"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Földsugárzások és Vízerek felkutatása - Nagy Attila

2014.02.15 20:52

 

A varázsvessző, lengyelpálca, inga használata.

A varázsvessző a régi idők mágikus hite és tudománya szerint egy oly „műszer”, amellyel minden a föld alatt fekvő fémet meg lehet találni.” A különös és eszközt napjainkban leggyakrabban vízerek felkutatására alkalmazzák, annak ellenére, hogy lényegében senki sem tudja miként és hogyan működik.

A Varázsvessző

-- A varázspálca - más néven varázsvessző - egy nagyon egyszerű eszköz a bennünk lakó, a tudomány által még meg nem magyarázható képességek használatához, fejlesztéséhez. Már feljegyzett történelem előtti időkben is használták, s lényegében mit sem változott évezredek óta. Többféle előfordulási formája ismeretes mind anyagát, mind formáját tekintve. Az ősi idők óta használt forma. Speciális fából, általában mogyoróból, fűzfából készült: Y alakú ág, vagy hasíték. A pálcának napjainkban gyakrabban használtak a fém alapú pálcát. Általában két pálcát használnak, de lehetséges már egyetlen pálcával is méréseket végezni..
-- A varázsvessző lényegében egy: Y alakú mogyoró gally, amelyet csak bizonyos időszakban, különös szertartások közepette kellett levágni. Napjainkban már a fűzfaág is elterjedt. A lényeg, hogy Y alakú legyen, hiszen a kutatónak az Y-szár egy-egy végét kell úgy kézben tartaniuk, hogy az egyenes szár előre nézzen és rezdülései jelzéssel szolgálhassanak a vízerek, vagy épp a mélyben meghúzdó ércek elhelyezkedésére vonatkozóan.
-- Az első feljegyzések a középkori Szászország német szénbányászairól szólnak, akik az 1400-as évek elején varázsvessző segítségével kutattak források után. Franciaországban: Beausoleil báróné volt az első, aki a varázsvesszőt használta források felkutatásához. Magyarországon: Tüköry Jenőné a múlt század végén keltett nagy szenzációt, amikor víz forrásokon kívül: arany-, ezüst-, szén- petróleum- lelőhelyeket határozott meg a titokzatos „műszer” segítségével..
-- A középkorban varázslónak, látónak, különleges képességekkel megáldott mágusnak tartották a vesszős embereket, akik kétágú botocskájukkal nemcsak vízeret találtak a földben, nemcsak azt mutatták meg, hol érdemes nekiállni a kútásásnak, de bizony rábukkantak az elrejtett aranyra, értékekre, elveszett tárgyakra is. A vesszős kutatók titkukat nem szívesen árulták el a laikusoknak, mert akkor kiderült volna, hogy bárki birtokolja ezt a tudást. Pedig ez az igazság.
-- A varázsvesszővel való kutatás az egyik legértékesebb képességünk, velünk született adottság, akárcsak a hatodik érzék, legfeljebb sokan nem használják, és így visszafejlődik. Ha valaki születése percétől egy sötét barlangban él, a látása nagyon megromlik, hiába ép a szeme. Valahogy így vagyunk a varázsvesszővel vagy ingával való érzékeléssel is. Aztán, amikor valaki mégis rászánja magát, és kipróbálja, gyakorolja, igencsak elámul az eredményeinek pontossága és hatóköre láttán.
-- A tudósok is kénytelenek belátni, hogy a vessző értő kézben "működik". Erre azt a "tudományosnak hangzó" magyarázatot adják, hogy ez a "tudattalan izommozgás" eredménye. Az elgondolásuk szerint a varázsvesszőt kezelő tudattalan elméje, valami közelebbről meg nem határozott módon megadja a választ a kérdésre, vagy a keresett tárgy irányára, és az idegrendszeren keresztül egy sor rendkívül finom impulzust küld az izmok felé, aminek eredményeként létrejön a megfelelő mozgás.
-- De mi van azokkal, akik nem "keresnek" semmit, mégis éreznek. A varázsvessző használatának kulcsát a psziché és a külső univerzum asztrális szintjén kell keresni. A vesszővel keresés az asztrális világtól függ. Mozgását nem az izmok okozzák, hanem egyfajta telekinézis, amit a tudatalatti irányít..
-- Gyakran előfordul, hogy a kutató olyan tárgyakra, elsősorban épületekre bukkan, amik ma már nincsenek ott. Legfeljebb a romjai. Vagy még azok sem. A vessző mégis jelez. És nagyon gyakran a vesszőt tartó a kezével próbálja irányítani a jelzést, ám a bot, vagy hurok ellenében is mozdul, akár annyira, hogy felsebesedik a kéz.
-- Egyébként sokan varázspálca vagy bot nélkül is találnak vizet. Egyszerűen a bőrükön, a zsigereikben érzik a változást. De az egyszerű faág is kitűnő "célszerszám" lehet egy érzékeny ember kezében. Lehet: V vagy Y alakú. Napjainkban már réz, rozsdamentes acél, illetve műanyag "vesszők" vannak. És a varázsvessző hatásmechanizmusa érvényesül az ingánál is, aminek ugyancsak nagyon sokféle az anyaga, a nemesfémtől a féldrágaköveken keresztül az egyszerű ón-nehezékig.

A Lengyelpálca

-- Napjainkban a hagyományos mogyoró gally helyett elterjedt a két párhuzamosan álló, L-alakú fémrúd, az úgynevezet: Lengyelbot ,vagy: Lengyelpálca alkalmazása is, mivel ez viszonylag gyorsan és egyszerűen, házi körülmények között is elkészíthető. A két rúd rövidebb felét függőlegesen lefelé tartva kell kézbe fogni úgy, hogy a hosszabbik szár előre mutasson, és a két kézben fogott pálca szárai lehetőleg párhuzamosan álljanak egymással. Amint a lelőhelyhez érünk, a rudak kilengenek, vagy keresztezik egymást, ezzel jelezve a gyakorlott kutatónak a forrás elhelyezkedését, sőt akár annak mélységét is.
-- Bár senki sem tudja biztosan, miként működik a varázsvessző, de tény, hogy működik, sőt olyannyira hatásos, hogy néhány építőipari vállalat mind a mai napig alkalmazza helyszíni felméréseknél. Közismert, hogy orosz geológusok és bányászok ércek és olaj kutatására is használják.
-- Sokak szerint a föld mágneses energiái, vagy miként azt Albert Einstein is gondolta, valamiféle elektro mágneses hatás befolyásolja a kutató ideg rendszerét, kézizmainak összehúzódását. A mogyoró galy vagy a fémpálcák így kimozdulnak, jelezve a vízér vagy az érc helyzetét.

Varázsvesző és Lengyelpálca készítése

-- Varázsvesszőt mi magunk is készíthetünk. Mogyoró vessző alkalmazása esetén olyan: Y alakú ágat kell keresnünk, amelynek: V alakú szára hosszabbak mint az Y töve. Az ágnak keménynek, ugyanakkor elég rugalmasnak kell lennie. A szárak hossza maximum 30-40 cm legyen, míg az Y töve ennek fele. A mogyoróvessző alkalmazása nehezebb, mint a fémpálcáké. A lengyelpálcát vagy lengyelbotot készíthetjük heggesztő pálcából vagy bármilyen fém rúdból L alakúra hajthatunk. Az L alak rövidebb szára: 10-12 cm legyen, a hosszabb, előre néző szára pedig maximum: 25-30 cm.
-- Érzékenyebbé tehetjük a „műszerünket”, ha a rövidebb szárat egy műanyag-, fém- vagy facsőbe, például egy kifogyott filctoll szárába helyezzük úgy, hogy abban a pálcánk könnyen elfordulhasson. A varázsvesszőnk hosszabbik szárát betekerhetjük szigetelő szallaggal, vagy ráhuzzhatunk egy műanyag kábelt úgy, hogy a pálca fém vége kb: 1-1,5 cm hosszon szabad maradjon. Ha nagyon precízek akarunk lenni, akkor a pálca hosszabbik szárának végére helyezzünk egy rézből készült foglalatot..
-- Az így elkészített műszerünk különböző, de egyértelmű jelzésekkel fog szolgálni, amint a kezünkbe fogva a kiválasztott terület felett lépkedünk. A pálcák kifelé lengése megfordulásra adhat utasítást, a balra és jobbra lengés meghatározhatja a haladási irányt, de ha előtte keresztezik egymást, akkor az a mélységre utal. A pálcák kereszteződése természetesen magát a célt jelzi, miként a mondás is tartja: A kereszt jelöli a kincset. Jelen esetünkben tehát a föld mélyén megbúvó vizet vagy a különböző érceket.

Varázsvesző és Lengyelpálca használata

-- Most a varázsvessző használatának alapjait fogom megtanítani neked. Ehhez szükséged lesz 1 darab L alakú mérőpálcára, amiről az elméleti részben már szóltam. Ha ezzel az egy pálcával már tudsz mérni, úgy elsajátítottad az alapokat. Az ajtó kinyílt... Vedd a jobbik kezedbe a pálcát. A jobb kezeseknek jobb kézbe, a bal kezeseknek bal kézbe. Tenyered fordítsd úgy, hogy hüvelyk ujjad felfelé néz, tenyered pedig függőlegesen áll. Az ujjaid gördítsd össze, mintha egy kb. 2-3 cm vastag oszlopot fognál..
-- A pálca rövidebb szárát illesszed a tenyeredbe, úgy, hogy alsó vége a tenyered belső felületén támaszkodjon. Fontos, hogy támaszkodjon, mivel a hosszabb, vízszintesen álló szára nem érhet a kezedhez.. A pálca csak két ponton érhet a kezedhez.. Mindkét ponton a pálca rövidebb szára. Az alsó részén, ahol a tenyeredre támaszkodik, és felül, ahol a hüvelyk- és a mutató- ujjad közötti részen a mutató ujjad tövénél támaszkodik.
-- Próbáld meg megtartani a pálcát, hogy ne essen ki a kezedből. Az ujjaid ne záruljanak teljesen össze, hogy ha a pálca ki akarna fordulni a kezedből, kitudjon. Egyensúlyozz. Érezz rá a pálca súlyára, tömegére, mozgékonyságára. Próbáld úgy tartani, hogy a hosszabbik szára minél inkább vízszintes legyen, és előre felé álljon, a tested síkjára merőlegesen.
-- Észre fogod venni, hogy ferdébben áll a pálca, minél lejjebb engeded az előremutató végét, annál stabilabban, könnyebben tudod tartani. Ez igaz, de annál kevésbé érzékeny. Azt is észre fogod venni, hogy minél feljebb emeled a végét, annál labilisabb. Lesz egy pont, ami felett már kifordul a kezedből, és nem tudod egyenesen tartani. Próbálj meg ráérezni erre a határ pontra, és egy picit maradj alatta. Ez lesz az a szög, amivel hatékonyan fogsz tudni mérni. Ha nem sikerül, ne add fel. Próbálkozz, gyakorolj. Ha már megy, de nem vagy elégedett a szöggel, akkor se keseredj el. Idővel egyre jobban ügyesebben fogod tudni használni a pálcát. Egyetlen feltétele van csupán: használd, gyakorolj...
-- Ha már tudod tartani a pálcát, állj a falhoz, hogy a szoba közepe felé nézz. Pár lépést kell majd tenned. Fogd kezedbe a pálcát, hogy hosszabbik fele arra mutasson, amerre menni fogsz. Tégy pár lépést, és próbáld egyenesen tartani a pálcát. Mivel a mozgással a mérési művelet egyik elemét hajtod végre, ne lepődj meg, ha úgy is mozdul a pálca, ahogy nem várnád. De ne is örülj ennek. Fontos, hogy az uralmad alatt legyen a pálca, és csak azt jelezze, amit Te akarsz. Sokan lenézik ezt a lépést, és rögtön mérnének... Ne légy türelmetlen.!. Tehát tartsd egyenesen a pálcát, és sétálj át a szobán, vagy ha szabad térben vagy, tégy pár lépést. Lépegess, tartsd a pálcát, és közben gondolj arra, amint van szabad figyelmed, hogy: "Nem mérek semmit"....
-- Ha más stabilan tudsz haladni a pálcával úgy, hogy nem jelez, nem tér ki semmilyen irányba, úgy elkezdődhet az első mérési gyakorlat. Mint tanítottam, a pálca katalizátor, a mérés benned zajlik. Ezért legelőször nem a külső erőket kell mérned, hanem a pálca kapcsolatát a bensőddel. Tartsd kezedben a pálcát, stabilan, gondolj erősen arra, hogy "Nem mérek semmit", majd 10-20 másodperc elteltével kezdj el erősen arra koncentrálni, hogy "Jelezz pálca.. Térj ki...".
-- Ne lepődj meg, ha elsőre nem történik semmi. Gondolj újra. Ne légy görcsös és merev! Sokan ennél a lépésnél azt a hibát vétik, hogy szinte megmerevedik a kezük, nehogy ők mozdítsák meg a pálcát. Pedig valójában eleinte azt kell tenned. Ha csak nem vagy kiemelkedő tehetség, a pálca eleinte a kezed mozgását fogja követni. De ez nem baj, hisz a pálca csak felerősíti a belső jelzéseidet. Teljesen lényegtelen, milyen úton jut el hozzá az információ. Tehát érd el, hogy kitérjen a pálca. Ha a pálca kitért, de kiesett a kezedből, kezd előröl. Ne feledd, gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás...
-- Ha sikerült kitéríteni a pálcát úgy, hogy nem esett ki a kezedből, koncentrálj arra, hogy térjen vissza. Gondolj erősen ismét a "Nem mérek semmit" gondolatra. A pálcának vissza kell térnie alaphelyzetbe. Ha már ez is megy, akkor gyakorold. Térítsed ki, és térítsed vissza. Figyelj rá, hogy kezed minimálisat mozduljon. A gyakorlás folyamán próbáld a kezet mozgását egyre inkább visszafogni. A végső cél, hogy a kezed ne mozduljon, de a pálca mégis jelezzen. Van aki ezt órák alatt eléri, van akinek napokat, és van akinek heteket kell ehhez gyakorolnia. Rajtad áll, meddig jutsz el. Az okkult tudás mindig a belső erődön, kitartásodon, energiádon nyugszik....
-- A következő lépés, hogy haladás közben irányítsd a pálcát. Minden mozgásos mérési gyakorlatot úgy kell kezdened, hogy először kiüríted az eszközt és a gondolataidat. Sétálj pár métert úgy, hogy "Nem mérek semmit" gondolattal stabilan tartod a pálcát. Ha megy, elkezdheted séta közben koncentrációval kitéríteni, majd alaphelyzetbe hozni. Csináld meg többször. Ha úgy érzed, az uralmad alatt tartod a pálcát, csinál ismét egy üres periódus. akár többször is menj úgy végig a területen, hogy ne jelezzen semmit a pálca...
-- Eddig csak a belső kapcsolatot építetted ki. Most jön az első mérés, ami végre a külvilághoz kapcsolódik. Ez lesz az első igazi mérés. Ideális esetben először egy teremtett energiát kellene kimérned, de mivel jelenleg nem élő tanfolyamon vagy, első mérésed az egyik legerősebb energia jel megkeresése lesz. A gyakorlathoz legalább: 5, de inkább: 10-15 méteres szabad egyenes térre lesz szükséged. Ez lehet egy folyosó, egy nagyobb szoba, de akár egy park is. A szabadban történő méréseknél mindig figyelj a szélre.. Próbálj meg eleinte szélcsendben mérni...
-- Most ürítsed ki a gondolataidat, érzéseidet és koncentrálj arra, hogy: "Hartmann vonalat mérek. Jelezd pálca a Hartmann vonalat".. Kezdj el lépegetni. Haladj egyenesen. Ha végigértél a területen és a pálca nem mozdult ki, próbáld újra. Koncentrálj erősebben. Ha kijelez a pálca, figyeld meg, hogy hol jelzett. Jelöld is meg! Ez később fontos lesz. Majd koncentrálj és haladj tovább. Jegyezzed fel pontosan, mi történik. Most válassz egy másik helyet, ahol ugyanezt a kísérletet elvégzed. Lehetőleg távol ettől a helytől. Végezzed el itt is a mérést, és jegyezd fel itt is a tapasztalataidat - különös tekintettel a jelzések helyére... És végül - ha lehet - egy harmadik helyen is végezzed el ugyanezt a mérést...