"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Földünk éghajlata és időjárási értékei - Bíró Csaba

2014.02.05 18:31

 

Földünk éghajlata és időjárása.

A Földünk éghajlata nagyon sokszínú és változatos mindenfelé. Ha az egyenlítőtől haladunk a sarkőrig, a legmelegebbtől a leghidegebb zónáig érünk el, és közte is nagyon sokféle meleg és hideg éghajlat típust találunk meg. A Föld éghajlati zónái a Köppen-féle osztályozás szerint, ami kizárólag csak a meteorológia adatokra épül, összesen: 16 féle éghajlati típust különböztet meg..

A Föld Éghajlata és Éghajlati Zónái

--  A Föld éghajlata nagyon sokszínű és változatos, az egyenlítőtől haladva a sarkőrig, a legmelegebbtől a leghidegebb zónáig érünk. Az éghajlat a gyakran és néha gyorsan változó időjárás hosszabb időn, általában: 30 éven át megfigyelhető együttese a felszín közelében, a Föld valamely térségében. Hozzá tartoznak az ott előforduló időjárási szélsőségek is, mint például a hurrikánok, aszályok, vagy a hosszú esőzések.
--  Néha több földrajzi hely, határesetben az egész Föld éghajlatáról is beszélhetünk. Ilyenkor nem az egyes helyek közötti különbségeket hangsúlyozzuk, hanem azt, hogy ez az összevont éghajlat maga is változhat. A Föld éghajlati zónái a Köppen-féle osztályozás szerint, ami kizárólag a meteorológia adatokra épül, ezt figyelembe véve: 16 éghajlat típust különböztet meg.

A Föld Éghajlati Zónái

1.    Trópusi, egyenlítői, esőerdői éghajlat - Állandóan  meleg, párás és nedves időjárás.
2.    Trópusi száraz szavannai éghajlat - Állandó meleg és száraz időjárás.
3.    Trópusi nedves monszun éghajlat - Állandó meleg, száraz és nedves időszakok.
4.    Szubtrópusi sivatagi éghajlat - Hosszú száraz és meleg időjárás.
5.    Szubtrópusi sztyepp éghajlat - Hosszú száraz és kevés esős időjárás.
6.    Mediterrán éghajlat - A meleg nyár és enyhe tél jellemzője a mediterrán időjárásnak.
7.    Óceáni éghajlat - Hűvös nyár és enyhe tél, egész évben sok esővel tarkított időjárás.
8.    Száraz kontinentális éghajlat - Hosszú száraz nyár és hideg tél jellemzi.
9.    Nedves kontinentális éghajlat - Rövid nedves nyár és hideg tél jellemzi az időjárást.
10.  Mérsékelt övi sivatagi éghajlat - Száraz és váltakozó időjárás.
11.  Mérsékelt övi sztyepp éghajlat - Nedves és váltakozó időjárás.
12.  Szárazföldi szubpoláris éghajlat - A meleg és hideg időszakok váltakozása.
13.  Hegyvidéki éghajlat - Egész évben hűvös és esős időjárás.
14.  Tajgai éghajlat - Egész évben hideg és fagyos időjárás.
15.  Tundrai éghajlat - Egész évben hideg és fagyos időjárás.
16.  Sarkvidéki éghajlat - Egész évben állandó fagy és hideg, az örök hó birodalma. 


1. Trópusi éghajlat
Nedves trópusi éghajlatok magas, egész évben közel állandó középhőmérséklettel és egész évben sok csapadékkal. Minden hónap középhőmérséklete meghaladja a 18°C-ot. Ez a legnagyobb kiterjedésű fő övezet: bolygónk területének 36%-át borítja, nagyjából a 20. északi és déli földrajzi szélességek között.
A Trópusi klímán belül az évi csapadék mennyisége szerint háromféle éghajlat különíthető el:
 • Trópusi esőerdők öve (Af)
  Egész évben esős területek, ahol a legszárazabb hónap átlagos csapadéka is meghaladja a 60 mm-t, vagyis nincs száraz évszak.
  Példák: Kuala Lumpur (Malajzia), Belém (Brazília), Hilo (Hawaii, USA), Singapore (Szingapúr)
 • Trópusi monszun éghajlat (Am)
  Rövid száraz évszak mellett az év nagyobb részében bőséges csapadékhozam jellemzi ezt az éghajlatot is.
  Példák: Conakry (Guinea), Chittagong (Banglades), Miami (Florida, USA), Cairns (Ausztrália)
 • Trópusi szavanna éghajlat (Aw)
  Hosszabb száraz, legfeljebb 6 hónapig tartó esős évszak jellemzi ezt a területet, elsősorban a téli időszakban.
  Példák: Mumbai (India), Jakarta (Indonézia), Rio de Janeiro (Brazília), Veracruz (Mexikó), Lagos (Nigéria), Darwin (Ausztrália), Honolulu, (Hawaii, USA)
2. Száraz éghajlat
Ezt a fő övet kevés csapadék és nagy napi hőmérsékleti ingás jellemzi. Ez az övezet inkább a csapadék viszonylagos (néhol abszolút) hiányában egységes, hőmérsékleti szempontból kevésbé. A potenciális párolgás mindenütt meghaladja a csapadékbevételt. Az évi középhőmérséklet 18°C-os értékével az osztályozás kidolgozói elválasztották az alacsony és a magas földrajzi szélességek száraz éghajlatait. A melegebb területeket „h”, a hűvösebbeket „k” betűvel jelölve. A sztyeppe éghajlat mindkét féltekén előfordul, nagyjából a 20. és 30. földrajzi szélességek között. Kialakulásához néhol a szomszédos magas hegység mögött leáramló meleg és száraz levegő (főnhatás) is hozzájárul. Nyilvánvalóan csak a szárazföldek felett alakulhat ki (szemben néhány más klímával, amiket az óceánok felett és a kis szigeteken is értelmezhetnénk), azonban itt jelentős területi arányban: a száraz éghajlat a kontinensek 26%-át foglalja el.
 • Sztyeppe éghajlat (BS)
  Az éves csapadékhozam meghaladja a potenciális párolgás felét. Rövid csapadékos időszak is előfordul az éven belül. A fentiek szerint van BSh és BSk alosztály.
  Példák: Cobar (Ausztrália), Murcia (Spanyolország), Boise (Idaho, USA), Medicine Hat (Alberta, Kanada), Punta Arenas (Chile), Tijuana (Mexikó)
 • Arid (sivatagi) éghajlat (BW)
  Rendszeres csapadékhullásra nem lehet számítani. Az éves csapadékhozam kevesebb, mint a potenciális párolgás fele. A fentiek szerint van BWh és BWk alosztály.
  Példák: Yuma (Arizona, USA), Mexicali (Mexikó), Almería (Spanyolország), Dubai (Egyesült Arab Emirátusok), Jodhpur (India)
3. Meleg-mérsékelt éghajlat
A meleg mérsékelt övi éghajlatban már jelen vannak az évszakok: meleg száraz nyár és hűvös, nedves tél jellemzi. Ebben az övben a leghidegebb hónap középhőmérséklete 18°C és -3°C között alakul, rendszeres hótakaró nem keletkezik. Mindkét féltekén előfordul, a Föld területének 27%-án. Ebben az övben lakik a Föld népességének mintegy fele!
Az övezet három jellegzetes éghajlatú területre bontható:
 • Nedves mérsékelt éghajlat (Cf)
  Meleg-mérsékelt éghajlat, egyenletes csapadékeloszlással, száraz évszak nélkül. A hőmérséklet szempontjából nagyon különböző területeket foglal magában, ezért néha tovább bontják három alosztályra. Az Cfa jelet azok a területek kapják, ahol a legmelegebb hónap középhőmérséklete 22°C fölé esik. A Cfb területeken a legmelegebb hónap 22°C alatti, de legalább négy hónapon át a havi középhőmérséklet magasabb, mint 10°C. Végül, a Cfc alosztályban 1-3 hónapon át van a havi középhőmérséklet 10°C felett.
  Példák: Limoges (Franciaország), Bergen (Norvégia), Crkvice (Montenegro), Castro (Chile), Melbourne (Ausztrália)
 • Nedves mérsékelt éghajlat, száraz téllel (Cw) 
  Meleg-mérsékelt éghajlat téli szárazsággal és igen bőséges nyári csapadékkal. A legmelegebb hónap középhőmérséklete meghaladja a 22°C-ot.
  Példák: Miláno (Olaszország), Várna (Bulgária), Odessa (Ukrajna), Tbiliszi (Grúzia), Buenos Aires (Argentína), Okinawa (Japán), Brisbane (Ausztrália), São Paulo (Brazília), Houston (Texas, USA), Hong Kong (Hong-Kong)
 • Mediterrán éghajlat (Cs) 
  Meleg-mérsékelt éghajlat nyári szárazsággal és téli csapadékkal. Az évi csapadékösszeg 70%-a télen hullik. Ezen az éghajlaton belül is megkülönböztetünk Csa és Csb alosztályokat aszerint, hogy a legmelegebb hónap középhőmérséklete meghaladja-e a 22°C-ot.
  Példák:Athén (Görögország), Lisszabon (Portugália), Madrid (Spanyolország), Marseille (Franciaország), Tel Aviv (Israel), Los Angeles (California, USA), Santiago (Chile), Fokváros (Dél-Afrikai Köztársaság), Perth (Ausztrália)
4. Boreális hideg-mérsékelt éghajlat
Szélsőségesen nagy évközi hőmérsékleti ingással jellemzett öv, amelyben a leghidegebb hónap középhőmérséklete -3°C alá, a legmelegebb hónapé viszont 10°C fölé esik. A rövid, de még viszonylag meleg nyár miatt a térségben erdőtenyészet van, a hideg tél viszont rendszeres és tartós hótakaróval jár. A Föld területének 7%-át borítja, míg a szárazföldek viszonylatában ez az arány 21%, túlnyomó részben az északi féltekén. A szárazföldek kis területi aránya miatt ugyanis ez az öv a déli féltekén csak a nagyobb tengerszint feletti magasságokon, azaz elenyésző területi arányban fordul elő. Az övezet bontása itt is a száraz évszak megléte, vagy hiánya alapján történik.
 • Hideg-mérsékelt éghajlat száraz évszak nélkül (Df) 
  Hideg tél és viszonylag egyenletes évi csapadékeloszlás jellemzi. A nagy hőmérsékleti tartomány és ennek évszakos különbségei miatt itt három alosztályt is megkülönböztetünk. A Dfa és Dfb alosztályokat az választja el, hogy a legmelegebb hónap középhőmérséklete 22°C fölé, vagy alá esik-e. A Dfc osztályban 1-4 hónapon át a középhőmérséklet 10°C felett marad.
  Példák: Chicago (Illinois, USA), Toronto (Kanada), Bukarest, (Románia), Minszk (Fehéroroszország), Helsinki (Finnország)
 • Hideg-mérsékelt éghajlat száraz téllel (Dw)
  Hideg, száraz tél és elegendő nyári csapadék jellemzi. A Dwa, Dwb és Dwc osztályok behatárolása a hőmérséklet szerint megegyezik a Df osztálynál leírtakkal, ám itt még egy alosztályt kellett képezni. A Dfd éghajlatú területeken a leghidegebb hónap középhőmérséklete -38°C alá esik. Ilyen éghajlat csak Kelet-Szibériában fordul elő.
  Példák: Seoul (Dél-Korea), Peking (Kína), Vlagyivosztok, Irkutszk, Verkhojanszk (Oroszország)
5. Poláris és magashegyi éghajlat
A hideg éghajlatokat majdnem mindig állandó jég jellemzi. A legmelegebb hónap hőmérséklete is 10°C alatt marad és csak 1-4 hónapig tartózkodik fagypont felett. Kialakulásában a sík vidékeken az alacsony napmagasság, a télen rövid, illetve annak egy részében teljesen hiányzó nappal játszik szerepet. A magashegységekben az azokkal határos hideg levegő a meghatározó, a troposzférát jellemző körülbelül 0,5°C / 100 m körüli hőmérséklet-csökkenés következtében. A poláris és magashegységi éghajlatú területek aránya a Föld területének 19%-a, a kontinenseken belül pedig 17%.
 • Tundra (ET)
  Rövid nyári vegetációs időszak. A legmelegebb hónap középhőmérséklete 0°C és 10°C közé esik. A csapadék meghaladja a potenciális párolgást. A hótakaró 8-10 hónapon át jelen van.
  Példák:Iqaluit (Kanada), Providenyija (Oroszország), Nuuk (Grönland, Dánia), Barrow (Alaszka, USA)
 • Állandó fagy éghajlata (EF)
  A legmelegebb hónap középhőmérséklete sem emelkedik 0°C fölé. A csapadék itt is meghaladja a nagyon alacsony potenciális párolgás értékét.
  Példák: Scott Base (Antarktisz), Eismitte (Grönland, Dánia)
 • Magashegyi éghajlat (EH)
  A nagy tengerszint feletti magasság miatt tapasztalható, hasonlóan alacsony hőmérséklet jellemzi.
  Példák:A hosszú idősorú meteorológiai állomások között nem találtunk.

 

A Föld Éghajlatát Alakító Tényezők

--  A Trópusoktól a Ráktérítőig és a Baktérítőig eső területek kapják a legtöbb besugárzást. A termikus egyenlítő, azaz a legmagasabb évi középhőmérséklet vonala ugyanakkor az Egyenlítőtől északabbra, átlagosan a 10. északi szélesség területére esik. A térítőktől a sarkvidékek felé a hőmérséklet gyorsan csökken. A csökkenés mértéke mintegy 145 km-enként: 1°C. Ugyanekkora hőmérséklet különbség a függőleges mentén kb. 220 méterenként lép fel a különböző tengerszint feletti magasságon levő meteorológiai állomások megfigyelései között. Bolygónk leghidegebb területei az Antarktiszon és Grönlandon találhatók, ahol a csekély besugárzás és a nagy tengerszint feletti magasság hatásai összeadódnak...
--  Ha a Föld felszíne teljesen sík és homogén lenne, s a légkör sem lenne olyan bonyolult nem lineáris rendszer, mint amilyen, akkor az időjárás helyről helyre és időről időre csak a napsugárzás csillagászati pontossággal meghatározott évszakos szabályossága szerint különbözne. Ekkor az év adott szakában egy adott helyen évről évre azonosan alakulna az időjárás, és legfeljebb csekély ingadozásokat tapasztalnánk a jellemző állapot körül.. A valóságban azonban az éghajlatot alakító tényezők évről évre jelentős, és területileg jól körülhatárolható ingadozásokat eredményeznek minden meteorológiai elem értékeiben. Vegyük sorra, hogy mik az okai ennek a nagyfokú ingadozásnak. Az éghajlat általános jellegét Földünk valamely pontján az alábbi éghajlat alakító tényezők és ezek kölcsönhatásai alakítják ki.
 
1. A Nap sugárzásából származó hőenergia mennyisége
Az éghajlat alakító tényezők közül elsődleges a Nap sugárzása, amely az éghajlati rendszer egyetlen számottevő energiaforrása. Ennek eloszlása nagy vonalakban a földrajzi szélességhez igazodik, s ez az eloszlás az alapvető oka az éghajlati övek kialakulásának. Minél közelebb esik egy pont a sarkokhoz, éves átlagban annál kevesebb napenergia melegíti. Alakulása attól függ, hogy egy adott térség a napsugárzással mekkora hőenergia-mennyiséget kap, abból mennyit használ fel és mennyit ad át környezetének. Az adott területre jutó hőenergia mennyiségét emellett légköri tényezők is befolyásolják: a napsugarak légkörön át megtett útja, a légkör sugárzásátbocsátó képessége, vízgőztartalma és szennyezettsége, illetve a felhőzet.
 
2. A felszín anyagi összetétele
A napsugárzás formájában beérkező energia különböző sajátosságú felszíneken aktivizálódik, illetve egy adott csapadék mennyiséget is különböző tulajdonságú felszínek fogadnak be. Mindenekelőtt a talaj anyagának fizikai tulajdonságait kell figyelembe vennünk, mivel a különböző kőzetek, felszínek más-más mértékben verik vissza a Napból érkező rövidhullámú sugárzást. A száraz és világos színű talajok: 10-15 százalékkal többet vernek vissza a beeső sugárzásból, mint a nedves és sötétebb színűek. A hóval fedett területek a globálsugárzásnak csak: 15-20 százalékát hasznosítják, míg a hótakaró elolvadása után a nedves csupasz talaj már a beeső sugárzás: 86-88 százalékát is elnyelheti, s a rájuk eső sugárzási energia: 90-92 százalékát aktivizálják. A hőenergia hasznosulását elsősorban a szárazföldek és víztömegek eloszlása módosítja, mivel a különböző felszínek eltérő hőgazdálkodással rendelkeznek: a víz lassabban melegszik fel, de lassabban is hűl le, mint a szárazföld. A tengerek a kontinensekhez képest nyáron intenzív hőtároló, télen viszont hőleadó felszínként jutnak szerephez. Így azonos földrajzi szélességen az óceánok felett nyáron alacsonyabb, télen viszont magasabb a levegő hőmérséklete, mint a kontinensek felett. A létrejövő jelentős hőmérsékleti különbségek sajátos helyi légáramlási rendszert alakítanak ki, melyet tengeri, vagy parti szélnek nevezünk.  További fontos tényező a felszín növényzetének jellege és a növényborítottság mértéke. Az ember felszínmódosító tevékenysége miatt (pl. város aszfalt- és cement- burkolatú felszíne, illetve az erdőirtás és a helyére lépő mezőgazdasági földhasználat) az energiaháztartás összetevői szintén merőben másként alakulnak.
 
3. Domborzat és tengerszint feletti magasság
A felszín egyenetlenségei igen változatos képet idéznek elő a besugárzó energiamennyiség eloszlásában. A legjelentősebb eltéréseket a különböző lejtők okozzák. A felszínformák másik jellegzetes éghajlatmódosító hatása a magas hegyláncok közé ékelt völgyekben, zárt medencékben tapasztalható. A globálsugárzás mennyisége a magassággal növekszik, mivel a levegő szennyeződés- és vízgőztartalma a magasabb szinteken egyre kisebb, sőt az ilyen térségekben önmagában is tisztább, és így csökken a besugárzás légköri elnyelődéséből származó veszteség.
Nem kevésbé fontos tényező a hegységek hatása a csapadékra. Olyan vidékeken, ahol a bőséges vízgőztartalmat hordozó légáramlások iránya többnyire állandó és közel merőleges a hegyvonulatra, a hegyek áramlásnak kitett oldalai gyakoribb és több csapadékot kapnak, mint a síkságok. Ezzel szemben, az ilyen hegységek szélmögötti oldala ugyanilyen okból szárazabb.
 
4. Általános földi légkörzés
Az Egyenlítő vidékén a föld közelében keleti irányból fúj a szél, mégpedig stabil állandósággal. Ez a szél az Egyenlítőtől kissé távolabb északi, attól délre délies összetevővel is rendelkezik. Ez az összeáramlás a levegőt felfelé mozgásra is kényszeríti, a feláramló levegő pedig lehűl, ami kedvez a felhő és csapadék képződésnek. Az Egyenlítő közvetlen térsége ezért folyamatosan felhős és csapadékos. A két félteke mérséklet övi területeit átlagosan, illetve legnagyobb gyakorisággal a nyugati szelek jellemzik. Az áramlás iránya a ciklonok és anticiklonok váltakozása miatt meglehetősen változatos képet mutat. Az ilyenformán átlagosan nyugati szelek gyakran nagy nedvességtartalmú és viharra hajlamosító időjárást hordoznak... Az Egyenlítő és a mérséklet övezet között, évi átlagban a 30. szélesség környékén gyenge a légmozgás. A levegő itt lassan lefelé áramlik, ami felhőoszlató hatású. Ezért ebben az övezetben alakulnak ki a Föld nagy sivatagjai, mint például a Szahara Afrikában, vagy a kontinensek méretei miatt sokkal kisebb Szonoran nevű sivatag Mexikóban. A fenti áramlási képnek jellegzetes éves menete is van, ami jó közelítéssel úgy írható le, mintha mindegyik szélrendszer eltolódna az év során nagyjából azzal a mindkét irányban: 23,5 fölrajzi fokkal, amit a Nap látszólagos mozgása is leír. A képet azonban bonyolítja, hogy az ún. termikus egyenlítő, azaz legmagasabb évi középhőmérsékletű vonal, egyben a keleti szeleket létrehozó összeáramlás zónája évi átlagban sem esik egybe a földrajzi egyenlítővel, hanem attól mintegy 10 fokkal északabbra helyezkedik el. Ennek oka a két félteke közötti jelentős különbség az óceánok és a szárazföldek arányában. Emiatt a déli félteke alacsony és közepes szélességei melegebbek, mint északi félgömbi társaik. A felszínt és a légkört érő besugárzásnak ez a csillagászati okokból kialakuló évi járása, valamint az általános légkörzés ezt kísérő övezetes mozgása alakítja ki az évszakokat.
 
5. A tengeráramlások hő- és vízgőzszállítása
Az óceánok víztömegei – éppúgy, mint a légtömegek – állandó mozgásban vannak. Az éghajlat alakulása szempontjából legjelentősebb felszíni tengeráramlások nagyrészt szelek hatására alakulnak ki Földünknek azokban az övezeteiben, ahol nagy állandóságú légáramlások tapasztalhatók, így elsősorban a trópusi passzátok zónájában. A mintegy: 50-150 méter mélységig terjedő felszíni tenger áramlások igen jelentős hőszállítást bonyolítanak le és ezáltal nagy területek éghajlatát szabályozzák. Éghajlati következményeiket tekintve leglényegesebb az a hőmérsékleti eltérés, amit azonos földrajzi szélességi zónában a kontinensek keleti és nyugati partvidékei között előidéznek. A tenger áramlások nemcsak a partvidékek hőmérsékletére, hanem csapadék viszonyaira is hatással vannak, s jellegzetes módosulásokat, azonalitásokat okoznak a csapadékmennyiség övezetes eloszlásában.
 

A Föld Hőmérsékleti és Időjárási Rekordjai

Abszolút hőmérsékleti maximum
+ 58,8 °C - Al Aziza - Líbia - 1922. 09. 13.
Abszolút hőmérsékleti minimum
- 88,2 °C - Vosztok állomás - Antarktisz - 1983. 07. 21.
Legmagasabb havi középhőmérséklet
+ 40,1 °C - Al Aziza - Líbia - 1972. 06. 28.
Legmagasabb évi középhőmérséklet
+ 34,4 °C - Dallol - Etiópia - 1966.
Legalacsonyabb évi középhőmérséklet
- 56,6 °C - Plateau állomás - Antarktisz - 1968.
Leghosszabb forró időszak
38,0 °C - Marble Bar - Ausztrália - 160 napon át - 1923.
Legnagyobb napi hőingadozás
41,7 °C - Deth - USA, Nevada - (-11,1 °C / 30,6 °C) - 1954. 09. 29.
Évi maximális napfénytartam összege
3580 óra - Sahel - Mauritánia - 1992.
Évi minimális napfénytartam összege
35 óra - Valoin - Antarktisz - 1987.
Legnagyobb évi csapadékösszeg
12 700 mm - Lloro - Kolumbia - 1930.
Legkisebb évi csapadékösszeg
0,5 mm - Arica - Chile - 1964. 

A Föld Kontinenseinek Rekord Hőmérsékletei

A Föld
Max:. + 58,8 °C - Al Aziza - Líbia - 1922. 09. 13.
Min:. -- 88,2 °C - Vosztok állomás - Antarktisz - 1983. 07. 21.
Európa
Max:. + 50,8 °C - Sevilla - Spanyolország - 1922. 09. 13.
Min:. -- 58,3 °C - Usthy Shugor - Oroszország - 1980. 07. 21.
Afrika
Max:. + 58,8 °C - Al Aziza - Líbia - 1922. 09. 13.
Min:. -- 21,2 °C - Ifrane - Marokkó - 1983. 07. 21.
Ázsia
Max:.: + 53,9 °C - Tirat Zevi - Izrael - 1947. 07. 27.
Min:. -- 71,9 °C - Ojmjakon - Oroszország - 1926. 01. 28.
Amerika
Max:. + 56,7 °C - Death Walley - USA, California - 1913. 07. 10.
Min:. -- 66,2 °C - Northice - Grönland - 1954. 01. 09.
Ausztrália
Max:. + 53,1 °C - Cloncury, Queensland - Ausztrália - 1902. 02. 11.
Min:. -- 23,2 °C - Charlotte, New Wales - Ausztrália - 1994. 06. 21.
Óceánia
Max:. + 42,2 °C - Tuguegarao - Fülöp-Szigetek - 1912. 04. 29.
Min:. -- 12,2 °C - Mauna Kea - USA, Hawai - 1958. 01. 12.
Anktartisz
Max:. + 14,6 °C - Vanda állomás - Antarktisz - 1974. 01. 15.
Min:. -- 88,2 °C - Vosztok állomás - Antarktisz - 1983. 07. 21.

A Föld Országainak Maximum és Minimum Hőmérsékletei

Temperature Extremes Around The World - 125

Country ------- City ------- Maximum ------- Minimum
Afghanistan -- Max:. 46,2 °C - Kandahar, Min:. -35,8 °C - Bagar.
Albania -- Max:. 45,1 °C - Kallmet, Min:. -20,1 °C - Shequeras.
Algeria -- Max:. 50,6 °C - In Salah, Min:. -2,5 °C - Adrar
Angola -- Max:. 40,5 °C - Lubango, Min:. 6,5 °C - Mavinga
Arab Emirates -- Max:. 52,2 °C - Al Jazera, Min:. 2,8 °C - Jabal Jais.
Argentína -- Max:. 48,1 °C - Córdoba, Min:. -39,1 - Nacimiento.
Armenia -- Max:. 42,6 °C - Yerevan, Min:. -32,4 °C - Araks.
Australia -- Max:. 53,6 °C - Cloncury, Min:. -23,1 °C - Charlotte.
Austria -- Max:. 40,6 °C - Wien, Min:. -52,6 °C - Grunloch.
Azerbaigjan -- Max:. 43,5 °C - Ganja, Min:. -33,3 °C - Ordabud.
Bahamas -- Max:. 36,5 °C - Nassau, Min:. 10,2 °C - Nassau.
Bahrein -- Max:. 47,5 °C - Manama, Min:. 2,1 °C - Avali.
Banglades -- Max:. 43,2 °C - Jessore, Min:. 8,7 °C - Dhaka.
Barbados -- Max:. 34,1 °C - Bridgetown, Min:. 15,0 °C - Boggs.
Belgium -- Max:. 37,7 °C - Liége, Min:. -20,5 °C - Gent.
Bermuda -- Max:. 40,8 °C - Hamilton, Min:. 12,8 °C - Hillor.
Bolivia -- Max:. 41,6 °C - Santa Cruz, Min:. -22,6 °C - Oruro
Bosnia -- Max:. 44,5 °C - Mostar, Min:. -33,8 °C - Banja Luka
Brazíl -- Max:. 44,8 °C - Bom Jesus, Min:. -12,2 °C - Xanxere.
Bulgaria -- Max:. 45,1 °C - Plovdiv, Min:. -38,3 °C - Veliko Trnovo.
Cameroon -- Max:. 47,7 °C - Kousseri, Min:. 6,4 °C - Maroua.
Canada -- Max:. 40,6 °C - Toronto, Min:. -71,1 °C - Fort Nelson
Canary Islands -- Max:. 38,8 °C - Las Palmas, Min:. 9,5 °C - Ceres.
Central African -- Max:. 45,5 °C - Birao, Min:. 9,1 °C - Bangui
Chad -- Max:. 49,9 °C - Faya, Min:. 4,2 °C - N'Djamena
Chile -- Max:. 41,6 °C - Los Angeles, Min:. -40,0 °C - Puesto Viejo
China -- Max:. 43,8 °C - Nanjing, Min:. -41,1 °C - Harjing.
Colombia -- Max:. 42,2 °C - Puerto Salgar, Min:. 10,0 °C - Medellin
Congo -- Max:. 38,6 °C - Kinshasa, Min:. 11,7 °C - Bukavu.
Costa Rica -- Max:. 41,1 °C - Puntarenas, Min:. 2,1 °C - Irazu.
Croatia -- Max:. 42,8 °C - Ploce, Min:. -27,3 °C - Zagreb.
Cuba -- Max:. 39,4 °C - Jucarito, Min:. 4,2 °C - Camaguey.
Cyprus -- Max:. 45,6 °C - Nicosia, Min:. -10,2 °C - Prodromos.
Czeh Republic -- Max:. 38,7 °C - Brno, Min:. -39,2 °C - Liberec.
Denmark -- Max:. 33,8 °C - Koppenhagen, Min:. -31,2 °C - Horsted
Dominica -- Max:. 40,8 °C - Jimani, Min:. 9,4 °C - Puerto Plata
Ecuador -- Max:. 38,6 °C - Zapotillo, Min:. 0,0 °C - Quito.
Egypt -- Max:. 50,3 °C - Kharga, Min:. -15,4 °C - Jabal Zubayr.
England -- Max:. 35,5 °C - London, Min:. -18,2 °C - Manchester.
Ethiópia -- Max:. 48,9 °C - Dallol, Min:. -15,5 °C - Sant Plateau.
Finland -- Max:. 33,6 °C - In Salah, Min:. -2,5 °C - Adrar
France -- Max:. 41,8 °C - Avignon, Min:. -36,6 °C - Chamonix.
Gabon -- Max:. 38,5 °C - Mouila, Min:. 15,1 °C - Libreville.
Gambia -- Max:. 45,1 °C - Fatoto, Min:. 10,4 °C - Banjul.
Georgia -- Max:. 43,3 °C - Chiatura, Min:. -18,4 °C - Tbilisi.
Germany -- Max:. 40,1 °C - Karlsruhe, Min:. -45,4 °C - Landesbut.
Ghana -- Max:. 43,8 °C - Navrongo, Min:. 8,8 °C - Kumasi.
Guinea -- Max:. 40,2 °C - Labe, Min:. 15,2 °C - Conakry.
Guyana -- Max:. 37,7 °C - Georgetown, Min:. 15,3 °C - Mazaruni.
Greece -- Max:. 47,5 °C - Megalopolis, Min:. -18,6 °C - Kastoria.
Grenada -- Max:. 34,5 °C - Saint George, Min:. 13,4 °C - Etang.
Guetamala -- Max:. 42,6 °C - Flores, Min:. 2,4 °C - Coban.
Haiti -- Max:. 42,0 °C - Gonaives, Min:. 4,7 °C - Seguin.
Hawaii -- Max:. 35,5 °C - Honolulu, Min:. 10,5 °C - Honolulu.
Honduras -- Max:. 40,8 °C - San Pedro, Min:. 4,5 °C - Segolin.
Hungary -- Max:. 42,0 °C - Pécs, Szeged, Min:. -35,0 °C - Miskolc.
Iceland -- Max:. 26,6 °C - Reykjavik, Min:. -38,8 °C - Morudalur.
Ireland -- Max:. 30,6 °C - Dublin, Min:. -15,0 °C - Dublin.
India -- Max:. 48,8 °C - Allahabad, Min:. -10,6 °C - Churu.
Indonesia -- Max:. 38,8 °C - Surabaya, Min:. 12,0 °C - Bandung.
Iran -- Max:. 52,6 °C - Shushtar, Min:. -25,4 °C - Tabriz.
Iraq -- Max:. 52,3 °C - Basra, Min:. -17,6 °C - Mosul.
Israel -- Max:. 53,9 °C - Tirat Zevi, Min:. -10,2 °C - Dzilis.
Italy -- Max:. 45,2 °C - Catanzaro, Min:. -42,7 °C - Monte Rosa.
Ivory Coast -- Max:. 40,5 °C - Yamoussokro, Min:. 10,5 °C - Abidjan
Jamaica -- Max:. 38,7 °C - Bodles, Min:. 10,7 °C - Monten Bay.
Japan -- Max:. 41,8 °C - Tokyo, Min:. -41,5 °C - Fuji.
Jordan -- Max:. 51,1 °C - Deir Alla, Min:. -2,5 °C - Maana.
Kazakhstan -- Max:. 44,2 °C - Kazalinsk, Min:. -51,6 °C - Astana.
Kenya -- Max:. 42,6 °C - Wajir, Min:. 12,2 °C - Nairobi.
Kuwait -- Max:. 52,3 °C - Kuwait City, Min:. 1,2 °C - Al Shigaya.
Líbanon -- Max:. 46,6 °C - Dzazin, Min:. -10,2 °C - Hermel.
Líbia -- Max:. 58,8 °C - Al Aziza, Min:. -10,1 °C - Mahroub.
Líberia -- Max:. 38,8 °C - Monrovia, Min:. 11,4 °C - Monrovia.
Macedonia -- Max:. 44,4 °C - Skopje, Min:. -29,1 °C - Bitola. 
Madagaskar -- Max:. 40,8 °C - Toliara, Min:. 12,8 °C - Manakara.
Maldives -- Max:. 39,8 °C - Malé, Min:. 12,2 °C - Mahroub.
Mali -- Max:. 56,6 °C - Kayes, Min:. 6,1 °C - Bamako.
Malta -- Max:. 41,8 °C - La Valletta, Min:. 3,8 °C - La Valletta.
Martinique -- Max:. 40,2 °C - Le Marin, Min:. 14,4 °C - Le Robert.
Mauritania -- Max:. 56,2 °C - Shaggat, Min:. 5,5 °C - Kiffa.
Mauritius -- Max:. 38,8 °C - Port Louis, Min:. 11,2 °C - Belle Rive.
Mexiko -- Max:. 47,5 °C - Monterrey, Min:. -8,0 °C - Mexicali.
Mongolia -- Max:. 44,4 °C - Khongor, Min:. -49,1 °C - Ulunbator.
Montenegro -- Max:. 44,8 °C - Podgorica, Min:. -32,6 °C - Rozaje.
Morocco -- Max:. 50,8 °C - Agadir, Min:. - 23,9 °C - Ifrane.
Mozambique -- Max:. 45,5 °C - Maputo, Min:. 6,9 °C - Pafuri.
Namibia -- Max:. 47,8 °C - Noordoever, Min:. 2,6 °C - Walvis.
Nepal -- Max:. 37,8 °C - Kathmandu, Min:. - 37,9 °C - Macherno.
Netherlands -- Max:. 36,8 °C - Amsterdam, Min:. - 21,9 °C - Eindhoven.
New Zeland -- Max:. 42,2 °C - Rangiora, Min:. - 25,5 °C - Rainfurly.
Nicaragua -- Max:. 38,8 °C - Managua, Min:. 11,1 °C - Rama.
Niger -- Max:. 47,2 °C - Niamey, Min:. 10,1 °C - Agadel
Nigeria -- Max:. 43,8 °C - Kano, Min:. 10,0 °C - Abuja
Norway -- Max:. 33,2 °C - Oslo, Min:. -50,6 °C - Roros.
Pakistan -- Max:. 45,5 °C - Islamabad, Min:. -15,2 °C - Gilgit.
Panama -- Max:. 38,6 °C - Panama City, Min:. 15,6 °C - Santiago.
Paraguay -- Max:. 43,3 °C - Asunción, Min:. 2,4 °C - Villarica.
Peru -- Max:. 33,8 °C - Lima, Min:. 4,6 °C - Cuzco.
Philippines -- Max:. 38,8 °C - Manila, Min:. 11,8 °C - Baguio.
Poland -- Max:. 37,6 °C - Lodz, Min:. -42,2 °C - Olecko.
Portugal -- Max:. 47,4 °C - Amarelja, Min:. -15,0 °C - Penhas Saude.
Puerto Rico -- Max:. 36,8 °C - San Juan, Min:. 12,5 °C - Caguas.
Quatar -- Max:. 52,2 °C - Doha, Min:. -2,3 °C - Atabas.
Romania -- Max:. 42,5 °C - Ramnicelu, Min:. -38,4 °C - Varfu Omu.
Russia -- Max:. 44,2 °C - Jaskul, Min:. -71,9 °C - Ojmjakon.
Salvador -- Max:. 38,5 °C - San Salvador,  Min:. 5,7 °C - Salis.
Saudi Arabia -- Max:. 52,5 °C - Jiddah, Min:. 2,2 °C - Rijad.
Senegal -- Max:. 48,8 °C - Matam, Min:. 6,1 °C - Podor.
Serbia -- Max:. 44,5 °C - Niš, Min:. -38,5 °C - Senica.
Sicily -- Max:. 48,5 °C - Catenanuova, Min:. -10,1 °C - Agria.
Slovakia -- Max:. 38,5 °C - Bratislava, Min:. -41,4 °C - Dolina.
Slovenia -- Max:. 39,8 °C - Maribor, Min:. -40,0 °C - Lepo Komma.
Somalia -- Max:. 45,8 °C - Bosaso, Min:. 15,4 °C - Mogadishu.
South Africa -- Max:. 48,8 °C - Dunbrody, Min:. -16,4 °C - Sutherland.
South Korea -- Max:. 40,3 °C - Muju, Min:. -20,4 °C - Incheon.
Spain -- Max:. 50,8 °C - Sevilla, Min:. -32,4 °C - Estany Gento.
Sri Lanka -- Max:. 39,3 °C - Batticaola, Min:. 9,5 °C - Vavuniya.
Sudan -- Max:. 50,5 °C - Abu Hamed, Min:. 2,8 °C - Dongola.
Suriname -- Max:. 39,3 °C -Placers, Min:. 15,2 °C - Paramariboro.
Syria -- Max:. 47,7 °C - Rakka, Min:. -4,8 °C - Damascus.
Sweden -- Max:. 34,8 °C - Stockholm, Min:. -49,4 °C - Nikkaluokta.
Switzerland -- Max:. 41,8 °C - Lugano, Min:. -52,4 °C - Glattalp.
Taiwan -- Max:. 38,8 °C - Taipei, Min:. 0,6 °C - Taipei
Tahiti -- Max:. 35,5 °C - Papeete, Min:. 15,4 °C - Papeete.
Tanzania -- Max:. 43,5 °C - Dodoma, Min:. 11,3 °C - Kantor.
Thailand -- Max:. 42,4 °C - Chiang Mai, Min:. 2,5 °C - Udon Thani.
Tunisia -- Max:. 50,1 °C - El Borma, Min:. -7,5 °C - Hattabah.
Turkey -- Max:. 48,8 °C - Sanliurfa, Min:. -20,4 °C - Ankara.
Uganda -- Max:. 40,6 °C - Soroti, Min:. 2,7 °C - Kabale.
Ukraine -- Max:. 40,2 °C - Simferopol, Min:. -41,9 °C - Lukhansk.
USA -- Max:. 56,7 °C - Death Walley, Min:. -50,6 °C - Wining
Uruguay -- Max:. 42,8 °C - Montevideo, Min:. -5,2 °C - Rivera.
Venezuela -- Max:. 35,3 °C - Caracas, Min:. 7,1 °C - Caracas.
Vietnam -- Max:. 40,7 °C - Hanoi, Min:. 8,7 °C - Lao Cai.
Yemen -- Max:. 50,5 °C - Aden, Min:. 1,5 °C - Abjan.
Zambia -- Max:. 46,4 °C - Lusitu, Min:. 2,5 °C - Lusaka.
Zimbabwe -- Max:. 45,4 °C - Kariba, Min:. 2,7 °C - Harare.

A Föld Városainak Maximum és Minimum Hőmérsékletei

Temperature Extremes of the Earth in City

City ------- Country ------- Maximum ------- Minimum
Abidjan -- Cote d 'Ivore -- Max:. 36,2 °C - Min:. 14,7 °C
Abu Dhabi -- Arab Emirates -- Max:. 50,2 °C - Min:. 5,2 °C
Addis Abeba -- Ethiopia -- Max:. 36,5 °C - Min:. 4,7 °C
Adelaide -- Australia -- Max:. 46,1 °C - Min:. 2,1 °C
Aden -- Yemen -- Max:. 44,4 °C - Min:. 4,1 °C
Acapulco -- Mexico -- Max:. 40,0 °C - Min:. 15,0 °C
Accra -- Ghana -- Max:. 38,1 °C - Min:. 12,2 °C
Agadir -- Morocco -- Max:. 49,2 °C - Min:. 2,1 °C
Algir -- Algeria -- Max:. 47,5 °C - Min:. -1,4 °C
Alexandria -- Egypt -- Max:. 45,1 °C - Min:. 2,7 °C  
Amman -- Jordan -- Max:. 44,4 °C - Min:. -1,4 °C
Amsterdam -- Netherlands -- Max:. 36,2 °C - Min:. -20,0 °C
Ankara -- Turkey -- Max:. 40,3 °C - Min:. -20,4 °C
Antalya -- Turkey -- Max:. 45,2 °C - Min:. 2,0 °C
Antananarivo --  Madagascar -- Max:. 36,7 °C - Min:. 6,2 °C
Antwerpen -- Belgium -- Max:. 36,6 °C - Min:. -17,7 °C
Aqaba -- Jordan -- Max:. 48,8 °C - Min:. -1,1 °C
Asunción -- Paraguay -- Max:. 43,3 °C - Min:. 3,3 °C
Athén -- Greece -- Max:. 44,5 °C - Min:. 1,2 °C
Auckland -- New Zeland -- Max:. 32,7 °C - Min:. 0,5 °C
Bagdad -- Iraq -- Max:. 51,0 °C - Min:. -5,0 °C
Baku -- Azerbaigjan -- Max:. 40,2 °C - Min:. -15,1 °C
Bamako -- Mali -- Max:. 46,6 °C - Min:. 4,7 °C
Bangkok -- Thailand -- Max:. 40,8 °C - Min:. 9,9 °C
Bangui -- Central African -- Max:. 44,7 °C - Min:. 10,2 °C
Banjul -- Gambia -- Max:. 43,1 °C - Min:. 10,4 °C
Barcelona -- Spain -- Max:. 39,9 °C - Min:. -3,1 °C
Bar -- Montenegro -- Max:. 42,8 °C - Min:. 1,8 °C
Bari -- Italy -- Max:. 42,9 °C - Min:. 1,7 °C
Basel -- Switzerland -- Max:. 38,0 °C - Min:. -28,7 °C
Bastia -- Corse -- Max:. 38,3 °C - Min:. 1,2 °C
Bejing -- China -- Max:. 42,5 °C - Min:. -24,7 °C
Belfast -- Northern Ireland -- Max:. 30,3 °C - Min:. -14,7 °C
Belo Horizonte -- Brasil -- Max:. 36,9 °C - Min:. 5,5 °C
Beyrut -- Libanon -- Max:. 43,6 °C - Min:. 1,1 °C
Beograd -- Serbia -- Max:. 43,2 °C - Min:. -24,7 °C
Berlin -- Germany -- Max:. 38,5 °C - Min:. -28,1 °C
Bern -- Switzerland -- Max:. 37,4 °C - Min:. -23,2 °C
Bonn -- Germany -- Max:. 38,5 °C - Min:. -25,5 °C
Bordeaux -- France -- Max:. 40,7 °C - Min:. -15,0 °C
Bogota -- Colombia -- Max:. 30,5 °C - Min:. 4,9 °C
Bologna -- Italy -- Max:. 40,3 °C - Min:. -16,1 °C
Bombay -- India -- Max:. 42,7 °C - Min:. 6,7 °C
Brasilia -- Brasil -- Max:. 35,5 °C - Min:. 5,2 °C
Bratislava -- Slovakia -- Max:. 38,5 °C - Min:. -36,7 °C
Bruxelles -- Belgium -- Max:. 37,1 °C - Min:. -20,1 °C
Bucuresti -- Romania -- Max:. 41,8 °C - Min:. -32,2 °C
Budapest -- Hungary -- Max:. 40,6 °C - Min:. -29,6 °C
Buenos Aires -- Argentina -- Max:. 43,3 °C - Min:. 6,5 °C
Cagliari -- Sardinia -- Max:. 43,6 °C - Min:. 2,1 °C
Calgary -- Canada -- Max:. 36,2 °C - Min:. -46,7 °C
Calcutta -- India -- Max:. 43,6 °C - Min:. 5,2 °C
Cali -- Colombia -- Max:. 36,5 °C - Min:. 12,7 °C
Cannes -- France -- Max:. 38,8 °C - Min:. -3,1 °C
Cape Town -- South Africa -- Max:. 41,9 °C - Min:. 1,9 °C
Caracas -- Venezuela -- Max:. 37,7 °C - Min:. 8,7 °C
Cardiff -- Wales -- Max:. 34,2 °C - Min:. -16,2 °C
Casablanca -- Morocco -- Max:. 43,4 °C - Min:. 2,2 °C
Chicago -- USA -- Max:. 41,7 °C - Min:. -32,8 °C
Colombo -- Sri Lanka -- Max:. 37,5 °C - Min:. 15,0 °C
Conakry -- Guinea -- Max:. 36,1 °C - Min:. 16,1 °C
Constanta -- Romania -- Max:. 38,5 °C - Min:. -25,0 °C
Copenhagen -- Denmark -- Max:. 33,4 °C - Min:. -25,0 °C
Córdoba -- Argentina -- Max:. 48,1 °C - Min:. 5,3 °C
Dakar -- Senegal -- Max:. 42,0 °C - Min:. 10,8 °C
Dallas -- USA -- Max:. 45,1 °C - Min:. -23,2 °C
Damascus -- Syria -- Max:. 45,8 °C - Min:. 0,2 °C
Djerba -- Tunisia -- Max:. 48,0 °C - Min:. 5,4 °C
Djibouti -- Djibouti -- Max:. 48,1 °C - Min:. 14,2 °C
Doha -- Quatar -- Max:. 50,2 °C - Min:. 5,7 °C
Dubai -- Arab Emirates -- Max:. 50,8 °C - Min:. 5,2 °C
Dublin -- Ireland -- Max:. 30,5 °C - Min:. -15,0 °C
Dubrovnik -- Croatia -- Max:. 40,0 °C - Min:. -4,1 °C
Durrës -- Albania -- Max:. 40,2 °C - Min:. -1,5 °C
Eilat -- Israel -- Max:. 47,2 °C - Min:. 4,6 °C
Faro -- Portugal -- Max:. 44,3 °C - Min:. 0,3 °C
Firenze -- Italy -- Max:. 42,1 °C - Min:. -8,3 °C
Frankfurt -- Germany -- Max:. 38,7 °C - Min:. -27,2 °C
Funchal -- Madeira -- Max:. 38,2 °C - Min:. 5,7 °C
Genf -- Switzerland -- Max:. 38,4 °C - Min:. -19,2 °C
Genova -- Italy -- Max:. 39,8 °C - Min:. -4,7 °C
Glasgów -- Scotland -- Max:. 31,1 °C - Min:. -18,6 °C
Hamburg -- Germany -- Max:. 38,1 °C - Min:. -20,1 °C
Hamilton -- Bermuda -- Max:. 35,5 °C - Min:. 7,4 °C
Hanoi -- Vietnam -- Max:. 40,4 °C - Min:. 5,8 °C
Havana -- Cuba -- Max:. 37,2 °C - Min:. 10,1 °C
Helsinki -- Finland -- Max:. 33,1 °C - Min:. -36,4 °C
Hong Kong -- China -- Max:. 37,4 °C - Min:. 4,8 °C
Honolulu -- Hawaii -- Max:. 35,5 °C - Min:. 10,7 °C
Islamabad -- Pakistan -- Max:. 46,6 °C - Min:. -3,7 °C
Istanbul -- Turkey -- Max:. 40,2 °C - Min:. -15,2 °C
Izmir -- Turkey -- Max:. 43,2 °C - Min:. -10,2 °C
Jakarta -- Indonesia -- Max:. 37,6 °C - Min:. 18,0 °C
Jalta -- Ukraine -- Max:. 39,7 °C - Min:. -2,1 °C
Jerusalem -- Israel -- Max:. 42,1 °C - Min:. -6,7 °C
Kairo -- Egypt -- Max:. 47,7 °C - Min:. 4,2 °C
Khartoum -- Sudan -- Max:. 47,7 °C - Min:. 5,2 °C
Kijev -- Ukraine -- Max:. 39,4 °C - Min:. -33,7 °C
Kingston -- Jamaica -- Max:. 36,4 °C - Min:. 13,3 °C
Kraków -- Poland -- Max:. 36,4 °C - Min:. -29,4 °C
Kuala Lumpur -- Malaysia -- Max:. 37,2 °C - Min:. 17,8 °C
La Paz -- Bolivia -- Max:. 27,2 °C - Min:. 2,7 °C
La Valletta -- Malta -- Max:. 41,6 °C - Min:. 3,4 °C
Las Palmas -- Canary Islands -- Max:. 38,7 °C - Min:. 9,7 °C
Las Vegas -- USA -- Max:. 48,7 °C - Min:. -4,7 °C
Lagos -- Nigeria -- Max:. 37,7 °C - Min:. 14,2 °C
Larnaca -- Cyprus -- Max:. 42,2 °C - Min:. 3,4 °C
Limassol -- Cyprus -- Max:. 42,3 °C - Min:. 3,7 °C
Lima -- Peru -- Max:. 33,4 °C - Min:. 8,7 °C
Lisboa -- Portugal -- Max:. 43,3 °C - Min:. 2,8 °C
Ljubljana -- Slovenia -- Max:. 38,3 °C - Min:. -26,1 °C
London -- England -- Max:. 35,7 °C - Min:. -18,1 °C
Los Angeles -- USA -- Max:. 45,2 °C - Min:. 2,6 °C
Luanda -- Angola -- Max:. 37,7 °C - Min:. 12,6 °C
Lugano -- Switzerland -- Max:. 41,2 °C - Min:. -15,2 °C
Madrid -- Spain -- Max:. 42,2 °C - Min:. -9,7 °C
Malaga -- Spain -- Max:. 44,6 °C - Min:. 2,4 °C
Manila -- Philippines -- Max:. 38,2 °C - Min:. 14,7 °C
Marseille -- France -- Max:. 39,7 °C - Min:. -4,7 °C
Medellin -- Colombia -- Max:. 34,8 °C - Min:. 10,7 °C
Mekkah -- Saudi Arabia -- Max:. 51,4 °C - Min:. 8,0 °C
Melbourne -- Australia -- Max:. 46,4 °C - Min:. 1,3 °C
Mexico City -- Mexico -- Max:. 32,8 °C - Min:. -1,6 °C
Miami -- USA -- Max:. 37,8 °C - Min:. -1,7 °C
Milano -- Italy -- Max:. 40,8 °C - Min:. -17,2 °C
Monte Carlo -- Monaco -- Max:. 35,4 °C - Min:. -2,3 °C
Montevideo -- Uruguay -- Max:. 42,8 °C - Min:. 0,9 °C
Montreal -- Canada -- Max:. 37,6 °C - Min:. -37,7 °C
Moskva -- Russia -- Max:. 38,2 °C - Min:. -42,9 °C
Mostar -- Bosnia -- Max:. 44,5 °C - Min:. -14,9 °C
Murcia -- Spain -- Max:. 46,2 °C - Min:. -1,2 °C
München -- Germany -- Max:. 37,5 °C - Min:. -31,5 °C
Napoli -- Italy -- Max:. 41,5 °C - Min:. -2,7 °C
Nassau -- Bahamas -- Max:. 36,7 °C - Min:. 5,7 °C
New Delhi -- India -- Max:. 47,4 °C - Min:. 5,5 °C
New Orleans -- USA -- Max:. 41,2 °C - Min:. -9,7 °C
New York -- USA -- Max:. 41,7 °C - Min:. -25,7 °C
Nice -- France -- Max:. 38,8 °C - Min:. -3,0 °C
Nicosia -- Cyprus --  Max:. 46,5 °C - Min:. 1,7 °C
Niš -- Serbia -- Max:. 45,1 °C - Min:. -12,1 °C
Odessa -- Ukraine -- Max:. 38,8 °C - Min:. -25,6 °C
Omnsk -- Russia -- Max:. 40,4 °C - Min:. -49,0 °C
Oslo -- Norway -- Max:. 33,2 °C - Min:. -33,7 °C
Pago Pago -- Samoa -- Max:. 37,9 °C - Min:. 14,9 °C
Palermo -- Sicily -- Max:. 45,2 °C - Min:. 2,5 °C
Panama City -- Panama -- Max:. 38,6 °C - Min:. 18,2 °C
Papetee -- French Polinesia -- Max:. 38,7 °C - Min:. 14,7 °C
Paramariboro -- Suriname -- Max:. 37,8 °C - Min:. 15,2 °C
Paris -- France -- Max:. 39,9 °C - Min:. -23,5 °C
Podgorica -- Montenegro -- Max:. 44,8 °C - Min:. -7,6 °C
Port au Prince -- Haiti -- Max:. 39,3 °C - Min:. 15,0 °C
Port Louis -- Mauritius -- Max:. 38,5 °C - Min:. 10,0 °C
Port Moresby -- Papua -- Max:. 33,9 °C - Min:. 17,2 °C
Port Victoria -- Seychelles -- Max:. 32,8 °C - Min:. 19,1 °C
Porto -- Portugal -- Max:. 42,8 °C - Min:. -1,7 °C
Prague -- Czeh Republic -- Max:. 37,8 °C - Min:. -28,7 °C
Quito -- Ecuador -- Max:. 27,3 °C - Min:. 0,0 °C
Rijad -- Saud Arabia -- Max:. 49,8 °C - Min:. -4,1 °C
Rio de Janeiro -- Brasil -- Max:. 39,8 °C - Min:. 10,1 °C
Roma -- Italy -- Max:. 41,8 °C - Min:. -2,8 °C
Rotterdam -- Netherlands -- Max:. 36,5 °C - Min:. -20,3 °C
Shanghai -- China -- Max:. 40,2 °C - Min:. -9,3 °C
Salvador -- Brasil -- Max:. 39,8 °C - Min:. 10,7 °C
San Diego -- USA -- Max:. 43,6 °C - Min:. 2,7 °C
San Francisco -- USA -- Max:. 39,4 °C - Min:. -1,7 °C
San José -- Costa Rica -- Max:. 33,2 °C - Min:. 12,5 °C
San Juan -- Puerto Rico -- Max:. 36,7 °C - Min:. 15,2 °C
San Marino -- Italy -- Max:. 39,9 °C - Min:. -12,7 °C
San Salvador -- Salvador -- Max:. 38,5 °C - Min:. 11,6 °C
Saint George -- Grenada -- Max:. 34,2 °C - Min:. 16,6 °C
Santiago -- Chile -- Max:. 37,5 °C - Min:. 0,8 °C
São Paulo -- Brasil -- Max:. 38,8 °C - Min:. 4,2 °C
Sarajevo -- Bosnia -- Max:. 40,2 °C - Min:. -26,4 °C
Sevilla -- Spain -- Max:. 50,8 °C - Min:. 2,0 °C
Skopje -- Macedonia -- Max:. 44,4 °C - Min:. -24,8 °C
Split -- Croatia -- Max:. 39,9 °C - Min:. -5,2 °C
Sydney -- Australia -- Max:. 45,3 °C - Min:. 1,5 °C
Stockholm -- Sweden -- Max:. 33,2 °C - Min:. -32,1 °C
Szeged -- Hungary -- Max:. 42,0 °C - Min:. -30,2 °C
Taipei -- Taiwan -- Max:. 38,8 °C - Min:. 0,6 °C
Tbilisi -- Georgia -- Max:. 41,6 °C - Min:. -24,7 °C
Teheran -- Iran -- Max:. 43,6 °C - Min:. -20,1 °C
Tel-Aviv -- Israel -- Max:. 45,6 °C - Min:. 4,2 °C
Tirana -- Albania -- Max:. 42,2 °C - Min:. -5,2 °C
Tokyo -- Japan -- Max:. 39,5 °C - Min:. -2,7 °C
Toronto -- Canada -- Max:. 40,1 °C - Min:. -33,1 °C
Tripolis -- Libya -- Max:. 47,9 °C - Min:. 1,8 °C
Tunis -- Tunisia -- Max:. 48,2 °C - Min:. 3,6 °C
Valencia -- Spain -- Max:. 43,7 °C - Min:. -1,8 °C
Venezia -- Italy -- Max:. 41,6 °C - Min:. -14,3 °C
Vilnius -- Lithuania -- Max:. 35,4 °C - Min:. -37,4 °C
Warsaw -- Poland -- Max:. 36,6 °C - Min:. -30,7 °C
Washington -- USA -- Max:. 41,1 °C - Min:. -26,4 °C
Wellington -- New Zeland -- Max:. 31,1 °C - Min:. -1,1 °C
Wien -- Austria -- Max:. 40,6 °C - Min:. -25,8 °C
Yaoundé -- Cameroon -- Max:. 35,8 °C - Min:. 12,2 °C
Yerevan -- Armenia -- Max:. 42,2 °C - Min:. -31,1 °C
Zagreb -- Croatia -- Max:. 40,4 °C - Min:. -27,3 °C
Zadar -- Croatia -- Max:. 39,6 °C - Min:. -6,7 °C

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Magyarország éghajlata és időjárása.

Magyarország a 45°45' és 48°35' északi szélességek között fekszik, nagyjából középen az Egyenlítő és az Északi-sark között, a szoláris éghajlati felosztás szerint a mérsékelt éghajlati övben található. Éghajlatunk nagyon változékonynak mondható. A változékonyság fő oka az, hogy éghajlatunkra a kiegyenlítettebb hőmérséklet járású hatások szinte minden irányból egyaránt hatnak.

Magyarország Éghajlata és Időjárása

--  Magyarország a 45°45' és 48°35' északi szélességek között fekszik, nagyjából középen az Egyenlítő és az Északi-sark között, a szoláris éghajlati felosztás szerint a mérsékelt övben. Éghajlata nagyon változékony. A változékonyság egyik fő oka az, hogy éghajlatunkra a kiegyenlítettebb hőmérséklet járású, csapadékos óceáni, a szélsőséges hőmérsékletű, kevés csapadékú kontinentális, illetve a nyáron száraz, télen csapadékos mediterrán éghajlat egyaránt hatással van, ezen klíma típusok közül bármelyik hosszabb-rövidebb időre uralkodóvá válhat.
--  Az országon belül az időjárásban ezért jelentős különbségek fordulhatnak elő az ország viszonylag kis területe és sík felszíne ellenére. Éghajlatunk másik fő meghatározója a domborzat. Mivel az ország a Kárpát-medence alján fekszik, felszínének több mint a fele: 200 méter tengerszint feletti magasságnál alacsonyabb síkság, illetve alacsony terület, a 400 méter feletti területek aránya pedig kevesebb, mint 2 százalék, elsősorban a Kárpátok hatását kell kiemelni....
--  A Hazánk a tengerektől való távolság tekintetében is közép helyet foglal el az Atlanti-óceán és az Eurázsiai kontinens belseje között. A nyári félévben a hozzánk érkező légtömegek 60-70 %-ában a tengeri eredetűek, télen inkább a szárazföldi származásúak vannak hangsúlyban. A meteorológiai elemek ÉNy-DK-i irányítottsága az Atlanti-óceán, a DNy-ÉK-i pedig a Földközi-tenger hatását mutatja. Az ország a nyugati szelek övében található, elhelyezkedéséből adódóan az Alpok és a Kárpátok vonulataitól körülölelve az uralkodó szélirány az északnyugati, míg a délies szeleknek másodmaximuma van..
--  Ha Magyarországot valamely, globális rendszerezésre szolgáló éghajlati felosztás, például Köppen-féle osztályozás szerint szeretnénk besorolni, bármelyiket is alkalmaznánk az ország területére, az alkalmatlan lenne a hazánk egyes tájai közötti éghajlati különbözőségek feltárására. Ezért más osztályozási módszert kell követnünk. Ezt: Péczeli György munkája alapján tehetjük meg, aki az ariditási index és a vegetációs időszak figyelembe vételével: 16 éghajlati körzetet különített el, melyekből hazánk területén: 12 figyelhető meg...
--  E felosztás alapján elmondható, hogy hazánk legnagyobb részén, az Alföld túlnyomó részén és a Kisalföldön a mérsékelten meleg - száraz klíma tartomány található. A Körös-Maros-köze, valamint a Duna alsó szakaszának térsége a meleg-száraz tartományba esik. A Nyírségben inkább a mérsékelten hűvös-száraz, míg a Szatmári-síkon a mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves klíma figyelhető meg leginkább.
--  A Dél-Dunántúlon a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz és a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, míg a Nyugat-Dunántúlon a mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz és a mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves klíma körzetek jellemzőek. Középhegységeink magasabb régióiban leginkább a hűvös, mérsékelten száraz, valamint a hűvös, mérsékelten nedves körzetek találhatók. Mindössze a Kőszegi-hegységben érvényesülnek a hűvös-nedves klíma sajátosságai.

Magyarország Hőmérsékleti Visszonyai

--  Magyarország túlnyomó részén az évi középhőmérséklet: 10 és 11 °C között alakul. A levegő hőmérsékletének nagytérségű eloszlását befolyásoló legfontosabb tényezők a földrajzi elhelyezkedés, a tengerszint feletti magasság, valamint a tenger távolság. Az éves középhőmérséklet térképe jól tükrözi a domborzatot. A legalacsonyabb értékek a magasabb területeken, a Bakony és az Alpokalja egyes vidékein, illetve az Északi-középhegységben jelennek meg, itt általában a középhőmérséklet a 8°C-ot sem éri el. 11°C-nál magasabb értékek csupán elszórtan, a délies-délnyugatias lejtőkön fordulnak elő.
--  Az átlag hőmérséklet térbeli eloszlása egyértelmű DNy-ÉK-i csökkenést mutat, ami a Földközi-tenger melegítő és a szibériai anticiklon hűtő hatásának köszönhető. Megjegyezzük, hogy a gyorsuló melegedés miatt az utolsó 10 évben a 11°C-os átlagot meghaladó térségek az ország déli részén és a délies lejtőkön különösen elterjedtek. Bár a domborzat hatása a hőmérsékletre nyilvánvaló, télen gyakran fordul elő inverzió, amikor a hőmérséklet a magassággal nem csökken, hanem növekszik. A hideg légpárna is megváltoztathatja a hőmérséklet függőleges alakulását: előfordulhat, hogy a magasabban fekvő területek melegebbek, mivel kimagaslanak a Kárpát-medence alján fekvő légtömegből.
--  Az 1971-2000-es időszak átlagában január első hetei a leghidegebbek az év során, de egy adott évben bármely téli hónap lehet a leghidegebb. A januári középhőmérséklet, és általában a tél középhőmérséklete évről évre változékonyan alakul. A nyár időjárása kiegyenlítettebb, a nyári hónapok hőmérsékletének évről évre való változékonysága általában kisebb, mint a téli hónapoké. Az év legmelegebb időszaka július vége és augusztus eleje.Magyarország Hőmérsékleti Átlagértékei

--  Ha egyetlen szóval kellene jellemeznünk hazánk időjárását, talán a változékonyság lenne a megfelelő kifejezés. Elég egyetlen pillantást vetnünk akár az éves középhőmérsékletet, akár a csapadékösszeget ábrázoló grafikonra. Magyarország túlnyomó részén az évi középhőmérséklet: 10 -12 °C között alakul. A levegő hőmérsékletének nagytérségű eloszlását befolyásoló legfontosabb tényezők a földrajzi elhelyezkedés, a tengerszint feletti magasság, valamint a tengertávolság.
--  Magyarországon az eddig mért legnagyobb meleg: 42,0 °C volt, az eddig mért legnagyobb hideg pedig: - 35,0 °C volt. Tehát a kilengés, a két szélsőérték közötti különbség hatalmas: 77 °C.... Magyarország éghajlata kontinentális, három éghajlati terület határán helyezkedik el. Az ország időjárását 4. fő zóna határozza meg, 1. a keleti nedves kontinentális, 2. a nyugati óceáni, 3. az északi sarkvidéki légtömegek, 4. a déli mediterrán hatás egyaránt alakítja.
--  Az évi középhőmérséklet: 10 és 12 °C között mozog, amelynek magas: 20-25 °C az ingadozása. A hőmérséklet átlagos értéke januárban a legalacsonyabb: - 4-6 °C, és júliusban a legmagasabb: 25-30 °C. A napsütéses órák száma évente: 1700-2100 óra között van, ez az Alpokalján a legalacsonyabb, és a Dél-Alföldön a legmagasabb. Magyarország éghajlata is változik, melegszik folyamatosan. A 2000. év kitűnik minden adat sorból, a legmelegebbek egyike volt, másfelől a XX. század legszárazabb évének éppen ez az utolsó bizonyult..

Magyarország Időjárási és Hőmérsékleti Rekordjai

Abszolút hőmérsékleti maximum
+ 42,0 °C - Pécs - 1950. július 5.
+ 42,0 °C - Szeged - 2007. július 24.
Abszolút hőmérsékleti minimum
- 35,0 °C - Miskolc - 1940. február 16.
Legmagasabb napi középhőmérséklet
+ 33,3 °C - Dunaújváros - 2007. július 20.
Legalacsonyabb napi középhőmérséklet
- 26,8 °C - Baja - 1942. január 24.
Legmagasabb évi középhőmérséklet
+ 13,3 °C - Szeged belterület - 2007.
Legalacsonyabb évi középhőmérséklet
+ 4,2 °C - Kékestető - 1980.
Évi maximális napfénytartam összege
2501 óra - Szeged - 2003.
Évi minimális napfénytartam összege
1398 óra - Sopron - 1972.
Legnagyobb évi csapadékösszeg
1370 mm - Kőszeg - 1971.
Legkisebb évi csapadékösszeg
203 mm - Szeged - 2000.
Hótakaró legnagyobb vastagsága
151 cm - Kőszeg, Stájerházak - 1947 február.
Balaton vízének maximális hőmérséklete
31,5 °C - Siófok - 2006. július, 2009. július.
Balaton vízének maximális idejű jégpáncélja 
110 nap - 1962-1963 telén....

Magyarország Hőmérsékleti Rekordjai Az Év 12 Hónapjára Lebontva

Január: Max: 20,0 °C - Pécs - 2002. 01. 29.. Min: - 34,1 °C - Baja - 1942. 01. 24.
Február: Max: 22,9 °C - Körmend - 1998. 02. 12.. Min: - 35,0 °C - Miskolc - 1940. 02. 16.
Március: Max: 28,4 °C - Eger - 1977. 03. 24.. Min: - 27,0 °C - Lenti - 1963. 03. 01.
Április: Max: 32,6 °C - Szeged - 2000. 04. 24.. Min: - 10,9 °C - Szécsény - 2002. 04. 07.
Május: Max: 35,2 °C - Pécs - 1950. 05. 26.. Min: - 6,4 °C - Salgótarján - 2007. 05. 02.
Június: Max: 39,5 °C - Budapest - 1935. 06. 28.. Min: 0,0 °C - Kékestető - 1977. 06. 03.
Július: Max: 42,0 °C - Pécs, Szeged - 1950, 2007.. Min: 3,0 °C - Szécsény - 2007. 06. 31.
Augusztus: Max: 41,7 °C - Kecskemét - 2000. 08. 20.. Min: 1,5 °C - Lenti - 1980. 08. 25.
Szeptember: Max: 38,2 °C - Szeged - 1946. 09. 29.. Min: - 5,0 °C - Miskolc - 1977. 09. 29.
Október: Max: 32,0 °C - Szeged - 1932. 10. 01.. Min: - 16,8 °C - Debrecen - 1920. 10. 31.
November: Max: 25,5 °C - Mohács - 1977. 11. 8.. Min: - 23,0 °C - Esztergom - 1998. 11. 9 
December: Max: 22,0 °C - Marcali - 1989. 12. 17.. Min: - 28,3 °C - Miskolc - 2003. 12. 26.

Magyarország és a Kárpát Medence Városainak Hőmérsékleti Rekordjai

Város -------- Maximum -------- Minimum
Budapest -- Max:. 40,6 °C - Min:. -30,2 °C
Békéscsaba -- Max:. 41,2 °C - Min:. - 31,1 °C
Csíkszereda -- Max:. 34,2 °C - Min:. -40,3 °C
Debrecen -- Max:. 40,2 °C - Min:. -31,3 °C
Győr -- Max:. 40,8 °C - Min:. -31,8 °C
Kassa -- Yemen -- Max:. 39,4 °C - Min:. -35,1 °C
Kecskemét -- Max:. 41,7 °C - Min:. -31,8 °C
Kolozsvár -- Max:. 38,1 °C - Min:. -35,2 °C
Miskolc -- Max:. 38,7 °C - Min:. -35,0 °C
Pécs -- Max:. 42,0 °C - Min:. -27,2 °C
Pozsony -- Max:. 38,5 °C - Min:. -36,1 °C
Siófok -- Max:. 41,3 °C - Min:. -31,8 °C
Sopron -- Max:. 40,0 °C - Min:. -31,6 °C
Szabadka -- Max:. 41,8 °C - Min:. -30,6 °C
Szeged -- Max:. 42,0 °C - Min:. -30,9 °C
Székesfehérvár -- Max:. 40,8 °C - Min:. -31,6 °C
Temesvár -- Max:. 41,4 °C - Min:. -30,8 °C
Újvidék -- Max:. 41,8 °C - Min:. -30,4 °C