"A világon azért vagyunk, hogy otthon legyünk benne valahol mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Déli Magyar Krónika

""A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét.""
-- Leonardo da Vinci --

""Az Isteni erő, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.""
-- Wass Albert --

""Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok.""
-- Bíró Csaba --

Magyarok és Hunok történetéről - Bíró Csaba

2014.03.02 11:35

 

Hunokról és Magyarokról, a folytonosságról.

A Hunok hozták létre egykoron azt a sajátságos első szervezett és fejlett államformát, amelyek utána évszázadokon keresztül megőrződtek, és egyes elemeire mind a mai napig építkeznek világszerte. Hiszen egykor természetesen a magyarok is a hun birodalom részei voltak, hiszen e kettő egy.

A Hun-Magyar Folytonosságról

A Hunok hozták létre egykoron azt a sajátságos első szervezett és fejlett állam formát, amelyek utána évszázadokon keresztül megőrződtek, és egyes elemeire mind a mai napig építkeznek világszerte. Hiszen egykor természetesen a magyarok is a hun birodalom részei voltak, hiszen e kettő egy. Ezek a történeti emlékek mind bizonyítják a - "hun-szkíta-avar-magyar" - folytonosságot.. A magyar geszták, kódexek és krónikák mind a "hun-szkíta-avar-magyar" nép folytonosságot őrizték meg. A régészeti leletek és zenei kutatások is ezt támasztják alá, és mai Ázsia területén szét szóródott népek is ezt az emléket őrzik. De akkor most hunok vagy szkíták.?. Sokakban felmerül manapság ez a kérdés, nos járjunk egy kicsit utána, mi is az igazság ebben a kérdésben.. A mai álláspont szerint az egész Eurázsiai térségben a szkíta és hun népek éltek. Most már a legmodernebb eszközökkel végrehajtott kutatások is segítségére vannak a kutatóknak. A kínai, mongol, orosz régészek is felvetik és megerősítik azt, hogy egyáltalán nem kéne a szkítákat és a hunokat olyan élesen elkülöníteni, szétválasztani. Hiszen az anyagi kultúrájuk és a régészeti leleteik nagyon hasonlóak, szinte megegyezőek, azonosak egymással. Tehát akár egy népről is beszélhetünk a leletek alapján. A kínai történeti forrásokra is ugyanez vonatkozik. A kínaiak nem különböztetnek meg szkítákat és hunokat, hanem nagyon következetesen csak hunokról beszélnek. Ez még a legkorábbi forrásokban is feltűnik, különböző neveken említik őket. Ezt a kínaiak nagyon aprólékosan és szépen kikutatták, és arra a megállapításra jutottak, hogy az első kínai dinasztia, a Szia dinasztia is hun volt. A hunokról kialakított kép a kínai forrásokban teljesen más, mint amit az európai kutatók kiadtak, kimutattak róluk. Például nem igaz az, hogy alacsonyak voltak és mongolid jellegűek. 

A régészeti források és krónikák egyértelműen azt állítják, hogy europid jellegűek voltak és magasak. Azt mondhatjuk, ezt már a világon mindenhol elfogadják az orientalisták, hogy a hun birodalom volt az eddigi legnagyobb világbirodalom a történelem folyamán. A Hunok alapították meg azt az első nagy világbirodalmat, amely minden eddiginél hatalmasabb volt. A Hun birodalom volt nemcsak a legnagyobb de a leghosszabb ideig fennálló is. A sokat dicsőített római birodalom csak töredéke volt a hun birodalomnak. A hun birodalom sokkal nagyobb, egységesebb, fejlettebb és szervezettebb is volt a római birodalomnál. A Hun birodalom területi határai elképesztőek voltak. A keleti határai a mai Oroszországon keresztül egészen a Kínai határig értek, sőt még a mai Kínai területből is kihasított egy darabot. A nyugati határai egészen a mai Németországig, a Rajna folyóig tartottak, majd az Alpok hegyláncáig. Az északi határai egészen a Balti-tenger magasságáig terjedtek ki, folytatólagosan keleten tovább. A déli határai a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger partvonala mentén határolódtak. Hogy jól érzékeljük ezt a hatalmas területet, nagyjából a későbbi Szovjetunió területéhez volt hasonló, ami a föld legnagyobb országa volt mindmáig a történelemben. Tehát a Hun terület nagyjából úgy: 15-16 millió négyzetkilométer lehetett.. A Hun szó általános és összevont jelentése hatalmas fogalommal fejezhető ki legjobban. A Hun birodalom tehát hatalmas birodalmat jelentet. Amikor a kínai fal elkészült, abban az időben érte el a Hun birodalom a legnagyobb kiterjedését és népességét. A hunok a rovásíráson kívül még többféle írást, írásmódot is ismertek és használtak. 

Előkerültek olyan történeti anyagok, vésetek, pecsétek, amelyeken: arámi, kínai, szír, perzsa, török írások, írás módok szerepelnek. A nyelvekkel, a beszélt nyelvekkel ugyanez volt a helyzet, többféle nyelvet ismertek és beszéltek. Attila több nyelven is folyékonyan beszélt, hiszen meg kellett értenie az alattvaló népek nyelvét ahhoz, hogy jól tudjon kommunikálni, beszélni velük a közös ügyeikben. Attila hun uralkodót egyébként mind a mai napig nagy tisztelet övezi, mehetünk akár: Kínába, Japánba, Mongóliába, Oroszországba, Törökországba. Mongóliában mindenki ismeri hazánkat, főleg azt tudják rólunk, hogy itt volt Attila király központja. Nyugodtan állítható, hogy már minden egyes tudományág igazolta, bizonyította, a - "hun-szkíta-avar-magyar" rokonságot és folytonosságot. Ám ezt széles körben nem hozzák nyilvánosságra, illetve azokat a kutatókat akik nyilvánosságra hozták, hozzák, ismertetik az eredményeiket, azokat elhallgatják és kiközösítik. Manapság elég sok Hun kutató van már világszerte, Ázsiában, Európában, és még Amerikában is vannak. Tehát a Hun témakör egyre többeket érdekel és foglalkoztat szerte a világon. Több külföldi hun kutató is nagyon meglepődött, mikor először Magyarországra érkezve meghallotta a magyar nyelvet. Meglepődtek azon, hogy a mai általunk beszélt magyar nyelv mennyire hasonlít a hun nyelvre, hiszen rengeteg szót felismertek. Ezek a tények mind azt bizonyítják, hogy mink a mai napig fennmaradt és beszélt magyar nyelvünkkel egy nagyon archaikus nyelv állapotot őriztünk meg...A Történelem Folytonossága

Sokszor nem akar feltűnni a szakértőknek, a nyelvészeknek, akik a Hun nyelv rejtelmeit keresgélik, hogy bennünket "Magyar-okat" az egész világ Hun-nak nevez és ismer.?. Minden régi írásbeli emlékünk, úgy kezdi ősi történetünket: a hunok vagy más néven magyarok. A két testvér, Hunor és Magor mondája is ezt bizonyítja a régi magyar mondákban.. Hunor és Magor a testvérpár két herceg kisasszonyt vette nőül. Miután sokasodtak, Hunor leszármazottai lettek a hunok, míg Magor leszármazottai a magyarok népe. Mikor ezen a területen már nem volt elég hely számukra, elhatározták, hogy Hunor és nemzete, a hunok menjenek keletre, Magor és nemzete, a magyarok pedig nyugatra. A szinte az összes általam ismert nyelvben Magyarországot és a magyarokat Hunoknak nevezik. Minket a világ szinte össze létező beszélt nyelve hunnak nevezz. Nézzük meg tételesen is, egymás után felsorolva, a következő: 10 nyelvben egyaránt felismerhető ez a Hun jelentés.... Íme:. Angol - Hungary, Francia - Hongrie, Holland - Hongarije, Spanyol - Hungria, Portugál - Hungria, Német - Ungarn, Dán - Ungarn, Finn - Unakri, Olasz - Ungheria, Román - Ungaria...

A Magyarország, a magyar kifejezést már sokkal kevesebb helyen használják, jobbára inkább a Dél-Balkánon, a délszláv és török nyelv területeken elterjedt.... Íme:. Szerb - Madarska, Horvát - Madarska, Szlovén - Madlarska, Török - Macaristan...
A Hun nyelvet feltárja az Iránban nemzeti kincsként őrzött Iszfaháni kódex és a Krétai kódex. Végtelenül érdekes a két kódex által feltárt hun nyelv összevetése a mai magyar nyelvel. Most pedig jöjjön néhány fontosabb mai magyar és hun szó összevetése. A hasonlóság nagyon szembetűnő és szinte minden egyes szónál észrevehető. Tehát Íme:. apa - atha, anya - maja, ősapa - ise, szeretet - szirünesi, szerelem - szirünild, szem - szüm, száj - száh, szív - szirti, kéz - kézi, balta - balta, sarló - sarlagh, kapa - taka, kés - szaku, víz - vezi, bor - bor, sör - ser, föld - maha, tó - tava, tenger - tengir, nap - napi, szél - szele, hó - hava, igen - éjen, nem - nen, út - utu.A Kétféle Történelem

Kétféle történelem van. Az egyik történelmet a történész írja. De hát a történész nem miniszterelnök, nem agysebész: a történésznek mindig szüksége van a vajas-kenyerére egy kis szalámira, netán kaviárra. A történész mindig kiszolgálja az adott hatalmat. A másik oldalon van a nép, mi, akik az igaz történelmet írjuk, mert egymásnak adjuk át az ismereteket, a kódolt ismereteket a vasárnapi ebédeknél, a kukoricafosztásnál, a beszélgetéseknél. Mit tartottak a székelyek magukról.?. Csaba királyfi népe.!. Most végeztek nemrégiben el a nagy mitokondriális DNS vizsgálatot egymillió emberen. Kiderült: a székelyek Attila hunjainak az utódai.!. Rajta van a világhálón, el lehet olvasni.!. Csak amíg a finnek átírták a tankönyveiket, nekünk a Science és a Nature, azaz a világ legjelentősebb tudományos folyóiratait leszedték a könyvtár polcokról, nehogy megtudjunk belőle egyet s mást. Nem én tettem a világhálóra a mitokondriális eredményeket, hogy a magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorokhoz, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a belső-ázsiai török népek. Nem én tettem a világhálóra, mert ha én teszem, akkor azt mondják, hogy soviniszta, nacionalista. Ne beszéljünk mellé.! Valahova tartozni kell.! Mi ide tartozunk, ezt vállaltuk és vállaljuk.. 

Manapság bőven elég ennyi, ha valaki megvallja származását és ősvallását, pedig még egyszer mondom, sem több sem kevesebb, csak magyar vagyok és keresztény. Sokan megbotránkoztak azon is, mikor egyszer azt mondtam, azt állítottam, hogy nem vagyunk sokan, olyan nincs hogy: 10 millió magyar, legfeljebb: 4-5 millióan lehetünk csak már. Persze minden lehetséges, mindig mindent ki lehet hozni úgy, ahogyan azt akarják az irányítók.. Az is lehet, hogy a mostani népszámlálás után: 10 vagy akár már: 12 millióan is leszünk, vagyis az ország teljes lakossága, összlakossága. Csak kérdés, hogy ebből mennyi a magyar, ugye azt azért senki sem hiszi el az itt lévők, az ezt olvasók közül, hogy mindenki az. Semmi kifogásom nincs az ellen, hogyha valaki mindezek után is kizárólag azt hiszi el amit hivatalosan mondanak, állítanak, megerősítenek, szíve joga. Én azonban úgy hiszem, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy én annak az igazi keresztény, majd az igazi kereszténység elferdítése révén, a római katolikus irányzat által szolga sorsra jutott, juttatott parasztságnak vagyok az ivadéka, amelyik már a hunok óta folyamatosan itt élt. Annál is inkább, mert a hun-szkíta eredetű nemességet ezer éven át irtották mindig a helyükre kívánkozók, így mára már alig maradt belőlük néhány tucat mutatóba.

  

A Hun-Magyar östörténet

Ha egy biológustól azt kérdezik, hogy hol keresi a Magyarság eredetét, őseit, akkor válasza egyértelmű: ott, ahol olyan emberek éltek és ma is olyanok élnek, mint mi. A honfoglalás idején a mai Franciaország területén hét millió ember élt, és ma Franciaországban csak ötvennyolc millióan vannak. Kilencszeresére sem tudtak sokasodni. Mi egy idegen világba érkeztünk. Egy más világból jövet meg tudtunk harminc szorosára sokasodni. Ezt a csodát egyetlen európai nép nem tudta megtenni. Gondolják végig.!. A magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk.. Mi amikor beérkeztünk Európába, idegenek voltunk és fogadjuk már el most is idegenek vagyunk. Minden európai nép indoeurópai: a skandináv, a francia, az angol, az ibériai, az itáliai, a görög, a szláv mind indoeurópai. Mi egy másik világból jöttünk, és ennek a kultúrának minden részét meg tudtuk tartani. Egy magyar kutató mesélte. Nemrég egy etruszk temetőt dolgoztunk fel Olaszországban, utána az olasz kollégáimmal elmentünk egy pizzériába. 

Egy magyar kutatót megkérdezte az olasz kollégája, hogy tudja-e, mi a különbség, az olaszok és a magyarok között.?. Valami közhelyet mondott csak. Azt mondta: "amit ön itt lát, az semmi nem olasz. Mi átvettünk mindent. Átvettük a föníciaiaktól, a görögöktől, az illíréktől, venétektől. Itt semmi nem itáliai. Itt ülünk az asztalnál. Ott a Milánói dóm. A gótikát Franciaországból vettük át. Az asztalon itt a terítő. Az első szövést a Kínaiak végezték el. Itt van a paszta, a tészta, ami Itáliának a jellegzetessége. Az első tésztát Ázsiában, még Telekurgesztánban négyezer éve találták fel. Ott, ahol Önök éltek. És mi van a Pizzában.?. Van tészta.. Mi lepényt ettünk. Önök Magyarok behozták a kovászt. Van rajta paradicsom. Közép-Amerikából vettük át. Van rajt formaggio, sajt. A szarvasmarhát, a juhot és a kecskét ott háziasították, ahonnan önök származnak. De mi mindent átvettünk, magunkévá tettük és kifejlesztettük. Önök egy sokkal magasabb kultúrából érkeztek, mint amilyen Európa kultúrája, és a történelem folyamán csak vesztettek, csak koptak, csak adtak. Kérem, önök többet adtak a világnak és Európának, mint amennyit kaptak belőle, vagy tőlük." Olasz kollegám szavaira elgondolkoztam. Jézus Mária.!. Hát ez az olasz ismeri a Magyar őstörténetet. Ismeri azt a csodát, amit mi véghezvittünk.?. Ez az olasz kutató ismeri a Magyar őstörténetet.!.

  

A Régi Hun-Magyar Mondák

A régi magyar mondák elmesélik még a hunok utolsó nagy tettét, ami máig fennmaradt. Erdélyben a székelyek ezt még ma is gyakran mesélik büszkén a gyermekeknek. Attila halálát követően Attila két fia között a hatalomért harc kezdődött. A nyugati népek Aladárt támogatták, mert ő egy német fejedelemasszonytól származott Krimhildától, míg a hunok Csabát támogatták. Véres harc kezdődött a két tábor között, melynek végére Csaba és szövetségesei vereséget szenvedtek. Csaba 15 ezer hun vitézzel Görögországba, majd Szittya országba vonult. A harcokban sokan meghaltak, a megmaradt hunok, közel 3000-en Csigle mezején telepedtek le, Csaba királyfi utasítására. Mivel féltek a további támadásoktól már nem hunoknak, hanem székelyeknek nevezték magukat. 

Később szomszédos népek támadtak a székelyekre. Mikor a harc már-már a székelyek vesztét hozta volna, Csaba királyfihoz imádkoztak és csoda történt. A Hadak Útján, a Tejúton, az égből egy lovascsapat, élén Csaba királyfival jelent meg. A támadókat elsöpörve megvédte népét, majd visszatért az égbe..Végezetül ide illő búcsúzóul a székely himnusz szövege, Csaba királyfival, ami adjon erőt mindenkinek aki ezt olvassa, és persze minden magyarnak az egész világon, a jövőre nézve, a fennmaradásunkra.." Ki tudja, merre visz a végzet, Göröngyös úton, sötét éjjelen, Segítsd még egyszer győzelemre néped, Csaba királyfi csillagösvényén...