"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Keresztnevek eredete és jelentése - Deme Barbara

2019.12.25 23:27

 

Keresztnevek eredete és jelentése.

Különleges jelentősége van, hogy kinek milyen nevet adnak születésekor. Egy pillanat műve, s mégis egy életre szól, múlhat ezen számtalan dolog, s mégis milyen könnyen átlépünk rajta. A bemutatkozásnak régen varázsa volt, külön szabályai voltak, ki mondja előbb a nevét, vártuk a pillanatot, hogy megismerjük a másikat. Ha belegondolunk, hogy a nevünknek már akkor van múltja, mikor nekünk még nincs is. Egy hihetetlen nagy csoda rejlik a nevek világában.


       

Keresztnevek Eredete és Jelentése

-- A magyar nyelvben használatos személynevek, azaz keresztnevek nagyobb része: magyar-, hun-, török-, héber-, görög-, latin-, germán- eredetű, a kisebb részük: arámi-, arab-, asszír-, sumér-, perzsa-, etruszk-, szláv- eredetű.....
-- Az eredeti magyar, új-magyar nevek száma a többihez képest csekély, de azért számottevő, és előfordulnak még, egyes emberek, főleg írók által kitalált magyar nevek is. A régi magyar személyneveket 12. nagy csoportra lehet bontani, nemzetségre, nemre, testalkatra, és rokoni viszonyra vonatkozóan, voltak testrésznevek, nevek haj és bőrszín szerint, valamint egyéb testi tulajdonság vagy fogyatkozás is megmutatkozott a névadásban.
-- A név utalhatott az életkorra, jellemre vagy lelki tulajdonságra, női névként bóknevek is használatosak voltak. Használtak állat-, növény és ásványneveket is. Sok név utalt cselekvésre, történésre, voltak méltóságnevek, gúnynevek valamint vallási, hiedelem és babonás nevek is. Utaltak nevek a társadalmi helyzetre és az etnikumra is, és képeztek neveket még számokból is.
-- Minden tulajdonnév köznévből származik, így minden személynévnek és helynévnek volt és van is egy eredeti jelentése, de mivel a személy- és helynevek általában sok százados vagy akár évezredes múltra tekintenek vissza, e nevek jelentése sokszor már nem világos, a nevek puszta hangsorrá váltak. A nevek elterjedésében igen nagy szerepe van a névdivatnak. Miután a gallokat legyőzték a rómaiak, azok hamarosan római neveket vettek fel, majd néhány évszázad múlva germánokat.
-- Magyarországon a régi időkben az eredeti magyar nevek mellett egy ideig a török majd szláv nevek jöttek divatba. A középkori névadásra hatással volt a más népekkel kötött kapcsolatok is. A 18. században pedig már népszerű irodalmi művek terjesztettek egy-egy nevet. A reformkor idején váltak népszerűvé a rég elfeledett és felújított nevek. A névdivat legtöbbször felülről lefelé terjedt: a polgárok utánozták az arisztokratákat, a falu a várost.
-- Az alábbi keresztnevek felsorolásában összesen: 2500 név található meg, ebből: 1200 férfi név és 1300 női név. Az itt szereplő nevek közül valamennyi törvényesen anyakönyvezhető Magyarországon, mégpedig oly módon írva, ahogy itt megtalálható. A szövegből megismerhetjük az egyes nevek eredetét és jelentését, s megtudhatjuk a névnapok idejét.


MAGYAR FÉRFI NEVEK EREDETE ÉS JELENTÉSE  
                                1200  FÉRFI NÉV

                                                                                                                     

ABA
- Magyar-Török eredetű régi név, - Jelentése: "apa, atya".
- Névnap: November 12.

ABÁD
- Magyar eredetű név, az Aba származéka, - Jelentése: "apa"
- Névnap: November 12.

ABBÁS
- Latin eredetű név, - Jelentése: "apa, apát".
- Névnap: November 12.

ABBOT
- Arámi-Sumér eredetű bibliai név, - Jelentése: "apa".
- Névnap: November 19.

ABDIÁS
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten szolgája".
- Névnap: November 19.

ÁBEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "lehelet, mulandóság".
- Névnap: November 12.

ABELÁRD
- Francia eredetű provanszál név, - Jelentése: "méhész".
- Névnap: Április 21.
 
ÁBNER
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "atyai".
- Névnap: November 19.

ABOD
- Magyar eredetű név, az Aba származéka, - Jelentése: "apa, atya"
- Névnap: November 12.

ABONY
- Magyar eredetű név, az Aba származéka, - Jelentése: "apa, atya"
- Névnap: November 12.

ABOS
- Magyar eredetű név, az Aba származéka, - Jelentése: "apa, atya"
- Névnap: November 12.

ÁBRAHÁM
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "a sokaság atyja".
- Névnap: Augusztus 16.
 
ÁBRÁM
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "a sokaság atyja".
- Névnap: Augusztus 16.

ÁBRIS
- Héber eredetű bibliai név, Ábrahám becézője, - Jelentése: "a sokaság atyja"
- Névnap: Augusztus 16.

ABSA
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "béke atyja".
- Névnap: Szeptember 2.

ABSOLON
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "béke atyja".
- Névnap: Szeptember 2.

ACHILLES
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "a kígyó fia".
- Névnap: Április 23.
 
ACSA
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "apa, atya"
- Névnap: Január 2.

ACSÁD
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "apa, atya"
- Névnap: Január 2.

ADALBERT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemes fény, fénylő nemesség".
- Névnap: Április 23.

ÁDÁM
- Sumér-Héber eredetű név, az első ember neve, - Jelentése: "ember".
- Névnap: December 24.

ADELMÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemes nemzetségből való".
- Névnap: Május 29.

ADEODÁT
- Latin eredetű név, a Deo szóból, - Jelentése: "Istentől adott".
- Névnap: Június 19.

ADOLÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemes nemzetségből való".
- Névnap: Április 21.

ADOLF
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemes + farkas".
- Névnap: Június 17.

ADONISZ
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "jóképű, szépséges".
- Névnap: Május 12.

ADONY
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "ad, adott, ajándékoz".
- Névnap: Június 26.

ADORJÁN
- Latin eredetű név, - Jelentése: "Adria, Hadria városából való férfi".
- Névnap: Március 4, 5.

ADRIÁN
- Latin eredetű név, - Jelentése: "Hadria városából való férfi".
- Névnap: Március 4, 5.

AGÁD
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "ágacska".
- Névnap: Január 10.

AGAMEMNON
- Görög eredetű mitológia név, - Jelentése: "szeretett".
- Névnap: Január 4.

AGAPION
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "szeretett".
- Névnap: Január 10.

AGATON
- Görög eredetű mitológia név, - Jelentése: "jó, nemes".
- Névnap: Január 10.

AGENOR
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "bátor".
- Névnap: Augusztus 18.

AGGEUS
- Héber eredetű név, - Jelentése: "ünnepi, vidám".
- Névnap: Január 4.

AGMÁND
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "agg, idős, bölcs"
- Névnap: Február 6.

ÁGOST
- Latin eredetű Augustus névből, - Jelentése: "fenséges, fennkölt".
- Névnap: Május 27, 28.

ÁGOSTON
- Latin eredetű Augustus névből, - Jelentése: "fenséges, fennkölt".
- Névnap: Május 27, 28.

ÁHIM
- Héber eredetű Joachim névből, - Jelentése: "Jahve felkelt".
- Névnap: Március 20.

AHMED
- Arab eredetű név, - Jelentése: "dicséretre méltó".
- Névnap: Január 16.

AJÁD
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "ajándék".
- Névnap: Március 9.

AJÁNDOK
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "ajándék".
- Névnap: Február 17.

AJTONY
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "arany".
- Névnap: Március 13.

AKÁCS
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "ártatlan".
- Névnap: Március 31.

ÁKOS
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "fehér sólyom".
- Névnap: Február 27.

ALADÁR
- Germán eredetű Aldarik névből, - Jelentése: "hatalmas".
- Névnap: Április 18, 20.

ALADDIN
- Arab eredetű név az Ezeregyéjaszaka meséiből, - Jelentése: "dzsin".
- Névnap: Február 9.

ALADIN
- Germán eredetű név, - Jelentése: "kis öreg".
- Névnap: Február 9.

ALAJOS
- Germán eredetű Alois névből, - Jelentése: "egész + bölcs".
- Névnap: Június 21.

ALÁN
- Breton-Angol eredetű név, - Jelentése: ismeretlen.
- Névnap: November 25.

ALÁRD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemes + kemény".
- Névnap: Október 19.

ALBERT
- Germán eredetű Adalbert rövidülése, - Jelentése: "nemes + fényes".
- Névnap: Augusztus 7, 24.

ALBIN
- Latin eredetű Alba névből származik, - Jelentése: "fehér".
- Névnap: Június 22.

ALDÁN
- Germán eredetű Ald névből való, - Jelentése: "hős"
- Névnap: Augusztus 31.

ALDÓ
- Germán eredetű Ald névből való, - Jelentése: "hős"
- Névnap: Április 15.

ÁLDOR
- Germán eredetű Ald névből való, - Jelentése: "hős".
- Névnap: Február 6.

ALEX
- Görög eredetű Alexios névből ered, - Jelentése: "harcos, védő".
- Névnap: Február: 9, 17.

ALEXANDER
- Görög eredetű Alexandros névből ered, - Jelentése: "védelmező férfi".
- Névnap: Február 26.

ALFONZ
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemes, készséges".
- Névnap: Augusztus 1, 2.

ALFRÉD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "tündér, tanács".
- Névnap: Augusztus 15, 28.

ALGERNON
- Angol eredetű Alger névből, - Jelentése: "szakállas".
- Névnap: Január 1.

ALI
- Arab eredetű régi név, - Jelentése: "fenséges, fennkölt".
- Névnap: Augusztus 15.

ALMÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemes + híres".
- Névnap: Március 24.

ÁLMOS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "álom, álombeli"
- Névnap: Január 1.

ALPÁR
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "alap, alapos".
- Névnap: Március 27.

ALVIÁN
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemes + nagy".
- Névnap: Május 19.

ALVIN
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemes + nagy".
- Névnap: Május 19.

AMADÉ
- Latin eredetű Amadeus névből, - Jelentése: "szeresd az Istent"
- Névnap: Január 28.

AMADEUSZ
- Latin eredetű Amadeus névből, - Jelentése: "szeresd az Istent"
- Névnap: Január 28.
 
AMAND
- Latin eredetű Amandus névből, - Jelentése: "szeretetreméltó"
- Névnap: Február 6.

AMBRUS
- Görög Ambrosios névből ered, - Jelentése: "halhatatlan"
- Névnap: Október 16, 18.

ÁMON
- Héber eredetű Amon névből ered, - Jelentése: "igazmondó".
- Névnap: Október 4.

ÁMOR
- Latin eredetű mitológiai név, - Jelentése: "szerelem istene"
- Névnap: Február 6.

ÁMOS
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "terhet vivő".
- Névnap: Január 14.

ANASZTÁZ
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "feltámadott".
- Névnap: Január 6, 8, 22.

ANATOL
- Görög eredetű mitológia név, - Jelentése: "anatóliai, napkeleti"
- Névnap: Július 3.

ANDOR
- Görög eredetű Andreas névből való, - Jelentése: "férfi, férfias".
- Névnap: November 10, 30.

ANDOS
- Görög eredetű Andreas névből való, - Jelentése: "férfi, férfias".
- Névnap: November 10, 30.

ANDRÁS
- Görög eredetű Andreas névből való, - Jelentése: "férfi, férfias".
- Névnap: November 10, 30.

ANDRÉ
- Görög eredetű Andreas francia változata, - Jelentése: "férfi, férfias".
- Névnap: November 10, 30.

ANGELUSZ
- Görög-Latin eredetű Angelus névből, - Jelentése: "angyal".
- Névnap: Május 5.

ANTAL
- Latin eredetű Antonius névből, - Jelentése: "fejedelem".
- Névnap: Július 5.

ANTIGON
- Görög eredetű Antigoné névből, - Jelentése: "kiemelkedő".
- Névnap: Február 23.

ANTON
- Latin eredetű Antonius névből, - Jelentése: "fejedelem".
- Névnap: Július 5.

ANZELM
- Germán eredetű Anz névből, - Jelentése: "védő sisak".
- Névnap: Április 21.

ÁNYOS
- Görög-Latin eredetű Anius névből, - Jelentése: "bántó".
- Névnap: November 15.

APOLLINÁR
- Latin eredetű név, Apolló a költészet Istene, - Jelentése: "Apollóhoz hasonló"
- Névnap: Március 8.

APOLLÓ
- Latin eredetű név, Apolló a költészet Istene, - Jelentése: "Apollóhoz hasonló"
- Névnap: Március 8.

APOR
- Magyar eredetű régi személynév, - Jelentése: "apácska".
- Névnap: December 28.

APOSTOL
- Görög eredetű név, - Jelentése: "apostol, követ, küldött".
- Névnap: Január 25.

APRÓD
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "apród, fegyverhordozó".
- Névnap: December 28.

ARAMISZ
- Francia név, Alexandre Dumas írói névalkotása, - Jelentése: "őrző".
- Névnap: Március 8.

ARCHIBALD
- Germán eredetű név, - Jelentése: igazi, valódi".
- Névnap: Március 27.

ARÉTÁSZ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "fémműves".
- Névnap: Október 24.

ARIÁN
- Latin eredetű név, - Jelentése: "adriai, hadriai".
- Névnap: Március 4.

ARIEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten oroszlánja".
- Névnap: November 10.

ARION
- Görög eredetű név, - Jelentése: "a gyors, az erős".
- Névnap: Február 3.

ARISZTID
- Görög eredetű Aristides névből, - Jelentése: "nemes származású".
- Névnap: Április 27.

ARKÁD
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Árkádiából való férfi".
- Névnap: Január 12.

ÁRKOS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "ár, folyam, sodrás"
- Névnap: Január 12.

ARLEN
- Ír-Gall eredetű név, - Jelentése: "biztosíték, ígéret".
- Névnap: Március 22.

ARMAND
- Francia név, a Herman francia megfelelője, - Jelentése: "hadsereg".
- Névnap: Április 7.

ÁRMIN
- Latin eredetű Arminus névből, - Jelentése: "hadi férfi".
- Névnap: Április 7.

ARNOLD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "sas + uralkodó".
- Névnap: December 1.

ARNÓT
- Germán eredetű Arnold magyar változata, - Jelentése: "sas + uralkodó".
- Névnap: December 1.

ÁRON
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "ihletett, tisztánlátó".
- Névnap: Április 2.

ÁRPÁD
- Magyar eredetű név, az árpa szóból, - Jelentése: "árpa".
- Névnap: December 11.

ARSZLÁN
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "oroszlán".
- Névnap: Június 23.

ARTEMON
- Görög eredetű név, - Jelentése: "ép, egészséges".
- Névnap: Október 20.

ARTÚR
- Kelta-Angol eredetű név, - Jelentése: "medve".
- Névnap: Január 7, 22.

ARVID
- Svéd eredetű név, - Jelentése: "sas a viharban".
- Névnap: Március 13.

ARZÉN
- Görög eredetű név, - Jelentése: "erőteljes, férfias".
- Névnap: Október 30.

ASER
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: December 16.

ASZTER
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "csillag".
- Névnap: Április 28.

ASZTRIK
- Germán eredetű név, - Jelentése: "kőrisdárda".
- Névnap: November 12.

ATA
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "apa".
- Névnap: November 11.

ATÁD
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "apa".
- Névnap: November 11.

ATANÁZ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "halhatatlan".
- Névnap: Augusztus 14.

ATILLA
- Magyar-Hun-Gót eredetű név, - Jelentése: "szeretett atyánk".
- Névnap: Január 7, Október 5.

ATLASZ
- Görög-Arab eredetű név, - Jelentése: "hegyvidéki"
- Névnap: Április 6.

ATOS
- Francia név, Alexandre Dumas írói névalkotása, - Jelentése: "őrző".
- Névnap: Március 10.

ATTILA
- Magyar-Hun-Gót eredetű név, - Jelentése: "szeretett atyánk".
- Névnap: Január 7, Október 5.

AURÉL
- Latin eredetű Aurelius névből, - Jelentése: "aranyos".
- Névnap: Július 15, 20, 27.

AURÉLIÁN
- Latin eredetű Aurelius névből, - Jelentése: "aranyos".
- Névnap: Június 16.

AVENÁR
- Arámi-Sumér eredetű bibliai név, - Jelentése: "atya fénye".
- Névnap: Július 30.

AXEL
- Svéd név, a héber Absolon rövidülése, Jelentése: "a béke atyja".
- Névnap: Március 2.

AZÁR
- Héber eredetű biblia név, - Jelentése: "akit Jehova segít".
- Névnap: Március 20.

*****
BÁCS
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "méltóság, uraság".
- Névnap: Június 10, 30.

BACSÓ
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "méltóság, uraság"
- Névnap: Június 10, 30.

BAGAMÉR
- Szláv eredetű Bogumir névből, - Jelentése: "isten, béke".
- Névnap: Február 8.

BAJÁN
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "gazdag".
- Névnap: Április 24.

BAJNOK
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bajnok, bajvívó".
- Névnap: Március 4.

BAKÁCS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bak, erős".
- Névnap: Október 7.

BAKSA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bak, erős".
- Névnap: Október 7.

BALABÁN
- Török-Magyar eredetű név, - Jelentése: "karvaly".
- Névnap: Március 23.

BALAMBÉR
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "híres".
- Névnap: Január 26.

BALÁR
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "ismert".
- Névnap: Január 24.

BALÁZS
- Latin Blasio névből ered, - Jelentése: "királyi".
- Névnap: Február 3.

BALDÓ
- Germán-Német eredetű név, - Jelentése: "merész".
- Névnap: Február 27.

BALDVIN
- Germán-Német eredetű név, - Jelentése: "merész".
- Névnap: Április 12.

BÁLINT
- Latin Valentinus névből ered, - Jelentése: "egészséges".
- Névnap: Február 14.

BALTAZÁR
- Asszír-Babilóniai eredetű név, - Jelentése: "Baal isten óvja életét".
- Névnap: Június 20.

BÁN
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "Méltóság, Uraság".
- Névnap: Február 12.

BANDÓ
- Görög eredetű Andás név magyar becézője, - Jelentése: "férfi, férfias"
- Névnap: November 30.

BÁNK
- Magyar eredetű Bán névből, - Jelentése: "Méltóság, Uraság".
- Névnap: Március 19, 21.

BÁNOS
- Magyar név, a Bán származéka, - Jelentése: "Méltóság, Uraság"
- Névnap: Február 14.

BARABÁS
- Görög eredetű bibliai név, - Jelentése: "Abbasz fia".
- Névnap: Június 11.

BARDÓ
- Germán eredetű Bard névből, - Jelentése: "csatabárd + farkas".
- Névnap: Június 10.

BARNA
- Arámi eredetű bibliai név, - Jelentése: "a vigasztalás fia".
- Névnap: Június 11.

BARNABÁS
- Arámi eredetű bibliai név, - Jelentése: "a vigasztalás fia".
- Névnap: Június 11.

BARÓT
- Török-Magyar eredetű név, - Jelentése: "menyét, nyest".
- Névnap: Június 15, 16.

BARS
- Magyar eredetű Bors névből, - Jelentése: "bors, erő".
- Névnap: Július 28.

BARTA
- Magyar eredetű Bart névből, - Jelentése: "bors, erő".
- Névnap: Július 20.

BARTAL
- Magyar eredetű Bart névből, Jelentése: "bors, erő"
- Névnap: Július 20.

BARTOLÓMEÓ
- Arámi eredetű név, - Jelentése: "szántóvető, földműves".
- Névnap: Június 10.

BARTOS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bart, erő"
- Névnap: Július 15.

BATÓ
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "buzogány".
- Névnap: Július 15.

BÁTONY
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "bátor, hős"
- Névnap: Június 15.

BÁTOR
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "bátor, vakmerő"
- Névnap: Február 27.

BAZIL
- Görög-Latin eredetű név, - Jelentése: "királyi".
- Névnap: Január 2.

BAZSÓ
- Görög-Latin eredetű Bazil magyar alakja, - Jelentése: "királyi".
- Névnap: Január 2.

BECSE
- Török-Magyar eredetű név, - Jelentése: "kánya".
- Névnap: Szeptember 30..

BEDŐ
- Magyar eredetű Bek névből, - Jelentése: "belső erő".
- Névnap: Május 25.

BEKE
- Magyar eredetű Bek névből, - Jelentése: "belső erő".
- Névnap: Május 14.

BEKÉNY
- Magyar eredetű Bek névből, - Jelentése: "belső erő".
- Névnap: Május 14.

BEKŐ
- Magyar eredetű Bek névből, - Jelentése: "belső erő".
- Névnap: Március 21.

BÉLA
- Magyar eredetű Bél névből, - Jelentése: bél, belső erő"
- Névnap: Április 23.

BELIÁN
- Szláv eredetű Belo névből való, - Jelentése: "fehér".
- Névnap: Május 13.

BELIZÁR
- Arámi eredetű Belissar névből, - Jelentése: "bizánci hadvezér".
- Névnap: December 17.

BENCE
- Latin eredetű Vincentinus név magyar alakja, - Jelentése: "győztes".
- Névnap: Március 21.

BENDE
- Magyar név, a Benedek magyar becézője, Jelentése: "áldott"
- Névnap: Március 21.

BENDEGÚZ
- Magyar-Hun eredetű név, Attila hun uralkodó atyjának neve, - Jelentése: "győző"
- Névnap: Május 7.

BENE
- Magyar név, a Benedek magyar becézője, Jelentése: "áldott"
- Névnap: Március 21.

BENEDEK
- Latin Benedictus névből származik, - Jelentése: "áldott".
- Névnap: Március 21, Április 14, 16.

BÉNI
- Magyar név, a Benjámin magyar alakja, - Jelentése: "szerencse fia"
- Névnap: Március 31.

BENIGNUSZ
- Latin eredetű Bene névből, - Jelentése: "jóságos, kegyes, jóakaró".
- Névnap: Május 1.

BENJÁMIN
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "a szerencse fia".
- Névnap: Január 2.

BENKE
- Magyar név, a Benedek magyar becézője, - Jelentése: "áldott"
- Névnap: Március 31.

BENKŐ
- Magyar név, a Benedek magyar becézője, - Jelentése: "áldott"
- Névnap: Március 31.

BENŐ
- Magyar név, a Benedek magyar becézője, - Jelentése: "áldott"
- Névnap: Március 31.

BENVENÚTÓ
- Olasz név, a Benvenuto köszöntésből való, - Jelentése: "jól jött"
- Névnap: Július 15.

BERCEL
- Magyar-Kabar eredetű Bérc névből, - Jelentése: "bércen túli".
- Névnap: Március 29.

BERENGÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "medve + lándzsa".
- Névnap: Október 2.

BERÉNY
- Magyar eredetű törzs név, - Jelentése: "a berény törzs"
- Névnap: Október 15, 19.

BERGER
- Francia eredetű név, - Jelentése: "pásztor, juhász".
- Névnap: Október 20.

BERISZLÓ
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "gyarapodó".
- Névnap: December 14.

BERNARD
- Germán eredetű Bernhard névből, - Jelentése: "medve + erős".
- Névnap: Október 15, 19.

BERNÁT
- Germán eredetű Bernhard névből, - Jelentése: "medve + erős".
- Névnap: Augusztus 19, 20.

BERTALAN
- Arámi eredetű név, Bartham alakból, - Jelentése: "kelet fia".
- Névnap: Augusztus 24.

BERTOLD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "fényes, ragyogó"
- Névnap: Július 27.

BERTRAM
- Germán eredetű név, - Jelentése: "fényes, ragyogó".
- Névnap: Január 23, 24.

BESE
- Török-Magyar eredetű név, - Jelentése: "kánya".
- Névnap: Január 30.

BOÁZ
- Sumér eredetű bibliai név, - Jelentése: "erős".
- Névnap: Május 22.

BOCSÁRD
- Magyar eredetű személynév, - Jelentése: "erős védelmező".
- Névnap: Június 25.

BOD
- Magyar eredetű személynév a Bot szóból, - Jelentése: "ág, bot".
- Névnap: Június 15.

BODÓ
- Magyar eredetű személynév a Bot szóból, - Jelentése: "ág, bot".
- Névnap: Február 2.

BÓDOG
- Magyar eredetű személynév a Boldog szóból, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: Május 18, Június 9.

BODOMÉR
- Szláv eredetű Budimir névből való, - Jelentése: "békés"
- Névnap: Február 2.

BODONY
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bodor, göndör".
- Névnap: Augusztus 30.

BODOR
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bodor, göndör".
- Névnap: Október 4.

BOGÁT
- Szláv eredetű név a Bogat szóból, - Jelentése: "gazdag".
- Névnap: Szeptember 15.

BOGDÁN
- Szláv eredetű név a Bogat szóból, - Jelentése: "gazdag".
- Névnap: Szeptember 2.

BOGUMIL
- Szláv eredetű név a Bogat szóból, - Jelentése: "gazdag".
- Névnap: Június 7.

BOLESZLÁV
- Szláv eredetű név a Bogat szóból, - Jelentése: "dicsőség".
- Névnap: December 14.

BOLDIZSÁR
- Asszír-Babilóniai eredetű Baltazár névből, - Jelentése: "Baal isten óvja életét".
- Névnap: Január 6.

BONAVENTÚRA
- Olasz eredetű név a Bona szóból, - Jelentése: "jó jövendő".
- Névnap: Július 15.

BONIFÁC
- Latin eredetű Bonifatius névből, - Jelentése: "jó sors"
- Névnap: Május 14.

BÓNIS
- Magyar név, a Bonifác becézője, - Jelentése: "jó sors"
- Névnap: Május 14.

BORBÁS
- Magyar név, a Barabás becézője, - Jelentése: "Abbasz fia"
- Névnap: Február 19.

BORISZ
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "harc, harcos".
- Névnap: Május 2.

BORS
- Magyar eredetű név a bors szóból, - Jelentése: "bors, erő"
- Névnap: Január 12.

BORSA
- Magyar eredetű név a bors szóból, - Jelentése: "bors, erő"
- Névnap: Január 12.

BOTÁR
- Magyar eredetű név a Bot szóból, - Jelentése: "bot, botos"
- Névnap: Január 27.

BOTOND
- Magyar eredetű név a Bot szóból, - Jelentése: "bot, botos"
- Névnap: Május 16.

BOTTYÁN
- Magyar eredetű név a Bot szóból, - Jelentése: "bot, botos"
- Névnap: Január 25.

BOZSIDÁR
- Szláv eredetű név a Bog szóból, - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: November 9.

BOZSÓ
- Magyar eredetű név a Borsó szóból, - Jelentése: "borsó".
- Névnap: November 9.

BÖKÉNY
- Magyar eredetű Bük szóból ered, - Jelentése: "bükkös, erdős"
- Névnap: December 29.

BRÚNÓ
- Latin eredetű Bruna névből, - Jelentése: "barna"
- Névnap: Február 2, 14.

BRÚTUSZ
- Latin eredetű Bruta szóból, - Jelentése: "nehézkes, esetlen"
- Névnap: Február 2.

BUDA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bölcs ember".
- Névnap: Február 19.

BULCSÚ
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "búcsú, bulcsú"
- Névnap: November 13, 20.

BUZÁD
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "búza, búzácska"
- Névnap: Április 30.

*****
CECIL
- Latin eredetű Caecilianus névből ered, - Jelentése: "Cecil nemzetségbeli"
- Névnap: Június 3.

CECILIÁN
- Latin eredetű Caecilianus névből ered, - Jelentése: "Cecil nemzetségbeli"
- Névnap: Június 3.

CELESZTIN
- Latin eredetű Cielo névből ered, - Jelentése: "égi, mennyei"
- Névnap: Február 9.

CÉZÁR
- Etruszk-Latin eredetű Caesar névből, - Jelentése: "Caesar nemzetségbeli"
- Névnap: Január 12, Február 25.

CICERÓ
- Latin eredetű Cicer szóból ered, - Jelentése: "borsó".
- Névnap: Február 9.

CIPRIÁN
- Latin eredetű Cipro szóból ered, - Jelentése: "Ciprusi férfi".
- Névnap: Szeptember 16, 26.

CIRILL
- Görög-Latin eredetű Cyrillus szóból, - Jelentése: "Úrhoz tartozó"
- Névnap: Február 9, 14.

CIRJÉK
- Görög-Latin eredetű Cyrillus szóból, - Jelentése: "Úrhoz tartozó"
- Névnap: Március 16.

CÍRUS
- Perzsa eredetű Cyrus szóból való, - Jelentése: "Uralkodó, Nap".
- Névnap: Június 16, 28.

*****
CSABA
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "ajándék, pásztor, vándor".
- Névnap: Július 6, December 5.

CSÁK
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "ütő, csákány"
- Névnap: Március 20.

CSANÁD
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "magas"
- Névnap: Szeptember 6.

CSÁT
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "ütő, csákány"
- Névnap: Április 6.

CSATÁD
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "csata".
- Névnap: Szeptember 6.

CSATÁR
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "pajzsgyártó".
- Névnap: Július 8.

CSATÓ
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "pajzsgyártó".
- Névnap: Július 8.

CSEGE
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "szögelő".
- Névnap: Július 8.

CSEGŐ
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "szögelő".
- Névnap: Július 8.

CSEKE
- Magyar-Török eredetű név, jelentése: "húzó, vivő".
- Névnap: Augusztus 26.

CSENGER
- Magyar eredetű Cseng szóból, - Jelentése: "csengő"
- Névnap: November 7.

CSEPEL
- Magyar eredetű Csep szóból, - Jelentése: "sarjadék erdő".
- Névnap: Május 24.

CSOBÁD
- Magyar eredetű Csaba névből ered, - Jelentése: "ajándék, pásztor, vándor"
- Névnap: Szeptember 3, 8.

CSOBÁN
- Magyar eredetű Csaba névből ered, - Jelentése: "ajándék, pásztor, vándor"
- Névnap: Szeptember 3, 8.

CSOMA
- Magyar eredetű Csom névből, - Jelentése: "bozót, erdőcske"
- Névnap: Április 9.

CSOMBOR
- Magyar eredetű Csom névből, - Jelentése: "bozót, erdőcske"
- Névnap: Április 9.

CSONGOR
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "vadász madár".
- Névnap: Április 16, 17.

*****
DAGOBERT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "ragyogó, mint a nap".
- Névnap: December 23.

DAGOMÉR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "ragyogó, mint a nap".
- Névnap: December 23.

DALIA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "dalia, daliás".
- Névnap: Június 27.

DALIBOR
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "dalia, daliás".
- Névnap: Július 25.

DALTON
- Angol eredetű név, - Jelentése: "völgyből való".
- Névnap: November 10.

DAMÁZ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "szelídítő, legyőző".
- Névnap: December 11.

DAMJÁN
- Görög eredetű név, - Jelentése: "szelídítő, legyőző".
- Névnap: Szeptember 26.

DAMOS
- Magyar név, a Damján alakja, - Jelentése: "szelídítő, legyőző".
- Névnap: Szeptember 26.

DÁNIEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten a bírám".
- Névnap: November 23, December 11.

DANILÓ
- Szláv név, a Dániel szláv alakja, - Jelentése: "Isten a bírám".
- Névnap: November 23.

DÁNOS
- Magyar név, a Dániel magyar alakja, - Jelentése: "Isten a bírám".
- Névnap: November 23.

DANTE
- Latin eredetű név, - Jelentése: "kitartó, állhatatos".
- Névnap: Október 5.

DÁRIUS
- Perzsa eredetű király nevéből, - Jelentése: "hatalmas".
- Névnap: Október 25.

DÁVID
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "kedvelt, szeretett".
- Névnap: December 29, 30.

DELI
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "dalia, vitéz".
- Névnap: Június 27

DEMETER
- Görög eredetű Démétrios névből, - Jelentése: "a Föld Istennője"
- Névnap: Október 8, 26.

DEMJÉN
- Magyar név, a görög Damján becézője, - Jelentése: "szelídítő, legyőző".
- Névnap: Július 10.

DÉNES
- Görög eredetű Dionüsos névből, - Jelentése: "a Szőlő és Bor Istene"
- Névnap: December 2, 26, 30.

DETRE
- Germán eredetű Dietrch névből, - Jelentése: "nép + hatalmas".
- Névnap: Július 1, 9.

DEZSŐ
- Latin Desiderius névből származik, - Jelentése: "óhajtott, kívánt gyermek".
- Névnap: Május 23, 30.

DIENES
- Görög eredetű Dionüsos névből, - Jelentése: "a Szőlő és Bor Istene"
- Névnap: Május 30.

DIOMÉD
- Görög eredetű Diomedes névből, - Jelentése: "Isten akarata szerint"
- Névnap: Márciús 29.

DITMÁR
- Germán eredetű Ditmar névből, - Jelentése: "nép + híres".
- Névnap: Május 17.

DOMÁN
- Kun-Magyar eredetű név, - Jelentése: "köd, felleg"
- Névnap: November 30.

DOMICIÁN
- Latin eredetű Domitius névből, - Jelentése: "legyőző, meghódító".
- Névnap: Május 7.

DOMINIK
- Latin eredetű Dominicus névből, - Jelentése: "Istenhez tartozó".
- Névnap: Augusztus 4, 8.

DOMOKOS
- Latin eredetű Dominicus névből, - Jelentése: "Istenhez tartozó".
- Névnap: Augusztus 4, 8.

DOMONKOS
- Latin eredetű Dominicus névből, - Jelentése: "Istenhez tartozó".
- Névnap: Augusztus 4, 8.

DOMOS
- Latin eredetű Dominicus névből, - Jelentése: "Istenhez tartozó".
- Névnap: Augusztus 4, 8.

DONALD
- Skót-Kelta eredetű név, - Jelentése: "Istentől ajándékozott"
- Névnap: Február 9.

DONÁT
- Latin eredetű név, - Jelentése: "Istentől ajándékozott".
- Névnap: Február 17.

DORIÁN
- Latin eredetű név, - Jelentése: "Dór férfi".
- Névnap: Szeptember 19.

DÓZSA
- Magyar név, a héber Dávid becézője, - Jelentése: "kedvelt, szeretett".
- Névnap: Február 8.

DÖME
- Magyar név, a görög Demeter becézője, - Jelentése: "a Föld Istennője"
- Névnap: Április 9.

DÖMÖTÖR
- Magyar név, a görög Demeter becézője, - Jelentése: "a Föld Istennője"
- Névnap: Április 9.

DUKÁSZ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "vezér, vezető".
- Névnap: Május 19.

DUSÁN
- Délszláv eredetű név, - Jelentése: "lélek".
- Névnap: Március 26.

*****
EDE
- Germán Edvárd német rövidüléséből, - Jelentése: "birtokos".
- Névnap: Március 10, 18.

EDGÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "vagyon, birtok"
- Névnap: Július 8.

EDMOND
- Germán eredetű név, - Jelentése: "öröklött birtokot megőrző".
- Névnap: November 16, 20.

EDMUND
- Germán eredetű név, - Jelentése: "öröklött birtokot megőrző".
- Névnap: November 16, 20.

EDÖMÉR
- Kun-Magyar eredetű név, - Jelentése: "törzs"
- Névnap: Február 24.
 
EDUÁRD
- Angol eredetű név, - Jelentése: "a birtokát megőrző".
- Névnap: Március 18.

EDVÁRD
- Angol eredetű név, - Jelentése: "a birtokát megőrző".
- Névnap: Március 18.

EDVIN
- Angol eredetű név, - Jelentése: "a birtok őrző"
- Névnap: Október 4, 12.

EFRAIM
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "termékenység".
- Névnap: Június 9, 18.

EGBERT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "kard + híres"
- Névnap: Április 24.

EGMONT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "kard + védő".
- Névnap: Április 24.

EGON
- Germán eredetű név, - Jelentése: "kard + erő"
- Névnap: Április 23, 24.

EGYED
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "elsőszülött".
- Névnap: Április 23.

ELEK
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "elsőséges"
- Névnap: Február 11, 17.

ELEMÉR
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "elsődleges"
- Névnap: Február 20, 28.

ÉLIÁS
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Jahve az én Istenem".
- Névnap: Február 16.

ELÍGIUSZ
- Latin eredetű Eligius névből, - Jelentése: "kiválasztott".
- Névnap: December 1.
 
ELIOT
- Angol név, a hébeer Éliás-ból, - Jelentése: "Jahve az én Istenem".
- Névnap: Február 16.

ELIZEUS
- Héber eredetű név, - Jelentése: "Isten segített"
- Névnap: Június 14.

ELLÁK
- Hun-Magyar eredetű név, - Jelentése: "üllő, uralkodó, kormányzó"
- Névnap: Június 8, Július 8.

ELMÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "mindenütt híres".
- Névnap: Május 29.

ELMÓ
- Germán eredetű név, - Jelentése: "mindenütt híres".
- Névnap: Július 29.

ELŐD
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "elsőszülött".
- Névnap: Július 1.

ELTON
- Angol eredetű név, - Jelentése: "öreg faluból való".
- Névnap: Június 11.

EMÁNUEL
- Héber eredetű Immánuel névből, - Jelentése: "velünk az Isten".
- Névnap: Március 26.

EMIL
- Latin eredetű Aemilius névből, - Jelentése: "versengő, vetélkedő".
- Névnap: Május 22, 28.

EMILIÁN
- Latin eredetű Aemilius névből, - Jelentése: "versengő, vetélkedő".
- Névnap: Március 10.

EMŐD
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "anyácska".
- Névnap: Augusztus 5, 9.

ENDRE
- Magyar név, a görög András alakja, - Jelentése: "férfi, férfias".
- Névnap: Július 17.

ÉNEÁS
- Görög eredetű Aineias nevéből, - Jelentése: "mondai hős"
- Névnap: Október 30.

ENGELBERT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "híres, fényes".
- Névnap: Július 10.

ENGELHARD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "híres, fényes".
- Névnap: Március 12.

ÉNOK
- Héber eredetű név, - Jelentése: "a fölszentelt".
- Névnap: Június 7.

ERAZMUS
- Görög eredetű név, - Jelentése: "óhajt, kíván".
- Névnap: Június 2.

ERHARD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "becsület + erő".
- Névnap: Január 8.

ERIK
- Germán eredetű név, - Jelentése: "becsület + nagyság".
- Névnap: Január 24.

ERNÁK
- Hun-Magyar eredetű név, - Jelentése: "férfias, erős"
- Névnap: Március 25.
 
ERNESZT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "erély, becsület"
- Névnap: Július 12, 13.

ERNŐ
- Germán eredetű név, - Jelentése: "erély, becsület"
- Névnap: Július 12, 13.

ERŐS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "erős, férfias".
- Névnap: Május 18.

ERVIN
- Germán eredetű név, - Jelentése: "a hadsereg barátja"
- Névnap: Április 25, 26.

ETE
- Hun-Magyar eredetű név, - Jelentése: "szeretett apánk".
- Névnap: Augusztus 1, 17.

ETELE
- Hun-Magyar eredetű név, - Jelentése: "szeretett apánk".
- Névnap: Március 10.

EUGÉN
- Görög eredetű Eugenius névből, - Jelentése: "előkelő, nemes"
- Névnap: Július 8, 13.

EUSZTÁK
- Görög eredetű név, - Jelentése: "dús kalászú, termékeny".
- Névnap: Július 16.

EUTIM
- Görög eredetű név, - Jelentése: "nemes, tiszteletes".
- Névnap: Március 11.

ÉVALD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "jog és törvény"
- Névnap: Július 7.

EVARISZT
- Görög eredetű név, - Jelentése: "derék, ügyes, legjobb".
- Névnap: Október 26.
 
EZÉKIEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "az Isten erős".
- Névnap: Április 10, 19.

ÉZSAIÁS
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten az üdvösség".
- Névnap: Július 6.

ÉZSAU
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten az üdvösség".
- Névnap: Július 6.

*****
FÁBIÁN
- Latin eredetű Fabianus névből, - Jelentése: "Fabius nemzetség"
- Névnap: Január 20.

FÁBIÓ
- Latin eredetű Fabianus névből, - Jelentése: "Fabius nemzetség"
- Névnap: Január 20.

FÁBIUSZ
- Latin eredetű Fabianus névből, - Jelentése: "Fabius nemzetség"
- Névnap: Január 20.
 
FABRICÍÓ
- Latin eredetű Fabricius névből, - Jelentése: "Fabricius nemzetség"
- Névnap: Július 31.

FABRICIÚSZ
- Latin eredetű Fabricius névből, - Jelentése: "Fabricius nemzetség"
- Névnap: Július 31.

FARKAS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "Farkas"
- Névnap: Augusztus 23.

FAUSZTUSZ
- Latin eredetű Faust névből, - Jelentése: "szerencsés".
- Névnap: Február 15.

FELICIÁN
- Latin eredetű Felice névből, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: Június 9.

FÉLIX
- Latin eredetű Felice névből, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: Július 7, 9, 11, 31.

FERDINÁND
- Germán eredetű név, - Jelentése: "béke + merész".
- Névnap: Október 19.

FERENC
- Latin eredetű Franciscus névből, - Jelentése: "Francia".
- Névnap: Június 4, Július 14.

FIDÉL
- Latin eredetű Fidel névből, - Jelentése: "hűséges".
- Névnap: Április 24.

FILEMON
- Görög eredetű név, - Jelentése: "barátságos, nyájas".
- Névnap: Március 8, 22.

FILIBERT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "messze földön híres".
- Névnap: Augusztus 20.

FILIP
- Angol név, a Germán Filibert-ből, - Jelentése: "messze földön híres".
- Névnap: Augusztus 20.

FILOMÉN
- Görög eredetű név, - Jelentése: "szeretett".
- Névnap: Augusztus 11.

FIRMIN
- Latin eredetű név, - Jelentése: "szilárd jellemű".
- Névnap: Augusztus 10.

FLÁVIUSZ
- Latin eredetű Flavius szóból, - Jelentése: "virágzó".
- Névnap: Február 18.

FLORENTIN
- Latin eredetű Florentinus névből, - Jelentése: "virágzó"
- Névnap: Szeptember 27.

FLÓRIÁN
- Latin eredetű Florentinus névből, - Jelentése: "virágzó"
- Névnap: Május 4.

FLÓRIS
- Latin eredetű Florentinus névből, - Jelentése: "virágzó"
- Névnap: Május 4.

FODOR
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "göndör hajú".
- Névnap: Október 4, 25.

FÓRIS
- Latin eredetű Florentinus névből, - Jelentése: "virágzó"
- Névnap: Május 4.

FORTUNÁT
- Latin eredetű fortunatus névből, - Jelentése: "szerencsés"
- Névnap: Június 1.
 
FRANK
- Germán eredetű név, - Jelentése: "Frank népből"
- Névnap: Október 4.

FREDERIK
- Germán eredetű név, - Jelentése: "békés, nyugodt".
- Névnap: Március 6.

FRIDOLIN
- Germán eredetű név, - Jelentése: "békés, nyugodt"
- Névnap: Március 6.

FRIGYES
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "frigy"
- Névnap: Július 18.

FÜLÖP
- Görög eredetű Philippos névből, - Jelentése: "lókedvelő".
- Névnap: Május 1, 3, 11, 26.

*****
GÁBOR
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten angyala, embere",
- Névnap: Március 24, szeptember 29.

GÁBRIEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten angyala, embere",
- Névnap: Március 24, szeptember 29.
 
GALLUSZ
- Kelta-Ír eredetű gallus névből, - Jelentése: "Gall nép".
- Névnap: Október 16.

GÁL
- Kelta-Ír eredetű gallus névből, - Jelentése: "Gall nép".
- Névnap: Október 16.

GÁLOS
- Kelta-Ír eredetű gallus névből, - Jelentése: "Gall nép".
- Névnap: Október 16.

GARA
- Török-Magyar eredetű név, - Jelentése: "héja".
- Névnap: Február 6.

GÁSPÁR
- Perzsa eredetű név, - Jelentése: "Napkeleti bölcs"
- Névnap: Január 6.

GASZTON
- Francia eredetű név, - Jelentése: "dícséretes".
- Névnap: Február 6.

GAZSÓ
- Magyar név, a Perzsa Gáspár becézője, - Jelentése: "Napkeleti bölcs"
- Névnap: Július 4.

GEDEON
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "harcos, kardos".
- Névnap: Október 10.

GEDŐ
- Magyar név, a Gedeon becézője, - Jelentése: "harcos, kardforgató".
- Névnap: Október 10.

GELLÉN
- Germán eredetű Gerhart névből való, - Jelentése: "gerely, dárda".
- Névnap: Április 23, Május 13.

GELLÉRT
- Germán eredetű Gerhart névből való, - Jelentése: "gerely, dárda".
- Névnap: Április 23, Május 13.

GEMINIÁN
- Latin eredetű Geminius névből,  - Jelentése: "iker testvér"
- Névnap: Június 2.

GERASZIM
- Görög eredetű név, - Jelentése: "tiszteletreméltó".
- Névnap: Március 5.

GERÉB
- Germán eredetű Gerhart névből való, - Jelentése: "gerely, dárda".
- Névnap: Március 16.

GERGELY
- Görög eredetű Grégorios névből való, - Jelentése: "éberen őrködő".
- Névnap: Március 9, 12, 21.

GERGŐ
- Görög eredetű Grégorios névből való, - Jelentése: "éberen őrködő".
- Névnap: Március 9, 12, 21.

GERHÁRD
- Germán eredetű Gerhart névből való, - Jelentése: "gerely, dárda".
- Névnap: Április 23.

GERMÁN
- Latin eredetű Germanus névből való, - Jelentése: "Germán férfi".
- Névnap: Május 7, 12.

GEROLD
- Germán eredetű Gerhart névből való, - Jelentése: "gerely, dárda".
- Névnap: Április 19.

GERŐ
- Görög eredetű Grégorios névből való, - Jelentése: "éberen őrködő".
- Névnap: Április 19.

GERZSON
- Héber eredetű név, - Jelentése: "idegen, száműzött".
- Névnap: Február 22.

GÉZA
- Magyar eredetű ősi név, - Jelentése: "herceg, méltóság"
- Névnap: Február 25, 26.

GIBÁRT
- Germán eredetű Gebhard névből való, - Jelentése: "merész"
- Névnap: Augusztus 27.

GIDA
- Magyar eredetű névalkotásból, - Jelentése: "fiatal, kölyök"
- Névnap: Január 7.

GILBERT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemesek fiai"
- Névnap: Június 6.

GILGAMES
- Sumér-Mezopotámiai eredetű név, - Jelentése: "Öreg bölcs"
- Névnap: Október 24.

GOBERT
- Germán eredetű Godbert névből, - Jelentése: "Isten híres".
- Névnap: Január 26.
 
GODO
- Germán eredetű Gobert névből, - Jelentése: "Isten híres".
- Névnap: Január 26.

GODVIN
- Germán eredetű név, - Jelentése: "Isten barátja".
- Névnap: Május 24.

GORDON
- Angol eredetű név, - Jelentése: "domb, dombocska".
- Névnap: Május 10.

GORGIÁS
- Görög eredetű Gorgias névből, - Jelentése: "dallamos".
- Névnap: Szeptember 9.

GOTÁRD
- Germán eredetű Gotard névből, - Jelentése: "Isten segítségével"
- Névnap: Május 4, 5.

GOTFRID
- Germán eredetű Gotfrid névből, - Jelentése: "Isten védelmével"
- Névnap: Január 13, 14, 16.

GOTHÁRD
- Germán eredetű Gotard névből, - Jelentése: "Isten segítségével"
- Névnap: Május 4, 5.

GOTLÍB
- Germán eredetű Gotlieb névből, - Jelentése: "Isten gyermeke".
- Névnap: Március 6.

GRACIÁN
- Latin eredetű Gratia névből való, - Jelentése: "bájos, kedves"
- Névnap: Június 1.

GUSZTÁV
- Germán eredetű német név, - Jelentése: "harcosok támasza".
- Névnap: Augusztus 1, 2, 8.

GÜNTER
- Germán eredetű német név, - Jelentése: "harcosok vezére".
- Névnap: Október 9.

*****
GYÁRFÁS
- Görög-latin eredetű név, - Jelentése: "idős férfi".
- Névnap: Június 19.

GYENES
- Magyar név, a gyen szóból származik, - Jelentése "sima"
- Névnap: December 2.

GYÖRE
- Görög eredetű Geórgios névből, - Jelentése: "földműves, gazda".
- Névnap: Április 23, 24.

GYÖRGY
- Görög eredetű Geórgios névből, - Jelentése: "földműves, gazda".
- Névnap: Április 23, 24, Május 9, 25.

GYÖRK
- Görög eredetű Geórgios névből, - Jelentése: "földműves, gazda".
- Névnap: Április 23, 24.

GYŐZŐ
- Magyar név, a Viktor magyarító lefordítása, - Jelentése "győztes"
- Névnap: Május 8, Július 28.

GYULA
- Török-Magyar eredetű név, - Jelentése: "méltóság, fejedelem".
- Névnap: Április 12, Május 27.

*****
HAMILKÁR
- Föníciai eredetű név, - Jelentése: "Hadvezér".
- Névnap: November 12.

HANNIBÁL
- Föníciai eredetű név, - Jelentése: "Hadvezér".
- Névnap: Május 16.

HARALD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "Hadsereg".
- Névnap: Október 24.

HARKÁNY
- Magyar eredetű személynév, - Jelentése: "Harkály".
- Névnap: Szeptember 6.

HARLÁM
- Görög eredetű név, - Jelentése: "örömtől ragyogó".
- Névnap: Február 10.

HARRI
- Angol eredetű név, a Henrik becézője, - Jelentése: "hatalmas úr"
- Névnap: Március 2.

HARTVIG
- Germán eredetű név, - Jelentése: "merész a harcban".
- Névnap: Augusztus 8.

HASSZÁN
- Arab eredetű név, - Jelentése: "szép".
- Névnap: Február 23.

HEKTOR
- Görög eredetű név, - Jelentése: "uralkodó".
- Névnap: Június 28.

HELIODOR
- Görög eredetű Hélios napisten neve, - Jelentése: "Nap, Napisten"
- Névnap: Július 3.

HÉLIOSZ
- Görög eredetű Hélios napisten neve, - Jelentése: "Nap, Napisten"
- Névnap: Július 3.

HENRIK
- Germán eredetű név, - Jelentése: "hatalmas úr".
- Névnap: Július 13, 15.

HERBERT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "hadsereg fénye"
- Névnap: Március 16.

HERMAN
- Germán eredetű név, - Jelentése: "hadi férfi".
- Névnap: Április 7.
 
HERKULES
- Görög mitológiai név, - Jelentése: "Erő Istene"
- Névnap: Július 14.

HERMÉSZ
- Görög mitológiai név, - Jelentése: "Hírnök Isten"
- Névnap: Augusztus 28.

HEROLD
- Angol eredetű név, - Jelentése: "úr, uraság"
- Névnap: Augusztus 18.

HETÉNY
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "hetedik gyermek".
- Névnap: Augusztus 17.

HILÁR
- Latin eredetű név, - Jelentése: "derűs, vidám, jókedvű".
- Névnap: Január 13, 14.

HILÁRIÓ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "derűs, vidám, jókedvű".
- Névnap: Január 13, 14.

HILÁRIUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "derűs, vidám, jókedvű".
- Névnap: Január 13, 14.

HILMÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "harcban hírneves".
- Névnap: Január 13.

HIPPOLIT
- Görög eredetű Hipülitos névből, - Jelentése: "lovakat hajtó".
- Névnap: Augusztus 13.

HONORÁTUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "tisztelendő, tiszteletreméltó".
- Névnap: Január 16.

HONÓRIÓ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "tisztelendő, tiszteletreméltó".
- Névnap: Január 16.

HONÓRIUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "tisztelendő, tiszteletreméltó".
- Névnap: Január 16.

HONT
- Magyar eredetű középkori név, - Jelentése: "hon, honszerető"
- Névnap: Október 11, 20.

HUBA
- Magyar eredetű személynév, - Jelentése: "otthont szerető"
- Névnap: Augusztus 19.

HUBERT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "kíváló, híres".
- Névnap: Március 20.

HUBERTUSZ
- Germán eredetű név, - Jelentése: "kíváló, híres".
- Névnap: Március 20.

HUGÓ
- Germán eredetű név, - Jelentése: "értelmes, híres"
- Névnap: Április 1, 29.

HUNOR
- Hun-Magyar eredetű név, Hunok névadója, - Jelentése: "Hun törzsfő"
- Névnap: Szeptember 10, 30.

*****
IGNÁC
- Latin eredetű Ignatius névből, - Jelentése: "tűz, tűzes"
- Névnap: Október 3, 17, 23.

IGOR
- Orosz eredetű név, - Jelentése: "Ygir isten segítsége"
- Névnap: November 1.

ILIÁSZ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Ilion városából való"
- Névnap: November 21.

ILLÉS
- Magyar név, az Éliás magyar alakja, - Jelentése: "Jahve az Istenem"
- Névnap: Július 4, 20.

ILMÁR
- Magyar név, a germán Hilmár alakja, - Jelentése: "harcban híres"
- Névnap: Június 28.

IMMÁNUEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten velünk van".
- Névnap: Március 26.

IMRE
- Germán eredetű Emmerich névből, - Jelentése: "hatalmas, híres"
- Névnap: November 5.

INCE
- Latin eredetű Innocetus névből való, - Jelentése: "ártatlan".
- Névnap: Augusztus 11, 13.

IPOLY
- Magyar eredetű név, egy folyamból, - Jelentése: "folyó, folyam"
- Névnap: Március 10, 20.

IRÉNEUSZ
- Görög-Latin eredetű név, - Jelentése: "békés".
- Névnap: Június 28.

ISTVÁN
- Görög eredetű Stephanos névből,  - Jelentése: "virág koszorú".
- Névnap: Augusztus 3, 16, 20.

IVÁN
- Orosz eredetű személynév, - Jelentése: "Isten kegyelmes".
- Névnap: Június 24.

IVÓ
- SzIáv eredetű név, Iván becézője.- Jelentése: "Isten kegyelmes".
- Névnap: Május 19.

IZAIÁS
- Magyar név, az Ézsaiás becézője, - Jelentése: "Jahve az Isten"
- Névnap: Július 6.

IZIDOR
- Görög eredetű Izis névből, - Jelentése: "Ízisz istennő ajándéka".
- Névnap: Május 11, 15.

IZMAEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten meghallgat".
- Névnap: Április 25.

IZRAEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten harcosa".
- Névnap: Február 3, 5.

IZSÁK
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten nevetett".
- Névnap: Május 15.

IZSÓ
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten nevetett".
- Névnap: Május 15.

*****
JÁCINT
- Görög-Latin eredetű mitológiai név, - Jelentése: "Jácint virág"
- Névnap: Augusztus 17.

JÁFET
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten szép".
- Névnap: Február 5.

JAGELLÓ
- Lengyel királyi család nevéből, - Jelentése: "Jagailo család"
- Névnap: Október 13.

JAKAB
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten oltalmazza"
- Névnap: Május 1, 3, 11.

JÁKÓ
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten oltalmazza"
- Névnap: Május 1, 3, 11.

JÁKOB
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten oltalmazza"
- Névnap: Május 1, 3, 11.

JAKUS
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten oltalmazza"
- Névnap: Május 1, 3, 11.

JÁNOS
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten kegyelmes".
- Névnap: Január 23, 27, Június 12, 24.

JANUÁR
- Latin eredetű Januarius névből, - Jelentése: "Janus Isten"
- Névnap: Július 10.

JÁRFÁS
- Magyar név, a görög Gyárfás alakja, - Jelentése: "idős férfi".
- Névnap: Június 19.

JENŐ
- Magyar eredetű törzs név, - Jelentése: "bizalmas tanácsadó"
- Névnap: Július 2, 8, 13.

JEREMIÁS
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten felemel".
- Névnap: Június 7.

JEROMOS
- Görög eredetű Hieromos névből, - Jelentése: "szent nevű".
- Névnap: Július 20.

JOAKIM
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Jahve felkelt".
- Névnap: Július 26.

JÓB
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "tűrő, kitartó".
- Névnap: Május 10.

JOEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Jahve az Isten".
- Névnap: Október 19.

JOHANN
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Október 20.

JÓNÁS
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "galamb".
- Névnap: November 12, 18, 20.

JONATÁN
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Augusztus 24.

JORDÁN
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten folyója".
- Névnap: Február 13, 15.

JOZAFÁT
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Jahve ítél".
- Névnap: November 12, 14.

JÓZSEF
- Arámi-Héber eredetű Joshua bibliai név, - Jelentése: "Jahve gyarapítson".
- Névnap: Március 17, 19, Április 7, 16.

JÓZSUA
- Arámi-Héber eredetű Joshua bibliai név, - Jelentése: "Jahve gyarapítson".
- Névnap: Március 17, 19, Április 7, 16.

JÓZSUÉ
- Arámi-Héber eredetű Joshua bibliai név, - Jelentése: "Jahve gyarapítson".
- Névnap: Március 17, 19, Április 7, 16.

JULIUSZ
- Latin eredetű Julius névből, - Jelentése: "Julius nemzetségbeli"
- Névnap: Május 22.

JULIÁNUSZ
- Latin eredetű Julius névből, - Jelentése: "Julius nemzetségbeli"
- Névnap: Május 22.

JUSZTIN
- Latin eredetű Justus névből, - Jelentése: "igazságos ember".
- Névnap: Július 14.

JUSZTUSZ
- Latin eredetű Justus névből, - Jelentése: "igazságos ember".
- Névnap: Július 14.

JUVENÁL
- Latin eredetű Juven névből, - Jelentése: "fiatal, fiatalos"
- Névnap: Május 3.

*****
KABA
- Magyar eredetű személynév, - Jelentése: "vadász madár"
- Névnap: Február 19.

KABOS
- Magyar eredetű személynév, - Jelentése: "vadász madár"
- Névnap: Február 19.

KADA
- Magyar eredetű személynév, - Jelentése: "cölöp, oszlop"
- Névnap: Február 4.

KADICSA
- Török-Magyar eredetű személynév, - Jelentése: "méltóság"
- Névnap: Március 10, 11.

KADISA
- Török-Magyar eredetű személynév, - Jelentése: "méltóság"
- Névnap: Március 10, 11.

KÁLEB
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "merész, bátor".
- Névnap: Október 13.
 
KÁLMÁN
- Török-Magyar eredetű név, - Jelentése: "életben maradt"
- Névnap: Október 13.

KÁLVIN
- Latin eredetű Calvo névből, - Jelentése: "kopasz ember".
- Névnap: Január 29.

KAMILL
- Latin eredetű Camillus névből, - Jelentése: "nemesi születésű"
- Névnap: Július 14, 18.

KAMILLÓ
- Latin eredetű Camillus névből, - Jelentése: "nemesi születésű"
- Névnap: Július 14, 18.

KÁIN
- Héber eredetű név, - Jelentése: "szerzemény, nyereség"
- Névnap: Július 28.

KÁN
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "uralkodó, vezető".
- Névnap: Március 10.

KAPLONY
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "tigris".
- Névnap: Január 12.

KAPOLCS
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "kapocs, összekötő".
- Névnap: Március 24.

KARÁCSON
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "karácsonyi születésű".
- Névnap: December 25, 26.

KARÁD
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "karos, erős".
- Névnap: November 8.

KARDOS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "kardos, kardforgató"
- Névnap: Július 15.

KÁRMÁN
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "derék ember".
- Névnap: Augusztus 17.

KÁROLY
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "karvaly, turul"
- Névnap: Március 2, November 4.

KARSA
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "sólyom, vércse".
- Névnap: Január 16.

KARTAL
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "sas, kánya"
- Névnap: Március 23.

KÁSZON
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "dombos, hegyes"
- Névnap: Április 24.

KASSZIÁN
- Latin eredetű Cassius névből, - Jelentése: "Kasusi férfi".
- Névnap: Augusztus 13.

KASZTOR
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "önmagát kitüntető".
- Névnap: Július 7.

KATAPÁN
- Magyar-Görög eredetű név, - Jelentése: "feljebbvaló".
- Névnap: Március 28.

KAZIMÍR
- Szláv-Lengyel eredetű név, - Jelentése: "béke alapító"
- Névnap: Március 4.

KÁZMÉR
- Szláv-Lengyel eredetű név, - Jelentése: "béke alapító"
- Névnap: Március 4.

KELEMEN
- Latin eredetű névből, - Jelentése: "jámbor, kegyes, szelíd".
- Névnap: Március 15.

KELEN
- Latin eredetű névből, - Jelentése: "jámbor, kegyes, szelíd".
- Névnap: Március 15.

KEMENES
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "kemencés, helyes".
- Névnap: Augusztus 21.

KENDE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "méltóság"
- Névnap: Szeptember 1, 25.

KENESE
- Magyar-Szláv eredetű név, - Jelentése: "herceg, vezér"
- Névnap: Február 15.

KENÉZ
- Magyar-Szláv eredetű név, - Jelentése: "herceg, vezér"
- Névnap: Január 19.

KERECSEN
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "kerecsen sólyom".
- Névnap: December 5, 10.

KERÉNY
- Magyar eredetű személynév, - Jelentése: "lándzsás ember"
- Névnap: Április 4.

KERESZTÉLY
- Latin-Magyar eredetű név, - Jelentése: "keresztény ember"
- Névnap: December 20.

KERESZTES
- Latin-Magyar eredetű név, - Jelentése: "keresztény ember"
- Névnap: December 20.

KESZI
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "vágó, aprító".
- Névnap: Január 12.

KESZŐ
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "vágó, aprító".
- Névnap: Január 12.

KEVE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "kövecske".
- Névnap: Január 8.

KEVIN
- Kelta-Ír eredetű név, - Jelentése: "kedves, szelíd, finom".
- Névnap: Június 3.

KILÉNY
- Kelta eredetű név, - Jelentése: "remete, szerzetes".
- Névnap: November 13.

KILIÁN
- Kelta eredetű név, - Jelentése: "remete, szerzetes".
- Névnap: November 13.

KIRILL
- Görög név, a Cirill görögös alakja. - Jelentése "Úrhoz tartozó"
- Névnap: Február 14.

KLAUDIUSZ
- Latin eredetű Claudius névből, - Jelentése: "Klaudiusz nemzetség"
- Névnap: Június 6.

KLEOFÁS
- Görög eredetű név, - Jelentése: "az apa dicsősége"
- Névnap: Szeptember 25.

KOCSÁRD
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "kocsord növény"
- Névnap: Június 7.

KOLOS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "kolos törzsbeli"
- Névnap: Június 6.

KOLUMBÁN
- Latin eredetű Columbanus névből, - Jelentése: "galamb".
- Névnap: November 21, 23.

KOLUMBUSZ
- Latin eredetű Columbanus névből, - Jelentése: "galamb".
- Névnap: November 21, 23.

KONRÁD
- Német eredetű Conrad névből, - Jelentése: "tanácsadó ember"
- Névnap: Április 20, 21.

KONSTANTIN
- Latin eredetű Constantius névből, - Jelentése: "állhatatos, szilárd"
- Névnap: Április 12.

KONT
- Magyar eredetű régi név, - Jelentése: "Kont törzsbeli"
- Névnap: Április

KOPPÁNY
- Magyar-Török eredetű ősi név, - Jelentése: "fej, vezér, király"
- Névnap: Október 8, 23.

KORIDON
- Latin eredetű Vergilius alkotta név - Jelentése: "szellemes ember"
- Névnap: Május 10.

KORIOLÁN
- Latin eredetű; jelentése: Corioliból való férfi.
- Névnap: Március 6.

KORNÉL
- Latin eredetű Cornelius névből, - Jelentése: "szarv, szarvas".
- Névnap: Szeptember 13, 16.

KORVIN
- Latin eredetű Corvinus névből, - Jelentése: "fekete holló".
- Névnap: Február 6.

KÓSA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "kos, erős"
- Névnap: Szeptember 7, 27.

KOZMA
- Görög eredetű Kozmas névből, - Jelentése: "dísz, ékesség"
- Névnap: Szeptember 26, 27.

KÖTÖNY
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "lóra termet".
- Névnap: Március 20.

KRISTÓF
- Görög eredetű Cristophoros névből, - Jelentése: "Krisztust tartozó".
- Névnap: Március 15, 25.

KRISZTIÁN
- Latin eredetű Christianus névből, - Jelentése: "Krisztushoz tartozó"
- Névnap: Március 13, December 20.

KRISZTOFER
- Latin eredetű Christianus névből, - Jelentése: "Krisztushoz tartozó"
- Névnap: December 20.

KUND
- Magyar-Kun eredetű név, - Jelentése: "kun méltóság"
- Névnap: Március 28, 30.

KUNÓ
- Magyar-Kun eredetű név, - Jelentése: "kun méltóság"
- Névnap: Március 28, 30

KURD
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "keselyű".
- Névnap: Augusztus 23.

KURSZÁN
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "keselyű".
- Névnap: Augusztus 23.

KÜRT
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "hang, vihar".
- Névnap: Február 19.

*****
LABORC
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "hős párduc".
- Névnap: Július 23.

LADOMÉR
- Szláv eredetű Vladimir névből, - Jelentése: "nagyságos"
- Névnap: Július 15.

LAJOS
- Germán eredetű Loduis névből, - Jelentése: "híres harcos"
- Névnap: Augusztus 19, 25.

LAMBERT
- Német eredetű név, - Jelentése: "országszerte híres".
- Névnap: Április 16, 18.

LANTOS
- Magyar eredetű középkori név, - Jelentése: "lantos ember"
- Névnap: Február 27.

LÁSZLÓ
- Szláv eredetű Ladislav névből, - Jelentése: "hatalom és dicsőség".
- Névnap: Augusztus 8, 28.

LÁZÁR
- Héber-Görög eredetű Lazarus névből, - Jelentése: "Isten a segítőm".
- Névnap: December 17, 27.

LÁZÓ
- Héber-Görög eredetű Lazarus névből, - Jelentése: "Isten a segítőm".
- Névnap: December 17, 27.

LEANDER
- Görög eredetű Leandros névből, - Jelentése: "a nép fia".
- Névnap: Február 22, 27.

LEHEL
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "lelkes, kürtös".
- Névnap: Október 16.

LÉL
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "lelkes, kürtös".
- Névnap: Október 16.

LÉNÁRD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "erős oroszlán".
- Névnap: November 6, 26.

LEÓ
- Görög-Latin eredetű Leon névből, - Jelentése: "oroszlán".
- Névnap: Június 12, 18.

LEON
- Görög-Latin eredetű Leon névből, - Jelentése: "oroszlán".
- Névnap: Június 12, 18.

LEONÁRD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "erős oroszlán".
- Névnap: November 6, 26.

LEONIDÁSZ
- Görög-Latin eredetű Leon névből, - Jelentése: "oroszlán fia".
- Névnap: Június 12, 18.

LEOPOLD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "erős oroszlán".
- Névnap: November 15.

LEVENTE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "levő, létező hős".
- Névnap: Június 18, 24, 28.

LÉVI
- Héber eredetű név, - Jelentése: "szövetség".
- Névnap: Április 2.

LIBERÁTUSZ
- Latin eredetű Liber szóból, - Jelentése: "szabad, szabadság".
- Névnap: December 30.

LIBÉRIUSZ
- Latin eredetű Liber szóból, - Jelentése: "szabad, szabadság".
- Névnap: December 30.

LIBOR
- Latin eredetű Liber szóból, - Jelentése: "szabad, szabadság".
- Névnap: December 30.

LIBÓRIUSZ
- Latin eredetű Liber szóból, - Jelentése: "szabad, szabadság".
- Névnap: December 30.

LIONEL
- Francia eredetű Lion névből, - Jelentése: "oroszlán".
- Névnap: Június 20.

LIPÓT
- Germán eredetű Leopold névből, - Jelentése: "erős oroszlán".
- Névnap: Július 22.

LÍVIUSZ
- Latin eredetű Livius névből, - Jelentése: "Liviusz nemzetség"
- Névnap: Szeptember 23.

LORÁND
- Germán eredetű név, - Jelentése: "dicsőség, merészség".
- Névnap: Szeptember 15.

LÓRÁNT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "dicsőség, merészség".
- Névnap: Szeptember 15.

LOTÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "dicsőség, híreség".
- Névnap: Április 7.

LŐRINC
- Latin eredetű Laurentis névből, - Jelentése: "Laurentum vidéki férfi"
- Névnap: Szeptember 5.

LUCIÁN
- Latin eredetű Lucius névből, - Jelentése: "fényes, fényhozó"
- Névnap: Május 28.

LÚCIUSZ
- Latin eredetű Lucius névből, - Jelentése: "fényes, fényhozó"
- Névnap: December 3.

LUKÁCS
- Latin eredetű Lucas névből, - Jelentése: "Luciana vidéki férfi".
- Névnap: Február 17.

*****
MAGNUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "nagy növésű".
- Névnap: Szeptember 6.

MAGOR
- Magyar eredetű név, Magyarok névadója, - Jelentése: "Mag, Magyar törzsfő"
- Névnap: Október 8.

MAKABEUS
- Perzsa eredetű név, - Jelentése: "kalapácsoló".
- Névnap: Augusztus 1.

MAKÁR
- Görög eredetű Makarios névből, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: Január 2, 15.

MALAKIÁS
- Héber eredetű név, - Jelentése: "Isten követe, küldöttje".
- Névnap: Január 14.

MANFRÉD
- Germán eredetű Manfried névből, - Jelentése: "erős, férfias"
- Névnap: Január 28.

MANÓ
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "manó, manócska, kicsi"
- Névnap: Március 26.

MÁNUEL
- Héber eredetű Emánuel alakja, - Jelentése: "Velünk az Isten"
- Névnap: Január 2

MARCELL
- Latin eredetű Marcellus névből, - Jelentése: "Mars Istenhez"
- Névnap: Január 9, 16.

MARCIÁN
- Latin eredetű Martius névből, - Jelentése: "Martius nemzetségbeli"
- Névnap: Február 9.

MÁRCIUS
- Latin eredetű Martius névből, - Jelentése: "Martius nemzetségbeli"
- Névnap: Június 30.

MARIÁN
- Latin eredetű Marius névből, - Jelentése: " Marius nemzetségbeli"
- Névnap: Február 9.

MÁRIÓ
- Latin eredetű Marius névből, - Jelentése: " Marius nemzetségbeli"
- Névnap: Február 9.

MÁRIUSZ
- Latin eredetű Marius névből, - Jelentése: " Marius nemzetségbeli"
- Névnap: Január 19.

MÁRK
- Latin eredetű Marcus névből, - Jelentése: "Marcus nemzetségbeli"
- Névnap: Május 25.

MARKÓ
- Latin eredetű Marcus névből, - Jelentése: "Marcus nemzetségbeli"
- Névnap: Június 18.

MÁRKÓ
- Latin eredetű Marcus névből, - Jelentése: "Marcus nemzetségbeli"
- Névnap: Június 18.

MÁRKUS
- Latin eredetű Marcus névből, - Jelentése: "Marcus nemzetségbeli"
- Névnap: Május 25.

MARÓT
- Magyar-Szláv eredetű név, - Jelentése: "Morava menti ember".
- Névnap: Március 27.

MARTIN
- Latin eredetű Martinus névből, - Jelentése: "Mars istenhez hasonló"
- Névnap: November 11, 12.

MÁRTON
- Latin eredetű Martinus névből, - Jelentése: "Mars istenhez hasonló"
- Névnap: November 11, 12.

MARTOS
- Latin eredetű Martinus névből, - Jelentése: "Mars istenhez hasonló"
- Névnap: November 11, 12.

MÁTYÁS
- Latin eredetű Mathias névből, - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Február 24.

MÁTÉ
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Jahve ajándéka".
- Névnap: Szeptember 21.

MAXIM
- Latin eredetű Maximus névből, - Jelentése: "magas ember"
- Névnap: Április 12.

MAXIMILIÁN
- Latin eredetű Maximus névből, - Jelentése: "magas ember"
- Névnap: Április 12.

MEDÁRD
- Germán eredetű Madhard névből, - Jelentése: "hatalmas, erős".
- Névnap: Június 8.

MEGYER
- Magyar eredetű régi név, - Jelentése: "megyer, magyar törzs".
- Névnap: Április 17.

MELCHIOR
- Perzsa eredetű Melhior névből, - Jelentése: "Fény királya"
- Névnap: Január 6.

MENDEL
- Német név, az Emánuel becézője, - Jelentése: "Velünk az Isten"
- Névnap: Március 26.

MÉNRÓT
- Magyar-Sumér eredetű név, a magyarság ősapja, - jelentése: "Ősapa"
- Névnap: Augusztus 1.

MENYHÉRT
- Perzsa eredetű név, a háromkirályok egyike, - Jelentése: "királyi fény".
- Névnap: Január 6.

METÓD
- Görög eredetű Method névből, - Jelentése: "kutató, nyomozó"
- Névnap: Június 14.

MIHÁLY
- Héber eredetű Mikaél névből, - Jelentése: "Istenhez hasonló".
- Névnap: Június 19, Szeptember 29.

MIKE
- Görög eredetű Nikolaos névből, - Jelentése: "győzelem + nép".
- Névnap: December 6.

MIKES
- Görög eredetű Nikolaos névből, - Jelentése: "győzelem + nép".
- Névnap: December 6.

MIKLÓS
- Görög eredetű Nikolaos névből, - Jelentése: "győzelem + nép".
- Névnap: December 6.

MIKÓ
- Görög eredetű Nikolaos névből, - Jelentése: "győzelem + nép".
- Névnap: December 6.

MIKSA
- Görög eredetű Nikolaos névből, - Jelentése: "győzelem + nép".
- Névnap: December 6.

MILÁN
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "kedves".
- Névnap: Július 18.

MILOS
- Szláv eredetű Mil névből, - Jelentése: "kedves".
- Névnap: November 26.

MIRKÓ
- Szláv eredetű Mil névből, - Jelentése: "kedves".
- Névnap: Július 18.

MIRON
- Görög eredetű név, - Jelentése: "tömjén, olaj".
- Névnap: December 10.

MODESZTUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "egyszerű, szerény".
- Névnap: Június 15.

MÓR
- Latin eredetű Mauritius névből, - Jelentése: "mór, szerecsen".
- Névnap: Szeptember 4, 13, 22.

MORGAN
- Angol eredetű név, - Jelentése: "tengeren született".
- Névnap: Június 9, 26.

MÓRIC
- Latin eredetű Mauritius névből, - Jelentése: "mór, szerecsen".
- Névnap: Szeptember 4, 13, 22.

MÓZES
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "vízből kihúzott fiú".
- Névnap: November 4, 25.

*****
NÁNDOR
- Magyar eredetű személynév, - Jelentése: "nádor, méltóságos úr".
- Névnap: Május 30.

NAPÓLEON
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "Nápoly városából való férfi".
- Névnap: Május 7.

NÁRCISZUSZ
- Görög eredetű Narkisos névből, - Jelentése: "csodaszép ifjú fiú".
- Névnap: Március 18.

NÁTÁN
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten adta".
- Névnap: November 9.

NÁTÁNIEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten adta".
- Névnap: November 9.

NEMERE
- Magyar eredetű népi név, - Jelentése: "hegyi szellem".
- Névnap: December 19.

NESZTOR
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "mindig hazatérő".
- Névnap: Szeptember 8.

NIKANDER
- Görög eredetű Nikos névből, - Jelentése: "győztes férfi".
- Névnap: Június 17.

NIKÉTÁS
- Görög eredetű Nikos névből, - Jelentése: "győztes férfi".
- Névnap: December 25.

NIKODÉMUSZ
- Görög eredetű Nikos névből, - Jelentése: "győztes férfi".
- Névnap: December 25.

NOÉ
- Sumér eredetű bibliai név, - Jelentése: "hosszú életű"
- Névnap: December 24.

NOEL
- Latin eredetű Natalis névből, - Jelentése: "karácsonykor született".
- Névnap: December 25.

NORBERT
- Német eredetű név, - Jelentése: "északi fény".
- Névnap: Június 6.

NORMAN
- Angol eredetű név, - Jelentése: "északi ember".
- Névnap: Június 6.

NORTON
- Angol eredetű név, - Jelentése: "északi ember".
- Névnap: Június 6.
 

*****
NYÉK
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "gyepü, határvidék"
- Névnap: Május 5, 26.

*****
OBERON
- Francia eredetű név, - Jelentése: "tündérek segítségével"
- Névnap: Január 26.

ODILÓ
- Germán eredetű Odo névből, - Jelentése: "gazdag birtokos"
- Névnap: Július 4, 7.

ODIN
- Germán eredetű Odo névből, - Jelentése: "gazdag birtokos"
- Névnap: Július 4, 7.

ODÓ
- Germán eredetű Odo névből, - Jelentése: "gazdag birtokos"
- Névnap: Július 4, 7.

ODÜSSZEUSZ
- Görög eredetű híres név, - Jelentése: "a mondai hős neve".
- Névnap: Január 2.

OGUZ
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "nyíl".
- Névnap: November 4.

OKTÁV
- Latin eredetű Octavius névből, - Jelentése: "Octavius nemzetségbeli"
- Névnap: Augusztus 6.

OKTÁVIÁN
- Latin eredetű Octavius névből, - Jelentése: "Octavius nemzetségbeli"
- Névnap: Augusztus 6.

OLAF
- Skandináv eredetű név, - Jelentése: "az ősök ivadéka".
- Névnap: Július 29.

OLIVÉR
- Latin eredetű Olivarus névből, - Jelentése: "olajfa ültető".
- Névnap: Július 1, 11.

OMÁR
- Arab eredetű név, - Jelentése: "ékesszóló ember".
- Névnap: Szeptember 9.

OND
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "ónd, öreg, bölcs"
- Névnap: Július 17.

ORBÁN
- Latin eredetű Urbanus névből, - Jelentése: "városi, művelt ember".
- Névnap: Május 25.

ORBÓ
- Latin eredetű Urbanus névből, - Jelentése: "városi, művelt ember".
- Névnap: Május 25.

ORESZTÉSZ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "hegyi lakó".
- Névnap: December 13.

ORFEUSZ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "egyedüli, magányos".
- Névnap: Február 27.

ORION
- Görög eredetű név, - Jelentése: "keleti határ"
- Névnap: Január 14.

ORMOS
- Magyar név, az Orbán becézője, - Jelentése: "városi ember".
- Névnap: December 1, 19.

OROS
- Magyar név, az Orbán becézője, - Jelentése: "városi ember".
- Névnap: December 1, 19.

OSZKÁR
- Germán eredetű Ansgar névből, - Jelentése: "jó dárda"
- Névnap: Július 31.

OSZLÁR
- Magyar-Kun eredetű név, - Jelentése: "jászok, jász férfiak".
- Névnap: Február 3.

OSSZIÁN
- Kelta-Skót eredetű név, - Jelentése: "fergeteges"
- Névnap: Február 28.

OSZVALD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "istenség + hatalom".
- Névnap: Február 19, 28.

OTELLÓ
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "szép és sötét"
- Névnap: Január 16.

OTMÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "vagyon + híres".
- Névnap: November 16.

OTTÓ
- Germán eredetű név, - Jelentése: "vagyon + híres".
- Névnap: Február 23.

OTTOKÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "birtokot megőrző".
- Névnap: Február 26.

OVÍDIUSZ
- Latin eredetű Ovidius névből, - Jelentése: "Ovidius nemzetség"
- Névnap: Május 6.

OZOR
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "úz férfi".
- Névnap: Január 16.

OZSVÁT
- germán eredetű Oszvald magyar alakja, - Jelentése: "istenség + hatalom".
- Névnap: Február 19.

*****
ÖDÖN
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "örök, örökös"
- Névnap: November 16, 20.

ÖRKÉNY
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "félelmet keltő".
- Névnap: Július 15.

ÖRS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "férfi, hős".
- Névnap: Június 26.

ÖZSÉB
- Görög eredetű Eusebius névből, - Jelentése: "istenfélő, jámbor".
- Névnap: Augusztus 2, 14.

*****
PÁL
- Latin eredetű Paulus névből, - Jelentése: "kis termetű férfi".
- Névnap: Június 26, 29, 30.

PALMER
- Latin eredetű Palm névből, - Jelentése: "pálmafa, zarándok".
- Névnap: Június 2.

PAMFIL
- Görög eredetű Pamphilos névből, - Jelentése: "közkedvelt".
- Névnap: Június 1.

PANTALEON
- Görög eredetű név, - Jelentése: "mindenkivel könyörületes".
- Névnap: Július 27.

PÁRIS
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "szépséges ifjú"
- Névnap: Március 17.

PASZKÁL
- Latin eredetű Paschalis névből, - Jelentése: "húsvéti ember".
- Névnap: Május 14, 17, 27.

PATRÍCIUS
- Latin eredetű név, - Jelentése: "rómainak született nemes".
- Névnap: Március 17, Április 28.

PATRIK
- Ír név, a latin Patricius alakja, - Jelentése: "rómainak született nemes".
- Névnap: Március 17, Április 28.

PEDRÓ
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "kő, kőszikla".
- Névnap: Március 20.

PELÁGIUSZ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "tengerész, tengeri utazó".
- Névnap: Június 9, 26.

PELLEGRIN
- Latin eredetű Peregrinus névből, - Jelentése: "jövevény, zarándok".
- Névnap: Május 2, 16.

PERIKLÉSZ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "nagyon híres".
- Névnap: Július 8.

PÉTER
- Görög-Latin eredetű Petrus névből, - Jelentése: "kőszikla".
- Névnap: Február 21, 22, Április 27, 29, Május 8.

PETŐ
- Görög-Latin eredetű Petrus névből, - Jelentése: "kőszikla".
- Névnap: Február 21, 22.

PETRÓNIUSZ
- Etruszk-Latin eredetű név, - Jelentése: "Petra városi férfi"
- Névnap: Május 31.

PETÚR
- Görög-Latin eredetű Petrus névből, - Jelentése: "kőszikla".
- Névnap: Február 21, 22.

PIUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "szelíd, jámbor, kegyes"
- Névnap: Május 5.

PLACID
- Latin eredetű név, - Jelentése: "szelíd, csendes"
- Névnap: Július 11.

PLATÓN
- Görög eredetű név, - Jelentése: "adakozó, bőkezű".
- Névnap: Július 22.

PONGOR
- Latin eredetű Pancratius névből, - Jelentése: "mindenható erő"
- Névnap: Május 12.

PONGRÁC
- Latin eredetű Pancratius névből, - Jelentése: "mindenható erő"
- Névnap: Május 12.

PRÍMUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "elsőszülött fiú".
- Névnap: Június 9.

*****
RADAMESZ
- Egyiptomi eredetű név, - Jelentése: "magaságos"
- Névnap: Április 10.

RADISZLÓ
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "vidám dicsőség".
- Névnap: Április 17.

RADOMÉR
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "vidám béke".
- Névnap: Április 17.

RADÓ
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "vidám béke".
- Névnap: Április 17.

RAFAEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten meggyógyít".
- Névnap: Szeptember 29.

RAJMOND
- Német eredetű név, - Jelentése: "okos védő".
- Névnap: Január 7, 23.

RAJMUND
- Német eredetű név, - Jelentése: "okos védő".
- Névnap: Január 7, 23.

RAJNALD
- Német eredetű név,  - Jelentése: "okos döntés"
- Névnap: Február 9.

RALF
- Germán eredetű név, - Jelentése: "oltalmazott, védett".
- Névnap: Június 21.

RAMÓN
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "okos védelmező".
- Névnap: Július 4.

RAMSZESZ
- Egyiptomi eredetű név, Fáraó nevéből, - Jelentése: "Fáraó, uralkodó".
- Névnap: Július 15.

RÁPOLT
- Germán eredetű név, - Jelentése: "merész tanácsadó".
- Névnap: November 29.

RÁTOLD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nagy tanácsadó".
- Névnap: November 2.

RAOUL
- Germán eredetű Radolf névből, - Jelentése: "dicső farkas".
- Névnap: November 7.

RAUL
- Germán eredetű Radolf névből, - Jelentése: "dicső farkas".
- Névnap: November 7.

REGINALD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "tanácsban lévő".
- Névnap: Június 5.

REGŐ
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "regélő, énekmondó"
- Névnap: Június 5.

REGŐS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "regélő, énekmondó"
- Névnap: Június 5.

REMIG
- Latin eredetű név, - Jelentése: "hajós, evezős".
- Névnap: Október 1.

RÉMUSZ
- Etruszk-Latin eredetű név, - Jelentése: "Rómát alapító nevű"
- Névnap: Október 1.

RENÁTÓ
- Latin eredetű Renatus névből, - Jelentése: "újjá született".
- Névnap: Szeptember 2.

RENÉ
- Latin eredetű Renatus névből, - Jelentése: "újjá született".
- Névnap: Szeptember 2.

REZSŐ
- Magyar eredetű név, - Jelentése: Rézső család".
- Névnap: Október 12, 17.

RICHÁRD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "erős fejedelem".
- Névnap: Június

RÓBERT
- Germán eredetű Rodebert névből, - Jelentése: "fényes hírnév".
- Névnap: Június 7, Július 17.

ROBIN
- Germán eredetű Rodebert névből, - Jelentése: "fényes hírnév".
- Névnap: Június 7.

ROBINZON
- Germán eredetű Rodebert névből, - Jelentése: "fényes hírnév".
- Névnap: Június 7.

RODERIK
- Germán eredetű Roder névből, - Jelentése: "fényes dicsőség".
- Névnap: Október 30, 31.

RODION
- Görög eredetű név, - Jelentése: "rózsa".
- Névnap: Október 7.

RODRIGÓ
- Germán eredetű Roder névből, - Jelentése: "fényes dicsőség".
- Névnap: Október 30.

RÓKUS
- Germán eredetű Rochus névből, - Jelentése: "dicsőséges"
- Névnap: Augusztus 16.

ROLAND
- Germán eredetű Rodand névből, - Jelentése: "vakmerő hős".
- Névnap: Augusztus 9, 10.

ROLF
- Germán eredetű név, - Jelentése: "dicső farkas".
- Névnap: Július 27.

ROMÁN
- Latin eredetű Romanus névből, - Jelentése: "római, latin".
- Névnap: Május 22.

RÓMEÓ
- Latin eredetű Romaeus névből, - Jelentése: "római ember"
- Névnap: Június 19.

ROMULUSZ
- Etruszk-Latin eredetű név, - Jelentése: "Rómát alapító nevű"
- Névnap: Október 13.

RONALD
- Német eredetű név,  - Jelentése: "okos döntés"
- Névnap: Február 9.

RUBEN
- Arab eredetű név, - Jelentése: "nézzétek, egy fiú.!."
- Névnap: Április 6.

RUDOLF
- Germán eredetű név, - Jelentése: "dicső farkas".
- Névnap: Július 27.

RÚFUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "vörös, vöröses".
- Névnap: December 28.

RUPERT
- Germán eredetű Rodebert névből, - Jelentése: "fényes hírnév".
- Névnap: Március 7.

RUSZLÁM
- Orosz-Török eredetű név, - Jelentése: "oroszlán".
- Névnap: Július 17.

RUSZTEM
- Perzsa eredetű név, - Jelentése: "vidéki".
- Névnap: November 10.

*****
SALAMON
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "békés, szelíd".
- Névnap: Március 13.

SÁMSON
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "nap, napsütés".
- Névnap: Június 27.

SAMU
- Héber eredetű név, - Jelentése: "Isten meghallgatott".
- Névnap: Augusztus 20, 21.

SÁMUEL
- Héber eredetű név, - Jelentése: "Isten meghallgatott".
- Névnap: Augusztus 20, 21.

SÁNDOR
- Görög eredetű Alexandros névből, - Jelentése: "védelmező férfi".
- Névnap: Március 18, Április 23, Május 3.

SAUL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "kért, akart"
- Névnap: Január 25.

SEBES
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "sebes, gyors".
- Névnap: Február 3.

SEBESTYÉN
- Latin eredetű Sebastianus névből, - Jelentése: "magasztos".
- Névnap: Január 20.

SEBŐ
- Latin eredetű Sebastianus névből, - Jelentése: "magasztos".
- Névnap: Január 20.

SEBŐK
- Latin eredetű Sebastianus névből, - Jelentése: "magasztos".
- Névnap: Január 20.

SEMJÉN
- Héber eredetű Simeon bibliai név, - Jelentése: "meghallgattatás".
- Névnap: Október 8.

SIMEON
- Héber eredetű Simeon bibliai név, - Jelentése: "meghallgattatás".
- Névnap: Január 5, Február 18.

SIMON
- Héber eredetű Simeon bibliai név, - Jelentése: "meghallgattatás".
- Névnap: Január 5, Február 18.

SION
- Héber eredetű név, - Jelentése: "erősség, vár, hegy".
- Névnap: Január 15.

SOLT
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "Solt törzsből való".
- Névnap: Március 13.

SÓLYOM
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "sólyom madár"
- Névnap: Szeptember 25.

SOMA
- Magyar eredetű Som szóból, - Jelentése: "som, hajtás".
- Névnap: Szeptember 16.

SURÁNY
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "török méltóság"
- Névnap: Január 22.

*****
SZABIN
- Latin eredetű Sabinus névből, - Jelentése: "szabin férfi".
- Névnap: Február 9.

SZABOLCS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "szabó, készítő".
- Névnap: Július 17, 28.

SZALÓK
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "szab, készít"
- Névnap: Május 17.

SZALVIUSZ
- Latin eredetű Salvus névből, - Jelentése: "ép, egészséges"
- Névnap: Október 28.

SZANISZLÓ
- Szláv eredetű Stanislav névből, - Jelentése: "állandó dicsőség".
- Névnap: Április 11.

SZEBASTIAN
- Latin eredetű Sebastianus névből, - Jelentése: "magasztos".
- Névnap: Január 20.

SZELIM
- Arab eredetű név, - Jelentése: "szelíd".
- Névnap: Szeptember 28.

SZEMERE
- Magyar-Türk eredetű név, - Jelentése: "kis termetű".
- Névnap: Február 23.

SZERÁF
- Latin eredetű Serafus névből, - Jelentése: "tündöklő"
- Névnap: Október 12.

SZERÉNIUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "derűs, vidám".
- Névnap: Június 28.

SZERGIUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "megőrző, gondozó".
- Névnap: Szeptember 8.

SZERVÁC
- Latin eredetű servatius névből, - Jelentése: "megszabadított".
- Névnap: Május 13.

SZEVÉR
- Latin eredetű Severus névből, - Jelentése: "komoly, szigorú".
- Névnap: Február 1.

SZIGFRID
- Germán eredetű név, - Jelentése: "győzelem + béke".
- Névnap: Február 15.

SZILÁRD
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "szilárd, erős".
- Névnap: Március 11.

SZILAS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "szilfa, szilárd".
- Névnap: Július 13.

SZILVÁNUSZ
- Latin eredetű Silva szóból, - Jelentése: "erdő, erdei"
- Névnap: Július 10, 13.

SZILVESZTER
- Latin eredetű Silva szóból, - Jelentése: "erdő, erdei"
- Névnap: December 31.

SZILVIÓ
- Latin eredetű Silva szóból, - Jelentése: "erdő, erdei"
- Névnap: November 3.

SZILVIUSZ
- Latin eredetű Silva szóból, - Jelentése: "erdő, erdei"
- Névnap: November 3.

SZÍRIUSZ
- Latin eredetű Syrius névből, - Jelentése: "Szíria férfi".
- Névnap: Január 22.

SZIXTUSZ
- Görög eredetű Xüstos névből, - Jelentése: "sima, finom".
- Névnap: Április 3, 6.

SZÓKRATÉSZ
- Görög eredetű filozófus neve, - Jelentése: "szerencse, erő".
- Névnap: November 28.

SZOLÓN
- Görög eredetű filozófus neve, - Jelentése: "szerencse, erő".
- Névnap: Május 17.

SZÓRÁD
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "szokás, illem"
- Névnap: Július 13.

SZOVÁT
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "szent, szentes"
- Névnap: Július 13.

SZÖRÉNY
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "szerető, szeretett".
- Névnap: Január 8.

*****
TACITUSZ
- Latin eredetű Tacitus névből, - Jelentése: "csendes, hallgatag".
- Névnap: Február 25.

TADDEUS
- Héber eredetű Tadeo bibliai név, - Jelentése: "bátor szívű"
- Névnap: Október 28.

TÁDÉ
- Héber eredetű Tadeo bibliai név, - Jelentése: "bátor szívű"
- Névnap: Október 28.

TAKSONY
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "jóllakott, elégedett"
- Névnap: Augusztus 24.

TÁLTOS
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "tanító, tudó, látó"
- Névnap: Január 5.

TAMÁS
- Arámi eredetű Teomo bibliai névből, - Jelentése: "csodálatos".
- Névnap: Július 3, 6, December 21, 29.

TARCAL
- Magyar-Kun eredetű név, - Jelentése: "takaros, ügyes"
- Névnap: Február 25.

TARDOS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "tar, kopasz".
- Névnap: Szeptember 10.

TARJÁN
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "törzsi méltóság".
- Névnap: Augusztus 11.

TÁRKÁNY
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "kovács".
- Névnap: Szeptember 5.

TARZÍCIUSZ
- Görög-Latin eredetű név, - Jelentése: "Tarzoszi férfi".
- Névnap: Augusztus 15.

TAS
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "kő, szikla"
- Névnap: Január 8.

TEÓ
- Germán eredetű Teobald névből, - Jelentése: "bátor nép".
- Névnap: Május 21.

TEOBALD
- Germán eredetű Teobald névből, - Jelentése: "bátor nép".
- Névnap: Május 21.

TEODOR
- Görög eredetű Teo névből, - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Augusztus 16.

TEOFIL
- Görög eredetű Teo névből, - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Június 17.

TÉTÉNY
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "fejedelem".
- Névnap: November 1.

TIBOR
- Latin eredetű Tiburtius névből, - Jelentése: "Tibur városi férfi".
- Névnap: November 1.

TIBORC
- Latin eredetű Tiburtius névből, - Jelentése: "Tibur városi férfi".
- Névnap: November 1.

TIHAMÉR
- Szláv eredetű Tihomir névből, - Jelentése: "csendet kedvelő".
- Névnap: Július 1.

TIMÓT
- Görög eredetű Timotheus névből, - Jelentése: "Isten tisztelője".
- Névnap: Január 24, 26.

TIMÓTEUS
- Görög eredetű Timotheus névből, - Jelentése: "Isten tisztelője".
- Névnap: Január 24, 26.

TIMUR
- Török eredetű törzsi név, - Jelentése: "vas".
- Névnap: Július 25.

TIRZUSZ
- Görög eredetű Tirsus névből, - Jelentése: "növényszár"
- Névnap: Október 12.

TITÁN
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "óriás".
- Névnap: Február 6.

TITUSZ
- Latin eredetű név, - Jelentése: "tisztelet, becsület".
- Névnap: Január 4, 26.

TIVADAR
- Görög eredetű Teo névből, - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Április 20, 30.

TÓBIÁS
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Jahve jó".
- Névnap: Január 1.

TÓDOR
- Görög eredetű Teo névből, - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Augusztus 16.

TORDA
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "maradt, megmaradt".
- Névnap: Június 27.

TORONTÁL
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "nagy solyóm".
- Névnap: Március 26.

TÖHÖTÖM
- Magyar-Török eredetű Tühütüm névből, - Jelentése: "fejedelem".
- Névnap: Szeptember 2, 15.

TRISZTÁN
- Francia eredetű középkori név, - Jelentése: "szomorú".
- Névnap: Február 7.

TURUL
- Hun-Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "sólyom madár".
- Névnap: Március 26.

*****
UBUL
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "vakmerő".
- Névnap: Március 7.

UGOD
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "magyar, ugor".
- Névnap: Május 3.

UGOR
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "magyar, ugor".
- Névnap: Május 3.

UGRON
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "magyar, ugor".
- Névnap: Május 3.

ULÁSZLÓ
- Szláv eredetű Vladislav névből, - Jelentése: "ős László"
- Névnap: Június 27, 29.

ULRIK
- Germán eredetű Ulrich névből, - Jelentése: "öröklött birtokán"
- Névnap: Július 4, 10.

UPOR
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "apró, kicsi".
- Névnap: Május 15.

URBÁN
- Latin eredetű Urbanus névből, - Jelentése: "városi, művelt ember".
- Névnap: Május 25.

URIÁS
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Jahve a világosságom".
- Névnap: Január 14.

URIEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Jahve felvilágosított".
- Névnap: Január 14.

UROS
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "úr, úras, úraskodó".
- Névnap: Január 14, 17.

UZOR
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "úz férfi".
- Névnap: Január 15, 16.

*****
VAJK
- Magyar-Török eredetű, István király pogány neve, - Jelentése: "gazdag, bőséges".
- Névnap: Augusztus 20.

VALDEMÁR
- Germán eredetű név, - Jelentése: "uralom és hírnév".
- Névnap: Február 27.

VALENTIN
- Latin eredetű Valentinus névből ered, - Jelentése: "egészséges".
- Névnap: Február 14.

VALÉR
- Latin eredetű Valerius névből ered, - Jelentése: "erős, egészséges".
- Névnap: Március 10.

VALTER
- Germán eredetű név, - Jelentése: "uralkodó serege".
- Névnap: Április 8.

VÁRKONY
- Magyar-Avar eredetű név, - Jelentése: "Avar törzsbeli"
- Névnap: Július 2.

VARSÁNY
- Magyar-Jász eredetű név, - Jelentése: "Jász törzsbeli"
- Névnap: Július 19.

VÁSZOLY
- Magyar-Alán eredetű név, - Jelentése: "királyi".
- Névnap: Január 2.

VAZUL
- Magyar-Alán eredetű név, - Jelentése: "királyi".
- Névnap: Január 1.

VÁZSONY
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "Vázsony törzsbeli".
- Névnap: Január 19.

VENCEL
- Szláv eredetű Venc névből, - Jelentése: "koszorú".
- Névnap: Szeptember 28.

VENDEL
- Germán eredetű Vend névből, - Jelentése: "vandálok törzsbeli"
- Névnap: Október 20.

VERNER
- Germán eredetű név, - Jelentése: "megőrzés, vigyázás".
- Névnap: Április 18.

VERSÉNY
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "varsa, halfogó".
- Névnap: Július 19.

VID
- Magyar eredetű Vid névből, - Jelentése: "vida, vidra, vízí".
- Névnap: Június 15.

VIDA
- Magyar eredetű Vid névből, - Jelentése: "vida, vidra, vízí".
- Névnap: Június 15.

VIDOR
- Magyar eredetű Vid névből, - Jelentése: "vida, vidra, vízí".
- Névnap: Március 16.

VIKTOR
- Latin eredetű Vinicius névből, - Jelentése: "győző, győztes".
- Névnap: Május 12.

VILIBALD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "akaraterős, merész".
- Névnap: Október 22.

VILMOS
- Germán eredetű Vilhelm névből, - Jelentése: "erős akaratú".
- Névnap: Június 8, 25.

VINCE
- Latin eredetű Vincentius névből, - Jelentése: "győztes".
- Névnap: Április 5, 9.

VIRGIL
- Latin eredetű Virgilius névből, - jelentése: "szűz, tiszta".
- Névnap: Március 5.

VITÁLIS
- Latin eredetű Vitus névből, - Jelentése: "életerős, eleven".
- Névnap: Április 28.

VITÉZ
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "vitéz, dalia".
- Névnap: Április 28.

VITOLD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "erdőben uralkodó".
- Névnap: Március 16.

VITUS
- Latin eredetű Vitus névből, - Jelentése: "szíves, készséges".
- Névnap: Június 15.

VLADIMÍR
- Szláv eredetű Vladimer névből, - Jelentése: "hatalom és béke".
- Névnap: November 15.

*****
XAVÉR
- Spanyol eredetű Javier névből, - Jelentése: "Javier községből való".
- Névnap: December 12.

*****
ZÁDOR
- Magyar-Szláv eredetű név, - Jelentése: "erős, erőszakos".
- Névnap: Március 16.

ZAKARIÁS
- Héber eredetű Zecharja névből, - Jelentése: "Jahve emlékezik"
- Névnap: Február 21.

ZAKEUS
- Héber eredetű Zekarja névből, - Jelentése: "Jahve emlékezik".
- Névnap: November 17.

ZALÁN
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "dobó, ütő ember".
- Névnap: Március 30.

ZÁMOR
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "szántó, vető"
- Névnap: Február 16.

ZARÁND
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "arany".
- Névnap: Június 8.

ZEBULON
- Héber eredetű név, - Jelentése: "zebulon törzsből"
- Névnap: Augusztus 5.

ZÉNÓ
- Görög eredetű Zénon névből, - Jelentése: "Zeusztól származó".
- Névnap: Március 16.

ZÉTÉNY
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "Vőlegény"
- Névnap: December 23.

ZOLTA
- Magyar-Török eredetű Sultan szóból, - Jelentése: "fejedelem".
- Névnap: Március 8, 13.

ZOLTÁN
- Magyar-Török eredetű Sultan szóból, - Jelentése: "fejedelem".
- Névnap: Március 8, 13.

ZOMBOR
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "bölény".
- Névnap: December 26.

ZORÁN
- Délszláv eredetű név, - Jelentése: "hajnal".
- Névnap: Március 4.

ZOTMUND
- Germán eredetű név, - Jelentése: "erős, gyors"
- Névnap: Március 1.

*****
ZSADÁNY
- Magyar-Türk eredetű név, - Jelentése: "türelmes".
- Névnap: Augusztus 23.

ZSIGMOND
- Germán eredetű Sigmund névből, - Jelentése: "győzelmes védő.
- Névnap: Május 1, 2.

ZSOLT
- Magyar eredetű Solt névből, - Jelentése: "Solt törzsbeli".
- Névnap: Április 10.

ZSOMBOR
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bölény".
- Névnap: Március 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MAGYAR NŐI NEVEK EREDETE ÉS JELENTÉSE 
                             1300 NŐI NÉV


ABÉLIA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "tölcséres virág".
- Névnap: Augusztus 5.

ABIGÉL
- Héber eredetű név, - Jelentése: "az apa öröme".
- Névnap: Február 9.

ADA
- Germán eredetű Ada névből, - Jelentése: "felékesített, szép".
- Névnap: Július 28.

ADALA
- Germán eredetű Ada névből, - Jelentése: "felékesített, szép".
- Névnap: Július 28.

ADALBERTA
- Germán eredetű Adalbert párja, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Április 23.

ADALBERTINA
- Germán eredetű Adalbert párja, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Április 23.

ADÉL
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Január 29.

ADELA
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Január 29.

ADELAIDA
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Január 29.

ADÉLIA
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Január 29.

ADELINA
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Július 28.

ADELINDA
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Július 28.

ADELHEID
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Február 5.

ADEODÁTA
- Latin eredetű Adeodát párja, - Jelentése: "adott, adomány".
- Névnap: Február 5.

ADINA
- Germán eredetű Ada névből, - Jelentése: "felékesített, szép".
- Névnap: Július 28.

ADRIA
- Latin eredetű Adrián név párja, - Jelentése: "Adriai, Hadriai".
- Névnap: Szeptember 7.

ADRIÁNA
- Latin eredetű Adrián név párja, - Jelentése: "Adriai, Hadriai".
- Névnap: Szeptember 7.

ADRIENN
- Latin eredetű Adrián név párja, - Jelentése: "Adriai, Hadriai".
- Névnap: Szeptember 7.

AFRODITA
- Görög eredetű Afrodité Istennő nevéből, - Jelentése: "Szépség Istennője".
- Névnap: Augusztus 5, 7.

AFRODITÉ
- Görög eredetű Afrodité Istennő nevéből, - Jelentése: "Szépség Istennője".
- Névnap: Augusztus 5, 7.

AGÁTA
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "a jó, a szép".
- Névnap: Február 5.

AGNELLA
- Latin eredetű Agnus névből, - Jelentése: "bárány, bárányka".
- Névnap: December 14.

ÁGNES
- Görög eredetű Agnesis névből, - Jelentése: "tiszta, szemérmes, szűzies"
- Névnap: Január 21, 28.

AGNÉTA
- Görög eredetű Agnesis névből, - Jelentése: "tiszta, szemérmes, szűzies"
- Névnap: Január 21, 28.

ÁGOSTA
- Latin eredetű Ágost név párja, - Jelentése: "magasztos, fennkölt"
- Névnap: Február 10.

ÁGOTA
- Görög eredetű Agáta mitológiai név, - Jelentése: "a jó, a szép".
- Névnap: Február 5.

AGRIPINNA
- Latin eredetű Agrippa névből, - Jelentése: "jól született".
- Névnap: Február 5.

AIDA
- Olasz név, Verdi Aida című operája nyomán, - Jelentése: "jóság"
- Névnap: Február 2.

AJÁNDÉK
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "ajándék, ajándékozás".
- Névnap: December 31.

AJNA
- Finn eredetű név, - Jelentése: "szépség, báj, kedvesség".
- Névnap: Május 10.

ALBA
- Latin eredetű Alba névből, - Jelentése: "fehér".
- Névnap: December 16.

ALBERTA
- Germán eredetű Adalbert névből, - Jelentése: "nemes, fényes".
- Névnap: Augusztus 24.

ALBERTINA
- Germán eredetű Adalbert névből, - Jelentése: "nemes, fényes".
- Névnap: Augusztus 24.

ALBINA
- Latin eredetű Alba névből, - Jelentése: "fehér".
- Névnap: December 16.

ALDA
- Germán eredetű Aldó név párja, - Jelentése: "nemes".
- Névnap: Május 10.

ÁLDÁSKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "áldás, áldott".
- Névnap: December 29.

ALÉNA
- Héber eredetű Magdaléna becézője, - Jelentése: "Magdalai nő".
- Névnap: Május 29.

ALETTA
- Germán eredetű Adelheid becézése, - Jelentése: "nemes, szép".
- Névnap: December 16.

ALEXA
- Görög eredetű Alexandros névből, - Jelentése: "férfiakat védő".
- Névnap: Március 18, 20.

ALEXANDRA
- Görög eredetű Alexandros névből, - Jelentése: "férfiakat védő".
- Névnap: Március 18, 20.

ALEXIA
- Görög eredetű Alexandros névből, - Jelentése: "férfiakat védő".
- Névnap: Március 18, 20.

ALFONZA
- Germán eredetű Alfonz párja, - Jelentése: "nemes, készséges".
- Névnap: Augusztus 2.

ALFONZINA
- Germán eredetű Alfonz párja, - Jelentése: "nemes, készséges".
- Névnap: Augusztus 2.

ALFRÉDA
- Germán eredetű Alfonz párja, - Jelentése: "tündér, tanács".
- Névnap: Február 23.

ALICIA
- Francia eredetű Alice névből, - Jelentése: "bájos, kedves".
- Névnap: Június 29.

ALIDA
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Február 5.

ALINA
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Június 17.

ALINDA
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: December 4.

ALINKA
- Germán eredetű Adel névből való, - Jelentése: "nemes fény".
- Névnap: Június 17.

ALIZ
- Francia eredetű Alice névből, - Jelentése: "bájos, kedves".
- Névnap: Június 29.

ALIZA
- Francia eredetű Alice névből, - Jelentése: "bájos, kedves".
- Névnap: Június 29.

ALMA
- Latin eredetű Alma szóból, - Jelentése: "tápláló, felfrissítő".
- Névnap: Július 10.

ALOJZIA
- Germán eredetű Alois névből, - Jelentése: "egész + bölcs".
- Névnap. Június 21.

ALVINA
- Germán eredetű Alvin névből, - Jelentése: "nemes barát".
- Névnap: Június 22.

AMÁBEL
- Latin eredetű Amabilus névből, - Jelentése: "szeretetre méltó".
- Névnap: Július 11.

AMADEA
- Latin eredetű Amadeus névből, - Jelentése: "szeresd az Istent.!."
- Névnap: Január 28.

AMÁL
- Latin eredetű Ama szóból, - Jelentése: "szerető, szeretett".
- Névnap: Július 10.

AMÁLIA
- Latin eredetű Ama szóból, - Jelentése: "szerető, szeretett".
- Névnap: Július 10.

AMANDA
- Latin eredetű Ama névből, - Jelentése: "szeretetre méltó".
- Névnap: Február 6.

AMARANTA
- Latin eredetű Ama névből, - Jelentése: "szeretetre méltó".
- Névnap: December 7.

AMARILLA
- Latin eredetű Ama névből, - Jelentése: "szeretetre méltó".
- Névnap: Május 1.

AMARILLISZ
- Latin eredetű Ama névből, - Jelentése: "szeretetre méltó".
- Névnap: Május 1.

AMÁTA
- Latin eredetű Ama névből, - Jelentése: "szeretetre méltó".
- Névnap: Február 20.

AMÁZIA
- Latin eredetű Ama névből, - Jelentése: "szeretetre méltó".
- Névnap: Január 23.

AMBRÓZIA
- Görög eredetű Ambrosia névből, - Jelentése: "halhatatlan".
- Névnap: December 7.

AMÉLIA
- Latin eredetű Ama szóból, - Jelentése: "szerető, szeretett".
- Névnap: Július 2.

AMETISZT
- Görög-Latin eredetű Ametist névből, - Jelentése: "ékes drágakő"
- Névnap: Október 26.

AMINA
- Arab eredetű név, - Jelentése: "védelem, védelmező".
- Névnap: Augusztus 31.

AMIRA
- Arab eredetű név, - Jelentése: "védelem, védelmező".
- Névnap: Augusztus 31.

AMIRTA
- Szanszkrit eredetű név, - Jelentése: "halhatatlan".
- Névnap: December 7.

ANASZTÁZIA
- Görög eredetű Anasztáz névből, - Jelentése: "feltámadott".
- Névnap: December 25.

ANATÓLIA
- Görög eredetű Anatol névből, - Jelentése: "napkeleti".
- Névnap: Július 3.

ANDREA
- Görög eredetű Andreas névből, - Jelentése: "férfi, férfias".
- Névnap: Február 4.

ANETT
- Héber eredetű Hannah-Anna névből, - Jelentése: "jó és könyörületes"
- Névnap: Július 26.

ANETTA
- Héber eredetű Hannah-Anna névből, - Jelentése: "jó és könyörületes"
- Névnap: Július 26.

ANGÉLA
- Görög-Latin eredetű angelus névből, - Jelentése: "angyal, követ, hírnök".
- Névnap: Június 1.

ANGELIKA
- Görög-Latin eredetű angelus névből, - Jelentése: "angyal, követ, hírnök".
- Névnap: Június 1.

ANGELINA
- Görög-Latin eredetű angelus névből, - Jelentése: "angyal, követ, hírnök".
- Névnap: Június 1.

ANGYALKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "angyal, angyalka".
- Névnap: Január 4, 27.

ANIKÓ
- Héber eredetű Hannah-Anna névből, - Jelentése: "jó és könyörületes"
- Névnap: Július 26.

ANITA
- Héber eredetű Hannah-Anna névből, - Jelentése: "jó és könyörületes"
- Névnap: Július 26.

ANNA
- Héber eredetű Hannah-Anna névből, - Jelentése: "jó és könyörületes"
- Névnap: Július 26.

ANNABELLA
- Olasz eredetű név, Anna + Bella, - Jelentése: "Anna-Szép"
- Névnap: Június 9.

ANNALIZA
- Olasz eredetű név, Anna + Liza, - Jelentése: "Anna-Liza"
- Névnap: Június 9.

ANNALUJZA
- Olasz eredetű név, Anna + Lujza, - Jelentése: "Anna-Lujza"
- Névnap: Június 9.

ANNAMÁRIA
- Olasz eredetű név, Anna + Mária, - Jelentése: "Anna-Mária"
- Névnap: Június 9.

ANNAVERA
- Olasz eredetű név, Anna + Vera, - Jelentése: "Anna-Igaz"
- Névnap: Június 9.

ANNUNCIÁTA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "A nő aki hírt kapott"
- Névnap: Március 25.

ANTIGONÉ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "kiváló, kiemelkedő".
- Névnap: Február 27.

ANTONELLA
- Latin eredetű Antonius névből, - Jelentése: "Antonius nemzetségbeli"
- Névnap: Május 3, 4 , 10.

ANTÓNIA
- Latin eredetű Antonius névből, - Jelentése: "Antonius nemzetségbeli"
- Névnap: Május 3, 4 , 10.

ANTONIETTA
- Latin eredetű Antonius névből, - Jelentése: "Antonius nemzetségbeli"
- Névnap: Május 3, 4 , 10.

ANZELMA
- Latin eredetű Anzelm párja, - Jelentése: "istenség védelme".
- Névnap: Április 21.

APOLLÓNIA
- Görög eredetű Apollonius névből, - Jelentése: "Apollónak szentelt".
- Névnap: Július 7.

ARABELLA
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "szép kis arab nő".
- Névnap: Augusztus 7.

ARANKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "arany, aranyos".
- Névnap: Július 19.

ARANY
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "arany, aranyos".
- Névnap: Július 19.

ARIADNÉ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "tiszteletreméltó, szent".
- Névnap: Június 7.

ARIANNA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "tiszteletreméltó, szent".
- Névnap: Június 7.

ARIELLA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "tiszteletreméltó, szent".
- Névnap: Június 7.

ARMANDA
- Latin eredetű Armand párja, - Jelentése: "hadba menő".
- Névnap: Április 7.

ARNOLDA
- Germán eredetű Arnold párja, - Jelentése: "sas, uralkodó".
- Névnap: Július 8.

ARTEMISZ
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "Termékenység Istennője".
- Névnap: Június 22.

ÁRVÁCSKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "árvácska virág"
- Névnap: Május 5.

ASSZUNTA
- Latin eredetű Assunta névből, - Jelentése: "Mennybe ment".
- Névnap: Augusztus 15.

ATALANTA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "vadásznő nevéből".
- Névnap: Március 10.

ATÁLIA
- Héber eredetű név, - Jelentése: "Isten fenséges".
- Névnap: December 3.

ATANÁZIA
- Görög eredetű Atanáz párja, - Jelentése: "halhatatlan".
- Névnap: Augusztus 14.

ATÉNA
- Görög eredetű Athéné nevéből, - Jelentése: "Bölcsesség Istennője".
- Névnap: Július 16.

ATÉNÉ
- Görög eredetű Athéné nevéből, - Jelentése: "Bölcsesség Istennője".
- Névnap: Július 16.

AUGUSZTA
- Latin eredetű Agustus nevéből, - Jelentése: "fenséges, fennkölt".
- Névnap: Március 27, 29.

AUGUSZTINA
- Latin eredetű Agustus nevéből, - Jelentése: "fenséges, fennkölt".
- Névnap: Március 27, 29.

AURA
- Latin eredetű Aura szóból, - Jelentése: "szellő, fuvallat".
- Névnap: Július 19.

AUREA
- Latin eredetű Aurelius névből, - Jelentése: "arany, aranyos".
- Névnap: Július 19.

AURÉLIA
- Latin eredetű Aurelius névből, - Jelentése: "arany, aranyos".
- Névnap: Július 19.

AURÓRA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "hajnal, hajnalpír".
- Névnap: Október 4, 15.

*****
BABETT
- Francia eredetű név, - Jelentése: "idegen, külföldi nő".
- Névnap: Július 4.

BARBARA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "idegen, külföldi nő".
- Névnap: December 4.

BÁRSONYKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bársony".
- Névnap: Május 25.

BEA
- Latin eredetű Beatus névből, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: Június 24, 29.

BEÁTA
- Latin eredetű Beatus névből, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: Június 24, 29.

BEATRIX
- Latin eredetű Beatus névből, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: Június 24, 29.

BEGÓNIA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "Begónia virág".
- Névnap: Szeptember 7.

BÉKE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "béke, békesség".
- Névnap: Július 5.

BELINDA
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "szép Linda"
- Névnap: Február 3.

BELLA
- Olasz-Spanyol eredetű név, - Jelentése: "szép".
- Névnap: Szeptember 1.

BENÁTA
- Latin eredetű Benedictus névből, - Jelentése: "áldott".
- Névnap: Január 4.

BENEDETTA
- Latin eredetű Benedictus névből, - Jelentése: "áldott".
- Névnap: Augusztus 13.

BENEDIKTA
- Latin eredetű Benedictus névből, - Jelentése: "áldott".
- Névnap: Augusztus 13.

BENEDITTA
- Latin eredetű Benedictus névből, - Jelentése: "áldott".
- Névnap: Augusztus 13.

BENIGNA
- Latin eredetű Benignus névből, - Jelentése: "jóságos".
- Névnap: Augusztus 13.

BENITA
- Latin eredetű Benedictus névből, - Jelentése: "áldott".
- Névnap: Január 4.

BENJAMINA
- Héber eredetű Benjamin névből, - Jelentése: "szerencse fia".
- Névnap: Március 31.

BERENIKÉ
- Görög-Makedón eredetű név, - Jelentése: "győzelmet hozó".
- Névnap: Július 9.

BERILL
- Angol eredetű Beryl névből, - Jelentése: "indiai drágakő".
- Névnap: Július 26.

BERNADETT
- Germán eredetű Bernhard névből, - Jelentése: "erős medve".
- Névnap: Február 18.

BERNARDA
- Germán eredetű Bernhard névből, - Jelentése: "erős medve".
- Névnap: Május 19.

BERNARDINA
- Germán eredetű Bernhard névből, - Jelentése: "erős medve".
- Névnap: Május 19.

BERTA
- Germán eredetű Bertold névből, - Jelentése: "fényes uralkodó".
- Névnap: November 5.

BERTINA
- Germán eredetű Bertold névből, - Jelentése: "fényes uralkodó".
- Névnap: November 5.

BERTOLDA
- Germán eredetű Bertold névből, - Jelentése: "fényes uralkodó".
- Névnap: November 5.

BETTA
- Olasz név, az Elisabetta becézője, - Jelentése: "Isten a teljesség".
- Névnap: November 5.

BETTINA
- Olasz név, az Elisabetta becézője, - Jelentése: "Isten a teljesség".
- Névnap: November 5.

BIANKA
- Olasz eredetű Bianca névből, - Jelentése: "fehér".
- Névnap: December 1.

BIBIÁNA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "Bibianus nemzetség".
- Névnap: December 2.

BÍBORKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bíbor".
- Névnap: Április 6.

BIRGIT
- Kelta-Ír eredetű Birgit névből, - Jelentése: "magyasztos".
- Névnap: Október 8, 11.

BLANDINA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "kedves, barátságos".
- Névnap: Május 10, 18.

BLANKA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "kedves, barátságos".
- Névnap: Május 10, 18.

BOGÁRKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "bogárka".
- Névnap: Május 22.

BOGLÁRKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "boglárka virág".
- Névnap: Augusztus 22.

BOLDA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: Augusztus 29.

BOJÁNA
- Szláv eredetű Boján névből, - Jelentése: "harcos, küzdő".
- Névnap: Április 24.

BONAVENTÚRA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "jó jövendő".
- Névnap: Április 15.

BONITA
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "jó, szép".
- Névnap: December 1.

BORBÁLA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "vicces, tréfás".
- Névnap: December 4.

BORI
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "vicces, tréfás".
- Névnap: December 4.

BORISKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "vicces, tréfás".
- Névnap: December 4.

BORÓKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "boróka növény".
- Névnap: December 4.

BOROSTYÁN
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "borostyán növény".
- Névnap: December 4.

BORSIKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "borsika virág".
- Névnap: Március 11.

BRIGITTA
- Kelta-Ír eredetű Birgit névből, - Jelentése: "magyasztos".
- Névnap: Október 8, 11.

BRUNHILDA
- Germán eredetű Brünhild névből, - Jelentése: "védelmezett".
- Névnap: November 17.

*****
CECÍLIA
- Latin eredetű Caecilius névből, - Jelentése: a "Caecilius nemzetség".
- Névnap: Június 3.

CELESZTA
- Latin eredetű Celestin névből, Jelentése: "ég, menny".
- Névnap: Május 19.

CELESZTINA
- Latin eredetű Celestin névből, Jelentése: "ég, menny".
- Névnap: Május 19.

CÉLIA
- Latin eredetű Caecilius névből, - Jelentése: a "Caecilius nemzetség".
- Névnap: Június 3.

CELINA
- Latin eredetű Caecilius névből, - Jelentése: a "Caecilius nemzetség".
- Névnap: Június 3.

CEZARINA
- Latin eredetű Caesar névből, - Jelentése: "Caesar nemzetség".
- Névnap: Január 12.

CIKLÁMEN
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "ciklámen virág".
- Névnap: November 26.

CINTIA
- Görög eredetű Cyclia névből, - Jelentése: "hegyes, magas"
- Névnap: Június 6.

CIPÓRA
- Arámi eredetű Cipora névből, - Jelentése: "csicsergő madárka".
- Névnap: Július 5.

CIPRIÁNA
- Latin eredetű Ciprián névből, - Jelentése: "ciprusi nő".
- Névnap: Július 5.

CIRILLA
- Görög eredetű Cirill névből, - Jelentése: "Úrhoz tartozó".
- Névnap: Július 5.

*****
CSENDE
- Magyar eredetű Csend szóból, - Jelentése: "csendes".
- Névnap: Július 11.

CSENGE
- Magyar eredetű Cseng szóból, - Jelentése: "csengő"
- Névnap: Július 5.

CSEPERKE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "csiperke".
- Névnap: Március 1.

CSILLA
- Magyar eredetű Csillag szóból, - Jelentése: "csillag"
- Névnap: Április 22.

CSILLAG
- Magyar eredetű Csillag szóból, - Jelentése: "csillag"
- Névnap: Április 22.

CSINSZKA
- Magyar név, Ady Endre játékos névalkotása, - Jelentése: "csinos".
- Névnap: December 6.

*****
DÁLIA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "dália virág".
- Névnap: December 6.

DALIDA
- Olasz név, Dalida énekesnő művésznevéből, - Jelentése: "dallamos".
- Névnap: Július 21.

DALMA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "testes, telt".
- Névnap: Július 12.

DANIÉLA
- Héber eredetű Dániel párja, - Jelentése: "Isten a bírám".
- Névnap: Július 21.

DANIELLA
- Héber eredetű Dániel párja, - Jelentése: "Isten a bírám".
- Névnap: Július 21.

DANILA
- Héber eredetű Dániel párja, - Jelentése: "Isten a bírám".
- Névnap: Július 21.

DANUTA
- Lengyel eredetű név, - Jelentése: "teltkarcsú nő".
- Névnap: Július 21.

DÁRIA
- Perzsa eredetű Darios névből, - Jelentése: "birtokos, birtokörző".
- Névnap: Október 25.

DEA
- Latin eredetű Dea névből, - Jelentése: "Istennő".
- Névnap: Június 20.

DEBÓRA
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "méh, méhecske".
- Névnap: Szeptember 15.

DÉLIA
- Görög eredetű mitológia név, - Jelentése: "Déloszi nő".
- Névnap: Október 20.

DÉLIBÁB
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "délibáb, ábránd".
- Névnap: Augusztus 25.

DELILA
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "finom, érzékeny".
- Névnap: December 9.

DEMETRIA
- Görög eredetű Demetrios névből, - Jelentése: "Föld Istennője".
- Névnap: Június 21.

DETTI
- Magyar név, a Bernadett becézőjéből önállósult, - Jelentése: "Kedveske".
- Névnap: Június 29, 30.

DEZDEMÓNA
- Görög eredetű név, Verdi Otelló operájából, - Jelentése: "boldogtalan".
- Névnap: November 28.

DÉZI
- Angol eredetű név, - Jelentése: "százszor szép".
- Névnap: Május 23.

DEZIDERÁTA
- Latin eredetű Desideratus névből, - Jelentése: "kívánt, óhajtott".
- Névnap: Május 8.

DIÁNA
- Latin eredetű Istennő neve, - Jelentése: "Vadászat Istennője".
- Névnap: Június 9, 10.
 
DIKÉ
- Görög eredetű Istennő neve, - Jelentése: "Igazság Istennője"
- Névnap: Október 1.

DINA
- Héber eredetű biblia név, - Jelentése: "ítélő, bírónő".
- Névnap: Június 20.

DITTA
- Magyar név, az Edit becézőjéből önállósult, - Jelentése: "Kedveske".
- Névnap: Június 29, 30.

DOLLI
- Angol eredetű név, a Dóra becézője, - Jelentése: "ajándék".
- Névnap: Február 6.

DOLÓRESZ
- Latin eredetű Dolorosa névből, - Jelentése: "Fájdalmas anya".
- Névnap: Szeptember 15.

DOLORÓZA
- Latin eredetű Dolorosa névből, - Jelentése: "Fájdalmas anya".
- Névnap: Szeptember 15.

DOMINIKA
- Latin eredetű Dominicus névből, - Jelentése: "Úrhoz tartozó".
- Névnap: Július 6.

DOMITILLA
- Latin eredetű Domitius névből, - Jelentése: "legyőző, meghódító".
- Névnap: Május 12.

DONÁTA
- Latin eredetű Donatus névből, - Jelentése: "Istentől ajándékozott".
- Névnap: Július 7, 17.

DONATELLA
- Latin eredetű Donatus névből, - Jelentése: "Istentől ajándékozott".
- Névnap: Július 30.

DONNA
- Olasz eredetű Donna névből, - Jelentése: "asszony, hölgy, nő".
- Névnap: Július 30.

DÓRA
- Görög eredetű Dorothea névből,  - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Február 6.

DORINA
- Görög eredetű Dorothea névből,  - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Február 6.

DORISZ
- Görög eredetű Dorothea névből,  - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Február 6.

DORKA
- Görög eredetű Dorothea névből,  - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Február 6.

DOROTEA
- Görög eredetű Dorothea névből,  - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Február 6.

DOROTTYA
- Görög eredetű Dorothea névből,  - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Február 6.

DÖNÍZ
- Görög eredetű Dionüsos névből, - Jelentése: "Dionűsosnak ajánlott".
- Névnap: Május 15.

DULCINEA
- Spanyol név, Cervantes Don Quijote regényéből, - Jelentése: "édes".
- Névnap: Augusztus 11.

DZSENIFER
- Angol eredetű név,  - Jelentése: "fehér úrnő".
- Névnap: Január 3.

DZSESZIKA
- Angol eredetű név, - Jelentése: "édes úrnő".
- Névnap: Július 17.

*****
ÉDA
- Germán eredetű Eda névből, - Jelentése: "nemesi származású nő"
- Névnap: December 13.

EDDA
- Germán eredetű Eda névből, - Jelentése: "nemesi származású nő"
- Névnap: December 13.

EDINA
- Germán eredetű Eda névből, - Jelentése: "nemesi származású nő"
- Névnap: Február 26.

EDIT
- Germán eredetű Eda névből, - Jelentése: "nemesi származású nő"
- Névnap: Szeptember 16.

EDNA
- Arámi eredetű bibliai név, - Jelentése: "csodás lány".
- Névnap: Február 26.

ÉDUA
- Magyar-Kun eredetű név, - Jelentése: "hold lánya".
- Névnap: Március 10.

EDVARDA
- Germán eredetű Edvard névből, - Jelentése: "birtokát megőrző".
- Névnap: Március 18.

EDVINA
- Germán eredetű Edvin névből, - Jelentése: "örökös barátja".
- Névnap: Október 12.

EGBERTA
- Germán eredetű Egbert névből, - Jelentése: "híres, fényes".
- Névnap: Április 24.

ELEKTRA
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "sugárzó arany"
- Névnap: Május 26.

ELEONÓRA
- Arab eredetű Elinor névből, - Jelentése: "Isten a világosságom".
- Névnap: Július 9, 12.

ELIZ
- Héber eredetű bibliai Eliséba névből, - Jelentése: "Isten az én esküvésem".
- Névnap: Május 6.

ELIZA
- Héber eredetű bibliai Eliséba névből, - Jelentése: "Isten az én esküvésem".
- Névnap: Május 24.

ELLA
- Olasz név, az -Ella végű női nevek önállósult becézője, - Jelentése: "báj".
- Február 10, 13.

ELLINA
- Olasz név, az -Ellina végű női nevek önállósult becézője, - Jelentése: "báj".
- Február 10, 13.

ELMIRA
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "fenséges, fennkölt, hercegnő".
- Névnap: Május 28.

ELVIRA
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "fenséges, fennkölt, hercegnő".
- Névnap: Május 28.

ELZA
- Héber eredetű bibliai Eliséba névből, - Jelentése: "Isten az én esküvésem".
- Névnap: Május 24.

EMANUÉLA
- Héber eredetű Emanuel párja, - Jelentése: "velünk az Isten".
- Névnap: Március 26.

EMERENCIA
- Latin eredetű Emerentia névből, - Jelentése: "érdemekben gazdag".
- Névnap: Szeptember 14, 22.

EMERITA
- Latin eredetű Emerentia névből, - Jelentése: "érdemekben gazdag".
- Névnap: Szeptember 14, 22.

EMESE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "anyácska, emlőcske".
- Névnap: Július 5.

EMÍLIA
- Latin eredetű Aemilius névből, - Jelentése: "versengő, vetélkedő".
- Névnap: Január 5.

EMILIÁNA
- Latin eredetű Aemilius névből, - Jelentése: "versengő, vetélkedő".
- Névnap: Január 5.

EMMA
- Germán eredetű Erm névből való, - Jelentése: "Erm Istennő".
- Névnap: November 25.

EMŐKE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "emő, emlő, szoptató".
- Névnap: december 8.

ENIKŐ
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "ünő, szarvastehén".
- Névnap: április 16.

ENNA
- Germán-Fríz eredetű név, - Jelentése: "kardos nő".
- Névnap: Szeptember 8.

EPERKE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "eper, eperke".
- Névnap:Július 8.

ERIKA
- Germán eredetű Erik névből, - Jelentése: "nagyra becsült".
- Névnap: Augusztus 21.

ERNA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "komoly, határozott".
- Névnap: Augusztus 29.

ERNESZTA
- Germán eredetű Erneszt névből, - Jelentése: "komoly, határozott".
- Névnap: Augusztus 29.

ERNESZTINA
- Germán eredetű Erneszt névből, - Jelentése: "komoly, határozott".
- Névnap: Augusztus 29.

ERZSÉBET
- Héber eredetű bibliai Eliséba névből, - Jelentése: "Isten az én esküvésem".
- Névnap: November 19.

ESTELLA
- Spanyol eredetű Stella névből, - Jelentése: "csillag".
- Névnap:  Július 14, 19.

ESZMERALDA
- Spanyol eredetű Esmeralda névből, - Jelentése: "ragyogó, csillogó".
- Névnap: Március 16.

ESZTELLA
- Spanyol eredetű Stella névből, - Jelentése: "csillag".
- Névnap:  Július 14, 19.

ESZTER
- Perzsa eredetű Esther névből, - Jelentése: "csillag, bájos fiatal lány".
- Névnap: Július 8.

ETA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "Etelei, Etelközi nő".
- Névnap: Február 24.

ETEL
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "Etelei, Etelközi nő".
- Névnap: Február 24.

ETELKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "Etelei, Etelközi nő".
- Névnap: Június 11, 12.

EUDOXIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "jó hírnévnek örvendő".
- Névnap: Szeptember 16.

EUFÉMIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "jó szerencsét kívánó".
- Névnap: Szeptember 16.

EUFROZINA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "vidám, vidámság".
- Névnap: Szeptember 25.

EUGÉNIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "előkelő, jeles nő".
- Névnap: December 25.

EULÁLIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "szépen, ékesen beszélő nő".
- Névnap: December 10.

EURIDIKÉ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "mindenben igazságos".
- Névnap: Október 1.

EUZÉBIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "istenszerető, jámbor".
- Névnap: December 16.

ÉVA
- Héber eredetű bibliai Eva névből, - Jelentése: "első nő, életet adó".
- Névnap: December 24.

EVELIN
- Francia név, az Éva becézője, - Jelentése: "első nő, életet adó nő".
- Névnap: Május 26.

EVELINA
- Francia név, az Éva becézője, - Jelentése: "első nő, életet adó nő".
- Névnap: Május 26.

EVITA
- Spanyol név, az Éva becézője, - Jelentése: "első nő, életet adó nő".
- Névnap: december 20.

*****
FABIÁNA
- Latin eredetű Fabius névből, - Jelentése: "Fabius nemzetségbéli".
- Névnap: Január 20.

FABRICIA
- Latin eredetű Fabricius névből, - Jelentése: "Fabricius nemzetségbéli".
- Névnap: December 27.

FANNI
- Francia eredetű név a Franciskából, - Jelentése: "Francia".
- Névnap: Október 30.

FATIMA
- Arab eredetű név, - Jelentése: "Mohamed leánya".
- Névnap: Június 4, 5.

FATIME
- Arab eredetű név, - Jelentése: "Mohamed leánya".
- Névnap: Június 4, 5.

FAUSZTINA
- Latin eredetű Faustus névből, - Jelentése: "szerencsés".
- Névnap: Február 15.

FEDÓRA
- Görög eredetű Fedor párja, - jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Április 28.

FÉDRA
- Görög eredetű mitológiai név, - jelentése: "fényes".
- Névnap: Július 4.

FELÍCIA
- Latin eredetű Felice névből, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: Június 9.

FELICIÁNA
- Latin eredetű Felice névből, - Jelentése: "boldog".
- Névnap: Június 9.

FERDINANDA
- Germán eredetű Ferdinand névből, - Jelentése: "béke és védelem".
- Névnap: Május 30.

FERNANDA
- Germán eredetű Ferdinand névből, - Jelentése: "béke és védelem".
- Névnap: Május 30.

FIAMETTA
- Olasz eredetű középkori névalkotás, - Jelentése: "lángocska".
- Névnap: Május 22.

FIDÉLIA
- Latin eredetű Fidél párja, - Jelentése: "hűséges".
- Névnap: Április 24.

FILIPPA
- Görög eredetű Philiphos névből, - Jelentése: "lókedvelő".
- Névnap: Február 16.

FILOMÉLA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "éneket és dalt kedvelő".
- Névnap: Augusztus 11.

FILOMÉNA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "éneket és dalt kedvelő".
- Névnap: Augusztus 11.

FILOTEA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Istent szerető nő".
- Névnap: December 9.

FIONA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Istent szerető nő".
- Névnap: Augusztus 11.

FIORELLA
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "virág, virágocska".
- Névnap: Július 29.

FIORENTINA
- Latin eredetű Florentinus névből, - Jelentése: "virágos, virágzó".
- Névnap: Június 20.

FLAMINIA
- Latin eredetű Flaminius névből, - Jelentése: "Flaminius nemzetség".
- Névnap: Október 5.

FLÁVIA
- Latin eredetű Flavius névből, - Jelentése: "Flavius nemzetség"
- Névnap: Október 5.

FLÓRA
- Latin eredetű Istennő neve, - jelentése: "Virágok Istennője".
- Névnap: Július 29.

FLORENCIA
- Latin eredetű Florentinus névből, - Jelentése: "virágos, virágzó".
- Névnap: Június 20.

FLORENTINA
- Latin eredetű Florentinus névből, - Jelentése: "virágos, virágzó".
- Névnap: Június 20.

FLORIANA
- Latin eredetű Florentinus névből, - Jelentése: "virágos, virágzó".
- Névnap: Június 20.

FLORINA
- Latin eredetű Florentinus névből, - Jelentése: "virágos, virágzó".
- Névnap: Június 20.

FLORINDA
- Latin eredetű Florentinus névből, - Jelentése: "virágos, virágzó".
- Névnap: Július 29.

FORTUNA
- Latin eredetű Istennő neve, - Jelentése: "Szerencse Istennője".
- Névnap: Április 23.

FORTUNÁTA
- Latin eredetű Fortunatus párja, - Jelentése: "Szerencsés".
- Névnap: Április 23.

FRANCISKA
- Latin eredetű Franciscus névből, - Jelentése: "francia nő".
- Névnap: December 12.

FRIDA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "béke, védelem".
- Névnap: Május 6.

FRIDERIKA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "béke, védelem".
- Névnap: Május 6.

FRUZSINA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "vidám".
- Névnap: Január 1.

FULVIA
- Latin eredetű Fulvius névből, - Jelentése: "Fulvius nemzetség".
- Névnap: Április 10.

FÜRTIKE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "fürt virág".
- Névnap: Május 15.

FÜZIKE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "füzike virág".
- Névnap: Február 13.

*****
GABRIELLA
- Héber eredetű Gabriel párja, - Jelentése: "Isten embere".
- Névnap: December 12.

GALAMB
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "galamb, galambocska".
- Névnap: Május 20.

GALATEA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "tejfehér bőrű nő".
- Névnap: Április 19.

GALINA
- Görög-Orosz eredetű név, - Jelentése: "nyugalom, csend".
- Névnap: Október 5.

GEMELLA
- Latin eredetű Gemini szóból, - Jelentése: "leány ikrek".
- Névnap: Május 12, 14.

GEMMA
- Latin eredetű Gemini szóból, - Jelentése: "leány ikrek".
- Névnap: Május 12, 14.

GÉNIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "előkelő, nemes hölgy".
- Névnap: Május 20.

GENOVÉVA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "előkelő, nemes hölgy".
- Névnap: Január 3.

GEORGINA
- Görög eredetű Georgius névből, - Jelentése: "földműves, gazdálkodó".
- Névnap: Február 15.

GERDA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "ág, vessző, varázsvessző".
- Névnap: Május 13.

GERLE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "galamb, gerle".
- Névnap: Május 20.

GERTRÚD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "dárdák varázslónője".
- Névnap: Augusztus 13.

GILBERTA
- Germán eredetű Gilbert párja, - Jelentése: "szabad nemes".
- Névnap: Október 24.

GILDA
- Olasz eredetű névalkotás Verdi művéből, - Jelentése: "pajzshordozó".
- Névnap: Április 19.

GINA
- Olasz eredetű név, a Georgina becézője, - Jelentése: "földműves, gazdálkodó".
- Névnap: Február 15.

GITTA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "erős, erélyes".
- Névnap: Október 8.

GIZELLA
- Germán eredetű Gisela névből, - Jelentése: "női kezes, női segítő".
- Névnap: Május 7.

GLÓRIA
- Latin eredetű Gloria névből, - Jelentése: "dicsőség, dicsfény".
- Névnap: Május 13.

GRÁCIA
- Latin eredetű Gratia névből, - Jelentése: "báj, szépség, szeretet".
- Névnap: Június 13.

GRACIÁNA
- Latin eredetű Gratia névből, - Jelentése: "báj, szépség, szeretet".
- Névnap: Június 13.

GRÉTA
- Germán eredetű név, a Margaréta becézője, - Jelentése: "magasztos".
- Névnap: Február 22.

GRIZELDA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "harcos nő".
- Névnap: Szeptember 24.

*****

GYÉMÁNTKA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "gyémént, gyémántka".
- Névnap: Július 19.

GYOPÁRKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "gyopár növény".
- Névnap: Március 1.

GYÖNGY
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "gyöngy, drágakő".
- Névnap: Május 12.

GYÖNGYI
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "gyöngy, drágakő".
- Névnap: Május 12.

GYÖNGYVÉR
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "gyöngy-testvér".
- Névnap: Május 26.

GYÖNGYVIRÁG
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "gyöngy-virág".
- Névnap: Május 12.

GYÖRGYI
- Görög eredetű Georgius névből, - Jelentése: "földműves, gazdálkodó".
- Névnap: Május 5.

*****
HAJNA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "hajnal".
- Névnap: Április 25.

HAJNAL
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "hajnal".
- Névnap: Április 25.

HAJNALKA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "hajnal".
- Névnap: Április 25.

HANGA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "hanga virág".
- Névnap: Május 18.

HANNA
- Héber eredetű Johanna rövidült formája, - Jelentése: "kegyelem".
- Névnap: Május 20.

HARMATKA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "harmat".
- Névnap: Augusztus 3.

HAVASKA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "tavaszi virág".
- Névnap: Március 28.

HEDVIG
- Germán eredetű Hedig névből, - Jelentése: "harc, harcos nő".
- Névnap: Október 15.

HÉDI
- Germán eredetű Hedig névből, - Jelentése: "harc, harcos nő".
- Névnap: Október 15.

HELÉN
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "helios, a nap asszonya".
- Névnap: Augusztus 13, 18.

HELÉNA
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "helios, a nap asszonya".
- Névnap: Augusztus 13, 18.

HELGA
- Germán eredetű Helga névből, - Jelentése: "egészséges, boldog".
- Névnap: Június 8.

HELKA
- Germán eredetű Helga névből, - Jelentése: "egészséges, boldog".
- Névnap: Június 8.

HELLA
- Germán eredetű Helga névből, - Jelentése: "egészséges, boldog".
- Névnap: Június 8.

HENRIETT
- Germán eredetű Henrik névből, - Jelentése: "birtokán uralkodó".
- Névnap: Július 13.

HENRIETTA
- Germán eredetű Henrik névből, - Jelentése: "birtokán uralkodó".
- Névnap: Július 13.

HÉRA
- Görög eredetű Főistennő neve, - Jelentése: "Csodás Istennő".
- Névnap: Június 24.

HERMINA
- Germán eredetű Herman név párja, - Jelentése: "hadi nő".
- Névnap: Április 13.

HERTA
- Germán eredetű Istennő neve, - Jelentése: "Bátorág Istennője".
- Névnap: Június 14.

HILÁRIA
- Latin eredetű Hilarius név párja, - Jelentése: "derűs, vidám, jókedvű".
- Névnap: Augusztus 12.

HILDA
- Germán eredetű Hild névből, - Jelentése: "harc, harcosnő".
- Névnap: Április 30.

HILDEGÁRD
- Germán eredetű Hild névből, - Jelentése: "harc, harcosnő".
- Névnap: Április 30.

HÓFEHÉRKE
- Magyar eredetű névalkotás a Grimm meséből, - Jelentése: "hófehérke".
- Névnap: December 16.

HOLDA
- Germán eredetű Hod névből, - Jelentése: "kedves, nyájas".
- Névnap: Április 30.

HONÓRIA
- Latin eredetű Honorius név párja, - Jelentése: "tiszteletre méltó".
- Névnap: Szeptember 10.

HORÁCIA
- Latin eredetű Horatius név párja, - Jelentése: "ifjú, virágzó".
- Névnap: Június 22.

HORTENZIA
- Latin eredetű Hortensius névből, - Jelentése: "kerti virág".
- Névnap: Június 1.

HÓVIRÁG
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "hóvirág".
- Névnap: Március 21.

*****
IBOLYA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "ibolya virága"
- Névnap: Augusztus 7.

IDA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "tevékeny, serény".
- Névnap: Április 13.

IDUNA
- Germán eredetű Istennő neve, - Jelentése: "ifjúság istennője".
- Névnap: Május 5.

IGNÁCIA
- Latin eredetű Ignatius névből, - jelentése: "tűz, tűzes".
- Névnap: Július 31.

ILA
- Magyar eredetű név, az Ilona rövidítése, - Jelentése: "hősnő".
- Névnap: Április 23.

ILDIKÓ
- Germán eredetű név, - Jelentése: "harcos, harcosnő".
- Névnap: Április 30.

ILKA
- Magyar eredetű név, az Ilona rövidítése, - Jelentése: "hősnő".
- Névnap: Április 23.

ILMA
- Magyar eredetű név, az Ilona rövidítése, - Jelentése: "hősnő".
- Névnap: Április 23.

ILONA
- Magyar eredetű név, a Trójai hősnő nevéből, - Jelentése: "hősnő".
- Névnap: Április 23.

IMELDA
- Germán eredetű Imeld névből, - Jelentése: "harcis nő".
- Névnap: Május 13.

IMMAKULÁTA
- Latin eredetű Immaculata névből, - Jelentése: "szűzen fogant".
- Névnap: December 8.

IMOLA
- Olasz eredetű virág névből, - Jelentése: "Imola virág".
- Névnap: Május 13.

INDIRA
- Indiai eredetű női név, - Jelentése: "csillogó, szikrázó".
- Névnap: Április 3.

INEZ
- Spanyol eredetű név, az Ágnes formája, - Jelentése: "tiszta, szűzies".
- Névnap: Május

INGEBORG
- Germán eredetű név, - Jelentése: "Ingwio Istenség védelme".
- Névnap: Július 30.

INGRID
- Germán eredetű név, - Jelentése: "Ingwio Istenség védelme".
- Névnap: Február 5.

INKA
- Inka eredetű női név, - Jelentése: "csodás, fennkölt".
- Névnap: Július 30.

IRÉN
- Görög eredetű Ireneus névből, - Jelentése: "béke".
- Névnap: Április 3, 5.

IRINA
- Görög eredetű Ireneus névből, - Jelentése: "béke".
- Névnap: Április 3, 5.

IRINGÓ
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "Iringo virág".
- Névnap: Június 28.

ÍRISZ
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "szivárvány, nőszirom".
- Névnap: Március 25.

IRMA
- Germán eredetű Irm névből való, - Jelnetése: "erős nő".
- Névnap: Március 3, 20.

ITALA
- Olasz eredetű névalkotás, - Jelentése: "Itáliai nő".
- Névnap: Március 10.

IVANA
- Orosz eredetű Iván név párja, - Jelentése: "harcias".
- Névnap: Május 12, 13.

IVETT
- Francia eredetű névalkotás, - Jelentése: "barátságos".
- Névnap: Május 6.

IVETTA
- Francia eredetű névalkotás, - Jelentése: "barátságos".
- Névnap: Május 6.

IVICA
- Délszláv eredetű név, az Iván párja, - Jelentése: "harcias".
- Névnap: Május 12.

IZA
- Spanyol eredetű név, Elisabeth alakja, - Jelentése: "Isten az esküm".
- Névnap: Június 8, Jűlius 4.

IZABELL
- Spanyol eredetű név, Elisabeth alakja, - Jelentése: "Isten az esküm".
- Névnap: Június 8, Jűlius 4.

IZABELLA
- Spanyol eredetű név, Elisabeth alakja, - Jelentése: "Isten az esküm".
- Névnap: Június 8, Jűlius 4.

IZAURA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Ízisz Istennő ajándéka".
- Névnap: Május 15.

IZIDÓRA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Ízisz Istennő ajándéka".
- Névnap: Május 11.

IZOLDA
- Kelta-Gall eredetű név, - Jelentése: "vas, keménység".
- Névnap: Június 15.

*****
JÁCINTA
- Görög eredetű Jácint párja, Jelentése: "Jácint virág".
- Névnap: Január 30.

JANA
- Szláv eredetű név, a János névalakja, - Jelentése: "Jahve kegyelmez".
- Névnap: Május 30.

JANKA
- Szláv eredetű név, a János névalakja, - Jelentése: "Jahve kegyelmez".
- Névnap: Május 30.

JARMILA
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "tavaszi szépség".
- Névnap: Március 14.

JÁZMIN
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "Jázmin virág".
- Névnap: Május 10.

JOHANNA
- Héber eredetű Johannes névből, - Jelentése: "Isten kegyelmes".
- Névnap: Május 12.

JOLÁN
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "jó leány".
- Névnap: Június 15.

JOZEFA
- Héber eredetű Joseph névből ered, - Jelentése: "Jahve gyarapítson".
- Névnap: Március 19.

JOZEFINA
- Héber eredetű Joseph névből ered, - Jelentése: "Jahve gyarapítson".
- Névnap: Március 19.

JÓZSA
- Magyar eredetű név, Jozefa alakja, - Jelentése: "Jahve gyarapítson".
- Névnap: Március 19.

JUDIT
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Judeai nő, zsidó nő".
- Névnap: Május 5, Június 29.

JÚLIA
- Latin eredetű julius névből, - Jelentése: "Juliusz nemzetség".
- Névnap: Május 22.

JULIANNA
- Latin eredetű julius névből, - Jelentése: "Juliusz nemzetség".
- Névnap: Május 22.

JULIETTA
- Latin eredetű julius névből, - Jelentése: "Juliusz nemzetség".
- Névnap: Május 22.

JULISKA
- Latin eredetű julius névből, - Jelentése: "Juliusz nemzetség".
- Névnap: Május 22.

JUNÓ
- Latin eredetű fő Istennő neve, - Jelentése: "Mindenhetó Istennő".
- Névnap: Júniuis 1.

JUSZTINA
- Latin eredetű Justinus névből, - Jelentése: "igazságos".
- Névnap: Júniuis 16.

*****
KALIPSZÓ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "szép alakú".
- Névnap: Június 8.

KALLIOPÉ
- Görög eredetű név, - jelentése: "szép szavú".
- Névnap: Június 8.

KALLISZTA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "legszebb nő".
- Névnap: Május 11.

KÁMEA
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "domborúan vésett".
- Névnap: Március 3.

KAMÉLIA
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "kamélia virág".
- Névnap: Augusztus 3.

KAMILLA
- Latin eredetű Camillus névből, - Jelentése: "nemesi születésű".
- Névnap: Március 3, 10.

KANDIDA
- Latin eredetű Candidus névből, - Jelentése: "fénylő, ragyogó".
- Névnap: Március 10.

KAREN
- Görög eredetű Katharos névből való, - Jelentése: "tiszta, fénylő".
- Névnap: Április 29, November 25.

KARINA
- Olasz eredetű Carina szóból, - Jelentése: "csinos nő".
- Névnap: November 7, 25.

KARLA
- Latin eredetű Carolus névből, - Jelentése: "szabad ember".
- Névnap: Május 9, November 4.

KARMÉLA
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "kert a hegyen".
- Névnap: Június 2, Július 16.

KARMELINA
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "kert a hegyen".
- Névnap: Június 2, Július 16.

KÁRMEN
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "kert a hegyen".
- Névnap: Június 2, Július 16.

KAROLA
- Latin eredetű Carolus névből, - Jelentése: "szabad ember".
- Névnap: Május 9, November 4.

KAROLINA
- Latin eredetű Carolus névből, - Jelentése: "szabad ember".
- Névnap: Május 9, November 4.

KATA
- Görög eredetű Katharos névből való, - Jelentése: "tiszta, fénylő".
- Névnap: Április 29, November 25.

KATALIN
- Görög eredetű Katharos névből való, - Jelentése: "tiszta, fénylő".
- Névnap: Március 9, 22, 24, Április 29, 30, November 25.

KATARINA
- Görög eredetű Katharos névből való, - Jelentése: "tiszta, fénylő".
- Névnap: Április 29, November 25.

KATINKA
- Görög eredetű Katharos névből való, - Jelentése: "tiszta, fénylő".
- Névnap: Április 29, November 25.

KATÓ
- Görög eredetű Katharos névből való, - Jelentése: "tiszta, fénylő".
- Névnap: Április 29, November 25.

KATRIN
- Görög eredetű Katharos névből való, - Jelentése: "tiszta, fénylő".
- Névnap: Április 29, November 25.

KENDRA
- Angol eredetű név, - Jelentése: "értelmes".
- Névnap: Augusztus 3.

KERUBINA
- Görög-Latin eredetű név, - Jelentése: "angyalok".
- Névnap: Június 4.

KINCSŐ
- Magyar eredetű név, Jókai Mór névalkotása, - Jelentése: "kincs".
- Névnap: Július 24.

KINGA
- Magyar eredetű középkori névalkotás, - Jelentése: "kincses".
- Névnap:Július 24.

KÍRA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "úr, uralkodó".
- Névnap: Július 7.

KITTI
- Angol eredetű név, a Katalin becézőjéből, - Jelentése: "tiszta, fénylő".
- Névnap: Április 30.

KLÁRA
- Latin eredetű Clarus névből ered, - Jelentése: "világos, fényes, ragyogó".
- Névnap: Augusztus 11, 12.

KLARISSZA
- Latin eredetű Clarus névből ered, - Jelentése: "világos, fényes, ragyogó".
- Névnap: Augusztus 11, 12.

KLAUDIA
- Latin eredetű Claudius névből, - Jelentése: "Claudius nemzetség".
- Névnap: Május 18.

KLEMENCIA
- Latin eredetű Clemens névből, - Jelentése: "kegyes, jámbor, szelíd".
- Névnap: November 14, 23.

KLEMENTINA
- Latin eredetű Clemens névből, - Jelentése: "kegyes, jámbor, szelíd".
- Névnap: November 14, 23.

KLEOPÁTRA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "az apa dicsősége".
- Névnap: Augusztus 1.

KLIÓ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "dicső hírnök".
- Névnap: Április 11.

KLÓÉ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "zöldelő, zsenge".
- Névnap: Június 21.

KLOTILD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "dicsőségért harcoló".
- Névnap: Június 3.

KOLOMBA
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "galamb, galambocska".
- Névnap: Május 20.

KOLOMBINA
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "galamb, galambocska".
- Névnap: Május 20.

KONKORDIA
- Latin eredetű Istennő neve, - Jelentése: "Egyetértés Istennője".
- Névnap: Január 1.

KONSTANCIA
- Latin eredetű Konstantin névből, - Jelentése: "szilárd, állhatatos".
- Névnap: Szeptember 19.

KONSTANTINA
- Latin eredetű Konstantin névből, - Jelentése: "szilárd, állhatatos".
- Névnap: Szeptember 19.

KORINNA
- Görög eredetű Kora névből, - Jelentése: "szívecském".
- Névnap: Október 22.

KORNÉLIA
- Latin eredetű Kornél névből, - Jelentése: "somfa; szarv".
- Névnap: Március 3, 31.

KOZIMA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "szabályszerű, rendes".
- Névnap: Szeptember 26.

KRISZTA
- Latin eredetű Christianus névből, - Jelentése: "Krisztushoz tartozó".
- Névnap: Június 22, Július 24.

KRISZTIÁNA
- Latin eredetű Christianus névből, - Jelentése: "Krisztushoz tartozó".
- Névnap: Június 22, Július 24.

KRISZTINA
- Latin eredetű Christianus névből, - Jelentése: "Krisztushoz tartozó".
- Névnap: Június 22, Július 24.

KRIZANTA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "margitvirág, margaréta".
- Névnap: Október 14.

KUNIGUNDA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "nemzetség és harc".
- Névnap: Március 3.

*****
LADISZLA
- Szláv eredetű Ladislav párja, - Jelentése: "hatalom és dicsőség".
- Névnap: Június 27.

LAMBERTA
- Germán eredetű Lambert névből, - Jelentése: "országszerte híres".
- Névnap: Április 16.

LARA
- Latin eredetű Laurentis névből, - Jelentése: "babérfa, babérkoszorú".
- Névnap: Június 17, 28.

LAURA
- Latin eredetű Laurentis névből, - Jelentése: "babérfa, babérkoszorú".
- Névnap: Június 17, 28.

LAURENCIA
- Latin eredetű Laurentis névből, - Jelentése: "babérfa, babérkoszorú".
- Névnap: Június 17, 28.

LAURETTA
- Latin eredetű Laurentis névből, - Jelentése: "babérfa, babérkoszorú".
- Névnap: Június 17, 28.

LAVÍNIA
- Latin eredetű Lavinium névből, - Jelentése: "Lavinium városi nő".
- Névnap: Április 14.

LEA
- Héber eredetű név, - Jelentése: "vadtehén, antilop".
- Névnap: Március 22.

LÉDA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Létó úrnő".
- Névnap: Február 5.

LEJLA
- Perzsa eredetű név, - Jelentése: "sötét hajú".
- Névnap: Február 13.

LELLE
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "lélek, lélegzik".
- Névnap: Október 16.

LÉNA
- Görög eredetű Heléna becézője, - Jelentése: "helios, a nap asszonya".
- Névnap: Július 21, 31.

LENKE
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "lenke, lenge".
- Névnap: Július 22.

LEONA
- Görög eredetű Leo névből, - Jelentése: "oroszlán".
- Névnap: Február 20, 21.

LEONARDA
- Görög eredetű Leo névből, - Jelentése: "oroszlán".
- Névnap: Február 20, 21.

LEONÓRA
- Görög eredetű Leo névből, - Jelentése: "oroszlán".
- Névnap: Február 20, 21.

LEONTINA
- Görög eredetű Leo névből, - Jelentése: "oroszlán".
- Névnap: Február 20, 21.

LEOPOLD
- Germán eredetű Leopold névből, - Jelentése: "merész a népben".
- Névnap: November 15.

LEOPOLDINA
- Germán eredetű Leopold névből, - Jelentése: "merész a népben".
- Névnap: November 15.

LETÍCIA
- Latin eredetű Leticia névből, - Jelentése: "öröm, vidámság".
- Névnap: Augusztus 12, 30.

LETTI
- Latin eredetű Leticia névből, - Jelentése: "öröm, vidámság".
- Névnap: Augusztus 12, 30.

LEVENDULA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "levendula virág".
- Névnap: Június 18.

LIA
- Olasz név a Julianna rövidülése, - Jelentése: "Julianus nemzetség"
- Névnap: Március 22.

LIÁNA
- Olasz név a Julianna rövidülése, - Jelentése: "Julianus nemzetség"
- Névnap: Március 22.

LÍDIA
- Görög eredetű Lüdia névből, - Jelentése: "Lídiából való nő".
- Névnap: Február 12.

LILI
- Angol eredetű Lilian névből való, - Jelentése: "liliom".
- Névnap: Július 11.

LILIÁNA
- Angol eredetű Lilian névből való, - Jelentése: "liliom".
- Névnap: Július 11, Augusztus 11.

LILIOM
- Angol eredetű Lilian névből való, - Jelentése: "liliom".
- Névnap: Július 11.

LILLA
- Angol eredetű Lilian névből való, - Jelentése: "liliom".
- Névnap: Július 11.

LINA
- Olasz név, a Karolina becézőjéből, - Jelentése: "szabad".
- Névnap: November 4.

LINDA
- Germán eredetű Lind névből, - Jelentése: "hársfa pajzs".
- Névnap: Február 13.

LÍVIA
- Latin eredetű Livius névből, - Jelentése: "Livius nemzetség".
- Névnap: December 10.

LIZA
- Olasz név, az Elisabeth becézője, - Jelentése: "Isten az esküm".
- Névnap: Július 8.

LIZANDRA
- Görög-Spártai eredetű név, - Jelentése: "spártai harcosnő".
- Névnap: Március 13.

LOLA
- Spanyol eredetű Dolóres névből, - Jelentése: "erős asszony".
- Névnap: Szeptember 15.

LOLITA
- Spanyol eredetű Dolóres névből, - Jelentése: "erős asszony".
- Névnap: Szeptember 15.

LORÉNA
- Olasz név, Laurentis névből, - Jelentése: "babérfa, babérkoszorú".
- Névnap: Szeptember 15.

LORETTA
- Olasz név, Laurentis névből, - Jelentése: "babérfa, babérkoszorú".
- Névnap: Szeptember 15.

LUCA
- Latin eredetű Lucius névből való, - Jelentése: "fény, fényhozó".
- Névnap: December 13.

LÚCIA
- Latin eredetű Lucius névből való, - Jelentése: "fény, fényhozó".
- Névnap: December 13.

LUCIÁNA
- Latin eredetű Lucius névből való, - Jelentése: "fény, fényhozó".
- Névnap: December 13.

LUDMILLA
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "közkedvelt, népszerű".
- Névnap: Szeptember 16.

LUDOVIKA
- Germán eredetű Lajos névből, - Jelentése: "hírnév és háború".
- Névnap: Március 15.

LUJZA
- Francia eredetű Louise névből ered, - Jelentése: "hírnév és háború".
- Névnap: Március 15.

LUKRÉCIA
- Latin eredetű Lucretius névből, - Jelentése: "megnyerő, vonzó".
- Névjegy: Március 15.

*****
MÁBEL
- Angol eredetű név, - Jelentése: "szeretetre méltó nő".
- Névnap: Június 11.

MABELLA
- Angol eredetű név, - Jelentése: "szeretetre méltó nő".
- Névnap: Június 11.

MADLEN
- Arámi eredetű Magdala névből, - Jelentése: "Magdala városi nő".
- Névnap: Május 25, Július 17.

MADLÉNA
- Arámi eredetű Magdala névből, - Jelentése: "Magdala városi nő".
- Névnap: Május 25, Július 17.

MAGDA
- Arámi eredetű Magdala névből, - Jelentése: "Magdala városi nő".
- Névnap: Május 25, Július 17.

MAGDALÉNA
- Arámi eredetű Magdala névből, - Jelentése: "Magdala városi nő".
- Névnap: Május 25, Július 17.

MAGDOLNA
- Arámi eredetű Magdala névből, - Jelentése: "Magdala városi nő".
- Névnap: Május 25, Július 17.

MAJA
- Görög eredetű név, Maja istennő neve, - Jelentése: "lány, lányka".
- Névnap: Május 1.

MALVIN
- Germán eredetű Malvin párja, - Jelentése: "a jog barátja".
- Névnap: Október 1.

MALVINA
- Germán eredetű Malvin párja, - Jelentése: "a jog barátja".
- Névnap: Október 1.

MÁLNA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "málna, málnácska".
- Névnap: Március 25.

MANNA
- Arámi eredetű név, - Jelentése: "Istentől küldött".
- Névnap: Április 7.

MANFRÉDA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "erélyes, férfias".
- Névnap: Január 28.

MANUÉLA
- Héber eredetű Emanuél névből, - Jelentése: "velünk az Isten".
- Névnap: Március 26.

MARA
- Arámi-Héber eredetű bibliai Mirjam névből, - Jelentése: "Égi, Mennyei".
- Névnap: Április 26.

MARCELLA
- Latin eredetű Marcellus névből, - Jelentése: "Mars Istenhez".
- Névnap: Június 28.

MARCELLINA
- Latin eredetű Marcellus névből, - Jelentése: "Mars Istenhez".
- Névnap: Június 28.

MARGARÉTA
- Görög eredetű Margareta névből, - Jelentése: "gyöngy".
- Névnap: Június 10, Augusztus 16.

MARGIT
- Görög eredetű Margareta névből, - Jelentése: "gyöngy".
- Névnap: Június 10, Augusztus 16.

MARGITA
- Görög eredetű Margareta névből, - Jelentése: "gyöngy".
- Névnap: Június 10, Augusztus 16.

MARGÓ
- Görög eredetű Margareta névből, - Jelentése: "gyöngy".
- Névnap: Június 10, Augusztus 16.

MÁRIA
- Arámi-Héber eredetű bibliai Mirjam névből, - Jelentése: "Égi, Mennyei".
- Névnap: Augusztus 5, 15, Szeptember 8, 12, December 8, 15.

MARIANN
- Arámi-Héber eredetű bibliai Mirjam névből, - Jelentése: "Égi, Mennyei".
- Névnap: Augusztus 5, 15, Szeptember 8, 12, December 8, 15.

MARIANNA
- Arámi-Héber eredetű bibliai Mirjam névből, - Jelentése: "Égi, Mennyei".
- Névnap: Augusztus 5, 15, Szeptember 8, 12, December 8, 15.

MARICA
- Arámi-Héber eredetű bibliai Mirjam névből, - Jelentése: "Égi, Mennyei".
- Névnap: Augusztus 5, 15, Szeptember 8, 12, December 8, 15.

MARIETTA
- Arámi-Héber eredetű bibliai Mirjam névből, - Jelentése: "Égi, Mennyei".
- Névnap: Augusztus 5, 15, Szeptember 8, 12, December 8, 15.

MARINA
- Latin eredetű Marius névből, - Jelentése: "tengeri ember, tengerhez tartozó"
- Névnap: Július 20.

MARINELLA
- Latin eredetű Marius névből, - Jelentése: "tengeri ember, tengerhez tartozó"
- Névnap: Július 20.

MARINETTA
- Latin eredetű Marius névből, - Jelentése: "tengeri ember, tengerhez tartozó"
- Névnap: Július 20.

MARION
- Arámi-Héber eredetű bibliai Mirjam névből, - Jelentése: "Égi, Mennyei".
- Névnap: Augusztus 5, 15, Szeptember 8, 12, December 8, 15.

MARIÓRA
- Arámi-Héber eredetű bibliai Mirjam névből, - Jelentése: "Égi, Mennyei".
- Névnap: Augusztus 5, 15, Szeptember 8, 12, December 8, 15.

MARITA
- Arámi-Héber eredetű bibliai Mirjam névből, - Jelentése: "Égi, Mennyei".
- Névnap: Augusztus 5, 15, Szeptember 8, 12, December 8, 15.

MARLÉNE
- Német név, a Maria és Helene összevont alakja, - Jelentése: "Csodás"
- Névnap: Május 25.

MÁRTA
- Arámi eredetű bibliai név, - Jelentése: "úrnő".
- Névnap: Július 29.

MARTINA
- Latin eredetű Martinus névből, - Jelentése: "Mars istenhez".
- Névnap: Január 30.

MATILD
- Germán eredetű név, - Jelentése: "hatalom és harc".
- Névnap: Március 14.

MATILDA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "hatalom és harc".
- Névnap: Március 14.

MAURA
- Latin eredetű Maurus névből, - Jelentése: "mór, szerecsen".
- Névnap: Május 3.

MAURÍCIA
- Latin eredetű Maurus névből, - Jelentése: "mór, szerecsen".
- Névnap: Május 3.

MAXIMA
- Latin eredetű Maxim névből, - Jelentése: "nagy növésű, magas".
- Névnap: Június 25.

MAXIMILLA
- Latin eredetű Maxim névből, - Jelentése: "nagy növésű, magas".
- Névnap: Június 25.

MEDÁRDA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "hatalmas és erős".
- Névnap: Június 8.

MÉDEA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "bölcs asszony".
- Névnap: Május 15.

MELÁNIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "fekete, sötét".
- Névnap. Január 10.

MELINA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Melos szigeti nő".
- Névnap. Július 10.

MELINDA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Melos szigeti nő".
- Névnap: Október 29.

MELITTA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "méh, szorgalmas".
- Névnap: Április 24.

MERCÉDESZ
- Spanyol eredetű Mercede névből, - Jelentése: "fogoly-kiváltó".
- Névnap: Szeptember 24.

MIA
- Angol eredetű név, a Mária rövidülése, - Jelentése: "fennkölt"
- Névnap: Augusztus 15.

MIETTA
- Angol eredetű név, a Mária rövidülése, - Jelentése: "fennkölt"
- Névnap: Augusztus 15.

MIHAÉLA
- Héber eredetű Mihály névből, - Jelentése: "Istenhez hasonló".
- Névnap: Június 19.

MILDA
- Germán eredetű név, - Jelentése: "szelíd, elnéző, jóakaratú"
- Névnap: Július 13.

MILÉNA
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "kedves, szelíd".
- Névnap: Május 24.

MILICA
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "kedves, szelíd".
- Névnap: Szeptember 16.

MILLA
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "szép, szépecske".
- Névnap: Július 18.

MIMI
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "szép, szépecske".
- Névnap: Július 18.

MIMÓZA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "mimóza növény".
- Névnap: Augusztus 28.
 
MINERVA
- Latin eredetű Istennő neve, - Jelentése: "Tudomány Istennője".
- Névnap: Május 2.

MÍRA
- Latin eredetű Mira szóból, - Jelentése: "csodás, csodálatos"
- Névnap: Május 10.

MIRABELLA
- Latin eredetű Mira szóból, - Jelentése: "csodás, csodálatos"
- Névnap: Május 10.

MIRANDA
- Latin eredetű Mira szóból, - Jelentése: "csodás, csodálatos"
- Névnap: Május 10.

MIRANDELLA
- Latin eredetű Mira szóból, - Jelentése: "csodás, csodálatos"
- Névnap: Május 10.

MIRANDOLA
- Latin eredetű Mira szóból, - Jelentése: "csodás, csodálatos"
- Névnap: Május 10.

MIRANDOLÍNA
- Latin eredetű Mira szóból, - Jelentése: "csodás, csodálatos"
- Névnap: Május 10.

MIRELLA
- Latin eredetű Mira szóból, - Jelentése: "csodás, csodálatos"
- Névnap: Május 10.

MIRJAM
- Arámi-Héber eredetű bibliai Mirjam névből, - Jelentése: "Égi, Mennyei".
- Névnap: Augusztus 5, 15, Szeptember 8, 12, December 8, 15.

MIRJÁNA
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "béke, békés".
- Névnap: Augusztus 22.

MIRTILL
- Francia eredetű név, - Jelentése: "mirtuszfa, áfonya".
- Névnap: Február 23.

MODESZTA
- Latin eredetű Modestus névből, - Jelentése: "szerény, szelíd".
- Névnap: Február 5.

MÓNA
- Latin eredetű Monicus névből, - Jelentése: "figyelmeztető, tanító".
- Névnap: Augusztus 27.

MÓNIKA
- Latin eredetű Monicus névből, - Jelentése: "figyelmeztető, tanító".
- Névnap: Május 4, Augusztus 27.

MORELLA
- Latin eredetű Morellus névből, - Jelentése: "eper, szeder".
- Névnap: Július 6, 19.

MURIEL
- Kelta-Angol eredetű név, - Jelentése: "ragyogó mint a tenger".
- Névnap: Szeptember 4.

*****
NADIN
- Orosz eredetű Nádja névből, - Jelentése: "remény, reménység".
- Névnap: Augusztus 1.

NADINKA
- Orosz eredetű Nádja névből, - Jelentése: "remény, reménység".
- Névnap: Augusztus 1.

NÁDJA
- Orosz eredetű Nádja névből, - Jelentése: "remény, reménység".
- Névnap: Augusztus 1.

NANDA
- Spanyol név, a Fernanda spanyol becézője, - Jelentése: "bájos".
- Névnap:

NANETT
- Francia név, az Anna francia becézője, - Jelentése: "bájos".
- Névnap: Július 26.

NAÓMI
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "gyönyörűségem".
- Névnap: Szeptember 1.

NAPSUGÁR
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "napsugár".
- Névnap: Július 3.

NÁRCISZ
- Görög eredetű Narcisus névből, - Jelentése: "Nárcisz virág".
- Névnap: Március 18.

NATALI
- Latin eredetű Natalus szóból, - Jelentése: "Jézus születésnapja".
- Névnap: December 24, 25.

NATÁLIA
- Latin eredetű Natalus szóból, - Jelentése: "Jézus születésnapja".
- Névnap: December 24, 25.

NATASA
- Latin eredetű Natalus szóból, - Jelentése: "Jézus születésnapja".
- Névnap: December 24, 25.

NAUZIKA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "híres hajós".
- Névnap: Július 28.

NEDDA
- Olasz eredetű becenévből, - Jelentése: "takaroska".
- Névnap: Július 6.

NEFELEJCS
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "Nefelejcs virág".
- Névnap: Április 24.

NELLI
- Olasz eredetű becenévből, - Jelentése: "takaroska".
- Névnap: Július 11.

NERINA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "tenger leánya".
- Névnap: Május 12.

NETTA
- Francia név, a -netta, -nette nevek becézője, - Jelentése: "kicsike".
- Névnap: Június 13.

NETTI
- Francia név, a -netta, -nette nevek becézője, - Jelentése: "kicsike".
- Névnap: Június 13.

NIKÉ
- Görög eredetű Istennő neve, - Jelentése: "Győzelem Istennője".
- Névnap: Április 25.

NIKODÉMIA
- Görög eredetű Nikodémus névből, - Jelentése: "hadinép legyőzője".
- Névnap: Március 27.

NIKOL
- Görög eredetű Nikolaos névből, - Jelentése: "győzedelmes nép".
- Névnap: Szeptember 10, 25.

NIKOLA
- Görög eredetű Nikolaos névből, - Jelentése: "győzedelmes nép".
- Névnap: Szeptember 10, 25.

NIKOLETTA
- Görög eredetű Nikolaos névből, - Jelentése: "győzedelmes nép".
- Névnap: Szeptember 10, 25.

NIKOLETT
- Görög eredetű Nikolaos névből, - Jelentése: "győzedelmes nép".
- Névnap: Szeptember 10, 25.

NILLA
- Olasz név, a -nilla végű női nevek olasz becézője, - Jelentése: "bájos".
- Névnap: Május 31.

NINA
- Olasz név, több női név becéző formája, - Jelentése: "szépecske".
- Névnap: Július 26.

NINETTA
- Olasz név, több női név becéző formája, - Jelentése: "szépecske".
- Névnap: Július 26

NOÉMI
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "gyönyörűségem".
- Névnap: Szeptember 1, 10.

NÓRA
- Arab eredetű Eleonóra rövidülése, - Jelentése: "Isten a világosságom".
- Névnap: Július 9, 11.

NORBERTA
- Germán eredetű Norbert névből, - Jelentése: "északi fény".
- Névnap: Június 6.

NORINA
- Arab eredetű Eleonóra rövidülése, - Jelentése: "Isten a világosságom".
- Névnap: Július 11.

NORMA
- Latin eredetű norma szóból, - Jelentése: "rmérték, irányvonal, vezérfonal".
- Névnap: Április 13, 23.

*****
NYESTE
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "nyest, nyestecske"
- Névnap: Március 10.

*****
ODETT
- Germán eredetű Od névből, - Jelentése: "birtok, vagyon".
- Névnap: Április 20.

ODIL
- Germán eredetű Od névből, - Jelentése: "birtok, vagyon".
- Névnap: Április 20.

ODÍLIA
- Germán eredetű Od névből, - Jelentése: "birtok, vagyon".
- Névnap: Április 20.

OFÉLIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "segítség, segély".
- Névnap: Szeptember 5.

OKTÁVIA
- Latin eredetű Octavius névből, - Jelentése: "Octavius nemzetség".
- Névnap: Augusztus 6.

OLGA
- Orosz eredetű Olg névből, - Jelentése: "becses hölgy".
- Névnap: Június 21.

OLIMPIA
- Görög eredetű Olümpos városáról, - Jelentése: "égi, mennyei, isteni".
- Névnap: December 17.

OLINDA
- Germán eredetű Od névből, - Jelentése: "birtok, vagyon".
- Névnap: Július 17.

OLÍVA
- Latin eredetű Olivus névből, - Jelentése: "olajfa".
- Névnap: Március 5.

OLÍVIA
- Latin eredetű Olivus névből, - Jelentése: "olajfa".
- Névnap: Március 5.

ORÁLIA
- Latin eredetű Orelia névből, - Jelentése: "partvidéki".
- Névnap: Április 19.

ORCHIDEA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "Orchidea virág".
- Névnap: Augusztus 1.

ORGONA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "Orgona virág".
- Névnap: Szeptember 9.

ORIÁNA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "Uria városából való".
- Névnap: Június 7.

ORSI
- Latin eredetű Ursula névből, - Jelentése: "kis medve".
- Névnap: Október 21.

ORSOLYA
- Latin eredetű Ursula névből, - Jelentése: "kis medve".
- Névnap: Október 21.

OSZVALDA
- Germán eredetű Osvald névből, - Jelentése: "istenség hatalma".
- Névnap: Augusztus 5.

OTÍLIA
- Germán eredetű Od névből, - Jelentése: "birtok, vagyon".
- Névnap: December 13.

OXÁNA
- Orosz eredetű Ox névből, - Jelentése: "becses".
- Névnap: Január 24.
 
*****
ŐRZSE
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "nagynéni".
- Névnap: November 16.
 
ŐZIKE
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "őzike, őzgida".
- Névnap: Március 16.

*****
PALMA
- Latin eredetű Palma névből, - Jelentése: "pálma, pálmafa".
- Névnap: Május 10.

PALMIRA
- Latin eredetű Palma névből, - Jelentése: "pálma, pálmafa".
- Névnap: Május 10.

PALÓMA
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "galamb".
- Névnap: Május 20.

PAMELA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "mézzel tele".
- Névnap: Június 1.

PAMÍNA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "mézzel teli".
- Névnap: Augusztus 31.

PANDÓRA
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "ajándékozó".
- Névnap: Augusztus 31.

PANKA
- Magyar név, az Anna becézőjéből való, - Jelentése: "kegyelem".
- Névnap: Július 26.

PANNA
- Magyar név, az Anna becézőjéből való, - Jelentése: "kegyelem".
- Névnap: Július 26.

PANNA
- Magyar név, az Anna becézőjéből való, - Jelentése: "kegyelem".
- Névnap: Július 26.

PASZKÁLIA
- Latin eredetű Pascal névből, - Jelentése: "húsvéti lány".
- Névnap: Május 17.

PASZTORELLA
- Latin eredetű Pastortella névből, - Jelentése: "pásztor lányka".
- Névnap: Május 17.

PATRÍCIA
- Latin eredetű Patricius névből, - Jelentése: "rómainak született nemes".
- Névnap: Április 28.

PAULA
- Latin eredetű Paulus névből, - Jelentése: "kicsi, kis termetű".
- Névnap: Június 11.

PAULINA
- Latin eredetű Paulus névből, - Jelentése: "kicsi, kis termetű".
- Névnap: Június 11.

PELÁGIA
- Latin eredetű Pelagius névből, - Jelentése: "tengerész"
- Névnap: Június 9.

PÉNELOPÉ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "csodás szépség".
- Névnap: Június 26.

PETRA
- Görög eredetű Petrus névből, - Jelentése: "kőszikla".
- Névnap: Június 29.

PETRONELLA
- Latin eredetű Petronius névből, - Jelentése: "Petronius nemzetség"
- Névnap: Május 31.

PETRÓNIA
- Latin eredetű Petronius névből, - Jelentése: "Petronius nemzetség"
- Névnap: Május 31.

PETÚNIA
- Magyar-Indián eredetű név, - Jelentése: "Petúnia virág".
- Névnap: Április 27.

PILÁR
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "pillér, talapzat".
- Névnap: Október 12.

PINTYŐKE
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "énekesmadár".
- Névnap: Április 27.

PIRI
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "piros, piros színű"
- Névnap: Január 18.

PIROS
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "piros, piros színű"
- Névnap: Január 18.

PIROSKA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "piros, piros színű"
- Névnap: Január 18.

PLACIDA
- Latin eredetű Placid névből, - Jelentése: "csendes, nyugodt"
- Névnap: Július 11.

POLETT
- Francia név, a Paula francia becézője, - Jelentése: "kicsike".
- Névnap: Február 20.

POMPÍLIA
- Latin eredetű Pompilius névből, - Jelentése: "vendég szerető".
- Névnap: Július 15.

POMPÓNIA
- Latin eredetű Pomponius névből, - Jelentése: "vendég fogadó".
- Névnap: Szeptember 19.

PRISZCILLA
- Latin eredetű Priscila névből, - Jelentése: "tiszteletre méltó".
- Névnap: Július 8.

PRUDENCIA
- Latin eredetű Prudentia névből, - Jelentése: "okos, okosság".
- Névnap: Július 4.

*****
RAFAÉLA
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten meggyógyít".
- Névnap: Január 6.

RAFAELLA
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten meggyógyít".
- Névnap: Január 6.

RÁHEL
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "bárány, bárányka".
- Névnap: Május 2.

RAJMONDA
- Germán eredetű Rajmund névből, - Jelentése: "okos védő".
- Névnap: Augusztus 31.

RAJMUNDA
- Germán eredetű Rajmund névből, - Jelentése: "okos védő".
- Névnap: Augusztus 31.

RAMÓNA
- Spanyol eredetű név, - Jelentése: "okos, védelmező".
- Névnap: Augusztus 31.

REBEKA
- Héber eredetű név, - Jelentése: "megkötöző, megigéző".
- Névnap: Szeptember 2.

REGINA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "királynő".
- Névnap: Szeptember 7.

RÉKA
- Magyar-Hun eredetű név, - Jelentése: "tiszta úrnő".
- Névnap: Február 6.

REMÉNY
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "remény".
- Névnap: Augusztus 1.

REMÉNYKE
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "remény".
- Névnap: Augusztus 1.

RENÁTA
- Latin eredetű Renatus névből, - Jelentése: "újjászületett".
- Névnap: Május 22, 23.

RITA
- Olasz név, a Margherita becézője, - Jelentése: "kedveske".
- Névnap: Május 22.

ROBERTA
- Germán eredetű Robert névből, - Jelentése: "fényes hírnév".
- Névnap: Május 13.

ROBERTINA
- Germán eredetű Robert névből, - Jelentése: "fényes hírnév".
- Névnap: Május 13.

ROBINA
- Germán eredetű Robert névből, - Jelentése: "fényes hírnév".
- Névnap: Május 13.

ROMÁNA
- Latin eredetű Roman névből, - Jelentése: "római nő".
- Névnap: Május 22.

ROMINA
- Latin eredetű Roman névből, - Jelentése: "római nő".
- Névnap: Május 22.

ROMI
- Latin eredetű Roman névből, - Jelentése: "római nő".
- Névnap: Május 22.

ROMOLA
- Latin eredetű Romolus névből, - Jelentése: "róma alapítója".
- Névnap: Május 22.

ROXÁNA
- Perzsa eredetű név, - Jelentése: "világos, ragyogó".
- Névnap: Január 17.

RÓZA
- Latin eredetű Rosa névből, - Jelentése: "rózsa".
- Névnap: Augusztus 23, 30.

ROZÁLIA
- Latin eredetű Rosa névből, - Jelentése: "rózsa".
- Névnap: Augusztus 23, 30.

ROZALINDA
- Olasz név, a Rosa és Linda összevonása, - Jelentése: "RózsaLinda"
- Névnap: Szeptember 4.

ROZANNA
- Olasz név, a Rosa és Anna összevonása, - Jelentése: "RózsaAnna"
- Névnap: Szeptember 4.

ROZI
- Latin eredetű Rosa névből, - Jelentése: "rózsa".
- Névnap: Augusztus 23, 30.

ROZINA
- Latin eredetű Rosa névből, - Jelentése: "rózsa".
- Névnap: Augusztus 23, 30.

ROZITA
- Latin eredetű Rosa névből, - Jelentése: "rózsa".
- Névnap: Augusztus 23, 30.

RÓZSA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "rózsa".
- Névnap: Szeptember 4.

RUBIN
- Latin eredetű név, - Jelentése: "rubin drágakő".
- Névnap: Július 19.

RUBINA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "rubin drágakő".
- Névnap: Július 19.

RUDOLFINA
- Germán eredetű Rudolf névből, - Jelentése: "dicső farkas".
- Névnap: Október 17.

RUFINA
- Latin eredetű Rufinus névből, - Jelentése: "vörös hajú".
- Névnap: Július 10.

RUSZLÁNA
- Török-Orosz eredetű név, - Jelentése: "oroszlán".
- Névnap: Július 17.

RUT
- Arámi-Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "barátnő".
- Névnap: Március 13.

*****
SÁBA
- Perzsa-Héber eredetű név, - Jelentése: "megtért, megtérített".
- Névnap: Április 12, 24.

SAMUELLA
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "Isten meghallgatott".
- Névnap: Augusztus 21.

SÁRA
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "hercegnő, uralkodónő".
- Névnap: Július 13.

SAROLT
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "fehér hölgy".
- Névnap: Július 5, 13.

SAROLTA
- Magyar-Török eredetű név, - Jelentése: "fehér hölgy".
- Névnap: Július 5, 13.

SEHEREZÁDÉ
- Perzsa eredetű név, az Ezeregyéjszaka meséiben, - Jelentése: "úrihölgy"
- Névnap: Május 3, Június 7.

STEFÁNIA
- Görög eredetű Stephanos névből, - Jelentése: "virágkoszorú".
- Névnap: Augusztus 20.

STELLA
- Latin eredetű Stella névből, - Jelentése: "csillag".
- Névnap: Július 15, 19.

SUGÁR
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "sugár, napsugár".
- Névnap: Augusztus 12.

SUGÁRKA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "sugár, napsugár".
- Névnap: Augusztus 12.

*****
SZABINA
- Latin eredetű Sabinus névből, - Jelentése: "szabinok népe".
- Névnap: Augusztus 29.

SZABRINA
- Angol eredetű Nimfa névből, - Jelentése: "kecses hölgy".
- Névnap: Augusztus 29.

SZALÓME
- Arámi eredetű név, - Jelentése: "város békéje".
- Névnap: Június 29.

SZALVIA
- Latin eredetű Salvius névből ered, - Jelentése: "sértetlen, ép".
- Névnap: Január 11.

SZAMANTA
- Arámi eredetű név, - Jelentése: "engedelmes, hallgató".
- Névnap: Október 26.

SZANDRA
- Olasz név, az Alexandra olasz becézőjéből, - Jelentése: "védő".
- Névnap: Május 18.
 
SZÁVA
- Magyar eredetű névalkotás - Jelentése: "a Száva folyó"
- Névnap: Április 12.

SZEDERKE
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "szeder, szederke".
- Névnap: Július 11.

SZELLŐKE
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "szellő, szellőke".
- Névnap: Április 6.

SZEMIRÁMISZ
- Asszír eredetű Semiranis királynő neve, - Jelentése: "csodás".
- Névnap: Június 1.

SZERAFINA
- Héber eredetű Seraphinus névből, - Jelentése: "tündöklő, nemes".
- Névnap: Szeptember 8.

SZERÉNA
- Latin eredetű Serenus névből, - Jelentése: "derűs, vidám".
- Névnap: Július 28.

SZIBILLA
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "papnők, jósnők".
- Névnap: Március 12, 18.

SZIDÓNIA
- Föníciai eredetű Sidón névből, - Jelentése: "Szidón városi nő".
- Névnap: Augusztus 23.

SZILÁRDA
- Latin eredetű Szilárd párja, - Jelentése: "szilárd, állhatatos".
- Névnap: Szeptember 19.

SZILVÁNA
- Latin eredetű Silvanus névből, - Jelentése: "erdő, erdei"
- Névnap: Július 10.

SZILVESZTRA
- Latin eredetű Silvestrus névből, - Jelentése: "erdő, erdei"
- Névnap: December 31.

SZILVIA
- Latin eredetű Silvius névből, - Jelentése: "erdő, erdei"
- Névnap: November 3.

SZIMÓNA
- Héber eredetű Simon névből, - Jelentése: "meghallgattatás".
- Névnap: Május 24, Október 28.

SZIMONETTA
- Héber eredetű Simon névből, - Jelentése: "meghallgattatás".
- Névnap: Május 24, Október 28.

SZINTIA
- Görög eredetű Cyclia névből, - Jelentése: "hegyes, magas"
- Névnap: Június 6.

SZIRÉN
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "halfarkú női alak".
- Névnap: Január 22.

SZIROMKA
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "szirom, virágszirom"
- Névnap: Június 28.

SZÓFI
- Görög eredetű Sophia névből, - Jelentése: "ügyes, ügyesség".
- Névnap: Május 15, 24.

SZÓFIA
- Görög eredetű Sophia névből, - Jelentése: "ügyes, ügyesség".
- Névnap: Május 15, 24.

SZONJA
- Görög eredetű Sophia névből, - Jelentése: "ügyes, ügyesség".
- Névnap: Május 15, 24.

SZTELLA
- Latin eredetű Stella névből, - Jelentése: "csillag".
- Névnap: Július 14, 19.

SZULTÁNA
- Magyar-Török eredetű Sultan névből, - Jelentése: "fejedelem".
- Névnap: Január 19.

SZVETLÁNA
- Orosz eredetű név, - Jelentése: "fényes, ragyogó".
- Névnap: Július 4.

*****
TÁBITA
- Arámi eredetű bibliai név, - Jelentése: "őz, gazella".
- Névnap: Április 22.

TÁCIA
- Latin eredetű Tatius névből, - Jelentése: "Tatius nemzetség".
- Névnap: Április 22.

TACIÁNA
- Latin eredetű Tatianus névből, - Jelentése: "Tatianus nemzetség".
- Névnap: Április 22.

TÁLIA
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "színjátszás múzsája".
- Névnap: Május 20.

TAMARA
- Héber eredetű bibliai név, - Jelentése: "datolya pálma".
- Névnap: Május 6.

TÁNYA
- Orosz eredetű Tatjána névből, - Jelentése: "bálkirálynő".
- Névnap: Január 12.

TATJÁNA
- Orosz eredetű Tatjána névből, - Jelentése: "bálkirálynő".
- Névnap: Január 12.

TARZÍCIA
- Latin eredetű Tarzicius névből, - Jelentése: "bátor".
- Névnap: Augusztus 15.

TAVASZ
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "tavasz".
- Névnap: Március 21.

TAVASZKA
- Magyar eredetű név, - Jelentése: "tavasz".
- Névnap: Március 21.

TEA
- Görög eredetű Thea névből, - Jelentése: "Istennő".
- Névnap: Augusztus 3.

TEKLA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Isten dicsősége".
- Névnap: Szeptember 23.

TELMA
- Angol eredetű név, - Jelentése: "ápoló, óvó, vigyázó".
- Névnap: Szeptember 23.

TÉMISZ
- Görög eredetű Istennő neve, - Jelentése: "Igazság Istennője".
- Névnap: December 21.

TEODÓRA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Április 5.

TEODÓZIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Isten ajándéka".
- Névnap: Április 2.

TEOFÁNIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Isten megmutatkozott".
- Névnap: Március 12.

TEOFILA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Isten kedveltje, Istent kedvelő".
- Névnap: Május 21.

TEÓNIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "Istenhez tartozó".
- Névnap: Augusztus 23.

TERÉZ
- Görög eredetű Theresa névből, - Jelentése: "hőség, forróság, nyár".
- Névnap: Március 11, Június 17.

TEREZA
- Görög eredetű Theresa névből, - Jelentése: "hőség, forróság, nyár".
- Névnap: Március 11, Június 17.

TERÉZIA
- Görög eredetű Theresa névből, - Jelentése: "hőség, forróság, nyár".
- Névnap: Március 11, Június 17.

TERI
- Görög eredetű Theresa névből, - Jelentése: "hőség, forróság, nyár".
- Névnap: Március 11, Június 17.

TÉTISZ
- Görög eredetű mitológiai név, - Jelentése: "tengeristen leánya"
- Névnap: Február 6.

TICIÁNA
- Latin eredetű Titus névből, - Jelentése: "Titus családjához tartozó".
- Névnap: Március 3.

TILDA
- Német név, a -tild végű nevek becézője, - Jelentése: "kedveske".
- Névnap: Március 14.

TÍMEA
- Magyar név, Jókai Mór névalkotása, - Jelentése: "jó hírű hölgy".
- Névnap: Május 3.

TIMÓTEA
- Görög eredetű Timotheus névből, - Jelentése: "Isten becsülője".
- Névnap: Augusztus 22.

TINA
- Olasz név, a -tina végű női nevek becézője, - Jelentése: "csinos".
- Névnap: Július 24.

TITÁNIA
- Görög eredetű mitológiai Titán név párja, - Jelentése: "óriás leány".
- Névnap: Február 6.

TITANILLA
- Görög eredetű mitológiai Titán név párja, - Jelentése: "óriás leány".
- Névnap: Február 6.

TÓBIA
- Héber eredetű Tóbiás név párja, - Jelentése: "Jahve jó".
- Névnap: Március 1.

TOSZKA
- Olasz név, Puccini operájából, - Jelentése: "toszkánai nő".
- Névnap: Május 18.

TRIXI
- Német eredetű névalkotás, - Jelentése: "érdekes, különös".
- Névnap: Május 6.

TULIA
- Finn eredetű név a kalevalából, - Jelentése: "szél, szellő".
- Névnap: Május 6.

TULIPÁN
- Magyar eredetű névalkotás, - Jelentése: "tulipán virág".
- Névnap: Június 11.

TÜNDE
- Magyar név, Vörösmarty Mihály névalkotása, - Jelentése: "tündér".
- Névnap: Június 1.

TÜNDÉR
- Magyar név, Vörösmarty Mihály névalkotása, - Jelentése: "tündér".
- Névnap: Június 1.

*****
ULRIKA
- Germán eredetű Ulrik párja, - Jelentése: "öröklött birtokán uralkodó".
- Névnap: Május 8.

URÁNIA
- Görög eredetű Uranos névből, - Jelentése: "égi, égbolti".
- Névnap: Május 28.

URBÁNA
- Latin eredetű Urbanus névből, - Jelentése: "városi, finom, művelt".
- Névnap: Május 28.

URSZULA
- Latin eredetű Ursula névből, - Jelentése: "kis medve".
- Névnap: Október 21.

*****
VALENCIA
- Latin eredetű Valentius párja, - Jelentése: "erős, egészséges".
- Névnap: Július 25.

VALENTINA
- Latin eredetű Valentin párja, - Jelentése: "erős, egészséges".
- Névnap: Július 25.

VALÉRIA
- Latin eredetű Valerius párja, - Jelentése: "erős, egészséges".
- Névnap: December 9.

VANDA
- Lengyel eredetű név, - Jelentése: "vend nő".
- Névnap: November 14.

VANESSZA
- Angol név, Jonathan Swift névalkotása, - Jelentése: "bájos".
- Névnap: Május 24.

VÉDA
- Szanszkrit eredetű név, - Jelentése: "bölcselet, bölcsesség".
- Névnap: Április 30.

VELMIRA
- Szláv eredetű név, - Jelentése: "nagy, hatalmas".
- Névnap: Október 9.

VENDELINA
- Germán eredetű Vendel párja, - Jelentése: "vandálok népe".
- Névnap: Október 7.

VÉNUSZ
- Latin eredetű Istennő neve, - Jelentése: "Szépség Istennője".
- Névnap: Augusztus 7.

VERA
- Latin eredetű Vera szóból ered, - Jelentése: "igaz, igazat mondó".
- Névnap: Január 13, 24.

VERÉNA
- Latin eredetű Vera szóból ered, - Jelentése: "igaz, igazat mondó".
- Névnap: Január 13, 24.

VERITA
- Latin eredetű Vera szóból ered, - Jelentése: "igaz, igazat mondó".
- Névnap: Január 13, 24.

VERON
- Latin eredetű Vera szóból ered, - Jelentése: "igaz, igazat mondó".
- Névnap: Január 13, 24.

VERONIKA
- Latin eredetű Vera szóból ered, - Jelentése: "igaz, igazat mondó".
- Névnap: Január 13, 24.

VIKTÓRIA
- Latin eredetű Victor névből, - Jelentése: "győztes, győzelem".
- Névnap: December 23.

VIKTORINA
- Latin eredetű Victor névből, - Jelentése: "győztes, győzelem".
- Névnap: December 23.

VILHELMINA
- Germán eredetű Vilhelm névből, - Jelentése: "erős akaratú".
- Névnap: Május 28.

VILLŐ
- Magyar eredetű Istennő neve - Jelentése: "Villő a tavasz Istennő".
- Névnap: Március 21, 25.

VILMA
- Germán eredetű Vilhelm névből, - Jelentése: "erős akaratú".
- Névnap: Május 28.

VIOLA
- Latin eredetű Viola virág neve, - Jelentése: "viola virág".
- Névnap: Május 3, Június 15.

VIOLETTA
- Latin eredetű Viola virág neve, - Jelentése: "viola virág".
- Névnap: Május 3, Június 15.

VIRÁG
- Magyar eredetű régi névalkotás, - Jelentése: "virág".
- Névnap: Július 29.

VIRGÍLIA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "vékony zöld ág".
- Névnap: Március 5.

VIRGÍNIA
- Latin eredetű név, - Jelentése: "lány, hajadon, szűz".
- Névnap: Február 2.

VÍTA
- Latin eredetű Vitus névből, - Jelentése: "élet, életem".
- Névnap: Június 15.

VITÁLIA
- Latin eredetű Vitus névből, - Jelentése: "élet, életem".
- Névnap: Június 15.

VIVIÁNA
- Latin eredetű Vivianus névből, - Jelentése: "eleven, élő".
- Névnap: December 2.

VIVIEN
- Latin eredetű Vivianus névből, - Jelentése: "eleven, élő".
- Névnap: December 2.

*****
XAVÉRIA
- Latin eredetű Xaverius névből, - Jelentése: "Xavér községből való".
- Névnap: December 3, 22.

XÉNIA
- Görög eredetű név, - Jelentése: "vendégszerető nő".
- Névnap: Január 24.

*****
ZAFIRA
- Arab eredetű név, - Jelentése: "zafir, drágakő".
- Névnap: Március 15.

ZAKÁRIA
- Héber eredetű Zakariás párja, - Jelentése: "Jahve emlékezik".
- Névnap: Március 15.

ZELINA
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "népszerű, sikeres".
- Névnap: Október 11.

ZELINDA
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "népszerű, sikeres".
- Névnap: Október 11.

ZELMA
- Német eredetű név, - Jelentése: "Istenség védelme".
- Névnap: Január 23.

ZELMIRA
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "népszerű, sikeres".
- Névnap: Február 21.

ZITA
- Olasz eredetű név, - Jelentése: "gyors, sebes".
- Névnap: Április 27.

ZIZI
- Magyar név, a Zita becézője, - Jelentése: "gyors, sebes".
- Névnap: Április 27.

ZOÉ
- Görög eredetű név, - Jelentése: "élet, életrevaló nő".
- Névnap: Május 2.

ZOLTÁNA
- Magyar-Török eredetű Zoltán párja, - Jelentése: "fejedelem".
- Névnap: Június 23.

*****
ZSAKLIN
- Francia eredetű név, - Jelentése: "csalárd, huncut".
- Névnap: Február 8.

ZSANETT
- Francia eredetű név, - Jelentése: "ravasz nő".
- Névnap: Május 30.

ZSERALDIN
- Francia eredetű név, - Jelentése: "előkelő, jeles".
- Névnap: Április 19.

ZSERALDINA
- Francia eredetű név, - Jelentése: "előkelő, jeles".
- Névnap: Április 19.

ZSÓFI
- Görög eredetű Sophia névből, - Jelentése: "ügyes, ügyesség".
- Névnap: Május 15, 24.

ZSÓFIA
- Görög eredetű Sophia névből, - Jelentése: "ügyes, ügyesség".
- Névnap: Május 15, 24.

ZSÓKA
- Görög eredetű Sophia névből, - Jelentése: "ügyes, ügyesség".
- Névnap: Május 15, 24.

ZSUZSA
- Héber eredetű Susanna bibliai névből, - Jelentése: "liliom.
- Névnap: Augusztus 11, Szeptember 20.

ZSUZSANNA
- Héber eredetű Susanna bibliai névből, - Jelentése: "liliom.
- Névnap: Augusztus 11, Szeptember 20.

ZSÜLIETT
- Héber eredetű Susanna bibliai névből, - Jelentése: "liliom.
- Névnap: Augusztus 11, Szeptember 20.
________________________________