"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Földönkívüliekről Őszinte Módon - Nagy Ádám

2021.02.21 15:37

Földönkívüliekről őszinte módon.

Az UFO - "Unidentified Flying Object" angolul, azaz magyarul "Azonosítatlan Repülő Tárgy”, a köznyelvben egyszerűen UFO, egy olyan repülő objektum, melyet nem azonosítottak. Ez az angol UFO kifejezés a legelterjedtebb a Föld angolszász érdekeltségű részein. Azonban az egész latin nyelvű világban, Dél-Európában és Latin-Amerikában nem az UFO, hanem az OVNI kifejezést használják.

A Földönkívüliekről, a Kintiekről őszinte módon.

-- Az UFO - "Unidentified Flying Object" - angolul, azaz magyarul - "Azonosítatlan Repülő Tárgy”. Az OVNI - úgyszintén azonosítatlan vezérlésű repülő objektumot jelent a latin nyelvekben. OVNI - "Objet Volant Non Identifié" - franciául, OVNI - "Objeto Volador No Identificado" - spanyolul, OVNI - "Oggetto Volante Non Identificado" - olaszul...
-- Én ezek közül egyik kifejezést sem szeretem igazán, mert valami csak addig azonosítatlan, amíg meg nem ismerjük azt, márpedig e jelenség mér eléggé ismerté vált szerte a földön, tehát e kifejezés is már elég idejétmúltnak tekinthető. Így maradjunk a "Kintiek", a "Földönkívüliek" kifejezésnél, mert ez a leghelytállóbb..
-- Az ufó-észlelések nagy része valamilyen egyszerű jelenségre vagy repülőeszközre vezethető vissza, néhány esetben viszont felmerül, hogy az észlelt jelenség oka jelen tudásunkkal nem magyarázható. A jelenség általában nagy érdeklődést kelt, ezért gyakran visszaélnek az ezzel járó nagy nyilvánossággal, így sokan bizalmatlanul kezelik az olyan bejelentéseket, amelyeket egy ember vagy kis csoport (laikus) tett, és tárgyi bizonyítékok (fényképek vagy filmfelvételek) nem elérhetőek..
-- A kifejezést eredetileg a katonai repülésben alkalmazták, ahol ezt minden olyan tárgyra értették, aminek még nem volt tisztázva az eredete (lehetett ellenséges repülőgép, polgári gép, meteorológiai ballon vagy bármi egyéb). Később a köznyelvben ennek egy szűkebb értelme honosodott meg; szinte kizárólag idegen lényt vagy űrhajót („repülő csészealjat”) értenek alatta.
-- Az ufó-kutatásnak van egy nagy valószínűség szerint hiedelmi, vagy félreértéseken alapuló ága, amit elsősorban az amatőrök végeznek, tudományos ufókutatás azonban egyelőre nincsen, mert ahhoz kísérletileg ellenőrizhető, megismételhető feltételekre volna szükség, amit a jelenségkör magától értetődően nem tud produkálni.
-- Az idegen lények létezését először a tudományos-fantasztikus irodalom (sci-fi) vetette fel, bár az ősi népek mondavilága tele van nem emberi lényekkel (istenek, félistenek, szörnyek, tündérek stb). Az emberiség gondolatvilágában ősidők óta ott van, ott motoszkál a földönkívüli élet lehetősége. Az emberiség ősidők óta kapcsolatban van különböző földönkívüli intelligenciákkal, erre számtalan tárgyi és szellemi emlék, bizonyíték áll a rendelkezésünkre. Van egy ősi mondás Afrikában ami úgy szól, "ismerd meg a múltadat és megismered akkor a jövődet is"..
-- Nos ez az, ez a lényege a dolgoknak, sajnos még a történelmünket sem ismerjük eléggé és rendesen, az emberiség történelme is homályos és félrevezetett. A dogon nép története nagyon jó példája ennek.. Az Észak-Afrika-i Maliban élő dogon nép a Bandiagara fennsík szirtjei tövében él, és különös eredetmondáiról vált ismertté. A nyugat-afrikai dogon törzs eredetmondája szerint őseiknek a Szíriusz csillagról érkezett hüllőszerű lények, a nommók adták át a bölcsességet. A dogonok mondáiban az az egyik érdekesség, hogy olyan információkat tudtak a Szíriuszról (és annak kísérőjéről), amit a tudósok csak jóval később fedeztek fel!..
-- A Dogon nép eredetéről csak homályos adataink vannak. A Bandiagara fennsíkra úgy a XII. század tájékán telepedtek le, s itt élnek azóta is elszórt falvaikban és a fennsík holdbéli sziklái tövében sárból és szalmából rakott szokatlan formájú házaikban évszázadok óta szinte változatlan életmód szerint; pásztorkodásból, kecsketartásból és némi gabona termeléséből, s a kopár sziklák közt fellelhető tüzelő összegyűjtéséből tengetve életüket. A törzs tagjai ugyan írni, olvasni nem tudnak, azonban különös, egyedülálló eredettörténettel rendelkeznek. Hagyományaik szerint valamikor az idők homályában a Szíriusz csillagrendszerből érkezett lények segítették őket kultúrájuk fejlődésében.
-- A Dogonoknak meglepően pontos csillagászati ismereteik vannak. Tudomásuk van arról, hogy a Naprendszer bolygói a Nap körül keringenek, tudnak a Jupiter holdjairól, a Föld tengely körüli forgásáról, s arról is, hogy még végtelen számú csillag létezik. A dogon törzs hiedelemvilágának középpontjában a Szíriusz áll. A barlangrajzok közt szereplő tojás alakú ellipszisről hiszik és állítják, hogy egy keringési pályát ábrázol és az ellipszisen a Szíriuszt ugyanarra a helyre helyezték, ahol az valójában van: az ellipszis széléhez közel eső fókuszpontba, és tudnak a Szíriusz társcsillagáról is, és azt állítják, hogy az 50 éves periódusokban kerüli meg a Szíriuszt. A törzs 50 éves időközönként ünnepli meg az ehhez kapcsolódó "Szigui-ünnep"-et, pompás rituálékkal kísérve.
-- A Dogon papok hiedelme szerint a Szíriusz egyik bolygójáról a távoli múltban kétéltű lények érkeztek a Földre és tanították, információkkal látták el őket. E lényeket Nommo-nak nevezték. Barlangjuk falán a velük és űrhajójukkal való találkozást is megörökítették. A Dogonok leírása a Szíriuszról egyezik a valósággal. Az érdekessége az volt az egésznek, hogy a csillagászoknak csak úgy 150 évvel ezelőtt sikerült megerősíteniük a dogonok által lerajzolt Szíriusz körül keringő kisebb csillag létezését, azt, hogy a körülötte észlelt szabálytalanságok egy csillag létezését feltételezik, mely gravitációs erejénél fogva zavarja a Szíriusz pályáját, s később alátámasztották a többi adatot is, vagyis a súlyáról állítottakat.
-- A Dogonok Sirius gyermekeinek nevezik magukat, és azzal ejtették ámulatba az 1930-as évek elején a francia antropológusokat, hogy mindenféle műszer nélkül olyan bolygók létezéséről beszéltek amelyek a Földről nem láthatóak, s melyeket csak a 19. század derekán erősítettek meg a csillagászok, különféle számítások alapján. A dogonok kultúráját először két francia antropológus, Marcel Griaule és Germaine Dieterlen néprajzkutató kezdte feltárni 1931-ben. Meglepődtek, hogy milyen gazdag kozmogóniai ismeretekkel rendelkeznek. Minden ötvenedik évben megülik a Szigninek nevezett nagy ünnepet, a világ megújításának ünnepét. Ilyenkor maszkokat készítenek, ezeket meg is őrzik, úgyhogy ezek a maszkok szinte a nép krónikás irattárának tekinthetők. Amikor másfél évtizedes ott tartózkodás után a két francia kutatót bizalmukba fogadták a dogonok, azt is elárulták, hogy a Szigni ünnepet valójában egy olyan csillag feltételezett keringése határozza meg, ami az ember számára láthatatlan, s amely a legfényesebb csillag, a Sirius körül kering – ötven éves körpályán.
-- A Dogonok Po Tolonak hívják ezt a Földről nem látható csillagot, melyet 1862-ben, felfedezésekor Sirius B-nek neveztek el, és elsősorban számítások alapján bizonyították a létét. A két francia etnológus a dogon hiedelmeket csupán feljegyezte, de azzal már nem foglalkozott, hogy honnan is van e viszonylag primitív népnek ilyen széles körű csillagászati ismerete. Az angol királyi Csillagászati Társaság amerikai tagja, Robert Temple 1976-ban a Sirius-rejtély című tanulmányában kifejti, hogy földönívüli lények jöttek a Siriusról, vagy a feltételezett bolygójáról, mely az Emma Ya körül kering, és minden bizonnyal ők adták tovább a világűrről az ismereteiket a bandiagarai sziklafennsík lakóinak. A Dogon mítoszok máig őrzik az emlékét egy „bárkának”, mely az égből jött.. A dogon történeti emlékek ékes bizonyítéka az emberiség ősidőkre visszanyúló földönkívüli kapcsolatainak.
-- Természetesen még számos más nép történetében is felelhetők hasonlóak, így természetesen a magyar nép történetében is.. A későbbiekben volt egy további nagy fontosságú földönkívüli üzenet is, amely a közelmúltban, néhány évtizede történt, és amelyet Izsáky G. László ír le az Aranykoporsó titkában. Az Erdélyben történt Földönkívüliekkel való találkozás során érkezett egy kódolt üzenet is, a földönkívüli üzenetben többek között ez állt: "A kozmoszban magányos csillag nem létezik. Minden csillagnak vannak bolygókísérői, az idősebbeknek lakott bolygói. Például az Epszilon Eridaninak 27 bolygókísérője van, ebből 7 lakott bolygó. Itt a 4 Jupiter nagyságú óriásbolygó ékesíti a bolygórendszert. A Proxioma Centauri körül 24 bolygó kering, amelyből 4 lakott. A Szíriusznak 13 bolygója van. A lakott bolygók száma 2.. A kozmoszban 8 féle szintű társadalmi rend van. A miénk az alulról a második"...
-- Ám az ilyen és ehhez hasonló bizonyítékoknak még számtalan sorra felelhető és megtalálható az ősi népek hitvilágában, hiedelmeiben, az egész emberiség népeinek egyetemes történetében. Ezek nagy része mind a mai napig nem lett felkutatva, vagy ami fel lett kutatva, az le lett tagadva, el lett hazudva. Ebben számos érdek szerepet játszott, ami mind a mai napig tart a globális hatalom irányítói részéről. Az általuk művelt dolgok alapja egy régi mondás, egy régi igazság volt, vedd el egy adott néptől a múltját és akkor elveszed a jövőjét is. A totális irányítás és ellenőrzés ebben áll a részükről.. Ám mi ezt jól tudjuk és nem leszünk a bábjaik, nem tesszük meg ezt a szívességet nekik..
-- Egyébként jó lenne azt tudnia mindenkinek, hogy akik legjobban tagadják a földönkívüliek létezését, azok tudnak róluk a legtöbbet. Az árnyékormányok, a háttérkormányok beavatott emberei ők, akik a már régen kiszivárgott források alapján jó ideje kapcsolatban is állnak velük. Itt különböző titkos információ cserékről és egyezségekről van szó köztük, amely befolyásukat és hatalmukat tovább erősíti. Ezek többnyire nem pozitív dolgok, nem mindig az emberiség nagy többségének javát szolgálják, de ne féljen senki, idővel majd ez is helyreáll és kiegyenlítődik..
-- A Földönkívüli civilizációk léte és létezése már nem csupán hit kérdése, már nem a hiszem vagy nem hiszem kategóriájába vág, ennél ez már sokkal több. Fejlődésünk során egyre több már az intellektuális és a tárgyi bizonyítékok sora is. Az itt maradt és megtalált különféle sosem látott fémötvözetek, egyéb műanyagok, ábrák, rajzok, technikai eszközök, építmények, és nem utolsó sorban a csillag gyermek koponya. A jövőben nyitnunk kell és jobban tolerálnunk kell a másságot az idegenekkel kapcsolatban is.
-- Miért nem avatkoznak közbe a földönkívüliek.?. A válasz nagyon összetett, most csak össze szeretném foglalni nagyjából a dolgokat, mert felmerült a kérdéssel kapcsolatban... Fegyverekkel már rég legyőzhettek volna minket, már a kőkorban vagy előtte, ha a bolygó kellett volna nekik, ha akarták volna. Az egész társadalom felett akarják átvenni rejtve az irányítást, a háttérből irányítva. Energetikai és "nyersanyag" emberi okokat kell emögött keresni. Sokkal egyszerűbb, ha úgy irányítják a társadalmat, bizonyos kormányokkal karöltve, hogy az saját maga dönt úgy, hogy rabszolga lesz, ez történik most.
-- A Galaktikus és spirituális szabályok, az akarat szabadsága köti őket. Ha nem kéri az emberiség, csak nagyon végső esetben fognak nyíltan közbeavatkozni. Egyszerűen tudják, hogy civilizációk fejlődésébe közbeavatkozni, genetikailag módosítgatni, ahogy azt a negatívak teszik és egyebek, nem szép dolog. Nekünk megvan a fejlődési utunk, amit végig kell járnunk. Nem lehetünk egy csapásra galaktikus civilizáció, nézzetek csak körbe, mi van ma itt, milyen emberek élnek.
-- Manapság sajnos még magunkra is veszélyesek vagyunk, nem hogy másokra, ha esetleg kikerülnénk az űrbe. Nekik nem az a dolguk, hogy megmentsenek minket, miért lenne az.?. Ha egy civilizáció nem érett meg az űrutazásra és más lényekkel való kapcsolatra, akkor hülyeség űrhajót rakni alájuk, mert csak bajt okoznak majd. A kérdés csak az, az emberiség vajon készen áll e a földönkívüliekkel való kapcsolatra.?. Sajnos jelenleg úgy tűnik, hogy még sokak nem, csak kevesek vannak készen és méltóak erre.....
-- Hogy a földönkívüliek mégis miért segítenek már most is a háttérben és miért fognak még többet segíteni.?. Mert egy nagy Kozmikus Terv részei vagyunk. A "pozitív orientáltságú" földönkívüliek  azt a feladatot kapták, hogy bizonyos meghatározott mértékben védjenek bennünket, hogy mi is teljesíteni tudjuk a vállalt feladatunkat. Tudniillik itt nemcsak arról van szó, hogy nekünk saját magunknak kell észhez térni és cselekedni. Úgy volt eltervezve, hogy "süketen és vakon" kellett bebizonyítanunk, hogy  minden visszahúzó erő ellenére is meg lehet találni a Forrást, az Egységet, a Szeretet. Ezt vállaltuk. Mi magunk akartunk idejönni -éppen ezért.
-- Amikor a Földre születünk, akkor tisztánlátásunk le lett zárva, fátyol került a szemünkre, és belekerültünk a sötétek által létrehozott  sötét világrendbe, ami hazugságon, kizsigerelésen, és önzésen alapszik. Jól felépített aljas rendszerük és magas technológiájuk miatt, meg a pénz általi hatalmuk révén mi egymagunk nemigen tudnánk őket legyőzni, de nem is lenne rá időnk, mert már a kiirtásunkat tervezték. Szó szerint. Vannak erről videóra felvett kijelentések. Túl sokan vagyunk, és kezdünk már ébredezni is, ezért terhessé váltunk számukra. Mivel pár éve elég sokan elsődleges értékünkké tettük már az Összetartozást, Egységet és Szeretetet, ezért kiérdemeltük, hogy ne pusztítsanak el bennünket, és egy jobb társadalomban élhessünk. Akik fölismerték és követik a Fény útját, azok feljebb fognak emelkedni egy magasabb energia és tudatszintre, ami a 4. és az 5. dimenziót is jelentheti, ahol csodálatos élet vár. 
-- Mindehhez viszont a Fény Kozmikus követei és  harcosai fogják biztosítani számunkra a megfelelő  biztonságos körülményeket, és a saját Felemelkedett Mestereink vezetik, segítik az átalakulást egy szebb életbe.  Akik nem akarnak felemelkedni -mert jó nekik így is- azok az új, békés világban maradhatnak, és saját ütemükben fejlődhetnek. Azok pedig akik a gonoszságukat nem hajlandók föladni, egy olyan világba kerülnek, ahol  kemény átnevelésben részesülnek. Így igazságos. Mindez olyan, mint a mesében. Aki ezt az oldalt olvassa, biztosan szereti a szép meséket. A népmesék és  a legendák nagyon sok valóságos dolgot örökítettek meg a régi időkből. A meséink emlékeznek. Az igazságról szólnak valóságosan, vagy átvitt értelemben. Hinni jó bennük, mert ez a hit erőt és bátorságot ad nekünk.
-- Vannak emberek itt is sajnos, akik még a kákán is csomót keresnek, pedig ez sosem volt helyénvaló dolog.. Vannak akik egy adott szövegkörnyezetből kiemelnek valamit, és azt egy más szövegkörnyezetbe helyezve próbálják azt kipellengérezni. A másság elfogadása, elismerése, a tolerancia alatt én nem a buzikat értettem, ennek semmi köze nem volt a buzikhoz és a homoszexualitáshoz. A másság elfogadásával kapcsolatban a lényeg az, hogy ha egy ember egy más bolygóról érkező egyeddel, humanoiddal találkozik, akkor tudja elfogadni a másságát, ne támadjon, és rögtön ne az ellenséget lássa benne.
-- A másság alatt értendő a tőlünk eltérő formák és külsőségek, a más testalkat, fejforma, magasság, intellektus stb.. Aki tudatában van ezen dolgoknak, annak nem kell már túl sokat mondani ezekről a dolgokról, sőt szinte semmit sem kell, mert felesleges, tudja jól az ok és okozati összefüggéseket. Aki meg még nem jött rá, az sem baj, majd idővel rájön, ha majd annak eljön az ideje az életében és értelmében.. Szóval készüljünk fel az újra, zárjuk le a múlt negatív félrevezetéseit, és nyissunk a jövőbe egy új lapot, amely a további fejlődésünk alappillére lehet és lesz is majdan a jövőben.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Földönkívüliekkel Történt Beszélgetések

Claude Vorilhon és az Elohim bolygóról jött Földönkívüli Mesterbeszélgetése, 1973. december.

-- Kérdés: Minden bolygó üreges.?.
(A Galaktikus Parancsnokságtól Astar-Seran által megválaszolva)

-- Tudd, hogy van élet minden bolygón a naprendszeretekben. Ezek a fiú és lány testvérek egy nálatok magasabb dimenzióban élnek, és elektronjaik nagyobb sebességgel vibrálnak. A ti elektronjaitok hamarosan fel fognak gyorsulni, és egy olyan rátán fognak pörögni, ami a Fény ötödik dimenziójába fog hajtani titeket, ahol majd mind várunk rátok.. Tájékoztatásképpen ti mindannyian egy ÜREGES FÖLDÖN éltek. Azon fiú és lány testvéreitek, akik más bolygókon laknak a Naprendszeretekben, úgyszintén olyan bolygókon élnek, aminek a magháza ÜREGES. Minden bolygó a naprendszeretekben ÜREGES, élettel BENNÜK és RAJTUK is.

-- A napotoknak, Heliosnak egy Üreges magháza van, ahogyan minden napnak. Az a fény, ami a napotokból sugárzik, az hideg, és nem forró, ahogyan azt gondoltátok. Csak akkor ér el egy magasabb hőmérsékletet, amikor kapcsolatba kerül az atmoszférátokkal. Minden égitest Üreges, mivel ily módon lettek megformálva. Itt az ideje, hogy ezek az igazságok visszatérjenek a Földre.!.

-- Mi itt a Galaktikus Parancsnokságban, az összes bolygót beutazzuk Naprendszeretekben, és láthatjuk azokat első kézből. Hamarosan nektek is meg lesz az a képességetek, hogy más bolygókra utazzatok, és szintúgy tanúi lehessetek azok valódi szerkezetének. Csak tudd, hogy mindaz amiben hittetek, az vitatott lesz, amint emelkedtek tudatosságban.

-- Kérdés: Hogy néznek ki az óceánok és a hegyek a glóbusz belsejében.?.

-- A Föld Belső része a felszíni környezet tükörképe. Minden pontosan fordítva van a Föld belsejében. A hegyláncok méretei egyenes arányban vannak a Föld üregével, és a táj fölött tornyosulnak. Az óceánok különlegesen hatalmasak, nyugodtan és sebesen özönlik körül a Földglóbusz belsejét. A levegőt harapni lehet olyan tiszta, a homok színe pedig fehér. A Központi Nap tompábban világít, mint a földfelszín napja, és a Fény a Mennyboltról tükröződik vissza. A városok mindegyike buja erdős, túláradó virágokkal és hatalmas
fákkal teli vidékeken terül el. Minden ember által épített szerkezetet zöld növényzet veszi körül. Minden szakadatlan virágzásban van, és virágba borul. Ez a szépség és a csoda földje.

-- Minden tökéletes arányban áll a belső föld kerületének méreteivel. Minden különlegesen hatalmas - akárcsak a hatalmas Lények, akik a belső rész lakói, nagyobbak, mint a külső felszín halandói. Mindegyikük szép, és a boldogság mennyei állapotában vannak. Csak képzeljétek el azt, hogy a belső környezet a külső környezetet tükrözi; mindössze magasabbak a hegyláncok, sebesebbek az óceán áramlatai, és a növényzet jóval bujábban növekszik. Nem szükséges elképzelnetek földrészek másfajta körvonalait. A környezetünk még mindig olyan szépségében van, amilyen az élet volt hajdanán a felszínen. A hegyláncok és az óceánok pontos méreteit jelenleg nem szükséges ismernetek. Amit viszont szükséges tudnotok, hogy ez a Belső Föld létezik, és a felszín társaként békésen, és pontosan annak ellentéteként létezik.

-- Tudd, hogy kataklizmatikus időjárási feltételek vannak készülőben felszíni populációtok számára. Sok negatív gondolatforma oldódik ki testetekből és a Földből, és ezek drasztikus légköri kiegyensúlyozatlanságot okoznak, melynek eredményei a tornádók, a földrengések és más egyéb állapotok.

-- A Föld Belsejének keresztmetszete Fent északon, ahol hidegebb van és a napok rövidebbek, az emberek elkezdik látni a változásokat az időjárásukban, és az évszakok jellegzetességeiben. A napok hosszabbá fognak válni és az évszakok egymásba fognak olvadni, mint ahogyan a Homorú Földön van.

-- A Homorú Földön állandó hőmérséklet van, mely a 20-as skála alsó tartományában van. Az "állandó" hőmérséklet biztosítja az embereknek, hogy viszonylag könnyedén és komfortban éljenek, mivel nem akadályozza napi tevékenységeiket. A Homorú Föld egy Paradicsom, magas és méltóságteljes "égbe nyúló" hegyekkel, hatalmas és kristálytiszta víz tavakkal és óceánokkal, melyek bővelkednek az életben. Az étrend a Homorú Földön szigorúan vegetáriánus, és az emberek egészségesek, izmosak és erősek.

-- Azok is elkülönítették magukat a felszíni populációtól, bár szabadon jönnek és mennek a Földről azokat az űrhajókat használva, amiket a Föld belsejében kikötőkben tartanak. Bár a Föld belsejében vannak, mégis szabadok és egészségesek, és békesség és béke jellemzi őket - az élet minden szükséges összetevője, ami után ti a felszínen sóvárogtok.

-- Szabadon lehet utazni a Földalatti Városok között és a Homorú Föld alagútjain keresztül, a mi elektromágneses vonatainkat használva, melyek elvisznek minket a Föld egyik részéről a másikra, azon idő töredéke alatt, amelyet nektek ez igénybe vesz a felszínen. A mi szállító eszközünk gyors és hatékony, és nem éget üzemanyagot. Ezért szennyezés sincs a föld alatt.

-- Vágyunk a napra, mikor ti a felszínen szabadon utazhattok a Homorú Földre, ahol nagy örömmel és szeretettel lesztek üdvözölve. Ez a visszatérés az Éden Földjére, mely után mindannyian sóvárogtok. Mi szintén várjuk a napot, hogy mindannyian a földalatti városokban, együtt örülhessünk és ünnepelhessük veletek civilizációink Eggyé olvadását.....

-- Mivel itt az utolsó alkalommal elválnánk egymástól, vannak-e kérdései.?.

-- Ezékiel látomásaiban olyan emberekről beszélt, akik szkafandert viselnek, mivel az Önök bolygójának légköre nem egyezik meg a Földivel. Hogyan lehetséges az, hogy jelenleg nem visel ilyen ruhát.?.

-- Mivel mi is folytatjuk a tudományos haladást, most már nincs rá szükségünk. Önnek úgy tűnik, hogy arcomat a szabad levegő éri, valójában pedig egy taszító sugarakból összeállított láthatatlan szkafander védi azt, melyen belül más levegőt lélegzem be, mint Ön.
Ezek a sugarak átengedik a hullámokat, de az oxigén molekulákat nem. Ez ahhoz hasonlítható, mint amikor a kikötőben buborékokat képeznek azért, hogy megakadályozzák az olaj kijutását.

-- Veszélyt jelent-e az atombomba az emberiség számára.?.

-- Igen, komoly veszélyt. De számunkra ez segítséget nyújt majd, ha le akarjuk rombolni ezt a civilizációt, abban az esetben, ha az emberek nem válnak bölccsé és békéssé. Lehetséges, hogy Önök elpusztítják saját magukat. Ha Önök még sem teszik ezt meg, de veszélyessé válnak számunkra, elegendő lesz, hogy felrobbantsuk bombakészleteiket anélkül, hogy támadó fegyvereket küldenénk ellenük. Ezt megtehetnénk vagy sugárzással vagy a telepátia segítségével úgy, hogy az egyik nagyhatalom vezetője váljék támadóvá, s ez automatikusan kiváltana egy végleges visszavágást. De ha az emberek nem akarják kitenni magukat ennek a veszélynek, elegendő, hogy a katonaság visszavonja atomfegyvereit. Óvatosan használt hatóerejük által energiát adhatnának azoknak az országoknak, melyek abban szükölködnek, s ezáltal nagy haladást érhetnének el. De sürgősen le kellene állítani a nukleáris kísérletezéseket, mert nincsenek tisztában vele minek teszik ki magukat. Ellenben ha az emberek folytatják az atomfegyverekkel való
játszadozást, az szükség esetén - leegyszerűsíti majd a mi dolgunkat.

-- Élnek nők az önök bolygóján.?.

-- Igen, a Bibliában szó van róla és fel is jegyeztettem önnel a kérdéses fejezetet.

-- Vannak gyerekeik is.?.

-- Igen, ugyanúgy lehetnek gyerekeink ahogy Önöknek.

-- A Túlnépesedés

-- De arról is beszélt nekem, hogy Önök olyasféle halhatatlanok. Hogyan védekeznek a túlnépesedés ellen.?.

-- Valóban, ez a kérdés hamarosan felmerül majd a Földön is. Ennek megoldására - s ezt azonnal véghez kell vinni, mivel jelenleg elég nagy számban vannak már - ki kell fejleszteni a fogamzásgátlást és szigorú törvényeket hozni, mely csak két gyermeket engedélyez a nőknek. Ha kettő egyenlőre kettővel, akkor a népesség nem fog tovább növekedni. És megfigyeljük majd, hogyan oldják meg Önök ezt a problémát. Ez is egy intelligencia teszt, hogy kiérdemlik-e örökségünket. Íme a megoldás az Önök - akik átlagéletkora 75 év - a jelenlegi problémájára.. Természetesen a mi számunkra a probléma másképp vetődik fel. Nem vagyunk halhatatlanok. Egy kis sebészeti beavatkozás - oda, amit a biblia élet fának nevez - segítségével tízszer hosszabb ideig élhetünk, mint Önök. Vannak gyermekeink és az előbb említett szabályt alkalmazzuk: 2 szülő, 2 gyerek, s ezáltal népességünk állandó.

-- Hányan vannak.?.

-- Körülbelül. 7 milliárdan.

-- Hat napon keresztül találkoztunk, minden nap visszament bolygójukra?

-- Nem. Egy bolygóközi űrhajóra mentem, mely állandóan földközelben van és bázisul szolgál.

-- Hányan vannak ezen az űrhajón.?.

-- Heten, mivel bolygónkon hét tartomány van. Minden tartomány egy képviselője megtalálható az űrhajón, és ha hozzáadjuk az űrhajó két felelősét, az állandó létszám kilenc.

-- Mi történik majd, ha az emberek pontosan azt teszik amit Önök kívánnak.?.

-- Hivatalosan eljövünk majd az Ön által épített rezidenciába, ahova Ön által meghívatjuk a legfontosabb országok képviselőit azért, hogy elérjük a Föld népeinek teljes egyesülését. S ha mindez rendben folyik le, lassanként megosztjuk tudásunkat az emberiséggel. Megfigyelvén, hogyan hasznosítják azt, meglátjuk, átadhatjuk-e minden ismeretünket, s ezáltal átengedhetjük Önöket az "űrkorszakba" a mi 25.000 évvel fejlettebb tudományunk örököseként.

-- Az önök világa az egyetlen, mely ilyen tudományos szinttel rendelkezik.?.

-- A világnak ezen a részén igen. De megszámlálhatatlan az olyan emberhez hasonló lények által lakott világ, melyeknek tudományos szintje alacsonyabb a mienkénél de jóval magasabb az Önökénél.

-- Az Öröklét Titka.

-- Tízszer olyan hosszú ideig élnek, mint mi.?.

-- Testünk átlagosan tízszer olyan hosszú ideig él, mint a maguké, ugyanúgy mint a Biblia első emberei: 800 - 1200 év között. De elménk, tehát valódi személyiségünk valóban halhatatlan lehet. Elmagyaráztam önnek, hogy egy test bármely sejtjéből újra teremthetjük az egész lényt új anyagok segítségével. Amikor képességeink teljes birtokában vagyunk s agyunk is legnagyobb teljesítményét nyújtja, sebészeti úton kivetetünk testünkből egy parányi részecskét, melyet megőrzünk. Amikor meghalunk, e kis részecskéből kivonnak egy sejtet, melynek alapján újra teremtik az egész testet olyannak, mint amilyen korábban volt, vagyis annak minden tudományos ismeretével és személyiségével. De a test most új anyagokat tartalmaz és ismét ezer év áll előtte. És ez
így folytatódik a végtelenségig..

-- De a túlnépesedés elkerülése végett csak a zseniknek van joguk az efféle örök élethez. Ezért a bolygónk minden lakosa kivetet testéből egy részecskét egy bizonyos korban és reméli, hogy halála után "újra születhet". Remélik, s úgy élnek, hogy kiérdemeljék ezt a feltámadást. Az Örökkévalók Tanácsa minden évben összeül egy "utolsó ítéletre" , hogy eldöntsék, kik azok, akik az utolsó évben meghaltak s megérdemelnek még egy lehetőséget. Három életen át az illető próbaidejét tölti s ezután az Örökkévalók Tanácsa összeül, s az illető munkájának fényében eldöntik, kiérdemli-e, hogy az Örökkévalók Tanácsának örökös tagja legyen. Attól a pillanattól kezdve, hogy egy új életet kívánunk, nincs jogunk ahhoz, hogy gyermekeink legyenek. Természetesen ez nem akadályozza meg a szerelmet. Ezáltal érthető, hogy miért akartak a tudósok, akik az örökkévalók tanácsának tagjai voltak, más bolygókon életet teremteni.

-- Hogyan nevezik magukat.?.

-- Ha nevet akar adni nekünk, bár a mi nyelvünkön embereknek hívjuk magunkat, nevezzen minket "Elohim"-nak, mivel az "égből jöttünk".

-- Milyen nyelven beszélnek bolygójukon.?.

-- Hivatalos nyelvünk nagyon hasonlít a régi héber nyelvhez.

-- Minden nap itt beszélgettünk. Nem félt attól, hogy más emberek meglepnek minket.?.

- Egy automatikus rendszer azonnal figyelmeztetett volna, ha valaki veszélyes közelségbe kerül akár a levegőben akár a földön.

-- Hogyan élnek és dolgoznak az emberek önöknél.?.

-- Gyakorlatilag CSAK szellemi munkát végzünk, mivel tudományos szintünk megengedi, hogy robotokat alkalmazzunk mindenre. És csak akkor dolgozunk, amikor kedvünk van hozzá és akkor is kizárólag az agyunkkal. Csak a művészek és sportolók "dolgoznak" testükkel, de ez az ő választásuk. A nálunk nagyon magasan fokon kifejlesztett atom energia csaknem kimeríthetetlen energiát biztosít, különösen mióta felismertük az atom zárt rendszerben történő alkalmazását és a napenergia használatát. Ezen kívül más energia hordozóink is vannak. Nem feltétlenül az urániumot alkalmazzuk atom reaktorainkban. Léteznek egyszerűbb és kevésbé veszélyes anyagok is.

-- De ha olyan sokáig élnek, s nem dolgoznak, nem unatkoznak.?.

-- Nem, mivel mindannyian olyan dolgokat csinálunk, amit SZERETÜNK, s főleg szeretjük EGYMÁST! Szépnek találjuk asszonyainkat és ki is használjuk az adódó alkalmakat.

-- A házasság létezik.?.

-- Nem. A nők és a férfiak SZABADOK. Vannak ugyan párok, mert akik úgy döntenek, hogy együtt akarnak élni, megtehetik, de akármikor visszavehetik szabadságukat. Nálunk mindenki szeret mindenkit. Az irigység nem létezik, mivel mindenki hozzájuthat mindenhez és nincsen magántulajdon sem. Ellenben számos orvosunk rendszeres szellemi felülvizsgálatot végez. Akiknél a legkisebb elmezavar mutatkozik - mely olyan cselekedetekhez vezethet amely mások szabadságát gátolhatja vagy életét veszélyezteti - azonnali kezelés alá kerülnek, mely visszavezeti őket az egyenes útra...

-- Valószínűleg felmérhetetlen tudással rendelkezik..

-- Igen, nagy tudást halmoztam fel, s már nem tudnék sokkal többet elraktározni. S ezen a téren a földi ember talán felénk kerekedik majd, mivel agyának az a része mely az ismeretek tárolására szolgál, a memória nagyobb. Az emberek tehát több tudást halmozhatnak föl s ezáltal messzebb juthatnak tudományos téren, ha erre módjuk van. S ez félemlíti meg az Örökéletek Tanácsának ellenzékét. A földi ember gyorsabban haladhat, ha semmi nem gátolja meg abban... Várjuk a napot, hogy együtt örülhessünk és ünnepelhessük veletek civilizációink Eggyé olvadását.....