"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Szőlő és a Bor nagy misztériuma - Bíró Csaba

2013.04.08 16:09

 

A Szőlő és a Bor Misztériuma.

"A Szőlő és a Bor története az emberiség története" -- írja Babirus, francia ampelológus, mintegy megerősítve azt a kutatási eredményeken alapuló megállapítást, hogy a szőlő az egyik legrégebbi kultúr növényünk..

A Szőlő és a Bor Története

-- "A Szőlő és a Bor története az emberiség története" -- írja Babirus, francia ampelológus, mintegy megerősítve azt a kutatási eredményeken alapuló megállapítást, hogy a szőlő az egyik legrégebbi kultúr növényünk.. A szőlő növény (vitis) őshonos volt valamennyi földrészen. Azonban hosszú volt az út térben és időben egyaránt, amelyet bejárva a vadon termő savanyú bogyójú ősszőlő több ezer éves termesztés és nemesítés eredményeként egy nemes kultúr növénnyé vált.. A szőlő művelés - amely a régészek és történészek kutatásai alapján mintegy 10 ezer éves múltra tekint vissza..
-- A szőlő kultúra eredeti őshazája a Transzkaukáziai térség volt, ez a Transzkaukázusi térség a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger közötti területeket foglalja magában. Az ezen területen fekvő országok ma:. Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Törökország, és Irán térsége. A szőlő termesztés őshazája tehát a Kaukázuson túli területeken keresendő. Az ott élő őslakók már időszámításunk előtt. 8000 körül ismerték és termelték az apró szemű ligeti szőlőt. Később ebből nemesítették ki a kerti szőlőt.
-- A bor készítésének technológiáját valószínűleg az ókori egyiptomiak dolgozták ki. A későbbi európai szőlő- és bor termelés kialakulását nagymértékben segítették az ókori görög és római kereskedők, valamint a római császárok, akik parancsban kötelezték a légiósokat a meghódított területeken szőlő telepítésére. A kereszténység elterjedése is fontos szerepet játszott a borkultúra fejlődésében, hiszen a szertartások elmaradhatatlan kelléke volt a misebor. Az európai nagyhatalmak gyarmatszerző politikája révén a szőlőtermesztés hamarosan tért hódított a többi kontinensen is..
-- Földünkön jelenleg több mint 10 millió hektáron telepítenek szőlőt, mely termő területek több mint 70%-a Európában van. A XX.század utolsó évtizedei robbanásszerű fejlődést hoztak a bortermelésben és a borfogyasztásban. Míg a II. világháborút követő néhány évtizedben Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Magyarország és Görögország rendelkezett jelentős minőségi bortermelő kapacitással, addig az elmúlt 20-30 esztendő bebizonyította, hogy a világ más földrészei is alkalmasak kitűnő borok előállítására, például Ausztrália, Dél-Afrika, Kalifornia, Chile vagy Argentína.A Magyar Szőlő és Bor Története

-- Szőlő és a Bor termelés Magyarország területén már több ezer évre nyúlik vissza, így a Kárpát-medence legszebb területein ősi borvidékeket, történelmi bortermő helyeket találhatunk.. Hazánk területén az első szőlőt időszámításunk előtt még a kelták, majd a rómaiak ültették, főként a Balaton-felvidéken és a Duna mentén. A magyaroknak már az őshazában Ázsiában a velük együtt élő népekkel együtt komoly tapasztalataik voltak a borászatról. A Kárpát-medencébe érkezvén ismét szépen művelt szőlőket találtak, amelyek tovább művelése nem okozott gondot..
-- Amikor I. István királyunk megalapította a magyar államot, népét földművelésre fogta. Számos oklevél bizonyítja, hogy már ezekben a korai időkben is fontos szerepet játszott adózáskor, adományozáskor az a földterület amely alkalmas volt szőlő termesztésre. A tatárjárás súlyos pusztításokat okozott az országban. IV. Béla nemcsak az országot építette újra, hanem külhoni telepeseket is hozatott Magyarországra. A következő évszázadok a magyar bor felvirágzásának évei voltak. Kialakulnak a hegyközségek, a tokaji borok megjelennek a nemzetközi kereskedelemben is.
-- A török időkben az elfoglalt területeken ugyan visszaesett a bortermelés, ezzel szemben az ország nyugati részén, illetve Erdélyben komoly borkonjunktúra alakult ki. A végvárakban állomásozó katonaság rengeteg bort fogyasztott, és a külföldi bor kereskedők is ezekről a területekről igyekeztek beszerezni a megszokott magyar borokat. 1686 után már a Habsburgok akadályozták a szőlő művelést sarcokkal, adókkal.
-- Az 1703-ban kirobbant szabadságharc fontos kelléke volt a bor, és mert II. Rákóczi Ferenc Magyarország legnagyobb földbirtokosa volt, övé volt Tokaj-Hegyalja is, ezért ezzel a borral látták el a harcoló csapatokat. Az eladott borból befolyt pénzből pedig fegyvereket vásároltak. Rákóczi Tokaji bort küldött azokba az udvarokba, amelyek támogatását meg akarta nyerni, így ismerte és szerette meg a jófajta Tokaji bort a pápai udvar, a francia, az orosz és a német uralkodó is.
-- A szabadságharc leverése után Mária Terézia rendeletekkel próbálta vissza szorítani a magyar bor kereskedelmet az osztrák borok javára, szerencsére ezek a rendeletek csak gátolták, de nem akadályozták a magyar bor kivitelét. A Napóleoni háborúk után bekövetkező agrárválság hazánk bortermelésében is vissza esést okozott. A magyar borászat megújítása Széchenyi Istvánnak köszönhető, aki hathatósan támogatta a korszerű szőlő termesztést, a szakember képzést, az újító kísérleteket.
-- A XIX.sz. második felében szakkönyvek, szaklapok jelentek meg, az 1863-as hamburgi világkiállításon elismerték a Tokaj-hegyaljai bor elsőségét, és Bécsben, Párizsban és Londonban is első díjat nyertek a magyar borok. 1875-ben hazánkban is megjelent a filoxéra-járvány, mely a szőlőkertek kétharmadát tönkretette. Állami támogatással folyamatosan újratelepítették az elpusztult szőlőket, és a századforduló környékén már újabb földeket is művelésbe fogtak, valamint megindult a szőlő termesztés az Alföldi homok talajon is.
-- A változatos összetételű talaj, a bort érlelő, kényeztető éghajlat és napsütés, valamint az évszázadok során kialakult helyi borkészítési szokások sokasága mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a magyar bor ma is világhírnévnek örvend. Magyarországon napjainkban: 22 borvidékünk van, amelynek összterülete: 70 ezer hektár. Nagyjából: 70 ezer hektár földterületen termő szőlőt tartalmaz. A szőlő területek gazdag kínálata méltóan képviseli hazánkat Európában és a Világon is....

https://kiralytours.hu/wp-content/uploads/2011/03/E1_Oferty-dla-grup_Szybki-weekend_1-300x179.jpg

Idézetek a Borról

-- Hamvas Béla filozófus írja a bor filozófiája című művében: ""A bornépek, a magyarok, görögök, dalmátok, franciák, olaszok, spanyolok, és a portugálok. A közös jellemzőjük ezeknek a bornépeknek, hogy nincsenek világuralmi becsvágyaik. A bornépek nem világtörténeti, hanem aranykori hagyományokban élnek. A bornépek borvidékei mindig nagyon szépek és idillikusak, a régi letűnt csodás korok szép és magas kultúráját idézi a szemünk elé""..
-- Pilinszky János így ír a borról: ""A szőlő, a must, a bor halhatatlan. A szőlő halála csak átváltozás. A szőlőből must lesz, a mustból bor. A szőlő ereje velünk marad, halálával kellett bevennie az időtlenséget. Ha körülnézel a pincében, vajon gondolsz arra, hogy isteneket őrzöl hordóidba zárva. Minden borospince a halhatatlanság szigete.""
-- Fornády Elemér a magyar borászat egyik kiemelkedő alakja a következő hitvallást tette: ""A magyar bor a magyar föld és a magyar napsugár örök és harmonikus szerelmének a gyümölcse. Magyarország és a magyar bor egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Ami Magyarországot széppé és sajátossá, népének életmódját az idegen előtt is vonzóvá teszi, az elsősorban a bor, az áldott magyar földnek a legnemesebb termése"".. 
-- Szeremley Huba a Badacsonyi borász és világutazó a következő megállapítást tette: ""Nekünk magyaroknak a borhoz kötődő szakrális kapcsolatunk egy genetikai kódoltság eredménye. Mi ezt még az őshazából, Ázsiából hoztuk magunkkal, és több ezer évre nyúlik vissza. Egyetlen más nációnak sincs olyan alapja a borászatban mint nekünk magyaroknak, legyenek azok akár a görögök, olaszok, franciák vagy akárki más.. Egyszer minden magyar férfi életében eljön az idő, amikor majd úgy érzi, hogy meg kell csinálnia a saját borát. Feltámad a benne lévő ősi vágy, hogy legyen egy kis szőlője, pincéje és saját bora, amelyet le tud rakni majd a családja és vendégei asztalára. A hosszú út végén csak ez lesz az egyetlen biztos pont Isten mellett"".

 

A Bor és a Vallás

-- Kevés olyan dolog van, amely a világ vallásaiban egységesen olyan fontos helyet kapott volna, mint a szőlő és a bor, legyen szó az ókori több istenhívő kultúrákról, természeti vallásokról vagy a budhizmustól egészen a mohamedán, zsidó és keresztény vallásig.. Az emberi tevékenységek egyik legrégibb formája a mezőgazdaság. Az ezzel foglalkozó ember már az őskor óta meg kellett, hogy küzdjön a természet erőivel. Jött az aszály, lehetett túl sok eső, jégeső, fagy, elvihette a termést több betegség, kártevő is.
-- Ezek a veszedelmek Démoklész kardjaként függtek a földművesek feje felett, s a különféle pusztításokat minden esetben a világ dolgait irányító természetfölötti erők, istenek, égi szellemek...stb. bosszújának vagy csak egyszerűen azok játékának tartották. A legegyszerűbb védekezési módok ezek ellenében csak az lehetett, hogy az emberek igyekeztek kiengesztelni a háborgó vagy gonosz szellemeket, illetve azokat a jó istenségeket imádni, akik a bajoktól, ártó szellemektől oltalmazzák őket.
-- Még az sem véletlen, hogy a földművelő, szőlőtermesztő, és gyümölcstermelő népesség vallásaiban a legfontosabbak az időjárást és ezen keresztül a termést befolyásoló istenek voltak, a nap, az eső, a szél, a föld, a víz isteneit megtaláljuk minden régi nagy kultúrában Dél-Amerikától, Afrikán át Eurázsiáig.
-- A Bibliában Noé nevével kapcsolatosan esik szó először a borról. Az ember a bort már a vízözön előtt ismerte. A bibliai hagyomány Noénak tulajdonítja a szőlő művelést, sőt egyes teológusok szerint: Noé jelentése: nyugalom, vigasztal, is erre utal. A Bibliából tudjuk azt is, hogy a szőlőt fügefára futtatták, vagy karót vertek mellé és rendszeresen tisztították a gaztól. Az Újszövetségben Krisztus első csodatétele is a borhoz kötődik. A víz borrá változtatása a kánai menyegzőn történt.
-- A keresztény vallás alapítójának, Jézus Krisztusnak életében a bor különösen kitüntető szerephez jut. Példabeszédeiben: Munkásokat felfogadó szőlősgazda, Gonosz szőlőmunkások, Jézus a szőlőtő, mi a szőlővesszők, szívesen használ szőlővel és borral kapcsolatos képeket. Krisztus példa beszédeiben olvashatjuk, hogy a bort a gyógyításban is használták: "És hozzá járulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba."...
-- Az ókori görögöknél komoly kultusza alakult ki Dionüszosznak, a rómaiaknál pedig Bacchusnak. Ezek az istenek már az időközben nagy jelentőséggel bíró szőlőtermelők és a bor önálló istenségei voltak, azt is mondhatnánk, némileg "szakosodtak" erre a területre, bár ne hanyagoljuk el azt a tényt sem, hogy Róma isteneinek sorában legalább ilyen nagy jelentősége volt a szőlő, a gabona és szántóföldi gazdálkodás, a földművesek isteneinek Libernek és Démeternek is.
-- Dionüszosz boristennek a fején szőlő levelekből font koszorú volt, míg kezében tartott egy borospoharat és a thürszoszt, amely egy hosszú szüreti bot volt, végén egy tobozzal, és szőlő levelekkel díszítve. Az ünnepei a görögéknél a Dionüsziák voltak, a romaiaknál a Bacchanáliák, amelyeket évente négyszer rendeztek, minden évszakban egyet. Ekkor három napig tartó féktelen mulatozás vette kezdetét, csapra verték a hordókat és aztán mindenki kedvére ihatott a borból egészen a kéjmámorig orgiákkal kísérve...A Szőlőfajták a Világon és Magyarországon

-- A bor termő szőlő (Vitis vinifera) a szőlő félék (Vitaceae) családjának legnevezetesebb, gazdaságilag legjelentősebb faja, mint neve is mutatja, a legfontosabb bortermő szőlő.. A bortermő szőlő az ókorban kinemesített növényfajok egyike. Távolabbi őse a ligeti szőlő: (Vitis silvertis), amiből mintegy: 10 000 éve fejlődött ki a kerti szőlő: (Vitis sativa, Vitis vinifera), amit időszámításunk előtt: 4000–5000 évvel vontak termelésbe a Kaukázuson túl, a Transz-Kaukázusi térségben, a mai Azerbajdzsán, Grúzia, Irán, Örményország, Törökország vidékén.
-- Az erdei szőlő, ligeti szőlő, kerti szőlő, európai szőlő, bortermő szőlő fogalmakat a különböző szerzők rendszeresen egymást átfedő értelemben használják. A nagyobb fürtű és nagyobb bogyójú bortermő szőlő mintegy: 2000–3000 éves termesztés és szelekció hosszú és szép eredménye.
-- Az új faj elődénél nagyobb, jellegzetes alakú magvait a régészek az i. e. 2. évezred elejének–közepének kultúr rétegeiben, Azerbajdzsánban tárták fel. Bort már Ázsiában erjesztettek a szőlő levéből, és Mezopotámiában fejlett bor kereskedelem alakult ki. I. e. 2100-ban Hammurapi már törvénnyel büntette a borhamisítókat. A borkészítés technikáját az egyiptomiak fejlesztették tovább.
-- A szőlőt i. e. 600 körül a föníciaiak és karthágóiak hozták át Európába. Útjaikon már külön üveg edényeket rendszeresítettek a borok szállítására, ivóedényeket annak fogyasztásához. A bor a görögöknél, főleg Itáliában tett szert komolyabb kulturális szerepre: a szőlő és bor termelés fejlődését Dionüszosz kultusza segítette elő. A szőlőkultúra a római birodalomban látványosan továbbfejlődött, a hatalmas területeket meghódító római katonák sokfelé elterjesztették a szőlőt világszerte.


A Szőlő Felépítése

-- A szőlő egy fás szárú kúszó növény, kacsokkal kapaszkodó lián, mely vadon fejlődve a környezetében lévő tárgyakra, fákra, bokrokra igyekszik felkapaszkodni, napfényhez, élettérhez jutni. A szőlő mindig keresi a fényt, a napfény felé fordulva felfelé tör a magasba. Egyedi sajátossága még az is, hogy minél nehezebb és sanyarúbb talajon él, annál nemesebb gyümölcsöt terem.
-- A szőlő művelés körülményei között a szőlőnövényt metszéssel és egyéb fitotechnikai beavatkozások segítségével igyekszünk a termesztési célnak megfelelőre alakítani. Levelei karéjosak, 3–7 karéj. Bogyótermése sötétlila, halványzöld vagy sárga, bogyónként többnyire 2–4 maggal.        A Szőlőfajták Listája Világszerte -- 360 -          

-- A Szőlő termés felhasználása szerint vannak: borszőlő fajták, fehérborszőlő-fajták, minőségi fehérborszőlő-fajták, tömegborszőlő-fajták, vörösborszőlő-fajták, csemegeszőlő-fajták, direkt termő rezisztens hibridfajták, mazsolaszőlő fajták.
-- A világon jelenleg mintegy: 360. szőlő fajta van legjobban és legismertebben elterjedve, 180. féle fehér szőlő és 180. féle vörös szőlő fajta van széles körű termesztés alá vonva.

        List Wine Grapes Grown In The World -   360 -              
        Bor Szőlők Listája Világszerte -------------- 360 -               

        White Wine Grapes In The World List ---   180 -              
        Fehér Bor Szőlők Listája a Világszerte -- 180 -               


-Afuz Ali (Armenian) *, -Aidini (Greek) *, -Airen (Spanish) *, -Albana (Italian) *, -Albanella (Italian) *, -Albarello Blanco (Spanish) *, -Albarino Blanco (Spanish) *, -Albillo de Madrid (Spanish) *, -Aligoté (French) *, -Alvarinho (Portuguese) *, -Ansonica "Inzolia" (Italian) *, -Arany Sárfehér (Hungarian) *, -Arbois Blanc (French) *, -Arinto (Portuguese) x, -Arneis (Italian) x, -Aspirino Bianco (Italian) x, -Assyrtiko (Greek) *, -Attila (Hungarian) x, -Avesso Branco (Portuguese) *, -Azal Branco (Portuguese) *, -Bakator (Hungarian) *, -Balafánt (Hungarian) *, -Bálint (Hungarian) *, -Bánáti Rizling (Hungarian) *, -Barbera Bianco (Italian) *, -Batoca (Portuguese) *, -Bellone (Italian) x, -Bianca (Hungarian) x, -Bianchello (Italian) x, -Biancolella (Italian) x, -Boal "Dona Blanca" (Portuguese) *, -Bogdanuša (Croatian) *, -Bombino Bianco (Italian) x, -Bosco (Italian) *, -Bovale (Italian) *, -Bouvier (French) x, -Budai Zöld (Hungarian) *, -Cardinal White (American) x, -Cataratto (Italian) *, -Chardonnay (French) *, -Chasselas Blanc (French) x, -Chenin Blanc (French) *, -Cinandali "Tsilikauri" (Georgian) *, -Cinsault Blanc (French) * -Clairette Blanc (French) *, -Cococciola (Italian) *, -Colombard (French) * -Cortese (Italian) *, -Csaba Gyöngye (Hungarian) x, -Cserszegi Fűszeres (Hungarian) x, -Deleware White (American) x, -Durello (Italian) *, -Elbling (German) x, -Ezerfürtű (Hungarian) x, -Ezerjó (Hungarian) *, -Falanghina (Italiano) *, -Favorit (Hungarian) x, -Fehér Dinka (Hungarian) *, -Fehér Gohér (Hungarian) *, -Fehér Szlanka (Hungarian) *, -Fiano (Italiano) *, -Folle Blanche (French) *, -Furmint (Hungarian) *, -Garganega Veronese (Italaian) *, -Garnacha Blanca "Grenache Blanc (Spanish) *, -Gohér (Hungarian) *, -Grechetto (Italian) *, -Greco Bianco (Greek) *, -Grillo (Italian) *, -Grk (Croatian) *, -Irsai Olivér (Hungarian) x, -Isabella (American) x, -Italia (Italian) x, -Hárslevelű (Hungarian) *, -Juhfark (Hungarian) *, -Jubileum (Hungarian) x, -Karát (Hungarian) x, -Kéknyelű (Hungarian) *, -Kerner (Germano) x, -Királyleányka (Hungarian) *, -Korona (Hungarian) x, -Kövi Dinka (Hungarian) *, -Kövérszőlő (Hungarian) *, -Kunleány (Hungarian) x, -Krstač (Serbian) *, -Lacrima Christi (Italian) *, -Lambrusco Bianco (Italian) *, -Laureira Blanca (Spanish) *, -Leányka (Hungarian) *, -Maccabeo (Spanish) *, -Malvasia Bianca (Greek) *, -Malvasia Candia (Italiano) *, -Malvazija Istarska (Croato) *, -Marsanne (French) *, -Mátrai Muskotály (Hungarian) x, -Merseguera (Spanish) *, -Mézes Fehér (Hungarian) *, -Minella Bianca (Sicilian) *, -Moscato Bianco (Greek) *, -Moscato Giallo (Greek) *, -Moscato d' Asti (Italian) *, -Moscatel de Malaga (Spanish) *, -Moscatel de Setubal (Portuguese) *, -Moschato de Samos "Uva Appia" (Greek) *, -Moschofilero (Greek) *, -Mtsvane (Georgian) *, -Muscat Lunel (French) *, -Muscat Ottonel (French) x, -Muscadelle (French) *, -Muscadet (French) *, -Nasco de Cagliari (Sardinian) *, -Nektár (Hungarian) x, -Noah (American) x, -Nosiola (Italian) *, -Nuragus di Cagliari (Sardinian) *, -Pannónia Kincse (Hungarian) x, -Palomino (Spanish) *, -Parellada (Spanish) *, -Pascal Blanc (French) *, -Pecorino (Italian) *, -Pedro Ximenez (Spanish) *, -Picpoul Blanc "Picapoll Blanco" (French) *, -Picardan Blanc (French) *, -Picolit (French) *, -Pigato (Italiano) *, -Pinot Blanc (French) *, -Pinot Gris (French) *, -Piros Dinka "Rózsa Dinka" (Hungarian) *, -Piros Szlanka (Hungarian) *, -Platina (Hungarian) x, -Pošip (Croatian) *, -Pozsonyi Fehér (Humgarian) *, -Pölöskei Muskotály (Hungarian) x, -Prié Blanc (French) *, -Prosecco (Italian) *, -Prošek (Croatian) *, -Rabigato (Portuguese) *, -Ribolla Gialla (Italiano) *, -Rkacitelli (Georgian) *, -Riesling Italian (German) *, -Riesling Rhine (German) *, -Riesling Sylvaner "Müller Thurgau" (German) *, -Rousanne (French) *, -Sárfehér (Hungarian) *, -Sauvignon Blanc (French) *, -Savatiano (Greek) *, -Semillon (French) *, -Sercial (Portuguese) *, -Smederevka (Serbian) *, -Sultana "Sultanita" (Turkish) *, -Sylvaner Veltliner (German) x, -Szerémi Zöld (Hungarian) *, -Szőlőskertek Királynője Muskotály (Hungarian) x, -Terret Blanc (French) *, -Terret Gris (French) *, -Tocai Friulano Bianco (Italian) *, -Torrontes (Spanish) *, -Traminer Aromatico "Tramini" (Austrian) *, -Trebbiano Toscano (Italian) "Ugni Blanc" *, -Veltliner Grüner (Austriano) *, -Veltliner Rotter (Austriano) *, -Verdicchio (Italian) *, -Verdelho (Portuguese) *, -Verduzzo (Italian) *, -Vermentio (Italian) *, -Vernaccio (Italian) *, -Viktória Gyöngye (Hungarian) x, -Viura (Spanish) *, -Xarello (Spanish) *, -Xiniestri "Commandaria" (Cypriot) *, -Zala Gyöngye (Hungarian) x, -Zefír (Hungarian) x, -Zengő (Hungarian) x, -Zenit (Hungarian) x, -Zéta (Hungarian) x, -Zeus (Hungarian) x, -Zierfandler "Cirfandli" (Austrian) *, -Žilavka (Bosnian) *.         List Wine Grapes Grown In The World ---- 360 -             
        Bor Szőlők Listája Világszerte --------------- 360 -              

        Red Wine Graphes In The World List ------ 180 -             
        Vörös Bor Szőlők Listája Világszerte ----- 180 -             
  
      


-Agioreitiko (Greek) *, -Aglianico (Greek) *, -Albarin Negro (Spanish) *, -Aleatico (Italian) *, -Aleksandrouli (Georgian) *, -Alicante (Spanish) *, -Alvarelhao (Portuguese) *, -Amaral (Portuguese) *, -Ancelotta (Italian) *, -Aramon Noir (French) *, -Aspiran Noir (French) *, -Băbească Neagră (Romanian) *, -Babić (Croatian) *, -Baga (Portuguese) *, -Barbarossa (Italian) *, -Barbera Nera (Italian) *, -Bastardo (Portuguese) *, -Bellone (Italian) *, -Bíbor Kadarka (Hungarian) x, -Black Rose (American) x, -Blatina (Bosnian) *, -Blauburger (Austrian) x, -Bobal (Spanish) *, -Boğazkere (Turkish) *, -Bombino Nero (Italian) *, -Bonarda (Italian) *, -Brachetto (Italian) *, -Brugnola (Italian) *, -Brunello di Montalcino (Italian) *, -Cabernet Franc (French) *, -Cabernet Sauvignon (French) *, -Caino Tinto (Spanish) *, -Caladoc (French) *, -Calabrese (Italian) *, -Canaiolo Nero (Italian) *, -Carignan (French) *, -Cardinal Red (American) x, -Carménére (French) *, -Casetta (Italian) x, -Castellano (Spanish) *, -Castiglione (Italian) *, -Catanese Nero (Sicilian) *, -Cesanese (Italian) *, -Chasselas Rouge (French) x, -Cinsault Rouge (French) *, -Clairette Ronde (French) *, -Clinton (American) x, -Colombana (Italian) *, -Concord (American) x, -Colorino (Italian) *, -Corvina Veronese (Italian) *, -Croatina (Italian) *, -Deleware Red (American) x, -Dingač (Croatian) *, -Dobričić (Croatian) *, -Dolcetto (Italian) *, -Dornfelder (German) x, -Duna Gyöngye (Hungarian) x, -Duras (French) *, -Ekim Kara (Georgian) *, -Enantio (Italian) *, -Espadeiro (Portuguese),  -Fetească Neagră (Romanian) *, -Folle Noir "Négrette" (French) *, -Fontana (Italian) *, -Franconia (French) *, -Frapatto (Italian) *, -Freisa (Italian) *, -Gaglioppo (Italian) *, -Gamay Noir (French) *, -Garnacha Tinta "Grenache Noir" (Spanish) *, -Graciano (Spanish) *, -Greco Nero (Italian) *, -Grignolino (Italian) x, -Gropello (Italian) x, -Jaen (Spanish) *, -Kadarka (Hungarian) *, -Kármin (Hungarian) x, -Kotsifali (Greek) *, -Kratosija (Bulgarian) *, -Lambrusco Rosso (Italian) *, -Laureira Tinta (Spanish) *, -Liatiko (Greek) *, -Limnio (Greek) *, -Malbec (French) *, -Malvasia Nera (Greek) *, -Mammolo (Italian) *, -Mandilaria (Greek) *, -Mavrodafni (Greek) *, -Medina (Hungarian) x, -Medoc Noir (French) *, -Medrese (Armenian) *, -Melnika Siroka (Bulgarian) *, -Merlot (French) *, -Mencia (Spanish) *, -Molinara (Italian) *, -Monastrell (Spanish) *, -Mondeuse Noir (French) *, -Monica (Italian) x, -Montalcino (Italian) *, -Montepulciano (Italian) *, -Morenillo (Spanish) x, -Morisca (Spanish) x, -Moristel (Spanish) x, -Moscato Rosso (Greek) *, -Mourisco (Portuguese) *, -Mourvedré (French) *, -Mudzuretuli (Georgian) *, -Muscardin (French) *, -Muscat de Hamburg (French) x, -Nebbiolo (Italian) *, -Negrara (Italian) *, -Negroamaro (Italian) *, -Nerello (Italian) *, -Nerello Cappiuccio (Sicilian) *, -Nerello Mascalese (Sicilian) *, -Nero (Italian) x, -Nero d' Avola (Italian) *, -Nielluccio di Corsica (Italian) *, -Otello (American) x, -Öküzgözü (Turkish) *, -Pamid (Bulgarian) *, -Perricone Nero (Italian) *, -Petit Bouschet (French) *, -Petit Verdot (French) *, -Picpoul Noir "Picapoll Negro" (French) *, -Picardan Rouge (French) *, -Pignolo (Italian) *, -Pinot Noir (French) *, -Pinot Meunier (French) *, -Pinotage (French) *, -Plavac Mali (Croatian) *, -Portuguiser "Oporto" (Portuguese) *, -Postup (Croatian) *, -Primitivo (Italian) *, -Prieto Picudo (Spanish) *, -Prokupac (Serbian) *, -Prugnolo Gentile (Italian) *, -Raboso (Italian) *, -Ramisco (Portuguese) *, -Rebo (Italian) *, -Rondinella (Italian) *, -Rossese (Italian) *, -Rossignola (Italian) *, -Rubintos (Hungarian) x, -Sagrantino (Italian) *, -Sangiovese (Italian) *, -Saperavi (Georgian) *, -Schiava (Italian) *, -Sciacarello (Italian) *, -Shiraz (French) *, -Sousão "Vinhão (Portuguese) *, -Sumoll (Portuguese) *, -Tannat (French) *, -Tempranillo (Spanish) *, -Teroldogo (Italian) *, -Terret Noir (French) *, -Tibouren (French) *, -Tintilia (Italian) *, -Tinta Amarela (Portuguese) *, -Tinta Barroca (Portuguese) *, -Tinta Cão (Portuguese) *, -Tinta Carvalha (Portuguese) *, -Tinta Francisca (Portuguese) *, -Tinta Miuda (Portuguese) *, -Tinta Negra (Portuguese) *, -Tinta Pinha (Portuguese) *, -Tinta de Madeira (Portuguese) *, -Tinto Basto (Spanish) *, -Tinto Fino (Spanish) *, -Tocai Friulano Rosso (Italian) *, -Touriga Francesca (Portuguese) *, -Touriga Nacional (Portuguese) *, -Trollinger "Trollingi" (Austrian) *, -Turán (Hungarian)  x, -Usakhelauri (Georgian) *, -Uva di Rara (Italian) *, -Uva di Troia (Greek) *, -Vaccarese (French) *, -Vadfekete "Csókaszőlő" (Hungarian) *, -Vespolina (Italian) *, -Vranac (Serbian) *, -Xinomavro (Greek) *, -Zinfandel (American) x, -Zweigelt (Austrian) x.

        Magyar Szőlőfajták Listája: -(55)-         

-- A magyar szőlőfajták száma igen tekintélyes, szép számmal vannak magyar fajták termesztés alá vonva, szám szerint: 55. magyar szőlőfajta van jelenleg regisztrálva. Ezek közül számos ősi magyar fajta van, de vannak újabbak is, amit a 20. században nemesítettek, kereszeteztek.

        Magyar Fehér Szőlőfajták Listája: -(48)-        

-Arany Sárfehér, -Attila, -Bakator, -Balafánt, -Bálint, -Bánáti Rizling, -Bianca, -Budai Zöld, -Csaba Gyöngye, -Cserszegi Fűszeres, -Ezerfürtű, -Ezerjó, -Fehér Dinka, -Fehér Szlanka, -Furmint, -Gohér, -Hárslevelű, -Irsai Olivér, -Juhfark, -Jubileum, -Karát, -Korona, -Kéknyelű, -Királyleányka, -Kövérszőlő, -Kövidinka, -Kunleány, -Leányka, -Mátrai Muskotály, -Mézes Fehér, -Nektár, -Pannónia Kincse, -Piros Dinka "Rózsa Dinka", -Piros Szlanka, -Platina, -Pozsonyi Fehér, -Pölöskei Muskotály, -Sárfehér, -Szerémi Zöld, -Szőlőskertek Királynője Muskotály, -Viktória Gyöngye, -Zala Gyöngye, -Zefir, -Zengő, -Zenit, -Zeus, -Zéta..

        Magyar Vörös Szőlőfajták Listája: -(7)-       

-Bíborkadarka, -Kadarka, -Kármin, -Medina, -Rubintos, -Turán, -Vadfekete "Csókaszőlő".

    

A Bor Készítése

-- A szőlő termesztését és bor előállításának legfontosabb szabályait a világ legtöbb országában törvényileg szabályozzák. A leszüretelt szőlőfürtöket összezúzzák, hogy a préselés minél könnyebb legyen. Ez korábban taposással történt. Újabban szőlődarálót vagy bogyózógépet használnak, főként a vörösbor előállításánál.
-- A szőlő levét, a mustot, préseléssel választják el a szőlő szilárd részeitől. A mustot hordókba töltik, ahol élesztőgombák hatására alkoholos erjedésnek indul. Az erjedés befejeztével a bort átfejtik tiszta hordókba, hogy a hordó alján leülepedett seprőtől elválasszák. Vörösbor esetén az erjesztés „héjon” történik, kádakban vagy speciális vörösbor erjesztő acél tartályokban, körfejtéses, Ganimede.
-- Ezalatt a keletkező alkohol hatására a kékszőlő héjából a színező anyagok kioldódnak. A préselés az erjedés végén történik meg. Ha a kékszőlőt nem a héján erjesztik, hanem rögtön préselik vagy rövidebb ideig a héján áztatják, akkor világosabb színű rozé bort kapunk. A kékszőlő rövidebb idejű: 24-48 óra héjon áztatásával készítik a siller bort.

A Bor Készítési eljárásai Szerint

-- Normál Bor: Hagyományos eljárással és hordóban.
-- Aszúbor: Részben aszúszőlőből készült bor.
-- Barrique: Kiégetett tölgyfahordóban érlelt bor.
-- Cuvée: Többfajta szőlőből készült bor
-- Jégbor: Fagyott szőlőből készült bor
-- Pezsgő: A bor második érése magában a palackban megy végbe

A Borok szín szerint

A boroknál általában négy színt különböztetünk meg, ezek a következők:

Fehér - A fehér szőlőkből készül, a halványtól a sűrűnek tetsző
aranyló-méz árnyalatig.

Rozé - A rózsaszín vagy rózsás különböző árnyalatai, vörös szőlőből
készül, úgy, hogy a mustot nem hagyják olyan sokáig állni a ledarált
szőlőn, mint a sillerbor és a vörösbor esetében, hanem szinte azonnal
leveszik.

Siller - A vörösborokra jellemző tulajdonságú, kevésbé mélyvörös,
illatos és nem savas bor. Úgy készítik, mint a vörösborokat, csak az
erjesztés során nem várják meg, hogy a kék szőlő héjából teljesen
kiázzanak a csersavak, az ízek és a színek, hanem a borász ízlésének
megfelelő pillanatban préseli ki, amikor a bor színe még csak közelít
a vörös felé.

Vörös - A vöröstől a mélybordóig terjedő árnyalatok. Kék szőlőből
készül, a must sokáig a ledarált, kipréselt szőlőszemeken marad, így
árnyalatai nagyon sötétek lesznek.

A Borok cukortartalom szerint

A borokat a cukortartalom függvényében az alábbi kategóriákba sorolják
a bortörvény szerint.

Száraz - 4 g/l - A bor cukortartalma kevesebb mint 4 g/l vagy
legfeljebb 2 g/l-rel haladja meg a borkősav g/l-ben kifejezett,
titrálható savtartalmat, de legfeljebb 9 g/l lehet.

Félszáraz - 4-12 g/l - A bor cukortatalma 4-12 g/l között van vagy
legfeljebb 4 g/l-rel haladja meg a borkősav g/l-ben kifejezett
titrálható savtartalom kétszeresét, de legfeljebb 18 g/l.

Félédes - 12-45 g/l

Édes: - 45 g/l

A Borfajták a minőségi besorolásuk szerint

Asztali bor
Asztali bornak nevezhető az osztályba sorolt és megyei fajtalistában
szereplő borszőlőfajtákból származó, legalább 13 tömegszázalék
természetes eredetű (szőlőből származó) cukrot tartalmazó ital.
Minimálisan 9% a tényleges alkoholtartalma. Az asztali borok többnyire
a síkvidéki telepítésű borszőlőből készített különösebb fajta- és
tájjelleg nélküli tömegborok. Névként alkalmazható általános vagy
fantázianév, a borvidékre nem utaló termőhely, fajtanév külön-külön
vagy együttesen. Ilyenek, pl.: Pincemester, Asztali vörös, Asztali
fehér, Kadét fehér, Lőrinc barát bora, Koccintós.

** Táj bor
Tájbornak nevezhető az olyan szabályozott földrajzi jelzéssel ellátott
asztali bor, amely az adott földrajzi egység terméséből származik.
Teljes egészében a meghatározott tájbor készítésére alkalmas
szőlőfajták mustjából készül. A tájborok az asztali kategória
legjobbjai, egyedi borok, amelyek garantálják a fogyasztó számára a
minőséget a címkén feltüntetett termőhelyről. Fajtái többek között:
Alföldi kékfrankos, Duna melléki kékfrankos, Duna melléki chardonnay,
Balaton-melléki Irsai Olivér, Észak-dunántúli zöld veltelini,
Dél-dunántúli zweigelt, Felső-magyarországi hárslevelű,
Felső-magyarországi leányka.

*** Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor
A meghatározott termőhelyről származó minőségi bor esetén a
szőlőtermés legalább 15 tömegszázalék természetes eredetű cukrot
tartalmaz. A termőhelyre és a fajtára, esetleg a készítési módra vagy
az évjáratra jellemző, határozottan felismerhető illat-, íz- és
zamatanyagokat tartalmaz. A származásában és minőségében 100%-ban,
fajta és évjárat vonatkozásában 85%-ban meg kell felelnie az
elnevezésnek és a jelölésnek. A körzet, település és dűlő nevei csak
borvidék és borvidéki régió nevével együtt jelölhető a bor címkéjén.

**** Védett eredetű bor
Olyan meghatározott termőhelyről származó minőségi bor, amely termelői
kezdeményezésű, egyedi szabályozású termék. A védett eredetű bor
földrajzi eredete egyedileg a borvidékre vagy azon belül kisebb
területi egységre határolt. A borkészítésre felhasznált szőlőfajták a
szőlőtermesztés, a borkészítés technológiája és kiszerelése egyedileg
szabályozott. A védett eredetű bor készítésekor a must cukortartalmát
növelni, a savtartalmát kémiai úton megváltoztatni nem szabad.
Értékesíteni csak a szüretet követő év augusztus 20-ától lehet. Védett
eredetű bornak számítanak a tokaji borkülönlegességek, az egri
borvidéken a Debrői hárslevelű és az Egri bikavér, a Kunsági
borvidéken az Izsáki Arany Sárfehér, a Nagy-Somlói borvidéken a Somlói
furmint, a Hárslevelű, a Juhfark és az Olaszrizling.

***** Különleges minőségű bor
Olyan meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű bor,
amely teljesen egyedi és specifikus, csak egy adott és teljesen egyedi
földrajzi területen, termőhelyen található. Ilyen például a különleges
minőségű Tokaji aszú, az Egri és a Szekszárdi bikavér, amely egyedien
csak ott van, ott lelhető fel, csak azon a sajátságos éghajlati és
talajtani területen. A nevet így csak ők használhatják egyedül, más
nem. A tokaji borkülönlegességek védett eredetű borok. A Tokaji
borvidéken termelt, földrajzi eredet megjelöléssel rendelkező borok.

 

           The World's Most Famous Wine Regions -- Top -  90                             
                            A Világ Leghíresebb Borvidékei -- Top -  90                

-1. Ahr-Rhein (Germany), -2. Alella (Spain), -3. Alsace (France), -4. Armagnac (France), -5. Asti (Italy), -6. Badacsony (Hungary), -7. Baden-Rhein (Germany), -8. Balatonboglár, -9. Banat (Serbia), -10. Bardolino (Italy), -11. Barolo (Italy), -12. Barossa Valley (Australia), -13. Beaujolais (France), -14. Bordeaux (France), -15. Bourgogne (France), -16. Burgenland (Austria), -17. Cagliari (Sardegna-Italy), -18. Caldaro (Italy), -19. Cahors (France), -20. Castelli Romani, -21. Central Valley (Chile), -22. Champagne (France), -23. Châteauneuf-du-Pape (France), -24. Chianti (Italy), -25. Ciro, Calabria (Italy), -26. Cognac (France), -27. Commandaria (Cyprus), -28. Corse (France), -29. Côte d' Or (France), -30. Cotes du Rhône (France), -31. Cotnari (Romania), -32. Dalmazia (Croatia), -33. Dâo (Portugal), -34. Douro (Portugal), -35. Eger (Hungary), -36. Etna (Sicilia-Italy), -37. Friuli (Italy), -38. Gumpoldskirchen (Austria), -39. Hawkes Bay (New Zealand), -40. Istria (Croatia), -41. Jerez de la Frontera (Spain), -42. Kreta (Greece), -43. Krim (Russia), -44. Lacrima Christi (Italy), -45. Languedoc & Rousillon (France), -46. La Mancha (Spain), -47. La Rioja, -48. Loire Valley (France), -49. Madeira (Portugal), -50. Makedónia & Thrácia (Greek), -51. Malaga (Spain), -52. Malokarpatské (Slovakia), -53. Marlborough (New-Zeland), -54. Marsala (Sicily-Italy), -55. Mendoza Valley (Argentina), -56. Melnik (Bulgaria), -57. Minis (Romania), -58. Montalcino (Bulgaria), -59. Montelpulciano d'Abruzzo (Italy), -60. Murfatlar (Romania), -61. Napa Valley California (USA), -62. Peloponnesos (Greece), -63. Penedes (Spain), -64. Podgorica (Montenegró), -65. Podravje (Slovenia), -66. Primorje (Slovenia), -67. Provence (France), -68. Rhein-Hessen (Germany), -69. Rhein-Pflaz (Germany), -70. Samos (Greek), -71. Santorin (Greek), 72. Santiago Valley (Chile), -73. Serra Gaucha (Brasil), -74. Soave (Italy), -75. Srem (Serbia), -76. Stellenbosch (South-Africa), -77. Szekszárd (Hungary), -78. Tarragona (Spain), -79. Ticino "Tessin" (Switzerland), -80. Tikves (Macedónia), -81. Tokaj (Hungary), -82. Trebinje (Bosnia), -83. Tsinandali (Georgia), -84. Valais "Wallis" (Switzerland), -85. Valencia (Spain), -86. Valpolicella (Italy), -87. Villány (Hungary), -88. Vinho Verde (Portugal), -89. Wachau (Austria), -90. Western Cape (South Africa).

   
          A Borívók Tízparancsolata           

A borivók tízparancsolata egyfajta iránymutatás a helyes bor fogyasztáshoz. Több változata is ismert, nem "kőbe vésett" szabály, de nagyjából helyes és iránymutató, amely 10 pontban sorolja fel útmutatásait.

--   1.  Bort soha ne igyál éhgyomorra.
--   2.  Borivás előtt ne egyél édes ételeket.
--   3.  Mindig légy figyelemmel az egyes borfajták hőmérsékletére.
--   4.  Bort mindig megfontoltan, lassan igyál.
--   5.  Apró kortyokban élvezd a bor zamatát.
--   6.  Nemes borokat mindig tisztán igyál, soha ne keverd vízzel.
--   7.  Tarts mértéket a borivásban.
--   8.  Jobban ízlik a bor, ha eszel valami "hozzá illőt".
--   9.  Szeresd a bort, de légy erősebb nála.
-- 10.  Bármikor bort iszol, gondolj arra, mennyi fáradságos munka van egy pohárban.