"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Radiesztézia és Földsugárzás világa - Nagy Ádám

2014.02.16 09:29

 

A Radiesztéziai és Földsugárzások.

A Radiesztézia ősrégi tudomány. A földsugárzások mérésének legrégebbi nyoma az ie. 2200. évből származik, amikor is egy kínai Yü nevű császár rendeletet adott ki arról, hogy a ház építése előtt a házhelyét földsugárzás szempontjából ki kell mérni. A régi korokban a legnagyobb radiesztézák a papok voltak, hiszen ennek alapján jelölték ki a piramisok, templomok és székesegyházak helyét.Radiesztézia és vizsgálati területei

-- Radiesztézia, mi is az? A Radiesztézia nem más, mint földsugárzás -érzékelés, sugárzás -észlelés. Napjainkban szerencsére, elsősorban az emberek egészségének és a környezet védelmének érdekében, újra előtérbe került ez a radiesztéziai vizsgálati módszer és eljárás, azaz a káros földsugárzások mérése és árnyékolása.
-- A modern ember ma már nemcsak arra fordít figyelmet, hogy hogyan bánik a testével, és hogy mit vesz magához, hanem a környezetének radiesztéziai, földsugárzástani harmonizálására is. Teszi ezt leginkább azokon a területeken, ahol életének nagy részét tölti, azaz ahol álomra hajtja a fejét, illetve ahol dolgozik és tanul. Környezetének mágneses terének harmonizálásával és a káros földsugárzások árnyékolásával annyit tesz önmagáért és szeretteiért, mintha mindennap egy gyógyító szentélybe járnának, ...és ez nem más, mint az otthonuk...
-- A Radiesztézia ősrégi tudomány. A földsugárzások mérésének legrégebbi nyoma az ie. 2200. évből származik, amikor is egy kínai Yü nevű császár rendeletet adott ki arról, hogy a ház építése előtt a ház helyét földsugárzás szempontjából ki kell mérni. A fáraók korában a papok titkos tudástárába tartozott a Radiesztézia, például a piramisok helyének megállapításánál. Európában is a legnagyobb radiesztézák a papok voltak, hiszen ennek alapján jelölték ki a templomok és székesegyházak helyét.

Radiesztézia vizsgálati területei

-- Radiesztézia vizsgálati területei körébe tartozik a geotronika, a technikai sugárzások, a fitoradiesztézia, a paramedikus radiesztézia, és a teleradiesztézia. Röviden ismertetném a különböző szakterületeket, melyek sok érdekességgel és figyelem felkeltő részekkel szolgálhatnak mindenki számára.
-- Geotronika: kimondottan a földsugárzásokkal és azok élettani hatásaival foglalkozik az emberre nézve.
-- Technikai sugárzások: ez alatt, az ember által alkotott elektromos és mágneses berendezések által létrehozott sugárzásokat értjük, illetve vizsgáljuk hatásukat a környezetre és az élő szervezetre nézve.
-- Fitoradiesztézia: ez a terület a sugárzás mérés mezőgazdasági területével foglalkozik, azaz hogy a növényekre milyen hatást fejtenek ki a különböző földtani hatások, sugárzások.
-- Paramedikus Radiesztézia: ez a terület kimondottan az állatok diagnosztizálásával és az ember és az állat energetikai kapcsolatával foglalkozik.
-- Teleradiesztézia: segítségével tér-és időkorlátozás nélkül különböző információkhoz juthatunk.

A növények és állatok radiesztéziai „alapismeretei”

-- A sáv-elektromágneses földsugárzások nemcsak az emberre, hanem az élővilág minden „tagjára” is hatással vannak. Így a növényeknek sem mindegy, hogy milyen földsugárzási zónába, azaz, milyen ingerzónába ültetjük őket. Például lényeges, hogy a nemesített gyümölcsfák többségét ne Hartmann-féle földsugárzási sávba ültessék, mert lehet, hogy nem tud gyökeret verni, vagy rövid időn belül elpusztul.
-- Ha például a diófát kettős vízér földsugárzási zóna fölé ültetjük, akkor sokkal hamarabb hoz termést. A ribizli és az egres olyan érzékeny, hogy sáv mentes (földsugárzás mentes) helyre kell ültetni. A növényeknek is van természetesen aurájuk, elektro mágneses kisugárzásuk, melyeket mérni és érzékelni is lehet. Ezek szerint van olyan növény, amelyik energia adó és van, amelyik inkább energia elszívó hatással bír (gyógynövények).
-- Régóta „köztudott”, hogy amelyik földsugárzási zónát a macska szívesen választja fekvő és tartózkodási helyéül, és ott jól érzi magát, azon a földsugárzási helyen ember ne sokat tartózkodjék! Ezek a helyek a mérés során „tudományos” igazolást is kaptak, mivel itt a földsugárzások közül a Hartmann sávok kereszteződési pontjait találhatjuk meg. A kutyák azonban kerülik ezeket a földsugárzási helyeket, tehát soha nem fekszenek negatív földsugárzású helyekre, sőt, a kutyák megtalálják a legoptimálisabb földsugárzású helyeket is.
-- Mindenkire hatással van az állatok közelsége, gyógyító és kiegyensúlyozó szerepük nagyra becsülést érdemel! Nemcsak energetikailag segítenek az energiablokkok feloldásában, de tiszta lét-eszenciájukkal, lelkileg is nagy „blokk-oldók”, segítő társak. Egy nemzet, társadalom intellektuális és lelki fejlettségét nagyban tükrözi az élővilághoz, a környezethez való viszonya, a megbecsülése is..
-- Az állatok elektromágneses érzékenysége egyértelműen megmutatkozik a tájékozódási képességükben, leginkább feltűnő ez számunkra a levegőben és a tengerben való tájékozódás színterén. Sokunk bánatára a bálnák és delfinek partra vetik magukat, és nem találják a visszavezető utat gyakran még az után sem, hogy visszasegítették őket a vízbe. Ez a jelenség egyértelműen a Föld elektromágneses átrendeződésével magyarázható, melyet ők érzékelnek is. Idővel, ha már megszokták az új elektromágneses elrendeződést, vibrációt, meg fog szűnni ez a rémisztő esemény is.

Geotronika és a pozitív, gyógyító hatású területek

-- A Földfelszín és ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7,83 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). 1978-ban kiderült, hogy a Schumann hullámok megegyeznek az ember agy 7-10 Hz-es alfahullámainak rezgés számával. A Schumann hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt (rácsot, hálót) alkotnak így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos.
-- Ez a mágneses tér hangolja össze szervezetünk egész kémiai folyamatát, ez a mező gondoskodik az emberi szervezet egészségének, harmóniájának fenntartásáról is. Az űr állomásokon mesterségesen állították elő az asztronauták számára a Schumann rezonanciát, hogy szervezetükben ne tolódjék el az energetikai egyensúly.

A Föld belső szerkezete

-- A Föld belső mag vasból épül fel. Ezt egy folyékony réteg övezi, melyet külső magnak nevezünk. Az olvadt vas mag miatt van a Földnek mágnesessége. A tudósok szerint a mágnesesség azért létezik, mert az olvadt fém ide-oda mozog a bolygó belsejében, és ez mágneses teret eredményez. Ezután következik a köpeny, ezt pedig a kéreg borítja. A Föld belseje felé haladva a hőmérséklet egyre nő, körülbelül: 1000 méterenként: 30 fokkal emelkedik a hőmérséklet.
-- A Föld forgás tengelye, az évszakok azért váltakoznak a földünkön, mert a Föld tengelye nem merőleges a keringési síkra. A két irány közötti eltérés pontosan 23,5°-ot tesz ki. Bolygónk 24 óra alatt fordul meg tengelye körül, a Napot pedig 365 nap alatt kerüli meg. Keringési pályája ellipszis.
-- A Föld tömege a Washingtoni Egyetem kutatóinak sikerült pontosítaniuk a Föld tömegét. Torziós inga segítségével végezték a kutatást, aminek eredményeképpen a bolygónk tömegére 5,972 kvadrillió (5,792*1024 kg) kaptak. A régebbi érték 5, 98 kvadrillió volt.
-- A Föld kialakulásáról megoszlik a tudósok véleménye. Körülbelül 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezhetett. Földünk feltehetőleg az ősnap körül keringő gáz felhőből és por felhőből alakult ki. Bolygónkon meteoritokkal történő ütközés során tömeg növekedés lépett fel. Az ütközések során keletkezett energiának, valamint a radioaktív anyagok bomlásának köszönhetően bolygónk izzásnak indult. Ennek hatására az alkotó elemek fajsúlyuk szerint elkülönültek egymástól, és más rétegekbe kerültek. Az őslégkör és az óceánok csak ezután alakultak ki. A legrégebbi, Földünkön talált kőzet: 4,2 milliárd éves.

A Föld spirituális létközössége az emberiséggel:

-- A Föld többféle elektromagnetikus mezővel rendelkezik, melyekből tehát legfontosabb számunkra (élet szükségletű) a Schumann rezonancia. Itt érdemes megjegyezni, hogy „spirituális” energetikai szemlélet mód, (DNS-spirituális) tanítás és valóság szerint, a Schumann rezonancia vibrációs szint emelkedését az emberiség pozitív kollektív tudatszintjének emelkedése hozza létre, magasabb (pozitív) frekvencia szinten való gondolkodás módja, és fejlődésre való törekvése által. Ez a rezgés szint emelkedés nemcsak a Föld rezgés szintjét, vibrációját emeli és erősíti meg, de az emberiség (és az egyén) további pozitív fejlődési lehetőségét, üzenetét hordozza magában.
-- Szeretettel és csak nagyra becsüléssel gondoljon a Földre.!. Úgy, mint AKI önálló (Gaia) entitás tudatával felvállalta, és elektro mágneses rács szerkezetével valóban körbe öleli, ÓVJA Önt.!. Nemcsak élőhelyet, táplálékot és energiát nyújt Önnek és szeretteinek, mindenkinek, hanem védelmet és a további energetikai fejlődés lehetőségét is! A legkevesebb és egyben a legtöbb is, amit most szem előtt kell tartanunk, az a: KÖRNYEZETVÉDELEM és a XXI. századi Új Energia - Új Tudatosság!
-- „Mily különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié! Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti.” (Albert Einstein)

Pozitív és gyógyító hatású földsugárzási területek

-- Léteznek kifejezetten gyógyító, pozitív földsugárzási helyek. Ilyenek például a tápioszentmártoni Attila domb, az Ördögszikla, és a mindszentkállói Kőtenger, Gyulán a gyógyforrások helyei, vagy Dobogókő és környéke is kiemelten gyógyító hatással bír.
-- A Schumann egységes tér hálózat energia rendszere hasonlóan a fényhez, amikor egy prizmán áthalad, összetevőire bomlik és ezek az összetevők a továbbiakban a rájuk jellemző tulajdonságokat hordozzák. Így jönnek létre a nem térhálós szerkezetű föld sugárzások, melyek egy része negatív hatással bír az emberi szervezetre nézve.
-- A földsugárzások lehetnek negatív és pozitív hatásúak egészségünkre nézve. A negatív, káros föld sugárzásokat általában valamilyen föld alatti anomália okozza. Ilyenek lehetnek például a vízerek (ezek nem azonosak és nem keverendőek össze a természetes vízfolyásokkal, patakokkal), a vetődések, az érctelérek és a törésvonalak.
-- Ugyancsak káros energia forrást képezhetnek az ember által alkotott elektromos vezetékek, üregek, csatornák, alagutak, és kifejezetten káros lehet a ház mellett álló nagy teljesítményű trafók közelsége (mesterséges sugárzások).
-- Nagyon fontos, hogy bármilyen elektromos vezetéktől, elektromos dugótól, elektromos készüléktől legalább 3 méter távolságra legyünk.!. Ágyunkat mindenképpen ilyen (vagy a lehetőségekhez mérten minél távolabbra) távolságra kell elhelyezni, például a TV-től, számítógéptől..
-- A föld alatti anomáliák káros sugárzása abban rejlik, hogy erőterükben nem, vagy alig tud érvényesülni a Schumann rezonancia egészség védő hatása. Azokon a helyeken, ahol otthonunkban, munkahelyünkön, iskolánkban káros föld sugárzásoknak vagyunk kitéve hosszú távon, kivédésre, árnyékolásra van szükség (olykor az is elég, ha egyszerűen csak máshová helyezzük át az ágyat, az íróasztalt). Mivel ezeken a helyeken gátolt a Schumann rezonancia harmonizáló hatása, energetikai rendszerünkben könnyen blokkok jöhetnek létre.
-- Káros földsugárzás, az állandó negatív behatás, betegség kialakulásához vezethet. Mivel szervezetünk idővel nem lesz képes az energetikai kompenzációra, regenerációra, ez idővel nagymértékben legyengíti az immun rendszerünket. Nem szükséges, hogy a földsugárzások, mesterséges sugárzások mérése a helyszínen történjen, a szervezet mágneses energetikai kisugárzásában (aurában), rendszerében is észlelhetőek a káros földsugárzások lenyomatai, hatásai. Bioenergetikai (Bioenergetikus-Radiesztéta által) és számítógépes Biorezonancia vizsgálattal állapítható meg a szervezetre gyakorolt földsugárzás negatív vagy pozitív hatása.
-- EKG és EEG vizsgálattal is kimutatható, bizonyítható a káros földsugárzások fizikai hatásai. Emelkedett vérnyomás, szívdobogás (tachicardia), izomtónus megváltozása, idegesség és fokozott agyi tevékenység mérhető leggyakrabban.

Földsugárzások mérésének intuitív módszerei 

-- Földsugárzások helyének és fajtájának mérésének legegyszerűbb és egyik leghatékonyabb módja, a Lengyel pálcával és a Magyar pálcával (Natura Biotérenergetikai Központ kifejlesztette ki) való mérés. Létezik még az ingával és a fából készült kettős pálcával való méréstechnika is. A pálcán kívül szükség van még egy iránytűre is, az égtájak ismerete nagyon fontos, pl. a Hartmann hálók beazonosításához. Ezen kívül szerepet játszhat még a levegő páratartalma és a tér ionizációs állapota is a mérés során. Figyelem! Mivel rezgésszint változás, pólusváltás - magnetikus átrendeződés zajlik jelenleg a Földön (erőteljes hatásban) 2012-ig, így a földsugárzás méréseket 1/2-1 évente meg kell ismételni.
-- Oroszországban a radiesztézia akadémiai szinten, azaz tudományos szinten elfogadott és tudományosan vizsgált tény. Dr. Habalik megállapította, hogy a mágneses tér adott helyen való megváltozása, szoros korrelációt mutat a mérési pálca mozgásával, kitérésével. Úgy tűnik, az agy közvetlenül képes érzékelni az elektromágneses elváltozásokat. Állat kísérletekben kimutatta a tobozmirigy és agyalapi mirigy vertikális, míg az agykéreg horizontális polarizációjú érzékenységét, reagálását a mágneses tér megváltozására.

Földsugárzási mérőpálca intuitív használata

-- Földsugárzás mérési eszközök közül a pálcás mérés a leghatékonyabb, mert ez a mérési módszer kívánja meg a legkevesebb agyi energia igénybevételt a radiesztétától. A Magyar mérési pálca (1,2 mm átmérőjű rozsda mentes acélból készült) pedig méretéből és súlyából adódóan különösen kíméli a mérést végző ember agyának energetikai szintjét (a kimerüléstől illetve lemerüléstől véd). A földsugárzást mérő pálca csak egy segédeszköz, mutató eszköz, a tényleges földsugárzás mérést és érzékelést az ember, illetve az emberi agy végzi el.
-- Földsugárzás mérés az emberi agy egy adottságán alapul, mely az agy szelektivitása. Bizonyos tanulási periódus után, tudatos koncentrációval frekvencia tartományokat tudunk érzékelni (behatárolni, mérni), a nem látható földsugárzások, sugárzások által az emberben kiváltott ingerhatás révén. A mérés tulajdonképpen felfogható egy meditációs állapotnak is, melyben az agy több energiát mozgósít és használ fel, ezért mérést csak pihenten, és eleve nyugodt állapotban szabad végezni. A szükséges koncentráció elsajátításához nagy segítséget nyújt a mély és nyugodt be-kilégzés alkalmazása.
-- Az érzékelő pálca, vagy inga használata és helyes értelmezése, az Intelligens Emberi Sejtszerkezetnek, a saját kozmikus húrnak a meghosszabbítása által jön létre, mely képes az információ lekérdezésére, és annak pontos felvételére az agy által. A Kozmikus Intelligencia adja meg a pontos választ, de ehhez nagyfokú átadás - odaadás és megbízhatóság, illetve rengeteg gyakorlás szükséges a radiesztéziát végző ember részéről (Bioenergetikai vizsgálat és kezelés, sejtintelligencia). „A tudomány a kapitány, a gyakorlás a katona” (Leonardo Da Vinci)..
-- Földsugárzás mérés során nincs helye semmilyen érzelmi és tudati ráhatásnak, befolyásnak, mert itt a magasabb szintű, átfogó energetikai és kozmikus információ, intelligencia az, amely megadhatja és megadja a választ. Ekkor csak az intuitív érzékelésnek, észlelésnek és pontos információ felvételnek, pontos mérésnek van helye és ideje.

Az ember bioenergetikai polaritása 

-- Az ember egy szimmetrikus lény, s a köldöknél található a szimmetria-központ. További szimmetria tengelyek is találhatóak az alábbi ábrán, amely az embert elölről, oldalról és felülről ábrázolja. Ez a szimmetria egy bio-elektro mágneses térben tükröződik. A szimmetria vonal mentén mindig semleges az ember polaritása. A női polaritások a férfi polaritással ellentétesek (pl. a nőknél szemből a szívtájékon negatív polaritás, míg fent a másik oldalon pozitív).
-- Az emberi polaritás potenciál az egészség és az energetikai állapot egyik jellemzője. A semleges polaritáson lévő emberi szervezet túlterheltség (káros földsugárzás, súlyos betegség-pl. candidabetegség, savasodás, refluxbetegség, vastagbélrendszer betegsége, depresszió - stressz, stb.) miatt lezár a külső ritmitizáló jelekre, azaz sem erős pozitív, sem erős negatív polaritású tér sávból nem vesz fel energiát. A szervezet lezárása azt jelenti, hogy a szervezet elveszti polaritását. Ez az ember érzéketlenné válik a külső tér energiáival szemben. Például a napsugárzásból és a kozmikus sugárzásból sem képes megfelelő mennyiségű energiát magához venni. Abban az esetben, mikor a külső tér-energia felhasználás zavart szenved, csak a táplálkozás és a légzés marad, mint meghatározó energia-felvétel.
-- Lezárt polaritású ember esetében az energiaközpontok (csakrák) működése is gátolt, ezek az energiaközpontok szervekkel, belső elválasztású mirigyekkel állnak kapcsolatban. Amennyiben zavar, gátlás alá kerülnek a központok, akkor például a belső elválasztású mirigyek működésében, a hormon háztartásban, bélflóra egyensúlyában is zavar keletkezik (táplálkozás- anyagcsere- hormonok- emésztés, probiotikumok, Colon-hydro terápia), tehát szabályozási problémák merülnek fel. Akkor egészséges az ember, ha normális polaritása van, ekkor jól fel tudja használni a külső energia forrásokat (lásd. még: csakrák forgás irányai-bioenergetika).

Energia felvételi források

-- A testi, anyagi forrás, a táplálék, víz felvételével, emésztéssel, anyagcserével és a kiválasztás során termelt és felvett energiával áll kapcsolatban. A belélegzett levegő, azaz a légzés és oxidáció, a polarizálás útján felvett energia. Bioenergetikai gyógymódok által biztosított energia felvételek
-- A környezeti és kozmikus sugárzási energia felvétellel felvett energia. Ebbe a kategóriába taroznak a globális (földi) és kozmikus térből (Nap, Hold, stb.) felvett energiák, illetve a minket körülvevő élő, és élettelen világ kisugárzásából felvehető energiák.

Az emberi test bioenergetikája 

-- Az embert biológiai energia tartja életben, amit röviden bioenergiának nevezünk ( bioenergetika). Ennek a bioenergiának elektromágneses kisugárzása, tere van, amit aurának nevezünk, és mint egy „láthatatlan” burok veszi körül a testünket. Ez az elektromágneses tér az energia szintnek és tartalomnak megfelelően változik, kiterjedése, színe és információs tartalma, tartománya van. Nagyon fontos az aura érzékelése és mérése, mert fontos információt „közölhetnek” az ember egészségi (szervi) és lelki és szellemi állapotáról is. Energetikai hiány esetén megváltozik az aura színe és kiterjedése, súlyos energetikai hiány esetén akár ki is lukadhat.
-- Az embert körülvevő bioelektromos burok 7 rétegű, ezek azok a burkok, amelyeket (jelenleg) meg is tudunk mérni. Az auraburkok frekvenciája kifelé egyre nő. Külön energiaközpontok a csakrák, amelyeket az aura burok hoz létre, energia felvétel céljából. A csakrák a burokkal együttműködnek, minden egyes csakra, minden egyes burokkal kapcsolatban van. Ha egy csakra lezárt, át tud venni energiát egy másik csakrából, de nem biztos, hogy elégséges mennyiséget.
-- Az energia-felvétel folyamatának szabályozása a gerincoszlopban, az idegrendszer által működik. A gerinc energetikai védelme a káros, megterhelő földsugárzásokkal szemben kiemelt jelentőséggel bír. Az ágy energetikailag megfelelő elhelyezése alapvető, a legoptimálisabb alvást az oldalon való fekvés biztosítja, mert ekkor minden csakrának szabad lehetősége van az energia-felvételre.
 

A Föld sugárzások fajtái

-- A sugárzási sávok polaritása 3 irányú lehet, melyek a szervezetre gyakorolt hatásuktól függően lehetnek:
-- Negatív polaritású sugárzási (sáv) zónák, ezek energiát vesznek el a szervezettől, így negatív hatásúak.
Pozitív polaritású sugárzási (sáv) zónák, melyek pozitívan hatnak a szervezetre energiatöltő működésük révén, de a hosszabb idejű energetikai túlserkentés már károsíthatja a sejteket (pl. kettős vízér, melynek polaritása pozitív).
Semleges polaritású sugárzási (sáv) zónák, amikor a sugárzás semmilyen hatást nem gyakorol az emberi szervezetre.
-- Földsugárzások fajtái, földsugárzások leírása: Geológiai-földsugárzás, Vízér-földsugárzás, földsugárzó-Vortexek, Hartmann-háló földsugárzás, Curry- háló földsugárzás, Szent György és Ley-háló földsugárzás, egyebek: Tigris-háló, Benker Cubical System, Black Lines, Straight Lines.
-- Geológiai földsugárzás: A geológiai törésvonalak mentén megjelenő sugárzásokat nevezzük geológiai törésvonal sugárzásnak. A földkéreg állandó mozgásban van, és nyilvánvalóan repedéseket hoz létre ez által. A rétegek eltolódása, fagyás, olvadás, belső feszültség, valamint vetődések révén jön létre. Minél vékonyabb a repedés, annál koncentráltabb és intenzívebb a kisugárzási erő és hatása. A törésvonal geológiafüggő sugárzás, vagyis keletkezhet, és meg is szűnhet, a sugárzás térben és időben változhat. Érdemes évente bevizsgálni jelenétét és annak mértékét.
-- Vízér-földsugárzás: Szivárgó vizet szállító járat a talaj különböző rétegeiben, mely relatíve kis vízmennyisége folytán számunkra nem átjárható. Ez a lassan szivárgó víz mozgása által, a föld rétegeivel való súrlódás eredményeként jött létre és kb. 4-7 Hz körüli frekvenciát állít elő. Energiáját a föld belsejéből és a térhálós szerkezetből nyeri. Frekvenciái közel állnak az emberi belső frekvenciához, ezért károsító hatása igen jelentős, mivel negatív polaritással rendelkezik, azaz energiát vesz el a szervezetből. Minél keskenyebb a vízér, annál nagyobb problémát okoz, mivel koncentrálódik a sugárzási energia (nem a víz „sugároz”, hanem csak módosítja modulálja és polarizálja a Föld belsejéből áramló energiákat).
-- Földsugárzó-Vortexek: Azaz energiaörvények, melyek a különböző földsugárzások egymásra hatásából jönnek létre. Ezek az energiaörvény-központok viselik a legtöbb koncentrált energiát, így ezek központjában elhelyezni, pl. az ágyat, kifejezetten káros az egészségre és az alvásra nézve. Léteznek pozitív vortex energia örvények is, de ezek igen ritkák.
-- Hartmann-háló földsugárzás: Dr. Ernst Hartmann geobiológus által 1950-ben „felfedezett” majd szabadalmaztatott, Földünket hálóként befedő sugárzás, mely a Föld pozitív és negatív mágneses erőtereinek találkozási pontján jött létre. Valójában ezt a sugárzást egy magyar ember írta le először, Csalány Ferenc gépészmérnök 1938-ban. Az ún. Hartmann-háló, pontosan É-D és K-Ny irányban alkot elektromágneses hálót, illetve tér-rács rendszert. Ahol az É-D-i és K-Ny-i Hartmann vonalak találkoznak, ott Hartmann kereszteződések jönnek létre.
-- Ha valaki Hartmann keresztben alszik, igen nagy a veszélye ebben az időpontban az anginás rohamnak, szívinfarktusnak, illetve az asztmás rohamnak. A Hartmann sáv érdekes tulajdonsága ezen kívül még, hogy 36 óránként vándorol, ez a Föld mozgásával van kapcsolatban. A vándorlási időzónát mindenképpen figyelembe kell venni földsugárzás mérés esetén.
-- Curry-háló földsugárzás: A Hartmann-hálóhoz képest 45 fokkal van elforgatva, így É-Ny, D-K, DNy és É-K irányban alkot hálót. Nem olyan károsító hatású sugárzás, sőt vannak pozitív Curry sugárzási helyek is. Itt az enyhe rácsszerkezetű töltőtér jó hatással lehet még a gyerekekre is. A Curry sávok kereszteződéseiben létrejönnek azonban a Curry pontok, amelyek már túl serkentőleg hathatnak, és kifáraszthatják úgy az idegrendszert, mint a szívet. Építkezés és alvás szempontjából a pozitív Curry tér a legjobb.
-- Szent György és Ley-háló földsugárzás: energiáját a Föld erőteréből nyeri. A hálót szabályos, de eltérő polaritásokkal rendelkező sávok alkotják, melyek közepe mindig Szent György vonal, a struktúrát a Föld „idegáram struktúrájának” is nevezik. A Szent György vonalat 2 oldalról szimmetrikusan körülvevő vonalak közé tartozik a Ley-vonal, melynek polaritása mindig negatív. Ez zárja le tulajdonképpen a Szent György struktúrát.
-- A Szent György struktúrák léte régóta ismertek, hiszen a papok a templomi oltárok helyét bemérték, és olyan Ley kereszteződésbe helyezték el, ahol kettős vízér is áthaladt. A Ley vonal polaritása negatív, a kettős vízér polaritása pozitív, így egy gyógyító jellegű semleges sugárzási zónát tudtak kijelölni. Ezen a helyen azonban nem célszerű 10 percnél tovább tartózkodni.
-- A katedrális főoltárok helye a Szent György kereszteződés egy olyan helyén van, ahol kettős vízér keresztezés is van, mégis semleges az erőtér. Semleges hatása még erősebb, mint a Ley és kettős vízér kereszteződésénél. A Szent György keresztezésekben kozmikus csatornák is vannak.
-- A Szent György hálóknak vannak kitüntetett pontjai is, ahol a vonal struktúrák egy adott ponton keresztezik egymást, és 15 fokos szöget zárnak be egymással. Ezeket a Föld akupunktúrás pontjainak is nevezzük. Ezekre a helyekre nem szabad építkezni, mert hatalmas az energetikai mező, a kisugárzás.

Kevésbé erős hatású sugárzások 

-- A Tigris-háló, mely hasonlít a Hartman-hálóhoz. Térhálós szerkezetből nyeri energiáját, korrelációt mutat a holdciklussal, ami a holdtöltekor éri el ciklusát.
-- A Benker Cubical System, ezt a háló rendszert úgy kell elképzelni (a mi szélességi körünkön), mint egy 10 méteres élhosszúságú, egymásra rakott kockákat, melyeknek élei pontosan a Föld mágneses pólusai felé tájoltak. Kereszteződései kifejezetten károsíthatják az immunrendszert, és a stressz forrásai lehetnek.
-- A Black Lines (fekete vonalak), melyek természet alkotta jelenségek, de még nem tisztázott eredetük. Lehetnek egyenesek, görbék, mérhetőek a Föld felszínen és magasságokban is. Vágóhatású sugárzások.
-- A Straight Lines (egyenes vonalak), itt ember alkotta környezetben (házak, bútorok, stb.) erős, éles vágóenergiákról van szó, melyeket kiemelten tárgyal a Feng-shui energetikai-térrendezési módszer.

Mesterséges csakrák radisztéziája

-- Amikor egy energia elvivő sávba (pl. Hartmann sáv) kerül az ember, nincs probléma addig, míg a szervezet fel tudja tölteni magát (az aura burkot) energiával. Amikor azonban elfogy az energia, akkor először a hármas burok kezd elvékonyodni, majd a kettes és egyes burok, végül kilukadhat. Ha már a hetes burok is energia hiányos állapotba kerül, akkor már aura-lyukadásról beszélünk.
-- Ezen az aura-seben keresztül a szervezet a külső térrel szemben védtelenné válik, ezért a szervezet lezárja magát a külső energiákkal szemben. Az aura-lyukadáson keresztül a kórokozók is könnyebben támadnak és az egész szervezetre kihatóan az immunrendszer gyengülését tapasztalhatjuk. Betegség tünet (szervi betegség, gyulladás, stb.) azon a helyen jön létre, ahol a lyukadás, azaz az energiahiány fellépett. A betegségek kezelése során fokozatosan mérhető az sérült aura-burok feltöltődése, regenerálódása.
-- Ha a szervezet „lezárásának” energetikai okát (káros földsugárzások) meg tudjuk szüntetni, a szervezet, az aura képes magát regenerálni a csakrák energiafeltöltése által. Mesterséges csakráknak is nevezhetjük a ún. regeneráló-töltő lapokat, melyek egy spirális torziós energia-adó teret hoznak létre, mégpedig olyan frekvencián, amit a gyökércsakra fel tud venni.
-- Legjelentősebb azonban az ágy megfelelő helyzete. Ha az ágy eltolásával megszűnik az éjszakai földsugárzás terhelés, akkor az első néhány éjszakán elvonási tünetek jelentkezhetnek (alvás- alvászavarok). Ennek az az oka, hogy a szervezet felkészül nappal az éjszakai energia vesztésre (káros földsugárzás által), de mivel megszűnt az energia elvitel, energia többlet alakul ki a szervezetben. Ez természetesen idővel megszűnik, mikor az energetikai egyensúly helyreáll és stabilizálódik. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy annyi napig tart az elvonási tünet, ahány évig tartott az energia elvonása. Energia töltővel az elvonási tünet hamarabb megszüntethető.

Mesterséges sugárzások, elektromágneses terek

-- Mindazok az ember alkotta eszközök, amelyekben mágnes vagy mágneses tekercs, elektromos vezeték van, és azon elektromos áram is keresztül halad mágneses, illetve elektromágneses teret hoznak létre. Ezek a terek is hatással vannak az ember elektro mágneses terére. Az az érték, mely nincs hatással az ember szervezetére, 0-1mG (milli-Gaus) érték. Általánosságban elmondható védelmi okból, hogy mindenféle mesterséges elektromos tértől legalább 3 méter távolságra kell huzamosabb tartózkodás esetén elhelyezkedni. Kivételt képez, pl. az antenna-erősítő, melytől legalább 7 méterre kell elhelyezkedni.
-- A mágneses, elektro mágneses terek élettani hatásai: az ideg rendszerre hathatnak, megváltoztathatják a vér vezető képességét, szövettani elváltozásokat, potenciális problémákat okozhatnak. Számítógépes betegség, hogy aki 8 órát tölt a számítógép előtt, az elveszítheti a polaritását, elsősorban elöl a felsőtestén (bioenergetikai mozgás gyakorlatok- testtartás és a számítógép, és a gyors regeneráció módjai ). Egészen nyilvánvaló, hogy a mobil telefonok kisugárzása hatással van a fejzóna több területére, elsősorban a korona csakrára.
-- Megemlíthető érdekességként, hogy a tető szigetelésnél az a jó tető szigetelő anyag, amely nem üvegszálas (visszaveri a különböző sugárzásokat), hanem gyapot jellegű. Fal sugárzás esetén a lambéria csökkenti a sugárzást, egy téglafal sugárzása kb. 500-600 mm, panel beton sugárzása kb. 150 mm, vályogfal esetén kb. 1-1,5 m, míg fa esetén kb. 50-60 mm a kisugárzás.