"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Őserdő a Felvidéki Kárpátokban - Bíró Csaba

2014.02.07 19:05

 

Egy 300 éves Őserdő a Felvidéki Kárpátokban

Selmecbánya közelében a Természetnek egy különlegesen értékes ajándéka található meg, egy őstölgyes, egy őserdö, amely a régmúltból maradt ránk hír mondónak. Egy tölgy erdő, amelyet több mint: 300 éve emberkéz nem érintett. Senki sem gondozta és ápolta – ami a legfontosabb, senki nem vágott ki belőle fát.

   

300 éves Őstölgyes a Kárpátokban

--  Selmecbánya közelében a Természetnek egy különleges értéke található. Egy tölgyes erdő, amelyet több mint: 300 éve emberi kéz nem érintett. Senki nem gondozta, ápolta és ami a legfontosabb, senki nem vágott ki belőle fát. Több mint egy negyed évezred óta.. Selmecbánya, szlovákul: Banská Štiavnica, németül: Schemnitz, magyarul gyakran csak Selmec, a mai Szlovákia középső részén fekszik. Selmecbánya az egykori nagy Magyarország legjelentősebb bányavárosa volt..
--  A csoda e Selmec melletti őstölgyesben az, hogy a természet erői szabadon érvényesülhetnek ebben a mintegy húszhektáros erdőfoltban. A Természet irányítja az erdő minden egyes alkotó elemének életét és sorsát. A fák életkoruknak legfelső határáig ott állhatnak az állományban, az erdőben, és fejsze vagy fűrész nem töri derékba életüket annak delelőjén.
--  Tanulságos, szemet gyönyörködtető és egyben lélekemelő végigsétálni, nyitott szemmel és lélekkel gyönyörködni a Természet e csodálatos alkotásában. Mert lenyűgöző műalkotás egy ilyen erdő. Csodálatosan megfigyelhető benne a Természet működése, ahogy a természetes folyamatok irányítják és vezérlik az erdő életét és megújulását.

Őserdő

-- Őserdőnek nevezzük azt az erdőt, amelyet ember még nem érintett, amelyben az emberi tevékenységek hatása nem érvényesül és ezért teljes egészében a természetes folyamatok irányítják az életét. Ilyen erdő gyakorlatilag már nincs a Földön. Olyan erdő van, amelyet közvetlenül még emberi kéz nem érintett, de olyan nincs, amelyre, legalább közvetett módon, valamilyen emberi tevékenység ne hatott volna. Európában azonban már semmilyen ember által érintetlenül hagyott erdő nem található..
--  Olyan erdők vannak, amelyek - a korábbi emberi tevékenység felhagyása után - hosszabb-rövidebb ideje érintetlenül állnak. Ezek közé tartozik ez a bizonyos kis erdőfolt is. Hosszú érintetlensége annak köszönhető, hogy olyan eldugott és meredek területen tenyészik, hogy nem volt gazdaságos a kitermelése, ezért már kettőszáz ötven éve szabadon fejlődik.

A régóta érintetlen erdők jelentősége

--  Az ilyen területek jelentőségét az adja, hogy az elmúlt: 300 év alatt a természet erőinek hatására az őserdőkhöz hasonló képet kezd mutatni. Számtalan olyan jelenség és folyamat megfigyelhető benne, amelyek az igazi, eredeti őserdőket jellemzik. Képet kapunk arról, hogyan működik, fejlődik, és hogyan néz ki egy olyan erdő, amelyet nem alakít folyamatosan az ember tevékenysége. Döbbenetesen más képet mutat, mint amit a megszokott, gazdasági szemmel művelt erdők esetén látunk.
--  És nem utolsó sorban ahhoz is segítséget és összehasonlítási alapot nyújtanak ezek az erdő-maradványok, hogy a természetes folyamatok megfigyelésével és „utánzásával” a jelenlegi erdőgazdasági tevékenységünket átalakítsuk egy olyan erdőgazdálkodássá, amely lényegesen kíméletesebb és sokkal jobban követi azokat a természetes fejlődési folyamatokat, amelyek az erdő életét irányítják.

Hogyan néz ki egy őserdő.?.

--  Összehasonlítva egy általában megszokott kezelt erdővel úgy tűnik, mintha sokkal nagyobb „rendetlenség” lenne egy ilyen erdőben. Jellemzője, hogy számtalan kidőlt, derékba tört és álló holtfa található a területen. Néha a teljes fakészlet egyharmadát is eléri a mennyisége. A fák nagyon változatos korúak, az egyéves csemetétől a több száz éves fa matuzsálemekig minden kor képviselteti magát egy őserdőben. Jellemző képét a nagyméretű, idős fák adják.
--  Sok a különleges alakú: odvas, villás, ferde és görbe, valamint a nagy koronájú fa. Sokféle fafaj megtalálható az erdőben, melyek fafajtól és kortól függően többszintű, elegyes faállományokat képeznek. Mindig a területen őshonos, az adott viszonyokhoz alkalmazkodott fafajokból állnak. Az erdő erősen mozaikos képet mutat. Idősebb, összedőlő, középkorú, illetve fiatalabb, felújuló foltok követik egymást.

Az „őstölgyes” erdő rezervátum

--  A leírt szerkezet – ha nem is teljes mértékben – de nagyon jól követhető ebben a több mint: 300 éve magára hagyott erdőben is. Az erdő gerincét, a legjellegzetesebb elemeit, az idős, 250 évnél is idősebb fák alkotják. Döntő többségük az erdő természetes fafaj összetételét követve: tölgyfa, kocsánytalan tölgy. Nyolcvan centiméter, egy méter átmérőjű és harminc, negyven méter magas, hengeres, ágmentes törzseik, szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak.
--  A következő feltűnő elem a számtalan kidőlt törzs, amelyek szerteszét hevernek az álló fák alatt. A különböző vastagságú és a korhadás különböző fokozatain lévő holt fák egy része vastag, puha mohaszőnyeggel borított. Rajtuk a mohán kívül csírázó növények, nem egy esetben a felette álló fák magjaiból kikelő facsemeték találhatók. Az erősen korhadt törzsek nagyon jó táptalajt szolgáltatnak a csírázáshoz, a magok megeredéséhez, az egyébként sekély, sok helyen sziklás vagy kőgörgeteges talajon.
--  A fekvő törzsek sok esetben az elöregedő, kikorhadó és derékban eltört fák földre került részei. Megfigyelhetők azonban a földből kifordult, gyökérzetüket felfedő holtfák is. A kifordult és földdel átitatott gyökértányérok szintén jellegzetes színfoltjai, illetve különleges mikro-élőhelyei az őserdőnek.
--  A már említett, derékba tört idős fák megmaradt csonkjai szintén számos helyen megfigyelhetők az erdőben. A körülötte álló, általában már fiatalabb fák gyönyörűen mutatják az erre az erdőre, és általában a közép-európai lombos erdőkre jellemző megújulás csodálatos folyamatát. Az idős, életüket befejező és elszáradó vagy kidőlő fák helyén felnyíló lombsátor lehetővé teszi, hogy a napfény elérje az erdő talaját.
--  Ebben a kicsi, egy vagy esetleg néhány fa lomb koronájának megfelelő nagyságú lékben az ide lehulló tölgy makkok, illetve egyéb magok a fény hatására lehetőséget kapnak a fejlődésre, a növekedésre. A léket kezdetben sűrű paplanként borító csemeték egymást segítve, majd később egymással versenyezve törnek a napfény felé, egészen addig, amíg végül több tíz vagy száz év elteltével a legerősebb és legéletrevalóbb egyed lehetőséget kap arra, hogy felnövekedve betöltse a kialakult léket és ő is az erdő képét meghatározó, uralkodó, idős fák egyikévé váljon.
--  Ez az előbb leírt folyamat teszi ennek az erdőnek és az őserdőknek  a képét jellegzetessé és megkülönböztethetővé a kezelt erdőktől. Az erdő számtalan pontján vannak olyan idős fák, amelyek kipusztulnak vagy kipusztultak és a helyükön megindult az előző bekezdésben leírt megújulási folyamat. Mivel az idős fák sem egy időben halnak el, ezért a keletkezett lékekben álló fiatalabb fák is foltonként eltérő korúak.
--  Megfigyelhetünk olyan frissen nyílott lékeket, ahol még csak a fák néhány deciméter magas kefesűrű újulata, egy-két éves csemetéi találhatók meg, de vannak olyan - jóval régebben elpusztult fák helyén keletkezett, lékek is, ahol már öt, tíz, húsz, … ötven, … nyolcvan, vagy akár már száz éves fák különböző magasságú és sűrűségű állományai, egyedei állnak a legöregebb fák mellett illetve körül. Ez a szerkezet teszi jellegzetesen mozaikossá és többkorúvá az erdőt.
--  E mellett a leírt folyamat mellett tovább növelik az erdő változatosságát azok a foltok, ahol valamilyen természeti ok miatt nem egy-két fa, hanem ennél több egyed pusztul el, vagy dől ki egy időben. Az itt keletkező nagyobb lékben, mivel a lomb koronába ütött nyitott folt nagysága miatt lényegesen több napfény hatol be az erdőbe, és hosszabban világítja meg a talajt – már másfajta növények, illetve más fafajok találják meg optimális élet feltételeiket. Így az ilyen foltok növelik az erdőben lévő fajok változatosságát és egy újabb élőhelyet biztosítanak az erdőben előforduló számtalan élőlény számára.
--  A természetesen emberi beavatkozás nélkül fejlődő erdő tehát az itt megfigyelhető és leírt foltoknak, szerkezeti elemeknek, fa fajoknak és egyéb növényeknek, cserjék és lágyszárúak, korosztályoknak a mozaikjából áll. Ezekhez, a megfigyelhető mozaikokhoz csatlakozik az a számtalan látható vagy szemmel nem látható élőlény: állat, növény, rovar, alacsonyabb rendű élőlény stb., amely az ilyen erdő csodálatos faj gazdagságát és változatosságát adja.
--  A fenti leírás csak halvány megközelítése annak a szépségnek és érzésnek, amelyet ez a csodálatos idős erdő nyújt. A mellékelt fényképek is segíthetnek az átélésben, de a teljes élmény csak a helyszínen érezhető át. A látványon túlmenően, a helyszínen minden egyéb érzékszervünkkel érezhetjük és felfoghatjuk azt a Csodát, amit a működő és az elemeiben szinte teljes Erdő nyújt az Ember számára. "Érdemes volt látni, ahogy a résztvevők egyszerűen csak „léteztek” ott az erdőben. Nem volt szükség részletes magyarázatokra vagy elemzésre. Szinte megállt az idő. Szinte semmit sem tettünk és mégsem unatkoztak a résztvevők".
--  A Természet láthatatlan oldalának energiáit és azt, hogy a Föld szeretete és energiái mennyivel intenzívebben működnek a Természet egy ilyen kiválasztott helyén azt a résztvevők egy közös meditáció során tapasztalták meg. Mindenki megérezte és átélte azokat a csodálatos spirális energia örvényeket, amelyek szinte behúztak minket a Földbe és tudatosították bennünk azt a szoros szeretet-köteléket, amely az Embereket a Földanyához, Élőlény-testvéreihez, valamint egymáshoz kapcsolja.