fogyasztásához. A bor a görögöknél, főleg Itáliában tett szert komolyabb kulturális szerepre: a szőlő és bor termelés fejlődését Dionüszosz kultusza segítette elő. A szőlőkultúra a római birodalomban látványosan továbbfejlődött, a hatalmas területeket meghódító római katonák sokfelé elterjesztették a szőlőt világszerte.


A Szőlő Felépítése

-- A szőlő egy fás szárú kúszó növény, kacsokkal kapaszkodó lián, mely vadon fejlődve a környezetében lévő tárgyakra, fákra, bokrokra igyekszik felkapaszkodni, napfényhez, élettérhez jutni. A szőlő mindig keresi a fényt, a napfény felé fordulva felfelé tör a magasba. Egyedi sajátossága még az is, hogy minél nehezebb és sanyarúbb talajon él, annál nemesebb gyümölcsöt terem.
-- A szőlő művelés körülményei között a szőlőnövényt metszéssel és egyéb fitotechnikai beavatkozások segítségével igyekszünk a termesztési célnak megfelelőre alakítani. Levelei karéjosak, 3–7 karéj. Bogyó termése: sötét-lila, halvány-zöld, sárga, bogyónként többnyire: 2–4 maggal.A Szőlő Fajták Listája Világszerte -- 400. Szőlőfajta.         

-- A Szőlő termés felhasználása szerint vannak: borszőlő-fajták, fehérborszőlő-fajták, minőségi fehérborszőlő-fajták, tömegborszőlő-fajták, vörösborszőlő-fajták, csemegeszőlő-fajták, direkt termő rezisztens hibrid-fajták, mazsolaszőlő-fajták.
-- A világon jelenleg mintegy: 400. olyan szőlő fajta van a legjobban elterjedve, amit bor készítésére használnak. A 400. szőlőfajta közül: 200. fehér szőlő fajta, 200. vörös szőlő fajta van széles körű termesztés alá vonva.

  White Wine Grapes In The World List --- 200 
    Fehér Bor Szőlők Listája a Világszerte --- 200 
  Afuz Ali --ARM   Aidini --GRE   Airen --ESP
  Albana --ITA   Albanella --ITA   Albarolla --ITA
  Albarello Blanco --ESP   Albariño Blanco --ESP   Albillo de Madrid --ESP
  Aligoté --FRA   Alvarinho --POR   Ansonica --ITA
  Arany Sárfehér --HUN   Arbois Blanc --FRA   Arinto --POR
  Arneis --ITA   Aspirino --ITA   Assyrtiko --GRE
  Attila --HUN   Avesso Branco --POR   Azal Branco --POR
  Bakator --HUN   Balafánt --HUN   Bálint --HUN
  Bánáti Rizling --HUN   Barbera Bianca --ITA   Batoca --POR
  Bellone --ITA   Bianca --ITA   Biancame --ITA
  Bianchello --ITA   Bianchetta --ITA   Biancolella --ITA
  Boal --POR   Bogdanuša --CRO   Bombino Bianco --ITA
  Bosco --ITA   Bovale --ITA   Bouvier --FRA
  Budai Zöld --HUN   Cardinal White --USA   Catarratto --ITA
  Chardonnay --FRA   Chasselas Blanc --FRA   Chenin Blanc --FRA
  Cicka --GEO   Cinanda --GEO   Cinsault Blanc --FRA
  Clairette Blanc --FRA   Cococciola --ITA   Colikauri --GEO
  Colombard --FRA   Cortese --ITA   Csaba Gyöngye --HUN   
  Cserszegi Fűszeres -HUN   Deleware White --USA   Doña Blanca --ESP
  Durello --ITA   Elbling --GER                            Emir --TUR
  Ezerfürtű --HUN                    Ezerjó --HUN                         Falanghina --ITA
  Favorit --HUN   Fehér Dinka --HUN   Fehér Gohér --HUN
  Fehér Szlanka --HUN   Fetească Alba -ROM   Fetească Regală -ROM
  Fiano --ITA   Folle Blanche --FRA   Furmint --HUN
  Gamay Blanc --FRA   Garganega --ITA   Garnacha Blanca -ESP
  Gohér --HUN   Grasă de Cotnari --ROM   Grechetto --ITA
  Greco Bianco --GRE   Grillo --ITA   Grk --CRO
  Grüner Veltliner -AUT   Gutenborner -GER   Irsai Olivér --HUN
  Isabella --USA   Italia --ITA   Hárslevelű --HUN
  Juhfark --HUN   Jubileum --HUN   Kanzler --GER
  Karát --HUN   Kéknyelű --HUN   Kerner --GER
  Királyleányka --HUN   Korona --HUN   Kövi Dinka --HUN
  Kövérszőlő --HUN   Kunleány --HUN   Krstač --SRB
  Lambrusco Bianco --ITA   Laureira Blanca --ESP   Leányka --HUN
  Macabeo --ESP   Malvasia Bianca --GRE   Malvasia Candia --ITA
  Malvazija Istarska --CRO   Marsanne --FRA   Mátrai Muskotály -HUN
  Merseguera --ESP   Mézes Fehér --HUN   Minella Bianca --ITA
  Moscato Bianco --GRE   Moscato Giallo --GRE   Moscato d'Asti --ITA
  Moscato de Samos --GRE   Moscatel de Malaga --ESP    Moscatel de Setúbal PO
  Moschofilero --GRE               Mtsvane --GEO   Muscadelle --FRA
  Muscat Alexandria --EGY   Muscat Blanc --FRA       Muscat Lunel --FRA
  Muscat Ottonel --FRA   Muscat Rose --FRA   Muscat Rouge --FRA
  Müller Thurgau --SUI   Nasco de Cagliari --ITA   Nektár --HUN
  Nosiola --ITA   Nuragus de Cagliari --ITA   Pannónia Kincse --HUN
  Palomino --ESP   Parellada --ESP   Pascal Blanc --FRA
  Pecorino --ITA   Pedro Jimenez --ESP   Picpoul Blanc --FRA
  Picardan Blanc --FRA   Picolit --FRA   Pigato --ITA
  Pinot Blanc --FRA   Pinot Gris --FRA   Piros Dinka --HUN
  Piros Szlanka --HUN   Platina --HUN   Pošip --CRO
  Pozsonyi Fehér --HUN   Pölöskei Muskotály --HUN   Prié Blanc --FRA
  Prosecco --ITA   Prošek --CRO   Rabigato --POR
  Regner --GER   Ribolla Gialla --ITA   Rkaciteli --GEO
  Riesling Italian --GER   Riesling Rhine --GER   Riesling Sylvaner -GER
  Rotter Veltliner --GER   Roussanne --FRA   Sárfehér --HUN
  Sauvignon Blanc --FRA   Savatiano --GRE   Semillon --FRA
  Sercial --POR   Smederevka --SRB   Sultana --TUR
  Szerémi Zöld --HUN   Szőlőskert Királynője HUN   Tămăjosa --ROM
  Tamjanka --BUL   Terret Blanc --FRA   Terret Gris --FRA
  Torrontés --ESP   Tocai Friulano --ITA   Traminer Aromatico ITA
  Trebbiano --ITA                        Xarello --ESP   Xinisteri --GRE 
  Verdicchio --ITA                      Verduzzo --ITA                          Vermentio --ITA                
  Vernaccio --ITA   Vespaiola --ITA   Vidiano --GRE  
  Vilana --GRE   Viktória Gyöngye --HUN   Viognier --FRA
  Viosinho --POR   Vital --POR   Vitovska --SLO
  Viura --ESP   Zala Gyöngye --HUN    Zefir --HUN
  Zengő --HUN   Zenit --HUN   Zeus --HUN
  Zéta --HUN   Zierfandler --AUT   Zilavka --BIH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Red Wine Grapes In The World List --- 200 
    Vörös Bor Szőlők Listája a Világszerte --- 200 
  Agiorgitiko --GRE   Aglianico --ITA   Albarin Negro --ESP
  Aleatico --ITA   Alexandrouli --GEO   Alicante --ESP
  Alvarelhão --POR   Amaral --POR   Ancelotta --ITA
  Aramon Noir --FRA   Aspiran Noir --FRA   Băbească Neagră -ROM
  Babić --CRO   Baga --POR   Barbarossa --ITA
  Barbera Nera --ITA   Bastardo --ITA   Bellone --ITA
  Bíbor Kadarka --HUN   Black Muscat --USA   Black Rose --USA
  Blatina --BIH   Blauburger --AUT   Blaufrankisch --AUT
  Bobal --ESP   Boğazkere --TUR   Bombino Nero --ITA
  Bonamico --ITA   Bonarda --ITA   Bonda --ITA
  Brachetto --ITA   Brugnola --ITA   Brunello --ITA
  Cabernet Franc --FRA   Cabernet Sauvignon -FRA   Caddu --ITA
  Caiño Bravo --ESP   Caiño Tinto --ESP   Caladoc --FRA
  Calabrese --ITA   Canaiolo Nero --ITA   Carignan --FRA
  Cardinal Red --USA   Carménére --FRA   Casetta --ITA
  Castellano --ESP   Castiglione --ITA   Catanese Nero --ITA
  Cesanese --ITA   Chasselas Rouge --USA   Cinsault Rouge --FRA
  Clairette Ronde --FRA   Clinton --USA   Colombana --ITA      
  Colorino --ITA   Corvina Veronese --ITA   Croatina --ITA
  Deleware Red --USA            Dingać --CRO                           Dobričič --CRO                  
  Dolcetto --ITA                   Dornfelder --GER                    Duna Gyöngye --HUN
  Duras --FRA   Duret --FRA   Ederna --FRA
  Ekim Kara --GEO   Enantio --ITA   Espadeiro --POR
  Feteăscă Neagră --ROM   Folle Noir --FRA   Fontana --ITA
  Franconia --ITA   Frapatto --ITA   Freisa --ITA
  Gaglioppo --ITA   Gamay Beaujolais --FRA   Gamay Noir --FRA
  Garnacha Tinta --ESP   Garro --ESP   Giró --ITA
  Graciano --ESP   Greco Nero --GRE   Grignolino --ITA
  Gropello --ITA   Jaén Tinto --ESP   Juan Garcia --ESP
  Kadarka --HUN   Kármin --HUN   Kotsifali --GRE
  Kratosija --BUL   Lacrima --ITA   Lambrusco Rosso --ITA
  Laureira Tinta --ESP   Liatiko --GRE   Limnio --GRE
  Madrasa --ARM   Malbec --FRA   Malvasia Nera --GRE
  Mammolo --ITA   Mandilaria --GRE   Mavrodafni --GRE
  Medina --HUN   Medoc Noir --FRA   Medrese --GEO
  Melnika Siroka --BUL   Merlot --FRA   Mencia --ESP
  Molinara --ITA   Monastrell --ESP   Mondeuse Noir --FRA
  Monica --ITA   Montalcino --ITA   Montepulciano --ITA
  Morenillo --ESP   Morisca --ESP       Moristel --ESP
  Moscato Rosso --GRE        Mourisco --POR                     Mourvedré --FRA            
  Mudzuretuli --GEO             Muscardin --FRA                     Muscat Hamburg --FRA  
  Nebbiolo --ITA   Neagrara --ITA   Negroamaro --ITA
  Nerello --ITA   Nerello Cappuccio --ITA   Nerello Mascalese --ITA
  Nero --ITA   Nero d'Avola --ITA   Nielluccio Corsica --ITA
  Oporto --POR   Otello --USA   Öküzgözü --TUR
  Pamid --BUL   Perricone Nero --ITA   Petit Bouschet --FRA
  Petit Verdot --FRA   Picpoul Noir --FRA   Picardan Rouge --FRA
  Pignolo --ITA   Pinot Meunier --FRA   Pinot Noir --FRA
  Pinotage --FRA   Plavac Mali --CRO   Poštup --CRO
  Primitivo --ITA   Prieto Picudo --ESP   Prokupac --SRB
  Prugnolo Gentile --ITA   Raboso --ITA   Ramisco --POR
  Rebo --ITA   Romé --ESP   Romeiko --GRE
  Rondinella --ITA   Rossese --ITA   Rossignola --ITA
  Rubintos --HUN   Sagrantino --ITA   Sangiovese --ITA
  Saperavi --GEO    Schiava --ITA   Sciacarello --ITA
  Shiraz --FRA   Sousão --POR   Sumoll --POR
  Tannat --FRA   Tempranillo --ESP   Teroldego --ITA
  Terret Noir --FRA   Tibouren --FRA   Tintilia --ITA
  Tinta Amarela --POR   Tinta Barroca --POR   Tinta Cao --POR
  Tinta Carvalha --POR          Tinta Francisca --POR   Tinta Miuda --POR
  Tinta Negra --POR                Tinta Pinha --POR                   Tinta Madeira --POR        
  Tinto Basto --ESP   Tinto Fino --ESP   Tinto Ramo --ESP    
  Touriga Francesca -POR   Touriga Nacional --POR   Trollinger --AUT
  Turán --HUN   Usakhelauri --GEO   Uva di Troia --GRE
  Uva Rara --ITA   Uva Tosca --ITA   Vaccarese --FRA
  Vadfekete --HUN   Vespolina --ITA   Vranac --SRB
  Xinomavro --GRE   Zinfandel --USA   Zweigelt --AUT

Magyar Szőlő Fajták Listája: -- 55. Szőlőfajta                 

-- A magyar szőlőfajták száma igen tekintélyes, szép számmal vannak magyar fajták termesztés alá vonva, szám szerint: 55. magyar szőlőfajta van jelenleg regisztrálva.
-- A magyar szőlőfajták közül számos ősi magyar szőlő fajta van, évezredes hagyománnyal, de vannak újabb fajták is, amelyeket a 20. században nemesítettek.

      Hungarian Grapes Variets List --- 55. Grapes       
       Magyar Szőlő Fajták Listája --- 55. Szőlőfajta     
  Arany Sárfehér --HUN   Attila --HUN   Bakator --HUN
  Balafánt --HUN   Bálint --HUN   Bánáti Rizling --HUN
  Bianca --HUN   Bíbor Kadarka --HUN   Budai Zöld --HUN
  Csaba Gyöngye -HUN   Cserszegi Fűszeres -HUN   Ezerfürtű --HUN
  Ezerjó --HUN   Fehér Dinka --HUN   Fehér Szlanka --HUN
  Furmint --HUN   Gohér --HUN   Hárslevelű --HUN
  Irsai Olivér --HUN   Juhfark --HUN   Jubileum --HUN
  Kadarka --HUN   Karát --HUN   Kármin --HUN
  Korona --HUN   Kéknyelű --HUN   Királyleányka --HUN
  Kövérszőlő --HUN   Kövidinka --HUN   Kunleány --HUN
  Leányka --HUN   Mátrai Muskotály --HUN   Medina --HUN
  Mézes Fehér --HUN   Nektár --HUN   Pannónia Kincse --HUN
  Piros Dinka --HUN   Piros Szlanka --HUN   Platina --HUN
  Pozsonyi Fehér -HUN   Pölöskei Muskotály -HUN   Rubintos --HUN
  Sárfehér --HUN   Szerémi Zöld --HUN   Szőlőskert Királynője HUN
  Turán --HUN   Vadfekete --HUN   Viktória Gyöngye --HUN
  Zala Gyöngye --HUN   Zefir --HUN   Zengő --HUN
  Zenit --HUN   Zeus --HUN   Zéta --HUN   

    

A Bor Készítése

-- A szőlő termesztését és bor előállításának legfontosabb szabályait a világ legtöbb országában törvényileg szabályozzák. A leszüretelt szőlő-fürtöket összezúzzák, hogy a préselés minél könnyebb legyen. Ez korábban taposással történt. Újabban szőlődarálót vagy bogyózó gépet használnak, főként a vörösbor előállításánál.
-- A szőlő levét, a mustot, préseléssel választják el a szőlő szilárd részeitől. A mustot hordókba töltik, ahol élesztőgombák hatására alkoholos erjedésnek indul. Az erjedés befejeztével a bort átfejtik tiszta hordókba, hogy a hordó alján leülepedett seprőtől elválasszák. Vörösbor esetén az erjesztés „héjon” történik, kádakban vagy speciális vörösbor erjesztő acél tartályokban, körfejtéses, Ganimede.
-- Ezalatt a keletkező alkohol hatására a kékszőlő héjából a színező anyagok kioldódnak. A préselés az erjedés végén történik meg. Ha a kékszőlőt nem a héján erjesztik, hanem rögtön préselik vagy rövidebb ideig a héján áztatják, akkor világosabb színű rozé bort kapunk. A kékszőlő rövidebb idejű: 24-48 óra héjon áztatásával készítik a siller bort.

A Bor Készítési eljárásai Szerint

-- Normál Bor: Hagyományos eljárással és hordóban.
-- Aszúbor: Részben aszú szőlőből készült bor.
-- Barrique: Kiégetett tölgyfa hordóban érlelt bor.
-- Cuvée: Több fajta szőlőből készült bor
-- Jégbor: Fagyott szőlőből készült bor
-- Pezsgő: A bor második érése magában a palackban megy végbe

A Borok szín szerint

A boroknál általában négy színt különböztetünk meg, ezek a következők:

Fehér - A fehér szőlőkből készül, a halványtól a sűrűnek tetsző
aranyló-méz árnyalatig.

Rozé - A rózsaszín vagy rózsás különböző árnyalatai, vörös szőlőből
készül, úgy, hogy a mustot nem hagyják olyan sokáig állni a ledarált
szőlőn, mint a sillerbor és a vörösbor esetében, hanem szinte azonnal
leveszik.

Siller - A vörösborokra jellemző tulajdonságú, kevésbé mélyvörös,
illatos és nem savas bor. Úgy készítik, mint a vörösborokat, csak az
erjesztés során nem várják meg, hogy a kék szőlő héjából teljesen
kiázzanak a csersavak, az ízek és a színek, hanem a borász ízlésének
megfelelő pillanatban préseli ki, amikor a bor színe még csak közelít
a vörös felé.

Vörös - A vöröstől a mély-bordóig terjedő árnyalatok. Kék szőlőből
készül, a must sokáig a ledarált, kipréselt szőlőszemeken marad, így
árnyalatai nagyon sötétek lesznek.

A Borok cukortartalom szerint

A borokat a cukortartalom függvényében az alábbi kategóriákba sorolják
a bortörvény szerint.

Száraz - 4 g/l - A bor cukortartalma kevesebb mint: 4 g/l vagy
legfeljebb: 2 g/l-rel haladja meg a borkősav g/l-ben kifejezett,
titrálható savtartalmat, de legfeljebb: 9 g/l lehet.

Félszáraz - 4-12 g/l - A bor cukortartalma: 4-12 g/l között van vagy
legfeljebb: 4 g/l-rel haladja meg a borkősav g/l-ben kifejezett
titrálható savtartalom kétszeresét, de legfeljebb: 18 g/l.

Félédes - 12-45 g/l

Édes: - 45 g/l

A Borfajták a minőségi besorolásuk szerint

1. * Asztali bor
Asztali bornak nevezhető az osztályba sorolt és megyei fajta listában
szereplő bor szőlőfajtákból származó, legalább: 13 tömegszázalék
természetes eredetű szőlőből származó cukrot tartalmazó ital.
Minimálisan: 9% a tényleges alkoholtartalma. Az asztali borok többnyire
a síkvidéki telepítésű borszőlőből készített különösebb fajta és
táj jelleg nélküli tömegborok. Névként alkalmazható általános vagy
fantázianév, a borvidékre nem utaló termőhely, fajtanév külön-külön
vagy együttesen. Ilyenek, pl.: Pincemester, Asztali Vörös, Asztali
Fehér, Kadét Fehér, Lőrinc Barát, Koccintós.

2. ** Táj bor
Tájbornak nevezhető az olyan szabályozott földrajzi jelzéssel ellátott
asztali bor, amely az adott földrajzi egység terméséből származik.
Teljes egészében a meghatározott tájbor készítésére alkalmas
szőlőfajták mustjából készül. A tájborok az asztali kategória
legjobbjai, egyedi borok, amelyek garantálják a fogyasztó számára a
minőséget a címkén feltüntetett termőhelyről. Fajtái többek között:
Alföldi: Kékfrankos, Duna-Melléki: Kékfrankos, Duna-Melléki: Chardonnay,
Balaton-Melléki: Irsai Olivér, Észak-Dunántúli: Zöld Veltelini,
Dél-Dunántúli: Zweigelt, Felső-Magyarországi: Hárslevelű,
Felső-Magyarországi: Leányka.

3. *** Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor
A meghatározott termőhelyről származó minőségi bor esetén a
szőlőtermés legalább: 15 tömegszázalék természetes eredetű cukrot
tartalmaz. A termőhelyre és a fajtára, esetleg a készítési módra vagy
az évjáratra jellemző, határozottan felismerhető illat-, íz- és
zamatanyagokat tartalmaz. A származásában és minőségében: 100%-ban,
fajta és évjárat vonatkozásában: 85%-ban meg kell felelnie az
elnevezésnek és a jelölésnek. A körzet, település és dűlő nevei csak
borvidék és borvidéki régió nevével együtt jelölhető a bor címkéjén.

4. **** Védett eredetű bor
Olyan meghatározott termőhelyről származó minőségi bor, amely termelői
kezdeményezésű, egyedi szabályozású termék. A védett eredetű bor
földrajzi eredete egyedileg a borvidékre vagy azon belül kisebb
területi egységre határolt. A borkészítésre felhasznált szőlőfajták a
szőlőtermesztés, a borkészítés technológiája és kiszerelése egyedileg
szabályozott. A védett eredetű bor készítésekor a must cukortartalmát
növelni, a savtartalmát kémiai úton megváltoztatni nem szabad.
Értékesíteni csak a szüretet követő év augusztus 20-ától lehet. Védett
eredetű bornak számítanak a Tokaji bor különlegességek, az Egri
borvidéken a Debrői Hárslevelű és az Egri Bikavér, a Kunsági
borvidéken az Izsáki Arany Sárfehér, a Nagy-Somlói borvidéken a Somlói:
Furmint, a Hárslevelű, a Juhfark, az Olaszrizling.

5. ***** Különleges minőségű bor
Olyan meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű bor,
amely teljesen egyedi és specifikus, csak egy adott és teljesen egyedi
földrajzi területen, termőhelyen található. Ilyen például a különleges
minőségű: Tokaji Aszú, az Egri és Szekszárdi Bikavér, amely egyedien
csak ott van, ott lelhető fel, csak azon a sajátságos éghajlati és
talajtani területen. A nevet így csak ők használhatják egyedül, más
nem. A Tokaji bor különlegességek védett eredetű borok. A Tokaji
borvidéken termelt, földrajzi eredet megjelöléssel rendelkező borok.

 

A Borívók Tízparancsolata           

A Borivók Tízparancsolata egyfajta iránymutatás a helyes bor fogyasztáshoz. Több változata is ismert, nem "kőbe vésett" szabály, de nagyjából helyes és iránymutató, amely: 10. pontban sorolja fel útmutatásait.

--   1.  Bort soha ne igyál éhgyomorra.
--   2.  Borivás előtt ne egyél édes ételeket.
--   3.  Mindig légy figyelemmel az egyes borfajták hőmérsékletére.
--   4.  Bort mindig megfontoltan, lassan igyál.
--   5.  Apró kortyokban élvezd a bor zamatát.
--   6.  Nemes borokat mindig tisztán igyál, soha ne keverd vízzel.
--   7.  Tarts mértéket a borivásban.
--   8.  Jobban ízlik a bor, ha eszel valami "hozzá illőt".
--   9.  Szeresd a bort, de légy erősebb nála.
-- 10.  Bármikor bort iszol, gondolj arra, mennyi fáradságos munka van egy pohárban.

 

  The Famous Wine Regions Of The World -- 105. Wine Regions 
  A Világ Híres Borvidékei -- 105. Borvidék 
1 Ahr-Rhein -GER 2 Alella -ESP 3 Alsace -FRA
4 Armagnac -FRA 5 Asti -ITA 6 Badacsony -HUN
7 Baden-Rhein -GER 8 Balatonboglár -HUN 9 Banat -SRB
10 Barbaresco -ITA 11 Bardolino -ITA 12 Barolo -ITA
13 Barossa Valley -AUS 14 Beaujolais -FRA 15 Bordeaux -FRA
16 Bourgogne -FRA 17 Burgenland -AUT 18 Cagliari -ITA
19 Caldaro -ITA 20 Cahors -FRA 21 Castelli Romani -ITA
22 Central Valley -CHI 23 Chablis -FRA 24 Champagne -FRA
25 Châteauneuf-Pape FRA 26 Chianti -ITA 27 Ciro-Calabria -ITA
28 Cognac -FRA 29 Codru -MDA 30 Commandaria -CYP
31 Corse-Ajaccio -FRA 32 Côte d'Or -FRA 33 Côtes-du-Rhône FRA
34 Cotnari -ROM 35 Dalmazia -CRO 36 Dão -POR
37 Douro -POR 38 Eger -HUN 39 Emilia-Romagna -ITA
40 Etna -ITA 41 Frascati -ITA 42 Frontignan -FRA
43 Friuli -ITA 44 Gumpoldkirchen AUT 45 Hawkes Bay -NZL
46 Hermitage -FRA 47 Istria -CRO 48 Jerez-Sanlúcar -ESP
49 Kakheti -GEO 50 Krete -GRE 51 Krim -RUS
52 Lacrima Christi -ITA 53 Languedoc -FRA 54 Lambrusco -ITA
55 La-Mancha -ESP 56 La-Rioja -ESP 57 Loire Valley -FRA
58 Madeira -POR 59 Macedónia -GRE 60 Malaga -ESP
61 Malokarpatské -SVK        62 Marlborough -NZL        63 Marsala -ITA                   
64 Mendoza Valley -ARG 65 Melnik -BUL 66 Minis -ROM
67 Montalcino -ITA 68 Montepulciano -ITA 69 Murfatlar -ROM
70 Napa Valley -USA 71 Paarl -RSA 72 Panades -ESP
73 Peloponnesos -GRE 74 Podgorica -MNE 75 Podravje -SLO
76 Primorje -SLO 77 Priorato -ESP 78 Provence -FRA
79 Rhein-Hessen -GER 80 Rhein-Pflaz -GER 81 Samos -GRE
82 Santorini -GRE 83 Santiago Valley -CHI 84 Serra Gaucha -BRA
85 Setubal -POR 86 Soave -ITA 87 Somló -HUN
88 Sonoma Valley -USA 89 Sopron -HUN 90 Srem -SRB
91 Stellenbosch -RSA 92 Szekszárd -HUN 93 Tarragona -ESP
94 Ticino -SUI 95 Tikves North Macedonia-MKD 96 Tokaj  -HUN
97 Toro -ESP 98 Trebinje -BOS 99 Valencia -ESP
00 Valpolicella -ITA 01 Villány -HUN 02 Vinho Verde -POR
03 Wachau -AUT 04 Wallis -SUI 05 Western Cape -RSA