"A világon azért vagyunk, hogy otthon legyünk benne valahol mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Déli Magyar Krónika

""A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét.""
-- Leonardo da Vinci --

""Az Isteni erő, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.""
-- Wass Albert --

""Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok.""
-- Bíró Csaba --

Újdonságok

  Magyarnak lenni a Földtekén. Magyarnak lenni egy tudatállapot. Magyarnak lenni egy hit, egy hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy az Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az Isteni feladatot. Genetikailag sok ember létezik, akinek köze van az ősi...
  A Magyar és Indián közös eredet. A múlt század elején a Magyar munkások és mérnökök az indián lakossággal a Dél-amerikai vasútépítésnél Magyarul tudtak szót váltani. Kiderült több törzs beszéli az õsmagyar nyelvet, melyet odafigyeléssel meg lehet érteni. Móricz János, magyar testvérünk, a...
  A Magyar a világ egyik világnyelve. Ami a magyar nyelvben jelen lévő hatalmas és kódolt tudásanyag, az egészen bámulatos. Mind a régi költeményeket, regényeket, mind a régi szótárakat nézve az ember szinte elszédül, elkábul attól a hihetetlen gazdagságtól, bőségtől, tömörségtől és kifejező...
  Magyar Emlékek, Nyelvemlékek. Ucsiraltu mongol tudós kijelentette, hogy kutatásai alapján a mongol és a magyar nyelv őrizte meg talán legarchaikusabban a hun szavakat, de különösen a magyar nyelvről mondható ez el. A "hun-magyar-avar-szkíta" nyelvi rokonság egyértelmű. A sokféle magyar...
  Magyar Rovásírás Története. A székely–magyar rovásírás az egyik legrégebb fennmaradt írásforma földünkön. A rovásírás jellemzője, hogy minden hangot külön-külön jellel jelöl, de vannak: szó-, szótag-, mondat- jelei is. A székely-magyar rovás a magyar írások közé, másrészt a rovás...
  A Magyar Ásványvíz kincsekről. A természetes magyar ásványvíz kincs, Magyarország egyik legnagyobb nemzeti kincse. Nagyon értékes és egészséges, eredeténél fogva tiszta, minden szennyeződéstől és emberi beavatkozástól mentes, természetes élelmiszer. Az emberi szervezet életműködése...
  Földünk éghajlata és időjárása. A Földünk éghajlata nagyon sokszínú és változatos mindenfelé. Ha az egyenlítőtől haladunk a sarkőrig, a legmelegebbtől a leghidegebb zónáig érünk el, és közte is nagyon sokféle meleg és hideg éghajlat típust találunk meg. A Föld éghajlati zónái a...
  Magyarország éghajlata és időjárása. Magyarország a 45°45' és 48°35' északi szélességek között fekszik, nagyjából középen az Egyenlítő és az Északi-sark között, a szoláris éghajlati felosztás szerint a mérsékelt éghajlati övben található. Éghajlatunk nagyon változékonynak mondható. A...
  Kutyákról és a Fajtáikról mindent. A Kutya az ember legjobb és leghűségesebb barátja. A mondás régi és igaz, sokszor kiállta már a próbát. A Kutya szavunk hangutánzó eredetű állat hívogató szóból ered. Erre mutat sok alak változata: Kucsa, Kucó. Az Eb szó ugor kori örökségünk....
  Macskákról és Fajtáikról mindent. A Macska és az Ember barátsága az ősidőkbe nyúlik vissza. A Macska háziasítása az első Emberi települések létrejöttének idején, a Neolitikus korban történt meg a "Termékeny félholdként" ismert területeken. A régészeti leletek bizonyítják, a félhold...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>