"A világon azért vagyunk, hogy otthon legyünk benne valahol mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Déli Magyar Krónika

""A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét.""
-- Leonardo da Vinci --

""Az Isteni erő, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.""
-- Wass Albert --

""Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok.""
-- Bíró Csaba --

A 2012-es Évről és a Korszakváltásról - Deme Barbara

2014.03.02 10:45

 

A 2012-es Évről és a Korszakváltásról.

A maja naptár szerint egy új világ fog jönni a földre 2012 december 21-én.. Szépen lassan véget ér 2012 december 21-én a régi világunk negatívumai, és ezután 2012 végétől egy újabb és jobb világ jön helyette a földre.?!.A Maja Jóslatok 2012. December 21-re...

A Maja naptár szerint egy új világ, egy új korszak fog jönni a földre 2012 december 21-én. Váratlanul véget ér 2012 december 21-én a régi világunk és 2012 végétől egy új világ jön helyette a földre, ez lesz a korszakváltás.. A 2012-es "világvége" elmélet legtöbbek fejében a Maja naptárban sejtett „időszámításunk vége” hagyatékkal kötődik össze. Ma már sokan cáfolják ezt, egyre több elemzés lát napvilágot, ahol csupán naptári ciklus végéről beszélnek, s nem a világ végéről.. Pár évvel ezelőtt még nem voltak sokan akik ismerték a 2012 világ vége próféciát, de viszont már előtte is sok tudós tanulmányozta a hosszú maja naptár végét. Ez a hosszú naptári szám a majáknál 5125-évig tartott, bár a végén a naptárnak számos értelmezése van.

Az egyik legnépszerűbb meggyőződés, ami mára már szinte teljesen bulvárosodott, sőt néhol tömeg hisztériává alakult, hogy a ciklus végén a világnak, a földnek, vagy az emberiségnek létezésének, hirtelen vége szakad, véget ér: 2012 december 21-én.  Manapság amire azt mondják: ezoterikus, spirituális, szakrális, az mind nagyon divatossá vált, nagyon könnyen eladható és így rengeteg valótlanság is megjelenik. A valóság az, a manapság megjelenő ezoterikus irodalom legalább: 70-80 %-a ipari szemét, ez sajnos többnyire már csak a pénzről és az üzletről szól.

Akik behatóan tanulmányozták a Maja naptárt azok állítják, hogy a hosszú, 5125 évig tartó naptár annak érdekében jött létre, hogy megfeleljen a maja nép hosszú távú csillagászati előrejelzései szerint. Ez ahhoz vezetett, hogy egyesek úgy vélik, hogy ez a világ vége forgatókönyv oly módon fog történni, hogy valami köze lehet egy nem e-világihoz. Míg ez az összefüggés, hogy valami folyik a világűrben ami meg nem határozott dolog. Bizonyos hogy kell egy alapfokú maja kultúra ismerete és az egyedülálló csillagászati jelenségek megértése. Annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsük a 2012 világ vége állitást, először meg kell érteni a naptárt, amely a vita középpontja.

A jelenlegi ciklus, vagy baktun, az e naptárral kezdödött BC 3114 augusztus 13-án, ez a végét jelentette, és a jelenlegi időszak kezdetét. A baktun, jelenleg él és az egyik ciklus vége, így nagymértékben fontos lett a maja nép. Sok ember arra a következtetésre jutott, hogy ez a ciklus vége jelenti a világ végét, mint tudjuk, pedig nem. A Maják az időszámlálást körülbelül 5125 évente újból kezdik és korszakonként számolják. Az új időszámítási kezdete, az új kor tehát: 2012. december 22-én kezdődik a majáknál. A közkeletű állításokkal szemben nem az idő ér véget, hanem csak az időszámításuk aktuális ciklusa...A Maják kikérik maguknak a dezinformációkat

A Maja civilizáció egy Közép-Amerikában élt prehispán civilizáció, amely főleg a kifejlett írásmódjáról, művészetéről, monumentális építészetéről, valamint a matematikai és asztronómia ismereteiről volt híres. A legjelentősebb ősi amerikai civilizáció volt.  Később a spanyol hódítások és a változások nagyrészt kipusztították a maja népet.. Ahogy beköszöntött 2012, sokan máris világvégét kiáltottak, mondván a maják legendás és óramű pontossággal működő naptárának 400 éves ciklusa ér véget december 21-én...

A maják leszármazottai ma is élnek Guatemalában, és kikérik maguknak egyrészt a világvége-híreszteléseket, másrészt azt, hogy a hatóságok és a turizmussal foglalkozók profitszerzési célokra használják fel a mítoszt. A Guatemalai kulturális minisztérium ugyanis olyan rendezvényt tervez, amelyre kilencvenezer látogatót várnak, az utazásszervezők pedig „világvége-utazásokat” kínálnak.

Felipe Gomez, az Oxlaljuj Ajpop maja szövetség tagja kritizálta a rendezvényeket, a maja folklórt profitra váltó show-műsoroknak nevezve őket. „Tiltakozunk a csalás, a hazugság és a tények elferdítése ellen. Az állítólagos apokalipszis alkalmából történő ünneplés tiszteletlen a nép kultúrájával szemben” – fejtette ki Gomez. A maja utódok szerint szó sincs világvégéről, csupán arról, hogy egy ciklust egy újabb követ: „az új szakasz nagy személyes, családi és közösségi változásokat hoz, amelyek az emberiség és a természet harmóniájához és egyensúlyához vezetnek” – mondják...

Guatemala csaknem tizenötmilliós lakosságának több mint a fele a maja népcsoportok leszármazottja. A maja civilizáció: 250 és 900 között élte fénykorát. Míg a babonások aggódva várják december 21-ét, addig Bolívia biztosan ünnepelni fog. A Bolívia-i Titicaca-tónál ötvenezer maja őslakos gyűlik össze egész Amerikából, hogy megünnepelje az új korszak kezdetét.A Földünk valós próblémái

A Földi emberiség az utóbbi 200-300 évében a rohamos ipari fejlődés következtében szinte teljesen tönkretette a Föld nevű bolygónkat. Kiirtottuk és erősen megtizedeltük a föld számtalan állat és növényfaját, őserdőit, leraboltuk természeti kincset és erőforrásait, tönkretettük élővilágát és ökoszisztémáját. Ezt pedig büntetlenül nem lehet megtenni. A Föld előbb-utóbb visszaveszi azt ami az övé.. A Gaia, a Föld elmélet már évtizedek óta kering bizonyos tudományos körökben. A Gaia elmélet lényege az, hogy a Föld egy hatalmas élő szervezet, egy ugyanolyan élőlény mint bármely más: ember, állat, növény. A Föld ugyanúgy érez és jelez, jelenleg pedig nagyon beteg, lázas beteg, ezt jelzi a globális felmelegedés és a poláris jégtakarók olvadása. Betegségének okai mi földi emberek vagyunk.

A Föld immunrendszere akárcsak a miénk ugyanúgy védekezik a vírusok, bacilusok ellen és így támadásba lép ellenünk. Támadásba lép ellenünk: földrengésekkel, árvizekkel, áradásokkal, cunamikkal, tornádókkal. Erőteljesen meg fog tizedelni bennünket, vagy teljesen elpusztít. Ha ez a Földünknek nem sikerül, akkor ő pusztul el és mi vele együtt.. Számosan vallják ma már azt a nézetet, hogy Földünkön az emberi civilizáció már legalább kétszer elpusztult. A két őselem pusztította el, a tűz és a víz. Egyszer a víz pusztította el, egyszer pedig a tűz. Egyszer özönvíz, egyszer tűzözön formájában.

Erre a kétféle tűz és víz kataklizmára számtalan bizonyíték van az ősi tárgyi és szellemi emlékekig visszanyúlva. Ma ott állunk, annak a közelében vagyunk, hogy ez a pusztulás harmadszorra is bekövetkezhet. Több száz év hazug, manipulatív, háborúztató és pusztító politikája és történelme valószínűleg hamarosan véget ér. Vagy úgy, hogy elpusztulunk, vagy úgy, hogy gyökeresen változtatunk és fennmaradunk. Ez a két lehetőség van, ez a kétféle út létezik, más nincs..

Mi várható 2012. december 21-től ezoterikus értelemben

Mi várható 2012. december 21-től ezoterikus értelemben. 2012. december 21-én két kiemelt csillagászati időpont ér véget.   Ez az előttünk álló, illetve már elkezdődött időszak, egy kiemelkedő spirituális fejlődés lehetőségét adja az emberiség számára. De csak a lehetőségét, az már a mi döntésünk, hogy az emberiség, illetve az egyes ember döntése, hogy valóban élünk-e ezzel a felkínált lehetőséggel. A 260 000 éves ciklus az un. atlantiszi korszak volt. Ez az un. atlantiszi kísérlet végét jelzi. A tervezés és előkészítés: 10 000 évet vett igénybe, maga a korszak pedig: 240 000 évig tartott.

Bár az Atlantiszi birodalom: 10 000 évvel ezelőtt összeomlott, 2012 végéig még ennek a korszaknak a hatása érvényesül. Az atlantiszi kísérlet célja az volt, hogy megfigyeljék, képesek-e az emberek úgy fenntartani egy fizikai testet, élve a szabad akarat lehetőségével, hogy közben mégis megőrzik a kapcsolatukat a Forrással - Istennel.. E kísérlet során emelkedett fel Atlantisz és alakult ki Atlantisz Aranykora, amely mintegy: 1500 évig tartott. Ezzel kapcsolatosan az isteni látomás azt jelzi, hogy: 2032 után még magasabb szellemi szinten hozzuk vissza ezt az energiát, Arany Atlantisz energiáját az egész világ számára... 

Ez az előttünk álló, illetve már elkezdődött időszak, egy kiemelkedő spirituális fejlődés lehetőségét adja az emberiség számára. De csak a lehetőségét, az már a mi döntésünk, az emberiség, illetve az egyes ember döntése az, hogy valóban élünk-e ezzel a felkínált lehetőséggel. Lady Gaia a Földet felügyelő szellemi Lény elhatározta, hogy a Földnek és a rajta élőknek fel kell emelkednie. Ez az emelkedés egy jelentős energetikai átalakulással jár együtt, egy ugrásszerű energia-szint növekedéssel. Mindennek és mindenkinek, aki együtt akar a Földdel emelkedni ebbe az új dimenzióba, annak ezen a rezgésszint emelkedésen keresztül kell mennie.

Amennyiben ez sikerül, akkor 2012 egy új életforma kezdete lehet az emberiség számára. Az itt leírt forgatókönyv szerint: 2012. december 21-e egy új húszéves átmeneti időszak kezdete, amely eljuttat minket 2032-be az új Aranykor kezdetéhez.... Az ezredforduló idejére vonatkoztak a földi civilizáció megsemmisülésére vonatkozó ősi jóslatok. Ez 2000-ben nem történt meg, mert az Ember kezébe vette saját hatalmának irányítását. Ez a dimenzió váltás vissza fordíthatatlanságának dátuma. Az emberiség elérte a fény és árnyék egyensúlyának dinamikus állapotát. Innentől kezdve tudnak az Új Energiák működni.

Az emberek egy kis létszámú csoportja a "fénymunkások" léphetnek be az új energiába. Ők hozzák létre a mintákat teremtéseikkel az új energia számára. A fénymunkások azok, akik először mennek keresztül a változásokon és teremtik meg az ösvényt és az átjárót mások számára. Ők az új teremtés résztvevői, olyan kérdésekre adnak választ, melyekre magának a Szellemnek sincs válasza. E duális tettek eredményein keresztül tanulnak az angyali entitások és ismeri meg maga a Szellem is a teremtés harmadik dimenziós működését.

Egy olyan korszak küszöbén állunk, amit talán a megvilágosodás korszakának fognak nevezni, amikor az emberiség ráébred az élethez való jogára, az ezzel járó felelősségre, ráébred arra, hogy a dolgát, amiért jött, senki rajta kívül el nem végezheti. Ez a korszak arról szólt, amikor a mások kizsákmányolásából eredő energia terméketlenül felemésztődik és elvész, ezért az ember kilép játszmáiból, s önmagából kiindulva kezd majd egy újabb, szebb és jobb világot teremteni.

Azt mondják, ha készen állunk az újra, az új korszak váltásra, akkor egy fokozatos, de egyre gyorsuló ébredés következik be. Ez mindenütt az embereken múlik, melynek előfeltétele, hogy az emberek megemeljék rezgésszámukat. Ezért kiemelten fontos, hogy az emberek, az elkötelezett "fénymunkások és fényküldöttek", a jóra és a pozitív kimenetelre koncentráljanak, megtartva az eljövendő Arany Atlantisz látomását. A végeredmény azon múlik, hogy hány ember készül fel rezgésének megemelésével erre az időszakra és hogyan fogadják a megnyíló dimenzió kapukon beáramló új energiákat.

A kinyilatkoztatások szerint a sötétség és a fény erői ma egyensúlyban vannak és mindenkinek a pozitív dolgokra kell a figyelmét, fordítania, fokozni kell tudatosságát ahhoz, hogy képesek legyünk a Fény felé billenteni ezt a mérleget. Ezért kell kihasználni minden csillagászati lehetőséget, a különleges együttállásokat, minden hozzáférhetővé tett új energiát, minden kozmikus pillanatot, hogy ezzel rezgés szintünket emelni tudjuk. Ez a feltétele annak, hogy a katasztrófák helyett nagyszerű dolgok történhessenek, az emberiség tömegesen emelkedhessen fel magasabb dimenziókba és elkövetkezzen az igazi boldogság mindenki számára.