"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Színes emberek, Sokszínű népek - Bíró Csaba

2021.02.22 18:19

 

Színes emberek, Tarka emberfajták.

Számtalan és sokszínű emberfajta teszi tarkává a Földgolyót. Az ember fajták sokszínűségére a különböző ősi iratok sem adnak egyértelmű választ. Az idők folyamán az eltérő természeti környezethez való alkalmazkodás következtében kialakultak, a bőrszínük – alapján különböző ember fajtákhoz (nagyrasszokhoz) tartozó népek: europidok, mongolidok, negridek, australidok.

     

Az ember és emberfajták

-- Az Ember (latinul Homo) társadalmi lény; közösen végzett munka, a tagolt beszéd és gondolkodás jellemzi. Mindezek révén képes a világ megismerésére és átalakítására. Rendszertani szempontból az emberi nem az állatok országába, a főemlősök rendjébe, a hominidák (Hominidae) közé tartozik. Az ember biológiai neme szerint nő vagy férfi, ivarérettsége szerint gyermek (lány és fiú) vagy felnőtt. Az emberek összessége az emberiség.
-- Valamennyi ma élő ember a Homo sapiens („értelmes ember”) faj, ezen belül a mai ember (Homo sapiens sapiens) alfaj tagja. A neandervölgyi ember besorolása ma is élesen vitatott kérdés. Az emberi nem további kihalt fajai: a Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo gautengensis. A különböző csontmaradványok elemzése alapján ezek a fajok szerepet játszottak az emberré válásnak a mai ember kialakulásáig tartó hosszú folyamatában.
-- A Homo sapiens jellegzetes tulajdonságai az egyenes testtartás és a két lábon járás. Jellemzi ezen felül a fejlett agykoponya (1300–1500 cm³), az ennek megfelelően megnagyobbodott és különösen fejlett agyvelő, számtalan feltételes reflex és képesség az elvont fogalmak alkotására. Legjellegzetesebb tulajdonsága a gondolkodás és a másodlagos jelző rendszer a beszéd és nyelv. Az emberi fajon belül különböző rasszokat lehet elkülöníteni. Az egyik osztályozás szerint jelenleg öt úgynevezett nagyrassz létezik: Europid, Mongolid, Negrid, Khoishanid, Australid.

             

Mi az eredete a különböző emberfajtáknak?

-- Az emberfajták sokszínűségére a különböző ősi iratok sem adnak egyértelmű választ. A Biblia sem ad egyértelmű választ a különböző emberfajták és bőrszínek eredetére vonatkozóan. Valójában csak egyetlen faj létezik — az emberi faj. Az emberi faj egységes Földi faj, bőrszínre, vallásra, nemzetiségre, nyelvre való tekintet nélkül. Az emberi fajon belül sokféle bőrszín és testi jellemvonás található, de így is az egész egy egységes egész.
-- Némelyek úgy gondolják, hogy akkor hozta létre Isten a faji különbségeket, amikor Bábel tornyánál összezavarta a nyelveket (1 Mózes 11:1–9). Lehetséges, hogy azért alkotott Isten különböző genetikájú embereket, hogy fenn tudjanak maradni a különböző környezeti feltételek között. Például a sötétebb bőrű afrikaiak genetikailag ellenállóbbak, hogy fenn maradhassanak a rendkívüli afrikai hőségben.
-- E nézet szerint tehát Isten összezavarta a nyelveket, ami miatt az emberek a nyelvük alapján elkülönültek, utána pedig az alapján hozta létre az ember fajták genetikai eltéréseit, hogy melyik ember csoport hol telepedik majd le. Bár mindez lehetséges, nincs határozott bibliai alapja ennek a nézetnek. A fajták és bőrszínek sehol nincsenek megemlítve Bábel tornyával kapcsolatban.
-- Az özönvíz után, amikor létrejöttek a különböző nyelvek, a közös nyelvet beszélő csoportok együtt költöztek el. Ennek során az egyes csoportok gén állománya lényegesen össze zsugorodott, mivel a csoport nem tudott keveredni az egész emberiséggel. Belterjesség jött létre, és az idő múlásával ezekben a csoportokban bizonyos jellem vonások hangsúlyosak lettek. Az eredeti genetikai kód tartalmazta az összes ilyen jellemvonás lehetőségét. A nemzedékeken át tartó belterjesség miatt a génállomány egyre csak csökkent, egészen addig, hogy az egy nyelv csoportba tartozó emberek ugyanolyan vagy hasonló vonásokkal rendelkeztek.
-- Egy másik magyarázat szerint Ádám és Éva rendelkezett azokkal a génekkel, amelyek a fekete, barna és fehér (és minden köztes színű) utódok nemzéséhez kellettek. Ez ahhoz hasonlít, amikor az eltérő bőrszínű férj és feleség gyermekeinek bőrszíne néha nem egyforma. Ésszerűnek tűnik, hogy Ádámot és Évát Isten képessé tegye a különböző bőrszínű gyermekek nemzésére, mivel akarata nyilvánvalóan az, hogy az emberek sokféle megjelenésűek legyenek.
-- Később, az özönvíz egyedüli túlélői Nóé és felesége, Nóé három fia és azok feleségei voltak, összesen nyolc ember (1 Mózes 7:13). Talán Nóé menyei különböző emberfajtákból származtak. Az is lehetséges, hogy Nóé felesége más fajtából származott, mint Nóé. Esetleg mind a nyolcan kevert fajtájúak voltak, ami azt jelentené, hogy hordozták a megfelelő géneket a különböző fajtájú gyermekek nemzéséhez. Bármi is a magyarázat, a lényeg az, hogy mindnyájan egy fajhoz tartozunk, ugyanaz az Isten teremtett bennünket egy közös céllal: hogy dicsőítsük Őt.Antropológia

-- Ahhoz, hogy az emberiség kialakulásáról, elterjedéséről és sokféleségéről minél részletesebb képet kapjunk, nem elegendő csak a külsődleges jegyek alapján történő osztályozást használnunk. Az antropológia mellett a genetika, a régészet és a nyelvészet is fontos adalékokkal szolgálhat. Bizonyos esetekben az egyes tudományok ellentmondó információkkal szolgálnak, de gyakoribb eset, hogy megerősítik, vagy kiegészítik egymást.
-- A genetika segített például megállapítani, hogy a Japán őslakosai, az ainuk a mongolidok és nem az ausztraloidok közé tartoznak. Izgalmas összhangban állítja az antropológia, a nyelvészet és a genetika is, hogy a Pireneusok különös népe, a baszkok semmilyen más európai néppel nincsenek rokonságban, minden valószínűség szerint Európa őslakosainak utolsó maradékai. Mindezek a vizsgálatok igazolni látszanak azt az elméletet is, hogy minden rassz Afrikából ered.
-- A Földön élő minden ember egyetlen, biológiailag azonos fajhoz, a Homo sapienshez (értelmes ember) tartozik.
Másodlagos jegyeik – elsősorban az eltérő természeti környezethez való alkalmazkodás következtében kialakult bőrszínük – alapján azonban különböző emberfajtákhoz (nagyrasszokhoz) soroljuk a Föld népeit: az europidokhoz, a mongolidokhoz, a negridekhez és a weddo-ausztralidokhoz.
-- A nagyrasszok közötti keveredés következtében számos további csoport (alrassz) alakult ki. A különféle népességmozgások és együttélések keveréktípusok létrejöttét eredményezték, s ez a folyamat ma is tart.-- Az ember típusok öt nagy-rassza --

1. Kaukazoid (Europid - Fehér)
A rassz elnevezése a korábban feltételezett származási helyre, a Kaukázus vidékére utal. Jellemző a világos bőrszín, ami a kevés napfény mellett szükséges a D-vitamin előállításához, az erős arcszőrzet, magas homlok, vékony orr. Indiától Közép-Ázsián át Európáig találjuk meg az ide tartozó rasszokat.

2. Mongoloid (Ázsiai - Sárga)
Ez a legelterjedtebb rassz, Grönlandtól - Patagóniáig, Kamcsatkától - Alaszkáig találhatjuk meg képviselőiket. Jellemzőjük a laposabb arc, fekete, egyenes haj, csekély arcszőrzet, a szemhéjon kialakuló jellegzetes mongol redő, ami a szemek mandula alakját adja. Ez utóbbi az extrém hideghez történő alkalmazkodást szolgálja, de egyes csoportoknál (pl. indiánok) kevésbé kifejezett. Jellegzetes még az újszülöttek hátán, fenekén megjelenő kékes mongol folt, ami négy-öt éves korra eltűnik.

3. Negroid (Kongoid - Fekete)
Elsősorban a Szaharától délre elhelyezkedő területeken élenek ennek a nagyrassznak a képviselői. Ez a legváltozatosabb rassz, ide tartoznak a legalacsonyabb (pigmeus) és legmagasabb (nilotid) emberek is. A rassz jellemzője a széles orr, a vastag ajak, göndör haj. A rabszolga kereskedelem miatt ez a rassz az ameriakai kontinensen is nagy számban megtalálható.

4. Khoishanid (Capoid - Fekete)
Dél-Afrika két népe tartozik ebbe a csoportba, a khoák (hottentották) és a bushmanok. A genetikai vizsgálatok szerint ez lehet az emberiség legősibb csoportja, mely már több mint 20 000 éve él Dél-Afrikában. A bantu majd az európai hódítás miatt vissza szorultak a legkedvezőtlenebb területekre (Kalahári-sivatag) és erősen megfogyatkozott a számuk.

5. Australid (Vedoid - Barna)
Erre a rasszra is a sötét bőr, a sötét haj a jellemző, de ez nem feltétlenül göndör. Jellemző még a csapott homlok. A rassz képviselői az indiai szubkontinensen (tamilok, veddák), Melanéziában, Új-Guineában és Ausztráliában élnek. Délkelet-Ázsiából jobbára kiszorították őket a betelepülő mongoloid és kaukazoid népek és csak szigetszerűen maradtak meg, Ausztrália őslakosai, az abók azonban kivétel nélkül ehhez a rasszhoz tartoznak.-- Emberfajták Csoportosítása --

1. Kaukozid - Europid nagyrassz (Fehér)..
Jellemzőik: Gazdag domborulatú arc, keskeny orr, világosodó-fehér bőr, világosabb haj és szemszínre való hajlam..
Előfordulásaik: Európa, Észak-Afrika, Nyugat-Ázsia..
-- Nordikus: világos színek, magas termek, karcsú, keskeny orr és ajak, viszonylag hosszú koponya.. (Észak-Európa)
-- Kelet-europid: középmagas, zömök, rövid, széles koponya, világos színek.. (Kelet-Európa)
-- Alpi: kisebb vagy közepesig terjedő magasság, rövid kerek koponya, barna haj-szemszín.. (Nyugat-Európa)
-- Lappi: rövid koponya, sötétbarna haj-szem.. (Észak-Európa, Lappföld)
-- Dinári: magas termet, karcsú, barna haj-szemszín, rövid koponya.. (Közép-Európa, Dél-Európa)
-- Mediterrán: kicsi-középmagas, aránylag hosszú koponya, sötétbarna haj-szem, erősen pigmentált.. (Dél-Európa, Földközi-tenger partvidéke).
-- Orientális: hosszú koponya, középmagas, fekete, göndör haj, barna mandulavágású szem.. (Arábia, Mezopotámia, Észak-Afrika).
-- Indid: középmagas, karcsú, hosszú koponyájú, feketésbarna haj, sötétbarna szem, világosbarna bőr.. (Elő-India).
-- Polinezid: nagy, erős, fekete hullámos haj, sötétbarna szem, világosbarna bőr.. (Mikronézia)
-- Vedda: kicsi, zömök, fekete hullámos haj, sötétbarna szem, világosbarna bőr.. (Elő-India, Srí Lanka)
-- Kaukázusi: középmagas, barna szem, barnásfekete haj, rövid koponya, nagy orr, barnás bőr. (Közép-Európa, Kelet-Európa)
-- Turáni: középmagas, karcsú, sötét szem-bőr-haj.. (Nyugat-Turkesztán)
-- Ajnu: alacsony termet, fekete haj, barna szem, széles orr, erős szőrzet.. (Észak-Japán)

2. Mongolid - Ázsiai nagyrassz (Sárga)..
Jellemzőik: Sárga tónusú bőrszínek, fekete haj, mongolredő, nagy lapos arc, hangsúlyozott járomcsont..
Előfordulásaik: Kelet-Ázsia, Indonézia, Amerika.
-- Tunguz, Szajáni: köpcös, rövid koponya, erősen jellegzetes mongolredő.. (Közép-Ázsia)
-- Szinid: aránylag magas és karcsú termet, gyengén hangsúlyozott lapos arc.. (Kína).
-- Paleo-Mongolid: kicsi termet, kerek arc, széles orr.. (Délkelet-Ázsia)
-- Paleo-Szibériai: kicsi termet, kevésbé jellegzetes mongolredő.. (Szibéria).
-- Eszkimid: kicsi termet, zömök, aránylag hosszú fej, nagy rombusz alakú arc.. (Északi-sarkkör)
-- Indianid: fekete haj, sárga tónusú bőr.. (Nyugat-Ázsia)
-- Pacifid: nagy fej, széles arc, középmagas termet.. (Észak-Amerika)
-- Silvid: magas termet, erős, nagy és széles arc, erős vagy gyakran görbe orr.. (Észak-Amerika).
-- Margid: kicsi hosszúkás fej, sötét bőr, kistermetű és durva csontú.. (Észak-Amerika, Kalifornia).
-- Centralid: középmagas, sötét bőr, erősen rövid fej, széles orr. (Észak-Amerika, Texas)
-- Andid: alacsony termet, köpcös, rövid fej, nagy orral.. (Andok hegyvidéke)
-- Patagóniai: magas termet, széles, masszív testalkat, nagy lapos arc széles pofacsonttal.. (Dél-Amerika, Patagónia)
-- Brazilid: kicsi termet, lágy arcvonások.. (Amazonas vidéke)
-- Lagid: középmagas, csontos arc széles orral és széles pofacsonttal, erős felső szemív.. (Brazíliai-felföld)

3. Negroid - Afrikaid nagyrassz (Fekete)..
Jellemzőik: Sötét, feketés tónusú bőrszínek, göndör haj, vastag ajak.
Előfordulásaik: Afrikai Szaharától Délre, Dél-Amerika.
-- Szudáni: középmagas, tömzsi, erősen sötét bőr, igen vastag ajak.. (Szudán, Guinea partja)
-- Bantu: valamivel világosabb bőrszín, középmagas, izmos, egyenesszéles orr.. (Dél-Afrika).
-- Nilota: magas termetű, hosszú lábú, nagyon sötét bőrszín, hosszú, keskeny fej, aránylag keskeny ajak.. (Észak-Afrika, Felső-Nílus).
-- Etiópiai: europid-negrid átmenet, magas termet, karcsú, hosszú fej, europid nagy orral, göndör haj.. (Etiópia és vidéke).
-- Paleo-Negrid: középmagas hosszú törzsű, széles arc, esőerdői széles orral és vastag ajakkal.. (Afrika trópusi esőerdőinek vidéke).
-- Hottentotta: valamivel nagyobb, mint a busman, zsírfar és nyújtott belső szeméremajak, redős szemhéj.. (Namíbia).
-- Busman: aránylag hosszú fej, erősen redős szemhéj, széles és rövid orr.. (Kalahári-Sivatag)
-- Negritó: erős, karcsú, normál arányok, sötétebb bőr.. Délkelet-Ázsia
-- Pigmeus: törpe termet, göndör haj, sötét bőr.. (Délkelet-Ázsia)

4. Khoishanid - Capoid nagyrassz. (Fekete)
Jellemzőik: Sötét, feketés árnyalatú bőrszínek, göndör haj, vastag ajak.
Előfordulásaik: Dél-Afrika, Óceánia
-- Koiszan: kicsiny termet, gyermekes arányokkal, nagyon rövid fekete haj, sárgásbarna bőr.. (Kalahári-sivatag, Namíbia)
-- Bambutid: világosbarna bőr, borsszemszerű haj, gyermekes arányok nagy fejjel és hosszú törzzsel.. (Közép-Afrika)
-- Melanid: sötét bőr, spirálos göndör haj.. (Melanézia, Új-Guinea)
-- Paleomelanid: középmagas, zömök, alacsony arc széles, húsos orral és nagy szájjal.. (Melanézia)
-- Újmelanid: középmagas, karcsú, erős, hosszú arc, magas nyergű, gyakran hajlott, széles orral.. (Új-Guinea)

5. Australid - Vedoid nagyrassz (Barna)
-- Ausztralid: középmagas, hosszú lábú, hosszú-keskeny fej, erős szemöldökcsontú, széles orrú csapott állal, barna bőr.. (Ausztrália)

6. Átmeneti rassz formák, alrasszok (Barna)
-- Europid--Amerindid -- Mesztic: Fehér Európai és Amerikai Indián keverék ember.. (Közép-Amerika)
-- Europid--Negrid -- Mulatt: Fehér Európai és Fekete Afrikai keverék ember.. (Dél-Amerika)
-- Amerindid--Negrid -- Zambo: Amerikai indián és Fekete afrikai keverék ember.. (Közép-Amerika, Dél-Amerika)