"A világon azért vagyunk, hogy otthon legyünk benne valahol mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Déli Magyar Krónika

""A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét.""
-- Leonardo da Vinci --

""Az Isteni erő, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.""
-- Wass Albert --

""Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok.""
-- Bíró Csaba --

Újdonságok

  A Vallásról, Hitről, Hitvallásról. Szép és kifejező a magyar nyelv, a magyar szavakban pedig minden benne van, önálló jelentés tartalommal is rendelkeznek, büszkélkednek. A vallás szavunk maga is Istenhitet jelent, ha vallásos valaki, az azt jelenti, hogy hisz Istenben. Maga a vallás szó...
  Az Őskeresztény Természetvallás Története. Felvetődött már többször is a világ magyarsága együtt gondolkodása érdekében, hogy szükséges lenne a nemzetileg elkötelezett személyek, társadalmi szervezetek és a megújulásban érdekelt keresztény vallások részére az őskereszténység fogalmának egy...
  A Jézus Krisztusi szeretetről. A Krisztusi szeretet feltétel nélküli és végtelenül jóságos. A Krisztusi tanítások nagy igazságok amelyek örök érvényűek. Jézus Krisztus elsősorban példázatokban tanított, amelyek képeit mindenki számára közérthetően a...
  A Jézus Krisztus - A Pártus Jézus  A Világ Világossága nem a Hold népe közt öltött testet. Nyugodjunk hát bele abba, hogy a mi népünk a tudás népe. Ebből a hitünkből ne engedjünk egy picit sem. A Hold gyönyörű. Így igaz. Csodálatosan elbűvöl, majd becsap, megcsal....
  Zarahusztra - Zoroaszter a méd próféta és mester. Zarahusztra a neve perzsául, Zoroaszter görögül, a parszi hit prófétája, a Zoroasztrizmus vallás alapítója. Talán egyetlen vallásalapító élete sincs oly mesés legendákba burkolva, mint Zoroaszteré. A mester tanításai máig élnek és...
  Buddha a megvilágosodott mester.. Buddha "Megvilágosodott embert" jelent szanszkrit és páli nyelven. Buddha, eredeti nevén: Gautama Sziddhártha, páliul Gótama Sziddhattha i.e. 563 – i.e. 483, a világ egyik legnagyobb vallásának, a Buddhizmusnak a megteremtője. Az Északkelet-Indiában és Nepál...
  Mohamed Proféta és az Iszlám. Mohamed próféta az iszlám vallás legfőbb prófétája. Mohamed, teljes arab neve: "Muḥammad ibn ʿAbd Allāh" (Mekka, 570. április 26. – Medina, 632. június 8.). Mohamed fellépése korszakalkotó esemény volt az arabok és a világ történelmében: az általa alapított...
  Osho a végtelen tudatú mester. Osho a világ egyik legnagyobb hatású szellemi tanítója, aki élete során az emberi tudat kibontakoztatásának szinte minden aspektusáról beszélt, lámpást adva a mai lelki kereső kezébe. Osho a tanítását nem intellektuális...
  A Tudatalatti Tízparancsolata és a Végső Valóság.. A tudatos univerzum, melynek elválaszthatatlan részei vagyunk – bármilyen furcsán is hangzik – nem ismeri a véletlent. Az élet és a lét egyben törvény is, melyet megkerülni lehetetlen. A törvény a szeretet törvénye, de ezt a törvényt – bár...
<< 24 | 25 | 26 | 27 | 28