"A világon azért vagyunk, hogy otthon legyünk benne valahol mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Déli Magyar Krónika

""A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét.""
-- Leonardo da Vinci --

""Az Isteni erő, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.""
-- Wass Albert --

""Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok.""
-- Bíró Csaba --

Újdonságok

  A Védák, a védikus irodalom. A Védák vagy védikus irodalom a hinduizmus szent írásai. A Védák a hindu vallás szakrális iratai, az emberiség eddig ismert legrégibb szövegei. A Védák szanszkrit nyelven keletkeztek, India és a hinduizmus klasszikus nyelvén íródottak, amely a világ egyik...
  A Bhagavad-gítá, a valőság tana. A Bhagavad-gíta a védikus irodalom egyik alapműve, a védikus irodalom filozófia összefoglaló remeke. A Bhagavad-gíta szanszkrit filozófiai költemény, a hindu vallás legszentebb könyve. A cím magyar jelentése: "A magasztos szózata". A mű eredetileg a...
  Bhakti-yoga - Az élet végső célja. Korunk egyik legnagyobb indiai lelki tanító mestere: Swami Prabhupáda valóságos lelki forradalmat indított útjára, amikor a nyugati világot is megismertette a Bhakti yoga évezredes hagyományával, a tiszta isten szeretet vallásával. Ez a ritkán publikált...
  Jóga Vásistha - A halhatatlanság virágfüzére. A Vászistha Jóga a védikus filozófia és a szanszkrit nyelvű irodalom klasszikus és egyik legfontosabb alkotása. A Jóga Vaszistha kétségtelenül az egyik, vagy a legcsodálatosabb mű amit valaha írtak. A vaskos műben a bölcs Vászistha tanítja Ráma...
  Zarahusztra - Zoroaszter a méd próféta és mester. Zarahusztra a neve perzsául, Zoroaszter görögül, a parszi hit prófétája, a Zoroasztrizmus vallás alapítója. Talán egyetlen vallásalapító élete sincs oly mesés legendákba burkolva, mint Zoroaszteré. A mester tanításai máig élnek és nagy erővel...
  Buddha a megvilágosodott mester.. Buddha "Megvilágosodott embert" jelent szanszkrit és páli nyelven. Buddha, eredeti nevén: Gautama Sziddhártha, páliul Gótama Sziddhattha i.e. 563 – i.e. 483, a világ egyik legnagyobb vallásának, a Buddhizmusnak a megteremtője. Az Északkelet-Indiában és...
  A Jézus Krisztusi szeretetről. A Krisztusi szeretet feltétel nélküli és végtelenül jóságos. A Krisztusi tanítások nagy igazságok amelyek örök érvényűek. Jézus Krisztus elsősorban példázatokban tanított, amelyek képeit mindenki számára közérthetően a mindennapi egyszerű életből...
  Mohamed Próféta és az Iszlám. Mohamed próféta az iszlám vallás legfőbb prófétája. Mohamed, teljes arab neve: "Muḥammad ibn ʿAbd Allāh" (Mekka, 570. április 26. – Medina, 632. június 8.). Mohamed fellépése korszakalkotó esemény volt az arabok és a világ történelmében: az általa alapított...
  Osho a végtelen tudatú mester. Osho a világ egyik legnagyobb hatású szellemi tanítója, aki élete során az emberi tudat kibontakoztatásának szinte minden aspektusáról beszélt, lámpást adva a mai lelki kereső kezébe. Osho a tanítását nem intellektuális...
  A Tudatalatti Tízparancsolata és a Végső Valóság.. A tudatos univerzum, melynek elválaszthatatlan részei vagyunk – bármilyen furcsán is hangzik – nem ismeri a véletlent. Az élet és a lét egyben törvény is, melyet megkerülni lehetetlen. A törvény a szeretet törvénye, de ezt a törvényt – bár...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>