"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Délinap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Alexandre Dumas a kaland romantika írója - Bíró Csaba

2019.04.19 23:43

 

Alexandre Dumas a kaland romantika írója.

Alexandre Dumas a francia irodalom gyöngye, máig a legkedveltebb és legolvasottabb francia író világszerte, köszönhetően a kalandos, színes, történelmi regényeinek. Népszerűsége századok óta töretlen, fordulatokban gazdag és remekbe szabott kaland történetei a világ legolvasottabb francia írójává tették őt. Több regényéből: "Monte Cristo grófja" és a "D’Artagnan-történetek" sikeres mozi filmek készültek. De írt színműveket, újság cikkeket is, és rengeteg emberrel levelezett. Apai nagyanyja fekete rabszolganő volt.

Képtalálat a következőre: „alexandre dumas” Képtalálat a következőre: „alexandre dumas”Alexandre Dumas élete

--  Alexandre Dumas, (Villers-Cotterêts, 1802. július 24. – Puys, Dieppemellett, 1870. december 5.), francia író, legismertebb művei kalandos történelmi regények, amelyek a világ legolvasottabb francia írójává tették őt. Több regényéből (például a Monte Cristo grófja és a D’Artagnan-történetek) készült filmadaptáció, de írt színműveket, újság cikkeket, és rengeteg emberrel levelezett. Apai nagyanyja fekete rabszolganő volt.
--  Alexandre Dumas nagyapja: Antoine-Alexandre Davy márki: Saint Domingue, a mai: Haiti szigetén szolgált a francia kormány tüzérségénél. Itt ismerte meg feleségét: Marie-Césette Dumas-t, egy fekete rabszolganőt, aki 1762-ben megszülte az író apját: Thomas-Alexandre-t. Amikor a márki fiatal mulatt fiával visszatért Normandiába, még létezett a rabszolgaság, amiből a félvér fiúnak sok szenvedése származott.
--  Thomas-Alexandre 1786-ban belépett a francia hadseregbe, de hogy megőrizze az arisztokrata család jó hírét, az anyja leánykori nevét vette fel. A francia forradalmat követően a márki elveszítette a vagyonát, Thomas-Alexandre Dumas azonban a forradalmi hadsereg merész és tehetséges katonájaként többször kitüntette magát, és a ranglétrán egyre feljebb haladva 31 éves korára tábornok vált belőle.
--  Alexandre Dumas 1802. július 24-én a Párizshoz közel eső: Villers-Cotterêts-ben, Aisne megyében született. A szülei előtte röviddel kötöttek házasságot, apja: Thomas-Alexandre: feleségül vette: Marie-Louise Elisabeth Labouret-t, aki: 1802. július 24-én megszülte a kis Alexandrét.
--  Dumas mindössze négyéves volt mikor elvesztette apját, szinte teljesen elszegényedett édesanyjának igen nehéz körülmények között kellett felnevelnie. Bár Marie-Louise nem sokkal tudott hozzájárulni fia oktatásához, ez nem csökkentette az ifjú Alexandre könyv imádatát, és ő elolvasott mindent, amit csak a kezébe tudott kaparintani.
--  Dumas kamaszként az édesanyjától sok történetet hallott az apja bátor haditetteiről I. Napóleon császár idején. Alexandre élénk képzeletét betöltötték a kalandok és hősök. Bár szegények voltak, az apa arisztokrata kapcsolataira támaszkodott, így a monarchia restaurációja után a húszéves: Alexandre Dumas Párizsba költözhetett, ahol a Palais-Royalban kapott állást: Lajos Fülöp orléans-i herceg hivatalában.

Képtalálat a következőre: „dumas monte cristo”Képtalálat a következőre: „dumas monte cristo”
 

Alexandre Dumas irodalmi élete

--  Dumas amíg Párizsban dolgozott, elkezdett újság cikkeket és színdarabokat írni. 1829-ben aratta első nagyobb közönségsikerét a III. Henrik udvara című drámával. A következő évben bemutatott: Krisztina királynő ugyanilyen népszerű lett, így hamarosan megengedhette magának, hogy minden idejét az írásnak szentelje. 1830-ban részt vett abban a forradalomban, amely elűzte: X. Károly királyt, és Dumas korábbi patrónusát, az orléans-i herceget ültette a trónra, aki Lajos Fülöp néven uralkodott, akit a "polgárkirály" névvel is illettek.
--  Dumas több sikeres színdarab megírása után figyelmét a regények felé fordította. Bár vonzotta a különcködés, és mindig többet költött, mint amennyit keresett, Dumas igen talpraesett üzletembernek bizonyult. 1838-ban, amikor az újságoknál nagy volt a kereslet a több részletben közölhető regények iránt, egyszerűen újra írta az egyik színdarabját, és ez lett az első folytatásos regénye. A "Le Capitaine Paul" tette lehetővé számára egy alkotóműhely létrehozását, ahol több száz történet íródott, mind az ő személyes irányításával.
--  Dumas 1839-től 1841-ig több barátja közreműködésével az Európai történelem híres bűnözőiről és bűneseteiről szóló nyolckötetes esszé gyűjteményt összeállításán dolgozott. Ebben szerepeltek írások például: Beatrice Cenci, Cesare Borgia, Lucrezia Borgia tetteiről, de olyan közelmúltban történt incidensekről is, mint: Karl Ludwig, Sandés Antoine, François Desrues esete, akiket gyilkosság vádja miatt végeztek ki.
--  Dumas szintén részt vett vívómestere: Augustin Grisier 1840-es regényének: "A vívómester"-nek megírásában. A történetben Grisier beszéli el, hogyan vált tanújává az oroszországi dekabrista felkelés eseményeinek. Végül e regényt I. Miklós cár betiltotta Oroszországban, emiatt Dumas egészen a cár haláláig nem léphetett orosz földre. A "Monte Cristo grófja" és "A korzikai testvérek" című műveiben az író nagy tisztelettel említi meg: Grisier-t.
--  Dumas 1840-ben feleségül vett egy színésznőt: Ida Ferrier-t, de ezt követően is számos viszonya volt más nőkkel, akiktől legalább három törvénytelen gyermeke született. Az egyik ilyen gyermek egy az író nevét tovább vivő fiú volt, aki apja nyomdokaiba lépett, regényíró vált belőle. Mivel a nevük és a foglalkozásuk is megegyező, a világirodalom úgy különbözteti meg őket, hogy egyikükre: id. Alexandre Dumas-ként, a másikukra: fj. Alexandre Dumas-ként szerepel.
 

Alexandre Dumas kalandjai

--  Dumas számos szellemíró, stróman segítségét is igénybe vette. Közülük a legismertebb: Auguste Maquet volt. Maquet vázolta fel például a "Monte Cristo" grófja cselekményét, de fontos szerepe volt: "A három testőr"-nek, illetve Dumas más regényének megírásában is. Amikor együtt dolgoztak: Maquet találta ki és vázolta fel a cselekményt, Dumas pedig kidolgozta a részleteket, párbeszédeket, és a befejező részeket.
--  Dumas az írás révén nagy vagyonra tett szert, mégis gyakran küzdött pénz hiánnyal vagy keveredett adósságba, mert két kézzel szórta a pénzt, ha nőkről és fényűzésről volt szó. A hatalmas és költséges: Monte Cristo-kastély, amelyet építtetett, tele volt olyan emberekkel, ismerősökkel akik kihasználták az író bőkezűségét.
--  Dumas 1851-ben Brüsszelbe menekült a hitelezői elől, onnan pedig Oroszországba utazott, ahol a francia volt a második nyelv, és az írásai óriási népszerűségnek örvendtek. Két évet töltött Oroszországban, mielőtt tovább utazott volna, hogy kalandot keressen és anyagot gyűjtsön további műveihez.
--  Dumas 1861-ben Itáliába ment, ekkor márciusában kikiáltották az Olasz Királyságot, a trónra: II. Viktor Emánuel került. A következő három évben: Alexandre Dumas az egységes Olaszországért vívott harcokban vett részt, majd 1864-ben visszatért Párizsba.
--  Dumas 1865-ben Budapesten több hetet töltött, ahol előadásokat tartott és nagy ünneplésben volt része. A magyar szimpátia viszonzásául magyar díszruhát csináltatott magának: magyar öltönyt, sarkantyús csizmát, kócsagtollas kucsmát viselve tartott felolvasást, ami nagyszerű reklám volt Dumas számára.
--  Dumas: magyar kapcsolatokkal is rendelkezett. Bizalmas barátság fűzte az emigráns: Teleki Sándor grófhoz. Teleki ismertette meg vele Petőfit, és több Petőfi-verset lefordított franciára. Párizsi tartózkodása alatt a mentora volt: Bulyovszky Lilla színésznőnek, akivel éveken át leveleket is váltott.
--  Dumas irodalmi sikerei és arisztokrata kapcsolatai ellenére szinte egész életére kihatással volt félvér származása. 1843-ban írt egy kisregényt: "Georges" címmel, amely a rasszizmussal és a gyarmatosítás hatásaival kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. A rasszista hozzáállás azonban még halála után is befolyásolta a francia irodalomban betöltött szerepét..
 

Alexandre Dumas népszerűsége

--  Dumas népszerűségének titka nagyon egyszerű, műveiben minden olyan elem benne van, amely lebilincseli az olvasót: érdekes, kalandos, szerelemmel, cselszövéssel, ármánnyal és bajvívással teli történetek, jól megrajzolt, színes és eleven történeti háttér, humor és könnyed hangvétel. Kritikusai fanyalognak, azt állítva, hogy a hatalmas mennyiség – mintegy 300 kötetnyi próza – a minőség rovására ment, ám az olvasó közönséget ez a legkevésbé sem érdekli, hisz napjainkban is Dumas az egyik legolvasottabb író a világon.
--  Dumas regényei és történetei a művészeti ágak közül elsősorban a filmet ihlették meg. Felsorolni is nehéz lenne a filmeket, hányszor és hányféle változatban vitték film vászonra kalandos regényeit: "A három testőr" és "Monte Cristo" grófjának történetét, a legtöbbször világsztárok főszereplésével. 2005 júniusában Le Chevalier de Sainte-Hermine (Szent Hermina lovagja) címmel megjelent Párizsban Dumas utolsó, befejezetlen regénye, amely ugyan részletekben már napvilágot látott korabeli újságokban, de azóta feledésbe merült.
--  Dumast méltatva Chirac elnök így emlékezett: rá: "Általad lehettünk: D’Artagnan, Monte Cristo, Balsamo, lovagolhattunk Franciaország útjain, járhattunk harcmezőkön és láthattunk palotákat és várakat, általad álmodunk.” Chirac elnök elismerte a rasszizmus létezését, és azt mondta, most jóvá tették a korábbi rosszat azzal, hogy: Alexandre Dumas sírjánál olyan kegyelettel adóznak, mint a mellette nyugvó: Victor Hugo-énál.
--  Dumas népszerűsége mi volt a filmrendezők körében? Kétségtelenül szerepet játszottak ebben azok az örök értékek, amelyekért a Dumas-hősök küzdenek: igazság, szerelem, becsület, hazafiság. De volt egy praktikus oka is. Mert bár Dumas és általában a 19. századi történelmi regényírókat "romantikus" jelzővel szoktuk illetni, ám a romantika igénye teremtette meg a realizmust, és ezek a regények éppen az egykori életmód, műveltség, tárgyi kultúra színes leírásainak realizmusa révén hatnak.
>>>>>  Alexandre Dumas könyvtár  <<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>  15. Könyve  <<<<<<<<<<<<<<


1.   A Három Testőr, A Három Muskétás -- Les Trois Mousquetaires - "1844"
A Három Testőr, Három Muskétás Alexandre Dumas legismertebb regénye. Egy fiatalember kalandjait meséli el, akit: D’Artagnannak hívnak, és elhagyja az otthonát, hogy testőr lehessen. D’Artagnan nem tartozik a címben említett testőrök közé, azok a barátai - Athos, Porthos, Aramis – elválaszthatatlan férfiak, akiknek jelmondata így hangzik: "Egy mindenkiért, és mindenki egyért". Dumas változata szerint a történet 1625-től 1628-ig követi D’Artagnannak és barátainak kalandjait. Remek történet, kalandos, tele intrikával és érzelmekkel. Dumas mester nagyon jól ráérzett az időtlen kalandra, ami nem tud megkopni. Mintha valaki súgott volna neki, hogy: 100 év múlva is  az emberek rajongani fognak a kalandfilmekért, és jó lenne még időben jó alapanyagot gyártani nekik. Van ármány, szerelem, kaland, és persze a mindig szerencsés főhősök, akik valahogy mindig kihúzzák magukat és egymást a csávából.

2.   Húsz év múlva -- Vingt Ans Après - "1845"
A Három Testőr és D'Artagnan meglett emberek immár: 1648-ban járunk, ez az az év, amelyben véget ér a harmincéves háború, amikor győzelemre jut Cromwell és az angol forradalom; ebben az évben tör ki Párizsban a Fronde-felkelés, és szerveződik meg a Barikádok napja. Vajon miféle újabb kalandot kínál hőseinknek a történelem kavargása? Vállalkoznak-e újabb kalandokra? Hogyan élnek, mi történt velük az elmúlt húsz év alatt? Bizony, nagyon is másként élnek, mint: A három testőr idején: Athos, a fia, a későbbi Bragelonne vicomte nevelésének szenteli életét. Aramis egyházi öltözékben keresi a titokzatos szerelmi és politikai kapcsolatokat. Porthos úri vígságban unatkozik hatalmas birtokán. D'Artagnan maradt csak meg testőrnek. De az ő kalandvágya, fortélyos mesterkedése, furfangos észjárása indítja újabb kalandok felé mind a négyüket, az egyetlen testőrt és három elválaszthatatlan jó barátját.

3.   Korzikai Testvérek -- Les Frères Corses - "1845"
A Korzikai testvérek című regény, egy furcsa és borzongató családi hagyományról szól. A két Korzikai testvér: Louis és Lucien, egyikét: Párizsban párbajban megölik. A másik testvér, a családi hagyománynak megfelelően, látomásokban, víziókban értesül a tragikus eseményekről. Korzikából azonnal Párizsba utazik, és egy újabb párbajban bosszút áll testvére haláláért.. A könyvben félúton derül ki, hogy a két fivér, a Párizsban élő, civilizált, ízig-vérig francia: Louis, és a Korzikán maradt büszke és tapasztalt fegyver forgató: Lucien történetében a legfontosabb az őket összekötő kapocs. Két korzikai ember regénye, de a történetben hangsúlyosabb a két testvért összekötő természetfölötti kapcsolat. Telepatikusnak is nevezhető kommunikáció, de itt a két testvér érzelmi síkon teljes összeköttetésben áll, pluszban őseik szelleme is fel-feldereng életük döntő pillanataiban. Az erkölcsi sugallat figyelemre méltó: amíg Korzikán a családoknál a vérbosszú akár több generáción keresztül is él, itt ilyesmire nem kerül sor, ellenben: Lucien sikeresen kibékít két szemben állót.

4.   Margot királyné -- La Reine Margot - "1845"
A Margot királyné Dumas legnagyobb sikerei mellett méltatlanul szorult háttérbe.  Az intrikák, titkos találkák, viadalok szinte vad forgatagával bemutatott történet ráadásul olyan kulcsfogalmak körül játszódik, amelyek napjainkban is égetően aktuálisak: Dumas témája az érdek-házasságok természete és a vallásháborúk őrülete. A történelmi tényekre épülő regényben az elfojtott vágyakat, viharos szerelmi ütközeteket egy uralkodópár szenvedi meg a XVI. század végén: Henrik király - Valois Margit hercegnőt veszi nőül, egyikük katolikus, másikuk kálvinista, állam érdekből kötnek házasságot, vállalt szerepük egy ketté szakadó ország egyesítése volna. A könyv halhatatlan főhőse: Margot királyné a francia nő egyik örökké emlékezetes szimbólumává vált, nem véletlen, hogy históriájából még napjainkban is nagy sikerű mozi film készülhetett: Isabelle Adjanival a cím szerepben.

5.   A Régens lánya -- Une Fille Du Régent - "1845"
A Régens lánya című regény a francia romantika utolérhetetlen népszerűségű írójának egyik legizgalmasabb műve. A filmszerűen pergő cselekményű, váratlan, szellemes fordulatokban gazdag történelmi kalandregény a XVIII. század elejének Franciaországában játszódik, amikor a gyermek király helyett a kicsapongó életű, de tehetséges állam férfi: Orléans-i Fülöp régens uralkodik. Ellene sző összeesküvést a békétlen Bretagne-i nemesek csoportja, s köztük a bátor, daliás ifjú lovag: Gaston de Chanlay, akit hazafiúi érzelme és a családját ért régi sérelem megtorlása hajt, hogy végrehajtsa véres tettét, megölje a régenst. De alighogy útra kel Párizs felé, lépteit máris titkos-rendőrök hada figyeli, s a tapasztalatlan összeesküvő, aki ráadásul olthatatlanul szerelmes a szépséges, erényes: Héléne-be, a régens kolostorban neveltetett lányába, gyanútlanul besétál az agyafúrt, kegyetlen, de zseniális főtanácsadó: Dubois állította kelepcébe. És ekkor dől el, hogy mi nyom többet a latban: a szenvedélyes szerelem vagy az adott szó, a becsület…

6.  A vörös ház lovagja -- Le Chevalier de Maison-Rouge - "1845"
"A vörös ház lovagja", vagy "Mária Antoanette lovagja" a címe, Dumas könyvének, a regény egyik legnagyobb mesterének műve. Feszültség, szerelem, sok bonyodalom, ahogy ezt Dumas-tól megszokhattuk. A forradalmi napokban, a francia forradalom legvéresebb napjaiban játszódik a cselekmény. Nincsenek már fényűző szalonok, hol van már ekkor az arisztokratikus pompa, és a díszleteknek, szemkápráztató külsőségeknek ez a hiánya annál inkább hangsúlyozza a legfontosabbat, a legcsodálatosabbat: Dumasnak, a mesemondónak hihetetlen fantáziáját. A király feje már a porba hullott, a királyné, gyermekeivel együtt, a Temple kolostorának foglya. Embert próbáló idő ez, bérgyilkosok, sikátorokban osonó cselszövők ideje, melyben minden merészség, önfeláldozó elszántság és vakmerőség, de minden embertelen brutalitás is elképzelhető. Sikerül megszabadítani a királynét: Mária Antoanette-et..

7.   Monte Cristo grófja -- Le Comte de Monte-Cristo - "1845"
A Monte-Cristo grófja a világ legjobb kalandregénye, világszínvonalú mű, műfajában a legjobb, klasszikus, romantikus, zseniális. A világirodalmi klasszikussá nőtt mű: Edmond Dantes tengerészről szól, akit börtönbe zártak és megvádoltak minden ok nélkül. 15 év várfogság után szökött meg kalandos úton If-várából, a félelmetes szigetbörtönből. Kiszabadulása után bosszút állt azokon a személyeken, akik hamisan vádolták. Kalandja során több barátra is szert tett. Egykori rabtársa, a tudós: Faria abbé jóvoltából mesés kincs birtokába jutott. Így gazdag emberként térhetett vissza, Monte-Cristo grófja néven. Edmond Dantés megkapta a jutalmát, ami a szenvedéséért cserébe járt, az őt elítélők pedig büntetésüket. Bár néhol kegyetlen, mégis csodálatos és kalandos volt az egész, és a végén megkaphattuk a teljes és tökéletes lezárást. A regény nagyon híres mű az egész világon, mindenhol alapműnek és klasszikusnak számít. A világ számtalan iskolájában kötelező olvasmányként is szerepel. If-vára: "Château d’If, a Földközi-tenger azonos nevű szigetén áll, Marseille kikötője mellett. A siker hatására több tévéfilm és mozifilm is készült a regényből: 1934, 1943, 1954, 1961, 1975, 2002. A 2002-ben készült verzió, a Monte Cristo grófja a leghíresebb.

8.   Bragelonne vikomt -- Le Vicomte de Bragelonne - "1847"
Tíz újabb év telt el a Húsz év múlva eseményei óta. Az utolsó, a harmadik kötetben folytatódik a "Három Testőr és D'Artagnan" története, 1660-ban járunk, s a négy daliának, a hajdani négy hetyke legénynek bizony deresedik már a haja. A történelem azért változatlanul fantasztikus kalandokba sodorja őket, kivált az örökifjú: D'Artagnant, a fiatal, tapasztalatlan: XIV. Lajos testőr kapitányát és bizalmi emberét. Trónra segít egy királyt, megment egy jól szervezett puccstól egy másik királyt, csak azokat nem tudja megmenteni, akiket legjobban szeret: Porthost és Bragelonne vicomte-ot. Ki ez a Bragelonne? A négyek szeme fénye, dédelgetett kedvence: Athos fia, a hajdani vitézség méltó örököse. Az ő története rövid és fájdalmas: a király szemet vet szerelmére, s ki tudna ellenállni a Napkirálynak? Raoul belehal bánatába. A regény igazi hőse, D'Artagnan pedig megöregedve is fáradhatatlanul folytatja bátor és fortélyos kalandjainak sorát, közben borsot törve a magasra jutott Aramis orra alá. A regény végére és élete végére pedig elnyeri méltó jutalmát: a marsall botot.

9.   Egy orvos feljegyzései -- Joseph Balsamo - "1848"
Dumas számára ebben a regényében a különös figura megformálásához valóságos történeti személy szolgált mintául: Alessandro Cagliostro gróf néven ismert, valódi neve: Giuseppe Balsamo, egy Palermói származású nemzetközi kalandor, okkultista, szabadkőműves, aki Európa számos udvarában megfordult, és a legbefolyásosabb körökből szedte áldozatait. E nem mindennapi személy kalandos, olykor hátborzongató históriája jó alkalmat ad az írónak, hogy felrajzolja a nagy francia forradalmat megelőző korszak súlyos eseményekkel terhes, zaklatott hétköznapjait is. Jó alkalmat ad az írónak, hogy felrajzolja a nagy francia forradalmat megelőző korszak súlyos eseményekkel terhes, zaklatott hétköznapjait is. A Napkirály uralkodását követve Franciaország egy tékozló uralkodó kezébe került. A könyv ezt a hanyatlást követi végig komoly mellékszálakkal ötvözve. Sokszínűsége a lényege s az, hogy érintőlegesen foglalkozik: botanikával, alkímiával, filozófiával, politikával, szabadkőművességgel, végig tudatos, misztikumot sugalló.

10.  A Királyné nyakéke -- Le Collier de la reine - "1849"
Franciaország legkiválóbb ékszerészei elkészítik a világ legszebb és legdrágább nyakékét. Természetesen őfelségének: Mária Antóniának ajánlják megvételre művüket, s a királynénak – természetesen megnyeri tetszését a pazar ékszer. De közbeszól az állam érdek, másfél millió frankért már hadihajó is kapható. XVI. Lajos nem ajándékozza meg hitvesét a drága csecsebecsével. És megindul a hajsza a nyakékért: pénzzel vagy erővel vagy fondorlattal meg akarja szerezni a szerelmes herceg, mindenre elszánt rablóbanda, ördögi kalandor. Újra feltűnik a színen a mindenható, a vészjósló: Cagliostro gróf, akit: Balsamo doktorként ismerhettünk meg az "Egy orvos feljegyzései" című regényben. Ő mozgatja a szálakat a háttérből, az ő akarata szerint rohan vesztébe a szerelemtől, vágytól, féltékenységtől hevülő, bosszúra szomjazó vagy ármánykodó nagyúri világ.

11.  A Fekete Tulipán - La Tulipe Noire - "1850"
A Fekete Tulipán a 17. századi Hollandiában játszódik, a történetben a romantikus kaland regény szinte valamennyi motívuma együtt van: hősiség, erény, bűn, árulás, uralkodói önkény és igazságtevés, a szerelem és kapzsiság szenvedélye  Egy mészárlással kezdődik a történelmi mese: a francia párti: Vitt testvéreket: Orániai Vilmos hívei hazaárulás vádjával felkoncolják. A főhős csak eztán lép színre: Cornelius Van Bearle nem politizál, a virág kertészkedés megszállottja, minden vágya: kitenyészteni a Fekete Tulipánt. Ám keresztapjától, az egyik: Witt testvértől titkos levelet őriz, s emiatt letartóztatják. Halálos ítéletét az utolsó pillanatban változtatja életfogytiglani börtönre. A fogházban két dolog virágzik ki, a titokban magával csempészett: Tulipánhagyma és a szerelem Rosával, a kegyetlen porkoláb szép lányával. A virágtenyésztő vetélytársa, ellenfele hiába leselkedik, ármánykodik. Cornelius a fekete tulipánért a százezres jutalmat, szabadságát, ártatlansága igazolását és Rosája kezét hatalmas népünnepélyen: Orániai Vilmostól nyeri el a végén.

12. A Szavojai herceg apródja -- Le Page du duc de Savoie - "1855"
A Szavojai herceg regénye egy hamisítatlan Dumas-alkotás. A mű alapötlete visszanyúl a XVI. századba és a Bourbonok hadakozásai, Richelieu uralma után föllépteti a Valois-kat. Egy talált gyermek kalandos történetének keretében sorra lépnek fel: II. Henrik és gyenge kezű fiai, a nagyon befolyásos: Guise hercegek, a kálvinizmus elleni küzdelmekben. Franciaországban daliás ideje elevenedik meg, melynek végén találkozunk a különleges Gascogne-i legényekkel, kik a Valois család utolsó igaz védelmezői. Alexandre Dumas nálunk is igen széles olvasótábora bizonyára örömmel fogadja ezt az izgalmas és kalandos történetet. Szerelem, árulás, hősök és kalandorok lebilincselő kalandjai minden bizonnyal nem okoznak csalódást ezúttal sem.

13.  A Jávai orvos -- L’Ile de feu - "1863"
A Jávai orvos egzotikus tájon, a trópusi őserdővel, vulkanikus hegyekkel borított: Jáva szigetén játszódik. Dumas egyik legizgalmasabb meseszerű kalandregénye: A jávai orvos. Hősei: egy fiatal holland házaspár, egy misztikus varázserővel rendelkező orvos, és egy fekete párduc. De szó esik a fantasztikus történetben kalóz háborúról, ősi babonák és a modern tudomány összecsapásáról, buja keleti pompában tobzódó nagyurakról, gyarmatosítók és szigetlakók harcáról. Izgalmas és titokzatos kalandok bonyolódnak: Eusebius Vandenbeeknek, az együgyű holland fiatalembernek a tűzszigeten, Jáva szigetén, kialudt vulkánok tövében, az őserdő ezer veszedelmének, tigrisek, párducok, mérges kígyók fenyegető közelségében, varázslók és jövendőmondók, vad bosszúállás vágyától fűtött: jávaiak, malájok, kínaiak, szép háremhölgyek és kalózok környezetében kell megbirkóznia a kísértésekkel.

14.  Luisa San Felice -- La San-Felice - "1863"
A "Luisa San Felice"-ben 1798-ban vagyunk, Itáliában, Nápolyban. Forradalommal terhesen fülledt a levegő. Összefognak a Nápolyi hazafiak legjobbjai, hogy, életük kockáztatása árán is, de szembeszálljanak az önkényuralommal. A fenyegetett zsarnok ilyenkor akár magával az ördöggel is szövetkezik, hogy hatalmát megvédje: ezúttal haramiákkal, gyilkosokkal, és a hírhedt prostituáltból királyi kegyencnővé lett: Lady Hamiltonnal. Mi keresnivalója van ebben az izgatott kavargásban a bájos, üde: Luisának? Gyermekkora óta alig tette ki lábát a pálma kertes ház paradicsomi védettségéből. Hogy kerül mégis a viharos események forgatagába? Megrendítő, tiszta, szép szerelem keretében tárja elénk Dumas e forrongó esztendők eseményeit s bennük a szépséges: Luisa San Felice végzetes sorsát. A regény befejezetlennek látszik, de Emma Lyonna című művében írja tovább és fejezi be ezt a művet.

15.  Emma Lyonna -- Lady Hamilton - "1865"
Az első rész, a "Luisa San Felice" nagyívű körkép a Nápolyban uralkodó király zsarnokságáról, kegyetlenkedéseiről, a franciák segítette olasz forradalmárok harcáról, akik életük kockáztatásával szembeszállnak a önkénnyel. Megdöntik a királyságot, és távozásra kényszerítik Ferdinándot aljas híveivel együtt. Az "Emma Lyonná-ban" tovább forog a történelem kereke: a háttérben a köztársaság kikiáltása, a bosszúra készülő király felkészülése, visszatérte pedig az első részből is ismert Olasz hazafiak hiábavaló, küzdelmes önfeláldozásának és egy ifjú szerelmespár tovatűnő boldogságának, szívszorongató tragédiájának története. Ebből a regényből is kiderül: Dumas nem múló sikerének titka: neki sikerül termékeny képzeletével kalanddá formálni a valóságosat, lélegzetelállító iramú, váratlan és regényes fordulatokban bővelkedő regényt formálni, és mesemondás közben egy nagy kort megidézni.

 

 

>>>>>>  Alexandre Dumas Művei  <<<<<<<
>>>>>>>>>>>  35. Könyve  <<<<<<<<<<<<<


1.   A Három Testőr, A Három Muskétás -- Les Trois Mousquetaires - "1844"
2.   Húsz év múlva -- Vingt Ans Après - "1845"
3.   Korzikai Testvérek -- Les Frères corses - "1845"
4.   Margot királyné -- La Reine Margot - "1845"
5.   A Régens lánya -- Une Fille Du Régent - "1845"
6.   A Vörös ház lovagja -- Le Chevalier de Maison-Rouge - "1845"
7.   Monte Cristo grófja -- Le Comte de Monte-Cristo - "1845"
8.   A Két Diana -- Les Deux Diane - "1846"
9.   A Vívómester -- Le maître d’armes - "1846"
10.  Bragelonne vikomt -- Le Vicomte de Bragelonne - "1847"
11.  Egy orvos feljegyzései -- Joseph Balsamo - "1848"
12.  A Királyné nyakéke -- Le Collier de la reine - "1849"
13.  A Fekete Tulipán -- La Tulipe Noire - "1850"
14.  Svájci utazások -- Impressions de voyage: Suisse - "1851"
15.  Ange Pitou -- Ange Pitou - "1851"
16.  Olympe de Clèves -- Olympe de Cléves - "1851"
17.  Az Ártatlan tudat -- Conscience l'innocent - "1852"
18.  Gil Blas Kaliforniában -- Gil Blas en Californie - "1852"
19.  Charny grófné -- La Comtesse de Charny - "1853"
20.  Király a vérpadon -- Le roi des quilles - "1854"
21.  Catherine Blum -- Catherine Blum - "1854"
22.  Zafír -- Saphir - "1854"
23.  A Monacói hercegnő élete -- Vie de la princesse de Monaco - "1854"
24.  A Szavojai herceg apródja -- Le Page du duc de Savoie - "1855"
25.  A Horoszkóp -- L'Horoscope - "1858"
26.  Kaukázusi utazás -- Voyage au Caucase - "1859"
27.  Egy szerelmi kaland -- Une aventure d’amour - "1860"
28.  Varennes útja -- La Route de Varennes - "1860"
29.  Garibaldi emlékei -- Mémoires Garibaldi - "1860"
30.  A Jávai orvos -- L’Ile de feu - "1863"
31.  Emlékeim -- Mes mémoires - "1863"
32.  Luisa San Felice -- La San-Felice - "1864"
33.  Emma Lyonna -- Lady Hamilton - "1865"
34.  Fehérek és Kékek -- Les Blancs et les Bleus - "1865"
35.  A Vörös Szfinx -- Le Comte de Moret - "1865"