"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Földönkívüli Fajok a Földön - Dr. Michael Salla

2021.02.21 15:35

A Földönkívüli Fajok a Földön -- Dr. Michael Salla.

Jelentés a Földönkívüli fajok különböző Földi tevékenységéről és indíttatásairól. Absztrakció: Rendkívül nagy az ismert, az emberi népességgel és a Föld bolygóval jelenleg kapcsolatban lévő Földönkívüli idegen fajok száma.

   

A Földönkívüli fajok Földi tevékenységeiről

-- Absztrakció: Rendkívül nagy az ismert, az emberi népességgel és a Föld bolygóval jelenleg kapcsolatban lévő idegen fajok száma. Egy 1988-ban készült interjúban, Clifford Stone, a már nyugdíjas, az Egyesült Államok egykori, az USA hadseregénél: 22 évet szolgált katonai nyomozótisztje, aki számos titkos, lezuhant földönkívüli űrhajó és idegen biológiai lény (EBE) zárt katonai területekre történő szállításában vett részt, elmondta, hogy mindösszesen: 57 földönkívüli faj ismert az Egyesült Államok hadserege előtt. Az idegen fajok e palettájáról elmondható, egy részük aktívabb másoknál, és az is kijelenthető, hogy az aktívabbak gyakorolják a legjelentősebb hatást az emberiség fejlődése, illetve függetlensége kapcsán..
-- A földönkívüli fajok észlelésével összefüggő hihetetlenül gazdag adathalmaz jól mutatja az idegenek tevékenységének és indíttatásainak hihetetlen sokféleségét, és azt a tényt, hogy a szándékaikra igazából csak a meglévő adathalmaz alapos elemzéséből következtethetünk. Jelen beszámoló bemutatja a UFO-irodalomban legjellemzőbben felbukkanó idegen fajokat, legszembetűnőbb stratégiájukat a földi evolúcióval és az emberiség függetlenségével kapcsolatban, valamint a globális problémákhoz való viszonyulásaik széles skáláját. E riport határozott különbséget tesz az idegen fajok között aszerint, hogy a két legmeghatározóbb csoport közül melyikbe tartoznak.
-- Az első csoportba a földönkívüliek azon fajai kerültek, melyek részt vesznek az „árnyék kormányokban”, ily módon felelnek az idegenekkel kapcsolatos ügyekért, a földi kormányokkal egyezményeket kötöttek, sőt, számos közös vállalkozásban is részt vesznek. A nagyszámú egyezmény ezen fajok és az „árnyék kormányok” között, mind az Egyesült Államokban, mind a világ többi részén, azt sejteti, hogy létezik egyfajta katonai-ipari-földönkívüli komplexum alkotta konszern. A katonai-ipari-földönkívüli komplexum alkotta konszern ellenőrzése alatt tartja az idegenek jelenlétével kapcsolatos információk legtöbbjét; kormányzati intézményeket irányítanak szerte a Földön, üzleti társaságokat, a tömegtájékoztatást, és felelősek a globális problémák nagy részéért. ait.
-- Létezik a földönkívüli fajoknak egy másik csoportja is, mely az előbb említett, az „árnyék kormányokkal” és a titkosszolgálatokkal kötött titkos szerződések alkotta hálózatba nem kapcsolódik be. A „kontaktok” beszámolói szerint ezek a fajok „barátságosak” az emberiség irányában, sokkal etikusabban közelítenek hozzánk és azokhoz a kihívásokhoz, melyek összezavarhatják az emberiséget egyrészt az idegenek jelenlétével kapcsolatos igazsággal való szembesülés során, másrészt a fejlett földönkívüli technikával való találkozások kapcsán. Ez utóbbi csoport bizonyíthatóan a kulcsszerepet fog játszani azon globális problémák megoldásában, melyeket az első csoport és az „árnyék kormányok” okoztak.
-- A jelentés először a földönkívüliek azon csoportját írja le, akik érintettek a főleg az Egyesült Államokra koncentrálódó, de a világ más területeit is érintő katonai-ipari-földönkívüli komplexum kapcsán. Utána azokat a földönkívüli csoportokat mutatja be, akik nem kívánnak csatlakozni a katonai-ipari-földönkívüli komplexumhoz. Az idegenek megkülönböztetésének ez a fajta módja segít bennünket a komplexum etikai, törvényes és politikai dimenzióinak megértésében, abban, hogy a különböző földönkívüli fajok miként működnek együtt vagy éppenséggel nem működnek együtt a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal..
-- A példának okáért, egy földönkívüli faj „barátságtalannak” tekinthető, amennyiben választása szerint hajlandó együttműködni a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal, ennek folyományaként megosztja technikai tudását a titkosszolgálatokkal, mely tevékenységet úgy írhatnánk le, mint „kölcsönös előnyöket nyújtó” tervezeteket, ezek természetesen szigorúan titkosak, mélységesen megsértik az emberi jogokat, súlyos károkat okoznak a globális környezetnek az „árnyék kormányzatok” tevékenységének eredményeként.
-- Az analógiát folytatva, egy földönkívüli faj „barátságosnak” tekinthető, amennyiben visszautasítja az együttműködést a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal, emiatt sokkal inkább egyfajta megfigyelő pozíciót foglal el az emberi fajjal kapcsolatban, azzal a fajjal kapcsolatban, melynek elitje szoros együttműködést folytat az idegenekkel, akik részesei a katonai-ipari-földönkívüli komplexumnak. Miközben aránylag egyszerű eldönteni a vitát arról, hogy egy-egy idegen faj melyik csoporthoz tartozik, még semmi részletesebb információt sem nyerhetünk arról, milyen mélyebb etikai, törvényes és politikai szándékok húzódnak meg a katonai-ipari-földönkívüli komplexumhoz tartozás mögött, illetve ez ellen.
-- A földönkívüliek tevékenysége és indíttatásaik megértése a legjellemzőbb idegen fajok esetében segít megválaszolni a fenti kérdéseket is, egyben segít mindenkinek abban is, feloldja az önmaga számára esetleg felmerülő ellentmondásokat az idegenekkel kapcsolatban, hogy megértse a földönkívüliek hatását a globális problémák kiváltásában, egyes csoportjaiknak konfrontálódásával az emberiséggel, valamint annak megismerésében, hogy mely idegen fajok lehetnek azok, akik esetleg együttműködve velünk, segíthetnek az emberiség emancipálódásában és fejlődésében.

A Szerzőről - Dr. Michael Salla

-- Dr. Michael Salla az exopolitika kifejlesztésének egyik úttörője, képzett kutatója a földönkívüliek jelenlétéből következő politikai hatásoknak. Szerzője a következő műnek: Exopolitika: A földönkívüliek jelenlétének politikai hatásai (Dandelion Könyvek, 24). Dr. Salla világszerte ismert, mint nemzetközi politikai szakértő, főként a nemzetközi konfliktusok megoldásának és az USA külpolitikájának ismerője kapcsán, továbbá szerzője és szerkesztője további négy könyvnek, ideértve A Hős utazása a második amerikai évszázadba (Greenwood Press, 2002); Esszék a békéről (Central Queensland University Press, 1995); Miért ért véget a hidegháború (Greenwood Press, 1995); és az Iszlám radikalizmus, a Muszlim nemzetek és a Nyugat (1993). Szintén szerzője több, mint hetven újságcikknek a békéről, valamint a etnikai konfliktusok megoldásáról szóló elemzésnek.
-- Dr. Michael Salla Akadémiai előadásokat tartott a Nemzetközi Szolgálat Iskoláján, az Amerikai Egyetemen Washington DC-ben (1996-2001), a Politikai Tudományok Karán, az Ausztrál Nemzeti Egyetemen Canberrában (1994-1996). Dr. Salla tanított az Elliott Iskola Nemzetközi Ügyek fakultásán mint adjuntus, a George Washington Egyetemen Washington DC-ben 2002-ben; és Állandó kutatója volt a Globális Békeközpontnak, az Amerikai Egyetemen (2001-2004). A PhD végzettséget az Ausztrál kormányzattól kapta a Queensland Egyetemen végzett kutatásaiért, valamint akadémiai tagságot nyert filozófiai munkásságáért a Melbourne-i Egyetemen, szintén Ausztráliában. Bekapcsolódott a Kelet-Timori, a Kosovói, a Makedóniai és a Sri Lankai etnikai konfliktusok kutatásába, és békefenntartó szervezetek megalakítására tett kezdeményezést a konfliktusokban részt vevők közép- és felső vezetőinek bevonásával.Az Emberiséggel kapcsolatba került legjellemzőbb Földönkívüli fajok leírása.

-- A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal együttműködő fajok --

Kis szürkék

-- A földönkívüliek e faja magába foglalja a Zeta Reticuli rendszerében őshonos szürkék csoportját valamint az Orion csillagképből érkezőket is. Erről a fajról úgy tartják, a leggyakrabban alkalmazzák az eltérítéses módszert kutatásaik érdekében, s az ufóbalesetek kapcsán is a leggyakrabban említésre kerülnek. Philip Corso ezredes Eisenhower elnöksége idején szolgált és később vezetője lett az Idegen Technológiák Hivatalának az Egyesült Államok hadseregénél a Kutatási és Fejlesztési Osztálynál, olyan ember, aki szintén jelentős szolgálati időt tudhat magáénak, s később az idegenek földi jelenlétével kapcsolatos információk „kiszivárogtatójává” vált. A visszaemlékezéseiben azt állítja, saját szemével látta az egyik halott szürke lény tetemét az 1947-es Roswelli eseményeket követően. A lényre tökéletesen illik a klasszikus leírás, négy láb magas, nagy fejjel, hatalmas fekete, mandula alakú szemekkel, vékony testalkat és törékeny karok és lábak.
-- Egy másik közismert leírás Travis Waltontól származik, akit egy alkalommal a szürkék eltérítettek. „Nagyon alacsonyak voltak, alacsonyabbak, mint öt láb, és nagyon nagy kopasz fejük volt, semmiféle arcszőrzet. A fejük kupola-alakú volt, hatalmas. Egyfajta „magzat” benyomását keltették. Hiányzott a szempilla és a szemöldök. Nagyon nagy szemük volt – hatalmas szemük – majdnem teljesen barna, semennyi fehér benne. A legkülönösebb rajtuk a szemük volt. Ember, azok a szemek, csak bámultak rám !."
-- A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a szürkék mélyen érintettek egyfajta ember-szürke hibrid kifejlesztésében, az emberi evolúció következő lehetséges állomásaként. Corso ezredes szerint a szürkék érintettek egy Eisenhower adminisztráció idején kötött szerződés kapcsán is, egyfajta „hallgatólagos megállapodásban”, mely szerint a szürkék engedélyt kaptak civil emberek eltérítésére és ezáltal saját biológiai programjuk kiterjesztésére.
-- A szürkék igencsak aktívak az emberek eltérítésében, genetikai kísérleteikben, az emberek folyamatos ellenőrzésében beépített szerkezetek segítségével, tudat kontrollban, illetve agyprogramozásban, emberek klónozásában és hibrid emberek megalkotásában. Ezáltal szisztematikusan érintettek globális problémák keletkezésében, mint például az eltérítések kapcsán emberek tömegének traumatizálása, genetikailag módosított emberek megalkotása, implantátumokkal emberek követése, valamint igen jelentős egyedszámú csoportok tökéletes blokkolása hipnotikus tudat kontrollal, illetve agyprogramozással.

Magas szürkék-fehérek

-- A szóban forgó csoport második prominens földönkívüli képviselője a Robert Dean által leírt magas szürkék. Őt idézve: „Igen nagy csoport. Amikor azt mondom nagy, elsősorban a magasságukat értem ez alatt. 180-240 centiméteresek, de előfordul közöttük a 270 centiméteres magasság is. Emberszerűek, de nagyon halvány a bőrük, szinte teljesen fehér, a testük teljesen szőrtelen.” Dr. Arthur Horn szerint a magas szürkék az Orion csillagképből érkeznek, irányító szerepet játszanak a kis szürkék vonatkozásában. „A kis szürkéket tevékenykedésük során a 210-240 cm magas szürkék irányítják. A szürkéknek azt a csoportját jelentik, mely „diplomáciai” küldetéseket teljesít, többek között titkos megbeszéléseket folytatnak földi kormányok vezetőivel. A szürkéket úgy emlegetik általában, ezen belül pedig a 90-150 cm magas kis szürkéket különösképpen, mint egyfajta zsoldosokat.
-- A magas szürkék diplomáciában játszott szerepére William Cooper, korábbi haditengerészeti felderítő tanácsadó ad megerősítést, aki, állítása szerint, saját szemével látta azokat a titkosított dokumentumokat, melyek Eisenhower elnöksége alatt születtek, s a magas szürkékkel kötött hallgatólagos egyezményeket tartalmazzák, 1954 kezdetétől. 1954 vége felé a Föld körül keringő nagy orrú szürke szövetségesek leszálltak a Légierő Holloman bázisán. Egyfajta keret-megállapodást kötöttek. Ez a faj a következőképpen azonosította magát: az Orion csillagkép egyik, a mi általunk Betelgeuze névvel ellátott, vörös csillagának, rendszeréből érkeztek. Állították, bolygójuk haldoklik, s a jövő egy még ismeretlen időpontjában lehetetlenné válik az élet rajta számukra. A Légierő Holloman bázisa Új-Mexikóban, a jelentések szerint, folyamatosan helyszínt biztosít a magas szürkékkel való találkozóknak. ait.
-- 1972-73-ban, példának okáért, két producer, Robert Emenegger és Allan Sandler, miközben a Légierőről forgattak filmet, kérésre megtekinthettek egy rövid felvételt az említett bázison, valószínűleg a magas szürkékkel folytatott, 1971-es találkozóról. Meglehet, hogy a magas szürkék egyfajta hibrid fajt alkotnak, mely az emberi faj és az kis szürkék genetikai anyagának kombinációjaként jött létre. A magas szürkék puszta léte bizonyíthatja egy működő modell létezését, az emberi és kis szürkék által hordozott génállomány kombinálhatóságáról, és egyben magyarázza, miért az övék a vezető szerep a kis szürkék emberekkel kapcsolatos „interakcióiban”...
-- A magas szürkék a legmélyebben érintettek a különféle genetikai kísérletekben, az emberi lény és a szürke lények hibridjének megteremtésében, agyirányításban és az „árnyék kormányokkal” kötött megállapodásokban. A magas szürkék által kiváltott globális problémák a genetikailag módosított emberek megteremtése, implantátumok segítségével egyes emberek folyamatos ellenőrzése, egész embertömegek tökéletes passzivitásba süllyesztése hipnotikus agyirányítással, az elit döntéshozók befolyásolása, valamint beépülés a nemzeti titkosszolgálatokba.

Gyíkemberek - Reptilianidák

-- A csoport következő prominens képviselője a Dean által humanoid fajként bemutatott, hűllőszerű karakterekkel rendelkező, 180-210 cm magas gyíkemberek: reptilians. A gyíkemberek fajának leírásakor egyaránt szóba kerül a földi és más csillagrendszerek is, mint földönkívüli eredet. R. A. Boulay töménytelen időt áldozott a legkülönfélébb történelmi források elemzésére, ennek eredményeként kijelenti, komoly források támasztják alá azt a feltevést, miszerint földönkívüli gyíkember fajok népesítették be a Földet egykoron, s fontos szerepet játszottak az emberi faj megteremtésében.
-- Thomas Castello, a Dulce bázis korábbi tisztje szerint, létezik egy szigorúan titkos földalatti létesítmény ahol számos földönkívüli faj tevékenykedik az USA nemzeti titkosszolgálataival közös programokon; a gyíkemberek a kezdetektől fogva egymás mellett dolgoztak emberekkel, s más, földönkívüli fajokkal: "néhány gyíkfaj, reptilians őshonos földlakó. Az „idegenek” vezető faja a gyíkembereké… Rendkívül régi fajt jelentenek itt a Földön, a felszín alatt élnek… A gyíkemberek úgy hivatkoznak önmagukra, mint „őshonos földiek”. Talán ők azok, akiket „bukott angyalok” néven ismerünk, talán nem. Más szavakkal, mi [meggyőződésük szerint] betolakodók vagyunk a Földön…
-- Amikor Vezető Biztonsági Technikusként dolgoztam a bázison [Dulce], napi gyakorisággal kellett kommunikálnom velük. Ha bármi probléma adódott, ideértve a biztonsági dolgokat vagy a videokamera-rendszert, engem hívattak. A gyíkemberek „dolgozó osztálya” volt az, aki rendszeresen alacsonyabb szintű működési állapotba hozta a fizikai laboratóriumot a Dulce bázison.” Castello szerint a Dulce bázis alacsonyabb szintjein az emberi jogokat szinte semmibe veszik, fogságban tartanak embereket az emberi-földönkívüli társult vállalkozás vezetői. William Hamilton, jól ismert UFO kutató, egyaránt vizsgálta a Dulce bázist és Thomas Castello állításainak megbízhatóságát, úgy találta, mind a bázis létére, mind az állítások tartalmának megalapozottságára nézve a kijelentések szilárd alapokon nyugszanak. ait.
-- Thomas történetét valószínűleg rendkívül nehéz lesz elhinni vagy elfogadni. Látszólag olyan, mint egy éjszakai rémálom. Az viszont egyértelmű, valami különleges dolog történik a Dulce bázison. Thomas ismeri a választ.?... Talán egy iszonyatos igazság rejlik a folyamatosan megfigyelhető ufótevékenység, eltérítések és állatcsonkítások mögött. Kormányaink titkosszolgálatai már évtizedek óta kísérik figyelemmel az idegenek aktivitását. A rendkívüli állítás rendkívüli magyarázatot igényel. Talán csak egy szimpla szereplői vagyunk egy hatalmas csillagközi birodalomnak. Hamilton következtetéseivel kapcsolatosan, miszerint Castello állításai megbízhatóak, írtam egy tanulmányt a Dulce bázisról, s úgy találtam a hozzáférhető információk szinte tökéletesen egyeznek Castello kijelentéseivel az emberi jogok súlyos megsértése kapcsán, különböző idegen fajok, az Egyesült Államok titkosszolgálatai és a velük együttműködők által.
-- Linda Moulton Howe, oknyomozó újságíró és ufókutató, interjút készítet Jim Sparxszel, egy „eltérített kontakttal”, aki, állítása szerint: "számos, a Földön őshonos gyíkemberrel találkozott". Sparx szavai szerint az őshonos gyíkembereknek megvan a saját kultúrájuk a Földön, s az emberiséggel már évezredek óta kapcsolatban vannak, hol segítve, hol egyszerűen rezervátumként kezelve bennünket. Sparx szavai szorosan egybecsengenek egy másik „kontakt”, Ole K. kijelentéseivel, aki határozottan állítja, találkozott egy nőnemű gyíkemberrel, „Lacerta Files”-szel. Lacerta elmondása szerint a Földön élő gyíkembereket határozottan el kell különíteni a földönkívüli gyíkemberektől, akik csak időszakosan keresik fel bolygónkat. Miközben Ole K. kijelentései közül néhány vitatható, a teljes kép egybehangzó és összecsengő Sparx és mások kutatásaival a gyíkemberek kapcsán, és mindenféleképpen érdemes megfontolásra a gyíkemberek földi tevékenységének jobb megértése kapcsán.
-- Lacerta elmondása szerint a gyíkemberek magatartása az emberiséggel kapcsolatban óvatos, hiszen úgy tekintenek ránk, mint valamiféle primitív fajra, mely a Földet tápláló más idegen fajok egyfajta birtoka.... A Földön őshonos gyíkemberek, Sparx elmondás alapján, egyfajta „betakarítást” végeznek az emberek között, ami nem veszélyezteti az emberiség fennmaradását a bolygón. E kijelentést azt sugallja, hogy a gyíkemberek követik a megállapodásokat „kötelező” jelleggel, hiszen erre kényszerítik őket a náluk sokkal nagyobb erőt képviselő idegen fajok, akiket Lacerta említett.
-- Összegzésként elmondható, hogy a kiszivárogtatók és a kontaktok eddigi állításai szerint, megfogalmazható az a határozott állítás, miszerint létezik egy őshonos gyíkember faj a Földön, mely jelentősen érintett az emberiség elitjének manipulálásában, gazdasági intézmények befolyásolásában, vallási hiedelemrendszerek irányításában, katonai tevékenységben, valamint az emberiség eltüntetésében a történelem színpadáról. A globális problémák folyamatos keltéséért szintén az őshonos gyíkemberek felelősek, ideértve az emberi jogok súlyos megsértését, az elit korrumpálását és uralom alá hajtását, a média és az üzleti élet ellenőrzését, vallási dogmák összezavarását, a történelmi amnéziát és a agresszivitás kultúrájának elterjesztését.

Sárkányok - Drakonidák

-- A legellentmondásosabb „kiszivárogtatás” és kontaktok által közölt beszámoló egy földönkívüli „mester gyíkember” fajra, a drakonida-reptilianida, sárkánygyík kultúrára vonatkozik, mely a Sárkány csillagkép alfájáról, a 215 fényévre lévő, egykoron sarkcsillagként ismert Thubánról származik. Alex Collier szerint a drakonidáknak vagy sárkányembereknek két fő kasztja van, az első a harcosok osztálya, tagjai 210-240 cm magasak, s az egész galaxisban rettegett lények harci képességeik miatt.
-- A másik osztálya a drako-reptilianida fajnak az „uralkodói vonal”, melyet „Ciakarok” néven ír le, akik testalkatuk, pszichikai képességeik és hatalmas szárnyaik miatt, esetleg azonosíthatóak a földi hagyomány által leírt sárkányokkal, amennyiben Collier-nek igaza van: „A drakonidák hatalmas képviselői a gyíkember fajnak. Létezik egy „Ciakar” néven ismert uralkodói réteg. A testmagasságuk: 4.4 métertől - 6.5 méterig terjed, súlyuk elérheti a: 900 kg-ot. Szárnyakkal rendelkeznek és félelem keltőek. Rendkívüli tisztánlátó képességgel rendelkeznek, hihetetlenül intelligensek és nem mindennapi módon félelem keltőek.”
-- Collier állítja, hogy a drakonidák, világnézetük szerint, a galaxis legelőször létrejött intelligens faja, s biológiai úton sok-sok világot élőlényekkel népesítettek be. A drako-reptilianidák ezért úgy tekintenek magukra, mint az általuk „ellenőrzött” világok, ideértve a Földet is, természetes uralkodóira, az emberiségre pedig mint alacsonyabbrendű fajra. A drakonidák érdekeltek a Föld javainak és erőforrásainak betakarításában, tudván azt, hogy ezek az erőforrások igen hatékonyan felhasználhatók számukra. Így tűnik, szigorú hierarchia uralkodik a drako-reptilianidák és más, ugyanebbe a csoportba sorolt földönkívüli fajok között.
-- Thomas Castello szerint az Alfa Draconisról származó gyíkemberek, a drako-reptilianidák uralmuk alatt tartják a Földön őshonos gyíkembereket, azok a magas szürkéket, s azok pedig a kis szürkéket. Figyelemreméltó, hogy Castello szintén beszámol a drakonidák vezető kasztjáról, a szárnyas Ciakarokról, akiket rendkívül könnyű „sárkányokként” azonosítani. Jefferson Sousa, brazíliai ufókutató, megerősíti a magas szürkéket is felölelő hierarchia, valamint a Mester gyíkember faj létezését.
-- Az eddig bemutatott valamennyi földönkívüli faj a jelek szerint számos, egymást átfedő megállapodást kötött, melyek valamilyen formában kapcsolódnak az Egyesült Államok nemzeti titkosszolgálatai és a szürkék között kötött szerződésekhez. A drakonidák a katonai-ipari-földönkívüli komplexum (MIEC) csúcsán (rejtőzve) ellenőrzésük alatt tartják a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatos információkat, illetve technológiájukat.
-- A drakonidák minden jel szerint igen aktívak az emberiség elitjének, intézményeinek és gazdasági rendszerének, katonai fejlesztéseinek, a földi klíma tönkretételének, háborúk kirobbantása és a hanyagság elterjesztésének ellenőrzésében, miközben elvonják az emberiség erőforrásait, manipulálják a szürkéket és más gyíkember fajokat. A drakonidák tevékenysége globális problémákat okoz, mint például az általános jólétre való törekvés, az elit és intézményrendszerének korrumpálása, etnikai/vallási zavargások keltése, emberi jogok megsértése, bűnöző jellegű kultúrák és a terrorizmus elterjesztése, végül ide sorolható a drogkereskedelem és a szervezett bűnözés is.

Szíriusziak - a Szíriusz B-ről

-- A fentebb említett földönkívüli fajok mellett számos, emberszerű idegen látogat hozzánk a Szíriusz B csillagrendszerből, melyeket Alex Collier a következőképpen mutat be: „A Szíriusz B kultúráinak igen sajátos rezgése van. Az emberek közül egyesek vörösek, mások bézs színűek, megint mások fekete-bőrűek. A Szíriusz B körül keringő bolygók rendkívül szárazak, s általában valamely gyík- vagy kétéltű jellegű faj megszállása alatt állnak. A társadalmak sokkal inkább politikai csatározásokkal vannak elfoglalva, mint szellemi ismeretek megszerzésével. ”Preston Nichols, állítása szerint „kiszivárogtató”, részt vett a titkos: "Montauk Projekt"-ben melybe számos földönkívüli faj is bekapcsolódott. Egy független kutató a következő kijelentést tette Nicholsról: „Igen megbízható, kemény tanú, s számomra, aki az általa közölt információknak utánanézett sorról-sorra; arra a következtetésre jutottam, hogy mindez lehetséges, a meglehetősen szokatlan információk ellenőrizhetők.”
-- A Szíriusz B rendszeréből származó emberek, Nichols szavai szerint, fontos szerepet játszanak bizonyos idegen technikák - mint például idő vagy interdimenzionális utazás - átadásában titkos kormányhivataloknak, akik érintettek voltak mind a Philadelphia, mind a Montauk kísérletben. Alex Collier igyekszik magyarázatot adni arra, hogy ennek a földönkívüli csoportnak milyen szerepe van a nemzeti titkosszolgálatokkal való technológia-cserében: „A Szíriusz B-ről érkezők meglehetősen összezavartak bennünket, és egyben ők azok is, akik eredetileg átadták a kormányunknak a Montauk technológiát.” Ezt az egzotikus technológiát abból a célból osztották meg a nemzeti titkosszolgálatokkal, hogy a katonaság támadó képességét növeljék lehetséges földönkívüli fenyegetéssel szemben....
-- Ez a technológiai segítség felöleli biológiai fegyverek kutatási programját is, mint ahogy Collier határozottan kijelenti: „Az a biológiai anyag, mely az Ebola vírusához lett illesztve, szintén a Szíriusz B humanoid lényeinek adománya volt a kormányzat számára... Egy másik hosszú katonai szolgálatot – ideértve a Nemzeti Felderítési Hivatalt is - maga mögött tudó kiszivárogtató, Daniel Salter szerint, földönkívüliek által szolgáltatott különböző szövetek tanulmányozásának kérdése vezetett el az idegenek és az emberiség között a Nemzeti Titkosszolgálat keretében létrehozott titkos társulás, a Fejlett Kommunikációs Kutató Szervezet (ACIO) megalakításához..
-- Egy feltételezett, a népszerű „wingmakers” honlapon is megtalálható, kiszivárogtató által közölt információkra támaszkodva, melyeket Salter pontosnak és hitelesnek tart, az ACIO együttműködik a földönkívüliek konzorciumával, abból a célból, hogy kifejlesszenek nagy bonyolultságú időutazási technikákat más földönkívüliek esetleges jövőbeni fenyegetéseivel szemben. A „wingmakers” honlapon a következők olvashatók: „Üres Lap Technológia vagy BST…. az egyik formája az időutazásnak, mely lehetővé teszi a történelem átírását az úgynevezett interferencia pontokban. Az interferencia pontok az alapvető energiaközpontok, itt keletkeznek a történelem legfőbb eseményei, mint például a Szovjetunió felbomlása, vagy a NASA űrprogramja.
-- A BST a legfejlettebb technológia, s bárki, aki birtokolja a BST-t, képes megvédeni magát bármilyen támadóval szemben. Ez az, amit a Tizenötös [Labirintus-vezető] szeret mondogatni, a szabadság kulcsa.. Emlékeztetőül, az ACIO volt az első együttműködési forma a földönkívüli technikák átadásáról, ezen ismeretek felhasználása a társadalmak fő fejlődési módjának meghatározásakor, illetve katonai célokra. A földönkívüliek megfélemlítettek bennünket és kiismertük képességeiket. Talán éppen ezért, néhány idegen faj nem mer kilépni az ACIO együttműködésből.” Igen valószínű, hogy a földönkívüliek e konzorciumának a Szíriusz B népei is tagjai, akik ellátták a Montauk projektet idő vagy interdimenzionális utazás végrehajtására vonatkozó ismeretekkel, és segítenek biológiai fegyverek kutatásában is...
-- Összefoglalásképpen tehát ami elmondható, a Szíriusz B-ről érkező emberszerű földönkívüliek csoportja főként a technológiai programok cseréjében érdekelt, mely főleg a katonai együttműködésre korlátozódik, olyan fejlesztések végrehajtására, melyek alkalmasak lehetnek esetleges földönkívüli fenyegetéseknek az elhárítására. A Földi globális problémákért a következőkben felelősek: titkos katonai programok, egzotikus fegyverek használata, fekete költségvetések, és a militarizmus.

Annunakik

-- Végül beszámolók jelentek meg hatalmas emberszerű lényekről, akik fontos szerepet játszottak a Föld emberekkel való benépesítésében, és szabályos időközönként visszatérnek a Földre, hogy megtapasztalják, az emberiség milyen hatékonysággal használja fel szülőbolygója erőforrásait, és hogy a földönkívüli fajok milyen szerepet játszanak az emberiség „menedzselésében”. A sumérok „annunakik” néven írják le őket, a szülőbolygójukat pedig „Nibiru” névvel illetik az elképesztő mennyiségű ékírásos táblán, melyek egy részét Zacharia Sitchin fordított le. Ezek a hatalmas humanoidok alkotják a fő idegen fajt a „kezdetektől” fogva, hiszen az ősi mitológiai és vallási szövegekben mint istenek tűnnek fel.
-- A Sumér beszámolók alapján, az anninakik fő istene Anu, de ismert az Annunaki istenek pantheonja is Sitchin munkásságának köszönhetően, valamint titkos tevékenységük is az emberiség irányításával kapcsolatosan: tudjuk, a Nibiru szabályos időközökben a Föld közelében halad el. Alex Collier szerint az annunakik, más néven nibiruiak, mint faj eredete a következő: „Hosszú-hosszú idővel ezelőtt a Szíriusz B lakosainak, valamint az Orion népének problémája támadt egymással. A béke megteremtésének érdekében a két csoport egy-egy képviselője házasságot kötött. A menyasszony az Orion csoportosulásból származott, ahol a hierarchia, beleértve a királynőt is – matriarchális paradigmát követ. A vőlegény a Szíriusz B-ről érkezett. Mindketten meggyőződéssel ragaszkodtak hagyományaikhoz. Amikor házasságra léptek, utódaik mindkét vonal genetikai tulajdonságait hordozták. Eltérő genetikai anyaguk miatt új faj született, a Nibiru nevet kapta, mely, miként azt Moraney [Andromédai kancellár] elmondta, orioni nyelven azt jelenti, hogy „kettő között megosztva”. Ez az ő valós eredetük – egyfajta kereszteződés eredményei a Szíriusz B és az Orion rendszer lakosai között. Új „törzset” hoztak létre, mely folyamatosan terjeszkedik, legalább évszázezredek óta.
-- Ők tehát egy törzs, később önálló fajjá váltak. Úgy tűnik, az annunakik tevékenysége abban nyilvánul meg, hogy „primitív” fajokkal, mint például az emberiség, népesítenek be bolygókat, aztán hagyják őket elszaporodni, miközben sokkal fejlettebb fajok, esetünkben a gyíkemberek, gondjaira bízzák őket, egyfajta „planetáris menedzsment csapatra”, akik lefölözik az emberiség javait megteremtőjük igényének megfelelően, miközben az anninakik fenntartják hosszútávú érdeklődésüket és szabályos időközönként megvizsgálják „emberi kísérletük” eredményét. Emiatt az annunakik egyfajta uralkodói színben jelenhetnek meg akik biztosítják a Föld erőforrásait; az emberiséget pedig általában felelősségteljesen „menedzseltetik”..
-- Az annunakik rokonságban állnak a Földön őshonos gyíkemberekkel, akármilyen történelmi megállapodást is kötöttek az emberi faj menedzselésével kapcsolatban. Az is igen valószínű, hogy az annunakiknak létezik valamiféle megállapodásuk a drakonidákkal azzal kapcsolatban, hogy a későbbiek folyamán miként viszonyuljanak azokhoz a világokhoz, ahol az annunakik létrehoztát a maguk „emberi kísérleteit”. Végül, szintén nagyon valószínű, hogy jó néhány annunaki titokban a Földön maradt, így szerepet játszott az emberiség elit szervezeteinek életre hívásában, hogy az emberiség ügyeit kezeljék. Ezek az „egyezmények” és/vagy az elit csoportok titkos és közvetett módon való irányítása teszi az annunakikat a katonai-ipari-földönkívüli komplexum tagjaivá...
-- Dean főfelügyelő szerint az annunakik jelentős szerepet játszanak az emberiség életében, s ez a tevékenységük sokkal inkább egyértelművé válik akkor, amikor a Nibiru a Föld közelébe kerül. Az annunakik visszatérése láthatólag a nemzeti titkosszolgálatok egyik legnagyobb problémája, hiszen semmiféle információval nem rendelkeznek azzal kapcsolatban, vajon milyen hatással lesz ez a faj az emberiségre magára, és az éppenséggel a földönkívüliekkel kapcsolatos helyzetek kezelésére életre hívott katonai-ipari-földönkívüli komplexumra.
-- Az annunakik legfőbb tevékenysége tehát az emberi evolúció hosszútávú befolyásolása elit csoportok, rendszerek és intézmények, valamint az emberi tudat kontrollálásával. Úgy tűnik, mintha egyfajta versengés lenne köztük és a drakonidák között a Föld irányításáért. A legjelentősebb globális probléma melyért felelősek az elit fölötti uralom, vallási fundamentalizmus, patriarkális jellegű globális kultúra, és az agresszivitás kultúrája.

Az Emberiséggel kapcsolatba került legjellemzőbb Földönkívüli fajok leírása.

-- A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal nem együttműködő fajok --

Telosziak

-- A felszín alatt élő „földönkívülieket” úgy említik, mint az emberi civilizációt megelőző földi kultúrák, mint például Lemuria vagy Atlantisz maradványai, s amiatt genetikailag az emberiség rokonai. A leginkább ismertté vált beszámoló ezekről a ősi fajokról Richard Byrd admirális munkája, a szerző halála után megjelent „Naplók”. A mű az északi pólus térségébe vezetett titkos expedícióját mutatja be, amely során elvitték egy, az északi emberekhez hasonló tulajdonságokat mutató faj felszín alatti településeire. Szemtanúja lehetett e társadalom néhány csodálatos technikai vívmányának, valamint találkozhatott a fejlett nép vezetőjével, aki állítólag ezt mondta: „Megengedtük, hogy belépjen ide, mert nemes személyiség, és jól ismerik a felszíni világban admirális…
-- Az Arianni nevű térségben tartózkodik, a Föld egyik belső világában… Admirális, el kell mondanom önnek, miért hívtuk meg ide. Érdeklődésünk akkor fordult az önök irányába, amikor az önök faja felrobbantotta az első atombombáit japán városok, Hirosima és Nagaszaki fölött. Ezekben az aggasztó időkben kiküldtük repülő szerkezeteinket, a „foo fighter”-eket, hogy derítsék fel, mi történik… Mint láthatja, soha sem avatkoztunk be korábban az ön faja háborúiba, és kegyetlenkedéseibe, de most mégis ezt kellet tennünk, miután önök megismerkedtek egy bizonyos energia fajtávval. Képviselőink üzeneteket továbbítottak az ön világa hatalmasságaihoz, ám azok semmilyen figyelmet sem fordítottak rá. Most önt választottuk ki abból a célból, hogy szemtanúja lehessen, világunk létezik. Mint láthatja, kultúránk tudományunk sok-sok évezreddel megelőzi az ön fajáét.”..
-- Dianna Robbins aki - állítása szerint - telepatikus kapcsolatot létesített velük, kijelenti, a telosziak az ősi Lemuria népének maradványa, akik a Shasta hegy felszín alatti térségét alakították át otthonukká, amikor kontinensük elpusztult. Eredetileg mindössze 15 000-en voltak, ennyien maradtak Lemuria pusztulását követően, azonban mára felvirágoztatták a Shasta hegy alatti kultúrájukat, lakosságuk száma elérte a 1.5 milliót; pszichotronikus technológiákat alkalmaznak, ehhez kristályok erejét és a telosziak magasan fejlett mentális képességét felhasználva hihetetlenül fejlett társadalmat építettek fel, mely kapcsolatban áll más csillagrendszerekből származó földönkívüli fajokkal is.
-- A telosziak – a beszámolók szerint – specializálódtak az emberi élet meghosszabbítására, valamint harmonikus technológiákat és vallási rendszereket alakítottak ki a felszín alatt élők számára. A telosziak és más felszín alatti „földönkívüli” fajok igyekeznek minden erejükkel csökkenteni az emberiség és a földönkívüliek között fennálló technológiai egyezmények pusztító erejét, miközben segédkeznek az emberiség tudati szintjének emelésében. A telosziak legfőbb tevékenysége és egyben a kapcsolata a felszíni emberiséggel arra irányul, hogy megtanítsák velünk a Föld ősi történelmét, kiterjesszék az emberi élettartamot, megváltoztassák az egészségtelen hiedelemrendszert és védjék a környezetet. A globális segítségnyújtási törekvéseik a következőket ölelik fel: környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzése, az emberi egészség és hosszú élettartam helyreállítása, az elveszett történelmi ismeretek rekonstruálása...
-- Az emberszerűnek látszó „földönkívüliek” – az állítások szerint – genetikai anyagukkal hozzájárultak a földi evolúcióhoz, és ezek közül sok idegen faj engedélyt adott néhány képviselőjének, hogy reinkarnálódjanak a Földre emberi családokban, mint „csillag magok”. Ezek a „csillagmagok”, „csillag gyermekek”, vagy „csillag emberek”, mint személyek, Brad és Francie Steiger művében kerülnek bemutatásra, akik korábban más csillagrendszerekben éltek, azután a Földre jöttek, és saját elhatározásukból emberi testet öltöttek, hogy az emberiség evolúciós fejlődésének mintegy lökést adjanak. Az emberek nagy része biztos benne, a földönkívüliek ezen fajtája barátságos hozzánk, amint ez a „kontaktok” beszámolójából is kiderül, köztük George Adamski, Orfeo Angelucci, George Van Tassell, Howard Menger, Paul Villa, Billy Maier es Alex Collier, akik valamennyien ilyen értelemben nyilatkoztak úttörő jellegű kapcsolataikról ezekkel a földönkívüliekkel..
-- Az említett kontaktok gyakran fizikai bizonyossággal is szolgálnak kapcsolataikról földönkívüli lényekkel, fényképekkel, filmekkel rendelkeznek. A legalaposabban dokumentált és kutatott kontakt Eduard „Billy” Meier, aki a legbőségesebb információkat szolgáltatta a kutatóknak. Ezek az emberszerű földönkívüli fajok láthatólag különbözőféleképpen „specializálódtak”, különleges történelmük és galaxisban végzett bolygóközi vándorlásaiknak, problémáiknak és konfliktusaiknak megfelelően. Fontos megismerni a legfőbb ténykedését minden egyes fajnak, azt, hogy milyen viszonyban állnak az emberiséggel, illetve azt, miként tudnának jobb kapcsolatot kiépíteni velünk a globális problémák megvitatása kapcsán.

Lant-beliek - Lyrans

-- Talán akkor járunk el leghelyesebben e „földönkívüli” idegen fajok és tevékenységeik tárgyalásában, ha mindenekelőtt figyelmünket arra a csillagrendszerre fordítjuk, melyet az emberi civilizáció galaxisbeli forrásaként emlegetnek, ahonnan szétsugárzott, ez pedig a Lant csillagkép. Az egyik legelső, a Lant rendszeréről tudósító „kontakt”, a széles nyilvánosságot kapó Billy Meier volt, a Lant-beliek 1975 és 1986 közötti állítólagos látogatásainak köszönhetően, aki folyamatosan fizikai dokumentumokkal is szolgált állításainak alátámasztására, meglehetősen összezavarva ezzel a Meier állításait szkeptikusan fogadókat. Számos esetben végeztek mindenre kiterjedő nyomozást magánszemélyek és szervezetek Meier állításai kapcsán, s megállapították, dokumentumai nem hamisítványok, ezért egyértelműen úgy kell tekinteni rájuk, mint a földönkívüliekkel folytatott kapcsolata bizonyítékaira.
-- Billy Meier által évek alatt szolgáltatott fizikai bizonyságok nagy számának köszönhetően megbízható és szavahihető emberként tekintettek rá, állításaiból pedig az következik, hogy valójában igen fontos szerepe van, mint szóvivő, a földönkívüli faj számára. Meiernek az alábbiakat adták tudtára a Lant csillagrendszerbeli kapcsolatai és emberi lakosai: „A 'svájci' Fiastyúk-beliek elmesélték ősi örökségüket, mely természetesen hatást gyakorolt a mienkre is, miszerint eredetileg, még a Fiastyúk-korszak előtt, a csillagok egy manapság általunk a Lant csillagképben lévő Gyűrűs-ködnek ismert objektum közelében lévő csoportját népesítették be, innen ered a nevük is, Lant-beliek, ugyanezt a szisztémát alkalmazzuk akkor is, amikor a Fiastyúk térségéből érkező embereket Fiastyúk-belieknek nevezzük. A korai Lant-beliek hatalmas űrbárkákkal indultak más csillagrendszerek felé és ahol lakható körülményeket találtak, ott kolóniákat hoztak létre, ezek felvirágoztak, s később maguk is elindították saját felderítő egységeiket a világűr kikutatására.
-- Billy Meier további beszámolóiban említést tesz arról, miként került fizikai kontaktusba egy Lant-beli űrhajóval, melynek utasai bemutatták neki világukat és más, velük együttműködő világok csillagrendszereit. Alex Collier a Lant-beli civilizáció kezdeteiről beszél, ahogy azt számára az Andromédáról származó földönkívüliek előadták: „A Napok és a bolygók életkorát tekintve galaxisunkban, elhatároztuk, hogy az emberi életformát a Lant csillagrendszerben hozzuk létre. Az emberek mintegy 40 millió éve éltek ott, töretlenül fejlődve. A Lant-beli emberi faj érdeklődése főleg mezőgazdasági jellegű volt. Életük, bár sokan voltak, békében és jólétben telt.” A Lant-beliek északi típussal rendelkeznek és minden bizonnyal ők azok az „Elochimok” akikről a vallási hagyományok a Földön és szerte a Galaxisban beszámolnak.
-- A Lant-beliek, szerte a Galaxisban és az emberi genezisben betöltött szerepének köszönhetően, kézenfekvő, hogy ők azok, akik a legmélyebben ismerik az emberi faj eredetét és galaktikus történelmét. Akár a „Galaktikus történészek” jelzőt is rájuk illeszthetjük az emberi faj szemszögéből. Egyáltalán nem lehet véletlen, hogy a Lant-beliek segítenek felfedni az emberi fajok Galaktikán belüli igazi történetét, az emberi kultúra és az „emberi lélek” mély megértését.
-- További részletek a Lant-beliekről: „A Lant-belieknek van egyfajta természetes vonzódásuk a kezdetek és az ősi történelem iránt. Ezért igen hasznos segítőtársak lehetnek mindenkinek a múlt megértésében, az egyes események megfelelő sorrendbe rakásában. Amint az emberiség megérti múltját és eredetét, megszerzi annak képességét, hogy tudatosan visszamenjen, pontról pontra, lefejtse az egyes rétegeket, mint a hagyma héját, és rátaláljon igazi természetére. Kitűnő idegenvezetők lehetnek ebben a folyamatban, ebben az ember számára lélektani folyamatban, saját történelmük és motivációik megértésében, s abban, mindezek miként jöttek létre..
-- Összefoglalásképpen: a Lant-belieknek legfőbb tevékenysége az emberi faj különleges Galaxison belüli történelmének megismertetése, valamint segítségnyújtás az emberi indíttatások és lehetőségek megértésben. Globális jellegű tevékenységük magában foglalja pontos, az emberiségre vonatkozó történelmi ismeretek nyújtását a Galaktikus história megértéséhez, segítséget az emberi lényeg felfedezéséhez, diplomáciai és konfliktus-enyhítési tevékenységet, valamint világméretű oktatást-nevelést.

Fiastyúk-beliek - Pleiadians

-- Billy Meier leírja a Fiastyúk-belieknek a Lant-beliektől való leszármazását, azt, eredetileg miként vándoroltak csillagrendszerről csillagrendszerre, hogy aztán a Fiastyúk csillagain letelepedjenek: „Ősi ismeretekkel rendelkezünk a korai Fiastyúk-beli elődök egy másik anyacsillag körüli életéről, s arról, hogyan utaztak végül a Fiastyúk rendszerébe. Írások szólnak a mi Naprendszerünkbe jóval korábban végrehajtott kivándorlásról is, valamint arról, hogyan és miként bukott meg ez a kísérlet. A Fiastyúk-beliek őseinek eredeti bolygóján a túlélők egyharmada, a katasztrofális pusztulást követően, új technológiát fejlesztett ki, elhatározta, hogy mindössze 900 év alatt gigászi űrbárkákat épít mélyűri kitelepülés céljából.
-- A Fiastyúk-beliek így elkezdték útjára bocsátani a kozmosz minden irányába hatalmas járműveiket, több száz éven át. A Svájcot meglátogató földönkívüliek azoknak az űrbárka utasoknak a távoli leszármazottai, akik egy csillaghalmazból, az általuk létrehozott három emberi civilizáció közül az egyikről származnak, az általunk ma Fiastyúk-rendszernek nevezett csillagcsoportosulásból. Megtapasztaltak nagy nyereségeket, de nagy veszteségeket is az idők folyamán. Egészen pontosan, az emberiség azon legkorábbi telepeseknek a leszármazottja, akik megpróbáltak letelepedni ebben a Naprendszerben, majd összekeveredtek bennszülöttekkel, illetve azon humán fajoknak, akik számos helyről betelepedtek ide. Annak a rendszernek a pontos neve, melyről a Meiert meglátogató Fiastyúk-beliek érkeztek Taygeta, a legfontosabb bolygó ezen a rendszeren belül pedig az Erra.
-- A Fiastyúk-beliek úgy hivatkoznak Meierre, mint általuk választott képviselőre, akinek az a küldetése, hogy elhozza a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatos igazságot az emberiség számára. Semjase, a Meierrel kapcsolatba került Fiastyúk-beliek hölgytagja a következőképpen mutatja be saját szerepüket: „Nem vagyunk sem a Föld őrzői, sem Isten által küldött őrangyalok vagy hasonlók. Sok ember úgy gondolja, valamiféle felügyeletet gyakorlunk a Föld felett, s az emberek sorsát befolyásoljuk. Ez nem igaz, mert mindössze egyes egyének által elhatározott küldetéseket hajtunk végre, melyeknek semmi köze a Föld irányításához vagy a Föld sorsának befolyásolásához. Ezért tehát helytelen minket a Föld felsőbbrendű üzenethordozóinak vagy őreinek tekinteni.”..
-- Collier szerint, a szürkék és a Fiastyúk-beliek érintettek számos, a Naprendszerünkben vívott ütközetben, de más csillagrendszerekben is, mint például a Szíriusz B. Másik kulcseleme a Fistyúk-beliek látogatásának Meier szerint segítség az emberiség tudatának felemelésében, illetve a régiók egyesítésében. Figyelemreméltó, hogy a Fiastyúk-beliek elvetik jó néhány más kontakt állítását, mint például Adamskiét, ezért, közvetett módon, egyfajta exkluzív vonatkozást adnak az igazságnak és a földönkívüli fajok jelenlétének. Érdekes módon Collier határozottan kijelenti, néhány Fiastyúk-beli csoport, mint például az Alcyonéról érkezők, „titkos programokon” dolgoznak, miközben a Taygeta-beliek (Meier is említést tesz róluk), a beszámolók szerint, az emberiség igaz segítői.
-- A Fiastyúk-beliek néhány esetleges „titkos programjai” mellett, a legtöbb tapasztalat és tény arra mutat, hogy a Fiastyúk-beliek pozitív kapcsolatban vannak az emberiséggel, igen sokat tesznek az emberi tudatosság növelésének segítésében, valamint azon vannak, hogy az emberiség megtalálja a függetlenségét a szürkék/gyíkemberek hatása alól. Következésképpen, a legfőbb tevékenysége a Fiastyúk-belieknek, láthatólag, az emberiség segítése szabadságának megtalálása érdekében az elnyomó kultúrák alól, és a tudatosság növelése. A Fiastyúk-beliek segíthetnek globális megoldást találni az egyetemes emberi jogok biztosítására, tényleges demokratikus rendszerek kialakításában, az emberi tudatosság emelésében és a globális oktatásban.

Északi Rigeliek

-- A Fiastyúk-beliek sok-sok szétrajzó emberi űrkolóniája közül az egyik az Orion csillagkép Rigel nevű csillagának egyik bolygóján telepedett le. A történelmük során a Rigel, a maga északi típusú lakosságával, feltehetően átesett egy szörnyű pusztítással járó polgárháborún, minek következtében a szürkék uralma alá került. George Andrews szerint a Procyon csillagról származó Khyla nevű, északi típusú lakosa, fontos információkat közölt a Rigeliekről, a Procyon-beliekről és a szürkékről az emberiség néhány kontaktjával, ezekről a ismeretekről pedig elmondhatók, hogy összecsengenek más forrásokkal, s Andrews következtetései megbízhatóak.
-- A kontakt Khylát a következőképpen mutatja be: „Khyla magas, elegáns ember, vékony de izmos, izmos ám könnyed. A szeme körül fekete karika volt, nem tudni, ez természetes vagy mesterséges eredetű, szinte olyan volt mint a szén. Az arca már-már gyönyörű volt, de egyértelműen férfias. Vékony arca volt, magas járomcsonttal, és szúrós kobaltkék szemekkel. Szép, vállig érő szőke haja volt. Izmos nyaka. Bőre halvány pasztell színű, fehéres árnyalattal. Nehéz megmondani a pontos magasságát, a vele való találkozás körülményei miatt, de valahol 180 és 210 cm között lehetett.” Andrews ír a Rigel történetéről is, ahogyan azt Khyla felfedte a kontakt számára. „Valaha a kis szürkék ősei magas szőkék voltak. Nagy háború tombolt…
-- A Nagy Háború előtt a Rigel hatalmas birodalommal rendelkezett, mely forrásául szolgált a legtöbb galaktikus bolygó-benépesítésnek. Valamennyi rigeli magas szőke volt. A Procyonon is alapítottak települést. A Nagy Háború a rigeliek és a rigeliek között tört ki, és földi idővel nézve 300 évig tartott. A rigeliek egy csoportja, akik megérezték, a Nagy Háború közeli ki törését, kegyetlenül megszállták a Procyon telepet titokban épült hajóikkal… Ők voltak az egyedüli rigeliek, akiknek sikerült elmenekülni a mindent elpusztító összeomlás elől. Mindazokat akik a Rigelen maradtak, átalakították kis szürkékké. Úgy tűnik, a Rigel átesett egy, az egész bolygóra kiterjedő nukleáris katasztrófán, az ezt követő környezeti összeomlás miatt az élet a felszín alatti menedékekre kényszerült.
-- Az teljesen valószínűtlen, hogy az északi típusú rigeliek is átestek volna a „kis szürkékké” alakító transzformáción, hiszen génkészletük jelen van az emberiség örökletes állományában, például az északiaknál. A genetikai átalakításuk sokkal hosszabb ideig tarthatott, mint az említett három évszázad. Inkább valószínű, hogy a túlélő, északi típusú rigeliek részt vettek egy, valamelyik csillagrendszerből, például a Zéta Reticuli térségéből érkezett, „kis szürkék” által vezetett bolygóméretű hibridizációs programban, akik behatoltak a Rigel térségébe és meggyengítették azt a Nagy Háború időszakában.
-- A kis szürkék minden valószínűség szerint genetikailag „nagy szürkékké” formálják magukat, és ehhez az északi típusú túlélők genetikai anyagát is felhasználják, akik gyengének bizonyultak a szürkék hibridizációs programjával szemben. A rigeli „magas szürkék” minden bizonnyal kulcsszerepet játszanak a szürkék által kezdeményezett diplomáciai törekvésekben az emberi-szürke hibrid fajok megteremtésére, mint a mindkét fajra legkedvezőbb megoldás kivitelezésében.

Procyon-beliek

-- A legtöbb bolygójáról kirajzó rigeli a Procyon rendszere felé vette az irányt és fogott hozzá civilizációja újjáépítésének. A Procyon kettős csillagrendszer, 11.4 fényév távolságra a Földtől. A jelek szerint a rigeliek a negyedik bolygón alapították meg új kolóniájukat. Andrews szerint a Procyon-beli kolónia felvirágzott, mindaddig, amíg a jelenleg a Rigelt uraló szürkék fenyegető jelenlétébe ütközött, akik uralmukat a Procyonra is ki akarták terjeszteni. Khyla elmesélte az a taktikát, ahogy a szürkék próbálták uralmuk alá hajtani a Procyont és még sok mindent.
-- A szürkék eleinte néhány nagykövet révén látogatást tettek nálunk, aztán különböző területek specialistáit küldték, akik igen hasznosak voltak a számunkra, részt vettek különböző programokban, melyek során együttműködtek velünk, végül, mint turisták jelentek meg nálunk. Ami eleinte csöpögés volt, később áradattá terebélyesedett, ahogy soha nem látott számban érkeztek hozzánk, lassan de biztosan beépültek társadalmi rendszerünk minden részébe, beférkőztek még a legtitkosabb vezető csoportjainkba is… pontosan úgy, miként a ti bolygótokon, ahol elkezdtek teljesen tisztességtelen módszerekkel ellenőrzést gyakorolni a CIA és a KGB vezető tisztségviselői felett, olyan technikákkal, mint például a telepátia vagy a hipnózis, mely az agynak a legősibb területére, a hüllőagyra hat, éppen olyan technikákat vetnek be, mint a Procyonon…
-- Kialakítottak egyfajta telepatikus hipnotikus kontrollt a vezetőink felett. A vezetőink felett és majdnem mindannyiunk felett, ez az egész olyan volt, mintha valamilyen végzetes jóslat megvalósítása felé rohannánk, mintha be lennénk programozva valamilyen rituális fekete mágia révén, melynek a jelenlétét nem voltunk képesek felismerni. Khyla aztán tovább folytatta a szürkék által a Procyon lakosainak jelenlegi rabszolgasorba kényszerítésének történetét, mely alól a legtöbb procyoni képtelen megmenekülni. Fejlett „multidimenzionális tudatosság” elvét magába foglaló időutazási technológiákat alkalmazva, valami olyasmit, ami gátolja a szürkék degradált genetikus állományának duplikálódását, azonban jelentős számú procyoni képes volt megszökni, s megszervezni egy függetlenségi harcot a „távoli időfolyosókból”.
-- Említésre méltó, ahogyan a Procyon-beliek leírják, miként sikerült néhány ellenállási technikával sikereket elérniük, ezek az eljárások pedig hasonló helyzetekben a Földön is alkalmazhatók: "Egyenlő az öngyilkossággal a szürkékkel szembeni közvetlen harc az emberiség jelenleg rendelkezésére áll fegyvereivel. Hiszen biztosak lehetnek a válaszcsapásban, és megismerhetik hatalmas erejüket. Az emberi tudatosság a leghatékonyabb elérhető fegyver jelenleg. A legeredményesebb módon úgy vehető fel a harc a szürkékkel szemben, ha az emberiség megváltoztatja tudatossági szintjét a lineárisról a multidimenzionális érzékelésre…. Olyan technikák állnak ugyanis rendelkezésükre, mely által képesek letéríteni a Földet pályájáról. Van az emberiségnek azonban egy kulcsfontosságú képessége, ami nekik nincs: a adottság, miszerint az ember képes tudatában olyan képeket őrizni, mely az egyént inspirálja és megérteti vele a kapcsolódását a mindenség ősforrásához. Ez a győzelem kulcsa.....
-- Összefoglalásképpen: a Procyon-beliek legfontosabb tevékenysége a hatékony védekezés az emberiség földönkívüli uralom alá vetésével szemben a „multidimenzionális tudatosság” technikájának kifejlesztése révén, tudati képek használatával, melyek által az egyén megvédheti magát a földönkívüliek tudatirányítása, és barátságtalan, monitorozási eljárásai alól. Globális problémák megoldása terén a Procyon-beliek segíthetnek a földönkívüliek egész Földre kiterjedő hódító tevékenységének leleplezésében, azáltal, hogy a titokban jelenlévő idegen fajokat felfedik; fejlesztik a multidimenzionális tudatosságot, az idegenek által végzet tudatirányítást semlegesítik, erőfeszítéseket tesznek az egyetemes emberi jogokért, valamint fejlesztik az Internetet és a globális kommunikációt.

Tau Cetiek

-- A jelek szerint további emberlakta világok találhatók a Tau Ceti és az Epszilon Eridani rendszerében. Frank Crawford kutató interjút készített számos egyénnel, akik fizikai kapcsolatba léptek Tau Cetiekkel. Az első és legjelentősebb az a feltételezett kiszivárogtató volt, aki részt vett egy UFO-szerencsétlenség helyszínelésében; ahol egy utast élve sikerült elfogni és kikérdezni az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tisztjeinek. A szerencsétlenség Phoenix mellett, Arizona államban, 1961-ben történt. Az „Oscar” álnéven bemutatkozó kiszivárogtató beszámolt Frank Crawfordnak az elfogott földönkívüli, a később „Hank” névvel hivatkozott egyén származási helyére vonatkozó információkról: „Később Hank megerősítette, hogy ő és társai a Tau Ceti és az Epsilon Eridani rendszeréből származnak.
-- További beszélgetések alkalmával Oscar beszámolt néhány indokról a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatban. Elmondta, nem igazán örülnek a kis szürke idegenekkel kialakult helyzetnek. Kijavított bennünket, amikor a „szürke” megnevezést alkalmaztuk, mondván, ők igazából fehérek. A Tau Cetiek véleménye szerint a néhány szürke által alkalmazott eltérítési technika hatalmas jogtalanság az emberiséggel szemben. Igazából egyfajta parazita lények, akik vadásznak az emberiségre szerte az univerzumban – állítja Oscar. Hozzátette, hogy az amerikai kormányzat együttműködése a szürkékkel igen veszélyes és ellenőrizhetetlen… A Tau Cetiekre szintén vadásztak még mindezek előtt, ők azonban összefogtak más civilizációkkal, akik szintén áldozatok voltak…. (Oscar) szeretné tudatni az emberekkel, hogy amennyiben kapcsolatba lépnek a Tau Cetiekkel, nem kell félniük, hiszen ők azért vannak itt, hogy segítsenek.
-- A „Hank” által nyilvánosságra hozott ismeretek azt sejtetik, a Tau Cetiek azért vannak itt, hogy segítsenek a szürkék titkos mesterkedéseinek és ténykedéseinek leleplezésében. Kifejezetten ragaszkodnak azokhoz a természetű megállapodásokhoz, melyeket az Egyesült Államok „árnyék kormányzatával” kötöttek egyes egyének „eltéríthetőségéről”. „Oscar” elbeszélése szerint a Tau Cetiről származó „Hank” a szürkék tortúráján esett át, ami miatt majdnem összeütközés tört ki azon Tau Cetiek kezdeményezésével, akik a szürkékkel szembeni katonai fellépést erőltették fogságba ejtett társuk miatt. Az Oscar által leírt események egyben a Tau Cetiek legfőbb tevékenységét jelentik, amint az a következő telepatikus üzenetből is kiderül: „Az egyik faj a Tau Cetiről érkezett. A rejtőzködő társadalmak összeesküvéseinek és ténykedésének felderítésére szakosodott specialisták. Ismerik a trükkös módszereket, melyekkel meggyengíthető egy társadalmi rendszer. Ezért tökéletes partnerek a titkos munkák elvégzésében.
-- A második személy, aki fizikai kapcsolatba került Tau Cetiekkel egy eltérített, Jill Waldport volt, aki elmesélte Frank Crawfordnak, miként került kapcsolatba földönkívüliek két csoportjával, egyik csoport szürkékből állt, míg a másik egy emberszerű fajból, aki megpróbált neki segíteni közvetíteni a szürkék felé. „Jill elmesélte nekem, az idegenek egy csoportja kifejezetten nehezményezi más idegenek emberek akarata ellenében végzett tevékenységét. Azért jöttek, hogy megtanítsák hogyan tegyék túl magukat az egyének a szürkék Becstelenségeiben és miként védekezzenek ellenük. Elmagyarázta, pszichikai síkon szükséges egyfajta védőpajzsot építeni maguk köré, mint valami téglafalat, amikor eljönnek értük. Ez segít megvédeni őket a különböző Tudatbefolyásolási trükkök alól. Amikor a legközelebbi alkalommal a szürkék eljöttek érte, kipróbálta, s a dolog „látszólag” működött...
-- Crawford később felfedte hogyan írta le Jill a Tau Cetiről származó barátságos földönkívüliek származását: „Ezen a ponton kezdtem úgy érezni, hogy agyam asszociációs képességét túlterheltem, így elhatároztam, megkeresem Aranyhajút, és megkérdem őt, honnan valók. Ha hiszi, ha nem, válaszolt, ’Tau Seat-eye’, mond ez önnek valamit?” Később említettem Oscarnak, közreműködtem egy eset kivizsgálásában, melyben intenzíven részt vettek a szürkék és a Tau Cetiek, segítő szándékot mutatva. Megkérdezte, hol történt a dolog, mire megadtam neki a választ, Springfield közelében, Illionis államban. Ő ezután rendkívül alapos leírást adott Jillről, s kijelentette, meggyőződése, hogy valóban kontakt...
-- Összefoglalásképpen, a Tau Cetiek legfőbb tevékenysége a tudatosság felemelésére irányul, arra, miként bánjunk a társadalmak felforgatására törekvő földönkívüliekkel, azonosítsuk be az elit korrupt tagjait és a korrupt intézményeket, emeljük az emberi tudatosság szintjét, és olyan technológiákat fejlesszünk ki, melyek ellensúlyozzák az idegenek fejlett tudatmanipulációs törekvéseit. Globális problémák megoldása terén számíthatunk segítségükre a kormányzati/üzleti korrupciók leleplezésében, az elit manipulációjának leállításában, a földönkívüliek beszivárgása mértékének pontos behatárolásában, a tudatmanipuláció semlegesítésében, az implantátumok eltávolításában, multidimenzionális tudatosság kifejlesztésében, diplomáciai és konfliktuskezelő megoldások elterjesztésében.

Andomédaiak

-- Az Androméda csillagképbeli idegenekről is ad leírást Alex Collier. Ők közvetlen leszármazottai azoknak a Lant-belieknek, akik némi nehézségbe ütköztek, amikor először hagyták el a Lant rendszerét, ugyanis ragadozó jellegű földönkívüli fajokkal találkoztak, de végül letelepedtek az Androméda csillagképben a „Zenatae” csillagrendszerben.
-- Alex Collier az Andromédaiak természetét a következőképpen mutatja be: „Mindenféle technikai fejlesztést, amit csak elértek, társadalmi rendszerük tökéletesítésére fordítottak. Kifejezetten oktatási célokra. De természetesen védekezésre is. Nem, nincs katonaságuk, de természetesen vannak tudósaik. Amit tesznek az az, hogy szinte bárhová elküldik gyermekeiket iskolába, a mi lineáris időnkben számolva 150-200 évig. Mindenféle művészetre és tudományra megtanítják diákjaikat. Minden szakterület mestereinek számítanak. Azután, egy bizonyos ponton, el kellett dönteniük, mivel is akarnak foglalkozni igazán, azonban megvan a lehetőségük, hogy bármikor meggondolják magukat és akármikor valami máshoz fogjanak.
-- Szóval, minden lehetőség rendelkezésükre áll. Mindent az oktatásnak rendelnek alá. Sohasem törekedtek rá, hogy televízió építésével megzavarják társadalmi rendszerüket. Soha. Minden eszköz megvan a fejlesztéshez, a tudományuk és a technológiájuk jórészt védelmi célokat szolgál – főleg holografikus eszközöket használva.” A legjelentősebb vonásuk az andromédaiaknak az, hogy tagjai az Androméda Tanánácsnak, egy kb. 140 csillagrendszert magában foglaló csoportosulásnak, mely figyelemmel kíséri a Föld sorsának alakulását.
-- Egy 1997-es riportban Collier az alábbiakban írja le a Tanács tevékenységét: „Nos, jelenleg a Galaxisunkban számos tanács működik. Igazából nem sokat tudok a többi tanácsról, azonban ismerem az Androméda Tanácsot, mely 139 különböző csillagrendszert ölel fel, s időnként összegyűlnek, hogy megvitassák a Galaxisunkban zajló dolgokat. Nem valamiféle politika testület. Amit mostanában megvitattak az a jövőbeni hatalmi viszonyok kérdése, 357 év múlva lesz esedékes, és mindenkire hatással lesz. Amit elvégeztek, időutazás segítségével, az az, hogy képesek voltak meghatározni azt az energiaszint-váltást, melynek következtében a jövőnkben 357 év múlva mindez bekövetkezik. A szálakat visszavezették a Naprendszerünkre és képesek voltak mindezt a Földre is megtenni, a Föld holdjára és a Marsra. Erre a három helyszínre.
-- Az Androméda Tanács egyik legelső ülésén arról akartak dönteni, hogy bekapcsolódjanak-e vagy se közvetlenül az itt folyó eseményekbe. Moraney szerint, az első alkalommal mindössze 78 csillagrendszer képviseltette magát. Az a 78, csak alig több mint a rendszerek fele, többségi határozattal elfogadta, hogy semmilyen lépést nem tesz veletekk kapcsolatban, a problémák ellenére sem. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy pontosan tudd, miért nem akarnak semmiféle lépést tenni veletek kapcsolatban.
-- Olyan csillagrendszerekről beszélünk, melyek akár 100 millió fényévekre is lehetnek tőlünk. Köztük olyanok is, akikkel soha sem találkoztunk eddig. Egyszerűen csak felfogták a velük harmonikus bolygóknak a rezgését. Az ok, ami miatt nem akarnak veletek különösebben foglalkozni, az ő szempontjukból az, hogy az emberek sem törődnek magukkal, sem a bolygójukkal sem egymással. Miben lehetnek így értékesek a földi emberek.?. Szerencsére a Tanács tagjai többségének ettől eltér a véleménye, hiszen a Föld lakosságát 5700 éve befolyás alatt tartják külső erők, ezért érdemes megadni legalább önmagunknak egy lehetőséget – bizonyítván minimum annyit, hogy a Tanács többi tagja téved.”
-- Az Andromédaiak vezetőségének tevékenysége láthatóan arra irányul, hogy elősegítse a Földet jelenleg sújtó problémák megoldására irányulóan a Galaktikus közösség döntését, beleértve haladó stratégiák alkalmazását a konfliktuskezelésben, illetve a fiatalok oktatását. A globális problémák megoldása keretében segítséget ajánlanak a pszichikus-, kristály- és szivárvány-képességű gyerekek nevelésében, béke-oktatásban, az elit-manipulálás leleplezésében, a világkormány megalakítására irányuló törekvések támogatásában, diplomáciai és konfliktuskezelési megoldásokban.

Szíriusziak – a Szíriusz A-ról

-- A földönkívüliek következő csoportját a Szíriusz rendszeréből eredeztetik. A Szíriusz valójában kettőscsillag, A és B nevű komponensekből áll, mindkét csillag körül fejlett élet alakult ki. A Szíriusz A kékesfehér csillag, 8.6 fényévre van a Földtől, 20-szor fényesebb a Napnál, és az éjszakai éjbolt legfényesebb csillaga. Ezzel éppen ellentétes a Szíriusz B, fehér törpecsillag, 8-32 csillagászati egység távolságban kering az A jelű csillagtól, elnyújtott ellipszis pályán. Figyelemreméltó, hogy egy afrikai törzs, a dogonok kifejezetten bonyolult ismeretrendszert birtokolnak a Szíriusz B pályájáról anyacsillaga, a Szíriusz A körül. A tudást az őseik minden bizonnyal a Szíriusz csillagrendszerből érkező idegenektől kaphatták.
-- A Dogonok úgy hivatkoznak a szíriusziakra, akik a Szíriusz B-ről látogattak hozzájuk, mint kétéltű jellegűekre, s ez a leírás pontosan egezik Collier állításával, miszerint a Szíriusz B bolygóit „lényegében gyík- és kétéltű jellegű fajok foglalják el”. Collier azonban a Szíriusz A rendszer földönkívüli fajait emberszerűnek írja le: „Van a Szíriusz A rendszerében élő lények közt egy emberi faj, a Katayy-k. egyértelműen barátságosak… A legtöbb emberi fajta bőre vörös színű. Az őseik azoknak az első Lant-belieknek a leszármazottai voltak, akik a nőkkel és a gyermekekkel elmenekültek a háború idején. Óceánjaikban bálnák, polipok és cápák élnek. Művész jellegű lények. A természethez kapcsolódó jellegű zenéjük van. Szeretnek építkezni és nem különösebben politikus alkatúak..
-- A kormányzatuk „szellemi technológiákat” alkalmaz, mely hangokon és a színeken alapszik. Ha a szíriusziak eredetileg Lant-beli menekültek a kataklizmikus bolygóközi háború elől, ebben az esetben jól érthető, miként alakult ki az építészethez kapcsolódó vonzalmuk, hiszen egy teljesen új civilizáció felépítése egy viszonylag fiatal csillag körül, mint amilyen a Szíriusz A, sürgető feladat lehetett. Collier úgy hivatkozik a szíriusziakra, mint akik hangok és színek használatával, egyfajta „szellemi technológiát” alkalmaztak, ami arra utal, hogy specializálhatták magukat a különböző égitestek terraformálására, alkalmassá téve őket az élet hordozására, az égitestek bioenergetikai mezőinek megváltoztatásával.
-- A következő telepatikus párbeszéd további információval szolgál a szíriuszi, új bolygó-szerkezeteket létrehozó építőkről, akik a „bioenergetikai hálózat” megváltoztatásával segítik az emberi és más létformák evolúcióját: „Ők az eredeti kiépítői a hálózatotoknak, annak a szerkezetnek, melyen bolygótok felépítése alapszik. Ezért igen hasznosak bolygóotthonotok titkos geometriájának és az ezzel összefüggő fizikai törvények megértésében. Segíthetnek egy új hálózat megépítésében is, egy új rendszert tervezni, ami megfelel a következő kihívásoknak. Így hát azt mondhatjuk, hogy a szíriusziak kitűnő szövetségesek lehetnek az előttünk álló stratégiai tervezési munkában....
-- Összefoglalásképpen: a Szíriusz A térségéből érkező földönkívüliek legfontosabb tevékenységeként a következő pontok jelölhetők meg: az emberiség számára alkalmas gazdasági rendszer kiépítése az emberi evolúció biztosítása érdekében a bolygó „bio-mágneses terének” megváltoztatása által. Akik a Szíriusz A vidékéről jönnek segíthetnek a globális környezetvédelmi problémák megoldásában, a biodiverzitás megőrzésében, a tudatosság emelésében és a bioszféra evolúciójában.

Ummiták

-- Az Ummitákat az Ummo bolygóról származó földönkívülieknek írják le, mely – a beszámolók szerint – valószínűleg a Wolf: 424 jelű, 14.6 fényévre lévő csillag körül található. Jelentős szerepet játszottak tudományos és technikai ismeretek elterjesztésében Spanyolországon keresztül, ahonnan aztán elterjedtek ezek az ismeretek szerte Európába az 1960-as és 1970-es években, egy rejtett kisvárosból, nem messze a francia: "Alpok alja" nevű provinciától. Az ummiták kapcsolatba léptek számos általuk kiválasztott egyénnel, akiknek részletes technikai ismeretekkel szolgáltak, különböző technológiákkal és forradalmian új eljárásokkal kapcsolatban, melyek messze túlmutatnak a jelenlegi ortodox teóriákon.
-- Az ummiták egyetlen egy személyt választottak ki fizikai kapcsolat-teremtésre, egy gépírót, a szokásos eljárásuk az információ-közlésre telefonhívások, szabályos postai küldemények voltak. Ő elbeszéli miként dolgozott együtt velük, és hogyan sikerült neki azonosítania őket, mint ummitákat: „1967 és 1975 között a madridi csoport tagjai - Spanyol UFO-kutatók tanúságtétele az ummitákról kaptak egy levelet egy férfitól, aki azt állította, ő az ummiták gépírója. Valójában, hirdetést adott fel munka-ügyben egy lapban, mire hamarosan felkereste két magas, szőke, választékosan öltözött férfi. Azt mondták neki, ők dán orvosok, és megkérdezték, vajon vállalná-e tudományos anyag legépelését a szokásos áron.
-- Eleinte minden rendben ment, egészen addig, amíg a következő mondatot nem olvasta: ’Egy Ummo nevű, a Földtől 14.6 fényévre lévő égitestről származunk’ – kiemelte ezt a részt, szembesítette vele az orvosokat és rákérdezett – ők nem bizonytalanodtak el, azonnal beismerték, hogy egyáltalán nem dán orvosok, hanem valójában földönkívüli látogatók. Állításuk igazolásaképpen létrehoztak egy kicsiny, kb. 2.5 cm-es gömböt, melyet egyikük a gépíró előtt elhelyezett a levegőben. A gépíró belenézett, és legnagyobb megdöbbenésére azt a jelenetet látta, amikor előző nap, pontosan ugyanabban az irodában a felesége annak a félelmének adott hangot, hogy az orvosok esetleg kémek.” Azonban létezik egy meglehetősen jól dokumentált esemény egy ummita űrhajó leszállásáról, Madrid közelében, 1967. június 10-ről, amiről az ummiták jó néhány nappal korábban értesítettek egy általuk kiválasztott ufókutató csoportot.
-- Az ummiták tevékenysége láthatóan arra irányul, hogy segítséget nyújtsanak tudósoknak olyan előremutató technológiák és elméletek kidolgozásában, melyek a technikai jellegű globális problémák megoldásához nyújthatnak támogatást. 1973-ban a Földön kialakult nukleáris fenyegetettség miatt az ummiták felszámolták ideiglenes lakhelyüket és elhagyták a Földet. 1980-ban a következő üzenetet küldték Dr. Antonio Riberának, az egyik spanyol ufókutatónak, aki korábban kapcsolatot tartott velük: „30 éve tanulmányozzuk tudományotokat, kultúrátokat, történelmeteket és civilizációtokat. Mindazt az információt, melyet a Földön összegyűjtöttünk egy titánium-kristály adathordozón magunkkal vittük.
-- DEMONSTRÁLTUK számotokra kultúránk és technológiánk parányi szeletét – az átadott információ szűkössége miatt az hatékonyan nem használható fel a mindennapi gyakorlatban. Mindezt azért tettük így, mert szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy a tudományotokat elsősorban háborúskodásra és önmagatok elpusztítására használjátok, mely foly[amatosan] az elsődleges célotok. Úgy viselkedtek mint a gyerekek, akik iszonyatos és veszélyes játékokkal szórakoznak, melyek majd elpusztítanak benneteket. Semmit sem tehetünk !... A Kozmikus törvény kimondja, minden világnak a saját útját kell járnia, akár túlél, akár elpusztul...
-- A Második lehetőséget választottátok. Elpusztítjátok bolygótokat – megsemmisítitek a fajokat, szennyezitek a légkörötöket és a tengereiteket egészen addig, amíg ezek a folyamatok már visszafordíthatatlanokká válnak. Szomorúsággal, de tudomásul vesszük őrült döntésetek, és elfogadjuk, hogy a döntés csakis a tietek. Nem tudunk messzire a jövőtökbe látni, mert viselkedésetek teljességgel meg jósolhatatlan, és vibrál, egyfajta paranoia-közeli állapotban. Mint kozmoszbéli idősebb testvéreitek teljes szívvel figyelemmel kísérjük megváltozásotokat. en.
-- NE Pusztítsátok el csodálatos kék bolygótokat !... E csodás és ritka légkörrel rendelkező világot, mely oly csodálatosan lebeg az űrben és nyüzsög rajta az élet. A TI DÖNTÉSETEK.” Miközben nem tudható pontosan az ummiták segítsége miféle hatást gyakorolt mióta széles körben nyilvánosságra került, bizonyosnak tűnik, a technikai beállítottságú szakemberek és a városlakók tudásában széles körökben innovatív jellegű ismeretek terjednek. Következésképpen levonható, az ummiták legfőbb tevékenysége technikai jellegű információk megosztása, a tudományos kultúra átalakítása, és globális oktatás. Az ummiták segíthetnek a globálisan uralkodó tudományos paradigmák megváltoztatásában, környezetbarát technológiák kifejlesztésében és az oktatás megreformálásában.

Alpha-centauridák

-- Egy további, földönkívüli faj játszik látszólag jelentős szerepet az emberiséggel kapcsolatosan, ők az Alpha Centauri rendszeréből érkeznek. Alex Collier kijelentése is alátámasztja ezt, miszerint az Alpha-centauridák egyike a Földre látogató idegen fajoknak. A Montauk és a Philadelphia projektek egyik feltételezett korábbi tagja, Al Bielek számos földönkívüli fajról tesz említést, beleértve az Alpha-centauridákat is. Bielek tanúságtétele talán az egyik legbizarrabb és legellentmondásosabb az ufókutatók körében, azonban állításai logikusak és megbízhatóak, ezenkívül összecsengenek John Quinn, független kutató következtetésével, aki szerint Bielek igen szavahihető és nagyon sok tény támasztja alá kijelentéseit.
-- Az Alpha-centauridák, Bielek szerint, láthatóan egyfajta menedéket és védelmet adnak mindazoknak az embereknek, akik segítségre kérnek az árnyék kormányok elnyomó elemeivel való tárgyalásokhoz. Bielek egy interjúban feltárta az Alpha-centauridákkal kötött megállapodás természetét: Rendszeres sikló járatok indulnak erről a bolygóról a Alpha Centauri 4. bolygójára, mely az egyezmény szerint biztos menedéket nyújt azok számára, akik az USA kormányzata számára nemkívánatos személyek. Ez egy megállapodás. 12 órájuk van elmenekülni. Minden jel szerint vihetik magukkal családjukat, beleértve a nővéreiket, fivéreiket, szüleiket, akárkiket. Amennyire tudom, a mai napig ott vannak. 
-- SS [kérdező]: Ki működteti a siklót?  AB: Valószínűleg az Alpha Centauri kormányzata, ám nem tudom. Azonban a járat rendszeres, heti két alkalommal közlekedik. Nem tudom hol lehet a leszállási hely. Természetesen titokban tartják. SS: Hogyan néznek ki? AB: Az Alpha-centauridák? Mint az emberek. Hajszál pontosan. A bolygójukon sokkal kisebb a népsűrűség. Nincs túlnépesedés. Fejlett civilizációt alkotnak. Kicsivel előttünk járnak nem sokkal, de valamennyivel előttünk. Nem tetszik nekik, ahogy a kormányzatok üldözik a velük szemben állókat, meg hasonlók, ezért megadják a lehetőséget mindazoknak a kormánytisztviselőknek, akiktől valamilyen ok miatt meg akarnak szabadulni, hogy elmenekülhessenek. Nem tudom hogyan, de valahogy közelükbe férkőznek, s ha az illetők menedéket kérnek, megkapják a besszálló kártyájukat, és csak felszállnak az egyik siklóra. Ennyi az egész. És ott vannak. Hogy aztán mi történik, nem tudom. Azóta sem találkoztam azokkal, akik elmentek.
-- Az a szerep, amit az Alpha-centauridák játszanak az árnyék kormányok számára nem kívánatosnak. Segítségük a nem kívánatosnak ítélt személyek számára történő menedék-nyújtásban arra vall, hogy mélyen érdeklődnek a szociális igazságtalanságok iránt, és sokaknak segítenek egy megbízhatóbb és fejlettebb társadalmi rendszer tagjává válásában. Ez az az eszme, ami megfogalmazódik az alábbi, független forrásból származó telepatikus üzenetben...
-- Alpha-centauridák - "Az Alpha Centauriról érkezők társadalmi rendszere nyitott, ragaszkodó és szerető, ezért igen hasznos lehet mindazoknak, akik társadalomtervezéssel foglalkoznak, és újfajta szabályok kidolgozásán gondolkoznak, egy konfliktusmentes és gondoskodó szociális szerkezetről". Az Alpha-centauridák legfőbb tevékenysége szerint a szociális igazságosság megteremtésére irányul, valamint a személyes szabadságra. A globális problémák megoldása terén az Alpha-centauridák segítséget nyújthatnak a szociális igazságtalanság globális méretű csökkentésében, békeövezetek vagy béke menedékhelyek kialakításában, az emberi jogok érvényesítésében.

Arkturusziak

-- Az utolsó bemutatásra kerülő, az emberiség ügyeinek alakítása szempontjából jelentős szerepet betöltő faj az arkturusziak, akik egykoron szerepet játszottak a Föld benépesítésében képviselőik révén, és feltételezhetően békében élnek más fajokkal. Andrews szerint: „Az ősidőkben a bolygónk szektorokra volt osztva négy különböző csoportra: szőkék, szürkék, hatalmas gyíkszerű lények a Capella rendszerből, és az Arkturusz rendszer-beliek. Andrews folytatja az elbeszélését, eszerint az arkturusziak mostanság megfigyelő szerepet töltenek be a jelenlegi harc kapcsán, mely a Föld és a Föld lakosságának birtoklásáért folyik különböző földönkívüli fajok közt.
-- Collier is úgy írja le az arkturusziakat, mint a Földre hatást gyakorló idegenek közül valókat, akik „megpróbálnak segíteni”. Az arkturusziakról származó legtöbb információt azok szolgáltatják, akik állításuk szerint telepatikus módon kommunikálnak velük. Példaként megemlthető Dr. Norma Milanovich, aki könyvében, a Mi, az arkturusziakban, úgy írja le az arkturusziakkal való kapcsolattartását, mint egyfajta számítógéppel segített automatikus írást. Ebben az arkturusziakról a következő álíltást teszi: „Segítik a Földet, hogy belépjen az Új Kor szellemiségébe.
-- Nem befolyásolják a szabad akaratát egyetlen földlakónak, vagy a döntéshozóknak sem, azért vannak itt, hogy tanítsanak és segítséget nyújtsanak mindazok rezgésszámának felemelésében, akik a Föld bolygóval szeretnének tartani, amint az belép új dimenziójába. A leírások szerint az arkturusziak igen fejlett spirituális kultúrával rendelkeznek, valamint magasan fejlett technikával, ami nagy hatású tényezővé avatja őket szerte a galaxisban.
-- Egy másik, az arkturusziakkal telepatikus kapcsolatban levő egyén a következőképpen mutatja be küldetésüket a Földre: „Az Arkturusziak a kontaktok általános idegenvezetői vagy segítői. Átfogó törekvés él bennük arra nézve, hogy ez a dolog rendben menjen. Hogy lássák, annyit tanulsz amennyit csak lehetséges ezáltal és annyit segítenek ehhez az úthoz, amennyi csak tőlük telik....
-- Azonban törekvéseik során a bolygót, mint egészet tekintik, s amennyire csak lehet, segítik az egyén függetlenségét. Szándékaik szerint a legkisebb befektetett munka árán a legnagyobb hasznot remélik. Kifejezetten hatékonynak és kreatívnak találhatod őket ebben. Nagyon hasznosnak bizonyulhatnak abban, ha meg akarod tanulni miként cselekedj, hogyan várd ki az alkalmas időpontot, és hogyan határozd meg azt az igen kevés területet, ahol jelentős sikereket érhetsz el.
-- Az arkturusziak legfőbb tevékenysége eszerint láthatólag a szellemi értékek és a fejlett technológiai megoldások integrálása, valamint stratégiai tanácsok nyújtása a bolygórendszerek átalakításához. Globális problémamegoldás terén, kiszámítható és átlátható világkormányzat, integrált globális finanszírozás, politikai és szociális rendszerek megteremtése; az emberiség segítése a földönkívüliekkel kapcsolatos tevékenységének összehangolása, valamint diplomáciai és konfliktuskezelési téren.”

Az egész anyag konklúziója

-- Miközben számos további, a kiszivárogtatók és a kontaktok által leírt, földönkívüli faj szerepel a jelentésekben, a fentebb megvizsgált fajokra nézve sokkal több bizonyossággal rendelkezünk. Az elsődleges szempont a bemutatott fajok csoportosításában a technológiai csere programban, illetőleg az árnyék kormányokban való részvételük aránya az Egyesült Államokban és szerte a világon még számtalan helyen..
-- Az első csoportban tárgyalt fajok különböző mértékben részesei a katonai-ipari-földönkívüli komlexumnak (MIEC), mely hatalmas titkos erőforrásokat mondhat magáénak fekete költségvetésekből az USA-ban és szerte a világon, ezek a rejtett programok fenyegetést jelentenek az egyes emberekre, a fejlődő nemzetekre és a globális környezetre. Ezzel éppen ellentétesen, a MIEC hatókörén kívül elhelyezkedő földönkívüliek mindössze elenyésző hatást gyakorolnak az emberi társadalomra, eközben igyekeznek a MIEC tagokat kizárni mindenféle komolyabb összefonódást kínáló együttműködésből, ami szorosabbra fűzné a MIEC tagok viszonyát egymáshoz....
-- Ezek az egyezmények felölelik az árnyék kormányokkal való együttműködő fajokat, de egyúttal elhatárolják azokat, akik a be-nem-avatkozás politikáját vallják. MIEC által keltett és növekvő számú globális probléma közvetlen fenyegetést jelent az emberi szabadságra és függetlenségre. A jelenlegi stratégia folytatása, az idegen fajok jelenlétének kezelése az árnyék kormányzatok által, a földönkívüliek azon fajainak kedvez, akik az emberiség leigázásán, szabadságának és függetlenségének megnyirbálásán munkálkodnak. Alternatívát a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal való együttműködés jelent, akik a jelek szerint szívből érdeklődnek az emberiség iránt.
-- Az összefogás a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal jelentős segítséget nyújthat azoknak a magánszemélyeknek, akik aggódnak a kormányzati szervek és a MIEC-ben részt vevő földönkívüliek közötti titkos megállapodások miatt. Azokkal a fajokkal való együttműködés, melyek számára fontos az emberiség emancipációja, segíthet a tudatosság szintjének emelésében, szolgálhat a MIEC által okozott hatalmas és veszélyes globális problémák megoldására útmutatással, a MIEC titkos tevékenységének leleplezésében, a kiszámíthatatlanság és a félrevezetés súlyának csökkentésében. A lehetőség az elmúlt 50 évben a földönkívüliekkel kötött titkos megállapodások következtében okozott globális problémák megoldására minden egyes ember előtt ott áll, aki felelősséget érez a földi emberiség jövője iránt.
-- A magánszemélyeknek és kis csoportoknak megvan a szükséges lehetősége és kapacitása ahhoz, hogy azonosítsák, felkutassák és együttműködjenek azokkal a földönkívüli fajokkal, akik segíthetnek a globális bajok megoldásában, az emberiség felszabadításában, a tudatosság emelésében és a függetlenség elérésében. Magánszemélyek és kis csoportok számára nyitott az út annak a rendkívüli lehetőségnek a megragadására, hogy együtt dolgozhatnak a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal, talán átérzik Margaret Mead szavainak jelentését: „Soha se kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkező, felelősségteljes kis csoport képes megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!”
 

Szerző: Dr. Michael Salla