"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Délinap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Jules Verne generációk író kalandora - Bíró Csaba

2019.04.19 23:41

 

Jules Verne generációk író kalandora.

Jules Verne kalandos regényeivel generációk írója, a tudományos-fantasztikus irodalom korszak alkotó alakja, ezt érdemes leszögezni. Kalandos regényeit világszerte sokak ismerik és szeretik. Egy UNESCO-statisztika szerint a Biblia és a Korán művei után Verne regényei jelentek meg legnagyobb számban a világon.

Képtalálat a következőre: „jules verne”Képtalálat a következőre: „jules verne”

Jules Verne írói hatása

--  Jules Verne, magyarosan: Verne Gyula (Nantes, 1828. február 8. – Amiens, 1905. március 24.) francia író, egyben a tudományos-fantasztikus irodalom korszakalkotó alakja. A könyveiben említett száznyolc terv és találmány döntő többségét mára már megvalósították. Kiemelkedő művei között szerepel a Nyolcvan nap alatt a Föld körül, a Nemo kapitány, a Sándor Mátyás, a Sztrogof Mihály, az Utazás a Föld középpontja felé, A rejtelmes sziget, a Grant kapitány gyermekei, az Utazás a Holdba, a Hódító Robur, A Tizenöt éves kapitány, és a Kétévi vakáció.
--  Jules Verne példátlan népszerűségének titkát máig kutatják az irodalom tudósok, abban azonban mindannyian egyetértenek, hogy akár ismert földrajzi helyekre, akár képzeletbeli tájakra kalauzolja olvasóit, ezt szelíd humorral, rendkívül plasztikus képekkel és érzékletes leírásokkal teszi.
--  A kutatók megszámolták, hogy összesen: 115 fantasztikus tervet és találmányt említ munkáiban, melyek közül csaknem: 70-80 már megvalósult, köztük az űrhajó, a rakéta, a televízió, a gépfegyver, a légkondicionálás, az atombomba, a hangosfilm. Ugyanakkor a tudományos-technikai fejlődés átkait is megjósolta: a környezet szennyezést, egyes állatfajok tömeges kipusztítását, a nagyvárosi szmogot, az olajfoltos tengereket.
--  Egy UNESCO-statisztika szerint a Biblia és Korán művei után Verne regényei jelentek meg a legnagyobb példány számban a világon. Magyarországon is nemzedékek nőttek fel Verne Gyulán, az ifjú és kevésbé ifjú olvasók hosszú évtizedeken keresztül rongyosra forgatták a Nyolcvan nap alatt a Föld körül, a Nemo kapitány, a Sándor Mátyás, a Sztrogoff Mihály, az Utazás a Föld középpontjába, A rejtelmes sziget, a Grant kapitány gyermekeit.
--  Jules Verne egyik híres és máig fennmaradt mondata volt ez: "Minden, amit kitalálok, minden, amit elképzelek, a valóság alatt marad, mert eljön majd a pillanat, amikor a tudomány alkotásai túltesznek a képzelet szüleményein."

Jules Verne élete

--  Jules Verne 1828. február 8-án született: Nantes-ban, egy nagy Nyugat-Franciaországi kikötő városban, 50 km-re az Atlanti-óceántól. Apja Pierre Verne első fiaként született. Apja önmagához hasonlóan jogi pályára szánta fiát, de Jules nem érdeklődött az ügyvédi pálya iránt, és bár elvégezte a jogot, soha nem praktizált. Az érettségit követően apja kívánságára Párizsba ment jogot tanulni, 1851-ben diplomát is szerzett.
--  Jules mivel szerette a kalandokat, és a "fény városában", Párizsban szeretett volna élni akkor is, amikor apja megfenyegette, megvonja tőle az anyagi támogatást ha az írói pályát választja. Ezzel nem törődve és szívére hallgatva írt. Szívesebben foglalkozott a természet tudományokkal és ezeknek eredménye volt, hogy írói tehetségét, ezáltal egy egészen új irányt teremtve, a természet tudományoknak regényalakban való népszerűsítésére használta.
--  Írói pályája egyáltalán nem indult könnyen, eleinte sok nehézséggel küzdött, sokat nélkülözött, és mindenféle munkát elvállalt, a maradék idejében pedig színműveket és opera szövegeket is írt, kevés sikerrel. Már az egyetemi évek alatt kapcsolatba került irodalmi körökkel, megismerkedett: Hugóval és Dumas-val, s a színház világa is egyre jobban vonzotta. Dumas azonban biztatta, és ez is sokat jelentett Verne számára.
--  Első komolyabb sikerét az "Öt hét léghajón" című művel érte el, amely 1862 karácsonyára jelent meg, s ennek révén anyagilag is rendbe jött. Kiadója: Jules Hetzel azonnal húsz évre szóló szerződést kötött vele. Egyre-másra megjelent regényei óriási sikert arattak otthon és külföldön egyaránt. Megteremtette az anyagi biztonságot családja számára, s most már nem kellett mással foglalkoznia, csak az írással.
--  Regény alakban és a nagyközönségnek írva, szó sem lehetett száraz tudományosságról vagy szigorú tárgyilagosságról, hanem gyakran féket eresztve fantáziájának, olyan merész eszméknek adott kifejezést, melyeket a komoly tudomány csak kiinduló pontjukat tekintve helyeselhetett, de végeredményükben nem.
--  Az mindenesetre hervadhatatlan érdeme, hogy érdekes leírásával laikusok és különösen a felserdülő ifjúság számára a természet tudományokat vonzóvá tette. A legkalandosabb, de amennyire lehet, természettani törvények alapján indokolt módon viszi hőseit utazásaikra, hol a Föld körül, hol a tenger mélyére, hol megmászhatatlan hegyek csúcsára, de a cél mindenütt az olvasó ismeretének bővítése.
--  Verne szándéka mellesleg az is volt, hogy a tudományos körök érdeklődését felkeltse bizonyos még meg nem oldott problémák iránt. Regényei témáját sokszor az életből merítette, csak tovább gondolta a felfedezések, találmányok életét, így született meg az ő segítségével a modern tudományos-fantasztikus irodalom. Legtöbbször a valóság és képzelet határán egyensúlyoz, de vannak a valóság határát jelentősen átlépő művei is.
--  Élet művének a csúcsa talán a Nagy-Trilógia (Nemo kapitány, Grant kapitány gyermekei, A rejtelmes sziget) amelyek a legjobban kidolgozottak. Népszerű még mindmáig a "80 nap alatt a Föld körül", az "Utazás a Föld középpontjába", a "Sztrogof Mihály" vagy a Sándor Mátyás is. Sokan ajánlják a fiataloknak a "Tizenöt éves kapitányt" és a "Kétévi vakációt".
--  A magyarokat is kedvelő, de Magyarországon sohasem járt író hazánkhoz kapcsolódó művei: a Sándor Mátyás, A Dunai hajós, a Várkastély a Kárpátokban (Kolcvár) és a Storitz Vilmos titka, amelyek közül vitathatatlanul az első két mű a legnépszerűbb. Ezekben is a szabadság jogokért harcoló hősöket mutatja be, ahogyan életében is harcolt a gyarmatosítás, a rabszolgaság ellen.
--  Már életében sokan csodálták Jules Vernét, igen nagy rajongó táborral rendelkezett, de ugyanakkor voltak olyanok is, akik fanyalogtak a regényei láttán, értéktelennek tartották azokat. Az idő a későbbiekben mégis igazolta műveinek nagyságát, maradandóságát, hiszen máig népszerűek és olvasottak.
--  A nagyközönség és írótársai nagyobb része azonban elfogadta, szerette s várta az egyre újabb és újabb műveket. Kortársai közül: Balzac, Dumas, Zola, Gorkij, Sand elismerte tehetségét. Tisztelői közé tartozott: Mengyelejev, Gábor Dénes, Szilárd Leó, Teller Ede, de megemlíthetjük XIII. Leó pápát is, aki egy magánkihallgatáson is fogadta.
--  Művei hatása a magyar irodalomban is érződik, hiszen Jókai Mór nem egy műve stílusában hasonlít a Verne-művekre, s ezt Jókai nem is tagadta. Karinthy Frigyes szintén szerette, amit az "Így írtok ti"-ben található Verne-utánzat mutat a legjobban. Műveiből közel: 200 film feldolgozás készült, amelyek között éppúgy találhatóak néhány perces néma filmek, mint 100 millió dolláros szuper produkciók.
--  Jules Verne az UNESCO nyilvántartása szerint évtizedek óta a legtöbbet fordított szerzők közé tartozik, művei már világszerte: 148 nyelven jelentek meg. Számos művének illusztrációit: Édouard Riou francia festő, könyv illusztrátor készítette.


Jules Verne regényeiről

--  Jules Verne, e híres francia írónak a nevét nálunk nemzedékről nemzedékre magyarosan: Verne Gyulának írták és mondották. A magunkénak tudtuk, ahogy magukénak tudták: angolok, németek, olaszok, oroszok, amerikaiak. Egyike a világirodalom legtöbb nyelvre lefordított, legnagyobb példány számban elkelt íróinak. Első sikereinek idején talán ő maga se tudta, hogy mindenekelőtt ifjúsági író, és még kevésbé azt, hogy az akkor még nem létező "tudományos-fantasztikus" regény - a sci-fi megteremtője.
--  Mára már kétségtelen, hogy a múlt század derekán még uralkodó romantikát ő fordította természet tudományos ábrándok és a valóság felé. És miközben sikeres kortársainak jó része alaposan elavult, ő olyan elevenen él a serdülő ifjúság olvasmányaiban, mint a legklasszikusabbak és a legmodernebbek.
--  Abban a kereskedő középpolgári családban született, amely 1830-ban, a régi királyságot végleg leromboló "Júliusi forradalom"-mal trónra ültette Lajos Fülöpöt, a "polgárkirály"-t, és vele a pénzemberek, a bankárok uralmát. A gyors polgári meggazdagodás, a kalandoknak átélt üzleti vállalkozás, a váratlanul felgyorsuló műszaki fejlődés emlékezetes korszaka volt ez. 1830-tól 1848-ig tartott. Verne kétéves volt, amikor elkezdődött, 20 éves, amikor befejeződött.
--  Testi-lelki fejlődésére, sokirányú érdeklődésére döntő befolyást gyakoroltak a polgárság számára oly izgalmas és oly reményteljes évek. A kibontakozáshoz hozzájárult a fiú gyors felfogása, tanuló szenvedélye, korán megnyilvánuló mesélő fantáziája. Siheder éveitől kezdve a nagy kalandokra vágyott: hol távoli tájak felfedezője, hol merész üzleti vállalkozások gyorsan gazdagodó hőse, hol meg nagy hírű természet tudós akart lenni. Amikor felserdülve kilépett a családi körből, bank tisztviselőnek állt, és hamarosan kockázatos tőzsdeügyletekből gazdagodó üzletember lett.
--  Kitűnő társasági csevegő volt. Úgy mesélgetett távoli tájakról, mintha maga járt volna a messzeségekben, amelyekről olvasott. Szenvedélyesen olvasott a felfedezésekről és az egzotikus szokásokról. Izgatták az új tudományos felfedezések. De ugyanennyire a kalandos regények is. Dumas - az idősebb, a nagy romantikus - az ifjú Verne legkedvesebb írója volt.
--  Élete nagy élményeként tartotta számon, amikor az önkéntes emigrációban élő kalandos kedvű író, aki Garibaldinak is harcostársa volt, hazajött Párizsba, egyenest az irodalmi és színházi élet kellős közepébe, és örömmel fogadta a fiatal írók-művészek tiszteletét. Az élete delén túljutott, örökké fiatalos író fejedelem és a fiatal, kitűnően mesélgető pénzember hamar össze barátkozott.
--  Verne mesterének, példaképének tudta Dumast. Dumas felfedezte a fiatal, fogékony tőzsdebizományosban a nagy mesélőt. Verne pedig szeretett kísérletképpen írogatni is. Népszerű olvasmány volt annak idején a nem sokkal korábban fiatalon meghalt nagy amerikai költő-elbeszélő, Edgar Allan Poe kalandregénye, az "Arthur Gordon Pym". Valójában elsietett, összecsapott írásmű ez, valószínűtlen kalandok sorozata, amelynek végén a hős elindul az ismeretlen északi sark felé, és eltűnik. De a romantika fénykorában ez a titokzatosság is izgalmasnak számított.
--  Verne kísérletképpen megírta a folytatást, amely még kalandosabb és még valószínűtlenebb volt. Ebben Pym már valójában meghalt, nem is róla szól a történet, hanem barátjáról, aki fel akarja kutatni, mi történt vele. A furcsa regény címe: "A jégszfinx". Csak egy lendület kellett, hogy sikeres olvasmány legyen. Az ugrásnak azonban előzménye volt. Verne a kéziratot odaadta Dumas-nak, aki azonnal vállalkozott, hogy kiadót kerít a számára.
--  Dumas megerősítette Vernét, hogy valódi, tehetséges író. Neki pedig már megvolt a következő regénytémája. Úgy gondolta, hogy ha az kellő fogadtatásra talál, akkor majd "A jégszfinx"-et is meg lehet jelentetni. Hamarosan el is készítette azt a regényt, amellyel azonnal híres, majd világhíres lett. Ez az "Öt hét léghajón".
--  A léghajót már az előző század vége felé feltalálták a Montgolfier-testvérek, maguk is felszálltak - az egész világ csodálatára - néhány száz méter magasra. Az azonnal nagy hírű feltalálók többé nem kockáztatták az életüket a nagyon is veszélyes kísérletezéssel. De attól fogva a repülés a tudomány és a technika egyik fő célkitűzése volt. Verne pedig kitalált egy kalandos kedvű nagy tudóst, aki megszerkesztett egy hőlégballont, amelyen néhány társával felszáll a magasba. Sorsukat a szelekre bízzák. Így hintáznak át óriási területeket.
--  A kaland földrajzi ismeret terjesztéssé, a földrajz pedig kalanddá válik. A könyv 1863-ban jelent meg. Verne 25 éves volt. Olyan világsiker lett, számos fordítása és kiadása annyi pénzt hozott, hogy a szerző hátat fordított a pénz ügyleteknek. Hamarosan megjelent a "A jégszfinx" is, de addigra készen volt már a következő könyv.
--  A hirtelenében nemcsak nagy hírű, de nagy jövedelmű író megvalósíthatta a vágyott élet formáját. Egy kényelmes vitorlás yachtot vásárolt. Maga is értett a vitorla kezeléshez. Ezzel a vízi alkalmatossággal hajókázott a Földközi-tenger tájain. Elég volt ehhez két vagy három értő tengerész és egy jó szakács. A kényelmes hálófülkében akár hölgy vendégekkel is utazgathatott. Legtöbb regényét a dolgozó fülkében írta. A vendégek mesélgettek róla, hogy a kis helyiség a hajó fenéken térképekkel van kitapétázva. A himbálózó íróasztalon jól odaerősített óriási földgömb segít az író képzeletének.
--  Az nagy sikerek után megvolt az életprogram: a nagy utazásokról, az új felfedezésekről, a várható még újabb felfedezésekről akart írni. A "Grant kapitány gyermekei" és "A tizenöt éves kapitány" a legnevezetesebb, legsikeresebb Verne-regények, a "Nyolcvan nap alatt a Föld körül" pedig földrajzi ismeretterjesztés, miközben valamennyi romantikus kalandregény.
--  Ezek mellett egymás után következnek a hamarosan megvalósuló tudományos vágyálmokról szóló regények. Az "Utazás a tenger alatt", azaz Némó kapitány története megelőlegezi a tengeralattjárók valóságát. Az "Utazás a Holdba" és folytatása, az "Utazás a Hold körül" az űrrepülés korai elképzelése. "A Bégum ötszáz milliója" előbb ijesztő, majd szatirikus történet a megvalósított világpusztító csodafegyverről.
--  Ezekben a korai tudományos-fantasztikus regényekben kitűnő, gyakran humoros jellemek mulattatják az olvasót. A "Nyolcvan nap alatt a Föld körül" hőse, a pedáns angol úr, Phileas Fogg és inasa, a francia Passpartou ugyanolyan felejthetetlen két alak, mint a "Grant kapitány gyermekei"-ből ismert tudós, Paganel, aki olyan szórakozott, hogy spanyol helyett tévedésből portugálul tanul meg, vagy az "Utazás a Holdba" című regényéből Servet úr a különc francia, aki minden áron űrutazó akar lenni.
--  A kifejezetten tudományos célzatú témákon kívül is halmozódnak a különös kalandok. Így a robinzonádok, a partravetett emberek életereje és győzelme a természet felett. Ezek közül talán a legérdekesebb a "Két évi vakáció" - egy iskolai kiránduló hajó diákmenekültjeinek társadalmi élete az otthonná varázsolt puszta szigeten. Az irodalomtörténet egyik legjobb, legérdekesebb ifjúsági regénye. Vagy "A rejtelmes sziget". Ez négy menekülő férfi partravetődése egy puszta szigeten, ahol megteremtik az életlehetőséget mindaddig, amíg hosszú idő múltán megtalálják őket.
--  A mi számunkra talán a legérdekesebb, talán a legszebb is - a "Sándor Mátyás". - Hőse magyar úr, az 1849 után osztrák elnyomás alá kerülő haza szabadság hőse, aki börtönből menekül. Sikeres szökése után álnévvel bosszút áll minden sérelemért. Kétségtelen a téma feltűnő rokonsága: Dumas "Monte Cristo grófja" című híres regényének cselekményével. Verne maga is úgy dedikálta Dumas-nak, hogy a téma alap mozzanatait tőle kapta. A zsákmányt ezzel az ajánlással tisztelettel vissza adja.
--  Verne soha nem járt Magyarországon. A személyek magyar neveit a térképről és a történelem könyvekből vette. Szerepel itt: Torontál Simon, Szatmár László, a hős leányát: Szávának hívják, holott ez a folyónév inkább szerb férfinév. Egy tanárt: Bátori Istvánnak hívnak. A gonosz ember neve Sárkány.. De a regény nagyon szép, szívhez szóló romantikus mű. A több mint 100 éve elhunyt szerző élőbb és frissebb, mint példaképei és követői. Jules Verne francia író, de nálunk Verne Gyula, mert a miénk is.

Jules Verne megvalósult álmai

--  Vajon hogyan tudta egy régi francia író megjósolni mai világunk technológiáit? A meghökkentő gépeket és találmányokat elképzelő, világhírű: Jules Verne az 1800-as években élt és alkotott, de az akkor még lehetetlennek tűnő dolgok közül, melyek benépesítették regényeit, mára több is valósággá vált.
--  Sokan számba vették regényeinek azokat a technikai jóslatait, amelyek azóta már megvalósultak: rakéta, űrhajó, műhold, napvitorla, gépfegyver, gőzautó, energia termelés vízi erővel, a Föld hőjének hasznosítása, gyorsvasút, jég alatti tengeralattjárók, számológép, helikopter, szuperszonikus repülés, energia sugárzás, lézer, tükrös távcső, tévé és telefon kombinációja..
--  Tengeralattjáró... Verne egyik leghíresebb alakja, Nemo kapitány a Nautilus nevű, mindenféle csodálatos dologgal berendezett elektromos hajójával teszi meg vízalatti útjait. Ám a történetek megjelenésének idejében az elektromos hajtású tengeralattjáró még misztikus és különleges ötlet volt, a kitalált történetek egy szürreális közlekedési eszköze. Az elemek és hasonló technológiák fejlődésének idővonalán egészen 1964-ig kellett várnunk rá, de ez a fajta tengeralattjáró végül a valóságban is megszületett, és példányai sokáig használatban voltak.
--  Űrhajó... Verne a világűrbe történő utazásokról szóló regényeiben: Utazás a holdba, Utazás a hold körül már viziónálta a mai űrhajókat és annak elődeit. Olyan űrhajókról és űrsiklókról beszélt, amelyek közelebbi és távolabbi űr utazásokra alkalmas járművek lesznek majd. Ezek már régóta létező technikák, ma már az űrutazások hossza, távolsága, időtartama csak a technikai fejlesztések függvénye. Szinte bár hová és bár meddig eljuthatunk velük.
--  Híradó... Egy 1889-ben írt cikkében Verne felvázolta egy, a napilapok alternatívájaként szolgáló híradási forma ötletét. Nyomtatott betűk használata helyett a hírlapok minden reggel felolvassák a híreket az előfizetőknek, akik meghallgathatják a riporterek, politikusok és tudósok közti eszme cserét az aktuális hírekről." 1920 volt az év, mikor az első híradó adásba került, tehát Verne 30 évvel előzte meg korát, mikor megjósolta ezt a fajta szolgáltatást.
--  Videokonferencia... Egy 2005-ben, vagyis az akkor még igen távoli jövőben játszódó sztorijában Verne észak és dél koreai karakterei egy "fonotelefon" nevezetű szerkezettel tudtak egymással kommunikálni. A gép segítségével képeket is közvetítettek magukról, amit "drótokkal összekötött igen érzékeny tükrök rendszere" tett lehetővé. Ez az irodalom történetének legelső utalása videotelefonáláshoz hasonló technológiára, ami hatalmas elismerés Verne kreatív elméje előtt, tekintve, hogy mindannyian tudjuk, hol tart és milyen hétköznapi dolog manapság a video konferencia.
--  Napvitorla... Egy igen korán, 1865-ben született írásában Verne már említette a napenergia által meghajtott űrhajók ötletét. Mai világunkban már jó ideje közismert ez a technológia, a modern ember a napvitorla nevet adta ezeknek az eszközöknek, a NASA pedig jelenleg is használja is őket. Varázslatos jóstehetségnek tűnhet a pontosság, amivel a francia író leírta a napvitorlát, de az MIT egyik történésze szerint nincs semmi varázslatos abban, ahogy Verne előre látta ezeket a találmányokat. Egyszerűen csak figyelt a körülötte levő világra."
--  Elektromos sokkoló... Bár általában közlekedési eszközöket és békés tárgyakat vizionált, néha a fegyverek is előkerülnek Verne regényeiben. Egyik példa erre a sokkoló igen korai, képzeletbeli elődje, melyet erős elektromos löketet leadó pisztolyként" írt le, amiben a golyók apró üveg tokok, amikben az elektromosság összegyűlik". A 18. század fejlettségéhez képest ez meglepően haladó szellemű elképzelés volt, még ha nem is tartozik a világot és az emberi életminőséget javító találmányok közé.
--  Verne elolvasott szinte mindent, ami épp a készülőben lévő regénye témájához tartozott. A feldolgozott ismeret anyag pedig mindig bekerült a művekbe. Morse távírója természetesen (1837), mint Daguerre és fényképezés (1839), de éppúgy felfigyelt Darwin munkájára a fajok eredetéről (1859), mint Stanley útja Livingstone nyomában (1874).
--  Jules Verne: "Ilyen az emberi természet. Szükségét érzi, hogy maradandó művet alkosson, olyat, amely túléli őt magát. Ez épp egyik jele annak, hogy az ember ennyivel magasabb rendű, mint bármely más lény. S többek közt ez az, aminek világuralmát köszönheti, és ami világuralmának jogosságát igazolja. "Jules Verne: A rejtelmes sziget".
 
 
 
>>>>>>>  Jules Verne könyvtár  <<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>  50 könyv  <<<<<<<<<<<<


1.  Martin Paz -- Martin Paz - "1852"
Jules Verne első komolyabb regénye a Martin Paz. A könyv mindössze 81 oldalas, kisregényről van szó, zseniális lenne ez a regény, ha jobban és hosszabban kidolgozta volna szerzőnk. Verne 1852-ben írta, tehát az egyik legelső regénye volt ez. A sztori izgalmas, tele cselszövésekkel, igazán jó karakterekkel, csak sajnos nagyon rövid lett. Martín Paz egy atléta inka Peruból, Limából, a spanyol uralom idejéből, akinek a szerelme a fő gonosz, zsidó pénzes zsák Samuel lánya, a szépséges Sara, akit viszont a nyerészkedő-bajkeverő pénzember egy gazdag és bohém mesztichez akar hozzáadni, aki természetesen Martín Paz ősellensége. Ez a bizonyos mesztic, aki már nem inka, de még nem is spanyol előkelő, bármire képes, hogy az „elit” tagja legyen, s aki nem is sejti, hogy csúnyán csőbe húzza ez a bizonyos Samuel. A dél-Amerikai Peruban játszódó sztori végig izgalmas cselekményű.

2.  Öt hét léghajón -- Cinq semaines en ballon - "1862"
Az Öt hét léghajón Jules Verne első nagysikerű 1862-ben Franciaországban megjelent regénye. Verne 1862-ben Jules Hetzel könyvkiadóval szerződést kötött és kötelezte magát arra, hogy évenként két regényt ír, melyeket a kiadó a Különleges utazások (Les Voyages Extraordinaires) sorozatában jelenteti meg. A regényben: Dr. Samuel Fergusson, egy kalandos kedvű tudós megalkotott egy hőlégballont, és ezzel néhány társával együtt felszállt a magasba. Sorsukat a szelekre bízták, óriási területeket barangoltak így be. Eljutottak: Afrikába, amely akkoriban még eléggé ismeretlen volt az Európaiak előtt. A vakmerő felfedezők utazásuk során a kontinens titkait keresték. A repülés földrajzi ismeretterjesztéssé és izgalmas kalanddá vált. Jules Verne ezzel a regényével lett azonnal híres, majd világhíres. A könyv 1863-ban jelent meg, Verne 25 éves volt. Olyan világsiker lett, számos fordításban megjelent.

3.  Utazás a Föld középpontja felé -- Voyage au centre de la Terre - "1864"
Az Utazás a Föld középpontja felé, franciául: "Voyage au centre de la Terre", Jules Verne francia író egyik leghíresebb regénye. Otto Lienbrock, a bogaras Hamburgi geológus professzor egy titkosírással készült középkori feljegyzésből megtudja, hogy az izlandi Snaefells vulkán kráterén keresztül út nyílik a Föld középpontja felé. Unoka öccse, a jámbor: Axel sokkal kevésbé lelkesedik a hajmeresztő vállalkozásért, mégis kénytelen nagybátyjával tartani; az ő elbeszéléséből értesülünk a fantasztikus föld alatti utazás izgalmas kalandjairól. A jövő nagy álmodója ebben a regényében kevesebbet törődött a tudományos valószínűséggel, mint más műveiben. Maga a föld mélyébe vezető "út" már a regény megírásakor eléggé abszurd ötletnek számított; a föld alatti "másik világ" leírása azonban az író korának földtörténeti ismereteit tükrözi. Verne föld alatti regénye zavartalan örömet szerez az olvasóknak.

4.  Utazás a Holdba -- De la Terre à la Lune - "1865"
Az Utazás a Holdba az író messze korát megelőző fantáziával látja előre a hold meghódítását. Jules Verne mindig törekedett a tudományos hitelességre, ezért vannak benne pontatlanságok, de az akkori kor technikai ismereteinek hiányában ez természetes volt. A Baltimore-i tüzérklub a béke beköszöntével a fenyegető tétlenség elől példátlan vállalkozásba menekül: ágyúlövedéket akar fellőni a Holdba. Egy kalandos fantáziájú francia utasnak jelentkezik az űrlövedékbe – s tüstént akad két amerikai útitársa is. A nagy kísérlet átmeneti izgalmak után sikerrel jár, ha nem is az elképzelés szerint: leszállniuk ugyan nem sikerül a holdon – mai ismereteinkkel hozzá tehetjük: szerencséjükre –, hanem a Holdat megkerülve páratlan tapasztalatokkal gazdagon térnek vissza a Földre. Egy remek jövőbe látó regényt adott az olvasóknak.

5.  Hatteras kapitány -- Les Aventures du capitaine Hatteras - "1866"
A Hatteras kapitány című regényben, 1860-ban ismeretlen útra indul: Liverpool-ból egy angol vitorlás gőzhajó, a Forward. A hajónak kapitánya nincs, másodtisztje: Richard Shandon vezeti távoli célja felé 18 utasát. A hajót egy: 1859-ben kelt levél utasításai alapján építette a megadott terv rajz szerint. A Forward tervszerűen halad előre, levelekben megadott Északi-sarkkör irányába. Egy válságos pillanatban, a matrózok közt rejtőző: Hatteras kapitány veszi át az irányítást, a rettenthetetlen sark-kutató. Hatteras célja évek óta az Északi-sark meghódítása, amihez már többször közel járt, és azóta sem tett le róla. Nagy kalandok közepette végül is a Sarkra vezet az útjuk. A kapitánynak nem elég hogy csak elérje a sarkot, pontosan oda akarja kitűzni zászlóját, ahol szerinte - a délkörök összefutnak, egy magas vulkán tetejére. Innen a csodával határos módon menekül meg.

6.  Utazás a Hold körül -- Autour de la Lune - "1870"
Az Utazás a Hold körül, eredeti cím: Autour de la Lune, Jules Verne 1870-ben megjelent fantasztikus regénye. E két könyvében, melyek egymás egyenes folytatásai, Baltimore amerikai város tüzér klubjának eszes elnöke egy szép napon szenzációs vállalkozás tervét körvonalazza a háború hiány miatt magukat halálra unatkozó klubtagok előtt: ágyú lövedéket kellene fellőni a Föld kozmikus társnője felszínére. A vállalkozásból egy véletlen esemény folytán, emberekkel végrehajtott nagyszabású holdutazás válik, mely igen sok izgalmas kalandja mellett módot adott Vernének, hogy kora már jelentősnek mondható csillagászati ismereteinek jó részét könnyen érthető formában átadhassa az olvasóknak. Fantázia és a tudományos valóság mesteri keveréke a könyv, mely még a századunk ötvenes éveiben ágyúval folytatott magas légköri kutatások számára is tudott hasznos ötleteket adni.

7.  Grant kapitány gyermekei --  Les enfants du capitaine Grant - "1868"
Verne egyik legnépszerűbb regénye, annyi más művéhez hasonlóan, a lélek nemességét, a bátorságot és az önfeláldozást dicséri; és e kiváló jellemvonások számára az egész földkerekséget szánja terepül. Mégpedig a szó pontos értelmében: az eltűnt Grant kapitány nyomában a 37. délkör mentén az egész földet tűvé teszik. Grant kapitány vezette Britannia hajó-töröttjeinek felkutatására indult: Robert Grant és Mary Grant, valamint Glenarvan lord és a Duncan nevű hajó személyzetének a földgömb déli oldalán megtett útja. A gyermekek és bátor segítőtársaik; elemi csapásokkal, emberi gonoszsággal és vad emberevők veszedelmeivel dacolva három világrészt járnak be, míg végül, már reményük vesztével, hősies útjukat siker koronázza. A vérfagyasztó kalandokban, humorban, romantikában játszódó történet végén sikerrel járnak, és megtalálják Grant kapitányt.

8.  Nemo kapitány -- Vingt mille lieues sous les mers - "1870"
Jules Verne egyik leghíresebb tudományos-fantasztikus műve az 1870-ben megjelent: "Nemo kapitány", eredeti címe: "Húszezer mérföld a tenger alatt", franciául: "Vingt mille lieues sous les mers. A történet: Nemo kapitányról és a Nautilus-ról szól, a titokzatos tenger alatt közlekedő búvár-hajójáról. Titokzatos, orsó alakú „óriás valami” nyugtalanítja a világtengerek hajósait. A szörnyeteg hol itt, hol ott bukkan fel a hullámok közül. Pierre Aronnax professzor egy expedícióval elindul, hogy kiderítse a tengeri csodalény rejtélyét. Hajójuk hamarosan meg is ütközik a szörnnyel. A professzor és inasa a tengerbe zuhan. A titkot azonban így is sikerül kideríteni: a „szörny” nem egyéb, mint Nemo kapitány búvárhajója. Ennek a hajónak sok ezer mérföldes tengermélyi útjáról, utasainak izgalmas kalandjairól, szerencsés meneküléséről szól az író legizgalmasabb, és tudnivalókban is leggazdagabb regénye.

9.  Az úszó város -- Une ville flottante - "1871"
Az úszó város Jules Verne egyik olyan regénye, amit saját tapasztalata, mi több, utazása alapján írt. 1867. március 26-án Verne Gyula és testvére Pál a gőzössel Liverpool-ból – New York-ba utazott. Amerikába április 9-én érkeztek meg, átélve egy hatalmas vihart. A két testvér április 12-én járt a Niagara vízesésnél. Még ugyanebben az évben tavasszal visszatértek a Great Eastern fedélzetén Brestbe, az út 12 napig tartott. Ez volt Verne Gyula egyetlen útja az Új Világba. A könyv a Great Eastern gőzösről szól az 1876-os március-áprilisi Liverpool – New York útja kapcsán, amit Verne megfűszerez egy szerelmi drámával is. A regény így is rövid lett, ezért a végén még eljutunk a Niagara-vízeséshez is. A technikai újításokért rajongó Verne részletes leírását adja a hatalmas gőzösnek, amelynek rekord idő alatt kellene átérni New Yorkba. A hosszú hajó úton az utasok társasági eseményekkel töltik el az időt.

10.  Az ostromzáron át -- Les Forceurs de blocus - "1871"
A Glasgow-i James Playfair javaslatára Vincent Playfair öt hónap alatt megépítteti a Delphin gyorsjáratú gőzhajót. James Playfair kapitányságával a hajó ruhát, élelmiszert és a háborúhoz szükséges anyagokat tervez szállítani az Amerikai polgárháborúban az északiak által - ostromzár alá vett: Charleston-ba, ahonnan gyapotot, kávét és dohányt hozna el töredék árért a nyersanyagot nélkülöző Glasgow-i gyáraknak. A Delphin legénysége a tengeri ostromzárakon bravúrosan tör át és halad célja felé. Közben a hajón James és Jenny egymásba szeretnek. A kapitány ügyesen kicselezi az öböl bejáratát védő blokádhoz tartozó két északi hadihajót és behajózik Charlestonba, a Delphinen az angol zászló lobog. A Delphin hajó visszatérve Glasgow-ba révbe ér, James és Jenny összeházasodnak. Vincent Playfair is boldog, 350 százalékos hasznot hozott az út.

11.  Három orosz és három angol kalandja -- Trois Russes et trois Anglais - "1872"
1854-ben, három angol és három orosz tudósból álló bizottság érkezik: Londonból Dél-Afrikába, hogy méréseket végezzenek egy adott hosszúsági körön. A számítások eredményeit, a méter egységes meghatározásához akarják felhasználni. A feladat végrehajtása érdekében azonban sokkal több, – előre nem látható – problémát kell megoldaniuk, mint gondolnánk. A kezdetben barátkozó tudósok között mély ellentétek merülnek fel, mikor országaik hadat üzennek egymásnak. A ketté szakadt csoport munkáját még ezernyi veszély is fenyegeti a természet, az állatok és a bennszülöttek részéről, de rá kell eszmélniük, hogy a bajokon, csak egymás segítségével kerekedhetnek felül. A sikeres küldetés végén, örök barátságok köttetnek az expedíció tagjai között, függetlenül származásuktól és az országaik politikai szembenállásától. Az emberi és baráti kapcsolatok győzedelmeskednek végül.

12.  A Prémvadászok -- Le Pays des fourrures - "1873"
Ezúttal az Északi Jeges-tenger vadul szépséges tájaira vezet bennünket Jules Verne. Egy prémvadász-expedíció indul Amerika jeges-tengeri partvidékére. Kitűnő, új vadászterületet fedeznek fel, s boldogan berendezkednek új állomáshelyükön. Egy különös esemény azonban ráébreszti őket a félelmetes valóságra: úszó jégmezőn telepedtek meg, amely ismeretlen veszedelmek felé sodródik velük a végtelen sarki tengeren. Az expedíció derék, bátor tagjainak hősies küzdelméről, izgalmas kalandjairól, csodálatos megmenekülésükről szól ez a könyv. amely a kalandos fordulatok izgalmán kívül sok érdekes tudnivalót is nyújt az olvasóinak.

13.  80 nap alatt a Föld körül -- Le Tour du monde en quatre-vingts jours - "1873"
A Nyolcvan nap alatt a Föld körül Jules Verne 1873-ban megjelent, legjobban sikerült és legismertebb, világszerte népszerű klasszikus kalandregénye. Sok országban megjelent és sok film készült belőle. A történetben: Phileas Fogg, egy gazdag angol, londoni úriember és francia inasa: Passepartout próbálja megkerülni a Földet 80 nap alatt. Phileas Fogg, a londoni Reform Klub tagja, egy klubbéli beszélgetésen: 1872. október 2-án vállalkozik arra, hogy egy 20 ezer fontos fogadás keretében, - ami vagyonának felét tette ki, - 80 nap (1920 óra) alatt körbe utazza a Földet. A fogadásban részt vevő felek az útvonalat is meghatározzák: London – Szuez – Bombay – Kalkutta – Hongkong – Jokohama – San Francisco – New York – London. A Föld körbeutazása, a közlekedés forradalma, az új közlekedési eszközök: a vasút, a gőzhajó lerövidítette a távolságokat. Végül kalandos utazásuk sikerült és elnyerték a 20 ezer fontot.

14.  A rejtelmes sziget --  L'île mystérieuse - "1875"
A rejtelmes sziget története egyfelől a "Nemo kapitány" folytatása, a két történetet a Nemo kapitány személye és a Nautilus kötik össze. A regény másfelől a "Grant kapitány gyermekei" történetéhez is kapcsolódik: Jules Verne-nek ez a három műve tehát egyfajta "Trilógiának" tekinthető. A rejtelmes sziget hat emberről, egy "gyerekről", egy kutyáról és egy majomról szól, akik az amerikai polgárháborúi fogságból menekülnek el Richmond városából léghajóval. Viharban indulnak, és rendkívüli sebességgel száguldanak a föld, majd a víz fölött. Végül csodával határos módon megérkeznek a Csendes-óceán egyik ismeretlen szigetére. A rejtelmes szigeten tudásuknak és kitartásuknak köszönhetően felépítik a jövő telepét. A sziget azonban pusztulásra ítéltetett, és hőseink megmenekülése után már csak egy sziklazátony jelzi az egykori Lincoln-sziget helyét a Csendes-óceánon.

15.  Chancellor -- Chancellor - "1875"
A Chancellor egy hajó, három árbocos, kilencszáz tonnás tengerjáró, a gazdag Liverpooli kereskedőház, a Leard testvérek és Társai cég tulajdona. Éppen két esztendeje épült, és most indult harmadik útjára Charlestown és Liverpool közt: 1869. szeptember 27-ét írunk ekkor. Kazallon úr naplójából megtudhatjuk, hogy milyen életveszélyes kalandokon esnek át az elkövetkező hónapokban a Chancellor utasai, míg végül, hajójukat is elveszítvén, partot nem érnek az Amazonas torkolatánál. Miután csodával határos módon megmenekülnek, egy francia hajózási társaság gőzöse szállítja haza a Chancellor utasait Európába. Ám barátságuk ettől fogva szétbonthatatlan. Sőt, a fiatal Miss Herbey, aki nemrég még egész életét a szenvedő betegek ápolásának kívánta szentelni, ennek az utazásnak köszönheti, hogy Letourneur úr fiában: Andréban, felleli boldogságát. Egy bájos történet e könyv.

16.  Sztrogoff Mihály --  Michel Strogoff - "1876"
A Sztrogoff Mihály - Jules Verne 1876-ban megjelent Oroszországban játszódó kalandregénye. Sztrogoff Mihály, az orosz cár futárja, ezer veszélyen át viszi a rábízott parancsot: Moszkvától - Irkutszkig, Ázsia belsejéig. Vihar, sziklaomlás, öldöklő tatár lázadók, de még a megvakíttatás sem tudja megakadályozni célja elérésében. Sztrogoff minden próbát kiáll, minden nehézségen diadalmaskodik. Méltán mondják Verne nagyszabású, romantikus regényére, hogy a kötelesség teljesítés és a helytállás eposza. De nemcsak a helytállásé, hanem a testvériesen gyöngéd, áldozatos szerelemé is. Sztrogoff ugyanis nem egyedül küzd meg a roppant nehézségekkel: útközben pártfogásába vesz egy fiatal lányt, aki száműzött apját kutatja. Később a megvakított Sztrogoff-ot ő vezeti útja végcéljáig. A világhírű regény, hős eposz, amely egyike a legizgalmasabb, legsikerültebb Verne-könyveknek.

17.  Hector Servedac -- Hector Servedac - "1877"
Verne e kötete a téma és a cselekmény érdekességében, fordulatosságában a legsikerültebbek, leglebilincselőbbek közé tartozik. Földünket nagy veszély fenyegeti! Egy csillagász kiszámította, hogy egy váratlanul feltűnt üstökös össze fog ütközni a Földdel. A katasztrófa valóban be is következik, a szeszélyes égitest azonban éppen csak súrolja bolygónkat, és magával ragadja a Földközi-tenger partvidékének egy részét. Különböző nemzetiségű és foglalkozású emberek kerülnek az új égitestre, és izgalmas küzdelmet vívnak életükért, visszatérésükért a Földre. Az Algériában állomásozó francia: Hector Servadac kapitány és tisztiszolgája: Ben-Zuf hirtelen különös körülmények között találják magukat; könnyűvé váltak, a Nap nem ott kel fel, ahol szokott, s mintha lerövidültek volna a nappalok és az éjszakák. A kalandos történet - a sci-fi afféle ősregénye - remek szórakozást ígér.

18.  A Fekete Indiák -- Les Indes noires - "1877"
A Fekete Indiák a szén bányászatról szól, egy valóságos hős költeménye a 19. századi Skócia-i szénbányászok munkájának és kitartásának. A regény Skócia vadregényes tájain 10 év történését meséli el, a Skóciai: Aberfoyle-i szén bánya, Stirling közelében. A bánya beszüntetése után a hajdani bányamester, a jó öreg: Simon Ford, aki egész családjával egy elhagyott tárnában él, új "szénfekvetet" fedez föl. Értesíti az egykori igazgatót: James Starrt, aki kapva kap a lehetőségen, a minden eddiginél gazdagabb széntelér föltárásán. Az öreg Simon fia, a bányász mesterségben atyja hű követője, Harry egy 15 éves leányra bukkan egy kútszerű akna mélyén, aki még soha nem járt a föld felszínén, soha nem látta a nap világát.  A Ford család és Starr mérnök miközben dús szén rétegeket tárnak föl, és megalapítják nemcsak az új bányát, de az új föld alatti csoda várost: "Coal Cityt" is megteremtik.

19.  A tizenöt éves kapitány -- Un capitaine de quinze ans - "1878"
A tizenöt éves kapitány, Un capitaine de quinze ans, Verne 1878-ban megjelent regénye. A könyv témája a rabszolgaság és különösen az afrikai portugál gyarmatokon folyó rabszolga-kereskedelem. Dick Sand egy tizenöt éves fiú, aki a Pilgrim nevű bálnavadász hajó fedélzetén szolgál, mint hajós inas. A hajó személyzete a Csendes-Óceánon egy vadász baleset után odavész, így a 15 éves fiú, Dick Sand veszi át a hajó irányítását és lesz belőle a tizenöt éves kapitány. A tizenöt éves Dick tudására számíthatnak, aki a viharral is derekasan megküzdve elkormányozza a hajót Dél-Amerika partjaihoz. Már a szárazföldön folytatják útjukat, amikor kiderül, hogy Negoro, Samuel Veron földrajztudós gyilkosa - ármánya folytán valójában Afrikába kerültek. Rabszolga kereskedők fogságába esnek, ahonnan nagy nehézségek után kiszabadulnak. Az életveszélyes kalandok után újra hajóra szállnak, hogy elérjék céljukat.

20.  Kínai viszontagságai Kínában -- Les tribulations chinois en Chine - "1879"
A történet Kínában játszódik és a főszereplője egy kínai fiatalember. King-Fo gazdag fiatalember, éli az ilyen ifjak gondtalan életét. Mindene megvan: pénze és szép menyasszonya. Igazából nem is becsüli sokra az életét, míg egy alkalommal arról értesül, hogy tönkrement. Úgy dönt, hogy búcsút mond az életnek. Ahhoz nincs ereje, hogy öngyilkos legyen, meg ebből nem is származna haszna. Élet biztosítást köt, végrendelkezik, hogy az összeg egyik felét tanítómestere, másik felét a menyasszonya kapja. Megbízza: Wangot, a tanítómesterét, hogy ölje meg őt. Ekkor derül ki, hogy tévedés volt a tönkremenetelről szóló hír, sőt sokkal gazdagabb lett, mint azelőtt volt. Le akarja fújni a megölésére szóló akciót, de kiderül, hogy késő: valakit már megbízott Wang, aki számít a munkáért kapható pénzre. Menekülnie kell, de elkapják.

21.  A Bégum ötszáz milliója -- Les cinq cents millions de la Bégum  - "1879"
Egy indiai nábob dúsgazdag özvegyének hatalmas öröksége hosszas hányódás után két európai tudós között oszlik meg. A francia: Sarrasin doktor felépíti belőle az eszményi várost, a "Mintavárost", amelynek lakói tökéletes egészségügyi viszonyok között és demokratikus szervezetben élnek. A Mintaváros közelében nő ki a földből a német: Schultze professzor félelmetes műve, az "Acélváros", mely kíméletlenül katonás rendjével és modern üzemeivel a fajgyűlölő tulajdonos világpusztító terveit kivitelezi. Gyanítható, hogy Schultze a mintaváros elpusztítására törekszik és a békés város nem tud más fegyvert szegezni a gyilkos gyűlölet ellen, mint fiainak ügyességét és ravaszságát. Verne népszerű regénye bámulatos módon előrevetít fél évszázaddal későbbi fejleményeket, a német-germán náci fasizmust, a fajgyűlölet, a német világhatalmi téboly pusztításait, a „csodafegyver” rémképét és kudarcát.

22.  800 mérföld az Amazonason -- Jangada - "1881"
Jules Verne izgalmas, fantáziadús klasszikusa ezúttal: Brazíliába, az Amazonas folyó vidékére repíti el az olvasókat, hiszen ez az izgalmas kaland történet itt játszódik. Joam Garral jólétben és szeretetben él családjával: Iquitosi birtokán. Ám hirtelen előkerül egy régi ügye, amiben ártatlanul ítélték el és menekülnie kell. Az Amazonas-on a menekülés eszköze egy: Tutaj, vagy ahogy a helyi lakosság hívja: egy: Jangada. Torres bukkan fel az otthonukban és szemet vet Garral lányára, Minhára. A lány azonban éppen az esküvőjére készül az otthonuktól távoli: Belém-ben. Az oda való eljutás meglehetősen nehézkes ezért a család egy Jangadát, tutajt épített, hogy az Amazonason hajózzanak el 800 mérföldre, az esküvő helyszínére.  A hosszú hajó úton pedig fény derül Torres aljas tervére: nála van egy papír, melyben a valódi bűnös bevallja a tetteit. Végül pedig kiderül ez az igazság.

23.  Robinsonok iskolája -- L'École des Robinsons - "1882"
A dúsgazdag amerikai üzletembernek egy izgalmas árverésen sikerül megvásárolnia egy szigetet. Hamarosan az az ötlete támad, hogy összeházasítja unokaöccsét a gyámlányával. Ez utóbbi nem lenne izgalmas, hisz a fiatalok jó ideje, őszintén és nagyon szeretik egymást, csakhogy a vőlegényjelölt a frigy előtt megismerné a világot, az életet. Hogyan találkozik a két dolog, a sziget vásárlás s az elhalasztott esküvő? Kezdetnek biztató, hogy a nagybácsi beleegyezik az esküvő elhalasztásába. Unokaöccse rendelkezésére bocsát egy hajót, amivel akár az óhaja szerinti világkörüli utat is bejárhatná, ám a hajó titokzatos körülmények között elsüllyed. A kalandvágyó fiatalember és táncmestere szerencsésen partra vetődik valahol. Aztán izgalmak mellett, eszközök és tapasztalatok híján, valamint az őket támadó vadak és egyebek közepette úgy tűnik, nem élik túl a kalandot, de aztán mégis sikerül.

24.  Keraban a vasfejű -- Kéraban-le-Têtu - "1883"
Keraban története Törökországba, a Boszporusz és a Fekete-tenger vidékére visz el minket. A Boszporusz regényes partján soha nem sétált még olyan makacs török, mint Keraban, a gazdag dohány kereskedő, Verne egyik legizgalmasabb regényének hőse. A makacs Keraban nem tűri, hogy ellenkezzenek vagy vitatkozzanak vele, soha sem hajlandó visszakozni, s minthogy egyszer kijelentette: nem fizeti meg az átkelés díját a Boszporuszon – inkább megkerüli az egész Fekete-tengert, hogy eljusson a Boszporusz túlsó partján álló házába. Negyven napig utazik, vadregényes, ijesztő és zord tájakat jár be, végig kocsizza a Fekete-tenger egész partvidékét, útja során izgalmas, mulatságos kalandokat él át, leány rablókkal keveredik gyilkos harcba, majd tanulságokban, élményekben gazdagon érkezik meg otthonába, s marad aki volt: a makacs Keraban, a földkerekség legkonokabb embere.

25.  A lángban álló szigettenger -- L’Archipel en feu - "1884"
A lángban álló szigettenger - L’Archipel en feu, Görögország égei-tengeri szigetvilágában játszódik, a görög nép 19. század elején vívott szabadságharcával kapcsolatos történelmi regény. A könyv a görög-török háborúról szól, a görög szigetvilágban, a szigettengeren játszódik: Korfu, Psara, Skiros, Zea, Lesbos, Lemnos, Páros, Santorini. 1827. október 18-án délután öt óra tájban kis Levantei hajó igyekezett előre szél mentén, hogy még az éj beállta előtt befusson a Koroni öböl bejáratánál fekvő vitülói kikötőbe.” Így kezdődik ez a rendkívül izgalmas történelmi regény, amelyben a nagy francia író a görögség múlt század eleji szabadságharcáról ír. Görögország egy része lerázta már magáról a török igát, a Szigettengeren azonban még ádáz és elkeseredett küzdelem folyik. Elnyeri állhatatossága jutalmát: Hadzsine és Henry d'Albaret, a regény szerelmespárja. Szép és tanulságos történet.

26.  Dél csillaga -- L'étoile du sud - "1884"
A Dél csillaga egy kalandregény romantikus szálakkal, mely Dél-Afrikában, a gyémánt bányák, a gyémánt lelőhelyek színhelyén játszódik. A történet típusára nézve epikus mű, valamint műköltészeti alkotás. Cyprien Méré, a fiatal francia geológus Dél-Afrika gyémántbányáiban kutat, és a gyémánt mesterséges előállításával is próbálkozik. Kísérleteit váratlan siker koronázza, és barátunk úgy érzi, hogy most már biztosan elnyerheti a dúsgazdag bányatulajdonos lányának, Alice Watkinsnak a kezét. Csalódnia kell, mert a csodálatos méretű és tüzű gyémánt, a Dél Csillaga ellene fordítja a bányatulajdonosokat, ráadásul egy pompás banketten megmagyarázhatatlan módon eltűnik. Vad és gyilkos hajsza indul a vélt tolvaj után, aki Méré hűséges néger szolgája. A gyémánt megtalálójának a jutalma: Alice kisasszony keze, de a derék francia geológus nemcsak ezért veti magát bátran a hajszába.

27.  A Cynthia hajótöröttje -- L'Épave du "Cynthia - "1885"
A híres svéd tudós: Schwaryencrona doktor hazalátogat szülőfalujába. A falusi iskolában fölfigyel föl egy különös arcú és képességű gyermekre: Erikre, aki nemcsak abban különbözik szőke osztálytársaitól, hogy barna hajú, de tudása is a felnőttekét megszégyenítő. Kiderül hogy: Erik a tengeren talált gyerek, a "Cynthia" hajó katasztrófája után. Schwaryencrona pártfogásába veszi a tehetséges fiút, magával viszi Stockholmba, jó nevű iskolákba járatja. Közben nyomozásba kezd: ki is valójában a bóján talált gyermek. A Nordenskjöld Északi-sarki expedíciójáról hír érkezik, az Észak-Nyugati Átjárót kereső svéd fölfedező hajója valahol Szibériától északra eltűnt. Ám kiderül, az Erik származásának titkát egyedül ismerő: O'Donoghan matróz él, éppen Nordenskjöld hajóján szolgál. Erik és pártfogói expedíciót szerveznek az Északi Jeges-tengeren, hogy fölkutassák a fölfedezőt és a matrózt is. Végül fény derül: Erik származására, ő egy amerikai olajtársaság tulajdonjogának egyetlen örököse, miközben 21 évesen végre találkozhat a Cynthia katasztrófáját ugyancsak túlélt édesanyjával.

28.  Sándor Mátyás -- Mathias Sandorf - "1885"
A Sándor Mátyás az író világhírű magyar vonatkozású kalandregénye, amelyben a magyar szabadságharcosnak állít méltó emléket. A regény a magyar szabadságharc bukása után játszódik. Sándor Mátyás gróf, dúsgazdag erdélyi főűr és társai, Szathmár László gróf és Báthory István gróf 1859-ben összeesküvést terveznek a Habsburg osztrák császári hatalom ellen, Magyarország függetlenségéért, de Torontál Simon bankár, valamint Sárkány és Zirone leleplezik őket. A halálos ítélet elől csak Sándor Mátyás tud megszökni, aki évekkel később, mint a gazdag és tudós: Antekirtt doktor tér vissza bosszút állni és igazságot szolgáltatni. Sándor Mátyás a szinte ember feletti hatalmú, titokzatos igazság tevő: Antekirtt orvos alakjában Verne talán a legvonzóbb és legemberibb regény hősét alkotta meg. A kaland történetben az aljas árulók és cinkosaik elnyerik büntetésüket, a jó ügy támogatói pedig jutalmukat.

29.  Egy sorsjegy története -- Un Billet de loterie - "1886"
A történet egzotikus színhelye: Norvégia északi tájai, a Fjordok, fenyvesek, hegyi folyók zordan fenséges vidéke. A magányos fogadó tulajdonosa, özvegy Hansenné, illetve Hulda nevű leánya esküvőre készülnek: a távoli: Újfundlandi, Grönlandi vizeken hajózó: Olét várják haza, hogy a fiatalok egybe kelhessenek. Hamarosan kiderül: Ole hajója az Atlanti-óceánon elsüllyedt, Sangist úr pedig adósság fejében lefoglalni készül a család megélhetését jelentő fogadót. A segítség azonban a véletlen útján érkezik meg, egy "sorsjegy képében". A vőlegény: Ole a már süllyedő hajóján palackba zár egy még odahaza vásárolt sorsjegyet, egy üzenettel menyasszonya számára. A viharos óceánon hánykolódó palackot egy Dán hajó kihalássza a hullámokból, így jut el a -9672-es sorszámú sorsjegy a boldogtalan arához, Huldá-hoz. A 100 ezer koronás főnyereményt ez a sorsjegy üti meg, sőt még, a sorshúzás drámai feszültségű pillanataiban, a halottnak hitt: Ole is fölbukkan, innét már egyenesen következik a boldog vég: a fiatalok egybekelnek és övék marad a fogadó is.

30.  Hódító Robur -- Robur-le-Conquérant - "1886"
A Hódító Robur a korabeli technikai fantázia szerint utópisztikus témával, a repüléssel foglalkozik. A mű cselekményének kezdetén egy klub tagjai arról vitatkoznak: a Léghajó orrába vagy farába érdemes-e a légcsavart szerelni, hogy a repülő szerkezet hatásosabb legyen. Vitájukat egy váratlanul felbukkanó férfi szakítja félbe, aki azzal a képtelen ötlettel áll elő, hogy a "levegőnél nehezebb" alkalmatosságok jobbak a léghajónál. Robur mérnők, hogy igazát bizonyítsa, elrabolja a klub elnökét és titkárát, Albatrosz nevű gépével izgalmas: Föld körüli útra viszi őket. A foglyok végül megszöknek és egy maguk építette léghajóval harcba akarnak szállni: Robur Albatroszával, ő azonban győztesen kerül ki a harcból, sikerrel hódítván meg a levegő-eget. A merész fantázia képekkel élő regény történetet: sci-fi, krimi, s a téma olyan beállítása, melynek „fantasztikumát” időközben túlszárnyalta az idő és a technikai haladás.

31.  Észak Dél ellen -- Nord contre Sud - "1887"
Az Észak Dél ellen, Jules Verne egyik epikus történelmi regénye, romantikus szálakkal, melyet 1887-ben adtak ki Franciaországban. A regény az Amerikai polgárháborút és a közben lezajló eseményeket idézi fel, és egy a polgárháborúhoz erősen kötődő történetre koncentrál. A történet 1862-ben kezdődik, és a polgárháború 1865. április 9.-i végénél fejeződik be. A könyv részben valós alapokra épül, az Amerikai polgárháború 4 évig folyt, az elkeseredett harc Észak és Dél között. A polgárháborúnak több mint félmillió halottja volt. Ezenfelül hárommilliárd dollárba került. De a rabszolgaságot egész Észak-Amerikában eltörölték. Így vívták ki az amerikaiak óriási áldozattal az Egyesült Államok egységét. Követték őseik példáját, akik egy évszázaddal ezelőtt a függetlenségi háborúban ontották vérüket hazájuk önállóságáért. A történet típusára nézve epikus mű, valamint műköltészeti alkotás..

32.  Kétévi vakáció -- Deux ans de vacances - "1888"
A Kétévi vakáció egy izgalmas ifjúsági kalandregény, egy robinzonád. Új-Zélandon egy vihar elsodort a kikötőből egy "Sloughi" nevű vitorlást, amin 15 fiú, tizenöt fiúintézeti gyerek utazott. A hajón felnőttek nem voltak, így mire a fiúk ezt észrevették, már késő volt. A hozzátartozók kutatások után kénytelenek voltak beletörődni a gyerekek eltűnésébe. A fiúk egy lakatlan szigetre sodródtak, itt építették fel saját társadalmukat, és éltek túl a megpróbáltatásokat. A három főszereplő: Briant, Gordon, Doniphan akik a fiúk közül a legidősebbek, ők veszik át az irányítását. A fiúk két évet kénytelenek eltölteni a lakatlan Csendes-Óceáni szigeten, nyári vakációjuk két évre nyúlik, miközben rengeteg férfi próbáló kalandot élnek át, és mivel teljesen magukra vannak hagyva, a 2 év alatt lassan felnőnek. A regény végén a fiatalok egy másik hajóval visszajutnak Új-Zélandra.

33.  A Névtelen család -- Famille-sans-nom - "1889"
A Névtelen család története a Kanadában élő franciák szabadság harcáról szól, akik az angolosítási törekvések ellen küzdenek. Készek ezért akár még a törvénnyel is szembeszegülni. Céljuk, hogy kivívják függetlenségüket. Az angolok még soha nem voltak olyan elszántak, mint az 1830-as évek végén. Mindenáron angolosítani akarják e területet. A franciák elhatározzák, hogy akár a törvénnyel szembe szegülve is, de útját állják e terv megvalósításának. Jean, a Névtelen – a francia pártiak vezére – a legveszélyesebb helyzeteket vállalva egész életét a függetlenségi harcnak szenteli. Hívei nem sejtik, hogy a haza szereteten kívül apja bűneiért is vezekel, aki egy korábbi összeesküvés árulója lett. A Névtelen mindenütt ott van, ahol szükség honfitársai buzdítására. Az angolok vérdíjat tűznek ki fejére. A fordulatos történet során az olvasók felfedezhetik a Szent Lőrinc-folyam csodálatos vidékét.

34.  César Cascabel -- César Cascabel - "1890"
César Cascabel - Cirkuszkocsival a Sarkvidéken át. Amerikából Franciaországba van-e más út, mint a hajóút? Hogy települjön haza: César Cascabel cirkuszos, vándorkomédiás családostul, ha nincs pénze a hajó jegyekre? César Cascabel szorultságában hihetetlen gondolatra jut: cirkusz kocsiján a befagyott Bering-szoroson hajt át egyik világrészből a másikba, hogy aztán Szibérián s Oroszország európai részén keresztül érkezzen el francia szülőföldjére. Hogy e merész vállalkozás közben, végig: Amerikán Alaszkáig, majd a befagyott Jeges-tengeren, Szibéria földjén mennyi-mennyi kalandon esik át, hogy küzd meg az elébe tornyosuló nehézségekkel, s végül hogy éri el hajmeresztő veszélyeken át maga elé tűzött célját – a világhírű író szokott megelevenítő készségével és pompás mesélő kedvével szól erről.

35.  A Franklin kifut a tengerre -- Mistress Branican - "1891"
Amerikában, a Kaliforniai: San Diego kikötőjéből fut ki a Franklin hajó India felé. A Franklin kapitánya, a már fiatalon is tekintélyes: John Branican ifjú feleségét és kisgyermekét hagyja otthon. A hajónak hamarosan nyoma vész, Dollyt pedig egy váratlan csapás éri, kisfia halála évekre megfosztja elméje épségétől. Mire magához tér, dúsgazdag lett egy váratlan örökség folytán, de vagyona csak egy célt szolgál ezentúl: felkutatni az elveszett hajót és a kapitányt, akiről makacs hittel hiszi, hogy életben maradt. Több kutató út és gondos nyomozás végül az Ausztráliai sivatagba vezeti a keresőket: itt már nemcsak a mostoha természeti környezettel, hanem a vagyonra pályázó fondorlatos gazsággal is meg kell küzdeniük, míg önzetlen és fáradhatatlan törekvésüket siker koronázza. A nálunk kevésbé ismert Verne-regény egy igazi gyöngyszem a Verne-rajongók számára.

36.  Várkastély a Kárpátokban -- Le château des Carpathes - "1892"
A Várkastély a Kárpátokban az író második magyar vonatkozású regénye. A történet a 19. század végén: Erdélyben, Veresden játszódik. Gortz Rudolf báró a község lakóit babonái segítségével tartja távol elhagyatott kastélyától. A falun utazik át: Telek Ferenc gróf is, akiben a kastély rossz emlékeket idéz fel, mert Gortz báró okozta szerelmének halálát. Felkeresi a helyet, amiért majdnem életével kell fizetnie. Titokzatos jelenségek ejtik rémületbe az erdélyi Kárpátokban meghúzódó kis Veresd falu babonás lakóit. A közeli ormon álló, régóta elhagyott vár kéményéből füst gomolyog, és a falu ivójában földöntúli hang csendül fel, hogy a kíváncsiskodókat elriassza. A bátor Deck Miklós erdész ennek ellenére nekivág a felfedező útnak, de a vakmerő erdészt félholtan hozzák le a faluba. A századvég csodásnak ható technikai vívmányai adják meg a választ, a háttérben pedig egy romantikus szerelem története bontakozik ki.

37.  Antifer mester kalandjai -- Aventures de maître Antifer - "1894"
Antifer mester, a nyugalmazott hajós kapitány két évtizede vár egy látogatásra. Bizony nem csekély tét függ e látogatástól: százmilliós értékű, ismeretlen helyen elásott örökség megtalálásáról van szó! Antifer mester birtokában van a kincset rejtő lakatlan sziget egyik helyrajzi adata: a szélességi fok. De a sziget felkutatásához szükséges másik adatot, a hosszúsági fokot – az ismeretlen látogatónak kell magával hoznia. Érthető tehát, hogy a derék hajóskapitány egyre türelmetlenebbül várja a látogatást. Bezzeg nevelt lánya meg unokaöccse annál kevésbé, hiszen az ő szerelmük beteljesedése lehetetlenné válik, ha Antifer mester valóra tudja váltani a dús örökségre alapozott hóbortos terveit. A nagy író kalandos utazási regénye nemcsak izgalmas cselekményével nyújt maradandó élményt, hanem humorával is, pellengérre állítva a kincsvágyat, az anyagi javak telhetetlen hajszolását.

38.  Clovis Dardentor -- Clovis Dardentor - "1896"
Két unokatestvér: Jean és Marcel útra kel Franciaországból. Az úti céljuk: Oran, Algéria, Észak-Afrika, céljuk pedig, hogy jelentkezzenek katonának az Afrikai ötödik hadtesthez. Útjuk során, az Oran-ba tartó hajó fedélzetén megismerkednek: Clovis Dardentor nevű úrral, aki egy dúsgazdag, gyermektelen iparmágnás. Jean és Marcel fejében, akik azért kelnek útra, hogy anyagi függetlenségre tegyenek szert Afrikában, megszületik a nagy terv: meg kell menteni: Clovis Dardentort, és akkor bizonyára hálából majd csinos vagyont hagy rájuk az iparmágnás. Hajón megérkeznek: Afrikába, Oran városába, Északnyugat-Algériába, ami Földközi-tenger partján fekszik. Az idő telik, s mialatt a fiatalok buzgón dolgoznak azon, hogy "megmentsék" Dardentor életét, pont az ellenkezője esik meg: Clovis Dardentor menti meg egyszer: Marcel, egyszer: Jean életét.

39.  Jégszfinx -- Le Sphinx des glaces - "1897"
A Jégszfinx című regényét: Jules Verne az: Edgar Allen Poe - Arthur Gordon Pym című rém-regényének folytatásaként írta meg. A Jégszfinx hősei, a hajó törött testvérét eszelősen kereső kapitány: Guy Len, és a kíváncsi természet tudós: Jeorling úr. A hajósok Pym naplójára rábukkanva fantasztikus kalandokról szereznek tudomást, s maguk is csodálatos és hajmeresztő fordulatokban bővelkedő utazás részesei lesznek a Halbrane fedélzetén. A különös atmoszférájú mű végén egy Szfinx formájú jéghegy delejes vonzásába kerülnek. A szerencsétlenekkel a ladik elképesztő sebességgel száguld a szfinx alakú orom felé, melyről azután kiderül, hogy rendkívül mágneses hegycsúcs, és rettentő erővel vonz magához minden fém tárgyat. Végül is Len Guy az utolsó pillanatban rábukkan félholt testvérére és másik három társára, majd maguk is megmenekülnek egy hajó fedélzetére kerülve.

40.  Az Orinocon fölfelé -- Le Superbe Orénoque - "1898"
A történet: Dél-Amerikában, az Orinoco folyón játszódik. Az Orinoco -"Río Orinoco" Dél-Amerika egyik leghosszabb folyója, hossza: 2140 km. Ennek: 76%-a Venezuelában, a többi része része pedig Kolumbiában található. Az Orinoco fő közlekedési útként szolgál: Venezuela belföldi területei és Kolumbiai között. A regényben a Venezuelai Földrajzi Társaság három tudós tagja az Orinoco és két délnyugati mellék folyója vitás kérdésének eldöntése végett földerítő útra indul, a nagy vállalkozásuk országszerte élénk visszhangra talál. Egy hosszú és kalandos utazás veszi kezdetét az Orinoco folyón felfelé. Verne ebben a művében is tálalja nekünk a bőséges ismeretterjesztő előadásait, rengeteg mindent megtudunk az ottani: állatvilágról, növényzetről, hegyekről, vizekről, az ott élő népek szokásairól.

41.  A Dunai Hajós -- Le Pilote du Danube - "1900"
A Dunai Hajós az író egy harmadik magyar témájú kalandos regénye. A Dunai horgászok 1876-os a Sigmaringei horgász versenyének győztese: Borus Demeter, egy addig ismeretlen magyar horgász. Borus Demeter rögtön szenzációs bejelentést is tesz: egy ladikban úgy evez végig a Dunán az eredettől a torkolatig, a  Fekete erdőtől a Fekete-tengerig, hogy közben csak horgászattal tartja fenn magát. Az útra váratlan és kéretlen társra akad. Ez az útitárs – valójában nyomozó tiszt – hamar rájön, hogy utazónk nem az, akinek kiadja magát, de csak rengeteg kaland és kalamajka után döbben rá, hogy nem is az, akinek ő sejtette. Borús úr, alias Ladko, a bolgár nemzeti függetlenség harcosa természetesen célja az, hogy eljusson a bolgárokhoz, akiknek fegyvert és pénzt visz.. Az 1870-es években játszódó regény története végső soron a Duna menti népek barátságának ma is időszerű eszméjét hirdeti.

42.  Új hazában -- Seconde patrie - "1900"
A svájci Zermatt család tizenkét éve él a Csendes-óceán egyik lakatlan szigetén. Boldog, nyugodt életük annyira zavartalan, hogy amikor a szigeten kiköt egy angol hadihajó, a család a maradás mellett dönt. A négy fiú közül kettő tart az óvilágba, hogy új telepeseket toborozzanak a gazdag Új-Svájc megalapítására. Visszafelé útjukban azonban az őket szállító angol kereskedelmi vitorlás legénysége fellázad a kapitány ellen. A lázadók a Zermatt fiúkat, a kapitányt és néhány hűséges embert egy lélekvesztőben a vízre tesznek. Hetekig tartó hánykolódás után partot érnek egy sziklaszirten, ahol a közeledő esős évszakot lehetetlen túlélni. Mivel kis csónakjuk összetört, megpróbálnak a sziget belseje felé utat találni a sziklaszirtek között…

43.  Az Antillák világa -- Bourses de voyage - "1902"
Az Antillák világa, a Karib-tengeri szigetvilág Közép-Amerikában egy paradicsomi hely ahol e történet játszódik. A nagy francia álmodó regénye a jellegzetes Verne-témakörök közül kettőt egyesít: a fiatalok tengeri utazásának témáját. és a tengeri bűnözés, azaz a kalózkodás motívumait. A lassú áradású cselekmény Londonban veszi kezdetét: a Karibi szigetvilágból származó gazdag diákok előkelő iskolája, az Antilian School kilenc legjobb tanulója az évzárón ösztöndíjat nyer, tengeri utazást szülőföldjükre, a Közép-Amerikai Antillák szigetvilágába, valamint személyenként 700 fontot. A Karibi hajót azonban elfoglalja egy csapat bűnöző, akik, mielőtt visszatérnének jól bevált kalóz mesterségükhöz, előbb a srácok pénzét szeretnék megszerezni. A fiatalok okosan helytállnak. Könnyű és gyors olvasmány, de rendkívül szórakoztató, melynek külön ízt ad a múlt század elején készült fordítás.

44.  A Szahara tengere -- L'Invasion de la mer - "1905"
A Szaharába, Afrikába, a Föld legnagyobb sivatagának kopár és végtelen világába vezet bennünket Jules Verne először 1905-ben megjelent posztumusz kötete. A terméketlen sivatag termővé tétele már a múlt században is foglalkoztatta az embereket. Abban az időben a terület csaknem egészében francia gyarmat volt. Egy francia mérnök, Schaller, úgy gondolta, ha vízzel árasztanák el a sivatagot, nemcsak az oázisokban lehetne növényeket termeszteni. Expedíciót szervez a terület alapos feltérképezésére. A gyarmatosítók ellen küzdő arabok azonban elfogják őket. Földrengés pattan ki, melynek következtében a tengervíz elárasztja a sivatagot. Az arabok elpusztulnak a vízben, Verne hősei pedig megmenekülnek…

45.  Az Arany Vulkán -- Le Volcan d'or - "1907"
Az Arany Vulkán egy nagyszerű könyv. Verne ebben a művében: Észak-Amerika, Kanada és Alaszka csodálatos tájaira visz el bennünket, a híres: Klondike vidékére, az Alaszkai-Kanadai aranyláz idejére. A két különc főszereplője: Ben Raddle és Summy Skim Montreal-ból arany ásónak csapjon fel. Verne szokásához híven nem fogja vissza magát: mesterséges természeti katasztrófa, "Aranyvulkán", grizzly és ember közötti "box meccs", indián és spanyol ajkú rossz arcok. Van itt minden ami a 19. század végi Klondike-i aranylázhoz kapcsolódik. A fivérek és unokanővérek expedíciót szerveznek az Északi-sarkkörön túl, az arktikus óceán partján fekvő "Aranyvulkán" kiaknázására. A kráterben lévő arany kitermeléséhez megfúrják a hegy oldalát, és megtörténik a kitörés, ám a láva a hegy megközelíthetetlen északi oldalán az óceánba ömlik. Ha aranyuk nem is lesz, az agglegények elnyerik az unokanővérek kezét.

46.  Az Arany meteor -- La chasse au météore - "1908"
Az Aranymeteort már az író fia: Michel öntött végső formába. Két amatőr amerikai csillagász, akik egymástól függetlenül, fölfedeznek egy szabályos pályán haladó meteort, amelyről kiderül, hogy anyaga színarany. Egy harmadik tudós, a francia: Xirdal Zephyrin, aki rájön, milyen módon lehet a Földre irányítani az ezer milliárdokat érő meteort. Az arany meteor egy napon tehát közelíteni kezd a földgolyóhoz, miközben megkezdődik az aranybányák részvényeivel való spekuláció és egy fegyveres konfliktus. Zephyrin a bankár nagybácsikája ösztönzésére úgy irányítja a készülékkel a meteort, hogy az az általa előre megvásárolt Grönlandi partvidéken érjen földet, elejét véve mindennemű tulajdonjogi vitának. A megoldás: Xirdal Zephyrin kezében van: titokzatos készülékével a tengerbe taszítja a tüzes aranygömböt, amely apró szilánkokra robbanva alámerül a jeges habokba és helyreáll a béke.

47.  Az Örök Ádám -- L'Éternel Adam - "1910"
Jules Verne ebben a kötetben új oldaláról mutatkozik be az olvasónak. Kevesen tudják, hogy éppen ő, nagy műszaki vívmányok, korszakalkotó felfedezések lelkes hirdetője és megjósolója– elgondolkodott azokon az etikai-filozófiai problémákon is, amelyek az eljövendő emberiségre várnak. Megsejtette, hogy a technikai eredmények nem feltétlenül járnak együtt az emberi szokások és hajlamok tökéletesedésével, és megkísérelte a majdani konfliktusok természetét felvázolni. Ezek a tűnődései kisebb terjedelmű, kevésbé ismert, hazánkban részben még kiadatlan fantasztikus elbeszéléseiben jelentkeztek. Ezeket nyújtjuk át a Jules Verne írásait és a sci-fit kedvelő olvasóinknak, élükön a címadó: "Az örök Ádámmal", az emberiség nagy katasztrófáját és újbóli felemelkedését leíró látomással. A kötetben szerepelnek „borzasztó történetek” is, éppúgy, mint jóízű derűvel írott paródiák.

48.  Storitz Vilmos titka -- Le secret de Wilhelm Storitz - "1911"
A Storitz Vilmos titka a nagy francia mesélőnek a negyedik magyar témájú regénye, a kései, fantáziadús története Magyarországon játszódik. A Párizsban élő: Vidal Henry levelet kap öccsétől, a Dél-Magyarországi: Zimonyban tartózkodó: Márktól, hogy keresse föl őt a Duna-parti városban, mert nősülni készül; a gyönyörű és kedves, jóravaló: Radvánszky Máriát kívánja oltárhoz vezetni. Henry boldogan készülődik a nagy útra, de tudomására jut az eset: Radvánszky Máriának korábban volt egy kikosarazott német kérője, a már elhunyt híres kémikus: Storitz Ottó fia, Vilmos, aki az elutasítás ellenére is időről időre zaklatja a házasságra készülő fiatalokat. Storitz apja annak idején fölfedezett egy láthatatlanná tevő folyadékot, s a fia ennek segítségével láthatatlanul garázdálkodik mindenhol. Storitz megakadályozza az esküvőt is. Végül minden jóra fordul: Storitz visszanyeri emberi alakját, Mária is előkerül, és megsemmisítik a csodaszert.

49.  A Barsac-expedíció kalandjai -- La Aventure de la Barsac - "1914"
A könyv több szempontból is a rendhagyó Verne-regények közé tartozik. Alap ötlete teljesen krimiszerű, de a cselekmény során megjelennek a Vernére jellemző motívumok: földrajzi utazás, zseniális találmányok, a mindenen átlátó francia főszereplő, a mű mégis inkább felnőtt olvasókra számít. A mű elbeszélője: Amédée Florence francia újságíró, aki egy Afrikai expedícióról szeretne beszámolni lapjának, így csatlakozik egy Niger menti expedícióhoz, amelyet a francia képviselő: Barsac vezet. Az expedíció tagjai fogságba kerülnek, méghozzá egy olyan városban, amelyről senki sem tud, és amely csodálatos találmányok segítségével, pár év alatt épült fel a terméketlen: Afrikai sivatagban. A város ura, mint ez később kiderül, a mostoha: Buxton fiú, akit olthatatlan gyűlölet vezet a Buxtonok kiirtására. Birodalmát egy zseniális francia feltaláló kihasználásával hozta létre, ördögi tervei már csaknem valóra válnak, amikor hirtelen mindenre fény derül és nemcsak a fogságba esett expedíció tagjai szabadulnak ki, de romjaiba dől - zsarnokát maga alá temetve - a csodaváros is.

50.  Párizs a XX. században -- Paris au XX. siècle - "1994"
A Párizs a XX. században Jules Verne disztópikus regénye. Párizs a XX. században - ez a cím a Verne-kutatók körében legendássá vált mára, ezt bátran állíthatjuk. A mű cselekménye – Verne korához képest – a messze jövőben, 1960-ban, Párizs-ban játszódik, egy fiatalemberről szól, aki technológiailag igen fejlett, azonban kulturálisan nagyon vissza maradott világban: Párizsban él, ahol az emberek felhőkarcolókban laknak, nagy sebességű vonatokon és gázüzemű autókon utaznak. Számológépeket és világméretű kommunikációs hálózatot használnak. A leírás nagyon is közel járt századunk valóságához: teljesen automatizált magasvasút, csendesen suhanó magánautók, fényesen kivilágított város. Jules Verne szerint ebben a jövendő metropolisban a pénz és a műszaki tudományok uralkodnak, s az életet a mindenütt jelenlevő állam szabályozza. A klasszikus kultúra elévülhetetlenségére csak az utal a regényben, hogy a főhős: Michel kutat a könyvtárakban egy “ismeretlen” költő: Victor Hugo versei után. A Párizs a XX. században nem végződik: happy enddel.>>>>>  Jules Verne művei  <<<<<<
>>>>>>>>  76. Regény  <<<<<<<<<


1.   1852 – Dráma a levegőben -- Un Drame dans les airs
2.   1852 – Martin Paz -- Martin Paz
3.   1854 – Zakariás mester -- Maître Zacharius
4.   1858 – Telelés Grönlandban -- Un Hivernage dans les glaces
5.   1862 – Öt hét léghajón -- Cinq semaines en ballon
6.   1864 – Chanteleine grófja -- Le Comte de Chanteleine
7.   1864 – Utazás a Föld középpontjába -- Voyage au centre de la Terre
8.   1865 – Utazás a Holdba -- De la Terre à la Lune
9.   1866 – Hatteras kapitány -- Les Aventures du capitaine Hatteras
10.  1868 – Grant kapitány gyermekei -- Les Enfants du capitaine Grant
11.  1870 – Nemo kapitány -- Vingt mille lieues sous les mers
12.  1870 – Utazás a Hold körül -- Autour de la Lune
13.  1871 – Az úszó város -- Une ville flottante
14.  1871 – Az ostromzáron át -- Les Forceurs de blocus
15.  1872 – Három orosz és három angol -- Trois Russes et trois Anglais
16.  1873 – A Prémvadászok -- Le Pays des fourrures
17.  1873 – 80 nap alatt a Föld körül -- Le Tour du monde en 80 jours
18.  1874 – Ox doktor teóriája -- Le Docteur Ox
19.  1875 – A rejtelmes sziget -- L'Île mystérieuse
20.  1875 – A Chancellor -- Le Chancellor
21.  1876 – Sztrogof Mihály -- Michel Strogoff
22.  1877 – Hector Servadac -- Hector Servedac
23.  1877 – Fekete Indiák -- Les Indes noires
24.  1878 – A tizenöt éves kapitány -- Un capitaine de quinze ans
25.  1879 – A Bégum ötszázmilliója -- 500 millions de la Bégum
26.  1879 – Egy Kínai viszontagságai Kínában -- Les d'un Chinois en Chine
27.  1880 – A gőzház, az Acélelefánt -- La Maison a vapeur
28.  1881 – Nyolcszáz mérföld az Amazonason -- La Jangada
29.  1882 – A Robinsonok iskolája -- L'École des Robinsons
30.  1882 – A zöld sugár -- Le Rayon vert
31.  1883 – Keraban a vasfejű -- Kéraban-le-Têtu
32.  1884 – A lángban álló szigettenger -- L’Archipel en feu
33.  1884 – Dél csillaga -- L'Etoile du sud
34.  1884 – Híjj-zutty -- Frritt-Flacc
35.  1885 – A Cynthia hajótöröttje -- L'Épave du "Cynthia
36.  1885 – Sándor Mátyás -- Mathias Sandorf
37.  1886 – Egy sorsjegy története -- Un Billet de loterie
38.  1886 – Hódító Robur -- Robur-le-Conquérant
39.  1887 – Észak Dél ellen -- Nord contre Sud
40.  1887 – Haza, Franciaországba -- Le Chemin de France
41.  1887 – Gil Braltar -- Gil Braltar
42.  1888 – Kétévi vakáció -- Deux Ans de vacances
43.  1889 – A névtelen család -- Famille-sans-nom
44.  1889 – Világfelfordulás -- Sans dessus dessous
45.  1890 – César Cascabel -- César Cascabel
46.  1890 – A XXIX. században -- La Journée d'un en 2890
47.  1891 – A Franklin kifut a tengerre -- Mistress Branican
48.  1892 – Várkastély a Kárpátokban -- Château des Carpathes
49.  1892 – Claudius Bombarnac -- Claudius Bombarnac
50.  1893 – Senki fia -- P'tit-Bonhomme
51.  1894 – Antifer mester kalandjai -- Aventures de maître Antifer
52.  1895 – Az úszó sziget -- L’Île à hélice
53.  1896 – A francia zászló -- Face au drapeau
54.  1896 – Clovis Dardentor -- Clovis Dardentor
55.  1897 – Jégszfinx -- Le Sphinx des glaces
56.  1898 – Az Orinocon fölfelé -- Le Superbe Orénoque
57.  1899 – A különös végrendelet -- Le Testament d'un excentrique
58.  1900 – A Dunai hajós -- Le Pilote de Danube
59.  1900 – Új hazában -- Seconde patrie
60.  1900 – Város a levegőben -- Le Village aérien
61.  1901 – Cetvadászok -- Jean-Marie Cabidoulin
62.  1901 – Amerikai erkölcsök -- Moeurs américaines
63.  1902 – A két Kip testvér -- Les Frères Kip
64.  1902 – Az Antillák világa -- Bourses de voyage
65.  1903 – Véres dráma Livóniában -- Un drame en Livonie
66.  1903 – A Világ Ura -- Maître du monde
67.  1905 – A Szahara tengere -- L'Invasion de la mer
68.  1905 – Thompson és Társa -- L'Agency Thompson et Co
69.  1907 – Az Arany Vulkán -- Le Volcan d'or
70.  1907 – A Jonathan hajótöröttei -- Naufreges du Jonathan
71.  1908 – Az Arany meteor -- La chasse au météore
72.  1908 – Világítótorony a világ végén -- Le Phare du bout du Monde
73.  1910 – Az Örök Ádám -- L'Éternel Adam
74.  1911 – Storitz Vilmos titka -- Le secret de Wilhelm Storitz
75.  1914 – A Barsac-expedíció kalandjai -- La Aventure de la Barsac
76.  1994 – Párizs a XX. században -- Paris au XX. siecle