"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Délinap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

A 100. Legjobb Könyv Listák - Bíró Csaba

2014.03.08 11:38

 

A 100. Legjobb Könyv Listák.


A korosztályunk mindent listáz, mindent rangsorol, listákba szed, lajstromoz. Így természetesen nem maradhatott el a könyvek listája, a legfontosabb és legjobb könyvek 100-as listái, toplistái. A könyvek meghatározták életünket, talán még a legfontosabb dolgok közé tartoztak a mi korosztályunk számára.

Képtalálat a következőre: „könyvek”   Képtalálat a következőre: „könyvek”

A Top 100-as Könyv listák

--  Ma évente sok millió könyvet adnak ki, jogosnak tűnik a kérdés: mit olvassunk el közülük? Mi az értékes közülük? Manapság szerte az egész világon évente sok millió új könyv jelenik meg, és ennek legfeljebb: 1 százaléka érdemli ki az értékes címet. A piaci siker azonban nem minden, hiszen a jól fogyó könyvek közül kevés kerül be végül az irodalmi kánonba.
--  A mi 100-as könyv listáink egyszerű logikát követnek. Általában azokat a szerzőket és műveket szerepeltetjük, amelyek a legfontosabbak, legértékesebbek, legismertebbek, amelyek ott vannak a legtöbb listán. Egy író, egy könyv minél több listára került fel, annál nagyobb eséllyel kapott helyet a miénken is. Mivel sorrend felállításának nincs értelme, ezért a korszakos, kronologikus elrendezés tűnt a leginkább célszerűnek.
--  Harold Bloom szerint egyetlen generáció sem engedheti meg magának, hogy ne állítsa össze az úgynevezett nagy könyvek listáját. Hiszen az irodalmi kánonnak, a remekművek normatív listájának fontos szerepe van kultúránk, civilizációnk fennmaradásában. Így aztán legyen szó: történelemről, jogról, vallásról, művészetről, az ember évezredek óta rendszerezi tudását, listákba gyűjti a legfontosabb szövegeket.
--  A klasszikus európai kultúra, az ókori görög és római kultúra nemes hagyományaira épül, a felvilágosodás pedig Diderot: Encyclopediájával kezdődött. Aki igazán számít, ami igazán fontos, nem hiányozhat ezekről a listákról. Aki vagy ami a kánonból kimarad, az lehet, hogy örökre lemarad. Ma évente több millió könyvet adnak ki, jogosnak tűnik a kérdés: mit olvassunk el közülük? Erre tesz ajánlást a Szabad Európa Társaság.
--  Az első írott kánont 2400 éve a görög szobrász, Polükleitosz készítette, de voltaképpen már az aranymetszés is kánon volt. Aztán a nagy világ vallások is rákényszerültek, hogy a számtalan prófétai kinyilatkoztatás közül kiválasszák a valódiakat, azokat, amelyek az igazi isteni üzeneteket tartalmazzák. A tét óriási volt: a győztes interpretációk hosszú időre milliók számára határozták meg az alapvető hitbéli igazságokat.
--  A hivatalos listák később is meghatározók maradtak. A pápa parancsára 1948-ig összesen 10 ezer, eretneknek, erkölcstelennek, károsnak minősített könyv és életmű került indexre. Erre a sorsra jutott: Kopernikusz, Galilei, Victor Hugo, Dafoe és Voltaire. Ezek után nem meglepő, hogy a modern európai kultúrát máig meghatározó felvilágosodás is egy kanonizált listára épült. Ez volt a Diderot által szerkesztett Encyclopedia: ami 30 évig készült.

A Top 100-as könyvek listája

--  A XX. században, amint a kanonizáció kiszabadult az állami és vallási hivatalosságok kezéből, a modern, fogyasztói társadalmon egyfajta listázási láz lett úrrá. A rádiókat slágerlisták uralják, a folyóiratok évente elkészítik a gazdagok top 100-as rangsorát, a bulvár csatornák naponta ontják a bakik, botrányok, szerelmek, sikerek all time listáit. A művészek ma már maguk készítik el saját pályafutásuk hivatalos kánonját: a Best of albumok és katalógusok elöntik a piacot.
--  A listázási mánia persze az irodalmat sem kerülte el. Sokáig a Biblia volt a "piacvezető". Az első nagy könyv sikerek (a Robinson és Candide) a XVIII. században születtek, a Bestseller fogalma pedig idén: 120 éves. A leghíresebb könyv lista talán a vasárnapi New York Times mellékleteként: 1942 óta megjelenő: Best Seller List, amely a kereskedelmi adatok alapján készül. Ma azonban csak Amerikában évente: 200 ezer új könyv jelenik meg, és ennek legfeljebb 1 százaléka érdemli ki ezt a címet.
--  Arról persze ma is heves vita folyik, hogy mi kerüljön be a kánonba, de hogy kánonra szükség van, az elég nyilvánvaló. Sokféle lista létezik, és köztük jelentősek a különbségek is. De az évszázadokkal ezelőtt felállított "klasszikusok" köre mégis alig változott. A listák többsége ma is a legnagyobb hatású, valóban kultúra formáló műveket tartalmazzák. Azokat, amelyek a leginkább meghatározzák gondolkodásunkat. Közülük jó néhány ott van a kultúrember polcán is.
--  A Szabad Európa Társaság itt közölt válogatása közel: 50 Európai és Amerikai lista egyesítéséből jött létre. Egyeseket nemzetközi bizottságok alkottak, másokat patinás könyvklubokban, nagy könyvtárakban készítettek. A SZET válogatásának elkészítésekor kíváncsiak voltunk tekintélyes külföldi lapok (a Times Literary Supplement), valamint jó néhány kortárs író és tudós (Anthony Burgess, Harold Bloom, David Danby) véleményére is.
--  Az immár klasszikusnak is nevezhető kánonra támaszkodtunk. Nagy haszonnal forgattuk a brit kritikus: Martin Seymour 100-as listáját. Sokszor használtuk a Time Magazine vállaltan szubjektív 100-as listáját is, amely az 1923 és 2005 között angolul publikált regényeket gyűjtötte össze. És persze fellapoztuk a Brit: Guardian Top 100 Books of All Time című listáját is, amely 54 országból származó, 100 kortárs író szavazatai alapján állt össze.
--  Hogy miért készült a lista? Erre a kérdésre mi sem tudunk mást mondani, mint amit: Richard Lacayo írt a Time Magazine összeállításának publikálásakor: "Az ilyen listáknak két célja van. Az egyik, hogy útba igazítson. A másik pedig természetesen az, hogy felbőszítsen.. Néha ugyanis tűz alatt formálódik egy vélemény a legjobban." Ez a lista tehát nem egy régi vita önkényes berekesztése. Hanem - legalábbis reményeink szerint - inkább valaminek, egy közös gondolkodásnak a kezdete.

A Top 100-as Magyar Könyv listák

--  Mik a legjobb magyar regények? Nincs olyan, hogy legjobb magyar regény. A legjobb magyar regény: Ottlik Gézától az "Iskola a határon", vagy Hamvas Béla "Karnevál" című regénye. Miért? Mert ezekben minden benne van ami fontos? Nem. A szomszéd néni szerint: Németh László: "Iszony" a legjobb magyar regény, de ő már elmúlt hetven éves, viszont magyar tanár. Ki mondja meg, hogy melyik a legjobb magyar regény? A közönség, az ezerfejű Caesar? Valójában mindenki, valójában senki. A "Pál utcai fiúk", az "Egri csillagok", az "Arany ember" a legjobb magyar regény?
--  Ki a klasszikusan a legnagyobb magyar regényíró: Jókai Mór vagy Kemény Zsigmond. Nehéz lenne eldönteni. Választások előtt: Wass Alberttől "A funtineli boszorkány", "Adjátok vissza a hegyeimet", "Kard és kasza" a legjobb magyar regény? Tamási Áron népies szavai és szólásai mindig mosolyra derítenek. Mondják meg a könyvtárosok! A könyvtárosok papok, de a könyvtároslányok nem apácák.
--  Ha Szabó Magda: "Régimódi történet", Jókai Anna: "Ne féljetek", és Szepes Mária: "Vörös Oroszlán" a legjobb magyar női regény, akkor Rejtő Jenő: "Piszkos Fred, a legjobb magyar férfi regény? Kertész Imre a "Sorstalanságért" Nobel-díjat kapott, Nádas Péter az "Emlékiratok könyvéért" és a "Párhuzamos történetekért" megérdemelne egyet. Esterházy Péter "Harmonia Caelestise" külföldön is nagy siker, viszont Márai Sándortól: "A gyertyák csonkig égnek" sem egy rossz könyv.
--  Ha szubjektív lehetnék, azt mondanám, hogy a legjobb magyar regény: Szerb Antaltól az "Utas és Holdvilág", és Passuth Lászlótól: "Édenkert az Óceánban". Valaki azt mondta, hogy a legjobb magyar regény címéért versenyben van: Krúdy Gyula és Karinthy Frigyes. Talán: Mikszáth Kálmán és Kosztolányi Dezső írta a legjobb magyar regényt? A "Pokolbéli víg napjaim" regény: Faludy Györgytől? Egy jó regény: Moldova György "Negyven prédikátor" és Závada Pál: "Jadviga párnája" című könyve? Mit mond az irodalmi kánon? Ezek mind nagyon jó kérdések és érdekes válaszok adhatóak rájuk.
 
--------------------------------------------------------------------
 
A 100. Legfontosabb Könyv Listája a Világon

1.   Akasha --------------------------- (Kr.e. 40-1)
2.   Védák ----------------------------- (Kr.e. 30-1)
3.   Biblia ------------------------------ (Kr.e. 20-1)
4.   Bahagvad-Gita ------------------ (Kr.e. 7-6)
5.   Zend-Aveszta ------------------- (Kr.e. 6-5)
6.   Ji-Csing --------------------------- (Kr.e. 5-4)
7.   Lao-Ce ----------------------------- (Kr.e. 4-3)
8.   Konfuciusz ----------------------- (Kr.e. 4-3)
9.   Káma-Szutra -------------------- Vátszjana Mallanga - (Kr.e. 9-)
10.  Corpus Hermeticum ---------- Hermés Trismegistos - (Kr.e. 8-)
11.  Görög mitológia ---------------- Hésziodosz - (Kr.e. 8-)
12.  Iliasz, Odüszeia ----------------- Homérosz - (Kr.e. 8-)
13.  Antigoné --------------------------- Szophoklész - (Kr.e. 4-)
14.  Etika -------------------------------- Arisztotelész - (Kr.e. 4-)
15.  Madarak --------------------------- Arisztophanész - (Kr.e. 4-)
16.  Médeia ----------------------------- Euripidész - (Kr.e. 4-)
17.  Phaidon, Lakoma --------------- Platon - (Kr.e. 4-)
18.  Hippocraticum ------------------- Hippokratész - (Kr.e. 4-)
19.  Görög-Perzsa háború --------- Hérodotosz - (Kr.e. 4-)
20.  Római Mitológia ----------------- Livius Titus - (Kr.e. 70)
21.  Filosofia, Antonius -------------- Marcus Cicero - (Kr.e. 70)
22.  Aeneis ------------------------------ Publius Vergilius - (Kr.e. 50)
23.  Tusculumi eszmecsere -------- Marcus Cicero - (20)
24.  Naturalis Historia ---------------- Caius Plinius - (50)
25.  Elmélkedések -------------------- Marcus Aurelius - (150)
26.  Vallomások ------------------------ Szent Ágoston - (398)
27.  Korán -------------------------------- Mohamed - (700)
28.  Az Ezeregyéjszaka meséi ---- Al-Masudi - (700)
29.  Illatos Kert -------------------------- Muhamad An-Nefzavi - (800)
30.  Ananga-Ranga ------------------- Kaljana Malla - (850)
31.  Vasistha jóga --------------------- Valmiki Ramajana - (920)
32.  A Teológia ------------------------- Aquinói Szent Tamás - (1255)
33.  A világ leírása --------------------- Marco Polo - (1300)
34.  Az Isteni színjáték ---------------- Dante Alighieri - (1321)
35.  Dekameron ------------------------ Giovanni Boccaccio - (1340)
36.  Canzoniere ------------------------- Francesco Petrarca - (1345)
37.  Canterburyi mesék -------------- Geoffrey Chaucer - (1400)
38.  Művészetről ------------------------ Leonardo da Vinci - (1510)
39.  Il Principe --------------------------- Niccolo Machiavelli - (1516)
40.  A balgaság dicsérete ----------- Erasmus Rotterdamus - (1520)
41.  Művészek élete ------------------- Giorgio Vasari - (1566)
42.  Dialógusok ------------------------- Giordano Bruno - (1582)
43.  Christian Rosenkreutz ---------- Johan Valentin Andrea - (1616)
44.  Novum Organum ------------------ Francis Bacon - (1620)
45.  Elveszett paradicsom ---------- John Milton - (1640)
46.  Értekezések ----------------------- René Descartes - (1642)
47.  Etika --------------------------------- Benedictus Spinoza - (1664)
48.  Keresztény Asztrológia --------- William Lilly - (1668)
49.  A zarándok útja ------------------- John Bunyan - (1678)
50.  Természet filozófia --------------- Isac Newton - (1710)
51.  Az emberi értelem ---------------- David Hume - (1751)
52.  Filozófiai gondolatok ------------- Denis Diderot - (1755)
53.  A társadalmi szerződés -------- Jacques Rousseau - (1761)
54.  Filozófia ABC ---------------------- Francios Voltaire - (1764)
55.  A tiszta ész kritikája -------------- Immanuel Kant - (1780)
56.  Faust ---------------------------------- Wolfgang Goethe - (1808)
57.  A hit és tudás ----------------------- Friedrich Hegel - (1815)
58.  Mormon Könyve ------------------- Joseph Smith - (1830)
59.  A Fajok Eredete ------------------- Charles Darwin - (1860)
60.  Az értékek értékelése ----------- Friedrich Nietzsche - (1883)
61.  A világ és ember ------------------ Rudolf Steiner - (1910)
62.  Bevezetés a pszihikába -------- Sigmund Freud - (1920)
63.  A számok titkai -------------------- Cheiro "William Warner" - (1924)
64.  A relativitás elmélete ------------- Albert Einstein - (1925)
65.  A lét és idő -------------------------- Martin Heidegger - (1928)
66.  Kulcs a boldogsághoz ----------- Edgar Cayace - (1938)
67.  Scientia Sacra --------------------- Béla Hamvas - (1942)
68.  Teljes ének -------------------------- Pablo Neruda - (1952)
69.  Halhatatlanság --------------------- Jorge Luis Borges - (1960)
70.  Agykontroll -------------------------- José Silva - (1960)
71.  Családom és egyéb állatok --- Gerald Durrell - (1962)
72.  Az ember és szimbólumai ----- Carl Gustav Jung - (1964)
73.  A csend világa -------------------- Jacques Cousteau - (1964)
74.  Nap a tenger alatt ---------------- Jacques Piccard - (1971)
75.  Napsugár fia ----------------------- Irving Stone - (1972)
76.  Bhakti jóga ------------------------- Swami Prabhupeda - (1973)
77.  A szeretet ereje ------------------ "Osho" Bhagwan Sree - (1974)
78.  Istenek ivadékai vagyunk ------ Erich Von Däniken - (1978)
79.  Egészség isten patikájából --- Maria Treben - (1980)
80.  Levelek a Szaharából ---------- Alberto Moravia - (1986)
81.  Az éden kapcsolatai ------------ Carl Sagan - (1990)
82.  Az álmodás művészete -------- Carlos Castaneda - (1992)
83.  Ikerlelkek lélektana -------------- Patricia Joudry - (1993)
84.  Természetes gyógymódok ---- Michael Tierra - (1995)
85.  Asztrológia a gyakorlatban --- Olivia Barclay - (1997)
86.  Flow "Áramlat" -------------------- Mihály Csíkszentmihályi - (1997)
87.  Misztériumok könyve ------------ Mária Szepes - (1997)
88.  Harag és Büszkeség ----------- Oriana Fallaci - (1998)
89.  Beszélgetések Istennel --------- Neale Donald Walsch - (2000)
90.  Vénusz ------------------------------- Martin Schulman - (2000)
91.  A Most hatalma ------------------- Eckhart Tolle - (2002)
92.  A Gaia-elmélet -------------------- James Lovelock - (2002)
93.  Anastasia --------------------------- Vladimir Megre - (2004)
94.  Theta Healing ---------------------- Vianna Stibal - (2004)
95.  Éld jól az életed -------------------- Louise L. Hay - (2006)
96.  Az Élet legkönnyebb útja -------- Mabel Katz - (2008)
97.  Az Élő Gaia ------------------------- Lee Caroll - (2008)
98.  A Holografikus Univerzum ------ Michael Talbot - (2009)
99.  A Meditáció művészete --------- Matthieu Richard - (2010)
100. A Vénusz projekt ----------------- Jacques Fresco - (2012)

---------------------------------------------------------------------------------------

A 100. Legjobb Regény Listája a Világon

1.   Rómeó és Júlia --------------------- William Sheakspeare - (1595)
2.   Hamlet --------------------------------- William Sheakspeare - (1598)
3.   Don Quijote -------------------------- Miguel de Cervantes - (1605)
4.   Robinson Crusoe ------------------ Daniel Defoe - (1719)
5.   Gulliver utazásai ------------------- Jonathan Swift - (1726)
6.   Candide ------------------------------- Francios Voltaire - (1760)
7.   Életem története ------------------- Giacomo Casanova - (1798)
8.   Büszkeség és balítélet ----------- Jane Austen - (1813)
9.   Az arany virágcserép ------------- Ernst Theodor Hoffman - (1814)
11.  A jegyesek -------------------------- Alessandro Manzoni - (1827)
12.  Vörös és Fekete ------------------ Henri Stendhal - (1830)
13.  Goriot apó --------------------------- Honoré de Balzac - (1834)
14.  A három testőr --------------------- Alexandre Dumas - (1844)
15.  Monte Cristo grófja --------------- Alexandre Dumas - (1845)
16.  A fekete tulipán -------------------- Alexandre Dumas - (1850)
17.  Üvöltő szelek ----------------------- Emily Bronte - (1847)
18.  Agnes Grey ------------------------- Anne Bronte - (1847)
19.  Jane Eyre --------------------------- Charlotte Bronte - (1847)
20.  David Copperfield ---------------- Charles Dickens - (1848)
21.  Oliver Twist ------------------------- Charles Dickens - (1850)
22.  Háború és Béke ------------------- Lev Tolsztoj - (1870)
23.  Anna Karenina --------------------- Lev Tolsztoj - (1877)
24.  80 nap alatt a föld körül --------- Jules Verne - (1878)
25.  Tel Vilmos --------------------------- Friedrich Schiller - (1804)
26.  A Párizsi Notre-Damme -------- Victor Hugo - (1830)
27.  A Nyomorultak --------------------- Victor Hugo - (1834)
28.  Anyegin ------------------------------- Alekszandr Puskin - (1835)
29.  Revizor -------------------------------- Nyikolaj Gogol - (1836)
30.  A kút és az inga --------------------- Edgar Allan Poe - (1843)
31.  Moby Dick ---------------------------- Herman Melville - (1850)
32.  Bűn és Bűnhődés ------------------- Fjodor Dosztojevszkij - (1866)
33.  Bovaryné ------------------------------ Gustave Flaubert - (1870)
34.  Tom Sawyer -------------------------- Mark Tawin - (1876)
35.  Huckleberry Finn -------------------- Mark Tawin - (1878)
36.  Winnetou ------------------------------ Karl May - (1879)
37.  Nana ------------------------------------ Émile Zola - (1880)
38.  A szép fiú ------------------------------ Henri Maupassant - (1885)
39.  A Dzsungel könyve ----------------- Rudyard Kipling - (1894)
40.  A Világok harca --------------------- Herbert George Wells - (1898)
41.  Három nővér -------------------------- Anton Csehov - (1901)
42.  Éjjeli menedékhely ------------------ Makszim Gorkij - (1902)
43.  Quo Vadis ----------------------------- Henryk Sienkiewicz - (1905)
44.  A vadon szava ----------------------- Jack London - (1905)
45.  A vaspata ------------------------------ Jack London - (1908)
46.  Mattia Pascal két élete ------------ Luigi Pirandello - (1910)
47.  Ulysses -------------------------------- James Joyce - (1922)
48.  Svejk egy derék katona ----------- Jaroslav Hasek - (1923)
49.  A varázshegy ------------------------- Thomas Mann - (1924)
50.  A per ------------------------------------ Franz Kafka - (1925)
51.  A megtalált idő ----------------------- Marcel Proust - (1927)
52.  Nyugaton a helyzet változatlan --- Erich Maria Remarque - (1929)
53.  Vérnász --------------------------------- Federico Garcia Lorca - (1933)
54.  Elfújta a szél --------------------------- Margaret Mitchell - (1936)
55.  Kurázsi mama ------------------------ Bertolt Brecht - (1939)
56.  Érik a gyümölcs ---------------------- John Steinbeck - (1940)
57.  Az Üveggyöngyjáték ---------------- Herman Hesse - (1940)
58.  Tíz kicsi indián ------------------------ Agatha Christie - (1940)
59.  A fogorvos széke -------------------- Agatha Christie - (1940)
60.  Lassie hazatér ------------------------ Eric Knight - (1942)
61.  Közöny ---------------------------------- Albert Camus - (1942)
62.  A kis herceg --------------------------- Antoine Saint-Euxpéry - (1943)
63.  Híd a Drinán ---------------------------- Ivo Andric - (1945)
64.  Szép új világ ---------------------------- Aldous Huxley - (1948)
65.  Állatfarm, 1984 ------------------------ George Orwell - (1949)
66.  Édentől keletre ------------------------ John Steinbeck - (1950)
67.  Akiért a harang szól ------------------ Ernest Hemingway - (1950)
68.  Az öreg halász és a tenger --------- Ernest Hemingway - (1952)
69.  Zabhegyező ----------------------------- David Salinger - (1952)
70.  Legyek ura ------------------------------ William Golding - (1954)
71.  Gyűrűk ura ------------------------------ John Tolkien - (1955)
72.  Zorba a görög -------------------------- Nikosz Kazantzakisz - (1955)
73.  Lolita -------------------------------------- Vladimir Nabokov - (1955)
74.  Úton --------------------------------------- Jack Kerouac - (1956)
75.  A Párduc --------------------------------- Giuseppe Lampedusa - (1957)
76.  Az Utcakölykök ------------------------- Pier Paolo Pasolini - (1957)
77.  A Római lány --------------------------- Alberto Moravia - (1957)
78.  Az Unalom ------------------------------- Alberto Moravia - (1958)
79.  Jubiaba ----------------------------------- Jorge Amado - (1958)
80.  Gabriela ---------------------------------- Jorge Amado - (1959)
81.  Álom luxuskivitelben ------------------ Truman Capote - (1959)
82.  A 22-es csapdája --------------------- Joseph Heller - (1960)
83.  A sziget ----------------------------------- Robert Merle - (1962)
84.  A város és a kutyák ------------------- Mario Vargas Llosa - (1962)
85.  Mester és Margarita ------------------ Mihail Bulgakov - (1966)
86.  Száz év magány ----------------------- Gabriel Garcia Marquez - (1967)
87.  Szerelem kolera idején -------------- Gabriel Garcia Marquez - (1968)
88.  Szigorúan ellenőrzött vonatok ------ Bohumil Hrabal - (1968)
89.  Tövismadarak --------------------------- Colleen McCullough - (1978)
90.  A lét elviselhetetlen könnyűsége --- Milan Kundera - (1978)
91.  A Rózsa neve --------------------------- Umberto Eco - (1980)
92.  A Foucault inga ------------------------- Umberto Eco - (1986)
93.  Egy mágus naplója -------------------- Paulo Coelho - (1987)
94.  Az Alkimista ----------------------------- Paulo Coelho - (1988)
95.  Szeress Mexikóban ------------------- Laura Esquivel - (1988)
96.  Egy gésa emlékiratai ----------------- Arthur Golden - (1994)
97.  A Mennyei Profécia ------------------- James Redfield - (1996)
98.  Da Vinci-Kód ---------------------------- Dan Brown - (2004)
99.  Harry Potter ------------------------------ Joanne Kathlen Rowling - (2007)
100. Szabadság ------------------------------ Jonathan Franzen - (2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------

A 100. Legjobb Magyar Könyv és Regény Listája

1.   Ludas Matyi ---------------------------- Fazekas Mihály - (1815)
2.   Bánk Bán ------------------------------- Katona József - (1815)
3.   Himnusz és Versek ------------------ Kölcsey Ferenc - (1823)
4.   Csongor és Tünde ------------------- Vörösmarty Mihály - (1830)
5.   János vitéz és Apostol -------------- Petőfi Sándor - (1845)
6.   Toldi trilógia ---------------------------- Arany János - (1847)
7.   Az Ember tragédiája ---------------- Madách Imre - (1860)
8.   Erdély aranykora --------------------- Jókai Mór - (1952)
9.   Egy magyar nábob ------------------ Jókai Mór - (1854)
10.  Kárpáthy Zoltán ---------------------- Jókai Mór - (1854)
11.  Férj és nő ------------------------------ Kemény Zsigmond - (1856)
12.  Özvegy és leánya -------------------- Kemény Zsigmond - (1857)
13.  A Rajongók ---------------------------- Kemény Zsigmond - (1858)
14.  A Kőszívű ember fiai --------------- Jókai Mór - (1869)
15.  Szegény gazdagok ----------------- Jókai Mór - (1869)
16.  Arany ember -------------------------- Jókai Mór - (1870)
17.  Fekete gyémántok ------------------ Jókai Mór - (1872)
18.  Tót atyafiak ---------------------------- Mikszáth Kálmán - (1881)
19.  Jó palócok ----------------------------- Mikszáth Kálmán - (1882)
20.  Egy az Isten --------------------------- Jókai Mór - (1885)
21.  Fekete város -------------------------- Mikszáth Kálmán - (1886)
22.  A Lőcsei fehér asszony ----------- Jókai Mór - (1888)
23.  Szent Péter esernyője ------------- Mikszáth Kálmán - (1895)
24.  Különös házasság ------------------ Mikszáth Kálmán - (1900)
25.  Egri Csillagok ------------------------ Gárdonyi Géza - (1901)
26.  A láthatatlan ember ----------------- Gárdonyi Géza - (1902)
27.  A Pál utcai fiúk ----------------------- Molnár Ferenc - (1906)
28.  Isten rabjai ----------------------------- Gárdonyi Géza - (1908)
29.  Rab ember fiai ----------------------- Móra Ferenc - (1910)
30.  Színek és évek ----------------------- Kaffka Margit - (1912)
31.  Szinbád utazásai -------------------- Krúdy Gyula - (1912)
32.  Az útitárs ------------------------------- Krúdy Gyula - (1914)
33.  A vörös postakocsi ----------------- Krúdy Gyula - (1915)
34.  Így írtok ti ------------------------------- Karinthy Frigyes - (1915)
35.  Tanár úr kérem ----------------------- Karinthy Frigyes - (1916)
36.  Légy jó mindhalálig ------------------ Móricz Zsigmond - (1920)
37.  Gólyakalifa ----------------------------- Babits Mihály - (1920)
38.  Kártyavár ------------------------------- Babits Mihály - (1923)
39.  Pacsirta --------------------------------- Kosztolányi Dezső - (1924)
40.  Édes Anna ----------------------------- Kosztolányi Dezső - (1925)
41.  Aranysárkány -------------------------- Kosztolányi Dezső - (1926)
42.  Ének a búzamezőkről --------------- Móra Ferenc - (1927)
43.  Forró mezők --------------------------- Móricz Zsigmond - (1929)
44.  Erdélyi csillagok ---------------------- Tamási Áron - (1928)
45.  Szűzmáriás királyfi ------------------- Tamási Áron - (1929)
46.  Ábel a rengetegben ------------------ Tamási Áron - (1932)
47.  Aranykoporsó -------------------------- Móra Ferenc - (1932)
48.  Rokonok --------------------------------- Móricz Zsigmond - (1933)
49.  Egy polgár vallomásai --------------- Márai Sándor - (1935)
50.  A Pendragon legenda --------------- Szerb Antal - (1935)
51.  Utas és holdvilág ---------------------- Szerb Antal - (1937)
52.  Utazás a koponyám körül ----------- Karinthy Frigyes - (1937)
53.  Koppányi aga testamentuma ------ Fekete István - (1937)
54.  Ragyog egy csillag -------------------- Tamási Áron - (1938)
55.  A Bor filozófiája ------------------------ Hamvas Béla - (1938)
56.  Karnevál ---------------------------------- Hamvas Béla - (1939)
57.  Csaba ------------------------------------- Wass Albert - (1940)
58.  Mire a fák megnőnek ----------------- Wass Albert - (1940)
59.  A három testőr Afrikában ------------ Rejtő Jenő - (1940)
60.  A láthatatlan légió ---------------------- Rejtő Jenő - (1940)
61.  Piszkos Fred ---------------------------- Rejtő Jenő - (1940)
62.  A gyertyák csonkig égnek ----------- Márai Sándor - (1942)
63.  Iszony -------------------------------------- Németh László - (1947)
64.  Égető Eszter ---------------------------- Németh László - (1948)
65.  Adjátok vissza a hegyeimet -------- Wass Albert - (1949)
66.  Esőisten siratja Mexikót ------------- Passuth László - (1952)
67.  Nápolyi Johanna ----------------------- Passuth László - (1955)
68.  Aranyecset ------------------------------- Dallos Sándor - (1957)
69.  A Nap szerelmese --------------------- Dallos Sándor - (1958)
70.  Iskola a határon ------------------------- Ottlik Géza - (1958)
71.  A Funtinelli boszorkány --------------- Wass Albert - (1959)
72.  Tüskevár ----------------------------------- Fekete István - (1959)
73.  Vuk ------------------------------------------ Fekete István - (1960)
74.  Tóték --------------------------------------- Örkény István - (1960)
75.  Nehéz napok ----------------------------- Örkény István - (1961)
76.  Aranyködben fáznak az Istenek ---- Passuth László - (1962)
77.  Édenkert az Óceánban --------------- Passuth László - (1964)
78.  Feleségem története ------------------ Füst Milán - (1965)
79.  Bezzeg az én időmben --------------- Fehér Klára - (1966)
80.  Pilátus ------------------------------------- Szabó Magda - (1968)
81.  Abigél -------------------------------------- Szabó Magda - (1970)
82.  Katalin utca ------------------------------- Szabó Magda - (1970)
83.  A napok ----------------------------------- Jókai Anna - (1972)
84.  Mindhalálig ------------------------------- Jókai Anna - (1974)
85.  Kard és kasza --------------------------- Wass Albert - (1974)
86.  Sorstalanság ----------------------------- Kertész Imre - (1975)
87.  Az ég bútorai ----------------------------- Hernádi Gyula - (1976)
88.  Régimódi történet ----------------------- Szabó Magda - (1977)
89.  Negyven prédikátor --------------------- Moldova György - (1978)
90.  Vörös oroszlán --------------------------- Szepes Mária - (1984)
91.  Lázadó szerepek ------------------------ Szepes Mária - (1985)
92.  Emlékiratok könyve --------------------- Nádas Péter - (1986)
93.  A boldogság templomai --------------- Hernádi Gyula - (1986)
94.  Ha jönne az angyal ---------------------- Moldova György - (1988)
95.  Pokolbeli víg napjaim ------------------- Faludy György - (1990)
96.  Jadviga párnája -------------------------- Závada Pál - (1997)
97.  Ne féljetek --------------------------------- Jókai Anna - (1998)
98.  Egy kék haris ----------------------------- Esterházy Péter - (1999)
99.  Harmonia Caelestis -------------------- Esterházy Péter - (2000)
100. Párhuzamos történetek --------------- Nádas Péter - (2005)

-------------------------------------------------------------------------------------