"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Piramisok rejtélyei és megoldásai - Bíró Csaba

2021.02.21 16:18

 

Piramisok rejtélyei és megoldásai.

Sok rejtély övezi a piramisokat régtől fogva máig. Az Egyiptomi piramisok a leghíresebbek, pedig a föld szinte összes fontos pontján vannak piramisok, minden kontinensen találhatóak: Európában, Ázsiában és Amerikában is. Alakjukból és arányaikból többféle következtetés jött létre. Van aki a falakon belül mágikus erőket talál, más elméletek szerint a piramisok azért épültek, hogy örök fiatalságot nyújtsanak építtetőiknek, de nem fáraók sírhelyének épültek. A piramisok valójában a föld fő energia hálózatain és pontjain vannak elhelyezve..

 

A Piramisok, Kőbe Fagyott Emlékek..

-- A piramisok az ember szellemi nagyságának és a természet nagyszerűségének kőbe fagyott megtestesítői. Sokáig úgy tartották, Egyiptomban vannak a legnagyobb piramisok. Ám ki gondolta volna azt, hogy nem ott vannak, hanem Kínában találhatóak a Földön a legnagyobb piramisok.?. A Kínai Sensi tartományban legalább 18 különböző méretű piramis található, és közülük egy a világ legnagyobbja.!. A kínai hatóságok ezeknek a piramisoknak a létét hosszú ideig tagadták, aztán mégis fény derült rájuk. A hatóságok szerint ezek csak amolyan "sírdombok". Ezek a "sírdombok" közül van egy olyan is, amely a világ legnagyobbja. Nagyobb mint az Egyiptomi Kheopsz, hiszen 350 méter magas.
-- Bruce Cathie, új-zélandi pilóta folytatott ott kutatásokat. Ennek a piramisnak az az érdekessége, hogy a Földet beborító energiahálózatnak egy ugyanolyan csomópontján helyezkedik el, mint az Egyiptomi Nagy piramis. Cathie elmélete és egyenletei szerint longitudinálisan az 16994-es harmonikus ívpercen van, mint az Egyiptomi Nagy piramis. Márpedig ez arra enged következtetni, hogy ugyanaz a nép építette mind a kettőt, vagy a vonatkozó tudás több kultúrában is meglehetősen elterjedt volt. A 18 piramis Sian városának közelében található, trapéz alakúak, és úgy helyezkednek el a felszínen, hogy a helyük pontosan illik a bolygónkat beborító energiahálózat csomópontjainak elhelyezkedéséhez..
-- Cathie alaposan megvizsgálta a világ összes piramisainak, beleértve ezeknek az ősi kínai piramisoknak az elhelyezkedését, és azt találta, hogy a piramisokat úgy építették, hogy azok megtestesítsenek minden olyan harmonikus kombinációt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezek a csodálatos építmények rezonáljanak az egyesített mezőkre.. Ezek után mára már tehát az is teljesen valószínű, hogy eredetileg egyáltalán nem halottaknak építették a piramisokat, hanem nagyon is az élőknek, hiszen belsejükben szellőző aknákat is találtak. Ezeket a piramisokat egyáltalán nem fejletlen módon építették rabszolgákkal, hanem nagyon is fejlett technikával és civilizált módon.
-- A Föld teljes egészét beborítja egy energia hálózat, amely 12. ötszögű szeletből áll. Ehhez járul még egy olyan kiegészítő hálózat, amely 20 egyenlő oldalú háromszögből épül föl és ez egy ikozaédert ad ki. A két hálózat egymásra helyezésével meg lehet kapni a Föld energia szerkezetét. A piramisok az ilyen metszés pontokon találhatóak mind. A piramisok a Földet beborító energia hálózat csomó pontjaira épültek, azokon helyezkednek el. A piramisok így inkább tudományos és kommunikációs célokat szolgáltak. Amolyan relék, átvevő pontok voltak a Kozmosz és a Föld energiái között. A Föld energiái reális módon hozzáférhetőek, kinyerhetőek voltak innen, ezekből a pontokból. Így az akkori fejlett, tőlünk akár fejletebb társadalmak használták és hasznosították is békés célokra ezeket a nagyszerű építményeket....
-- A Föld félelmetes természetes energiái nagyban és kicsiben is megcsapolhatóak. Csak a megfelelő pontokat kell hozzá megkeresni és megtalálni. Tiszta és soha ki nem merülő energiaforráshoz juthatunk így. Ma már tudjuk, hogy jelenlegi civilizációnk kifejezetten egy zsákutcának bizonyult. A modern fogyasztói társadalom mindent felzabált és felemésztet. Az emberiség a Föld természeti értékeit, fosszilis energia hordozóit kiaknázta, kirabolta, a vele járó környezet szennyezés pedig tönkretette a bolygónk élővilágát. Ezután nem marad más hátra, mint a piramisok tanításai alapján is feltárni azt a kimeríthetetlen energiabázist, amelyet a Föld geometriai hálózata testesít meg. Ez a hálózat olyan hatalmas és kimeríthetetlen energia forrásokhoz juttathat bennünket, amellyel könnyedén átalakíthatjuk egész civilizációnkat. Ezzel a „szupererővel” egy sokkal szebb és emberibb világot teremthetünk a magunk számára itt a Földön.. 

A Gízai Piramisok Egyiptomban...

-- Az Egyiptomi piramisok közül leghíresebbek a Gízai piramisokGíza a mai egyiptomi főváros, Kairó közvetlen közelében, a Nílustól nyugatra fekvő sivatag szélén helyezkedik el. A Gízai piramisok a IV. dinasztia alatt, kb. i.e. 2575–2465 között épültek. Elsőként a legnagyobb a 150 méter magas Kheopsz, az egyiptomi piramisok közül a leghíresebb, Kheopsz fáraó  piramisa épült meg. Ezután következett Kheopsz fáraó fiának, Kephrén fáraónak a sírja. Végül megépítették a gízai piramisok közül a legkisebbet, amelyet Kheopsz unokájának, Mükerinosz  fáraónak emeltek.
-- A Gízai piramisok egy mészkőplatón, a Mokattam-fennsíkon állnak, ami a IV. dinasztiában és az azt megelőző időkben kőbányaként funkcionált. A kőbányászat az elmúlt 4500 év folyamán is megmaradt a fennsíkon, de már csak a kész épületek kitűnően megmunkált és könnyen hozzáférhető anyagát bányászták ki. Gíza nemcsak a piramisok és komplexumaik, hanem a könnyű megközelíthetősége miatt elsődleges turistacélpont volt már az ókorban is. Kairó-ból busszal, illetve közelsége miatt taxival közelíthető meg. Turistáknak teveháton is szerveznek kirándulásokat a gízai piramisok megtekintésére.

Piramisok a Földön

-- A Piramisok találhatóak mind a négy kontinensen, Afrikában, Ázsiában, Európában, Amerikában is van belölük szép számmal.. Piramis építmények vannak: Egyiptomban, Szudánban, Kínában, Magyarszágon, Boszniában, Mexikóban, Perúban, Argentínában és Brazíliában is. A piramis egy négyzet alapú gúla alakú építmény. A piramis szó valószínűleg a gúla magasságára vonatkozó óegyip­tomi geometriai terminusból, a peremusz szóból ered, ezt társították hozzá később a görög pür tűz szóhoz. Az egyiptomiak mer-nek nevezték, ennek a szónak a jelentése „a fölemelkedés helye”...
-- Az Egyiptomi piramisok a Nílus-delta déli végétől Közép-Egyiptom déli részéig végigkísérik a folyam völgyet, annak bal partján, körülbelül: 100 piramis van Egyiptomban.. Szudánban szintén körülbelül megközelítőleg: 100 piramis található, ami nem semmi..... Kínában a fő régészeti terület, ahol az alapjaik méretével néhány, a Gizai nagy piramisokkal vetekedő és azt meghaladó építmény is található, a Qin Chuan síkságon fekszik, közép Kínában. Továbbiak találhatóak a Qin Lin völgyben, Qin Ling Shan hegységben - 100 km-re délnyugatra Xi'an-tól, Moa Ling - közel Xianyanghoz 50 km-re nyugatra Xi'an-tól, Wei Ho folyó - északra Xi'an-tól, Stensi Shandong és Taibai Shan hegységben, a Qin Ling hegység legmagasabb részén....
-- A Mexikói piramisok Teotihuacán romváros közelében, a Mexikói-völgy északkeleti részén fekszenek.  Fejlődésének csúcsán Teotihuacán az amerikai kontinens legnagyobb városa volt. Számtalan piramis van egyébként Közép-Amerikán kívül Dél-Amerikában is, Perúban, Argentínában és Brazíliában is. A Boszniai Piramisok völgyében, Visokó mellett 2005-ben kezdődött ásatások során eddig öt piramist tártak fel és további kettőt feltételeznek. Ezenkívül találtak egy alagút bejáratot, néhány kőkereket és amulettet, illetve egy Székely-Magyar rovásírással írt szöveget egy deszkán, mely a 39 rovásjelből több, mint húszat tartalmaz. Sok tudós azonban úgy véli, a piramisok természetes úton jöhettek létre, az alagút pedig nem egy üreges piramis bejárata, hanem egyéb célt szolgálhatott.

Fényenergia Árad ki a Piramisokból..

-- A megfejtetlen jelenségek sorát gyarapítja az a két nemrégiben készült fotó, amely a világ két, egymástól távol fekvő piramisánál tapasztalt jelenséget örökít meg. Olybá tűnik, hogy egy időben kezdett fényoszlopot kibocsátani magából az ég felé egy boszniai és egy mexikói szent piramis. Miért éppen most kezdtek el működni a piramisok? Miért éppen ez a kettő.?. Miként kapcsolódik ez az anomália a 2012-es évhez.?...
-- Egy olyan univerzumban élünk, ahol a megfelelő mérete szerint megépített szabályos piramisforma vagy éppen csonka gúla csodákra képes. Különösen igaz ez akkor, ha a piramist a megfelelő módon tájolták be, például a négy égtáj felé, valamint egyes tudatosan kiválasztott planéták, illetve csillagcsoportok mozgásának megfelelően. A csillagos égbolt és a Föld találkozásai a piramisok. De nem csak elvi síkon, hanem mert a piramisépítő kultúrák nagy része olyan kozmikus tudással rendelkezett, amely lehetővé tette számukra a piramisok antennaként való használatát is....
-- A piramisok olyan akkumulátorok, amelyek a rendeltetésüknek megfelelő kozmikus energia befogására és eltárolására alkalmasak. Ezek a begyűjtött erők és energiák utána tetszés szerint felhasználhatók. A tudósok hittek is meg nem is a rejtélyes piramis-erőben, amikor először kezdtek kísérleteket folytatni a megismerése végett. A legkonkrétabb tapasztalatokat akkor szerezték a szakemberek, amikor saját szemükkel látták és a maguk műszereivel mérték a piramisok „képességeit”, vagy fogalmazzunk inkább úgy, hogy tulajdonságait.
-- A piramisokban talált több mint 4000 éves gabonaszemeket elvetve egészséges növények sarjadtak belőlük, acéleszközök élei megőrizték élességüket, a piramisokban tárolt csírák kétszer olyan gyorsan növekedtek, mint a máshol tárolt társaik. Kutatások igazolták, hogy egyes baktériumok lényegesen lassabban szaporodnak a piramisokban, míg a piramisba helyezett nyers hús például sokkal nehezebben rothad meg. A rendszeresen vagy egyszer hosszabb ideig a piramisban tartózkodó emberek immunrendszer erősebb, mint a többieké. A víz mínusz 40 C-on sem fagy meg egészen addig, amíg hozzá nem nyúlnak.....
-- Nagyon úgy tűnik, hogy a piramis szerkezete olyan képességekkel ruházza fel a piramisokat, amelyek bár tapasztalhatóak és mérhetőek, a mai tudományos paradigmákkal mégsem magyarázhatók. A legvalószínűbb teória, hogy a piramisok megváltoztatják a szerves anyagok struktúráját, térszerkezetét, s talán a szervetlenekét is, ily módon olyan tulajdonságokkal ruházzák fel azokat, melyeket látva meghökkenünk.
-- Gondoljunk csak a vízre, amely képes a memóriájában megőrizni mindent, ami vele valaha is történt. Az emberek, az állatok és a növények fő alkotóeleme a víz. Ha pedig a piramisokon keresztül vizet programozunk, vagyis itatunk át kozmikus rezgésekkel, akkor kézzelfoghatóvá tehetjük a piramis-erőt. Természetesen nem minden piramis képes egyformán ilyen mutatványokra, de kétségtelenül vannak egyes méretarányok, tájolások, amelyek ezt elősegítik.

A Piramisok Funkciói

-- A Piramisok minden jel szerint nem véletlenszerűen lettek egy adott helyen felépítve, hanem tudatosan jelölték ki a Föld egyes energiákban gazdag pontjait, amelyek lehetővé tették, hogy a piramisok élő hidakként funkcionáljanak a kozmosz és a bolygó között. Így aki egy ilyen szent helyre teszi be a lábát, esetleg huzamosabb ideig tartózkodik benne, az számíthat arra, hogy teste és aurája különleges rezgésekkel telítődik. Nyílván nem mellékes az ilyen töltődés időpontja sem, hiszen a precízen tájolt piramisok olykor aktívak, olykor inaktívak, attól függően, hogy a kozmikus együttállások éppen milyenek...
-- 2012 azért is egy különleges esztendő, mert alig telt még el két hónap és már egy Boszniában és egy Mexikóban lévő piramisról lehetett hallani, amelyek rejtélyes okoknál fogva fényt bocsájtottak ki magukból. A látszólag a piramisok csúcsából az égbe törő fényoszlopok megosztják a közvéleményt, mármint a közvéleménynek azt a részét, akihez egyáltalán eljut ennek a híre. A szkeptikusok nem hisznek a fotókban, másoknak viszont ez elfogadható bizonyíték arra, hogy a piramisokban valamilyen erő mocorog....
-- A Boszniai Nap-piramis még feltárás alatt áll, de annyit már lehet tudni, hogy legalább 12 ezer éves. Más vizsgálatok és vélemények szerint kora jóval régebbre nyúlik vissza. Kb. 30 ezer évesre rúg. Nem sikerült még az ásatásokat végző főrégésznek sem beazonosítani azt a civilizációt, amelyik a bosnyák piramisokat építhette. De a helyszínen talált székely rovásírás, a faragott kőtömbök és magától értetődően a piramisok kiképzése, valamint az eddig feltárt folyosó rendszere önmagáért beszél. Még ha sokan igyekeznek is ellehetetleníteni az amúgy Houstonban élő Semir Osmanagić amatőr régész munkásságát...
-- A Mexikói Chichen-Itza-i piramist a Tollaskígyó tiszteletére emelték a maják. A nagy piramis templom egy naptár építmény, amelyet többek között a Nap, a Hold és a Vénusz mozgásához tájoltak. Akár hitelesek a nemrégiben készített fotók, akár nem, orosz kutatók már régóta dokumentálták, hogy a radarok egyes piramisok felett két kilométer magas és 500 méter széles ionizált légoszlopot regisztráltak. Az pedig, hogy az ilyen típusú energiaörvényléseket, vagy azok egy részét sikerül lencsevégre kapni olykor-olykor, nem egyedülálló. Jómagam is láttam már ilyen és még ettől is profibb és biztosan eredeti felvételeket több szakrális építményről. Például magyarországi és európai szent helyekről, vagy akár egyiptomi csillagkapukról. Ezekről is alkalmasint fogok írni....
-- Tehát a magam fajta számára nem elképzelhetetlen, hogy az energiák 2012-ben egyre érzékelhetőbbé válnak, lévén a Föld és az emberi aurák rezgése emelkedik, így érzéklehető rezgéstartományunk közelebb kerül a magasabb valóságszintekhez. A piramisok nagyon sok eddig megválaszolatlan kérdésre, nagyon sok mindenre választ adnak..