"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Könyv listák 100. legjobbja a világon - Bíró Csaba

2019.12.25 23:54

 

A 100. Legjobb Könyv Listák.


A korosztályunk mindent listáz, mindent rangsorol, listákba szed, lajstromoz. Így természetesen nem maradhatott el a könyvek listája, a klasszikusok, a legfontosabb és legjobb könyvek 100-as listái, toplistái. A könyvek meghatározták életünket, talán még a fontosabb dolgok közé tartoztak korosztályunk számára.

Képtalálat a következőre: „könyvek” Képtalálat a következőre: „könyvek”

A Top 100-as Könyv listák

--  Ma évente sok millió könyvet adnak ki, jogosnak tűnik a kérdés: mit olvassunk el közülük? Mi az értékes közülük? Manapság szerte az egész világon évente sok millió új könyv jelenik meg, és ennek legfeljebb: 1 százaléka érdemli ki az értékes címet. A piaci siker azonban nem minden, hiszen a jól fogyó könyvek közül kevés kerül be végül az irodalmi kánonba.
--  A mi 100-as könyv listáink egyszerű logikát követnek. Általában azokat a szerzőket és műveket szerepeltetjük, amelyek a legfontosabbak, legértékesebbek, legismertebbek, amelyek ott vannak a legtöbb listán. Egy író, egy könyv minél több listára került fel, annál nagyobb eséllyel kapott helyet a miénken is. Mivel sorrend felállításának nincs értelme, ezért a korszakos, kronologikus elrendezés tűnt a leginkább célszerűnek.
--  Harold Bloom szerint egyetlen generáció sem engedheti meg magának, hogy ne állítsa össze az úgynevezett nagy könyvek listáját. Hiszen az irodalmi kánonnak, a remekművek normatív listájának fontos szerepe van kultúránk, civilizációnk fennmaradásában. Így aztán legyen szó: történelemről, jogról, vallásról, művészetről, az ember évezredek óta rendszerezi tudását, listákba gyűjti a legfontosabb szövegeket.
--  A klasszikus európai kultúra, az ókori görög és római kultúra nemes hagyományaira épül, a felvilágosodás pedig Diderot: Encyclopediájával kezdődött. Aki igazán számít, ami igazán fontos, nem hiányozhat ezekről a listákról. Aki vagy ami a kánonból kimarad, az lehet, hogy örökre lemarad. Ma évente több millió könyvet adnak ki, jogosnak tűnik a kérdés: mit olvassunk el közülük? Erre tesz ajánlást a Szabad Európa Társaság.
--  Az első írott kánont 2400 éve a görög szobrász, Polükleitosz készítette, de voltaképpen már az aranymetszés is kánon volt. Aztán a nagy világ vallások is rákényszerültek, hogy a számtalan prófétai kinyilatkoztatás közül kiválasszák a valódiakat, azokat, amelyek az igazi isteni üzeneteket tartalmazzák. A tét óriási volt: a győztes interpretációk hosszú időre milliók számára határozták meg az alapvető hitbéli igazságokat.
--  A hivatalos listák később is meghatározók maradtak. A pápa parancsára 1948-ig összesen 10 ezer, eretneknek, erkölcstelennek, károsnak minősített könyv és életmű került indexre. Erre a sorsra jutott: Kopernikusz, Galilei, Victor Hugo, Dafoe és Voltaire. Ezek után nem meglepő, hogy a modern európai kultúrát máig meghatározó felvilágosodás is egy kanonizált listára épült. Ez volt a Diderot által szerkesztett Encyclopedia: ami 30 évig készült.

A Top 100-as könyvek listája

--  A XX. században, amint a kanonizáció kiszabadult az állami és vallási hivatalosságok kezéből, a modern, fogyasztói társadalmon egyfajta listázási láz lett úrrá. A rádiókat slágerlisták uralják, a folyóiratok évente elkészítik a gazdagok top 100-as rangsorát, a bulvár csatornák naponta ontják a bakik, botrányok, szerelmek, sikerek all time listáit. A művészek ma már maguk készítik el saját pályafutásuk hivatalos kánonját: a Best of albumok és katalógusok elöntik a piacot.
--  A listázási mánia persze az irodalmat sem kerülte el. Sokáig a Biblia volt a "piacvezető". Az első nagy könyv sikerek (a Robinson és Candide) a XVIII. században születtek, a Bestseller fogalma pedig idén: 120 éves. A leghíresebb könyv lista talán a vasárnapi New York Times mellékleteként: 1942 óta megjelenő: Best Seller List, amely a kereskedelmi adatok alapján készül. Ma azonban csak Amerikában évente: 200 ezer új könyv jelenik meg, és ennek legfeljebb 1 százaléka érdemli ki ezt a címet.
--  Arról persze ma is heves vita folyik, hogy mi kerüljön be a kánonba, de hogy kánonra szükség van, az elég nyilvánvaló. Sokféle lista létezik, és köztük jelentősek a különbségek is. De az évszázadokkal ezelőtt felállított "klasszikusok" köre mégis alig változott. A listák többsége ma is a legnagyobb hatású, valóban kultúra formáló műveket tartalmazzák. Azokat, amelyek a leginkább meghatározzák gondolkodásunkat. Közülük jó néhány ott van a kultúrember polcán is.
--  A Szabad Európa Társaság itt közölt válogatása közel: 50 Európai és Amerikai lista egyesítéséből jött létre. Egyeseket nemzetközi bizottságok alkottak, másokat patinás könyvklubokban, nagy könyvtárakban készítettek. A SZET válogatásának elkészítésekor kíváncsiak voltunk tekintélyes külföldi lapok (a Times Literary Supplement), valamint jó néhány kortárs író és tudós (Anthony Burgess, Harold Bloom, David Danby) véleményére is.
--  Az immár klasszikusnak is nevezhető kánonra támaszkodtunk. Nagy haszonnal forgattuk a brit kritikus: Martin Seymour 100-as listáját. Sokszor használtuk a Time Magazine vállaltan szubjektív 100-as listáját is, amely az 1923 és 2005 között angolul publikált regényeket gyűjtötte össze. És persze fellapoztuk a Brit: Guardian Top 100 Books of All Time című listáját is, amely 54 országból származó, 100 kortárs író szavazatai alapján állt össze.
--  Hogy miért készült a lista? Erre a kérdésre mi sem tudunk mást mondani, mint amit: Richard Lacayo írt a Time Magazine összeállításának publikálásakor: "Az ilyen listáknak két célja van. Az egyik, hogy útba igazítson. A másik pedig természetesen az, hogy felbőszítsen.. Néha ugyanis tűz alatt formálódik egy vélemény a legjobban." Ez a lista tehát nem egy régi vita önkényes berekesztése. Hanem - legalábbis reményeink szerint - inkább valaminek, egy közös gondolkodásnak a kezdete.

A Top 100-as Magyar Könyv listák

--  Mik a legjobb magyar regények? Nincs olyan, hogy legjobb magyar regény. A legjobb magyar regény: Ottlik Gézától az "Iskola a határon", vagy Hamvas Béla "Karnevál" című regénye. Miért? Mert ezekben minden benne van ami fontos? Nem. A szomszéd néni szerint: Németh László: "Iszony" a legjobb magyar regény, de ő már elmúlt hetven éves, viszont magyar tanár. Ki mondja meg, hogy melyik a legjobb magyar regény? A közönség, az ezerfejű Caesar? Valójában mindenki, valójában senki. A "Pál utcai fiúk", az "Egri csillagok", az "Arany ember" a legjobb magyar regény?
--  Ki a klasszikusan a legnagyobb magyar regényíró: Jókai Mór vagy Kemény Zsigmond. Nehéz lenne eldönteni. Választások előtt: Wass Alberttől "A funtineli boszorkány", "Adjátok vissza a hegyeimet", "Kard és kasza" a legjobb magyar regény? Tamási Áron népies szavai és szólásai mindig mosolyra derítenek. Mondják meg a könyvtárosok! A könyvtárosok papok, de a könyvtároslányok nem apácák.
--  Ha Szabó Magda: "Régimódi történet", Jókai Anna: "Ne féljetek", és Szepes Mária: "Vörös Oroszlán" a legjobb magyar női regény, akkor Rejtő Jenő: "Piszkos Fred, a legjobb magyar férfi regény? Kertész Imre a "Sorstalanságért" Nobel-díjat kapott, Nádas Péter az "Emlékiratok könyvéért" és a "Párhuzamos történetekért" megérdemelne egyet. Esterházy Péter "Harmonia Caelestise" külföldön is nagy siker, viszont Márai Sándortól: "A gyertyák csonkig égnek" sem egy rossz könyv.
--  Ha szubjektív lehetnék, azt mondanám, hogy a legjobb magyar regény: Szerb Antaltól az "Utas és Holdvilág", és Passuth Lászlótól: "Édenkert az Óceánban". Valaki azt mondta, hogy a legjobb magyar regény címéért versenyben van: Krúdy Gyula és Karinthy Frigyes. Talán: Mikszáth Kálmán és Kosztolányi Dezső írta a legjobb magyar regényt? A "Pokolbéli víg napjaim" regény: Faludy Györgytől? Egy jó regény: Moldova György "Negyven prédikátor" és Závada Pál: "Jadviga párnája" című könyve? Mit mond az irodalmi kánon? Ezek mind nagyon jó kérdések és érdekes válaszok adhatóak rájuk.
 
 
Mitől klasszikus a klasszikus -- Italo Calvino -14 meghatározása.

Az 1991-ben megjelent  Miért olvassunk klasszikusokat? (Why Read The Classics?) című tanulmány kötetében: Italo Calvino olasz író - 14 módon definiálja a klasszikus irodalmi mű fogalmát. Italo Calvino maga is egy klasszikus írónak számít, művei manapság már a klasszikus irodalmi művek között szerepelnek. Tehát akkor most halljuk egy klasszikustól mi is az a klasszikus.

1.  A klasszikusok azok a könyvek, amelyekre az ember azt mondja ’Újraolvasom’, és soha nem azt, ’Olvasom...’

2.  A klasszikusok azok a könyvek, amelyek féltve őrzött élményt jelentenek azoknak, akik olvasták és szerették őket, de pont ugyanolyan élményt tartogatnak azoknak is, akik fenntartják a lehetőséget, hogy akkor olvassák el, amikor legjobb állapotban vannak, hogy élvezzék őket

3.  A klasszikusok olyan könyvek, amelyek különleges hatást váltanak ki, akkor is, amikor felejthetetlen művekként vésik bele magukat a képzeletünkbe, és akkor is, amikor az emlékezetünk rétegeiben személyes, vagy a kollektív tudatalatti részeként bújnak meg.

4.  Klasszikus az a könyv, amelyik minden újra olvasáskor legalább annyi új felfedezést kínál, mint első olvasásra.

5.  Klasszikus az a könyv, amelynek olvasása közben olyan érzésünk van, mintha újra olvasnánk, még akkor is, ha sosem olvastuk előtte.

6.  A klasszikus az a könyv, amely sosem merül ki abban, amit mondani tud olvasójának.

7.  Klasszikusok azok a könyvek, amelyeket körül leng a korábbi értelmezések aurája, mögöttük pedig a nyomok, amiket azokban a kultúrákban, vagy kultúrákban, vagy nyelvekben és szokásokban hagytak maguk után, amelyeken áthaladtak.

8.  A klasszikus olyan művek, amelyek porfelhőszerű kritikai vitákat kavarnak, de mégis mindig lerázzák magukról a szemcséket.

9.  A klasszikusok olyan könyvek, amelyeket minél jobban ismerünk hallomásból annál eredetibbnek váratlanabbnak és ötletesnek találjuk, amikor végre el is olvassuk őket

10.  Klasszikusnak nevezhetünk bármely könyvet, amely az egész univerzumot magában hordozza, épp úgy mint az ősi talizmánok.

11.  A ’saját’ klasszikusod az a könyv, amelynek hatásától nem tudsz szabadulni, és amelyhez mérve, vagy amivel szemben meghatározhatod önmagad.

12.  A klasszikus egy olyan munka, amely a többi klasszikus előtt létezett, de azok, akik a többi klasszikust olvasták előbb, azonnal felismerik ennek is az igazi helyét a klasszikusok valódi sorában.

13.  A klasszikustól a jelen zaja halk háttér zúgássá enyhül, bár a klasszikus maga sem létezhet a jelen nélkül.

14.  A klasszikus mű maga is megmarad a háttérben, háttér zajként, akkor is, ha a jelen épp tökéletesen összeegyeztethetetlen vele.
 
--------------------------------------------------------------------
 
A 100. Legfontosabb Könyv Listája a Világon

1.   Akasha --------------------------- (Kr.e. 40-1)
2.   Védák ----------------------------- (Kr.e. 30-1)
3.   Biblia ------------------------------ (Kr.e. 20-1)
4.   Bahagvad-Gita ------------------ (Kr.e. 7-6)
5.   Zend-Aveszta ------------------- (Kr.e. 6-5)
6.   Ji-Csing --------------------------- (Kr.e. 5-4)
7.   Lao-Ce ----------------------------- (Kr.e. 4-3)
8.   Konfuciusz ----------------------- (Kr.e. 4-3)
9.   Káma-Szutra -------------------- Vátszjana Mallanga - (Kr.e. 9-)
10.  Corpus Hermeticum ---------- Hermés Trismegistos - (Kr.e. 8-)
11.  Görög mitológia ---------------- Hésziodosz - (Kr.e. 8-)
12.  Iliasz, Odüszeia ----------------- Homérosz - (Kr.e. 8-)
13.  Antigoné --------------------------- Szophoklész - (Kr.e. 4-)
14.  Etika -------------------------------- Arisztotelész - (Kr.e. 4-)
15.  Madarak --------------------------- Arisztophanész - (Kr.e. 4-)
16.  Médeia ----------------------------- Euripidész - (Kr.e. 4-)
17.  Phaidon, Lakoma --------------- Platon - (Kr.e. 4-)
18.  Hippocraticum ------------------- Hippokratész - (Kr.e. 4-)
19.  Görög-Perzsa háború --------- Hérodotosz - (Kr.e. 4-)
20.  Római Mitológia ----------------- Livius Titus - (Kr.e. 70)
21.  Filosofia, Antonius -------------- Marcus Cicero - (Kr.e. 70)
22.  Aeneis ------------------------------ Publius Vergilius - (Kr.e. 50)
23.  Tusculumi eszmecsere -------- Marcus Cicero - (20)
24.  Naturalis Historia ---------------- Caius Plinius - (50)
25.  Elmélkedések -------------------- Marcus Aurelius - (150)
26.  Vallomások ------------------------ Szent Ágoston - (398)
27.  Korán -------------------------------- Mohamed - (700)
28.  Az Ezeregyéjszaka meséi ----- Al-Masudi - (700)
29.  Illatos Kert -------------------------- Muhamad An-Nefzavi - (800)
30.  Ananga-Ranga ------------------- Kaljana Malla - (850)
31.  Vasistha jóga --------------------- Valmiki Ramajana - (920)
32.  A Teológia ------------------------- Aquinói Szent Tamás - (1255)
33.  A világ leírása --------------------- Marco Polo - (1300)
34.  Az Isteni színjáték ---------------- Dante Alighieri - (1321)
35.  Dekameron ------------------------ Giovanni Boccaccio - (1340)
36.  Canzoniere ------------------------- Francesco Petrarca - (1345)
37.  Canterburyi mesék -------------- Geoffrey Chaucer - (1400)
38.  Művészetről ------------------------ Leonardo da Vinci - (1510)
39.  Il Principe --------------------------- Niccolo Machiavelli - (1516)
40.  A balgaság dicsérete ----------- Erasmus Rotterdamus - (1520)
41.  Művészek élete ------------------- Giorgio Vasari - (1566)
42.  Dialógusok ------------------------- Giordano Bruno - (1582)
43.  Christian Rosenkreutz ---------- Johan Valentin Andrea - (1616)
44.  Novum Organum ------------------ Francis Bacon - (1620)
45.  Elveszett paradicsom ----------- John Milton - (1640)
46.  Értekezések ----------------------- René Descartes - (1642)
47.  Etika --------------------------------- Benedictus Spinoza - (1664)
48.  Keresztény Asztrológia --------- William Lilly - (1668)
49.  A zarándok útja ------------------- John Bunyan - (1678)
50.  Természet filozófia --------------- Isac Newton - (1710)
51.  Az emberi értelem ---------------- David Hume - (1751)
52.  Filozófiai gondolatok ------------- Denis Diderot - (1755)
53.  A társadalmi szerződés -------- Jacques Rousseau - (1761)
54.  Filozófia ABC ---------------------- Francios Voltaire - (1764)
55.  A tiszta ész kritikája -------------- Immanuel Kant - (1780)
56.  Faust ---------------------------------- Wolfgang Goethe - (1808)
57.  A hit és tudás ----------------------- Friedrich Hegel - (1815)
58.  Mormon Könyve ------------------- Joseph Smith - (1830)
59.  A Fajok Eredete ------------------- Charles Darwin - (1860)
60.  Az értékek értékelése ----------- Friedrich Nietzsche - (1883)
61.  A világ és ember ------------------ Rudolf Steiner - (1910)
62.  Bevezetés a pszihikába -------- Sigmund Freud - (1920)
63.  A számok titkai -------------------- Cheiro "William Warner" - (1924)
64.  A relativitás elmélete ------------- Albert Einstein - (1925)
65.  A lét és idő -------------------------- Martin Heidegger - (1928)
66.  Kulcs a boldogsághoz ----------- Edgar Cayace - (1938)
67.  Scientia Sacra --------------------- Béla Hamvas - (1942)
68.  Teljes ének -------------------------- Pablo Neruda - (1952)
69.  Halhatatlanság --------------------- Jorge Luis Borges - (1960)
70.  Agykontroll -------------------------- José Silva - (1960)
71.  Családom és egyéb állatok --- Gerald Durrell - (1962)
72.  Az ember és szimbólumai ----- Carl Gustav Jung - (1964)
73.  A csend világa -------------------- Jacques Cousteau - (1964)
74.  Nap a tenger alatt ---------------- Jacques Piccard - (1971)
75.  Napsugár fia ----------------------- Irving Stone - (1972)
76.  Bhakti jóga ------------------------- Swami Prabhupeda - (1973)
77.  A szeretet ereje ------------------ "Osho" Bhagwan Sree - (1974)
78.  Istenek ivadékai vagyunk ------ Erich Von Däniken - (1978)
79.  Egészség isten patikájából --- Maria Treben - (1980)
80.  Levelek a Szaharából ---------- Alberto Moravia - (1986)
81.  Az éden kapcsolatai ------------ Carl Sagan - (1990)
82.  Az álmodás művészete -------- Carlos Castaneda - (1992)
83.  Ikerlelkek lélektana -------------- Patricia Joudry - (1993)
84.  Természetes gyógymódok ---- Michael Tierra - (1995)
85.  Asztrológia a gyakorlatban --- Olivia Barclay - (1997)
86.  Flow "Áramlat" -------------------- Mihály Csíkszentmihályi - (1997)
87.  Misztériumok könyve ------------ Mária Szepes - (1997)
88.  Harag és Büszkeség ----------- Oriana Fallaci - (1998)
89.  Beszélgetések Istennel --------- Neale Donald Walsch - (2000)
90.  Vénusz ------------------------------- Martin Schulman - (2000)
91.  A Most hatalma ------------------- Eckhart Tolle - (2002)
92.  A Gaia-elmélet -------------------- James Lovelock - (2002)
93.  Anastasia --------------------------- Vladimir Megre - (2004)
94.  Theta Healing ---------------------- Vianna Stibal - (2004)
95.  Éld jól az életed -------------------- Louise L. Hay - (2006)
96.  Az Élet legkönnyebb útja -------- Mabel Katz - (2008)
97.  Az Élő Gaia ------------------------- Lee Caroll - (2008)
98.  A Holografikus Univerzum ------ Michael Talbot - (2009)
99.  A Meditáció művészete --------- Matthieu Richard - (2010)
100. A Vénusz projekt ----------------- Jacques Fresco - (2012)
---------------------------------------------------------------------------------------

A 100. Legjobb Regény Listája a Világon

1.   Rómeó és Júlia -------------------- William Sheakspeare - (1595)
2.   Hamlet -------------------------------- William Sheakspeare - (1598)
3.   Don Quijote -------------------------- Miguel de Cervantes - (1588)
4.   Robinson Crusoe ------------------ Daniel Defoe - (1719)
5.   Gulliver utazásai ------------------- Jonathan Swift - (1726)
6.   Candide ------------------------------- Francios Voltaire - (1760)
7.   Veszedelmes viszonyok ---------- Pierre Choderlos Laclos - (1782)
8.   Életem története ------------------- Giacomo Casanova - (1798)
9.   Büszkeség és balítélet ----------- Jane Austen - (1813)
10.  Arany virágcserép ---------------- Ernst Theodor Hoffman - (1812)
11.  Kenilworth --------------------------- Walter Scott - (1821)
12.  Jegyesek ---------------------------- Alessandro Manzoni - (1827)
13.  Vörös és Fekete ------------------- Henri Stendhal - (1830)
14.  Goriot apó --------------------------- Honoré de Balzac - (1834)
15.  Három testőr ----------------------- Alexandre Dumas - (1844)
16.  Monte Cristo grófja --------------- Alexandre Dumas - (1845)
17.  Agnes Grey ------------------------- Anne Bronte - (1847)
18.  Jane Eyre --------------------------- Charlotte Bronte - (1847)
19.  Üvöltő szelek ----------------------- Emily Bronte - (1848)
20.  David Copperfield ---------------- Charles Dickens - (1848)
21.  Oliver Twist ------------------------- Charles Dickens - (1850)
22.  Háború és Béke ------------------- Lev Tolsztoj - (1870)
23.  Anna Karenina --------------------- Lev Tolsztoj - (1877)
24.  80 nap alatt a föld körül --------- Jules Verne - (1878)
25.  Párizsi Notre-Damme ------------ Victor Hugo - (1830)
26.  Nyomorultak ------------------------ Victor Hugo - (1834)
27.  Anyegin ------------------------------- Alekszandr Puskin - (1835)
28.  Revizor -------------------------------- Nyikolaj Gogol - (1836)
29.  Skarlát betű -------------------------- Nathaniel Hawthorne - (1850)
30.  Moby Dick ---------------------------- Herman Melville - (1850)
31.  Fekete tulipán ----------------------- Alexandre Dumas - (1852)
32.  Bűn és Bűnhődés ------------------- Fjodor Dosztojevszkij - (1866)
33.  Bovaryné ------------------------------ Gustave Flaubert - (1870)
34.  Tom Sawyer -------------------------- Mark Tawin - (1876)
35.  Huckleberry Finn -------------------- Mark Tawin - (1878)
36.  Nana ----------------------------------- Émile Zola - (1880)
37.  A szépfiú ------------------------------ Henri Maupassant - (1885)
38.  Dzsungel könyve ------------------- Rudyard Kipling - (1894)
39.  Világok harca ------------------------ Herbert George Wells - (1898)
40.  Három nővér ------------------------- Anton Csehov - (1901)
41.  Éjjeli menedékhely ------------------ Makszim Gorkij - (1902)
42.  Quo Vadis ----------------------------- Henryk Sienkiewicz - (1905)
43.  Vaspata -------------------------------- Jack London - (1907)
44.  Martin Eden --------------------------- Jack London - (1909)
45.  Mattia Pascal két élete ------------- Luigi Pirandello - (1910)
46.  Angyalok lázadása ------------------ Anatole France - (1914)
47.  Sziddhárta ---------------------------- Herman Hesse - (1922)
48.  Ulysses -------------------------------- James Joyce - (1922)
49.  Varázshegy --------------------------- Thomas Mann - (1924)
50.  Mario és a varázsló ----------------- Thomas Mann - (1926)
51.  Világítótorony ------------------------- Virginia Woolf - (1927)
52.  Az eltűnt idő nyomában ------------- Marcel Proust - (1927)
53.  Nyugaton a helyzet változatlan --- Erich Maria Remarque - (1929)
54.  Lady Chatterley szeretője ---------- David Lawrence - (1930)
55.  Elfújta a szél --------------------------- Margaret Mitchell - (1936)
56.  Érik a gyümölcs ---------------------- John Steinbeck - (1940)
57.  Üveggyöngyjáték --------------------- Herman Hesse - (1940)
58.  Tíz kicsi indián ------------------------ Agatha Christie - (1940)
59.  Mester és Margarita ------------------ Mihail Bulgakov - (1941)
60.  Malom a Pó vízén -------------------- Riccardo Bacchelli - (1941)
61.  Lassie hazatér ------------------------- Eric Knight - (1942)
62.  Közöny ---------------------------------- Albert Camus - (1942)
63.  Kis herceg ----------------------------- Antoine Saint-Euxpéry - (1943)
64.  Szép új világ --------------------------- Aldous Huxley - (1948)
65.  Állatfarm, 1984 ------------------------ George Orwell - (1949)
66.  Édentől keletre ------------------------ John Steinbeck - (1950)
67.  Akiért a harang szól ------------------ Ernest Hemingway - (1950)
68.  Az öreg halász és a tenger --------- Ernest Hemingway - (1952)
69.  Rozsban a fogó ----------------------- David Salinger - (1952)
70.  Legyek ura ------------------------------ William Golding - (1954)
71.  Gyűrűk ura ------------------------------ John Tolkien - (1955)
72.  Zorba a görög -------------------------- Nikosz Kazantzakisz - (1955)
73.  Lolita -------------------------------------- Vladimir Nabokov - (1955)
74.  Úton --------------------------------------- Jack Kerouac - (1956)
75.  Párduc ------------------------------------ Giuseppe Lampedusa - (1957)
76.  Utcakölykök ----------------------------- Pier Paolo Pasolini - (1957)
77.  Egy asszony meg a lánya ----------- Alberto Moravia - (1957)
78.  A Római lány --------------------------- Alberto Moravia - (1958)
79.  Egy szerelem története -------------- Dino Buzzati - (1960)
80.  Jubiaba ----------------------------------- Jorge Amado - (1960)
81.  Gabriela ---------------------------------- Jorge Amado - (1961)
82.  A sziget ----------------------------------- Robert Merle - (1962)
83.  Malevil ------------------------------------ Robert Merle - (1966)
84.  Száz év magány ----------------------- Gabriel Garcia Marquez - (1967)
85.  Szerelem kolera idején --------------- Gabriel Garcia Marquez - (1968)
86.  Keresztapa ------------------------------ Mario Puzo - (1969)
87.  A város és a kutyák ------------------- Mario Vargas Llosa - (1971)
88.  A zöld palota ---------------------------- Mario Vargas Llosa - (1973)
89.  A lét elviselhetetlen könnyűsége --- Milan Kundera - (1978)
90.  Jézus Krisztus evangéliuma -------- José Saramago - (1980)
91.  Rózsa neve ----------------------------- Umberto Eco - (1982)
92.  Foucault inga --------------------------- Umberto Eco - (1986)
93.  Egy mágus naplója -------------------- Paulo Coelho - (1987)
94.  Az Alkimista ----------------------------- Paulo Coelho - (1988)
95.  A Firenzei lány ------------------------- Juliette Benzoni - (1988)
96.  Szeress Mexikóban ------------------- Laura Esquivel - (1988)
97.  Mennyei Profécia ---------------------- James Redfield - (1994)
98.  Egy gésa emlékiratai ------------------ Arthur Golden - (1997)
99.  Da Vinci-Kód ---------------------------- Dan Brown - (2004)
100. Harry Potter ---------------------------- Joanne Kathlen Rowling - (2007)
------------------------------------------------------------------------------------------------

A 100. Legjobb Magyar Könyv és Regény Listája

1.    Ludas Matyi ---------------------------- Fazekas Mihály - (1815)
2.    Bánk Bán ------------------------------- Katona József - (1815)
3.    Csongor és Tünde ------------------- Vörösmarty Mihály - (1830)
4.    János vitéz ----------------------------- Petőfi Sándor - (1845)
5.    Toldi Miklós ---------------------------- Arany János - (1847)
6.    Erdély aranykora --------------------- Jókai Mór - (1852)
7.    Egy magyar nábob ------------------ Jókai Mór - (1854)
8.    Kárpáthy Zoltán ---------------------- Jókai Mór - (1854)
9.    Férj és nő ------------------------------ Kemény Zsigmond - (1856)
10.  Özvegy és leánya -------------------- Kemény Zsigmond - (1857)
11.  Rajongók ------------------------------- Kemény Zsigmond - (1858)
12.  Zord idő -------------------------------- Kemény Zsigmond - (1862)
13.  Ember tragédiája -------------------- Madách Imre - (1862)
14.  Kőszívű ember fiai ------------------ Jókai Mór - (1869)
15.  Szegény gazdagok ----------------- Jókai Mór - (1869)
16.  Aranyember -------------------------- Jókai Mór - (1870)
17.  Fekete gyémántok ------------------ Jókai Mór - (1872)
18.  Tót atyafiak ---------------------------- Mikszáth Kálmán - (1881)
19.  Jó palócok ----------------------------- Mikszáth Kálmán - (1882)
20.  Egy az Isten -------------------------- Jókai Mór - (1885)
21.  Fekete város -------------------------- Mikszáth Kálmán - (1886)
22.  Lőcsei fehér asszony -------------- Jókai Mór - (1888)
23.  Szent Péter esernyője ------------- Mikszáth Kálmán - (1895)
24.  Különös házasság ------------------ Mikszáth Kálmán - (1900)
25.  Egri Csillagok ------------------------ Gárdonyi Géza - (1901)
26.  Láthatatlan ember ------------------ Gárdonyi Géza - (1902)
27.  Pál utcai fiúk -------------------------- Molnár Ferenc - (1906)
28.  Isten rabjai ---------------------------- Gárdonyi Géza - (1908)
29.  Rab ember fiai ----------------------- Móra Ferenc - (1910)
30.  Színek és évek ----------------------- Kaffka Margit - (1912)
31.  Szinbád utazásai -------------------- Krúdy Gyula - (1912)
32.  Az útitárs ------------------------------- Krúdy Gyula - (1914)
33.  A vörös postakocsi ------------------ Krúdy Gyula - (1915)
34.  Így írtok ti ------------------------------ Karinthy Frigyes - (1915)
35.  Tanár úr kérem ----------------------- Karinthy Frigyes - (1916)
36.  Ida regénye --------------------------- Gárdonyi Géza - (1920)
37.  Légy jó mindhalálig ------------------ Móricz Zsigmond - (1920)
38.  Gólyakalifa ----------------------------- Babits Mihály - (1920)
39.  Kártyavár ------------------------------- Babits Mihály - (1923)
40.  Édes Anna ----------------------------- Kosztolányi Dezső - (1925)
41.  Pacsirta --------------------------------- Kosztolányi Dezyő - (1925)
42.  Aranysárkány ------------------------- Kosztolányi Dezső - (1926)
43.  Ének a búzamezőkről --------------- Móra Ferenc - (1927)
44.  Forró mezők --------------------------- Móricz Zsigmond - (1929)
45.  Szűzmáriás királyfi ------------------- Tamási Áron - (1929)
46.  Ábel a rengetegben ------------------ Tamási Áron - (1931)
47.  Ábel az országban ------------------- Tamási Áron - (1932)
48.  Aranykoporsó -------------------------- Móra Ferenc - (1932)
49.  Rokonok --------------------------------- Móricz Zsigmond - (1933)
50.  Jégtörő Mátyás ------------------------ Tamási Áron - (1935)
51.  Egy polgár vallomásai --------------- Márai Sándor - (1935)
52.  Pendragon legenda ------------------ Szerb Antal - (1935)
53.  Utas és holdvilág ---------------------- Szerb Antal - (1937)
54.  Utazás a koponyám körül ----------- Karinthy Frigyes - (1937)
55.  Koppányi aga testamentuma ------- Fekete István - (1937)
56.  Csaba ------------------------------------ Wass Albert - (1940)
57.  Mire a fák megnőnek ----------------- Wass Albert - (1940)
58.  A három testőr Afrikában ------------ Rejtő Jenő - (1940)
59.  A láthatatlan légió ---------------------- Rejtő Jenő - (1940)
60.  Piszkos Fred ---------------------------- Rejtő Jenő - (1940)
61.  Vendégjáték Bolzanóban ------------ Márai Sándor - (1940)
62.  A gyertyák csonkig égnek ----------- Márai Sándor - (1942)
63.  Feleségem története ------------------ Füst Milán - (1942)
64.  Karnevál --------------------------------- Hamvas Béla - (1943)
65.  Vörös oroszlán ------------------------- Szepes Mária - (1946)
66.  Erdők könyve --------------------------- Wass Albert - (1946)
67.  Iszony ------------------------------------- Németh László - (1947)
68.  Égető Eszter ---------------------------- Németh László - (1948)
69.  Esőisten siratja Mexikót -------------- Passuth László - (1952)
70.  Nápolyi Johanna ----------------------- Passuth László - (1955)
71.  A Nap szerelmese --------------------- Dallos Sándor - (1957)
72.  Aranyecset ------------------------------- Dallos Sándor - (1958)
73.  Iskola a határon ------------------------ Ottlik Géza - (1958)
74.  Funtinelli boszorkány ----------------- Wass Albert - (1959)
75.  Tüskevár ---------------------------------- Fekete István - (1959)
76.  Vuk ----------------------------------------- Fekete István - (1960)
77.  Parnasszus felé ------------------------ Füst Milán - (1961)
78.  Ötödik pecsét --------------------------- Sánta Ferenc - (1963)
79.  Aranyködben fáznak az Istenek ---- Passuth László - (1962)
80.  Édenkert az Óceánban --------------- Passuth László - (1964)
81.  Bezzeg az én időmben --------------- Fehér Klára - (1966)
82.  Tóték -------------------------------------- Örkény István - (1967)
83.  Macskajáték ----------------------------- Örkény István - (1968)
84.  Pilátus ------------------------------------- Szabó Magda - (1968)
85.  Abigél -------------------------------------- Szabó Magda - (1970)
86.  Katalin utca ------------------------------- Szabó Magda - (1970)
87.  Napok ------------------------------------- Jókai Anna - (1972)
88.  Mindhalálig ------------------------------- Jókai Anna - (1974)
89.  Kard és kasza --------------------------- Wass Albert - (1974)
90.  Sorstalanság ----------------------------- Kertész Imre - (1975)
91.  Régimódi történet ----------------------- Szabó Magda - (1977)
92.  Negyven prédikátor --------------------- Moldova György - (1978)
93.  Föld alatti piramis ----------------------- Lőrincz L. László - (1985)
94.  Lázadó szerepek ------------------------ Szepes Mária - (1986)
95.  Emlékiratok könyve --------------------- Nádas Péter - (1986)
96.  Ha jönne az angyal ---------------------- Moldova György - (1988)
97.  Pokolbeli víg napjaim ------------------- Faludy György - (1990)
98.  Ne féljetek --------------------------------- Jókai Anna - (1998)
99.  Harmonia Caelestis --------------------- Esterházy Péter - (2000)
100. Párhuzamos történetek --------------- Nádas Péter - (2005)
-------------------------------------------------------------------------------------